Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę"

Transkrypt

1 Nowy cykl rozrachunkowy T+2 na co warto zwrócić uwagę Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego KDPW Warszawa, 10 października 2014

2 Krótka historia Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku KDPW jednym z jej działów Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja finansowa, działająca w formie spółki akcyjnej Utworzona w 2011 roku 2

3 KDPW: centralny depozyt papierów wartościowych Funkcje i zadania KDPW określa Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Główne zadanie: Prowadzenie depozytu (przechowywanie) papierów wartościowych Rozrachunek transakcji Rejestracja papierów wartościowych Obsługa zdarzeń korporacyjnych 3

4 Usługi KDPW dla rynku finansowego Rynek regulowany ASO OTC kasowy Centralny depozyt papierów wartościowych Prowadzenie kont depozytowych Rozrachunek transakcji Zdarzenia korporacyjne Połączenia operacyjne z zagranicznymi CSDs Wypłaty transferowe OFE Repozytorium transakcji Rejestrowanie i przechowywanie p.w. Prowadzenie referencyjnych baz danych System Rekompensat Fundusz Gwarancyjny Agencja kodująca (kody ISIN, LEI) Giełdowa Izba Rozrachunkowa (GIR KDPW) 2015/2016 autoryzacja CSD 4

5 Transakcje na rynku kapitałowym Zawarcie transakcji GPW BondSpot OTC Rozliczenie transakcji KDPW_CCP Rozliczenie System Zarządzania Ryzykiem T+2 Rozrachunek transakcji KDPW Rozrachunek Centralny Depozyt Repozytorium transakcji NBP 5

6 Instrumenty finansowe rejestrowane w KDPW Wszystkie papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym muszą być zarejestrowane w KDPW Obecnie w systemie KDPW zarejestrowane są następujące papiery wartościowe: - Akcje i prawa do akcji (krajowe i zagraniczne) - Obligacje (Skarbu Państwa, korporacyjne, komunalne, zamienne, obligacje niepubliczne, listy zastawne) - Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych - Prawa poboru - Certyfikaty strukturyzowane - Jednostki uczestnictwa typu ETF 6

7 Podstawowe zasady rozrachunków w KDPW Wyłącznie zdematerializowane papiery wartościowe Transfery papierów wartościowych odbywają się poprzez dokonywanie zapisów księgowych w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW, Transferów dokonuje się pomiędzy kontami uczestników KDPW Obowiązkowa segregacja aktywów (aktywa własne, aktywa klientów) Zmiana stanów własności następuje w momencie dokonania zapisu księgowego Dokonywanie rozrachunku transakcji na rzecz: GPW, BondSpot, NewConnect, Catalyst (ASO), MTS Poland Rozrachunek transakcji T+2 T+0 do T+n Dla obrotu na rynku regulowanym i ASO (GPW, BondSpot) Dla transakcji poza obrotem zorganizowanym (OTC) 7

8 Zmiana cyklu rozrachunkowego 6 października 2014 KDPW zmienił dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na T+2 Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje polski rynek kapitałowy do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej. W szczególności zmiana ta wynika z konieczności dostosowania zasad obowiązujących w KDPW do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych), które w tym zakresie wchodzą w życie 1 stycznia 2015 r. 8

9 Cykl rozrachunkowy na wybranych rynkach Historycznie T+2 T+2 od Bułgaria Niemcy Rosja Słowenia Turcja Japonia: T+3 USA: T+3 RPA: T+5 Indie: T+2 Austria Belgia Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Islandia Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Malta Norwegia Polska Portugalia Słowacja Szwecja Szwajcaria Węgry Włochy W. Brytania 9

10 Zmiana cyklu rozrachunkowego: instrumenty Cykl rozrachunkowy dla transakcji na rynku akcji i obligacji trwa teraz dwa dni robocze (T+2). Oznacza to, że formalnym właścicielem papierów wartościowych staniemy się drugiego dnia po dokonaniu transakcji. 10

11 Zmiana cyklu rozrachunkowego 11

12 Korzyści dla inwestorów Skrócenie cyklu rozrachunkowego pozytywnie wpływa zarówno na uczestników KDPW i KDPW_CCP, jak i inwestorów. Inwestorzy zyskują krótszy okres w zakresie finalizacji zawieranych transakcji: szybsze pozyskiwanie papierów wartościowych (strona kupująca) oraz środków pieniężnych (strona sprzedająca). Zmiana cyklu rozrachunkowego wpływa także na procesy związane z wykonywaniem praw z papierów wartościowych będą one przenoszone w terminie o 1 dzień krótszym. Podobnie w przypadku kupna/sprzedaży akcji w ostatnich dniach rozrachunkowych roku, jeśli taka operacja ma mieć wpływ na zeznanie podatkowe. 12

13 T+2 a prawa z posiadanych instrumentów Zmiana cyklu rozrachunkowego na T+2 wpływa na realizację praw inwestorów wynikających z posiadania zapisanych na rachunku papierów wartościowych akcji i innych instrumentów, jak np. wypłata dywidendy, udział w walnym zgromadzeniu (WZ), wykup certyfikatów inwestycyjnych. 13

14 Wypłata dywidendy 14

15 Udział w WZA *record date dzień ustalenia uprawnionych do udziału w WZ, ustalany na podstawie stanu posiadania akcji na 16 dni kalendarzowych przed terminem WZ. 15

16 Dodatkowe informacje Zakładka: Cykl rozrachunkowy T+2 Broszura Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 16

17

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2

Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Zmiana cyklu rozrachunkowego z T+3 na T+2 Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia dotychczasowy cykl rozrachunkowy T+3 na cykl T+2. Zmiana cyklu rozrachunkowego dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012

Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym. 28 sierpnia 2012 Rola KDPW na polskim rynku kapitałowym 28 sierpnia 2012 KDPW - Centralny depozyt papierów wartościowych Główne zadania: Deponowanie i rejestracja instrumentów finansowych Rozliczenie i rozrachunek instrumentów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura post-transakcyjna - usługi Grupy KDPW

Infrastruktura post-transakcyjna - usługi Grupy KDPW Infrastruktura post-transakcyjna - usługi Grupy KDPW dr Iwona Sroka Prezes KDPW S.A. oraz KDP_CCP S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. Aktywność UE w zakresie projektów legislacyjnych a rozwój usług post-transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie spółek Grupy KDPW

Funkcjonowanie spółek Grupy KDPW Funkcjonowanie spółek Grupy KDPW Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu KDPW Warszawa, 17 marca 2015 r. Grupa KDPW w strukturze polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Iwona Sroka, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2014 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP. Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i izba rozliczeniowa KDPW_CCP Dariusz Marszałek Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu Warszawa, kwiecień 2014 Instytucje polskiego rynku kapitałowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP

Zarz dzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 2 (42): 124 139 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.42.8 Zarz dzanie ryzykiem w izbie rozliczeniowej KDPW_CCP Nades any: 07.12.12 Zaakceptowany

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

25 lat wolności gospodarczej

25 lat wolności gospodarczej Grupa KDPW 25 lat wolności gospodarczej Uczestniczą w obchodach 25-lecia wolności gospodarczej w Polsce Powstała w 1991 roku Wydzielony z GPW w 1994 roku, od tego czasu funkcjonuje jako niezależna instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

S.A. ( GPW 13.342.782.900 ( 0,50 EUR

S.A. ( GPW 13.342.782.900 ( 0,50 EUR UniCredito Italiano S.p.A. Memorandum Informacyjne sporz dzone w zwi zku z zamiarem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Gie d Papierów Warto ciowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE

Prospekt Emisyjny AmRest Holdings SE AmRest Holdings SE (spó ka utworzona i dzia aj ca zgodnie z prawem polskim, z siedzib we Wroc awiu i adresem: Plac Grunwaldzki 25-27, 50-365 Wroc aw, wpisana do rejestru przedsi biorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. Digital Avenue. Spó ka Akcyjna

Dokument Informacyjny. Digital Avenue. Spó ka Akcyjna Digital Avenue Spó ka Akcyjna sporz dzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i serii B oraz praw do akcji serii B do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Niniejszy dokument informacyjny zosta sporz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Szanowni Paƒstwo, Warszawa, dnia 21.02.2005 r. 3. Inteligo Financial Services S.A. z siedzibà przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa. 4. Obs uga Funduszy Inwestycyjnych Sp. z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. Rozdzia 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 5/24 Za cznik do obwieszczenia Marsza ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 2014 r. (poz. 710) USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. 1) I) o pracowniczych programach emerytalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA IV - DANE O EMITENCIE

ROZDZIA IV - DANE O EMITENCIE Rozdział IV Dane Emitencie ROZDZIA IV - DANE O EMITENCIE 1 Informacje podstawowe 1.1 Firma Emitenta Emitent dzia a pod firm TELL Spó ka Akcyjna 1.2 Forma prawna Emitenta Form prawn Emitenta jest spó ka

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Rozdział Podsumowanie czynniki ryzyka ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1 Podstawowe informacje dotycz ce Emitenta i Grupy Kapita owej 1.1 Specyfika i charakter dzia alno ci Emitenta i Grupy Kapita

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY

PROSPEKT INFORMACYJNY ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PROSPEKT INFORMACYJNY ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY 3 Prospekt Informacyjny ING Otwartego Funduszu Emerytalnego (ING OFE) Zarządzanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (ING PTE S.A.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapita owa PZ CORMAY SA 30.06.2010 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Sprawozdanie Finansowe za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 Sprawozdanie finansowe zosta o przygotowane zgodnie z Mi dzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Statystyka funduszy inwestycyjnych

Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Statystyka funduszy inwestycyjnych Narodowy Bank Polski prezentuje dane pochodzące od funduszy inwestycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SPRAWOZDANIE FINANSOWE PKO/CREDIT SUISSE OBLIGACJI - FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE Warszawa, dnia 24.08.2004 r. Szanowni Paƒstwo, Przedstawiamy sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 1 stycznia - 30 czerwca 2004 r. PKO/CREDIT SUISSE Obligacji - funduszu

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1. Przedmiot opodatkowania

USTAWA. z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1. Przedmiot opodatkowania Dz.U.07.68.450 2009.10.21 zm. Dz.U.2009.165.1316 art. 9 USTAWA z dnia 9 wrze nia 2000 r. o podatku od czynno ci cywilnoprawnych 1) (tekst jednolity) Rozdzia 1 Przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Podatkowi

Bardziej szczegółowo

MICHA NOWACKI PREZES ZARZ DU.. RADOS AW ODZIATO WICEPREZES ZARZ DU...

MICHA NOWACKI PREZES ZARZ DU.. RADOS AW ODZIATO WICEPREZES ZARZ DU... RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITA OWEJ SPORZ DZONE ZGODNIE Z MI DZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZO CI FINANSOWEJ ZA OKRES 6 MIESI CY ZAKO CZONY DNIA 30CZERWCA 2011

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w systemie p atniczym

Ryzyko w systemie p atniczym Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 2 (42): 111 123 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.42.7 Ryzyko w systemie p atniczym Nades any: 06.05.13 Zaakceptowany do druku: 16.05.13 Jakub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWO CI W POLSKIM I BIA ORUSKIM PRAWIE BILANSOWYM

POLITYKA RACHUNKOWO CI W POLSKIM I BIA ORUSKIM PRAWIE BILANSOWYM ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 POLITYKA RACHUNKOWO CI W POLSKIM I BIA ORUSKIM PRAWIE BILANSOWYM WPROWADZENIE Sprawozdania finansowe s efektem okre lonej polityki rachunkowo ci jednostki,

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO INVESTOR AKCJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY Fundusz pos uguje si odpowiednikiem nazwy w j zyku angielskim: Investor Equities Open-Ended Investment Fund. Fundusz pos uguje

Bardziej szczegółowo