Regulamin. regulamin. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin. http://www.mjwnarzedzia.pl/content/3- regulamin. Spis treści"

Transkrypt

1 Regulamin regulamin Spis treści 1. DEFINICJE 2 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 3 4. OFERTA SKLEPU 3 5. TOWAR 3 6. CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZESYŁKĄ TOWARÓW 4 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 5 8. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA W TERMINIE 14 DNI OD DOSTAWY TOWARU 6 9. PROCEDURA REKLAMACJI - KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM PROCEDURA REKLAMACJI USŁUG O PROWADZENIA KONTA ORAZ NEWSLETTERA PROCEDURA REKLAMACJI TOWARU KLIENT NIEBĘDĄCY KONSUMENTEM WARUNKI zawierania umów 11 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY, PROWADZENIA KONTA I NEWSLETTERA 11 A. Ogólne zasady dokonywania Zamówień 11 B. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 11 C. OGÓLNE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 11 D. SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA TOWARU ORAZ ZAŁOŻENIA KONTA 12 E. SKUTKI PRAWNE POTWIERDZENIE PRZEZ DRUGĄ STRONĘ OTRZYMANIA OFERTY MOMENT ZAWARCIA POSZCZEGÓLNYCH UMÓW 12 F. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA SPRZEDAŻY 13 G. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA 13 H. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 13 II. JĘZYK UMOWY SPRZEDAŻY, UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTERA 13 III. INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ZAWIERANYCH UMÓW MINIMALNY OKRES NA JAKI ZAWIERANE SĄ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI PROWADZENIA KONTA ORAZ DOSTARCZANIA NEWSLETTERA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PRAWA AUTORSKIE COOKIES POSTANOWIENIA KOŃCOWE 15 Załącznik nr 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM 16 Załącznik nr 2 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 17

2 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o wskazanych poniżej zwrotach: a. przez Klient - należy rozumieć osobę fizyczną (zarówno będącą konsumentem jak i przedsiębiorcą) lub prawną dokonującą zakupu Towaru w Sklepie. b. przez Konsument - należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu Towaru w Sklepie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. c. przez Towar należy rozumieć towary (ruchomości, przedmioty, rzeczy) proponowane do sprzedaży w ofercie Sklepu. d. przez Sklep - należy rozumieć Sprzedającego, którego dane są w 3. e. przez Rejestracja" - należy rozumieć złożone zgodnie z Regulaminem oświadczenie o woli zawarcia umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta lub Newslettera poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Sklepu danych niezbędnych do realizacji tej usługi. f. przez Regulamin - należy rozumieć niniejszy Regulamin. g. przez Konto - należy rozumieć oznaczony indywidualną nazwą (login) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie. h. przez Newsletter - należy rozumieć świadczoną przez Sklep usługę polegającą na nieodpłatnym przesyłaniu listów elektronicznych na adres podany w Formularzu pod adresem zawierających informacje o usługach i działalności Sklepu oraz informacji marketingowych i handlowych na temat Sklepu (m.in. informacje o promocjach, podwyżkach, obniżkach, oraz nowościach dotyczących sprzedawanych przez Sklep Towarów). i. przez Dzień Roboczy - należy rozumieć dzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem URL oraz warunki zawierania i realizacji umów sprzedaży, oraz umów o świadczenie usługi prowadzenia Konta i Newslettera. 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i nabywania Towarów oraz korzystania z prowadzenia Konta i otrzymywania Newslettera jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. 3. Dokonując zakupu Towaru, zakładając Konto w Sklepie lub subskrybując Newsletter Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia. 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klientów strony internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sklepu. Klient akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. 5. Treść Regulaminu może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie, z zastrzeżeniem 17 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz ust. 6 poniżej. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Klientom na stronie internetowej w taki sposób, aby Klient przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. 6. Niniejszy Regulamin stanowi przedmiot praw autorskich Sklepu. Jakiekolwiek wykorzystanie przez osoby trzecie Regulaminu, w tym również fragmentów czy wyciągów z Regulaminu w celu komercyjnego oferowania towarów i/lub usług przez osoby trzecie jest niedozwolone. Wszelkie naruszenia niniejszych postanowień spowodują nieodwołanie podjęcie działań prawnych przez Sklep lub twórcę niniejszego Regulaminu. 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep są następujące: a. połączenie z siecią Internet, b. urządzenia pozwalające na korzystanie z zasobów Internetu wyposażonych w system operacyjny, pamięć, procesor i oprogramowanie pośredniczące, Strona 2 z 17

3 c. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa która akceptuje pliki typu cookie np. Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows)) lub kompatybilna z wyżej wymienionymi, d. włączona obsługa cookies oraz JavaScript, e. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. 8. Ponadto do korzystania z dostarczania Newslettera i pełnej funkcjonalności poszczególnych wiadomości może być konieczne posiadanie: a. zainstalowanej aktualnej wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie pdf, b. oprogramowania biurowego Microsoft Office umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie doc,.docx,.rtf, c. zainstalowanej aktualnej wersji programu Adobe Flash Player 11.X lub jego nowszej wersji. 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY SPRZEDAJĄCEGO ORAZ DANE KONTAKTOWE 1. Sklep prowadzony jest w ramach: a. działalności gospodarczej Andrzeja Łuczaka prowadzonej pod firmą: "VIRAGO PRODUKT" ANDRZEJ ŁUCZAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej 8, numer NIP: oraz numer REGON: b. działalności gospodarczej Juliusza Łuczaka prowadzonej pod firmą: "VIRAGO PRODUKT" ANDRZEJ ŁUCZAK na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej 8, numer NIP: oraz numer REGON: wspólników spółki cywilnej pod firmą Virago Produkt s.c. J.Łuczak, A.Łuczak, posiadającej numer NIP: oraz numer REGON: , z siedzibą w miejscowości Puszczykowo (62-040) przy ul. Słonecznej Adres poczty elektronicznej Sklepu: 3. Numer infolinii Sklepu (czynnej w godzinach ): Koszt połączenia: według stawek operatora. 4. OFERTA SKLEPU 1. Sklep prowadzi sprzedaż profesjonalnych narzędzi warsztatowych wraz z akcesoriami za pośrednictwem sieci Internet i strony internetowej. 2. Sklep prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży przez witrynę internetową o adresie umożliwiającej Klientom składanie zamówień na oferowane Towary. 3. Sklep świadczy także usługi prowadzenia Konta 4. Sklep świadczy także dostarczanie Newslettera 5. Prowadzenie Konta oraz dostarczanie Newslettera świadczone są nieodpłatnie. 6. Ceny oraz szczegółowe opisy poszczególnych Towarów znajdują się na stronach Sklepu 7. Złożenie zamówienia na Towary oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem witryny odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 8. Informacje znajdujące się na stronach internetowych nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, stanowiąc zaproszenie do składania ofert. Oznacza to, że Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i niniejszym Regulaminie. Zawarcie umowy nastąpi, gdy Klient, który zapoznał się informacjami opublikowanymi na witrynie internetowej złoży ofertę kupna, a Sklep przyjmie ofertę i wyśle wiadomość potwierdzającą dokonanie wysyłki na adres wskazany przez Klienta. 9. Wysyłanie Newslettera jest usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 5. TOWAR 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Strona 3 z 17

4 2. Towar znajdujący się w ofercie Sklepu posiada niezbędne atesty, certyfikaty oraz deklaracje producentów i importerów o zgodności z obowiązującymi normami na terenie Unii Europejskiej. 3. Cechy i właściwości danego Towaru są opisane na stronie internetowej Sklepu, a wraz z wiadomością potwierdzającą wpłynięcie zamówienia, o którym mowa w 12 ust. I A pkt. 8 przesyłane są Klientowi szczegółowe informacje dotyczące: nazwy Towaru, określenia producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach. 4. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w przypadku, gdy formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie lub jeśli Towar nie jest dostępny. 5. Sklep oświadcza, iż informacje udostępniane przez Sklep są jedynymi znanymi Sklepowi zapewnieniami o właściwościach Towaru, stąd Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieposiadanie przez Towar cech, które powinien on mieć zgodnie z publicznymi zapewnieniami producenta lub jego przedstawiciela, jakichkolwiek osób, które wprowadzają Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz jakichkolwiek osób, które poprzez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawiają się, jako producent, w zakresie, w jakim zapewnienia te nie są zgodne z informacjami o Towarze udostępnionymi przez Sklep. 6. CENY TOWARÓW ORAZ OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZESYŁKĄ TOWARÓW 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie otrzymania przez Sklep zamówienia, (cena ustalona i potwierdzona przez Sklep w momencie ustalonym zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt. 7 niniejszego Regulaminu, tj. momencie kliknięcia przez Klienta Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na 2. Informacja o cenie widniejąca na stronie Sklepu w momencie złożenia przez Klienta zamówienia na stronie ma charakter wiążący dla Stron do końca realizacji zamówienia. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej Sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia poprzez kliknięcie ikony Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na stronie 3. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu, tj. paragon fiskalny. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta wyrażone w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie pola Chcę otrzymać fakturę VAT. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest wskazanie w formularzu zamówienia wymaganych dla wystawienia faktury danych. 4. Sklep zastrzega sobie prawo do organizowania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Podczas trwania promocji lub wyprzedaży ilość towarów dostępnych w promocyjnej cenie może być ograniczona. 5. Sklep może przyznać stałe rabaty na oferowane Towary ustalane w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem. 6. Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu. 7. Zamówiony Towar dostarczany jest przez Sklep za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej zgodnie z postanowieniami ust. 9 poniżej. 8. Koszty dostawy Towaru nie są uwzględnione w cenie poszczególnych Towarów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu, z wyjątkiem Zamówień o wartości przekraczających 500 zł brutto każde (w takim wypadku koszt dostawy objęty jest ceną tego zamówienia). 9. Sklep udostępnia następujące sposoby dostawy: Strona 4 z 17

5 Kurier UPS Dostawca Kurier (za pobraniem) UPS Zamówienie powyżej 500 zł - Kurier UPS Zamówienie powyżej 500 zł - Kurier (za pobraniem) UPS Informacje o wysyłce Termin dostawy Cena Wysyłka następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zapłaty! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po otrzymaniu zapłaty! Wysyłka następnego Dnia Roboczego po dokonaniu zamówienia! 1 2 dni robocze po wysyłce 25,01 zł (brutto) 25,01 zł (brutto) Za darmo Za darmo 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany stawek za dostawę Towaru w przypadku zmiany cennika stosowanego przez firmę kurierską lub zmiany podmiotu, z którego usług korzysta Sklep przy dostawie przesyłek z tym zastrzeżeniem, że wiążąca jest cena dostawy obowiązująca w momencie wysłania oferty przez Klienta, zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt. 7 (poprzez kliknięcie przez Klienta Potwierdzenie zamówienia - zamówienie z obowiązkiem zapłaty na 11. Zamówiony Towar dostarczony będzie na adres dostawy wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. 12. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden Towar traktowane jest, jako całość i wysyłane jest na adres wskazany w zamówieniu. 13. Klient jest informowany w drodze wiadomości wysłanej na adres wskazany w zamówieniu o przekazaniu przesyłki zawierającej Towar firmie kurierskiej. 14. Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona Klientowi przez firmę kurierską w ciągu 2 dni od daty jej wysyłki, Klient powinien powiadomić Sklep o tej okoliczności poprzez przesłanie informacji o niedoręczeniu przesyłki na adres Sklepu: 15. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta. 16. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Klient, który się nim posługuje w komunikacji ze Sklepem, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sklep. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Klient jest obowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Klienta z treścią wiadomości. 17. Zgodnie z art Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w szczególności Klient zobowiązany jest zachować termin 7-dniowy termin od dnia odbioru przesyłki na zgłoszenie przewoźnikowi żądania ustalenia stanu przesyłki, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy Prawo przewozowe (Dz.U r., poz j.t. z późn. zm.) 18. Dokonanie przez Klienta zapłaty ceny oraz uiszczenie opłaty za dostawę Towaru jest możliwe: a. za pobraniem należność jest uiszczana kurierowi przy odbiorze Towaru. b. przelewem na konto Sklepu lub szybkim przelewem internetowym dotpay dokonywanym po wysłaniu oferty przez Klienta, zgodnie do postanowień 12 ust. I A pkt Ewentualne koszty dokonania płatności (w tym koszty przelewu) obciążają Klienta. 20. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie oraz wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, a także prawo do wycofania poszczególnych Towarów ze sprzedaży. 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Na czas realizacji zamówienia składają się czas wysyłki oraz czas dostawy. 2. Czas wysyłki jest to czas potrzebny na przygotowanie Towaru do wysyłki, który nie przekracza jednego Dnia Roboczego od: Strona 5 z 17

6 a. wysłania na adres Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru opcji płatności za pobraniem, b. faktycznego wpływu gotówki na konto Sklepu w przypadku wyboru opcji płatności przelewem, c. zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego dotpay. 3. Czas dostawy jest to czas potrzebny na dostarczenie przesyłki do domu Klienta przez firmę kurierską, który nie powinien przekroczyć 2 dni. 8. UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NA W TERMINIE 14 DNI OD DOSTAWY TOWARU 1. Postanowienia niniejszego paragrafu 8 dotyczą Klienta będącego Konsumentem, który może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyn. 2. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem, a także wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są pod adresem oraz stanowią element niniejszego Regulaminu (treść umieszczono na jego końcu załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu). Taka informacja oraz formularz, są ponadto wysyłane do Klienta wraz z automatyczną informacją o wpłynięciu oferty zamówienia, o której mowa w 12 ust. I A pkt. 8). 3. Klient może także sformułować oświadczenie o odstąpieniu samodzielnie. 4. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć poprzez wysłanie listem poleconym na adres siedziby Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) lub przesyłając wiadomość z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu w formacie PDF na następujący adres Sklepu: lub w inny wybrany przez siebie sposób. 5. Sklep niezwłocznie potwierdzi Klientowi na (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. 7. Klient ma obowiązek zwrócić Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na adres Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponował, że sam odbierze Towar. 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwróci Klientowi kosztów przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep - zgodnie z art 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U ). 10. Sklep dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 11. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 12. Jeśli oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie przesłane przez Klienta bez zachowania terminu wskazanego w ust. 1 powyżej (14 dni) wówczas Sklep kieruje do Klienta oświadczenie o nieuznaniu odstąpienia od umowy za skuteczne na adres (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu). 9. PROCEDURA REKLAMACJI - KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą procedury reklamacyjnej jedynie w stosunku do Klientów będących Konsumentami w przypadku niezgodności Towaru z umową. 2. Każdy Towar może być reklamowany z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o niezgodności Towaru z zawartą umową sprzedaży. Strona 6 z 17

7 3. Klient, po upływie ustawowego, czternastodniowego terminu przysługującego mu na odstąpienie od umowy sprzedaży na odległość (parz 8), nie może odstąpić od umowy w przypadku, jeśli Towar nie ma wad, albo, jeżeli wada Towaru jest nieistotna i nie wpływa na możliwość właściwego używania Towaru. Odpowiedzialność Sklepu za wady fizyczne Towaru dotyczy jedynie niezgodności Towaru z umową istniejącej w momencie wydania Towaru Klientowi. Odpowiedzialność Sklepu nie obejmuje, więc w szczególności: a. wad, usterek powstałych po chwili wydania Towaru Klientowi, z przyczyn nietkwiących w Towarze b. braku właściwości niewskazanych w opisie Towaru udostępnionym przez Sklep, c. nieposiadania przez Towar właściwości, których nie miała okazana Klientowi próbka albo wzór Towaru, d. przypadku, gdy Towar nie nadaje się do celu nieokreślonego przy zawarciu umowy, e. jeśli ma to zastosowanie, nieprawidłowego uruchomienia lub zamontowania Towaru w wyniku niezastosowania się do instrukcji dostarczonej przez Sklep wraz Towarem. 4. Sklep odpowiada za niezgodność Towaru z umową w okresie dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. 5. Klient powinien dokonać zawiadomienia o wadzie w formie pisemnej, tj. w drodze listu poleconego przesłanego na adres Sklepu (Puszczykowo , ul. Słoneczna 8) lub w formie oświadczenia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6. Zawiadomienie powinno zawierać: a. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego o ile adres jest inny niż wskazany w zamówieniu na podstawie, którego Towar dostarczono oraz jego adresu i danych kontaktowych, b. opis wad/y będącej/ych podstawą reklamacji, c. numer rachunku bankowego, na który powinny Klientowi zostać zwrócone część lub całość ceny w przypadku, odstąpienia od umowy lub zgłoszenia żądania obniżenia ceny, jak i koszty przesłania reklamowanego Towaru do Sklepu, w przypadku, gdy Klient poniósł tymczasowo te koszty w ramach procedury reklamacyjnej,, d. żądanie reklamacji zgodne z uprawnieniami wskazanymi w ust. 11 poniżej, e. wskazanie żądanej formy korespondencji ze strony Sklepu - wiadomość lub list polecony. 7. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na żądanie Sklepu, dostarczyć na koszt Sklepu wadliwy Towar do siedziby Sklepu (ul. Słoneczna 8, Puszczykowo) celem umożliwienia rozpatrzenia reklamacji. 8. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz osobie upoważnionej przez Sklep w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 9. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia Klienta oraz udziela Klientowi odpowiedzi w drodze listu poleconego lub wiadomości skierowanej na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia Towaru, a w przypadku podania innego adresu w zawiadomieniu o niezgodności Towaru z umową (reklamacji) na ten adres. 10. Jeżeli Klient nie otrzymał odpowiedzi Sklepu dotyczącej zasadności jego zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową oraz ustosunkowania się Sklepu do podniesionych w związku z tym roszczeń, w w/w 14-dniowym terminie wówczas uważa się, że Sklep uznał je za uzasadnione. 11. Klient w ramach zgłoszonej reklamacji ma prawo zgłosić następujące żądania: a. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, z tym zastrzeżeniem, iż: ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady Klient nie może odstąpić od umowy, jeśli wada jest nieistotna b. żądać obniżenia ceny - obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie z tym zastrzeżeniem, iż ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, c. żądać usunięcia wady Towaru, Strona 7 z 17

8 d. żądać wymiany Towaru na nowy. 12. Sklep po stwierdzeniu istnienia wady: a. W razie zgłoszenia przez Klienta żądania usunięcia wady lub wymiany Towaru na nowy, Sklep dokona usunięcia wady lub wymiany Towaru na nowy, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Towaru w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. b. W razie złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sklep dokona niezwłocznie zwrotu pełnej ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może również usunąć wadę lub wymienić Towar na nowy zgodnie z uprawnieniem przysługującym mu na podstawie art zd. 1 k.c. Sklep nie jest uprawniony do dokonania naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy, jeśli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy w przypadku, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. c. W razie złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny Sklep dokona niezwłocznie zwrotu odpowiedniej ceny Towaru, z tym zastrzeżeniem, iż Sklep może również usunąć wadę lub wymienić Towar na nowy zgodnie z uprawnieniem przysługującym mu na podstawie art zd. 1 k.c. Sklep nie jest uprawniony do dokonania naprawy Towaru lub wymiany Towaru na nowy w przypadku złożenia przez Klienta żądania obniżenia ceny Towaru, gdy Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 pkt. b i c powyżej, Sklep powiadomi Klienta (w sposób wskazany w ust. 9 powyżej), iż w miejsce żądania Klienta odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny, zamierza dokonać naprawy Towaru lub jego wymiany na nowy, w przypadku, jeśli wolą Sklepu będzie wykonanie obowiązków z rękojmi w ten sposób. 14. Klient w ciągu 7 dni powinien powiadomić Sklep (w sposób wskazany w ust. 5 powyżej), iż w miejsce proponowanej przez Sklep wymiany Towaru na nowy żąda jego naprawy lub, iż w miejsce proponowanej przez Sklep wymiany Towaru żąda jego naprawy, którym to żądaniem Sklep będzie związany, z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Brak odpowiedzi Klienta w ciągu 7-dni poczytuje się za akceptację propozycji Sklepu i Sklep dokona w takim przypadku naprawy lub wymiany Towaru zgodnie z tą propozycją. 15. W przypadku, o którym mowa w ust. 14 powyżej, Sklep może odmówić żądaniu Klienta usunięcia wady w miejsce proponowanej wymiany Towaru na nowy lub żądaniu Klienta wymiany Towaru na nowy w miejsce proponowanej przez Sklep naprawy Towaru, w przypadku, jeśli doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób. O odmowie żądaniu Klienta Sklep powiadamia go niezwłocznie, w sposób wskazany w ust. 9, w takim przypadku Sklep dokonuje naprawy zgodnie z propozycją złożoną Klientowi. 16. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep. 17. O ile wynika to z przeznaczenia rzeczy i wadliwy Towar został zamontowany Klient może żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sklep, Klient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sklepu. 18. Klient jest obowiązany ponieść część kosztów związanych z demontażem i ponownym zamontowaniem Towaru przez Sklep, przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sklepu zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny sprzedanego Towaru. 19. Sklep przyjmuje od Klienta wadliwy Towar w razie jego wymiany na nowy lub odstąpienia od umowy przez Klienta. 15. Naprawa lub wymiana Towaru w ramach wykonania obowiązków z rękojmi przez Sklep wykonywana jest niezwłocznie, z tym jednak zastrzeżeniem, iż czas naprawy lub wymiany uzależniony jest od rodzaju i charakteru wady oraz reklamowanego Towaru. Sklep podejmie wszelkie starania, aby czas naprawy był jak najkrótszy od daty wydania decyzji co do sposobu rozpatrzenia reklamacji. 20. Uprawnienia reklamacyjne wskazane w niniejszym paragrafie przysługują Klientowi w ramach rękojmi z tytułu wad rzecz sprzedanej uregulowanej w art.; ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Strona 8 z 17

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.pamiatki.pl prowadzony jest przez Wojciech REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.pamiatki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Wermiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WERTUS Wojciech Wermiński z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę, za pośrednictwem sklepu internetowego www.turbozabawki.pl (zwanego

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.roooolki.pl jest przez PRO-FIT s.c, prowadzącego REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.roooolki.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: PRO-FIT s.c, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-FIT s.c. z siedzibą w Legnicy, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Agnieszkę Chludzińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Maciejczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Jolanta

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://www.mandallin.pl/ prowadzony jest przez firmę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: firma MANDALLIN Nahajowscy Spółka Jawna z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. M. Skłodowskiej- Curie 73, 87-100

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Lepczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą YesSport

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: sklep.freshandgreen.pl prowadzony jest przez Ewę REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.freshandgreen.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Ewa Mazur, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Profit Ewa Mazur z siedzibą w Łomiankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Aemca.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Aemca.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Aemca.pl, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Piotra Głowackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P. H. U. Zinn.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Graczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Novella Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Łukasza Bałuszyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez ARCTOM JOLANTA URBAŃCZYK, TOMASZ URBAŃCZYK, GRZEGORZ URBAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. narzedziasklep.eu. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ narzedziasklep.eu 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez mybodie S.C. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.mybodie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.postbox.com.pl www.postbox.com.pl Data wejścia w życie: 25 lutego 2015 Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2015 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ. Fotookazja.pl. Postanowienia wstępne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ Fotookazja.pl Postanowienia wstępne 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej Fotookazja.pl,

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia Wstępne Regulaminu

I Postanowienia Wstępne Regulaminu fininiejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SWISSLAB.PL 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Swiss-Lab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo