Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I"

Transkrypt

1 Od redakcji: na stronach od 1 do 60 zamieszczono zestawienie publikacji za lata wg alfabetycznego spisu tytułów, strony od 61 do 120 zawierają zestawienie publikacji za lata wg alfabetycznego spisu autorów. 40 lat unii celnej Unii Europejskiej - na jubileuszowej XX Konferencji EFA Czyżowicz Wiesław 2008/7 50 lat Światowej Organizacji Ceł Nowacki Adam 2002/2 80-lecie administracji celnej w Gdyni Woźniczko Marcin 2005/7 A jednak ciężarówka Głuchowska Sabina 2004/9 A jednak nie poszło jak po maśle Redakcja 2008/2 A jednak pas ortopedyczny Redakcja 1997/8 A jednak uchwała RM inne źródła 2008/7 ABC procedur uproszczonych Dyszlewicz Urszula, Soczyńska Katarzyna 2001/5 ABC założenia składu podatkowego cz. I Śledź Bogusław 2007/2 ABC założenia składu podatkowego cz. II Śledź Bogusław 2007/3 ABC założenia składu podatkowego cz. III Śledź Bogusław 2007/4 Administracja celna a nowoczesne wyposażenie techniczne Redakcja 1996/10 Administracja Celna Francji Kolasińska Dorota 2002/10 Administracja celna i obrót towarowy w liczbach Redakcja 1997/11 Administracja celna Islandii Kolasińska Dorota 2002/6 Administracja celna jako szczególny rodzaj administracji publicznej Bessaraba Małgorzata 2011/11 Administracja Celna Królestwa Szwecji Kolasińska Dorota 2001/11 Administracja celna Republiki Estońskiej Kolasińska Dorota 2001/12 Administracja celna Republiki Litewskiej Kolasińska Dorota 2001/10 Administracja celna Republiki Łotewskiej Kolasińska Dorota 2002/3 Administracja Skarbowa. Uwagi do projektów Zaniewski Łukasz 2007/6 Administracje celne państw CEFTA bliżej Unii Europejskiej Kowalczuk Jadwiga 2001/10 Administrowanie kontyngentami taryfowymi - import towarów rolnospożywczych cz II Joanna Rembelska - Piekut 2005/1 Administrowanie kontyngentami taryfowymi na import towarów rolnospożywczych cz I Joanna Rembelska - Piekut 2004/11 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej sprawdzone cz. I Sowiński Cezary 2002/9 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej cz. II Sowiński Cezary 2002/10 Administrowanie obrotem towarami z zagranicą - zarys systemu Unii Europejskiej cz. III Sowiński Cezary 2002/11 Administrowanie obrotem towarowym z zagranica - zmiany Kalisiak Edward 2000/8 Administrowanie obrotem towarowym z zagranicą Redakcja 2001/9 AEO jest niepotrzebne - UE wystąpiła z tą propozycją albo za wcześnie, albo za późno Koprowski Krzysztof 2009/6 Agencja celna - importer/eksporter Redakcja 2002/9 Agencja celna dłużnikiem Chuderski Jerzy 2003/8 Agencja celna jako pełnomocnik bezpośredni Redakcja 2003/12 Agencja celna jako przedstawiciel Pochrząszcz Andrzej 1998/6 Agencja celna jest zainteresowaną stroną postępowania celnego Redakcja 2002/11 Agencja celna nie odpowiada za dług importera Głuchowska Sabina 2002/9 Agencja celna, a główny zobowiązany Kalisiak Edward 1999/4 Agencje celne Kwaśniak Robert 1997/10 Agencje celne - zmiany po 1 maja 2002 r. Smogorzewski Grzegorz 2002/6 Agencje celne a system AEO Gwardzińska Ewa 2011/5 Agencje celne, przeznaczenie celne, zgłoszenie celne Kwaśniak Robert 1997/1 Agencje celne. Rodzaj i wysokość zabezpieczeń Redakcja 1996/12 Agencje mają kompetencje do raportowania VAT inne źródła 2011/3 Agent celny i jego odpowiedzialność jako osoby dokonującej lub zlecającej przywóz towarów oraz interpretacja pojęcia przeniesienia towarów wewnątrz Wspólnoty Makowicz Bartosz 2009/2 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 1

2 Agent celny musi być wykształcony lub przynajmniej doświadczony inne źródła 2012/10 Agent celny odpowiada za import inne źródła 2012/1 Akcja Pociąg inne źródła 2008/10 Akcje i udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jako przedmiot poręczenia majątkowego Tarnowska Danuta 1996/7 Akcyza importowa do zwrotu? Bohdanowicz Jan 2007/7 Akcyza na samochody osobowe - konieczność czy przyzwyczajenie? Musolf Grzegorz 2010/10 Akcyza od piwa w Niemczech Mirek Ireneusz 2005/3 Akcyza od samochodów osobowych - przedmiot opodatkowania Włodkowski Kazimierz 2006/5 Akcyza od złodziei prądu czas na zmiany? Musolf Grzegorz 2011/10 Akcyza po akcesji Szulc Rajmund 2003/11 Akcyza w służbie celnej Niedźwiedzka Lidia, Anczakowski Miłosz 2003/2 Akcyza w unijnych i narodowych przepisach. Szulc Rajmund 2003/11 Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców cz. I Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, 2004/12 Cuber Grzegorz Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców cz. II Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, Cuber Grzegorz 2005/2 Akcyzowa dyskryminacja polskich przedsiębiorców prowadzących sprzedaż towarów podróżnym w sklepach wolnocłowych usytuowanych na terenie wolnych obszarów celnych w międzynarodowych portach lotniczych Akt wykonawczy do ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny Szulc Rajmund, Łuniewska Beata, Cuber Grzegorz 2005/1 Zagajska Monika 2001/10 Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. I Bulejak Damian 1999/8 Akty administracyjne w postępowaniu w sprawach celnych cz. II Bulejak Damian 1999/9 Akty kwalifikacyjne dotyczące obrotu towarowego z zagranicą Molski Rajmund 2003/7 Alkoholowe żniwa Redakcja 2006/5 Alternatywne metody rozwiązywania sporów - Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i petycje do Parlamentu Europejskiego Justyna Kulawik 2009/3 Amerykańskie taryfowe i pozataryfowe bariery celne Czyżowicz Wiesław 1998/9 Analiza korzystania z procedury uproszczonej w obrocie towarami rolnospożywczymi Gad Marian 2010/3 Analiza prawa celnego z punktu widzenia ekonomicznej efektywności: pojęcie, kryteria i metody oceny Gerard Mosiej 2003/11 Analiza przepisów prawa wspólnotowego mających wpływ na zasady Maruchin Wojciech opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce 2012/9 Analiza ryzyka inne źródła 2013/6 Analiza ryzyka - narzędziem kontroli. cz I Jańczyk Zygmunt, Makowski Robert 1997/2 Analiza ryzyka - narzędziem kontroli. Jak sprawdzić wiarygodność importera? Jańczyk Zygmunt, cz.ii Makowski Robert 1997/3 Analiza ryzyka podstawą nowoczesnego zarządzania procedurami celnymi Czyżowicz Wiesław 2011/8 Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz. I Nowak Tomasz 2005/7 Analiza ryzyka w ochronie własności intelektualnej cz. II Nowak Tomasz 2005/11 Analiza vacatio legis aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo celne w latach Mosiej Gerard 2008/7 Analiza zmian przepisów prawa wspólnotowego dotyczących opodatkowania akcyzą obrotu papierosami i innymi wyrobami tytoniowymi Maruchin Wojciech 2012/1 Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących procedury zawieszenia poboru akcyzy Maruchin Wojciech 2010/12 Analiza znowelizowanych przepisów ustawowych dotyczących zabezpieczenie akcyzowego Wojciech Maruchin 2011/1 Aport z zagranicy Redakcja 1998/8 Arkusze informacyjne stosowane w gospodarczych procedurach celnych Błasiak-Barnuś Dorota 2005/6 Art. 276 kodeksu celnego nadal groźny Gołoś Andrzej 2001/6 Art. 58 $ 2 Kodeksu celnego nie stanowi podstawy prawnej do obciążenia kosztami przepadku towaru osoby, co do której wydano decyzję o przepadku Redakcja 2000/8 towaru na podstawie art. 58 $ 1 tego kodeksu Art pkt 1 Ordynacji podatkowej jest niezgodny z zasadą ochrony zaufania Halicki Andrzej 2012/8 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 2

3 obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn r., sygn. P 30/11 Art. 83 ust. 2 nie jest przepisem szczególnym Redakcja 1996/10 Aspekty prawne i analiza podstawowych międzynarodowych aktów prawnych Grebennikov Aleksander 2013/12 z zakresu celnictwa, których uczestnikami są państwa członkowskie Unii celnej: Republika Białorusi, Republika Kazachstanu i Federacja Rosyjska - część I Atesty Redakcja 2002/3 Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym cz. I Anczakowski Miłosz 2002/6 Audyt wewnętrzny w urzędzie celnym cz. II Anczakowski Miłosz 2002/8 Austriackie prawo karne skarbowe Górska Maria 2010/7 Auto osobowe może być opodatkowane tylko raz Matyszewska Ewa 2010/10 Auto w częściach to też wyrób inne źródła 2011/1 Automatyczna rejestracja obrotu w przywozie niektórych towarów rolnych Jądrzyk Marcin 2002/2 Automatyczne i nieautomatyczne licencjonowanie obrotu towarami z zagranicą Kożuchowska Katarzyna 1998/4 Autonomiczne porozumienia preferencyjne Wspólnoty z Krajami i Terytoriami Zamorskimi (OCT) Hanclich Paweł 2007/10 Autoryzowany Operator Ekonomiczny - AEO - perspektywy Dąbrowska Jolanta 2011/1 Badanie czasu wydania (Time Release Study): narzędzie do poprawy Desiderio Danilo, efektywności procedury odprawy celnej Bergami Roberto 2010/4 Badanie warunków ekonomicznych Dąbrowska Jolanta 2006/11 Bariery prawne ograniczające swobodę obrotu towarowego z zagranicą Lisowski Tomasz 2000/7 Bariery swobodnego obrotu z zagranicą Lisowski Tomasz 1996/1 Bariery w handlu międzynarodowym cz. II Kożuchowska Katarzyna 1999/2 Bariery w handlu międzynarodowym cz. I Kożuchowska Katarzyna 1998/11 Bariery w handlu międzynarodowym cz. III Kożuchowska Katarzyna 1999/10 Bariery wyzwaniem dla polityki handlowej UE Śledź Bogusław 2011/8 Beneficial owner jako klauzula ograniczająca planowanie podatkowe Gajewski Dominik 2012/12 Bez cła dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy inne źródła 2002/1 Bez ponownego egzaminu Redakcja 2001/11 Bezpieczeństwo łańcucha dostaw polskich pośredników obrotu towarowego GWARDZIŃSKA Ewa 2011/12 wynik badań ankietowych Bezpieczeństwo międzynarodowego łańcucha dostaw w działalności agentów celnych Czyżowicz Wiesław 2006/7 Bezpieczeństwo przede wszystkim Ludkowska Anna 2008/8 Bezpiecznie i legalnie na EURO 2012 inne źródła 2012/5 Bezzasadność poboru opłat manipulacyjnych dodatkowych Jaszczuk Alicja 1996/3 Bialski Oddział Celny w mackach korupcji inne źródła 2009/3 Białoruś Jaszczuk Bolesław 2006/9 Białoruś w polskiej polityce celnej Witkowski Piotr 2003/12 Biegły jest niezbędny Głuchowska Sabina 2004/9 Biuletyn Urzędowy Głównego Urzędu Ceł nie jest już tajemnicą Brodziński Jan 1996/2 Biurokratyczne bariery Redakcja 2001/2 Biznes forsuje swoje ustawy. Skutecznie inne źródła 2012/11 Biznes forsuje swoje ustawy. Skutecznie inne źródła 2012/12 Błąd urzędnika może go sporo kosztować inne źródła 2011/11 Błędy popełniane w dokumentach SAD Lisowski Tomasz 1996/10 Boks z podróbkami Ludkowska Anna 2007/10 Brak wpisu do rejestru Redakcja 2003/4 Brak wymaganych dokumentów nie wyklucza zerowej stawki inne źródła 2010/9 Braterska współpraca przy sprowadzaniu samochodów Głuchowska Sabina 2000/5 Budżet państwa zarabia mniej na wpływach z PIT Dulian Tadeusz, Mariuk Adam 2010/10 Bursztynowe oszustwo Chudy Ryszard 2005/9 Były wspólnik nie staje się stroną postępowania Redakcja 2002/8 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. I Piech Karol 2008/2 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. II Piech Karol 2008/3 Cechy szczególne podatku VAT od importu towarów cz. III Piech Karol 2008/4 Cel i założenia prac nad projektem ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami Jądrzyk Marcin 2002/7 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 3

4 Cele długofalowe w obrocie towarami strategicznymi Izabela Tymińska 2013/2 Celna klasyfikacja taryfowa osobowych wózków elektrycznych. Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Lecson Elektromobile GmbH przeciwko Jagura Bartosz 2011/4 Hauptzollamt Dortmund, C-12/10 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. I Czyżowicz Wiesław 2007/11 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. II Czyżowicz Wiesław 2007/12 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. III Czyżowicz Wiesław 2008/1 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. IV Czyżowicz Wiesław 2008/2 Celnictwo na przestrzeni dziejów - od starożytności do współczesności cz. V Czyżowicz Wiesław 2008/3 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. I Czyżowicz Wiesław 2007/5 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. II Czyżowicz Wiesław 2007/6 Celnictwo w gospodarce elektronicznej cz. III Czyżowicz Wiesław 2007/7 Celnicy - potrzebującym Włodarkiewicz-Łabędzka Agnieszka 2005/10 Celnicy badają automaty inne źródła 2011/11 Celnicy będą mniej rygorystyczni inne źródła 2012/6 Celnicy będą pobierać akcyzę Jaszczuk Bolesław 2002/4 Celnicy chcą ustawowej regulacji swego zawodu. Kolejna służba w mundurach Grabowska Anna 1997/5 Celnicy chcą zmian emerytalnych inne źródła 2011/11 Celnicy karzą podatników za sprzedaż oleju z dystrybutora inne źródła 2012/2 Celnicy kontrolują towary dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej redakcja 2011/5 Celnicy kwestionują rodzaj ciężarowego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej inne źródła 2012/8 Celnicy mogą rejestrować nie tylko dźwięk, lecz także obraz inne źródła 2011/2 Celnicy nie zawsze zniszczą niebezpieczne leki inne źródła 2012/3 Celnicy skontrolują kontenerowce inne źródła 2011/4 Celnicy skutecznie wykrywają oszustwa inne źródła 2011/12 Celnicy w Biblii Mirek Ireneusz 2007/1 Celnicy w tysiącletniej historii Gdańska Woźniczko Marcin 1998/10 Celnicy w tysiącletniej historii gdańska. Okres Markiewicz Maciej 1998/12 Celnicy wymieniają się danymi z organami ścigania inne źródła 2011/11 Celnicy zatrzymali nielegalne odpady Redakcja 2006/4 Celnicy zbadają legalność oprogramowania inne źródła 2012/12 Celnicy zostaną ukarani Redakcja 2008/2 Celnik jak agent służb specjalnych inne źródła 2010/9 Celnik nie musi posiadać książeczki sanitarnej inne źródła 2012/8 Celnik sam uznaje auto za odpad inne źródła 2011/8 Celnik sprawdzi turystę nie tylko na granicy, ale na terenie całej Polski inne źródła 2012/7 Celnik szacuje wartość sprowadzonego pojazdu Redakcja 2002/12 Celnik wystawi duplikat dokumentu inne źródła 2011/8 Celnik zdecyduje o okazjonalności przywozu inne źródła 2010/10 Centrum Informacji Służby Celnej (InfoSC) inne źródła 2011/2 Centrum informatyki handlu zagranicznego Janczak-Roszkowska Małgorzata 1999/2 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. I Szulc Rajmund 2008/3 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. III Szulc Rajmund 2008/5 Ceny transferowe (transfer pricing) cz. II Szulc Rajmund 2008/4 Charakter prawny dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o sygn. III Karol Piech 2011/6 SA/Gl 1773/ Charakter prawny not wyjaśniających i opinii klasyfikacyjnych WCO Morawski Wojciech 2013/2 Charakter prawny ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych analiza orzecznictwa sądowoadministracyjnego Halicki Andrzej 2012/6 Charakter terminu do zapłaty różnicy podatku z tytułu importu towarów - roma locuta, causa finita? Piech Karol 2009/11 Charakterystyka handlu zagranicznego Słowenii - podstawy Chorążykiewicz Grażyna 2002/10 Charakterystyka magazynów celnych Magazyn czasowego składowania Tymińska Izabela 2012/7 Charakterystyka niemieckiej procedury podatkowej Górska Maria 2010/9 Charakterystyka podatkowych uprawnień i zadań podmiotów powiązanych w amerykańskim prawie na tle polskich rozwiązań Gajewski Dominik 2012/2 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 4

5 Charakterystyka podatkowych uprawnień i zadań podmiotów powiązanych w amerykańskim prawie na tle polskich rozwiązań część II Gajewski Dominik 2012/1 Charakterystyka podatników i organów podatkowych dla potrzeb akcyzy cz. II Maruchin Wojciech 2009/5 Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie GAJEWSKI Dominik 2011/12 podatkowym amerykańskim i polskim część II Charakterystyka porównawcza metod określania cen transferowych w prawie Gajewski Dominik 2011/11 podatkowym amerykańskim i polskim część I Charakterystyka wolnych obszarów celnych Zalewski Paweł 2002/7 Chcesz eksportować, sięgnij po pomoc inne źródła 2012/12 Chiny na drodze do WTO Jaszczuk Bolesław 1998/4 Ciąg dalszy bananowego konfliktu Jaszczuk Bolesław 2005/10 Cichy demontaż? Redakcja 2006/6 Ciężar dowodu prawdziwości świadectwa pochodzenia towaru Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Lagura Vermogensverwaltung GmbH Jagura Bartosz 2013/1 przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Hafen, C-438/11 Ciężarówki mieniem przesiedlenia Redakcja 1997/7 Ciężkie czasy dla cła Redakcja 1999/7 CITES przeciwko przestępczości Jaszczuk Alicja 2003/1 Cła lądowe w II Rzeczpospolitej Woźniczko Marcin 1999/12 Cła morskie i lotnicze w II Rzeczypospolitej Woźniczko Marcin 1999/9 Cło - Konstytucja a prawo wspólnotowe Krawiel Tomasz 2007/3 Cło a Konstytucja Ossowski Andrzej 2006/9 Cło a Konstytucja Piech Karol 2006/12 Cło Hongkongu po 1997 roku Nowacki Adam 1996/10 Cło i Granica targi Woźniczko Marcin 2006/10 Cło i polityka celna w teorii i praktyce handlu zagranicznego Czyżowicz Wiesław 2002/11 Cło i celnicy w historii. Struktury i mechanizmy działania Recenzja książki Wiesław Czyżowicz i Marcina Zieliński Adam 2012/11 Cło jako niepodatkowa należność budżetowa część I DROZDEK Adam 2011/12 Cło jako niepodatkowa należność budżetowa część II Drozdek Adam 2012/1 Cło od płyt, których nie było Redakcja 1998/6 Cło od samochodu kupionego na giełdzie Redakcja 1997/11 Cło od towaru dostarczonego w ramach reklamacji Redakcja 1996/12 Cło w międzynarodowych stosunkach gospodarczych. Recenzja książki prof. dr hab. Tomasza Bartoszewicza Jaszczuk Bolesław 2008/6 Cło w średniowiecznym Szczecinie Woźniczko Marcin 1997/8 Co decyduje o pochodzeniu produktu wytworzonego z podzespołów częściowo pochodzących z krajów trzecich Makowicz Bartosz 2007/4 Co eksporter ma zrobić, gdy zniknie karta 1A? Siegieda Paweł 2003/6 Co każdy eksporter do USA wiedzieć powinien o amerykańskim cle Czyżowicz Wiesław 1997/4 Co każdy turysta o amerykańskim cle wiedzieć powinien Czyżowicz Wiesław 1998/4 Co na cle Dyszlewicz Urszula 1999/12 Co nowego w podatkach od towarów importowych? Boczek Elżbieta 2000/1 Co nowego w SAD Giska Elżbieta 2000/12 Co powinna robić Rada Celna? Redakcja 2003/3 Co Prezes Głównego Urzędu Ceł postanowił i co z tego wynikło Gołoś Andrzej 2000/5 Co to jest INTRASTAT? Lisowski Tomasz 2002/8 Co to jest System ZEFIR 2 i po co jest tworzony? inne źródła 2012/12 Co to znaczy stan faktyczny? Jaszczuk Alicja 2005/4 Co w raporcie Komisji Europejskiej napisano o cle i ochronie granic Jaszczuk Bolesław 2003/12 Co wynika z ustaleń Najwyższej Izby Kontroli? Importerzy zaniżają wartość przywożonych towarów Jaszczuk Alicja 2002/9 Co z tego wynika w praktyce? Polska Członkiem Światowej Organizacji Handlu - WTO cz. II Jarmul Jolanta 1997/5 Co z tymi aktami? Halicki Andrzej 2006/1 Co z ustawami "okołokodeksowymi" Redakcja 1997/4 Coraz mniej jesiotrów Twardowska Jolanta, Daczko Marcin 2007/8 Cukier - biały czy brązowy? Redakcja 2003/12 Customs Nowy Kodeks Celny Zaniewski Łukasz 2005/10 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 5

6 Customs nowy wspólnotowy program dla cła Mosiej Gerard 2007/9 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Polski system zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu analiza na podstawie Typa Robert 2010/5 sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej za 2009 rok Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - istota zjawiska Typa Robert 2008/12 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - aspekty międzynarodowe - Financial Action Task Force Typa Robert 2009/1 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. I Typa Robert 2009/5 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. II Typa Robert 2009/10 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - Grupa Egmont Typa Robert 2009/2 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy - zmiany w przepisach cz. II Typa Robert 2009/7,8 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Pranie pieniędzy piłka nożna Typa Robert 2010/11 Cykl dotyczący problematyki prania pieniędzy - Strefy wolnego handlu Typa Robert 2010/8 Czas potrzebny na konsultacje Szawelska Małgorzata 2007/6 Czasowe ograniczenia przywozu i wywozu towarów Pogorzelski Piotr 1996/1 Czechy - Konsekwencje likwidacji sklepów wolnocłowych Jaszczuk Bolesław 1999/11 Czego życzyć celnikom z okazji Międzynarodowego Dnia Celnika 2005 r.? Zaniewski Łukasz 2005/2 Czekając na wejście w życie Kodeksu Celnego. Następna dyskusja - w Mikołajkach Jaszczuk Alicja 1997/11 Czesi robią bilans Bohdanowicz Jan 2005/6 Czeska akcyza paliwowa czeka na zmiany cz. I Bohdanowicz Jan 2013/2 Czeska akcyza paliwowa czeka na zmiany - cz. II Bohdanowicz Jan 2013/3 Czy agencja celna działając jako przedstawiciel pośredni może dokonać zgłoszenia celnego na rzecz podmiotu nie posiadającego siedziby na terytorium Redakcja 2001/9 Polski? Czy agencja celna może żądać zwrotu należności celnych w trybie art. 264 Kodeksu celnego? Redakcja 2004/8 Czy art. 262 Kodeksu celnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks celny dopuszcza możliwość stosowania w Redakcja 2000/3 postępowaniach celnych przepisów kpa? Czy Bebiko sojowe jest lekiem? Redakcja 2003/4 Czy celnicy płacą za uszkodzone mienie inne źródła 2011/1 Czy cło jest podatkiem? Analiza na podstawie niemieckiego stanu prawnego Mirek Ireneusz 1999/3 Czy coś się zmieni? Gołoś Andrzej 2001/11 Czy do decyzji kasacyjnej, o której mowa w art Ordynacji Podatkowej ma zastosowanie zakaz reformationis in peius? Redakcja 2000/9 Czy gliny z Jaroszowa będą chronione? Redakcja 1998/12 Czy klauzula tax spańng credit jest formą szkodliwej konkurencji podatkowej? Gajewski Dominik 2013/3 Czy kodeks celny zdaje egzamin? Narękiewicz Jarosław 1999/11 Czy koncepcja Wspólnej Skonsolidowanej Korporacyjnej Podstawy Opodatkowania (CCCTB) jest rozwiązaniem nowatorskim? Gajewski Dominik 2013/2 Czy możliwe jest utworzenie zintegrowanego systemu regulacji anty rajowych? Gajewski Dominik 2013/8 Czy naruszenie tajemnicy celnej jest karalne Ossowski Andrzej, Żukiel Maciej, 2010/6 Przerywacz Przemysław Czy polityka celna w Polsce jest skuteczna? Mosiej Gerard 2001/1 Czy postulat importerów podnoszony od 2004 roku stanie się faktem? Zaniewski Łukasz 2011/4 Czy Prezes GUC ma rację Redakcja 2000/5 Czy Prezes GUC ma rację? Mosiej Gerard 2000/6 Czy Prezes GUC ma rację? Mosiej Gerard 2000/3 Czy przedsiębiorcę polskiego obroni Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich? Makowicz Bartosz 2009/4 Czy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 109, poz. 1245) może mieć zastosowanie w postępowaniu celnym? Redakcja 2003/7 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 6

7 Czy Służba Celna jest służbą mundurową? Halicki Andrzej 2013/5 Czy sprostowania aktów ustanawiających stawki celne są wiążące inne źródła 2011/3 Czy sterylność rękawic przesądza o ich chirurgicznym charakterze? Redakcja 2003/3 Czy środowisko naturalne jest faktycznie chronione? Bohdanowicz Jan 2009/5 Czy to tylko biurokracja... Redakcja 2000/3 Czy trzy lata wystarczą? Sitniczuk Mariusz 1999/4 Czy użyte w przepisie art.83 ust.1 ustawy z dnia r. Prawo celne ( Dz. U. z 1994 Nr 71, poz. 312 ze zm.) pojęcie obejmuje doręczenie (ogłoszenie) decyzji stronie przed upływem 2 lat od dnia, w którym powstał obowiązek Redakcja 2000/12 uiszczenia należności celnych? Czy ważne jest, czyja własnością są wyroby w składzie podatkowym inne źródła 2011/3 Czy wyjaśnienia Rady Współpracy Celnej w Brukseli mogą być źródłem prawa? Redakcja 1997/4 Czy wysokość stawki celnej kwiatów ciętych zależy od ich gatunku czy też od okresu, w którym dokonano importu? Redakcja 2003/8 Czy zdążymy? Stan tłumaczeń aktów prawa europejskiego Linda Andrzej 2003/10 Czynności dokonane przez przedstawiciela Redakcja 2001/6 Dalszy ciąg aktów wykonawczych do kodeksu celnego oraz inne istotne dla dokonywania obrotu towarowego z zagranicą, akty prawne obowiązujące od Lisowski Tomasz 1998/2 nowego roku Dane statystyczne w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych Strzelec Dariusz 2012/3 Dane statystyczne w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych Strzelec Dariusz 2012/6 Dary dla dzieci od celników Lisicki Witold 2005/9 Dążyć do wyjaśnienia wszystkich kwestii Głuchowska Sabina 2001/9 De minimis w amortyzacji składników majątku przedsiębiorcy Drabik Regina 2009/7,8 Decyzja jako akt kierownictwa wewnętrznego w Służbie Celnej Halicki Andrzej 2013/3 Decyzja o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych Ostojski Przemysław 2010/11 Decyzja powinna wskazywać ustalony przez organ administracyjny stan faktyczny Redakcja 2000/11 Decyzja wydana na podstawie wadliwego przepisu Redakcja 1996/7 Decyzja z błędem co do stawki celnej powinna być usunięta Głuchowska Sabina 2000/6 Decyzje nazwane i nie nazwane Bulejak Damian 1999/9 Deklaracja z Arushy Nowacki Adam 1999/8 Deklarowanie i uiszczanie podatku od gier Musolf Grzegorz 2010/7 Delegacje dla pracowników Służby Celnej inne źródła 2008/8 Departamentu Ceł na 2005 rok Dubielak Anna 2005/5 Depozyt u celnika będzie więcej kosztował importera inne źródła 2012/8 Determinanty stosunku prawnocelnego Oktaba Robert 2012/11 Dialog o Służbie Celnej Redakcja 2006/8 Dla auta z USA ważne są ceny amerykańskie inne źródła 2012/6 Dług celny Kwaśniak Robert 1997/4 Dług celny następstwem spóźnionego wpisania wyprowadzenia towaru ze składu celnego Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Eurogate Jagura Bartosz 2012/11 Distribution GmbH przeciwko Hauptzollamt Hamburg-Stadt, C-28/11 Dług celny osoby wystawiającej towary na aukcji internetowej Wyrok Trybunału z dn r. w sprawie Oliver Jestel przeciwko Hauptzollamt Jagura Bartosz 2012/1 Aachen, C-454/10 Dług celny po nielegalnym wprowadzeniu towaru Redakcja 2004/5 Dług celny w przywozie Redakcja 2002/7 Do kiedy ważna winieta? Nowak Tomasz 2004/4 Dobra inicjatywa Redakcja 2007/7 Dobre sąsiedztwo celne Polski i Białorusi Jaszczuk Bolesław 2005/5 Dobry rok dla używanych aut redakcja 2011/5 Dodatek do ujednoliconego tekstu Kodeksu celnego uzupełniony wykaz ustaw nowelizujących tekst jednolity Kodeksu celnego Redakcja 2002/8 Dodatkowe zabezpieczenie Kalisiak Edward 2001/4 Dokonywanie wykładni polskich przepisów dotyczących akcyzy w świetle przepisów prawa UE Maruchin Wojciech 2011/8 Dokument pełnomocnictwa, a akta sprawy w postępowaniu podatkowym i postępowaniu w sprawach celnych - interpelacja poselska nr 10785/09 Halicki Andrzej 2009/11 Dokument SAD niewyczerpane źródło informacji Lisowski Tomasz 2001/8 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 7

8 Dokumentowanie krajowych i zagranicznych zdarzeń gospodarczych Prusak Feliks 2010/7 Dokumenty handlowe w procedurze odprawy celnej Karasiński Edward 2010/10 Dokumenty umożliwiające zastosowanie 0% stawki VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów inne źródła 2012/12 Doładunek towaru w wywozie Michalski Robert 2008/8 Dopisek do materiału Roberta Michalskiego Postępowanie w sprawach celnych Kalisiak Edward 1998/11 Dopłata do wypoczynku Halicki Andrzej 2013/6 Dopuszczalność posługiwania się wydrukiem faktury przesłanym systemem elektronicznym bez zachowania rygorów zabezpieczeń Muszyński Nikodem 2010/7 Dopuszczalność przyznania terminu do wypowiedzenia się w postępowaniu odwoławczym Makowicz Bartosz 2007/7 Doradca podatkowy a postępowanie w sprawach celnych Piech Karol 2010/5 Doręczenie decyzji Zaniewski Łukasz 2005/11 Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych cz. I Gut Małgorzata Violetta 2000/9 Doręczenie i doręczenie zastępcze w sprawach celnych cz. II Gut Violetta Małgorzata 2000/10 Doręczenie w prawie karnym skarbowym Jachimowicz Marcin 2009/5 Dostawa wewnątrzwspólnotowa Michalski Robert 2007/2 Dostawę w składzie celnym uznaje się jako krajową inne źródła 2012/11 Dostęp naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego do informacji stanowiących tajemnicę bankową glosa do wyroku Naczelnego Krzysztofek Mariusz 2012/3 Sądu Administracyjnego z r. (I OSK 653/10) 115 Doświadczenie w sprawach z zakresu zadań Służby Celnej jako przesłanka mianowania funkcjonariusza celnego na stopień służbowy na tle przepisów Halicki Andrzej 2011/3 przejściowych do ustawy o Służbie Celnej Dotyczy: Oszustwa we wspólnotowej procedurze tranzytowej (przemyt papierosów); zwolnienie głównego dłużnika z obowiązku uiszczenia opłaty Makowicz Bartosz 2005/7 celnej; kontrole pojazdów przez służby celne Dotyczy: powstanie obowiązku do uiszczenia opłaty celnej; pojecie dłużnika celnego odpowiedzialność i współodpowiedzialność solidarna za opłatę celną; współodpowiedzialność usługodawcy za opłatę celną usługobiorcy, Makowicz Bartosz 2005/1 który działał niezgodnie z prawem wykonując swoje celne obowiązki. dotyczy: przepisów związanych z obrotem towarowym z za granicą, pogarszających konkurencyjność polskiej gospodarki inne źródła 2010/5 Dowód rejestracyjny a "akcyza samochodowa" Bohdanowicz Jan 2006/2 Dozór i kontrola celna towarów. Efektywna współpraca międzynarodowa w ramach UE Jakubiak Bogdan 2004/6 Droga danych dotyczących obrotów handlu zagranicznego polskich firm Lisowski Tomasz 1998/12 Dumpingowe obuwie Brodzińska Joanna 2005/12 Dwie decyzje Redakcja 2001/6 Dwie faktury Redakcja 1998/12 Dwie porażki USA w WTO Mikołajczyk Jolanta 2003/12 Dyrektor izby Celnej i Naczelnik Urzędu Celnego organem podatkowym cz. II Giska Elżbieta 2003/9 Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG inne źródła 2010/4 Działalność gospodarcza składu celnego w zakresie obsługi eksportu Kalisiak Edward 1997/5 Działalność gospodarcza w wolnych obszarach celnych Zalewski Paweł 2002/3 Działalność Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących funkcjonowania Służby Celnej w latach r. Halicki Andrzej 2010/11 Działalność Wolnego Obszaru Celnego w Szczecinie Narękiewicz Jarosław 2000/10 Działania administracji celnej w zakresie ochrony praw własności intelektualnej Mońko Iwona, po wejściu Polski do Unii Europejskiej Włoch Bożena 2005/9 Działania operacyjne Służby Celnej część I Kosmaty Piotr 2012/2 Działania operacyjne Służby Celnej część II Kosmaty Piotr 2012/3 Działania podjęte przez Służbę Celną po Konferencji inne źródła 2013/7 Działania Służby Celnej w zakresie wykrywania nielegalnie przewożonych zabytków inne źródła 2013/6 Dzieje Urzędu Celnego w Słupi pod Bralinem w latach Tamborski Andrzej 2012/9 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Redakcja 2004/5 Dzień Służby Celnej Twardowska Jolanta, 2007/10 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego e mail: Strona 8

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087. Nr 3/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 Nr 3/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 39/13 ważny od 31.07.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Izby Celnej w Poznaniu Tekst ujednolicony: 1) Zmiana 1 - Decyzja DIC Nr 39/13/1 z dnia 1 sierpnia 2014 r. 2) Zmiana 2 Decyzja

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467

ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29. PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 ZATWIERDZAM Warszawa, 2005.12.29 Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej /-/Marian Banaś PROTOKÓŁ posiedzenia kadry kierowniczej Służby Celnej w dniach 15 16 grudnia 2005 r. OC-WK-002-14/05/8467 W posiedzeniu,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO

WYKAZ PYTAŃ I ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH DO EGZAMINU NA DORADCĘ PODATKOWEGO Załącznik do Uchwały Nr 13/V/2013 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 25 marca 2013 r. zmieniającej uchwałę Nr 12/V/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7.

1 J. Kundera, Jednolity rynek europejski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s. 7. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze pytania i odpowiedzi

Najczęstsze pytania i odpowiedzi Izba Celna w Katowicach www.katowice.ic.gov.pl Najczęstsze pytania i odpowiedzi (podróżni osoby fizyczne) Centrum Informacji Służby Celnej sierpień 2014 Spis treści Słownik skrótów i terminów użytych w

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej

Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji celnej NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP-410-17/2009 Nr ewid 27/2010/P09047/KGP Informacja o wynikach kontroli stanu organizacji i wyposażenia jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem Tax24 Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem 5/2011 ISSN 2083-2427 Spis treści Podatek od towarów i usług 5 Opodatkowanie VAT odsetek od pożyczek udzielonych z ZFŚS Teresa Sławińska-Choryło

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R.

KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. KANCELARIA SEJMU / NR 21 (657) / VI KADENCJA / DWUTYGODNIK / 30 WRZEŚNIA 2008 R. MARSZAŁEK SEJMU W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM O AKTUALNEJ SYTUACJI I DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W POLSKIEJ OŚWIACIE RZĄD INFORMUJE

Bardziej szczegółowo

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Cła. Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Cła Unia celna UE: ochrona obywateli i ułatwianie handlu Cła w pierwszej linii służą walce z towarami niebezpiecznymi, nielegalnym obrotem handlowym, nadużyciami finansowymi

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013

MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087. Nr 1/2/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2012 ISSN 1230-9087 Nr 1/2/2013 REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT GRAFICZNY Aleksandra Laska

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY

LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY LOGISTYKA KOMUNIKACJA BEZPIECZEŃSTWO WYBRANE PROBLEMY Redakcja naukowa Marek Grzybowski, Janusz Tomaszewski Gdynia 2009 Recenzenci: dr hab. Stanisław Piocha dr hab. Wiesław Czyżowicz assoc. prof. Roman

Bardziej szczegółowo

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz

Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce. Streszczenie raportów i analiz Utworzenie partnerstwa polsko-szwajcarskiego na rzecz lepszych rozwiązań w dialogu społecznym i podatku VAT w Polsce Streszczenie raportów i analiz 2 d 1 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/IV/2008

Uchwała nr 1/IV/2008 Uchwała nr 1/IV/2008 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wykazu pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego. 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006

C4.1. Zamierzenia i cele ustawodawstwa w zakresie e-gospodarki na przykładzie Narodowego Planu Rozwoju 2004 2006 C4. Prawo Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie najistotniejszych zmian prawnych dotyczących e-gospodarki, które miały i mieć będą największy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój; poprzez omówienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI

Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI Załącznik nr 1 do decyzji nr 50 Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ II STRUKTURA ORGANIZACYJNA IZBY CELNEJ... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2014 r. Poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26

Bardziej szczegółowo

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE

DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE SEMINARIUM: PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ/EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE AUTOR: MAŁGORZATA POŁOK Człowiek najlepsza

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r.

Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-67-11 Druk nr 4461 Warszawa, 18 lipca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1662

Dz.U. 2014 poz. 1662 Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2014 poz. 1662 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego!

Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarze z indywidualnym nadrukiem Podaruj pracownikom i klientom coś naprawdę osobistego! Kalendarz Szefa (21 x 26 cm) oprawa BRĄZOWA KSb15 oprawa GRANATOWA KSg15 objętość: 160 str. tydzień na stronach

Bardziej szczegółowo

D O R A D C A P O D A T K O W Y

D O R A D C A P O D A T K O W Y w r z e s i e ń 2 0 1 0 n r 1 3 D O R A D C A P O D A T K O W Y Przychody menedżerów 3 Będą zmiany w podatkach dochodowych 3 Zbycie samochodu 3 Co nowego dla przedsiębiorców? 6 Czym jest korupcja? 7 Łatwiej

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej

Swobodny przepływ towarów. w Unii Europejskiej Business Support Programme - SMECA - Materiał szkoleniowy Swobodny przepływ towarów w Unii Europejskiej MKB Holandia 2001 1 Spis treści 1. Kontekst 1.1. Podstawy konstytucyjne UE, Traktat o WE 1.2. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo