Konsument XXI wieku. Wpływ Internetu na gospodarkę Analiza kosztów i korzyści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konsument XXI wieku. Wpływ Internetu na gospodarkę Analiza kosztów i korzyści"

Transkrypt

1 Konsument XXI wieku Wpływ Internetu na gospodarkę Analiza kosztów i korzyści SATUS Venture Kraków, 18 Maj 2012

2 Spis treści Wstęp... 3 Wskaźniki makroekonomiczne dotyczące wpływu Internetu na PKB... 5 Gospodarka Internetowa w Polsce... 5 Założenia do Analizy Kosztów i korzyści wykorzystania sieci Internet w skali kraju i w skali globalnej.. 7 e-administracja e-usługi przenoszone do Internetu e-usługi nowe e- commerce wyszukiwarki gry on-line społeczności budowa infrastruktury ITC Wyniki analizy ekonomicznej/kosztów i korzyści Internet wczoraj, dziś i jutro Czas spędzany przy internecie Zmiana w profilu konsumenta Możliwości pobudzania popytu Inwestowanie Podsumowanie

3 Wstęp Transformacja dobiegła końca to główna teza raportu Polska 2030 ogłoszonego pod kierownictwem Michała Boniego w 2009 roku. Historia polskiego sukcesu gospodarczego lat obok niewątpliwych atutów miała też trzy wyraźne słabości: - niskie poziomy inwestycji i oszczędności, - rezygnację z pracy znacznej części osób w wieku roboczym, - nie w pełni odpowiadającą polskiemu potencjałowi dynamikę wzrostu produktywności. Aktualnie konkurencyjność przedsiębiorstw wciąż w Polsce oparta jest na taniej sile roboczej. Co za tym idzie w przedsięwzięciach konkurujących kosztami pracy to kapitał uzyskuje najwyższą stopę zwrotu (mimo niskiej produktywności) i dopóki rynek tego nie zmieni to taki będzie główny trend inwestycyjny mimo nacisków na innowacyjność. Optymalne alokowanie swoich zasobów wymaga jednak spojrzenia na gospodarkę z perspektywy aktualnych zmian globalnych. Ekonomiści już zwracają uwagę, że pokryzysowy wzrost w krajach rozwiniętych napędzany będzie głównie inwestycjami kapitałowymi a nie pracą. Co się stanie z naszą konkurencyjnością w tych warunkach? Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wymaga aktualnie szybszego reagowania na zmieniające się otoczenie makroekonomiczne. Wg Naukowców z Massachusetts zmiany cywilizacyjne gospodarcze i społeczne następują dynamiką wykładniczą. Niewątpliwie nadchodzą czasy, w których najwięcej zaczyna, więc zależeć od nas inwestorów, od słuszności naszych decyzji, wiedzy, ale również szybkości w obserwowaniu zmian w gospodarce globalnej. Wzorowanie się na trendach inwestycyjnych gospodarek wysoko rozwiniętych UE oraz USA wobec kryzysu tych wzorców powoduje większe trudności z odnalezieniem kierunków inwestycyjnych. Postęp technologiczny prawdopodobnie wyprzedza naszą ewolucję, edukację a być może również dezaktualizuje podstawowe zasady ekonomii i kapitalizmu. Gospodarka zmienia się a my pamiętamy nasze doświadczenia i próbujemy na siłę wkomponować nowe zjawiska w znane nam schematy. Zmienia się również profil naszego klienta/konsumenta i jego potrzeby a kluczem do nawiązania z nim transakcji handlowej przestaje być nowoczesna technologia, nawet innowacyjny produkt, usługa. Kluczem są jego preferencje. Jesteśmy również zmuszeni do konkurowania na rynku globalnym. W związku z tym do podjęcia właściwych decyzji inwestycyjnych potrzebujemy analizy zjawisk w skali globalnej a następnie wykorzystując lokalne uwarunkowania możemy szukać naszej konkurencyjności a nie odwrotnie. Inwestowanie w sektorze venture capital jest niewątpliwe sporym wyzwaniem i wymaga poszukiwania nośników wartości w przyszłości. Musimy sami analizować trendy globalne, wysuwać odważne tezy, inwestować zgodnie z własną analizą potrzeb klientów. Naśladownictwo już nie przynosi dostatecznie dobrych rezultatów. 3

4 Warto zadać sobie pytania: Czy większe prawdopodobieństwo dla firm posiadających rynek ma utrata czy utrzymanie tego rynku? Czy bezpiecznie jest inwestować w spółki rynkowe i jaki rynek muszą one posiadać? Czy o transakcjach gospodarczych decyduje wciąż podaż nowych produktów i usług czy też popyt, który być może nie jest nieskończony i stanowi barierę w dalszej ekspansji kapitalizmu? Co stanowi ograniczenie popytu? Czy długo potrwa okres wyrównywania zasobów między krajami i czy długoterminowo można budować przyszłość na zasobach innych krajów np. afrykańskich? Czy wciąż w gospodarce kolejnej dekady gra toczyć się będzie o określony na podstawie historycznych przepływów zdyskontowany Cash flow z kolejnych lat, którego być może w kolejnych latach nie będzie? Czy ochrona własności intelektualnej w wirtualnym świecie jest tylko ochroną partykularnych interesów związanych z globalizacją, czy zamiast stymulować nie ograniczy rozwoju gospodarczego? W raporcie poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jakim miejscu globalnego systemu współczesnego kapitalizmu Polska się znalazła. Poniższy raport służy określeniu profilu klienta w najbliższej dekadzie, na który prawdopodobnie największy wpływ będzie miał Internet, jako efektywne narzędzie komunikacji oraz środowisko zaspakajania potrzeb materialnych i niematerialnych. Żeby zrozumieć preferencje naszego klienta musimy określić jego status materialny, możliwości związane z konsumpcją, motywację do pracy i cele. Fundamentem tych rozważań jest debata o wpływie Internetu na światowe PKB, ponieważ może to stanowić czynnik decydujący o tym czy najbardziej zadłużone kraje UE mają realną szansę wyjść ze spirali zadłużenia poprzez pobudzenie konsumpcji oraz czy główny czynnik rozwoju technologicznego, jakim jest Internet im w tym pomoże. Prawie wszyscy ekonomiści są zgodni, że Internet jest kluczowy dla rozwoju każdej gospodarki. Powszechny pogląd często usypia naszą czujność, w związku z tym postanowiliśmy przeprowadzić analizę wpływu Internetu na PKB. Przeważający pogląd o pozytywnym wpływie Internetu na PKB jest fundamentem decyzji politycznych, gospodarczych i społecznych. Aktualnie każdy projekt inwestycyjny osadzony jest w jakimś stopniu w środowisku Internetowym. Zachodzi jednak pytanie czy poprawa efektywności przedsięwzięć Internetowych wynikająca z ograniczania miejsc pracy, powiązana ze zmianą zachowań konsumentów nie prowadzi ostatecznie do spadku PKB. Rozwój i dostęp do Internetu, niewątpliwie powoduje szereg korzyści ekonomicznych i pobudza przedsiębiorczość. Jednakże warto przeanalizować, jakich grup te korzyści dotyczą. Czy skrajny scenariusz lepszego i tańszego zaspakajania naszych potrzeb nawet przy obniżającym się PKB jest niemożliwy? Czy może to być dla nas mimo wszystko scenariusz pozytywny i jak się w nim odnaleźć? Jak mógłby wyglądać profil konsumenta w takim scenariuszu oraz w jakie przedsięwzięcia inwestować w tak nietypowych okolicznościach? Niniejszy raport otwiera pole do dyskusji na ten temat i zawiera rekomendacje inwestycyjne wynikające z przeprowadzonej przez SATUS Venture analizy ekonomicznej. 4

5 Wskaźniki makroekonomiczne dotyczące wpływu Internetu na PKB Według raportu opublikowanego przez amerykańską agencję McKinsey Internet dostarcza już 3% światowego dochodu narodowego. Przedstawiona liczbowo suma robi jeszcze większe wrażenie: 1,7 bln dolarów to trzykrotny Produkt Krajowy Brutto Polski. Wykres 1. Udział gospodarki internetowej w PKB 7 Udziału gospodarki Internetowej w PKB 6 5 % Szwecja Wielka Brytania Korea Południowa USA Indie Francja Polska Źródło: MCKinsey Wg analityków dane są bezlitosne Internet ma bezwzględnie wpływ na wzrost gospodarczy. McKinsey twierdzi, że wkład Internetu w ekspansję gospodarki amerykańskiej byłby jeszcze większy, gdyby ustalono podstawy prawa międzynarodowego regulujące np. prawa autorskie w sieci. Amerykańskiej z pewnością, ale czy światowej? Spróbujemy to przeanalizować w dalszej części raportu, w analizie kosztów i korzyści. Gospodarka Internetowa w Polsce Internet staje się również siłą napędową polskiej gospodarki, twierdzą eksperci firmy doradczej Boston Consulting Group. Według ich badań, gospodarka internetowa, gdyby potraktować ją, jako odrębny sektor (tak jak przemysł, transport czy budownictwo), stanowiła już 2,7% polskiego PKB w 5

6 2009 r., kiedy Internet nie był jeszcze aż tak rozpowszechniony. W 2015 r. ma to już być prawie 77 mld zł, czyli 4,1 % PKB. Internet będzie miał wówczas wyższy udział w PKB niż sektor finansowy czy energetyczny. Warto porozmawiać również o metodologii, która posłużyła do stworzenia raportu. Wartość e- gospodarki obliczono, sumując transakcje kupna i sprzedaży, płatności dokonane online, usługi internetowe (w tym np. reklamę), opłaty za dostęp do Internetu czy inwestycje w infrastrukturę telekomunikacyjną. Po dodaniu wyszło 35,7 mld zł, czyli więcej, niż do polskiego PKB dokłada górnictwo (2% PKB). Internetową polską gospodarkę pchają do przodu głównie użytkownicy/konsumenci, którzy wygenerowali aż 62 % całej "Internetowej" części PKB. Największy udział, bo aż 22 mld zł, czyli 62% przychodów, w gospodarce internetowej ma konsumpcja, z handlem elektronicznym na czele. Polacy przekonali się do zakupów przez sieć, jak również do finalizowania transakcji online. Internet stał się dominującym kanałem zakupów biletów lotniczych oraz podstawowym źródłem informacji i decyzji o zakupie oferty turystycznej. Dokonując zakupów w sieci (ok. 3% handlu detalicznego) internauci oszczędzają 15% w stosunku do tego, co wydaliby w sklepach tradycyjnych, nawet po uwzględnieniu kosztów przesyłki. Badania przeprowadzone przez Gemius pokazują na przykładzie sklepów internetowych w Polsce, że sytuacja ciągle się poprawia. 6

7 Wykres 2. Sytuacja sklepów internetowych w Polsce 100% Sytuacja wg prowadzących sklepy internetowe dotycząca zysków i obrotów 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% zdecydowany spadek umiarkowany spadek bez zmian umiarkowany wzrost zdecydowany wzrost 20% 10% 0% Źródło: Geminus Zyski Obroty Założenia do analizy kosztów i korzyści wykorzystania sieci Internet w skali kraju i w skali globalnej Można zauważyć powyżej, że współcześni ekonomiści próbują szacować wpływ Internetu na gospodarkę, posługując się wskaźnikami makroekonomicznymi. Posługiwanie się danymi makroekonomicznymi do określenia wpływu Internetu na PKB może prowadzić do błędnych wniosków. Określając zbawienny wpływ Internetu na gospodarkę większość raportów podaje wzrost PKB Internetu natomiast nie wskazuje, jaki wpływ to PKB Internet ma na pozostałe składowe PKB. W większości PKB Internetu to transfer PKB spoza Internetu, więc prawdopodobnie nie jest to właściwy wskaźnik do pomiaru efektu ekonomicznego, jaki daje Internet. Narzędziem a nie sektorem jest Internet i traktowanie go, jako sektor nawet do celów analitycznych prowadzi do błędnych wniosków. Można raczej analizować wpływ Internetu na PKB a nie samo PKB Internetu, ponieważ takowe prawdopodobnie nie istnieje. 7

8 Niestety nie da się tego typu analizy przeprowadzić na bazie dostępnych danych statystycznych. Trzeba analizować poszczególne rodzaje przedsięwzięć, opierając się o szacunki. W związku z tym dyskutując o założeniach można dojść poprzez mądrość zbiorową do wyników. Analiza kosztów i korzyści jest zazwyczaj stosowana przez rządy państw do ewaluacji celowości danej interwencji. Główną zasadą w tej analizie jest wypisanie wszystkich czynników, które wpływają na gospodarkę po interwencji i umiejscowienie przy danej pozycji wartości pieniężnej. Wspomniana analiza kosztów i korzyści jest swego rodzaju subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości np.: 1) szacowane jest, że Facebook dał zatrudnienie dla ludzi i przyniósł gospodarce USA ok 13 miliardów dolarów (szacunki R.H. Smith School of Bussines University of Meryland). 2) szacowane straty Brytyjskiej gospodarki wynikające z korzystania przez pracowników z Facebooka w czasie pracy to 130 milionów funtów miesięcznie Obliczenie prawdopodobnych kosztów i korzyści danego działania jest zazwyczaj bardzo trudne. W praktyce, analitycy próbują przewidzieć koszty i korzyści poprzez metody badawcze albo wyciąganie wniosków z zachowania rynku. Analiza kosztów i korzyści wykorzystania Internetu wymaga analizy każdego z rodzaju projektów internetowych oddzielnie a następnie podsumowania efektów. Dyskutować można i nawet trzeba o poszczególnych założeniach decydujących o końcowej tezie. Natomiast taka analiza pozwala nam odrzucić intuicyjną ocenę wpływu Internetu na światową gospodarkę oraz interpretację na podstawie danych makroekonomicznych, które nie ujmują kosztów i korzyści ekonomicznych. Do potrzeb analizy kosztów i korzyści Internetu nie posługujemy się jednak wartościami pieniężnymi. Posłużyliśmy się uproszczeniem w postaci wskazywania wielkości wpływu za pomocą strzałek. Poniżej w tabeli wskazaliśmy tezy do analizy kosztów i korzyści dla poszczególnych rodzajów projektów internetowych składających się na rynek internetowy. Wynikają one z analizy poszczególnych rodzajów projektów internetowych dokonanej poniżej. 8

9 Tabela 1. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI INTERNETU E-usługi przeniesione do Internetu E-usługi nowe Czas użytkowników Efektywność procesów Powierzchnia/ budownictwo Miejsca pracy Inwestor, korzyści Kraj PKB Globalne PKB E-commerce Wyszukiwarki porównywarki E-administracja Gry on-line Społeczności PODSUMOWANIE Opracowanie własne 9

10 Analiza założeń: e-administracja Znacznie skraca procesy obsługi klienta, głównym efektem ekonomicznym jest oszczędność czasu klientów, (co najmniej kilkukrotna) i urzędników, zmniejszenie kosztów materialnych (materiały i surowce). Wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na czas urzędników maleje zapotrzebowanie na miejsca pracy i powierzchnie, na których pracują urzędnicy. Projekty są bardzo rentowne z punktu widzenia urzędu, bardzo rentowne z punktu widzenia klientów urzędu, ale zadań urzędom nie przybywa, spada, więc czas poświęcany przez urzędników na realizację tych samych zadań. Efektem jest zmniejszenie ilości miejsc pracy urzędników (ogranicza konsumpcję), zmniejszenie zużycia materiałów, zmniejszenie powierzchni do obsługi procesów, co wpływa na zmniejszenie, PKB. Częściowo negatywny wpływ na gospodarkę może być rekompensowany znacznie dostępem do informacji o procesach realizowanych w e-usługach. Ocena kosztów i korzyści w przypadku e- administracji zależy jak wycenimy czas urzędników i klientów. Jeżeli uznamy, że czas zostanie wykorzystany produktywnie to z pewnością efektywność ekonomiczna tych inwestycji będzie bardzo wysoka, ale żeby je akceptować musielibyśmy wiedzieć, że znajdziemy dodatkowe miejsca pracy, które ten czas zagospodarują. e-usługi przenoszone do Internetu W zależności czy jest to zaspokajanie przez Internet tych samych potrzeb, które były zaspakajane poza Internetem, czy też są to nowe usługi, z nowymi wykreowanymi potrzebami efekty ekonomiczne będą różne. W związku z tym segmencie e-usług przenoszonych do Internetu przyjęto założenie, że są to te same usługi, jakie były realizowane bez pośrednictwa Internetu aktualnie świadczone za jego pośrednictwem. Oferowanie usług za pośrednictwem Internetu zazwyczaj wiąże się z szybszym, ale przede wszystkim tańszym ich zaspokojeniem. Efekty: konsolidacja usług - globalizacja, poprawa efektywności objawiająca się mniejszymi kosztami związanymi z pracą, powierzchnią ich świadczenia, czasem zarówno klientów jak i usługodawcy. Pojedyncza usługa jest, więc tańsza, ale różnica w cenie to głównie koszt społeczny utraconych miejsc pracy bezpośrednich i pośrednich. Ponownie pojawia się korzyść społeczna w postaci czasu zarówno usługodawców jak i klientów na zagospodarowanie. Jednakże bez możliwości jego zagospodarowania trudno uznać, że może mieć on pozytywny wpływ na gospodarkę. Negatywny efekt może być nieco skompensowany wzrostem ilości usług sprzedawanych w niższej cenie. Jednakże żeby efekt obniżki cen zrównoważył efekt kosztów społecznych musiałaby się zwiększyć sumaryczna wartość usługi i powinna towarzyszyć temu większa potrzeba i popyt. Tego typu e-usługi mają z pewnością pozytywny wpływ z punktu widzenia pojedynczego państwa, w przypadku tworzenia biznesów globalnych, ponieważ zabierają popyt innym krajom, ale z punktu widzenia globalnego trudno wykazać jest pozytywny wpływ. e-usługi nowe Tworzone są nowe e-usługi, które opierają się na nowej potrzebie lub kreują te potrzeby. Mają niewątpliwie pozytywny wpływ zarówno na PKB krajowe jak i globalne. Problem polega jednak na tym, że coraz trudniej jest uświadomić klientom nową potrzebę i przebić się z nową usługą. W większości mamy do czynienia z usługami porządkującymi informacje o już istniejących usługach, rzadko tworzące nowe usługi. Jest, więc niewielka ilość takich przedsięwzięć. 10

11 e- commerce Największa pozycja w PKB wg danych makroekonomicznych. Co jest motywatorem do kupowania przez Internet? Przede wszystkim oszczędność czasu i niższy koszt powodują, że zazwyczaj mając określoną potrzebę decydujemy się na zakup towaru w sklepie internetowym Wykres 3. Powody zakupów on-line % Najczęstsze powody zakupów online Źródło: Nielsen2011 Nabywając towar w sklepie Internetowym nie kupimy go ponownie w sklepie. Jest to, więc głównie zjawisko przenoszenia się zakupów do sieci. W sieci możemy kupować ok 15% taniej. Czym jest spowodowana ta oszczędność? Czy sklepy Internetowe mają mniejsze zyski niż zwyczajne? Nie. Gdyby tak było nie powstawałyby. To głównie oszczędności wynikające z miejsc pracy, kosztów materiałów i surowców, energii, czynszu a co za tym idzie powierzchni komercyjnych oraz efekt konsolidacji oferty. Wszystko to koszty społeczne, które można by zrównoważyć jedynie znacznym zwiększeniem sprzedaży, ale tu się pojawia ponownie pytanie o popyt. Czy rzeczywiście w niższej cenie kupimy na tyle więcej żeby zrównoważyć koszty społeczne. Niestety jest to mało prawdopodobne analizując dane o produkcji i konsumpcji w krajach rozwiniętych. Mimo, że kupując taniej możemy kupić więcej to prawdopodobnie w sklepach stacjonarnych jest więcej zakupów spontanicznych i skuteczniejszy marketing. Za pośrednictwem Internetu raczej kupujemy to, czego potrzebujemy. E-commerce ma, więc prawdopodobnie negatywny wpływ na gospodarkę zarówno krajową jak i globalną. Trudniej jest też stworzyć przedsięwzięcie globalne w e- commerce, które niewątpliwie miałoby bardzo dobry wpływ na gospodarkę kraju, które sięgałoby po popyt innych krajów. 11

12 Zwiększyła się efektywność wszelkich procesów gospodarczych. Oszczędność czasu. Mniej kontaktów telefonicznych i realnych. Oszczędność czasu w skali globalnej w skali kraju wzrost konkurencyjności gospodarki na tle innych. wyszukiwarki Poprawiają efektywność procesów gospodarczych, oszczędność czasu, obniża marże. Zmniejszają ilość miejsc pracy. Sprzyjają globalizacji z drugiej strony zwiększa dostęp do informacji napędzając gospodarkę. gry on-line Ogromna nowa dziedzina gospodarki, bardzo tanio kupuje czas i uwagę ludzi, odciągając ich od działań, które mogą uruchomić większe zasoby w gospodarce. Obecnie coraz łatwiej zaspokoić znaczną część potrzeb poprzez wirtualne wrażenia, tanio z niewielką wartością dodaną dla PKB. To wszystko fundowane jest niewielką ilością miejsc pracy. Są to jednak globalne biznesy w związku z tym każdy, kto tworzy i sprzedaje gry efektywnie zabiera czas użytkowników głównie z innych krajów. Z tego punktu widzenia gry mogą generalnie wpływać negatywnie na globalne PKB i konsumpcję, ale pozytywnie z punktu widzenia kraju, producenta, ponieważ użytkownicy z tego kraju i tak poświęcą czas na gry, tyle, że oferowane przez producenta z innego kraju. Pozytywnym efektem ekonomicznym gier może być pobudzanie popytu. społeczności Zaspokajają potrzeby rozrywki, przynależności i inne taniej niż w rzeczywistości i zastępują realne usługi, produkty, miejsca. Czas użytkownika kupowany jest w bardzo niskiej cenie i przy użyciu znikomej liczby miejsc pracy. budowa infrastruktury ITC Pozwala uzyskać sumę wszystkich efektów wskazanych powyżej, dostarczając przedsięwzięciom internetowym użytkowników. Z punktu widzenia kraju jak i konkurencyjności gospodarki jest kluczowa, ponieważ wpływa na konkurencyjność cenową kraju wobec innych i konkurencyjność gospodarki kraju w skali globalnej. Z punktu widzenia gospodarki globalnej jest wypadkową wszystkich efektów ekonomicznych wyszczególnionych powyżej przedsięwzięć ITC. Wynik i analizy ekonomicznej/kosztów i korzyści Wyniki analizy wskazują, że powszechny pogląd o zbawiennym wpływie Internetu na gospodarkę, nie jest tak oczywisty jakby na to wskazywała powszechna opinia. Jest dość prawdopodobne, że efekt globalny jest odwrotny. Bardzo ważną cechą analizy są odmienne wyniki w zależności od punktu widzenia (podmiot wdrażający projekt, państwo, świat). Przedsięwzięcia internetowe są niewątpliwie bardzo korzystne z punktu widzenia ich klientów i podmiotów wdrażających, korzystne mogą być z punktu widzenia kraju, w którym są wdrażane, ale wyłącznie w przypadku, gdy inwestorem jest spółka z danego kraju realizująca projekt globalny. W przypadku spółek globalnych, z poza kraju, efekt wpływu na krajowe PKB zazwyczaj będzie negatywny. Z analizy wynika również, że przedsięwzięcia internetowe prawdopodobnie niekorzystne wpływają na światową gospodarkę z punktu widzenia światowej gospodarki. Z pewnością trudno byłoby wykazać również pozytywny 12

13 wpływ na ilość miejsc pracy. Oczywiście interpretacja wyników wyglądałyby zupełnie inaczej gdybyśmy uznali, że czas, jaki uzyskujemy w wyniku realizacji projektów internetowych potrafimy wykorzystać na dodatkową konsumpcję i pracę. Jednakże aktualnie mamy problem ze wzrastającym bezrobociem, koniecznością wydłużenia wieku emerytalnego oraz zagospodarowania nadwyżki siły roboczej i nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta miała się w najbliższym czasie zmienić. W analizie ekonomicznej dla skali globalnej nie można przyjmować założenia, że osoby zwolnione w krajach o niskiej konsumpcji będą produkowały dobra na rzecz konsumpcji krajów, gdzie popyt jest bardzo wysoki. Pewnie takie założenie mogłoby się bronić wyłącznie do czasu wyrównywania różnic między krajami rozwijającymi się a rozwiniętymi, ale niewątpliwie świat dąży do równowagi. Aktualnie taka jest właśnie strategia ratowania się poszczególnych krajów rozwiniętych. Niewątpliwie nie może być to strategia długoterminowa, ponieważ swobodny przepływ zasobów i kapitału zniweluje ten potencjał. Wydaje się, że nieustanny wzrost popytu silnie pobudzany przez rządy wyczerpuje swoją dynamikę wzrostu. Utrzymywanie dynamiki konsumpcji lub nawet poziomu konsumpcji poprzez zadłużanie się krajów jak widać z ostatnich lat nie udaje się. W związku z tym trudno znaleźć uzasadnienia dla możliwości wykorzystania z potencjału wolnych miejsc pracy, czasu ludzkiego na wytworzenie nowych dóbr, które miałyby zaspokoić znacznie powiększający się popyt. Równocześnie w przyszłości znacznie mniejsze zasoby powinny pozwolić zaspokoić wszystkie dotychczasowe nasze potrzeby. Internet jest głównym motorem zaspakajania, innych niż materialne, potrzeb. Internet wczoraj, dziś i jutro Tyler Cowen autor książki The Great Stagnation ( Wielka Stagnacja ) liberalny ekonomista z amerykańskiego George Mason University, którego magazyn The Economist uznał właśnie za jednego z najbardziej wpływowych analityków gospodarczych minionej dekady, twierdzi, że w przeciwieństwie do wielkich fal innowacji wejście do sieci miało minimalny wpływ na wzrost gospodarczy, zamożność czy wzrost zatrudnienia. Od czasu, gdy na początku XIX w. Zachodni świat wkroczył w okres pierwszej fali wielkich innowacji (rewolucję przemysłową z upowszechnieniem masowej produkcji i budową sieci kolejowych), globalny PKB zwiększył się mniej więcej 80-krotnie. A średni dochód na głowę mieszkańca globu wzrósł w ostatnich 200 latach aż 11-krotnie. Aktualnie trudno znaleźć przesłanki do dalszego wzrostu. W pierwszej fazie funkcjonowania Internetu, dopóki konsumpcja rosła, Internet udrażniał procesy między kupującymi a sprzedającymi i pewnie tak mogłoby być do nieskończoności gdyby nie pewne ograniczenia związane z tym, że być może kapitalizm i demokracja nie jest receptą na świat: - ograniczenia w ewolucji (człowiek nie ma nieskończenie wiele wykreowanych potrzeb, nie nadąża za technologiami), - zaspokajanie potrzeb w inny sposób niż dobrami materialnymi, - oszczędność czasu wywołana przez technologie i wpływ na bezrobocie, - problemy demograficzne, - krótkowzroczność polityków, presja płacowa, zadłużanie krajów, - ograniczenia zasobów naturalnych do wytwarzania dóbr (zasoby energetyczne), - trend wyrównywania różnic między krajami generujących popyt. 13

14 Oczywiście większość ekonomistów powie, że od zawsze uważano, że rozwój technologii zlikwiduje miejsca pracy i jakoś się tak nie stało. Zawsze nowocześniej produkowaliśmy coraz więcej, zastępowaliśmy jednymi produktami inne i unowocześnialiśmy usługi, mało tego rosło zapotrzebowanie na infrastrukturę. Zawsze, z tym że realne dobra zastępowaliśmy realnymi. Teraz jest szansa i zagrożenie na zaspokajanie potrzeb ludzi w o wiele tańszy sposób, ze znacznie tańszą infrastrukturą. Poza tym zawsze zwiększała się konsumpcja. Nie wiadomo czy jest ona jednak nieskończenie elastyczna, prawdopodobnie nie. Być może poszukiwanie wzrostu popytu w krajach rozwijających jest ostatnim jego źródłem. Niekonieczne zasady kapitalizmu, które sprawdziły nam się w przeszłości muszą się sprawdzić w przyszłości. Aktualnie Internet to już nie tylko komunikacja, ale również zaspokajanie potrzeb, bez udziału dóbr realnych. Jeżeli nastolatek chce być poważany, to uznanie w równie ważnym środowisku zdobędzie poprzez ilość wirtualnych mieczy w grze zamiast poprzez pracę na rzecz realnych dóbr. Dotyczy to wszystkich krajów, ponieważ Internet taką postawę szerzy na cały świat. Coraz więcej mamy projektów związanych z symulacją wrażeń ze świata realnego lub zmierzających do zaspokojenia jak największej ilości potrzeb alternatywnych do świata realnego tymi metodami. W związku z tym, wydaje się, że pozytywny wpływ Internetu jako motoru generowania produktów w znacznym stopniu już się wyczerpał. Aktualnie widać, że społeczeństwo stopniowo przenosi się do Internetu i tam zaspokaja swoje potrzeby za pomocą w części wirtualnych w części realnych produktów i usług. Te wirtualne wytwarzane są wyjątkowo tanio. Tym samym można zastanowić się, co stanowi główny czynnik decydujący o PKB. Jeżeli założylibyśmy, że: - podaż produktów, nowych technologii i usług nie zwiększa znacząco transakcji, - wrażliwość klientów na nowinki technologiczne spada, - każde przedsięwzięcie analizujemy pod kątem potrzeb klienta, to o transakcjach decyduje popyt. Co będzie kluczowe dla popytu? Być może uwaga ludzka, czyli czas. Być może czas będzie najcenniejszym zasobem, który warto już dzisiaj wyceniać w przedsięwzięciach, jako główny czynnik cenotwórczy. Warto zastanowić się nad postawą konsumenta jutra? Czy w dalszym ciągu będzie miał siłę i motywację do konsumowania coraz więcej i nadążania za wciąż nową ofertą na pokrycie sztucznie wykreowanych potrzeb. Czy może odkryje, że jego materialne potrzeby w obliczu powszechnej dostępności informacji, przedmiotów nie są już dla niego podstawową motywacją i skoncentruje się na swoim istnieniu w społeczności. Swoje potrzeby zaspokajać będzie coraz w większym stopniu, tanio i za pośrednictwem Internetu a potrzebę pracy będzie odczuwał w coraz niższym stopniu. Wydaje się, że rozwój technologii i zdolności produkcyjnych świata wyprzedza naszą ewolucyjną zdolność do ich konsumowania w rytmie, jaki wyznaczył nam kapitalizm. Czas spędzany przy Internecie Z badań Ericsson ConsumerLab wynika, że ilość czasu spędzanego w sieci wzrosła czterokrotnie w ciągu ostatnich ośmiu lat. W Polsce przeciętny internauta spędza w Internecie średnio 18 godzin i 25 minut tygodniowo. 14

15 Wykres 4. Czas spędzony on-line w Polsce 50 Czas spedzony on-line Źródło: Ericsson Consumer Lab Wykres 5. Czas spędzony on-line w USA Liczba Godzin 45 Średnia miesięczna ilość godzin spędzanych on-line przez obywatela USA w 2010 roku Wiek Źródło:comScore 15

16 Jeżeli założymy, że w ciągu doby mamy ok 16 godzin na konsumpcję oznacza to, że ok 16% tego czasu zabiera nam Internet, który teoretycznie wytwarza tylko blisko 3% PKB. Efektywność czasu spędzonego w Internecie jest, więc ok 5 - krotnie niższa niż czasu konsumenta spędzonego poza i oczywiście jest to duże uproszczenie. Idąc jednak tym tropem warto zastanowić się, co będzie dalej. Jeżeli zamiast 18 h będziemy spędzać 36 godzin w Internecie czy PKB Internetu wzroście do 6%? Poniżej mamy średni czas on-line. PKB Internetu w USA wynosi około 4%. Dystans się powiększa. Nasuwa się, więc pytanie czy czas spędzany w Internecie jest na pewno efektywny z punktu widzenia PKB, oraz jak to może wyglądać za 5 lat? Jeżeli około połowę naszego czasu będziemy spędzać w wirtualnej rzeczywistości, czy na pewno będziemy tak duży nacisk jak dziś kładli na realne produkty, usługi i czy wystarczy nam czasu żeby je skonsumować? Po raz kolejny wskazuje to, że czas i uwaga klienta może być czynnikiem ekonomicznym, o który będziemy głównie zabiegać w najbliższej dekadzie i jego brak może zadecydować o zmniejszającej się konsumpcji. To niekoniecznie musi być dla ludzi zła wiadomość. Prawdopodobnie, poprzez Internet bardzo tanio będziemy zaspokajać swoje potrzeby i zupełnie nie mamy powodu żeby twierdzić, że będą zaspokojone gorzej niż teraz. Po prostu zmienią się nam priorytety. Oczywiście to ile czasu spędzamy w sieci, ma wpływ również na korzystanie z innych mediów. W Polsce np. można zauważyć spadek oglądalności telewizji i czytelnictwa tradycyjnych gazet. Jednakże jak widać na poniższym wykresie, Internet zmniejsza czas spędzany z innymi i czas spędzony przed TV. W 2004 r. przed pojawieniem się Facebooka i Twittera, Ericsson przeprowadził badania wśród Internautów, jak spędzają wolny czas. Wyniki przedstawia wykres poniżej. Wykres 6. Rozkład wolnego czasu ilość godzin czasu wolnego przeznaczonego na: kontakty osobiste, oglądanie TV czy spędzany online kontakty z innymi czas spędzony z partnerem TV 20 Internet 10 0 Godziny Źródło: Ericsson Consumer Lab 16

17 Żeby udowodnić pożeranie czasu przez świat wirtualny, być może nie są konieczne statystyki. Być może odpowiedzi należy poszukać bacznie obserwując otoczenie w najbardziej rozwiniętych krajach. Jeżeli młodzież większość czasu nawet podczas spotkań towarzyskich spędza posługując się smartfonem, jeżeli przemieszczając się nikt nie patrzy przez okno, ale do tableta, jeżeli ludzie skupiają się nad swoim wizerunkiem w sieci a nie wizerunkiem poza siecią a znajomości w sieci przedkładają ponad realne. Jeżeli coraz trudniej znaleźć powód do wyjścia z domu, jeżeli po przekroczeniu prędkości natychmiast zostaniemy zatrzymani czy będziemy potrzebować pięknego i szybkiego samochodu? Czy rzeczywiście będziemy konsumować spontanicznie, chętnie i coraz więcej? Prawdopodobnie nie. Zmiana w profilu konsumenta Dzięki Internetowi najlepiej możemy ustalić profil przyszłego konsumenta. Przeprowadzone badania przez TNS Digital Life dowiodło, że użytkownik Internetu zmienia się wraz z nowymi trendami i zmianami, jakie można zaobserwować w sieci. Internauta XXI wieku jest bardziej pewny siebie dzięki możliwościom, które daje mu Internet oraz sposobom poszerzania horyzontów. Pewność siebie zyskuje użytkownik poprzez wyrażanie swojej opinii. Popularność zyskują fora dyskusyjne, czaty i blogi. Wykres 7. Popularność blogów % Źródło: TNS 2012 Procent ludzi regularnie dodających wpisy na blogu, w wybranych krajach Turcja Chiny Meksyk Indie Włochy USA Wielka Brytania Jak możemy przeczytać w tegorocznym pierwszym Niezbędniku Inteligenta z lutego br. kryzys zmienił również przyzwyczajenia ludzi. Dotychczasowe bogacenie się i wydawanie pieniędzy, tym samym napędzanie machiny gospodarczej i PKB kraju osłabło. Człowiek neoliberalizmu, konsumpcjonista wymiera kres jego ery obnażył niektóre problemy naszych czasów. Istnieją, zatem dwa modele, na dodatek skrajne, postaw ludzi. Elinor Ostrom dowodzi, że pragnienie współpracy i bezinteresowna 17

18 wymiana jest równie silna u człowieka jak egoizm. Jako dowód na potwierdzenie swojej tezy, podaje przykład takich tworów jak Wikipedia czy Linux. Jej zdaniem era homo economicus zakończyła się, gdyż opierała się na pierwotnych instynktach. Za swoje badania Elinor Ostrom została nagrodzona Nagrodą im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii. Mamy również do czynienia ze zmiana preferencji korzystania z Internetu przez użytkowników, jako takich. Przede wszystkim dla Internautów najważniejszy jest teraz kontakt z innymi. Portale społecznościowe i komunikatory ułatwiają komunikację, ograniczając jednak kontakty bezpośrednie. Spotkania w sieci, aby zagrać ze znajomymi lub ludźmi z innego kraju, zapoczątkowały trend zwany grywalizacją. W najszerszym ujęciu polega ona na zmianie zachowań konsumenckich osób korzystających z aplikacji lub serwisów wykorzystujących mechanizmy rywalizacji. Grywalizacja zainteresowała naukowców z Uniwersytetu Stanford. Byron Reeves w książce Total engagement stwierdził, że grywalizacja tworzy złudzenie prostego życia opartego na prostych zasadach, takich jak w grze. Stwierdzenie to nabiera większego znaczenia, gdy uzmysłowimy sobie, jak często korzystamy z telefonu komórkowego i jak wiele elementów naszego życia od niego zależy. Zdaniem Douglasa Rushkoffa z Uniwersytetu Nowojorskiego, Internet zmienił całkowicie prawa rządzące dotychczasową ekonomią kapitalistyczną. Dawniej opierała się na racjonalności aktorów/użytkowników/konsumentów, którzy podejmują działania by zmaksymalizować zysk. W ekonomii Internetowej pojęcia te straciły swą moc i znaczenie. Racjonalny - Adam Smith czy Milton Friedman nie nazwaliby tak osobnika, poświęcającego cenne zasoby (wolny czas i wiedzę) na darmowe ulepszanie np. Wikipedii albo wrzucanie plików na YouTube. Cóż bowiem gospodarce narodowej po tych tworach, które dostają marne wpływy z darowizn/ abonamentu. Same Wikipedia czy YouTube ani nie pompują konsumpcji, ani nie generują nowych podatków. Makroekonomiczne możliwości pobudzania popytu Gospodarka światowa od 2008r. skurczyła się o 0,6%. W Europie i Ameryce nie ma już rozwiązań do stymulowania koniunktury. Ekonomistom nie sprawia problemu odtworzenie genezy kryzysu, nie widzą jednak skutecznej diagnozy, która uzdrowiłaby system. Winą za sytuację obarczono neoliberalizm. Ciągle zastanawiamy się jak stymulować gospodarkę a nie jaki kształt i kierunek jej nadać, by funkcjonowała bez pomocy i ingerencji państwa. Dyskusja na temat długu publicznego obnażyła paraliż władzy USA. Dług w 2011r. wyniósł 14,7 bln dolarów i był niemal równy PKB. Wielkość nie jest tu jednak problemem, tylko tempo przyrostu. Dane raportu Rezerwy Federalnej pokazuje skalę skurczenia się gospodarki na przykładzie zmniejszenia majątku amerykańskich gospodarstw domowych w 2011 r. o 2,4 bln dolarów ( poziom jak w 2005 r.) Wnioskiem jest fakt, iż na własne oczy możemy zobaczyć już problem z zachwianiem się dotychczasowego modelu konsumpcji. Skoro widoczne jest już zmniejszenie się majątków gospodarstw domowych, zmniejsza się ich dochód i zmienia zastany schemat konsumpcyjny. Ludzie zaczynają kupować mniej i szukają najtańszych rozwiązań. 18

19 Wykres 8. Zadłużenie krajów Procentowy udział zadłużenia w przełożeniu na PKB % Polska USA Francja Niemcy Grecja Irlandia Włochy Japonia Dane raportu Rezerwy Federalnej Zadłużenie Polski wyniosło w 2011 r. - 53,7% PKB, w USA 115,4%, we Francji 87,7%, w Niemczech 75%. Do najbardziej zadłużonych krajów Europy należą Grecja 162,8%, Irlandia 114,3% czy Włochy 114,1%. Na skalę światową najbardziej zadłużona jest Japonia 253,4% PKB. Inwestowanie W scenariuszu zmniejszającego się PKB jak zachować zasoby albo je pomnażać? Paradoksalnie najlepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w głównego sprawcę zmniejszających się zasobów; czyli Internetowe globalne przedsięwzięcia, albo lokalne z wyraźnymi barierami wejścia dla konkurencji, w czas i uwagę ludzi, współpracę, czy dostęp do użytkowników, Paradoksalnie efektywniej może być inwestować w nowe innowacyjne spółki nie posiadające rynku, który mogłyby stracić i łatwo wpasowujące się w nową rzeczywistość gospodarczą. Prawdopodobnie warto również inwestować w potrzeby ludzkie związane ze zdrowiem, rozrywką odbiorem wrażeń. Podsumowanie 19

20 Z analizy makroekonomicznej oraz z powszechnej opinii ekonomistów wynika jednoznacznie pozytywny wpływ Internetu na PKB zarówno poszczególnych krajów jak i gospodarki światowej. Z analizy kosztów i korzyści, wykonanej w SATUS Venture wynika, że Internet: bardzo pozytywnie wpływa na efektywność procesów, powoduje znaczne oszczędności czasu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb, powoduje oszczędność czasu, a co za tym idzie zmniejszenie ilości miejsc pracy, zmniejsza zapotrzebowanie na infrastrukturę, powierzchnie komercyjne i społeczne, negatywnie wpływa na budownictwo, może pozytywnie wpływać na PKB krajów, ale wyłącznie konkurencyjnych na rynku globalnym negatywnie wpływa na PKB globalne. Efekt ekonomiczny wynikający z tej analizy można by interpretować pozytywnie, jeżeli uznalibyśmy, że czas/miejsca pracy zaoszczędzone dzięki rozwojowi Internetu zagospodarujemy inaczej, ale na dzień nie znajdujemy takiej możliwości. Miejsca pracy, popyt nie pojawią się ze względu na następujące czynniki: wyczerpanie się pakietu działań pobudzających sztucznie konsumpcję koszt kapitału uniemożliwia dalsze zadłużanie się na rzecz konsumpcji na drukowanie pieniądza bez inflacji mogą sobie pozwolić tylko kraje bazujące na wzroście PKB z usług finansowych i copyrighters (USA), wyrównywanie się kosztu pracy i zaspokojenia potrzeb konsumenckich na całym świecie dłuższe życie ludzi, zmiana w postawach konsumenta. Być może w kolejnych kilku latach kluczową rolę odegra jeszcze poszukiwanie innych rynków zbytu w celu ratowania zasad kapitalistycznego wzrostu, ale długoterminowo świat będzie dążył do wyrównania takiej nierównowagi. Analiza czasu przeznaczanego na konsumpcję wskazuje, że aktualnie Internet angażuje 16% tego czasu a w Polsce odpowiada za 2,7% PKB. W ciągu 8 lat, czas korzystania wzrósł 4 krotnie. Jeżeli dynamika zostanie zachowana to pewnie dość szybko przekroczymy 50% czasu. Oczywiście nie oznacza to, że połowę PKB uzyskamy z Internetu. Pojawia się, więc wątpliwość czy rzeczywiście wystarczy nam czasu na skonsumowanie np. 90% PKB poza Internetem oraz czy ta konsumpcja pozostanie wciąż dla nas taka ważna. Prawdopodobnie coraz ważniejsze dla nas będzie zaspokajanie swoich potrzeb wielokrotnie taniej niż poprzez Internet. Profil konsumenta w scenariuszu spadającej konsumpcji w kolejnej dekadzie: spłacający długi poprzedniego pokolenia, z niższym wynagrodzeniem, pracujący 3-4 dni w tygodniu, ale do 70 roku życia taniej zaspakajający swoje potrzeby skupiony na rozrywce, rozwoju kulturalnym duchowym społecznym, mniej na dobrach materialnych 20

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki

Report. Polska Internetowa. Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki Report Polska Internetowa Jak internet dokonuje transformacji polskiej gospodarki The Boston Consulting Group (BCG) jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą, świadczącą usługi z zakresu zarządzania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce?

Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? 2015-03-05 RAPORT E-commerce: Jak sprostać wyzwaniom dynamicznego Wstęp: Co trzeba zrobić, aby być gotowym na sukces w branży e-commerce? Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw

Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw GOSPODARKA NARODOWA 7-8 (263-264) Rok LXXXIII/XXIV lipiec-sierpień 2013 s. 37-61 Andrzej SZNAJDER * Wpływ mobilnej technologii informacyjnej na działalność marketingową przedsiębiorstw Streszczenie: Celem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Modele biznesowe w internecie

RAPORT. Modele biznesowe w internecie RAPORT Modele biznesowe w internecie ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE A POLITYKA REGULACYJNA Raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Kwiecień Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych

Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Działalność transgraniczna polskich sklepów internetowych Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik, Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa Grudzień 2012 Spis treści Wstęp ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gazowa (r)ewolucja w polsce

Gazowa (r)ewolucja w polsce Gazowa (r)ewolucja w polsce Materiał opracowany w Obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii PKN ORLEN SA w oparciu o raport CASE Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Ekonomiczny potencjał produkcji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa przyszłość Polski

Cyfrowa przyszłość Polski Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji Realizacja badań Cyfrowa przyszłość Polski fundamenty rozwoju konkurencyjnej gospodarki w dobie globalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. w latach 2010 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010 2011 Warszawa 2012 Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym.

RAPORT. Badanie rynku książki w Polsce. Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Strona1 RAPORT Badanie rynku książki w Polsce Monitoring kondycji wydawców, trendów produkcyjnych i dystrybucyjnych na rynku wydawniczym. Projekt badawczy Polskiej Izby Książki we współpracy z Warszawskimi

Bardziej szczegółowo

Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci?

Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci? Homo informaticus: Jak cyfrowi konsumenci zachowują się w sieci? Spis treści Witamy na pokładzie 1 1. Streszczenie 3 2. Wyznaczanie kursu zgodnie z potrzebami homo informaticus 6 3. Nowe światy: cyfrowa

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA

RAPORT mgenerator.pl HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE. mgenerator.pl. praktycy.com 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA RAPORT mgenerator.pl 2014 HANDEL MOBILNY W PRAKTYCE 2. EDYCJA RAPORTU NA TEMAT RYNKU M-COMMERCE W POLSCE, UE I USA AUTOR mgenerator.pl.. BADANIA praktycy.com PARTNER STRATEGICZNY Piotr Krawiec Prezes

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport

Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport Warszawa 2012 r. Wpływ przyspieszonego rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu na polską gospodarkę Raport A Page head sequamco Spis treści Key contact: Direct line: E-mail: Body copy + XXX XXX

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe wspaniałe zarabianie w sieci

Nowe wspaniałe zarabianie w sieci Nowe wspaniałe zarabianie w sieci O wpływie internetu na twórczość, o trendach w cyfrowym zarabianiu, o tych którym już się udało i tych, którym ma się udać. 1 Trendbook Nowe wspaniałe zarabianie w sieci

Bardziej szczegółowo

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców

Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców Warszawa 2014 Marketing eksportowy poradnik dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji

Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji 1 Siergiej B.Perminov Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji 1. Handel elektroniczny a budowanie instytucji rynkowych W przeciwieństwie do niektórych gospodarek post-komunistycznych

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Podstawy mikro- i makroekonomii

Podstawy mikro- i makroekonomii Podstawy mikro- i makroekonomii Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Bogusław Ślusarczyk Stanisław Ślusarczyk Podstawy mikro- i

Bardziej szczegółowo

trendów, które trzeba obserwować

trendów, które trzeba obserwować trendów, które trzeba obserwować Erie Beinhocker, lan Davis, Lenny Mendonca Z POLSKIEJ PERSPEKTYWY: Jacek Poświata a Dawid Rychlika P o CAŁYM ROKU działania w trud- ' nych warunkach kryzysowych menedżerowie

Bardziej szczegółowo