POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH"

Transkrypt

1

2

3 POLSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI PLASTYCZNEJ W KIELCACH MIROSŁAW BENEDYKTOWICZ MAŁGORZATA BIELECKA BEATA BOREK URSZULA JĘDRZEJCZYK WIESŁAWA KISIAŁA WALDEMAR KOZUB HENRYK KRÓLIKOWSKI TAMARA MAJ JÓZEF GRZEGORZ MICHAŁEK LIDIA MOLINSKI SZYMON PIASTA PIOTR PORĘBSKI JANUSZ SALWIERAK JUSTYNA SOJA-SADOWSKA MAGDALENA SZPLIT TERESA ANNA ŚLUSAREK WIESŁAW TURNO ZOFIA TURNO EDWARD TUZ KATARZYNA ZIOŁOWICZ MARIAN ŻYWCZYK

4 M I R O S Ł A W B E N E D Y K T O W I C Z Urodzony w 1947 r. w Krakowie. Studia plastyczne ukończył w Instytucie Wychowania Artystycznego WSP w Częstochowie. Uprawia malarstwo i rysunek. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach w galeriach m.in. w Kielcach, Końskich, Busku-Zdroju, Częstochowie, Lublinie i Krakowie. Uczestnik także organizator wielu plenerów plastycznych pn. Świętokrzyskie Krajobrazy. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Anglii i Japonii. Pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Kielcach.

5 M I R O S Ł A W B E N E D Y K T O W I C Z TRAWY pastel, papier, 29x39 cm, 2011

6 M A Ł G O R Z A T A B I E L E C K A Urodzona w Kielcach, studiowała w Instytucie Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z malarstwa (pracownia prof. Ryszarda Lisa) uzyskała w 1987 r. Od roku 1989 pracuje jako nauczyciel akademicki. Profesor na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka 30 wystaw indywidualnych. Uczestniczyła w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i za granicą (w Niemczech, Danii, Rosji, we Włoszech, USA, Rumunii, na Węgrzech). Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2000), Urzędu Miejskiego w Kielcach (2001), DAAD (Niemcy, 2003/4). Laureatka wielu nagród wyróżnień. Uprawia malarstwo i grafikę. W Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej i Związku Polskich Artystów Plastyków. Pełni funkcję wiceprezesa Kieleckiego Okręgu ZPAP.

7 M A Ł G O R Z A T A B I E L E C K A LOEKKEN BEACH olej na płótnie, 60x80 cm, 2012

8 B E A T A B O R E K Urodzona w Busku Zdroju. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (tkactwo artystyczne). Ukończyła studia w zakresie fizyki oraz studia podyplomowe w zakresie plastyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Brała udział w wielu plenerach malarskich, tkacko-wikliniarskich i fotograficznych. Tworzy w dziedzinie wikliny artystycznej, malarstwa, rysunku i fotografii. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych. Autorka kilku wystaw indywidualnych. Prowadzi kursy w dziedzinie wikliniarstwa dla nauczycieli i pracowników placówek kultury oraz warsztaty wikliniarskie dla młodzieży. Współzałożyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina. Należy także do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

9 B E A T A B O R E K OPOWIEŚCI - KRÓL I JEGO ŚWITA akryl, papier, 70x50 cm, r.

10 U R S Z U L A J Ę D R Z E J C Z Y K Urodziła się w Bliżynie. Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z malarstwa pod kierunkiem prof. Bogusława Łukaszewskiego oraz aneks z fotografii u prof. Marka Guza w Ponad 20 wystaw indywidualnych oraz około 50 wystaw zbiorowych. Zajmuje się fotografią, malarstwem, tkaniną oraz książką artystyczną. Animator kultury w Gminnym Ośrodku Kultury w Bliżynie.

11 U R S Z U L A J Ę D R Z E J C Z Y K WIDOK batik, płótno, 50x52 cm, 2012

12 W I E S Ł A W A K I S I A Ł A Urodziła się w Klimontowie k. Sandomierza. Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa realizowała pod kierunkiem prof. Z. Kotlarczyka. Tworzy w dziedzinie malarstwa i rysunku. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach zbiorowych. Uczestniczyła w wielu plenerach artystycznych. Pracowała jako nauczyciel plastyki w szkole podstawowej i średniej, a od 1987 roku jako nauczyciel akademicki w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. W 1996 roku ulega poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Po przeszło dwuletniej rekonwalescencji, powróciła do malowania. Uczestniczy w kolejnych plenerach malarskich przenosząc na płótno i papier uroki polskiego krajobrazu i architektury.

13 W I E S Ł A W A K I S I A Ł A ZAUŁEK pastel, karton, 35x45 cm, 2012

14 W A L D E M A R K O Z U B Urodzony w 1956 roku w Kielcach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. W 1984 roku dyplom z malarstwa w pracowni prof. S. Borysowskiego. Nauczyciel akademicki od 1986 roku, obecnie w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Twórczość w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki i fotografii. Autor 36 wystaw indywidualnych. Uczestniczył w około 190 wystawach zbiorowych, także pokonkursowych m.in.: Bitola (Macedonia), Busko-Zdrój, Bydgoszcz, Gdynia, Gorzów Wilk.,Kaditzsch (Niemcy), Kraków, Lublin, Radom, Sandomierz, Tarnów, Winnica (Ukraina), Wittstock (Niemcy). Prace plastyczne w zbiorach muzealnych, galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Uczestnik wielu plenerów plastycznych i fotograficznych, także ich organizator. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

15 W A L D E M A R K O Z U B ZNAKI ATONICZNE - 2 tech. własna, 60x90 cm, 20??

16 H E N R Y K K R Ó L I K O W S K I Urodzony w 1973 roku w Darłowie. Studia w Instytucie Liturgicznym Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się oprócz linorytu, fotografią i grafiką cyfrową.

17 H E N R Y K K R Ó L I K O W S K I BEZ TYTUŁU linoryt, papier, 50x43 cm, 2011

18 T A M A R A M A J Urodziła się w Kielcach. Ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach (tkactwo). Na stałe mieszka w Busku-Zdroju, gdzie od 1993 roku pracuje w Galerii BWA Zielona. Zajmuje się malarstwem, tkaniną i wikliną artystyczną. Swoją twórczość artystyczną prezentowała na 57 wystawach indywidualnych, brała udział w ponad 180 wystawach zbiorowych oraz w licznych aukcjach charytatywnych. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórczego Wiklina i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

19 T A M A R A M A J z cyklu BARWY NATURY - TRZY NADZIEJE collage

20 J Ó Z E F G R Z E G O R Z M I C H A Ł E K Urodzony w 1956 roku w Lipsku. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. J. Szermentowskiego w Kielcach. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom uzyskał w 1989 roku. Twórczość w dziedzinie malarstwa, grafiki, rysunku i scenografii. Swoje prace prezentował na 30 wystawach indywidualnych i ponad 200 zbiorowych w kraju i za granicą, m.in. w Niemczech, Słowacji, Gruzji, USA, Serbii, Rosji, Chorwacji, Włoszech, na Węgrzech i Ukrainie. Prace plastyczne w kolekcjach oficjalnych i prywatnych w kraju i za granicą. Należy do Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

21 J Ó Z E F G R Z E G O R Z M I C H A Ł E K ZNAK akryl, płótno, 50x70 cm, 2012

22 L I D I A M O L I N S K I Urodzona w Szczecinie. W latach studia w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Praca pedagogiczna do 1994 roku. W latach studia na Uniwersytecie Sztuk Stosowanych w Wiedniu pod kierunkiem profesorów Wolfgang Hutter i Wolfgang Herzig. W 2003 roku dyplom z malarstwa i grafiki. Następnie (w drodze konkursu) stypendium podyplomowe tej Uczelni. Liczne wystawy indywidualne, uczestnictwo w wystawach zbiorowych oraz artystycznych akcjach na terenie Austrii, Włoch i Polski. Wielokrotny udział w aukcjach sztuki na rzecz międzynarodowych organizacji charytatywnych. Członek BVBK Artystów Austrii i IAA-AIAP oraz Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

23 L I D I A M O L I N S K I DAU akryl, plotno, 81x100 cm, 2011

24 S Z Y M O N P I A S T A Urodzony w 1981 roku w Skarżysku-Kamiennej. Studia w Katedrze Sztuki Politechniki Radomskiej w latach gdzie zrobił dyplom w Pracowni Działań Multimedialnych prof. Aleksandra Olszewskiego oraz aneks z rysunku w pracowni dr Andrzeja Brzegowego. Twórczość w zakresie grafiki cyfrowej, fotografii cyfrowej, nowych mediów i scenografii teatralnej. Autor 6 wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw zbiorowych (Berlin, Brno, Kowno, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Przemyśl, Kielce ). Prace w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą. Członek Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. Od 2005 roku pracuje na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskie (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu) jako asystent w Katedrze Mediów Cyfrowych i Fotografii, gdzie od 2009 roku pełni również funkcję kuratora Galerii Pentagon.

25 S Z Y M O N P I A S T A Z PAMIĘCI SWOJEJ WYKROJE - MAM III druk cyfrowy

26 Z B I G N I E W P O R Ę B S K I Urodził się w 1963 roku w Kielcach. Ukończył Studium Reklamy w Warszawie. Absolwent Instytutu Sztuk Pięknych UJK w Kielcach. Wieloletni pracownik Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem oraz grafiką komputerową. Autor siedmiu wystaw indywidualnych. Brał udział w licznych plenerach plastycznych oraz wystawach zbiorowych i konkursowych. Przekazuje również swoje prace na cele charytatywne. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

27 Z B I G N I E W P O R Ę B S K I MONOLIT III olej, płótno, 90x73 cm,?r

28 J A N U S Z S A L W I E R A K tel: Urodzony w 1954 roku we Włoszczowie. Uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach a następnie do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem, które ukończył maturą i dyplomem z rzeźby w Studiował w Akademii Sztuk Pięknych im. Surikowa w Moskwie. Dyplom z malarstwa w 1982 roku. Uprawia malarstwo sztalugowe i rysunek. Liczne wystawy zbiorowe. Uczestnik wielu plenerów malarskich. Prace w kolekcjach BWA, muzealnych i prywatnych.

29 J A N U S Z S A L W I E R A K KOMPOZYCJA I olej, płótno, 79x54 cm, 201?

30 J U S T Y N A S O J A - S A D O W S K A Urodzona w 1976 roku w Busku Zdroju. W 1996 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach na kierunku Tkactwo artystyczne. Studia na Politechnice Radomskiej, kierunek: Wychowanie Plastyczne. Dyplom z malarstwa i grafiki warsztatowej w roku Mieszka w Końskich, pracuje jako nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Stadnickiej Woli. Zajmuje się malarstwem, fotografią i grafiką wydawniczą. Uczestniczyła w wielu plenerach malarskich i fotograficznych. Udział w licznych wystawach zbiorowych, kilka wystaw indywidualnych.

31 J U S T Y N A S O J A - S A D O W S K A POCZTÓWKI Z SYCYLII-II druk cyfrowy???

32 M A G D A L E N A S Z P L I T king.pl Urodzona w 1978 roku w Kielcach. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach. Studiowała w Instytucie Edukacji Plastycznej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Dyplom w pracowni grafki, w technice linorytu obroniła z wyróżnieniem w 2003 roku. Zajmuje się linorytem, fotografią i animacją.

33 M A G D A L E N A S Z P L I T ALTER EGO linoryt, papier, 83x70 cm, 2012

34 T E R E S A A N N A Ś L U S A R E K Urodzona w Kielcach gdzie nadal mieszka. Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom z grafiki w pracowni prof. Ryszarda Osadczego w 1983 roku. Nauczyciel akademicki - adiunkt w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach gdzie prowadzi pracownię grafiki warsztatowej. Tworzy w dziedzinie grafiki, fotografii, rysunku. Autorka siedmiu wystaw indywidualnych. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych i konkursowych w kraju i za granicą m.in. w Macedonii, Portugalii, Egipcie, Bułgarii. Laureatka 4 nagród w prestiżowych konkursach graficznych.

35 T E R E S A A N N A Ś L U S A R E K STREFA CISZY linoryt, kolaż, 42x70 cm, 20??

36 W I E S Ł A W T U R N O Urodzony w 1953 roku w Końskich. Autor licznych wystaw indywidualnych. Uczestniczył wielokrotnie w prezentacjach zbiorowych. Uczestnik wielu plenerów fotograficznych i plastycznych. Preferowaną techniką obrazowania jest gumografia. Fotografuje krajobraz, architekturę, martwą naturę oraz sceny rodzajowe. Jego prace znajdują się w kolekcjach oficjalnych i prywatnych. Reprodukowane są w katalogach oraz albumach artystycznych. Należy także do Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie w Okręgu Świętokrzyskim pełni funkcję w-ce prezesa Zarządu oraz do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej. W rodzinnych Końskich kieruje Galerią Atut i Klubem Kultury Kaesemek.

37 W I E S Ł A W T U R N O DESTRUKCJA CZASU technika własna, papier????

38 Z O F I A T U R N O Urodzona w Słupsku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach(tkactwo artystyczne) oraz Studium Reklamy w Warszawie. Zajmuje się grafiką komputerową malarstwem i fotografią. Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich i międzynarodowych działaniach fotograficznych i plastycznych: Świętokrzyskie Krajobrazy, Art-Eko, Ponidzie, Natura i Krajobraz. Swoje prace prezentowała wielokrotnie na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej grafiki i fotografie są wynikiem obserwacji otaczającego świata przyrody oraz efektów ludzkiej pracy. Należy do Związku Polskich Artystów Fotografików i Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

39 Z O F I A T U R N O SAMOTNA technika własna, papier 50 x70 cm, 20??

40 E D W A R D T U Z Urodzony w 1949 roku w Szałasie. Absolwent Technikum Budowlanego w Kielcach. Studiował na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 1978 roku zajmuje się wyłącznie działalnością artystyczną, tworząc w dziedzinie rysunku i malarstwa. W 1985 roku otrzymał uprawnienia Ministra Kultury i Sztuki do wykonywania zawodu artysty plastyka. Jego liczne prace, głównie malarskie, znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce, Niemczech i Japonii. Dorobek twórczy prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Należy Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

41 E D W A R D T U Z HARFONG olej, płótno, 60x50 cm, 2012

42 K A T A R Z Y N A Z I O Ł O W I C Z Urodziła się w 1969 roku w Częstochowie. Studia na Wydziale Artystycznym WSP w Częstochowie kierunek: Wychowanie Plastyczne, specjalizacja: ceramika. W 1994 roku dyplom artystyczny Tajemniczy ogród. (wyróżnienie) w prac. adi Anny Stawiarskiej. Od roku 1999 nauczyciel akademicki w Instytucie Sztuk Pięknych UJK w Kielcach, od 2007 na stanowisku adiunkta. Uprawia rysunek i ceramikę. Brała udział w wystawach zbiorowych w kraju: Tarnowskie Góry, Łódź, Kielce, Busko Zdrój, Częstochowa, Sandomierz, Olkusz, za granicą: Praga, Skopje, Melbourne. Laureatka 6th International Drawing Biennale 2011 second prize Melbourne Australia.

43 K A T A R Z Y N A Z I O Ł O W I C Z EVANESCENT STRUCTURES II tech. własna, papier???

44 M A R I A N Ż Y W C Z Y K tel Urodził się w Łyczakowie. Studia architektoniczne w Politechnice Krakowskiej w latach W latach pracował jako architekt w różnych instytucjach Kielc i Buska-Zdroju. Zajmuje się rysunkiem i malarstwem, głównie w technice akwareli. Autor kilku wystaw indywidualnych. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych i plenerach plastycznych. Członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Świętokrzyskiej Izby Architektonicznej, Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej.

45 M A R I A N Ż Y W C Z Y K SAD DZIADKA akwarela, 35x50 cm, 2012

46

Radek Szlaga laureat KMS 2012

Radek Szlaga laureat KMS 2012 2012 04/12/2012 Wernisaż wystawy pokonkursowej Kompas Młodej Sztuki rankingu publikowanego na łamach Rzeczpospolitej. Tworzony jest przez ponad 80 galerii publicznych i prywatnych Radek Szlaga laureat

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki Współczesnej. w Opolu. Katalog DOM AUKCYJNY. 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole

Aukcja Sztuki Współczesnej. w Opolu. Katalog DOM AUKCYJNY. 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole Aukcja Sztuki Współczesnej w Opolu DOM AUKCYJNY Katalog 25 stycznia 2014 godz. 19:00 Opole 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Plener malarsko-fotograficzny Radzyń 2011 SERDECZNE INSPIRACJE

Plener malarsko-fotograficzny Radzyń 2011 SERDECZNE INSPIRACJE Plener malarsko-fotograficzny Radzyń 2011 SERDECZNE INSPIRACJE FOTOGRAFICY Krzysztof Gierałtowski przeszedł od fotografii w przemyśle i na budowach socjalizmu, poprzez fotografię mody dla miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław

Aukcja Sztuki. Współczesnej. Katalog WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY. 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław Aukcja Sztuki Współczesnej WROCŁAWSKI DOM AUKCYJNY Katalog 28 września 2013 godz. 19:00 Wrocław 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu

Bardziej szczegółowo

Katalog DOM AUKCYJNY. 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław

Katalog DOM AUKCYJNY. 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław Katalog DOM AUKCYJNY 27 września 2014 godz. 19:00 (sobota) Wrocław 2 Galeria DNA to przestrzeń, w której sztuka i piękno spotykają się w samym sercu Wrocławia. Po przekroczeniu jej progu, gość zanurza

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl

Patronat honorowy/ Honorary patrons. Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Patronat honorowy/ Honorary patrons Marszałek Województwa Podkarpackiego/ Marshal of the Subcarpathian Voivodeship Władysław Ortyl Prezydent Miasta Krosna/ President of the Krosno Piotr Przytocki Nagroda/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEKCJA SZKŁO

PROGRAM SEKCJA SZKŁO PROGRAM SEKCJA SZKŁO Wszystkich wielbicieli szkła, zapraszamy do udziału w wystawach, prezentacjach, pokazach i warsztatach, które odbędą się w ramach tegorocznej edycji Festiwalu Wysokich Temperatur.

Bardziej szczegółowo

wiadomości wydziałowe

wiadomości wydziałowe 32 wydział artystyczny instytut Muzyki Nowa promocja doktorska instytut Sztuk wizualnych Profesor Andrzej Bobrowski Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2012 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław

Bardziej szczegółowo

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI.

I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI. I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI. Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie jest publiczną uczelnią wyższą, której podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są Wydziały: Malarstwa Rzeźby Grafiki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa

Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa Gmina Solec nad Wisłą zabytki architektury i budownictwa KONKURS PLASTYCZNY KATALOG PRAC Organizator: Marek Szymczyk, Wójt Gminy Solec nad Wisłą Koordynator konkursu i opracowanie katalogu: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł

Wójt Gminy Blizanów mgr. inż. Sławomir Musioł 1 Tegoroczny, ósmy plener malarski był wyjątkowy chociażby ze względu na zmianę miejsca zakwaterowania uczestników i wystawy plenerowej. Dotychczasowe lokum ośrodek wypoczynkowy w Piskorach zastąpiło Szkolne

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia

Andrzej Kosztowniak Prezydent Miasta Radomia Luty będzie dłuższy o jeden dzień, natomiast karnawał nieco krótszy niż rok temu zakończy się już 22 lutego. Nic więc dziwnego, że w tym numerze RIK-u znajdziecie aństwo mnóstwo informacji o zabawach karnawałowych.

Bardziej szczegółowo

AUKCJA POLSKIEJ GRAFIKI WARSZTATOWEJ

AUKCJA POLSKIEJ GRAFIKI WARSZTATOWEJ AUKCJA POLSKIEJ GRAFIKI WARSZTATOWEJ Wciągnęła nas ta gra. Bo choć w ymaga respektowania reguł, to szuka piękna poza regułami. Jest jasno określoną i skomplikowaną techniką, ale od zawsze chciała przekroczyć

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2013

listopad-grudzień 2013 numer 4(48) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2013 Z Życia Uniwersytetu 1 s. 3 OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 5 ORGANIZACJA s. 6 wizyta prezydenta rp s. 8 spotkanie wigilijne s. 10 20 lat współpracy

Bardziej szczegółowo

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu

listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu numer 4(52) ISSN 1642-1256 listopad-grudzień 2014 W numerze: * DOKTOR HONORIS CAUSA * STUDENT MISTRZEM ŚWIATA * DZIEŃ OTWARTY Z Życia Uniwersytetu 1 OD REDAKCJI s. 3 AKTUALNOŚCI s. 4 SENAT s. 4 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl

W POLSCE W H O I S W H O. Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg. oferta DLA WYDAWCÓW KOMPLEKSOWA. Patronat medialny. www.antalis.pl W H O I S W H O W POLSCE 2014 Piotr Dobrołęcki Ewa Tenderenda-Ożóg Patronat medialny ISBN 978-83-63879-36-5 9 788363 879365 KOMPLEKSOWA oferta DLA WYDAWCÓW www.antalis.pl RYNEK KSIĄŻKI W POLSCE 2014 W

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r.

LEGNICA CANTAT 46 OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY. Legnica, 22-24 maja 2015 r. OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ CHÓRÓW LEGNICA CANTAT 46 O NAGRODĘ PRZECHODNIĄ RUBINOWĄ LUTNIĘ IM. JERZEGO LIBANA Z LEGNICY pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego Legnica, 22-24 maja 2015 r. FUNDATORZY

Bardziej szczegółowo

31 maja 1 czerwca XVI FESTIWAL PRZEMYSKA WIOSNA POETYCKA ROZCZYTANY PRZEMYŚL

31 maja 1 czerwca XVI FESTIWAL PRZEMYSKA WIOSNA POETYCKA ROZCZYTANY PRZEMYŚL 31 maja 1 czerwca XVI FESTIWAL PRZEMYSKA WIOSNA POETYCKA ROZCZYTANY PRZEMYŚL 31 maja (czwartek), godz. 19.00 Uroczyste otwarcie XVI Przemyskiej Wiosny Poetyckiej. Wieczór poetycko-muzyczny Miłość Zwyczajnym

Bardziej szczegółowo

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak

Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Kurator Wystawy: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak Curator of the exibition: Krzysztof Szymanowicz, Zbigniew Liwak organizator wystawy: okręg lubelski związku polskich artystów plastyków organizer

Bardziej szczegółowo

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie

NAUKA SZTUKA EDUKACJA. opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie Innowacyjnego Modelu diagnozy, metod, pracy i opieki nad uczniem zdolnym plastycznie Międzynarodowy projekt NAUKA SZTUKA EDUKACJA opracowanie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń artystycznych i naukowych: wystawy, wydawnictwa poezji i opowiadań, konferencje naukowo-szkoleniowe

Kalendarium wydarzeń artystycznych i naukowych: wystawy, wydawnictwa poezji i opowiadań, konferencje naukowo-szkoleniowe Strona1 Andrzej Kowal Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka Kalendarium wydarzeń artystycznych i naukowych: wystawy, wydawnictwa poezji i opowiadań, konferencje naukowo-szkoleniowe Wbrew temu co się powszechnie

Bardziej szczegółowo

Informator. Samorządu Studentów

Informator. Samorządu Studentów Informator Samorządu Studentów dla kandydatów na studia na rok akademicki 2009/2010 1 Samorząd Studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to wszyscy studenci ASP. Reprezentują ich na poszczególnych

Bardziej szczegółowo

ARTYŚCI NOMINOWANI DO KONKURSU PRZEZ JURORÓW GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA:

ARTYŚCI NOMINOWANI DO KONKURSU PRZEZ JURORÓW GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA: ARTYŚCI NOMINOWANI DO KONKURSU PRZEZ JURORÓW GALERII ZEWNĘTRZNEJ MIASTA GDAŃSKA: 1. Anna Waligórska Juror: Jacek Dominiczak Urodziła się w Bydgoszczy, od roku 2000 mieszka w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem,

Bardziej szczegółowo

73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909

73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909 73 LEON WYCZÓŁKOWSKI (Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 - Warszawa 1936) MAKI, 1909 pastel, papier 61,5 x 73 cm (w św. ramy 58,7 x 71 cm) sygnowany p.g.: L Wyczół 909 Na odwrocie oprawy uszkodzona nalepka

Bardziej szczegółowo