Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań 60-682 tel. 06. 1 826 20 65, innydom@o2.pl"

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel , DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z SOCJOTERAPIĄ DLA DZIECI Z RODZIN ALKOHOLOWYCH - W TYM DOŻYWIANIE DZIECI NIBYLANDIA W POZNANIU

2 Stowarzyszenie Pomocy Inny Dom w Poznaniu os. Przyjaźni 4L/275, Poznań tel , DOKUMENTACJA ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z SOCJOTERAPIĄ DLA DZIECI Z RODZIN ALKOHOLOWYCH - W TYM DOŻYWIANIE DZIECI NIBYLANDIA W POZNANIU Zarząd Stowarzyszenia: Prezes: Rafał Nowak Wiceprezes: Filip Pasek Zarząd: Sławomir Kasprzyk Jolanta Ruszczak Jacqueline Ingabire Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Świetlicy Środowiskowej: Sylwia Ćwiek ul. Kołłątaja 47, Poznań tel NIP: REGON: PKO S.A

3 I. Ogólna informacja o organizacji składającej wniosek: 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Pomocy INNY DOM" w Poznaniu 2. REGON: NIP: NUMER KONTA: PKO S.A Adres siedziby: Poznań , os. Przyjaźni 4L/275 Adres Świetlicy: Poznań , ul. Kołłątaja 47 (prostopadła do ul. Opolskiej) Adres mailowy: 4. Osobowość prawna: Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. nr. 20 poz.104) i posiada osobowość prawną. 5. Czas działania Stowarzyszenia: Stowarzyszenie powołano na czas nieokreślony. 6. Teren działania Stowarzyszenia: obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Historia Stowarzyszenia: STOWARZYSZENIE POMOCY INNY DOM powstało w Skoczowie w 1998 r. Jego członkowie prowadzą dom, w którym osoby bezdomne i wychodzące z nałogów mogą zamieszkać i uzyskać pomoc w powrocie do normalności. Organizowane są tam posiłki dla osób bezdomnych, w których regularnie bierze udział kilkadziesiąt osób ze Skoczowa i okolic. W Poznaniu działamy od 4 lat. Dnia Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (nr KRS ). W latach zorganizowaliśmy 10 całodniowych cyklicznych imprez Slot Art Day przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalnych Ośrodków Twórczych, gdzie oferowaliśmy różnego rodzaju warsztaty artystyczne, wykłady, koncerty, D.K.F (Dyskusyjny Klub Filmowy), kursy, koła dyskusyjne, itp. Poprzez powyższe działania, kilka osób zostało skierowanych do specjalistycznych ośrodków odwykowych gdzie zaczęło wychodzić z nałogu. W latach zostaliśmy zaproszeni do zorganizowania prelekcji antynarkotykowych podczas rekolekcji w Pogotowiu Opiekuńczym oraz Zespole Szkół Budowlanych w Poznaniu. W latach członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w przygotowywaniu posiłków dla osób bezdomnych oraz angażowali się w indywidualną 3

4 pracę z poszczególnymi osobami podczas spotkań organizowanych przez fundację Bread of Life. W latach w okresie letnim członkowie Stowarzyszenia prowadzili i byli zaangażowani w pracę w wakacyjnym przedszkolu Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych. Dla dzieci zorganizowaliśmy obozy rowerowe, warsztaty plastyczne, imprezy okolicznościowe takie jak: dzień dziecka, zabawy karnawałowe, Dzień Indianina. W roku 2005 zorganizowaliśmy dwie imprezy w okresie świąt Bożego Narodzenia pod nazwą: Gwiazdka z Nieba przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz Szkołą Podstawową nr 79 i pedagogiem szkolnym przeznaczone dla Dzieci ubogich i potrzebujących z tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej oraz w Głuszynie, gdzie praca z Dziećmi trwa przez cały rok. W roku 2006 od stycznia do kwietnia prowadziliśmy w każdą sobotę zajęcia z Dziećmi z ulicy Opolskiej w prywatnym domu zamieszkanym przez członków Stowarzyszenia. To naturalnie przerodziło się w spotkania w Świetlicy Socjoterapeutycznej, gdzie zapewniamy im opiekę dwóch pedagogów oraz cykl zajęć artystyczno-edukacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Utrzymujemy również kontakt z rodzicami Dzieci. 8. Cele Stowarzyszenia zawarte w statucie: Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej. W szczególności: 1. Wspieranie rozwoju jednostki ludzkiej od chwili poczęcia do naturalnej śmierci; 2. Działalność profilaktyczna dotycząca patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień i AIDS; 3. Działalność poradnicza i terapeutyczna dotycząca wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie alkoholizmu i narkomanii; 4. Pomoc na rzecz niepełnosprawnych; 5. Prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych, uświadamiających społeczeństwu ludzkie problemy i aktywizujących do pomagania potrzebującym. Ta działalność rozwijana będzie między innymi poprzez działalność wydawniczą, angażowanie się w środkach masowego przekazu, organizowanie konferencji, sympozjów, wystaw, szkolenie prelegentów i wygłaszanie prelekcji; 4

5 6. Wydawanie oświadczeń oraz interwencja u stosownych władz dotyczących osób którym pomaga Stowarzyszenie; 7. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną pomagać potrzebującym i Stowarzyszeniu; 8. Wspieranie i propagowanie działalności artystycznej; 9. Zakładanie i propagowanie działań resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych; 10. Prowadzenie poradni, świetlic, telefonów zaufania, szkół, przedszkoli, kursów szkoleniowych, warsztatów pracy, noclegowni, kawiarni, kuchni z dożywianiem, pomocy medycznej, tworzenie punktów S.O.S, poradni ulicznych, oraz prowadzenie wszelkich innych działań służących potrzebującym; 11. Rozwijanie i tworzenie nowych wzajemnych stosunków między przedstawicielami różnych środowisk, grup kulturowych i subkulturowych; 12. Organizację masowych akcji, festiwali, kwest, kolonii, półkolonii, wycieczek, turystyki i tworzenie kadr dla tych celów; 13. Rozwijanie różnych form działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującym prawem; 14. Resocjalizacja w prowadzonych przez siebie działaniach gospodarczych; 15. Wspieranie finansowe i rzeczowe członków Stowarzyszenia oraz osoby potrzebujące; 16. Stwarzanie młodym możliwości uzyskania środków materialnych dla nich i innych osób potrzebujących pomocy w drodze angażowania się w odpowiednią działalność gospodarczą prowadzenie działalności usługowej i uczestnictwo w różnego rodzaju związkach gospodarczych; 17. Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów jak i budowanie ich. Mieszkania i domy mogą pozostać własnością Stowarzyszenia lub też mogą być przekazywane na własność osobom potrzebującym. Tworzenie "Domów Otwartych"; 18. Wspieranie finansowe i rzeczowe innych organizacji o podobnym charakterze działania. 19. Angażowanie się na rzecz ekologii, szczególnie ochrony przyrody i zwierząt; przez wszelką pomoc wynikającą z potrzeb członków i możliwości Stowarzyszenia. 5

6 9. Nasza misja: W otaczającym nas świecie jest wiele osób potrzebujących i niedostosowanych społecznie. W naszych działaniach chcemy w pierwszej kolejności dotrzeć do dzieci dotkniętych patologią i ludzi młodych związanych już alkoholem i narkotykami, często w tak młodym wieku bezdomnych. Wiele z tych osób dopiero zaczyna takie życie i jest to najlepszy moment, aby interweniować zanim ich sytuacja się pogorszy i trudniej będzie im powrócić do normalności. Głównym problemem w pracy z taką grupą jest brak chęci współpracy z osobami, które pragną im pomóc. Kilka członków naszego Stowarzyszenia miało podobne, trudne doświadczenia, co ułatwia nam kontakt w pracy z takimi grupami. Ważnym elementem realizacji naszej misji jest praca z dziećmi z grupy ryzyka, dostarczenie im okazji do rozwijania uzdolnień i zainteresowań, stworzenie alternatywy dla życia na ulicy. Staramy się pomóc znaleźć specjalistów oraz ośrodki, które pomogą rozwiązać istniejące problemy materialne i życiowe. II. Opis projektu: 1. Tytuł projektu: Realizacja programów socjoterapeutycznych dla Dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dożywianie Dzieci - świetlica socjoterapeutyczna NIBYLANDIA w Poznaniu. 2. Streszczenie: Świetlica Socjoterapeutyczna NIBYLANDIA w Poznaniu przeznaczona jest dla Dzieci i Młodzieży w wieku 7-13 lat z dzielnicy Wilda, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Opolskiej i tzw. Baraków. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od godziny 13:00 do 18:00, również w czasie jednego miesiąca wakacji i ferii zimowych. Do Świetlicy Dzieci są przyjęte na prośbę rodziców, na wniosek szkoły oraz skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wilda. Zadaniem Świetlicy jest zapewnienie pomocy rodzinie i Dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją i przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. Zapewnimy Dzieciom opiekę wychowawczą, stwarzając również warunki do nauki własnej i pomoc w nauce oraz odrabianiu lekcji. 6

7 Dążymy do uspołecznienia i uwrażliwienia Dzieci poprzez kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, pracę zespołową i indywidualną oraz zajęcia Socjoterapeutyczne. Program Świetlicy oparty jest na warsztatach terapii zajęciowej angażujących wychowanków wokół rozmaitych pracowni artystycznych, praktycznych i naukowych. Zapewniamy współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz pedagogiem szkolnym. Chcemy wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji wychowawczych i materialnych. 3. Cele projektu: 1. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. 2. Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją i przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. 3. Poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży, poprzez nawiązywanie konstruktywnych kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi. 4. Zapobieganie marginalizacji i niedostosowaniu społecznemu ww. dzieci i młodzieży. 5. Uspołecznienie i uwrażliwienie dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 6. Kształtowanie charakteru i pożądanych postaw społecznych w działaniu grupowym i indywidualnym, poprzez zajęcia socjoterapeutyczne. 7. Przygotowanie dziecka do aktywnego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa zgodnie z zasadami poszanowania drugiego człowieka. 8. Zapewnienie pomocy dzieciom z problemami materialnymi. 9. Rozwój uzdolnień artystycznych poprzez wywołanie potrzeby przeżyć estetycznych oraz umiłowania piękna w życiu codziennym w celu aktywnego oddziaływania na rzeczywistość. 10. Uzasadnienie (opis problemu): Osiedle Wilda, a szczególnie okolice tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej, są miejscem zamieszkanym przez ubogie, najczęściej patologiczne rodziny, pozbawione w wielu przypadkach możliwości zapewnienia Dzieciom warunków prawidłowego rozwoju emocjonalnego czy społecznego. Wiele z tych Pociech cierpi z powodu braku zainteresowania, zaniedbań wychowawczych, alkoholizmu i przemocy. Zazwyczaj nie posiadają one wystarczającej opieki, w wyniku czego większość czasu spędzają poza 7

8 domem, bez nadzoru dorosłych. Dzieci z takich rodzin należą do tak zwanej grupy ryzyka" i zagrożone są patologią przejawiającą się wagarowaniem, przemocą, sięganiem po alkohol i narkotyki. Od czerwca 2005 roku dwójka Dzieci zaczęła odwiedzać dom zamieszkany przez członków stowarzyszenia. Kilka osób, po konsultacji z rodzicami, którym również udzielamy darmowych lekcji j. angielskiego, zaczęło odrabiać z nimi lekcje, bawić się i zapełniać czas różnymi zajęciami artystyczno-edukacyjnymi. Dzieci te zaczęły przyprowadzać swoich rówieśników i nasze warunki przestały być wystarczające na zapewnienie im właściwego miejsca na spędzanie czasu pozaszkolnego, dlatego 10 kwietnia 2006 otworzyliśmy Świetlicę. Celem powstania Świetlicy Socjoterapeutycznej jest zapewnienie takim Dzieciom opieki wychowawczej w godzinach pozalekcyjnych oraz zahamowanie procesu marginalizacji społecznej poprzez oddziaływania socjoterapeutyczne. Chcemy stworzyć miejsce dające szanse rozwoju zdolności i zainteresowań, które będzie alternatywą dla ulicy i patologii, jaka na niej panuje. 5. Adresaci projektu: Projekt kierujemy do rodzin z dzielnicy Wilda, głównie z osiedla Świerczewo w Poznaniu, z tzw. Baraków, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin alkoholowych. Przyjmujemy Dzieci i Młodzieży w wieku 7-13 lat, z rodzin dysfunkcyjnych oraz zagrożonych patologią, sprawiających problemy wychowawcze. Ale jesteśmy też otwarci na wszelkie kontakty i ewentualną pomoc względem Rodziców naszych Podopiecznych. 6. Opis działań: Projekt jest realizowany na terenie miasta Poznania przy ulicy Kołłątaja 47 w okolicy tzw. Baraków przy ulicy Opolskiej. W tych działaniach współpracują z nami: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Szkoła Podstawowa nr79 i Urząd Miasta Poznania. Po raz pierwszy ugościliśmy Dzieci 10. kwietnia 2006 roku. Nasze Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, 5 godzin dziennie - od 13:00 do 18:00. W czasie godzin pracy, w Świetlicy obecnych jest 2 pedagogów (zajmujących się organizacją zajęć i indywidualną pracą z poszczególnymi Dziećmi), a także socjoterapeuta i wolontariusze. Dzieci od godziny 13:00 do 16:00 odrabiają z pomocą pedagogów i wolontariuszy zadania domowe, powtarzają wcześniejszy materiał i nadrabiają zaległości szkolne. Od godziny 16:00 do 18:00 odbywają się - prowadzone przez wolontariuszy - warsztaty terapii zajęciowej a także socjoterapia. 8

9 Zajęcia w Świetlicy są podzielone na cztery bloki, przedstawione poniżej jako bloki A, B, C, D: Blok A. - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze: Zajęcia prowadzone są codziennie. Jest to forma zajęć, w której wychowankowie otrzymują pomoc w nauce oraz odrabianiu prac domowych z różnych przedmiotów, utrwalaniu i powtarzaniu części programowych sprawiających szczególne trudności. Zajęcia realizowane przez wolontariuszy: nauczycieli i studentów. Świetlica również daje możliwość odbywania specjalistycznych ćwiczeń z fizjoterapeutą Natalią Nowak oraz ćwiczeń logopedycznych z technologiem mowy mgr Katarzyna Borek. Blok B. - Zajęcia socjoterapeutyczne: Zajęcia te odbywają się raz w tygodniu dla każdej z trzech grup wiekowych. Prowadzone są przez socjoterapeutę oraz pedagoga specjalnego Sylwię Ćwiek. Zajęcia obejmują różnorodne bloki programowe min.: zajęcia interpersonalne, ćwiczenia stymulujące współdziałanie, rozwijające komunikację, łagodzące agresję, stres, napięcia. Zajęcia te również realizują program profilaktyki uzależnień. Blok C. - Warsztaty terapii zajęciowej: 1. Pracownia samoobsługi: Celem pracowni jest przystosowanie wychowanków do praktycznego funkcjonowania w obrębie samoobsługi, zdobycie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z podstawowymi problemami codziennymi. Zajęcia obejmują naukę przygotowywania potraw, gotowania, układania jadłospisu, nakrywania do stołu, robótek ręcznych, dobrych manier i innych zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu od 16:00 do 18:00, przez Agnieszkę Pasek, Marka Kulasińskiego oraz Adama Dziekiewicza. 2. Koło języka angielskiego: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyki i słownictwa, jak również zapoznanie się z kulturą z nim związaną. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez absolwentkę filologii angielskiej Paulinę Weremiuk. Koło będzie się odbywać raz w tygodniu po jednej godzinie dla każdej grupy. 9

10 3. Koło języka niemieckiego: Praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyki i słownictwa, jak również zapoznanie się z kulturą z nim związaną. Zajęcia prowadzone w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez mgr etnolingwistyki Katarzynę Borek. Koło odbywa się raz w tygodniu po godzinie dla każdej grupy. 4. Koło literackie - Książka to nie nuda : Celem tych zajęć jest zainteresowanie Dzieci literaturą oraz poezją. Poprzez odpowiednio dobraną lekturę, prowadzący nawiązują do problemów dotyczących rzeczywistości, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, bezdomności i innych problemów społecznych. Bardzo zachęcamy Dzieci do własnej twórczości: pisania dzienników, pamiętników, reportaży, wierszy, czy wreszcie przeprowadzania wywiadów. Uczestnicy mogą brać udział w konkursach recytatorskich jak również innych, związanych z literaturą. Zajęcia są prowadzone co drugi tydzień od godziny 16:00 do 18:00 przez mgr filologii polskiej Elżbietę Szwarc oraz studentkę pedagogiki Olę Tyc. 5. Pracownia artystyczna - Wszystko potrafię : Zajęcia te prowadzone są w dwóch grupach wiekowych (I grupa 7-10 lat, II grupa lat) przez mgr sztuki Sylwię Tomczyk oraz studentki ASP: Annę Kubiak, Martę Kot, Monikę Gawarecką. W pracowni tej, każdy może wyrazić swoje emocje poprzez rysunek, malarstwo, metaloplastykę, rzeźbę czy ceramikę. Prace wykonywane różnymi technikami są sprzedawane na różnych aukcjach, prezentowane na wystawach, eksponowane w Świetlicy. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. 6. Pracownia modelarska - Klub modelarstwa lotniczego : Podczas tych zajęć uczestnicy zdobywają praktyczną wiedzę na temat sklejania różnego rodzaju modeli, ucząc się współpracy i cierpliwości. Zajęcia są prowadzone raz w tygodniu przez Pawła Olszewskiego. 7. Drużyna rycerska - Waleczne Serce : Celem drużyny jest zgromadzenie Dzieci wokół idei drużyny rycerskiej z czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego oraz związanego z nią klubu modelarskiego. Zainteresowanie Dzieci historią Polski, działaniami rzemieślniczymi i artystycznymi związanymi z tamtą epoką (wykonywanie własnoręcznie strojów i elementów zbroi, tkanie, ceramika itd.). Pracownia zmierza do edukacji etycznej propagującej właściwe 10

11 postawy społeczne i wcielanie antyuzależnieniowego modelu życia. Zajęcia prowadzone są w każdy piątek od 15:00 do 18:00 przez mgr sztuki Rafała Nowaka. 8. Trening twórczego myślenia: Zajęcia prowadzone są przez mgr pedagogiki Sylwię Ćwiek i mgr etnolingwistyki Katarzynę Borek raz na dwa tygodnie od godziny 16:00 do 18:00. Ćwiczenia oparte są na zabawach edukacyjnych i psychozabawach stymulujących myślenie twórcze. Blok D. - Zajęcia kulturalno-poznawcze: W Świetlicy będą się także odbywać różne uroczystości, konkursy, wycieczki, które kształtują umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy, rozwijają zamiłowanie Dzieci do dóbr kultury oraz dostarczają dużo zabawy. Maja one na celu między innymi poszanowanie tradycji i ciągłości kulturowej. Do nich należą: 1. Konkursy: - literackie dwa razy w roku - recytatorskie dwa razy w roku - wiedzy dwa razy w roku - plastyczne raz w miesiącu 2. Wycieczki rowerowe dwie w roku 3. Raz w miesiącu do wyboru spośród: zwiedzanie zabytków Poznania, wyjścia do teatrów, kin lub opery, wycieczki w obrębie Poznania do ogrodu botanicznego, palmiarni, ZOO, na Cytadelę, zwiedzanie ASP, fabryk oraz innych instytucji i urzędów. 4. Zabawy taneczne 4 w roku ( karnawałowa, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, Andrzejki.) 5. Świetlica obchodzi raz w miesiącu tydzień kultury innych narodów, np: afrykański, chiński, żydowski, amerykański, angielski czy indiański. Podczas takiego tygodnia Dzieci zapoznają się ze zwyczajami i kulturą panującymi w tamtych regionach. Będą przygotowane zdjęcia i informacje na temat wybranych krajów. Tygodnie są zakończone różnorodnymi konkursami wiedzy na tematy związane z kulturą. 6. Zorganizowanie pikniku majowego z rodzicami. 7. Rajd na zakończenie roku szkolnego. 8. Turnieje rycerskie dwa w roku 11

12 9. Celebrowanie świąt i zwyczajów związanych z Polską kultura i historią; - Dzień Babci i Dziadka - Dzień Matki - Dzień Dziecka - Dzień Chłopaka - Dzień Kobiet - Dzień Górnika - Dzień Odzyskania Niepodległości - Walentynki - Mikołajki - Gwiazdka Niektóre imprezy stają się okazją aby zaprosić gości do Świetlicy (rodziców, kolegów, dziadków, nauczycieli), którą należy odpowiednio na te okazje przygotować, stworzyć nastrój odzwierciedlający daną okazję. Jest to okazja do zaproszenia rodziców, zapoznania się z nim i zaangażowania ich w życie Świetlicy. Dzięki wyżej wymienionym zajęciom Dzieci mają okazję do poznania siebie, kształtują pozytywną samoocenę oraz umiejętność wyrażania uczuć. Pracują również nad budowaniem poprawnych relacji z rówieśnikami i opiekunami. Otrzymują wsparcie emocjonalne, mają miejsce do odreagowania napięć spowodowanych szkołą czy trudną sytuacją rodziną. 7. Metody realizacji projektu: 1. Przekazywania: - dyskusje - wykłady - korepetycje - pokazy - opowiadanie - praca z książką 12

13 2. Metody aktywizujące: - gry i zabawy dydaktyczne - metody sytuacyjne - turnieje - konkursy - metoda ośrodków pracy - warsztaty artystyczne Cele Świetlicy realizowane są poprzez działalność opiekuńczo-wychowawczą, prowadzenie zajęć wyrównawczych (dostosowanych do wymogów programowych w szkołach) oraz zajęć w zakresie profilaktyki uzależnień i kontaktów interpersonalnych. Wychowawcy, poprzez pracę indywidualną z Dzieckiem, dążą do budowania właściwej samooceny oraz poczucia własnej wartości. Aktywizujące zajęcia warsztatowe są również okazją do wdrożenia norm i zasad obowiązujących w grupie. 8. Rezultaty projektu: - wyrównanie szans edukacyjnych u wychowanków - poprawa ocen z przedmiotów i zachowania - nabycie umiejętności zarządzania własnym czasem i aktywnego uczestniczenia w życiu społeczeństwa - rozwój wielu umiejętności życiowych - zdobycie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej i uzależnień - nawiązywanie poprawnych kontaktów społecznych - zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących norm i zasad - nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami, lękiem, agresją, strachem - nabycie takich cech jak: dokładność, uczciwość, wytrwałość. 9. Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej: Nad całością działalności Świetlicy czuwa jeden pracownik etatowy - kierownik Świetlicy - pedagog specjalny, natomiast zajęcia wyrównawczo - dydaktyczne oraz warsztatowe prowadzone są przez drugiego pedagoga oraz wolontariuszy. 13

14 Kierownik Świetlicy - wychowawca - mgr pedagogiki specjalnej Sylwia Ćwiek Sylwia Ćwiek uzyskała tytuł magistra pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie kursu socjoterapeutycznego, który zakończy w czerwcu tego roku. Doświadczenie: prowadzenie zajęć integracyjnych dla osób bezdomnych w misji Bread of Life w Poznaniu oraz pomoc w jadłodajni organizacja i koordynacja przedszkola wakacyjnego dla Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych podczas Slot Art. Festiwalu w Lubiążu praca w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych dla Stowarzyszenia Lokalnych Ośrodków Twórczych opieka wychowawcza na wyjazdach kolonijnych organizowanych przez Elektrownię Kozienice oraz firmę Miko-Tur z Warszawy studia magisterskie dzienne na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, praktyki w przedszkolach, szkołach, poradni psychologicznopedagogicznej. Zadania: - funkcje administracyjne oraz organizacja i zarządzanie - wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez zajęcia twórcze - rozwijanie zainteresowań oraz organizacja czasu wolnego - praca dydaktyczno- wychowawcza, zajęcia socjoterapeutyczne - wspieranie rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego wychowanków - współpraca z rodzicami oraz z innymi osobami znaczącymi dla Dziecka - prowadzenie kart wychowanków, diagnozowanie oraz przeprowadzanie wywiadów środowiskowych Wychowawca Paulina Weremiuk Paulina Weremiuk posiada tytuł licencjata pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, a także tytuł licencjata filologii angielskiej. 14

15 Wychowawca mgr sztuki Rafał Nowak Rafał Nowak ukończył Akademię Sztuk Pięknych na wydziale rzeźby. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni rzeźby prof. Józefa Kopczyńskiego. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce (m.in.: Poznań, Wrocław, Gdańsk, Bydgoszcz, Orońsk - Centrum Rzeźby Polskiej); oraz za granicą (m.in.: Kanada, Niemcy, Francja, Austria), laureat wielu nagród i stypendiów (m.in.: Stypendium Miasta Poznania, Stypendium Banku Zachodniego WBK, Pierwsza Nagroda na Fontannę na Starym Rynku w Poznaniu). Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia Pomocy Inny dom w Poznaniu realizujący część dydaktyczno-wychowawczą: Jolanta Ruszczak Adam Dziekiewicz Jolanta Ruszczak posiada tytuł magistra geografii. Adam Dziekiewicz posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. Sławomir Góźdź Natalia Nowak Sławomir Góźdź jest pracownikiem socjalnym. Natalia Nowak jest fizjoterapeutą. Monika Gawarecka Jacqueline Ingabire Monika Gawarecka jest studentką ASP, na wydz. edukacji artystycznej. Jacqueline Ingabire posiada tytuł magistra ekonomii. 15

16 Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia realizujący program warsztatów terapii zajęciowej : 1. Pracownia samoobsługi: Marek Kulasiński Marek Kulasiński jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Agnieszka Pasek Agnieszka Pasek jest absolwentką Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Rzeszowie. Adam Dziekiewicz Adam Dziekiewicz posiada tytuł magistra inżyniera inżynierii środowiska. 2. Koło języka angielskiego: Paulina Weremiuk Paulina Weremiuk posiada tytuł licencjata pedagogiki szkolnej i korekcyjnej, a także tytuł licencjata filologii angielskiej. 16

17 3. Koło języka niemieckiego: Katarzyna Borek Katarzyna Borek posiada tytuł magistra etnolingwistyki. 4. Koło literackie - Książka to nie nuda : Elżbieta Szwarc Aleksandra Tyc Elżbieta Szwarc posiada tytuł magistra filologii polskiej. Aleksandra Tyc Jest studentką pedagogiki. 5. Warsztaty artystyczne - Wszystko potrafię : Pracownia podzielona na 2 grupy wiekowe jest prowadzona przez mgr sztuki Sylwię Tomczyk oraz studentki ASP: Annę Kubiak, Martę Kot, Monikę Gawarecką. Sylwia Tomczyk Sylwia Tomczyk posiada tytuł magistra sztuki, jest m.in.: dyrektorem artystycznym Domu Wydawniczego "Kruszona" (m.in. Arteon ), głównym grafikiem czasopisma Nasze Inspiracje oraz pedagogiem poznańskiego Liceum Plastycznego. Anna Kubiak Grafika - III rok Marta Kot Edukacja Artystyczna - IV rok Monika Gawarecka Edukacja Artystyczna - III rok 17

18 6. Pracownia modelarska - Klub modelarstwa lotniczego : Paweł Olszewski 7. Drużyna rycerska - Waleczne Serce : Rafał Nowak Łukasz Ładziak mgr sztuki 8. Treningi twórczego myślenia: Sylwia Ćwiek mgr pedagogiki specjalnej, socjoterapeuta Katarzyna Borek mgr etnolingwistyki 9. Planowanie i koordynacja wycieczek na terenie miasta Poznania: Marek Kulasiński Marek Kulasiński jest pracownikiem Muzeum Narodowego w Poznaniu. 18

19 Część spośród nas - Pracownicy i Wolontariusze Stowarzyszenia Inny Dom Przewidywane dalsze funkcjonowanie projektu: W przyszłości zamierzamy Świetlicę Socjoterapeutyczną, opartą na profilaktyce uzależnień i współuzależnień, rozszerzyć o działalność zapewniającą kompleksową opiekę nie tylko Dzieciom, ale również rodzicom. Również po około roku liczba Dzieci objętych opieką powinna wzrosnąć dwukrotnie, a kadra osób prowadzących warsztaty przeszkolić kolejnych pracowników. Zakładamy również, że niektóre Dzieci przebywające w Świetlicy po jakimś czasie będą pomagać w organizacji i tworzeniu Świetlicy, jak również zajmowaniu się młodszymi wychowankami. 19

20 11. Budżet: 11-A. Koszty osobowe: 1. Kierownik pedagog specjalny umowa o pracę 1600 zł x 12 m-cy 19200zł 2. Wychowawca pedagog - umowa zlecenie 15 zł x 15h x 4tyg x 12 m-cy 10800zł 2. Socjoterapeuta umowa zlecenie 25 zł x 6h x 4 tyg x 12 m-cy 7200zł 11-B. Koszty realizacji projektu: 1. Wyżywienie (np. bułka, napoje, herbata, cukier) 225 dni x 20 os x 2 zł 9000 zł 2. Materiały dydaktyczne: a) Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze: 1. Zeszyty 4 szt. x 20 os x 1,70 136,00 zł 2. Długopisy 200 szt. 14,50 zł 3. Ołówki 65 szt. 12,69 zł 4. Linijki 20 szt. x 0,95 zł 19,00 zł 5. Teczki 20 szt. x 0,40 zł 8,00 zł 6. Papier kolorowy 20 szt. x 0,72 zł 14,40 zł 7. Papier kolorowy 200 arkuszy 25,50 zł 8. Nożyczki 10 szt. x 5 zł 50,00 zł 9. Pinezki 200 szt. 19,82 zł 10. Kleje 24 szt. 16,20 zł 11. Kalkulatorki 5szt. x 5 zł 25,00 zł b) Warsztaty terapii zajęciowej: - pogram Waleczne serce : 1. Len 840,00 zł 2. Sklejka 600,00 zł 3. Wełna 300,00 zł 4. Skóra 1000,00 zł 5. Blacha stalowa 500,00 zł 6. Drut ocynkowany 200,00 zł 7. Farby olejne 100,00 zł 8. Pędzle 30,00 zł 20

21 9. Glina, przygotowanie do wypału i wypał 500,00 zł - program Klub modelarstwa lotniczego : 1. Elementy drewniane (listwy, sklejki, płytki itp.) na konstrukcje modeli 650,00 zł 2. Papier japoński 250,00 zł 3. Kleje, lakiery, rozcieńczalniki, pędzle 250,00 zł 4. Przybory kreślarskie 150,00 zł 5. Pilniki 150,00 zł 6. Papiery ścierne 150,00 zł 7. Piły włosowe i inne 150,00 zł 8. Sklejka na blat stołu 200,00 zł 9. Waga 100,00 zł 10. Imadła 200,00 zł 10. Piła włosowa elektryczna 300,00 zł 11. Wiertarka akumulatorowa 100,00 zł 12. Szlifierka 150,00 zł - program Wszystko potrafię 1. Papiery 200,00 zł 2. Wiklina i koszty z nią związane 600,00 zł 3. Koszty związane z papierem czerpanym 200,00 zł 4. Farby do szkła 300,00 zł 5. Druty i druciki 250,00 zł 6. Ramki drewniane 150,00 zł 7. Glina szamotowa 450,00 zł 8. Szkliwa i barwniki 300,00 zł 9. Pędzle do szkliwienia 150,00 zł 10. Przygotowanie do wypału i wypał 300,00 zł 11. Farby do jedwabiu 500,00 zł 12. Farby tempery i pędzle 300,00 zł - program Angielski dla wszystkich 1.podręcznik dla nauczyciela 55,00 zł 2. Zeszyty (20 os. x 2zł) 40,00 zł 3. Materiały (długopisy, kredki, klej itp.) 150,00 zł 21

22 4. Papier A4 60,00 zł 5. Dodatkowe materiały dydaktyczne 300,00 zł 6. Nagrody motywujące 200,00 zł 7. Tydzień Kultury Amerykańskiej 400,00 zł 8. Magnetofon 300,00 zł 9. Kasety/CD 50,00 zł 3. Wyposażenie: 1. Termosy 2szt x 18,20 36,40 zł 2. Szklanki 26 szt x 1,90 49,40 zł 3. Talerze 26 szt. x 4,17 108,42 zł 4. Tablica korkowa 15,70 zł 5. Płyn do mycia naczyń 4,2 zł x 12 m-cy 50,40 zł 6. Mydło w płynie 180,45 zł 7. Ręczniki 10 szt 120,00 zł 8. Stoły 5 x 120 zł 600,00 zł 7. Krzesła 20 x 40zł 800,00 zł 11-C. Koszty administracyjne: 1. Usługi pocztowe + telekomunikacyjne 12 m-cy x 300 zł 2400,00 zł 2. Artykuły biurowe: - koszulki 2 x 100 szt 20,00 zł - segregatory 4 szt x 5,36 zł 21,44 zł - papier do drukarki 6 x 10, 20 61,20 zł - tablica korkowa 15,74 zł - koperty 2 x 100 szt 16,84 zł - brulion A4-4 szt. x 5,40 zł 21,60 zł - brulion A3-4 szt. x 6,20 zł 24,80 zł - koperty duże A4 100 szt 22,00 zł 3. Czynsz 12 m-cy. x 1600 zł 19200,00 zł 4. Koszty eksploatacyjne 400,00 zł Razem: 88580,50zł 22

23 Warsztaty z robienia gipsowych masek wymagały nie tylko odwagi ale też przejścia próby milczenia i wytrwałego pozostania bez ruchu.. 23

1% dla Stowarzyszenia "Inny Dom" - jak to zrobić?

1% dla Stowarzyszenia Inny Dom - jak to zrobić? 1% dla Stowarzyszenia "Inny Dom" - jak to zrobić? Szanowni Państwo! Jesteśmy Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest szeroka działalność w zakresie pomocy społecznej. W pierwszej jednak kolejności

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przystań prowadzonej przez Stowarzyszenie KANON w Tarnowie Mościcach Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego, zwany

Bardziej szczegółowo

Standardy. programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna

Standardy. programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna Standardy programu merytorycznego realizowanego w świetlicy środowiskowej na terenie gminy Święta Katarzyna I. Wstęp. Zadaniem świetlicy środowiskowej, czyli placówki opiekuńczo-wychowawczego wsparcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY POD AKACJĄ W LUBLINIE PROGRAM WYCHOWAWCZY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY Pod Akacją w Lublinie w roku szkolnym 2016/2017 Młodzieżowy Dom Kultury Pod Akacją w Lublinie jest publiczną placówką wychowania pozaszkolnego. Stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719

Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2012 r. Poz. 6719 UCHWAŁA Nr 279/VI/25/2012 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 6 września 2012 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce

Osoby odpowiedzialne. I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Sfera rozwoju Zadania I. 1. Stworzyć możliwość wykorzystania i zastosowania wiedzy w praktyce Formy realizacji Poznanie technik i stylów uczenia się na gddw stosowanie metod aktywizujących na lekcjach

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi PROGRAM PROFILAKTYCZNY Szkoły Podstawowej nr 65, im. Juliusza Słowackiego w Łodzi Zatwierdzony uchwałą nr 4/06/07 Rady Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2007 r. 1 1. Podstawa prawna: a) Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ CELE PROGRAMU: Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez zindywidualizowanie procesów

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KLASY VI a Wrocław, 05.09.2016r. Plan działań wychowawczych w klasie VI a oparty został na zapisach Programu Wychowawczego Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki grupy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017

SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. W roku szkolnym 2016/2017 SZKOŁA PODSTAWOWA W DUCHNICACH SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W roku szkolnym 2016/2017 1. Wstęp Szkolny program profilaktyki dostosowany jest do uczniów, lokalnego środowiska oraz aktualnych problemów wśród

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWO-TERAPEUTYCZNA CEGIEŁKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA 1. Świetlica środowiskowa Plus działa na podstawie regulaminu oraz w oparciu o następujące akty prawne: - ustawa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/284/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004

PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 PLAN PRACY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ PRZY SP NR 21 2003/2004 2 I. ELEMENTY PLANU: 1. Źródła opracowania Planu Pracy Świetlicy środowiskowej 2. Cele i zadania świetlicy środowiskowej 3. Plan Pracy Dydaktycznej

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej

Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej Klasyfikacja usług finansowanych z Programu Integracji Społecznej GRUPA I - USŁUGI DLA OSÓB STARSZYCH, SENIORÓW np.: 1.1 dzienne: - świadczone w miejscu zamieszkania indywidualnie, w tym: usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W MALBORKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W MALBORKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ CENTRUM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W MALBORKU Na terenie miasta Malborka funkcjonuje wiele rodzin dysfunkcyjnych. Są to rodziny z problemami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami).

Rozdział I Postanowienia ogólne. 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późniejszymi zmianami). REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ ZGRANA PAKA W CIELĘTNIKACH DZIAŁAJĄCEJ PRZY GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dąbrowa Zielona, Pl. Kościuszki 31 tel. (0-34) 355-50-51 e-mail: gops.dz@interia.pl

Bardziej szczegółowo

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice Standardy organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice I. Organizacja świetlic środowiskowych. Celem pracy świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH. w roku szkolnym 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ W ZRĘBICACH w roku szkolnym 2014/2015 Celem nadrzędnym profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym, pomoc w radzeniu sobie z trudnościami występującymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU

PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU PLAN PRACY ŚWIETLICY Z PROGRAMEM PROFILAKTYCZNYM PROWADZONEJ PRZEZ STOWARZYESZNIE PRZYJACIÓŁ JEDYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LUBSKU OD 17.09.2012 DO 15.12.2012 1 Celem świetlicy w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl

Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej Koniczynka działającej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Zawodowego i Osobistego Zielona Myśl Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. cele Programu oraz sposoby ich realizacji Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii cele Programu oraz sposoby ich realizacji Art. 4 1 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym.

Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1Klasy IV VI. Cel I: Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 1. l. p. Zadania Sposób realizacji Osoby podejmujące działania Termin realizacji 1 2 3 4 5 6 Wzmacnianie wych. klasy, I semestr, pozytywnego obrazu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum PROGRAM PROFLIAKTYCZNY ZSP w Nowej Iwicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum rok szkolny 2006/07 Przemocy i agresji mówimy - stop! Program profilaktyczny stanowi uzupełnienie programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Zgodnie z programem studiów czas trwania praktyki określono na 100 godzin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI Opracowanie: Dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU EDUKACYJNEGO BLOK W TORUNIU NA LATA 2011-2013 W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ANTONIEGO SEWIOŁKA W CZUŁOWIE Szkolny Program Profilaktyki Na lata 2012-2015 Opracowała: Joanna Wołoszyńska Przeczytany na zebraniu RP 30.08.2012, zatwierdzony uchwałą RR nr 1/2012/2013

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25.03.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych na rok 2015." Gminny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Program. utworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice

Program. utworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice Program utworzenia i funkcjonowania świetlic środowiskowych na terenie Gminy Siechnice I Informacje ogólne Nazwa podmiotu składającego wniosek, realizatora programu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PROMYK" w Glinojecku.

PROMYK w Glinojecku. ZARZĄDZENIE NR 2^2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 29.04 2011 roku w sprawie utworzenia PROMYK" w Glinojecku. Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Na podstawie l i 2 uchwały nr 111/30/2011

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. Załącznik do uchwały Nr XXXIV/08 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 10 grudnia 2008 r. Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS 1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży MOPS ul. Rzepakowa 12, 10-845 Olsztyn tel. 89 521-04-54 poniedziałek - piątek w godz. od 10.00 do 18.00 w wakacje, ferie i przerwy świąteczne od 8.00 do 16.00

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna

Standardy. organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna Standardy organizowania i prowadzenia świetlic środowiskowych na terenie Gminy Święta Katarzyna I. Organizacja świetlic środowiskowych. Celem pracy świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r.

Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Roczny plan pracy ognisk wychowawczych w Ryczówku, Bydlinie 2015r. Zadania opiekuńczo wychowawcze i formy ich realizacji Cel ogólny Formy realizacji Termin Odpowiedzialny Organizacja pracy Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp Treść zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Zadania organizacyjne i ogólnowychowaw cze 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

POMOCNA DŁOŃ. Program opiekuńczo profilaktyczny. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Opracowały:

POMOCNA DŁOŃ. Program opiekuńczo profilaktyczny. Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach. Opracowały: Program opiekuńczo profilaktyczny POMOCNA DŁOŃ Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyskowicach Opracowały: mgr Katarzyna Dajcier Klimala pedagog szkolny mgr Katarzyna Iwanicka psycholog szkolny Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA BARANOWSKIEGO W SŁAWKOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/13 Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły: Konstytucję Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r.

Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. 52 Załącznik Nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r.

PROGRAM WYCHOWAWCZY POWIATOWEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W OTWOCKU NA LATA 2013 2015. Otwock, wrzesień 2013 r. POWIATOWY MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel./fax. +48 / 22 779-33 57; tel. kom. +48 / 695-195-697 e-mail: mdk@pmdk-otwock.pl www:

Bardziej szczegółowo

Internat naszym drugim domem

Internat naszym drugim domem Internat naszym drugim domem Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok Załącznik do Uchwały Nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Jasienica Rosielna z dnia 30 grudnia 2013 r. Gminny Program Profilaktyki i i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2014 rok I. Zadania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 W SPOŁECZNYM GIMNAZJUM ŚLĄSKIM CELE PROGRAMU: -Wspomaganie prawidłowego rozwoju osobowości uczniów poprzez indywidualizację procesów dydaktyczno-wychowawczych;

Bardziej szczegółowo

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM

INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM INTERNAT NASZYM DRUGIM DOMEM Internat w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Św. Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą jest częścią integralną placówki i bezpośrednio podlega władzom Ośrodka.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Dobra szkoła nie produkuje geniuszy, tylko zdrowe społeczeństwo. Piotr Szreniawski PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KATOWICACH w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘCIA BOLKA I SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Rok szkolny 2016/2017 Uchwalony na zebraniu Rady Rodziców w dniu 30 sierpnia 2016 r. Przewodnicząca Rady Rodziców Monika Kowalczuk

Bardziej szczegółowo

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł

L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków finansowych w zł PRELIMINARZ WYDATKÓW ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z FUNDUSZY PRZEZNACZONYCH NA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII NA ROK 2015 L.p. ZADANIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI: Plan środków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/13/2014 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Krasnopol na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ

PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PLAN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWO-SOCJOTERAPEUTYCZNEJ PODZIAŁ PRACY ZADANIA ŚRODKI REALIZACJI TERMIN I. Organizacja pracy środowiskowo - socjoterapeutycznej 2007 /2008 1. Kwalifikowanie uczniów na świetlicę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI. Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. W roku szkolnym 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI Dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 W roku szkolnym 2015/2016 Program Profilaktyki stanowi uzupełnienie Programu Wychowawczego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6. Skierowany jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych INFORMATOR SZKOLEŃ SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA DZIECI I MŁODZIEŻY AGRESJA JAKO PROBLEM SPOŁECZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY ŚWIETLICA MIEJSCE SPĘDZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIII/ 223/09

Uchwała nr XXXIII/ 223/09 Uchwała nr XXXIII/ 223/09 Data utworzenia 2009-12-29 Numer aktu 223 Kadencja Kadencja 2002-2006 Uchwała nr XXXIII / 223 / 09 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia gminnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLAS 0-III NIEPUBLICZNA SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO OLIMPIJCZYK im. HELENY RAKOCZY W GDAŃSKU Praca wychowawcza jest nieodłącznym elementem pracy nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r.

Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. Uchwała Nr XXVIII/ 231 / 2004 Rady Miejskiej w Ustce z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie: Na podstawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Miejskiej Ustka na

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum Nr l w Raszynie I. PODSTAWA PRAWNA Szkolny Program Profilaktyki opracowano w oparciu o przepisy oświatowe zgodne ze Statutem Gimnazjum Nr 1 w Raszynie oraz o następujące

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/28/2007 Rady Gminy Olsztyn z dnia 9 marca 2007 r. Lp. Główne kierunki działania Formy realizacji

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZSO II Liceum Ogólnokształcące im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi Szkolny program profilaktyki II Liceum Ogólnokształcącego jest procesem zmierzającym do: wspierania rozwoju

Bardziej szczegółowo

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień.

1.Kontynuowanie pracy Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. 500,00 Policja poradni leczenia uzależnień. Preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wiślica na 2015 rok Lp. Zadania Sposób realizacji Planowana kwota Współpracujący I Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016

Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 Program wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF na rok szkolny 2015/2016 (w oparciu o Program wychowawczy szkoły na lata 2010-2016, podstawowe kierunki

Bardziej szczegółowo