System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16"

Transkrypt

1 System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego 1/16

2 Geneza projektu Niewystarczający przepływ informacji pomiędzy siedzibami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostkami organizacyjnymi Województwa Małopolskiego Zbyt długi proces podejmowania decyzji przez decydentów, zatrudnionych w rozproszonych lokalizacjach i różnych jednostkach organizacyjnych Częste wyjazdy służbowe generujące wysokie koszty funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i jednostek organizacyjnych, Utrudnienia w zakresie współpracy, zarówno lokalnej, regionalnej jak i międzynarodowej. 2/16

3 Cele projektu Cel ogólny projektu Wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Małopolskim poprzez zwiększenie wykorzystania Internetu oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego. 3/16

4 Cele projektu Cel główny projektu Poprawa efektywności pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i wybranych jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego poprzez zwiększenie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na skutek wdrożenia w ww. instytucjach systemu komunikacji video, który usprawni funkcjonowanie tych instytucji oraz umożliwi ich pracownikom korzystanie z nowoczesnego systemu zarządzania opartego na technologiach teleinformatycznych. 4/16

5 Cele projektu Cele szczegółowe poprawa funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego poprzez poprawę przepływu informacji, stworzenie warunków umożliwiających szybsze podejmowanie decyzji, stworzenie możliwości przeprowadzenia spotkań "ad-hoc", tak jak spotkań regularnych, umożliwienie oraz usprawnienie współpracy lokalnej, regionalnej i zagranicznej, stworzenie warunków efektywniejszego wykorzystania czasu pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego i pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego, obniżenie koszów związanych z udziałem pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i pracowników jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego w wyjazdach służbowych 5/16

6 Cele projektu Cele projektu są zgodne z celem Działania 1.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Cel projektu przyczynia się do zwiększenia korzystania przez jednostki publiczne z narzędzi ICT, co wspiera rozwój województwa poprzez sprawniejsze zarządzanie, szybsze podejmowanie decyzji w najważniejszych jednostkach samorządu województwa świadczących usługi publiczne. 6/16

7 Odbiorcy projektu Bezpośrednim odbiorcą projektu wdrożenia systemu komunikacji video w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego i w wybranych jednostkach organizacyjnych Województwa Małopolskiego są pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Marszałkowskim, jednostkach organizacyjnych, oraz przedstawiciele władz Samorządu Województwa Małopolskiego. 7/16

8 Uczestnicy projektu Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Ponadto do systemu komunikacji video podpięty został: Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (sprzęt zakupiony w ramach środków własnych) 8/16

9 Wskaźniki projektu Produkty projektu liczba nowopowstałych/zmodernizowanych/rozbudowanych systemów zarządzania administracją publiczną lub innymi jednostkami publicznymi: 1 szt. Rezultaty projektu liczba instytucji objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych: 6 szt., liczba osób objętych systemem zarządzania opartych na technologiach teleinformatycznych: 153 osób. 9/16

10 Finansowanie i ramy czasowe Projekt współfinansowany ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w ramach Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu przez instytucje zarządzającą uchwałą nr 1166/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7 października 2010 roku. Całkowity koszt projektu: zł brutto. Wkład własny Województwa: ,60 zł Ramy czasowe realizacji: /16

11 Założenia systemu komunikacji video system jest otwarty technologicznie, system może łączyć się z innymi systemami videokonferencyjnymi opartymi na otwartych protokołach, system daje możliwość podłączenia dodatkowych użytkowników, możliwość rozbudowy (np. zakup kolejnego sprzętu, oprogramowania lub licencji), dzięki modelowi licencjonowania na liczbę równoczesnych połączeń (a nie na liczbę urządzeń) z systemu komunikacji video może w praktyce korzystać nieograniczona liczba użytkowników posiadających odpowiednie, wyposażone w kamerę internetową komputery, zainstalowane oprogramowanie i odpowiednie uprawnienia nadane przez administratora systemu, system zapewnienia pełne bezpieczeństwo przesyłanych danych poprzez funkcję szyfracji. 11/16

12 12/16 System komunikacji video

13 Elementy systemu komunikacji video sala telepresence: 1 szt. zestaw składający się z kodeka i kamery (do podłączenia do posiadanych już dowolnych systemów projekcyjnych): 5 szt. zestawy składające się z kodeka, kamery, telewizora wielkoformatowego oraz mobilnego stojaka: 9 szt. videotelefony wyposażone w kamerę i kolorowy wyświetlacz: 39 szt. oprogramowanie videokonferencyjne instalowane na komputerach: 100 szt. kamery internetowe/video będące doposażeniem komputerów, na których zostanie zainstalowane oprogramowanie videokonferencyjne: 100 szt. serwer archiwizacji streaming: 1 szt. mostek telekonferencyjny video łączący różne media/protokoły (PSTN, ISDN, IP): 1 szt. 13/16

14 Praktyczne wykorzystanie systemu System wykorzystywany jest do: prowadzenia posiedzeń Zarządu Województwa, prowadzenia posiedzeń komisji sejmikowych, transmisji sesji Sejmiku Województwa, wykonywania prezentacji multimedialnych, połączeń wideokonferencyjnych z organizacjami zewnętrznymi w kraju i za granicą (np. MAiC, Komisja Europejska, Partnerzy krajowi i zagraniczni oraz Wykonawcami zamówień publicznych). W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku przeprowadzono 1205 konferencji (połączeń) o łącznym czasie trwania 1041 godzin 36 minut 16 sekund. 14/16

15 Praktyczne wykorzystanie systemu Zgodnie z założeniami, które leżały u podstaw projektu, system: pozwala zaoszczędzić czas eliminując przejazdy między lokalizacjami urzędu, generuje oszczędności eliminując koszty związane z przejazdami, umożliwia szybsze podejmowanie decyzji, umożliwia organizowanie spotkań ad hoc oraz zaplanowanych, pozwala na lepszą organizację czasu pracy, jest prosty w obsłudze na poziomie skomplikowania równym jak w przypadku telefonu komórkowego, nie istnieje zatem problem bariery technologicznej. 15/16

16 Dziękuję za uwagę Grzegorz Wójcik Departament Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 16/16

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów

Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko sko-mazurskim Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz

ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz NAZWA INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy ADRES INSTYTUCJI: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, ul. Jagiellooska 3, 85-950 Bydgoszcz LICZBA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI:

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany przez Unie Europejską

projekt współfinansowany przez Unie Europejską projekt współfinansowany przez Unie Europejską PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ Instytucja wdrażająca - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu SPIS TREŚCI: I. Realizacja projektu I.1. Główne cele projektu

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96

Suma kontrolna 2a41-2754-2cbb-0c96 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

5 492 880 euro. 4 626 448 euro

5 492 880 euro. 4 626 448 euro Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2012r. XII. 2012r. KATOWICE, luty 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Wybrane projekty

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I 2013 r. XII 2013 r. KATOWICE, luty 2014 Opracowanie: Śląskie Centrum Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje, które dają oszczędności

Inwestycje, które dają oszczędności Jak zaoszczędzić dzięki strategicznym inwestycjom w rozwiązania komunikacyjne Inwestycje, które dają oszczędności Wielu menedżerów IT musi dziś sprostać trudnemu zadaniu, jakim jest zarządzanie wydatkami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH

BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH BUDOWA SIECI SZEROKOPASMOWYCH PLANOWANIE I PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI Poradnik dla samorządowców CZĘŚĆ I Waldemar E. Grzebyk, Danuta Iłowska, Jarosław M. Janiszewski, Grzegorz Puszczyk Fundacja Wspomagania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r.

Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu. Zielona Góra, 6 marca 2014 r. Infrastruktura Szerokopasmowa w województwie lubuskim- podsumowanie projektu Zielona Góra, 6 marca 2014 r. agenda Godz. 10:00 Godz. 10:10 Godz. 10:40 Cyfryzacji Godz. 11:10 Godz. 11:40 Godz. 12:00 Godz.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMATOR projektu Procesy,

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo