Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref"

Transkrypt

1 Regulamin świadczenia usług oraz korzystania ze sklepu internetowego HZW Agropref 1. Warunki ogólne 1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia i korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym (zwany dalej Sklepem internetowym HZW Agropref ) Sklep internetowy Hurtownia Zaopatrzenia Witrażownictwa Agropref (Sklep internetowy HZW Agropref) jest zarządzany i prowadzony przez Mirosław Wiśniewski Agropref Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Poznaniu (61-312), ul. Glebowa 28, NIP , REGON , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki (Administrator) Dane firmy: Mirosław Wiśniewski Agropref Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ul. Glebowa Poznań tel./fax: Kontakt ze Sklepem internetowym HZW Agropref jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do pod numerem telefonu , pod adresem jak również przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej w zakładce Kontakt Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz ze zm.) W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego HZW Agropref są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem Sklep internetowy HZW Agropref oraz poszczególne jego elementy podlegają ochronie prawnej.

2 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 2.1. Administrator podmiot zarządzający i prowadzący Sklep internetowy HZW Agropref - Mirosław Wiśniewski Agropref Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sklep internetowy HZW Agropref prowadzony w języku polskim przez Administratora serwis internetowy wraz z poszczególnymi jego elementami utrzymywany przez Administratora w domenie umożliwiający świadczenie Usług - dokonywanie zakupu Produktów za pośrednictwem Internetu Usługa odpłatna działalność świadczona przez Administratora w ramach Sklepu internetowego HZW Agropref za pośrednictwem Internetu, polegająca na sprzedaży Produktów Produkt/y artykuły zaopatrzenia witrażownictwa Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep internetowy HZW Agropref skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Nabywcę formą dostawy/odbioru Użytkownik pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która założyła Konto, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca Konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową Nabywca - zarejestrowany Użytkownik Sklepu internetowego HZW Agropref, który dokonał zakupu w sklepie internetowym HZW Agropref poprzez dokonanie wyboru Produktu, podanie swych danych niezbędnych do realizacji zamówienia, zatwierdzenie zamówienia oraz zapłatę ceny. Nabywcą może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca Login (nazwa Użytkownika) ciąg znaków będący indywidualnym oznaczeniem Użytkownika umożliwiający jego identyfikację w Sklepie internetowym HZW Agropref, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji, składający się z minimum 5 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych Hasło unikalny ciąg znaków używany do logowania się w Sklepie internetowym HZW Agropref, wybierany przez Użytkownika podczas Rejestracji z możliwością jego późniejszej zmiany w ustawieniach Konta, składający się z minimum 8 znaków, tj. małych i wielkich liter (a-z lub A-Z) bez polskich znaków z ogonkami, cyfr i/lub znaków specjalnych.

3 2.12. Konto udostępnione bezpłatnie Użytkownikowi przez Administratora prawo dostępu do zasobów Sklepu internetowego HZW Agropref, w którym gromadzone są przekazane dobrowolnie przez Użytkownika dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w serwisie, prowadzone przez Administratora dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika (login), korzystanie z którego wymaga dokonania rejestracji oraz każdorazowego podania loginu i hasła Rejestracja - bezpłatna procedura zakładania Konta w Sklepie internetowym Agropref oraz akceptacja Regulaminu Regulamin - niniejszy regulamin. 3. Warunki korzystania ze Sklepu internetowego HZW Agropref 3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego HZW Agropref jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Sklepie internetowym HZW Agropref (dokonywanie zakupów poprzez rejestrację) bądź rozpoczęcie procesu składania zamówienia przez podanie danych osobowych i adresowych (dokonywanie zakupów bez rejestracji) Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora przekazanych w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego HZW Agropref Korzystanie ze Sklepu internetowego HZW Agropref oznacza akceptację Regulaminu. Zalogowanie w Sklepie internetowym HZW Agropref oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu Sklep internetowy HZW Agropref świadczy Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego HZW Agropref, w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Administrator dołoży wszelkich starań, by Sklep internetowy HZW Agropref funkcjonował w sposób ciągły. Administrator zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu internetowego HZW Agropref mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji danych, naprawy systemu lub dokonania innych prac konserwacyjnych, o czym Administrator informuje ogłoszeniem na stronie www Sklepu internetowego HZW Agropref Usługi są świadczone przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego HZW Agropref do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Administratora.

4 Administrator jest uprawniony do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług bez uprzedniego zawiadamiania Użytkowników, z zastrzeżeniem zachowania praw Nabywcow, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia Usług Prawidłowe i pełne korzystanie przez Użytkowników z Usług oferowanych przez Administratora w ramach Sklepu internetowego HZW Agropref wymaga posiadania komputera z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowanym oprogramowaniem i przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze, przy czym korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu internetowego HZW Agropref może być uzależnione od instalacji oprogramowania, np. typu Java, Java Script itp W przypadku świadczenia Usług Administrator nie jest dostawcą Internetu. W celu korzystania z Usług Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do Internetu W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną Usługą, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, jak np. wirusy, robaki (Worms) czy konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Administrator informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Administratora, jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że mimo stosowania przez Administratora rozmaitych, nowoczesnych technologii obronnych nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami Administrator oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu Cenniki lub reklamy umieszczone w Sklepie internetowym HZW Agropref są jedynie informacją handlową i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one jedynie zaproszenie do rokowań w myśl art. 71 Kodeksu cywilnego Sklep internetowy HZW Agropref nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionych Produktów z otrzymanymi, które wynikają z powodów technicznych lub związanych z różnym odwzorowaniem kolorów Produktów na różnych komputerach, jak i wynikających ze specyfiki Produktu, tj. np. struktury szkła, jego gęstości itp Sklep internetowy HZW Agropref zastrzega możliwość czasowej niedostępności Produktów w żądanej przez Nabywcę kolorystyce, rozmiarze, ilości Sklep internetowy HZW Agropref oraz poszczególne jego elementy, w szczególności jego nazwa, koncepcja, wygląd graficzny, baza danych oraz prawa własności przemysłowej,

5 w tym prawa ochronne na znaki towarowe jest własnością Administratora lub podmiotów, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy i podlega ochronie prawnej Wszystkie Produkty i ich nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli Zdjęcia prezentujące Produkty umieszczone na stronie Sklepu internetowego HZW Agropref mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu Produktu/ów ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Obsługa Sklepu internetowego HZW Agropref jest gotowa do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu Produktu/ów, jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do udostępnienia drogą zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać Dostawa Produktu, który znajduje się na stanie magazynowym Sklepu internetowego HZW Agropref, następuje w ciągu 3 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sklep internetowy HZW Agropref. Dostawa Produktów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia. 4. Przyjmowanie i realizacja zamówienia 4.1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej Klient po zarejestrowaniu (przycisk Zarejestruj się ) i zalogowaniu się na ww. stronie internetowej, dostaje potwierdzenie założenia konta na podany podczas rejestracji adres e- mail. Istnieje również możliwość dokonania zakupów w sklepie internetowym HZW Agropref bez konieczności rejestracji Następnie Klient składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia DO KOSZYKA, a następnie wskazanie w Koszyku sposobu wysyłki/odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia W Koszyku, Klient wskazuje: a) Zamawiane produkty (podając odpowiednią ilość oraz ich rodzaj); b) Adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony; c) rodzaj dokumentu księgowego potwierdzającego sprzedaż: paragon fiskalny lub faktura VAT; d) sposób dostawy; e) sposób płatności;

6 f) kod rabatowy (opcjonalnie) Klient po zapoznaniu się z regulaminem sklepu i zaakceptowaniu jego warunków składa zamówienie przez wybór polecenia ZAMAWIAM Niezwłocznie po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sklepu internetowego HZW Agropref przez obsługę sklepu) Użytkownik otrzymuje em wiadomość potwierdzającą, że zamówienie zostało złożone. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość m.in. telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sklep internetowy HZW Agropref przyjęcia zamówienia do realizacji Sklep internetowy HZW Agropref rozpoczyna realizację zamówienia: a. w przypadku zamówień złożonych w procedurze płatności przy odbiorze, niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia od Użytkownika. b. w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po zaksięgowaniu dokonanej przez Użytkownika wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego HZW Agropref wskazany przy zamówieniu. Klient zobowiązany jest do podania w tytule przelewu numeru zamówienia oraz imienia i nazwiska Zamawiającego zgodnie ze schematem podanym w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przeciwnym przypadku może nastąpić wydłużenie czasu realizacji zamówienia Sklep internetowy HZW Agropref w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w zamówieniu zostaną umieszczone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Użytkownika, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego, adres W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego HZW Agropref) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Użytkownika w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, Sklep internetowy HZW Agropref ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy. W takim wypadku Sklep internetowy HZW Agropref najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, zawiadamia Nabywcę o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Nabywcy sumę pieniężną W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni kalendarzowych, Nabywca jest informowany przez obsługę Sklepu internetowego HZW Agropref o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba Produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się Produktów ze sprzedaży promocyjnej lub wyprzedaży, Sklep internetowy HZW Agropref poinformuje o tym fakcie Użytkownika. W takim wypadku Sklep

7 internetowy HZW Agropref będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon lub faktura VAT, zgodnie z dyspozycją Użytkownika przekazaną w zamówieniu Sklep internetowy HZW Agropref zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodności i rzetelność klienta. 5. Zakupy bez rejestracji 5.1. Podmiot zainteresowany zrobieniem jednorazowych, szybkich zakupów w Sklepie internetowym HZW Agropref (z pominięciem procesu rejestracji i logowania w Sklepie internetowym HZW Agropref) wybiera interesujące go Produkty, dodaje je do Koszyka (zakładka Koszyk ), następnie w zakładce Dane zamawiającego wypełnia formularz Zakupy bez rejestracji Jednorazowe dane do zamówienia, jeśli nie chce być zarejestrowanym Klientem, w którym podaje m.in. swój adres i telefon kontaktowy (w celu wysłania potwierdzenia złożenia oraz przyjęcia zamówienia do realizacji lub do kontaktu w przypadku podania niepełnych danych). Należy pamiętać, że w takim wypadku podmiot: nie ma osobistego koszyka, nie może śledzić statusu swojego zamówienia, nie ma wglądu w historię swoich zamówień, przy ponownych zakupach wszystkie wymagane dane będzie trzeba podać ponownie Z zastrzeżeniem warunków określonych w niniejszym punkcie oraz charakteru nabywania Produktów bez rejestracji, postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności zasady przetwarzania danych osobowych, dotyczące Użytkowników, którzy nabywają Produkty, stosuje się odpowiednio do podmiotów dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji. Przyznanie podmiotom dokonujących nabycia Produktów bez Rejestracji pełnych uprawnień jakie przysługują Użytkownikom zgodnie z Regulaminem (w tym: śledzenie statusu swojego zamówienia, wgląd w historię zamówień, wysyłanie wiadomości do Sklepu internetowego WZH Agropref, możliwość wystawiania komentarzy) może zostać uzależnione od dokonania Rejestracji. 6. Zmiany w zamówieniach 6.1. Zmiany w zamówieniu Użytkownik może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania Produktów do wysyłki). Użytkownik może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem internetowym HZW Agropref poprzez pod adresem lub telefonicznie pod numerem Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Użytkownika jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.

8 7. Ceny Produktów 7.1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego HZW Agropref podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (cena brutto) Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Sklep internetowy HZW Agropref zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów umieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego HZW Agropref, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego HZW Agropref bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 8. Dostawa 8.1. Dostawa Produktów odbywa się w wybrany przez Użytkownika i określony w zamówieniu sposób. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostawy obowiązującym w dniu złożenia przez Użytkownika zamówienia. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w zakładce "Warunki dostawy" W przypadku złożenia przez Użytkownika zamówienia na Produkty nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zażądać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia. Przedpłata taka będzie udokumentowana fakturą VAT, wystawioną przez Sprzedawcę. 9. Czas realizacji zamówienia 9.1. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas przygotowania zamówienia do wysyłki oraz czas dostawy Przy każdym Produkcie podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do przyjęcia zamówienia do wysłania paczki ze Sklepu internetowego HZW Agropref wybraną przez Nabywcę formą dostawy, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, a termin wysyłki dla zamówienia określany jest na podstawie Produktu o najdłuższym czasie realizacji Czas dostawy jest ustalany zgodnie z pkt 5-7 ust. IV Regulaminu.

9 9.4. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez Nabywcę lub przygotowywane są do odbioru z Hurtowni, w zależności od wyboru Nabywcy dokonanego przy składaniu zamówienia Sposób i deklarowane przez przewoźników terminy dostawy dla zamówień: Sposoby i czas dostawy w Polsce: a) Paczka pocztowa, przewidywany czas dostawy według wewnętrznych regulaminów Poczty Polskiej. Usługa wykonywana jest przez Pocztę Polską na podstawie "Regulaminu świadczenia usług pocztowych o charakterze powszechnym" oraz ustawy "Prawo pocztowe", odpowiednich rozporządzeń i aktów wykonawczych; b) firma kurierska, przewidywany czas dostawy, 2 dni robocze. Podane wyżej terminy są terminami deklarowanymi przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. c) odbiór osobisty w Hurtowni, ul. Glebowa 28, Poznań, przewidywany czas dostawy: tego samego dnia roboczego po potwierdzeniu zamówienia em przez Sklep Internetowy HZW Agropref Sklep internetowy HZW Agropref nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Nabywcę nieprawidłowego adresu dostawy. 10. Formy płatności i nadpłaty Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski: a) płatność przy odbiorze gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej; b) płatność gotówką w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Hurtowni, ul. Glebowa 28, Poznań; c) przelew bankowy wykonywany z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 22 O/Poznań konto nr : bez względu na formę dostawy/odbioru W przypadku wybranych Produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep internetowy HZW Agropref zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednia przy opisie Produktu.

10 11. Reklamacje Produktów Jeżeli po otrzymaniu Produktu Nabywca znajdzie w nim wady, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) Sklep internetowy HZW Agropref odpowiada wobec Nabywcy będącego Konsumentem za niezgodność z umową zakupionych Produktów na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 r., nr 141, poz z późn. zm.) Nabywcy przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie internetowym HZW Agropref w przypadku stwierdzenia, że dostarczony Produkt jest niezgodny z umową Nabywca, po uprzednim porozumieniu się ze Sklepem internetowym HZW Agropref np. telefonicznie lub mailowo, powinien odesłać niezgodny z umową Produkt na adres Sklepu internetowego HZW Agropref, ul. Glebowa 28, Poznań. Informacje o rodzaju spedytora zostaną podane podczas kontaktu z Nabywcą. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu oraz drogą mailową opis zgłoszenia reklamacyjnego ze wskazaniem, czy Nabywca chce skorzystać z roszczeń reklamacyjnych (w Sklepie internetowym HZW Agropref), czy gwarancyjnych (u Producenta), a także zakres żądania Nabywcy Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Sklep internetowy HZW Agropref przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie zgodnie z wolą Nabywcy w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe lub wymagające nadmiernych kosztów, Sklep internetowy HZW Agropref zwróci Nabywcy równowartość ceny Produktu. Jeżeli wymiana Produktu narażałaby Nabywcę na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Na życzenie Nabywcy możliwe jest także zamiast uzyskania zwrotu środków finansowych złożenie przez niego oferty na inne dostępne w Sklepie internetowym HZW Agropref Produkty. W takim wypadku dostawa Produktu nastąpi na koszt Nabywcy, a Nabywca otrzyma wyłącznie zwrot różnicy cen (w przypadku zakupu towarów o mniejszej wartości) lub zobowiązany będzie do dopłaty różnicy (w przypadku zakupu Produktów o większej wartości) W razie niezajęcia przez Sklep internetowy HZW Agropref stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Nabywcę reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania reklamowanych Produktów, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sklep internetowy HZW Agropref za uzasadnioną Poniesione, udokumentowane koszty związane z odesłaniem Produktu reklamowanego przez Nabywcę, Sklep internetowy HZW Agropref zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Nabywca będący Konsumentem ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, pod warunkiem zawiadomienia Sklepu internetowego HZW Agropref o wadzie Produktu w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.

11 11.9. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep internetowy HZW Agropref, Nabywca uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji bezpośrednio u Producenta (jeżeli uprzednio nie korzystał z takiej możliwości) lub wystąpienia przeciwko Sklepowi internetowemu HZW Agropref na drogę sądową. W każdym przypadku Nabywca będący Konsumentem może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczących m.in. bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów Zapisy pkt nie mają zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów zastosowanie znajdują w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi/gwarancji. 12. Prawo odstąpienia od umowy Nabywca ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Odstąpienie od umowy dla swojej ważności wymaga złożenia przez Nabywcę oświadczenia na piśmie, wysłanego w terminie wskazanym w pkt. 8.1 powyżej, na następujący adres: Sklep internetowy HZW Agropref, Mirosław Wiśniewski Agropref Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, ul. Glebowa 28, Poznań. Nabywca zobowiązany jest zwrócić Produkt, od którego zakupu odstąpił, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zwracany Produkt należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim dowodem zakupu. Nabywca proszony jest o dodanie adnotacji zwrot ustawowy W przypadku odstąpienia od umowy Sklep internetowy HZW Agropref zwróci Nabywcy kwotę ustaloną w oparciu o obowiązujące przepisy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych przelewem na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez niego adres Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa nie ma zastosowania do zakupów dokonanych przez Przedsiębiorcę. W stosunku do tych podmiotów strony stosują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy Produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

12 13. Reklamacje Usług Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą realizacji Usług przez Administratora, jeżeli Usługi nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Reklamację można złożyć na piśmie za pomocą listu poleconego wysłanego na adres Sklepu internetowego HZW Agropref wskazanego w pkt Regulaminu bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Użytkownika (w szczególności login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie Za dzień złożenia reklamacji uznaje się dzień odebrania przez Administratora reklamacji w prawidłowej postaci, zawierającej wszelkie wymagane elementy i nie wymagającej uzupełnienia Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od zaistnienia zdarzeń stanowiących przyczynę reklamacji Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Administratora, zostaje wysłana na kontaktowy adres Użytkownika podany przez Użytkownika podczas Rejestracji. 14. Rola Administratora oraz prawa i obowiązki Użytkownika Zakazane jest korzystanie z Konta Użytkownika przez osoby trzecie jak i korzystanie z Kont innych Użytkowników Administrator zezwala Użytkownikowi na korzystanie ze Sklepu internetowego HZW Agropref poprzez łączenie się z serwerem Administratora za pomocą udostępnionego Użytkownikowi Konta Zabronione jest wykorzystanie z zasobów Sklepu internetowego HZW Agropref przez Użytkownika w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszający uzasadnione interesy Administratora Użytkownik jest zobowiązany do przechowywania hasła i loginu w bezpiecznym miejscu i do nie udostępniania ich osobom trzecim Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania z jednego, kilku lub wszystkich Kont Użytkownika lub zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu internetowego HZW Agropref, w przypadkach wskazanych w Regulaminie. Zablokowanie możliwości korzystania z Konta

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Cherubin Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dokonywania zakupów, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cherubin.pl. 1 Definicje 1. Aukcja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO (ważny do dnia 24.12.2014) 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Barczyka prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. I. Postanowienia ogólne 1. Dane Sprzedawcy 1.1 Sklep internetowy działający pod adresem www.tropharm.pl prowadzony jest przez Tropharm Marta Rajfur, NIP 6922308043, REGON 360216422 z siedzibą w 59-300

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje:

Regulamin sklepu. Regulamin sklepu. Definicje: Regulamin sklepu Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy www.zdziwsie.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów.

SŁOWNICZEK: Magazyn magazyn zlokalizowany w Kaliszu (62-800), przy ul. Zachodniej 13, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów. Sklep internetowy sklep.tzmkalisz.pl jest prowadzony przez: TZM sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800), ul. Zachodnia 13, Tel./Fax: (62) 752 94 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

5. Jeżeli Użytkownik składa zamówienie jest równoznaczne z tym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy Beta Style działający pod adresem www.betastyle.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży sportowej, obuwia sportowego oraz akcesoriów

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO prezencik-art.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prezencik-art.pl (zwanego dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.ekoinstalacje24.pl z 1.03.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU 1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONTAKT SIMON.EU Sklep internetowy kontakt simon.eu działający pod adresem http://kontakt simon.eu, zwany w dalszej części niniejszego Regulaminu Sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl

Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym. www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin zamawiania i wykonywania pieczątek w Sklepie Internetowym www.pieczatkiwroclaw.pl Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w portalu internetowym prowadzonym w domenie pulsmedycyny.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PROTACTIC REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENZIN ONLINE TACICAL STORE www.protactic.pl Słowniczek: Spółka Spółka pod nazwą CENZIN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-957), ul. Czerniakowska 81/83, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik

REGULAMIN. przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik REGULAMIN Sklep Internetowy działający pod adresem www.foi-mode.eu prowadzony jest przez Agatę Fojcik, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą FOI Agata Fojcik z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu.

DEFINICJE. Katalog produktu strona w Sklepie Internetowym sklep.neronpila.pl, na której przedstawione są oferty kategorii produktu. 1 DEFINICJE Sklep Internetowy sklep.neronpila.pl prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Neron Iwona Nowak Maciejewska - sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową (zwany dalej: Firma)

Bardziej szczegółowo