P 2016P 2017P

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P"

Transkrypt

1 KUPUJ (POPRZEDNIO: KUPUJ) WYCENA 2.6 PLN 1 CZERWIEC 215 Z uwagi na pozytywną ocenę podjętych działań poprawiających wolumeny sprzedaży i dostrzeganą przez nas w 2H 15 perspektywę odbudowy konkurencyjności hut Cognoru względem producentów stali bazujących na metodzie BOF decydujemy się podtrzymać zalecenie Kupuj i podnieść wycenę z 2.1 PLN do 2.6 PLN/akcję. Przy cenie docelowej na poziomie 2.6 PLN/akcję, Cognor będzie handlowany (wg naszych założeń) na mnożniku EV/EBITDA na lata odpowiednio na poziomie 6.8x i 5.1x. Podkreślamy wciąż, że Cognor jest propozycją inwestycyjną dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Obecna kapitalizacja spółki przy cenie 1.35 PLN/akcję wynosi mln PLN, podczas gdy EV Cognoru to ok. 546 mln PLN. W scenariuszu realizacji naszych założeń na lata dostrzegamy w przyszłości pole do wielu korekt wpływających istotnie in plus na przyszłą ocenę spółki. Wyniki operacyjne za 1Q 15 okazały się słabsze niż nasze oczekiwania. Rozczarowujący odczyt wynikał z pogorszenia relacji cenowej: cena wyrobów stalowych vs cena złomu. W 1Q 15 sprzedaż kęsów/wlewków do odbiorców zewnętrznych spadła r/r z poziomu 51.6 tys. ton do 34.9 tys. ton. Marża na przerobie kęsów w 1Q 15 wyniosła prawie 944 PLN/t (spadek marżowości r/r jak i q/q ). Szacujemy, że średnia marża na przerobie spadła r/r o 38 PLN/t i aż o 66 PLN/t w relacji q/q. Sprzedaż wyrobów bardziej przetworzonych w 1Q 15 wyniosła 12.5 tys. ton, co oznaczało wzrost q/q o ponad 19 tys. ton i wzrost w ujęciu r/r o 23.9 tys. ton. Szacujemy, że średnia marża na przerobie spadła r/r o prawie 15 PLN/t i o 7 PLN/t w relacji q/q. Ogółem spółka wypracowała w 1Q 15 zysk EBITDA na pułapie 16.6 mln PLN i 7.7 mln PLN. Na poziomie salda finansowego pozytywny wpływ na wynik miało ujęcie wyceny obligacji. Tym samym zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 7.3 mln PLN. Ubytek wyniku z 1Q 15 oraz bieżące relacje cenowe wyróbów spółki vs koszt wsadu do produkcji, czyli złomu naszym zdaniem sugerują konieczność rewizji in minus wcześniejszych założeń (spółka podczas konferencji wynikowej za 1Q 15 podtrzymała wciąż oczekiwany przedział 1-13 mln PLN EBITDA za 215 rok). Uwzględniając, że w kolejnych kwartałach Cognor będzie w stanie utrzymać wysokie wolumeny sprzedaży skorygowaliśmy oczekiwany przez nas pułap EBITDA za 215 rok do 9.1 mln PLN. Zwracamy uwagę, że spółka działa w dobrym otoczeniu popytowym, o czym świadczy systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży wyrobów przetworzonych. Głównym powodem erozji marż jest (naszym zdaniem tymczasowe) pogorszenie konkurencyjności pieców elektrycznych względem technologii BOF. Obecna różnica pomiędzy ceną HRC a ceną złomu w USD jest na poziomie najniższym od kilku lat (!), co istotnie uderza w konkurencyjność Cognoru. Tym samym oczekujemy, że przy dobrych wolumenach produkcji, każda przyszła poprawa spreadu powinna mieć istotne przełożenie na odbudowę rezultatów (mamy nadzieję po danych za 3Q 15 na możliwość korekty w górę przyjętych założeń bazowych zarówno na 215 jak i 216 rok) P 216P 217P Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Wynik netto [mln PLN] P/BV 1.x 1.4x 1.x.9x.8x.7x P/E x 396.7x 9.7x 6.8x EV/EBITDA 1.4x 11.3x 5.4x 5.8x 4.4x 3.6x EV/EBIT 27.9x 26.3x 8.2x 9.5x 6.3x 4.8x Do obliczeń przyjęto liczbę akcji po zamianie warrantów (czyli docelowo mln szt. akcji ) oraz dług skorygowany o zamianę obligacji zamiennych na akcje (dług bilansowy pomniejszony o 25.1 mln EUR) 14% 12% 1% Wycena końcowa [PLN] 2.6 Potencjał do wzrostu / spadku +53 % Cena rynkowa [PLN] 1.35 Kapitalizacja po rozwodnieniu [mln PLN] Ilość akcji po rozwodnieniu [mln szt.] Kurs maksymalny za 6 mc [PLN] 1.84 Kurs minimalny za 6 mc [PLN] 1.2 Stopa zwrotu za 3 mc -8% Stopa zwrotu za 6 mc -4% Stopa zwrotu za 9 mc -25% Akcjonariat obecny (% głosów)*: PS HoldCo 66% TFI PZU 6.6% Przemysław Grzesiak 3.8% Inni 23.6% * uwzględnia obecne 66.2 mln akcji; bez efektu rozwodnienia, czyli przyszłej wymiany warrantów na akcje Cognoru 8% 6% 4% 2% Maciej Bobrowski tel. (-32) Dom Maklerski BDM S.A. ul. 3-go Maja 23, 4-96 Katowice % sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 Cognor WIG Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości niniejszego opracowania wymaga zgody sporządzających raport. Informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów znajdują się na ostatniej stronie Raportu.

2 SPIS TREŚCI: WYCENA I PODSUMOWANIE... 3 WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA... 4 WYCENA DCF... 5 WYCENA PORÓWNAWCZA... 8 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q DYWIZJA SUROWCOWA WYNIKI KWARTALNE...1 DYWIZJA PRODUKCYJNA WYNIKI KWARTALNE...11 ZAŁOŻENIA NA OKRES ZACHOWANIE CEN ZŁOMU I WYROBÓW STALOWYCH...14 PORÓWNANIE WYBRANYCH DANYCH ARCELOR MITTAL VS AKCJONARIAT RYNEK STALI PRODUKCJA STALI NA ŚWIECIE...19 KONSUMPCJA JAWNA STALI NA ŚWIECIE...22 DANE FINANSOWE ORAZ WSKAŹNIKI

3 WYCENA I PODSUMOWANIE Ubytek wyniku z 1Q 15 oraz bieżące relacje cenowe wyróbów spółki vs koszt wsadu do produkcji czyli złomu, naszym zdaniem, sugerują konieczność rewizji in minus wcześniejszych założeń (spółka podczas konferencji wynikowej za 1Q 15 podtrzymała wciąż oczekiwany przedział 1-13 mln PLN EBITDA za 215 rok). Uwzględniając, że kolejnych kwartałach Cognor będzie w stanie utrzymać wysokie wolumeny sprzedaży skorygowaliśmy oczekiwany przez nas pułap EBITDA za 215 rok do 9.1 mln PLN (jest to obniżenie o 36 mln PLN względem naszej wcześniejszej prognozy). Zwracamy uwagę, że spółka działa w dobrym otoczeniu popytowym, o czym świadczy systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży wyrobów przetworzonych. Głównym powodem erozji marż jest (naszym zdaniem tymczasowe) pogorszenie konkurencyjności pieców elektrycznych względem technologii BOF. Obecna różnica pomiędzy ceną HRC a ceną złomu w USD jest na poziomie najniższym od kilku lat (!), co istotnie uderza w konkurencyjność Cognoru. Tym samym oczekujemy, że przy dobrych wolumenach produkcji, każda przyszła poprawa spreadu powinna mieć istotne przełożenie na odbudowę rezultatów spółki (mamy nadzieję po danych za 3Q 15 na możliwość korekty w górę przyjętych założeń bazowych zarówno na 215 jak i 216 rok). Relacja cen HRC i złomu licząc od 26 roku (cena HRC cena złomu) [USD/t] Różnica pomiędzy ceną HRC a ceną złomu jest obecnie na poziomie najniższym od lat, co istotnie uderza w konkurencyjność hut Cognoru względem technologii BOF. sty 6 lip 6 sty 7 lip 7 sty 8 lip 8 sty 9 lip 9 sty 1 lip 1 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 HRC-Złom [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM, Bloomberg Tak jak pisaliśmy w poprzednim raporcie, przyjęte wcześniej założenia dot. podejścia do wyceny (metodologii) były bardzo ostrożne na wielu płaszczyznach i zostawiliśmy sobie pole do korekt w kolejnych aktualizacjach. Obecnie decydujemy się zmienić stopniowo sposób liczenia mnożników spółki uwzględniając w pełni efekty konwersji obligacje na akcje. Zatem przyjmujemy do obliczeń docelową liczbę akcji na poziomie mln szt. oraz korygujemy zadłużenie o poziom 25.1 mln EUR (obligacje zamienne na akcje). Z uwagi na pozytywną ocenę podjętych działań poprawiających wolumeny sprzedaży i dostrzeganą przez nas perspektywę odbudowy konkurencyjności hut Cognoru względem producentów stali bazujących na metodzie BOF decydujemy się podtrzymać zalecenie Kupuj i podnieść wycenę z 2.1 PLN do 2.6 PLN/akcję. Przy cenie docelowej na poziomie 2.6 PLN/akcję, Cognor będzie handlowany (wg naszych założeń) na mnożniku EV/EBITDA na lata odpowiednio na poziomie 6.8x i 5.1x. Podkreślamy wciąż, że Cognor jest propozycją inwestycyjną dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego. Obecna kapitalizacja spółki przy cenie 1.35 PLN/akcję wynosi mln PLN, podczas gdy EV Cognoru to ok. 546 mln PLN. W scenariuszu realizacji naszych założeń na lata dostrzegamy w przyszłości pole do wielu korekt wpływających istotnie in plus na przyszłą ocenę spółki. Będzie to jednak zależne głównie od przyszłej ścieżki ograniczenia poziomu dług netto/ebitda. Nasza wycena końcowa opiera się na metodzie DCF oraz analizie porównawczej. Metoda DCF wskazuje na wycenę jednej akcji na poziomie 2.24 PLN. Mediana EV/EBITDA na rok 215 dla producentów wyrobów stalowych (w przewadze posiadających aktywa w postaci pieców hutniczych) wynosi 6.5x i spada w roku 216 do 5.9x. Z uwagi na niszowy charakter Cognoru oraz ciągle wysokie ryzyko związane z poziomem zadłużenia grupy oceniamy, że należy zastosować dyskonto do otrzymanej mediany z szerokiej grupy. Za docelowy wskaźnik dla analizy mnożnikowej Cognoru przyjęliśmy EV/BITDA na poziomie 5.x. Tym samym odnosząc ten wskaźnik do prognozowanych wyników spółki na lata otrzymany środek przedziału wyceny Cognoru to 1.88 PLN/akcję. Podsumowanie wyceny mln PLN PLN/akcję A Wycena DCF B Wycena porównawcza C=A*5%+B*5% Wycena końcowa Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 3

4 WYBRANE CZYNNIKI RYZYKA Trendy na rynkach światowych produkcja i ceny stali Należy mieć na uwadze, że cykliczność produkcji stali jest pochodną popytu ze strony budownictwa i przemysłu samochodowego. Po trudnych latach dla europejskich hut stali w latach 212 i 213 doszło tylko do niewielkiego zrewidowania mocy wytwórczych. Tym samym przy odradzającym się popycie nadal problemem dla europejskiego rynku jest przerost mocy produkcyjnych. Chiny stały się odpowiedzialne za ponad 5% produkcji stali na świecie. Konsumpcja stali w tym kraju wykazuje coraz mniejsze dynamiki przyrostu i producenci z tego kraju coraz agresywniej lokują swoje wyroby na innych rynkach geograficznych (często nie przestrzegają w produkcji norm środowiskowych). Dodatkowo w 2H 14 znacznie wzrosła presja konkurencyjna na rynku europejskim ze strony producentów z Rosji i Ukrainy. Należy mieć na uwadze, że wschodni producenci korzystają na zmianach walutowych (przy kosztach wsadu najczęściej ponoszonych w walucie lokalnej). W 214 roku doszło do gwałtownych spadków cen rud żelaza oraz istotnie spadły ceny węgla koksującego. W tym samym okresie spadki cen złomu poddały się erozji w znacznie mniejszym stopniu. Dokonana skala obniżki cen rudy i węgla koksującego wpłynęła na poprawę konkurencyjności nie posiadających zdolności wydobywczych producentów wielkopiecowych (BOF) w stosunku do producentów takich jak Cognor, czyli stosujących technologię łuku elektrycznego (EAF). Licząc od początku stycznia 214 roku do cen z połowy maja 215 roku cena złomu w USD spadła o ok. 3%, z kolei w tym samym okresie cena rudy zanotowała spadek o 55%, a węgla koksującego o ponad 35%. Zatem w 214 roku, po bardzo udanym dla Cognoru okresie 1Q 14, stopniowo było widać presję na osiąganym spreadzie złom-kęs/produkt. Oceniamy, że był to właśnie efekt korzystnych warunków działania dla hut BOF (korzystających na taniejącym wsadzie rud i węgla i tym samym akceptujących lekkie spadki na cenach wyrobów stalowych). Poziom zadłużenia spółki Grupa w ostatnich latach zmagała się w wieloma wyzwaniami będącymi pochodną agresywnego przeinwestowania. Poziom zadłużenia w relacji do generowanego wyniku EBITDA był w latach na krytycznie wysokim poziomie i dodatkowo spółka musiała negocjować warunki rolowania obligacji. Wynegocjowane na początku 214 roku warunki przedłużenia finansowania dłużnego poprzez nowe obligacje są trudne, niemniej w naszym odczuciu dają grupie czas na podjęcie dalszych działań optymalizujących koszt finansowania zewnętrznego. Liczymy, że na początku 216 roku (wraz z dobrymi wynikami za 215r ok.) spółka będzie chciała wynegocjować kolejne rolowanie obligacji, co powinno wpłynąć na ograniczenie ponoszonych kosztów finansowych. W naszej perspektywie modelowej poziom wskaźnika zadłużenie netto/ebitda spadnie w 216 roku poniżej 3.x (przy założeniu braku realizacji inwestycji w nowe moce produkcyjne). Spółka wyemitowała zabezpieczone dłużne papiery uprzywilejowane na kwotę mln EUR. Termin zapadalności tych obligacji przypada na 1 lutego 22 roku. Odsetki płacone są w okresach półrocznych (1 luty i 1 sierpień). Poziom odsetek jest zmienny w czasie i kształtuje się w następujący sposób: 1 i 2 rok - 7.5% 3 rok 1% 4, 5 i 6 rok 12.5%. Dodatkowo spółka wyemitowała obligacje wymienne na akcje na kwotę mln EUR. Termin zapadalności tych papierów przypada na 1 luty 221 roku. Odsetki wynoszą 5% i płacone są w okresach półrocznych (1 luty i 1 sierpień). Posiadacze tych papierów dłużnych są uprawnieni począwszy od 1 marca 215 roku do momentu upływu okresu 6 miesięcy liczonego od daty wymagalności do wymiany na akcje Cognoru. Mechanizm wymiany na akcje będzie odbywał się za pomocą wyemitowanych warrantów serii B. Z naszych symulacji wynika, że posiadacze omawianych obligacji będą uprawnieni do objęcia ok mln akcji Cognoru, które w docelowym kapitale składającym się z mln akcji będą stanowiły ok %. Poziom zadłużenia netto grupy oraz wielkość kapitału obrotowego] Dług netto z bilansu [mln PLN] Dług netto / EBITDA (x) 7.7x 8.6x 4.6x Kapitał obrotowy [mln PLN] Zapasy Należy mieć na uwadze, że w 214 roku wpływ na wolniejszy (niż wskazywałaby EBITDA) spadek wskaźnika dług netto/ebitda miało przejęcie krakowskiego Profilu, gdzie dokonano znacznego podniesienia kapitału obrotowego! Należności Zobowiązania handlowe Źródło: Dom Maklerski BDM, spółka 4

5 WYCENA DCF Wyceny spółki metodą DCF dokonaliśmy na podstawie 1 letniej prognozy free cash flow (FCF). Koszt kapitału własnego w naszym modelu opiera się na stopie wolnej od ryzyka na poziomie 4%. Premię za ryzyko ustaliliśmy na poziomie 5%. Przy wycenie zastosowaliśmy współczynnik Beta równy 2. (podejście ostrożnościowe z uwagi na ciągle wysoki pozom zadłużenia; w kolejnych modelach będziemy chcieli zmniejszyć ten parametr). Główne założenia: Ogółem na cały 215 rok w segmencie produkcji zakładamy, że sprzedaż produktów wzrośnie r/r do ponad 4 tys. ton (większa produkcja w HSJ), a półwyrobów spadnie do niespełna 15 tys. ton (gorsze otoczenie na nieprzetworzone wyroby; większy przerób przez Profil). Średnia cena sprzedaży (półwyroby oraz wyroby przetworzone) w naszym modelu jest niższa w 215 roku w porównaniu do 214 roku o ok. 55 PLN/t. Dlatego spodziewamy się, że dywizja produkcji wykaże przychody na poziomie ok mld PLN. Wynik EBIT/t może ulec erozji o ponad 37 PLN/t (przyjęliśmy znacznie ostrożniejszy scenariusz względem poprzedniego raportu). Tym samym wynik EBIT segmentu produkcji za cały 215 rok prognozujemy na poziomie 71.9 mln PLN. Na 216 rok przyjmujemy poprawę osiąganych marż na produkcji za sprawą oczekiwanej poprawy konkurencyjności względem technologii BOF. Dodatkowo impulsem do odbudowy wyników powinna być dalsza modernizacje parku maszynowego i zwiększenie wolumenów produkcji przetworzonych wyrobów (przyjęliśmy, że sprzedaż produktów osiągnie pułap prawie 43 tys. ton). Średni wynik EBIT/t w 216 roku rośnie w naszej prognozie z niespełna 72 PLN/t do 14.8 PLN/t. Łączny wynik EBIT segmentu produkcji zakładamy w 216 roku na pułapie 15 mln PLN. Założony poziom Capexu oceniamy jako podejście bardzo ostrożne. W 215 roku przyjęliśmy poziom 26 mln PLN (spółka w prezentacji za 214 rok podała wartość ok. 25 mln PLN). W kolejnych latach przyjęliśmy poziom inwestycji odtworzeniowych przewyższający amortyzację (w całym okresie 1 lat wielkość Capexu jest wyższa od Amortyzacji o ok 4 mln PLN). Zwracamy jednak uwagę, że spółka sygnalizuje w średnioterminowej perspektywie potrzebę dokonania inwestycji w nowe moce wytwórcze na poziomie ok. 8 mln PLN. Jest to naszym zdaniem scenariusz do realizacji, ale kiedy dojdzie do dalszego ograniczenia wskaźnika zadłużenie netto/ebitda oraz przy udanej zamianie obecnego zadłużenia (ograniczając koszt finansowania zewnętrznego). Stopę wolną od ryzyka przyjęliśmy na poziomie 4%. Dług netto uwzględnia stan na koniec 214 roku skorygowany o zamianę obligacji na akcje (25.1 mln EUR). Liczba akcji na poziomie mln szt. uwzględnia zamianę wszystkich obecnych warrantów na akcje. W modelu nie uwzględniamy akwizycji oraz dezinwestycji posiadanych aktywów. Zwracamy uwagę, że segment handlu złomem wykazuje sporą sumę na bilansie generując bardzo niskie marże z zaangażowanego kapitału. Ponadto zakładamy: W okresie rezydualnym zakładamy, że CAPEX będzie równy amortyzacji z roku 224. Wycena została sporządzona na dzień roku. Metoda DCF sugeruje wartość spółki na poziomie mln PLN, czyli ok PLN/akcję. 5

6 Model DCF 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P 222P 223P 224P Przychody ze sprzedaży [mln PLN] EBIT. [mln PLN] Stopa podatkowa 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% 19.% Podatek od EBIT [mln PLN] NOPLAT [mln PLN] Amortyzacja [mln PLN] CAPEX [mln PLN] Inwestycje w kapitał obrotowy [mln PLN] Inwestycje kapitałowe [mln PLN] FCF [mln PLN] DFCF [mln PLN] Suma DFCF [mln PLN] 418. Wartość rezydualna [mln PLN] wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym: +1.% Zdyskontowana wart. rezydualna [mln PLN] 24.9 Wartość firmy EV [mln PLN] Dług netto [mln PLN]* Wartość kapitału[mln PLN] Ilość akcji [mln szt.]* Wartość kapitału na akcję [PLN] 2.24 * - do obliczeń przyjęto liczbę akcji po zamianie warrantów (czyli docelowo mln szt. akcji ) oraz dług skorygowany o zamianę obligacji zamiennych na akcje (dług bilansowy pomniejszony o 25.1 mln EUR) Przychody zmiana r/r 4.5% 6.2% 1.6%.8%.8%.8%.8%.8%.8%.8% EBIT zmiana r/r -17.2% 52.3% 25.% 2.8%.%.%.%.%.%.% Marża EBITDA 6.1% 7.6% 8.8% 9.% 8.9% 8.9% 8.9% 8.9% 8.8% 8.8% Marża EBIT 3.7% 5.3% 6.5% 6.6% 6.6% 6.5% 6.5% 6.4% 6.4% 6.3% Marża NOPLAT 3.% 4.3% 5.3% 5.4% 5.3% 5.3% 5.2% 5.2% 5.2% 5.1% CAPEX / Przychody -1.7% -2.5% -2.8% -2.8% -2.8% -2.8% -2.8% -2.8% -2.8% -2.8% CAPEX / Amortyzacja -73.3% -19.7% % % % % % % % -111.% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Kalkulacja WACC 215P 216P 217P 218P 219P 22P 221P 222P 223P 224P Stopa wolna od ryzyka 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% 4.% Premia za ryzyko 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% 5.% Beta Premia kredytowa 3.5% 3.5% 6.% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% 8.5% Koszt kapitału własnego 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% 14.% Udział kapitału własnego 6.% 61.7% 63.6% 65.8% 68.3% 7.8% 73.3% 75.6% 77.9% 8.1% Koszt kapitału obcego po opodatkowaniu 6.1% 6.1% 8.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% Udział kapitału obcego 4.% 38.3% 36.4% 34.2% 31.7% 29.2% 26.7% 24.4% 22.1% 19.9% WACC 1.8% 11.% 11.9% 12.7% 12.8% 12.9% 13.% 13.1% 13.1% 13.2% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 6

7 Wrażliwość modelu DCF: beta / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.% -1.%.% 1.% 1.5% 2.% 2.5% 3.% 3.5% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: beta / premia za ryzyko premia za ryzyko 3.5% 4.% 4.5% 4.75% 5.% 5.25% 5.5% 6.% 6.5% beta Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. Wrażliwość modelu DCF: premia za ryzyko / wzrost lub spadek FCF w okresie rezydualnym wzrost / spadek FCF w okresie rezydualnym -2.% -1.%.% 1.% 2.% 2.5% 3.% 3.5% 4.% 3.% % % premia za ryzyko 4.5% % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 7

8 WYCENA PORÓWNAWCZA Cognor jest niszowym producentem stali i na GPW trudno jest przeprowadzić porównanie do innych podmiotów. Zdecydowaliśmy się na ujęcie jedynie Stalproduktu (jako producenta blachy transformatorowej). Pozostałe spółki w zestawieniu notowane są na zagranicznych rynkach akcji i posiadają aktywa w postaci hut stali. W analizie wykorzystujemy mnożnik EV/EBITDA jako bazowy oraz pomocniczo mnożnik P/E. Mediana EV/EBITDA na rok 215 dla producentów wyrobów stalowych (w przewadze posiadających aktywa w postaci pieców hutniczych) wynosi 6.5x i spada w roku 216 do 5.9x. Z uwagi na niszowy charakter Cognoru oraz ciągle wysokie ryzyko związane z poziomem zadłużenia grupy oceniamy, że należy zastosować dyskonto do otrzymanej mediany z szerokiej grupy. Za docelowy wskaźnik dla analizy mnożnikowej Cognoru przyjęliśmy EV/BITDA na poziomie 5.x. Tym samym odnosząc ten wskaźnik do prognozowanych wyników spółki na lata otrzymany środek przedziału wyceny Cognoru to 1.88 PLN/akcję. Mnożniki rynkowe wybranych podmiotów Kurs Waluta Mkt Cap [mln] P/E EV/EBITDA 215P 216P 217P 215P 216P 217P STALPRODUKT 473 PLN THYSSENKRUPP 7.72 EUR VOESTALPINE EUR SALZGITTER EUR ARCELOR MITTAL EUR SSAB SEK VALLOUREC EUR ACERINOX EUR OUTOKUMPU 13.9 EUR UNITED STATES STEEL USD NOVOLIPET STEEL USD AK STEEL USD POSCO 5.57 KRW TATA STEEL 2E+5 INR HYUNDAI STEEL KRW Mediana Cognor* 1.35 PLN * - liczba akcji po zamianie warrantów na akcje (docelowo mln szt. akcji ) oraz dług skorygowany o zamianę obligacji zamiennych na akcje (czyli pomniejszony o 25.1 mln EUR) Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Wrażliwość ceny docelowej w oparciu o przyjęty poziom mnożnika EV/EBITDA na rok 216 EV/EBITDA na x 4.5x 5.x 5.5x 6.x 6.5x Cena docelowa [PLN/akcję] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 8

9 WYNIKI FINANSOWE ZA 1Q 215 Wyniki operacyjne za 1Q 15 okazały się słabsze niż nasze oczekiwania. Rozczarowujący odczyt wynikał z pogorszenia relacji cenowej cena złomu a uzyskiwana cena wyrobów stalowych. Cały czas należy mieć na uwadze, że stopniowo od 214 roku w bardziej komfortowej sytuacji znajdowały się huty bazujące na taniejącej rudzie żelaza, w przeciwieństwie do pieców Cognora dla których podstawowym wsadem jest złom. Ogółem spółka wypracowała w 1Q 15 zysk EBITDA i EBIT odpowiednio na pułapie 16.6 mln PLN i 7.7 mln PLN, co oznacza erozję wyników zarówno q/q jak i r/r. Na poziomie salda finansowego pozytywny wpływ na wynik miało ujęcie wyceny obligacji (w EUR). Tym samym zysk netto przypisany jednostce dominującej wyniósł 7.3 mln PLN. Wyniki skonsolidowane za 1Q 15 Razem konsolidacja 1Q'14 1Q'15 zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBITDA % % EBIT % % Saldo finansowe Wynik netto % Wynik netto przypisany jedn. dom % CF operacyjny % Dywizja surowcowa* 1Q'14 1Q'15 zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBIT EBIT/t [PLN] Zakupy zewnętrzne [tys. ton] % % Zużycie wewnątrz grupy [tys. ton] % % Sprzedaż zewnętrzna [tys. ton] % % Dywizja produkcyjna* 1Q'14 1Q'15 zmiana r/r zmiana r/r Przychody % % Wynik brutto na sprzedaży % % EBIT % % EBIT/t [PLN] % % Sprzedaż kęsów [tys. ton] % % Sprzedaż produktów [tys. ton] % % Spread na kęsach FERR [PLN/t] % % Spread na produktach FERR [PLN/t] % % Spread na produktach HSJ [PLN/t] % % *- dane bez wyłączeń Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wyniki skonsolidowane spółki (EBITDA oraz przepływy operacyjne w ujęciu kwartalnym) Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q' EBITDA [mln PLN] CF operacyjny [mln PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 9

10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 Przychody grupy w podziale na główne produkty [mln PLN] Produkty gotowe Kęsy, wlewki Złom Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka DYWIZJA SUROWCOWA WYNIKI KWARTALNE W dywizji surowcowej w 1Q 15 utrzymywała się trudna sytuacja z uwagi na taniejący złom. W omawianym okresie sprzedaż złomu do klientów zewnętrznych wzrosła r/r z 17 do 27 tys. ton. Ogółem dywizja w 1Q 15 (przed wyłączeniami) odnotowała przychody na poziomie ok mln PLN, czyli niższe r/r o 2.2 mln PLN. Zysk EBIT tego obszaru biznesowego był w okolicy zera. Wybrane dane operacyjne dywizji surowcowej Wynik EBIT dywizji surowcowej Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 EBIT [mln PLN] Wolumeny dywizji surowcowej Zużycie złomu wewnątrz grupy Sprzedaż zewnętrzna złomu przez ZLMET [tys. ton] Zakupy zewnętrzne złomu przez ZLMET [tys. ton] Ferrostal [tys. ton] HSJ [tys. ton] Sprzedaż złomu na zewnątrz grupy oraz uzyskiwane średnie ceny Zmiana cen sprzedaży złomu na zewnątrz grupy q/q Sprzedaż złomu na zewnątrz [tys. ton] - prawa skala Średnia cena sprzedawanego złomu [PLN/t] - lewa skala Zmiana średnich cen sprzedaży złomu q/q [PLN/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka 1

11 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 DYWIZJA PRODUKCYJNA WYNIKI KWARTALNE W dywizji produkcji Cognor wykazał w 1Q 15 słabsza dane niż oczekiwaliśmy. Jak podała spółka w 1Q 15 w Ferrostalu odnotowano wykorzystanie mocy na poziomie 15% (roczne moce na pułapie ok. 375 tys. ton), a w HSJ było to ok. 81% (przy podawanych rocznych mocach rzędu 261 tys. ton). W 1Q 15 sprzedaż kęsów/wlewków do odbiorców zewnętrznych spadła r/r z poziomu 51.6 tys. ton do 34.9 tys. ton. Jest to efekt dalszego przetwarzania produkowanych kęsów z Ferrostalu w krakowskim Profilu. Przychody ze sprzedaży kęsów w omawianym okresie wyniosły ok mln PLN. Szacunkowa marża na przerobie w 1Q 15 wyniosła prawie 944 PLN/t (spadek marżowości r/r jak i q/q ). Szacujemy, że średnia marża na przerobie (spread) spadła r/r o 38 PLN/t i aż o 66 PLN/t w relacji q/q. Sprzedaż wyrobów bardziej przetworzonych w 1Q 15 wyniosła 12.5 tys. ton, co oznaczało wzrost q/q o ponad 19 tys. ton i wzrost w ujęciu r/r o 23.9 tys. ton. W Ferrostalu nastąpił wzrost sprzedaży produktów r/r z pułapu 36.3 tys. ton do prawie 55.3 tys. ton, z kolei sprzedaż produktów z HSJ wzrosła r/z z 42.3 tys. ton do 47.2 tys. ton. Szacujemy, że średnia marża na przerobie (spread) spadła r/r o prawie 15 PLN/t i o 7 PLN/t w relacji q/q. Ogółem przychody Cognoru w obszarze produkcji w 1Q 15 wzrosły do mln PLN, czyli o 9.9 mln PLN w ujęciu r/r. W 1Q 15 zysk EBIT segmentu spadł do 9.21 mln PLN, co w przeliczeniu na jednostkę sprzedaży dało jedynie 67 PLN/t (był to jeden ze słabszych odczytów od 4Q 13). Przychody ze sprzedaży do odbiorców zewnętrznych dywizji produkcyjnej oraz marża EBIT Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Przychody [mln PLN] - lewa skala marża EBIT - prawa skala Wynik EBIT w przeliczeniu na jednostkę sprzedawanych kęsów i produktów w ramach dywizji produkcyjnej Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q' Wynik EBIT/t [PLN] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Koszt pozyskania złomu dla hut Cognoru na tle indeksu cen złomu (złom Turcja) W naszych wcześniejszych założeniach oczekiwaliśmy większego spadku ceny pozyskiwanego złomu dla hut Cognoru. Jest to główny powód odchylenia naszych prognoz vs ostateczny odczyt za 1Q Scrap HMS 8:2 CFR Turcja [PLN/t] Cena Złomu do FERR [PLN/t] Cena Złomu do HSJ [PLN/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg, spółka 11

12 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 Wybrane dane operacyjne dywizji produkcyjnej Produkcja, sprzedaż i zużycie kęsów w grupie Sprzedaż wolumenowa i średnie ceny kęsów Produkcja, sprzedaż i zużycie kęsów w HSJ Zużycie wewnętrzne kęsów [tys. ton] Sprzedaż zewnętrzna [tys. ton] Produkcja kęsów [tys. ton] Wolumen sprzedanych kęsów [tys. ton] - prawa skala Średnia cena kęsów [PLN/t] - lewa skala Produkcja, sprzedaż i zużycie kęsów w Ferrostalu 1% 9% 8% 7% 6% 5% 9% 7% 7% % 3% 4% 3% 1% 1% 9% 6% 7% 13% 12% 12% 13% 95% 19% 97% 96% 91% 93% 93% 97% 94% 9% 91% 93% 87% 88% 88% 87% 81% % 9% 8% 7% 6% 3% 29% 48% 48% 55% 53% 49% 46% 49% 54% 59% 74% 71% 71% 68% 71% 8% % 6 5% 6 4% 3% 4 4% 3% 7% 71% 4 2% 1% 2 2% 1% 52% 52% 45% 47% 51% 54% 51% 46% 41% 26% 29% 29% 32% 29% 2% 2 % % Zużycie wewnętrzne [% produkcji] - lewa skala Sprzedaż zewnętzrna [% produckji] - lewa skala Produkcja kęsów [tys. ton] - prawa skala Produkcja i sprzedaż wyrobów przetworzonych Zużycie wewnętrzne [% produkcji] - lewa skala Sprzedaż zewnętrzna [% produkcji] - lewa skala Produkcja kęsów [tys. ton] - prawa skala Sprzedaż i średnie ceny wyrobów przetworzonych Produkcja wyrobów przetworzonych [tys. ton] Sprzedaż wyrobów przetworzonych [tys. ton] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka Wolumen sprzedanych produktów [tys. t.] - prawa skala Średnia cena sprzedanych produktów [PLN/t] 12

13 ZAŁOŻENIA NA OKRES Ubytek wyniku z 1Q 15 oraz bieżące relacje cenowe (wyrób spółki vs złom) naszym zdaniem sugerują konieczność rewizji in minus wcześniejszych założeń (spółka podczas konferencji wynikowej podtrzymała wciąż oczekiwany przedział 1-13 mln PLN EBITDA za 215 rok). Uwzględniając, że kolejnych kwartałach Cognor będzie w stanie utrzymać wysokie wolumeny sprzedaży skorygowaliśmy oczekiwany przez nas pułap EBITDA za 215 rok do 9.1 mln PLN (jest to obniżenie o 36 mln PLN względem naszej wcześniejszej prognozy). Zwracamy uwagę, że spółka działa w dobrym otoczeniu popytowym, o czym świadczy systematyczny wzrost wolumenów sprzedaży wyrobów przetworzonych. Głównym powodem erozji marż jest pogorszenie konkurencyjności pieców elektrycznych względem technologii BOF. Jak pokazujemy na kolejnych wykresach, obecna różnica pomiędzy ceną HRC a ceną złomu w USD jest na poziomie najniższym od kilku lat (!), co istotnie uderza w konkurencyjność Cognoru. Tym samym przy dobrych wolumenach produkcji, każda przyszła poprawa spreadu powinna mieć istotne przełożenie na odbudowę rezultatów spółki (mamy nadzieję po danych za 3Q 15, na możliwość korekty w górę przyjętych założeń bazowych zarówno na 215 jak i 216 rok). Jak już wspominaliśmy, odczyt za 1Q 15 wskazał na istotną erozję marż obszaru produkcji. Zysk EBIT spadł do pułapu zaledwie 67 PLN/t, co oznacza erozję zarówno q/q jak i r/r. Wpływ na to miał słabszy spread pomiędzy ceną produktów spółki a kosztem wsadu w postaci złomu, oraz z uwagi na spadające ceny produktów spółki. Zwracamy uwagę, że piece elektryczne powinny stopniowo poprawiać swoją konkurencyjność względem BOF. Aktualne odczyty cen wskazują, że od przełomu 4Q 14/1Q 15 zanika stopniowo uzyskana wcześniej w 214 roku przewaga producentów BOF względem pieców elektrycznych. Jest to efekt erozji cen stali oraz ostatnich zwyżek cen rudy (proces utrudniają jednak wciąż wysokie ceny złomu). Dlatego naszym zdaniem, konkurencyjność pieców Cognoru względem producentów bazujących na technologii BOF powinna w 2H 15 ulec powolnej poprawie (kluczowe znaczenie będzie miała także ścieżka cenowa złomu). Ogółem na cały 215 rok w segmencie produkcji zakładamy, że sprzedaż produktów wzrośnie r/r do ponad 4 tys. ton (większa produkcja w HSJ), a półwyrobów spadnie do niespełna 15 tys. ton (gorsze otoczenie na nieprzetworzone wyroby; większy przerób przez Profil). Średnia cena sprzedaży (półwyroby oraz wyroby przetworzone) w naszym modelu jest niższa w 215 roku w porównaniu do 214 roku o ok. 55 PLN/t. Dlatego spodziewamy się, że dywizja produkcji wykaże przychody na poziomie ok mld PLN. Wynik EBIT/t może ulec erozji o ponad 37 PLN/t (przyjęliśmy znacznie ostrożniejszy scenariusz względem poprzedniego raportu). Tym samym wynik EBIT za cały 215 rok prognozujemy na poziomie 71.9 mln PLN. Na 216 rok przyjmujemy poprawę osiąganych marż na produkcji za sprawą oczekiwanej poprawy konkurencyjności względem technologii BOF. Dodatkowo impulsem do odbudowy wyników powinna być dalsza modernizacje parku maszynowego i zwiększenie wolumenów produkcji przetworzonych wyrobów (przyjęliśmy, że sprzedaż produktów osiągnie pułap prawie 43 tys. ton). Średni wynik EBIT/t w 216 roku rośnie w naszej prognozie z niespełna 72 PLN/t do 14.8 PLN/t. Łączny wynik EBIT segmentu produkcji zakładamy w 216 roku na pułapie prawie 15 mln PLN. Założenia wyników Cognoru na kolejne okresy [mln PLN] Grupa Cognor 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q' Przychody [mln PLN] EBITDA [mln PLN] EBIT [mln PLN] Saldo finansowe [mln PLN] Wynik netto (przypisany jedn. dominującej) [mln PLN] Segment produkcji (bez wyłączeń) 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 2Q'15 3Q'15 4Q' Przychody [mln PLN] Średnia cena sprzedaży [PLN/t] Sprzedaż półwyrobów na zewnątrz [tys. ton] Sprzedaż produktów [tys. ton] EBIT [mln PLN] EBIT/t [PLN] marża EBIT 7.1% 5.6% 4.7% 11.1% 2.8% 5.5% 6.3% 7.8% 7.% 5.6% 7.6% 9.% 9.1% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. 13

14 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 sty 6 lip 6 sty 7 lip 7 sty 8 lip 8 sty 9 lip 9 sty 1 lip 1 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 sty 13 kwi 13 lip 13 paź 13 sty 14 kwi 14 lip 14 paź 14 sty 15 kwi 15 ZACHOWANIE CEN ZŁOMU I WYROBÓW STALOWYCH Spoglądając na odczyty cen złomu oraz produktów stalowych oceniamy, że okres 1Q 15 może przynieść poprawę teoretycznych spreadów złom-kęs/produkt, co będzie rzutowało na wyniki Cognoru w 2Q 15. Szacujemy, że średnia cena złomu wg indeksu tureckiego (HMS 8:2 CFR) za cały 1Q 15 spadła o ponad 5 USD/t w ujęciu q/q. Indeks cenowy złomu (Turcja) od 26 roku Indeks cenowy złomu (Turcja) od 213 roku Scrap HMS 8:2 CFR Turcja [PLN/t] - lewa skala Scrap HMS 8:2 CFR Turcja [USD/t] - prawa skala Scrap HMS 8:2 CFR Turcja [PLN/t] - lewa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Ceny produktów stalowych w 1Q 15 pozostawałay nadal pod presją. Z danych PUDS wynika, że większość głównych asortymentów zanotowała spadki cen w ujęciu q/q. Szacujemy, że średnia cena blachy gorącowalcowanej w 1Q 15 spadła q/q o ponad 6 PLN/t, średnia cena prętów o 5 PLN/t, z kolei profile HEB potaniały średnio o prawie 4 PLN/t. Próby odważniejszych podwyżek wyrobów stalowych dotychczas nie powiodły się. Należy mieć na uwadze, że huty AM w wyniku spadku cen rudy i węgla koksującego notują wyraźną poprawę konkurencyjności względem pieców opartych na złomie. Indeksy cenowe wyrobów stalowych w Polsce Q 14 3Q 14 1Q Blacha gorącowalcowana S235JR2 (St3S) [PLN/t] Pręt żebrowany fi 12mm, BST 5 [PLN/t] Profil HEB 2 [PLN/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PUDS 14

15 W 214 roku doszło do gwałtownych spadków cen rud żelaza oraz istotnie spadły ceny węgla koksującego. W tym samym okresie spadki cen złomu poddały się erozji w znacznie mniejszym stopniu. Należy mieć na uwadze, że dokonana skala obniżki cen rudy i węgla koksującego wpłynęła na poprawę konkurencyjności nie posiadających zdolności wydobywczych producentów wielkopiecowych (BOF) w stosunku do producentów takich jak Cognor, czyli stosujących technologię łuku elektrycznego (EAF). Licząc od początku stycznia 214 roku do cen z połowy maja 215 roku cena złomu w USD spadła o ok. 3%, z kolei w tym samym okresie cena rudy zanotowała spadek o 55%, a węgla koksującego o ponad 35%. Zatem w 214 roku, po bardzo udanym dla Cognoru okresie 1Q 14, stopniowo było widać presję na osiąganym spreadzie złom-kęs/produkt. Oceniamy, że był to właśnie efekt korzystnych warunków działania dla hut BOF (korzystających na taniejącym wsadzie rud i węgla i tym samym akceptujących lekkie spadki na cenach wyrobów stalowych). Efekt spadku cen rud żelaza i węgla koksującego na koszty wsadu do produkcji stali w technologii BOF vs EAF W wyniku spadku cen rud żelaza i węgla koksującego w 214 roku nastąpiła znacząca poprawa kosztowa hut bazujących na technologii BOF w porównaniu do producentów z pieców elektrycznych. Teoretyczny koszt wsadu do pieców BOF w 214 roku wynosił niespełna 295 USD/t, podczas gdy dla producentów w technologii EAF było to ok. 335 USD/t. Oznacza to pogorszenie konkurencyjności producentów EAF o ok. 46 USD/t w porównaniu do 213 roku. Szacunkowy koszt wsadu do produkcji BOF [USD/t] Szacunkowy koszt wsadu do produkcji EOF [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A. na podstawie prezentacji Cognoru, Steelonethenet, Platts, Riotinto Ceny złomu na tle cen rudy żelaza oraz węgla koksującego maj 13 sie 13 lis 13 lut 14 maj 14 sie 14 lis 14 lut 15 maj Węgiel koksujący Australia FOB [USD/t] - lewa skala Ruda żelaza Fe62% [USD/t] - lewa skala Złom 8:2 CFR Turcja [USD/t] - prawa skala Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg Dynamika cen złomu na tle cen rudy żelaza oraz węgla koksującego (maj 213 = 1%) 12% 12% 1% 1% 8% 8% 6% 6% 4% 4% 2% 2% % maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 % Węgiel koksujący Australia FOB [USD/t] Ruda żelaza Fe62% [USD/t] Złom 8:2 CFR Turcja [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg 15

16 Relacja cen HRC i wsadu dla producentów BOF [USD/t] maj 13 lip 13 wrz 13 lis 13 sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 HRC FOB Turkey [USD/t] Koszyk wsadu do produkcji HRC [1.6xruda żelaza+.6xwegiel koksujący+.15xzłom] Różnica HRC - koszyk wsadu [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM, Bloomberg Relacja cen HRC i złomu licząc od 26 roku (cena HRC cena złomu) [USD/t] Teoretyczny spread pomiędzy ceną HRC a kosztem wsadu do wielkiego pieca (ruda, wegiel koksujący) ulegał systematycznej poprawie w tracie 214 roku. Od przełomu 4Q 14/1Q 15 widać spadek spreadu co jest efektem erozji cen stali oraz ostatnim wzrostem ceny rudy. Dlatego naszym zdaniem, konkurencyjność pieców Cognoru względem producentów bazujących na technologii BOF powinna w 2H 15 ulec stopniowej poprawie (kluczowe znaczenie będzie miała także ścieżka cenowa złomu) Różnica pomiędzy ceną HRC a ceną złomu jest obecnie na poziomie najniższym od lat, co istotnie uderza w konkurencyjność hut Cognoru. sty 6 lip 6 sty 7 lip 7 sty 8 lip 8 sty 9 lip 9 sty 1 lip 1 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 HRC-Złom [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM, Bloomberg Dynamika cen złomu oraz HRC (styczeń 14=1%) 11% 1Q 14 3Q 14 1Q 15 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 sty 15 lut 15 mar 15 kwi 15 maj 15 Złom 8:2 CFR Turcja [USD/t] HRC FOB Turkey [USD/t] Źródło: Dom Maklerski BDM, Bloomberg 16

17 PORÓWNANIE WYBRANYCH DANYCH ARCELOR MITTAL VS Poniżej przedstawiamy porównanie średnich odczytów jakie pokazuje Arcelor Mittal dla swojej dywizji w Europie oraz Cognor. Należy mieć na uwadze, że Cognor jest niszowym graczem. W 214 roku produkcja AM wyrobów stalowych w Europie wyniosła ponad 43 mln ton. Sprzedaż wyrobów płaskich przez AM w Europie była na poziomie ok mln ton, z kolei sprzedaż wyrobów długich osiągnęła pułap prawie 12 mln ton. W 214 roku sprzedaż Cognoru w kategorii wyrobów płaskich stanowiła zaledwie niespełna.3% tego co lokował na rynku europejskim AM. W kategorii wyrobów długich sprzedaż Cognory odpowiadała za ok. 2.8% wolumenów sprzedawanych w Europie przez AM. Średni przychód w przeliczeniu na 1 tonę produkcji w Cognorze (tylko segment produkcji) i Arcelor Mittal (dywizja Europa) Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 Cognor - śr. cena sprzedaży [PLN/t] Arcelor Mittal - śr. cena sprzedaży [PLN/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, Arcelor Mittal Średni wynik EBITDA w przeliczeniu na 1 tonę produkcji w Cognorze (tylko segment produkcji) i Arcelor Mittal (dywizja Europa) Q'12 2Q'12 3Q'12 4Q'12 1Q'13 2Q'13 3Q'13 4Q'13 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q' Cognor - wynik EBITDA [PLN/t] Arcelor Mittal - wynik EBITDA [PLN/t] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka, Arcelor Mittal 17

18 AKCJONARIAT Kapitał akcyjny spółki składa się z mln akcji notowanych na GPW. Dodatkowo Cognor wyemitował mln sztuk warrantów serii B. Posiadacz 1 warrantu serii B ma prawo nabyć 1 akcję Cognoru po cenie 2.35 PLN w okresie najbliższych 9 lat. Dlatego przyjmujemy do obliczeń docelową maksymalną liczbę akcji (po wymianie warrantów) na poziomie mln szt. Struktura akcjonariatu Cognoru akcje % kapitału warranty serii B i C PS HoldCo sp. z o.o % 2 CIF.% 6 86 TFI PZU % Przemysław Grzesiak % Inni % 5 36 Razem % Źródło: Dom Maklerski BDM, spółka Docelowa liczba akcji Spółka wyemitowała obligacje wymienne na akcje na kwotę mln EUR. Termin zapadalności tych papierów przypada na 1 luty 221 roku. Odsetki wynoszą 5% i płacone są w okresach półrocznych (1 luty i 1 sierpień). Posiadacze tych papierów dłużnych są uprawnieni począwszy od 1 marca 215 roku do momentu upływu okresu 6 miesięcy liczonego od daty wymagalności do wymiany na akcje Cognoru. Mechanizm wymiany na akcje będzie odbywał się za pomocą wyemitowanych warrantów serii B. Z naszych symulacji wynika, że posiadacze omawianych obligacji będą uprawnieni do objęcia ok mln akcji Cognoru, które w docelowym kapitale składającym się z mln akcji będą stanowiły ok %. Pozostałe ok. 15 mln warrantów może powrócić do PS HoldCo, które w docelowej strukturze akcjonariatu będzie miało ponad 44% udziałów. 18

19 RYNEK STALI PRODUKCJA STALI NA ŚWIECIE Na przestrzeni ostatnich lat produkcja stali rosła i w 214 roku osiągnęła próg 1.63 mld ton. Dzięki zwiększeniu produkcji zwłaszcza w Chinach obecna produkcji stali na świecie przewyższa znacząco wolumeny jakie były produkowane przed kryzysem z 28 roku. Okres 1Q 15 przyniósł pierwsze spadki wolumenów produkcji w ujęciu r/r licząc od połowy 212 roku. Z danych WSA wynika, że w 1Q 15 produkcja na świecie skurczyła się o 1.2%, w kwietniu odczyt wyniósł -.9%. Jak podaje WSA w 214 roku średnie wykorzystanie mocy na świecie wyniosła ok. 76.7%, podczas gdy w 213 roku był to poziom ok. 78.4%. W okresie styczeń-kwiecień 15 średnie wykorzystanie mocy wynosiło odpowiednio 71.8% (w analogicznym okresie 214 roku było to 77.4%). Polska należy do mniejszych producentów stali na świecie i jednocześnie jest szóstym producentem stali w UE. Największymi producentami stali w UE są Niemcy, Włochy, Francja, Hiszpania i Wlk. Brytania. W 214 roku udział Polski w produkcji w UE wyniósł 5.1%, a jej udział w światowej produkcji to tylko.5%. Należy jednak mieć na uwadze, że rok 214 przyniósł wyraźną poprawę w poziomie produkcji w Polsce. Krajowa produkcja notowała najlepsze odczyty w regionie CEE. Okres styczeń-maj 215 roku wskazuje, że Polska oraz Białoruś notują jedne z lepszych dynamik wzrostu produkcji stali w ujęciu r/r. Słabsze odczyty cały czas dotycząc Ukrainy, pewna korekta miała miejsce również w Turcji. Dynamika produkcji stali (r/r) w wybranych krajach w 214 roku i 215 roku sty-14 lut-14 mar-14 kwi-14 maj-14 cze-14 lip-14 sie-14 wrz-14 paź-14 lis-14 gru-14 sty-15 lut-15 mar-15 kwi-15 Polska 11% 16% 4% -3% 15% 14% -9% 3% 14% 15% 14% 14% 13% 12% 16% 22% Czechy 3% 3% 4% 16% -1% -2% 4% % -5% 7% 4% 14% 6% -2% -3% -1% Austria 1% -1% 1% -4% -3% -1% -5% 5% -4% % % -1% 1% 4% -6% 1% Niemcy 2% 5% 6% 4% 7% 1% 2% -2% -3% -6% -2% -6% % -2% -4% -2% Ukraina -13% -1% -8% -7% 3% -6% -13% -37% -33% -26% -28% -3% -25% -33% -36% -25% Białoruś -25% -21% -3% -7% -4% -4% 48% 51% 42% 35% 54% 41% 21% 32% 9% 8% Rosja 2% -2% % 1% 2% 6% 7% 5% -1% -2% 2% 2% 7% 8% 4% 5% Turcja 1% 3% -3% -8% % 2% 1% 14% -3% -11% -8% -6% -9% -15% -5% 4% Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., WSA 19

20 Produkcja stali na świecie w ujęciu kwartalnym w latach Q'13 1Q'14 r/r 2Q'13 2Q'14 r/r 3Q'13 3Q'14 r/r 4Q'13 4Q'14 r/r 1Q'14 1Q'15 r/r Austria % % % % % Belgia % % % % % Bułgaria % % % % % Czechy % % % % % Finlandia % % % % % Francja % % % % % Niemcy % % % % % Węgry % % % % % Włochy % % % % % Holandia % % % % % Polska % % % % % Słowacja % % % % % Hiszpania % % % % % Szwecja % % % % % UK % % % % % UE (28) % % % % % Turcja % % % % % Białoruś % % % % % Rosja % % % % % Ukraina % % % % % CIS % % % % % Kanada % % % % % Meksyk % % % % % USA % % % % % Ameryka Płn % % % % % Argentyna % % % % % Brazylia % % % % % Ameryka Płd % % % % % Chiny % % % % % Indie % % % % % Japonia % % % % % Korea Płd % % % % % Tajwan % % % % % Azja % % % % % Świat razem % % % % % Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., WSA Dynamika produkcji stali w poszczególnych kwartałach roku w wybranych obszarach /krajach (zmiana r/r) 15% 1% 5% % Świat Chiny UE (28) Ameryka Płn. CIS Polska -5% -1% 1Q'14 2Q'14 3Q'14 4Q'14 1Q'15 Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., WSA 2

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana)

ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) ARCTIC PAPER (ostatnia rekomendacja: Kupuj z ceną docelową 6,0 PLN- zrealizowana) Analityk: Krystian Brymora brymora@bdm.pl tel. (0-32) 208-14-35 Publikowanie w prasie lub w Internecie w części lub całości

Bardziej szczegółowo

P 2015P 2016P 2017P

P 2015P 2016P 2017P KUPUJ (RAPORT INICJUJĄCY) WYCENA 2.1 PLN 31 MARZEC 215 Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie wydawania zaleceń dla Cognoru od rekomendacji Kupuj z ceną docelową 2.1 PLN/akcję. Za docelowy mnożnik dla Cognoru

Bardziej szczegółowo

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN

RELPOL AKUMULUJ WYCENA 72,2 PLN RAPORT ANALITYCZNY - AKTUALIZACJA. 05 Październik 2006 POPRZEDNIA WYCENA 67,9 PLN AKUMULUJ Od czasu wydania poprzedniej rekomendacji kurs Relpolu wzrósł o 15% przekraczając cenę docelową ustaloną przez nas na poziomie 67,9 PLN. W związku z aktualizacją wyceny porównawczej podtrzymujemy

Bardziej szczegółowo

P 2009P 2010P 2011P 2012P

P 2009P 2010P 2011P 2012P AKUMULUJ WYCENA 7,30 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA : KUPUJ) 05 MARZEC 2008 Na kolejne lata utrzymujemy nasze prognozy odnośnie dynamicznej poprawy rentowności oraz założenie, że spółka będzie jednym z głównych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007

DGA KUPUJ WYCENA 30,9 PLN RAPORT ANALITYCZNY. 14 maj 2007 KUPUJ WYCENA 30,9 PLN 14 maj 2007 Wyniki za IQ 07 były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pozytywnym sygnałem jest wzrost rentowności, niemniej niepokój może budzić mała dynamika wzrostu przychodów. Zwracamy

Bardziej szczegółowo

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P

WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY P 2010P 2011P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 22,0 PLN RAPORT ANALITYCZNY 23 CZERWIEC 2009 Wyniki za 1Q 09 oceniamy pozytywnie. Przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 67,6% r/r i będzie to miało pozytywne znaczenie

Bardziej szczegółowo

P 2008P 2009P 2010P

P 2008P 2009P 2010P AKUMULUJ WYCENA 7,16 PLN 17 sierpnia 2007 POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ Wyniki za 2Q 07 były niższe niż od naszych oczekiwań. Przychody spadły 5% r/r, dodatkowo niepokoi spadek marży brutto na sprzedaży.

Bardziej szczegółowo

P 2010P 2011P 2012P

P 2010P 2011P 2012P RAPORT ANALITYCZNY AKUMULUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 8,81 PLN 08 GRUDZIEŃ 2009 Wyniki za 3Q 09 były zbliżone do naszych prognoz. Pozytywnie oceniamy jednak pierwsze, widoczne już efekty podjętych działań,

Bardziej szczegółowo

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN

KUPUJ LENA LIGHTING RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,2 PLN KUPUJ WYCENA 3,2 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 28 LIPCA 2008 W związku ze słabszymi od oczekiwań wynikami Leny Lighting w 4Q 07 i 1Q 08, dalszym umacnianiem się kursu PLN oraz gorszymi perspektywami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03

Aktualizacja. Warszawa, 08 marca 2006 r. numer ewidencyjny 06/03/03 Raport analityczny TIM S.A. Warszawa, numer ewidencyjny 06/03/03 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 0 27 4 July 11 18 25 1 8 August 16 22 29 5 12 September WIG (39,410.28, 39,410.28,

Bardziej szczegółowo

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski

Wybór i ocena spółki. Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wybór i ocena spółki Warszawa, 3 marca 2013 r. Copyright Krzysztof Borowski Wartość wewnętrzna vs cena giełdowa Wartość Momenty kiedy WW jest bliska cenie giełdowej WW Cena giełdowa Kupno Sprzedaż Kupno

Bardziej szczegółowo

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe. 19 listopada 2013

Q Wyniki Operacyjne i Finansowe. 19 listopada 2013 Q3 2013 - Wyniki Operacyjne i Finansowe 19 listopada 2013 Spis Treści 1. Wprowadzenie 2. Wyniki Operacyjne 3. Wyniki Finansowe 4. Prognoza na Q4 2013 5. Refinansowanie i Średnioterminowe Nakłady Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku

Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku 1 / 27 Budżet na 2009 rok oraz wyniki Spółki w 2008 roku Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 27 lutego 2009 roku Luty 2009 Budżet na 2009 rok 2 / 27 Spis treści 3 / 27 Cele biznesowe Założenia

Bardziej szczegółowo

P 2011P 2012P

P 2011P 2012P REDUKUJ (POPRZEDNIO: REDUKUJ) WYCENA 13.45 PLN 28 LIPIEC 2010 Pomimo tego, że spółka jest w stanie generować stabilne i wysokie wolne przepływy operacyjne zdecydowaliśmy się podtrzymać wcześniejsze zalecenie

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP

LPP - Kupuj. Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 WIG LPP Kupuj Cena bieżąca (zł) 1 470 Cena docelowa (zł) 1 626 Dane na 19.10.2009 r. Kurs (zł) 1 470 WIG (pkt.) 39 014 Kapitalizacja (mln zł) 2 572 Free float (mln) 1 128 Free float (%) 48,43 Liczba akcji(tys.

Bardziej szczegółowo

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN

COMARCH KUPUJ RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 75,7 PLN RAPORT ANALITYCZNY KUPUJ WYCENA 75,7 PLN 24 LIPIEC 28 Wyniki za 1Q 8 roku, po wyczyszczeniu transakcji sprzedaży akcji Interii, były słabe i pokazały, że spółka ma problemy z utrzymaniem rentowności na

Bardziej szczegółowo

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P

2008 2009 2010P 2011P 2012P 2013P (CCC) REDUKUJ (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) WYCENA 47,5 PLN 01 MARZEC 2010 Zaprezentowane wyniki za 4Q 09 były zgodne z naszymi oczekiwaniami zaprezentowanymi w ostatnim raporcie z września 2009 roku.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe.

SYGNITY S.A. IT. Informacje o powiązaniach DM AmerBrokers ze Spółką znajdują się na ostatniej stronie, w rozdziale Informacje dodatkowe. Data: 07.07.2009 Rekomendacja: TRZYMAJ Wycena: 16,38 zł Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa Tel.: (48-22) 397-60-60, Fax.: (48-22) 397-60-61 e-mail: abrok@amerbrokers.pl Analityk: Robert Kurowski,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O.

ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. ANALIZA WSKAŹNIKÓW DLA SPÓŁEK Z BRANŻY DRUKU 3D NOTOWANYCH NA ZAGRANICZNYCH GIEŁDACH W KONTEKŚCIE WYCENY PORÓWNAWCZEJ ZORTRAX SP. Z O.O. PRZYGOTOWANA PRZEZ INVISTA Dom Maklerski S.A. Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015

Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 Grupa Alumetal Wyniki za I kwartał 2015 12 maja 2015 I kwartał 2015 i LTM w skrócie Wolumen sprzedaży 45 tys. ton w 1Q 2015 i 162 tys. ton w LTM EBITDA 19 mln PLN w 1Q 2015 i 75 mln PLN w LTM Zysk netto

Bardziej szczegółowo

P 2017P 2018P

P 2017P 2018P KUPUJ (WZNOWIENIE POKRYWANIA SPÓŁKI) WYCENA 14.6 PLN 09 MAJ 2016 Uwzględniając zakładaną szybką ścieżkę odbudowy wyników grupy Stalprofil począwszy od 2Q 16 decydujemy się na wznowienie wydawania zaleceń

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW I KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 BARDZO DOBRE OTWARCIE ROKU Eksport ponownie motorem napędowym sprzedaży wzrost o 25%. Wzrost skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2015 PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 215 DARIUSZ MAŃKO PREZES ZARZĄDU ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 DOBRY KWARTAŁ, OPTYMISTYCZNE PROGNOZY Sprzedaż zagraniczna po pierwszym półroczu stanowi już 43% sprzedaży

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU

PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU PREZENTACJA WYNIKÓW II KWARTAŁU 2016 ADAM PIELA CZŁONEK ZARZĄDU 1 OPTYMISTYCZNY POCZĄTEK ROKU I JESZCZE LEPSZY DRUGI KWARTAŁ Wysoka dynamika sprzedaży - wzrost o 14% w tym 4% w kraju i 29% na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015

Prime Car Management. Wyniki finansowe 2014. Marzec 2015 Prime Car Management Wyniki finansowe 214 Marzec 215 Z A S T R Z E Ż E N I E Powyższe opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia

Bardziej szczegółowo

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash

Tradis Sprzedany. Dystrybucja żywności RAPORT. 4 stycznia 2012. Eurocash Dystrybucja żywności RAPORT Tradis Sprzedany Rekomendacja NEUTRALNIE Cena docelowa (PLN) 31,7 Cena bieżąca (PLN) 28,9 Stopa dywidendy 0,8% Potencjał wzrostu 10,4% Kapitalizacja (mln PLN) 3987 Free float

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r.

Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Warszawa, 4 listopada 2010 r. Asseco Business Solutions Wyniki finansowe spółki po III kwartale 2010 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

REDUKUJ CYFROWY POLSAT

REDUKUJ CYFROWY POLSAT sty 13 sty 13 mar 13 kwi 13 maj 13 maj 13 cze 13 lip 13 sie 13 wrz 13 paź 13 lis 13 gru 13 sty 14 lut 14 mar 14 kwi 14 maj 14 cze 14 lip 14 sie 14 wrz 14 paź 14 lis 14 gru 14 REDUKUJ WYCENA 2.11 PLN (POPRZEDNIO:

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana)

Amrest Początek żniw. Kupuj. Handel Detaliczny RAPORT. (utrzymana) Dane podstawowe RAPORT Kupuj (utrzymana) Cena bieżąca (PLN) 143.5 Cena docelowa (PLN) 171.2 Min 52 tyg (PLN) 66.3 Max 52 tyg (PLN) 143.5 Kapitalizacja (mln PLN) 3,116 EV (mln PLN) 3,932 Liczba akcji (mln

Bardziej szczegółowo

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki.

Metoda DCF. Dla lepszego zobrazowania procesu przeprowadzania wyceny DCF, przedstawiona zostanie przykładowa wycena spółki. Metoda DCF Metoda DCF (ang. discounted cash flow), czyli zdyskontowanych przepływów pieniężnych to jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw stosowanych przez analityków. Celem tej metody

Bardziej szczegółowo

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT

TRZYMAJ CYFROWY POLSAT sty 14 mar 14 maj 14 lip 14 wrz 14 lis 14 sty 15 mar 15 maj 15 lip 15 wrz 15 TRZYMAJ WYCENA 24.21 PLN (POPRZEDNIO: REDUKUJ) 26 PAŹDZIERNIK 215 Doceniamy podjęte kroki w celu refinansowania zadłużenia.

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2011 roku 3 listopada 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Goldman Sachs Group Inc. (GS) jedna z największych ogólnoświatowych firm w branży bankowości inwestycyjnej pełniąca profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW ROK 2012 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe, notowania i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe Projprzem S.A. Wyniki finansowe GK Projprzem

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ).

Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Ebay Inc. (EBAY) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? ebay - portal internetowy prowadzący największy serwis aukcji internetowych na świecie. ebay został założony

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect

Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect ekspert Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy Polskim Towarzystwie Ekonomicznym ekspert CASE Doradcy Sp. z o.o. Budowanie strategii przed debiutem na rynku NewConnect P1 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008

KRAKCHEMIA KUPUJ WYCENA 5,4 PLN RAPORT ANALITYCZNY 21 LUTY 2008 KUPUJ WYCENA 5,4 PLN 21 LUTY 2008 Krakchemia zajmuje się handlem artykułami chemicznymi i należy do grona największych, pod względem wielkości sprzedaży, dystrybutorów granulatów tworzyw sztucznych na

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o.

Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Podsumowanie raportu z wyceny wartości Hubstyle Sp. z o.o. Niniejszy dokument stanowi podsumowanie raportu z wyceny wartości Spółki Hubstyle Sp. z o.o. na 9 kwietnia 2014 roku. Podsumowanie przedstawia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015

WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 WYNIKI ZA I PÓŁROCZE 2015 Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych spółki Pfleiderer Grajewo SA Warszawa, 10.08.2015 r. WYNIKI ZA 1P 2015 NOTA PRAWNA Niniejszy raport przygotowano wyłącznie w celach

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY

46% 13 ODBIORCÓW ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM GRUPA KĘTY PREZENTACJA SPÓŁKI ŚWIATOWEJ KLASY FIRMA BRANŻY PRZETWÓRSTWA ALUMINIUM SPÓŁKI ZALEŻNE UDZIAŁ EKSPORTU W SPRZEDAŻY 46% 24 KRAJÓW EKSPORTU 50 GRUPA KĘTY Od lat niekwestionowany lider na polskim rynku przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Exxon Mobil Corp. (XOM) zajmuje się eksploatacją złóż mineralnych, produkcją, transportem i sprzedażą ropy naftowej i gazu ziemnego.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju

Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Wyniki finansowe za I półrocze 2013/2014 r. Perspektywy rozwoju Warszawa, 13 lutego 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 Grupa AMBRA rynki działalności

Bardziej szczegółowo

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P

2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P FORTE AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 14,7 PLN 11 STYCZEŃ 2013 Obserwowana odbudowa niemieckiego rynku meblowego, zgodnie z naszymi prognozami, powinna się utrzymać przynajmniej w okresie 1H 13.

Bardziej szczegółowo

Q Biznes i Finanse

Q Biznes i Finanse Q3 2012 Biznes i Finanse 20 listopada 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Przegląd działalności 3. Finanse 4. Prognozy Q4 2012 5. Refinansowanie i średnioterminowe nakłady inwestycyjne 6. Pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A

Inter Cars SA. AKUMULUJ (Aktualizacja) R E K O M E N D A C J A Inter Cars SA Pomimo dynamicznego wzrost przychodów w 3Q 2015r. 26% r/r spółka pokazała wyniki poniżej oczekiwań rynkowych ze względu na niższe od oczekiwanych marże operacyjne. Wpływ na ich poziom ma

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014

Kupuj. Global City Holdings. Przed budową Aquaparku. Rozrywka RAPORT. (utrzymana) 25 września 2014 RAPORT Kupuj (utrzymana) Dane podstawowe Cena bieżąca (PLN) 38, Cena docelowa (PLN) 44,1 Min 5 tyg (PLN) 3, Max 5 tyg (PLN) 39, Kapitalizacja (mln PLN) 1946 EV (mln PLN) 1486 Liczba akcji (mln szt.) 51,

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008

KUPUJ CERAMIKA NOWA GALA RAPORT ANALITYCZNY WYCENA 3,22 PLN 4 GRUDNIA 2008 KUPUJ WYCENA 3,22 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: KUPUJ) 4 GRUDNIA 2008 W związku ze słabszymi od naszych pierwotnych oczekiwań wynikami Ceramiki Nowej Gali w minionych dwóch kwartałach 2008 roku oraz gorszymi

Bardziej szczegółowo

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008

KUPUJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) RAPORT ANALITYCZNY 8 LIPIEC 2008 KUPUJ WYCENA 122,4 PLN (POPRZEDNIA REKOMENDACJA: REDUKUJ) 8 LIPIEC 2008 Bardzo dobre wyniki kwartalne ZA Puławy w I kwartale roku 2008 oraz utrzymujące się korzystne dla spółki tendencje na rynkach produktów

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Apple Inc. (AAPL) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NASDAQ). Czym zajmuje się firma? Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) przedsiębiorstwo komputerowe założone 1 kwietnia 1976 roku przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

P 2012P 2013P 2014P

P 2012P 2013P 2014P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: AKUMULUJ) WYCENA 105,9 PLN 05 SIERPIEŃ 2011 Wciąż uważamy, że rok 2011 będzie dla spółki przejściowy i oczekujemy silnego progresu wyników od 4Q 11 i 2012 roku. W założeniach podeszliśmy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r.

Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw r. Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LOTOS w I kw. 2015 r. 29 kwietnia 2015 r. Spis treści 1 Podstawowe informacje 3-4 2 Otoczenie zewnętrzne 5-8 3 Segment wydobywczy 9-12 4 Segment produkcji

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015

Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 2014. CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 2015 Grupa Kapitałowa SECO/WARWICK prezentacja wyników 4Q 214 CC Group Small&MidCap Conference 5th Edition Warszawa, 26 marca 215 executive summary przychody 4Q 214: 121,8 mln zł, +3% r/r w sprzedaży nadal

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl

Kliknij, aby edytować styl Kliknij, aby edytować styl Prezentacja Grupy Kapitałowej Bowim 1 Sosnowiec, maj 215 Władze Spółki Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Zakres odpowiedzialności 1. Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu Ekonomia, Finanse

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P

2013 2014 2015P 2016P 2017P 2018P AKUMULUJ (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) WYCENA 215,4 PLN 1 CZERWIEC 216 Decydujemy się na zmianę zalecenia dla Kruka z Trzymaj na Akumuluj i podnosimy ceną docelową do 215,4 PLN. Przy naszej cenie docelowej, Kruk

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). American Express Company (AXP) to obecnie największa firma świata świadcząca usługi w zakresie finansów. Główna siedziba

Bardziej szczegółowo

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Avon Products Inc. (AVP) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Avon Products Inc. (AVP) światowa firma kosmetyczna zajmująca się produkcją i dystrybucją kosmetyków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za I półrocze 2011 roku 18 sierpnia 2011 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Dom maklerski KBC Securities

Dom maklerski KBC Securities Dom maklerski KBC Securities www.kbcmakler.pl Radom, 09.10.2012 2 Piotr Owdziej analityk spółek sektora TMT KBC Securities 3 Analiza fundamentalna Badanie wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT

AKUMULUJ CYFROWY POLSAT AKUMULUJ WYCENA 18.7 PLN (POPRZEDNIO: TRZYMAJ) 3 STYCZEŃ 213 Decydujemy się zmienić nasze wcześniejsze zalecenie Trzymaj na Akumuluj i podnieść cenę docelową do 18.7 PLN/akcję. Podtrzymujemy naszą ocenę,

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12 maja 2016 roku

Warszawa, 12 maja 2016 roku Warszawa, 12 maja roku SPIS TREŚCI I. GŁÓWNE DANE FINANSOWE GRUPY ERBUD w r. oraz ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI RYNKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE. - 3 - II. CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O PRZEMYŚLE CENTRALNYCH BANKÓW PIENIĘŻNYCH Wells Fargo & Co. (WFC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Wells Fargo & Co. (WFC) jest najbardziej zróżnicowaną firmą w zakresie oferowanych usług finansowych w USA. Główna siedziba banku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r.

Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Wyniki Spółki w 2006 roku (przed weryfikacją Audytora) Prezentacja na spotkanie z analitykami w dniu 14 lutego 2007 r. Plan prezentacji Warunki makroekonomiczne Wyniki produkcyjne Wyniki finansowe Koszty

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj

Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką. Prowadzący: Marcin Roj Wycena wartości przedsiębiorstwa między teorią a praktyką Prowadzący: Marcin Roj Przesłanki i cele wyceny przedsiębiorstw Zmiana właściciela (transakcja kupnasprzedaży), Pozyskiwanie dodatkowych źródeł

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Koksownictwo Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla koksowego i koksu. Ustroń, 6-8 października 2016

Koksownictwo Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla koksowego i koksu. Ustroń, 6-8 października 2016 Koksownictwo 2016 Aktualna sytuacja na światowym rynku węgla koksowego i koksu Ustroń, 6-8 października 2016 Krzysztof Mysiak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu Marta Jarno - Kierownik Zespołu Analiz

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo