SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

2 Sopot, Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie, za okres od roku do roku. Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r o fundacjach (t.j. Dz.U z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U ). Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r. o fundacjach, składam niniejszym sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie. Dane i informacje o organizacji Założyciele: Katarzyna Tomasik Borkowska i Sławomir Tomasik. Fundatorzy, od lat miłośnicy psów, założyli fundację, która wśród wielu sposobów pomocy zwierzętom, za nadrzędny uznała pomoc rottweilerom ich ukochanej rasie. W realizacji celów statutowych Fundacji uczestniczą i pomagają m.in. lekarze weterynarii, instruktorzy szkolenia psów, behawioryści, hodowcy, oddziały Polskiego Związku Kynologicznego w Polsce, kierownicy i pracownicy schronisk dla bezdomnych zwierząt, inne współpracujące organizacje, dystrybutorzy i producenci artykułów zoologicznych, wolontariusze oraz przede wszystkim miłośnicy rasy rottweiler. Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji: Numer KRS NIP: REGON: Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

3 Jednoosobowy Zarząd Fundacji: Katarzyna Tomasik - Borkowska, Prezes Zarządu. Siedziba: Sopot Działalność Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 30 sierpnia 2006 roku, zmienionym uchwałą Fundatorów w lipcu 2008, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz: wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym, otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach lub schroniskach, działalność adopcyjna, propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt, propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt. Cele Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: aktywną postawę mającą na celu zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt, kompleksowe i fachowe leczenie zwierząt, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji, działanie na rzecz regulacji populacji w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych (towarzyszących), działalność adopcyjną, mającą na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt, Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

4 współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych, współpraca z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt, wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt, a tym organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby. Informacje 1. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną. 2. Fundacja prowadziła następującą, nieodpłatną działalność: Reklama i promocja pracy Fundacji, m.in. poprzez kolportaż materiałów reklamowych i Internet. Współpraca z innymi organizacjami o zbieżnych celach. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych i przejętych pod opiekę Fundacji. Poszukiwanie domów tymczasowych dla zwierząt oczekujących na adopcję. Koordynacja transportu psów, m.in. ze schronisk, domów tymczasowych, lecznic do nowych domów, hoteli, czy tymczasowych miejsc ich pobytu, aż do domów stałych. Propagowanie kastracji i sterylizacji psów. Udział w programie: Rasowy = Rodowodowy, Stop Pseudohodowcom. Leczenie i profilaktyka zdrowotna zwierząt przeznaczonych do adopcji i będących w potrzebie. Wizyty przedadopcyjne u potencjalnych chętnych na adopcje psów. Wizyty poadopcyjne w celu kontroli warunków psów wydanych do adopcji. Wizyty w schroniskach i kontakty z wolontariuszami oraz kierownictwem schronisk w celu pomocy w adopcjach psów przebywających w schroniskach. 3. W okresie sprawozdawczym nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach prawnych. 4. Fundacja w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność gospodarczą. 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja: Nie zatrudniała pracowników. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

5 Nie udzielała pożyczek. Nie posiadała lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów. Nie prowadziła działalności zleconej. Nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń Członkom Zarządu Fundacji. 6. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały fundacji żadnej działalności. Wolontariat Fundacja swoją działalność opiera głównie o nieodpłatną pracę wielu osób, którzy poświęcają swój czas i pieniądze, by pomóc w ratowaniu, leczeniu i adopcji rottweilerów. Nasza działalność byłaby niemożliwa bez udziału tych wielu wolontariuszy, którzy aktywnie wraz z nami promują działalność, udzielają pomocy, wspierają nas w działaniach oraz osób, które okazyjnie poświęcają naszej Fundacji swój czas, by swoją nieodpłatną pracą wesprzeć pojedynczą akcję, czy nieść pomoc na rzecz konkretnego przypadku. Pomoc wolontariuszy polega na rozmaitych czynnościach. Wolontariusze pomagają w organizacji transportu, adopcji, a także domów tymczasowych dla psów będących pod opieka Fundacji. Aktualizują stronę internetową Fundacji, dają ogłoszenia na portalach internetowych i podejmują czynności, aby działania Fundacji były jak najbardziej skuteczne. W roku 2012, jak w latach poprzednich staraliśmy się powiększyć naszą bazę czynnych wolontariuszy a także zaangażować do działania tych, którzy działali angażując się tylko okazjonalnie. Podpisaliśmy w 2012 roku kolejne nowe umowy wolontariatu, pozyskując nowe osoby, które dołączyły do grona naszych dotychczasowych wolontariuszy. Niejednokrotnie osoby, które obserwują od lat działania Fundacji decydują się nagle dołączyć do grona wolontariuszy, źródłem Ich pozyskiwania są także udane adopcje, gdzie osoby, które pomogły psu w potrzebie chętnie angażują się w pomoc innym psom, już nie poprzez udzielenie im domu, ale poprzez uczestnictwo w akcjach i działaniach Fundacji. Wiele osób podejmowało wolontariat w sposób krótkotrwały, zgodnie z ustawa nie wymagający podpisania umowy wolontariatu, pomagając np. w wykonaniu wizyt przedadopcyjnych i poadopcyjnych, pomagając w transporcie czy innych Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

6 działaniach. W każdym pozostałym przypadku wolontariat jest usankcjonowany pisemną umową zawartą pomiędzy wolontariuszem a Fundacją. Zorganizowaliśmy po raz kolejny imprezę integracyjno charytatywną skierowaną do wolontariuszy i sympatyków działań Fundacji. Impreza o nazwie Baby Night kierowana była do kobiet, z uwagi na to, że liczba kobiet udzielających się w wolontariacie przewyższa 90%. Z założenia impreza miała być cykliczna i corocznie odbywać się w pierwszym kwartale roku. Pierwsza z cyklu impreza odbyła się roku i pozwoliła na wspaniała integracje oraz zebranie darów przeznaczonych na aukcje charytatywne i wsparcie celów statutowych fundacji. Na imprezę zjechało kilkanaście osób z różnych stron, Baby Night spotkało się z miłym przyjęciem i radością z poznania osobiście tych, których znaliśmy od wielu lat często tylko dzięki korespondencji i kontaktach w internecie. Psy Zgodnie z przyjętą ideą, głównym punktem odniesienia naszej Fundacji są rottweilery oraz psy w typie rasy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie w uzasadnionych przypadkach kierujemy swa pomoc do innych psów, rzadziej pojedynczych, głównie tych, znajdujących się w schroniskach i przytuliskach. Oprócz ratowania tych zwierząt, poświęcania im uwagi, w tym roku staraliśmy się także działać i edukować w tematyce poświęconej bezpieczeństwu w obcowaniu z psami. Staramy się, by każdy adoptujący był uświadomiony w jaki sposób należy zajmować się psem pochodzącym z adopcji i przygotować go na różne sytuacje, które w wielu przypadkach są powtarzalne i przewidywalne. Prowadzone wizyty przed i poadopcyjne i dokładny wywiad przed adopcją są główną miarą naszego sukcesu. W 2012 roku nadal pracowaliśmy nad tym, aby dzięki staraniom jak najwięcej psów zostało poddanych sterylizacji czy kastracji. Poza zabiegami ubezpłodnienia wielokrotnie podejmowaliśmy leczenie psów jak też profilaktykę oraz prowadziliśmy program szczepień obowiązkowych i znakowanie za pomocą czipów. Inne Propagując działalność Fundacji oraz rasę, uczestniczymy w pokazach, akcjach, międzynarodowych, krajowych, a także klubowych wystawach psów i imprezach, na których propagujemy rasę rottweiler, prezentujemy ją i zachęcamy do adopcji i wspomagania naszej Fundacji. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

7 W roku 2012 staraliśmy się być obecni tam, gdzie nas zapraszano oraz sami prosić o możliwość udziału w imprezach, które uznaliśmy za ważne dla naszych celów statutowych lub z powodów obecności osób, którym chcieliśmy zaprezentować naszą działalność czy też zachęcić do adopcji. Rozpowszechnialiśmy naszą działalność, kolportowaliśmy posiadane ulotki, przygotowywaliśmy materiały reklamowe, plansze, prezentacje, zdjęcia i inne, które obrazowałyby naszą pracę oraz psy, które oferujemy do adopcji, czy też takie, które pilnie potrzebują pomocy. Za każdym razem podczas tego typu prezentacji, staraliśmy się przekonywać do kupowania tylko psów rodowodowych, nie na targach, a u hodowców, którzy postępują zgodnie z regulaminem ZKwP, a jeśli ktoś z różnych względów nie był zainteresowany psami rodowodowymi, zachęcaliśmy do adopcji psów w typie rasy, choć coraz częściej pojawiały się także u nas psy rasowe. Program Rasowy Rodowodowy, Stop Pseudohodowcom towarzyszył nam przez cały rok. Z sukcesem wdrożyliśmy program wydawania do adopcji psów w typie rasy, które były po zabiegu sterylizacji czy kastracji, zależnie od płci. Propagowanie adopcji psów oparliśmy tak jak w latach poprzednich głównie na Internecie, stąd tak ważne jest dla nas utrzymanie i ciągłe aktualizowanie strony internetowej Fundacji. Kolejny rok działało nasze Forum adopcyjne, zyskujące coraz więcej użytkowników i pomagające nam w codziennej działalności oraz służące jako kanał informacyjny. Za pośrednictwem Facebooka, który stał się nowym kanałem informacyjnym docieraliśmy do wielu nowych osób. Pozyskaliśmy wiele nowych kontaktów z podobnymi do naszej organizacjami, a także znacznie różniącymi się co do celów statutowych, które mimo to udało się w jakiś sposób połączyć lub wspólnie propagować. Staraliśmy się zaistnieć w mediach, ukazywały się artykuły, które wspominały o naszej Fundacji. Tego typu działania są niezbędne, by upowszechnić naszą działalność. Nasze bannery reklamowe pojawiły się w Internecie na stronach wielu współpracujących z nami schronisk, przytulisk, przyjaznych hodowli i forów oraz innych, którzy chcieli pomóc w rozpowszechnieniu naszych działań i realizacji celów. Nasza ciągle zdobywana i rosnąca popularność powoduje, że nadal coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, chcące psa oddać. Pomagamy jak możemy, dzięki temu z pewnością spadnie liczba psów przywiązywanych do drzewa, niehumanitarnie mordowanych, męczonych i poddawanych eutanazji bez wyraźnych wskazań medycznych, co poczytujemy także za wynik naszej działalności. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

8 Jak w poprzednich latach, aby posiadać i aktualizować wiedzę o jak największej ilości psów, które poszukują domów, stale monitorujemy schroniska i przytuliska w całym kraju oraz pojawiające się ogłoszenia. Kontaktujemy się z osobami, o których wiemy, że chcą oddać psa i poszukują dla niego nowego domu. W tych działaniach niezmiernie pomagają nam wolontariusze. Informujemy także o swoich działaniach weterynarzy, którzy w przypadku posiadania takich informacji lub zgłaszania się do nich osób, chcących uśpić psa, informują o możliwości uzyskania pomocy w naszej Fundacji. W roku 2012 dowiedzieliśmy się i pomogliśmy większej liczbie psów posiadających udokumentowane pochodzenie (metryka lub rodowód) niż w latach poprzednich. Zakupiliśmy kolejny kojec, który pomaga nam ratować psy, nawiązaliśmy też ścisła współpracę z Hotelem dla Psów Good Team Marta Pogorzelska, z którym współpraca oparta częściowo na zleceniu opieki nad psami, a częściowo na wolontariacie i opiece w ramach domu tymczasowego przyniosła wspaniałe efekty pracy z psami, także tymi, z pozoru nie adopcyjnymi. To jedynie skrót z naszej rocznej pracy, zawierający najważniejsze wydarzenia w naszej działalności. Plany W roku przyszłym mamy zamiar kontynuować naszą działalność według dotychczasowych reguł, z naciskiem na dokładniejszą kampanię informacyjną na temat kastracji i sterylizacji oraz realizacji programu Rasowy = Rodowodowy i propagowanie działań Fundacji. Pragniemy też rozwinąć temat zachowania zasad bezpieczeństwa w obcowaniu z psami, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Planujemy zwiększyć liczbę udanych adopcji i prowadzić więcej wizyt poadopcyjnych. Jako priorytet ustalamy sobie jak w poprzednich latach wydawanie do nowych domów w miarę możliwości zwierząt już wysterylizowanych i wykastrowanych oraz w przypadku złego stanu zdrowia ich leczenie i szczepienie. Do czasu znalezienia nowych domów planujemy utrzymywać psy w hotelach lub domach tymczasowych w miarę naszych możliwości finansowych i organizacyjnych. Pragniemy rozwinąć i nawiązać współpracę z dystrybutorami karm i artykułów zoologicznych na większą skalę, aby móc z większą skutecznością realizować cele statutowe, rozwinąć aukcje charytatywne i upowszechnić naszą Fundację i jej działania bardziej niż dotychczas, z korzyścią dla naszych podopiecznych. Finanse Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

9 Sprawozdanie finansowe wraz z opisem. Katarzyna Tomasik Borkowska Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

10 Pomorska FUNDACJA ROTTKA ul. Kościuszki 60/ SOPOT NIP: Regon: Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od do roku

11 Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od do roku Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na dzień wykazujący po stronie aktywów i pasywów ,88 zł 3. Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do roku 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Katarzyna Tomasik-Borkowska Sopot, dnia roku

12 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Jednostce a. Fundacja została powołana w Sopocie r przez Katarzynę Tomasik- Borkowską oraz Sławomira Tomasik - Fundatorów na czas nieokreślony. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem dokonał pod numerem wpisu Pomorskiej Fundacji ROTTKA do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu r. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny REGON ; Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie nadał Fundacji numer NIP b. Siedziba Fundacji mieści się w Sopocie przy ul. Kościuszki 60/2 c. Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) Celem działania Fundacji jest: wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym, otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach lub schroniskach, działalność adopcyjna, propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt, propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt. 2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do r. b. Zgodnie z wiedzą kierownika jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności. 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., które to przepisy określają między innymi zasady rachunkowości dla fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

13 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. b. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. c. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych. d. Fundusze Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. e. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

14 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. g. Wynik finansowy Na wynik finansowy składają się: przychody z działalności gospodarczej, przychody z działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Fundacja stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychodami z działalności statutowej są dotacje, subwencje i darowizny Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Fundacji, wpływające na wynik finansowy. Zawiera się w nich działalność statutowa oraz koszty administracyjne. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Przychodami z działalności gospodarczej sprzedaż internetowa karmy i akcesoriów dla psów. Zysk przeznaczany jest na działalność statutową. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

15 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POMORSKA Fundacja ROTTKA REGON: Kościuszki 60/2 NIP: SOPOT BILANS na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości Wiersz AKTYWA Stan na Stan na A Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł III Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B Aktywa obrotowe ,88 zł ,43 zł I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 zł 0,00 zł II Należności krótkoterminowe ,32 zł ,04 zł III Inwestycje krótkoterminowe 521,56 zł 2 672,39 zł 1 Środki pieniężne 521,56 zł 2 672,39 zł 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł Suma bilansowa ,88 zł ,43 zł Wiersz PASYWA Stan na Stan na A Fundusze własne ,11 zł ,50 zł I Fundusz statutowy ,00 zł ,00 zł II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł III Wynik finansowy netto ,11 zł ,50 zł 1 Zysk (strata) roku bieżącego ,61 zł ,35 zł 2 Zysk (strata) lat ubiegłych ,50 zł 2 049,85 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,99 zł ,93 zł I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł 0,00 zł II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,99 zł ,85 zł 1 Kredyty i pożyczki 1 890,00 zł 0,00 zł 2 Inne zobowiązania ,99 zł ,85 zł 3 Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł III Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł ,08 zł Suma bilansowa ,88 zł ,43 zł r. Zarząd Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

16 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POMORSKA Fundacja ROTTKA REGON: Kościuszki 60/2 NIP: SOPOT Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Za okres: Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok obrotowy Kwota za rok poprzedni A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych , ,94 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,94 B. Koszty działalności operacyjnej , ,56 I Amortyzacja 0,00 0,00 II Zużycie materiałów i energii ,13 232,29 III Usługi obce , ,22 IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 49,14 0,00 V Wynagrodzenia 3 273, ,50 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 74,37 0,00 VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 547,45 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,10 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,62 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,51 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne , ,51 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,51 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 E Pozostałe koszty operacyjne , ,24 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , ,24 1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,24 2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Inne koszty operacyjne ,52 0,00 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,35 G Przychody finansowe 1,02 0,00 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 1,02 0,00 H Koszty finansowe 5 861,70 0,00 I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 5 861,70 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,35 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,35 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Strata z lat ubiegłych , ,85 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,50 Data sporządzenia: r. Podpisy Zarządu Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

17 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku Pomorska Fundacja ROTTKA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Wartości niematerialne i prawne zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) Koszty Prac Rozwojowych Wartość firmy Inne WNiP Zaliczki na WNiP Razem zł zł zł zł Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeniesienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 6

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA OKRES 01.01.2014 31.12.2014 Niniejsze sprawozdanie zawiera I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. Kraków, 15 maja 2015 r. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 R. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA: I. LIST PREZESA ZARZĄDU...3 II. WPROWADZENIE...4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE...5 IV. KWARTALNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32

FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 FUNDACJA MAMY I TATY 04-610 WARSZAWA, UL. WYDAWNICZA 32 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 26.05.2010 31.12.2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji MAMY I TATY za rok 2010. Informacja dodatkowa Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny. im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ ATC CARGO S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU 1 S t r o n a Spis treści 1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. wprowadzenie... 3

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r.

Raport okresowy IV kwartał 2014. Wrocław, dnia 12.02.2015 r. Raport okresowy IV kwartał 2014 Wrocław, dnia 12.02.2015 r. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu PiLab SA przedstawiam raport okresowy. W IV kwartale minionego roku

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI ECA S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Kraków, 22.05.2014 r. Spis treści I. Pismo Zarządu II. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2008

Sprawozdanie finansowe za rok 2008 POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE 00-956 Warszawa ul. Śniadeckich 8 NIP: 526-12-86-274 Sprawozdanie finansowe za rok 2008 składające się z: 1) Wprowadzenia 2) Bilansu 3) Rachunku wyników 4) Informacji dodatkowej....

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok

RAPORT GRAPHIC S.A. za 2013 rok RAPORT GRAPHIC S.A. za 213 rok (okres od 1.1.213 do 31.12.213 r.) KATOWICE, 3. maja 214 r. SPIS TREŚCI: LIST PREZESA ZARZĄDU... 4 WYBRANE DANE FINANSOWE... 5 2.1 Wybrane dane z rachunku zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II ZA ROK OBROTOWY 2010 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Stowarzyszenia Franciszkańskie Centrum

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. IV KWARTAŁ 2014 Wrocław, dn. 16 lutego 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A. WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. INFORMACJE OGÓLNE Nazwa Spółki: Lena Lighting S.A. Siedziba Spółki mieści się przy: ul. Kórnickiej 52 63-000 Środa Wlkp. Spółce nadano numer statystyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres za okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30a lok. 4 02-463 Warszawa NIP 5222995948, Regon 146100814, KRS 0000414083

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015

Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Raport kwartalny 01.01.2015 31.03.2015 Łódź, 14 maja 2015 r. Spis treści Informacje o Spółce... 3 Dane Spółki... 3 Struktura akcjonariatu... 3 Informacja o zatrudnieniu...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 Zarząd Zortrax Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa niniejsze sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Marian Owerko Prezes Zarządu

Marian Owerko Prezes Zarządu Szanowni Państwo, Bakalland S.A. ma za sobą kolejny rok działalności. Był to jeden z najcięższych okresów w historii naszej firmy, charakteryzujący się ogromem inwestycji i włożonej pracy. Na rentowność

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013

Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 Półroczne sprawozdanie finansowe Spółki AB S.A. za I półrocze roku obrotowego 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 SPIS TREŚCI: I) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 5 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo