Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I"

Transkrypt

1 Od redakcji: na stronach od 1 do 60 zamieszczono zestawienie publikacji za lata wg alfabetycznego spisu tytułów, strony od 61 do 120 zawierają zestawienie publikacji za lata wg alfabetycznego spisu autorów. 40 lat unii celnej Unii Europejskiej - na jubileuszowej XX Konferencji EFA Czyżowicz Wiesław 2008/7 50 lat Światowej Organizacji Ceł Nowacki Adam 2002/2 80-lecie administracji celnej w Gdyni Woźniczko Marcin 2005/7 A jednak ciężarówka Głuchowska Sabina 2004/9 A jednak nie poszło jak po maśle Redakcja 2008/2 A jednak pas ortopedyczny Redakcja 1997/8 A jednak uchwała RM inne źródła 2008/7 ABC procedur uproszczonych Dyszlewicz Urszula, Soczyńska Katarzyna 2001/5 ABC założenia składu podatkowego cz. I Śledź Bogusław 2007/2 ABC założenia składu podatkowego cz. II Śledź Bogusław 2007/3 ABC założenia składu podatkowego cz. III Śledź Bogusław 2007/4 Administracja celna a nowoczesne wyposażenie techniczne Redakcja 1996/10 Administracja Celna Francji Kolasińska Dorota 2002/10 Administracja celna i obrót towarowy w liczbach Redakcja 1997/11 Administracja celna Islandii Kolasińska Dorota 2002/6 Administracja celna jako szczególny rodzaj administracji publicznej Bessaraba Małgorzata 2011/11 Administracja Celna Królestwa Szwecji Kolasińska Dorota 2001/11 Administracja celna Republiki Estońskiej Kolasińska Dorota 2001/12 Administracja celna Republiki Litewskiej Kolasińska Dorota 2001/10 Administracja celna Republiki Łotewskiej Kolasińska Dorota 2002/3 Administracja Skarbowa. Uwagi do projektów Zaniewski Łukasz 2007/6 Administracje celne państw CEFTA bliżej Unii Europejskiej Kowalczuk Jadwiga 2001/10 Administrowanie kontyngentami taryfowymi - import towarów rolnospożywczych cz II Joanna Rembelska - Piekut 2005/1 Administrowanie kontyngentami taryfowymi na import towarów rolnospożywczych cz I Joanna Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I Sowiński Cezary 2002/9 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej cz. II Sowiński Cezary 2002/10 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej cz. III Sowiński Cezary 2002/11 Administrowanie obrotem towarowym z zagranica - zmiany Kalisiak Edward 2000/8 Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą Redakcja 2001/9 AEO jest niepotrzebne - UE wystąpiła z tą propozycją albo za wcześnie, albo za późno Koprowski Krzysztof 2009/6 Agencja celna - importer/eksporter Redakcja 2002/9 Agencja celna dłużnikiem Chuderski Jerzy 2003/8 Agencja celna jako pełnomocnik bezpośredni Redakcja 2003/12 Agencja celna jako przedstawiciel Pochrząszcz Andrzej 1998/6 Agencja celna jest zainteresowaną stroną postępowania celnego Redakcja 2002/11 Agencja celna nie odpowiada za dług importera Głuchowska Sabina 2002/9 Agencja celna, a główny zobowiązany Kalisiak Edward 1999/4 Agencje celne Kwaśniak Robert 1997/10 Agencje celne - zmiany po 1 maja 2002 r. Smogorzewski Grzegorz 2002/6 Agencje celne a system AEO Gwardzińska Ewa 2011/5 Agencje celne, przeznaczenie celne, zgłoszenie celne Kwaśniak Robert 1997/1 Agencje celne. Rodzaj i wysokość zabezpieczeń Redakcja 1996/12 Agencje mają kompetencje do raportowania VAT inne źródła 2011/3 Agent celny i jego odpowiedzialność jako osoby dokonującej lub zlecającej przywóz towarów oraz interpretacja pojęcia przeniesienia towarów wewnątrz Wspólnoty Makowicz Bartosz 2009/2 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 1

2 Agent celny musi być wykształcony lub przynajmniej doświadczony inne źródła 2012/10 Agent celny odpowiada za import inne źródła 2012/1 Akcja Pociąg inne źródła 2008/10 Akcje i udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jako przedmiot poręczenia majątkowego Tarnowska Danuta 1996/7 Akcyza importowa do zwrotu? Bohdanowicz Jan 2007/7 Akcyza na samochody osobowe - konieczność czy przyzwyczajenie? Musolf Grzegorz 2010/10 Akcyza od piwa w Niemczech Mirek Ireneusz 2005/3 Akcyza od samochodów osobowych - przedmiot opodatkowania Włodkowski Kazimierz 2006/5 Akcyza od złodziei prądu czas na zmiany? Musolf Grzegorz 2011/10 Akcyza po akcesji Szulc Rajmund 2003/11 Akcyza w służbie celnej Niedźwiedzka Lidia, Anczakowski Miłosz 2003/2 Akcyza w unijnych i narodowych przepisach. Szulc Rajmund 2003/11 Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców cz. I Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, 2004/12 Cuber Grzegorz Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców cz. II Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, Cuber Grzegorz 2005/2 Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów podróżnym w sklepach wolnocłowych usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych w międzynarodowych portach lotniczych Akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, Cuber Grzegorz 2005/1 Zagajska Monika 2001/10 Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. I Bulejak Damian 1999/8 Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. II Bulejak Damian 1999/9 Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą Molski Rajmund 2003/7 Alkoholowe żniwa Redakcja 2006/5 Alternatywne metody rozwiązywania sporów - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i petycje do Parlamentu Europejskiego Justyna Kulawik 2009/3 Amerykańskie taryfowe i pozataryfowe bariery celne Czyżowicz Wiesław 1998/9 Analiza korzystania z procedury uproszczonej w obrocie towarami rolnospożywczymi Gad Marian 2010/3 Analiza prawa celnego z punktu widzenia ekonomicznej efektywności: pojęcie, kryteria i metody oceny Gerard Mosiej 2003/11 Analiza przepisów prawa wspólnotowego mających wpływ na zasady Maruchin Wojciech opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce 2012/9 Analiza ryzyka inne źródła 2013/6 Analiza ryzyka - narzędziem kontroli. cz I Jańczyk Zygmunt, Makowski Robert 1997/2 Analiza ryzyka - narzędziem kontroli. Jak sprawdzić wiarygodność importera? Jańczyk Zygmunt, cz.ii Makowski Robert 1997/3 Analiza ryzyka podstawą nowoczesnego zarządzania procedurami celnymi Czyżowicz Wiesław 2011/8 Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz. I Nowak Tomasz 2005/7 Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz. II Nowak Tomasz 2005/11 Analiza vacatio legis aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo celne w latach Mosiej Gerard 2008/7 Analiza zmian przepisów prawa wspólnotowego dotyczących opodatkowania akcyzą obrotu papierosami i innymi wyrobami tytoniowymi Maruchin Wojciech 2012/1 Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy Maruchin Wojciech 2010/12 Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących zabezpieczenie akcyzowego Wojciech Maruchin 2011/1 Aport z zagranicy Redakcja 1998/8 Arkusze informacyjne stosowane w gospodarczych procedurach celnych Błasiak-Barnuś Dorota 2005/6 Art. 276 kodeksu celnego nadal groźny Gołoś Andrzej 2001/6 Art. 58 $ 2 Kodeksu celnego nie stanowi podstawy prawnej do obciążenia kosztami przepadku towaru osoby, co do której wydano decyzję o przepadku Redakcja 2000/8 towaru na podstawie art. 58 $ 1 tego kodeksu Art pkt 1 Ordynacji podatkowej jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania Halicki Andrzej 2012/8 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 2

3 obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn r., sygn. P 30/11 Art. 83 ust. 2 nie jest przepisem szczególnym Redakcja 1996/10 Aspekty prawne i analiza podstawowych międzynarodowych aktów prawnych Grebennikov Aleksander 2013/12 z zakresu celnictwa, których uczestnikami są państwa członkowskie Unii celnej: Republika Białorusi, Republika Kazachstanu i Federacja Rosyjska - część I Atesty Redakcja 2002/3 Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym cz. I Anczakowski Miłosz 2002/6 Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym cz. II Anczakowski Miłosz 2002/8 Austriackie prawo karne skarbowe Górska Maria 2010/7 Auto osobowe może być opodatkowane tylko raz Matyszewska Ewa 2010/10 Auto w częściach to też wyrób inne źródła 2011/1 Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych Jądrzyk Marcin 2002/2 Automatyczne i nieautomatyczne licencjonowanie obrotu towarami z zagranicą Kożuchowska Katarzyna 1998/4 Autonomiczne porozumienia preferencyjne Wspólnoty z Krajami i Terytoriami Zamorskimi (OCT) Hanclich Paweł 2007/10 Autoryzowany Operator Ekonomiczny - AEO - perspektywy Dąbrowska Jolanta 2011/1 Badanie czasu wydania (Time Release Study): narzędzie do poprawy Desiderio Danilo, efektywności procedury odprawy celnej Bergami Roberto 2010/4 Badanie warunków ekonomicznych Dąbrowska Jolanta 2006/11 Bariery prawne ograniczające swobodę obrotu towarowego z zagranicą Lisowski Tomasz 2000/7 Bariery swobodnego obrotu z zagranicą Lisowski Tomasz 1996/1 Bariery w handlu międzynarodowym cz. II Kożuchowska Katarzyna 1999/2 Bariery w handlu międzynarodowym cz. I Kożuchowska Katarzyna 1998/11 Bariery w handlu międzynarodowym cz. III Kożuchowska Katarzyna 1999/10 Bariery wyzwaniem dla polityki handlowej UE Śledź Bogusław 2011/8 Beneficial owner jako klauzula ograniczająca planowanie podatkowe Gajewski Dominik 2012/12 Bez cła dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy inne źródła 2002/1 Bez ponownego egzaminu Redakcja 2001/11 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw polskich pośredników obrotu towarowego GWARDZIŃSKA Ewa 2011/12 wynik badań ankietowych Bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw w działalności agentów celnych Czyżowicz Wiesław 2006/7 Bezpieczeństwo przede wszystkim Ludkowska Anna 2008/8 Bezpiecznie i legalnie na EURO 2012 inne źródła 2012/5 Bezzasadność poboru opłat manipulacyjnych dodatkowych Jaszczuk Alicja 1996/3 Bialski Oddział Celny w mackach korupcji inne źródła 2009/3 Białoruś Jaszczuk Bolesław 2006/9 Białoruś w polskiej polityce celnej Witkowski Piotr 2003/12 Biegły jest niezbędny Głuchowska Sabina 2004/9 Biuletyn Urzędowy Głównego Urzędu Ceł nie jest już tajemnicą Brodziński Jan 1996/2 Biurokratyczne bariery Redakcja 2001/2 Biznes forsuje swoje ustawy. Skutecznie inne źródła 2012/11 Biznes forsuje swoje ustawy. Skutecznie inne źródła 2012/12 Błąd urzędnika może go sporo kosztować inne źródła 2011/11 Błędy popełniane w dokumentach SAD Lisowski Tomasz 1996/10 Boks z podróbkami Ludkowska Anna 2007/10 Brak wpisu do rejestru Redakcja 2003/4 Brak wymaganych dokumentów nie wyklucza zerowej stawki inne źródła 2010/9 Braterska współpraca przy sprowadzaniu samochodów Głuchowska Sabina 2000/5 Budżet państwa zarabia mniej na wpływach z PIT Dulian Tadeusz, Mariuk Adam 2010/10 Bursztynowe oszustwo Chudy Ryszard 2005/9 Były wspólnik nie staje się stroną postępowania Redakcja 2002/8 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. I Piech Karol 2008/2 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. II Piech Karol 2008/3 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. III Piech Karol 2008/4 Cel i założenia prac nad projektem ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami Jądrzyk Marcin 2002/7 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 3

4 Cele długofalowe w obrocie towarami strategicznymi Izabela Tymińska 2013/2 Celna klasyfikacja taryfowa osobowych wózków elektrycznych. Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Lecson Elektromobile GmbH przeciwko Jagura Bartosz 2011/4 Hauptzollamt Dortmund, C-12/10 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. I Czyżowicz Wiesław 2007/11 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. II Czyżowicz Wiesław 2007/12 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. III Czyżowicz Wiesław 2008/1 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. IV Czyżowicz Wiesław 2008/2 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. V Czyżowicz Wiesław 2008/3 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. I Czyżowicz Wiesław 2007/5 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. II Czyżowicz Wiesław 2007/6 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. III Czyżowicz Wiesław 2007/7 Celnicy - potrzebującym Włodarkiewicz-Łabędzka Agnieszka 2005/10 Celnicy badają automaty inne źródła 2011/11 Celnicy będą mniej rygorystyczni inne źródła 2012/6 Celnicy będą pobierać akcyzę Jaszczuk Bolesław 2002/4 Celnicy chcą ustawowej regulacji swego zawodu. Kolejna służba w mundurach Grabowska Anna 1997/5 Celnicy chcą zmian emerytalnych inne źródła 2011/11 Celnicy karzą podatników za sprzedaż oleju z dystrybutora inne źródła 2012/2 Celnicy kontrolują towary dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej redakcja 2011/5 Celnicy kwestionują rodzaj ciężarowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej inne źródła 2012/8 Celnicy mogą rejestrować nie tylko dźwięk, lecz także obraz inne źródła 2011/2 Celnicy nie zawsze zniszczą niebezpieczne leki inne źródła 2012/3 Celnicy skontrolują kontenerowce inne źródła 2011/4 Celnicy skutecznie wykrywają oszustwa inne źródła 2011/12 Celnicy w Biblii Mirek Ireneusz 2007/1 Celnicy w tysiącletniej historii Gdańska Woźniczko Marcin 1998/10 Celnicy w tysiącletniej historii gdańska. Okres Markiewicz Maciej 1998/12 Celnicy wymieniają się danymi z organami ścigania inne źródła 2011/11 Celnicy zatrzymali nielegalne odpady Redakcja 2006/4 Celnicy zbadają legalność oprogramowania inne źródła 2012/12 Celnicy zostaną ukarani Redakcja 2008/2 Celnik jak agent służb specjalnych inne źródła 2010/9 Celnik nie musi posiadać książeczki sanitarnej inne źródła 2012/8 Celnik sam uznaje auto za odpad inne źródła 2011/8 Celnik sprawdzi turystę nie tylko na granicy, ale na terenie całej Polski inne źródła 2012/7 Celnik szacuje wartość sprowadzonego pojazdu Redakcja 2002/12 Celnik wystawi duplikat dokumentu inne źródła 2011/8 Celnik zdecyduje o okazjonalności przywozu inne źródła 2010/10 Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC) inne źródła 2011/2 Centrum informatyki handlu zagranicznego Janczak-Roszkowska Małgorzata 1999/2 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. I Szulc Rajmund 2008/3 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. III Szulc Rajmund 2008/5 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. II Szulc Rajmund 2008/4 Charakter prawny dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygn. III Karol Piech 2011/6 SA/Gl 1773/ Charakter prawny not wyjaśniających i opinii klasyfikacyjnych WCO Morawski Wojciech 2013/2 Charakter prawny ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego Halicki Andrzej 2012/6 Charakter terminu do zapłaty różnicy podatku z tytułu importu towarów - roma locuta, causa finita? Piech Karol 2009/11 Charakterystyka handlu zagranicznego Słowenii - podstawy Chorążykiewicz Grażyna 2002/10 Charakterystyka magazynów celnych Magazyn czasowego składowania Tymińska Izabela 2012/7 Charakterystyka niemieckiej procedury podatkowej Górska Maria 2010/9 Charakterystyka podatkowych uprawnień i zadań podmiotów powiązanych w amerykańskim prawie na tle polskich rozwiązań Gajewski Dominik 2012/2 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 4

5 Charakterystyka podatkowych uprawnień i zadań podmiotów powiązanych w amerykańskim prawie na tle polskich rozwiązań część II Gajewski Dominik 2012/1 Charakterystyka podatników i organów podatkowych dla potrzeb akcyzy cz. II Maruchin Wojciech 2009/5 Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie GAJEWSKI Dominik 2011/12 podatkowym amerykańskim i polskim część II Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie Gajewski Dominik 2011/11 podatkowym amerykańskim i polskim część I Charakterystyka wolnych obszarów celnych Zalewski Paweł 2002/7 Chcesz eksportować, sięgnij po pomoc inne źródła 2012/12 Chiny na drodze do WTO Jaszczuk Bolesław 1998/4 Ciąg dalszy bananowego konfliktu Jaszczuk Bolesław 2005/10 Cichy demontaż? Redakcja 2006/6 Ciężar dowodu prawdziwości świadectwa pochodzenia towaru Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Lagura Vermogensverwaltung GmbH Jagura Bartosz 2013/1 przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-438/11 Ciężarówki mieniem przesiedlenia Redakcja 1997/7 Ciężkie czasy dla cła Redakcja 1999/7 CITES przeciwko przestępczości Jaszczuk Alicja 2003/1 Cła lądowe w II Rzeczpospolitej Woźniczko Marcin 1999/12 Cła morskie i lotnicze w II Rzeczypospolitej Woźniczko Marcin 1999/9 Cło - Konstytucja a prawo wspólnotowe Krawiel Tomasz 2007/3 Cło a Konstytucja Ossowski Andrzej 2006/9 Cło a Konstytucja Piech Karol 2006/12 Cło Hongkongu po 1997 roku Nowacki Adam 1996/10 Cło i Granica targi Woźniczko Marcin 2006/10 Cło i polityka celna w teorii i praktyce handlu zagranicznego Czyżowicz Wiesław 2002/11 Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania Recenzja książki Wiesław Czyżowicz i Marcina Zieliński Adam 2012/11 Cło jako niepodatkowa należność budżetowa część I DROZDEK Adam 2011/12 Cło jako niepodatkowa należność budżetowa część II Drozdek Adam 2012/1 Cło od płyt, których nie było Redakcja 1998/6 Cło od samochodu kupionego na giełdzie Redakcja 1997/11 Cło od towaru dostarczonego w ramach reklamacji Redakcja 1996/12 Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Recenzja książki prof. dr hab. Tomasza Bartoszewicza Jaszczuk Bolesław 2008/6 Cło w średniowiecznym Szczecinie Woźniczko Marcin 1997/8 Co decyduje o pochodzeniu produktu wytworzonego z podzespołów częściowo pochodzących z krajów trzecich Makowicz Bartosz 2007/4 Co eksporter ma zrobić, gdy zniknie karta 1A? Siegieda Paweł 2003/6 Co każdy eksporter do USA wiedzieć powinien o amerykańskim cle Czyżowicz Wiesław 1997/4 Co każdy turysta o amerykańskim cle wiedzieć powinien Czyżowicz Wiesław 1998/4 Co na cle Dyszlewicz Urszula 1999/12 Co nowego w podatkach od towarów importowych? Boczek Elżbieta 2000/1 Co nowego w SAD Giska Elżbieta 2000/12 Co powinna robić Rada Celna? Redakcja 2003/3 Co Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił i co z tego wynikło Gołoś Andrzej 2000/5 Co to jest INTRASTAT? Lisowski Tomasz 2002/8 Co to jest System ZEFIR 2 i po co jest tworzony? inne źródła 2012/12 Co to znaczy stan faktyczny? Jaszczuk Alicja 2005/4 Co w raporcie Komisji Europejskiej napisano o cle i ochronie granic Jaszczuk Bolesław 2003/12 Co wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli? Importerzy zaniżają wartość przywożonych towarów Jaszczuk Alicja 2002/9 Co z tego wynika w praktyce? Polska Członkiem Światowej Organizacji Handlu - WTO cz. II Jarmul Jolanta 1997/5 Co z tymi aktami? Halicki Andrzej 2006/1 Co z ustawami "okołokodeksowymi" Redakcja 1997/4 Coraz mniej jesiotrów Twardowska Jolanta, Daczko Marcin 2007/8 Cukier - biały czy brązowy? Redakcja 2003/12 Customs Nowy Kodeks Celny Zaniewski Łukasz 2005/10 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 5

6 Customs nowy wspólnotowy program dla cła Mosiej Gerard 2007/9 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Polski system zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu analiza na podstawie Typa Robert 2010/5 sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2009 rok Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - istota zjawiska Typa Robert 2008/12 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - aspekty międzynarodowe - Financial Action Task Force Typa Robert 2009/1 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. I Typa Robert 2009/5 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. II Typa Robert 2009/10 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - Grupa Egmont Typa Robert 2009/2 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. II Typa Robert 2009/7,8 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy piłka nożna Typa Robert 2010/11 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Strefy wolnego handlu Typa Robert 2010/8 Czas potrzebny na konsultacje Szawelska Małgorzata 2007/6 Czasowe ograniczenia przywozu i wywozu towarów Pogorzelski Piotr 1996/1 Czechy - Konsekwencje likwidacji sklepów wolnocłowych Jaszczuk Bolesław 1999/11 Czego życzyć celnikom z okazji Międzynarodowego Dnia Celnika 2005 r.? Zaniewski Łukasz 2005/2 Czekając na wejście w życie Kodeksu Celnego. Następna dyskusja - w Mikołajkach Jaszczuk Alicja 1997/11 Czesi robią bilans Bohdanowicz Jan 2005/6 Czeska akcyza paliwowa czeka na zmiany cz. I Bohdanowicz Jan 2013/2 Czeska akcyza paliwowa czeka na zmiany - cz. II Bohdanowicz Jan 2013/3 Czy agencja celna działając jako przedstawiciel pośredni może dokonać zgłoszenia celnego na rzecz podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Redakcja 2001/9 Polski? Czy agencja celna może żądać zwrotu należności celnych w trybie art. 264 Kodeksu celnego? Redakcja 2004/8 Czy art. 262 Kodeksu celnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks celny dopuszcza możliwość stosowania w Redakcja 2000/3 postępowaniach celnych przepisów kpa? Czy Bebiko sojowe jest lekiem? Redakcja 2003/4 Czy celnicy płacą za uszkodzone mienie inne źródła 2011/1 Czy cło jest podatkiem? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego Mirek Ireneusz 1999/3 Czy coś się zmieni? Gołoś Andrzej 2001/11 Czy do decyzji kasacyjnej, o której mowa w art Ordynacji Podatkowej ma zastosowanie zakaz reformationis in peius? Redakcja 2000/9 Czy gliny z Jaroszowa będą chronione? Redakcja 1998/12 Czy klauzula tax spańng credit jest formą szkodliwej konkurencji podatkowej? Gajewski Dominik 2013/3 Czy kodeks celny zdaje egzamin? Narękiewicz Jarosław 1999/11 Czy koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) jest rozwiązaniem nowatorskim? Gajewski Dominik 2013/2 Czy możliwe jest utworzenie zintegrowanego systemu regulacji anty rajowych? Gajewski Dominik 2013/8 Czy naruszenie tajemnicy celnej jest karalne Ossowski Andrzej, Żukiel Maciej, 2010/6 Przerywacz Przemysław Czy polityka celna w Polsce jest skuteczna? Mosiej Gerard 2001/1 Czy postulat importerów podnoszony od 2004 roku stanie się faktem? Zaniewski Łukasz 2011/4 Czy Prezes GUC ma rację Redakcja 2000/5 Czy Prezes GUC ma rację? Mosiej Gerard 2000/6 Czy Prezes GUC ma rację? Mosiej Gerard 2000/3 Czy przedsiębiorcę polskiego obroni Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich? Makowicz Bartosz 2009/4 Czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 109, poz. 1245) może mieć zastosowanie w postępowaniu celnym? Redakcja 2003/7 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 6

7 Czy Służba Celna jest służbą mundurową? Halicki Andrzej 2013/5 Czy sprostowania aktów ustanawiających stawki celne są wiążące inne źródła 2011/3 Czy sterylność rękawic przesądza o ich chirurgicznym charakterze? Redakcja 2003/3 Czy środowisko naturalne jest faktycznie chronione? Bohdanowicz Jan 2009/5 Czy to tylko biurokracja... Redakcja 2000/3 Czy trzy lata wystarczą? Sitniczuk Mariusz 1999/4 Czy użyte w przepisie art.83 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo celne ( Dz. U. z 1994 Nr 71, poz. 312 ze zm.) pojęcie obejmuje doręczenie (ogłoszenie) decyzji stronie przed upływem 2 lat od dnia, w którym powstał obowiązek Redakcja 2000/12 uiszczenia należności celnych? Czy ważne jest, czyja własnością są wyroby w składzie podatkowym inne źródła 2011/3 Czy wyjaśnienia Rady Współpracy Celnej w Brukseli mogą być źródłem prawa? Redakcja 1997/4 Czy wysokość stawki celnej kwiatów ciętych zależy od ich gatunku czy też od okresu, w którym dokonano importu? Redakcja 2003/8 Czy zdążymy? Stan tłumaczeń aktów prawa europejskiego Linda Andrzej 2003/10 Czynności dokonane przez przedstawiciela Redakcja 2001/6 Dalszy ciąg aktów wykonawczych do kodeksu celnego oraz inne istotne dla dokonywania obrotu towarowego z zagranicą, akty prawne obowiązujące od Lisowski Tomasz 1998/2 nowego roku Dane statystyczne w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych Strzelec Dariusz 2012/3 Dane statystyczne w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych Strzelec Dariusz 2012/6 Dary dla dzieci od celników Lisicki Witold 2005/9 Dążyć do wyjaśnienia wszystkich kwestii Głuchowska Sabina 2001/9 De minimis w amortyzacji składników majątku przedsiębiorcy Drabik Regina 2009/7,8 Decyzja jako akt kierownictwa wewnętrznego w Służbie Celnej Halicki Andrzej 2013/3 Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych Ostojski Przemysław 2010/11 Decyzja powinna wskazywać ustalony przez organ administracyjny stan faktyczny Redakcja 2000/11 Decyzja wydana na podstawie wadliwego przepisu Redakcja 1996/7 Decyzja z błędem co do stawki celnej powinna być usunięta Głuchowska Sabina 2000/6 Decyzje nazwane i nie nazwane Bulejak Damian 1999/9 Deklaracja z Arushy Nowacki Adam 1999/8 Deklarowanie i uiszczanie podatku od gier Musolf Grzegorz 2010/7 Delegacje dla pracowników Służby Celnej inne źródła 2008/8 Departamentu Ceł na 2005 rok Dubielak Anna 2005/5 Depozyt u celnika będzie więcej kosztował importera inne źródła 2012/8 Determinanty stosunku prawnocelnego Oktaba Robert 2012/11 Dialog o Służbie Celnej Redakcja 2006/8 Dla auta z USA ważne są ceny amerykańskie inne źródła 2012/6 Dług celny Kwaśniak Robert 1997/4 Dług celny następstwem spóźnionego wpisania wyprowadzenia towaru ze składu celnego Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Eurogate Jagura Bartosz 2012/11 Distribution GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-28/11 Dług celny osoby wystawiającej towary na aukcji internetowej Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Oliver Jestel przeciwko Hauptzollamt Jagura Bartosz 2012/1 Aachen, C-454/10 Dług celny po nielegalnym wprowadzeniu towaru Redakcja 2004/5 Dług celny w przywozie Redakcja 2002/7 Do kiedy ważna winieta? Nowak Tomasz 2004/4 Dobra inicjatywa Redakcja 2007/7 Dobre sąsiedztwo celne Polski i Białorusi Jaszczuk Bolesław 2005/5 Dobry rok dla używanych aut redakcja 2011/5 Dodatek do ujednoliconego tekstu Kodeksu celnego uzupełniony wykaz ustaw nowelizujących tekst jednolity Kodeksu celnego Redakcja 2002/8 Dodatkowe zabezpieczenie Kalisiak Edward 2001/4 Dokonywanie wykładni polskich przepisów dotyczących akcyzy w świetle przepisów prawa UE Maruchin Wojciech 2011/8 Dokument pełnomocnictwa, a akta sprawy w postępowaniu podatkowym i postępowaniu w sprawach celnych - interpelacja poselska nr 10785/09 Halicki Andrzej 2009/11 Dokument SAD niewyczerpane źródło informacji Lisowski Tomasz 2001/8 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 7

8 Dokumentowanie krajowych i zagranicznych zdarzeń gospodarczych Prusak Feliks 2010/7 Dokumenty handlowe w procedurze odprawy celnej Karasiński Edward 2010/10 Dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów inne źródła 2012/12 Doładunek towaru w wywozie Michalski Robert 2008/8 Dopisek do materiału Roberta Michalskiego Postępowanie w sprawach celnych Kalisiak Edward 1998/11 Dopłata do wypoczynku Halicki Andrzej 2013/6 Dopuszczalność posługiwania się wydrukiem faktury przesłanym systemem elektronicznym bez zachowania rygorów zabezpieczeń Muszyński Nikodem 2010/7 Dopuszczalność przyznania terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu odwoławczym Makowicz Bartosz 2007/7 Doradca podatkowy a postępowanie w sprawach celnych Piech Karol 2010/5 Doręczenie decyzji Zaniewski Łukasz 2005/11 Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych cz. I Gut Małgorzata Violetta 2000/9 Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych cz. II Gut Violetta Małgorzata 2000/10 Doręczenie w prawie karnym skarbowym Jachimowicz Marcin 2009/5 Dostawa wewnątrzwspólnotowa Michalski Robert 2007/2 Dostawę w składzie celnym uznaje się jako krajową inne źródła 2012/11 Dostęp naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego do informacji stanowiących tajemnicę bankową glosa do wyroku Naczelnego Krzysztofek Mariusz 2012/3 Sądu Administracyjnego z r. (I OSK 653/10) 115 Doświadczenie w sprawach z zakresu zadań Służby Celnej jako przesłanka mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na tle przepisów Halicki Andrzej 2011/3 przejściowych do ustawy o Służbie Celnej Dotyczy: Oszustwa we wspólnotowej procedurze tranzytowej (przemyt papierosów); zwolnienie głównego dłużnika z obowiązku uiszczenia opłaty Makowicz Bartosz 2005/7 celnej; kontrole pojazdów przez służby celne Dotyczy: powstanie obowiązku do uiszczenia opłaty celnej; pojecie dłużnika celnego odpowiedzialność i współodpowiedzialność solidarna za opłatę celną; współodpowiedzialność usługodawcy za opłatę celną usługobiorcy, Makowicz Bartosz 2005/1 który działał niezgodnie z prawem wykonując swoje celne obowiązki. dotyczy: przepisów związanych z obrotem towarowym z za granicą, pogarszających konkurencyjność polskiej gospodarki inne źródła 2010/5 Dowód rejestracyjny a "akcyza samochodowa" Bohdanowicz Jan 2006/2 Dozór i kontrola celna towarów. Efektywna współpraca międzynarodowa w ramach UE Jakubiak Bogdan 2004/6 Droga danych dotyczących obrotów handlu zagranicznego polskich firm Lisowski Tomasz 1998/12 Dumpingowe obuwie Brodzińska Joanna 2005/12 Dwie decyzje Redakcja 2001/6 Dwie faktury Redakcja 1998/12 Dwie porażki USA w WTO Mikołajczyk Jolanta 2003/12 Dyrektor izby Celnej i Naczelnik Urzędu Celnego organem podatkowym cz. II Giska Elżbieta 2003/9 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG inne źródła 2010/4 Działalność gospodarcza składu celnego w zakresie obsługi eksportu Kalisiak Edward 1997/5 Działalność gospodarcza w wolnych obszarach celnych Zalewski Paweł 2002/3 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących funkcjonowania Służby Celnej w latach r. Halicki Andrzej 2010/11 Działalność Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie Narękiewicz Jarosław 2000/10 Działania administracji celnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej Mońko Iwona, po wejściu Polski do Unii Europejskiej Włoch Bożena 2005/9 Działania operacyjne Służby Celnej część I Kosmaty Piotr 2012/2 Działania operacyjne Służby Celnej część II Kosmaty Piotr 2012/3 Działania podjęte przez Służbę Celną po Konferencji inne źródła 2013/7 Działania Służby Celnej w zakresie wykrywania nielegalnie przewożonych zabytków inne źródła 2013/6 Dzieje Urzędu Celnego w Słupi pod Bralinem w latach Tamborski Andrzej 2012/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Redakcja 2004/5 Dzień Służby Celnej Twardowska Jolanta, 2007/10 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 8

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU PAŃSTWOWEGO NA AGENTA CELNEGO (zagadnienia celne, podatek akcyzowy, podatek od gier i zakładów wzajemnych, problemy podatku VAT w eksporcie i imporcie oraz w

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II )

Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Spotkanie informacyjne Cło oraz podatki w praktyce. Aktualny stan prawny, koncepcje zmian ( Część I i II ) Termin: 28 i 29 pażdziernika 2014 r. Miejsce: Hotel DeSilva, ul. Powolnego 10, 45-078 Opole ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016.

Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Obrót międzynarodowy - przepisy celne i podatkowe oraz ich praktyczne zastosowanie, zmiany w 2016. Miejsce: Warszawa Termin: 04-05.07.2016, poniedziałek - wtorek (10.00-16.30 i 9.00-16.00) Masz pytania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Administracja celna. PRAWO CELNE prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Administracja celna Organ państwa każda jednostka organizacyjna państwa mająca uprawnienie do wyrażania woli tego państwa, czego wyrazem jest przyznanie danej jednostce administracyjnej określonych kompetencji

Bardziej szczegółowo

Kurs na agenta celnego

Kurs na agenta celnego Kurs na agenta celnego Terminy szkolenia Czas trwania 32 godziny dydaktyczne - 4 dni Program szkolenia Plan szkolenia do państwowego egzaminu na agenta celnego 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17

Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)...17 Spis treści Wprowadzenie (Artur Kuś, Mieczysław Kowerski).... 11 Część I Rozdział 1 Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania przepływu towarów w Unii Europejskiej (Artur Kuś)........................17 1.

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi

BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW. Szybciej, Taniej i Bezpieczniej. w obrocie towarowym z krajami trzecimi BROSZURA INFORMACYJNA DLA PRZEDSIEBIORCÓW Szybciej, Taniej i Bezpieczniej w obrocie towarowym z krajami trzecimi 1 Służba Celna w celu ułatwienia legalnej działalności gospodarczej oraz doskonalenia współpracy

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia.

Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA. z dnia. Projekt z dnia 31 lipca 2009 r. USTAWA z dnia. o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 28 lutego 2009 r. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH

AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH Ekspert Handlowy s. c. 31-153 Kraków ul. Szlak 65 Tel. (012) 634-21-64 Kom. 696-357-860 Fax. (12) 376-88-22 biuro@eksperthandlowy.eu Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eksperthandlowy.eu WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2014/2015 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i podatek akcyzowy blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Prawo celne i podatek akcyzowy blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej PROGRAM KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKA VII OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Prawo celne i podatek akcyzowy blaski i cienie 10-ciu lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej 22-24 kwietnia 2014 r., Izbicko k/opola

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej

Rozdział 1. Europejskie prawo podatkowe w systemie prawa Unii Europejskiej Europejskie prawo podatkowe. Rafał Lipniewicz Głównym celem książki jest przedstawienie podstawowych mechanizmów oddziałujących obecnie na proces tworzenia prawa podatkowego w państwach poprzez prezentację

Bardziej szczegółowo

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE

Elementy kalkulacyjne. pochodzenie towarów PRAWO CELNE Elementy kalkulacyjne pochodzenie towarów Kodeksowe elementy kalkulacyjne należności celne przywozowe: - cła i opłaty o równoważnym skutku, należne przy przywozie towarów, - opłaty przywozowe ustanowione

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów

stawek opłat pobieranych przez organy celne, w obowiązującym brzmieniu zawiera wytyczną, w świetle której minister właściwy do spraw finansów UZASADNIENIE Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późń. zm.) wynika przede wszystkim z konieczności wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015

Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 Zmiany w przepisach z zakresu podatku akcyzowego, które zostaną wprowadzone w roku 2015 1 Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym zawarta w ustawie z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR

ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR ORZECZNICTWO DOTYCZĄCE PODATKÓW POŚREDNICH W DYREKTYWACH UE WYBÓR Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2009 r. (C-502/07) (K-1 sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy)

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian

Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Obrót towarowy z zagranicą w kontekście najnowszych zmian EKSPERT: ROMAN ANDRZEJEWSKI ekspert w dziedzinie ceł, podatku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 11 WSTĘP 13 Rozdział I. PAŃSTWO A GOSPODARKA 15 1. Stosunki gospodarcze a funkcje państwa 15 2. Podstawowe typy zachowań państwa wobec gospodarki oraz wynikające z nich zadania...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY

dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY dodatek specjalny do Biuletynu VAT nr 24/2013 UWAGA! ZMIANY Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. 2 NOWE TERMINY ROZLICZEŃ VAT Nowe terminy rozliczeń VAT w 2014 r. Zasada ogólna 1. sprzedaż towarów lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13. Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 Część I PODATEK I PRAWO PODATKOWE Charakterystyka ogólna... 15 Istota podatku... 17 1. Pojęcie podatku... 17 2. Elementy konstrukcji podatku... 21 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Terminy szkolenia 17-18 wrzesień 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 22-23 październik 2015r., Wrocław

Bardziej szczegółowo

Prawo celne i podatek akcyzowy doświadczenia i wyzwania

Prawo celne i podatek akcyzowy doświadczenia i wyzwania PROGRAM KONFERENCJI OGÓLNOPOLSKA VIII OPOLSKA KONFERENCJA PODATKOWA Prawo celne i podatek akcyzowy doświadczenia i wyzwania 19-20 kwietnia 2016 r., Izbicko k/opola 1 18 kwietnia 2016 r. od godz. 16.00

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH L 290/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2012 AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH DECYZJA RADY STOWARZYSZENIA UE-LIBAN NR 2/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 28.09.2015r.

Kolokwium dla III roku aplikacji radcowskiej 28.09.2015r. Na podstawie faktury D/18/2015 z dnia 7 maja 2015 r., wystawionej przez Pokrak Sp. z o.o. w K., firma AM MOTORS Sp. z o.o. z siedzibą w mieście wojewódzkim L., nabyła pochodzący z wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE

Zgłoszenie celne PRAWO CELNE Zgłoszenie celne prof. dr hab. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Przeznaczeniem celnym jest: 2) objęcie towaru procedurą celną 3) wprowadzenie towaru do wolnego obszaru celnego (WOC) lub składu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015

Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Białystok, 26 stycznia 2016 r. Izba Celna w Białymstoku Podlaska Służba Celna podsumowanie roku 2015 Pobór należności oraz sprawna obsługa klientów to priorytety działalności podlaskich celników. Podatki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r.

PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE. 06-07.03.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA FINANSE PUBLICZNE I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE SZKOLENIE DEDYKOWANE JEST DO: 06-07.03.2014 r. Przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, administracja rządowa, samorządowa,

Bardziej szczegółowo

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE

NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE NAUKA FINANSÓW PUBLICZNYCH I PRAWA FINANSOWEGO W POLSCE DOROBEK I KIERUNKI ROZWOJU KSIĘGA JUBILEUSZOWA PROFESOR ALICJI POMORSKIEJ WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 729 ROZPORZĄDZE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego

Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego Program: Zarządzanie podatkami miarą sukcesu menedżera finansowego I. PODATKI POŚREDNIE (7 godz.) 1. Zasady opodatkowania podatkiem VAT aportów. 2. Opodatkowanie reprezentacji i reklamy. 3. Obowiązek podatkowy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia. 2015 r. (poz. ) Wzór Załącznik nr 1 Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy

Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Interpretacja indywidualna, sygnatura: IPPP3/443-678/09-5/KB Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Słowa kluczowe: klasyfikacje, podatek akcyzowy, samochód ciężarowy, samochód osobowy Data: 2009-10-15

Bardziej szczegółowo

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini

Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini Portal TaxFin.pl i Kancelaria Martini i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na Ekspert VAT kurs autorski Jerzego Martini 40 h lekcyjnych 30 października 18 grudnia 2012 r., Warszawa Partnerzy: Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego

BIOMASA aspekty importu spoza rynku wspólnotowego spoza rynku wspólnotowego Import towarów Każdy towar importowany z krajów spoza Unii Europejskiej musi zostać dopuszczony do swobodnego obrotu. W tym celu należy przedstawić towar w urzędzie celnym i złożyć

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne

Dominik Màczyƒski. Podatek akcyzowy. w prawie polskim i europejskim. Komentarz. Podatkowe Komentarze Praktyczne Dominik Màczyƒski Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Komentarz Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatkowe Komentarze Praktyczne Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim Dominik Màczyƒski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001

INSTRUKCJA. - Anna Kubala Prof. dr hab. Witold Modzelewski - Bartosz Banach - Małgorzata Dzedzej Doradca podatkowy - Anna Rózga Nr wpisu 00001 INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania i rozliczania podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług transportu osób i towarów na terenie kraju, transportu wewnątrzwspólnotowego, a

Bardziej szczegółowo

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x

X001 Pozwolenie na wywóz AGREX Wymaga saldowania x. N823 Karta T5 x. 3DK1 Wniosek WPR1 x Kod dokumentu Nazwa dokumentu Uwagi Archiwizacja przez organ celny (wymagana) L001 Pozwolenie na przywóz AGRIM 001 Pozwolenie na wywóz AGRE N823 Karta T5 3DK1 Wniosek WPR1 7P01 I004 002 7P22 7P16 przepisów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym.

Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym. Mechanizm firmanctwa w obrocie gospodarczym w polskim systemie podatkowym. KOMISJA USTAWODAWCZA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 15 listopada 2012 roku AGENDA mechanizmwyłudzania podatku VAT firmanctwo

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Podatkowe Ciągłe zmiany w systemie podatkowym wymagają nieustannej aktualizacji posiadanej wiedzy. Na studiach omawiane są najnowsze akty prawne, co pozwala uporządkować posiadane wiadomości

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji

Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji Zestaw pytań na egzamin magisterski na kierunku ADMINISTRACJA specjalność: Prawo energetyczne w gospodarce i administracji 6. Pozycja i zadania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 7. Treść i tryb uchwalania

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r.

Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Obwieszczenia Ministra Finansów podpisane w 2013 r. Lp. Tytuł aktu Sygnatura Departament projektujący Dane promulgacyjne Uwagi 1. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015

PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA. Warszawa 6_10_2015 PROGRAM E_CŁO LEPSZE USŁUGI W ERZE CYFROWEGO STYLU ŻYCIA Warszawa 6_10_2015 AKCESJA DO UNII EUROPEJSKIEJ - I ETAP CELNEJ INFORMATYZACJI Systemy wspólne - Inter-operability Implementation Strategy - Systemy

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 31.03.2012) Rok 2006 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania

Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania Konieczność uproszczenia procedur kontrolnych i diametralnego skrócenia czasu odpraw granicznych w polskich portach morskich jako warunek odzyskania ładunków polskiego handlu zagranicznego 350 km = ca

Bardziej szczegółowo

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie

ORDYNACJA PODATKOWA. 16. wydanie ORDYNACJA PODATKOWA 16. wydanie Stan prawny na 1 lutego 2013 r. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Roman Rudnik Opracowanie redakcyjne: Ilona Iwko, Dorota Wiśniewska Skład, łamanie:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Dziennik Ustaw Nr 159 12116 Poz. 1071 1071 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Warszawie

Izba Celna w Warszawie Izba Celna w Warszawie Urzędy Celne - 7 Warszawa Oddziały Celne 22 Oddziały Graniczne - 4 Struktura terytorialna Izby Celnej w Warszawie UC w Ciechanowie UC II w Warszawie UC w Pruszkowie UC I w Warszawie

Bardziej szczegółowo

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada

b) na podstawie decyzji dysponenta części budżetowej 3. Za całość gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych odpowiada 1 Imię i nazwisko, nr wpisu 1. Jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki a) z przychodów własnych b) bezpośrednio z budżetu c) z odpłatnie wykonywanych wyodrębnionych zadań 2. Państwowy fundusz celowy

Bardziej szczegółowo

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin.

Warsztaty portalu TaxFin.pl. Podatek VAT. - bieżące zmiany w praktyce. 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań. Partnerzy: www.taxfin. Warsztaty portalu TaxFin.pl Podatek VAT - bieżące zmiany w praktyce 28 lutego 2012 r., hotel Mercure, Poznań Partnerzy: Prowadzący: Maciej Guzek, doradca podatkowy, menadżer TPA Horwath W 2001 roku Maciej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 107/IX/2014. Krajowej Rady Radców Prawnych. z dnia 11 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 107/IX/2014 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Czynność: Organ właściwy: Podstawa prawna: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/2 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY Rejestracja nowego pojazdu sprowadzonego z zagranicy Starosta Sępoleński 1.Kodeks

Bardziej szczegółowo

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają:

Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: Konwencja WPT wprowadza usystematyzowanie terminologii, gdzie określenia oznaczają: Konwencja WPT obowiązuje nie naruszając: - żadnych innych umów międzynarodowych dotyczących procedury tranzytowej, jednakże z zastrzeżeniem ewentualnych ograniczeń stosowania takich umów do przewozów towarów

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Prawo celne, INTRASTAT i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian Cele szkolenia Szkolenie na temat systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki wewnątrzwspólnotowego handlu towarami,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną z nich CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14

Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 Czego wymaga fiskus 2015-10-12 13:25:14 2 Na Białorusi obowiązują podatki powszechne, czyli państwowe, lokalne oraz inne opłaty obowiązkowe. Rodzaje podatków: 1 podatki powszechne (państwowe) 2 podatki

Bardziej szczegółowo

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE Rok 2006 KONTROLE ZEWNĘTRZNE W IZBIE CELNEJ W OLSZTYNIE (w latach: 2006 2010) 1. Instytucja kontrolna: Państwowy Graniczny Inspektorat Sanitarny w Elblągu Termin kontroli: 20.04.2006r. Miejsce kontroli:

Bardziej szczegółowo

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą

Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Prawo celne od podstaw - praktyczne aspekty obrotu towarowego z zagranicą Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesów związanych z logistyką międzynarodową, poszukujące wiedzy

Bardziej szczegółowo

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej

Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej w kontekście tranzytu towarów pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Praktyka funkcjonowania Polskiej SłuŜby Celnej pomiędzy Unią Europejską a krajami Unii Celnej Międzynarodowe Seminarium Dostęp polskich towarów i usług na rynek Unii Celnej i Wspólnego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19

System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 System podatkowy Białorusi 2015-12-17 20:59:19 2 System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE

BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE BEZPIECZEŃSTWO OBROTU GOSPODARCZEGO MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT G-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY OBROTU GOSPODARCZEGO. Podstawy ekonomii. Podstawy finansów i bankowości. Pojęcie gospodarki i obrotu gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 392814 Temat: VI Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego.

Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z zagranicą w świetle przepisów prawa celnego i podatkowego. Spis treści I Uproszczenia i ułatwienia w obrocie towarowym stosowane przez służbę celną.. 2 II Ułatwienia w płatności VAT... 5 III Zwolnienia celne i podatkowe dóbr inwestycyjnych i innych urządzeń przywożonych

Bardziej szczegółowo

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej

Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Zmodernizowane przepisy celne w zakresie ustalania wartości celnej Program 1. Uwarunkowania zmian wynikające z WTO. 2. Podstawy prawne. 3. Zmiany w zakresie metody wartości transakcyjnej, w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku

Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku Rejestr skarg i wniosków rozpatrzonych przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w 2011 roku L.p. Data wpływu Przedmiot skargi/wniosku; nr sprawy 1. 29.12.2010 r. Skarga na czynności poborcy skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XV Dział I. Ordynacja podatkowa. Zobowiązania i postępowanie podatkowe... 1 Rozdział I. Interpretacje w sprawach podatkowych (art. 14a 14p OrdPU)... 1 1. Wniosek podatnika

Bardziej szczegółowo

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010

Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Wykaz pytań do egzaminu z prawa finansowego na rok akademicki 2009/2010 Regulacja prawna finansów publicznych 1. Proszę określić zakres sektora finansów publicznych i podmioty tego sektora. 2. Proszę przedstawić

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA PL L 341/10 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.12.2013 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1352/2013 z dnia 4 grudnia 2013 r. ustanawiające

Bardziej szczegółowo

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny

Procedury uproszczone. Materiał informacyjny Procedury uproszczone Izba Celna w Kielcach Materiał informacyjny Procedurami uproszczonymi w rozumieniu artykułu 76 Wspólnotowego Kodeksu Celnego są: - zgłoszenie niekompletne- procedura uproszczona w

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo