PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY"

Transkrypt

1 ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka Poznań tel , fax PROGRAM MAGAZYNOWO HANDLOWY ZBYT wersja

2 Spis treści 1. Podstawowe funkcje programu Wariant podstawowy Ewidencja magazynowa wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło Ewidencja w cenach średnich ważonych Posługiwanie się programem Posługiwanie się menu Wprowadzanie danych - liczb i tekstów Przeglądanie i drukowanie zestawień Wybieranie danych ze spisów alfabetycznych Wybieranie folderów Nadawanie nazw zapisywanym (odczytywanym) plikom Opis danych Dane towaru Dane kontrahentów Magazyn Przyjmowanie Wydawanie Przesunięcie (tylko w wersji wielomagazynowej) Szukanie (tylko w wersji wielomagazynowej) Przeglądanie kartoteki Zamknięcie kartoteki Nowa kartoteka Rejestr kartotek Kartoteki producenta Przecena Przekazywanie cenników z hurtowni do sklepu lub pomiędzy hurtowniami Zamawianie towarów u dostawców (opcja) Inwentura Receptura (tylko w wersji produkcyjnej) Fakturowanie Ceny i rodzaj rachunku Przygotowanie faktury Sprzedaż na paragony Drukowanie dokumentów Wz razem z fakturą Drukowanie protokołu odbioru (opcja) Eksportowanie faktury do pliku Sprzedaż usług Realizacja rezerwacji Faktura do dokumentu Wz Faktura specjalna Refakturowanie (opcja) Zwroty i korekty Storno faktury VAT Korekta z tytułu zwrotu towaru Zamówienia klientów (tylko wariant z rejestrem zamówień) Zapisywanie zamówienia Realizacja zamówienia Poprawianie zamówienia Zbieranie zamówień w terenie Kasa - rozliczenia z klientami i dostawcami Rejestrowanie wpłat klientów wydruk kwitów kasowych...43

3 8.2. Zaliczki Zapłaty za towary i inne wydatki drukowanie przelewów Współpraca z systemem NETBANK Zaległe płatności Analizy Analizy towarów Analizy sprzedaży Analizy wydatków (opcja) Analizy przychodów Analizy wydań Analizy zamówień (opcja) Analizy kontrahentów Analizy dokumentów Kont kosztów (opcja - wariant produkcyjny) Analiza obrotów Analiza zapłaty i wypłaty Analiza anulowanych Analiza rezerwacji Serwis Polecenie dodatkowe Anulowanie zapisów Transmisja danych Archiwum Podpowiedzi Drukarki Konfiguracja Redukcja bazy Reindeksacja i sumy Odsetki ustawowe Informacje Pracownicy - uprawnienia do poszczególnych czynności Dane techniczne Dla bardziej wtajemniczonych Instalowanie programu w sieci komputerowej Sprzęt System operacyjny Dane programu

4 1. Podstawowe funkcje programu Program ZBYT to prosty w obsłudze system magazynowo - handlowy przeznaczony do ułatwienia pracy w działach zbytu przedsiębiorstw produkcyjnych i hurtowniach. Program umożliwia komputerowe rejestrowanie obrotu towarowego w magazynie zbytu oraz wystawianie i rejestrowanie faktur. Prowadzone przez program kartoteki magazynowe pozwalają przyjmować i wydawać dowolne wyroby lub towary różnego typu dokumentami, przeglądać i analizować wprowadzone dane. Podstawowym założeniem programu jest prowadzenie sprzedaży za pomocą Wz-faktury. Konsekwencją tego założenia jest jednoczesność rejestrowania sprzedaży i rozchodu z kartoteki magazynowej. Program prowadzi rejestry z osobną numeracją dla różnych dokumentów sprzedaży z punktu widzenia podatku VAT. Możliwe jest również wystawienie faktury do uprzednio sporządzonego dokumentu Wz jednak jedna faktura musi dokładnie co do treści odpowiadać dokumentowi wydania. Wystawienie faktury lub przyjęcie zwrotu jest automatycznie nanoszone na kartotekę. Program pozwala na wcześniejsze przygotowanie faktury i zarezerwowanie towaru dla konkretnego klienta. Program prowadzi również rejestr klientów i dostawców umożliwiający przechowywanie wszelkich niezbędnych danych kontrahenta. Opcjonalnie program może być wyposażony w rejestr długoterminowych zamówień od klientów umożliwiający analizowanie stopnia ich realizacji. Program umożliwia również szczegółowe rozliczenie sprzedaży z zamówień np. wg akwizytorów zbierających zamówienia. Program pozwala na przygotowanie i wydruk zamówienia na towar u dostawcy i prowadzi rejestr tych zamówień. Program może być również wyposażony w rejestr faktur zakupowych. W tym przypadku możliwe jest prowadzenie rozliczeń z dostawcami oraz kontrolowanie i analizowanie własnych płatności. Program umożliwia przeprowadzenie wszechstronnych analiz sprzedaży i obrotu towarowego oraz przygotowywanie i drukowanie cenników i różnego rodzaju zestawień. Użytkownik może w większości przypadków samodzielnie, w prosty sposób, skonfigurować zawartość generowanych raportów co daje praktycznie nieograniczoną ilość możliwych raportów. Program w wersji wielomagazynowej pozwala w wygodny sposób rozliczać sprzedaż i zapas towaru. W przypadku prowadzenia sprzedaży poprzez akwizytorów przyjmuje się, że towar pozostający w dyspozycji akwizytora znajduje się w odrębnym magazynie. Numeracja dokumentów magazynowych, faktur i korekt jest prowadzona oddzielnie w każdym magazynie. W przypadku obsługiwania sieci hurtowni z centralnego magazynu, program pozwala na zautomatyzowanie przyjęć w filiach poprzez możliwość wprowadzania dokumentu drogą elektroniczną, czyli z pliku utworzonego przy wydawaniu towaru w centrali i przesłanego internetem lub na dyskietce towarzyszącej dokumentowi magazynowemu. W wersji produkcyjnej program pozwala skojarzyć z dokumentem przychodowym dokument zdejmujący ze stanu surowce (komponenty) na podstawie uprzednio przygotowanej receptury produkcyjnej. Zasadniczo program jest przygotowany do operowania cenami netto a ceny brutto wyliczane są przez dodanie podatku. Handel detaliczny wymusza jednak inne zasady. W przypadku współpracy programu z kasą sklepową lub drukarką fiskalną wskazane jest stosowanie na fakturach i paragonach cen brutto. Istnieje również możliwość skonfigurowania programu tak, aby wprowadzać ceny brutto, a wówczas program sam ustali ceny netto, (które po odjęciu podatku VAT nie będą okrągłe ). Program ZBYT w nowej wersji jest nadal programem DOSowym, jednak nowa wersja pozwala skorzystać z wielu udogodnień oferowanych przez systemy Windowsowe pochodzące od systemu Windows 95. Z właściwości tych nie można korzystać w systemach NT, 2000 i XP. Posługiwanie się programem nie wymaga od użytkownika nie tylko wiedzy informatycznej, ale nawet umiejętności sprawnego posługiwania się klawiaturą. Posługiwanie się programem jest intuicyjne - wszystkie polecenia oraz większość danych wybiera się z kolejno proponowanych menu. Wszystkie dane tzn. kartoteki, rejestry faktur, rejestry kontrahentów, rejestry dokumentów, słowniki podpowiedzi tworzą razem bazę danych. Program umożliwia pracę z wieloma bazami danych. Zasadniczo jedną bazę danych powinny stanowić dane obejmujące jeden rok kalendarzowy. W dużych hurtowniach może jednak wystąpić kilka baz danych w wyniku np. podziału na branże, których dane stanowić będą odrębną całość Wariant podstawowy Aby w prawidłowy sposób obliczać wielkość zapasu magazynowego i kosztu sprzedaży możliwe są

5 różne warianty zasad ewidencji. Podstawową metodą jest zakładanie nowej kartoteki lub przecena zapasu na istniejącej kartotece przy przyjmowaniu do magazynu towaru po nowej cenie zakupu. Dużo wygodniejszym sposobem jest jednak ewidencjonowanie wg. zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło lub w cenach średnich ważonych Ewidencja magazynowa wg zasady pierwsze przyszło - pierwsze wyszło Wariant programu pierwsze przyszło - pierwsze wyszło umożliwia przyjmowanie towarów o różnych cenach ewidencyjnych na jedną kartotekę. W trakcie przyjmowania towaru program pyta nie tylko o ilość, ale i o cenę zakupu, a także umożliwia zaktualizowanie cen sprzedaży i innych danych towaru. Przy wystawianiu dokumentów wydań program sam wprowadza cenę obrotu zgodnie z przyjętą zasadą rozliczania. Analogicznie jest wyznaczana wartość sprzedaży w cenach ewidencyjnych wg rzeczywistych cen zakupu. Możliwa jest sytuacja, że program na dokumencie wydania umieści jeden towar w dwóch lub kilku pozycjach. Oznacza to, że wydawany towar pochodzi z dostaw o różnych cenach zakupu. Przy dokonywaniu zwrotów za pomocą faktur korekt program przyjmuje, że zwrot został dokonany po najstarszej cenie, czyli że po zwrocie wartość magazynu jest taka jakby nigdy jeszcze nie sprzedano takiej ilości towaru. Chcąc dokonać korekty dokumentu magazynowego należy zastosować metodę stornowania zapisów. Możliwe jest również późniejsze zaktualizowanie cen zakupu w przypadku wprowadzania na stan towarów jeszcze przed otrzymaniem faktury zakupu. Kartoteka magazynowa oprócz wielkości przychodów lub rozchodów pokazuje również ceny poszczególnych obrotów. Szczególnym przypadkiem jest sprzedaż towaru zakupionego po różnych cenach. Cena pokazywana wówczas na kartotece jest średnią ważoną, co jednak dokładnie pozwala ustalić wartość dokonywanego obrotu. Program jako cenę ewidencyjną prezentuje średnią ważoną - cena ta jest jednak aktualizowana po każdym obrocie, gdyż ceną obrotu jest rzeczywista cena zakupu ustalana zgodnie z zasadą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło. Gdy na kartotece znajduje się towar tylko z jednej dostawy cena ewidencyjna jest równa cenie zakupu. Aby stwierdzić ile towaru kupiliśmy po jakiej cenie należy w okienku opisującym kartotekę wybrać z menu polecenie ceny zakupu. Rzeczywiste ceny zakupu i ilości towarów w tych cenach prezentuje również zestawienie kartotek sporządzane wg. stanu na dowolny dzień miniony Ewidencja w cenach średnich ważonych Przy stosowaniu tej zasady ewidencji magazynowej należy korzystając z opcji Serwis/kofiguracja/dokumenty ustalić, które dokumenty magazynowe mają powodować obliczenie nowej ceny ewidencyjnej. W najprostszym przypadku dotyczy to dokumentów, którymi zazwyczaj przyjmujemy towar do magazynu. Aby program pytał o cenę obrotu i rejestrował wartość dokumentu po tej cenie, a nie po cenie średniej należy odpowiedź na pytanie:" czy zmienić cenę ewidencyjną?" ustawić na TAK. Przychód lub rozchód wykonany przy pomocy takiego dokumentu powoduje obliczenie nowej ceny ewidencyjnej. W przypadku obrotu dokonywanego innymi dokumentami wartość dokumentu jest ustalona na podstawie ceny średniej. Przyjęcie towaru po nowej cenie i następnie obliczenie ceny średniej powoduje najczęściej, że w wyniku zaokrąglenia ceny suma wartości magazynu przed obrotem i wartości obrotu nie równa się wartości magazynu po obrocie. Program zapisuje powstałe odchylenie wartości na kartotece konkretnego towaru i umożliwia sporządzenie zestawienia takich odchyleń w opcji Analizy/obrotów/odchylenia. Postępowanie takie jest konieczne, aby suma wartości obrotów w zestawieniu obrotów była zgodna. W przypadku rejestrowania zwrotu towarów ze sprzedaży przy wystawianiu faktury korekty program przyjmuje towar do magazynu po takiej cenie ewidencyjnej jaka była w momencie wystawiania faktury pierwotnej i oblicza nową cenę średnią

6 2. Posługiwanie się programem Program umożliwia zautomatyzowanie wielu czynności wykonywanych w hurtowni lub dziale zbytu przez kilku pracowników oraz dostarcza w czytelny sposób potrzebne im informacje. Czynności wykonywane przez magazyniera lub osobę prowadzącą dyspozycyjne kartoteki działu zbytu zebrane są w menu wywoływanym z menu głównego po wybraniu polecenia Magazyn. Polecenie Handel przywołuje spis czynności wykonywanych przez sprzedawcę w trakcie sprzedaży lub zamawiania przez klienta towarów. Natomiast polecenie Analizy przywołuje menu oferujące odpowiedzialnemu pracownikowi lub szefowi możliwości wszechstronnych analiz i zestawień. Ostatnie z poleceń umieszczonych w głównym menu programu - Serwis zapewnia odpowiednie skonfigurowanie programu oraz wykonanie czynności obsługowych w stosunku do bazy danych Posługiwanie się menu Aby komputer wykonał określone zadanie należy wydać mu odpowiednie polecenie. Wszystkie funkcje realizowane przez program ZBYT uruchamiane są poprzez hierarchiczny system menu. Menu jest spisem poleceń - funkcji realizowanych przez program. Wybranie funkcji z dowolnego menu powoduje wykonanie polecenia lub pojawienie się na ekranie menu niższego szczebla - objętego ramką "okienka" z pionowym spisem możliwości. Tylko główne menu programu jest poziome. Dla wybrania odpowiedniego polecenia należy spowodować podświetlenie jego nazwy za pomocą klawiszy oznaczonych strzałkami i nacisnąć klawisz [Enter] lub nacisnąć klawisz oznaczony taką literą jaka jest wyróżniona (rozjaśniona lub podkreślona) w nazwie wybieranej funkcji. Do powrotu na wyższy szczebel menu służy klawisz [Esc]. Klawisza [Enter] używa się również do potwierdzenia wprowadzanych danych, a [Esc] do wychodzenia z okienka do wprowadzania danych i ucieczek od propozycji niechcianych. W niektórych wierszach menu znajdują się przełączniki zmieniające sposób działania programu. Kolejne naciskanie [Space] (klawisz odstępu) powoduje ich przełączanie co obrazuje zmiana ich treści. W kilku przypadkach program zadaje wprost pytania, na które oczekuje odpowiedzi tak lub nie. W takiej sytuacji naciśnięcie klawisza z literą T lub N daje odpowiedź wprost, natomiast naciśnięcie dowolnego klawisza znakowego spowoduje zmianę z TAK na NIE lub odwrotnie, a naciśnięcie klawisza [Enter] spowoduje wybranie odróżniającej się od tła odpowiedzi Wprowadzanie danych - liczb i tekstów Dane wprowadzamy w okienkach (okienko to objęty ramką fragment ekranu). Podobnie jak w

7 menu zawsze jeden z wierszy zawiera pole podświetlone - aktywne. Dane wprowadzane z klawiatury wpisywane są w polu aktywnym na lewo od kursora (kursor to migająca na ekranie monitora kreska). Do zmiany pola aktywnego służą klawisze [ ] i [ ]. Aby wyjść z dowolnego okienka należy nacisnąć [Esc]. W większości okienek oprócz wierszy z polami do wprowadzania danych znajduje się również polecenie "Akceptacja!" zatwierdzające wszystkie wpisane w okienku dane i powodujące opuszczenie okienka. W niektórych przypadkach mogą znajdować się w okienku również inne polecenia sterujące programem analogicznie jak za pomocą menu. Aż do opuszczenia okienka można wszystkie wprowadzone dane wielokrotnie poprawiać przy pomocy następujących klawiszy: [ ] i [ ] -- zmiana pola aktywnego [ ],[ ] -- przesuwanie kursora w polu [<-- BackSpace] -- kasowanie litery lub cyfry na lewo od kursora [Delete] -- kasowanie znaku nad kursorem [Ctrl] [ ],[Ctrl][ ]-- przy większej ilości liczb w wierszu przechodzenie do liczby na lewo lub prawo [Home] -- skok kursora na początek (aktywnego pola) [End] -- skok kursora na koniec pola [F1] -- pomoc lub wywołanie podpowiedzi [Ctrl][X] -- przepisanie zawartości pola edycyjnego na stos bufora [Ctrl][V] -- przepisanie zawartości z wierzchu stosu bufora do pola Naciśnięcie klawisza [F1] powoduje przywołanie pomocy lub w niektórych polach pojawienie się po prawej stronie ekranu listy podpowiedzi zawierającej wszystkie dotychczasowe wpisy do aktualnego aktywnego pola. Jeżeli lista zawiera potrzebny wpis to można go wybrać (przez podświetlenie) używając klawiszy [ ] i [ ]. Naciśnięcie klawisza [Enter] powoduje przeniesienie wybranego wpisu do aktywnego pola. Podpowiedzi można wybierać również jak ze spisu alfabetycznego. W listy podpowiedzi zaopatrzone są pola w których wprowadza się informacje wielokrotnie powtarzane (nazwy grup towarów, jednostki miar, formułki na fakturze, tytuły kosztów dodatkowych). Przy wpisywaniu w pole zaopatrzone w podpowiedzi nowej treści automatycznie powiększa się ich repertuar (nie dotyczy to nazw grup towarów, które należy dopisywać w opcji Serwis/konfiguracja/grupy towarów). Chcąc przenieść tekst z jednego pola edycyjnego do innego można się posłużyć schowkiem. Przy pomocy klawiszy [Ctrl][X] zapisuje się się tekst w schowku. Przy pomocy klawiszy [Ctrl][V] wprowadza się tekst ze schowka do aktualnego pola edycyjnego. W systemach Windows 9x/Me zawartość schowka jest dostępna dla aplikacji Windows. Jeżeli terminologia stosowana w tym opisie jest niejasna to proszę po prostu spróbować w jednym polu edycyjnym zawierającym dane nacisnąć [Ctrl][X], a w następnym [Ctrl][V] - wynik tych prób wyjaśni całą manipulację. UWAGA: część danych, a zwłaszcza datę program ZBYT przejmuje automatycznie z kalendarza komputera. Jeżeli komputer ma błędnie ustawiony kalendarz, zapisywane daty będą oczywiście fałszywe. Program nie zezwala na naruszenie chronologii zapisów Przeglądanie i drukowanie zestawień Wyświetlane na monitorze zestawienia są tabelami na ogół szerszymi od ekranu i program pokazuje początkowo tylko ich lewy górny narożnik. Do przeglądania i wybierania informacji służą następujące klawisze: [ ],[ ] -- wybieranie wiersza, przesuwanie zestawienia góra - dół. [ ],[ ] -- przesuwanie okna przez które widać zestawienie w lewo i prawo [Enter] -- wybranie wiersza do wykonania na zawartych w nim danych jakichś operacji. [Esc] -- zakończenie przeglądu zestawienia [PgUp] -- strona w górę [PgDn] -- strona w dół [Ctrl][PgUp] -- skok na początek zestawienia - pierwsza strona, chcąc wykonać to działanie należy: przytrzymując klawisz [Ctrl] nacisnąć jednocześnie klawisz [PgUp] [Ctrl][PgDn] -- skok na koniec zestawienia - ostatnia strona, technika wykonania jw. [Ctrl] [ ] -- szybsze przesuwanie zestawienia w lewo [Ctrl] [ ] -- szybsze przesuwanie zestawienia w prawo [Home] -- skok na początek wiersza - 7 -

8 [End] -- skok na koniec wiersza [F2] -- wywołanie kalkulatora [SPACE] -- zaznaczanie wierszy [Ctrl][P] -- wydrukowanie zestawienia lub zaznaczonych wierszy z załamywaniem wierszy [Ctrl][W] -- wydrukowanie zestawienia lub zaznaczonych wierszy do sklejenia (w niektórych zestawieniach zestawienie jest drukowane dwukrotnie wpierw lewa kolumna, później prawa) [Ctrl][F] -- przepisanie do pliku zestawienia lub zaznaczonych wierszy do pliku tekstowego [Ctrl][D] -- przepisanie zestawienia do pliku typu dbase III (bardzo popularny format do wymiany danych pomiędzy różnym oprogramowaniem akceptowany np. przez Excela) [Ctrl][L] -- przepisanie zestawienia do pliku typu HTML umożliwiającego przeglądanie go w przeglądarce internetowej (Netscape Navigator, Internet Explorer) [Ctrl][E] -- eksport cennika (z zestawienia towarów) do pliku o ustalonym formacie Np. chcąc zestawienie wydrukować lub przepisać do pliku należy trzymając naciśnięty klawisz [Ctrl] nacisnąć klawisz [P] lub [F]. Niektóre zestawienia umożliwiają wykonywanie operacji na danych. Dotyczy to np. list z podpowiedziami, zestawień typów raportów itp. Do dopisania nowego wiersza, czyli np. nowego elementu listy podpowiedzi służy klawisz [Ins] ([Insert]). Zaznaczone przy pomocy klawisza odstępu wiersze można usunąć klawiszem [Del]. Operacji takich nie można oczywiście wykonać na zestawieniach faktur lub kartotek Wybieranie danych ze spisów alfabetycznych Rejestry kartotek, kontrahentów i podpowiedzi ułożone są według alfabetu. Wybranie właściwego zapisu polega na podświetleniu pozycji ze spisu przy pomocy klawiszy [ ] i [ ] (w spisach kontrahentów i towarów można używać również klawiszy do stronicowania [PgUp], [PgDn]) oraz zatwierdzeniu wyboru przez naciśnięcie klawisza [Enter]. Można również zacząć pisać na klawiaturze tekst, a program zacznie go poszukiwać podświetlając wiersz następujący w porządku alfabetycznym za pisanym tekstem. Zatwierdzenie wyboru dokonujemy jak zawsze naciskając klawisz [Enter]. Praktycznie w metodzie drugiej wystarczy wpisać pierwszą lub dwie pierwsze litery poszukiwanego tekstu, a następnie skorzystać z klawisza [ ] ewentualnie [ ], aby wybrać odpowiedni wpis. 2.5.Wybieranie folderów. Przy archwizowaniu bazy danych konieczne jest wskazanie folderu gdzie mają zostać umieszczone dane. Po wydaniu polecenia Serwis/archiwum/składowanie pokazuje się okienko, w którym możemy w polu folder można wpisać nazwę docelowego foldera lub też wybrać go korzystając z opcji Przeglądaj pozostawiając w polu Folder symbole *.*

9 Po naciśnięciu na Przeglądaj pojawia się okienko z zawartością komputera. Ponieważ program pracuje w trybie tekstowym nie pojawiają się ikonki symbolizujące foldery i pliki natomiast widzimy listę ich nazw. Folder, którego pliki są aktualnie wyświetlane oznaczony jest gwiazdką. Chcąc przejść do foldera nadrzędnego, oznaczonego minusem, podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]. Wybrać do składowania można poprzez naciśnięcie [Enter] tylko folder otwarty (oznaczony gwiazdką). Po wybraniu nazwy foldera wracamy do poprzedniego okienka i możemy ją zaakceptować Nadawanie nazw zapisywanym (odczytywanym) plikom Program umożliwia używanie długich nazw plików i folderów stosowanych w systemach Windows 9X/ME Przy zapisywaniu zestawień do plików różnego typu lub też przy podawaniu nazwy pliku zawierającego dokument magazynowy lub cennik, program umożliwia bezpośrednie wpisanie nazwy pliku w polu Plik lub też wybranie go z aktualnie otwartego foldera

10 Przykładowo przy zapisywaniu zestawienia do pliku typu DBF możemy pozostawić maskę *.DBF i po wydaniu polecenia Przeglądaj program pokaże nam w następnym okienku wszystkie dostępne foldery i znajdujące się w nich pliki DBF. Oczywiście chcąc obejrzeć pliki w dowolnym folderze podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]. Jeśli odczytujemy dane z pliku lub chcemy zapisać ponownie dane do istniejącego pliku podświetlamy jego nazwę i naciskamy [Enter]

11 3. Opis danych 3.1. Dane towaru Nazwa grupy towarów służy do przyspieszenia przeszukiwania kartotek oraz do logicznego podzielenia towarów w magazynie pod kątem różnorodnych analiz. Nazwa grupy nie jest drukowana na żadnych dokumentach sprzedaży ani magazynowych. Natomiast nazwa wyrobu (30 znaków) i symbol (16 zn.) powinny dokładnie określać towar i jednoznacznie identyfikować kartotekę. Są one oczywiście drukowane na fakturze i z tego względu należy zadbać o ich czytelność. Przy odpowiednim wpisie w pliku konfiguracyjnym program nie dopuści do założenia dwóch kartotek z identycznym symbolem SWW. Na strukturę wpisu w polu symbol SWW program nie nakłada żadnych ograniczeń. Może to być dowolny ciąg znaków( liter, cyfr symboli). Ponieważ obecnie stawki podatku od towaru i usług nie są powiązane z symboliką SWW, która została oficjalnie wycofana pole to można wykorzystywać dla dowolnej własnej symboliki ułatwiającej wyszukiwanie towarów. - opis (30 zn.) - zawierać może informacje dodatkowe potrzebne sprzedawcy lub magazynierowi. Opis jest widoczny przy przygotowywaniu dokumentów magazynowych lub faktur natomiast najczęściej nie jest na nich drukowany. Każdy towar musi mieć podaną cenę ewidencyjną. Najwygodniej jest ewidencjonować magazyn w cenach zakupu. W przypadku firmy produkcyjnej powinna to być cena wg kosztu wytworzenia. -cena fabryczna - w wielu przypadkach, dzięki systemom rabatów cena zakupu nie jest ceną fabryczną figurującą w cennikach dostawcy. Wprowadzenie dodatkowego cennika umożliwia odnotowanie katalogowej ceny producenta i sprzedawanie towaru za tą cenę. ceny sprzedaży - program proponuje przy sprzedaży cenę według wybranego cennika. Przy wystawianiu rachunku oznaczonego jako "FAKTURA VAT" program podaje cenę netto lub w przypadku sprzedaży detalicznej cenę brutto lub netto w zależności od wariantu programu. Wykorzystanie dwóch cenników pozwala z góry przygotować sobie warianty cen np. w zależności od typu kontrahenta. Wartości stóp podatku od towarów i usług wprowadza się przy pomocy przełącznika. Ilość stawek podatku i ich wartości są zapisane w pliku ZBYT.INI. Nowe stawki VAT w wersji przeznaczonej do współpracy z systemem FK można wprowadzić po wydaniu poleceń Serwis/konfiguracja/konta/stawki VAT i ich konta analityczne. Komentarza wymaga pozycja: "minimalny stan zapasów" - liczba ta określa założony poziom minimalnego zapasu wyrobu; co umożliwia sporządzanie zestawienia towarów kończących się w magazynie. Na podstawie dokładności z jaką wpisano liczbę w tym polu program ustala z iloma cyframi po przecinku ma podawać ilości danego towaru

12 Wielkość ta może być ustalana automatycznie na podstawie wielkości sprzedaży w minionym okresie, w trakcie przygotowywania zestawienia towarów z naruszonym zapasem minimalnym lub w trakcie przygotowywania zamówienia u dostawców (opcja). - nowa wersja programu umożliwia zapisanie dodatkowo symbolu PKWiU towaru. Wpisany symbol może być drukowany na fakturach zamiast symbolu SWW lub kodu lub też dodatkowo w drugim wierszu. - kod towaru (16 zn) - pole do przechowywania danych kodowanych kodem paskowym lub technicznych symboli towaru, zawartość tego pola może być drukowana na fakturze w kolumnie symbolu w drugim wierszu; w przypadku, gdy do identyfikacji towaru używane są nie symbole SWW tylko kody techniczne w pole to można wpisać symbol SWW dzięki temu na fakturze będzie on wydrukowany, co przy towarach z np. 7% stawką podatku jest wymagane przepisami; - ustawienie przełącznika kartoteka usługi na TAK powoduje, że program pozwala utworzyć kartotekę z ceną ewidencyjną zero i sprzedawać z tej kartoteki niezależnie od stanu magazynowego ; - ustawienie przełącznika wyrób własny na TAK pozwala utworzyć dla tego towaru recepturę produkcyjną; - masa jednostkowa - zapisywanie masy jednostkowej umożliwi wyliczenie całkowitej masy towaru sprzedawanego lub wydawanego, czyli np. stwierdzenie czy towar można wysłać pocztą lub czy zmieści się on na samochodzie dostawczym; - lokum (16 zn) - pole umożliwiające zapisanie informacji o lokalizacji towaru w magazynie np. nr regału, zawartość tego pola jest widoczna przy przeglądaniu kartoteki; -cechy (atrybuty) - każdemu towarowi można przypisać zespół dowolnych atrybutów, co umożliwia zestawianie towarów posiadających jedną z wybranych cech lub wszystkie wybrane cechy. Przypisywanie cech następuje w okienku nowej kartoteki lub w okienku do poprawiania danych kartoteki w Magazyn/rejestr kartotek po wybraniu polecenia cechy (atrybuty). Cechy przypisywane kartotekom można wybrać z lewej kolumny, w której znajdują się wszystkie wprowadzone cechy. Wybrane lub uprzednio przypisane cechy znajdują się po prawej stronie ekranu. Chcąc przypisywać kartotekom cechy należy uprzednio założyć ich zbiór korzystając z zestawienia dostępnego w menu Serwis/konfiguracja/cechy (atrybuty) kartotek. Wielu klientów korzysta z wersji programu, w której istnieją tzw. megagrupy. Megagrupa to zbiór kilku grup. Nie wszystkie grupy muszą mieć swój przydział do jakiejś megagrupy. W tym wariancie programu zakłada się po cichu, że w jednej megagrupie zebrane są grupy, w których jest jedna jednostka miary. Założenie takie umożliwia wprowadzenie w Analizach dodatkowych analiz ilościowych. Przydział grup do megagrup przeprowadza się wydając polecenie Serwis/konfiguracja/megagrupy. Uwaga! Program nie zarejestruje kartoteki z zerową ceną ewidencyjną. Jeżeli z jakichś przyczyn chcemy, aby wartość towaru z tej kartoteki nie była doliczana do stanu magazynu ( cena zerowa) to należy założyć kartotekę z dowolną ceną i bilansem otwarcia równym zero i zarejestrować ją. Następnie można korzystając z funkcji przecena zmienić cenę na tej kartotece na zero. W wersji pierwsze przyszłopierwsze wyszło wystarczy w momencie przyjmowania towaru wpisać cenę przyjęcia równą zero. Natomiast jeżeli kartoteka jest oznaczona jako kartoteka usługi to program pozwoli przyjąć cenę

13 ewidencyjną zero i nie będzie przy rozchodach kontrolował zapasu magazynowego Dane kontrahentów Program prowadzi osobne rejestry dostawców i klientów. Format danych jest jednak w nich identyczny. Dostęp do rejestru następuje zawsze za pośrednictwem indeksu - spisu alfabetycznego. Dane kontrahentów umieszczane są w trzech indeksach wg nazw, wg symboli FK i wg NIP-ów. Gdy na ekranie mamy któryś z indeksów wystarczy nacisnąć [Esc] aby wejść do menu umożliwiającego szukanie wg innego indeksu lub wg fragmentu nazwy. Dane klienta wprowadza się z dwupoziomowego menu. Na zapisanie firmy klienta mamy trzy wiersze po 30 znaków. Zapisanie na początku pierwszego wiersza nazwy własnej kontrahenta może znacznie przyspieszyć późniejsze odnajdywanie jego danych w rejestrze. Dane są układane alfabetycznie i jeśli połowa naszych klientów to Zakład (...) a druga to Zakłady (...) to szybkie odnalezienie już przy kilkudziesięciu takich wpisach nie będzie łatwe. Z poszczególnych okienek, w których wprowadza się lub zmienia dane wychodzi się poprzez naciśnięcie [Esc]. Ostateczne zaakceptowanie nowych lub zmienionych danych następuje dopiero po wyjściu z głównego okienka danych kontrahenta. Wśród danych kontrahenta omówienia wymaga pole symbol FK występujące w wersji programu przygotowanej do współpracy z systemem finansowo-księgowym. W pole to należy wpisać ciąg liter i cyfr rozpoczynający się od dużej litery łacińskiej. Symbol powinien być unikalny w celu jednoznacznej identyfikacji kontrahenta w obu programach i działach (tzn. zbycie i księgowości). W księgowości symbol ten jest nazwą konta, na którym prowadzone są rozrachunki z klientem. Aby na fakturze było drukowane zamiast stałego konta bankowego sprzedawcy, konto bankowe, na którym prowadzone są rozliczenia z klientem za pomocą faktoringu należy wypełnić pole konto faktoring. Jeżeli w polu tym znajdować się będą jakiekolwiek znaki to na fakturze drukowana będzie nazwa banku wpisana w polu faktoring - bank w menu widocznym po wybraniu polecenia Serwis/dane własne i jako konto zawartość pola konto faktoring. Po wybraniu z głównego menu danych kontrahenta polecenia grupy można przypisać klienta do kilku grup. Aby to zrobić wybieramy polecenie Dodaj. Następnie za pomocą klawisza [Enter] wybieramy z lewej kolumny, w której znajdują się wszystkie założone grupy klientów te do których dany klient ma należeć. Grupy te znajdują się po prawej stronie ekranu. Grupa klientów to np. sklepy obsługiwane przez nasz samochód dostawczy danego dnia tygodnia, albo cecha wspólna wyróżniająca określonych klientów. Aby usunąć przypisanie klienta do określonej grupy wybieramy polecenie Usuń. Podświetlone zostają nazwy grup na liście po prawej stronie ekranu. Wybieramy za pomocą strzałek właściwą i naciskamy [Enter]

14 Przypisanie klientów do poszczególnych grup zależy najczęściej od wymagań decydentów prowadzących analizy marketingowe. Nowe grupy zakłada się w menu Serwis/podpowiedzi/grupy klientów Przy wprowadzaniu i aktualizacji danych kontrahenta program usiłuje nie dopuścić do wprowadzenia po raz drugi identycznego symbolu FK. Program sprawdza w aktualnej bazie danych oraz we wszystkich dostępnych. Po znalezieniu klienta z identycznym symbolem program wyświetla jego dane i zadaje pytanie Czy to ten sam klient?. Chcąc ponownie wykorzystać ten sam symbol należy odpowiedzieć twierdząco, gdyż dla programu klient oznaczony tym samym symbolem to ten sam klient. Na podobnej zasadzie program sprawdza również czy dopuszczalne jest powtórzenie wprowadzonego symbolu NIP. Ponieważ może się zdarzyć, że będziemy mieli kilu klientów z takim samym NIP-em (np. różne zakłady PKP) program nie blokuje możliwości zdublowania NIP-u, a tylko ostrzega o takim fakcie. Aby umożliwić przechowywanie wszystkich informacji o kliencie w bazie danych jednego programu opis klienta został poszerzony o pola przewidziane do zapisania adresu jego poczty elektronicznej i serwisu WWW. W okienku z podstawowymi danymi kontrahenta można uruchomić domyślną przeglądarkę WWW lub domyślnego klienta poczty elektronicznej w celu przygotowania listu do kontrahenta. Wybranie polecenia skopiuj do schowka powoduje przepisanie danych adresowych do schowka Windows. Uruchamiając dowolny Windowsowy edytor tekstu możemy zapisane w schowku dane wkleić do szykowanego pisma. Osoba posiadająca uprawnienia korygowanie może zablokować sprzedaż dla wybranego klienta lub ustalić limit sprzedaży kredytowej. Program nie pozwoli sprzedawcy na wystawienie faktury, gdy

15 sprzedaż będzie zablokowana lub faktury z płatnością odroczoną w sytuacji, gdy klient ma wyczerpany limit kredytu. Pozostawienie wartości zero jako limitu kredytu powoduje, że program nie stawia ograniczeń w sprzedaży dla tego klienta. Ustawienie przełącznika export faktur na TAK spowoduje, że program każdą wystawioną dla klienta fakturę będzie chciał zapisać w pliku w formacie umożliwiającym jej import w innej instalacji programu ZBYT. Program umożliwia dodatkowo zapisywanie i przechowywanie notatek o kontrahencie. Wybranie polecenia notatki daje dostęp do zestawienia notatek. Jeśli żadne notatki jeszcze nie istnieją program otworzy okienko do sporządzenia pierwszej notatki. Jeżeli notatki już istnieją to okienko do dopisania następnej pokaże się po naciśnięciu klawisza [INSERT] na ekranie pokazującym zestawienie istniejących notatek. Chcąc usunąć istniejącą notatkę należy zaznaczyć ją przy pomocy klawisza odstępu [SPACE], a następnie nacisnąć klawisz [DEL]

16 4. Magazyn Program pozwala ułożyć kartoteki magazynowe na dwa sposoby wg nazw wyrobów lub wg symboli SWW (KTM). Wyboru sposobu przeglądania kartotek dokonuje się przechodząc do ostatniej pozycji z menu bloku Magazyn szukanie wg. Zastosowano tu przełącznik, naciskanie klawisza [Space] powoduje zmianę sposobu przeszukiwania. Zmiany sposobu ułożenia kartotek można dokonać praktycznie w dowolnym momencie poprzez naciśnięcie klawisza [F5] Początkowe ustawienie wszystkich przełączników ustala się w trakcie instalacji programu lub w menu widocznym po wybraniu poleceń Serwis/konfiguracja dane własne. Nazwa towaru i jego symbol stanowią dwa równorzędne sposoby identyfikowania towaru i powinny być unikalne. Towar w magazynie należy podzielić na grupy asortymentowe co znacznie ułatwia przeszukiwania kartotek ułożonych alfabetycznie wg nazw Przyjmowanie W zdecydowanej większości dotychczasowych wdrożeń najczęściej stosowanym sposobem przyjmowania towarów do magazynu jest rejestrowanie dokumentu magazynowego. Najczęściej rejestr VAT faktur zakupowych prowadzony jest w księgowości. Na życzenie Zamawiającego program może być jednak wyposażony w rejstr zakupu. Aby zarejestrować przyjęcie do magazynu nowych partii wyrobów należy z menu wybrać polecenie przyjmowanie. Po wybraniu przez użytkownika tej funkcji pojawia się kolejne menu, które daje do wyboru ręczne szykowanie dokumentu przyjęcia (polecenie dokument magazynowy ) lub wprowadzenie dokumentu z pliku (import dokumentu magazynowego). W przypadku programu wyposażonego w rejestr zakupów w menu tym są dodatkowe możliwości - ręczne wprowadzanie lub korygowanie faktury zakupu oraz import faktury zakupu z pliku. Po wybraniu dowolnej z tych funkcji pojawia się okienko do którego należy wprowadzić symbol i numer dokumentu magazynowego, którym towar jest przyjmowany. Użytkownik może również dopisać uwagi, które będą widoczne w rejestrze dokumentów. Typ dokumentu można zmienić korzystając z przełącznika. W wersji jednostanowiskowej program proponuje kolejny numer dokumentu najbardziej typowego dla przyjęć czyli Pz (Pw). Zmieniając proponowany typ dokumentu należy samemu zadbać o właściwą numerację. Numer dokumentu jest liczbą pięciocyfrową (max 65535). W wersji sieciowej zmiana numeru dokumentu nie jest możliwa i program nadaje go samodzielnie dopiero w momencie rejestrowania dokumentu. Przyjęcie towaru następuje w cenach ewidencyjnych (czyli najczęściej cenach zakupu). W przypadku, gdy cena zakupu jest faktycznie ceną dewizową warto skorzystać z oferowanej przez program możliwości automatycznego wyznaczenia cen zakupu w zł. Możliwość tą daje polecenie towar za dewizy. W tym przypadku należy jeszcze wprowadzić wartość kursu w zł oraz ewentualne kwoty w dewizach podnoszące wartość celną zakupu i dopłaty w zł. Kwoty te zostaną rozdzielone na poszczególne ceny zakupu tak aby wartość przyjęcia odpowiadała rzeczywistym kosztom zakupu. Do wartości w

17 dewizach zostanie doliczone odpowiednie cło. Gdy przełącznik realizacja zamówienia zostanie ustawiony na TAK program udostępni listę złożonych u wybranego dostawcy zamówień. Po wybraniu realizowanego właśnie zamówienia program przygotuje automatycznie dokument przyjęcia zakładając, że faktura zakupu jest zgodna ze złożonym zamówieniem. W następnej kolejności operator może skorygować utworzony automatycznie dokument. Jeżeli nie realizujemy zamówienia to po zaakceptowaniu danych dokumentu, pojawia się alfabetyczny spis dostawców. Naciśnięcie klawisza [ESC] daje dostęp do menu umożliwiającego założenie nowego dostawcy lub dostęp poprzez inny indeks. Jeżeli wybierzemy dostawcę z listy to po naciśnięciu klawisza [Enter] pojawia się menu z poleceniami umożliwiającymi dalszą budowę dokumentu. Wprowadzanie treści dowolnego dokumentu magazynowego polega na kolejnym wybieraniu z zestawienia odpowiedniej kartoteki i podawaniu ilości towaru. Czyli wybieramy kartotekę towaru zestawienia za pomocą klawiszy [ ] i [ ] i naciskamy [Enter]. Pojawia się okienko, w którym wpisujemy ilość towaru zatwierdzając poprzez wydanie polecenia akceptacja!. W trakcie przyjmowania można również poprawić nazwę lub symbol czy kod towaru. Następnie na ekranie pojawia się obraz dokumentu oraz menu z poleceniami umożliwiającymi dalszą budowę dokumentu lub jego zarejestrowanie. Wybór funkcji poprawianie daje możliwość skorygowania już wprowadzonych danych towarów. - dopisanie umożliwia wybranie kolejnego towaru z listy kartotek. Jeśli szukamy wg nazw to wpierw wybieramy grupę korzystając z podpowiedzi (klawisz [F1]). Listę towarów możemy ograniczyć wpisując w pole hasło dowolny fragment nazwy wyrobu. Jeśli tak zrobimy to program przedstawi nam nie całą grupę a tylko te kartoteki, w których nazwach jest podany fragment. Jeżeli przeglądamy kartoteki wg SWW to wpisujemy nie grupę, lecz początek symbolu SWW. W zależności od ilości wpisanych znaków pojawi się odpowiednio długa lista kartotek. Jeśli podamy pełny symbol zobaczymy tylko jedną kartotekę - żądaną. - rejestracja kończy wprowadzanie dokumentu jego rejestrację oraz dopisanie przyjmowanego towaru do stanu odpowiednich kartotek. - funkcja rezygnacja jak sama nazwa mówi, powoduje rezygnację z wprowadzania tego dokumentu. Operator wybiera kolejno kartoteki i wprowadza ilość towaru, w wersjach pierwsze przyszło pierwsze wyszło i przy ewidencji w cenach średnich operator wprowadza również cenę zakupu i ma możliwość natychmiastowego ustalenia cen sprzedaży. W przypadku przyjmowania towaru za dewizy operator wprowadza: cenę dewizową, wartość ewentualnego opustu, procentową stawkę cła i ewentualne marże dla cenników sprzedaży

18 W wielu sytuacjach musimy przerwać przygotowywanie dokumentu magazynowego, aby wykonać przy pomocy programu inne czynności. Po wprowadzeniu kilkunastu pozycji dokumentu konieczność taka jest bardzo przykra. Istnieje możliwość zapisania wprowadzonej listy towarów, ich ilości i cen oraz późniejszego odtworzenia tych danych. Do operacji tych służy polecenie dane w menu widocznym na monitorze w trakcie przygotowywania dokumentów magazynowych. Jeśli zachodzi konieczność przerwania czynności możemy wprowadzone dane zapisać do schowka. Gdy już można wznowić wprowadzanie dokumentu należy ponownie wybrać odpowiedni typ dokumentu, wpisać uwagi i wybrać kontrahenta. Następnie można odczytać ze schowka uprzednio zapisane tam dane. Wznowienie przygotowywania dokumentu jest możliwe również po wyłączeniu i ponownym włączeniu komputera, gdyż dane są zapisywane na dysku. Jeżeli przyjmujemy do magazynu nowy towar, dla którego jeszcze nie mamy założonej kartoteki to wybieramy polecenie: nowy wyrób. Po wpisaniu danych i zarejestrowaniu kartoteki wpisujemy ilość danego wyrobu. Przy przyjmowaniu towaru w filii lub w sklepie, gdy w centrali pracuje również program ZBYT możliwe jest automatyczne wprowadzanie dokumentu z pliku przekazanego na dyskietce lub za pomocą modemu. Po wybraniu z menu z danymi dokumentu polecenia import dokumentu magazynowego pojawia się okienko umożliwiające podanie nazwy pliku zawierającego dokument lub odnalezienie takiego pliku na wybranym dysku lub w wybranym katalogu. Gdy nie znamy nazwy przysłanego pliku to możemy zaakceptować wzorzec nazwy zgodny z zasadami stosowanymi w systemie operacyjnym DOS np. "*.*" lub "Mm*.*" i program przedstawi nam listę plików o nazwach zgodnych ze wzorcem znajdujących się w wybranym katalogu lub na dyskietce. Po zaakceptowaniu nazwy pliku dokument jest automatycznie gotowy do poprawiania lub rejestracji. Jeżeli przy czytaniu danych z pliku program stwierdzi, że przyjmowany jest towar o nowym symbolu, nazwie lub cenie ewidencyjnej to zaproponuje utworzenie nowej kartoteki. Po sporządzeniu dokumentu przyjęcia program zaproponuje skasowanie pliku. Skasowanie pliku umożliwia oddanie do centrali czystej dyskietki lub przy przekazywaniu plików modemem zwalnia miejsce na twardym dysku. W wersji pierwsze przyszło pierwsze wyszło jest możliwe poprawianie dokumentów przychodowych poprzez skorygowanie ceny po, której towar został przyjęty i jego ilości bezpośrednio na kartotece. W takiej sytuacji program przeliczy ceny obrotów wykonanych już po przyjęciu zgodnie z zasadą pierwsze przyszło pierwsze wyszło i skoryguje wartość wszystkich wykonanych później obrotów. Poprawkę można nanieść np. w opcji Magazyn/przeglądanie kartoteki. Po naciśnięciu [ENTER] na poprawianym zapisie pojawi się menu umożliwiające zmianę ceny

19 Wprowadzenie nowej ceny spowoduje automatycznie zmianę wartości w uprzednio zarejestrowanym dokumencie przychodowym. Przy pracy w sieci komputerowej czynność ta jest uzależniona od posiadania uprawnień korygowanie. Innym sposobem na skorygowanie błędnie wprowadzonego dokumentu przyjęcia jest jego wystornowanie. Czynność ta polega na sporządzeniu kolejnego dokumentu tego samego typu (najlepiej z odpowiednią uwagą) i wprowadzeniu ilości z minusem. Stornowanie otwiera szerokie pole do różnych błędów zwłaszcza przy ewidencji wg zasady PP/PW lub w cenach średnich. W przypadku, gdy np. błędnie wprowadzono cenę na jakiejś pozycji dokumentu Pz i część tego towaru już sprzedano wystornowanie całej tej pozycji wprowadzi do bazy danych błąd (saldo w zestawieniu obrotów). W takiej sytuacji należy przyjęciem na minus zdjąć ze stanu tylko pozostałą część towaru z błędnego przyjęcia a resztę różnicy rozliczyć w księgowości Wydawanie Zasadniczo towar opuszcza magazyn zbytu w wyniku sprzedaży. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy towar zostaje wydawany np. akwizytorom lub w celach reklamowych. Aby towar z magazynu wydać bez sprzedawania należy oczywiście wybrać funkcję Magazyn/wydawanie. Program proponuje dokument Mm z kolejnym numerem, pozycja uwagi jest opcjonalna. Po zaakceptowaniu danych dokumentu widzimy listę kontrahentów. Wybieramy klienta z listy lub po dwukrotnym naciśnięciu [Esc] wpisujemy nowego. Następnie budujemy dokument wydania podobnie jak przy przyjmowaniu. Wydawać możemy wszystkie towary. Aby ułatwić wyszukanie właściwego towaru program pyta wpierw o grupę, jeśli włączony jest sposób przeszukiwania według nazw. Grupę najłatwiej wybrać z listy "podpowiedzi" dostępnej po naciśnięciu [F1]. Wydanie polecenia dopisanie powoduje pojawienie się na ekranie spisu alfabetycznego towarów z wybranej grupy, lub przy przeglądaniu wg symboli SWW wszystkich towarów. Ilość wydawanego towaru wpisujemy po wyborze kartoteki i naciśnięciu [Enter] w okienku identycznym jak przy przyjmowaniu. Na ekranie podobnie jak przy przyjmowaniu towaru jest widoczny obraz wprowadzanego do bazy danych dokumentu magazynowego. W przypadku gdy towar wydawany jest do sklepu lub filii, w której również pracuje program ZBYT wygodnie jest skorzystać z opcji eksportu dokumentu do pliku. Po sporządzeniu dokumentu program daje możliwość wybrania miejsca zapisania pliku (dysku i katalogu) oraz nadania nazwy plikowi. Możliwe jest sporządzanie dokumentu wydania nie tylko w cenach ewidencyjnych, ale również w cenach sprzedaży. Program umożliwia wówczas wydruk dokumentu w dwóch wariantach, pierwszy - dla centrali będzie zawierać komplet cen natomiast na drugim - dla odbiorcy nie będą uwidocznione ceny ewidencyjne stosowane w centrali. Zakłada się, że w filii lub sklepie cenami ewidencyjnymi będą ceny wg. cennika I lub II stosowanego w centrali. Skonfigurowanie dokumentu w taki sposób wymaga ustawienia w menu konfiguracyjnym dokumentu przełącznika druk (eksport) cen w pozycji innej niż TYLKO EWIDENCYJNE. W tzw. produkcyjnym wariancie programu wydania za pomocą szczególnych dokumentów (typowo to Rw) mogą być rejestrowane jako wydania wewnętrzne na określone konta kosztów. Zamiast

20 rejestru kontrahentów pojawia się indeks kont - zleceń produkcyjnych. Program pracuje w tym wariancie jako typowa materiałówka. Powiązania dokumentu z odpowiednim rejestrem kontrahentów dokonuje się w menu dostępnym po wybraniu poleceń Serwis/konfiguracja/dokumenty, po wybraniu z zestawienia odpowiedniego typu dokumentu. Dokument można zadeklarować również jako dokument wewnętrzny przy sporządzaniu takiego dokumentu program nie pozwala wybrać dostawcy lub klienta Przesunięcie (tylko w wersji wielomagazynowej) Funkcja umożliwia przesuwanie towaru pomiędzy dowolnymi magazynami. Towar jest przesuwany z magazynu aktualnego do magazynu wybieranego przy wprowadzaniu danych dokumentu Program proponuje dokument z kolejnym numerem, pozycja uwagi jest opcjonalna. Dalsze przygotowanie dokumentu Mm jest czynnością analogiczną do przygotowywania innych dokumentów magazynowych. Program identyfikuje towary wykorzystując przede wszystkim ich symbole SWW w drugiej kolejności nazwę i cenę ewidencyjną. Jest to jedna z przyczyn, dla których symbole towarów powinny być unikalne Szukanie (tylko w wersji wielomagazynowej) Funkcja sporządza zestawienie ilości towaru wybranego z aktualnego magazynu we wszystkich magazynach. Aby sporządzić takie zestawienie należy w pierwszej kolejności wybrać odpowiedni magazyn, następnie po wybraniu polecenia Magazyn/szukanie wybrać towar. Program przygotuje zestawienie wyszukując w pozostałych magazynach towarów o identycznych symbolach i nazwach Przeglądanie kartoteki Chcąc zapoznać się z kolejnymi zapisami na kartotece danego towaru musimy wpierw ją odnaleźć. Po wybraniu polecenia Magazyn/przeglądanie kartoteki program przedstawia indeks kartotek. Identycznie jak przy dopisywaniu do dokumentu magazynowego, możemy wybrać określoną kartotekę. Na ekranie możemy przejrzeć wszystkie zapisy i dopisać uwagi. Robimy to w następujący sposób: podświetlamy odpowiedni zapis, naciskamy klawisz [Enter], ukazuje się okienko z aktywnym polem uwagi, w które wpisujemy potrzebne informacje. Na kartotekach magazynowych są odnotowywane wszystkie przychody i rozchody. Dodatkowo mogą się tam znajdować zapisy informujące o zmianach ceny ewidencyjnej w wyniku przeceny. W przypadku prowadzenia ewidencji w cenach średnich ważonych na kartotekach odnotowywane są również kwoty odchyleń wartości magazynu spowodowanych zaokrągleniami przy uśrednianiu ceny

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT

Współpraca programu ZBYT z systemem zbierania zamówień AKWIZYTOR Obsługa zamówień klientów w programie ZBYT ALBECO Soft mgr inż. Piotr Berłowski ul. Wawrzyniaka 11 60-506 Poznań piotrber@albeco.com.pl www.albeco.poznan.pl tel. 8420-027, fax 8420-228 nr ewid. /14452/98 Urzędu Miasta Poznania REGON 631234695 NIP

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

System komputerowy VAT

System komputerowy VAT ul. Stalmacha 64, 43-430 Skoczów tel./fax 33 853 36 52 System komputerowy VAT www.procomp.com.pl pc@procomp.com.pl 1 System SPIS PROCOMP SPIS TREŚCI I OGÓLNE INFORMACJE O SYSTEMIE...3 1. KASY FISKALNE...4

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

1. Remanent. 1.1 Remanent

1. Remanent. 1.1 Remanent Testy MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r.

I ETAP zmiana cen urzędowych, limitów itd. 29 grudnia 2010 po zakończeniu sprzedaży (lub przed rozpoczęciem sprzedaży 30 grudnia 2010r. sp. z o.o. Nr tel./fax 012 415 92 81 w godz. od 8 do 16, 694-413-680 całą dobę Zmiany na podstawie BLOZ obowiązujące od 30 grudnia 2010 r. UWAGA! Zmiany w bazie BLOZ zostały przygotowane na podstawie rozporządzeń

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 Kancelaris - Zmiany w wersji 2.70 1. Administracja W oknie Informacyjnym pokazano ilość licencji. 2. Archiwizacja Wprowadzono opcję kancelarii i archiwizatora: "Po archiwizacji automatycznie skopiuj archiwum

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji

III. Dane podstawowe definiowanie organizacji Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13

SPIS TREŚCI... 1 KOREKTA WARTOŚCIOWA... 13 strona 1/18 Dostawy Uwaga!!! Niniejszy rozdział zawiera opis podstawowego modelu przyjmowania dostaw, bez dostaw dewizowych i bez rozdzielenia dokumentu dostawy tzw. PZ od faktury. Spis treści SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013

Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 Instrukcja aktualizacji programu FAKTURY i Rachunki 2013 I. Wykonie kopii bezpieczeństwa danych Proszę uruchomić program (jeszcze starą wersję ) a następnie wyjść z niego. W zależności od wersji pojawi

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych

Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014

SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 SYSTEM SPRZEDAŻY AKTYN PRO wersja 7.3.02 maj 2014 1. Zmiany w opcji Magazyn zaznaczanie typu (Towar/Produkt) oraz modyfikacja wydruku raportu Dodatki/Magazyn/F9 a) Dodatki - zmiany w opcji Magazyn W oknie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU FOTOLASER Okno startowe programu W jednym zamówieniu można wysłać do 1000 zdjęć Wybierz odpowiednią opcję : Przelew ( tylko poczta) Wybieramy w momencie kiedy zdjęcia mają być

Bardziej szczegółowo

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu

Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przejdź do strony producenta programu http://www.jarsoft.poznan.pl/ 1. STRUKTURA PROGRAMU Program EWIDENCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ jest aplikacją pracującą

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

KS-APTEKA Windows. KAMSOFT S.A. Katowice 2013 KS-AOW. (Wielomagazynowość) Instrukcja WIELOMAGAZYNOWOŚĆ Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 KS-APTEKA Windows (Wielomagazynowość) KAMSOFT S.A. Katowice 2013 Strona 1 z 10 1. Koncepcja wielomagazynowości w System umożliwia zdefiniowanie hierarchicznej struktury przedsiębiorstwa. Elementy struktury

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

System fakturowania zbiorczego i obiegu protokołów rozbieżności

System fakturowania zbiorczego i obiegu protokołów rozbieżności System fakturowania zbiorczego i obiegu protokołów rozbieżności 1) Tworzenie protokołu rozbieżności podczas tworzenia dokumentu przyjęcia. - obsługa tworzy otwarty dokument PZ i drukuje ślepy PZ jak dotychczas

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego

Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego Instrukcja obsługi programu SWWS autorstwa Michała Krzemińskiego Krótkie informacje o programie można znaleźć zarówno w pliku readme.txt zamieszczonym w podkatalogu DANE jak i w zakładce O programie znajdującej

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3

STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 STAŁY KLIENT PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 1.1.3 SPIS TREŚCI Wersja 1.1.3 Strona 3 Moduł Stały Klient jest programem lojalnościowym, który umożliwia wydawanie kart stałego klienta dla wybranych gości

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych.

Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. Zmiany stawek VAT w programach DOS-owych. W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie stawek VAT, firma ETOB-RES proponuje następujący scenariusz postępowania dla użytkowników systemów działających na

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Filie POS - zastosowanie i wdrożenie

Filie POS - zastosowanie i wdrożenie Filie POS - zastosowanie i wdrożenie 1. Zastosowanie. Filie POS są jednym z kilku rozwiązań opartych na programie Small Business, pozwalających na obsługę sprzedaży w sieci sklepów. Zostały opracowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość

Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Podręcznik Jak rozpocząć pracę w 360 Księgowość Ten podręcznik pomoże Ci rozpocząć pracę w 360 Księgowość. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym Działem Wsparcia pod numerem telefonu +48

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

EuroFirma Sklep Internetowy do programów

EuroFirma Sklep Internetowy do programów EuroFirma Sklep Internetowy do programów humansoft HermesMała Firma humansoft HermesStandard Bielsko-Biała,październik 2008 do obsługi sklepu internetowego Instrukcja modułu Sklep Internetowy do programu

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Opis klawiatury komputerowej

Opis klawiatury komputerowej Spis treści utworzony przez NN Opis klawiatury komputerowej...1 1.1.Esc...1 1.2.F1 F12...1 1.3.Backspace...1 1.4.Tab...1 1.5.Caps Lock...2 1.6.Enter...2 1.7.Shift...2 1.8.Ctrl...2 1.9.Alt...2 1.10.Caps

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009

Kancelaria 2.16 - zmiany w programie styczeń 2009 1. Opcje globalne programu. a. Dodano możliwość określenia minimalnej długości hasła, sprawdzania, czy hasło ma duże litery i cyfry oraz jak często hasło ma być zmieniane. Odpowiednie opcje znajdują się

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo