RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN"

Transkrypt

1 RAPORT SA-QS 4/99 - Komentarz PRZYCHODY 689,7 MLN PLN, WZROST O 25,4%. WYNIK NETTO 132,8 MLN NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Przychody wzrosły o 25,4% do 689,7 mln PLN (1998: 549,9 mln PLN) Gazeta wzmocniła swoją pozycję lidera na rynku- sprzedaż egzemplarzy wzrosła o 2,6 %. Przychody netto ze strony ogłoszeniowej wzrosły o 16,1 % Grupa radiostacji lokalnych osiągnęła sprzedaż w wysokości 32 mln PLN (1998:13,6 mln PLN) Inwestycje poligraficzne zgodne z harmonogramem Zysk operacyjny wzrósł o 23,7 % do 195,3 mln PLN (1998: 157,9 mln PLN) Zysk brutto wyniósł 196,3 mln PLN Zysk netto wyniósł 132,8 mln PLN Agora ogłosiła strategię internetową Prezes Wanda Rapaczynski komentuje: Jesteśmy bardzo zadowoleni z tak dobrych wyników. Gazeta Wyborcza nadal umacnia swoją pozycję wiodącego dziennika w Polsce. Bardzo szybko zbudowaliśmy pozycję na rynku radiowym. Jesteśmy przekonani, że równie spektakularny sukces osiągną nasze przedsięwzięcia internetowe, które uruchomimy już w tym roku. Jesteśmy też bardzo dumni z ostatnio otrzymanych międzynarodowych nagród. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne Davos 2000 uznało Agorę za jednego z liderów wschodzących rynków. Institutional Shareholder Services w Waszyngtonie umieścił Agorę w ósemce najlepiej zarządzanych spółek publicznych na świecie, natomiast Institutional Investors wyróżniło ofertę publiczną Agory jako jedną z najlepszych transakcji 1999 roku. Uwagi: Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za cztery 1999, sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Wszystkie porównania do czterech kwartałów 1998 r. dokonywane są z wyłączeniem nadzwyczajnego kosztu operacyjnego w wysokości 34,7 mln PLN poniesionego w kwietniu 1998 oraz kosztu finansowego w wysokości 19 mln PLN związanego z restrukturyzacją Spółki. WSTĘP Pomimo osłabionego wzrostu gospodarczego w Polsce rynek reklamy prasowej nadal wykazywał silną dynamikę wzrostu. Sprzedaż ogłoszeń w czterech kwartałach tego roku była zgodna z oczekiwaniami spółki. Gazeta wzmocniła pozycję lidera na rynku przychodów z reklamy i sprzedaży prasy. Grupa radiowa Agory również umacnia swoja pozycję na rynku. Udział grupy radiostacji lokalnych w ogólnopolskim rynku słuchalności w grupie celowej wzrósł do 9,7% co daje jej pozycję najważniejszego gracza na rynku lokalnym w Polsce. W styczniu 2000 r. Agora ogłosiła swoje plany działań na rynku internetowym. Agora wykorzysta zbudowany dotychczas ogromny potencjał lidera na rynku czytelniczym i ogłoszeniowych oraz bogactwo zawartości Gazety Wyborczej, aby stworzyć przebojowe i atrakcyjne przedsięwzięcie w internecie. Projekt internetowy jest najważniejszym priorytetem Agory. Dlatego też Spółka zdecydowała, że będą nim kierować najlepsi specjaliści i przekaże na rzecz projektu znaczące środki finansowe. W tym roku Agora uruchomi krajowy portal internetowy, kilka portali lokalnych i zaoferuje kilka serwisów tematycznych w dziedzinach najbardziej interesujących polskich konsumentów. Agora rozważa również oferty skierowane do firm.

2 WYNIKI OPERACYJNE Gazeta Wyborcza Gazeta umacnia pozycję lidera na rynku, zarówno pod względem przychodów z reklamy jak i sprzedaży prasy. Średni dzienny nakład w 1999 r. wzrósł o 2,6% do 560 tys. egzemplarzy a średnia dzienna sprzedaż osiągnęła 447 tys. egzemplarzy (wzrost o 2,6 % ). Średnia objętość wyniosła 126 stron przy średniej cenie egzemplarza w wysokości 1,48 PLN. Średnia liczba stron ogłoszeniowych publikowanych dziennie we wszystkich krajowych i lokalnych edycjach Gazety wyniosła 382 (354 w 1998). Przychody netto ze strony ogłoszeniowej ( z ogłoszeniami drobnymi) wzrosły o 16,1 % i wyniosły PLN. Przychody z ogłoszeń ogólnopolskich wzrosły o 27,8 %, z ogłoszeń stołecznych o 24,8 %, a z ogłoszeń na rynkach lokalnych o 18,5%. W ubiegłym roku Gazeta zanotowała także znaczne zwiększenie przychodów z insertów do kwoty 14 mln PLN, co oznacza 55,4% wzrost w stosunku do 1998 roku. W kwietniu 1999 roku Gazeta wzbogaciła swoją ofertę czytelniczą o nowy sobotni dodatek Wysokie Obcasy, skierowany do kobiet oraz nastawiony reklamowo na segment moda i uroda. Wyniki sprzedaży ogłoszeń oraz sprzedaży egzemplarzy nowego magazynu przekroczyły założenia budżetowe. Ponadto, aby wykorzystać potencjał piątku, w listopadzie 1999 r. Gazeta zmieniła makietę i strukturę dodatku telewizyjnego, Gazety Telewizyjnej. Gazeta on-line oferuje użytkownikom bogatą zawartość z tytułów krajowych, wszystkich dodatków lokalnych, ogromnej bazy ogłoszeń drobnych oraz szerokiej gamy dodatków tematycznych, wzbogacaną na bieżąco materiałami audiowizualnymi. Poprzez stronę internetową Gazety Agora oferuje kampanie banerowe oraz sprzedaje dostęp do archiwum. W grudniu 1999 r. strona internetowa Gazety zanotowała 3,5 mln odsłon oraz 500 tys. wizyt. W styczniu 2000 r. liczba wizyt wzrosła do 650 tys. Projekt rozbudowy bazy poligraficznej Agory, który pozwoli wyeliminować ograniczenia technologiczne, zainstalować automatyczny insert oraz lepiej kontrolować koszty druku, przebiega zgodnie z harmonogramem. Czas zakończenia rozbudowy do końca 2000 r. Radio Udział grupy radiostacji lokalnych w ogólnopolskim rynku słuchalności w grupie celowej wzrósł do 9,7 %, co daje jej pozycję najważniejszego gracza na rynku lokalnym w Polsce. Większość stacji wygrywa z konkurencją lokalną a kilka także z krajową. Łączne przychody grupy osiągnęły poziom 32 mln PLN (13,6 mln PLN w 1998 r.). Wyprzedzając założenia budżetowe, w marcu zeszłego roku grupa radiostacji lokalnych osiągnęła pozytywny wskaźnik EBITDA i dodatni wynik netto za 1999 r. Wartość EBITDA w 1999 r. osiągnęła 4 mln PLN ( w 1998 r. wartość ujemna w wysokości 2,8 mln PLN). Zgodnie ze strategią Agora poszerza swoją grupę radiostacji lokalnych. W styczniu 2000 r. Spółka zainwestowała w trzy następne radiostacje i otrzymała jedną koncesje na nadawanie programu radiowego. Wyniki grupy radiowej nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem. Telewizja Agora posiada % w kapitale akcyjnym TKP, spółce holdingowej, będącej właścicielem analogowego i cyfrowego kanału Canal +oraz platformy cyfrowej Cyfra +. Wyniki Cyfry + - ok. 300 tys. subskrybentów cyfrowych na świadczą o dużym zainteresowaniu rynku tego typu usługą. Internet Agora zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie w internet na bazie już istniejących silnych atutów spółki na rynku popularnej i dobrze rozpoznawalnej marki Gazety Wyborczej, szerokiego grona czytelników, bogactwa informacji krajowych i lokalnych oraz ogromnej przewagi na rynku ogłoszeń wymiarowych i drobnych. Rozwój oferty internetowej Agory jest priorytetem Spółki, dlatego też zarząd przeznacza na ten cel znaczne środki

3 finansowe oraz kadrę specjalistów. Projekt internetowy będzie nadzorowany przez Helenę Łuczywo, członka zarządu Agory i główną twórczynię redakcyjnego sukcesu Gazety Wyborczej. Do końca 2000 r. Agora zamierza stworzyć portal krajowy, kilka portali lokalnych i zaoferować kilka serwisów tematycznych w dziedzinach najbardziej interesujących polskich konsumentów. Agora rozważa także oferty skierowane do firm. Wpływy pochodzić będą z reklam ( kierowanych do szerokiego grona odbiorców na poziomie portalu i do specyficznych grup użytkowników i reklamodawców w serwisach tematycznych), a z czasem z handlu elektronicznego. NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE FINANSOWE Przychody netto wzrosły o 25,4% do 689,7 mln PLN (1998: 549,8 mln PLN) w wyniku wzrostu sprzedaży Gazety Wyborczej i dużego wzrostu przychodów z ogłoszeń. Zysk operacyjny wzrósł o 23,7% do 195,3 mln PLN (1998: 157,9 mln PLN) zaś zysk brutto wyniósł 196,3 mln PLN a wynik netto 132,8 mln PLN. Koszty operacyjne wzrosły o 26,0% do 497,3 mln PLN, bez uwzględnienia amortyzacji koszty te wzrosły o 21,1 % do 456 mln PLN. Rentowność operacyjna bez amortyzacji (EBITDA) wzrosła z 32,0% do 34,3%. Rentowność operacyjna z uwzględnieniem amortyzacji (EBIT) spadła z 28,7% do 28,3%. Spadek rentowności operacyjnej związany jest ze wzrostem amortyzacji z 18 mln PLN w 1998 do 41,1 mln PLN w 1999 w wyniku inwestycji poligraficznych i komputerowych. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 198 mln PLN w porównaniu do 93 mln PLN w 1998 r. PERSPEKTYWY Spółka oczekuje dalszego dynamicznego wzrostu rynku ogłoszeniowego w związku z długookresowym wzrostem gospodarczym w Polsce i zmianami strukturalnymi, tj. deregulacją telefonii stacjonarnej, nowymi koncesjami na telefonie komórkową, zwiększoną konkurencją na rynku samochodowym, rozwijającym się sektorem finansowym oraz rosnącym zapotrzebowaniem konsumentów na towary AGD i audio-video oraz usługi typu budownictwo. Zakończenie w 2000 roku programu rozbudowy bazy poligraficznej da Spółce istotne korzyści, m.in. ulepszenie oferty ogłoszeniowej w wyniku wzrostu możliwości druku kolorowego oraz usunięcie ograniczeń objętości Gazety i innych barier technicznych, a także uruchomienie zautomatyzowanego insertu. Chociaż Gazeta pozostaje kluczowym przedsięwzięciem Agory i podstawą dla przyszłego rozwoju, uwaga zarządu koncentruje się na ekspansji w inne media, którą ułatwi wysoka zdolność finansowania. Zgodnie ze strategią ogłoszoną przez Spółkę w styczniu 2000, Agora zamierza uruchomić swoją ofertę w internecie do końca tego roku. Zarząd uważa, że potencjał Spółki wynikający z dobrze rozpoznawalnej i popularnej wśród czytelników i ogłoszeniodawców marki Gazety Wyborczej, bogatej zawartości zbudowanej dzięki Gazecie, jak również pozycja lidera na rynkach ogłoszeniowym i sprzedaży prasy daje Agorze solidne podstawy do zajęcia czołowej pozycji na rynku internetowym. INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dwanaście miesięcy 1999 roku, sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości przyjętymi przez emitenta dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto na dzień bilansowy przedstawionymi w całości w raporcie rocznym za 1998 rok. W okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. zwiększono stan rezerw aktualizujących składniki majątkowe o następujące kwoty: rezerwy na należności tys. PLN rezerwy na naliczone odsetki od udzielonych pożyczek długoterminowych tys. PLN Na dzień 31 grudnia 1999r. stan rezerw na przejściową różnice z tytułu podatku dochodowego wynosił tys. PLN i zwiększył się w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 1999 r. o tys. PLN.

4 Na dzień 31 grudnia 1999r. Grupa nie była stroną postępowania przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych. Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% głosów Zgodnie z najlepszą wiedzą spółki, następujący akcjonariusze posiadali więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ( w nawiasach zamieszczona została całkowita liczba głosów na czwartego 1999): Agora-Holding Sp. z o.o. 47.8% (47.8%); Cox Poland Investment, Inc % (12.19%); Bankers Trust Company 9.67% (9.57%).

5 SA-QS4/99 WYBRANE DANE FINANSOWE do w tys. zł do dnia roku (data przekazania) w tys. EURO do do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Aktywa ( ) VI. Kapitał własny ( ) VII. Liczba akcji ( ) VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ) SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł ,00 2, poprz poprz. A k t y w a I. Majątek trwały Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy z konsolidacji 0-3. Rzeczowy majątek trwały Finansowy majątek trwały akcje i udziały jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy Zapasy Należności krótkoterminowe Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu Środki pieniężne III. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał akcyjny Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość - ujemna) 3. Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe

6 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 0 - ubiegłych 9. Zysk (strata) netto (7 353) (14 747) II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych IV. Rezerwy Rezerwy na podatek dochodowy Pozostałe rezerwy V. Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT do do do (rok bieżący.) do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i (83 437) ( ) (92 662) ( ) materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (82 440) ( ) (91 695) ( ) 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (997) (3 551) (967) (3 517) III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży (12 014) (39 727) (16 502) (54 060) V. Koszty ogólnego zarządu (19 161) (66 378) (28 376) (98 145) VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne (3 837) (44 132) (5 506) (14 769) IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe XIII. Koszty finansowe (4 738) (43 182) (4 817) (59 225) XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV (10) 0 XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne 0 (2) (13) (14) XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji (9 377) (28 098) - XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto XIX. Podatek dochodowy (14 748) (42 410) (18 224) (63 583) XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek (9 030) (36 051) - objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto (7 353) Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)*, (za okres (7 353) dla 1998 r.) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,17) 2,34

8 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH do do do (rok bieżący.) do A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto (7 353) II. Korekty razem Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych (7 114) Odsetki i dywidendy (434) (983) (Zysk) strata z tytułu działalności (589) (3 412) (2 164) inwestycyjnej 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw (1 200) - 0 (39) 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 9. Podatek dochodowy zapłacony (20 159) (39 347) (30 523) (62 375) 10. Zmiana stanu zapasów (4 124) (8 292) (453) (1 562) 11. Zmiana stanu należności (4 169) (15 898) (13 203) 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych (2 503) okresów 15. Pozostałe korekty (1 531) (935) B. Przepływy pieniężne netto z działalności (38 137) ( ) ( ) ( ) inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych - 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w - tym: - w jednostkach zależnych - - w jednostkach stowarzyszonych - - w jednostce dominującej - 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy Otrzymane odsetki Pozostałe wpływy (887) II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( ) ( ) ( ) ( ) 1. Nabycie składników wartości (6 739) (11 765) (811) (2 993) niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników rzeczowego majątku (15 461) ( ) (75 664) ( )

9 trwałego 3. Nabycie składników finansowego majątku (1 729) (18 717) (22 806) (23 277) trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych (1 729) (18 361) (115) (386) - w jednostkach stowarzyszonych (356) 0 (200) - w jednostce dominującej - 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych - 5. Nabycie papierów wartościowych (78 281) ( ) (98 322) ( ) przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe (3 149) (10 230) (1 696) (3 749) 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki (2 974) (10 070) (2 795) (57 508) C. Przepływy pieniężne netto z działalności (1 620) (46 784) finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej (1) Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i (1) (1) 0 pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej (1 671) (4 195) (46 783) ( ) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek - (23 638) ( ) 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych - 0 (18 760) 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz (37) (37) - właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne - (134) (616) 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki (3 868) (3 868) (762) (4 493) 12. Pozostałe wydatki (290) (22 249) (22 249) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) (5 205) (6 673) ( ) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (5 205) (6 673) ( ) w tym zmiana stanu środków pieniężnych z (48) (48) - tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na okresu (F+/- D)

10 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE poprz poprz. Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i , , ,0 - poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych , , ,0 - - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) , ,0 - gwarancji i poręczeń , , Zobowiązania pozabilansowe, razem , , , ,0 Podpis (-y) osoby (-ób) Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentującej (-ych) Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki Wanda Rapaczynski - Prezes Zarządu Piotr Niemczycki - Wiceprezes Zarządu Hanna Kossowska Helena Łuczywo - członek Zarządu Jerzy Thieme - członek Zarządu Data r. Data r.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS w tys. zł 31.03.2000 koniec kwartału 31.12.1999 koniec poprz. Kwartału 31.03.1999 koniec kwartału 31.12.1998 koniec poprz. Kwartału A k t y w a I. Majątek trwały 3 770 3 958 5 745 5 928 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany Raport Kwartalny

Skonsolidowany Raport Kwartalny Skonsolidowany Raport Kwartalny za IV kwartał 2009 roku Grupy Kapitałowej MNI Zawierający: Komentarz Zarządu Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MNI za IV kwartał 2009 roku Informację

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Skrócony skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2014 ROKU Warszawa,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego

AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego AGORA S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 do jednostkowego sprawozdania finansowego 13 kwietnia 2012 r. [www.agora.pl] Strona 1 SPIS TREŚCI Agora S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r.

GRUPA AGORA Raport za II kw. 2011 r. Raport za II kw. r. 12 sierpnia r. [www.agora.pl] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za drugi kwartał r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA DRUGI KWARTAŁ R... 4 I. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003. według polskich standardów rachunkowości Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2003 według polskich standardów rachunkowości 35 [ AGORA KOMENTARZ ZARZĄDU] KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2003 R. Wszystkie dane (jeżeli

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca:

Raport kwartalny z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. IV kwartał 2013 r. Autoryzowany Doradca: Autoryzowany Doradca: Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz.

Raport półroczny SA-P 2001rok (rok bieżący) ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr 163, poz. KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport półroczny SA-P rok (rok ( zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET

Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Grupa Kapitałowa K2 INTERNET Skonsolidowany raport półroczny Warszawa, 28 sierpnia 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe z półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. I KWARTAŁ 2006 Skonsolidowany Raport Kwartalny za pierwszy kwartał 2006 roku kończący się 31 marca 2006 roku sporządzony zgodnie z MSR 2 3 w tys. zł o ile nie podano inaczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY MIT Mobile Internet Technology S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY Zawartość Raportu: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MIT Mobile Internet Technology Informacja dodatkowa do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Ceramika Nowa Gala SA

Ceramika Nowa Gala SA Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia roku do 30 września roku zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w 87 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU

SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOFTBANK ZA I KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014

RAPORT DRUGI KWARTAŁ 2014 RAPORT Q2 2014 DRUGI KWARTAŁ 2014 MEDIACAP SA 1 SPIS TREŚCI I. List od Zarządu 4 II. Informacje finansowe 7 Wybrane dane finansowe 10 Zastosowane zasady i metody rachunkowości 11 Skrócone sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skonsolidowany raport finansowy Skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. oraz za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

GRUPA AGORA Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. oraz za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. oraz za sześć miesięcy 30 czerwca 2014 r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SKONSOLIDOWANY SAR ROK () Zgodnie z 37 ust. 1 Załącznika nr 1 do Regulaminu obrotu RPW CeTO przyjętego uchwałą

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2015 r. oraz za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2015 r.

GRUPA AGORA Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2015 r. oraz za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2015 r. Skrócone półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2015 r. oraz za sześć miesięcy 30 czerwca 2015 r. 14 sierpnia 2015 r. [www.agora.pl] Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS NA 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r.

GRUPA AGORA Raport za I kw. 2015 r. Raport za I kw. 2015 r. 11 maja 2015 r. [ w w w. a g o r a. p l ] Strona 1 Komentarz Zarządu do raportu za pierwszy kwartał 2015 r. SPIS TREŚCI KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 R....

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo