Regulamin sklepu internetowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego www.ekobielskakraina.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: prowadzony jest przez Fundację Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu, Jaworze, ul. Cisowa 116, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Sklep znajduje się na stronie internetowej pod adresem i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 2. EKO Bielska Kraina umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: oraz za pomocą telefonu pod numerem: (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora, z usług którego korzysta Klient), jak również drogą pisemną. 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania umów sprzedaży na odległość oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz z późn. zm.). 5. Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach brutto (zawierają podatek VAT). Ceny prezentowane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem Sklepu internetowego Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie. 6. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu internetowego są następujące: komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa (najlepiej w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywny adres poczty elektronicznej (adres ). Zalecana rozdzielczość monitora wynosi 1920x1080 pikseli. 7. Niniejszy Regulamin jest prezentowany na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może być nieodpłatnie dostarczony Klientowi (drogą elektroniczną) w przypadku zgłoszenia przez Klienta takiego żądania. Regulamin może być przez Klienta pobrany samodzielnie ze Strony sklepu internetowego. II. DEFINICJE Wskazane poniżej pojęcia użyte w regulaminie sklepu internetowego mają następujące znaczenie: 1) Regulamin niniejszy dokument; 2) Sklep internetowy lub Sklep sklep znajdujący się pod adresem: prowadzony przez EKO Bielska Kraina; 3) Sprzedawca lub Usługodawca podmioty oferujące do sprzedaży towary poprzez 4) EKO Bielska Kraina administrator portalu na którym znajduje się sklep internetowy; Fundacja Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu, Jaworze, ul. Cisowa 116, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON ; Fundacja EKO Bielska Kraina umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Fundacja Eko Bielska Kraina nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający

2 lub Usługodawcy oraz Klienci mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru; 5) Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Fundację Eko Bielska Kraina w ramach Eko Bielska Kraina na zasadach określonych w Regulaminie; 6) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie internetowym lub zawierająca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną; 7) Konsument osoba fizyczna zdefiniowana w art Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, która dokonuje z Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową; 8) Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem strony Sklepu; 9) Transakcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem 10) Konto Klienta indywidualna przestrzeń na serwerze Sklepu internetowego przydzielona do Klienta, tworzona w wyniku rejestracji Klienta, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła; 11) Konto Sprzedawcy lub Usługodawcy indywidualna przestrzeń na serwerze Sklepu internetowego przydzielona do Sprzedawcy lub Usługodawcy, tworzona w wyniku rejestracji Sprzedawcy lub Usługodawcy, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła; 12) Towar produkt lub usługa prezentowana na stronie Sklepu internetowego z przeznaczeniem do sprzedaży; 13) Kodeks cywilny ustawa z dnia r. Kodeks cywilny (DZ.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). II. ROLA EKO BIELSKA KRAINA 1. Fundacja Eko Bielska Kraina nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach sprzedaży towarów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Fundacja Eko Bielska Kraina w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych na prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających lub Usługodawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Fundacja Eko Bielska Kraina nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. 2. EKO Bielska Kraina zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia wystawionego towaru lub usługi, o czym informuje Sprzedającego lub Usługodawców oraz Klientów. III.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - KLIENT 1. Rejestracja w sklepie internetowym (posiadanie Konta Klienta) nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia. Zamówienia mogą składać również Klienci niezarejestrowani. 2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towaru/Towarów klikając przycisk Do koszyka, dokonać wyboru sposobu dostawy i sposobu zapłaty oraz wypełnić formularz zamówienia. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Dane wymagane przez Sprzedawcę lub Usługodawcę są oznaczone w formularzu zamówienia. Przesłanie formularza zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk Zamawiam i płacę. Przed wysyłką Zamówienia klientowi prezentowane jest

3 podsumowanie treści zamówienia, które obejmuje m.in. informację o łącznej cenie za Towar oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem złożenia zamówienia. 3. Klient ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie podczas składania zamówienia. Sprzedający lub Usługodawcy udostępniają następujące sposoby zapłaty: gotówką przy odbiorze Towaru (dostawa za pobraniem); przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedający lub Usługodawcy (rachunek bankowym podany na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia). Przy płatności przelewem bankowym termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 4. Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje. 5. Podanie w formularzu zamówienia niepełnych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. 6. Zamówienia składane za pomocą formularza zamówienia mogą być składane przez całą dobę oraz przez 7 dni w tygodniu. 7. Każde zamówienie jest potwierdzane em przez Fundację EKO Bielska Kraina. Potwierdzenie przesyłane jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym. 8. Zamawiane towary wysyłane są w przeciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu przelewu przez Sprzedającego lub Usługodawcę (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w soboty, w niedziele oraz święta będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego. W każdym przypadku, jeżeli Klient jest Konsumentem, wydanie Towaru nastąpić musi do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zażyczył sobie późniejsze doręczenie Produktu. Wyjątek stanowią ryby wędzone, które są wysyłane w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez Sprzedającego (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub zawarcia umowy sprzedaży. 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym (dot. Klientów zarejestrowanych) lub w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na obszarze następujących powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego chyba że pomiędzy Klientem, a Sprzedającym lub Usługodawcą dojdzie do indywidualnych, odmiennych ustaleń. 10. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę RR, fakturę VAT lub paragon. 11. Odbierając przesyłkę Klient ma prawo sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o kontakt ze Sprzedawcą lub Usługodawcą przed odbiorem przesyłki. Rozpatrzenie późniejszej reklamacji lub roszczeń Klienta nie jest uzależnione od dopełnienia tych czynności, może jednak usprawnić postępowanie reklamacyjne. IV.PROCEDURA WYSTAWIANIA I SPRZEDAŻY TOWARÓW SPRZEDAJĄCY LUB USŁUGODAWCA 1. Rejestracja w sklepie internetowym (posiadanie Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy) jest warunkiem koniecznym do wystawienia towaru lub usługi do sprzedaży. Administrator serwisu utworzy specjalne konto Konto Sprzedawcy. 2. W celu wystawienia towaru lub usługi do sprzedaży należy zalogować się na swoje konto. 3. Przejść do ekranu głównego ustawień konta. 4. Kliknąć zakładkę Konto Sprzedawcy, następnie przejść do zakładki produkty i kliknąć przycisk dodaj produkt, należy uzupełnić wszystkie dane produktu i zapisać.

4 IV.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - EKO Bielska Kraina 1. Za pośrednictwem strony Sklepu internetowego EKO Bielska Kraina świadczy następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): usługę założenia oraz prowadzenia Konta Klienta, usługę założenia oraz prowadzenia Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy. Ponadto, Klient ma możliwość korzystania z pozostałych funkcjonalności strony Sklepu internetowego dostępnych dla użytkowników tej strony. 2. Konto Klienta umożliwia składanie zamówień w Sklepie internetowym z poziomu Konta, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych Klienta, jak również wystawiania opinii Towarom dostępnym w Sklepie internetowym. Umowa o prowadzenie Konta Klienta ma nieodpłatny charakter. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny (dane wymagane są w treści formularza oznaczone). Klient dokonuje ustawienia hasła. Loginem jest podany adres Klienta. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dla założenia Konta Klienta wymagana jest akceptacja Regulaminu. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Klienta (rezygnacji z usługi) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób, który zapewnia dojście tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina (np. na adres poczt elektronicznej: lub pisemnie na adres: EKO Bielska Kraina (magazyn), ul. T. Regera 81, Bielsko-Biała Ponadto). Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta (informacje nt. prawa odstąpienia od umowy zawarte są w punkcie VI Regulaminu). Konto Sprzedającego lub Usługodawcy umożliwia wystawianie produktów do sprzedaży w Sklepie internetowym z poziomu Konta, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych Sprzedającego lub Usługodawcy. Umowa o prowadzenie Konta Sprzedającego lub Usługodawcy ma nieodpłatny charakter. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Sprzedającego lub Usługodawcy należy wypełnić formularz rejestracyjny (dane wymagane są w treści formularza oznaczone). Sprzedający lub Usługodawca dokonuje ustawienia hasła. Loginem jest podany adres Sprzedawcy lub Usługodawcy. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dla założenia Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy wymagana jest akceptacja Regulaminu. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy (rezygnacji z usługi) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób, który zapewnia dojście tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina (np. na adres poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres: EKO Bielska Kraina, ul. Cisowa 116, Jaworze. 3. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Konta Klienta lub Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy informacji o charakterze bezprawnym. 4. Klient i Sprzedawca lub Usługodawca ma możliwość składania reklamacji w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Do reklamacji ma zastosowanie punkt V Regulaminu. 5. EKO Bielska Kraina mając na uwadze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w związku ze świadczonymi za pośrednictwem strony Sklepu internetowego usługami zaleca Klientom oraz Sprzedawcą lub Usługodawcą korzystanie wyłącznie ze urządzeń, na których zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie typu antymalware, antyspyware oraz firewall oraz inne służące bezpieczeństwu użytkownikom sieci Internet. Zalecane jest systematyczne aktualizowanie ww. oprogramowania. Z usługami świadczonymi drogą elektroniczną wiąże się ryzyko oddziaływania na komputer (lub inne urządzenie służące do łączenia się z siecią Internet) szkodliwego oprogramowania, w szczególności wirusów komputerowych, programów typu spyware, malware, robaków, które mogą służyć przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika Internetu, pozyskaniem danych osobowych, loginów lub haseł oraz lub innych danych, śledzenia ruchów użytkownika w sieci Internet.

5 IV.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Sprzedający lub Usługodawcy 1. Za pośrednictwem strony Sklepu internetowego Sprzedający lub Usługodawcy świadczy następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): usługę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem strony Sklepu internetowego. V. OPŁATY I PROWIZJE 1. Wystawianie towarów lub usług do sprzedaży na jest odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający lub Usługodawca. Wysokość opłat i zasady ich pobierania określono poniżej. 2. Stawka opłat za wystawienie towaru lub usługi o wartości: 1 zł 10 zł wynosi 20 groszy 10,01 zł 49,99 zł wynosi 1,50 zł 50 zł 99,99 zł wynosi 3 zł 100 zł 299,99 zł wynosi 6 zł 300 zł 599,99 zł wynosi 9 zł 600 zł 999,99 zł wynosi 12 zł 1000,00 zł 4 999,99 zł wynosi 15 zł Powyżej 5 000,00 zł wynosi 20 zł Wszystkie kwoty podane powyżej są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). 5. W przypadku podwyższenia w trakcie trwania Transakcji wartości Towarów opłata ulega odpowiedniemu podwyższeniu. 6. W przypadku obniżenia w trakcie trwania Transakcji wartości Towaru opłata nie ulega obniżeniu, nie następuję również zwrot różnicy kosztów. 7. Opłaty są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 8. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie. 9. Opłaty za wystawianie towarów lub usług do sprzedaży na uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy EKO Bielska Kraina wskazany na fakturze. V. TOWARY ZAKAZANE 1. Sprzedający lub Usługodawcy zobowiązują się do niewystawiania towarów lub usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. 2. Możliwe jest wystawianie wyłącznie towarów wymienionych poniżej: gotowe dania i potrawy przygotowane z produktów pochodzących z gospodarstw rolnych z Beskidu Śląskiego i okolic, miody, napoje, nabiał,

6 piekarnicze cukiernicze, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, przetwory, warzywa i owoce, zioła. 10. Wystawianie Towarów wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego odnoszących się do przedmiotu wystawienia. V. REKLAMACJE 1. Sprzedający lub Usługodawcy mają obowiązek dostarczenia zamawianych Towarów wolnych od wad. 2. Sprzedający lub Usługodawcy ponoszą wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Reklamacje można składać w dowolny sposób, który zapewnia dojście reklamacji do Sprzedający lub Usługodawcy, na dane podane w Koncie Sprzedającego lub Usługodawcy. W przypadku, gdy z istoty reklamacji wynika, że jej rozpatrzenie wiąże się ze zbadaniem Towaru, Klient przesyła do Sprzedającego lub Usługodawcy reklamowany Towar na koszt Sprzedającego lub Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres, wskazanie okoliczności, w związku z którymi Klient wnosi reklamację, określenie żądania Klienta, podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną). 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta będącego Konsumentem żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione. 5. EKO Bielska Kraina informuje Klientów będących Konsumentami o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedających lub Usługodawców. Na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki działający przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej Klient może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu z Sprzedającym lub Usługodawcy. Powyższe formy rozstrzygania sporów uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedający lub Usługodawcy wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu). Klienci mają ponadto możliwość zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub do organizacji społecznych, które działają w obszarze ochrony praw konsumentów. VI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTY 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Sprzedającym lub Usługodawcą. Uprawnienie to nie dotyczy przypadków wskazanych w ust. 9 poniżej. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Sprzedającego lub Usługodawcę (złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy) w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest:

7 a. w przypadku Umowy sprzedaży, w wykonaniu której następuje wydanie Towaru Konsumentowi - od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; b. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które są dostarczane osobno od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Towaru objętego Umową sprzedaży; c. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części; d. przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w każdej formie, która zapewnia dotarcie tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina, w tym w formie pisemnej (dane kontaktowe znajdujące się na koncie Sprzedającego lub Usługodawcy). W tym ostatnim przypadku Sprzedający lub Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za nie zawartą. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić towar w terminie 14 dni na adres Sprzedającego lub Usługodawcy. Bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego lub Usługodawcy przed upływem tego terminu. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca lub Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot kwoty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami) i dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Sprzedawca lub Usługodawca nie zaproponuje, że odbierze od Klienta Towar, Sprzedawca lub Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach: 1) zakupu rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, 2) zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. VII. DANE OSOBOWE

8 1. EKO Bielska Kraina zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U poz z późn. zm.). 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Fundacja Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu , ul. Cisowa 116, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych oznaczać może brak możliwości zawarcia umowy z EKO Bielska Kraina i korzystania ze Sklepu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są przez EKO Bielska Kraina w celu zawarcia oraz realizacji umowy z Klientem, jak również w celu ew. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingowym w przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. EKO Bielska Kraina zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaną zmianą (chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu) ani umów zawartych przed dokonaną zmianą. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Klienta) Klient będzie związany zmienionym Regulaminem jeżeli w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy lub też jeżeli w tym terminie złoży oświadczenie, iż akceptuje zmiany Regulaminu. 2. W przypadku sporu pomiędzy EKO Bielska Kraina a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy wg siedziby EKO Bielska Kraina. 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami przepisy ustawy z dnia r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 827). 4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia. Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego

9 Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).. (Nazwa Sprzedawcy lub Usługodawcy).... (Adres) Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 1) 2) 3) data zawarcia umowy/odbioru:. Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze: Imię i nazwisko Konsumenta Adres Konsumenta podpis Konsumenta (jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej).. data

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-SYSTEM (Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.) Sklep internetowy e-system znajdujący się pod adresem: www.sklep.e-system.com.pl prowadzony jest przez Marcina Ficka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze

Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Regulamin Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl I. Postanowienia ogólne 1 Informacje podstawowe 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego sklep-rolberg.pl, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl

Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl Regulamin sklepu internetowego samedobre.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT 5. KOSZT, SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LEPSZE-ZGRZEWANIE.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.oxalis.pl/texts,text,7 http://oxalis.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OXALIS.PL OBOWIĄZUJE DLA UMÓW SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-OGRODNIK.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.MAXFLO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NORAUTO.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SHOWMIX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.

Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12. Poniższy regulamin obowiązuje od 25 grudnia 2014 roku. regulamin obowiązuje osoby, które złożyły zamówienia od dnia 25.12.2014 godziny 00:01 Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MC-SKLEP.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego north.pl

Regulamin sklepu internetowego north.pl Regulamin sklepu internetowego north.pl Spis treści: Postanowienia ogólne Usługi elektroniczne w sklepie internetowym Warunki zawierania umowy sprzedaży Sposoby i terminy płatności za produkt Koszt, sposoby

Bardziej szczegółowo

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. 1.4.4. KODEKS CYWILNY ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin Zakupów Regulamin sklepu internetowego SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.TOGO.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o.

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY LASERMAX SP Z O.O. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.lasermax.pl/sklep prowadzony jest przez firmę LASERMAX Sp z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com

Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com Regulamin Sklepu Internetowego www.darwit.com I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRALNEODKURZACZE.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-MONA.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo