POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH"

Transkrypt

1

2

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH MIROSŁAW BENEDYKTOWICZ MAŁGORZATA BIELECKA BEATA BOREK URSZULA JĘDRZEJCZYK WIESŁAWA KISIAŁA WALDEMAR KOZUB HENRYK KRÓLIKOWSKI TAMARA MAJ JÓZEF GRZEGORZ MICHAŁEK LIDIA MOLINSKI SZYMON PIASTA PIOTR PORĘBSKI JANUSZ SALWIERAK JUSTYNA SOJA-SADOWSKA MAGDALENA SZPLIT TERESA ANNA ŚLUSAREK WIESŁAW TURNO ZOFIA TURNO EDWARD TUZ KATARZYNA ZIOŁOWICZ MARIAN ŻYWCZYK

4 M I R O S Ł A W B E N E D Y K T O W I C Z Urodzony w 1947 r. w Krakowie. Studia plastyczne ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w galeriach m.in. w Kielcach, Końskich, Busku-Zdroju, Częstochowie, Lublinie i Krakowie. Uczestnik także organizator wielu plenerów plastycznych pn. Świętokrzyskie Krajobrazy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Anglii i Japonii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach.

5 M I R O S Ł A W B E N E D Y K T O W I C Z TRAWY pastel, papier, 29x39 cm, 2011

6 M A Ł G O R Z A T A B I E L E C K A Urodzona w Kielcach, studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa (pracownia prof. Ryszarda Lisa) uzyskała w 1987 r. Od roku 1989 pracuje jako nauczyciel akademicki. Profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka 30 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i za granicą (w Niemczech, Danii, Rosji, we Włoszech, USA, Rumunii, na Węgrzech). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urzędu Miejskiego w Kielcach (2001), DAAD (Niemcy, 2003/4). Laureatka wielu nagród wyróżnień. Uprawia malarstwo i grafikę. W Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej i Związku Polskich Artystów Plastyków. Pełni funkcję wiceprezesa Kieleckiego Okręgu ZPAP.

7 M A Ł G O R Z A T A B I E L E C K A LOEKKEN BEACH olej na płótnie, 60x80 cm, 2012

8 B E A T A B O R E K Urodzona w Busku Zdroju. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (tkactwo artystyczne). Ukończyła studia w zakresie fizyki oraz studia podyplomowe w zakresie plastyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Brała udział w wielu plenerach malarskich, tkacko-wikliniarskich i fotograficznych. Tworzy w dziedzinie wikliny artystycznej, malarstwa, rysunku i fotografii. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Autorka kilku wystaw indywidualnych. Prowadzi kursy w dziedzinie wikliniarstwa dla nauczycieli i pracowników placówek kultury oraz warsztaty wikliniarskie dla młodzieży. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina. Należy także do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

9 B E A T A B O R E K OPOWIEŚCI - KRÓL I JEGO ŚWITA akryl, papier, 70x50 cm, r.

10 U R S Z U L A J Ę D R Z E J C Z Y K Urodziła się w Bliżynie. Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Bogusława Łukaszewskiego oraz aneks z fotografii u prof. Marka Guza w Ponad 20 wystaw indywidualnych oraz około 50 wystaw zbiorowych. Zajmuje się fotografią, malarstwem, tkaniną oraz książką artystyczną. Animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.

11 U R S Z U L A J Ę D R Z E J C Z Y K WIDOK batik, płótno, 50x52 cm, 2012

12 W I E S Ł A W A K I S I A Ł A Urodziła się w Klimontowie k. Sandomierza. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa realizowała pod kierunkiem prof. Z. Kotlarczyka. Tworzy w dziedzinie malarstwa i rysunku. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach zbiorowych. Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych. Pracowała jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i średniej, a od 1987 roku jako nauczyciel akademicki w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 1996 roku ulega poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Po przeszło dwuletniej rekonwalescencji, powróciła do malowania. Uczestniczy w kolejnych plenerach malarskich przenosząc na płótno i papier uroki polskiego krajobrazu i architektury.

13 W I E S Ł A W A K I S I A Ł A ZAUŁEK pastel, karton, 35x45 cm, 2012

14 W A L D E M A R K O Z U B Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1984 roku dyplom z malarstwa w pracowni prof. S. Borysowskiego. Nauczyciel akademicki od 1986 roku, obecnie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Autor 36 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w około 190 wystawach zbiorowych, także pokonkursowych m.in.: Bitola (Macedonia), Busko-Zdrój, Bydgoszcz, Gdynia, Gorzów Wilk.,Kaditzsch (Niemcy), Kraków, Lublin, Radom, Sandomierz, Tarnów, Winnica (Ukraina), Wittstock (Niemcy). Prace plastyczne w zbiorach muzealnych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu plenerów plastycznych i fotograficznych, także ich organizator. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

15 W A L D E M A R K O Z U B ZNAKI ATONICZNE - 2 tech. własna, 60x90 cm, 20??

16 H E N R Y K K R Ó L I K O W S K I Urodzony w 1973 roku w Darłowie. Studia w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się oprócz linorytu, fotografią i grafiką cyfrową.

17 H E N R Y K K R Ó L I K O W S K I BEZ TYTUŁU linoryt, papier, 50x43 cm, 2011

18 T A M A R A M A J Urodziła się w Kielcach. Ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (tkactwo). Na stałe mieszka w Busku-Zdroju, gdzie od 1993 roku pracuje w Galerii BWA Zielona. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Swoją twórczość artystyczną prezentowała na 57 wystawach indywidualnych, brała udział w ponad 180 wystawach zbiorowych oraz w licznych aukcjach charytatywnych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

19 T A M A R A M A J z cyklu BARWY NATURY - TRZY NADZIEJE collage

20 J Ó Z E F G R Z E G O R Z M I C H A Ł E K Urodzony w 1956 roku w Lipsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1989 roku. Twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku i scenografii. Swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych i ponad 200 zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Słowacji, Gruzji, USA, Serbii, Rosji, Chorwacji, Włoszech, na Węgrzech i Ukrainie. Prace plastyczne w kolekcjach oficjalnych i prywatnych w kraju i za granicą. Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

21 J Ó Z E F G R Z E G O R Z M I C H A Ł E K ZNAK akryl, płótno, 50x70 cm, 2012

22 L I D I A M O L I N S K I Urodzona w Szczecinie. W latach studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Praca pedagogiczna do 1994 roku. W latach studia na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu pod kierunkiem profesorów Wolfgang Hutter i Wolfgang Herzig. W 2003 roku dyplom z malarstwa i grafiki. Następnie (w drodze konkursu) stypendium podyplomowe tej Uczelni. Liczne wystawy indywidualne, uczestnictwo w wystawach zbiorowych oraz artystycznych akcjach na terenie Austrii, Włoch i Polski. Wielokrotny udział w aukcjach sztuki na rzecz międzynarodowych organizacji charytatywnych. Członek BVBK Artystów Austrii i IAA-AIAP oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

23 L I D I A M O L I N S K I DAU akryl, plotno, 81x100 cm, 2011

24 S Z Y M O N P I A S T A Urodzony w 1981 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej w latach gdzie zrobił dyplom w Pracowni Działań Multimedialnych prof. Aleksandra Olszewskiego oraz aneks z rysunku w pracowni dr Andrzeja Brzegowego. Twórczość w zakresie grafiki cyfrowej, fotografii cyfrowej, nowych mediów i scenografii teatralnej. Autor 6 wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych (Berlin, Brno, Kowno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Przemyśl, Kielce ). Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Od 2005 roku pracuje na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskie (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) jako asystent w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii, gdzie od 2009 roku pełni również funkcję kuratora Galerii Pentagon.

25 S Z Y M O N P I A S T A Z PAMIĘCI SWOJEJ WYKROJE - MAM III druk cyfrowy

26 Z B I G N I E W P O R Ę B S K I Urodził się w 1963 roku w Kielcach. Ukończył Studium Reklamy w Warszawie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Wieloletni pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz grafiką komputerową. Autor siedmiu wystaw indywidualnych. Brał udział w licznych plenerach plastycznych oraz wystawach zbiorowych i konkursowych. Przekazuje również swoje prace na cele charytatywne. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

27 Z B I G N I E W P O R Ę B S K I MONOLIT III olej, płótno, 90x73 cm,?r

28 J A N U S Z S A L W I E R A K tel: Urodzony w 1954 roku we Włoszczowie. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach a następnie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, które ukończył maturą i dyplomem z rzeźby w Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Surikowa w Moskwie. Dyplom z malarstwa w 1982 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Liczne wystawy zbiorowe. Uczestnik wielu plenerów malarskich. Prace w kolekcjach BWA, muzealnych i prywatnych.

29 J A N U S Z S A L W I E R A K KOMPOZYCJA I olej, płótno, 79x54 cm, 201?

30 J U S T Y N A S O J A - S A D O W S K A Urodzona w 1976 roku w Busku Zdroju. W 1996 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach na kierunku Tkactwo artystyczne. Studia na Politechnice Radomskiej, kierunek: Wychowanie Plastyczne. Dyplom z malarstwa i grafiki warsztatowej w roku Mieszka w Końskich, pracuje jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. Zajmuje się malarstwem, fotografią i grafiką wydawniczą. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich i fotograficznych. Udział w licznych wystawach zbiorowych, kilka wystaw indywidualnych.

31 J U S T Y N A S O J A - S A D O W S K A POCZTÓWKI Z SYCYLII-II druk cyfrowy???

32 M A G D A L E N A S Z P L I T king.pl Urodzona w 1978 roku w Kielcach. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studiowała w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dyplom w pracowni grafki, w technice linorytu obroniła z wyróżnieniem w 2003 roku. Zajmuje się linorytem, fotografią i animacją.

33 M A G D A L E N A S Z P L I T ALTER EGO linoryt, papier, 83x70 cm, 2012

34 T E R E S A A N N A Ś L U S A R E K Urodzona w Kielcach gdzie nadal mieszka. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom z grafiki w pracowni prof. Ryszarda Osadczego w 1983 roku. Nauczyciel akademicki - adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie prowadzi pracownię grafiki warsztatowej. Tworzy w dziedzinie grafiki, fotografii, rysunku. Autorka siedmiu wystaw indywidualnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i za granicą m.in. w Macedonii, Portugalii, Egipcie, Bułgarii. Laureatka 4 nagród w prestiżowych konkursach graficznych.

35 T E R E S A A N N A Ś L U S A R E K STREFA CISZY linoryt, kolaż, 42x70 cm, 20??

36 W I E S Ł A W T U R N O Urodzony w 1953 roku w Końskich. Autor licznych wystaw indywidualnych. Uczestniczył wielokrotnie w prezentacjach zbiorowych. Uczestnik wielu plenerów fotograficznych i plastycznych. Preferowaną techniką obrazowania jest gumografia. Fotografuje krajobraz, architekturę, martwą naturę oraz sceny rodzajowe. Jego prace znajdują się w kolekcjach oficjalnych i prywatnych. Reprodukowane są w katalogach oraz albumach artystycznych. Należy także do Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie w Okręgu Świętokrzyskim pełni funkcję w-ce prezesa Zarządu oraz do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. W rodzinnych Końskich kieruje Galerią Atut i Klubem Kultury Kaesemek.

37 W I E S Ł A W T U R N O DESTRUKCJA CZASU technika własna, papier????

38 Z O F I A T U R N O Urodzona w Słupsku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach(tkactwo artystyczne) oraz Studium Reklamy w Warszawie. Zajmuje się grafiką komputerową malarstwem i fotografią. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych działaniach fotograficznych i plastycznych: Świętokrzyskie Krajobrazy, Art-Eko, Ponidzie, Natura i Krajobraz. Swoje prace prezentowała wielokrotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej grafiki i fotografie są wynikiem obserwacji otaczającego świata przyrody oraz efektów ludzkiej pracy. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

39 Z O F I A T U R N O SAMOTNA technika własna, papier 50 x70 cm, 20??

40 E D W A R D T U Z Urodzony w 1949 roku w Szałasie. Absolwent Technikum Budowlanego w Kielcach. Studiował na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1978 roku zajmuje się wyłącznie działalnością artystyczną, tworząc w dziedzinie rysunku i malarstwa. W 1985 roku otrzymał uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka. Jego liczne prace, głównie malarskie, znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i Japonii. Dorobek twórczy prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Należy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

41 E D W A R D T U Z HARFONG olej, płótno, 60x50 cm, 2012

42 K A T A R Z Y N A Z I O Ł O W I C Z Urodziła się w 1969 roku w Częstochowie. Studia na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie kierunek: Wychowanie Plastyczne, specjalizacja: ceramika. W 1994 roku dyplom artystyczny Tajemniczy ogród. (wyróżnienie) w prac. adi Anny Stawiarskiej. Od roku 1999 nauczyciel akademicki w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, od 2007 na stanowisku adiunkta. Uprawia rysunek i ceramikę. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju: Tarnowskie Góry, Łódź, Kielce, Busko Zdrój, Częstochowa, Sandomierz, Olkusz, za granicą: Praga, Skopje, Melbourne. Laureatka 6th International Drawing Biennale 2011 second prize Melbourne Australia.

43 K A T A R Z Y N A Z I O Ł O W I C Z EVANESCENT STRUCTURES II tech. własna, papier???

44 M A R I A N Ż Y W C Z Y K tel Urodził się w Łyczakowie. Studia architektoniczne w Politechnice Krakowskiej w latach W latach pracował jako architekt w różnych instytucjach Kielc i Buska-Zdroju. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem, głównie w technice akwareli. Autor kilku wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i plenerach plastycznych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Świętokrzyskiej Izby Architektonicznej, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

45 M A R I A N Ż Y W C Z Y K SAD DZIADKA akwarela, 35x50 cm, 2012

46

POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ

POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ PLENER MALARSKO-FOTOGRAFICZNY ŚWIĘTOKRZYSKIE KRAJOBRAZY BUSKO-ZDRÓJ 2014 styczeń/kwiecień 2015 1 ORGANIZATORZY: Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH. PORTRETY i SYTUACJE BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH PORTRETY i SYTUACJE PAPIEROSY. ZMĘCZONE TWARZE akryl na płótnie, 150 x 120 cm WAŻNIEJSZE WYSTAWY INDYWIDUALNE: 2012 Figuracja malarstwo. Galeria Ether, Warszawa. 2010

Bardziej szczegółowo

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest

1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest 1. Grzegorz Bolek Lato w Podkowie Leśnej Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie dyplom z wyróżnieniem. Uprawia malarstwo olejne, jest znakomitym pedagogiem związanym z podkowiańską szkołą, gdzie

Bardziej szczegółowo

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009

XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 POPLENEROWA WYSTAWA MALARSTWA XX Plener Malarski SZYDŁÓW 2009 GMINNE CENTRUM KULTURY W SZYDŁOWIE URZĄD GMINY W SZYDŁOWIE Historia Pleneru malarskiego w Szydłowie sięga

Bardziej szczegółowo

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego

MARZENA JAGIEŁŁO. hermeneutyka chleba powszedniego MARZENA JAGIEŁŁO hermeneutyka chleba powszedniego 1 MARZENA JAGIEŁŁO kom. 728 881 188 mjawa@o2.pl www.behance.net/mjawa Urodzona w Starachowicach. Ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego

Bardziej szczegółowo

PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE

PLENER MALARSKI PEJZAZE WARMII I PUZZLE MALARSKIE PODNIESIENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW NA OBSZARZE REALIZACJI LSR POPRZEZ ORGANIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA KULTURALNEGO OPARTEGO O LOKALNE ZASOBY. PLENER MALARSKI "PEJZAZE WARMII" I PUZZLE MALARSKIE ORNETA,

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata"

20/12/2005 Kursk wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu Łzy świata 2005 20/12/2005 "Kursk" wernisaż wystawy autorskiej prac Waldemara Szysza w ramach cyklu "Łzy świata" Współorganizator: Muzeum Sportu i Turystyki oraz Galeria Ostrołęka. Wystawa czynna do 17 stycznia 2006.

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW MAŁGORZATA BIELECKA EWA BUJAK ELIZA GŁOWACKA KRZYSZTOF JACKOWSKI KAZIMIERZ WITOLD KIELIAN BOGDAN KOWALCZYK PAWEŁ LISZEWSKI NATALIA ŁAKOMSKA TAMARA MAJ SŁAWOMIR MICEK

Bardziej szczegółowo

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12

Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 Już po raz siódmy Zespół Szkół nr 12 w Gdyni pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja Bodnara, we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni zorganizował Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli Chromy i

Bardziej szczegółowo

Franciszek Wójcik (1903-1984)

Franciszek Wójcik (1903-1984) Franciszek Wójcik (1903-1984) wystawa: Pejzaże z Rzymu i Zakopanego 04.03.2011 18.03.2011 Connaisseur Salon Dzieł Sztuki Kraków, Rynek Główny 11 Franciszek Wójcik (1903-1984) Urodzony 2 stycznia 1903 r.

Bardziej szczegółowo

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej

08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej 2011 08/12/2011 Wernisaż wystawy malarstwa Ewy Koniecznej Pilachowskiej Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek Konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej. Zrealizowała liczne prace

Bardziej szczegółowo

Tel ,-52, , Fax: ,

Tel ,-52, , Fax: , STAROSTWO POWIATOWE W BUSKU ZDROJU 28-100 Busko Zdrój Al. Mickiewicza 15 Tel. 0-41-378-30-51,-52, 0-41-378-10-38, Fax: 0-41-378-35-78, e-mail: starostwo@powiat.busko.pl Bogdan Pikulicki Hotel Czerwony

Bardziej szczegółowo

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII

Wincenty Kućma. światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma światło w cieniu WYSTAWA RZEŹBY, RYSUNKU I FOTOGRAFII Wincenty Kućma, urodzony 25 maja 1935 roku w Zbilutce (obecnie Zbelutka) na Kielecczyznie. W latach 1957-1962 studiował na Wydziale

Bardziej szczegółowo

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO

GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO GABRIELA CICHOWSKA ILUSTRACJA / MALARSTWO WYBRANE WYSTAWY I NAGRODY 2012 Internationales Literaturfestival Berlin. Wykłady, seminaria, warsztaty ilustracja książki dziecięcej 7. Bałtyckie Spotkania Ilustratorów.

Bardziej szczegółowo

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK 1. Marzena Ślusarczyk Bez tytułu, 2014 akryl, płótno, 130 97 cm PEJZAŻ HORYZONTALNY ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 9 30 LIPCA 2015

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr Grzegorz Frydryk Urodzony w 1976 roku w Rzeszowie. W latach 1997-2002 studia w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dyplom w 2002 roku w Pracowni Malarstwa prof. Ireny Popiołek-Rodzińskiej

Bardziej szczegółowo

CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016

CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016 CHROMY i ACHROMY VIII Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Nauczycieli CHROMY I ACHROMY 2016 CHROMY i ACHROMY Już po raz ósmy Zespół Szkół nr 12 w Gdyni pod kierunkiem Dyrektora Andrzeja Bodnara,

Bardziej szczegółowo

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.

Stairway to heaven. Przemysław Nizio. 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa. Stairway to heaven Przemysław Nizio 12-26.III.2011 r. Galeria ATTIS Ryszard Lachman ul. Starowiślna 14 Kraków www.attis.oprawa.com biografia Przemysław Nizio urodził się 03.01.1980 r. w Szczebrzeszynie.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Piotr Grosz. właściciel Galerii Sztuki Współczesnej PIONOVA

Szanowni Państwo, Piotr Grosz. właściciel Galerii Sztuki Współczesnej PIONOVA Szanowni Państwo, z okazji nadchodzących Świąt, chcieliśmy życzyć dużo ciepła, radości i przyjemności z obcowania wśród grona rodziny i najbliższych. Ten niezwykły czas w roku to również doskonała okazja

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1

MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 OTWARCIE 17 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) 2014, GODZINA 17:00 * MUZEUM NARODOWE ZIEMI PRZEMYSKIEJ W PRZEMYŚLU Plac płk Berka Joselewicza 1 WPROWADZENIE DR GRAŻYNA STOJAK * wystawa czynna do 17 listopada 2014 Janusz

Bardziej szczegółowo

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich.

Podczas pobytu w Żywcu artysta malarz portretował wielu mieszczan żywieckich. Historia Szkoły bogata, ciekawa, mało znana Odcinek 17. Czy wiesz, że uznanym artystą malarzem i równocześnie nauczycielem tej szkoły był Jan Kazimierz Olpiński, który uczył w niej rysunków, a jego twórczość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013

REGULAMIN. XVII Ogólnopolski Przegląd Fotograficzny Ponidzie 2013 Dane o wystawie: XVII OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD FOTOGRAFICZNY PONIDZIE 2013 Wystawy: MOJA PREZENTACJA Galeria Zielona BWA PONIDZIE Galeria U Żródeł BSCK ODKRYWAMY PONIDZIE PIĘKNO PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PONIDZIA

Bardziej szczegółowo

Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie

Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie Propozycja obejrzenia wystawy malarstwa Anny Małgorzaty Roszkowskiej oraz udziału w konkursie Warszawa, 26 marca 2012 roku Informacje o wystawie Muzeum Historycznego m. st. Warszawy oddział Woli przy ul.

Bardziej szczegółowo

KATALOG. IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011

KATALOG. IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011 KATALOG IV Siedlecka Aukcja Sztuki Wiosna 2011 Jesienne Bieszczady rozmiar: 40 x 60 cm olej cena wywoławcza: 200 zł autorka: Nina Jankowska Malarstwo jest dla mnie spełnieniem marzeń, których wcześniej,

Bardziej szczegółowo

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach KAPITAŁ SZTUKI. twórcy / instytucja / kolekcja

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach KAPITAŁ SZTUKI. twórcy / instytucja / kolekcja kiewicz / Irena Gałuszka/ Adam Gryczynski / Joanna Jarząbek/ Max Kania/ Joanna Klich/ Leszek Kowalski / Waldemar Kozub / Piotr Krupa / Antoni Myśliwiec / Grażyna Niezgoda / Mieczysław Wroński / Stanisława

Bardziej szczegółowo

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz

Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Twórczość Barbara Sobczyk-Ruchniewicz Zawsze słuchaj sercem pieśni życia Katarzyna Hebbun że użyteczne nigdy nie jest samo, że piękno wchodzi nieproszone, bramą Cyprian Kamil Norwid Te słowa, głoszące

Bardziej szczegółowo

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648

ALFRED WYSOCKI Maćkowa Ruda 67 16-503 Krasnopol tel. 605 651 648 ALFRED WYSOCKI czterdzieści Urodziłem się 20 grudnia 1950 roku w Warszawie. W latach 1969-1974 studiowałem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, m.in. u profesorów: Ludwika Maciąga,

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013

ADAM STYKA. malarstwo. wernisaż 4 października (piątek) 2013. godzina 18:00. wystawa czynna do 22.10.2013 ADAM STYKA malarstwo wernisaż 4 października (piątek) 2013 godzina 18:00 wystawa czynna do 22.10.2013 Adam Styka / urodzony w 1940 roku w Mielnicy. Studia w PWSSP w Łodzi, w pracowni prof. Mariana Jaeschke.

Bardziej szczegółowo

III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r.

III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r. www.wiry darz.com.pl Willa AGNIESZKA www.willaagnieszka.pl III Ogólnopolski plener malarski - Kazimierz Dolny 2012 20-29 LUTEGO 2012 r. Marek Anda a, Maria Adamus - Biskupska, W odzimierz Borowczyk, Andrzej

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Przynależność do wydziału/instytutu/zakładu: Wydział Studiów Stosowanych/Instytut Kulturoznawstwa/Zakład Historii Kultury/Akademicka Przestrzeń Kulturalna (bud.

Bardziej szczegółowo

14/01/2015 Wernisaż wystawy Józefa Wilkonia Wilkoniada

14/01/2015 Wernisaż wystawy Józefa Wilkonia Wilkoniada 2015 14/01/2015 Wernisaż wystawy Józefa Wilkonia Wilkoniada Prezentacja najnowszych 20 prac malarskich oraz 10 rzeźb Józefa Wilkonia (dzika, niedźwiadka, psa, wilkołaka, kapliczki z ptakami, gęsi kapitolińskich.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Guttfeld. Fot. Krzysztof Miller

Andrzej Guttfeld. Fot. Krzysztof Miller Indie Nepal Meksyk Tybet Kuba Ukraina Krym. Słowem artysta w podróży. Malarskie i rysunkowe impresje Andrzeja Guttfelda przenoszą nas w rozmaite miejsca na kuli ziemskiej, różne strefy czasowe, często

Bardziej szczegółowo

ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA

ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA ANNA WOJDAŁA-MARKOWSKA Anna Wojdała-Markowska 26-600 Radom, ul. Owalna 10 A tel. 048 381 64 81, 508 033 127 e-mail: ania-wm@wp.pl Urodziła się w 1964 roku w Radomiu. W latach 1984 90 studiowała w PWSSP

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU 20 KWIETNIA 2016 *R Rezerwacja miejsc: pracowniawarsztatow@o2.pl Wydział Animacji PREZENTACJE SYSTEM MOTION CAPTURE W PROCESIE TWORZENIA FILMU ANIMOWANEGO I GIER KOMPUTEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013).

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013). W tym aneksie biuletynu plastyk przedstawiamy dorobek pedagogiczny Ryszarda Bojarskiego, nauczyciela w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie. Urodził się 16 czerwca 1954 w Warszawie. W latach

Bardziej szczegółowo

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny

12 września 2015 (sobota) godz. 11:00-13:00 Galeria Arsenał, ul. A. Mickiewicza 2, Białystok udział w warsztatach jest bezpłatny T ypo-tyta czyli tyta typograficzna w Galerii Arsenał Galeria Arsenał zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat wraz z opiekunami na Warsztaty rodzinne - Typo-tyta czyli tyta typograficzna. Zajęcia poprowadzi Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio

Małgorzata Majerczyk-Sieczka. Portfolio Małgorzata Majerczyk-Sieczka Portfolio DANE KONTAKTOWE ur. 1972 34-520 Poronin, ul. Kasprowicza 41a tel. 602831877 e-mail: sieczka@podhale.com UMIEJĘTNOŚCI Znajomość pakietu Corel, Adobe, znajomość środowiska

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Kopia obrazu Dama z gronostajem

Kopia obrazu Dama z gronostajem Kopia obrazu Dama z gronostajem 50 x 65 cm autor: Bogusław Ziółkowski Dama z gronostajem, powszechnie znana jako Dama z łasiczką, to obraz namalowany przez Leonarda da Vinci w Mediolanie między 1483 a

Bardziej szczegółowo

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa.

1989 - Wybryki emocjonalne, instalacja, prac Ryszarda Winiarskiego i Mirosława Duchowskiego, ASP, Warszawa. Dariusz Mlącki ur. w Mińsku Mazowieckim w 1963r. Artysta malarz, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 1989 uzyskał Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Dominika,

Bardziej szczegółowo

PATRONAT. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Bożentyna Pałka-Koruba. Wojewoda Świętokrzyski. Bożentyna Pałka-Koruba

PATRONAT. Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Bożentyna Pałka-Koruba. Wojewoda Świętokrzyski. Bożentyna Pałka-Koruba SALONY ZPAP 2008/9 PATRONAT Bożentyna Pałka-Koruba Wojewoda Świętokrzyski Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Sztuka jest sposobem na wyrażenie przeżyć, emocji, widzenie i odczuwanie świata.

Bardziej szczegółowo

czyńs w e l ek P r a

czyńs w e l ek P r a Marek Plewczyński 8 ABRAF Arkadiusz Mitko Arkadiusz Mitko Anna Bisiorek Biogram i swoje prace na str. 73 Paweł POL Krupa Urodził się w XX wieku naszej ery w Rybniku, gdzie mieszka i pracuje do dnia dzisiejszego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW STANOWISKO: asystent SŁOWA KLUCZOWE: UMCS, asystent, rysunek sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne lub kwalifikacji I stopnia dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ MARKIEWICZ. wernisaż 29 maja (piątek) 2015, godzina 18:00

ANDRZEJ MARKIEWICZ. wernisaż 29 maja (piątek) 2015, godzina 18:00 ANDRZEJ MARKIEWICZ wernisaż 29 maja (piątek) 2015, godzina 18:00 Andrzej Markiewicz - ur. 22.07.1956 roku w Skarżysku - Kamiennej. Studia wyższe w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, gdzie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013).

Ryszard Bojarski. Udział w pracach Zespołu Podstaw Programowych (2013). W tym aneksie biuletynu plastyk przedstawiamy dorobek pedagogiczny Ryszarda Bojarskiego, nauczyciela w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych w Warszawie. Urodził się 16 czerwca 1954 w Warszawie. W latach

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014

Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 Kierunki studiów i specjalności - rok akademicki 2013/2014 STUDIA STACJONARNE WSTĘPNEGO STUDIA I STOPNIA Specjalność: Projektowanie w krajobrazie kulturowym - egzamin specjalistyczny 1 MINIMUM DOPUSZCZAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Dr hab. Renata Szyszlak, prof. UR Urodzona w 1974 roku w Przemyślu. Studia w Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie na kierunkach: Pedagogika, dyplom w 1998 roku oraz Edukacja Artystyczna w Zakresie sztuk Plastycznych.

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Lutomski. Grafika

Zbigniew Lutomski. Grafika Zbigniew Lutomski Grafika czerwiec 2013 Zbigniew Lutomski, urodzony 4 grudnia 1934 roku, jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli grafiki polskiej. Specjalizuje się w trudnej technice drzeworytu.

Bardziej szczegółowo

Marta Grabicka. Edyta Hul

Marta Grabicka. Edyta Hul zaprasza na wystawę: Marta Grabicka grafika Edyta Hul malarstwo Wernisaż : 11.01.2013 r. (piątek), godz. 19.00 wystawa potrwa do 30.01.2013 r. Hortus Conclusus z łac. ogród zamknięty, to termin dotyczący

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski 3 - semestralne studia podyplomowe ze Scenografii Wydział Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego oferuje nowe 3-semestralne studia podyplomowe ze Scenografii. Ogólne cele kształcenia: Celem studiów jest zdobycie

Bardziej szczegółowo

Wolontariusz WANTED!

Wolontariusz WANTED! Wolontariusz WANTED! Kogo szukamy: Asystenta Prowadzącego warsztaty dla dzieci i rodzin Paleta Debiutanta Opis programu: Muzealnym debiutantom niestraszna jest ani rozlana farba ani zamoczone w niej dłonie.

Bardziej szczegółowo

Jury: - prof. Tomasz Zawadzki Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Malarstwa II, UMCS w Lublinie Przewodniczący

Jury: - prof. Tomasz Zawadzki Instytut Sztuk Pięknych, Zakład Malarstwa II, UMCS w Lublinie Przewodniczący "Porównania 23" - wystawa prezentująca twórczy dorobek środowiska plastycznego związanego z Ziemią Sandomierską, w roku obecnym została zorganizowana po raz 23. Udział w niej wzięli m.in. artyści z Sandomierza,

Bardziej szczegółowo

Na ścieżkach wyobraźni

Na ścieżkach wyobraźni G A L E R I A Na ścieżkach wyobraźni Prezentowana wystawa prac jest efektem kontynuacji realizowanego od 2013 r. projektu edukacyjnego Na ścieżkach wyobraźni. Głównym motywem działania uczniów jest odniesienie

Bardziej szczegółowo

KAPITUŁA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. MARIANA STROŃSKIEGO INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU WYSTAWY POKONKURSOWEJ

KAPITUŁA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. MARIANA STROŃSKIEGO INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU WYSTAWY POKONKURSOWEJ Nagroda A rt yst yczna im. M ariana St rońsk iego Przem yśl 2013 Pod Pat ronat em Prezydent a M iast a Przem yśla KAPITUŁA NAGRODY ARTYSTYCZNEJ IM. MARIANA STROŃSKIEGO INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU WYSTAWY

Bardziej szczegółowo

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze

Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Chopinowskie inspiracje w muzyce, plastyce i teatrze Wojewódzki Dom Kultury im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Załącznik do obwieszczenia Ministra Kultury z dnia 2 lutego 2004 r. Wykaz osób, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych w 2003 roku (do 30 kwietnia): DZIEDZINA

Bardziej szczegółowo

O Stowarzyszeniu. Aktualne projekty

O Stowarzyszeniu. Aktualne projekty O Stowarzyszeniu Misja Celem Stowarzyszenia jest wsparcie i pomoc w każdej formie na rzecz Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie, jego uczniów i absolwentów: wsparcie statutowych celów i zadań oraz działalności

Bardziej szczegółowo

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ

EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ EUGENIUSZ EIBISCH WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ Akt olej, płótno, 65,5 54 cm, Ptaki, l. 1938 1945 olej, sklejka, 41,5 50 cm, sygnowany p. d.: Ebiche w katalogu wystawy, Polski Paryż. Ecole de Paris. Kolekcja

Bardziej szczegółowo

NIEPOWTARZALNOŚĆ KRAJOBRAZU II. XV Ogólnopolski Plener Malarski

NIEPOWTARZALNOŚĆ KRAJOBRAZU II. XV Ogólnopolski Plener Malarski NIEPOWTARZALNOŚĆ KRAJOBRAZU II XV Ogólnopolski Plener Malarski katalog poplenerowy 2013 No i doczekaliśmy się piętnastego już Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego. Nie odbyłby się on bez wsparcia i pomocy

Bardziej szczegółowo

Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem.

Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem. MAGDALENA GOGÓŁ Mieszka w Rudzie Kozielskiej, wiosce położonej pomiędzy Gliwicami, Rybnikiem i Raciborzem. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach oraz cieszyńskiego Instytutu Sztuki

Bardziej szczegółowo

międzynarodowy projekt artystyczny MIEJSCE NAZNACZONE

międzynarodowy projekt artystyczny MIEJSCE NAZNACZONE międzynarodowy projekt artystyczny MIEJSCE NAZNACZONE MIEJSCE NAZNACZONE Miejsce naznaczone, to miejsce szczególne. Takie, które jest w naszych wspomnieniach, myślach. To miejsce ważne dla nas, bo wiąże

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Forma studiów i poziom kształcenia I stopnia Kryterium zakres kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Adrianna Awdziejczyk Studiuje grafikę na

Adrianna Awdziejczyk Studiuje grafikę na Międzynarodowe Warsztaty Plastyczne Rejowiec 2010 Przyjaciele Grupie SAM z okazji 25. lecia istnienia Adrianna Awdziejczyk Studiuje grafikę na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie i fotografię w Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej, studia licensjatskie, 2006-2010 r.

Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej, studia licensjatskie, 2006-2010 r. Janina Myronova yanina.mironova@gmail.com +48 88 417 36 26 Data urodzenia: 18-09-1987 Wykształcenie: Donecka Szkola Artystyczna, 2002-2006 r. Lwowska Narodowa Akademia sztuk Pięknych,Wydzial Ceramiki Artystycznej,

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207

Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 Osiągnięcia studentów I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 1994 2000 2003 2004 2005 Beata Zdęba Jakub Lech Nina Łupińska Marlena Promna Tomasz Pietrek Indywidualna wystawa rysunku, galeria Impart, Wrocław

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA DOKTORANCKIE, NIESTACJONARNE NA WYDZIALE GRAFIKI I KOMUNIKACJI WIZUALNEJ UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU W ROKU AKADEMICKIM

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS PAKIET INFORMACYJNY ECTS Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach http://www.ujk.kielce.pl/ Wydział Pedagogiczny i Artystyczny http://wpinoz.ujk.kielce.pl/wped/ Instytut Sztuk

Bardziej szczegółowo

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż

Mirosław Pawłowski. Kamuflaż Mirosław Pawłowski Kamuflaż listopad 2012 Człowiek wpisany w dwa światy subiektywny i obiektywny przez całe życie doskonali się w przekraczaniu ich granic. Przywdziewa różnego rodzaju maski, buduje wokół

Bardziej szczegółowo

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak

artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak artysta grafik dr Marta Ipczyńska-Budziak Wydział Studiów Stosowanych/Katedra Przemysłów Kreatywnych (bud. L), pok. L02 Adres email: marta.ipczynska@byd.pl 1. Wykształcenie (lata studiów, uczelnia, uzyskany

Bardziej szczegółowo

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679;

1. Andrzej Lachowicz, z cyklu Cienie, 1970, fotografia barwna, 50 x 50 [55 x 55], nr kat. 679; Spis prac aktualizowany L-Ł LACHOWICZ Andrzej 1. z cyklu: Cienie, 1970 1976, cykl 10 fotografii, 50 x 50 cm [55 x 55], diapozytyw barwny, nr kat. 679; Zakup dofinansowano ze środków Ministra Kultury i

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia w dniu

Wydarzenia w dniu Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/kultura_i_sport/kalendarium_imprez/2013-07-3/printpdf Wydarzenia w dniu 2013-07-03 Wydarzenia w dniu: 03 lipiec 2013 Wybierz eń: 2013-07-03 Przejdź Bieżące

Bardziej szczegółowo

TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK

TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK Tydzieñ Kobiet 1-7 marca 2010 TWÓRCZOŒÆ ARSKICH ARTYSTEK Wystawa 22.02 8.03.2010 Ewa Michalewska, ur. 1988 w arach, jest absolwentk¹ Liceum Plastycznego w Zielonej Górze. Obecnie studiuje na Wydziale Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012

Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 Kuratorwystawy:RomualdMieczkowski(MCKiS) tel:25864219 e-mail:r.mieczkowski@mckis.waw.pl w.mckis.waw.pl Warszawa,GaleriaMazowiecka,kwiecień maj2012 ROMAN KIRILENKO Tytuł wystawy Ziarna i Żarna można odnieść

Bardziej szczegółowo

Leszek Misiak malarstwo

Leszek Misiak malarstwo Leszek Misiak malarstwo Ziemia Małopolska tempera, olej, płótno, 81x100 cm, 2006 r. Leszek Misiak Urodził się w 1943 r. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni prof. Wacława Taranczewskiego.

Bardziej szczegółowo

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie

Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Modified: 2014-01-08 str. 1/11 Program studiów niestacjonarnych w roku 2013/2014 Wydział Sztuki Mediów, ASP w Warszawie Rok I / semestr 1 Wszystkie przedmioty w siatce zajęć są obowiązkowe. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016

Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Opisy przedmiotów ECTS dla specjalności Kreacja plastyczna z grafiką użytkową studia stacjonarne nabór 2013 2016 Semestr I (limit 30) 4 15 - - zal/o 03.6 2 Filozofia z estetyką 2 15 15 - zal/o, 08.1 1

Bardziej szczegółowo

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku S P R A W O Z D A N I E z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w 2010 roku I. WYSTAWIENNICTWO 18.12.09 18.01.10 - Deski. Obrazy. Słowa - Muzeum Zamek Górków w Szamotułach (unikalna kolekcja

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przełom Bugu 2011

Podlaski Przełom Bugu 2011 Podlaski Przełom Bugu 2011 1 XVI Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2011 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel. 25 632 27 50, fax

Bardziej szczegółowo

03/12/2007 Wernisaż wystawy malarstwa Marty Rosenthal-Sikory

03/12/2007 Wernisaż wystawy malarstwa Marty Rosenthal-Sikory 2007 03/12/2007 Wernisaż wystawy malarstwa Marty Rosenthal-Sikory Studia w ASP w Poznaniu dyplom z wyróżnieniem z malarstwa sztalugowego uzyskała w pracowni prof. Norberta Skupniewicza w 2004 roku. Dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017

16. Międzynarodowe Triennale Małe Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 15-07-17 1/5 Formy Grafiki, Polska Łódź 2017 kategoria: Wystawy i pokazy autor: Aleksandra Górska / Wydział Kultury Miejska Galeria Sztuki 22.06.2017 godz. 18:00 Miejska Galeria Sztuki w Łodzi zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie

I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie 1. Architektura wnętrz jednolite magisterskie 5 lat 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura egzamin praktyczny Lp. Jednostka kwalifikacyjna Min. pkt./poziom

Bardziej szczegółowo

08/12/2010 Wernisaż wystawy malarstwa Anny Strumińskiej

08/12/2010 Wernisaż wystawy malarstwa Anny Strumińskiej 2010 08/12/2010 Wernisaż wystawy malarstwa Anny Strumińskiej Anna Strumińska (1941-1990). W 1968 roku uzyskała dyplom z grafiki żurnalowej w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Członek

Bardziej szczegółowo

ogólnopolski konkurs na plakat toruń 2016 W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII PLASTER

ogólnopolski konkurs na plakat toruń 2016 W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII PLASTER ogólnopolski konkurs na plakat W RAMACH FESTIWALU PLAKATU I TYPOGRAFII regulamin konkursu ogólnopolski konkurs na plakat regulamin konkursu 1. Organizatorzy konkursu Znaki Czasu 2. Partnerzy konkursu 3.

Bardziej szczegółowo

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Złota polska jesień, kolorowa pora. Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Złota polska jesień, kolorowa pora Organizacja ogólnopolskiego konkursu plastycznego projekt Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych I edycja konkursu Pierwszą edycję konkursu w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko

Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH. Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE. ... imię (imiona) i nazwisko Dziennik Ustaw 11 Poz. 377 Załącznik nr 2 WZORY ŚWIADECTW, DYPLOMÓW I INNYCH DRUKÓW SZKOLNYCH Nr 1 str. 1 ŚWIADECTWO SZKOLNE imię (imiona) i nazwisko......... data urodzenia miejsce urodzenia numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu

Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach członek Senatu Uniwersytetu Krzysztof Kmieć (ur. 13 marca 1950 zm. 13 marca 2011), adiunkt Katedry Farmakognozji UJ CM, w latach 2002 2005 członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, artysta grafik, człowiek wielkiego serca i wielu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016

Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016 Zapraszamy do udziału w OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY W SKŁUDZEWIE MOJE PIĘKNE BEZPIECZNE MIEJSCE 2016 Fundacja Piękniejszego Świata od 27 lat realizuje Program Edukacji

Bardziej szczegółowo

Najlepszy start do świata fotografii. www.szkola-fotograficzna.pl

Najlepszy start do świata fotografii. www.szkola-fotograficzna.pl Najlepszy start do świata fotografii 5 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO WYBRAĆ TORUŃSKĄ SZKOŁĘ FOTOGRAFII Toruńska Szkoła Fotografii jest marką, której możesz zaufać. Wybierając nas, korzystasz z naszego wieloletniego

Bardziej szczegółowo

Podlaski. Przełom Bugu 2015

Podlaski. Przełom Bugu 2015 Podlaski Przełom Bugu 2015 1 XX Międzynarodowy Plener Fotograficzny Podlaski Przełom Bugu 2015 Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, tel./fax 25 794 31 01

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty

Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Kazimierz Podsadecki - artysta zapomniany Wystawa rysunków w 40-tą rocznicę śmierci artysty Wernisaż: 14 października 2010, godz. 19.00 Wystawa potrwa do 28 października 2010 Galeria Sztuki ATTIS Ryszard

Bardziej szczegółowo

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku

Wernisaż. Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Wernisaż Wystawa prac studentów Kierunku Plastycznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku Od czterech lat mam przyjemność prowadzić zajęcia z malarstwa i rysunku na Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Bardziej szczegółowo

Bal. Przyjaciół Fundacji SAMOTNA MAMA. 18 luty 2017r.

Bal. Przyjaciół Fundacji SAMOTNA MAMA. 18 luty 2017r. Bal Przyjaciół Fundacji SAMOTNA MAMA 18 luty 2017r. Szanowni Państwo! Zapraszamy do zapoznania się z eksponatami, które będzie można nabyć podczas licytacji Oto nasza galeria 1 SPACER Autor nieznany cena:

Bardziej szczegółowo

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH EWA BANASZCZYK

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH EWA BANASZCZYK BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACH EWA BANASZCZYK m a l a r s t w o r y s u n e k ewa.mama@interia.pl Ewa Banaszczyk EWA BANASZCZYK Ewa Banaszczyk urodzona 7 września 1972 w Radomiu. 1987-1992 Liceum

Bardziej szczegółowo

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606

POLAND EAST BALEARS. Z siedzibą: 90-437 Łódź, Al. Kościuszki 80/82 p. nr 606 REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU "WIZJE I OBRAZY ( MALARSTWO, FOTOGRAFIA, GRAFIKA, RYSUNEK) INSPIROWANE LEGENDĄ, SYMBOLIKĄ LUB/ I BAŚNIĄ JAPOŃSKĄ" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo