SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

2 Sopot, Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie, za okres od roku do roku. Sprawozdanie sporządzane jest na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r o fundacjach (t.j. Dz.U z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U ). Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia r. o fundacjach, składam niniejszym sprawozdanie z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie. Dane i informacje o organizacji Założyciele: Katarzyna Tomasik Borkowska i Sławomir Tomasik. Fundatorzy, od lat miłośnicy psów, założyli fundację, która wśród wielu sposobów pomocy zwierzętom, za nadrzędny uznała pomoc rottweilerom ich ukochanej rasie. W realizacji celów statutowych Fundacji uczestniczą i pomagają m.in. lekarze weterynarii, instruktorzy szkolenia psów, behawioryści, hodowcy, oddziały Polskiego Związku Kynologicznego w Polsce, kierownicy i pracownicy schronisk dla bezdomnych zwierząt, inne współpracujące organizacje, dystrybutorzy i producenci artykułów zoologicznych, wolontariusze oraz przede wszystkim miłośnicy rasy rottweiler. Miejsce rejestracji: Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ w Gdańsku, VIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Data rejestracji: Numer KRS NIP: REGON: Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

3 Jednoosobowy Zarząd Fundacji: Katarzyna Tomasik - Borkowska, Prezes Zarządu. Siedziba: Sopot Działalność Działalność Fundacji jest określona jej statutem z dnia 30 sierpnia 2006 roku, zmienionym uchwałą Fundatorów w lipcu 2008, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania. Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest działanie na rzecz: wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym, otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach lub schroniskach, działalność adopcyjna, propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt, propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt. Cele Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: aktywną postawę mającą na celu zwalczanie wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy, propagowanie, wspieranie i prowadzenie niewielkich noclegowni, przytulisk, domów tymczasowych, schronisk i hoteli dla zwierząt, kompleksowe i fachowe leczenie zwierząt, a także realizowanie programu kastracji i sterylizacji, działanie na rzecz regulacji populacji w tym propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałanie nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych (towarzyszących), działalność adopcyjną, mającą na celu poszukiwanie bezpiecznego i przyjaznego schronienia lub domu dla zwierząt, Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

4 współdziałanie z właściwymi instytucjami tj. Policją, Strażą Miejską, administracją publiczną m.in. w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt, występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych, współpraca z jednostkami oświatowymi w kontekście wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego traktowania zwierząt, wspieranie działalności innych organizacji, instytucji i osób zajmujących się ochroną zwierząt, a tym organizowanie akcji propagandowych i edukacyjnych, zbieranie środków finansowych i rzeczowych dla Fundacji z przeznaczeniem na realizację jej statutowych celów. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również tworzyć oddziały poza miejscem swojej siedziby. Informacje 1. W okresie sprawozdawczym Fundacja prowadziła działalność odpłatną. 2. Fundacja prowadziła następującą, nieodpłatną działalność: Reklama i promocja pracy Fundacji, m.in. poprzez kolportaż materiałów reklamowych i Internet. Współpraca z innymi organizacjami o zbieżnych celach. Poszukiwanie nowych domów dla zwierząt porzuconych i przejętych pod opiekę Fundacji. Poszukiwanie domów tymczasowych dla zwierząt oczekujących na adopcję. Koordynacja transportu psów, m.in. ze schronisk, domów tymczasowych, lecznic do nowych domów, hoteli, czy tymczasowych miejsc ich pobytu, aż do domów stałych. Propagowanie kastracji i sterylizacji psów. Udział w programie: Rasowy = Rodowodowy, Stop Pseudohodowcom. Leczenie i profilaktyka zdrowotna zwierząt przeznaczonych do adopcji i będących w potrzebie. Wizyty przedadopcyjne u potencjalnych chętnych na adopcje psów. Wizyty poadopcyjne w celu kontroli warunków psów wydanych do adopcji. Wizyty w schroniskach i kontakty z wolontariuszami oraz kierownictwem schronisk w celu pomocy w adopcjach psów przebywających w schroniskach. 3. W okresie sprawozdawczym nie było zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach prawnych. 4. Fundacja w okresie sprawozdawczym prowadziła działalność gospodarczą. 5. W okresie sprawozdawczym Fundacja: Nie zatrudniała pracowników. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

5 Nie udzielała pożyczek. Nie posiadała lokat terminowych, akcji, nieruchomości, obligacji ani udziałów. Nie prowadziła działalności zleconej. Nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń Członkom Zarządu Fundacji. 6. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, podmioty państwowe i samorządowe nie zlecały fundacji żadnej działalności. Wolontariat Fundacja swoją działalność opiera głównie o nieodpłatną pracę wielu osób, którzy poświęcają swój czas i pieniądze, by pomóc w ratowaniu, leczeniu i adopcji rottweilerów. Nasza działalność byłaby niemożliwa bez udziału tych wielu wolontariuszy, którzy aktywnie wraz z nami promują działalność, udzielają pomocy, wspierają nas w działaniach oraz osób, które okazyjnie poświęcają naszej Fundacji swój czas, by swoją nieodpłatną pracą wesprzeć pojedynczą akcję, czy nieść pomoc na rzecz konkretnego przypadku. Pomoc wolontariuszy polega na rozmaitych czynnościach. Wolontariusze pomagają w organizacji transportu, adopcji, a także domów tymczasowych dla psów będących pod opieka Fundacji. Aktualizują stronę internetową Fundacji, dają ogłoszenia na portalach internetowych i podejmują czynności, aby działania Fundacji były jak najbardziej skuteczne. W roku 2012, jak w latach poprzednich staraliśmy się powiększyć naszą bazę czynnych wolontariuszy a także zaangażować do działania tych, którzy działali angażując się tylko okazjonalnie. Podpisaliśmy w 2012 roku kolejne nowe umowy wolontariatu, pozyskując nowe osoby, które dołączyły do grona naszych dotychczasowych wolontariuszy. Niejednokrotnie osoby, które obserwują od lat działania Fundacji decydują się nagle dołączyć do grona wolontariuszy, źródłem Ich pozyskiwania są także udane adopcje, gdzie osoby, które pomogły psu w potrzebie chętnie angażują się w pomoc innym psom, już nie poprzez udzielenie im domu, ale poprzez uczestnictwo w akcjach i działaniach Fundacji. Wiele osób podejmowało wolontariat w sposób krótkotrwały, zgodnie z ustawa nie wymagający podpisania umowy wolontariatu, pomagając np. w wykonaniu wizyt przedadopcyjnych i poadopcyjnych, pomagając w transporcie czy innych Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

6 działaniach. W każdym pozostałym przypadku wolontariat jest usankcjonowany pisemną umową zawartą pomiędzy wolontariuszem a Fundacją. Zorganizowaliśmy po raz kolejny imprezę integracyjno charytatywną skierowaną do wolontariuszy i sympatyków działań Fundacji. Impreza o nazwie Baby Night kierowana była do kobiet, z uwagi na to, że liczba kobiet udzielających się w wolontariacie przewyższa 90%. Z założenia impreza miała być cykliczna i corocznie odbywać się w pierwszym kwartale roku. Pierwsza z cyklu impreza odbyła się roku i pozwoliła na wspaniała integracje oraz zebranie darów przeznaczonych na aukcje charytatywne i wsparcie celów statutowych fundacji. Na imprezę zjechało kilkanaście osób z różnych stron, Baby Night spotkało się z miłym przyjęciem i radością z poznania osobiście tych, których znaliśmy od wielu lat często tylko dzięki korespondencji i kontaktach w internecie. Psy Zgodnie z przyjętą ideą, głównym punktem odniesienia naszej Fundacji są rottweilery oraz psy w typie rasy. Zdarzają się jednak sytuacje, gdzie w uzasadnionych przypadkach kierujemy swa pomoc do innych psów, rzadziej pojedynczych, głównie tych, znajdujących się w schroniskach i przytuliskach. Oprócz ratowania tych zwierząt, poświęcania im uwagi, w tym roku staraliśmy się także działać i edukować w tematyce poświęconej bezpieczeństwu w obcowaniu z psami. Staramy się, by każdy adoptujący był uświadomiony w jaki sposób należy zajmować się psem pochodzącym z adopcji i przygotować go na różne sytuacje, które w wielu przypadkach są powtarzalne i przewidywalne. Prowadzone wizyty przed i poadopcyjne i dokładny wywiad przed adopcją są główną miarą naszego sukcesu. W 2012 roku nadal pracowaliśmy nad tym, aby dzięki staraniom jak najwięcej psów zostało poddanych sterylizacji czy kastracji. Poza zabiegami ubezpłodnienia wielokrotnie podejmowaliśmy leczenie psów jak też profilaktykę oraz prowadziliśmy program szczepień obowiązkowych i znakowanie za pomocą czipów. Inne Propagując działalność Fundacji oraz rasę, uczestniczymy w pokazach, akcjach, międzynarodowych, krajowych, a także klubowych wystawach psów i imprezach, na których propagujemy rasę rottweiler, prezentujemy ją i zachęcamy do adopcji i wspomagania naszej Fundacji. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

7 W roku 2012 staraliśmy się być obecni tam, gdzie nas zapraszano oraz sami prosić o możliwość udziału w imprezach, które uznaliśmy za ważne dla naszych celów statutowych lub z powodów obecności osób, którym chcieliśmy zaprezentować naszą działalność czy też zachęcić do adopcji. Rozpowszechnialiśmy naszą działalność, kolportowaliśmy posiadane ulotki, przygotowywaliśmy materiały reklamowe, plansze, prezentacje, zdjęcia i inne, które obrazowałyby naszą pracę oraz psy, które oferujemy do adopcji, czy też takie, które pilnie potrzebują pomocy. Za każdym razem podczas tego typu prezentacji, staraliśmy się przekonywać do kupowania tylko psów rodowodowych, nie na targach, a u hodowców, którzy postępują zgodnie z regulaminem ZKwP, a jeśli ktoś z różnych względów nie był zainteresowany psami rodowodowymi, zachęcaliśmy do adopcji psów w typie rasy, choć coraz częściej pojawiały się także u nas psy rasowe. Program Rasowy Rodowodowy, Stop Pseudohodowcom towarzyszył nam przez cały rok. Z sukcesem wdrożyliśmy program wydawania do adopcji psów w typie rasy, które były po zabiegu sterylizacji czy kastracji, zależnie od płci. Propagowanie adopcji psów oparliśmy tak jak w latach poprzednich głównie na Internecie, stąd tak ważne jest dla nas utrzymanie i ciągłe aktualizowanie strony internetowej Fundacji. Kolejny rok działało nasze Forum adopcyjne, zyskujące coraz więcej użytkowników i pomagające nam w codziennej działalności oraz służące jako kanał informacyjny. Za pośrednictwem Facebooka, który stał się nowym kanałem informacyjnym docieraliśmy do wielu nowych osób. Pozyskaliśmy wiele nowych kontaktów z podobnymi do naszej organizacjami, a także znacznie różniącymi się co do celów statutowych, które mimo to udało się w jakiś sposób połączyć lub wspólnie propagować. Staraliśmy się zaistnieć w mediach, ukazywały się artykuły, które wspominały o naszej Fundacji. Tego typu działania są niezbędne, by upowszechnić naszą działalność. Nasze bannery reklamowe pojawiły się w Internecie na stronach wielu współpracujących z nami schronisk, przytulisk, przyjaznych hodowli i forów oraz innych, którzy chcieli pomóc w rozpowszechnieniu naszych działań i realizacji celów. Nasza ciągle zdobywana i rosnąca popularność powoduje, że nadal coraz częściej zgłaszają się do nas osoby, chcące psa oddać. Pomagamy jak możemy, dzięki temu z pewnością spadnie liczba psów przywiązywanych do drzewa, niehumanitarnie mordowanych, męczonych i poddawanych eutanazji bez wyraźnych wskazań medycznych, co poczytujemy także za wynik naszej działalności. Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

8 Jak w poprzednich latach, aby posiadać i aktualizować wiedzę o jak największej ilości psów, które poszukują domów, stale monitorujemy schroniska i przytuliska w całym kraju oraz pojawiające się ogłoszenia. Kontaktujemy się z osobami, o których wiemy, że chcą oddać psa i poszukują dla niego nowego domu. W tych działaniach niezmiernie pomagają nam wolontariusze. Informujemy także o swoich działaniach weterynarzy, którzy w przypadku posiadania takich informacji lub zgłaszania się do nich osób, chcących uśpić psa, informują o możliwości uzyskania pomocy w naszej Fundacji. W roku 2012 dowiedzieliśmy się i pomogliśmy większej liczbie psów posiadających udokumentowane pochodzenie (metryka lub rodowód) niż w latach poprzednich. Zakupiliśmy kolejny kojec, który pomaga nam ratować psy, nawiązaliśmy też ścisła współpracę z Hotelem dla Psów Good Team Marta Pogorzelska, z którym współpraca oparta częściowo na zleceniu opieki nad psami, a częściowo na wolontariacie i opiece w ramach domu tymczasowego przyniosła wspaniałe efekty pracy z psami, także tymi, z pozoru nie adopcyjnymi. To jedynie skrót z naszej rocznej pracy, zawierający najważniejsze wydarzenia w naszej działalności. Plany W roku przyszłym mamy zamiar kontynuować naszą działalność według dotychczasowych reguł, z naciskiem na dokładniejszą kampanię informacyjną na temat kastracji i sterylizacji oraz realizacji programu Rasowy = Rodowodowy i propagowanie działań Fundacji. Pragniemy też rozwinąć temat zachowania zasad bezpieczeństwa w obcowaniu z psami, zwłaszcza, jeśli chodzi o dzieci. Planujemy zwiększyć liczbę udanych adopcji i prowadzić więcej wizyt poadopcyjnych. Jako priorytet ustalamy sobie jak w poprzednich latach wydawanie do nowych domów w miarę możliwości zwierząt już wysterylizowanych i wykastrowanych oraz w przypadku złego stanu zdrowia ich leczenie i szczepienie. Do czasu znalezienia nowych domów planujemy utrzymywać psy w hotelach lub domach tymczasowych w miarę naszych możliwości finansowych i organizacyjnych. Pragniemy rozwinąć i nawiązać współpracę z dystrybutorami karm i artykułów zoologicznych na większą skalę, aby móc z większą skutecznością realizować cele statutowe, rozwinąć aukcje charytatywne i upowszechnić naszą Fundację i jej działania bardziej niż dotychczas, z korzyścią dla naszych podopiecznych. Finanse Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

9 Sprawozdanie finansowe wraz z opisem. Katarzyna Tomasik Borkowska Sprawozdanie,z,działalności,Pomorskiej Fundacji,Rottka za,2012,rok,

10 Pomorska FUNDACJA ROTTKA ul. Kościuszki 60/ SOPOT NIP: Regon: Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od do roku

11 Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od do roku Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. kierownik jednostki jest zobowiązany zapewnić sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego dającego prawidłowy rzetelny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na koniec roku obrotowego oraz wyniku finansowego za ten rok. Bilans, rachunek zysków i strat, oraz informacja dodatkowa zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans na dzień wykazujący po stronie aktywów i pasywów ,88 zł 3. Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia do roku 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia Sprawozdanie z działalności jednostki stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania finansowego Zarząd Katarzyna Tomasik-Borkowska Sopot, dnia roku

12 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje o Jednostce a. Fundacja została powołana w Sopocie r przez Katarzynę Tomasik- Borkowską oraz Sławomira Tomasik - Fundatorów na czas nieokreślony. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem dokonał pod numerem wpisu Pomorskiej Fundacji ROTTKA do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W dniu r. Główny Urząd Statystyczny nadał Fundacji numer identyfikacyjny REGON ; Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie nadał Fundacji numer NIP b. Siedziba Fundacji mieści się w Sopocie przy ul. Kościuszki 60/2 c. Fundacja działa zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) Celem działania Fundacji jest: wspieranie wszelkich działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie bezdomności zwierząt oraz wspieranie placówek świadczących pomoc zwierzętom bezdomnym, otaczanie pomocą zwierząt krzywdzonych, porzuconych i umieszczanie ich w noclegowniach lub schroniskach, działalność adopcyjna, propagowanie humanitarnego i zgodnego z prawem traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką, przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa, przemocy i bestialstwa wobec zwierząt, propagowanie w społeczeństwie idei ochrony zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie działalności na rzecz praw zwierząt. 2. Zasady przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego a. Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmuje okres od do r. b. Zgodnie z wiedzą kierownika jednostki nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie istnienia Fundacji i kontynuowania prowadzonej przez Fundację działalności. 3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 r., zwaną dalej Ustawą, oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r., które to przepisy określają między innymi zasady rachunkowości dla fundacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności a. Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

13 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie przynosić będą korzyści ekonomicznych dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości. b. Należności i zobowiązania Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się odpowiednio według kursu kupna lub sprzedaży stosowanych w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena aktywów wyrażonych w walucie obcej na dzień bilansowy nie może przy tym być wyższa, a pasywów niższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. c. Środki pieniężne Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu. Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według kursu kupna stosowanego przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Wycena bilansowa nie może być wyższa od ich wartości przeliczonej na walutę polską wg średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień. Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych. d. Fundusze Fundusz statutowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. e. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

14 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO f. Rozliczenia międzyokresowe kosztów W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Fundacja dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Fundacja dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Fundacji przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować, choć data powstania jeszcze nie powstała. g. Wynik finansowy Na wynik finansowy składają się: przychody z działalności gospodarczej, przychody z działalności statutowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Fundacja stosuje metodę porównawczą pomiaru wyniku finansowego. Przychodami z działalności statutowej są dotacje, subwencje i darowizny Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to koszty i przychody niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą Fundacji, wpływające na wynik finansowy. Zawiera się w nich działalność statutowa oraz koszty administracyjne. Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące inwestycji rozpoczętych zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych. Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Przychodami z działalności gospodarczej sprzedaż internetowa karmy i akcesoriów dla psów. Zysk przeznaczany jest na działalność statutową. Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

15 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POMORSKA Fundacja ROTTKA REGON: Kościuszki 60/2 NIP: SOPOT BILANS na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy o rachunkowości Wiersz AKTYWA Stan na Stan na A Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł III Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B Aktywa obrotowe ,88 zł ,43 zł I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 zł 0,00 zł II Należności krótkoterminowe ,32 zł ,04 zł III Inwestycje krótkoterminowe 521,56 zł 2 672,39 zł 1 Środki pieniężne 521,56 zł 2 672,39 zł 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł Suma bilansowa ,88 zł ,43 zł Wiersz PASYWA Stan na Stan na A Fundusze własne ,11 zł ,50 zł I Fundusz statutowy ,00 zł ,00 zł II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł III Wynik finansowy netto ,11 zł ,50 zł 1 Zysk (strata) roku bieżącego ,61 zł ,35 zł 2 Zysk (strata) lat ubiegłych ,50 zł 2 049,85 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,99 zł ,93 zł I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł 0,00 zł II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,99 zł ,85 zł 1 Kredyty i pożyczki 1 890,00 zł 0,00 zł 2 Inne zobowiązania ,99 zł ,85 zł 3 Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł III Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł ,08 zł Suma bilansowa ,88 zł ,43 zł r. Zarząd Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

16 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku POMORSKA FUNDACJA ROTTKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POMORSKA Fundacja ROTTKA REGON: Kościuszki 60/2 NIP: SOPOT Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Za okres: Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok obrotowy Kwota za rok poprzedni A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych , ,94 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00 0,00 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 0,00 0,00 III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00 0,00 IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,94 B. Koszty działalności operacyjnej , ,56 I Amortyzacja 0,00 0,00 II Zużycie materiałów i energii ,13 232,29 III Usługi obce , ,22 IV Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy 49,14 0,00 V Wynagrodzenia 3 273, ,50 VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 74,37 0,00 VII Pozostałe koszty rodzajowe 0,00 547,45 VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0, ,10 C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) , ,62 D. Pozostałe przychody operacyjne , ,51 I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne przychody operacyjne , ,51 1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,51 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Inne przychody operacyjne 0,00 0,00 E Pozostałe koszty operacyjne , ,24 I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 III Inne koszty operacyjne , ,24 1. Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego , ,24 2. Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 0,00 3. Inne koszty operacyjne ,52 0,00 F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) , ,35 G Przychody finansowe 1,02 0,00 I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 V Inne 1,02 0,00 H Koszty finansowe 5 861,70 0,00 I Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 III Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 5 861,70 0,00 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) , ,35 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 K Zysk (strata) brutto (I±J) , ,35 L Podatek dochodowy 0,00 0,00 M Strata z lat ubiegłych , ,85 N Zysk (strata) netto (K-L-M) , ,50 Data sporządzenia: r. Podpisy Zarządu Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego

17 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku Pomorska Fundacja ROTTKA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Wartości niematerialne i prawne zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) Koszty Prac Rozwojowych Wartość firmy Inne WNiP Zaliczki na WNiP Razem zł zł zł zł Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeniesienia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortyzacja za okres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 6

18 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku Pomorska Fundacja ROTTKA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Środki trwałe zmiana stanu w okresie obrotowym (według grup rodzajowych) Grunty Budynki, lokale Urządzenia Środki Inne Środki Razem (w tym prawo i obiekty techniczne transportu środki trwałe użytkowania inżynierii i maszyny trwałe w budowie wieczystego lądowej i wodnej gruntu) zł zł zł zł Wartość brutto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia 0,00 0,00 Przeniesienia Zmniejszenia Wartość brutto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amoryzacja za okres 0,00 0,00 Przeniesienia Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytulu trwałej utraty wartości na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia Zmniejszenia Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 7

19 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku Pomorska Fundacja ROTTKA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Należności od pozostałych jednostek według terminu płatności do 1 miesiąca 0,00 0,00 Powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 15332, ,04 Powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0,00 0,00 Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0,00 0,00 Należności przeterminowane 0,00 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług razem 0,00 0,00 Odpisy aktualizujące wartość należności 0,00 0,00 Należności z tytułu dostaw i usług razem 15332, ,04 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3.1. Zmiana stanu krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych (według tytułów) Udziały Inne papiery lub akcje wartościow e Udzielone Pozostałe pożyczki Razem zł zł zł zł zł Stan na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwiększenia Zmniejszenia Stan na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 0,00 okresu Zwiększenia 0,00 Zmniejszenia 0,00 Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na początek okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wartość netto na koniec okresu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: Opłacone z góry ubezpieczenia 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 8

20 Sprawozdanie finansowe za okres od do roku Pomorska Fundacja ROTTKA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 5. Fundusz Statutowy Stan na początek roku obrotowego 10000, ,00 Zwiększenia 0,00 0,00 Zmniejszenia 0,00 0,00 Stan na koniec roku obrotowego 10000, ,00 6. Wynik finansowy Fundacja osiągnęła stratę w wysokości ,11 zł na co składa się strata za lata ubiegłe: ,50 zł powięszona o stratę roku obecnego ,61 zł. 7. Zobowiązania krótkoterminowe Na zobowiązania krótkoterminowe składają się: - zobowiazania z tytułu dostaw i usług w kwocie: 45557,36 zł - zobowiązania publiczno-prawne: 8337,63 zł - pożyczki krótkoterminowe: 1890 zł 8. Rozliczenie międzyokresowe Nie występują ,00 0,00 9. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów z działalności statutowej Darowizny od osób fizycznych: 36245, ,18 Aukcje charytatywne 6265, ,83 Darowizny od osób prawnych 5483, ,50 Zbiórki publiczne Inne przychody (akcja Adopcja) Inne 4396, , ,72 0, ,00 0,00 Razem przychody krajowe , , Przychody z działalności gospodarczej Sklep internetowy Sprzedaż kalendarza 52531,24 152, ,94 0, , , Koszty działalności gospodarczej Koszty działalności gospodarczej 42215, , , ,10 Informacja dodatkowa stanowi integralną część sprawozdania finansowego 9

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2006 Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2006 1 Dane i informacje o organizacji Założyciele: Katarzyna Tomasik Borkowska i Sławomir Tomasik. Fundatorzy, od lat miłośnicy psów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE! ZA!ROK! 2014!

SPRAWOZDANIE! ZA!ROK! 2014! SPRAWOZDANIE ZAROK 2014 Sopot,2014607601 SprawozdaniemerytoryczneifinansowezdziałalnościFundacjiPomorskaFundacjaRottkazsiedzibą wsopocie,zaokresod01.01.2014rokudo31.12.2014roku. Sprawozdaniesporządzanejestnapodstawieart.12ust.2ustawyzdnia06.04.1984rofundacjach(t.j.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011 Sopot, 2012-11-30 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie, za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2010 roku. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2007 Sprawozdanie z działalności fundacji za rok 2007 1 Sopot, 2008-12-30 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Sopot, 2010-12-30 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomorska Fundacja Rottka z siedzibą w Sopocie, za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku, sporządzane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe

-158,62-118, , ,00 Zapasy rzeczowych aktywów. Zobowiązania długoterminowe z obrotowych. 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 00006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.1.008 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2007 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji INICJATYWA DLA ZWIERZĄT Pl. Słowiański 17/3 65-069 Zielona Góra 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA. Al. Ujazdowskie 37/5 PL Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE FUNDACJI DLA ZWIEZĄT ARGOS ZA 2012 ROK (nr KRS 0000286138) SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 R. INFORMACJA DODATKOWA Fundacja dla Zwierząt Argos, 04-886 Warszawa, ul Garncarska 37a, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław NIP: 912 167 95 21 REGON: 932057381 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku Wrocław, czerwiec 2016 rok Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny)

BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: Jaworzno na dzień r. (numer statystyczny) Klub Inteligencji Katolickiej BILANS Pl. Św.Jana 17 REGON: 7018380 43-600 Jaworzno na dzień 31.1.011 r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2005 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE "ICH LEPSZE JUTRO" 33-100 TARNÓW JANA KOCHANOWSKIEGO 30 0000237677 2) podstawowy przedmiot działalności organizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I. Rachunek wyników Fundacja Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS Numer A Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny Przychody

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENE NEZALEŻNE ZRZESZENE STUDENTÓW UNWERSYTETU GDAŃSKEGO SPRAWOZDANE FNANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNA DO 31 GRUDNA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok 1 Nazwa,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Fundacja Dziecięce Marzenia Informacja dodatkowa za 2010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie Wychowanków AGH im.st.staszica Informacja dodatkowa za 01 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 2012 r WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres: na dzień 31 grudnia 01 r Nazwa: Fundacja Instytut Architektury Siedziba: 30-318 Kraków, ul. Bałuckiego 5B/6 Zarząd Fundacji Instytut Architektury przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2011 0 Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.)

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. 1539z późn.zm.) Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2009 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 rok

Informacja dodatkowa za 2009 rok Informacja dodatkowa za 2009 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Stowarzyszenie "Pro-Arte" Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Przedmioty o

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Ośrodka KARTA ul. Narbutta 9 0-536 Warszawa REGON: 00610388 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 005 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Towarzystwo Opieki

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Radomskie Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie CIĄGŁOŚC JEDNORODNA WYCENA I GRUPOWANIE OPERACJI PORÓWNYWALNOSC

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny)

BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień r (numer statystyczny) BILANS... REGON: 6114648 (nazwa jednostki) na dzień 31.1.010 r (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON:

Stowarzyszenie Przyjaciół Centrum Arrupe BILANS REGON: BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" Olsztyn 2010 rok

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2010 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI Olsztyn 2010 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 010 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Olsztyn 010 rok Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls Sprawozdanie finansowe za 2011 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.12.2011 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010r.

Informacja dodatkowa za 2010r. FUNDACJA BRACI GOLEC Informacja dodatkowa za 010r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne Rzeczowe składniki aktywów obrotowych Należności

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2011 r.

Informacja dodatkowa za 2011 r. Informacja dodatkowa za 2011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" TORUŃ UL. TUWIMA 9

STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ TORUŃ UL. TUWIMA 9 STOWARZYSZENIE ŻYĆ LEPIEJ" 87-100 TORUŃ UL. TUWIMA 9 Informacja dodatkowa za rok 2012 SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA II. INFORMACJA DODATKOWA III. DODATKOWE INFORAAACJE l OBJAŚNIENIA IV. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku

Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku Fundacja Felis Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku I. Informacje podstawowe Nazwa Fundacji: Fundacja Felis Siedziba i adres Fundacji: ul.dworska 3, 20-135 Lublin Data wpisu w KRS: 18.02.2005

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa

Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa Stowarzyszenie Amazonek Żonkil Warszawa ul. Kartezjusza 2 01-480 Warszawa NIP: 522-257-47-38 REGON: 016191045 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r.

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Informacja dodatkowa za 2007 r. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Informacja dodatkowa za 007 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe oraz wartości niematerialne o prawne Należności długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

BILANS. 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku. A Aktywa trwałe , A Fundusze własne ,131.

BILANS. 1 2 początek roku koniec roku 1 2 początek roku koniec roku. A Aktywa trwałe , A Fundusze własne ,131. BILANS REGON: 222020048 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2015 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (Dz. U. 137poz. 1539) Wiersz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2005 r.

Informacja dodatkowa za 2005 r. OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄT OTOZ "ANIMALS" Informacja dodatkowa za 005 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie 1. Środki trwałe według ceny nabycia pomniejszone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne -Wycenia się wg cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tyt. trwałej

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA RODZINA EDIEGO

FUNDACJA RODZINA EDIEGO FUNDACJA RODZINA EDIEGO Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres od 01 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 Fundacja Rodzina Ediego KRS 0000296801 REGON 220539059 NIP 581 190 32 47 ul. Staszica 56/11

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 103/2014 (4482) poz

MSIG 103/2014 (4482) poz MSIG 103/2014 (4482) poz. 6951 6951 Poz. 6951. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BYCHOWO w Lublinie. [BMSiG-5973/2014] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45

2 653,86 13 384,50 I Wartości niematerialne i prawne I Fundusz statutowy 1,45 Knyszyńskie Towarzystwo Regionalne BILANS REGON: 200006344 im. Zygmunta Augusta na dzień 31.12.2010 r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U.

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. REGON 4738435, NIP 731-17-93-839 Informacja dodatkowa za 009 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wartości niematerialne i prawne wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM ZA OKRES 20.05.2013 --- 31.12.2013 Nazwa jednostki FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY DZIKICH ZWIERZĄT PRIMUM Adres, ul. Orla 4 Adres do korespondencji 01-986 Warszawa, ul. Królowej Jadwigi 8h/1 Numer NIP 536-191-37-47 Numer REGON 146697924 Organ

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r.

FUNDACJA KLUCZ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. FUNDACJA KLUCZ SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2009 r. Spis treści: 1. Oświadczenie zarządu 3 2. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego...4 3. Bilans..6 4. Rachunek wyników.7

Bardziej szczegółowo