OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)"

Transkrypt

1 OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

2 Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 39 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 192 oddziałach opieką objęto dzieci. Ponadto 346 dzieci w wieku 3 6 lat uczęszczało do 16 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 14 szkołach podstawowych; łącznie wychowaniem przedszkolnym objęto dzieci. 2

3 Wychowanie przedszkolne 2010/ / / Liczba oddziałów w przedszkolach Liczba oddziałów przedszkolnych przy SP Łącznie 3

4 Szkolnictwo podstawowe W roku szkolnym 2012/2013 do 24 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów uczęszczało uczniów, którzy uczyli się w 404 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 23. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 142 sześciolatków. ZS-P Nr 1 SP Nr 17 4

5 Szkolnictwo podstawowe Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

6 Sprawdzian po klasie szóstej Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, w roku szkolnym 2012/2013 do sprawdzianu przystąpiło uczniów klas VI szkół podstawowych. 6

7 Sprawdzian po klasie szóstej (średnie wyniki szkół) L.p. Szkoła 2010/ / /2013 Punkty Stanin Punkty Stanin Punkty Stanin 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 25, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 3 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 4 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 5 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 6 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 7 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 8 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 9 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 10 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 11 28, , , Szkoła Podstawowa Nr 12 29, , Szkoła Podstawowa Nr 13 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 14 23, , , Szkoła Podstawowa Nr 15 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 16 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 17 28, , , Szkoła Podstawowa Nr 19 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 22 28, , Szkoła Podstawowa Nr 23 25, , , Szkoła Podstawowa Nr 24 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 25 26, , , Szkoła Podstawowa Nr , , Szkoła Podstawowa Nr 28 27, , ,1 8. 7

8 Sprawdzian po klasie szóstej 2010/ / /2013 Rzeszów 27,64 25,30 27,10 Podkarpacie 25,51 22,97 24,35 OKE 25,44 23,14 24,51 Polska 25,27 22,75 24,03 8

9 Sprawdzian po klasie szóstej Średnie wyniki sprawdzianu w miastach należących do Unii Metropolii Polskich kształtują się następująco: Białystok 26,40; Bydgoszcz 25,49; Gdańsk 26,38; Katowice 24,42; Kraków 28,40; Lublin 27,80; Łódź 24,95; Poznań 25,76; Rzeszów 27,10; Szczecin 25,23; Warszawa 29,00; Wrocław 27,20. 9

10 Szkolnictwo gimnazjalne W omawianym okresie do rzeszowskich ogólnodostępnych gimnazjów uczęszczało uczniów, którzy uczyli się w 174 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

11 Egzamin gimnazjalny W roku szkolnym 2012/13 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło: w części humanistycznej uczniów, w części matematyczno-przyrodniczej uczniów, w części językowej na poziomie podstawowym: j. angielski uczniów, j. niemiecki 65 uczniów, j. francuski 2 uczniów, w części językowej na poziomie rozszerzonym: j. angielski 1688 uczniów, j. niemiecki 24 uczniów. 11

12 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna obszar j. polski (pkt.) j. polski (%) historia, wos (pkt.) historia, wos (%) Polska 19, ,1 58 OKE 20,3 63,3 19,4 58,7 Podkarpacie 20, ,5 59 Rzeszów 21, ,

13 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) 13

14 Egzamin gimnazjalny Część matematyczno-przyrodnicza obszar matematyka (pkt.) matematyka (%) przyroda (pkt.) przyroda (%) Polska 13, ,5 59 OKE 14,4 49,7 17,2 61,6 Podkarpacie 14, ,3 62 Rzeszów 16, ,

15 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) 15

16 Egzamin gimnazjalny Część językowa obszar j. angielski (PP) j. angielski (PR) j. niemiecki (PP) j. niemiecki (PR) Polska 25,2 pkt. 63 % 18 pkt. 45 % 23,2 pkt. 58 % 16 pkt. 40 % OKE 25,2 pkt. 63 % 17,4 pkt. 44 % 23 pkt. 57,5 % 16,9 pkt. 42 % Podkarpacie 25,1 pkt. 63 % 17,3 pkt. 43 % 22,6 pkt. 57 % 15,8 pkt. 40 % Rzeszów 29,5 pkt. 74 % 22,6 pkt. 57 % 21 pkt. 53 % 16,8 pkt. 42 % 16

17 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) j. niem. 17

18 Egzamin gimnazjalny j. angielski j. niemiecki j. polski historia, wos matematyka przyroda Szkoła PP PR PP PR p. % s. p. % s. p. % s. p. % s. p. % s. p. p. % s. p. G Nr 1 24, , , G Nr 2 20, , G Nr 3 19, , G Nr 4 13, , , G Nr 5 20, , , G Nr 6 22, , , G Nr 7 21, , , G Nr 8 22, , , G Nr 9 24, , , G Nr 10 21, , , G Nr 11 20, , , G Nr 12 20, , , , , , G Nr 13 20, , , G Nr 14 21, , , Sportowe 18, , ,

19 Szkolnictwo ponadgimnazjalne Rzeszów był organem prowadzącym dla 47 szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych). W roku szkolnym 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało uczniów, pobierających naukę w 426 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

20 Egzamin maturalny Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. "Zdawalność" Polska 81 OKE 82 Województwo podkarpackie 82 Rzeszów 79 Szkoły "miejskie" 82,6 Licea ogólnokształcące 88 Licea profilowane 48 Technika 67 Technikum uzupełniające 60 Liceum uzupełniające 13 20

21 Egzamin maturalny (miasta UMP) Średnia zdawalność egzaminu maturalnego dla wszystkich typów szkół w miastach należących do Unii Metropolii Polskich wyniosła: Białystok 85,3 %,Bydgoszcz 79,66 %, Gdańsk 79,29 %, Katowice 83,09 %, Kraków 86 %, Lublin 85 %, Łódź 83,7 %, Poznań 81,85 %, Rzeszów 79 %, Szczecin 84,21 %,Warszawa 88 %,Wrocław 81,1 %. 21

22 Egzamin maturalny zdawalność Nazwa szkoły Liczba zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe Liczba Odsetek Zdało Nie zdało sukcesów absolwe ntów I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 2) VI Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 1) VII Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 2) VIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 3) IX Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 1) X Liceum Ogólnokształcące (ZSKU) XI Liceum Ogólnokształcące (ZS Ekon.) XII Liceum Ogólnokształcące (ZSO 4) XIII Liceum Ogólnokształcące (ZSA) XIV Liceum Ogólnokształcące (ZST) Liceum Profilowane Nr III (ZS Bnerg.) Liceum Profilowane Nr V (ZS Ekon.) Technikum Nr 1 (ZS Nr 1) Technikum Nr 2 (ZS Nr 2) Technikum Nr 4 (ZSG) Technikum Nr 5 (ZS Ekon.) Technikum Nr 6 (ZS Elektronicz.) Technikum Nr 7 (ZSM) Technikum Nr 8 (ZS Energ.) Technikum Nr 9 (ZST) Technikum Nr 10 (ZS Spoż.) Technikum Nr 11 (ZS Samoch.) Technikum Nr 12 (ZSKU) Technikum Uzupełniające Nr 3 (ZS Spoż.) Technikum Nr 13 (ZS Agroprzedsięb.) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia Liceum Plastyczne (ZS Plastycznych) Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ,

23 Egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego. Składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Do egzaminu zawodowego przystąpiło w Rzeszowie 151 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Dyplom otrzymało Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 1. Cukiernik Kucharz małej gastronomii Operator obrabiarek skrawających ,6 4. Mechanik pojazdów samochodowych ,4 5. Elektromechanik pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy ,7 7. Murarz ,6 8. Ślusarz ,5 23

24 Egzamin zawodowy Do egzaminu zawodowego przystąpiło w Rzeszowie uczniów techników i szkół policealnych. Dyplom otrzymało Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 1. Technik technologii żywności ,6 2. Technik ochrony środowiska Technik obsługi turystycznej ,6 4. Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych ,5 6. Technik elektryk Technik ekonomista ,7 8. Technik analityk Technik handlowiec ,3 10. Technik informatyk ,8 11. Technik elektronik ,1 12. Technik mechanik ,5 13. Technik mechatronik ,7 14. Technik usług fryzjerskich ,3 15. Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik hotelarstwa ,3 17. Technik organizacji usług gastronomicznych ,2 18. Technik geodeta ,3 19. Technik architektury krajobrazu Technik awionik ,8 21. Technik logistyk ,2 22. Kucharz ,3 23. Kelner ,6 24. Technik mechanik lotniczy Technik teleinformatyk Technik pojazdów samochodowych

25 Szkolnictwo artystyczne Rzeszów był organem prowadzącym dla trzech zespołów szkół artystycznych, w których kształciło się uczniów, w 55 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

26 Szkolnictwo specjalne W roku szkolnym 2012/2013 do szkół specjalnych uczęszczało 493 uczniów. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

27 Placówki oświatowo-wychowawcze Poza zaprezentowanymi wcześniej placówkami (przedszkola i szkoły) do zadań własnych Miasta Rzeszowa należało prowadzenie i finansowanie: Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz internatów. MDK przy ul. Osmeckiego 27

28 Internaty Lp. Internat przy szkole Liczba miejsc 1. Zespół Szkół Elektronicznych Internat ul. Dąbrowskiego Zespół Szkół Spożywczych Internat ul. Warszawska Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Internat ul. Sucharskiego Zespół Szkół Gospodarczych Internat ul. Naruszewicza Zespół Szkół Nr 2 Internat ul. Rejtana Zespół Szkół Plastycznych Internat ul. Staszica 16a Gimnazjum Specjalne Nr 15 Internat ul. Budziwojska RAZEM Lp. Internat przy Liczba szkole miejsc IX X XI XII I II III IV V VI 1. ZSElektronicznych ZSSpożywczych ZSKU ZSG ZS Nr ZSPlastycznych GSpecjalne Nr RAZEM % wykorzystania 96,06 95, ,91 94,34 92,61 91,56 80,92 73,82 60,11 28

29 Kadra nauczycielska Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach różnych typów prowadzonych przez Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła Nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego na przestrzeni 3 lat: Rok szkolny 2010/ / / Stopień awansu zawodowego Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel stażysta Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 KN liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych ogółem 57,6 % 21,7 % 17,4 % 3 % 0,3 % liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych 60,7 % 20,2 % 16 % 3 % 0,2 % ogółem liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych ogółem 62,1 % 21,8 % 13,7 % 2,3 % 0,1 %

30 Ewidencja szkół i placówek Miasto Rzeszów prowadzi ewidencję niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST oraz było organem dotującym działalność dydaktyczno-wychowawczą. W prowadzonej ewidencji zarejestrowanych było w roku szkolnym 2012/2013 łącznie 118 placówek. Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które nie otrzymywały dotacji to: Zawodowe Studium Masażu z Elementami Rehabilitacji, Policealne Studium Zawodowe Żak, AP Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego, Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja, Eureka Policealna Szkoła Zawodowa. 30

31 Programy finansowane ze środków UE (Comenius) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. Zespół Szkół Nr 3 (SP Nr 22) 2. Gimnazjum nr 2 3. Zespół Szkół Nr 6 (SP Nr 28) 4. III Liceum Ogólnokształcące 5. IV Liceum Ogólnokształcące Feliks podróżuje przez Europę opowiadanie bajek Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę Nasz region cząstką wspólnej Europy Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach UE Cyfrowa edukacja: europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi 6. Gimnazjum nr 8 Odnawialna Europa 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP Nr 27) Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości Termin realizacji Wartość projektu [EURO] Kwota dofinansowania [EURO] RAZEM

32 Programy finansowane ze środków UE (Leonardo ) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. Zespół Szkół Spożywczych 2. Zespół Szkół Technicznych 3. Zespół Szkół Mechanicznych 4. Zespół Szkół Technicznych 5. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych Szkoła innowacyjna dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Termin realizacji Wartość projektu [EURO] Kwota dofinansowania [EURO] RAZEM

33 Programy finansowane ze środków UE (POKL) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. ZS Technicznych 2. ZS Ekonomicznych 3. ZS Elektronicznych Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki 4. ZS Samochodowych Dobry zawód to dobra praca 5. ZSKU 6. ZS Gospodarczych 7. ZS Spożywczych Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie Mobilni zawodowo otwarci na przyszłość Nowe zawody nowe perspektywy Termin realizacji Wartość projektu [zł] Kwota dofinansowania [zł] , , , , , , , , , , , , , ,28 RAZEM , ,73 33

34 Programy finansowane ze środków UE (POKL) Lp. 1. Jednostka realizująca Zespół Szkół Mechanicznych Tytuł projektu Szkoła wysokich lotów kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Termin realizacji Wartość projektu [w zł] Wartość dofinansowania [w zł] Wkład własny [w zł] , , ,09 2. Zespół Szkół Gospodarczych Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość , , ,75 3. Zespół Szkół Mechanicznych Szkoła wysokich lotów praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie , , ,40 4. Zespół Szkół Samochodowych Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie , , ,46 5. Zespół Szkół Technicznych Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej , , ,27 6. Zespół Szkół Energetycznych Spawam, więc jestem na rynku pracy! , , ,72 7. Zespół Szkół Energetycznych Nauka i praktyka to najlepszy duet! , , ,35 RAZEM , , ,04 34

35 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt realizowany jest od 1 maja 2012 r. (do 31 października 2014 r.) w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 12 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a wartość projektu dla Gminy Miasto Rzeszów wynosi ,53 zł. Przedmiotem projektu dla Rzeszowa jest m. in.: organizacja praktyk i staży oraz szkoleń z autoprezentacji dla uczniów, organizacja szkoleń (studiów podyplomowych) dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny. 35

36 Radosna szkoła Radosna szkoła to rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych. W ramach programu organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw. Lp. Szkoła Nazwa zadania Kwota wydatków poniesionych w 2012 r. (w zł) dotacja wkład własny ogółem 1. SP Nr , , ,79 2. SP Nr , , ,64 3. SP Nr , , ,06 budowa placu zabaw 4. ZS-P Nr 5 (SP Nr 23) , , ,46 w ramach programu 5. ZS-P Nr 6 (SP Nr 27) , , ,10 Radosna Szkoła 6. ZS Nr 6 (SP Nr 28) , , ,52 7. ZS Specjalnych im. UNICEF , , ,74 RAZEM , , ,31 36

37 Pomoc materialna dla uczniów Miasto Rzeszów realizowało dla uczniów program pomocy materialnej finansowany ze środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa i miasta Rzeszowa w formie: stypendiów szkolnych (socjalnych) i zasiłków szkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 za okres od 1 września do 31 grudnia 2012 r. stypendium szkolne wypłacono 917 uczniom na kwotę zł, natomiast za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. 916 stypendystom na kwotę zł. Łącznie wypłacono stypendia szkolne na kwotę zł. W roku szkolnym 2012/2013 wypłacono 75 zasiłków szkolnych na kwotę zł. 37

38 Pomoc materialna dla uczniów W roku szkolnym 2012/2013 wypłacono 586 stypendiów za wyniki w nauce (w tym 15 podwyższonych stypendiów za wyniki w nauce) na kwotę zł oraz 70 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę zł. Przyznano także, dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 138 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę zł (w tym 1 podwyższone stypendium za wyniki w nauce) oraz 2 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę zł. Wypłacono również 136 Stypendiów dla młodego inżyniera na łączną kwotę zł. 38

39 Wyprawka szkolna Realizując rządowy program pomocy uczniom, dotyczący dofinansowania zakupu podręczników p. n. Wyprawka szkolna, wypłacono w 2012 roku środki finansowe w wysokości zł dla 1341 uczniów. 39

40 Dziękuję za uwagę. Listopad,

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014

SPIS TREŚCI. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2013/2014 SPIS TREŚCI Wstęp... 5 1. Ustawowe zadania oświatowe gmin i powiatów.. 6 2. Organizacja przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów. 11 2.1. Wychowanie przedszkolne...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA Załącznik do Uchwały nr XII/164/15 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2015 r. STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY NA LATA 2015 2020 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie. 2 1.1 Metodologia opracowania strategii...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2

Spis treści. I Wprowadzenie... 2. II Finansowanie oświaty... 2 Realizacja Strategii rozwoju gorzowskiej oświaty w latach 2011-2015 oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012 2013. Spis treści I Wprowadzenie... 2 II Finansowanie oświaty...

Bardziej szczegółowo

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Referat Rozwoju Wydział Rozwoju i Promocji Miasta Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Sprawozdanie z realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010 2020 za rok 2010 Marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2013/2014 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2014/2015 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016

o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Egzemplarz bezpłatny o ofercie edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w Legnicy w roku szkolnym 2015/2016 Jeżeli masz problem z wyborem szkoły, przyjdź do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej SUKCES SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI

INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI INFORMACJA NA POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI W DNIU 18 LUTEGO 2015 r. Punkt 3 INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE NA TEMAT FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020 W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES

RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ. Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES RODZIC JAKO DORADCA SWOJEGO DZIECKA PRZY WYBORZE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Biuro Edukacji m. st. Warszawy WCIES Dlaczego Rodzic? Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSO nr ZSO nr 2 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE ORAZ PLACÓWKI OŚWIATOWE Z POWIATU LĘBORSKIEGO ZSGŻiA ZSMI PCEZSP SOSW MDK INFORMATOR ROK SZKOLNY 204/205 PPP STAROSTWO POWIATOWE W LĘBORKU 84300 Lębork, ul.czołgistów

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.

Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok. Urząd Miejski w Białymstoku Departament Edukacji 15-950 Białystok ul. Waryńskiego 8 tel. (85) 869-63-30, fax. (85) 869-63-32 www.bialystok.pl INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Zdobądź z nami zawód

Zdobądź z nami zawód Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Zdobądź z nami zawód Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe, dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, praktyki, staże-wizyty zawodoznawcze i doradztwo

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego

INFORMATOR. Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego INFORMATOR o ś w i a t o w y P O W I AT U R Y P I Ń S K I E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5 Wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat rypiński korzystają z basenu w ramach lekcji wychowania fizycznego Starostwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 ZOK.4424.40.2013 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Hajnówka w roku szkolnym 2012/2013 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji o wynikach sprawdzianów

Bardziej szczegółowo