WIĘCEJ DEPTAKÓW ZAMIAST ULIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIĘCEJ DEPTAKÓW ZAMIAST ULIC"

Transkrypt

1 ŚWIEŻE INFORMACJE WIĘCEJ DEPTAKÓW ZAMIAST ULIC Piątek, 7 marca 2014 r. Nr 9 (339) NAKŁAD EGZ. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim Niemal połowa radnych zagłosowała przeciwko zaproponowanym przez prezydenta zmianom w budżecie, jednak niespodzianki nie było: głosami mającego większość w wejherowskiej RM i sprzyjającego prezydentowi klubu Wolę Wejherowo uchwała została przegłosowana. WEJHEROWO Budowa ciągu pieszego wzdłuż ulic Sobieskiego i Bukowa, wyremontowanie nabrzeża rzeki Cedron, kolejna litera kaszubskiego alfabetu, aktualizacja nieważnych już drogowych projektów budowlanych to niektóre z pozycji, na jakie w tym roku zostaną wydane pieniądze przeniesione z zeszłorocznego budżetu. Radni opozycyjni ostro skrytykowali te wydatki argumentując, że po raz kolejny pieniądze publiczne wydawane są na upiększanie centrum Wejherowa, zamiast na inwestycje priorytetowe. Więcej str. 3

2

3 WYDARZENIA KULTURA SPORT 3 Ciągi piesze czy drogi? Jedną z najważniejszych uchwał (i jednocześnie tą, która wywołała bardzo burzliwą dyskusję podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa) były zmiany w budżecie. Poszło o ponad 7 mln zł, które zostały z zeszłego roku. Rafał Korbut Sprawa remontu dróg powraca na każdym posiedzeniu wejherowskich radnych. I za każdym razem wywołuje wiele emocji. Nic w tym dziwnego, skoro jeszcze wiele miejskich dróg nie jest utwardzonych a mieszkańcy od lat czekają na takie inwestycje. Tym razem podczas obrad największe kontrowersje wzbudził plan przeznaczenia niemal 0,5 mln zł na budowę ciągu pieszego w obrębie ulic Sobieskiego Bukowa. Będzie to typowy deptak, nie będzie tam nawet ścieżki dla rowerzystów. Łącznie (razem z niezbędnym wykupem gruntów) cała inwestycja będzie kosztować ok. 1,3 mln. zł. - Ta kwota nie jest adekwatna do priorytetów inwestycyjnych, jeśli chodzi o inwestycje drogowe argumentuje Jacek Gafka, radny miasta (PO). - A jak w tym kontekście wygląda utwardzanie dróg które z nich będą wykonane? Mamy w mieście jeszcze 22 km nieutwardzonych dróg, mieszkańcy od wielu lat czekają, aby zapewnić im normalne warunki dojścia i dojazdu do domów. - Buńczuczne zapowiedzi, że będziemy remontować ulice, będą polegać na upiększaniu i tworzeniu ciągów pieszych dodał radny Maciej Łukowicz. - To nie są priorytety. Zainwestujcie trochę w obrzeża miasta, a nie tylko ciągle samo centrum. Jest wielu mieszkańców, którzy od kilkudziesięciu lat mieszkają w pełnej zabudowie i nie mogą doczekać się normalnych dróg. Była mowa, że jeśli będą pieniądze, to będą robione drogi. Teraz są pieniądze do dyspozycji mamy 7 mln zł zaoszczędzonych z ub. roku. I co z tego wynika? Kompletnie nic! Będą budowane ładne deptaki, a nie drogi. Tymczasem mieszkańcy płacą podatki i dla nich ważne jest, aby zapewnić infrastrukturę drogową. - Dziwi mnie, że pan, jako radny i mieszkaniec miasta, nie zauważa, że w mieście pojawiają się nowe ulice ripostował wiceprezydent Piotr Bochiński. - Bo nowe drogi sukcesywnie pojawiają się. Remont nabrzeża Cedronu to jedna z inwestycji zaproponowanych przez prezydenta W kwestii planowanych na ten rok wydatków budżetowych stanowisko zajął też Mirosław Ruciński. I trzeba przyznać zrobił to nie bez ironii i humoru. - Zostało już niewiele sesji do końca mojej kadencji, w związku z czym mam prośbę do prezydenta i jego zastępców mówił radny Ruciński. - Nie mówcie więcej na sesjach o kryzysie, nie narzekajcie na wydatki związane z oświatą. Dlaczego? Bo patrząc na to, jak rozdysponowaliście 7 mln zł, które zostały z ub. roku (gdzie wydaje się je na abecadło, łączniki za 1,3 mln, i inne rzeczy tylko upiększające miasto) można wywnioskować, że żadnego kryzysu nie ma a miasto jest w znakomitej sytuacji finansowej. - Ja jednak koledze Rucińskiemu przypomnę, że w tym roku po raz kolejny musimy dołożyć bardzo dużo pieniędzy do oświaty skomentował krótko wiceprezydent Bogdan Tokłowicz. Kolejne wydatki, na które radni opozycyjni wskazują jako na całkowicie bezzasadne, to kolejna litera kaszubskiego alfabetu (słupy z kaszubskimi znakami, z których część już stoi w Wejherowie) czy budowa nabrzeża rzeki Cedron. - Co dokładnie oznacza dokończyć stronę nabrzeżną Cedronu pytał podczas sesji radny Gafka. - Jak to dokładnie ma wyglądać, na co ma zostać wydane 150 tys. zł? - Najłatwiej pójść na spacer i spojrzeć na zagospodarowaną ściankę to będzie wykonane symetrycznie tłumaczył wiceprezydent Piotr Bochiński. - Jeśli chodzi o koszty to kwota jest oszacowana na podstawie tego, ile kosztowało wykończenie wykonanej ścianki w taki sposób po drugiej stronie rzeki. Prezydent zaproponował też przeznaczenie ok. 700 tys. zł na dalsze prace związane z rewitalizacją wejherowskiego parku. Na co będą przeznaczone te pieniądze? - Planowana jest budowa drewnianego (weneckiego) mostku, remont kanałów przy ul. Parkowej (kruszy się tam beton, naruszona jest też struktura ścian dużego basenu) i jeśli coś z tych pieniędzy jeszcze zostanie to chcemy postawić woliery z siatki, wewnątrz których byłyby jakieś ptaki, np. bażanty. No i przydałaby się stała toaleta. Nie wykluczamy też zwiększenia terenu przeznaczonego na plac zabaw dla dzieci. Ale na razie nie ma w tej ostatniej kwestii żadnej decyzji. - A ile będzie kosztować taka woliera? - dopytywał Jacek Gafka. - Trwają konsultacje z konserwatorem zabytków odpowiedział wiceprezydent Bochiński. - Zasadniczym elementem jest sieć rybacka, zawieszona i tworząca takie zadaszenie. Nie powinien to być duży koszt. Ostatecznie głosami radnych klubu Wolę Wejherowo zmiany w budżecie zatwierdzono w takim kształcie, jak to zaproponował prezydent. Radni opozycyjni zagłosowali przeciwko. - Wiele rzeczy dodatkowych, które nie są priorytetami, ma być zrobionych, a zamiast tego można by utwardzić wiele dróg podsumowuje radny Jacek Gafka. - A zapomniano o drogach w Śmiechowie czy w zachodniej części miasta. Inwestuje się w centrum, zapominając o obrzeżach. To stwarza zagrożenie nierównomiernego i niezrównoważonego rozwoju. Podkreślam jeszcze raz: ciągi piesze i poprawianie tego, co jest ładne i w dobrym stanie, jest mniej ważne, niż utwardzenie i wyremontowanie dróg. Oprócz tego od dawna nie możemy się doprosić harmonogramu budowy i remontów miejskich dróg. Wciąż nie ma jasnych i przejrzystych kryteriów, w jakiej kolejności te inwestycje mają być realizowane. To nie w porządku w stosunku do mieszkańców, którzy czekają na to od lat...

4 4 WYDARZENIA KULTURA SPORT Nowoczesna Rumia w 2030 roku Grunty na sprzedaż Rafał Korbut Rada Miejska Rumi rozpoczęła konsultacje społeczne w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Rumi do roku Odbędzie się szereg spotkań w różnych płaszczyznach funkcjonowania Miasta Rumi Budżet i Finanse, Kultura, Sport i Rekreacja, Oświata i Wychowanie, Zdrowie Rodzina i Opieka Społeczna. Najbliższe zebranie 11 marca o godzinie w siedzibie Rady Miejskiej Rumi - Urząd Miasta sala 100 będzie poświęcone dyskusji w ramach Komisji Finansowo-Budżetowej w temacie najważniejszych inwestycji oraz sposobie ich finansowania z różnych źródeł. Prace nad Strategią są doskonałą okazją do przeprowadzenia publicznej dyskusji w celu wypracowania prawidłowych i przemyślanych decyzji, co do kierunków rozwoju naszego Miasta. Oprócz spotkań tematycznie dedykowanych Strategii, na spotkaniach Komisji merytorycznych Rady Miejskiej, omawiany będzie postęp prac nad dokumentem. Podczas tych cyklicznych spotkań również zachęcamy mieszkańców oraz zainteresowane podmioty do podzielenia się swoimi pomysłami, uwagami, gdyż bardzo często wizja urzędnika zza biurka nie oddaje realnych potrzeb społeczeństwa. Wnioski można przesyłać też drogą mailową um.rumia.pl, które zostaną odpowiednio przekierowane. Spotkania Komisji merytorycznych odbywają się raz w miesiącu i są otwarte dla mieszkańców. Terminy posiedzeń zamieszczone są na stronie internetowej w zakładce: organy/sesje i komisje Rady Miejskiej Rumi Serdecznie zapraszamy do współpracy - Michał Pasieczny, przewodniczący Rady Miejskiej Rumi. INWESTYCJE Na ostatniej sesji rady miejskiej w Redzie poszły na sprzedaż nieruchomości gruntowe, a niektóre z nich zostały zamienione z osobami prywatnymi. Zmianie uległ również budżet miasta w dochodach i wydatkach. Radni zgodzili się zawarcie kolejnej umowy dzierżawy do 3 lat gruntu o pow. 30 m kw przy ul. Jarej na ogród przydomowy. Zatwierdzili sprzedaż gruntu u zbiegu ulic Sosnowej i Miodowej o pow. 0,0312 ha pod zabudowę mieszkaniową oraz na sprzedaż bez przetargu dwóch gruntów przy ul. Konwaliowej o pow. 195 m kw i 65 m kw w celu poprawienia wa- Fot. Daria Dunajska runków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Radni zgodzili się na nieodpłatne rozwiązanie umowy oddania gruntu w użytkowanie wieczyste ze Spółdzielnią Mieszkaniową Reda przy ul. Norwida 47 o pow. 0,0272 ha z przeznaczeniem pod publiczny ciąg pieszy od strony ul. Obwodowej. Zamianie ulegnie miejski grunt przy ul. Buczka o pow. 0,0130 ha na działkę przy ul. Buczka o pow. 0,0005 ha właściciela prywatnego, po to aby urządzić publiczny ciąg pieszy, który stanowi fragment ulicy Buczka i jest łącznikiem z ulicą Gniewowską. Druga strona zyska nieruchomość pod mieszkalnictwo lub usługi. Kolejnej zamianę ulegnie miejski grunt przy ul. Ogrodowej o pow. 0,0193 ha na działkę przy ul. Ogrodo- wej o pow. 0,0651 ha właściciela prywatnego. Miasto pozyska nieruchomość pod zabudowę mieszkaniową z usługami a osoba prywatna pod mieszkalnictwo dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Na zakończenie sesji rada przychyliła się do zmiany budżetu miasta na bieżący rok. -Zmniejszamy dochody o 673 tys.516 zł i zwiększamy wydatki o 264 tys. 360 zł mówi burmistrz Krzysztof Krzemiński. Wydatki obejmą dodatkowe roboty modernizacji i przebudowy budynku przy ul. Gdańskiej na siedzibę urzędu, dodatkową składkę na GOM na realizację projektu pt. IN- TIS - integracja i synergia, strategia rozwoju gdańskiego obszaru metropolitarnego oraz projekt techniczny dla OSP, usługi informatyczne w szkołach podstawowych nr 2, 5, 6, ZS 1 i 2, a także zwrot pobranych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych i dodatkowe roboty przebudowy i rozbudowy obiektu przy ul. Łąkowej na MDK. W wydatkach znalazła się również dotacja dla MDK na organizację imprez kulturalnych, ze środków powiatu wg kalendarza imprez oraz dotacja dla MOSiR na organizację imprez sportowych ze środków powiatu wg kalendarza imprez a także po otwarciu ofert na zakup rolby dla MO- SiR. Natomiast zmniejszyły się dochody z dotacji państwa na budowę MDK (610 tys. 123 zł) przez brak dofinansowania oraz dochody z dotacji państwa na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w 2014 r. w wyniku korekty kwoty na 1 dziecko. W dochód wpisano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych i zwroty pobranych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych. W zapytaniach radnych dominował Polomarket, który chce rozbudować tył obiektu a na to potrzeba zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, o czym władze miasta będą rozmawiały z firmą. Dyrektorka MOPS odwołana WEJHEROWO Ewa Kłosowska, dotychczasowa dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie straciła stanowisko w środę 5 marca. - W związku z ujawnionymi przez media nieprawidłowościami w sprawie podwójnej wypłaty świadczeń rodzinnych przez MOPS w Wejherowie, które zostały potwierdzone przez kontrolę wewnętrzną, skargami mieszkańców i brakiem odpowiedniego nadzoru, Pani Ewa Kłosowska została w dniu 5 marca br. zwolniona z pełnienia funkcji dyrektora MOPS w Wejherowie tak brzmi oficjalny komunikat wydany przez Bogdana Tokłowicza, zastępcę prezydenta Wejherowa. - Prezydent miasta powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Annie Kosmalskiej, dotychczasowej zastępcy dyrektora MOPS. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Szerzej o sprawie napiszemy na portalu GWE24.pl oraz w kolejnym wydaniu Expressu Powiatu Wejherowskiego. (raf)

5 WYDARZENIA KULTURA SPORT 5 Rafał Korbut To już nie zasługuje na miano ulicy mówią mieszkańcy tej części Rumi. I pokazują dziury, tworzące się ogromne kałuże, popękane płyty. Sprawdziliśmy faktycznie ulica, przy której mieszkają, w ostatnim czasie stała się całkowicie nieprzejezdna. Co dalej z ulicą Świętopełka? To mieszkańcy zebrali podpisy W poprzednim artykule pisaliśmy, że Michał Pasieczny, wówczas radny a obecnie przewodniczący Rady Miejskiej Rumi, rozpoczął akcję zbierania podpisów pod protestem przeciwko utwardzeniu ulicy starymi płytami. Okazuje się, że sytuacja wyglądała nieco inaczej. - Radny Pasieczny nigdy nie namawiał nas do rezygnacji z układania płyt yumbo na naszej ulicy, ani tym bardziej nie zbierał podpisów mówi Wioletta Chmielewska, mieszkanka ulicy Świętopełka w Rumi. - Poparł na spotkaniu nasz kompromis z burmistrzem, aby ulica Świętopełka była wyłożona płytami o szerokości czterech metrów, (a nie trzech metrów) oraz został zbudowany chodnik po jednej stronie. I na tym rola pana Pasiecznego się zakończyła. Dodatkowo obiecał, że przekona radnego Ariela Sinickiego, aby poparł kompromisowe rozwiązanie. - Pani Burmistrz jest znana z robienia negatywnej kampanii swoim przeciwnikom Fot. Rafał Korbut politycznym komentuje Ariel Sinicki, radny miasta Rumi. - Jest świadoma, że Michał Pasieczny najprawdopodobniej będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej na stanowisko burmistrza miasta Rumi, który jest bardzo wartościową, pracowitą i kulturalną osobą i ciężko cokolwiek mu zarzucić. Co do ulicy - myślę, że powinna być wyłożona płytami. Sam korzystam z dojazdu do domu z takich płyt ulicą Dębową i wiem że nie jest to koszt, który byłby znaczącym wydatkiem z budżecie miasta. I z chęcią zagłosuję za przeznaczeniem środków finansowych na ten cel. - Mam nadzieję, że ulica Świętopełka zostanie wyłożona płytami zgodnie z ustaleniami ze spotkania Mieszkańców z Burmistrzem, czyli cztery metry płyt plus chodnik z jednej strony dodaje Michał Pasieczny, przewod- RUMIA Niedawno na naszych łamach przedstawiliśmy codzienne problemy mieszkańców ul. Świętopełka w Rumi, związane z tragicznym stanem tej ulicy. A co na to radni i władze miasta? niczący RM. - A cała sytuacja z nietrafionymi wypowiedziami była nieporozumieniem. Naszym obowiązkiem jest rozwiązywanie problemów dotykających naszych mieszkańców i rozwój miasta to jest priorytet, a nie polityczne walki. Będzie wniosek na marcowej sesji Zapytaliśmy więc o ul. Świętopełka przedstawicieli władz miasta. - W związku z wpływającymi od kilku lat wnioskami mieszkańców ulic gruntowych o poprawę stanu dróg (w tym z ulicy Świętopełka) w kwietniu 2013 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu w Rumi Programu utwardzania dróg nieurządzonych płytami Yomb na lata wyjaśnia Krzysztof Brzezicki, zastępca burmistrza Rumi. - Ulice do programu zostały wybrane na posiedzeniu Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego RM Rumi. Zgodnie z programem, płyty układane są pasem o 3 m szerokości i nie szerszym. Charakter i zakres modernizacji został ustalony tak, aby poprawić przejazd na jak największej ilości dróg. Z uwagi na planowaną budowę ul. Kazimierskiej zadecydowano również, że położone w sąsiedztwie ulice Jagodowa i Świętopełka zostaną zmodernizowane za pomocą płyt rozbiórkowych pochodzących z ul. Kazimierskiej, tworząc jednocześnie alternatywę dojazdu w okresie wyłączeń czasowych ul. Kazimierskiej. Nawierzchnia na ul. Jagodowej została wykonana zgodnie z założonym planem, natomiast mieszkańcy ul. Świętopełka, wnioskiem z dnia 27 listopada 2013 r., podpisanym przez 80 osób, zaprotestowali przeciwko montażowi płyt używanych Yomb na drodze. Wobec tego płyty rozebrane z ul. Kazimierskiej zostały ułożone na pobliskich ulicach: Jagodowej, Agrestowej i Malinowej. Dodatkowo, w związku z kolejnym pismem części mieszkańców ul. Świętopełka nie identyfikujących się z wcześniej wspomnianym protestem, po spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1, postanowiono ułożenie z odzyskanych płyt tylko fragmentu ul. Świętopełka od strony ul. Jagodowej w kierunku ul. Malinowej oraz poprawiono zjazd z ulicy Mostowej to dokończenie zrealizowane będzie już z nowych płyt gdyż zabrakło płyt rozbiórkowych pochodzących z ulicy Kazimierskiej podobnie łącznik do ulicy Kazimierskiej do Agrestowej. Zgodnie z Programem ulica Świętopełka nie była ujęta do modernizacji z nowych płyt, uzgodniono jednak, że odcinek ulicy Świętopełka od strony ul. Mostowej (ok. 200mb od nr 34 do nr 60) może zostać zrealizowany nowymi płytami o szerokości powyżej 3m tj. 4 m pod warunkiem wprowadzenia dodatkowego zadania do budżetu gminy i przyznania dodatkowych środków na ten cel. Reasumując, czy ulica zostanie zrealizowana w płytach w całości zależy od decyzji rady i możliwości finansowych gminy. Taki wniosek zostanie złożony do budżetu na Sesję RM w marcu. Mile widziane jest tu współfinansowanie ze strony mieszkańców wykonawstwa ponad 3 m podobnie jak miało to miejsce przy budowie tego typu nawierzchni w innych ulicach czy ulic nie ujętych w programie na zakup płyt gdzie gmina poniosłaby koszt ich ułożenia. Natomiast docelowa budowa ulicy wraz z kanalizacją deszczową nie będzie prędka z uwagi na brak środków finansowych i generalnie powiązana czy uzależniona od sprzedaży nieruchomości gminnej przy ul. Świętopełka, gdzie potencjalny nabywca byłby zobowiązany do zapewnienia odpowiedniego dojazdu do nieruchomości wskazanej dla zabudowy wielorodzinnej oczywiście z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z MPZP.

6 INFORMACJE ZE STAROSTWA POWIATOWEGO W WEJHEROWIE Starostwo Powiatowe w Wejherowie ul. 3 Maja Wejherowo WYDZIAŁY I KONTAKT: Biuro Obsługi Interesantów: tel Sekretariat: tel fax Biuro Rady Powiatu: tel Wydział Organizacyjny: tel Wydział Zarządzania Kryzysowego: tel fax Wydział Finansowy: tel Środki dla wspierania przedsiębiorczości w ramach JEREMIE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. to spółka samorządowa, która od lat z sukcesem wspiera pomorskie firmy. Fundusz pozyskał kolejne 20 mln zł na niskooprocentowane pożyczki dla mikro i małych firm z województwa pomorskiego. Podpisanie umowy operacyjnej między PFP Sp. z o.o. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego miało miejsce 21 stycznia br. To już czwarta edycja programu pożyczkowego JERE- MIE przygotowana przez Pomorski Fundusz Pożyczkowy, tym razem oferta dedykowana jest dla dwóch rodzajów pożyczkobiorców: -na start biznesowy - ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych oraz absolwentów szkół; -na finansowanie inwestycji w ramach prowadzonej już działalności gospodarczej, w tym m.in. na sfinansowanie nowych technologii lub zakupu nowych środków trwałych. Maksymalna kwota wsparcia wynosi do 500 tyś. złotych na okres do 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek zaczyna się od 2% (pożyczki z pomocą de minimis). Co jest istotne - w tej edycji programu JEREMIE nie są pobierane prowizje za udzielenie pożyczki. Po szczegółowe informacje dotyczące mozliwości pozyskiwania wsparcia w ramach oferty samorządowych funduszy zapraszamy do najbliższego Powiatowego Centrum Informacyjnego: ul. 3 Maja 3 lok. 2, Wejherowo, tel kom XV edycja Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona Kaszubski sabat, czyli zlot czarownic w Pałacu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ma zaszczyt zaprosić na wydarzenie pt. "Kaszubski sabat, czyli zlot czarownic w Pałacu", które odbędzie się 8 marca 2014 roku w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a. Porządek dnia: - Happening Teatru Zymk pt. "Samosąd" (Plac Wejhera godz ) - Wykłady wprowadzające w problematykę (Muzeum-sala balowa): godz ks. prof. AP dr hab. Jan Turkiel (Akademia Pomorska) "To co kobiece wabi nas w górę"/goethe, Faust godz prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański) "Czarownica wedle Przybyszewskiego i Majkowskiego" godz mgr Katarzyna Szymańska (Akademia Pomorska) "Czarujące kobiety-portret Sydonii von Bork i Krystyny Ceynowiny" - Panel dyskusyjny (Muzeum-sala balowa godz ) z udziałem referentów oraz gości: Małgorzaty Biernat (właścicielka portalu internetowego Chwaszczyno.com), Ewy Bućko (dziennikarka telewizyjna stacji TTM), Idy Czai (poetka), Anny Czerwińskiej-Rydel (autorka książek dla dzieci) oraz Weroniki Korthals-Tartas (wokalistka i kompozytorka) - Otwarcie wystawy pt. "Czarownice pomorskie" (Muzeum-sala słoneczna godz ), wśród prezentowanych obiektów repliki średniowiecznych narzędzi tortur - Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw - Po otwarciu wystawy zapraszamy na słodki poczęstunek Zapraszamy serdecznie! Uwaga. Dotacje na zabytki 2014 Zarząd Powiatu Wejherowskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Wnioski można składać do dnia 14 marca 2014 roku. Szczegóły na stronie internetowej powiatu. Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną Uwaga, Kompozytorzy! Konkurs. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie ogłasza I Ogólnopolski Konkurs na Kaszubską Kompozycję Chóralną do tekstu o tematyce pasyjnej w języku kaszubskim. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych. Szczegóły na stronie internetowej muzeum. Wydział Rozwoju i Programów Europejskich: tel Wydział Kultury i Spraw Społecznych: tel Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XV edycję Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona na opowiadanie lub esej w języku kaszubskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 15 sierpnia 2014 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, Wejherowo. Regulamin konkursu: Wydział Edukacji: tel XV OgólnopolskiKonkurs prozatorski im. Jana Drzeżdżona realizowany jest dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji Wydział Komunikacji Rejestracja pojazdów: tel (do 36) Prawa jazdy: tel ,25,28 Wydział Architektury i Budownictwa: tel fax Wydział Geodezji: tel fax Wydział Gospodarki Nieruchomościami: tel Wydział Środowiska: tel

7 WYDARZENIA KULTURA SPORT 7 Super Pączki pomogły Marcinowi WEJHEROWO Czek na 1,5 tys. zł trafił w ręce rodziców 7-letniego Marcina. Pieniądze pomogą spełnić marzenie chłopca, który chce zostać piłkarzem. To efekt akcji Super Pączki Pomagają Dzieciom, która odbyła się w Tłusty Czwartek w Wejherowie. Rafał Korbut Przypomnijmy: część dochodu z pączków, które w Tłusty Czwartek zostały sprzedane w cukierni Wenta znajdującej się na wejherowskim rynku, została przekazana na cele charytatywne. Tym razem pieniądze miały trafić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Tak też się stało przedstawiciele MOPS-u wybrali jedno dziecko, które otrzymało pomoc finansową. - Ponieważ zeszłoroczna akcja była bardzo udana, postanowiliśmy kontynuować ją także w tym roku wyjaśniała jeszcze przed tegoroczną edycją Elżbieta Wenta, właścicielka wejherowskiej cukierni. - Idea zrodziła się z przeczytania książeczki Pączkowe drzewo, w której głównymi bohaterami są chłopiec i pączek. Pomyślałam wtedy, że pączek może być nie tylko przyjemnością dla podniebienia, ale też za jego pośrednictwem można komuś potrzebującemu pomóc. Wspólnie z córką Dominiką opracowałyśmy więc założenia całej akcji, a później ją Fot. Rafał Korbut Elżbieta Wenta, właścicielka wejherowskiej cukierni, przekazała czek rodzicom Marcina zorganizowałyśmy. Zebrane pieniądze przeznaczone są dla 7-letniego Marcina, którego marzeniem jest zostanie piłkarzem. Za przekazane pieniądze zostanie zapisany do młodzików Gryfa Wejherowo. - Dostanie koszulkę, dostanie spodenki i zacznie trenować pod nadzorem trenera mówi Elżbieta Wenta, właścicielka cukierni Wenta znajdującej się na Placu Wejhera. - Dostanie wszystko, co trzeba. Opłacone będą lekcje i dojazdy niczego więc nie zabraknie. To dziecko zostało wskazane przez wejherowski MOPS. Ja tylko mam przyjemność wręczyć czek jego Fot. Rafał Korbut rodzicom. Mam nadzieję, że za rok będzie więcej pieniędzy i może uda się pomóc dwóm rodzinom w spełnieniu marzeń. - Za te pieniądze chcemy zapisać syna do szkółki piłkarskiej, ponieważ piłka nożna to jego pasja potwierdza Zofia Terepka, mama Marcina. - Wyszkolimy młodego reprezentanta Polski dodaje Wojciech Terepka, ojciec Marcina. - Trenuje od kiedy zaczął chodzić. Zamiast na spacery wychodziliśmy przed dom na podwórko lub na boisko i graliśmy w piłkę. Gra jako napastnik, teraz będzie mieć większe szanse, żeby nauczyć się strzelać gole. Kwota nie pochodzi tylko ze sprzedaży pączków. Pani Elżbieta wraz z mężem dołożyli jeszcze pewną kwotę ze swoich prywatnych pieniędzy. - Strasznie przyjemnie jest pomagać mówi Elżbieta Wenta. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy coś fajnego zrobić. Każdy człowiek powinien w sobie chociaż odrobinę pomagania ludziom mieć. Nie wiemy, co nas czeka w życiu może my też kiedyś będziemy potrzebować pomocy innych. Cieszę się, że klienci dopisali. Dziękuję władzom i mediom, które mnie wsparły. A przede wszystkim klientom, którzy przyszli i kupowali, jednocześnie pomagając.

8 8 WYDARZENIA KULTURA SPORT Ten kredyt jest naprawdę OK! Kredyt OK jest marką spółki Capital Service S.A., firmy finansowej funkcjonującej na polskim rynku nieprzerwanie od 1999 roku. Przez 15 lat obecności na rynku udzieliliśmy setek tysięcy pożyczek i nauczyliśmy się niezwykle dużo o finansowych potrzebach Polaków. Swój rozwój opieramy wyłącznie o polski kapitał. Kredyt OK ul. 12 Marca 240 (wejście od ul. Wałowej) Wejherowo Aktywnie uczestniczymy w rozwoju rynku pożyczek krótkoterminowych. Od 16 kwietnia 2013 roku jesteśmy członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych - Związku Pracodawców. Obecnie KPF jest jedną z najaktywniejszych organizacji, powołaną do reprezentowania branży finansowej, w tym banków, pośredników i doradców finansowych oraz dużej grupy największych w Polsce podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami, pożyczkowej, zarządzania informacją gospodarczą oraz ubezpieczeń. Naszym głównym celem jest utrzymanie wysokiego poziomu zadowolenia Klientów oraz zapewnienie najwyższych etycznych standardów obsługi. Mamy na uwadze dobro i zadowolenie Klientów, zarówno tych, którzy już skorzystali z naszych usług, jak i tych potencjalnych, którzy dopiero do nas trafią. Inwestycja w pracowników Strategię rozwoju opieramy o zrównoważenie celów biznesowych z potrzebami naszych pracowników. Ciągle jesteśmy młodą organizacją. Średnia wieku pracowników to mniej niż 30 lat. Wszyscy pracownicy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Stawiamy na ich ciągły rozwój zawodowy, poszerzanie wiedzy i kompetencji. W roku 2013 uzyskaliśmy dofinansowanie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w konkursie HeRosi organizacji. Konkurs był przeznaczony dla firm, które poszukują nowych obszarów przewagi konkurencyjnej poprzez implementację nowoczesnych metod zarządzania ludźmi. Zgodnie ze strategią zarządzania zasobami ludzkimi wykorzystujemy je na opracowanie i wdrożenie nowoczesnych narzędzi HR-owych i ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Obecnie posiadamy 60 Oddziałów obsługi sprzedaży bezpośredniej pod marką Kredyt OK i Activa500. Głównym naszym produktem oferowanym Klientom jest krótkoterminowa pożyczka gotówkowa, potocznie zwana chwilówką, którą na rynku finansowym z pośród innych ofert, wyróżniają: Przejrzyste zasady Żadnych ukrytych opłat Jeden koszt dla wszystkich Dogodny harmonogram spłat Minimum formalności Pieniądze na wyciągniecie ręki Prosto bez zaświadczeń i poręczycieli Szybko do ręki nawet w 15 minut Wygodnie dostarczymy do domu, pracy lub biura Oferujemy naszym klientom usługi finansowe każdorazowo dopasowane do ich oczekiwań wykorzystując wiedzę i doświadczenie. Celem naszej firmy jest świadczenie usług finansowych na najwyższym poziomie jakości spełniających oczekiwania klienta. Jako nadrzędne cele stawiamy sobie: ciągłe doskonalenie skuteczności funkcjonowania procesów badanie potrzeb i wymagań klientów analizę ekonomiczną podejmowanych działań spełnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa powierzonych nam danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników Nasze usługi wykonujemy w sposób profesjonalny, rzetelny i terminowy. Działamy zgodnie z zasadami etyki oraz standardami branży finansowej. Zadowolenie Klientów stanowi dla nas podstawowy priorytet.

9 WYDARZENIA KULTURA SPORT 9 Kolosy dla wszystkich miłośników podróżowania Spotkanie Wojciecha Szczurka, prezydenta Gdyni z kapitułą nagród z okazji 15 edycji Kolosów fot. UM Gdynia Dorota Korbut Prawie sto prezentacji na temat najważniejszych wypraw i przedsięwzięć eksploracyjnych ostatnich dwunastu miesięcy znajdzie się w programie Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, czyli popularnych Kolosów. Śmiało można stwierdzić, że jest to najbardziej wyczekiwane podróżnicze wydarzenie roku. Rozpocznie się 7 marca w hali Gdynia Arena i potrwa przez trzy dni. Atrakcji jest nawet więcej, niż co roku, gdyż Kolosy właśnie obchodzą jubileusz 15-lecia. Szykują się także nie lada niespodzianki. Jeśli tylko uda im się do tego czasu zakończyć swoje wyprawy i wrócić do Polski, to na Kolosach pojawi się Aleksander Doba i uczestnicy wyprawy Nanga Dream 2013/14. Kim są i dlaczego ich przyjazd wprost do Gdyni będzie wyjątkowym wydarzeniem nikomu, kto interesuje się podróżami i eksploracją, tłumaczyć nie trzeba. Ponadto w programie niezwykle interesująca prezentacja Złota era polskiego himalaizmu. Oprócz tego jak co roku, pojawi się również salon mediów podróżniczych (stoiska wydawców podróżniczych książek i prasy), salon sprzętu outdoorowego oraz wystawy zdjęć, zaś w piątek wieczorem przewidziano rozstrzygnięcie Konkursu im. Pawła Edmunda Strzeleckiego na najciekawszy reportaż o Polakach mieszkających zagranicą, zorganizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni. O tym, kto otrzyma statuetki za dokonania roku 2013, dowiemy się dopiero 9 marca (finał imprezy poprowadzą Sylwia Bukowicka, himalaistka, pierwsza laureatka Nagrody im. Andrzeja Zawady, oraz Chopin Radosław Siuda, laureat Kolosa 2003). Wiadomo już za to, kogo kapituła postanowiła uhonorować Super Kolosem 2013 za całokształt dokonań. Laureatem tej najbardziej prestiżowej nagrody został prof. Krzysztof Birkenmajer. Ten 85-letni geolog to jeden z najwybitniejszych na świecie badaczy rejonów polarnych. Urodzony w 1929 roku w Warszawie Krzysztof Birkenmajer, przez całe życie zawodowe związany był z Instytutem Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. W trakcie swojej kariery uczestniczył w dwudziestu trzech ekspedycjach do Arktyki i Antarktyki. Dokonał licznych odkryć geologicznych i wprowadził do międzynarodowej terminologii naukowej dziesiątki polskich nazw. Jest autorem około sześciuset publikacji naukowych. Z uwagi na zły stan zdrowia i zaawansowany wiek laureata Super Kolosa wręczono w Krakowie. Przypomnijmy, że do tej pory laureatami nagrody byli: uczestnicy wyprawy narodowej na Mount Everest kierowanej przez Andrzeja Zawadę, kajakarze z grupy Canoandes 79, kpt. Ludomir Mączka, prof. Ryszard Wiktor Schramm, Stanisław Szwarc-Bronikowski, Marek Kamiński i Wojciech Moskal, prof. Kazimierz Kowalski, Krzysztof Wielicki, kpt. Krzysztof Baranowski, kpt. Krystyna Chojnowska-Liskiewicz, Andrzej Ciszewski, Piotr Pustelnik, Aleksander Doba oraz kpt. Henryk Jaskuła. Z okazji jubileuszu Kolosów, w marcu nakładem wydawnictwa W.A.B. ukaże się książka Pokolenie Kolosów podsumowująca piętnaście lat istnienia imprezy. Jej autorem jest Piotr Tomza, a znajdą się w niej bogato ilustrowane opowieści o najbarwniejszych postaciach polskiego środowiska podróżniczego. Organizatorami Ogólnopolskich Spotkań Podróżników Żeglarzy i Alpinistów są Agencja MART i miasto Gdynia. Szczegółowy program Kolosów jest dostępny na stronie internetowej: www. gdynia.pl/spotkania/ oraz na profilu facebookowym: https:// org/. Uroczysta ceremonia wręczenia statuetek - miniatur posągów z Wyspy Wielkanocnej odbędzie się tradycyjnie na zakończenie imprezy, w niedzielę 9 marca. Wstęp wolny. Organizatorzy szacują, że prezentacje z wypraw będzie w niej mogło oglądać równocześnie nawet cztery tysiące widzów. Elektroniczne dźwięki opanują stoczniowy klub Brytyjski zespół z pogranicza psychedelic i goa trance - Juno Reactor zagra w niedzielę 9 marca w gdańskim klubie B90 zlokalizowanym na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej (ul. Doki 1). Juno Reactor to grupa założona w roku 1990 roku, w której skład wchodzą Ben Watkins oraz Mike Maguire. Grupa znana jest z barwnych koncertów-performance ów, w czasie których na żywo występują współpracujące z grupą zespoły oraz instrumentaliści. Skład muzyków współpracujących z grupą nie jest stały i ciągle się zmienia. Wśród nich wymienić można takich artystów jak: perkusista Mabi Thobejane, południowoafrykański zespółamampondo, Eduardo Niebla, Steve Stevens, Greg Ellis, Taz Alexander, Ghetto Priest oraz Yasmin Levy. Muzyka tworzona przez zespół jest połączeniem muzyki elektronicznej z instrumentalną i symfoniczną często w współgrającą z chórem i egzotycznym wokalem. Grupa łączy takie gatunki muzyczne jak psychedelic i goa trance z world music (muzyką etniczną) i poważną. Album Transmissions wydany w 1993 roku jest uznawany za pierwszy w pełni goa trance owy. Stał się wzorem dla innych twórców tego nurtu muzyki elektronicznej. Grupa stworzyła bądź współtworzyła ścieżki dźwiękowe do wielu znanych filmów, m.in.: Matrix Reaktywacja, Matrix Rewolucje, Brave Story, Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2, Mortal Kombat czy Texhnolyze. Na gdańskim koncercie zamiast afrykańskich tancerzy mają się pojawić hinduskie tancerki. W składzie oprócz założyciela Ben a Watkinsa (kompozytor muzyki m.in. Matrix, Mortal Kombat, Desperado 2) pojawi się m.in. perkusista Budgie (ex- Siouxsie & The Banshees, The Creatures) i japoński gitarzysta Sugizo. Bilety na koncert kosztowały w marcu 55 złotych, w dniu koncertu mają kosztować 60 złotych. (GB)

PRZYCHODNIA TO NIE SCHRONISKO!

PRZYCHODNIA TO NIE SCHRONISKO! str. 7-9 PRZYCHODNIA TO NIE SCHRONISKO! Piątek, 22 listopada 2013 r. Nr 44 (326) NAKŁAD 12 000 EGZ. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim Fot. Rafał Korbut Jednym z pomysłów jest utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń

Zmiany w ratuszu. Proama - pełny wachlarz ubezpieczeń PISMO BEZPŁATNE WWW.GAZETARUMSKA.PL NR 4 (94) KWIECIEŃ 2015 10 maja głosujemy! Zmiany w ratuszu Już wkrótce będziemy mieli okazję bezpośrednio wpłynąć na politykę i przyszłe władze naszego kraju. W niedzielę

Bardziej szczegółowo

SKRÓTY I ZAPOWIEDZI Z NAJNOWSZEGO EXPRESSU BIZNESU. popołudniami, w weekendy albo wręcz nocami - wspomina Ireneusz Makowski, prezes stowarzyszenia.

SKRÓTY I ZAPOWIEDZI Z NAJNOWSZEGO EXPRESSU BIZNESU. popołudniami, w weekendy albo wręcz nocami - wspomina Ireneusz Makowski, prezes stowarzyszenia. SKRÓTY I ZAPOWIEDZI Z NAJNOWSZEGO EXPRESSU BIZNESU MAGAZYNU SZUKAJ W EMPIKACH str. 8 ZAMÓW PRENUMERATĘ biuro@expressy.pl RUSZYŁO MUZEUM MDLOT Pasjonaci historii ze Stowarzyszenia Historycznego Morskiego

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny

Egzemplarz bezpłatny Egzemplarz bezpłatny Marzec 2009 r. Nowiny - www.wejherowo.pl Str. 3 Procedura zatrudniania wynika z przepisów mówi Bogusław Suwara - sekretarz Miasta Wejherowo - W związku z licznymi pytaniami skierowanymi

Bardziej szczegółowo

TO SZKOŁA, KTÓRA POWSTAŁA Z MARZEŃ

TO SZKOŁA, KTÓRA POWSTAŁA Z MARZEŃ TO SZKOŁA, KTÓRA POWSTAŁA Z MARZEŃ Inwestycji, która pochłonęła niemal 1,7 mln zł, nie udałoby się zrealizować, gdyby nie zaangażowanie oraz determinacja wielu osób. Kluczowe znaczenie miała też przychylność

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r.

HARMONOGRAM IMPREZ NA 2015 r. ISSN 1508-5864 NR 5 (182) MAJ 2015 ROK (XVII) Drogie Mamy, w dniu Waszego Święta życzymy Wam: dużo zdrowia, miłości i uśmiechu, który daje otuchę, cierpliwości i wyrozumiałości, a nade wszystko docenienia

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa

CZAS INWESTOWANIA W NUMERZE. Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych. 21 listopada wybieramy radnych i prezydenta Tczewa www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 9/236 Październik NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 W NUMERZE Tczew 2006-2010 CZAS INWESTOWANIA Debiut Tczewa na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot.

Nowszy ratusz. str. 3. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim. Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. fot. Nowszy ratusz fot. Rafał Korbut Piątek, 31 lipca 2015 r. Nr 28 (405) NAKŁAD 12 000 EGZ. Najchętniej czytana gazeta w powiecie wejherowskim REDA W przyszłym roku powstanie całkowicie nowy budynek, który

Bardziej szczegółowo

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat

Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Radni wybrali przewodniczącego Niespodzianki nie było. W tajnym głosowaniu zwyciężył jedyny kandydat Na francuskich parkietach Siatkarz z Kraśnika chce zawojować Francję. Podpatrzyliśmy jak przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Prezes MPK stracił stołek

Prezes MPK stracił stołek NAKŁAD: 16000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. Prezes MPK stracił stołek 8 LIPCA 2011, NR 362 WAŁBRZYCH Wyrzucą Lendę z SLD? Demokracja po Wałbrzysku wydarzenia str. 4 Na razie nie wiadomo,

Bardziej szczegółowo

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY

most W numerze m. in.: Nr 2(51) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY Nr 2(51) egzemplarz bezpłatny CZERWIEC 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv facebook.com/krosnoodrzanskie www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohaterowie tygodnia: Piotr i Paweł Steczek nasze Tychy Tworzą grupę Medulla. Niedawno w Polskim Radiu odbyła się premiera ich debiutanckiego krążka. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI

Bardziej szczegółowo

Euro trwa. Słowiańskie walentynki. www.facebook.com/gwe24

Euro trwa. Słowiańskie walentynki. www.facebook.com/gwe24 Piątek, 22 czerwca 2012 r. Nr 24 (256) NAKŁAD 12 000 EGZ. www.facebook.com/gwe24 ZAMÓW REKLAMĘ W EXPRESSACH Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 Express Gdyński tel. 791 764 155 Express Powiatu Lęborskiego

Bardziej szczegółowo

Późne żniwa. będzie droższa żywność. Ewa Farna. Małe Trójmiasto kusi. Gryf Wejherowo pnie się w górę. Kto się boi atomu w Żarnowcu

Późne żniwa. będzie droższa żywność. Ewa Farna. Małe Trójmiasto kusi. Gryf Wejherowo pnie się w górę. Kto się boi atomu w Żarnowcu Kto do Sejmu i Senatu Str. 4 znamy kandydatów Ewa Farna zaśpiewa na urodziny centrum handlowego Str. 11 Późne żniwa będzie droższa żywność Str. 9 REKLAMA 1825-1 DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 8 000 EGZ.

Bardziej szczegółowo

To nie będzie budżet wyborczy

To nie będzie budżet wyborczy Zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim Klientom życzą Kupcy z Bazaru Ząbki Zapraszamy na przedświąteczne zakupy: Ząbki, ul. Targowa 6 Nr 24(192) I 19 grudnia 2013

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11

ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) www.puszczykowo.pl ISSN 1231-8493. 5 lat EUROPEJSKIEJ. 35 lat Muzeum s.11 ECHO PUSZCZYKOWA INFORMATOR MIEJSKI Maj 2009 nr 4 (206) ISSN 1231-8493 5 lat W UNII EUROPEJSKIEJ s.13 Absolutorium s.4 udzielone Konserwator zabytków s.9 odpowiada 35 lat Muzeum s.11 im. Arkadego Fiedlera

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Finał WOŚP 2014 w Bielawie

Finał WOŚP 2014 w Bielawie INFORMATOR SAMORZĄDU BIELAWSKIEGO ROK WYDANIA XXII 2 (393) Bielawa, 1-28 lutego 2014 r. ISSN 1508-1362 Bielawscy radni powiatu dzierżoniowskiego Jacek Grzebieluch i Piotr Łyżwa przeciwko inwestycji w swoim

Bardziej szczegółowo

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE

Merkuriusz. s z. z o. w s k. ISO 9002 DLA URZĘDU czyli W JEDNOŚCI I JAKOŚCI SIŁA czytaj str. 4 WIELKIE BIEGANIE. n LICEUM BYŁO, JEST I BĘDZIE Merkuriusz s z WIELKIE c BIEGANIE z o n LICEUM BYŁO, o JEST I BĘDZIE w s k i W NUMERZE: WIADOMOŚCI WYWIADY, OGOSZENIA G M I NNY BIULETYN INFORMACY J NY W sobotę 6 kwietnia w Osuchowie w gminie Mszczonów

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie

SŁUPSKI. Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686. 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie 100 wydanie Powiat SŁUPSKI Nr 5-7 (99-101), Maj - Lipiec 2009 Rok IX * ISSN 1730-7686 Lokalne smakołyki Zdolni, że aż dech zapiera Laureaci Białych Bocianów Ból życia i... słowa Rybacy z Rowów Spacerem do Poddąbia

Bardziej szczegółowo

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008

Gliwiczanie mają głos Badania opinii publicznej 2008 2 Nowości w dowodach Od stycznia obowiązują zmienione przepisy związane z wymianą dowodów osobistych. Wprowadzono nowe zasady unieważniania dokumentów tożsamości. Do tej pory były one anulowane dopiero

Bardziej szczegółowo

NA KARETKĘ CZEKALI PONAD 2 GODZINY

NA KARETKĘ CZEKALI PONAD 2 GODZINY Express Gdańsk Sopot tel. 604 414 540 Express Gdyński tel. 791 764 155 Express Powiatu Lęborskiego tel. 533 903 900 Express Powiatu Wejherowskiego tel. 791 980 155 Express Powiatu Kartuskiego tel. 501

Bardziej szczegółowo

2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami

2011-06-29 Jarocin między czołgami, samolotami i armatami 2011-06-29 "Jarocin" między czołgami, samolotami i armatami Wernisaż wystawy plenerowej "30 lat jarocińskich festiwali", przygotowanej przez Muzeum Regionalne w Jarocinie w ramach projektu Spichlerz Polskiego

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI

NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI NAJPIERW PODPALALI A POTEM GASILI Ta sprawa zbulwersowała cały region. Okazało się bowiem, że za pożary, które wybuchały na terenie powiatu od października odpowiedzialne mogą być osoby, które gasiły je

Bardziej szczegółowo

NR 11/238 ISSN: 1234-5911

NR 11/238 ISSN: 1234-5911 www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 11/238 Grudzień NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 Wszystkim Tczewianom, ich bliskim i gościom, którzy zgromadzą się w naszych domach przy

Bardziej szczegółowo

Półwiecze Świerczkowiaków

Półwiecze Świerczkowiaków 2 LUDZIE Medalowe Jaskółki TARNÓW. PL Dwóch zawodników tarnowskiej Unii stanęło na podium Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu (IMP). Po raz trzeci w swojej karierze tytuł mistrzowski wywalczył Janusz

Bardziej szczegółowo