Temat 1. Formy działalności gospodarczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat 1. Formy działalności gospodarczej"

Transkrypt

1 Temat 1. Formy działalności gospodarczej Zadanie 1.1 (formy działalności gospodarczej - obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych) Określ, które jednostki muszą prowadzić księgi handlowe zgodnie z ustawą o rachunkowości: Lp. Jednostka Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2006 roku TAK NIE 1. Osoba fizyczna, która założyła działalność gospodarczą w styczniu Spółka cywilna osób fizycznych, której przychody w poprzednim roku obrotowym wyniosły złotych 3. Spółka jawna osób fizycznych, której przychody w bieżącym roku obrotowym wyniosły w przeliczeniu EURO, 4. Spółka komandytowa, której przychody netto w zeszłym roku wyniosły w przeliczeniu EURO 5. Spółka PAPPA z o. o. 6. Narodowy Bank Polski 7. Spółka akcyjna 8. Spółka z o. o. w organizacji, 9. Spółka cywilna osób prawnych 10. Spółka komandytowo - akcyjna 11. Fundacja Radość 12. Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej 13. Stowarzyszenie Popieramy wszystkich 14. Spółdzielnia mieszkaniowa Schludny barak 15. Przedsiębiorstwo państwowe 16. Bank Lukas S.A. 17. Gmina Cedynia 18. Przedszkole publiczne Mały Jasio Temat 2. Zakładanie działalności gospodarczej Zadanie 2.1. (zakładanie działalności gospodarczej 2006) Pan Zdzisław Porywczy postanowił założyć działalność gospodarczą w marcu 2006 roku. Założenia: 1. Przedmiotem działalności jednostki będzie naprawa felg samochodowych, 2. Właściciel posiada nadany numer NIP, ponieważ wcześniej był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, 3. Firma będzie podatnikiem podatku VAT oraz będzie opodatkowana podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (podatkowa księga przychodów i rozchodów) 4. Firma będzie zatrudniała jednego pracownika Stefana Gumiaka 5. Siedziba jednostki znajduje się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania właściciela Ustal kolejność załatwiania formalności urzędowych, dopasuj niezbędne dokumenty i koszty procedur. Rozwiązanie wpisz do tabeli. Lp. Nazwa Urzędu Dokument Opłata 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ZUA 0 zł 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS ZFA 0 zł 3. Urząd Statystyczny Zawiadomienie o założeniu pkp i r 0 zł 4. Urząd Skarbowy Wniosek o założenie rachunku bankowego 0 zł 5. Urząd Skarbowy Tytuł prawny do lokalu, w którym jest prowadzona działalność 6. Urząd Skarbowy Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców 152 zł 7. Urząd Skarbowy VAT-R 0 zł 8. Urząd Miejski Wydział Działalności RG-1 0 zł Gospodarczej 9. Urząd Miejski Bank US Opłata za rezygnację ze zwolnienia od podatku VAT 100 zł 10. Państwowa Inspekcja Pracy NIP zł 11. Bank X od 0 zł (w zależności od oferty) Lp. Nazwa Urzędu Dokument Opłata

2 Zadanie 2.2. (wybór formy opodatkowania) Zaznacz w tabeli właściwe formy opodatkowania, z których może skorzystać podatnik Lp. PODMIOT FORMA OPODATKOWANIA Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (stawka) 1. Osoba fizyczna taksówkarz wykorzystujący jeden pojazd 2. Aptekarz 3. Doradca podatkowy 4. Emeryt, który wynajmuje część mieszkania spokojnym studentom bez nałogów 5. Weterynarz, świadczący usługi dla osób prawnych 6. Osoba duchowna 7. Szewc 8. Kantor wymiany walut 9. Lombard 10. Biuro pośrednictwa finansowego 11. Firma ochroniarska RAMBO 12. Firma reklamowa 13. Komis samochodowy 14. Architekt 15. Zegarmistrz 16. Sprzątanie wnętrz 17. Fryzjer 18. Sklep z częściami samochodowymi 19. Kwiaciarnia 20. Sklep spożywczy 21. Zakład usług rozrywkowych 22. Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji 23. Krawiec 24. Zakład produkcji czapek 25. Szklarz 26. Grawer 27. Restauracja, w której prowadzi się sprzedaż piwa, wina itd. 28. Nauczyciel korepetytor 29. Zakład transportowy przewozy ładunków powyżej 2 t z użyciem dwóch pojazdów 30. Zakład budowlany Zasady ogólne pkp i r Zadanie 2.3. (działalność gospodarcza właściwość miejscowa urzędu) Zenon P. zamieszkały w Dobrej Szczecińskiej zamierza założyć działalność gospodarczą, polegającą na handlu kostiumami kąpielowymi w Gryfinie i Swidwinie. Wskaż, gdzie powinien złożyć wniosek od wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Zadanie 2.4. (działalność gospodarcza - rejestracja) Jan Obrotny prowadzi działalność gospodarczą z zakresie handlu kwiatami. Postanowił dodatkowo zająć się tworzeniem stron www. W tym celu udał się do urzędu miasta i złożył wniosek o wpis drugiej działalności do ewidencji. Urzędnik odmówił jednak przyjęcia dokumentów. Uzasadnij dlaczego. Zadanie 2.5. (działalność gospodarcza zwolnienie z VAT) Genowefa P. otworzyła we wrześniu sklep internetowy (sprzedaż perfum). Przy rejestracji działalności zdecydowała się na zwolnienie z VAT. We wrześniu i w październiku jej przychody ze sprzedaży osiągnęły zł. Czy biorąc pod uwagę, że limit wynosi euro, musi zrezygnować ze zwolnienia z VAT? Zadanie 2.6. (wypełnianie wniosku o wpis do działalności gospodarczej) 2

3 3

4 Zadanie 2.7. (sprawdzanie wiarygodności przedsiębiorców) Sprawdź na stronie internetowej istnienie przedsiębiorcy, który posiada następujące zaświadczenie. 4

5 Zadanie 2.8. (wypełnianie dokumentacji związanej z założeniem działalności gospodarczej) Urząd miasta(gminy) wydal Ci zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Masz już nadany numer REGON. Udajesz się do urzędu skarbowego. Wypełnij deklarację NIP 3. 5

6 6

7 7

8 8

9 Zadanie 2.9. (wypełnianie dokumentacji związanej z założeniem działalności gospodarczej) Jesteś w Urzędzie Skarbowym. Twoja działalność gospodarcza polega na handlu perfumami. Uprzejma pani z okienka podała Ci formularz VAT-R. Wypełnij formularz wpisując dowolne dane adresowe. Jakie są skutki wypełnienia tego druku? 9

10 10

11 Temat 3. Koszty i przychody w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych Zadanie 3.1. (ustalenie dochodu do opodatkowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) Stefan Ziemniak ewidencjonuje zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ustalić dochód do opodatkowania oraz kwotę podatku jeżeli: Wartość sprzedanych wyrobów (kol 7) wynosi ,66 zł Pozostałe przychody (kol. 8) ,15 zł Razem przychody (kol. 9) Koszty uzyskania przychodu ,30 zł Remanent początkowy ,21 zł Remanent końcowy ,55 zł Uwaga: podstawę opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych, a podatek dochodowy do pełnych dziesiątek groszy. Skala podatku dochodowego w 2006 roku: Podstawa obliczenia podatku (w zł) Podatek wynosi Ponad do % podstawy obliczenia minus kwota 530 zł 08 gr zł 48 gr. + 30% nadwyżki ponad zł zł 68 gr. + 40% nadwyżki ponad zł Zadanie 3.2. (ustalenie dochodu do opodatkowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów) Janusz Kafar ewidencjonuje zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ustalić dochód do opodatkowania oraz kwotę podatku w 2006 roku jeżeli: Wartość sprzedanych wyrobów (kol. 7) wynosi ,15 zł Pozostałe przychody ,30 zł Koszty uzyskania przychodu ,30 zł Remanent początkowy ,51 zł Remanent końcowy ,68 zł Składka na ubezpieczenie społeczne zł Składka na ubezpieczenie zdrowotne: a) 7,75% zł b) 8,75% zł Zadanie 3.3. (ustalenie momentu uzyskania przychodu art. 14 ustawy o pdof) Ustal datę uzyskania przychodu w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowo usługowym: a) wystawiono fakturę VAT za sprzedane balsamy do ciała w dniu 5 kwietnia 200X a dowód Wz w dniu 28 marca 200X b) wystawiono fakturę za sprzedany samochód ciężarowy w dniu 2 marca 200X, samochód wydano w dniu 6 marca. Odbiorca dokonał wpłaty 20 marca 200X. c) zgodnie z umową czynsz jest płacony 25 dnia każdego miesiąca. W dniu 8 maja dokonano jednak wpłaty za kwiecień, d) w dniu 30 grudnia 200X wykonano usługę polegającą na wyposażeniu sali balowej w dekoracje sylwestrowe. Faktura została wystawiona w dniu 3 stycznia 200X+1 Zadanie 3.4. (ustalenie dochodu ze sprzedaży środka trwałego art. 24 ust 2 ustawy o pdof) Ustal dochód ze sprzedaży samochodu ciężarowego Lublin III (środek trwały) 1. Przychód ze sprzedaży środka trwałego (cena według umowy kupna sprzedaży, kwota wynikająca z faktury) zł 2. Wartość początkowa (ewidencyjna) środka trwałego zł 3. Dotychczasowe umorzenie zł 4. Wartość netto środka trwałego..... zł Uwaga: Przychód ze sprzedaży środka trwałego wpisuje się do PKPIR w kolumnie 8 (Pozostałe przychody) a wartość netto - w kolumnie 14. Zadanie 3.5. (ustalenie dochodu od zapasów na dzień likwidacji działalności gospodarczej art. 24 ust. 3 ustawy o pdof.) Ustal kwotę zryczałtowanego podatku od zapasów na dzień likwidacji działalności 1 grudnia, jeżeli: 1. Wartość zapasów w cenach zakupu na dzień likwidacji wyniosła zł 2. Przychód za ostatnie trzy miesiące zł 3. Dochód za ostatnie trzy miesiące zł Zadanie 3.6. (ustalenie dochodu od zapasów na dzień likwidacji działalności gospodarczej art. 24 ust. 3 ustawy o pdof.) Ustal kwotę: 11

12 a) zryczałtowanego podatku od zapasów na dzień likwidacji działalności 1 lipca 200X b) zryczałtowanego podatku od dochodu, jeżeli: 1. Wartość zapasów w cenach zakupu na dzień likwidacji wyniosła zł 2. Przychód za ostatnie trzy miesiące zł 3. Dochód za ostatnie trzy miesiące zł 4. Dochód w roku podatkowym 200X zł 5. Przychód w roku podatkowym 200X zl Zadanie 3.7. (przychody i koszty działalności gospodarczej według przepisów podatkowych) Za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. (art. 14, ust. 1 uopdof) Ustal przychód z działalności, jeżeli w firmie zanotowano następujące przychody: 1. Naliczone, lecz nie otrzymane odsetki od udzielonej pożyczki zł 2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zł 3. Otrzymany kredyt krótkoterminowy zł 4. Pobrano zaliczkę w wysokości 15% wartości transakcji, na wykonanie usługi w następnym miesiącu zł 5. Zrealizowane różnice kursowe zł 6. Odsetki od środków na rachunkach bankowych firmy zl 7. Równowartość rozwiązanych rezerw, które zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zł 8. Otrzymane odszkodowanie za zniszczoną maszynę, wykorzystywana w działalności zł 9. Otrzymane odszkodowanie za samochód właściciela, który nie jest wykorzystywany w działalności zł 10. Otrzymane dotacje zł Zadanie 3.8. (reprezentacja i reklama) Przedsiębiorstwo Handlowe REPREZENTANT poniosło w 200X koszty: a) reprezentacji zł b) reklamy niepublicznej zł c) reklamy telewizyjnej zł d) reklamy na plakatach ogłoszeniowych zł e) razem zł Przychody ze sprzedaży w 200X wyniosły zł Koszty reprezentacji i reklamy niepublicznej są limitowane. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się koszty nieprzekraczające 0,25% przychodu. Koszty reklamy publicznej są w całości kosztem uzyskania przychodów. Określić kwotę kosztów reprezentacji i reklamy: 1. będących kosztem uzyskania przychodów, 2. niebędących kosztem uzyskania przychodów Zadanie 3.9. (koszty uzyskania przychodu) W grudniu ubiegłego roku firma END zakupiła i przyjęła do użytkowania samochód osobowy Audi A4 o wartości początkowej złotych (w przeliczeniu euro). Pojazd wyposażony jest w silnik o pojemności 1905 cm3 i jest użytkowany jako limuzyna reprezentacyjna. Składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC są uzależnione od pojemności skokowej silnika. Ubezpieczenie NW ustalone jest kwotowo. Składki na ubezpieczenie Autocasco AC oblicza się jako procent od wartości pojazdu. Zgodnie z prawem podatkowym do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego w części przekraczającej równowartość EURO. W styczniu 200X roku otrzymano z P.Z.U. S.A. polisę ubezpieczeniową na ubezpieczenie samochodu, zgodnie z którą ubezpieczenie samochodu wynosi: OC zł NW zł AC zł RAZEM zł Samochód został wyceniony przez ubezpieczyciela na dzień zawarcia polisy na zł (według kursu z dnia zawarcia umowy 5 zł/euro) Obliczyć koszty ubezpieczenia pojazdu: a) stanowiące koszty uzyskania przychodu b) niebędące kosztem uzyskania przychodu Zadanie (Wybór podatku liniowego od przychodów z działalności gospodarczej) Podatnik Jan Krzywy jest prawdopodobnie bezdzietnym kawalerem do wzięcia i prowadzi działalność gospodarczą od kilku lat. Zastanawia się nad wyborem podatku liniowego (taką możliwość przewiduje ustawa pdof od 2006 roku art. 30c updof) 1. W jakim terminie (biorąc pod uwagę dzisiejszą datę) powinien złożyć stosowne oświadczenie? 2. W ubiegłym roku firma pana Jana osiągnęła dochód w wysokości złotych. W tym roku przewiduje się podobne rezultaty działalności. Czy przy takich dochodach opłacalny jest wybór podatku liniowego? 3. Określ jakie dochody spowodują, że korzystny będzie wybór opodatkowania liniowego. Zadanie (Wybór podatku liniowego od przychodów z działalności gospodarczej) Pan Jan Popędliwy jest właścicielem firmy budowlanej Grunt to bunt, która jest opodatkowana na zasadach ogólnych (pkpir) Od 12

13 pięciu lat jest małżonkiem a stosunki z żoną są poprawne. Dotychczas składał deklarację PIT 36 wspólnie z żoną. Dane dotyczące działalności firmy w ubiegłym roku przedstawia tabela: Lp. Treść Kwota (zł) 1. kol. 7 pkpir zł 2. kol. 8 pkpir zł 3. kol zł 4. kol zł 5. Remanent początkowy zł 6. Remanent końcowy zł 7. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne zł 8. Zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, które podlegają odliczeniu od podatku zł Małżonka Pani Teodozja Popędliwa jest w ubiegłym roku osiągnęła dochód w kwocie zł. Pobrane składki na ubezpieczenie społeczne wyniosły zł, a na zdrowotne wyniosły 800 zł, odliczeniu od podatku podlega 775 złotych. Określić: 1. jaką kwotę podatku zapłaci pan Jan przy opodatkowaniu progresywnym (na starych zasadach) a jaką zapłaciłby przy podatku liniowym? 2. czy opłacalny jest wybór podatku liniowego przy założeniu, że w bieżącym roku kwoty dochodów będą kształtowały się podobnie? 3. jakie dochody spowodują, że korzystny będzie wybór opodatkowania liniowego. Temat 4. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów Zadanie 4.1. (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów operacje typowe) Firma SAMA SŁODYCZ z Gniezna (ul. Frywolna 7) zajmuje się wytwarzaniem produktów cukierniczych i piekarskich na rynek krajowy. Jest podatnikiem podatku VAT i rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych. Określ kwotę i kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów, do której należy wpisać poszczególne operacje. Nr Treść Kolumny Kwota 1. Faktura VAT nr 11 z 4 maja 2006 r. za sprzedaż chleba dla Marketu PSZCZÓŁKA w Szczecinie, ul. Dzielnych Podatników 5 - na wartość netto 756 zł 30 gr plus 7% VAT (52,94zł) - razem należność 809,24 zł. 2. Faktura VAT nr 13 z 6 maja 2006 r. za sprzedaż wyrobów cukierniczych dla Hotelu "Pod różą" w Piasecznie, ul. Parkowa na wartość netto zł 25 gr plus 7% VAT (106,49 zł) - razem należność 1.627,74 zł. 3. Zakup mąki do produkcji wyrobów ciastkarskich z Zakładów Zbożowo-Młynarskich "PZZ" we Wrześni, ul Pszeniczna 37, wg faktury VAT nr 212 z dnia 5 maja 2006 r. O wartości zakupu netto zł plus 7% VAT (347,32 zł) - razem zobowiązanie 5.217,32 zł. 4. Faktura VAT nr 15 z 10 maja 2006 r. za wykonaną usługę wypieku ciast domowych, wyprodukowanych przez panią Małgorzatę Słodziutką z Wrześni, ul. Leśna 15 - na wartość usługi netto 205 zł plus 22% VAT (45,10 zł) - razem należność 250,10 zł. 5. Zakup drożdży piekarskich z Zakładów Drożdżowych w Pile, ul Zakole 23, wg faktury VAT nr 478 z dnia 10 maja 2006 r. O wartości zakupu 510 zł 75 gr plus 22% VAT (112,37 zł) - razem zobowiązanie 623,12 zł. 6. Rachunek nr 89 z dnia 11 maja 2006 zł za konserwację maszyn, wystawiony przez Zakład Usług Technicznych pana Feliksa Rozrywkowego w Poznaniu, ul. Orla 208, o wartości usługi 210 zł (Zakład jest zwolniony z podatku VAT). 7. Faktura VAT nr 15 z dnia 11 maja 2006 r. za czynsz dzierżawy lokalu sklepowego z pełnym wyposażeniem za maj 2006 r. Wystawiony przez Supermarket HIPERSTARA S.A. w Poznaniu, ul. Klonowa 320, na kwotę netto zł plus 22% VAT (495 zł) - razem zapłacono gotówką zł. 8. Usługa spedycyjna załadunku i wyładunku mąki zakupionej we Wrześni w dniu 5 maja 2006 r. - wykonana przez firmę Spedycji Krajowej w Poznaniu, ul. Węglowa 116, wg faktury VAT nr 618 z dnia 12 maja 2006 r. O wartości usługi 205 zł 80 gr plus 22% VAT (45,28 zł) - razem zobowiązanie 251,08 zł. 9. Zakup mąki pszennej z Hurtowni Spożywczej w Poznaniu, ul Pilska 112, wg faktury VAT nr 1132 z dnia 14 maja 2006 r. O wartości i zakupu zł plus 7% VAT (551,60 zł) - razem zobowiązanie 8.431,60 zł. 10. Rachunek za wykonaną pracę przez studenta - Jana Nowskiego na podstawie umowy zlecenia z dnia 17 maja 2006 r. (przy załadunku i wyładunku mąki) na ogólną kwotę wynagrodzenia brutto 85 zł 50 gr minus zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych (19% od kwoty 85,50 zł = 16,20 zł). Wypłacono 17 maja 2006 r. Kwotę 69,30 zł. 11. Wpłata składek ubezpieczenia społecznego (emerytalne, rentowe i wypadkowe) wraz ze składnikami na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na konto Oddziału ZUS w Poznaniu drogą przelewu bankowego w dniu 15 maja 2006 r. Na kwotę zł 90 gr (Wyciąg bankowy nr 55/2 z dnia 15 maja 2006 zł). 12. Zakup jaj, sera, masła i owoców ze sklepu prywatnego pana Czesława Prywaciarza wg 13 PKPiR

14 rachunku nr 27 z dnia 19 maja 2006 r. O wartości zakupu 440 zł (sprzedawca zwolniony od podatku VAT). 13. Konsumpcja w Restauracji Targowej w Poznaniu, ul. Późna 113, dla zaproszonych gości zagranicznych i krajowych z okazji spotkania na temat nowoczesnej techniki w piekarnictwie i ciastkarstwie, potwierdzona fakturą VAT nr 185 z dnia 20 maja 2006 r. o wartości netto 125 zł 70 gr plus VAT wg stawek 7% i 22% (w kwocie łącznej 15,66 zł) - razem zapłacono gotówką 141,36 zł. 14. Faktura VAT nr 001/ST z 21 maja 2006 r. za sprzedaż używanej lady chłodniczej na kwotę zł plus 22% VAT (565,40 zł) razem 3.135,40 zł dla zakładu Mleczarskiego w Szczecinku. 15. Dowód wewnętrzny nr 33/5 z dnia 31 maja 2006 r. dotyczący umorzenia środka trwałego - lady chłodniczej - sprzedanej w dniu 21 maja 2006 r. (patrz: operacja 14). Wartość dotychczasowego umorzenia wynosiła zł. Spisano w koszty część nieumorzoną w kwocie zł. 16. Zakup mąki żytniej z PZZ Mścice, ul Wąska 48, wg faktury VAT nr 1836 z dnia 21 maja 2006 r. O wartości netto zł plus 7% VAT (676,55 zł) - razem zobowiązanie ,55 zł. 17. Usługa transportowa przy przewozie zakupionej mąki w dniu 21 maja 2006 r. - wykonana przez PKS w Mławie, wg faktury VAT nr 78 z dnia 21 maja 2006 r. O wartości usługi netto 915 zł plus 22% VAT (201,30 zł) - razem zobowiązanie 1.116,30 zł 18. Rachunek nr 60 z dnia 24 maja 2006 r. za malowanie hali produkcyjnej, wystawiony przez Zakład Usług Malarskich ZACIEK w Poznaniu, ul. Spokojna nr 71 o wartości usług 935 zł (Zakład jest zwolniony od podatku VAT). 19. Faktura VAT nr 002/ST z 24 maja 2006 r. dla pana Zenona Konkurenta w Kole, ul Okrężna 32 za używane blachy do wypieku ciast o wartości netto 180 zł plus 22% VAT (39,60 zł) - razem należność 219,60 zł. 20. Koszty udziału w targach piekarskich zorganizowanych w salach Hotelu "Gastros" w Poznaniu, ul. Piwna 291, potwierdzone fakturą VAT nr 303 z dnia 26 maja 2006 r. O wartości netto 250 zł 80 gr plus VAT wg stawek 7% i 22% (w kwocie łącznej 32,68 zł) - razem zobowiązanie 283,48 zł 21. Faktura VAT nr z dnia 28 maja 2006 r. za zużycie energii elektrycznej, wystawiona przez Zakład Energetyczny w Poznaniu, ul. Polna 287, o wartości netto zł plus 22% VAT (542,96 zł) - razem zobowiązanie płatne przelewem 3.010,96 zł (przelewu dokonano w dniu 31 maja 2006 zł). 22. Utarg we własnych sklepach w maju 2006 r. Według ewidencji sprzedaży na ogólną wartość brutto ,48 zł; ponieważ w tych sklepach sprzedawano tylko pieczywo i wyroby ciastkarskie świeże własnej produkcji ze stawką VAT w wymiarze 7%, a więc wartość netto sprzedaży sklepowej w maju 2006 r. należy ustalić według metody w stu 23. Wyciąg bankowy nr 60/2 z dnia 31 maja 2006 r. z przekazania odsetek od środków na rachunek bankowy w kwocie 350 zł w Banku Przemysłowo-Handlowym w Poznaniu 24. Lista płac pracowników firmy za maj 2006 r., wystawiona dnia 31 maja 2006 r. z wypłaconymi wynagrodzeniami brutto na kwotę zł 75 gr. 25. Faktura VAT nr z dnia 26 maja 2006 r. Za telefony (trzy numery), wystawiona przez Telekomunikację Polską S.A. Oddział w Poznaniu, ul. Łąkowa 88, o wartości netto 920 zł 50 gr plus 22% VAT (202,51 zł) - razem zapłacono gotówką 1.123,01 zł. 26. Dowód wewnętrzny nr 31/5/2006 z dnia 31 maja 2006 r. Dotyczący amortyzacji środków trwałych za maj 2006 r. W ogólnej kwocie zł 80 gr. 27. Faktura VAT nr 801 z dnia 31 maja 2006 r. za zakup młynka do cukru pudru, wystawiona przez Sklep "Merkury" w Poznaniu, ul. Jasna 55, o wartości zakupu netto 250 zł plus 22% VAT (55 zł) - razem 305 zł. Podjęto decyzję o jednorazowym umorzeniu maszyny w miesiącu, w którym nastąpił zakup. 28. Faktura VAT nr 615 z dnia 31 maja 2006 r. Na zakup zestawu urządzeń do produkcji tortów, wystawiona przez Megasam S.A. w Poznaniu, ul. Złota 16, o wartości zakupu zł plus 22% VAT (3300 zł) - razem zapłacono gotówką zł. 29. Podróż służbowa wg polecenia nr 3/2006 z dnia 28 maja 2006 r. Na dwudniowy wyjazd pracownika ciastkarni do Krakowa na szkolenie BHP w dniach maja 2006 r. Koszt delegacji (przejazd, nocleg i diety) w ogólnej kwocie 510 zł 20 gr udokumentowany dowodem wewnętrznym nr 32/5 (bez kosztów szkolenia, które będzie udokumentowane fakturą w czerwcu 2006 r.). Wypłata r. 30. Miesięczne zestawienie wydatków z tytułu używania samochodu osobowego stanowiącego własność pracownika piekarni Stefana Przypalonego na ogólną kwotę 327 zł 65 gr (kwota ta jest niższa niż wynosi limit kwotowy przebiegu pojazdu). 14

15 Zadanie 4.2. (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów operacje typowe) Jesteś właścicielem jednoosobowej firmy PHU Samplastik Jan Sztuczny (podatnik VAT). W Twojej szufladzie zgromadziło się kilka dokumentów. Dokonaj odpowiednich wpisów do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "Samplastik" Jan Sztuczny Szczecin, ul. Zabawkowa 7 NIP: DOKUMENT WEWNĘTRZNY Numer dokumentu 1/01-05 z dnia Kontrahent P Treść Przyjęcie do używania SAMOCHODU OSOBOWEGO VW GOLF NR REJ. ZS 5995H, Kwota operacji ,00zł Jan Sztuczny... /Sporządził/ 15

16 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe "Samplastik" Jan Sztuczny Szczecin, ul. Zabawkowa 7 NIP: DOKUMENT WEWNĘTRZNY Numer dokumentu 2/01-05 z dnia Kontrahent Treść Amortyzacja środków trwałych za 1/2005 Kwota operacji 2.000,00zł Jan Sztuczny... /Sporządził/ 16

17 Zadanie 4.3. (Określanie niewadliwości i rzetelności podatkowej księgi przychodów i rozchodów) Określ, czy księga może być uznana za rzetelną w następujących wypadkach: Lp. Treść Rzetelna Nierzetelna 1. W dniu kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy okazało się, że podatnik nie uzupełnił zapisów w pkpir za ubiegły tydzień. Za ewidencję jest odpowiedzialny właściciel firmy. W ciągu ostatniego tygodnia był jednak leczony w szpitalu i posiada odpowiednią dokumentację (wypis) 2. W dniu kontroli skarbowej podatnik przyznał się, że w ciągu ostatniej doby uzupełnił zapisy w pkpir za poprzednie dwa lata podatkowe 3. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi złotych a wynikająca z pkpir zł. 4. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł a według pkpir zł Różnica wynika z niewpisania do pkpir zakupu towaru handlowego od zaprzyjaźnionego dostawcy 5. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł, według pkpir zł. Różnica wynika z nieuwzględnienia odpisu amortyzacji za bieżący miesiąc 6. Prawidłowa podstawa opodatkowania wynosi zł, według pkpir zł. Różnica wynika z nieuwzględnienia kosztów wynagrodzeń pracowników 7. Przychody w roku podatkowymi wyniosły zł. Do księgi nie wpisano zakupu towarów handlowych za kwotę 480 zł Zadanie 4.4. (Terminy wpisów w podatkowej księgi przychodów i rozchodów) Określ, kiedy podatnik powinien dokonać wpisu do pkpir: 1. Otrzymano fakturę za transport towarów handlowych 2. Otrzymano fakturę za materiały podstawowe i przyjęto je do magazynu 3. Otrzymano fakturę za towary handlowe i przyjęto je do magazynu 4. Wystawiono fakturę za sprzedane towary, które wydano z magazynu. Podatnik nie prowadzi odrębnej ewidencji sprzedaży 5. Wystawiono fakturę za sprzedane towary, które wydano z magazynu. Podatnik prowadzi ewidencję sprzedaży 6. Podatnik ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej. 7. Podatnik zlecił prowadzenie pkpir biuru rachunkowemu. Jeżeli nie posiada kasy rejestrującej musi prowadzić ewidencję sprzedaży. W jakim terminie do pkpir wpisane zostaną dowody zakupu i sprzedaży. Zadanie 4.5. (Wycena spisu z natury) W bieżącym miesiącu magazynier wystawił następujące dokumenty dotyczące towaru XXX: 1. Pz z dnia 5 b.m szt po 5 zł/szt = zł 2. Pz z dnia 10 b.m. 500 szt x 5,5 zł/szt. = zł 3. Wz z dnia 15 b.m szt Na początek okresu w magazynie znajdowało się 500 szt towaru XXX, którego cena zakupu wyniosła 4,5 zł/szt. Dokonaj wyceny towarów w magazynie na koniec okresu, jeżeli rozchód wycenia się według metody FIFO. Zadanie 4.6. (Ewidencja transakcji w walutach obcych) Podatnik NASZ sprzedał towar odbiorcy zagranicznemu HANS w dniu W tym dniu wystawiono fakturę VAT. Przychód ze sprzedaży wyniósł euro. Średni kurs euro NBP w dniu wynosił 4,00 zł/euro. Termin płatności faktury określono na 14 dni. 26 maja 2006 na rachunek bankowy firmy NASZ wpłynęła kwota euro. Kurs kupna banku, z którego korzysta jednostka w dniu 26 maja wyniósł 3,95 zł/euro, natomiast kurs przedaży wynosi 4,05 zł/euro. Dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zadanie 4.7. (Ewidencja transakcji w walutach obcych) Polska firma motoryzacyjna SARMATA zakupiła akumulatory od dostawcy BISMARCK GMBH w dniu za euro. Średni kurs euro NBP w tym dniu wynosił 3,9 zł/euro. Termin płatności faktury określono na 21 dni. W dniu 26 kwietnia 2006 z rachunku walutowego firmy dokonano przelewu euro na dobro konta dostawcy. Kurs sprzedaży banku, z którego korzysta jednostka w dniu 26 kwietnia wyniósł 4,0 zł/euro a średni kurs NPB 3,98 zł/euro. Dokonać odpowiednich zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Zadanie 4.8. (prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów operacje nietypowe) Określ kwotę i kolumnę podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej przed podatnika podatku VAT firma PAŁAC, do której należy wpisać poszczególne operacje. Lp Treść Kolumny PKPiR Kwota 1. Zwrócono podatnikowi wadliwą partię towaru. Reklamacja została uznana. Wystawiono fakturę VAT korektę zł netto (VAT 22%) 2. Podatnik otrzymał fakturę za zakup materiałów podstawowych. Dostawca pomylił jednak nazwę naszej firmy (zamiast PAŁAC napisał PAJAC ) zł 3. Dokonano zamiany towarów wydaliśmy worki na śmieci o wartości 2000 zł a otrzymaliśmy woreczki na ubrania o wartości zł 4. Kontrahent nie wywiązał się z terminu płatności za dostarczony towar, naliczono odsetki karne w wysokości 200 zł 5. Kontrahent nie wywiązał się z terminu płatności za dostarczony towar i wpłacił na rachunek 17

18 bankowy podatnika kwotę umowną (500 zł) 6. Podatnik sprzedał samochód osobowy używany ponad 6 miesięcy, który był ujęty w ewidencji środków trwałych. Wystawił fakturę VAT. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT, ponieważ przy zakupie samochodu osobowego podatnik nie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Cena sprzedaży zł. Cena zakupu pojazdu zł a dotychczasowe umorzenie zł. 7. W firmie jest wykorzystywany samochód osobowy Chevrolet Corvette 5,7 pożyczony od przyjaciółki właściciela. Szacuje się, że wynajęcie takiego pojazdu na miesiąc kosztowałoby ok zł. 8. Podatnik sprzedał samochód ciężarowy JEEP CHEROKEE za zł + 22% VAT. Przy zakupie samochodu odliczono podatek VAT w całości. Cena zakupu pojazdu wyniosła zł + 22% VAT. Dotychczasowe umorzenie zł. 9. Osiągi samochodu służbowego BMW (środek trwały samochód osobowy) zaskoczyły właściciela firmy. Koszty naprawy powypadkowej według faktury wyniosły zł + 22% VAT. Samochód był objęty tylko ubezpieczeniem OC 10. W firmie kolporterskiej wykorzystuje się samochód osobowy HONDA CRX (środek trwały) Ze względu na znaczną moc pojazd został objęty ubezpieczeniem OC, AC i NW. Koszty naprawy powypadkowej wyniosły zł. Firma ubezpieczeniowa DUSIGROSZ wypłaciła odszkodowanie w wysokości zł. 11. Zakupiono towar od Chińskiego dostawcy za USD. Faktura została opłacona gotówką. Zgodnie z dokumentem SAD doliczono cło w wysokości zł. Średni kurs USD NBP wyniósł 3,0 zł/usd a kurs sprzedaży w banku, z którego usług korzysta jednostka 3,1 zł 12. Podatnik pobrał z magazynu część towarów i przekazał je w formie darowizny na cele charytatywne. Wystawił fakturę VAT wartość towarów netto zł + 22% VAT. 13. Podatnik przekazał towar handlowy na cele reprezentacji i reklamy objętej limitem 0,25% przychodu o wartości 500 zł. Wystawił fakturę wewnętrzną w celu zaksięgowania 22% podatku VAT należnego. 14. Część towarów handlowych przeterminowała się, ale ubytek mieści się w granicach norm. Cena zakupu wynosiła 2000 zł, VAT naliczony 440 zł. Należy skorygować VAT naliczony przy zakupie, ponieważ towar nie będzie podlegał sprzedaży opodatkowanej 15. Stwierdzono kradzież towarów o wartości 1000 zł z magazynu (przy zakupie odliczono 22% podatku VAT). Nie ustalono osoby materialnie odpowiedzialnej. Sporządzono protokół zawierający zestawienie skradzionych towarów do którego dołączono notatkę policji o dokonaniu włamania. 16. Otrzymano wyciąg bankowy, dokumentujący zapłatę zobowiązań wobec dostawców zł 17. Otrzymano dotację z urzędu miejskiego w kwocie 2500 zł 18. Urząd gminy udostępnił firmie nieodpłatnie lokal użytkowy w centrum miasta o powierzchni 100 m Podatnik zainstalował instalację gazową do prywatnego samochodu osobowego, który jest wykorzystywany w działalności gospodarczej, ale nie jest środkiem trwałym. Koszt instalacji zł + 22% podatku VAT. 20. Odpisano przeterminowane należności od odbiorcy 21. Odpisano przeterminowane zobowiązania wobec odbiorcy Zadanie (Wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Odpowiedz na pytania podatników: 1. Kupiliśmy meble biurowe do nowo wybudowanego budynku - środka trwałego naszej firmy. Jak ująć takie meble w księdze podatkowej? 2. Dwa miesiące temu zleciłem prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów do biura rachunkowego. Kto powinien zgłosić do urzędu skarbowego, że księgę prowadzi biuro rachunkowe - ja czy biuro? Jakie sankcje grożą za niedopełnienie tego obowiązku? 3. Prowadzę działalność gospodarczą w lokalu, w którym także prowadzę ewidencję sprzedaży. Resztę dokumentów przechowuję w domu, bo tak zaznaczyłam na druku NIP-1. Natomiast we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jako siedzibę firmy wskazany mam adres lokalu, w którym prowadzę działalność gospodarczą. Czy prawidłowo przechowuję dokumenty? 4. Czy faktury VAT dokumentujące zakup materiałów i towarów księgujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów z dniem wystawienia, czy z dniem terminu zapłaty? 5. Prowadzę podatkową księgę przychodów i rozchodów przy pomocy programu komputerowego. Czy muszę spełnić jakieś warunki, żeby księga prowadzona przeze mnie była rzetelna? Czy wystarczy jak zrobię wydruk księgi, czy muszę sumy zbiorcze wpisywać do formularza księgi, którego używałem prowadząc księgę ręcznie? Zadanie 4.9. (Wypełnianie podatkowej księgi przychodów i rozchodów) Właściciel firmy PPU DRESIK Zygfryd Buma prawdopodobnie w stanie nieważkości wypełnił pkpir. Uzupełnij zapisy i popraw ewentualne błędy. 18

19 l.p. Data zdarzenia gospodarczego Numer dokumentu księgowego Imię i nazwisko (firma) Adres Zakup towarów Kontrahent Opis zdarzenia Przychód handlowych Wydatki (koszty) gospodarczego Wartość sprzedanych towarów i usług Pozostałe przychody Razem przychód i materiałów wg cen zakupu Koszty uboczne zakupu Koszty reprezentacji objęte limitem Wynagrodzenia w gotówce i w naturze Pozostałe wydatki Razem wydatki ( ) Uwagi WARTOŚĆ REMANENTU NA POCZĄTEK OKRESU WYNOSI 0 ZŁ.(ZERO ZŁOTYCH) /2006 Deore FV 1/2006 Faubrejk DW /2008 Deore ZUS za grudzień 2005 r., Zygfryd BUMA ZUS za grudzień 2004 r.,pracownicy WB 1/2006 Bank PBH S.A R-k 1/ DW 2/2006 Koluszki, ul. Parkowa 7 Zakup części zł Szczecin, ul. Wojska Polskiego 15 Sprzedaż towarów zł Przyjęcie do użytkowania maszyny produkcyjnej 5000 zł Koluszki, ul. Parkowa 7 Stargard, ul. Zabłocka 3 Zakup części + koszty przesyłki 6000 zł 50 zł Składki na ubezpieczenia społeczne właściciela (emerytalne, rentowe, chorobowe, FP) 610 zł Składki na ubepieczenia społeczne pracowników (emerytalne, rentowe, wypadkowe, FP, FGŚP) 500 zł Koszty prowadzenia rachunku 100 zł Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownika Jerzego Rybki 300 zł Wynagrodzenia brutto za styczeń zł 19

20 Temat 5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa W P wartość początkowa. T okres użytkowania w latach, S A stopa amortyzacji, A R roczny odpis amortyzacji, A M miesięczny odpis amortyzacyjny, Zadanie 5.1. (test powtórzeniowy z amortyzacji) 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. nr 76 poz. 694) koszty prac rozwojowych należy odpisać: a) przez okres nie krótszy niż 5 lat, b) przez okres nie dłuższy niż 5 lat, c) w dowolnie przyjętym okresie, zgodnie z przewidywanym okresem przydatności ekonomicznej, d) pod warunkiem spełnienia określonych ustawowo wymagań, 2. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego degresywną metodę amortyzacji można zastosować dla: a) gruntów, b) zestawów komputerowych, c) telefonów komórkowych, d) samochodów osobowych, 3. Koncesje są zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych: a) wyłącznie w prawie bilansowym, b) wyłącznie w przepisach podatkowych, c) w żadnym z powyższych, d) w prawie bilansowym i podatkowym, 4. Zgodnie z preferencyjnymi zasadami dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nowych środków trwałych, jednorazowego odpisu w pierwszym roku można dokonać: a) nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, b) nie później niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, c) w dowolnym momencie, d) nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji, 5. Zgodnie z prawem podatkowym firma ma prawo do: a) dowolnego zmniejszenia stawek zawartych w wykazie stawek amortyzacyjnych, b) zmniejszenia stawek amortyzacyjnych, jednak nie nowe stawki nie mogą być mniejsze niż ½ zawartych w wykazie, c) dowolnego zwiększenia stawek amortyzacyjnych, d) podwyższenia stawek amortyzacyjnych w określonych prawem przypadkach o wskaźniki podwyższające 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi jednostka może: a) dokonywać odpisów amortyzacyjnych co miesiąc b) dokonywać odpisów amortyzacyjnych na koniec kwartału, c) dokonywać odpisów amortyzacyjnych na koniec roku obrotowego, d) dokonywać odpisów amortyzacyjnych za bieżący rok podatkowy w roku następnym. 7. Prawo do wieczystego użytkowania gruntów: a) podlega wyłącznie amortyzacji bilansowej, b) podlega wyłącznie amortyzacji podatkowej, c) podlega amortyzacji bilansowej i podatkowej, d) nie jest amortyzowane ani podatkowo ani bilansowo. 8. Zgodnie z przepisami prawa podatkowego można zastosować: a) liniową metodę amortyzacji, b) degresywną metodę amortyzacji, c) metodę naturalną, d) metodę jednorazowego odpisu 9. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego można wyróżnić: a) liniową metodę amortyzacji, b) degresywną metodę amortyzacji, c) metodę naturalną, d) metodę jednorazowego odpisu. 10. Inwentarz żywy jest zaliczany do środków trwałych zgodnie z przepisami: a) ustawy o rachunkowości, b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, d) żadne z powyższych. 11. Ulepszenie środków trwałych wystąpi w wyniku: a) przebudowy b) rozbudowy c) adaptacji d) remontu 12. Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej jest możliwe według przepisów: 20

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16

Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Spis treści: Ćwiczenia 1... 1 Ćwiczenia 2... 5 Ćwiczenia 3... 9 Ćwiczenia 4... 13 Powtórzenie przed zaliczeniem... 16 Ćwiczenia 1 Temat 1: Formy działalności gospodarczej Zadanie 1 (formy działalności

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW KSIĘGOWOŚĆ W DZIAŁALNOŚCI MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIEŃ I Prowadzenie księgi Księga musi być prowadzona w sposób nie wadliwy i rzetelny Księgą niewadliwą jest księga prowadzona w sposób zgodny z

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1

Biuro Rachunkowe DwaPlusJeden Sp. z o.o., www.dwaplusjeden.com, kontakt@dwaplusjeden.com, T: 58 746 34 13 1 Cel szkolenia: KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE Gabriela Brzezińska Poznanie podstawowych zasad księgowości związanych z rozliczaniem prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne. Gdynia, 2014-02-13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania WZ UW Prowadzenie własnej działalności gospodarczej Skrypt dla studentów Spis treści Rejestracja działalności gospodarczej... 2 Centralna

Bardziej szczegółowo

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu?

tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? tytul Jak założyć działalność gospodarczą w Poznaniu? 1 Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych 61-139 Poznań, ul. Jana Pawła II 6 tel/fax 061 887-11-66 e-mail: biuro@spoldzielnie.org www.spoldzielnie.org

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 36 (802) 24 30 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ZA TYDZIEŃ: Jak określić czas pracy pracownika mobilnego UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 36 (802) 24 30

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych

Temat 1: Potrzeby informacyjne użytkowników sprawozdao finansowych Rachunkowośd finansowa Rachunkowośd zarządcza Poza rachunkowością Jawnośd (Tajne/Jawne) Kierownictwo Inwestorzy Pracownicy Banki Dostawcy Odbiorcy Rząd i agendy rządowe Społeczeostwo dr Stanisław Hooko,

Bardziej szczegółowo

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze

W Polsce rachunkowość zorganizowana jest w formach: 1. Pełnej rachunkowości ( księgi handlowej ) stosowana jest przez podmioty których przychody ze Organizacje rachunkowości w Polsce reguluje ustaw o rachunkowości ( prawo bilansowe) po nowelizacji z 9,11,2000 Dz. U. 113 poz. 1186 Ustawa określa obowiązek prowadzenia rachunkowości przez podmioty :

Bardziej szczegółowo

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Strona1 ISTOTA RACHUNKOWOŚCI, FORMALNE I PRAWNE PODSTAWY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI, NADRZĘDNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI Rachunkowośd to proces identyfikacji, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych,

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

SKRYPT. E-Samodzielni

SKRYPT. E-Samodzielni SKRYPT z materiałami dydaktycznymi do projektu E-Samodzielni Szkolenia specjalistyczne realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAK URUCHOMIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CO TO JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA?... 3 3. WYBÓR FORMY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 5 4. START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ... 5 5. KROK PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów

ABC Biznesu. Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów ABC Biznesu Jak założyć firmę usługową transportu drogowego towarów Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci firmy usługowej transportu drogowego towarów / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób,które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą z dotacji uzyskanej w Powiatowym Urzędzie Pracy - 1 - STAN PRAWNY NA DZIEŃ 2 MARCA 2010 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Czas na przedsiębiorczość

Czas na przedsiębiorczość Czas na przedsiębiorczość Poradnik dla osób, które zamierzają uruchomić indywidualną działalność gospodarczą -1- Stan prawny na dzień 1.07.2012 r. Wstęp Aby Twoja Firma działała jak przysłowiowy szwajcarski

Bardziej szczegółowo