TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO"

Transkrypt

1 TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku 2014 Za wybór tematu, dobór pozycji bibliograficznych, zakres materiału i kompozycję prezentacji odpowiedzialność ponosi abiturient. I. LITERATURA 1. Oblicza współczesnego klasycyzmu. Przedstaw na przykładach utworów wybranych twórców. 2. Poezja jako narzędzie walki z systemem totalitarnym. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych utworów literatury powojennej. 3. Satyra, ironia, groteska w literaturze współczesnej. Omów na wybranych 4. Literatura dokumentalna jako diagnoza rzeczywistości. Przedstaw na wybranych przykładach literatury dwudziestowiecznej. 5. Kroniki holocaustu. Przywołaj i przedstaw utwory upamiętniające zagładę polskich Żydów. 6. Obraz holocaustu zapisany we współczesnej poezji i prozie. Przedstaw na 7. Despotyzm, dyktatura, autorytaryzm porównaj różne przedstawienie niedemokratycznej władzy. 8. Odwołując się do wybranych wierszy Stanisława Grochowiaka, omów związki jego poezji z turpizmem. 9. Portret ofiary i kata i ich wzajemne relacje. Omów, odwołując się do utworów literatury współczesnej. 10. Teksty piosenek jako źródło wiedzy o współczesnym człowieku i jego losie. Zaprezentuj na podstawie wybranych przykładów. 11. Poeta pamięta. Przedstaw obowiązki poety w świetle literatury XX wieku. 12. Portret polskiego inteligenta w literaturze XIX i XX wieku. Dokonaj analizy wybranych przykładów, zaprezentuj wnioski. 13. Etos inteligencki w literaturze XX wieku. Omów temat, analizując wybrane dzieła literackie. 14. Wizje historycznej katastrofy w literaturze dwudziestolecia międzywojennego, czasów wojny i współczesnej. Zaprezentuj na 15. Różne koncepcje szczęścia w literaturze. Omów odwołując się przykładów utworów literackich rożnych epok.

2 16. Pierwiastki klasycystyczne (oświeceniowe) i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta i Czesława Milosza. Przeanalizuj wybrane utwory literackie. 17. Na wybranych przykładach literatury XIX i XX wieku omów problem ludzkiej samotności. 18. Mała ojczyzna. Zaprezentuj współczesną twórczość literacką związaną z Twoim regionem. 19. Biografia jako klucz interpretacyjny. Prezentując sylwetkę wybranego gdańskiego twórcy, omów związki między życiem artysty a jego twórczością. 20. Słynne spory literackie. Na podstawie wybranych przykładów wykaż ich wpływ na programy artystyczne poszczególnych epok. 21. Modele patriotyzmu prezentowane w polskiej literaturze baroku i oświecenia. Porównaj, odwołując się do wybranych utworów wskazanych epok. 22. Obraz natury w wybranych utworach XVIII i I połowy XIX wieku. Przedstaw na przykładach wybranych dzieł. 23. Optymistyczna i pesymistyczna wizja świata i człowieka. Zaprezentuj na wybranych przykładach literatury barokowej i oświeceniowej. 24. Problematyka moralna i egzystencjalna w Fauście J. W. Goethego i Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. Porównaj sposób ich przedstawienia. 25. Rola konceptu w kreowaniu świata i człowieka w poezji barokowej. Zaprezentuj na 26. Dokonaj analizy porównawczej wybranych hymnów z epoki średniowiecza, renesansu i oświecenia. 27. Jam jest tą siłą, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro. Przedstaw różne oblicza szatana w literaturze. 28. Śmiechem naprawić obyczaje. Omów, w jaki sposób twórcy różnych epok realizowali przytoczone hasło. 29. Portret polskiego rycerza wykreowany przez twórców literatury. Zaprezentuj, porównując bohaterów różnych utworów literackich. 30. Stereotyp Polaka, Żyda, Niemca w literaturze XIX i XX wieku. Zaprezentuj problem, odwołując się do wybranych dzieł. 31. Bohaterowie romantycy i pozytywiści. Porównaj ich postawy, odwołując się do wybranych utworów. 32. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny człowieka. Na podstawie wybranych przykładów omów podobieństwa i różnice między nimi. 33. Motyw miasta i sposoby kreacji przestrzeni we współczesnej literaturze. Omów, odwołując się do twórczości gdańskich pisarzy. 34. Rola poety i poezji w literaturze. Omów, odwołując się do przykładów utworów romantyków, modernistów, Skamandrytów. 35. Postawa człowieka totalitarnego. Zaprezentuj różne ujęcia tej postawy na przykładach utworów współczesnych. 36. Współczesne reinterpretacje mitów greckich w polskiej poezji. Zaprezentuj temat, przywołując teksty Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej. 37. Na wybranych przykładach literackich z różnych epok objaśnij funkcje konwencji onirycznej. 38. Utopie i antyutopie w literaturze sposoby kreowania i funkcje. Omów na

3 39. Góry jako źródło inspiracji artystycznej. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów różnych epok. 40. Obraz ojczyzny zapisany w dziełach polskich romantyków. Zaprezentuj na wybranych przykładach utworów z I połowy XIX wieku. 41. Wpływ romantyków w ewolucję gatunków literackich. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów. 42. Poglądy na zadania literatury wyrażone w dwóch kolejnych epokach. Rozwiń temat na przykładzie dzieł literackich i publicystycznych. 43. Miasto jako przestrzeń życiowa człowieka. Omów temat na przykładach utworów twórców związanych z Gdańskiem. 44. Nauczyciel i uczeń w literaturze. Zaprezentuj temat na wybranych 45. Losy mieszkańców Gdańska lub Pomorza w czasie II wojny światowej. Przedstaw na 46. Pierwowzory greckie bierzcie do rąk i czytajcie w dzień i w nocy. Na wybranych przykładach pokaż, w jaki sposób literatura epok następnych odwoływała się do propozycji Horacego. 47. Świat i człowiek w pieśniach Horacego i Jana Kochanowskiego. Dokonaj porównawczej analizy wybranych utworów poetyckich. 48. Obraz getta w literaturze polskiej. Zaprezentuj ujęcia przestrzeni w wybranych utworach literatury współczesnej. 49. Obóz zagłady a obóz pracy w literaturze XX wieku. Dokonaj porównania, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej i europejskiej. 50. Portret powstańca żołnierza walczącego o wolność ojczyzny. Zaprezentuj na 51. Przedstaw na wybranych przykładach założenia, mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. 52. Głos Z. Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego i Jerzego Andrzejewskiego w sprawie człowieka zlagrowanego. Zaprezentuj w oparciu o wybrane utwory. 53. Losy gdańskich Polaków i Niemców zapisane we współczesnej literaturze. Porównaj, odwołując się do wybranych przykładów. 54. Wędrówka uliczkami dzielnic Gdańska. Przedstaw sposób kreowania przestrzeni w literaturze twórców związanych z miastem. 55. Słowo poety głosem pokolenia. Przedstaw, odwołując się do utworów wybranych twórców. 56. Człowieczy los zapisany w poezji M. Konopnickiej i J. Kasprowicza. Zaprezentuj temat na przykładzie wybranych utworów. 57. Między pragnieniem a koniecznością: dramat ludzkich wyborów. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów różnych epok. 58. Mit o Prometeuszu i jego literackie interpretacje. Porównaj różne realizacje w wybranych utworach. 59. Wyznanie, dziennik, autobiografia jako specyficzna forma rozmowy twórcy z czytelnikiem. 60. Idealiści i marzyciele w zderzeniu z rzeczywistością zmieniają świat, czy świat ich zmienia? Rozważ problem na przykładach wybranych bohaterów.

4 61. Różne ujęcia wybranych dzielnic Gdańska zapisane w literaturze XIX lub XX wieku. Przedstaw, odwołując się do twórczości wybranych pisarzy. 62. Kontrast dwóch generacji i postaw: konserwatyzm Sarmatów a oświeceniowy światopogląd obozu reform. Omów na przykładzie utworów literackich i publicystycznych. 63. Między pragnieniem a koniecznością: dramat ludzkich wyborów. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów różnych epok. 64. Polska Chrystusem Polska Winkelriedem, czy pawiem i papugą narodów? Różnorodność wizji Polski w literaturze romantycznej. 65. Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej. 66. Niepokoje ludzi schyłku wieku dokonaj analizy zjawiska na przykładzie twórczości wybranych autorów. 67. Jakie wartości decydują o nieśmiertelności dzieła literackiego? Rozwiń temat, odwołując się do wybranych utworów literackich. 68. Tradycyjne motywy i konwencje w literaturze science fiction. Rozważ problem na podstawie wybranych przykładów. 69. Fatalizm i antyfatalizm różne ujęcia ludzkiego losu. Omów zagadnienia na 70. Inspiracje kulturą śródziemnomorską w literaturze polskiej. Omów na 71. Przedstaw różne ujęcia tematyki wojennej w literaturze polskiej i obcej. 72. Na podstawie wybranych utworów omów funkcję ironii w literaturze. 73. Przenikanie się świata realnego i fantastycznego w utworach literackich. Omów na 74. Na znanych ci przykładach omów spirytualistyczny charakter literatury polskiego romantyzmu. 75. Różne postaci młodości w literaturze XIX wieku. Omów na wybranych 76. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy jako literacki zabieg programowy romantyzmu. Przedstaw i omów jego funkcje na podstawie analizy tekstów epoki. 77. Prezentując kreację wybranych bohaterów literackich, przeanalizuj romantyczną koncepcję tragizmu. 78. Poezja, poeta, poetyckość - omów zagadnienia na różnych przykładach literatury romantyzmu i Młodej Polski lub literatury romantyzmu i pozytywizmu. 79. Realizm literatury XIX wieku. Omów temat na podstawie analizy wybranych utworów romantyzmu i pozytywizmu. 80. Idea solidaryzmu jako podstawa pozytywistycznych haseł pracy u podstaw i pracy organicznej. Przedstaw na wybranych tekstach literackich. 81. Narracja odautorska, narracja pamiętnikarska, narracja personalna omów różne sposoby prowadzenia narracji w literaturze XIX wieku, analizując wybrane utwory. 82. Człowiek, który sam siebie stworzył [self-made-man]. Zaprezentuj wzorcowego bohatera epoki pozytywizmu, odwołując się do wybranych

5 postaci literackich. 83. Książki zbójnickie jako dzieła literackie, które uformowały idealistyczne postrzeganie rzeczywistości i stymulowały marzenia o świecie doskonalszym i nierealnym. Zaprezentuj na 84. Omów topos trującej literatury, która zatruwała duszę człowieka, odwołując się literatury XVII i XIX wieku. 85. Perpetuum mobile jako symboliczne przedstawienie marzenia naukowego. Zaprezentuj, wykorzystując wybrane utwory literatury XIX i XX wieku. 86. Odwołując się do biografii wybranych twórców i ich dzieł, porównaj rolę artysty w romantyzmie i pozytywizmie. 87. Powstania narodowe i konspiracja jako temat literatury polskiej. Rozwiń zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów. 88. Konflikt pokoleniowy. Omów różne ujęcia tego motywu w tekstach literatury wybranych epok. 89. Analizując postawy bohaterów literackich, porównaj postawy buntowników doby romantyzmu i pozytywizmu. 90. Kobieta wieku XIX. Scharakteryzuj postaci kobiece w wybranych utworach literackich. 91. Przyjaźń jako wartość. Omów temat, sięgając do literatury wybranych epok. 92. Odwołując się do wybranych dzieł, przedstaw motyw podróży w wybranych epokach. 93. Omów tendencje witalizmu, intuicjonizmu i spirytualizmu w polskiej poezji modernizmu i dwudziestolecia międzywojennego. 94. Naturalizm jako światopogląd i metoda twórcza. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych dzieł literackich. 95. Kobiety poetki i ich liryka. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do poezji XIX i XX wieku. 96. Biblia jako źródło tematów literackich okresu Młodej Polski. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów. 97. Zaprezentuj relacje człowiek Bóg w Literaturze różnych epok. 98. Przedstaw ewolucję sonetu jako gatunku literackiego, odwołując się do przykładów z różnych epok. 99. Ewolucja ballady od Mickiewicza do Leśmiana. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów Rozważ i dokonaj opisu sposobów funkcjonowania motywów mitologicznych w literaturze XIX i XX wieku, odwołując się do wybranych przykładów. 101.Kabaret literacki w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym. Omów, odwołując się do twórczości wybranych autorów obu epok Omów temat starości w wybranych dziełach literackich różnych epok Omów zagadnienie ludzi wykluczonych w przykładach literackich XIX i XX wieku Prześledź różne postacie hedonizmu w literaturze wybranych epok Zaprezentuj postacie idealistów na wybranych przykładach utworów różnych epok Obowiązki inteligencji w świetle polskiej literatury 2. połowy XIX i początków XX wieku. Omów zagadnienie na

6 107. Człowiek w drodze omów różne realizacje motywu w wybranych utworach różnych epok Omów zagadnienie ludzkiej wolności i odpowiedzialności zapisane w prozie XIX i XX wieku Literackie źródła inspiracji w twórczości J. R. R. Tolkiena. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych utworów Na podstawie wybranych utworów omów funkcję magii i czarów. Odnieś się przykładów z różnych epok. II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1.Proza Brunona Schulza i malarstwo Marka Chagalla. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż i omów podobieństwo w ich twórczości. 2. Zbigniew Herbert i Krzysztof Kieślowski jako twórcy dekalogu człowieka czasów zagrożenia. Odwołując się do wybranych dzieł, wskaż podobieństwa i różnice. 3. Obecność wątków i motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Na podstawie wybranych przykładów omów różne sposoby czerpania inspiracji z mitologii. 4. Wybitne adaptacje filmowe. Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj filmy, które Twoim zdaniem zdecydowanie górują nad literackim oryginałem. 5. Niepokoje wieku XVII i ich odbicie w literaturze, malarstwie, muzyce... Omów temat na przykładach wybranych dzieł. 6. Teatr mój widzę ogromny. Na podstawie wybranych przykładów omów wpływ Stanisława Wyspiańskiego na wielką reformę teatru europejskiego z przełomu XIX i wieku. 7. Motyw powstania styczniowego i jego funkcje w literaturze i malarstwie XIX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 8. Ludowe inspiracje w literaturze i sztuce różnych epok. Przedstaw wybrane przykłady. 9. Kultura masowa a kultura elitarna. Przedstaw tę opozycję na podstawie wybranych przykładów z literatury i sztuki. 10. Etyka i polityka. Prześledź funkcjonowanie tego związku w wybranych dziełach literackich i filmowych. 11. Brzydota kategorią estetyczną? Podejmując próbę odpowiedzi, sięgnij po wybrane dzieła literackie i plastyczne. 12. Omów zjawisko kiczu, analizując wybrane przykłady z różnych dziedzin sztuki i literatury. 13. Na podstawie wybranych przykładów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce. 14. Odwołując się do wybranych przykładów literackich i filmowych, przedstaw relacje między rodzicami a dziećmi.

7 15. Kresy w literaturze i filmie. Przedstaw na 16. Obrazy Gdańska w ujęciach literackich i filmowych. Omów na wybranych 17. Motyw pożegnania w literaturze i sztuce. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych dzieł. 18. Portrety polskich powstańców inspirowane literaturą. Porównaj, odwołując się do wybranych dzieł 19. Różnorodne prezentacje kobiety jako bohaterki dzieł sztuki. Odwołaj się do wybranych przykładów. 20. Zaprezentuj na wybranych przykładach różnorodność nawiązań do motywów średniowiecznych w literaturze i sztuce późniejszych epok. 21. Zaprezentuj różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów. 22. Piekło i jego przedstawiciele w literaturze i sztuce. Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu w wybranych dziełach. 23. Tatry i Zakopane w artystycznych doznaniach i przetworzeniach. Przedstaw funkcjonowanie motywu w literaturze, malarstwie i muzyce na wybranych 24. Motywy apokaliptyczne w literaturze i sztuce. Przedstaw różnorodne ujęcia. 25. Komiks papka dla umysłu czy popularny sposób przekazu fabularnego? Omów na 26. Świat prowincji w opowiadaniach B. Schulza i obrazach M. Chagalla. Analiza porównawcza wybranych dzieł. 27. Topos wędrówki w literaturze i sztuce XIX wieku. Porównaj wybrane dzieła. 28. Szary człowiek też jest bohaterem - przedstaw współczesne literackie, malarskie i filmowe wizerunki tego bohatera. 29. Surrealizm w literaturze i sztuce. Porównaj dzieła różnych twórców. 30. Literackie i filmowe postaci czarodziejów. Porównaj, odwołując się do wybranych dzieł. 31. Stroje bohaterów literackich i filmowych jako element charakterystyki postaci. Omów na 32. Przedstaw na wybranych przykładach różnorodne funkcje motywów orientalnych w kulturze europejskiej (polskiej). 33. Karykatura i groteska sposób mówienia o świecie przez literaturę i malarstwo. Przedstaw na 34. Antyk źródłem inspiracji twórców kultury renesansu i czasów współczesnych. 35. Motywy animalistyczne w literaturze i filmie. Poddaj analizie wybrane przykłady. 36. Zaprezentuj różne ujęcia motywu Stabat Mater Dolorosa w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów. 37. Przeanalizuj obecność różnych kanonów piękna w literackich i plastycznych kreacjach kobiet. Odwołaj się do dowolnych przykładów z dwóch różnych epok. 38. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie, malarskie, rzeźbiarskie czy filmowe. 39. Polscy pisarze w interpretacji reżyserów filmowych omów na wybranych

8 40. Skandaliści swoich epok. Twórcy i ich dzieła budzące kontrowersje omów na wybranych przykładach literackich i innych tekstach kultury. 41. Sceny z życia świętych w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane teksty kultury. 42. Na wybranych przykładach omów funkcjonowanie motywów turpistycznych w literaturze i malarstwie różnych epok. 43.Szekspir w interpretacji reżyserów filmowych. Zaprezentuj, odwołując się do wybranych przykładów. 44. Przedstawienie świata postapokaliptycznego w literaturze i sztuce. Omów na 45. Motywy zagłady w sztuce. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich, plastycznych i filmowych. 46. Funkcje symbolu w literaturze i malarstwie. Rozwiń zagadnienie na podstawie wybranych dzieł różnych epok. 47. Impresjonistyczne pejzaże. Przedstaw temat na przykładzie literatury i sztuki modernistycznej. 48. Literackie i malarskie kreacje przyrody w wybranych epokach. Dokonaj analizy porównawczej. 49. Przedstawienia dawnego Gdańska w literaturze, malarstwie lub filmie. Zaprezentuj na 50. Dawny świat Żydów polskich. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach literackich, malarskich i filmowych. 51. Wielkie wydarzenia historyczne w literaturze, malarstwie lub filmie. Przedstaw, analizując wybrane dzieła. 52. Obrazy codzienności w literaturze i sztuce. Porównaj różne ujęcia w twórczości artystów XIX- wiecznych. 53. Symbolika stroju. Omów, analizując wybrane dzieła literackie i inne ( malarskie, rzeźbiarskie, filmowe ). 54. Odwołując się do dzieł wybranych twórców, przedstaw motyw podróży w wybranych dziełach literackich i plastycznych rożnych epok. 55. Motyw miasta w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy obrazu na wybranych przykładach dzieł. 56. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje tekstów literackich. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł filmowych i literackich. 57. Między science fiction a fantasy. Przyszłość jako parabola współczesności omów na wybranych przykładach dzieł literackich i filmowych. 58. Holocaust w literaturze, malarstwie i filmie. Przeanalizuj przedstawienie problematyki zagłady narodu żydowskiego w różnych dziedzinach sztuki. 59. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm zaprezentowane w literaturze i filmie. Przeanalizuj różne przedstawienia władzy niedemokratycznej w wybranych dziełach. 60. Między heroizmem a apokalipsą spełnioną. Porównaj różne obrazy wojny w literaturze i sztuce. 61. Sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w literaturze i sztuce XIX i XX wieku. Rozważ na podstawie wybranych utworów.

9 III. JĘZYK 1. Objaśnij funkcję frazeologizmów w wybranych utworach współczesnego poety. 2. Zjawisko nowomowy w prasie powojennej. Omów zagadnienie w oparciu o konkretne przykłady. 3. Najczęściej spotykane błędy językowe. Wyjaśnij, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację. 4. Przywołując wybrane przykłady, omów zjawisko mody językowej. 5. Język potoczny jako źródło literatury współczesnej. Przedstaw zagadnienie na 6. Współczesny dekalog zawarty w muzycznych manifestach pokolenia. Przedstaw zjawisko, odwołując się do wybranych dzieł. 7. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, jakie czynniki wpływają na poprawność językową 8. Metaforyka tytułów prasowych. Zanalizuj wybrane przykłady i oceń, jak ma się tytuł wypowiedzi prasowej do jej zawartości. 9. Analizując wybrane przykłady, wyjaśnij, w jaki sposób język może stać się narzędziem manipulacji. 10. Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie wybranych materiałów prasowych i przykładów literackich omów zagadnienie nowomowy. 11. Oceń przydatność stylistyczną zgrubień i zdrobnień, wykorzystując wybrane utwory literackie. 12. Neologizmy, ich typy i funkcja stylistyczna. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich. 13. Polszczyzna wobec zapożyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski (dawniej lub współcześnie). 14. Różne sposoby realizowania gry słów. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych fraszek i aforyzmów. 15. Na podstawie wybranych przykładów omów stylistykę listów z różnych epok. 16. Język ezopowy w literaturze XIX i XX wieku. Omów na podstawie wybranych przykładów. 17. Cele i sposoby wykorzystania języka w Internecie. Omów i oceń zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów. 18. Na podstawie analizy języka narracji utworów (np. Marka Hłaski, Sławomira Mrożka, Mirona Białoszewskiego) określ funkcję języka potocznego w literaturze współczesnej. 19. Wykorzystując zgromadzony materiał, scharakteryzuj język komentatorów sportowych. 20. Zjawisko puryzmu i liberalizmu językowego w mediach. Odwołując się do zebranych przykładów, scharakteryzuj i oceń język prezenterów radiowych i telewizyjnych.

10 21. Język utworów Gombrowicza i Witkacego jako wyzwanie wobec tradycji. Omów na 22. Ekspansja języków obcych na język polski na progu XX wieku. Omów zjawisko na podstawie obserwacji języka prasy, telewizji, reklamy. 23. Rozważ funkcję stylu niskiego w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów. 24. Zaprezentuj różne stanowiska wobec zapożyczeń językowych. Na zebranych przykładach oceń zasadność najnowszych zapożyczeń w języku polskim. 25. Na podstawie wybranych utworów wskaż i omów różnorodne funkcje neologizmów artystycznych. 26. Na podstawie wybranych przykładów omów charakterystyczne cechy języka i stylu literatury jednej epoki literackiej. 27. Styl biblijny jego rola w literaturze polskiej. Na wybranych przykładach wskaż cechy charakterystyczne stylizacji biblijnej. 28. Styl makaroniczny w piśmiennictwie i oratorstwie staropolskim jego uwarunkowania kulturowe. Omów na 29. Różnorodne funkcje stylizacji modlitewnych. Omów na 30. Mitologia jako źródło współczesnego nazewnictwa instytucji publicznych. Na zebranych przykładach wyjaśnij sens i cel zjawiska. 31. Przeanalizuj i omów różnorodne funkcje archaizacji w wybranej części (całości) Trylogii H. Sienkiewicza. 32. Na podstawie analizy języka tekstów wybranych z prasy kobiecej wyjaśnij, jaki obraz świata one kreują. 33. Przeanalizuj i omów zjawisko indywidualizacji języka (np. w Weselu S. Wyspiańskiego). 34. Przeanalizuj i omów różnorodne funkcje dialektyzacji (np. w Chłopach W. Reymonta). 35. Przeanalizuj różnorodne funkcje stylizacji środowiskowej (np. w Lalce B. Prusa). 36. Na wybranych przykładach wykaż i omów różnice między polszczyzną oficjalną i potoczną. 37. Na zebranych przykładach dokonaj analizy języka i funkcji nagłówków prasowych. 38. Na zebranych przykładach dokonaj analizy języka reklam i wyjaśnij, jaką rzeczywistość one kreują. 39. Nazwy sklepów i zakładów usługowych w Twojej miejscowości. Dokonaj analizy leksykalno semantycznej. 40. Tytuły, nagłówki, streszczenia w wybranych tekstach ich budowa i funkcja. 41. Język jako źródło nieporozumień. Omów na 42.Sens i język grafitti. Omów na 43. Na wybranych przykładach dokonaj analizy semantycznej i słowotwórczej nazw miejscowych Pomorza Gdańskiego. 44. Zjawisko kiczu językowego w tekstach współczesnych piosenek. Omów na 45.Obraz świata kreowany w prasie kobiecej. Dokonaj analizy języka wybranych tekstów.

11 46. Język jako źródło społecznych, politycznych bądź kulturowych nieporozumień. Omów na przykładach wybranych wypowiedzi medialnych. Na podstawie: Informator maturalny z języka polskiego od 2005 roku, Warszawa 2003.

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW 2013/2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA MATURĘ USTNĄ Z JĘZYKA POLSKIEGO 2013/2014 LITERATURA 1. Jednostka wobec nieustannych wyborów moralnych. Omów problem, analizując zachowanie wybranych bohaterów literackich 2. Obrazy

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013

Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny. rok szkolny 2012/2013 Lista tematów z języka polskiego na egzamin wewnętrzny rok szkolny 2012/2013 Literatura 1. Kobiety irytujące i intrygujące w literaturze polskiej. Oceń postawy i zachowania wybranych bohaterek. 2. Poezja

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 I LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i/lub antycznych w literaturze późniejszych epok. 2.

Bardziej szczegółowo

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013

USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY: 2012/2013 I LITERATURA 1. Analizując wybrane przykłady, omów funkcjonowanie motywu snu w literaturze różnych epok. 2. Macierzyństwo w literaturze

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2015 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny. Matura 2014 1 Literatura 1. Alegoria jako sposób mówienia o rzeczywistości. Omów jej rolę, analizując wybrane 2. Apokaliptyczne wizje rzeczywistości. Przedstaw,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm, dyktatura, despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA

MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA MATURA 2010/2011 TEMATY DO EGZAMINU USTNEGO I. LITERATURA 1.Różne obrazy przyrody w literaturze. Omów sposoby ich kreowania w wybranych utworach 2.Metamorfoza bohatera literackiego i jej sens. Omów problem,

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKONYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. STANISŁAWA STASZICA LITERATURA 1. Przedstaw motyw kariery w wybranych utworach literackich różnych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA:

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO JĘZYK POLSKI ROK SZKOLNY 2014/2015 LITERATURA: 1. Omów sposób funkcjonowania motywu wędrówki w literaturze, odwołując się do 2. Odwołując się do wybranych

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku w roku 2012 Za wybór tematu, dobór pozycji bibliograficznych, zakres materialu i kompozycję prezentacji

Bardziej szczegółowo

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura

Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura Tematy maturalne na rok szkolny 2013/2014 1. Literatura 1.1 Analizując utwory polskie i/ lub obce scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku. 1.2 Ballada romantyczna jako źródło inspiracji

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA Nasielsk, 5 kwietnia 2013 r. Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014 w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Bardziej szczegółowo

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów.

LITERATURA. 2. Kresy wschodnie w literaturze polskiej. Omów na podstawie wybranych przykładów. TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. STANISŁAWA KOPYSTYŃSKIEGO WE WROCŁAWIU W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Analizując wybrane wiersze

Bardziej szczegółowo

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO NA MATURĘ USTNĄ na rok 2010/ 2011 w ZSP im. Orląt Lwowskich w Stopnicy LITERATURA 1. "Żyć życiem innym niż większość". Twoje rozważania o wybranych bohaterach literackich idących

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO 1. Na wybranych przykładach z różnych epok omów funkcję aluzji jako świadomego umieszczania tekstu w polu tradycji literackiej.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2010/2011 I. LITERATURA 1. Przedstaw ideały rycerskie na wybranych tekstach literackich

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA

Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA Lista tematów na wewnętrzny egzamin z języka polskiego w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach LITERATURA 1. Konflikt pokoleń jako motyw literatury. Zanalizuj

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bardziej szczegółowo

... data i podpis dyrektora. Nr tematu

... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2011/2012 w V Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZESZOWICACH rok szkolny 2011/2012 I. LITERATURA 1. Przedstaw funkcjonowanie motywów biblijnych i antycznych

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011. I. Literatura

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011. I. Literatura Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2010/2011. I. Literatura 1. Przedstaw obraz natury w wybranych utworach literackich XVII i XVIII wieku.. 2. Na wybranych przykładach

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA

WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA WYKAZ TEMATÓW MATURALNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 LITERATURA 1. Kreacje bohaterów heroicznych i ich funkcje w wybranych dziełach literackich różnych epok. Wskaż na podstawie wybranych utworów najistotniejsze

Bardziej szczegółowo

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim

Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Stargardzie Szczecińskim LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2014 I. LITERATURA 1. Biografia jako klucz do odczytania twórczości pisarza. Przedstaw temat w oparciu o wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA

TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Najwybitniejsi znawcy natury ludzkiej. Omów temat analizując przykładów zachowań wybranych postaci literackich. 2. Akceptowane

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W MIĘDZYCHODZIE LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 1. LITERATURA 1. Autorytaryzm,dyktatura,despotyzm. Omów różne przedstawienia

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU

TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU TEMATY NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2014 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych lub biblijnych.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014

SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO. w roku szkolnym 2013 / 2014 SZKOLNA LISTA TEMATÓW NA WEWNĘTRZNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej 1 I. Literatura

Bardziej szczegółowo

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim.

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU. 3. Motywy animalistyczne w literaturze. Omów zagadnienie na wybranym materiale literackim. PROPOZYCJE TEMATÓW NA USTNĄ CZĘŚĆ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO MATURA 2012 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GRUDZIĄDZU LITERATURA 1. Rola i znaczenie snów w życiu bohaterów literackich, mitologicznych

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015

Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej Matura 2015 Nauczyciel języka polskiego: mgr Eliza Szymańska mgr Marzena Golan Łęczna, dnia 7 kwietnia 2014 r. str. 1

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013

Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 Lista tematów do prezentacji maturalnej w roku szkolnym 2012/2013 1. Literackie reinterpretacje mitów antycznych. Scharakteryzuj sposoby i cele tego literackiego zjawiska na podstawie analizy wybranych

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów literackich 2. Literackie rozmowy z Bogiem. Porównaj różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła. 3. Różne

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014

PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 LITERATURA PROPOZYCJE TEMATÓW NA EGZAMIN WEWNĘTRZNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/2014 1. Metaforyczny charakter motywu wędrówki w literaturze. Omów na wybranych 2. Dramat niespełnienia ludzkich

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie Rok szkolny 2011/2012 LITERATURA 1. Idealiści i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposób kreowania takich bohaterów w literaturze różnych epok. 2. Wizerunek żony w literaturze. Porównaj różne ujęcia motywu,

Bardziej szczegółowo

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012

Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Tematy na maturę ustną z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012 Literatura 1. Różne obrazy okupacji hitlerowskiej w literaturze polskiej. Zaprezentuj temat, analizując i interpretując wybrane przykłady.

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZK. 2014/15 LITERATURA 1. Przedstaw sposoby istnienia tradycji biblijnej w literaturze późniejszych epok, analizując wybrane utwory 2.

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach.

I. LITERATURA. 5. Wina i kara w literaturze romantyzmu i innych epok, omów na wybranych przykładach. LISTA TEMATÓW DO CZĘŚĆI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W LEGNICY I. LITERATURA 1. Wizerunek diabła i złych mocy

Bardziej szczegółowo

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Uwagi OKE 1. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Obrzędy i obyczaje ludowe w literaturze. Omów sposoby ich przedstawiania i funkcje w wybranych utworach

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016

Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Lista tematów na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego rok szkolny 2015/2016 Nr Literatura 1. Literackie wizje polskiego dworu. Omów temat w oparciu o wybrane utwory. 2. Polska, ale jaka? Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego. z języka polskiego. w Zespole Szkół Budowlanych. im. B. Bukowskiego w Gdyni. rok szkolny 2014/2015 Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych im. B. Bukowskiego w Gdyni rok szkolny 2014/2015 LITERATURA 1. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Omów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA LISTA TEMATÓW

SZKOLNA LISTA TEMATÓW Literatura SZKOLNA LISTA TEMATÓW do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego ( stara matura ) dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w 2015r. i wcześniej w roku szkolnym 2015/2016 Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów do części wewnętrznej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014. Numer tematu 1. 2. 3. 4. 5. 6. I. Tematy z literatury Przedstaw funkcjonowanie motywu małych ojczyzn

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO w roku szkolnym 2013 / 2014 I LITERATURA 1. Samotność bohatera romantycznego i człowieka

Bardziej szczegółowo

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu

Uwagi LITERATURA. ... data i podpis dyrektora. Nr tematu Lista tematów z języka polskiego na część wewnętrzną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie Nr tematu LITERATURA

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 I. Literatura.

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 I. Literatura. Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2011/2012 I. Literatura. 1. Przedstaw obraz natury w wybranych utworach literackich XVII i XVIII wieku.. 2. Na wybranych przykładach

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013.

Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013. Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013. I. Literatura. 1. Przedstaw i porównaj literackie obrazy natury w wybranych utworach XVIII i XIX wieku. 2. Przedstaw

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA

Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego -MAJ I. LITERATURA Tematy na ustną część egzaminu dojrzałości z języka polskiego I. LITERATURA -MAJ 2011-1. Bohaterowie literatury XIX i XX w. Porównaj ich system wartości odwołując się do 2. Wizerunek rycerza w literaturze.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy MATURA 2014/2015 Tematy maturalne na egzamin wewnętrzny z języka polskiego LITERATURA 1. Przenikanie się obrzędów pogańskich i chrześcijańskich

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I LITERATURA 1. Katastrofizm w literaturze XX wieku. Przedstaw jego wyróżniki, analizując wybrane utwory

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010

LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 LISTA TEMATÓW NA EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2009/2010 1. LITERATURA 1. Motyw wędrówki w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich. 2. Różne ujęcia cierpienia

Bardziej szczegółowo

LITERATURA tematu Temat

LITERATURA tematu Temat Nr tematu LITERATURA Temat 1 Literackie dialogi z Bogiem. Omów temat na podstawie analizy wybranych 2 Funkcjonowanie stereotypów w społeczeństwie polskim. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie

Bardziej szczegółowo

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2013 LITERATURA 1. Na podstawie wybranych utworów omów funkcje ironii w literaturze. 2. Folklor jako inspiracja

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY

LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY LISTA TEMATÓW W ZSP W RZESZOWIE NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2014 Literatura: 1. Zainteresowanie wsią i ludowością. Omów zagadnienie, opierając się na wybranych utworach literatury polskiej. 2. Satyra i

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011

Szkolna lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego. - Zespół Szkół Budowlanych im. E.Kwiatkowskiego w Lublinie. Rok szkolny 2010/2011 LITERATURA 1. Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie, analizując wybrane dzieła literackie z różnych 2. Wizerunek żony w literaturze. Przedstaw różne ujęcia motywu, analizując wybrane dzieła 3. Różne

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI

LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO CHEMICZNYCH W TRZEBINI TEMATY LITERATURA 1. Motyw biesiady i jego funkcja

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie LITERATURA ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA CZĘŚĆ WEWNĘTRZNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2007/08 w Zespole Szkół im.simona Bolivara w Milejowie 1. Omów funkcjonowanie motywu przyrody, interpretując

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Znaczenie i funkcja tytułów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach literackich

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach

Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Szkolna lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego w sesji wiosennej 2013 przygotowana przez Komisję Języka Polskiego w ZSZiO w Sułkowicach Literatura 1.Motyw wiosny i jego funkcje. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura

Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym Literatura Lista tematów z języka polskiego na wewnętrzną część egzaminu maturalnego dla technikum w roku szkolnym 2012 2013 Literatura 1. Wzorce osobowe promowane w dziełach literackich różnych Rozwio temat na wybranych

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LISTA TEMATÓW PREZENTACJI NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 LITERATURA 1. Różne sposoby i funkcje ukazywania świata wewnętrznego bohatera w wybranych powieściach

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA

LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW LITERATURA LISTA TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA ABSOLWENTÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 LITERATURA 1. Obraz Paryża w literaturze zaprezentuj oblicza miasta, odwołując się do utworów

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego. Liczba przygotowanych tematów LITERATURA 2 4 7 8 0 1-3 7 1 3 S pieczęć szkoły identyfikator szkoły / identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szkolnym 2013/2014 Liczba

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W

LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LISTA TEMATÓW NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 OPRACOWANA W REGIONALNYM CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W LUBARTOWIE I. LITERATURA Numer Temat tematu 1 Inspiracje

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie

LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014. XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LISTA TEMATÓW DO USTNEJ CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie LITERATURA 1. Kobiety poetki i ich liryka. Przedstaw zagadnienie, odwołując

Bardziej szczegółowo

I. LITERATURA. literatury współczesnej.

I. LITERATURA. literatury współczesnej. Tematy do prezentacji maturalnej z języka polskiego w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół Zawodowych i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie tylko klasy TECHNIKUM I. LITERATURA 1. Omów portret

Bardziej szczegółowo

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010

Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 Tematy egzaminu ustnego z języka polskiego w roku szkolnym 2009/2010 ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Katastroficzna wizja świata w poezji i w malarstwie czasów wojny. Omów na wybranych

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2014/2015 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy szczęścia

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego 2 4 7 5 0 1 - F 1 3 4 O 1 8 I identyfikator szkoły/identyfikatory szkół w zespole Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego Planowana liczba zdających w roku szk. 2014/2015 50 Liczba przygotowanych

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2012/2013 LITERATURA 1. Związki człowieka z naturą jako temat utworu literackiego. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane dzieła pisarzy

Bardziej szczegółowo

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014

Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 Tematy na wewnętrzny egzamin maturalny z języka polskiego dla Liceum Profilowanego w Górze Kalwarii w roku szkolnym 2013/2014 I. LITERATURA 1. Motyw śmierci w literaturze średniowiecza i baroku. Omów temat

Bardziej szczegółowo

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku

Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku Strona 1 z 7 Tematy na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego w sesji wiosennej 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku L.P. LITERATURA Uwagi i zalecenia OKE Temat 1. Artysta

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE JĘZYK

TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE JĘZYK TEMATY NA USTNY EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 LXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE JĘZYK 1. Na przykładzie zgromadzonego przez siebie materiału językowego zaczerpniętego

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA

Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA Lista tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 LITERATURA 1. Funkcje motywu tańca w wybranych tekstach Przedstaw je, odwołując się do analizy wybranych utworów. 2.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura

Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w Technikum ZSOiZ w Mońkach w roku szkolnym 2013/2014 I. Literatura 1. Na podstawie konkretnych przykładów omów koncepcje losu ludzkiego zawarte w

Bardziej szczegółowo

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku w roku szkolnym 2011/ 2012 I. Literatura 1. Przedstaw na wybranych przykładach literackie krainy

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014

Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Zestaw tematów z języka polskiego na maturę ustną w IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie w roku szkolnym 2013/ 2014 Literatura 1. Człowiek marionetką w teatrze świata. Przedstaw funkcjonowanie motywu,

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie TEMATY NA CZĘŚĆ USTNĄ EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Literatura: 1. Funkcje motywu wędrówki w utworach literackich. Rozważ temat,

Bardziej szczegółowo

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego

... podpis przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego pieczęć szkoły.maj..2013... 3 0 2 7 0 0-0 3 1 A 2 identyfikator szkoły Miejscowość... data Lista ów na egzamin wewnętrzny z...języka polskiego.- literatura... (przedmiot, poziom) Planowana liczba zdających

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW TEMATÓW NA USTNĄ MATURĘ Z JĘZYKA POLSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 LITERATURA 1. Porównaj obrazy domu i rodziny w literaturze, analizując 2. Literackie portrety matek. Analizując celowo

Bardziej szczegółowo

Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012

Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 Lista tematów części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim w roku szkolnym 2011/2012 Literatura 1. Portret Sarmaty w literaturze baroku i

Bardziej szczegółowo

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA

Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA Tematy prezentacji maturalnych z języka polskiego MATURA 2012 LITERATURA 1. List jako źródło wiedzy o człowieku i jego czasach. Zaprezentuj temat, analizując wybrane przykłady literackie z różnych epok.

Bardziej szczegółowo

Zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 w sesji wiosennej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie.

Zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 w sesji wiosennej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Zestaw tematów na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 w sesji wiosennej w XXVII Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie. Literatura 1. Literatura szczęśliwych zakończeń. Omów

Bardziej szczegółowo

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011

Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Zestawy tematów na wewnętrzną część egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2010 / 2011 Tematy z literatury 1. Przepowiednie, proroctwa, wróżby. Omów funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych utworów

Bardziej szczegółowo

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na

21. Motyw snu i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach. 22. Funkcja fantastyki literackiej. Omów zagadnienie na V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kanclerza Jana Zamoyskiego W Dąbrowie Górniczej Lista tematów na egzamin wewnętrzny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014 Numer Literatura

Bardziej szczegółowo

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18.

17. Wpływ doświadczeń dzieciństwa na dorosłe życie człowieka. Zaprezentuj portrety psychologiczne wybranych bohaterów literackich. 18. Tematy do przeprowadzenia ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2014 obowiązujące w XX Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku I LITERATURA 1. Literackie reinterpretacje

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014.

Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. Lista tematów na maturę wewnętrzną z języka polskiego na Wydział Zaoczny w roku szkolnym 2013/2014. I. Literatura. 1. Gatunki biblijne i nawiązania do nich w literaturze późniejszych epok. Przywołaj i

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO ROK SZKOLNY 2013/14 I. LITERATURA 1. Bunt młodych w różnych epokach kulturowych. Omów jego przyczyny i konsekwencje, analizując wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013

ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 ZESTAW TEMATÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO NA USTNY EGZAMIN MATURALNY 2013 Strona 1 z 5 TEMATY LITERACKIE 1. Józef Piłsudski bohaterem literackim. Ukaż różnorodne ujęcia postaci Patrona naszej szkoły w literaturze

Bardziej szczegółowo

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu

LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu LISTA TEMATÓW NA USTNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO obowiązująca w roku szkolnym 2012/2013 w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu Nr tematu LITERATURA 1a Od herosa do pantoflarza różnorodne portrety

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROPOZYCJA TEMATÓW DO WEWNĄTRZSZKOLNEGO EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LITERATURA 1. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Zanalizuj problem w odniesieniu do najnowszej

Bardziej szczegółowo

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012.

Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. Lista tematów maturalnych na egzamin ustny z języka polskiego na rok szkolny 2011/2012. I LITERATURA 1. Miłośd i jej różne oblicza. Omów na przykładach dwóch 2. Groteska jako metoda kreowania rzeczywistości.

Bardziej szczegółowo

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki

Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki Lista tematów na część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego. Rok szkolny 2014/2015 Związki literatury z innymi dziedzinami sztuki 1. Omów rolę biesiady w życiu zbiorowości, odwołując się do różnych

Bardziej szczegółowo

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r.

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE. Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W PRASZCE Lista tematów na ustny egzamin z języka polskiego w sesji wiosennej 2014r. I Literatura 1. Motyw śmierci w literaturze różnych epok. Omów na

Bardziej szczegółowo

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010

Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Szkolna lista tematów - rok szk. 2009/2010 Literatura 1. Różne obrazy miasta w literaturze. Przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory. 2. Bohater tragiczny w utworach dramatycznych. Zanalizuj przykłady

Bardziej szczegółowo

TEMATY NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2013/2014

TEMATY NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2013/2014 TEMATY NA WEWNĘTRZNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO w ZSE i L w roku szk. 2013/2014 I. LITERATURA 1. Zaprezentuj różne koncepcje państwa, odwołując się do wybranych utworów literackich. 2. Różne

Bardziej szczegółowo

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru.

Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Ustna matura z języka polskiego. Tematy do wyboru. Rok szkolny 2014/2015 I Literatura 1. Portret władcy w literaturze. Przedstaw różnorodne ujęcia tematu na podstawie analizy 2. Podróż jako doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011

Tematy na egzamin wewnętrzny z. języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Tematy na egzamin wewnętrzny z języka polskiego na rok szkolny 2010/2011 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Opracował zespół w składzie: Justyna Czekańska Elżbieta Gancarz Karolina Krężałek

Bardziej szczegółowo