Regulamin. regulamin. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści"

Transkrypt

1 Regulamin regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5. TOWAR 3 6. CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZESYŁKĄ TOWARÓW 4 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5 8. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA W TERMINIE 14 DNI OD DOSTAWY TOWARU 6 9. PROCEDURA REKLAMACJI - KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG O PROWADZENIA KONTA ORAZ NEWSLETTERA PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU KLIENT NIEBĘDĄCY KONSUMENTEM WARUNKI zawierania umów 11 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, PROWADZENIA KONTA I NEWSLETTERA 11 A. Ogólne zasady dokonywania Zamówień 11 B. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 11 C. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 11 D. SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA TOWARU ORAZ ZAŁOŻENIA KONTA 12 E. SKUTKI PRAWNE POTWIERDZENIE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ OTRZYMANIA OFERTY MOMENT ZAWARCIA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW 12 F. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA SPRZEDAŻY 13 G. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 13 H. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 13 II. JĘZYK UMOWY SPRZEDAŻY, UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 13 III. INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ZAWIERANYCH UMÓW MINIMALNY OKRES NA JAKI ZAWIERANE SĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ DOSTARCZANIA NEWSLETTERA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAWA AUTORSKIE COOKIES POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 16 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 17

2 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wskazanych poniżej zwrotach: a. przez Klient - należy rozumieć osobę fizyczną (zarówno będącą konsumentem jak i przedsiębiorcą) lub prawną dokonującą zakupu Towaru w Sklepie. b. przez Konsument - należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu Towaru w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. c. przez Towar należy rozumieć towary (ruchomości, przedmioty, rzeczy) proponowane do sprzedaży w ofercie Sklepu. d. przez Sklep - należy rozumieć Sprzedającego, którego dane są w 3. e. przez Rejestracja" - należy rozumieć złożone zgodnie z Regulaminem oświadczenie o woli zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta lub Newslettera poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Sklepu danych niezbędnych do realizacji tej usługi. f. przez Regulamin - należy rozumieć niniejszy Regulamin. g. przez Konto - należy rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie. h. przez Newsletter - należy rozumieć świadczoną przez Sklep usługę polegającą na nieodpłatnym przesyłaniu listów elektronicznych na adres podany w Formularzu pod adresem zawierających informacje o usługach i działalności Sklepu oraz informacji marketingowych i handlowych na temat Sklepu (m.in. informacje o promocjach, podwyżkach, obniżkach, oraz nowościach dotyczących sprzedawanych przez Sklep Towarów). i. przez Dzień Roboczy - należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem URL oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży, oraz umów o świadczenie usługi prowadzenia Konta i Newslettera. 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i nabywania Towarów oraz korzystania z prowadzenia Konta i otrzymywania Newslettera jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 3. Dokonując zakupu Towaru, zakładając Konto w Sklepie lub subskrybując Newsletter Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 5. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie, z zastrzeżeniem 17 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz ust. 6 poniżej. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Klientom na stronie internetowej w taki sposób, aby Klient przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. 6. Niniejszy Regulamin stanowi przedmiot praw autorskich Sklepu. Jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie Regulaminu, w tym również fragmentów czy wyciągów z Regulaminu w celu komercyjnego oferowania towarów i/lub usług przez osoby trzecie jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia niniejszych postanowień spowodują nieodwołanie podjęcie działań prawnych przez Sklep lub twórcę niniejszego Regulaminu. 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące: a. połączenie z siecią Internet, b. urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące, Strona 2 z 17

3 c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi, d. włączona obsługa cookies oraz JavaScript, e. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 8. Ponadto do korzystania z dostarczania Newslettera i pełnej funkcjonalności poszczególnych wiadomości może być konieczne posiadanie: a. zainstalowanej aktualnej wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie pdf, b. oprogramowania biurowego Microsoft Office umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie doc,.docx,.rtf, c. zainstalowanej aktualnej wersji programu Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 1. Sklep prowadzony jest w ramach: a. działalności gospodarczej Andrzeja Łuczaka prowadzonej pod firmą: "VIRAGO PRODUKT" ANDRZEJ ŁUCZAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej 8, numer NIP: oraz numer REGON: b. działalności gospodarczej Juliusza Łuczaka prowadzonej pod firmą: "VIRAGO PRODUKT" ANDRZEJ ŁUCZAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej 8, numer NIP: oraz numer REGON: wspólników spółki cywilnej pod firmą Virago Produkt s.c. J.Łuczak, A.Łuczak, posiadającej numer NIP: oraz numer REGON: , z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej Adres poczty elektronicznej Sklepu: 3. Numer infolinii Sklepu (czynnej w godzinach ): Koszt połączenia: według stawek operatora. 4. OFERTA SKLEPU 1. Sklep prowadzi sprzedaż profesjonalnych narzędzi warsztatowych wraz z akcesoriami za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej. 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez witrynę internetową o adresie umożliwiającej Klientom składanie zamówień na oferowane Towary. 3. Sklep świadczy także usługi prowadzenia Konta 4. Sklep świadczy także dostarczanie Newslettera 5. Prowadzenie Konta oraz dostarczanie Newslettera świadczone są nieodpłatnie. 6. Ceny oraz szczegółowe opisy poszczególnych Towarów znajdują się na stronach Sklepu 7. Złożenie zamówienia na Towary oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowiąc zaproszenie do składania ofert. Oznacza to, że Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i niniejszym Regulaminie. Zawarcie umowy nastąpi, gdy Klient, który zapoznał się informacjami opublikowanymi na witrynie internetowej złoży ofertę kupna, a Sklep przyjmie ofertę i wyśle wiadomość potwierdzającą dokonanie wysyłki na adres wskazany przez Klienta. 9. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. TOWAR 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Strona 3 z 17

4 2. Towar znajdujący się w ofercie Sklepu posiada niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami na terenie Unii Europejskiej. 3. Cechy i właściwości danego Towaru są opisane na stronie internetowej Sklepu, a wraz z wiadomością potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, o którym mowa w 12 ust. I A pkt. 8 przesyłane są Klientowi szczegółowe informacje dotyczące: nazwy Towaru, określenia producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w przypadku, gdy formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie lub jeśli Towar nie jest dostępny. 5. Sklep oświadcza, iż informacje udostępniane przez Sklep są jedynymi znanymi Sklepowi zapewnieniami o właściwościach Towaru, stąd Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie przez Towar cech, które powinien on mieć zgodnie z publicznymi zapewnieniami producenta lub jego przedstawiciela, jakichkolwiek osób, które wprowadzają Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz jakichkolwiek osób, które poprzez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawiają się, jako producent, w zakresie, w jakim zapewnienia te nie są zgodne z informacjami o Towarze udostępnionymi przez Sklep. 6. CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZESYŁKĄ TOWARÓW 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie otrzymania przez Sklep zamówienia, (cena ustalona i potwierdzona przez Sklep w momencie ustalonym zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt. 7 niniejszego Regulaminu, tj. momencie kliknięcia przez Klienta Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na 2. Informacja o cenie widniejąca na stronie Sklepu w momencie złożenia przez Klienta zamówienia na stronie ma charakter wiążący dla Stron do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie 3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola Chcę otrzymać fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie w formularzu zamówienia wymaganych dla wystawienia faktury danych. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona. 5. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Towary ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. 6. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 7. Zamówiony Towar dostarczany jest przez Sklep za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej zgodnie z postanowieniami ust. 9 poniżej. 8. Koszty dostawy Towaru nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, z wyjątkiem Zamówień o wartości przekraczających 500 zł brutto każde (w takim wypadku koszt dostawy objęty jest ceną tego zamówienia). 9. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy: Strona 4 z 17

5 Kurier UPS Dostawca Kurier (za pobraniem) UPS Zamówienie powyżej 500 zł - Kurier UPS Zamówienie powyżej 500 zł - Kurier (za pobraniem) UPS Informacje o wysyłce Termin dostawy Cena Wysyłka następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zapłaty! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zapłaty! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! 1 2 dni robocze po wysyłce 25,01 zł (brutto) 25,01 zł (brutto) Za darmo Za darmo 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za dostawę Towaru w przypadku zmiany cennika stosowanego przez firmę kurierską lub zmiany podmiotu, z którego usług korzysta Sklep przy dostawie przesyłek z tym zastrzeżeniem, że wiążąca jest cena dostawy obowiązująca w momencie wysłania oferty przez Klienta, zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt. 7 (poprzez kliknięcie przez Klienta Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na 11. Zamówiony Towar dostarczony będzie na adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 12. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden Towar traktowane jest, jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. 13. Klient jest informowany w drodze wiadomości wysłanej na adres wskazany w zamówieniu o przekazaniu przesyłki zawierającej Towar firmie kurierskiej. 14. Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona Klientowi przez firmę kurierską w ciągu 2 dni od daty jej wysyłki, Klient powinien powiadomić Sklep o tej okoliczności poprzez przesłanie informacji o niedoręczeniu przesyłki na adres Sklepu: 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 16. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klient, który się nim posługuje w komunikacji ze Sklepem, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sklep. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości. 17. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności Klient zobowiązany jest zachować termin 7-dniowy termin od dnia odbioru przesyłki na zgłoszenie przewoźnikowi żądania ustalenia stanu przesyłki, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe (Dz.U r., poz j.t. z późn. zm.) 18. Dokonanie przez Klienta zapłaty ceny oraz uiszczenie opłaty za dostawę Towaru jest możliwe: a. za pobraniem należność jest uiszczana kurierowi przy odbiorze Towaru. b. przelewem na konto Sklepu lub szybkim przelewem internetowym dotpay dokonywanym po wysłaniu oferty przez Klienta, zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt Ewentualne koszty dokonania płatności (w tym koszty przelewu) obciążają Klienta. 20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, a także prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży. 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy. 2. Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie Towaru do wysyłki, który nie przekracza jednego Dnia Roboczego od: Strona 5 z 17

6 a. wysłania na adres Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, b. faktycznego wpływu gotówki na konto Sklepu w przypadku wyboru opcji płatności przelewem, c. zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego dotpay. 3. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską, który nie powinien przekroczyć 2 dni. 8. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA W TERMINIE 14 DNI OD DOSTAWY TOWARU 1. Postanowienia niniejszego paragrafu 8 dotyczą Klienta będącego Konsumentem, który może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, a także wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są pod adresem oraz stanowią element niniejszego Regulaminu (treść umieszczono na jego końcu załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu). Taka informacja oraz formularz, są ponadto wysyłane do Klienta wraz z automatyczną informacją o wpłynięciu oferty zamówienia, o której mowa w 12 ust. I A pkt. 8). 3. Klient może także sformułować oświadczenie o odstąpieniu samodzielnie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć poprzez wysłanie listem poleconym na adres siedziby Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) lub przesyłając wiadomość z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu w formacie PDF na następujący adres Sklepu: lub w inny wybrany przez siebie sposób. 5. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na adres Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi kosztów przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep - zgodnie z art 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ). 10. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 12. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane przez Klienta bez zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej (14 dni) wówczas Sklep kieruje do Klienta oświadczenie o nieuznaniu odstąpienia od umowy za skuteczne na adres (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu). 9. PROCEDURA REKLAMACJI - KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą procedury reklamacyjnej jedynie w stosunku do Klientów będących Konsumentami w przypadku niezgodności Towaru z umową. 2. Każdy Towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o niezgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży. Strona 6 z 17

7 3. Klient, po upływie ustawowego, czternastodniowego terminu przysługującego mu na odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość (parz 8), nie może odstąpić od umowy w przypadku, jeśli Towar nie ma wad, albo, jeżeli wada Towaru jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania Towaru. Odpowiedzialność Sklepu za wady fizyczne Towaru dotyczy jedynie niezgodności Towaru z umową istniejącej w momencie wydania Towaru Klientowi. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje, więc w szczególności: a. wad, usterek powstałych po chwili wydania Towaru Klientowi, z przyczyn nietkwiących w Towarze b. braku właściwości niewskazanych w opisie Towaru udostępnionym przez Sklep, c. nieposiadania przez Towar właściwości, których nie miała okazana Klientowi próbka albo wzór Towaru, d. przypadku, gdy Towar nie nadaje się do celu nieokreślonego przy zawarciu umowy, e. jeśli ma to zastosowanie, nieprawidłowego uruchomienia lub zamontowania Towaru w wyniku niezastosowania się do instrukcji dostarczonej przez Sklep wraz Towarem. 4. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w okresie dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. 5. Klient powinien dokonać zawiadomienia o wadzie w formie pisemnej, tj. w drodze listu poleconego przesłanego na adres Sklepu (Puszczykowo , ul. Słoneczna 8) lub w formie oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6. Zawiadomienie powinno zawierać: a. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego o ile adres jest inny niż wskazany w zamówieniu na podstawie, którego Towar dostarczono oraz jego adresu i danych kontaktowych, b. opis wad/y będącej/ych podstawą reklamacji, c. numer rachunku bankowego, na który powinny Klientowi zostać zwrócone część lub całość ceny w przypadku, odstąpienia od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny, jak i koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sklepu, w przypadku, gdy Klient poniósł tymczasowo te koszty w ramach procedury reklamacyjnej,, d. żądanie reklamacji zgodne z uprawnieniami wskazanymi w ust. 11 poniżej, e. wskazanie żądanej formy korespondencji ze strony Sklepu - wiadomość lub list polecony. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na żądanie Sklepu, dostarczyć na koszt Sklepu wadliwy Towar do siedziby Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji. 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz osobie upoważnionej przez Sklep w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 9. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Klienta oraz udziela Klientowi odpowiedzi w drodze listu poleconego lub wiadomości skierowanej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia Towaru, a w przypadku podania innego adresu w zawiadomieniu o niezgodności Towaru z umową (reklamacji) na ten adres. 10. Jeżeli Klient nie otrzymał odpowiedzi Sklepu dotyczącej zasadności jego zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową oraz ustosunkowania się Sklepu do podniesionych w związku z tym roszczeń, w w/w 14-dniowym terminie wówczas uważa się, że Sklep uznał je za uzasadnione. 11. Klient w ramach zgłoszonej reklamacji ma prawo zgłosić następujące żądania: a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, z tym zastrzeżeniem, iż: ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna b. żądać obniżenia ceny - obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z tym zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, c. żądać usunięcia wady Towaru, Strona 7 z 17

8 d. żądać wymiany Towaru na nowy. 12. Sklep po stwierdzeniu istnienia wady: a. W razie zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia wady lub wymiany Towaru na nowy, Sklep dokona usunięcia wady lub wymiany Towaru na nowy, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. b. W razie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep dokona niezwłocznie zwrotu pełnej ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może również usunąć wadę lub wymienić Towar na nowy zgodnie z uprawnieniem przysługującym mu na podstawie art zd. 1 k.c. Sklep nie jest uprawniony do dokonania naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy, jeśli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. c. W razie złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny Sklep dokona niezwłocznie zwrotu odpowiedniej ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może również usunąć wadę lub wymienić Towar na nowy zgodnie z uprawnieniem przysługującym mu na podstawie art zd. 1 k.c. Sklep nie jest uprawniony do dokonania naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy w przypadku złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny Towaru, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. b i c powyżej, Sklep powiadomi Klienta (w sposób wskazany w ust. 9 powyżej), iż w miejsce żądania Klienta odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, zamierza dokonać naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy, w przypadku, jeśli wolą Sklepu będzie wykonanie obowiązków z rękojmi w ten sposób. 14. Klient w ciągu 7 dni powinien powiadomić Sklep (w sposób wskazany w ust. 5 powyżej), iż w miejsce proponowanej przez Sklep wymiany Towaru na nowy żąda jego naprawy lub, iż w miejsce proponowanej przez Sklep wymiany Towaru żąda jego naprawy, którym to żądaniem Sklep będzie związany, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Brak odpowiedzi Klienta w ciągu 7-dni poczytuje się za akceptację propozycji Sklepu i Sklep dokona w takim przypadku naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z tą propozycją. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Sklep może odmówić żądaniu Klienta usunięcia wady w miejsce proponowanej wymiany Towaru na nowy lub żądaniu Klienta wymiany Towaru na nowy w miejsce proponowanej przez Sklep naprawy Towaru, w przypadku, jeśli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób. O odmowie żądaniu Klienta Sklep powiadamia go niezwłocznie, w sposób wskazany w ust. 9, w takim przypadku Sklep dokonuje naprawy zgodnie z propozycją złożoną Klientowi. 16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep. 17. O ile wynika to z przeznaczenia rzeczy i wadliwy Towar został zamontowany Klient może żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sklep, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu. 18. Klient jest obowiązany ponieść część kosztów związanych z demontażem i ponownym zamontowaniem Towaru przez Sklep, przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sklepu zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru. 19. Sklep przyjmuje od Klienta wadliwy Towar w razie jego wymiany na nowy lub odstąpienia od umowy przez Klienta. 15. Naprawa lub wymiana Towaru w ramach wykonania obowiązków z rękojmi przez Sklep wykonywana jest niezwłocznie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż czas naprawy lub wymiany uzależniony jest od rodzaju i charakteru wady oraz reklamowanego Towaru. Sklep podejmie wszelkie starania, aby czas naprawy był jak najkrótszy od daty wydania decyzji co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. 20. Uprawnienia reklamacyjne wskazane w niniejszym paragrafie przysługują Klientowi w ramach rękojmi z tytułu wad rzecz sprzedanej uregulowanej w art.; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Strona 8 z 17

9 r. Kodeks Cywilny (Dz.U r., poz. 121 j.t. z póżn. zm.). Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. 21. Klient pokrywa bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towarów do Sklepu. 10. PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG O PROWADZENIA KONTA ORAZ NEWSLETTERA 1. Korzystanie z usługi Newslettera oraz usługi prowadzenia Konta wiąże się z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z Internet. 2. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera oraz usługi prowadzenia Konta należy zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości lub pisemnie na adres Sklepu: ul. Słoneczna 8, Puszczykowo. 3. Reklamacja powinna zawierać: a. Adres poczty elektronicznej Klienta b. Zarzuty reklamacyjne wraz z uzasadnieniem c. Żądania Klienta. 4. Reklamację należy wnieść w terminie 7 dni od daty zajścia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Klient informowany jest na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji. 11. PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU KLIENT NIEBĘDĄCY KONSUMENTEM 1. Postanowienia niniejszego paragrafu regulują kwestię związane z odpowiedzialnością Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami. 22. Do procedury reklamacyjnej w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U r., poz. 121 j.t. z póżn. zm.), dotyczące rękojmi przy sprzedaży, z zastrzeżeniem modyfikacji i ograniczeń wskazanych poniżej. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary. 2. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy w okresie roku od jej wydania Klientowi niebędącemu Konsumentem. 3. W chwili odbioru Klient niebędący Konsumentem powinien sprawdzić stan przesyłki oraz zbadać jej stan celem stwierdzenia widocznych wad fizycznych Towaru, takich jak uszkodzenia, usterki, ubytki, itp. 4. W przypadku niezbadania przez Klienta niebędącego Konsumentem Towaru w momencie jego wydania Klientowi, Klient ten traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, z tym zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wad ukrytych. 5. W przypadku późniejszego wykrycia wady ukrytej Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zawiadomienia Sklepu o wadzie niezwłocznie, nie później niż terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wady. 7. Klient powinien dokonać zawiadomienia o wadzie w formie pisemnej, tj. w drodze listu poleconego przesłanego na adres Sklepu (Puszczykowo , ul. Słoneczna 8) lub w formie oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 8. Zawiadomienie powinno zawierać: a. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego o ile adres jest inny niż wskazany w zamówieniu na podstawie, którego Towar dostarczono oraz jego adresu i danych kontaktowych, b. opis wad/y będącej/ych podstawą reklamacji, c. numer rachunku bankowego, na który powinny Klientowi zostać zwrócone część lub całość ceny w przypadku, odstąpienia od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny, jak i koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sklepu, w przypadku, gdy Klient poniósł tymczasowo te koszty w ramach procedury reklamacyjnej, d. żądanie reklamacji. 9. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Klienta oraz reklamowanego Towaru oraz udziela Klientowi odpowiedzi w drodze listu poleconego lub wiadomości skierowanej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia Towaru, a w przypadku podania innego adresu w zawiadomieniu o niezgodności towaru z umową (reklamacji), z zastrzeżeniem jednak ust. 10 poniżej. 10. Sklep dokłada wszelkich starań, aby zgłoszenie reklamacyjne Klienta rozpatrzyć w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego wraz Towarem, którego dotyczy reklamacja, Sklep Strona 9 z 17

10 zastrzega sobie jednak prawo do przedłużenia tego terminu w przypadku, gdy wyjaśnienie zgłoszenia wymaga ekspertyzy biegłego rzeczoznawcy. Jeśli Sklep wezwał Klienta do uzupełnienia reklamacji, termin liczy się od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w którymkolwiek terminie nie oznacza uznanie reklamacji przez Sklep. 11. W ramach uprawnień z rękojmi Klienta z rękojmi Sklep dokonuje, wedle swojego swobodnego wyboru, naprawy wadliwego Towaru lub jego wymiany na nowy Towar i to niezależnie od żądania Klienta niebędącego Konsumentem zgłoszonego w zawiadomieniu reklamacyjnym. Jeśli wymiana bądź naprawa nie są możliwe lub w ocenie Sklepu nie są uzasadnione Sklep dokona zwrotu całości ceny w przypadku odstąpienia od umowy lub części ceny w przypadku żądania obniżenia ceny, w zależności od żądania Klienta, z tym zastrzeżeniem, iż oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie może być złożone w razie wady nieistotnej. W przypadku złożenia przez Klienta niebędącego Konsumentem oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku wady nieistotnej, w razie braku naprawy lub wymiany wadliwego Towaru przez Sklep, Sklep dokona zwrotu odpowiedniej części ceny na rzecz Klienta. 12. W przypadku, jeśli Klient domagał się w zawiadomieniu reklamacyjnym naprawy lub wymiany wadliwego Towaru na nowy, w przypadku niemożności naprawy lub wymiany lub ich nadmiernych kosztów, Sklep powiadomi o tym fakcie Klienta, w sposób wskazany w ust. 9 powyżej, wzywając go do wskazania, czy decyduje się odstąpić od umowy (odstąpienie od umowy jest możliwe jedynie w przypadku wady istotnej) lub domaga się obniżenia ceny. W przypadku braku odpowiedzi Klienta w terminie 14 dni od otrzymania informacji Sklepu, Sklep wg swojego wyboru dokona zwrotu części lub całości ceny. 13. Od decyzji Sklepu Klientowi nie przysługuje odwołanie w ramach procedury reklamacyjnej, która ulega wyczerpaniu po wydaniu przez Sklep decyzji w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klienta. 16. W przypadku uznania reklamacji Klienta, Sklep zwraca Klientowi koszty przesyłki Towaru do Sklepu w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, oraz dokonuje przesłania Towaru naprawionego lub nowego Klientowi na swój koszt lub zwrotu całości ceny (w razie uznania żądania Klienta odstąpienia od umowy) lub zwrotu Towaru wraz oraz częścią ceny Towaru. Za dzień zwrotu całości lub części ceny uważa się dzień wydania polecenia przelewu przez Sklep, za dzień przesłania Towaru uważa się dzień nadania przesyłki. Zwrot całości lub części ceny nastąpi nie później niż 14 dni, licząc od dnia wydania decyzji Sklepu. 17. Naprawa lub wymiana Towaru w ramach wykonania obowiązków z rękojmi przez Sklep wykonywana jest niezwłocznie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż czas naprawy lub wymiany uzależniony jest od rodzaju i charakteru wady oraz reklamowanego Towaru. Sklep podejmie wszelkie starania, aby czas naprawy nie przekraczał 14 dni od daty wydania decyzji, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. 14. Sklep nie jest w żadnym wypadku zobowiązany do demontażu i zamontowania Towaru w przypadku zamontowania przez Klienta reklamowanego Towaru. 15. W przypadku nieuznania reklamacji Klienta, Sklep nie zwraca kosztów przesyłki Towaru do Sklepu w ramach zgłoszenia reklamacyjnego, oraz wzywa Klienta w odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, do przesłania odpowiedniej kwoty celem przesłania Klientowi z powrotem Towaru. 16. W przypadku nieuznania przez Sklep reklamacji Klienta, Sklep przechowuje Towar bezpłatnie przez 14 dni od daty otrzymania przez Klienta odpowiedzi Sklepu na zgłoszenie reklamacyjne. 17. W przypadku niedokonania przez Klienta wpłaty odpowiedniej kwoty celem opłacenia zwrotnej przesyłki z Towarem w wyznaczonym przez Sklep terminie, Sklep przechowuje Towar odpłatnie przyjmując obowiązującą stawkę rynkową. Towar przechowywany jest na niebezpieczeństwo Klienta. Sklep zastrzega sobie także prawo sprzedaży rzeczy na rachunek Klienta po upływie 2 miesięcy od bezskutecznego upływu terminu na opłacenie przez Klienta kosztów przesyłki zwrotnej Towaru. Sklep ma prawo potracić z otrzymanej ceny sprzedaży Towaru swoje roszczenia z tytułu wynagrodzenia za odpłatne przechowanie rzeczy, o których mowa powyżej. 18. Reklamacji nie podlegają: a. uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy użytkującego zakupiony Towar, b. uszkodzenia związane z normalnym zużyciem Towaru, c. uszkodzenia powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych o charakterze losowym, w szczególności: zalanie, wyładowania atmosferyczne, działania środków chemicznych, d. uszkodzenia powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania czy konserwacji, w tym niezgodnymi z przeznaczeniem, e. uszkodzenia w postaci korozji oraz ubytki w lakierze czy powłoce Towarów, niepowodujące technicznej niemożności korzystania z Towaru, Strona 10 z 17

11 f. uszkodzenie Towarów w związku z połączeniem Towaru z innym urządzeniem czy narzędziem, a także używaniem Towaru w zespole innych urządzeń czy narzędzi, nieprzeznaczonych do korzystania wraz z określonym Towarem zgodnie z DTR lub instrukcjami do tych Towarów, g. Towary w stosunku, do których przeprowadzono proces cięcia lub spawania. 12. WARUNKI zawierania umów I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, PROWADZENIA KONTA I NEWSLETTERA A. Ogólne zasady dokonywania Zamówień 1. Zamówienia na Towary są przyjmowane elektronicznie poprzez strony internetowe Sklepu za pomocą udostępnionego formularza (umowa zawierana na odległość) i na zasadach opisanych poniżej Regulaminu. 2. Warunkiem dokonania zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. 3. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza, iż Klient powinien uzupełnić wszystkie rubryki oznaczone, jako pola obowiązkowe, a dane powinny być zgodne ze stanem rzeczywistym. 4. Możliwe jest zamówienie Towaru bez konieczności trwałego rejestrowania w bazie Sklepu i zawierania umowy o świadczenie usług Prowadzenia Konta (tzw. zakupy bez rejestracji Szybkie Zamówienie ). 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub niezrozumiałego wypełnienia formularza przez Klienta. 6. Sklep w związku z zamówieniem kontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej ( ) bądź telefonicznie. 7. Poprzez kliknięcie Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na Klient składa wiążącą ofertę kupna. Od tego momentu Klient nie może zmienić treści zamówienia, w tym nie jest możliwe połączenie zamówienia z innym zamówieniem (jest to możliwe tylko za indywidualną zgodą Sklepu). 8. Następnie Klient otrzymuje automatyczną informację o wpłynięciu oferty zamówienia, które nie może w żadnym wypadku zostać uznane za zawarcie umowy. o wpłynięciu oferty zamówienia: a. wysyłany jest na adres Klienta podany w formularzu zamówienia, b. w wiadomości tej zawarte będzie podsumowanie zamówienia wraz z ceną do zapłaty, a także szczegółowy opis Towaru (w tym: informacja dotycząca nazwy Towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach). c. Do wiadomości takiej załączane są Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem oraz Wzór formularza odstąpienia od umowy. 9. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia wysyłki przez Sklep pocztą elektroniczną, na adres Klienta podany w formularzu zamówienia. 10. Zamówienia można składać przez całą dobę. B. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Konta Klient wpisuje swój adres w formularz rejestracyjny dostępny na stronie kliknięcia ikony Zarejestruj się. 2. Następnie Klient uzupełnia prawidłowo dane oznaczone strzałką i powinien kliknąć ikonę Zarejestruj się. C. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera Klient wpisuje swój adres w formularz rejestracyjny dostępny na stronie (oznaczonym, jako ebiuletyn-newsletter ), na który będzie przekazywany Newsletter i kliknięcia ikony strzałki. 2. Na podany adres przesyłany jest Hiperłącze (link), którego klikniecie lub wpisanie w przeglądarkę internetową powoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera (rozpoczyna świadczenie usługi Newslettera). Strona 11 z 17

12 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest także możliwe w trakcie zakładania Konta, poprzez zaznaczenie ikony Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego rozsyłanego e- mailem. D. SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA TOWARU ORAZ ZAŁOŻENIA KONTA 1. Do korzystania z oferty Sklepu nie jest wymagana rejestracja (możliwe jest dokonywanie zakupów bez zawierania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie). 2. Rozpoczęcie korzystania z oferowanych przez Sklep usługi prowadzenia Konta oraz sprzedaży Towaru następuje poprzez podanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej w formularzu zamieszczonym pod adresem 3. Po podaniu danych wymaganych w formularzu dostępnym pod adresem i ich potwierdzeniu kliknięciem na ikonę Zarejestruj się następuje rejestracja Konta i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie. 4. Klient ma także możliwość dokonania zakupu bez zawierania umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w Sklepie, w drodze kliknięcia Szybkie zakupy i wypełnienie formularza zamówienia. 5. Aby dokonywać zamówień Klient, który posiada Konto w zakładce Logowanie podaje swój adres poczty elektronicznej i hasło do Konta oraz klika pole Zaloguj. 6. Celem dokonania zakupu w Sklepie, Klient ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki Towarów dostępnej na stronie internetowej Sklepu, a także przeglądania opisów poszczególnych Towarów, wraz z ich cenami i informacją o dostępności. 7. Celem złożenia zamówienia Klient wybiera interesujący go Towar poprzez kliknięcie na jego nazwę lub zdjęcie widoczne na stronie internetowej Sklepu. 8. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie zamówienia powinien kliknąć pole Dodaj do koszyka. 9. Także w tym momencie Klient ma możliwość zarejestrowania w Sklepie zawierając na zasadach określonych powyżej umowę o świadczenie usługi prowadzenia Konta. 10. Po zakończeniu wyboru Towarów i podaniu danych wymaganych w formularzu Klient winien kliknąć polecenie Dalej na stronie Następnie Klient wybiera sposób dostawy oraz jest jednocześnie informowany o jego koszcie oraz wybiera sposób płatności klikając na ikonę Zapłać przelewem lub Zapłać przy odbiorze Płacisz za towar przy dostawie lub Zapłać przez dotpay.pl. 11. Po wyborze sposobu płatności Klient proszony jest o potwierdzenie woli złożenia zamówienia na określony Towar poprzez kliknięcie ikony Potwierdzam zamówienie - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie 12. Kliknięcie ikony Potwierdzam zamówienie - zamówienie z obowiązkiem zapłaty jest równoznaczne z zakończeniem procesu składania oferty kupna określonego Towaru. 13. Następnie Klient otrzymuje zawierający potwierdzenie wpłynięcia zamówienia. potwierdzający dokonanie zamówienia zostanie wysłany nie później niż w terminie 24 h od momentu zakończenia procesu poprzez kliknięcie ikony Potwierdzam zamówienie - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie 14. W przypadku nieotrzymania wiadomości zawierającej potwierdzenie wpłynięcia zamówienia w w/w terminach, Klient winien skontaktować się ze Sklepem w celu wyjaśnienia sytuacji. E. SKUTKI PRAWNE POTWIERDZENIE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ OTRZYMANIA OFERTY MOMENT ZAWARCIA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta następuje z chwilą podania wymaganych danych i kliknięcia ikony Zarejestruj się na stronie 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje z chwilą: a. kliknięcia Hiperłącza (link) przesłanego na adres podany w formularzu rejestracyjnym (oznaczonym jako ebiuletyn-newsletter lub wpisania tego Hiperłącza (link) w przeglądarkę internetową, Strona 12 z 17

13 b. z chwilą podania wymaganych danych i kliknięcia ikony Zarejestruj się na stronie przy zaznaczonej ikonie Zapisz się do naszego biuletynu informacyjnego rozsyłanego em 3. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru następuje z chwilą wysłania przez Sklep wiadomości na adres wskazany przez Klienta potwierdzającego dokonanie wysyłki. F. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA SPRZEDAŻY 1. W każdym momencie dokonywania zakupów poprzez klikanie na ikony Dodaj do koszyka znajdujące się przy poszczególnych Towarach, w lewej górnej części ekranu, Klient jest informowany o jednostkowej oraz łącznej cenie wybranych Towarów wchodzących w skład koszyka. 2. Klient ma możliwość modyfikacji składanego zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Towarów) oraz dodania nowych Towarów poprzez kliknięcie pola Koszyk, i: a. aby zmieniać ilość zamawianych Towarów, kliknij + w kolumnie Ilość, b. aby usunąć Towar z koszyka, kliknij - w kolumnie Ilość. 3. Ponadto: a. aby kontynuować zakupy należy nacisnąć Kontynuuj zakupy, b. aby wybrać (zmienić) formę płatności oraz sposób dostawy zamówionych Towarów, należy nacisnąć Dalej" - na kolejnej stronie będzie możliwość podania danych do wysyłki zamówienia, c. dane konieczne do zrealizowania zamówienia (dotyczące Towarów, ale też danych teleadresowych do wysyłki lub faktury) można zmieniać do momentu jego potwierdzenia poprzez kliknięcie ikony Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie Zmiany te wprowadza się klikając ikonę Wstecz znajdującą się na poszczególnych stronach dowolną ilość razy. 4. Po dokonaniu zamówienia kliknięciem ikony Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty modyfikacja danych do zamówienia jest możliwa tylko za indywidualną zgodą Sklepu. W tym celu należy się skontaktować ze Sklepem, który rozważy taką możliwość. G. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 1. W trakcie rejestracji Klient może dowolnie korygować dane wpisywane do formularza dostępnego na stronie do momentu kliknięcia ikony Zarejestruj się. 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia kliknięcia ikony Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie Klient posiadający Konto może samodzielnie korygować dane. 3. Klient posiadający Konto ma możliwość danych lub korekty danych poprzez zakładkę w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji (poprzez edycję profilu). H. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 1. W trakcie subskrypcji Newslettera Klient może dowolnie zmieniać adres wpisywany do formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie (oznaczony jako ebiuletyn-newsletter ), do momentu kliknięcia ikony strzałki. 2. Klient, który zawarł umowę o świadczenie usługi Newslettera ma możliwość zmiany danych lub korekty danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: II. JĘZYK UMOWY SPRZEDAŻY, UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 1. Umowa sprzedaży, umowa o świadczenia usług Newslettera oraz umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta zawierane są jest w języku polskim 2. Językiem stosowanym w relacjach Sklepu z Klientem jest język polski. Strona 13 z 17

14 III. INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ZAWIERANYCH UMÓW 1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta oraz usługi Newslettera następuje przez przesłanie stosownej wiadomości po zawarciu umowy. Treść zawieranej umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta oraz usługi Newslettera jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klientowi. 2. Klientowi będącemu Konsumentem Sklep przesyła w drodze wiadomości potwierdzenie zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta oraz dostarczania Newslettera spełniającego wymagania, co do treści, wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U r., poz. 827 ) 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym konsumentem następuje przez przesłanie stosownej wiadomości po zawarciu umowy. Treść zawieranej umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sklepu oraz udostępniana na każde żądanie Klientowi 4. Sklep potwierdza zawarcie umowy z Klientem będącym Konsumentem przez przesłanie stosownej wiadomości po zawarciu umowy zawierającej wraz z wiadomością potwierdzającą dokonanie wysyłki Towaru (zgodnie z 12 ust. I A pkt. 9). Potwierdzenie to spełniać będzie wymagania, co do treści, wskazane w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U r., poz. 827 ), t.j. w szczególności informacje dotyczące danych identyfikujących Sklepu, specyfikacji Towaru, ceny, warunków płatności, dostawy, reklamacji, jak i odstąpienia od umowy oraz jednoczesne przesłanie wiadomości zawierającej w/w potwierdzenie na adres Klienta. 13. MINIMALNY OKRES NA JAKI ZAWIERANE SĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ DOSTARCZANIA NEWSLETTERA 1. Umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta oraz o świadczenia usług Newslettera w Sklepie zawierane są na czas nieoznaczony. 2. Każda ze stron może ją wypowiedzieć umowę świadczenie usługi prowadzenia Konta lub o świadczenia usług Newslettera bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu tygodniowego. 3. Klient może dokonać wypowiedzenia poprzez wysłanie wiadomości na adres: pisemnie na adres Sklepu: ul. Słoneczna 8, Puszczykowo. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do rezygnacji z świadczenia usług Newslettera jak i usługi prowadzenia Konta w ogóle lub w stosunku do określonych Klientów, poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. 14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 15. PRAWA AUTORSKIE 1. Znaki towarowe, nazwy Towarów i ich zdjęcia są wyłączną własnością ich producentów i zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i prezentacji Towarów. 2. Wszystkie użyte na towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością producentów lub dystrybutorów. 3. Zawartość strony stanowi utwór w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r., nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.) i podlega ochronie na gruncie tej ustawy. 4. Niedopuszczalne jest korzystanie z zawartości strony w zakresie wykraczającym poza dopuszczalny zakres objęty art. 23 ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U r., nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), w szczególności niedozwolone jest kopiowanie, przekazywanie, transmitowanie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób (w całości lub części) lub tworzenie jakichkolwiek opracowań zawartości strony w celach wykraczających poza użytek osobisty, w szczególności w celach komercyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Strona 14 z 17

15 16. COOKIES Szczegółowe zasady dotyczące plikow cookies wykorzystywanych przez Sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich na stronie Sklepu, z tym że zastrzeżeniem zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. 2. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 1, zawartość strony może podlegać zmianie lub aktualizacji w każdym czasie bez konieczności informowania o zamiarze dokonania zmian lub o dokonaniu zmian w jej treści. 3. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści z zewnętrznych serwisów internetowych, które zawierają odesłane do niniejszego serwisu 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, nr 144, poz z późn. zm.) Strona 15 z 17

16 Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM DO REGULAMINU SklepuWWW.MJWNARZEDZIA.PL Z DNIA (DOSTĘPNY TAKŻE POD ADRESEM ) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Virago Produkt s.c. J.Łuczak, A.Łuczak,ul. Słoneczna 8, Puszczykowo, tel ) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą (listem poleconym) lub pocztą elektroniczną. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas oraz bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy na wskazany w formularzu odstąpienia od umowy numer rachunku bankowego. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Strona 16 z 17

17 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY do Regulaminu Sklepuwww.mjwnarzedzia.pl z dnia (dostępny także pod adresem ) (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) - Ja/My (*) J.Łuczak, A.Łuczak prowadzący działalność w formie spółki cywilnej VIRAGO Produkt s.c. Słoneczna Puszczykowo niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o świadczenie następującej usługi (*) - Data zawarcia umowy (*)/ odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów): ulica, numer domu numer lokalu kod pocztowy: Miejscowość - Numer rachunku bankowego konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data (*) Niepotrzebne skreślić. Strona 17 z 17

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

Szanowni Państwo, , zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Szanowni Państwo, złożenie zamówienia w naszym sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z tymi zasadami

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży

Regulamin sklepu BrainInside.pl. Ogólne warunki umów sprzedaży Regulamin sklepu BrainInside.pl Ogólne warunki umów sprzedaży 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień artykułów prezentowanych w sklepie internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:

2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: REGULAMIN I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym Joanna Klimas znajdującym się pod adresem elektronicznym www.sklep.joannaklimas.com. 2.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.homedekorator.pl Net.Com - Roland Pelc Królowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE

REGULAMIN SKLEPU PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE REGULAMIN SKLEPU I. PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE 1. Sklep internetowy drabiny-nowak.poznan.pl jest własnością P.H.U. NOWAK sp. z o.o. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. NOWAK sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.magiatworzenia.pl 1 Warunki ogólne Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.magiatworzenia.pl jest własnością firmy FRESA Agata Skiba, ul. Fasolowa 39/30, 02-482

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2.

Kropka Milena Brózda-Nikiel z siedzibą w Krakowie, 31-916, os. Ogrodowe 12/2. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KROPKASHOES.COM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy kropkashoes.com, dalej Sklep, działający pod adresem internetowym www.kropkashoes.com, dalej strona internetowa,

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Roberta Fijałkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro.

Szanowni Państwo, wyklucza jego postanowień. p Zdrowy But, zwany dalej Sklepem, prowadzi wysyłkową sprzedaż towarów za pośrednictwem serwisu Allegro. Szanowni Państwo, Dokonanie zakupu na naszych aukcjach jest równoznaczne z akceptacją wszystkich zasad zawartych w niniejszym regulaminie. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z wyklucza jego postanowień.

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX

REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX REGULAMIN FIRMY PPHU EUROECOTEX Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) reguluje zasady dokonywania zakupów w firmie PPHU EUROECOTEX, działającym pod adresem http://www.wyposazsklep.pl oraz na serwisie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Katarzynę Satro prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu www.e-poltechcnc.pl zwanego dalej Sklepem internetowym.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Marcina Dudka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Krzysztofa Kucię prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Kucia

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. I. Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna. Sklep internetowy znajdujący się

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Joannę Ciepieniak prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Timo-Tel

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku

Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku I. Definicje Regulamin sprzedaży w Sklepie Internetowym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z dnia 07.01.2014 roku Sklep Internetowy jest prowadzony przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień

Słowniczek: Sklep Kupujący Sprzedający Dni robocze Czas realizacji zamówienia Przelew bankowy Punkt Odbioru I Przyjmowanie i realizacja zamówień Regulamin Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, będące podstawą działalności sklepu internetowego operującego pod adresem http://www.mbe-poznan.pl. Słowniczek: Sklep - sklep internetowy działający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu 1 Postanowienia ogólne Sklep Internetowy Selana działający pod adresem http://www.selana.pl, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową prowadzoną przez Rubicello, ul.łukasiewicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku.

Postanowienia Ogólne. Definicje. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Regulamin sklepu internetowego shopgold obowiązujący dla umów zawartych do 24 grudnia 2014 roku. Postanowienia Ogólne Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.shopgold.pl prowadzony jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulamin sklepu internetowego sklep.buglaenergy.pl obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. 1. Informacje ogólne 1.1 Sklep działa pod adresem www. sklep.buglaenergy.pl. Właścicielem Sklepu jest Marcin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM ECOSAC Sklep internetowy Ecosac działający pod adresem www.ecosac.pl/shop/ jest platformą prowadzoną przez: AP Holding Spółka Akcyjna. Al. Focha 32/3 30 119 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. REGULAMIN Postanowienia Ogólne 1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy kuxido.com reguluje poniższy dokument, zwany w dalszej części "Regulaminem". 2. Właścicielem sklepu kuxido.com

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl

Sklep to sklep internetowy CHIC CHIC, prowadzony przez sprzedawcę pod adresem internetowym www.chicchic.pl Regulamin serwisu I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym CHIC CHIC działającym pod adresem: www.chicchic.pl, który prowadzony jest przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku

REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku REGULAMIN SKLEPU DAX COSMETICS obowiązujący od dnia 25.12.2014 roku Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Dax Cosmetics Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym sklep.dax.com.pl 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK

Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Regulamin prenumeraty miesięcznika ZNAK Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl

Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl 25 września 2015r Regulamin sklepu internetowego www.outlet-tapet.pl Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.outlet-tapet.pl

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl.

3.Sklep przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.hugoepapierosy.pl. 1.Postanowienia ogólne 1.Sklep internetowy hugo-epapierosy.pl działający pod adresem internetowym www.hugo-epapierosy.pl prowadzony jest przez P.H.U Hugo Sławomir Strzelczyk., z siedzibą w Oleśnicy (Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy WIDZI MISIE [dalej Sklep ] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin ]. 2. Właścicielem Sklepu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o.

Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. Regulamin Sklepu Internetowego Vitrochem Group Sp. z o.o. 1 1. Regulamin określa prawa i obowiązki sprzedawcy oraz kupującego oraz zasady realizacji transakcji w Sklepie Internetowym Vitrochem Group Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW Regulamin 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Sklep internetowy, działający pod adresem PHUWYSOKINSKI.PL, prowadzony jest przez firmę PHU Wysokiński Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa ul.adama Branickiego 9/90, działającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Konsument Konsument w rozumieniu art. 22 1 k.c., tj. kupujący będący osobą fizyczną dokonującą

Bardziej szczegółowo

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE

TWOJA SKÓRA ŚPI SPOKOJNIE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.dermasova.pl Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.dermasova.pl. I. Dane kontaktowe 1. Magdalena

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL

REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL REGULAMIN ZAMÓWIENIA: PODZIEKOWANIAHARMONIJKOWE.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sebastiana Legenza prowadzącego działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO Świdnica 22-10-2014 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ATTIMO I. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego ATTIMO (zwanego dalej Sklepem Internetowym) jest: FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ATTIMO Paweł

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell

Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell Regulamin sklepu internetowego Piri in Hell 1. Postanowienia ogólne. 1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.piri-inhell.com 1.2 Sprzedawcą jest firma Piri

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA.

1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA. 1. Sprzedawca - Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internetowej. 2. Zamówienia przyjmowane są za pomocą serwisu: strefamilitarna.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI

REGULAMIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. RODZAJ, ZAKRES I WARUNKI SPRZEDAŻY III. SZCZEGÓŁY TRANSAKCJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN 1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie dotyczące sprzedaży towarów przez FHU PCMAX Piotr Hajczuk, ul. Płk. Dąbka 138/1, 82 300 Elbląg, dokonywanych za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH

Regulamin sklepu internetowego HANDTECH Regulamin sklepu internetowego HANDTECH 1. Dane identyfikacyjne Sklep internetowy działający pod adresem www.handtech.pl prowadzony jest przez Handtech Maciej Szczepański z siedzibą w Poznaniu, ul. Raszkowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej:

Regulamin zakupów. 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej: Obowiązuje od dnia 01.01.2011 roku. Regulamin zakupów Sklep internetowy działający pod adresem www.koinonia.org.pl, prowadzony jest przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

Regulamin zakupów w sklepie internetowym Regulamin zakupów w sklepie internetowym 1 Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady sprzedaży książek i świadczenia usług przez Księgarnię Internetową ManiBooks pod adresem www.manibooks.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMONTUJTANIO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMONTUJTANIO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.REMONTUJTANIO.PL 1 DEFINICJE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5 WARUNKI DOSTAWY 6 FORMY PŁATNOŚCI 7 PRAWO

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy MOYE prowadzony jest przez MOYE spółka cywilna M.Wyszomierska M.Wyszomierska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym Sklep Internetowy www.euromedictorun.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 a) Fundacji Niepodległości należy rozumieć przez to Fundację Niepodległości z siedzibą przy ul. Bohaterów Monte Cassino 53, 20-705

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REKLAMOWE24 - KONSUMENCI Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez klientów będących konsumentami w sklepie internetowym Reklamowe24 prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW. nieodpłatnych drogą elektroniczną. 1 Definicje

REGULAMIN ZAKUPÓW. nieodpłatnych drogą elektroniczną. 1 Definicje REGULAMIN ZAKUPÓW Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Logis S.A. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, za pośrednictwem strony internetowej www.babysafe.eu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy

Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design. 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy Regulamin sklepu internetowego OldFashion Design 1. Informacje dotyczące Sprzedawcy 1. Sklep internetowy OldFashion Design działający pod adresem www.ofdesign.com.pl prowadzony jest przez Renatę Bzówkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NATALIA CIAPKA Bystra 8 lok.5 34-371 Ujsoły REGON: 241654657 Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny

Bardziej szczegółowo