3. Składanie Zamówienia oraz zawarcie umowy. 1. Zamieszczona na stronie internetowej Sklepu informacja o Towarze wraz z Ceną nie stanowi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Składanie Zamówienia oraz zawarcie umowy. 1. Zamieszczona na stronie internetowej Sklepu informacja o Towarze wraz z Ceną nie stanowi"

Transkrypt

1 Regulamin Regulamin obowiązujący w sklepie internetowym Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady dokonywania zakupów produktów wystawionych w sklepie internetowym e-lektronarzedzia.com.pl 1. Definicje. 1. Sprzedający Daniel Turkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eidos Daniel Turkowski z siedzibą w Białymstoku, ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39, Białystok, NIP , REGON , wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku pod numerem 87276; e- mail: tel Sklep sklep internetowy e-lektronarzedzia.com.pl prowadzony przez Sprzedającego pod adresem 3. Klient podmiot, który złożył Zamówienie zgodnie z Regulaminem. 4. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 5. Towar każdy produkt opisany i oznaczony Ceną w Sklepie. 6. Cena pieniężna wartość Towaru uwzględniająca podatek VAT. 7. Zamówienie oświadczenie woli złożone przez Klienta Sprzedającemu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 8. Użytkownik podmiot zakładający oraz posiadający indywidualne Konto. 9. Konto konto określone unikalnym identyfikatorem (loginem) oraz hasłem zakładane przez Użytkownika w czasie rejestracji. 10.Usługa prowadzenia konta nieodpłatna usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta drogą elektroniczną na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 11.Umowa prowadzenia Konta umowa zawarta pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, na mocy której Sprzedający świadczy na rzecz Użytkownika usługę prowadzenia konta. 2. Umowa prowadzenia Konta. 1. W celu złożenia Zamówienia Klient może skorzystać z Usługi prowadzenia konta. 2. W celu założenia Konta Użytkownik rejestruje się za pośrednictwem dostępnego na stronie internetowej Sklepu formularza. 3. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza rejestracyjnego, Sprzedający przesyła Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w formularzu, wiadomość zawierającą link służący do aktywacji Konta wraz z Regulaminem. Użytkownik powinien dokonać aktywacji Konta w ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości. Jeżeli w podanym czasie Użytkownik nie aktywuje Konta, koniecznym będzie rozpoczęcie procesu rejestracji na nowo. 4. Aktywacja Konta jest jednocześnie oświadczeniem o akceptacji otrzymanego od Sprzedającego Regulaminu. 5. Z chwilą aktywacji Konta (pierwszego logowania) dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta. 6. Założenie Konta przynosi wiele korzyści takich jak np. dostęp do historii dokonanych zakupów, brak konieczności wprowadzania danych przy każdym Zamówieniu, brak konieczności akceptacji Regulaminu każdorazowo przy składaniu Zamówienia. 7. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy prowadzenia Konta w każdym czasie. W celu rozwiązania Umowy prowadzenia konta Użytkownik powinien dokonać dezaktywacji Konta poprzez usunięcie Konta w profilu Klienta. 8. Z chwilą dezaktywacji Konta dochodzi do rozwiązania Umowy prowadzenia konta. 3. Składanie Zamówienia oraz zawarcie umowy. 1. Zamieszczona na stronie internetowej Sklepu informacja o Towarze wraz z Ceną nie stanowi

2 oferty w rozumieniu art. 543 KC, a jedynie zaproszenie do składania ofert. 2. Aby zamówić Towar dostępny w Sklepie można założyć Konto (według procedury opisanej w pkt 2) lub złożyć Zamówienie bez zakładania Konta wypełniając dostępny na stronie internetowej Sklepu formularz Zamówienia podając wymagane do realizacji Zamówienia dane oraz akceptując Regulamin. Sprzedający zastrzega prawo do telefonicznej weryfikacji wybranych Zamówień. 3. Zamówienia można składać również telefonicznie pod numerem telefonu: zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient. 4. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedający przesyła Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie złożenia Zamówienia. 5. Wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia Klient otrzymuje Regulamin. 6. Podstawą realizacji Zamówienia jest zaakceptowanie przez Klienta warunków Regulaminu. 7. W przypadku gdy Zamówienie może zostać zrealizowane Sprzedający wysyła Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie realizacji Zamówienia. 8. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego a potwierdzającego przyjęcie Zamówienia do realizacji. 9. W przypadku złożenia błędnego Zamówienia prosimy o jak najszybszy kontakt z administratorami Sklepu. Korekty do swojego Zamówienia można wprowadzić tylko przed momentem zawarcia umowy. O każdej zmianie statusu realizacji Zamówienia Sprzedający powiadomi Klienta za pomocą wiadomości Warunki dostawy. 1. Dostępność w magazynie oraz ewentualny czas sprowadzenia towaru do magazynu są wyświetlane przy każdym Towarze. Przesyłka dociera do Klienta zwykle następnego dnia od wysyłki pomiędzy godziną 9:00 a 17:00 w zależności od wybranej formy dostawy. Większość Zamówień jest realizowana w ciągu 1-5 dni roboczych. W zależności od dostępności i popularności Towaru czas realizacji może się nieco wydłużyć o czym Klient zawsze jest informowany. W przypadku gdy Klientem jest Konsument termin realizacji Zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia, chyba, że strony określą inny termin realizacji Zamówienia. Wysyłki nadawane w piątek docierają w poniedziałek. Na specjalne życzenie zamówiony Towar może zostać dostarczony w sobotę, lecz usługa ta jest dodatkowo płatna. Dodatkowo płatne są również usługi dostawy w godzinach przekraczających godziny standardowych doręczeń. Dodatkowa płatność zostaje każdorazowo uzgodniona z Klientem. Realizacja Zamówienia dotyczy obszaru Polski. 2. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem wraz z Towarem otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. 5. Bezpieczeństwo przesyłki Towary, które zostaną zamówione będą doręczone wprost do firmy lub mieszkania Klienta sprawdzoną przez Sprzedającego firmą kurierską DHL lub DPD bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zamówiony Towar jest wysyłany w oryginalnym opakowaniu i w dodatkowym opakowaniu zabezpieczającym Towary w czasie transportu. Klienci niebędący Konsumentami są zobowiązani odbierać Towar według następujących instrukcji: 1. Klient przed przybyciem kuriera powinien przygotować narzędzie w celu otwarcia opakowania z zamówionym Towarem. 2. Jeśli w trakcie zamawiania Klient wybrał opcję płatności gotówka przy odbiorze powinien przygotować kwotę do zapłaty. 3. Po przyjeździe kuriera należy: a. pokwitować i opłacić przesyłkę (jeśli nie była opłacona wcześniej przelewem). b. w obecności kuriera sprawdzić jej stan zewnętrzny, rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości. 4. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niezgodność

3 kompletacji, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody. W protokole, o którym mowa powyżej, zawrzeć należy: - informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (informację o tym, czy były nalepki ostrożnie szkło, góra dół, taśma klejąca lub firmowa), - informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) - informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone). 5. Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody ( em lub pocztą) do nadawcy. 6. W przypadku prawidłowo sporządzonego protokołu gwarantujemy naprawę szkody w najszybszym możliwie terminie. Przeważnie są to 3 dni robocze od otrzymania protokołu przez Sprzedającego. Uprzejmie prosimy, aby Klienci będący Konsumentami starali się również przestrzegać ww. zasad odbioru od przewoźnika. Jeżeli uszkodzenia albo braki Towaru zostaną stwierdzone po rozpakowaniu paczki, kiedy kurier nie będzie już obecny, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z kurierem i wezwanie go w celu spisania protokołu. Takie działanie znacznie ułatwi nam procedurę reklamacyjną. 6. Koszty przesyłki. Dostępne formy dostawy i związane z nimi koszty podane są przed złożeniem Zamówienia w zakładce Koszty dostawy oraz poniżej: Cennik wysyłki Koszt wysyłki Firmą kurierską DHL lub DPD (przesyłki doręczane są następnego dnia roboczego od momentu nadania, paczki są ubezpieczone, możliwe jest śledzenie losów przesyłki poprzez stronę WWW): przedpłata na konto - 15 zł płatność przy odbiorze - 20 zł Koszty wysyłki Pocztą Polską paczek ekonomicznych: do 1 kg 9,50 zł; 1-2 kg 11 zł; 5-10 kg 18 zł; kg 21 zł; kg 30 zł; kg 36 zł. Koszty wysyłki Pocztą Polską paczek priorytetowych: do 1 kg 11 zł; 1 2 kg 13 zł; 2 5 kg 14,50 zł; 5 10 kg 20,50 zł; kg 25 zł; kg 35 zł; kg 43 zł. Dla zamówień których wartość przekracza 700 zł, koszt transportu wynosi 0,00 zł 7. Warunki płatności. Naszym Klientom zapewniamy szeroki wybór form płatności: 1. "Gotówka przy odbiorze" opłacenie przesyłki przy odbiorze prosto do rąk kuriera dostarczającego przesyłkę. 2. "Przelew dowolny" jeśli Klient wybrał tę formę płatności, wpłaca na konto Eidos Daniel Turkowski kwotę za towar w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. W razie braku wpłaty w tym terminie Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 15 dni od dnia jej zawarcia.

4 Płatności w formie PRZELEWU DOWOLNEGO prosimy kierować na konto: Alior Bank w Białymstoku ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39, W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz numer Państwa Zamówienia jaki otrzymacie po złożeniu Zamówienia. 3. "Odbiór osobisty" klient odbiera zamówiony Towar po wcześniejszym uzgodnieniu w siedzibie firmy a należność za zakupiony Towar reguluje w momencie jego odbierania. 8. Warunki gwarancji. Wszystkie Towary w sklepie posiadają gwarancję. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez konkretnego producenta. 9. Jakość produktów. Wszystkie sprzedawane w sklepie internetowym towary są oryginalne, nowe i pełnowartościowe. Pochodzą z legalnych źródeł. Wszystkie posiadają gwarancję określoną przez producenta. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi rzeczy wolnych od wad. 10. Ochrona danych osobowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia Konta (w przypadku dokonania przez klienta rejestracji) oraz w celu realizacji umowy sprzedaży, w tym przede wszystkim przyjęcia Zamówienia, wysyłki zamówionego Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (odbiorcy danych), zafakturowania zamówionego Towaru, rozpatrywania reklamacji. Klient przyjmuje do wiadomości, że: 1. Administratorem jego danych osobowych jest Daniel Turkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w Białymstoku, ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39,, NIP , REGON ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji; 3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora danych o usunięcie swoich danych osobowych; 4. udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Rozesłanie informacji promocyjnych dotyczących produktów i sklepu odbywa się tylko i wyłącznie osobom, które wyraziły na to zgodę. Przekazane Sprzedającemu dane osobowe są traktowane zgodnie z wymaganiami polskiego prawa w zakresie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. 11. Odpowiedzialność Sprzedającego. Właścicielem sklepu jak także podmiotem odpowiedzialnym za jego działanie jest: ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39 NIP REGON wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Białegostoku.

5 W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność firmy Eidos Daniel Turkowski ogranicza się tylko i wyłącznie do odpowiedzialności za Towar. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami nie odpowiadamy również za szkody pośrednie związanie z opóźnieniem w dostawie bądź niemożliwością dostarczenia zamówionego Towaru. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia, złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez podania przyczyn. 12. Reklamacje: Wszelkie reklamacje związane z Umową prowadzenia konta można zgłaszać do Sprzedającego: ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39 Nr tel kom: Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedającego zgłoszenia reklamacji. 1. W przypadku gdy zakupiony przez Klienta Towar ma wadę należy zgłosić ten fakt do Sprzedającego: ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39 Nr tel kom: Wszelką ewentualną korespondencję w sprawie reklamacji prosimy kierować na powyższy adres. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Klienta. Zgłoszenie powinno być podpisane oraz zawierać aktualne dane Klienta. 2. Sprzedający ustosunkowuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. 3. Wadliwy Towar uprzejmie prosimy odsyłać na adres Sprzedającego: Daniel Turkowski prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą z siedzibą w Białymstoku, ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39, 4. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością zakupionego Towaru, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

6 13. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Pouczenie o odstąpieniu od umowy). 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy. 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient będący Konsumentem musi poinformować Sprzedającego, tu:, ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39, kom.: , o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej należy kierować na adres: 5. Oświadczenia wysyłane za pośrednictwem poczty należy kierować na adres: Daniel Turkowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39,. 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 7. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykorzystaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 8. Zwracany Towar należy odesłać Sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy na adres:

7 ul. Ks. St. Andrukiewicza 11/39 Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty odesłania Towaru do Sprzedającego). W przypadku gdy zwracany przez Konsumenta Towar nie może być zwrócony w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty, maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu Towaru są uzależnione od wybranego przez Konsumenta sposobu zwrotu Towaru, w tym w przypadku korzystania z firm kurierskich i wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego rodzaju firmy. 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 14. Postanowienia końcowe. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 2. Wszelkie zamieszczone w znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli, które w sklepie zostały umieszczone w celach informacyjnych. 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez producenta w kompletacji, zmianie kolorystyki oraz za drobne różnice w parametrach urządzeń. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów. 4. Sprzedający porozumiewa się z Klientem drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie. Klient może porozumiewać się ze Sprzedającym drogą pocztową, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie (wszystkie dane teleadresowe podane są w postanowieniach ogólnych Regulaminu definicji Sprzedającego). 5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z portalu są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. 6. Użytkownika/Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 7. Postanowienia Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami Konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy Konsumentów, nie dotyczą Konsumentów.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL

R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL R E G U L A M I N SKLEPU INTERNETOWGO MONTY.COM.PL 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.monty.com.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Andrzeja Kramarczyka (zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OMEGASOFT.PL z dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy OMEGASOFT, działający pod adresem www.omegasoft.pl. prowadzony jest przez Bartosza Tomalę i Krzysztofa Żaka prowadzących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.folie-ochronne.3mk.pl 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.folie.ochronne.3mk.pl (zwany dalej Sklepem) stanowi własność Marcina

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl

Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl Regulamin sklepu internetowego cetus.szczecin.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego cetus.szczecin.pl jest Michał Henszke prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Cetus Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM"

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO "WWW.SKLEP.AGIOMILANO.COM" Definicje: 1. Sprzedający - AGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zawojska 42, 02-927 Warszawa, tel/fax.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.localize.pl jest prowadzony przez Agenora Hofmanna-Delbora prowadzącego działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.kurczakptys.pl. I Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego www.kurczakptys.pl. I Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego www.kurczakptys.pl I Postanowienia ogólne 1. Sklep www.kurczakptys.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest PHU MKT Tomasz Moskalik z siedzibą przy ul. Tęczowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin obowiązujący od 25.12. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy www.lcs.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzony jest przez Lcs Piotr Marczuk z siedzibą w Płońsku przy ul. 1-go Maja 2a, 09-100 Płońsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl

Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl Regulamin Sklepu Internetowego naszemaszyny.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl. 1 Postanowienia ogólne: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://www.pointprint.pl Spis treści 1 Postanowienia Ogólne 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną 3 Zawarcia umowy sprzedaży 4 Płatność, dostawa, odbiór towarów 5 Dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r.

REGULAMIN. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. REGULAMIN REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.zoio.pl z 7.XI.2014 r. I DEFINICJE Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OLMIK.pl (obowiązuje od dna 25 grudnia 2014 roku) I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.STUDIOTECH.PL (obowiązuje od dnia 20.01.2015) I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.studiotech.pl, prowadzony jest przez:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia wstępne

Rozdział I Postanowienia wstępne Regulamin sprzedaży sklepu internetowego Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (e-sklep) ksiegarnialudzisukcesu.pl (dalej Sklep ) prowadzi sprzedaż detaliczną za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PHU Julia Obowiązujący w stosunku do umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NIEGRZECZNI.COM.PL z 25.12.2014r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl. I Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl. I Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego tomato.poznan.pl I Postanowienia ogólne 1. Sklep tomato.poznan.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Sklep Nasienno- Ogrodniczy "Tomato" Hanna Stachowska

Bardziej szczegółowo

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź

Adres Korespodencyjny: STAMATEX PH Magda Cezarska Ul. Piotrkowska 224/226, 90-360 Łódź Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem Umowy sprzedaży, nieodpłatnie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu przez wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r.

Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. Regulamin sklepu internetowego ealarmy.com.pl obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 r. 1. Informacje ogólne 1.1. Sklep działa pod adresem www.ealarmy.com.pl Właścicielem sklepu jest Marcin Borowski, prowadzący

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo