51 Dess Gregory G., Alex Miller Strategic Management Ekonomia dobrobytu ksiąŝka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "51 Dess Gregory G., Alex Miller Strategic Management Ekonomia dobrobytu ksiąŝka"

Transkrypt

1 Nr inw. Autor Tytuł Klucz tematyczny Jed. Ewid. 0 Jaworski L. Władysław (red.) Bankowość : podręcznik akademicki Bankowość 2 Zeszyty Naukowe rok II nr 1(2)/1997 Ekonomia dobrobytu 3 Zeszyty Naukowe rok II nr 1(3)/1998 Ekonomia dobrobytu 4 Zeszyty Naukowe rok III nr 2(4)/1998 Ekonomia dobrobytu 5 Zeszyty Naukowe rok III nr 3(5)/1998 Ekonomia dobrobytu 6 Zeszyty Naukowe rok IV nr 1(6)/1999 Ekonomia dobrobytu 7 Zeszyty Naukowe rok IV nr 2(7)/1999 Ekonomia 8 Zeszyty Naukowe rok IV nr 3(8)/1999 Ekonomia dobrobytu 9 Zeszyty Naukowe rok V nr 1(9)/2000 Ekonomia dobrobytu 10 Zeszyty Naukowe rok V nr 2(10)/2000 Ekonomia dobrobytu 11 Zeszyty Naukowe rok V nr 3(11)/2000 Ekonomia dobrobytu 12 Narski Zbigniew Poznanie ekonomiczne : poradnik dla magistrantów Nauki ekonomiczne 13 Puślecki Zdzisław W. Die Neuen Bedingungen der ekonomischen zussamenarbeit zwischen Poland und Ekonomia dobrobytu Deutschland 14 Zimniewicz Kazimierz Podstawy zarządzania Zarządzanie 15 Z problematyki prawa administracyjnego i nauki administracji Prawo europejskie 16 Informator o szkołach biznesu w Polsce 2001 Kształcenie 17 Śląski informator edukacyjny Kształcenie 18 Krakowski informator edukacyjny Kształcenie 19 Informator dla kandydatów na studia wyŝsze w roku akademickim 2001/2002 Kształcenie 20 Informator 2001/2002 Studia podyplomowe i MBA Kształcenie 21 Informator dla kandydatów na studia wyŝsze w roku akademickim 2001/2002 Kształcenie 22 Warszawski informator akademicki Kształcenie 23 Studia 2001/2002 Kształcenie 24 Informator o szkołach wyŝszych i policealnych na rok akademicki 2002/2003 Kształcenie 25 Studia podyplomowe : informator 2000/2001 Kształcenie 26 Informator dla maturzystów 2001 Kształcenie 27 Informator dla kandydatów na studia wyŝsze w roku akademickim 2002/2003 Kształcenie 28 Zarzadzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym : Poradnik dla samorządów Zarządzanie 29 Zarzadzanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym : Poradnik dla samorządów Zarządzanie 30 Władyka Anatol, Zawicki Finanse powiatu : poradnik dla samorządów Finanse publiczne Marcin 31 Powiatowe centrum pomocy rodzinie : poradnik Polityka 32 Powiatowe centrum pomocy rodzinie : poradnik Polityka 33 Friedberg Jan, Wańkowicz Zarządzanie drogami w powiecie : poradnik dla samorządów Zarządzanie Wiesław 34 Włodarczyk Cezary, Sitko Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie : poradnik dla samorządów Zarządzanie Stojgniew 35 Wójcik Marek Organizacja starostwa powiatowego: poradnik dla samorządów Powiat

2 36 Wójcik Marek Organizacja starostwa powiatowego: poradnik dla samorządów Powiat 37 Hausner Jerzy (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna : poradnik Marketing 38 Hausner Jerzy (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna : poradnik Marketing 39 Hausner Jerzy Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej : poradnik Polityka 40 Hausner Jerzy Aktywizacja gospodarcza gminy górniczej: poradnik Polityka 41 Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa Powiat 42 Programowanie rozwoju regionalnego : poradnik dla samorządów województwa Powiat 43 Managing International co - operation : manual for Local Government Polityka 44 Managing International co - operation : manual for Local Government Polityka 45 Jones Charles P. Introduction to financial management Kierowanie 46 Jones Charles P. Investments : analysis and management fourth edition Kierowanie 47 Block Stanley B., Hirt Foundations of financial management Kierowanie Geoffrey A. 48 Rose Peter S., Kolari James Financial institutions : understanding and managing financial services fifth edition Finanse publiczne W. 49 Brealey Richard, Stewart Principles of corporate finance Ekonomia dobrobytu Myers 50 Block Stanley B., Hirt Foundations Of Financial Management Zarządzanie Geoffrey A. 51 Dess Gregory G., Alex Miller Strategic Management Ekonomia dobrobytu 52 Fundaments of corporate finance Ekonomia dobrobytu 53 Kaufman Herbert M. Money and banking Bankowość 54 Sweeny Allen, Rachlin Handbook of international financial menegement Zarządzanie Robert 55 Francis Jack Clark Investments : analisys and management Ekonomia dobrobytu 56 Money, banking and the economy Ekonomia dobrobytu 57 Elton Edwin J., Gruber Modern portfolio theory and investment analysis Ekonomia dobrobytu Martin J. 58 Chorofas Dimitris N. Treasury operations and the foreign exchange challenge : a guide to Risk Ekonomia dobrobytu Management Strategies for the New World Markets 59 Gibson Rajna Option valuation : analyzing and Pricing Standardized Option Contracts Ekonomia dobrobytu 60 Gujatari Damodar N. Basic Econometrics Ekonomia dobrobytu 61 Bond Cecil J. Credit management handbook : a Complete Giude to Credit and Accounts Bankowość Receivable Operations 62 Powers Mark J., Castelino Inside the financial futures markets Ekonomia dobrobytu Mark G. 63 Miller Roger Leroy, Pulsinelli Modern money and banking Bankowość Robert W. 64 Epstein Charles B. Managed futures in the institutional portfolio Ekonomia dobrobytu 65 Appleyard Dennis R., Field Alfred J, International Economics : payments, exchange rates, and macro policy second edition Ekonomia dobrobytu

3 66 The Dc gardner Guide to International Capital Markets : dc gardner group PLC Ekonomia dobrobytu 67 Francis Jack Clark, Taylor Instructor's Manual to Accompany : investments Analisys and management : Fifth Ekonomia dobrobytu Richard W. Edition 68 Study Guide for Money and Banking Bankowość 69 Halsey William D. Scribner Dictionary Słowniki 70 James Christopher M., Smith Studies in Financial Institutions : comercial Banks Bankowość Clifford W. 71 Ossenburgen Paul J. Fundamental principles of systems analysis and decison-making Ekonomia dobrobytu 72 Rose Peter S. Money and Capital Markets : the Financial System in the Economy Second Edition Pieniądz 73 Henderson James W., The financial analyst's deskbook : a cash Flow Approach to Liquidity Ekonomia dobrobytu Maness Terry S. 74 Friedman Bernard Lectures on Applications-Oriented Mathematics Matematyka 75 Accession negotiations : Poland on the road to the european union Unia Europejska 76 Tracy John A. Profit Dynamics: achieving Consistent Bottom Line Result Ekonomia dobrobytu 77 Price Michael F. Power Bankers : sales culture secrets of high-performance banks Ekonomia dobrobytu 78 Rosenberg Jerry M. McGraw-Hill Dictionary of Business Acronyms, Initials, and Abbreviations Słowniki 79 Stanisławski Jan Wielki słownik angielsko-polski A-N : z suplementem Słowniki 80 Stanisławski Jan Wielki słownik angielsko-polski O-Z : z suplementem Słowniki 81 Stanisławski Jan Wielki słownik polsko-angielski A-Ó : z suplementem Słowniki 82 Stanisławski Jan Wielki słownik polsko-angielski P-ś : z suplementem Słowniki 83 Dreger Henryk, Dreger Piotr Polsko-Niemiecki Niemiecko-Polski Słownik handlowo finansowy Słowniki 84 Podręczny słownik niemiecko-polski polsko-niemiecki haseł i zwrotów Słowniki 85 Bęza Stanisław, Stawiecka Mały praktyczny słownik biznesmena niemiecko-polski polsko-niemiecki Słowniki Anna 86 Walewski Stanisław Słownik kieszonkowy niemiecko-polski polsko-niemiecki Słowniki 87 Przebieg negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : Unia Europejska Stan na 1 września 200 roku 88 Tempus część I raport z realizacji programu tempus phare Unia Europejska 89 Tempus część II projekty wspólpracy międzyuczelnianej w polskich szkołach Unia Europejska wyŝszych 90 Brandt Siegmund Analiza danych Komputery 91 Wilk Józef Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Inwestycje 92 Godlewska Hanna Lokalizacja działalnosci gospodarczej Gospodarka 93 Almanach banków polskich Bankowość 94 Ber Haus (red.) Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : materiały do ćwiczeń Przedsiębiorstwo 95 Jaklik Andrzej,Micherda Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń Rachunkowość Bronisław, Stępień Marta 96 Andrzej Stępniak (red.) Swobodny przepływ pracowników w kontekście wejścia Polski do Unii Unia Europejska Europejskiej : praca zbiorowa 97 Forum Zeszyt 1 Unia Europejska

4 98 Forum Zeszyt 1 Unia Europejska 99 Forum Zeszyt 1 Unia Europejska 100 Polityka społeczna i zatrudnienie Unia Europejska 101 Borowiecki Ryszard Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw Ekonomia dobrobytu 102 Borowiecki Ryszard Restrukturyzacja a poprawa efektywnosci gospodarowania w przedsiębiorstwie Ekonomia dobrobytu 103 Wojtunik Mariusz, Draczyński Zarządzanie holdingiem Zarządzanie Bogdan 104 Minkiewicz Barbara Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w polsce w latach dziewięćdziesiątych Ekonomia dobrobytu 105 Allen R.G.D. Teoria makroekonomiczna Ekonomia dobrobytu 106 Borkowska Stanisława Ekonomika pracy : metody aktywnego rozwiązywania problemów część I Ekonomia dobrobytu przewodnik 107 Welfe Aleksander Ekonometria Ekonomia dobrobytu 108 Czekaj Jan Kursy akcji notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawaie w Ekonomia dobrobytu świetle wspólczesnych teorii rynku kapitałowego 109 Szpak Jan Historia gospodarcza powszechna dla studiów ekonomicznych Historia 110 KoŜmiński Andrzej K. Po wielkim szoku Ekonomia dobrobytu 111 Bednarczyk Jan L. Polityka pienięŝna przeciw inflacji Polityka 112 Olga Doan Ubezpieczenia Ŝyciowe Ubezpieczenia 113 Surdykowska Stanisława Wykorzystanie rachunku kosztów w procesie ustalania cen nowych produktów Ekonomia dobrobytu 114 Marketing : wybrane zagadnienia Marketing 115 Dobija Mieczysław, Smaga Zastosowania matematyki finansowej Matematyka Edward 116 Nowak Edward Decyzyjne rachunki kosztów Rachunkowość 117 Soczyniec Aleksander, Finanse w mojej firmie Finanse publiczne Worzynski Zenon 118 Luty Zbigniew Rachunkowość finansowa Rachunkowość 119 Jaklik Andrzej, Micherda Podstawy rachunkowosci jednostek gospodarczych Rachunkowość Bronisław 120 Efektywność przedsięwzięć rozwojowych : metody - analizy - przykłady Ekonomia dobrobytu 121 Olchowicz Irena Podstawy rachunkowosci : część II zadania i rozwiązania Rachunkowość 122 Encyklopedia gospodarki materiałowej Gospodarka 123 Bień Witold Ocena finansowej efektywności spólek prawa handlowego : zasady, metody, Ekonomia dobrobytu praktyczne przykłady 124 Martyniuk Teresa Zasady wyceny i amortyzacji majątku trwałego Prawo europejskie 125 Turyna Jan, Pułaska-Turyna Rachunek kosztów i wyników : wybrane problemy podejmowania decyzji Ekonomia dobrobytu Beata zarządczych 126 Więckowski Jerzy Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym Ekonomia dobrobytu 127 Turyna Jan, Pułaska-Turyna Zbiór i rozwiązania zadań do opracowania rachunek kosztów i wyników Rachunkowość Beata 128 Melich Alojzy Organizacja i technika płac w przedsiębiorstwie Ekonomia dobrobytu 129 Długosz Jan Poradnik negocjatora : reguły negocjacji kupieckich Ekonomia dobrobytu

5 130 Koziński Witold Szkice z dynamiki gospodarczej Ekonomia dobrobytu 131 Guzek Marian Ekonomia przejścia : Od kolektywizmu do systemu przyszłości Ekonomia dobrobytu 132 Zarządzanie finansami - Lektury menedŝera Zarządzanie 133 Siwoń Bolesław Jak liczy menedŝer? : system informacji i kalkulacji w biznesie Rachunkowość 134 Nisengolc Stanisław Środki trwałe ; Wartości niematerialne i prawne - amortyzacja i ewidencja w roku Ekonomia dobrobytu Olszewski Dariusz W. Podstawy analizy finansowej przedsiebiorstwa Ekonomia dobrobytu 136 Rutkowski Witold Trochę o pieniądzu Ekonomia dobrobytu 137 Koźmiński Andrzej K. Gospodarka w punkcie zwrotnym Gospodarka 138 Jędrszczyk Jerzy,Serda 64 [Sześćdziesiąt cztery] wzory pism niezbędnych do powstania i funkcjonowania Ekonomia dobrobytu Wiktor, Szumański Andrzej spółek prawa handlowego wraz z komentarzem 139 Sasin Wiesław Podatek od towarów i usług (VAT) w 1999 roku : poradnik podręczny dla nowych Ekonomia dobrobytu podatników-płatników VAT oraz wszystkich zainteresowanych podatkiem VAT po zmianach w przepisach prawnych : minimum wiedzy normatywnej i praktycznej : wzory podsta 140 Kołodko Grzegorz W. Hiperinflacja i stabilizacja w gospodarce postsocjalistycznej Ekonomia dobrobytu,kołodko Grzegorz W.,Skrzeszewska- Paczek ElŜbieta 141 Mieczysław Dobija Dyskonto Gospodarka 142 Gościński Janusz Sterowanie i planowanie : ujęcie systemowe Gospodarka 143 Domaszewicz Roman Finanse w gospodarce rynkowej Finanse publiczne 144 Borowiecki Ryszard Restructuring of the national economy under the systemic transormation Ekonomia dobrobytu 145 Roszczynialska ElŜbieta, Rachunkowość według standardów Uniii Europejskiej : teoretyczne i praktyczne A Rachunkowość Wydymus Zofia B C rachunkowości + D E F...Tom I 146 Roszczynialska ElŜbieta, Rachunkowość według standardów Uniii Europejskiej : teoretyczne i praktyczne A Rachunkowość Wydymus Zofia B C rachunkowości + D E F...Tom I 147 Stopnie awansu zawodowego nauczyciela : dokumenty, komentarze, plan rozwoju Oświata zawodowego wzory pism 148 Awans zawodowy nauczycieli : poradnik Oświata 149 Aronson Elliot Człowiek istota społeczna - wybór tekstów Psychologia 150 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach Ekonometria 151 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach Ekonometria 152 Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach Ekonometria 153 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 154 Komosa Andrzej Technika biurowa Ekonomia dobrobytu 155 Sablowska-Wiśniewska Technika biurowa Ekonomia dobrobytu Mirosława, Witek Eugeniusz 156 Stoner James A. F., Freeman Kierowanie Kierowanie R. Edward, Gilbert Daniel 157 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość

6 158 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 159 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 160 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 161 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 162 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 163 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 164 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 165 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 166 Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Rachunkowość 167 Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych : referaty o Finanse publiczne komunikaty na II Doroczną Konferencję Audytingu Jachranka k. Warszawy, listopada Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 169 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 170 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 171 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 172 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 173 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 174 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 175 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 176 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 177 Fedak Zdzisław Przegląd róŝnic między międzynarodowymi standardami rachunkowosci a ustawą Rachunkowość o rachunkowości 178 Owsiak Stanisław Finanse publiczne : teoria i praktyka Finanse publiczne 179 Owsiak Stanisław Finanse publiczne : teoria i praktyka Finanse publiczne 180 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 181 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 182 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 183 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 184 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 185 Owsiak Stanisław (red.) Sektor finansowy w Polsce Finanse publiczne 186 Owsiak Stanisław (red.) Sektor finansowy w Polsce Finanse publiczne 187 WoŜniak Michał (red.) Statystyka ogólna Statystyka 188 WoŜniak Michał (red.) Statystyka ogólna Statystyka 189 WoŜniak Michał (red.) Statystyka ogólna Statystyka

7 190 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 191 Altkorn Jerzy (red.) Podstawy marketingu Ekonomia dobrobytu 192 Altkorn Jerzy (red.) Podstawy marketingu Ekonomia dobrobytu 193 Altkorn Jerzy (red.) Podstawy marketingu Ekonomia dobrobytu 194 Altkorn Jerzy (red.) Podstawy marketingu Ekonomia dobrobytu 195 Dach Zofia (red.) Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu 196 Dach Zofia (red.) Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu 197 Dach Zofia (red.) Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu 198 Dach Zofia (red.) Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu 199 Dach Zofia (red.) Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu 200 Zając Jacek Polski rynek walutowy w praktyce : produkty transakcje strategie zarządzanie Bankowość rynkiem walutowym 201 Świderski Jerzy Finanse banku komercyjnego : nowe regulacje, standardy, przepisy : podręcznik Banki 202 Monkiewicz Jan (red.) Podstawy ubezpieczeń t.ii - produkty Ubezpieczenia 203 Monkiewicz Jan (red.) Ubezpieczenia w Unii Europejskiej Ubezpieczenia 204 Pietrzak Edmund Międzynarodowe operacje walutowe : rodzaje, mechanizmy, techniki Ekonomia dobrobytu 205 Zabielski Kazimierz Finanse międzynarodowe Finanse 206 Stanisz Tadeusz Zastosowania matematyki w ekonomii Ekonomia dobrobytu 207 Porębski Czesław Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu Ekonomia dobrobytu 208 Finanse, banki i ubezpieczenia w Polsce u progu XXI wieku : tom II Bankowość Bankowość materiały konferencyjne Poznań, września 2000 roku 209 Faerber Esme Wszystko o obligacjach Ekonomia dobrobytu 210 KrzyŜkiewicz Zbigniew Operacje i innowacje bankowe Bankowość 211 Tarczyński Waldemar Rynki kapitałowe : metody ilościowe vol. II Ekonomia dobrobytu 212 Marketing : wybrane zagadnienia Marketing 213 Statystyka matematyczna w zastosowaniach Matematyka 214 Lewandowski Dariusz Analiza ryzyka walutowego Bankowość 215 Pietrzak Bogusław, Polański System finansowy w Polsce : lata dziewięćdziesiąte Finanse publiczne Zbigniew (red.) 216 Micherda Bronisław Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki Rachunkowość rynkowej 217 Sosenko Kazimierz Ekonomia w perspektywie aksjologicznej Ekonomia dobrobytu 218 Erhard Glogowski, Manfred Nowe usługi finansowe Bankowość Münch 219 Banki w Polsce : Wyzwania i tendencje rozwojowe Bankowość 220 Surówka Krzysztof Finanse samorządu terytorialnego w teorii i praktyce Finanse publiczne 221 Adamczyk ElŜbieta Gospodarka komunalna miasta Krakowa w okresie II Rzeczypospolitej Gospodarka 222 Jaworski Władysław L. Banki : rynek, operacje, polityka Bankowość,KrzyŜkiewicz Zbigniew, Kosiński Bohdan 223 Jaworski Władysław L., KrzyŜkiewicz Zbigniew, Kosiński Bohdan Banki : rynek, operacje, polityka Bankowość

8 224 Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej : cześć I Bankowość Finanse publiczne Rynki Finansowe 225 Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej : część II Finanse Finanse publiczne publiczne Finanse Przedsiębiorstw 226 Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 1 Finanse publiczne. Bankowość System bankowy 227 Finanse i bankowość - przekształcenia systemowe. Cz. 2 Rynek finansowy. Bankowość Finanse przedsiębiorstw. Finanse ubezpieczeń 228 Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego. Cz. 1 Finanse publiczne. Bankowość Bankowość i ubezpieczenia 229 Finanse i bankowość - dźwignie wzrostu gospodarczego. Cz. 2 Rynki finansowe. Bankowość Finanse przedsiębiorstw 230 Współczesny bank Bankowość 231 Bitz Michael Produkty bankowe : rynek usług finansowych Bankowość 232 Smaga Marcin Karty płatnicze Karty Płatnicze 233 Belniak Stanisław Rozwój rynku nieruchomości w Polsce na tle krajów wysoko rozwiniętych Nieruchomości 234 Jajuga Krzysztof,Jajuga Inwestycje : instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inŝynieria finansowa Inwestycje Teresa 235 Jaworski L. Władysław (red.) Bankowość : podręcznik akademicki Bankowość 236 Bień Andrzej, Bień Witold Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, poŝyczkach i kredytach : (zasady, przykłady Ekonomia dobrobytu i tablice procentowe) 237 Woźniak Michał (red.) Statystyka ogólna Statystyka 238 Szpringer Włodzimierz Europejskie regulacje bankowe Bankowość 239 Białek Grzegorz Podstawy zarzadzania pieniądzem w banku komercyjnym Zarządzanie 240 Kosikowski Cezary Publiczne prawo bankowe Bankowość 241 Grzywacz Jacek Faktoring Przedsiębiorstwo 242 Szapiro Tomasz, Ciemniak Internet - nowa strategia firmy Ekonomia dobrobytu Robert 243 Limanski Andrzej, Syrek Integracja ekonomiczna Polski z Unia Europejską Unia Europejska Mieczysław 244 Bień Witold Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa Finanse publiczne 245 Malinowska Urszula Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich Przedsiębiorstwo 246 Winch Anna, Winch Mirosław Techniki sprzedaŝy i negocjacji Negocjacje 247 Walkiewicz Rafał Underwriting gwarantowane emisje akcji Bankowość 248 Marecki Krzysztof Rachunkowosć menadŝerska w gospodarce finansowej przedsiębiorstwa Rachunkowość 249 Bień Andrzej, Bień Witold Kalkulacja ceny pieniądza w lokatach, poŝyczkach i kredytach Bankowość 250 Baczyński Andrzej Kontrola skarbowa i kontrola podatkowa : komentarz Kontrola 251 Gołda Michał Leasing Finanse publiczne 252 Miedzynarodowe prawo handlowe Prawo europejskie 253 Kłosiński Mieczysław Albin Miedzynarodowy obrót usługowy Gospodarka

9 254 Mazurkiewicz Ludwik Marketing bankowy Marketing 255 Kowalczyk Lucyna Ocena wiarygodnosci przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo 256 Bartosiewicz Maria, Kubacki Opodatkowanie nieruchomości Podatki Ryszard 257 Michalski Tomasz Polska w drodze do Unii Europejskiej Unia Europejska 258 Grudzewski Wiesław M., Projektowanie systemów zarządzania Zarządzanie Hejduk Irena K. 259 Grudzewski Wiesław M., Przedsiębiorstwo wirtualne Przedsiębiorstwo Hejduk Irena K. 260 Romanowska Maria (red.), Przedsiębiorstwo partnerskie Przedsiębiorstwo Trocki Michał (red.) 261 Nowacki Robert, StruŜycki Reklama w przedsiębiorstwie Reklama Marian 262 Prawo cywilne : zbiór przepisów podstawowych Prawo europejskie 263 Prawo gospodarcze Rzeczypospolitej Prawo europejskie 264 Oręziak Leokadia, Pietrzak Bankowość na świecie i w Polsce : stan obecny i tendencje rozwojowe Bankowość Bogusław 265 Chmielarz Witold Komputer i bank Bankowość 266 Koppen Joachim Strategie banków w Europie Bankowość 267 Informator dla maturzystów 2002/2003 Kształcenie 268 Hausner Jerzy (red.), Maroda Polski talk show : Dialog społeczny a integracja europejska Unia Europejska Mirosław (red.) 269 Hausner Jerzy (red.), Maroda Polski talk show : Dialog społeczny a integracja europejska Unia Europejska Mirosław (red.) 270 Studia z zakresu zarzadzania publicznego : materiały seminarium naukowego Zarządzanie 271 Hausner Jerzy (red.) Komunikacja i partycypacja społeczna Marketing 272 Hausner Jerzy (red.), Mazur Od miejskiej strefy usług publicznych do powiatu Powiat Stanisław (red.) 273 Bochniarz Henryka (red.), Sektorowe programy restrukturyzacji i prywatyzacja majątku państwowego : Prywatyzacja Krajewski Stefan (red.) Wybór ekspertyz 274 Ekonomia Polityka Świadomość Społeczna : materiały z konferencji naukowej Ekonomia dobrobytu poświeconej pamieci Profesora Jerzego Indraszkiewicza 275 Leszczyński Zdzisław, Analiza ekonomiczno-finansowa firmy Ekonomia dobrobytu Skowronek-Mielczarek Anna 276 Kaszubowski Remigiusz Bank hipoteczny : Zagadnienia prawne Bankowość Witold, Olszak Marcin 277 Śliperski Marek Bancassurance : Związki bankowo - ubezpieczeniowe Bankowość 278 Marciniak Stanisław Controlling : Filozofia, Projektowanie Ekonomia dobrobytu 279 Tokaj-Krzewska Agnieszka Forfaiting Ekonomia dobrobytu

10 280 Tokaj-Krzewska Agnieszka Franchising : strategie rozwoju malych firm w Polsce Ekonomia dobrobytu 281 Cygler Joanna Alianse strategiczne Zarządzanie 282 Gmytrasiewicz Maria Aktywa inwestycyjne przedsiębiorstw Rachunkowość 283 Dauter Bogusław, Jankowski Podatki i opłaty samorządowe w orzecznictwie Naczelnego Sądu Prawo europejskie Andrzej Admininstracyjnego 284 Olchowicz Irena, Tłaczała Sprawozdawczość finansowa Finanse publiczne Agnieszka 285 StruŜycki Marian (red.) Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem : uwarunkowania europejskie Zarządzanie 286 Ostaszewski Janusz Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej Zarządzanie 287 Kasiewicz Stanisław Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji Zarządzanie 288 Tuczko Jarosław Zrozumieć finanse firmy Finanse publiczne 289 Ostaszewski Janusz Źródła pozyskiwania kapitału przez spółkę akcyjną Spółka akcyjna 290 Bień Witold Rynek papierów wartościowych Bankowość 291 Lewandowska-Tarasiuk Ewa Sztuka wystąpień publicznych czyli jak zostać dobrym mówcą Retoryka 292 Kłosiewicz-Górecka Urszula, Samorząd terytorialny a rozwój nowoczesnego handlu Samorząd Słomińska BoŜęna 293 Bieniak Jacek, Bieniak Michał Spółka komandytowa-akcyjna Spółka akcyjna 294 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 295 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 296 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 297 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 298 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 299 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 300 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 301 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 302 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 303 Micherda Bronisław (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 304 Gierusz Barbara Podręcznik samodzielnej nauki księgowania Księgowość 305 Gilejko Leszek Społeczeństwo a gospodarka. socjologia ekonomiczna Ekonomia dobrobytu

11 306 Gilejko Leszek Społeczeństwo a gospodarka. socjologia ekonomiczna Ekonomia dobrobytu 307 Dębski Wiesław Akcje, obligacje i ich wycena Bankowość 308 Dębski Wiesław Akcje, obligacje i ich wycena Bankowość 309 Pratley Peter Etyka w biznesie Zarządzanie 310 Proctor Tony Zarządzanie twórcze Zarządzanie 311 McKenna Eugene, Beech Nic Zarządzanie zasobami ludzkimi Zarządzanie 312 Clarke Liz Zarządzanie zmianą Zarządzanie 313 Zelek Aneta Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Zarządzanie 314 Zelek Aneta Zarządzanie strategiczne. Diagnozy, decyzje, strategie. Zarządzanie 315 Walczak Marian (red.) Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Finanse publiczne 316 Walczak Marian (red.) Sprawozdawczość i analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Finanse publiczne 317 Caban Wiesław (red.) Ekonomia: podręcznik dla studiów licencjackich Ekonomia dobrobytu 318 Lewandowski Jerzy Prawo cywilne Prawo europejskie 319 Lewandowski Jerzy Prawo cywilne Prawo europejskie 320 Warzywoda-Kruszyńska [śyć] Na marginesie wielkiego miasta Socjologia Wielisława (red.) 321 Wawrzywoda-Kruszyńska [śyć] Na marginesie wielkiego miasta Socjologia Wielisława (red.) 322 Lewandowski Jerzy Encyklopedia prawa w zarysie Prawo europejskie 323 Lewandowski Jerzy Encyklopedia prawa w zarysie Prawo europejskie 324 Gładys-Jakóbik Jolanta (red.) Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce. Gospodarka 325 Gładys-Jakóbik Jolanta (red.) Kształtowanie się środowiska biznesu jako grupy interesu w Polsce. Gospodarka 326 Ickiewicz Janina Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach. Gospodarka 327 Lamprecht Iwona Prawo gospodarcze : wybór materiałów źródłowych, cz. 1 Prawo europejskie 328 Piasecki Bogdan Przedsiębiorczość i mała firma; teoria i praktyka Gospodarka 329 Piasecki Bogdan Przedsiębiorczość i mała firma; teoria i praktyka. Gospodarka 330 Jaruga Alicja A., Nowak Rachunkowość zarządcza; koncepcje i zastosowania Rachunkowość Wojciech A., Szychta Anna 331 Misala Józef Współczesne teorie wymiany międzynarodowej i zagranicznej polityki Handel ekonomicznej. 332 Wypych Mirosław (red.) Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy. Finanse publiczne 333 Szewczyk Ryszard (red.) Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pienięŝne, kredyty inwestycyjne. Bankowość 334 Szewczyk Ryszard (red.) Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pienięŝne, kredyty inwestycyjne. Bankowość 335 Szewczyk Ryszard (red.) Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pienięŝne, kredyty inwestycyjne. Bankowość 336 Szewczyk Ryszard (red.) Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pienięŝne, kredyty inwestycyjne. Bankowość

12 337 Szewczyk Ryszard (red.) Bankowa obsługa firmy : rachunki, rozliczenia pienięŝne, kredyty inwestycyjne. Bankowość 338 Wrona Jerzy (red.), Rek Podstawy geografii ekonomicznej Gospodarka Jadwiga (red.) 339 Wrona Jerzy (red.), Rek Podstawy geografii ekonomicznej Gospodarka Jadwiga (red.) 340 Wrona Jerzy (red.), Rek Podstawy geografii ekonomicznej Gospodarka Jadwiga (red.) 341 Śliwiński Adam Ryzyko ubezpieczeniowe : taryfy - budowa i optymalizacja Ubezpieczenia 342 Jaroch Waldemar Przestępczość na rynku ubezpieczeń Ubezpieczenia 343 Sławińśki Roman Historia Chin i Tajwanu Historia 344 Bryx Marek (red.) Podstawy zarządzania nieruchomością Nieruchomości 345 Balcerowicz Leszek 800 dni. Szok kontrolowany Ekonomia dobrobytu 346 Gąsowska Agnieszka Bankowość hipoteczna Bankowość 347 Iwanicz-Drozdowska Kryzysy bankowe : przyczyny i rozwiązania Bankowość Małgorzata (red.) 348 Wiatrowski Piotr (red.) Kazusy z prawa dla ekonomistów Prawo europejskie 349 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 350 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 351 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 352 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 353 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 354 Wiatrowski Piotr Wprowadzenie do prawa polskiego Prawo europejskie 355 Kosek-Wojnar Maria, Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Surówka Krzysztof 356 Kosek-Wojnar Maria, Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Surówka Krzysztof 357 Kosek-Wojnar Maria, Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Surówka Krzysztof 358 Kosek-Wojnar Maria, Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Surówka Krzysztof 359 Kosek-Wojnar Maria, Finanse samorządu terytorialnego Finanse publiczne Surówka Krzysztof 360 Samorząd terytorialny Samorząd 361 Wieczorek Małgorzata J., VAT: Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym; Prawo europejskie Zubrzycki J. Komentarz 362 Halsey William D. Scribner Dictionary Słowniki 363 Random House Webster's College Dictionary Słowniki 364 Zimbardo Philip G. Psychologia i Ŝycie Psychologia 365 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 366 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 367 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 368 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 369 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu

13 370 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 371 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 372 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 373 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 374 Dach Zofia Podstawy mikroekonomii Ekonomia dobrobytu 375 Atlas geograficzny dla szkół średnich Geografia 376 Bovee, Courtland L., Thill Business Comunication Today Język angielski John V. 377 Appleyard, Dennis R., Field Interantional Economics Payments, exchange rates and macro policy Ekonomia dobrobytu Jr., Alfred J. 378 Kolb, Robert W., Rodriguez, Principles of Finance Finanse publiczne Ricardo J. 379 Current Issues in the American Economy Ekonomia dobrobytu 380 Borowiecki Ryszard Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw : materiały z Przemysł międzynarodowej konferencji naukowej Zakopane, listopada 1997 roku 381 Borowiecki Ryszard Restrukturyzacja a poprawa efektywnosci gospodarowania w przedsiębiorstwie : Przemysł Materiały z miedzynarodowej konferencji naukowej Zakopane-Koscielisko, 7-10 listopada 1998 roku 382 Borowiecki Ryszard Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw :Materiały z Przemysł międzynarodowej konferencji naukowej Kraków, października 1999 roku 383 Borowiecki Ryszard Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw Przemysł 384 Anastasi Alessandro, Enterprises in the face of contemporary challenges Zarządzanie Borowiecki Ryszard 385 Bień Witold Rynek papierów wartościowych Rynek Kapitałowy 386 Lipowski Tomasz Raje podatkowe : Charakterystyka i sposoby wykorzystywania Informator 387 Boć Jan Prawo administracyjne : Stan prawny na dzień 1 X 2002 Prawo europejskie 388 Hausner Jerzy Studia nad systemem reprezentacji interesów Konflikt społeczny 389 Sułkowska Wanda Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego Rynek ubezpieczeniowy 390 Pestoff Victor A. Reforming Socjal Services in Central and Eastern Europe - an Eleven Nation Polityka Overview 391 Epstein Charles B. Managed futures in the institutional portfolio Ekonomia dobrobytu 392 Argumenta Oeconomica Cracoviensia Ekonomia dobrobytu 393 Cline William R. International Debt Reexamined Gospodarka 394 King Philip International economics and international economic policy Handel 395 Stabryła Adam (red.) Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo 396 Nowoczesne metody organizacji zarządzania; materiały z konferencji naukowj Zarządzanie zorganizowanej z okazji Jubileuszu 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Trzcienieckiego 397 Reforma rynku pracy: jak przyspieszyć tworzenie nowych miejsc pracy/ Gospodarka 398 Domaszewicz Roman Finanse w gospodarce rynkowej Finanse publiczne 399 Dziawgo Danuta Credit-rating: ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym Finanse publiczne 400 Śliperski Marek Bancassurance w Unii Europejskiej i w Polsce Bankowość

14 401 Francis Jack Clark, Taylor Podstawy inwestowania : wycena papierów wartościowych i konstrukcja portfela Rynek kapitałowy Richard W. 402 Tyrała Paweł Skuteczne kierowanie i organizowanie : menadŝerskie przywództwo Zarządzanie 403 Emilia Denek (red.) Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego Bankowość 404 Ofiarski Zbigniew Subwencje i dotacje jednostek samorządu terytorialnego Samorząd 405 Duniewska Zofia, Jaworska- Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie Prawo europejskie Dębska Barbara i inni 406 Mazurkiewicz Ludwik Marketing bankowy Marketing 407 Niedziółka Paweł Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej w banku Bankowość 408 KrzyŜkiewicz Zbigniew Podręcznik do nauki bankowości Bankowość 409 Dahmen Andreas, Jacobi Bankowa obsługa przedsiębiorstw Bankowość Philipp 410 Janowicz Rafał, Klepacz Pieniądz elektroniczny na świecie : istota i zastosowanie elektronicznej Pieniądz Robert portmonetki 411 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 412 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 413 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 414 Brett Michael Świat finansów u progu XXI wieku Finanse publiczne 415 Gęsicki Łukasz, Gęsicki Słownik terminów ekonomiczno-prawnych Słowniki Marek 416 Sasin Wiesław Poradnik analityka : czyli analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce Ekonomia dobrobytu 417 Latoszek Ewa, Proczek Organizacje miedzynarodowe : załoŝenia, cele, działalność Organizacje Magdalena międzynarodowe 418 Pełka Bogusław Zarządzanie przedsiębiorstwami i menadŝeryzm : podręcznik dla menedŝerów Zarządzanie wszystkich szczebli 419 Myszewski Jan M. Zarządzanie zmiennością : systemowe spojrzenie na metody statystyczne w Zarządzanie zarządzaniu jakością 420 ElŜbieta Kawecka- Stosunki Polski z Unią Europejską Polityka Wyrzykowska (red.) 421 Antoszkiewicz Jan D. Metody skutecznego zarządzania Zarządzanie 422 Kasapi Andrew Kredytowe instrumenty pochodne : charakterystyka, rodzaje i zasady obrotu Finanse publiczne 423 Becker Brian E., Huselid Mark Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi Zarządzanie A., Ulrich Dave 424 Ciak Jolanta Polityka budŝetowa Polityka 425 Skrzydło Wiesław Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 roku Polityka 426 Pluciński Eugeniusz M. Makroekonomia gospodarki otwartej : wybrane zagadnienia teoretycznoempiryczne Gospodarka z perspektywy integracji polskiej gospodarki z rynkiem Unii Europejskiej 427 Dębniewski Gustaw, Hryciuk Makroekonomia : wybrane problemy Ekonomia dobrobytu Roman 428 Stępień Marta, Wydmus Zofia Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń 2 Rachunkowość

15 429 Stępień Marta, Wydmus Zofia Podstawy rachunkowosci : zbiór ćwiczeń 2 Rachunkowość 430 Trzcieniecki Jerzy, Teczke Podstawy organizacji i zarządzania : wybrane zagadnienia Zarządzanie Janusz 431 Stabryła Adam Podstawy zarządzania firmą : modele, metody, praktyka Zarządzanie 432 Begg D., Fischer S., Ekonomia - t. 1 Mikroekonomia Ekonomia dobrobytu Dornbusch R. 433 Kozłowska Jadwiga, Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatki Radzewicz Edward 434 Jerzy Dietl (red.), Zofia Zarządzanie w szkolnictwie wyŝszym : materiały konferencyjne Zarządzanie Sapijaszka (red.) 435 Berger Peter L. Zaproszenie do socjologii Socjologia 436 Berger Peter L. Zaproszenie do socjologii Socjologia 437 Berger Peter L. Zaproszenie do socjologii Socjologia 438 Dobosiewicz Zbigniew Podstawy bankowości Bankowość 439 Dobosiewicz Zbigniew Podstawy bankowości Bankowość 440 Dobosiewicz Zbigniew Podstawy bankowości Bankowość 441 Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii Finanse publiczne 442 Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii Finanse publiczne 443 Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii Finanse publiczne 444 Kaliński Mirosław (red.) Nowy system przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół Wojskowość wyŝszych : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniu 28 listopada 2002 r. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie 445 Janc Alfred, Kraska Marcin Credit-scoring: nowoczesna metoda oceny zdolności kredytowej. Bankowość 446 Janc Alfred, Kraska Marcin Credit-scoring: nowoczesna metoda oceny zdolnosci kredytowej. Bankowość 447 NaroŜny Tomasz Czynności kredytowe banku: zagadnienia prawne Bankowość 448 NaroŜny Tomasz Czynności kredytowe banku : zagadnienia prawne Bankowość 449 Wąsowski Włodzimierz Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie Bankowość 450 Wąsowski Włodzimierz Ekonomika i finanse banku komercyjnego w zarysie Bankowość 451 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 452 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 453 Sułkowska Wanda Ubezpieczenia : zagadnienia podstawowe Ubezpieczenia 454 Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii Finanse publiczne 455 Czekaj Jan, Dresler Zbigniew Zarządzanie finansami przedsiębiorstw : podstawy teorii Finanse publiczne 456 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 457 Owsiak Stanisław Podstawy nauki finansów Finanse publiczne 458 Dębski Wiesław Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki Rynek finansowy

16 459 Dębski Wiesław Rynek finansowy i jego mechanizmy : podstawy teorii i praktyki Rynek finansowy 460 Najlepszy Eugeniusz Zarządzanie finansami międzynarodowymi Finanse międzynarodowe 461 Najlepszy Eugeniusz Zarządzanie finansami międzynarodowymi Finanse międzynarodowe 462 Gaudemet Paul Marie, Finanse publiczne Finanse publiczne Molinier Joel 463 Gaudemet Paul Marie, Finanse publiczne Finanse publiczne Molinier Joel 464 Owsiak Stanisław Finanse publiczne : teoria i praktyka Finanse publiczne 465 Owsiak Stanisław Finanse publiczne : teoria i praktyka Finanse publiczne 466 Kowalik Tadeusz, Hausner Polscy ekonomiści w świecie Ekonomia dobrobytu Jerzy (red.) 467 Kowalik Tadeusz, Hausner Polscy ekonomiści w świecie Ekonomia dobrobytu Jerzy (red.) 468 Samuelson Paul A., Nordhaus Ekonomia Ekonomia dobrobytu William D. 469 Samuelson Paul A., Nordhaus Ekonomia Ekonomia dobrobytu William D. 470 Wiktor Jan W. Jednolity rynek wewnętrzny Unii Europejskiej Unia Europejska 471 Owsiak Stanisław (red.) Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80 urodzin prof. R. Finanse publiczne Damaszewicza 472 Owsiak Stanisław (red.) Z teorii i praktyki finansów : księga jubileuszowa dla uczczenia 80 urodzin prof. Finanse publiczne Romana Domaszewicza 473 Czarny Bogusław, Rapacki Podstawy ekonomii Ekonomia dobrobytu Ryszard 474 Sloman John Podstawy ekonomii Ekonomia dobrobytu 475 Getzen Thomas E. Ekonomika zdrowia SłuŜba zdrowia 476 Chrabonszczewska ElŜbieta, Międzynarodowe rynki finansowe Finanse publiczne Oręziak Leokadia 477 Caves Richard E., Frankel Handel i finanse międzynarodowe Finanse publiczne Jeffrey A., Jones Ronald W. 478 Sokołowska-Kornberger Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek Finanse publiczne ElŜbieta samorządu terytorialnego 479 Sobczyk Mieczysław Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania Matematyka fianasowa 480 Owsiak Stanisław ( red.) BudŜet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa Zarządzanie 481 Owsiak Stanisław ( red.) BudŜet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa Zarządzanie 482 Owsiak Stanisław ( red.) BudŜet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa Zarządzanie 483 Owsiak Stanisław ( red.) BudŜet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa Zarządzanie 484 Owsiak Stanisław ( red.) BudŜet władz lokalnych : narzędzia zarządzania : praca zbiorowa Zarządzanie

17 485 Pałka Marian (red.) Vat - PKWiU dla towarów i usług opodatkowanych w 2003 roku stawką 7%, 3%, 0% Podatki 486 Golinowska S., Czepulis- Rutkowska Z., Sitek M., Sowa i zwolnionych oraz objętych zryczałtowanym podatkiem według klasyfikacji GUS obowiązującej przed r. do celów podatku VAT oraz podatku akcyzowego Opieka zdrowotna w Polsce po reformie Opieka zdrowotna A., Sowada Ch., Włodarczyk 487 Sadzikowski Wiesław Ekonomia polityczna kapitalizmu : podręcznik dla wyŝszych szkół ekonomicznych Ekonomia dobrobytu 488 Rutkowski Józef Ekonomia polityczna kapitalizmu Ekonomia dobrobytu 489 Problemy rozwoju turystyki w województwie nowosądeckim Turystyka 490 Górka Kazimierz (red.) Instrumenty ekonomiczne i prawne ochrony środowiska naturalnego w warunkach Ochrona środowiska gospodarki rynkowej : materiały konferencyjne 491 Lutrzykowski Alfred (red.) Lokalne struktury polityczne i samorząd terytorialny od prób reformowania do Samorząd terytorialny ustrojowego przełomu 492 Wotava Milan Podatkowe raje i usługi Offshore Podatki 493 Dereń Aldona Małgorzata Podatki 2001.Cz. 2,Przepisy prawne Podatki 494 Stecki Leopold Darowizna Podatki 495 Budnikowski Adam Międzynarodowe stosunki gospodarcze : praca zbiorowa Gospodarka Kawecka-Wyrzykowska ElŜbieta 496 Gnela Bogusława,śuławska Zarys prawa gospodarczego dla ekonomistów Prawo europejskie Czesława ( red ) 497 Jaklik Andrzej, Micherda Podstawy rachunkowości : zbiór ćwiczeń Rachunkowość Bronisław,Stępień Marta 498 Małecki Jan Marian Zarys historii gospodarczej Polski dla studiów ekonomicznych Historia 499 Szpak Jan Historia gospodarcza powszechna dla studiów ekonomicznych Historia 500 Burns Thomas J., The accounting Sampler Bankowość Hendrickson Harvey S. 501 SmithPeter,Begg David Ekonomia - zbiór zadań Ekonomia dobrobytu 502 Szymla Zygmunt (red.) Transformacja systemowa w Polsce : oceny i perspektywy Gospodarka 503 Niestroja Roman (red.) Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku Przedsiębiorstwo 504 Szromnik Andrzej (red.) Współczesne obszary marketingu : materiały z II warsztatów doktorskich Marketing 505 Steczkowski Jan (red.) Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego Szkolnictwo wyŝsze 506 Steczkowski Jan (red.) Dydaktyka XXI wieku : materiały sympozjum naukowego Szkolnictwo wyŝsze 507 MynarskiStefan (red.) ZaleŜności przyczynowo-skutkowe w badaniach rynkowych i marketingowych : Marketing materiały z V warsztatów metodologicznych 508 Micherda Bronisław (red) Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych : materiały Rachunkowość Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Rachunkowości 509 Gollinger- Tarajko Marta Metody oceny ekologicznej i ekonomicznej modernizacji procesów Technologia chemiczna technologicznych na przykładzie wytwarzania związków chromu i fosforu,

18 510 Adamczyk Jadwiga Koncepcja zrównowaŝonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zarządzanie 511 Filek Janina O wolności i odpowiedzialności podmiotu gospodarującego Etyka Biznesu 512 Marketing u progu XXI wieku : księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Marketing Profesora Jerzego Altkorna 513 Tyrańska Małgorzata, Walas- Budowa systemu wynagradzania w przedsiębiorstwie : pomocnicze materiały Przedsiębiorstwo Trębacz Jolanta dydaktyczne 514 Belniak Stanisław, System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce : pomocnicze materiały Finanse publiczne Wierzchowski Maciej dydaktyczne 515 Pocztowski Aleks ( red. ) Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi Zarządzanie 516 Wędzki Dariusz Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie Przedsiębiorstwo 517 Machaczka Józef Podstawy zarządzania Zarządzanie 518 Machaczka Józef Podstawy zarządzania Zarządzanie 519 Mesjasz Czesław Determinanty i modele procesów negocjacji kredytowych pomiędzy bankiem a Przedsiębiorstwo przedsiębiorstwem 520 Mynarski Stefan Analiza rynku : makromechanizmy Rynek finansowy 521 Dach Zofia (red.) Wprowadzenie do ekonomii Ekonomia dobrobytu 522 Martyniak Zbigniew Historia myśli organizatorskiej : wybitni autorzy z zakresu organizacji i zarządzania Zarządzanie w pierwszej połowie XX w. 523 Łukowicz Anna Karta podatkowa w 2001 roku Karta podatkowa 524 Prace z zakresu handlu zagranicznego Handel 525 Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo 526 Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej Ekonomia dobrobytu 527 Prace z zakresu konsumpcji Gospodarka 528 Prace z zakresu gospodarki regionalnej Gospodarka 529 Prace z zakresu handlu zagraniczego Handel 530 Prace z zakresu nauk politycznych Polityka 531 Prace z zakresu handlu zagranicznego Handel 532 Prace z zakresu filozofii Filozofia 533 Prace z zakresu makorekonomii Ekonomia dobrobytu 534 Kukuła Karol ( red. ) Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach Ekonometria 535 Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej : EU-monitoring Integracja europejska 536 Micherda Bronisław Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki Rachunkowość rynkowej 537 Zeliaś Aleksander Teoria prognozy Ekonometria 538 Siegel J. G, Shim J. K., The McGraw-Hill Pocket Guide to Business Finance Finanse publiczne Hartman S. W. 539 Bajer Andrzej Bestseller : poradnik o spółkach prawa handlowego - szczegółowy komentarz Handel 540 Sokołowska-Kornberger Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek Finanse publiczne ElŜbieta samorządu terytorialnego 541 Dębski Wiesław Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki Rynek finansowy 542 Małgorzata Stahl (red.) Materialne prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady Prawo europejskie 543 Jasiński Wiesław Przeciw szarej strefie : nowe zasady zapobiegania praniu pieniędzy Prawo europejskie 544 Golat Rafał Opodatkowanie praw autorskich i praw pokrewnych 2001 r. Prawo europejskie

19 545 Wąsowski Krzysztof, Pranie brudnych pieniędzy : poradnik dla bankowców : ( wraz z tekstem ustawy z Pieniądz Wąsowski Włodzimierz 16 listopada 2000 roku) 546 Blair Alasdair Nowy przewodnik po Unii Europejskiej Unia Europejska 547 Pełka Piotr, Stasiak Mikołaj Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej : stan prawny na 31 Prawo europejskie sierpnia 2002 roku 548 Kosacka Dorota Podatek od czynności cywilnoprawnych 2001 Prawo europejskie 549 Przybylska-Kapuścińska Rynek finansowy Finanse publiczne Wiesława (red. ) 550 Vollmuth Hilmar J. Controlling - planowanie, kontrola, kierowanie Zarządzanie 551 Vollmuth Hilmar J. Controlling - instrumenty od A do Z Zarządzanie 552 Czykier-Wierzba Dorota Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej Finanse publiczne 553 Czykier-Wierzba Dorota Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej Finanse publiczne 554 Czykier-Wierzba Dorota Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej Finanse publiczne 555 Czykier-Wierzba Dorota Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej Finanse publiczne 556 Heropolitańska Izabela Jak poprawnie wypełnić weksel w 416 przykładach Bankowość 557 Roszkowski Zenon Marketing bankowy Bankowość 558 Roszkowski Zenon Marketing bankowy Bankowość 559 Roszkowski Zenon Marketing bankowy Bankowość 560 Šmid Wacław Marketing pod presją globalizacji : nowe wartości, hierarchia potrzeb Marketing 561 Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo 562 Mansfield Edwin Podstawy mikroekonomii : zasady, przykłady, zadania Gospodarka 563 Sojak S., Stankiewicz J. (red.) Podstawy rachunkowości Rachunkowość 564 Pluta Ewa Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka Public relations 565 Pluta Ewa Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka Public relations 566 Pluta Ewa Public relations - moda czy konieczność? : teoria i praktyka Public relations 567 Gmytrasiewicz Maria, Rachunkowość finansowa Rachunkowość Karmańśka Anna 568 Kamela-Sowińska Aldona Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Rachunkowość (red.) 569 Durlik Ireneusz Restrukturyzacja procesów gospodarczych : reengineering - teoria i praktyka Przedsiębiorstwo 570 Oręziak Leokadia Rynek finansowy Unii Europejskiej Rynek finansowy 571 Oręziak Leokadia Rynek finansowy Unii Europejskiej Rynek finansowy 572 Oręziak Leokadia Rynek finansowy Unii Europejskiej Rynek finansowy 573 Heropolitańska Izabela Weksel w obrocie gospodarczym Weksel 574 RyŜewska Stanisława Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego Bankowość 575 RyŜewska Stanisława Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego Bankowość 576 RyŜewska Stanisława Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego Bankowość + płyta CD 577 Szpringer Włodzimierz Bezpieczeństwo systemu bankowego : konkurencja czy współpraca Bankowość 578 Szpringer Włodzimierz Bezpieczeństwo systemu bankowego : konkurencja czy współpraca Bankowość 579 Szpringer Włodzimierz Bezpieczeństwo systemu bankowego : konkurencja czy współpraca Bankowość 580 Kowalczyk Justyna Biznesplan czyli jak poznać kredytobiorcę Przedsiębiorstwo

20 581 Kowalczyk Justyna Biznesplan czyli jak poznać kredytobiorcę Przedsiębiorstwo 582 Kowalczyk Justyna Biznesplan czyli jak poznać kredytobiorcę Przedsiębiorstwo 583 Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców : (z Przedsiębiorstwo uwzględnieniem zagadnień majątkowo-małŝeńskich) 584 Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców : (z Przedsiębiorstwo uwzględnieniem zagadnień majątkowo-małŝeńskich) 585 Dragunowicz Maria [współ.] Kredytowanie działalności gospodarczej małych przedsiębiorców : (z Przedsiębiorstwo uwzględnieniem zagadnień majątkowo-małŝeńskich) 586 Siemińska Ewa Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo 587 Siemińska Ewa Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo 588 Siemińska Ewa Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo 589 Szpringer Włodzimierz Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce Bankowość 590 Szpringer Włodzimierz Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce Bankowość 591 Szpringer Włodzimierz Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce Bankowość 592 Gigol Katarzyna Opłacalność działalności kredytowej banku Bankowość 593 Gigol Katarzyna Opłacalność działalności kredytowej banku Bankowość 594 Gigol Katarzyna Opłacalność działalności kredytowej banku Bankowość 595 Czerkas Krzysztof Project finance w polskiej praktyce : zastosowanie w działalności deweloperskiej Finanse 596 Czerkas Krzysztof Project finance w polskiej praktyce : zastosowanie w działalności deweloperskiej Finanse 597 Czerkas Krzysztof Project finance w polskiej praktyce : zastosowanie w działalności deweloperskiej Finanse 598 Sposób opracowania studium przedinwestycyjnego dla potrzeb realizacji Inwestycje wspólnych przedsięwzięć i tworzenia spółek z udziałem kapitału zagranicznego 599 Miklaszewski Stanisław (red.) Polska droga do Unii Europejskiej : doświadczenia i wyzwania Unia Europejska 600 Włodyka Stanisław ( red.) Prawo spółek Prawo europejskie 601 Kruciński Marian Metalurgia stali Materiały wsadowe i podstawy procesów rafinacyjnych Stal 602 Kruciński Marian Metalurgia stali cz.2 Tlenowy proces konwertorowy Stal 603 Więckowski Jerzy Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie przemysłowym Przedsiębiorstwo 604 Weber Jürgen, Cebrowska Wprowadzenie do rachunkowości spółek : bilansowanie majątku i kapitałów : Rachunkowość Teresa, Kufel Mieczysław praca zbiorowa 605 Waśniewski Tadeusz Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa Rachunkowość 606 Filar Ewa, Skrzypek Jerzy Biznes plan Przedsiębiorstwo 607 Borowiecki Ryszard ( red. ) Zasady i metody wyceny wartości przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały Przedsiębiorstwo 608 Skalniak Franciszek Elementy gospodarki pienięŝnej przedsiębiorstwa : pomocnicze materiały Bankowość dydaktyczne 609 Burzym ElŜbieta Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym Przedsiębiorstwo

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach

Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny. Status mniejszościowy i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach Sygnatura Autor Tytuł Klucz tematyczny 3430 Mucha Janusz, Pactwa Bożena [red.] "Status mniejszościowy" i ambiwalencja tożsamości w społeczeństwach wielokulturowych Socjologia 1205 Stanisława Rączkowskiego

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK;

BIZNES - PORADNIK; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE; ZARZĄDZANIE - PORADNIK; MARKETING - PORADNIK; 1. B.102510 W.52764 XX lat samorządu terytorialnego w Polsce : doświadczenia - problemy - perspektywy / pod red. Janiny Kowalik, Andrzeja Bednarza. - Toruń : Wydaw.Adam Marszałek, 2011. - 337 s. : mapy,

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013

Biblioteka. Nowości książkowe semestr zimowy 2012/2013 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy /2013 1) Finanse publiczne i samorządowe. System podatkowy 2) Integracja europejska. Fundusze UE i polityka regionalna 3) Polityka społeczno-gospodarcza. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE;

POLSKA - GOSPODARKA - OD 1989 R; POLSKA - GOSPODARKA - KONFERENCJE; 1. B.100662 20 lat przemian ustroju gospodarczego Polski : dokonania i wyzwania / pod red. Stanisława Owsiaka. - Kraków : Uniw.Ekonomiczny w Krakowie. Wydaw., 2010. - 122, [8] s., [6] s. tabl. kolor. ;

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Wałczu Instytut Ekonomiczny Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2008 / 2009 dla I, II i III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość Lista

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014

Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr zimowy 2013/2014 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Prawo 3) Ekonomia rynek pracy polityka regionalna UE 4) Finanse inwestycje podatki ubezpieczenia 5) Finanse samorządowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E

Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Dane oferenta: Osoba do kontaktu: Załącznik nr 2- Formularz oferty nr 1/2015/E Zamówienie obejmuje zakup i dostawę niżej wymienionych książek: Lp. Tytuł Autor Wydawni ctwo Rok Ilość 1. Ekonomika współczesnej

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015

Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 Biblioteka Nowości książkowe - 2014/2015 1) Bezpieczeństwo wewnętrzne 2) Finanse i rachunkowość 3) Informatyka i ekonometria 4) Logistyka 5) Pedagogika 6) Stosunki międzynarodowe 7) Turystyka i rekreacja

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E

Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Załącznik nr 1- Przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego nr 1/2015/E Świadczenie: zakup i dostawa poniższych książek Zleceniodawca: Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Biblioteka, ul. Dolna Brama 8, 80-821

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Bezpieczeństwo międzynarodowe i zwalczanie terroryzmu 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe : wymiar militarny / Przemysław Żurawski vel Grajewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY;

PRZYWÓDZTWO - PORADNIK; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; 1. A.72304 21 cech skutecznego lidera : jak stać się osobą za którą pójdą inni / John C. Maxwell ; [przekład Witold Turopolski]. - Warszawa : Studio Emka, cop.2012. - 164 s. ; 22 cm. PRZYWÓDZTWO - PORADNIK;

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania

Vademecum studenta. Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006. Wydział Zarządzania Vademecum studenta Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005/2006 Wydział Zarządzania 2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Monika Bulsza, Aneta Powroźnik,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA;

NIERUCHOMOŚCI - PRAWO - POLSKA; PRAWO ADMINISTRACYJNE - POLSKA; 1. C.64533 300 postaci, które zmieniły historię Polski i świata : ilustrowna encyklopedia sławnych ludzi / [aut. haseł Magdalena Ciupiał i in. ; red. Jacek Illg]. - Katowice : Videograf II, 2008. - 319,[1]

Bardziej szczegółowo

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014

Biblioteka. Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 Biblioteka Nowości książkowe semestr letni 2013/2014 1) BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 2) PRAWO 3) EKONOMIA, finanse 4) Bankowość i rynki finansowe 5) Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 6) LOGISTYKA 7)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ

KONKURENCYJNOŚĆ; KONKURENCYJNOŚĆ - BADANIE; ORGANIZACJA - KONKURENCYJNOŚĆ; PRZEDSIĘBIORSTWO - KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCYJNOŚĆ 1. B.108232 100 potwornych opowieści o pieniądzach czyli Jak żyć, zarabiać i wydawać z głową / Maciej Samcik. - Warszawa : Agora, 2014. - 319 s. : il. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej). FINANSE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY

SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY 1. B.98322 W.50954 W.50955 AKTYWNE zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa / red. nauk. Katarzyna Kreczmańska-Gigol. - Warszawa : DIFIN, 2010. - 397 s. : rys., wykr. ; 23 cm. PRZEDSIĘBIORSTWO

Bardziej szczegółowo

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych

Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu Pakiet ECTS obowiązujący w roku akademickim 2009 / 2010 dla I, II i III roku studiów stacjonarnych Lista przedmiotów realizowanych na I roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO

PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO Dr inŝ. Agnieszka Wrzochalska Warszawa 28.02.2011 PROPOZYCJE TEMATÓW SEMINARIUM MAGISTERSKIEGO ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1. Metody zarządzania personelem (w firmie X) 2. Relacje pomiędzy strategią

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Finansów Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Finansów Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK;

MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY; SUKCES - ASPEKT PSYCHOLOGICZNY - PORADNIK; KADRY - ZARZĄDZANIE - PORADNIK; 1. A.71382 100 sposobów motywowania innych / Steve Chandler i Scott Richardson ; [przekład Magdalena Bugajska]. - Warszawa : Studio Emka, 2011. - 190,[1] s. ; 22 cm. MOTYWACJE - PSYCHOLOGIA; PRZYWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA;

RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; SPRAWOZDANIA FINANSOWE - STANDARDY; RACHUNKOWOŚĆ - STANDARDY - POLSKA; 1. B.111865 6 etapów sprawnego przejścia z UOR na MSSF : praktyczne wskazówki jak przejść na MSSF i bezpiecznie je stosować / [Marcin Krupa]. - Warszawa : Oficyna Prawa Polskiego : Wiedza i Praktyka, 2015.

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30

Arkusz opisu przedmiotu do Katalogu ECTS. Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady 15 ćwiczenia 30 Nazwa przedmiotu: ALGEBRA LINIOWA Kod przedmiotu: 11.1I02LA2E Formuła przedmiotu: wykłady, ćwiczenia Typ przedmiotu: kierunkowy Rok: I Semestr: II Liczba punktów ECTS: 5 Liczba godzin w semestrze: wykłady

Bardziej szczegółowo