Regulamin sklepu internetowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin sklepu internetowego www.ekobielskakraina.pl"

Transkrypt

1 Regulamin sklepu internetowego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: prowadzony jest przez Fundację Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu, Jaworze, ul. Cisowa 116, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Sklep znajduje się na stronie internetowej pod adresem i umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. 2. EKO Bielska Kraina umożliwia kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: oraz za pomocą telefonu pod numerem: (numer telefonu komórkowego, opłaty według taryfy operatora, z usług którego korzysta Klient), jak również drogą pisemną. 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania umów sprzedaży na odległość oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz z późn. zm.). 5. Ceny wszystkich towarów prezentowanych są podane w cenach brutto (zawierają podatek VAT). Ceny prezentowane w sklepie internetowym obowiązują wyłącznie przy zakupach za pośrednictwem Sklepu internetowego Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie. 6. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu internetowego są następujące: komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa (najlepiej w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywny adres poczty elektronicznej (adres ). Zalecana rozdzielczość monitora wynosi 1920x1080 pikseli. 7. Niniejszy Regulamin jest prezentowany na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może być nieodpłatnie dostarczony Klientowi (drogą elektroniczną) w przypadku zgłoszenia przez Klienta takiego żądania. Regulamin może być przez Klienta pobrany samodzielnie ze Strony sklepu internetowego. II. DEFINICJE Wskazane poniżej pojęcia użyte w regulaminie sklepu internetowego mają następujące znaczenie: 1) Regulamin niniejszy dokument; 2) Sklep internetowy lub Sklep sklep znajdujący się pod adresem: prowadzony przez EKO Bielska Kraina; 3) Sprzedawca lub Usługodawca podmioty oferujące do sprzedaży towary poprzez 4) EKO Bielska Kraina administrator portalu na którym znajduje się sklep internetowy; Fundacja Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu, Jaworze, ul. Cisowa 116, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON ; Fundacja EKO Bielska Kraina umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe. Fundacja Eko Bielska Kraina nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający

2 lub Usługodawcy oraz Klienci mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru; 5) Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Fundację Eko Bielska Kraina w ramach Eko Bielska Kraina na zasadach określonych w Regulaminie; 6) Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia w Sklepie internetowym lub zawierająca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną; 7) Konsument osoba fizyczna zdefiniowana w art Kodeksu cywilnego tj. osoba fizyczna, która dokonuje z Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową; 8) Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem strony Sklepu; 9) Transakcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem 10) Konto Klienta indywidualna przestrzeń na serwerze Sklepu internetowego przydzielona do Klienta, tworzona w wyniku rejestracji Klienta, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła; 11) Konto Sprzedawcy lub Usługodawcy indywidualna przestrzeń na serwerze Sklepu internetowego przydzielona do Sprzedawcy lub Usługodawcy, tworzona w wyniku rejestracji Sprzedawcy lub Usługodawcy, do której dostęp możliwy jest po podaniu loginu i hasła; 12) Towar produkt lub usługa prezentowana na stronie Sklepu internetowego z przeznaczeniem do sprzedaży; 13) Kodeks cywilny ustawa z dnia r. Kodeks cywilny (DZ.U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). II. ROLA EKO BIELSKA KRAINA 1. Fundacja Eko Bielska Kraina nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach sprzedaży towarów, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Fundacja Eko Bielska Kraina w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych na prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających lub Usługodawców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna. Fundacja Eko Bielska Kraina nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy. 2. EKO Bielska Kraina zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo usunięcia wystawionego towaru lub usługi, o czym informuje Sprzedającego lub Usługodawców oraz Klientów. III.PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ - KLIENT 1. Rejestracja w sklepie internetowym (posiadanie Konta Klienta) nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia. Zamówienia mogą składać również Klienci niezarejestrowani. 2. W celu złożenia Zamówienia należy dokonać wyboru Towaru/Towarów klikając przycisk Do koszyka, dokonać wyboru sposobu dostawy i sposobu zapłaty oraz wypełnić formularz zamówienia. Podstawowym warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Dane wymagane przez Sprzedawcę lub Usługodawcę są oznaczone w formularzu zamówienia. Przesłanie formularza zamówienia następuje po kliknięciu w przycisk Zamawiam i płacę. Przed wysyłką Zamówienia klientowi prezentowane jest

3 podsumowanie treści zamówienia, które obejmuje m.in. informację o łącznej cenie za Towar oraz kosztach dostawy. Złożenie zamówienia wymaga zaakceptowania Regulaminu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z momentem złożenia zamówienia. 3. Klient ma możliwość wybrania form zapłaty, zgodnie z informacjami pojawiającymi się na stronie podczas składania zamówienia. Sprzedający lub Usługodawcy udostępniają następujące sposoby zapłaty: gotówką przy odbiorze Towaru (dostawa za pobraniem); przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedający lub Usługodawcy (rachunek bankowym podany na stronie Sklepu oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia). Przy płatności przelewem bankowym termin płatności wynosi 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. 4. Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje. 5. Podanie w formularzu zamówienia niepełnych danych może skutkować brakiem możliwości realizacji zamówienia. 6. Zamówienia składane za pomocą formularza zamówienia mogą być składane przez całą dobę oraz przez 7 dni w tygodniu. 7. Każde zamówienie jest potwierdzane em przez Fundację EKO Bielska Kraina. Potwierdzenie przesyłane jest na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia lub w formularzu rejestracyjnym. 8. Zamawiane towary wysyłane są w przeciągu 1 dnia roboczego po otrzymaniu przelewu przez Sprzedającego lub Usługodawcę (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz , w soboty, w niedziele oraz święta będą przekazane do realizacji następnego dnia roboczego. W każdym przypadku, jeżeli Klient jest Konsumentem, wydanie Towaru nastąpić musi do 30 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Klient wyraźnie zażyczył sobie późniejsze doręczenie Produktu. Wyjątek stanowią ryby wędzone, które są wysyłane w przeciągu 2 dni roboczych po otrzymaniu przelewu przez Sprzedającego (w przypadku wyboru tej opcji płatności) lub zawarcia umowy sprzedaży. 9. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu rejestracyjnym (dot. Klientów zarejestrowanych) lub w formularzu zamówienia. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na obszarze następujących powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego i pszczyńskiego chyba że pomiędzy Klientem, a Sprzedającym lub Usługodawcą dojdzie do indywidualnych, odmiennych ustaleń. 10. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę RR, fakturę VAT lub paragon. 11. Odbierając przesyłkę Klient ma prawo sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie prosimy o kontakt ze Sprzedawcą lub Usługodawcą przed odbiorem przesyłki. Rozpatrzenie późniejszej reklamacji lub roszczeń Klienta nie jest uzależnione od dopełnienia tych czynności, może jednak usprawnić postępowanie reklamacyjne. IV.PROCEDURA WYSTAWIANIA I SPRZEDAŻY TOWARÓW SPRZEDAJĄCY LUB USŁUGODAWCA 1. Rejestracja w sklepie internetowym (posiadanie Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy) jest warunkiem koniecznym do wystawienia towaru lub usługi do sprzedaży. Administrator serwisu utworzy specjalne konto Konto Sprzedawcy. 2. W celu wystawienia towaru lub usługi do sprzedaży należy zalogować się na swoje konto. 3. Przejść do ekranu głównego ustawień konta. 4. Kliknąć zakładkę Konto Sprzedawcy, następnie przejść do zakładki produkty i kliknąć przycisk dodaj produkt, należy uzupełnić wszystkie dane produktu i zapisać.

4 IV.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - EKO Bielska Kraina 1. Za pośrednictwem strony Sklepu internetowego EKO Bielska Kraina świadczy następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): usługę założenia oraz prowadzenia Konta Klienta, usługę założenia oraz prowadzenia Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy. Ponadto, Klient ma możliwość korzystania z pozostałych funkcjonalności strony Sklepu internetowego dostępnych dla użytkowników tej strony. 2. Konto Klienta umożliwia składanie zamówień w Sklepie internetowym z poziomu Konta, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych Klienta, jak również wystawiania opinii Towarom dostępnym w Sklepie internetowym. Umowa o prowadzenie Konta Klienta ma nieodpłatny charakter. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny (dane wymagane są w treści formularza oznaczone). Klient dokonuje ustawienia hasła. Loginem jest podany adres Klienta. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dla założenia Konta Klienta wymagana jest akceptacja Regulaminu. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Klienta (rezygnacji z usługi) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób, który zapewnia dojście tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina (np. na adres poczt elektronicznej: lub pisemnie na adres: EKO Bielska Kraina (magazyn), ul. T. Regera 81, Bielsko-Biała Ponadto). Klient będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy o prowadzenie Konta (informacje nt. prawa odstąpienia od umowy zawarte są w punkcie VI Regulaminu). Konto Sprzedającego lub Usługodawcy umożliwia wystawianie produktów do sprzedaży w Sklepie internetowym z poziomu Konta, bez konieczności każdorazowego wprowadzania danych Sprzedającego lub Usługodawcy. Umowa o prowadzenie Konta Sprzedającego lub Usługodawcy ma nieodpłatny charakter. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W celu zawarcia umowy o prowadzenie Konta Sprzedającego lub Usługodawcy należy wypełnić formularz rejestracyjny (dane wymagane są w treści formularza oznaczone). Sprzedający lub Usługodawca dokonuje ustawienia hasła. Loginem jest podany adres Sprzedawcy lub Usługodawcy. Login i hasło mają charakter poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim. Dla założenia Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy wymagana jest akceptacja Regulaminu. Klient ma możliwość wypowiedzenia umowy o prowadzenie Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy (rezygnacji z usługi) z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dokonuje się poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy w sposób, który zapewnia dojście tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina (np. na adres poczty elektronicznej: lub pisemnie na adres: EKO Bielska Kraina, ul. Cisowa 116, Jaworze. 3. Zabronione jest przesyłanie za pośrednictwem Konta Klienta lub Konta Sprzedawcy lub Usługodawcy informacji o charakterze bezprawnym. 4. Klient i Sprzedawca lub Usługodawca ma możliwość składania reklamacji w związku z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Do reklamacji ma zastosowanie punkt V Regulaminu. 5. EKO Bielska Kraina mając na uwadze zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet, w związku ze świadczonymi za pośrednictwem strony Sklepu internetowego usługami zaleca Klientom oraz Sprzedawcą lub Usługodawcą korzystanie wyłącznie ze urządzeń, na których zainstalowane zostało oprogramowanie antywirusowe, oprogramowanie typu antymalware, antyspyware oraz firewall oraz inne służące bezpieczeństwu użytkownikom sieci Internet. Zalecane jest systematyczne aktualizowanie ww. oprogramowania. Z usługami świadczonymi drogą elektroniczną wiąże się ryzyko oddziaływania na komputer (lub inne urządzenie służące do łączenia się z siecią Internet) szkodliwego oprogramowania, w szczególności wirusów komputerowych, programów typu spyware, malware, robaków, które mogą służyć przejęcia kontroli nad komputerem użytkownika Internetu, pozyskaniem danych osobowych, loginów lub haseł oraz lub innych danych, śledzenia ruchów użytkownika w sieci Internet.

5 IV.USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Sprzedający lub Usługodawcy 1. Za pośrednictwem strony Sklepu internetowego Sprzedający lub Usługodawcy świadczy następujące usługi (usługi świadczone drogą elektroniczną): usługę składania zamówień i zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem strony Sklepu internetowego. V. OPŁATY I PROWIZJE 1. Wystawianie towarów lub usług do sprzedaży na jest odpłatne. Wszystkimi opłatami i prowizjami obciążany jest Sprzedający lub Usługodawca. Wysokość opłat i zasady ich pobierania określono poniżej. 2. Stawka opłat za wystawienie towaru lub usługi o wartości: 1 zł 10 zł wynosi 20 groszy 10,01 zł 49,99 zł wynosi 1,50 zł 50 zł 99,99 zł wynosi 3 zł 100 zł 299,99 zł wynosi 6 zł 300 zł 599,99 zł wynosi 9 zł 600 zł 999,99 zł wynosi 12 zł 1000,00 zł 4 999,99 zł wynosi 15 zł Powyżej 5 000,00 zł wynosi 20 zł Wszystkie kwoty podane powyżej są kwotami brutto (zawierają podatek od towarów i usług, tj. VAT). 5. W przypadku podwyższenia w trakcie trwania Transakcji wartości Towarów opłata ulega odpowiedniemu podwyższeniu. 6. W przypadku obniżenia w trakcie trwania Transakcji wartości Towaru opłata nie ulega obniżeniu, nie następuję również zwrot różnicy kosztów. 7. Opłaty są naliczane na bieżąco i przedstawiane do zapłaty za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. 8. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych na jego Koncie. 9. Opłaty za wystawianie towarów lub usług do sprzedaży na uiszczane są przez Użytkownika na rachunek bankowy EKO Bielska Kraina wskazany na fakturze. V. TOWARY ZAKAZANE 1. Sprzedający lub Usługodawcy zobowiązują się do niewystawiania towarów lub usług, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje. 2. Możliwe jest wystawianie wyłącznie towarów wymienionych poniżej: gotowe dania i potrawy przygotowane z produktów pochodzących z gospodarstw rolnych z Beskidu Śląskiego i okolic, miody, napoje, nabiał,

6 piekarnicze cukiernicze, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, przetwory, warzywa i owoce, zioła. 10. Wystawianie Towarów wymaga spełnienia warunków określonych w przepisach prawa krajowego i unijnego odnoszących się do przedmiotu wystawienia. V. REKLAMACJE 1. Sprzedający lub Usługodawcy mają obowiązek dostarczenia zamawianych Towarów wolnych od wad. 2. Sprzedający lub Usługodawcy ponoszą wobec Klienta odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania na zasadach określonych przepisami Kodeksu cywilnego. 3. Reklamacje można składać w dowolny sposób, który zapewnia dojście reklamacji do Sprzedający lub Usługodawcy, na dane podane w Koncie Sprzedającego lub Usługodawcy. W przypadku, gdy z istoty reklamacji wynika, że jej rozpatrzenie wiąże się ze zbadaniem Towaru, Klient przesyła do Sprzedającego lub Usługodawcy reklamowany Towar na koszt Sprzedającego lub Usługodawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Klienta, adres, wskazanie okoliczności, w związku z którymi Klient wnosi reklamację, określenie żądania Klienta, podpis (w przypadku reklamacji wnoszonej drogą pisemną). 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Sprzedawca otrzymał od Klienta będącego Konsumentem żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady albo oświadczenie o obniżeniu ceny, określające kwotę, o którą cena ma być obniżona, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał żądanie Klienta za uzasadnione. 5. EKO Bielska Kraina informuje Klientów będących Konsumentami o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń od Sprzedających lub Usługodawców. Na podstawie art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej Klient może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu przez stały polubowny sąd konsumencki działający przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej Klient może zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o przeprowadzenia mediacji w celu polubownego zakończenia sporu z Sprzedającym lub Usługodawcy. Powyższe formy rozstrzygania sporów uzależnione są od zgody obu stron sporu na dany tryb rozstrzygnięcia (powyższe postanowienia nie oznaczają, iż Sprzedający lub Usługodawcy wyrażają zgodę na rozstrzygnięcie przyszłych sporów w ww. formach, a mają na celu poinformowanie Klientów o możliwościach pozasądowego zakończenia sporu). Klienci mają ponadto możliwość zwrócenia się do powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub do organizacji społecznych, które działają w obszarze ochrony praw konsumentów. VI.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY/ZWROTY 1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Sprzedającym lub Usługodawcą. Uprawnienie to nie dotyczy przypadków wskazanych w ust. 9 poniżej. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Sprzedającego lub Usługodawcę (złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy) w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest:

7 a. w przypadku Umowy sprzedaży, w wykonaniu której następuje wydanie Towaru Konsumentowi - od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik; b. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów, które są dostarczane osobno od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniego Towaru objętego Umową sprzedaży; c. w przypadku Umowy sprzedaży zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ostatniej partii lub części; d. przypadku umów o świadczenie usług od dnia zawarcia umowy. 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w każdej formie, która zapewnia dotarcie tego oświadczenia do EKO Bielska Kraina, w tym w formie pisemnej (dane kontaktowe znajdujące się na koncie Sprzedającego lub Usługodawcy). W tym ostatnim przypadku Sprzedający lub Usługodawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi pocztą elektroniczną otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za nie zawartą. 5. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien zwrócić towar w terminie 14 dni na adres Sprzedającego lub Usługodawcy. Bezpośrednie koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedającego lub Usługodawcy przed upływem tego terminu. 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca lub Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów do Konsumenta. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot kwoty następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument (chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami) i dokonywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy. Jeżeli Sprzedawca lub Usługodawca nie zaproponuje, że odbierze od Klienta Towar, Sprzedawca lub Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 7. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przeciwnym razie, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach: 1) zakupu rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia, 2) zakupu rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. VII. DANE OSOBOWE

8 1. EKO Bielska Kraina zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia r. o ochronie danych osobowych (Dz.U poz z późn. zm.). 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego jest Fundacja Eko Bielska Kraina z siedzibą w Jaworzu , ul. Cisowa 116, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych oznaczać może brak możliwości zawarcia umowy z EKO Bielska Kraina i korzystania ze Sklepu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane są przez EKO Bielska Kraina w celu zawarcia oraz realizacji umowy z Klientem, jak również w celu ew. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy zawartej z Klientem. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingowym w przypadku, gdy Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. EKO Bielska Kraina zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed dokonaną zmianą (chyba, że Klient zażąda stosowania do jego zamówienia zmienionych warunków Regulaminu) ani umów zawartych przed dokonaną zmianą. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. umowa o prowadzenie Konta Klienta) Klient będzie związany zmienionym Regulaminem jeżeli w terminie 30 dni od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu nie wypowie umowy lub też jeżeli w tym terminie złoży oświadczenie, iż akceptuje zmiany Regulaminu. 2. W przypadku sporu pomiędzy EKO Bielska Kraina a Użytkownikiem nie będącym Konsumentem, sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy wg siedziby EKO Bielska Kraina. 3. W kwestiach nieobjętych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do Klientów będących Konsumentami przepisy ustawy z dnia r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 827). 4. Regulamin w niniejszej wersji wchodzi w życie z dniem r. i obowiązuje dla zamówień złożonych począwszy od tego dnia. Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego

9 Formularz odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).. (Nazwa Sprzedawcy lub Usługodawcy).... (Adres) Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy: 1) 2) 3) data zawarcia umowy/odbioru:. Wyrażam zgodę na zwrot dokonanych płatności na rachunek bankowy o numerze: Imię i nazwisko Konsumenta Adres Konsumenta podpis Konsumenta (jeżeli formularz przesyłany jest w wersji papierowej).. data

Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl

Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl Regulamin Serwisu internetowego www.ekobielskakraina.pl Serwis internetowy znajdujący się pod adresem: www.ekobielskakraina.pl stanowi platformę handlową umożliwiającą Sprzedawcom prezentowanie ofert sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me

Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Regulamin sklepu internetowego Okucia.me Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ WARUNKI OGÓLNE 1. Prowadzącym sklep internetowy https://mediagraf.rwsoft.net/ jest Magdalena Urbanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mediagraf Magdalena Urbanek, ul. Bałtycka 9, 43-309 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY

Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Regulamin sklepu internetowego NASZE BIESZCZADY Data publikacji: 28.12.2016 r. Sklep internetowy Nasze Bieszczady działający pod adresem http:// naszebieszczady.com/sklep/ należy do Michała Gaponiuka,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO

Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Regulamin Sklepu internetowego ADAKO Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego ADAKO dostępnego pod adresem: http://vag-com.pl/index.php?mod=sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI III. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BINI Sklep internetowy BINI, działający pod adresem www.bini.co, za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu.

Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. Regulamin sklepu internetowego ABI ROSE JEWELLEY określający m.in. zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu. 1 Definicje 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo

Bardziej szczegółowo

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy.

Oferty sklepu umieszczone są w serwisie Allegro i umożliwiają Klientom zakupy za pośrednictwem platformy Allegro za pomocą odpowiednich formularzy. REGULAMIN SKLEPU (obowiązuje od 25 grudnia 2014) Informacja o firmie: Sprzedaż na Allegro przez Sprzedawcę Remek_PL prowadzone jest przez "Remek.Pl - Remigiusz Jaroszewicz" z siedzibą w Chociszew 59, 95-045

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować

Regulamin sklepu internetowego ALS Polska - Konsumencie możesz go zapisać na dysku lub wydrukować Regulamin sklepu internetowego ALS Polska (stan na 2015-10-24) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy ALS Polska prowadzony jest przez ALS Miłosz Korcz wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.agatabanach.pl, prowadzony jest przez Agatę Banach prowadzącą działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT

Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2 DEFINICJE 3 KONTAKT Regulamin portalu internetowego Nextia usługi informatyczne 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Sklep internetowy Nextia usługi informatyczne prowadzony jest przez Nextia Michał Jeż wpisaną/wpisanego do Centralnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym: kalorietoniewszystko.pl, prowadzony jest przez Natalię Czekalską prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI. 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN SPERSONALIZOWANE WIESZAKI 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Spersonalizowane Wieszaki, dostępny pod adresem mailowym spersonalizowane.wieszaki@gmail.com, prowadzony jest przez Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu MTMedia. Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu MTMedia Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego MTMedia. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT

Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Regulamin serwisu DOKTOR REMONT Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży w związku z serwisem DOKTOR REMONT. 1 Definicje 1. Konsument osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne

Regulamin Sklepu. (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Regulamin Sklepu (Zalecenia aktualizacji do nowych przepisów obowiązujących od 25 grudnia 2014 r.) Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.mercant.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. PODSTAWOWE POJĘCIA 1 Sprzedawca RAFAŁ PRĘDOTA prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. AVIKOM RAFAŁ PRĘDOTA, pod adresem: Jaworznia 188, 26-065 Piekoszów, posługujący się numerami: NIP 959-054-01-32,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży

Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży Regulamin sklepu internetowego z dnia 15.12.2014 / Umowa sprzedaży 1 Informacje ogólne Sklep internetowy działający pod adresem http://agapo.pl prowadzony jest przez firmę: PC-NET Rafał Latacz wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia

REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia REGULAMIN sprzedaży internetowej ADREL (adrel.com.pl) z dnia 25.12.2014 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl

Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl Regulamin sklepu internetowego safepacz.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep Internetowy Safepacz dostępny pod adresem internetowym www.safepacz.pl prowadzony jest przez firmę Flowing Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie

korzysta z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 5.Prawo odstąpienia od umowy nie Regulamin zakupów sklepu internetowego szprycha.com.pl I. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW 1.Strona www.szprycha.com.pl (zwana dalej sklepem internetowym szprycha.com.pl lub sklepem ) jest sklepem internetowym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE 2 ZAMÓWIENIA REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLIGO-ELITE.PL 1 INFORMACJE OGÓLNE Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.oligo-elite.pl przez Keiko Polska Sp. z o. o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia.

Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Data publikacji: 06.09.2016 Regulamin sklepu internetowego fitstrategia. Sklep internetowy fitstrategia działający pod adresem http://fitstrategia.pl/kurs należy do Barbary Janysek prowadzącej działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DR GIFT Prosimy zapoznaj się z naszym regulaminem. Znajdziesz tu ciekawe i przydatne informacje, jak wygląda zamawianie w naszym sklepie. Wszystko napisane jest prostym i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM SCARTSHOW.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.scartshow.pl jest platformą prowadzoną przez firmę Scartshow z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.poradnikbudowlany.com jest prowadzony przez ATET Euro-Tłumacze Sp. z o. o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem

Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem Regulamin Acai Original z dnia 25.06.2015 roku zwany dalej Regulaminem 1 DEFINICJE 1. Sklep internetowy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.acaioriginal.com.pl, za pośrednictwem którego Kupujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN dla konsumentów. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne 1. Internetowy sklep www.matbud.pl prowadzony jest przez Kazimierz Kula prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MATBUD MATERIAŁY BUDOWLANE, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży

Regulamin Sklepu internetowego  1 Postanowienia ogólne. 2 Zawarcie umowy Sprzedaży Regulamin Sklepu internetowego www.sklep.peiter.pl Realizacja sprzedaży przez Sklep internetowy www.sklep.peiter.pl odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.eurosejfy.pl obowiązujący od 25.12.2014r. Sejfy.PL Sp. z o. o. Orla 8 00-143 Warszawa Nip:5223017052 Regon:147329217 Infolinia 22 620 02 07 Mobile +48533888866 +48604655554

Bardziej szczegółowo

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PomyslowaKredka.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.pomyslowakredka.pl prowadzony jest przez Leszka Talipskiego pod firmą:

Bardziej szczegółowo

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności:

2. Klient dokona wyboru obowiązującego w Sklepie internetowym sposobu płatności: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VITADIET.PL INFORMACJE OGÓLNE 1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego instaltube.pl 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy InstalTube, dostępny pod adresem internetowym instaltube.pl, prowadzony jest przez Michał Widz prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne

I. Postanowienia Ogólne I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin będący jednocześnie regulaminem w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego EuCO

Regulamin sklepu internetowego EuCO Data publikacji:21.09.2016 Regulamin sklepu internetowego EuCO Sklep internetowy EuCO działający pod adresem www.euco.pl/sklep należy Studio N1 sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, 59-220 Legnica, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. Regulamin Sprzedaży wraz z informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA - firma BEA Beata Suska adres prowadzenia działalności i adres do doręczeń: ul. Wiklinowa 30, Kiełpin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Grzegorza Kostkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kostka Grzegorz

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu DQstore.pl dla transakcji zawartych od 25 grudnia 2014r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep DQstore.pl, nazywany dalej Sklepem prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.muzyczna-kawiarnia.pl. Sprzedającym jest INVESTMUSIC

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKUPÓW. I. Definicje.

REGULAMIN ZAKUPÓW. I. Definicje. REGULAMIN ZAKUPÓW I. Definicje. 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się w domenie www.hurtmet.pl 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO koszulki.ewangelizuj.pl z 29.VIII.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "koszulki.ewangelizuj.pl" z 29.VIII.2014 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą

Bardziej szczegółowo

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień Regulamin Sklepu MEBLESHOP.PL z dnia 19.04.2015 roku Właścicielem serwisu MEBLESHOP.PL jest: Certanet Łukasz Adamowicz, przy al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, wpisany do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.

Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek. Regulamin zakupu glukometrów Accu-Chek z wykorzystaniem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej www.accu-chek.pl obowiązujący od 25 grudnia 2014 r. tj. od wejścia w życie ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BŁYSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 Definicje 1. Cennik dostawy wykaz dostępnych kosztów i rodzajów dostawy, znajdujący się pod adresem www.provocater.pl 2. Dostawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Postanowienia ogólne

REGULAMIN Postanowienia ogólne REGULAMIN Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Peoni dostępny jest na stronie www.peoni.pl w zakładce Regulamin. Regulamin można pobrać w formacie PDF i zapisać w pamięci komputera. Plik PDF zawierający

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL

REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL REGULAMIN SPRZEDAŻY SKLEPU INTERNETOWEGO UBIERZSIEPOSWOJEMU.PL 1. Definicje Regulaminu Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. www.okrill3.eu REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.okrill3.eu Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com.

- witrynę Sklepu Internetowego pod adresem: www.esencja-zdrowia.com.pl. - zamówienie przekazane na adres email: kontakt@esencja-zdrowia.com. 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego. Sprzedającym jest Izabela Zalewska El Ghamry prowadząca działalność pod nazwą ESENCJA Izabela Zalewska

Bardziej szczegółowo

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

2. Kodeks Cywilny ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Regulamin sklepu internetowego Glantier I. Definicje ogólne Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU.

REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU. REGULAMIN SYSTEMU ZAKUPU BILETÓW SERWISU 1. Definicje i postanowienia ogólne http://www.east-biz2016.pl/ 1.1. Organizator imprezy, zwany dalej administratorem danych osobowych jest DigiBrand Grzegorz Kiersznowski

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO "Volumen" (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.)

REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO Volumen (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.) Załącznik do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora WiMBP w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2016 r. REGULAMIN ANTYKWARIATU INTERNETOWEGO "Volumen" (Tekst jednolity - Obowiązuje od 5 lutego 2016 r.) 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego www.ekobielskakraina.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.ekobielskakraina.pl prowadzony jest przez Fundację EKO Bielska Kraina

Bardziej szczegółowo

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek

1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: Słowniczek 1. Sklep Przygotowalnia działający pod adresem www.przygotowalniadtp.pl/prestashop jest platformą prowadzoną przez firmę: NIP 9471933919 REGON 361824767 Słowniczek 1. Dni robocze wszystkie dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEDIKA z dn. 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEDIKA, działający pod adresem www.omedika.pl prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka, prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.elampy.com Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku Regulamin sklepu internetowego Swiece-Zaplonowe.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku I. Warunki ogólne 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://www.swiece-zaplonowe.pl/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO biametag_pl 1. Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy prowadzony jest przez BIAMET AG Eugeniusz Malicki, Adam Woroniecki. z siedzibą w Grabówce przy ul. Leszczynowej 2/5,

Bardziej szczegółowo

Sklep dla ludzi z pasją!

Sklep dla ludzi z pasją! REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany w ust. 2 poniżej (zwany dalej Sprzedawcą ) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA

Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Regulamin Sklepu Internetowego PASIEKA PODKARPACKA Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.pasiekapodkarpacka.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Prowadzony

Bardziej szczegółowo

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane.

1. Minimalna wartość zamówienia: 30 PLN. Zamówienia poniżej tej kwoty nie będą realizowane. Regulamin sklepu internetowego swiatdziecka.net.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie swiatdziecka.net.pl, prowadzony przez PH Paulina Napert sp.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młodej 7, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://klockowo.pl Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem elektronicznym http://klockowo.pl prowadzony jest przez Włodzimierz Stroiński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem WWW.e-herbata.pl. Sprzedającym jest PROGRESSIVE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORYS.PL z 05.09.2015 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.fundacja-amg.pl jest: Fundacja na rzecz studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.e-antywirusy.pl/ obowiązujący od 25.12.2014r. 1 Określenie Sprzedawcy 1. Właścicielem Sklepu jest: probit.net Piotr Kuczyński z siedzibą w 86-005 Zielonka, Świetlikowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP.

Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. Regulamin Sklepu Internetowego E-JTP. I. Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp

Regulamin sprzedaży. 1 Wstęp Regulamin sprzedaży 1 Wstęp 1. Sklep internetowy pod adresem www.lediplex.pl. (dalej sklep internetowy) prowadzi Kinga Lewandowska, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Grafnet Kinga Lewandowska,

Bardziej szczegółowo

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez:

Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Chasing Lands Clothes Sprzedawca Chasing Lands Clothes (dalej jako Sprzedawca ) jest prowadzony przez: Lidię Okruta prowadzącą działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.sklepnazdrowie.pl Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu

Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Regulamin platformy sklepowej buildmall.eu Postanowienia zawarte w Regulaminie platformy sklepowej buildmall.eu stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Adama Gawlika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą WERNIX

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści

REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści REGULAMIN sklepu internetowego Centrum Wyprzedażowe Okien i Drzwi Stolbud Włoszczowa S.A. Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Składanie zamówień 3. Warunki odbioru lub dostawy 4. Koszty dostawy 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.KREBO.COM.PL I POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania, świadczenia i rozliczania Umów Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zawartych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. I. Postanowienia ogólne. W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

Regulamin sklepu internetowego. I. Postanowienia ogólne. W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć: Regulamin sklepu internetowego I. Postanowienia ogólne W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć: 1 Sprzedawca ARTYK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014.

regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. regulamin sklepu internetowego marki tołpa www.tolpa.pl ważny od 25.12.2014. I. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne.

4. Utworzenie za pomocą rejestracji oraz korzystanie z konta użytkownika e-sklepu POLLOV jest dobrowolne i bezpłatne. Regulamin REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLLOV 1. Sklep www.pollov.pl jest prowadzony przez firmę: ul. Porzeczkowa 25 B, tel. +48 737 450 818 NIP: 782 23 08 420 REGON: 361491366 Dane do KONTA BANKOWEGO:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO A-WITEK 1. Definicje 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 Sprzedawca przedsiębiorca Anna Witek Pietroń A.Witek, z siedzibą w Modlniczce, ul. Handlowców 14, 32-085

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT.

Regulamin. 1 Informacje ogólne. 2 Oferta. 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w PLN i zawierają podatek VAT. Regulamin 1 Informacje ogólne 1. Sklep działający pod adresem mi-tu.pl, zwany dalej Sklepem lub Sprzedawcą, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie

Bardziej szczegółowo

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ/ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY III. REKLAMACJA PRODUKTU IV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ V. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego URSUS

Regulamin sklepu internetowego URSUS Regulamin sklepu internetowego URSUS I. Postanowienia Ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady dokonywania transakcji w Sklepie Internetowym URSUS działającym pod adresem: http://sklep.ursus.com/, który

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński

Regulamin sklepu internetowego. Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Regulamin sklepu internetowego Firma Studio Z500 Piotr Zwierzyński Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne Sklepu internetowego działającego za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo