OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)"

Transkrypt

1 OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2012/2013)

2 Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2012/2013 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 39 przedszkoli prowadzonych przez samorząd. W 192 oddziałach opieką objęto dzieci. Ponadto 346 dzieci w wieku 3 6 lat uczęszczało do 16 oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w 14 szkołach podstawowych; łącznie wychowaniem przedszkolnym objęto dzieci. 2

3 Wychowanie przedszkolne 2010/ / / Liczba oddziałów w przedszkolach Liczba oddziałów przedszkolnych przy SP Łącznie 3

4 Szkolnictwo podstawowe W roku szkolnym 2012/2013 do 24 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Rzeszów uczęszczało uczniów, którzy uczyli się w 404 oddziałach. Średnia liczba uczniów w oddziale wyniosła 23. Naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 142 sześciolatków. ZS-P Nr 1 SP Nr 17 4

5 Szkolnictwo podstawowe Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

6 Sprawdzian po klasie szóstej Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, w roku szkolnym 2012/2013 do sprawdzianu przystąpiło uczniów klas VI szkół podstawowych. 6

7 Sprawdzian po klasie szóstej (średnie wyniki szkół) L.p. Szkoła 2010/ / /2013 Punkty Stanin Punkty Stanin Punkty Stanin 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 25, , , Szkoła Podstawowa Nr 2 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 3 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 4 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 5 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 6 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 7 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 8 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 9 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 10 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 11 28, , , Szkoła Podstawowa Nr 12 29, , Szkoła Podstawowa Nr 13 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 14 23, , , Szkoła Podstawowa Nr 15 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 16 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 17 28, , , Szkoła Podstawowa Nr 19 26, , , Szkoła Podstawowa Nr 22 28, , Szkoła Podstawowa Nr 23 25, , , Szkoła Podstawowa Nr 24 27, , , Szkoła Podstawowa Nr 25 26, , , Szkoła Podstawowa Nr , , Szkoła Podstawowa Nr 28 27, , ,1 8. 7

8 Sprawdzian po klasie szóstej 2010/ / /2013 Rzeszów 27,64 25,30 27,10 Podkarpacie 25,51 22,97 24,35 OKE 25,44 23,14 24,51 Polska 25,27 22,75 24,03 8

9 Sprawdzian po klasie szóstej Średnie wyniki sprawdzianu w miastach należących do Unii Metropolii Polskich kształtują się następująco: Białystok 26,40; Bydgoszcz 25,49; Gdańsk 26,38; Katowice 24,42; Kraków 28,40; Lublin 27,80; Łódź 24,95; Poznań 25,76; Rzeszów 27,10; Szczecin 25,23; Warszawa 29,00; Wrocław 27,20. 9

10 Szkolnictwo gimnazjalne W omawianym okresie do rzeszowskich ogólnodostępnych gimnazjów uczęszczało uczniów, którzy uczyli się w 174 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

11 Egzamin gimnazjalny W roku szkolnym 2012/13 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło: w części humanistycznej uczniów, w części matematyczno-przyrodniczej uczniów, w części językowej na poziomie podstawowym: j. angielski uczniów, j. niemiecki 65 uczniów, j. francuski 2 uczniów, w części językowej na poziomie rozszerzonym: j. angielski 1688 uczniów, j. niemiecki 24 uczniów. 11

12 Egzamin gimnazjalny Część humanistyczna obszar j. polski (pkt.) j. polski (%) historia, wos (pkt.) historia, wos (%) Polska 19, ,1 58 OKE 20,3 63,3 19,4 58,7 Podkarpacie 20, ,5 59 Rzeszów 21, ,

13 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) 13

14 Egzamin gimnazjalny Część matematyczno-przyrodnicza obszar matematyka (pkt.) matematyka (%) przyroda (pkt.) przyroda (%) Polska 13, ,5 59 OKE 14,4 49,7 17,2 61,6 Podkarpacie 14, ,3 62 Rzeszów 16, ,

15 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) 15

16 Egzamin gimnazjalny Część językowa obszar j. angielski (PP) j. angielski (PR) j. niemiecki (PP) j. niemiecki (PR) Polska 25,2 pkt. 63 % 18 pkt. 45 % 23,2 pkt. 58 % 16 pkt. 40 % OKE 25,2 pkt. 63 % 17,4 pkt. 44 % 23 pkt. 57,5 % 16,9 pkt. 42 % Podkarpacie 25,1 pkt. 63 % 17,3 pkt. 43 % 22,6 pkt. 57 % 15,8 pkt. 40 % Rzeszów 29,5 pkt. 74 % 22,6 pkt. 57 % 21 pkt. 53 % 16,8 pkt. 42 % 16

17 Egzamin gimnazjalny (miasta UMP) j. niem. 17

18 Egzamin gimnazjalny j. angielski j. niemiecki j. polski historia, wos matematyka przyroda Szkoła PP PR PP PR p. % s. p. % s. p. % s. p. % s. p. % s. p. p. % s. p. G Nr 1 24, , , G Nr 2 20, , G Nr 3 19, , G Nr 4 13, , , G Nr 5 20, , , G Nr 6 22, , , G Nr 7 21, , , G Nr 8 22, , , G Nr 9 24, , , G Nr 10 21, , , G Nr 11 20, , , G Nr 12 20, , , , , , G Nr 13 20, , , G Nr 14 21, , , Sportowe 18, , ,

19 Szkolnictwo ponadgimnazjalne Rzeszów był organem prowadzącym dla 47 szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych). W roku szkolnym 2012/2013 do szkół ponadgimnazjalnych uczęszczało uczniów, pobierających naukę w 426 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

20 Egzamin maturalny Do egzaminu maturalnego w maju 2013 roku przystąpiło absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości. "Zdawalność" Polska 81 OKE 82 Województwo podkarpackie 82 Rzeszów 79 Szkoły "miejskie" 82,6 Licea ogólnokształcące 88 Licea profilowane 48 Technika 67 Technikum uzupełniające 60 Liceum uzupełniające 13 20

21 Egzamin maturalny (miasta UMP) Średnia zdawalność egzaminu maturalnego dla wszystkich typów szkół w miastach należących do Unii Metropolii Polskich wyniosła: Białystok 85,3 %,Bydgoszcz 79,66 %, Gdańsk 79,29 %, Katowice 83,09 %, Kraków 86 %, Lublin 85 %, Łódź 83,7 %, Poznań 81,85 %, Rzeszów 79 %, Szczecin 84,21 %,Warszawa 88 %,Wrocław 81,1 %. 21

22 Egzamin maturalny zdawalność Nazwa szkoły Liczba zdających wszystkie przedmioty obowiązkowe Liczba Odsetek Zdało Nie zdało sukcesów absolwe ntów I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące IV Liceum Ogólnokształcące V Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 2) VI Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 1) VII Liceum Ogólnokształcące (ZS Nr 2) VIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 3) IX Liceum Ogólnokształcące (ZSO Nr 1) X Liceum Ogólnokształcące (ZSKU) XI Liceum Ogólnokształcące (ZS Ekon.) XII Liceum Ogólnokształcące (ZSO 4) XIII Liceum Ogólnokształcące (ZSA) XIV Liceum Ogólnokształcące (ZST) Liceum Profilowane Nr III (ZS Bnerg.) Liceum Profilowane Nr V (ZS Ekon.) Technikum Nr 1 (ZS Nr 1) Technikum Nr 2 (ZS Nr 2) Technikum Nr 4 (ZSG) Technikum Nr 5 (ZS Ekon.) Technikum Nr 6 (ZS Elektronicz.) Technikum Nr 7 (ZSM) Technikum Nr 8 (ZS Energ.) Technikum Nr 9 (ZST) Technikum Nr 10 (ZS Spoż.) Technikum Nr 11 (ZS Samoch.) Technikum Nr 12 (ZSKU) Technikum Uzupełniające Nr 3 (ZS Spoż.) Technikum Nr 13 (ZS Agroprzedsięb.) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia Liceum Plastyczne (ZS Plastycznych) Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ,

23 Egzamin zawodowy Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu zawodowego. Składa się z dwóch etapów: pisemnego i praktycznego. Do egzaminu zawodowego przystąpiło w Rzeszowie 151 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Dyplom otrzymało Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 1. Cukiernik Kucharz małej gastronomii Operator obrabiarek skrawających ,6 4. Mechanik pojazdów samochodowych ,4 5. Elektromechanik pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy ,7 7. Murarz ,6 8. Ślusarz ,5 23

24 Egzamin zawodowy Do egzaminu zawodowego przystąpiło w Rzeszowie uczniów techników i szkół policealnych. Dyplom otrzymało Lp. Nazwa zawodu Przystąpiło Liczba absolwentów % absolwentów 1. Technik technologii żywności ,6 2. Technik ochrony środowiska Technik obsługi turystycznej ,6 4. Technik budownictwa Technik urządzeń sanitarnych ,5 6. Technik elektryk Technik ekonomista ,7 8. Technik analityk Technik handlowiec ,3 10. Technik informatyk ,8 11. Technik elektronik ,1 12. Technik mechanik ,5 13. Technik mechatronik ,7 14. Technik usług fryzjerskich ,3 15. Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik hotelarstwa ,3 17. Technik organizacji usług gastronomicznych ,2 18. Technik geodeta ,3 19. Technik architektury krajobrazu Technik awionik ,8 21. Technik logistyk ,2 22. Kucharz ,3 23. Kelner ,6 24. Technik mechanik lotniczy Technik teleinformatyk Technik pojazdów samochodowych

25 Szkolnictwo artystyczne Rzeszów był organem prowadzącym dla trzech zespołów szkół artystycznych, w których kształciło się uczniów, w 55 oddziałach. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

26 Szkolnictwo specjalne W roku szkolnym 2012/2013 do szkół specjalnych uczęszczało 493 uczniów. Rok szkolny Liczba uczniów Liczba oddziałów Średnia liczba uczniów w oddziale 2010/ / /

27 Placówki oświatowo-wychowawcze Poza zaprezentowanymi wcześniej placówkami (przedszkola i szkoły) do zadań własnych Miasta Rzeszowa należało prowadzenie i finansowanie: Młodzieżowego Domu Kultury, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz internatów. MDK przy ul. Osmeckiego 27

28 Internaty Lp. Internat przy szkole Liczba miejsc 1. Zespół Szkół Elektronicznych Internat ul. Dąbrowskiego Zespół Szkół Spożywczych Internat ul. Warszawska Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Internat ul. Sucharskiego Zespół Szkół Gospodarczych Internat ul. Naruszewicza Zespół Szkół Nr 2 Internat ul. Rejtana Zespół Szkół Plastycznych Internat ul. Staszica 16a Gimnazjum Specjalne Nr 15 Internat ul. Budziwojska RAZEM Lp. Internat przy Liczba szkole miejsc IX X XI XII I II III IV V VI 1. ZSElektronicznych ZSSpożywczych ZSKU ZSG ZS Nr ZSPlastycznych GSpecjalne Nr RAZEM % wykorzystania 96,06 95, ,91 94,34 92,61 91,56 80,92 73,82 60,11 28

29 Kadra nauczycielska Liczba nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach różnych typów prowadzonych przez Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2012/2013 wyniosła Nauczyciele w podziale na stopnie awansu zawodowego na przestrzeni 3 lat: Rok szkolny 2010/ / / Stopień awansu zawodowego Nauczyciel dyplomowany Nauczyciel mianowany Nauczyciel kontraktowy Nauczyciel stażysta Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 KN liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych ogółem 57,6 % 21,7 % 17,4 % 3 % 0,3 % liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych 60,7 % 20,2 % 16 % 3 % 0,2 % ogółem liczba nauczycieli % wskaźnik poziomu wykształcenia w stosunku do zatrudnionych ogółem 62,1 % 21,8 % 13,7 % 2,3 % 0,1 %

30 Ewidencja szkół i placówek Miasto Rzeszów prowadzi ewidencję niepublicznych i publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne inne niż JST oraz było organem dotującym działalność dydaktyczno-wychowawczą. W prowadzonej ewidencji zarejestrowanych było w roku szkolnym 2012/2013 łącznie 118 placówek. Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkoły publicznej wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, które nie otrzymywały dotacji to: Zawodowe Studium Masażu z Elementami Rehabilitacji, Policealne Studium Zawodowe Żak, AP Edukacja Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego, Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja, Eureka Policealna Szkoła Zawodowa. 30

31 Programy finansowane ze środków UE (Comenius) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. Zespół Szkół Nr 3 (SP Nr 22) 2. Gimnazjum nr 2 3. Zespół Szkół Nr 6 (SP Nr 28) 4. III Liceum Ogólnokształcące 5. IV Liceum Ogólnokształcące Feliks podróżuje przez Europę opowiadanie bajek Młodzi odkrywają europejską sztukę, naukę, rozwój, korzenie, gospodarkę Nasz region cząstką wspólnej Europy Turystyczne poszukiwanie skarbów w centrum i na peryferiach UE Cyfrowa edukacja: europejski wymiar kultury poprzez edukacyjne blogi 6. Gimnazjum nr 8 Odnawialna Europa 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 (SP Nr 27) Zdrowe dzieci nadzieją przyszłości Termin realizacji Wartość projektu [EURO] Kwota dofinansowania [EURO] RAZEM

32 Programy finansowane ze środków UE (Leonardo ) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. Zespół Szkół Spożywczych 2. Zespół Szkół Technicznych 3. Zespół Szkół Mechanicznych 4. Zespół Szkół Technicznych 5. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Staż w Berlinie szansą na sukces zawodowy Poznaję systemy informatyczne nowoczesnego przedsiębiorstwa Praktyki zagraniczne dla operatorów obrabiarek numerycznych Szkoła innowacyjna dobre praktyki we wdrażaniu innowacji i autorskich rozwiązań w szkołach technicznych regionu Andaluzji Wymiana doświadczeń na poziomie europejskim gwarancją wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego Termin realizacji Wartość projektu [EURO] Kwota dofinansowania [EURO] RAZEM

33 Programy finansowane ze środków UE (POKL) Lp. Jednostka realizująca Tytuł projektu 1. ZS Technicznych 2. ZS Ekonomicznych 3. ZS Elektronicznych Kompetencje kadry IT kluczem do bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Dobre przygotowanie zawodowe atutem na rynku pracy Mobilność drogą do sukcesu w dziedzinie IT i elektroniki 4. ZS Samochodowych Dobry zawód to dobra praca 5. ZSKU 6. ZS Gospodarczych 7. ZS Spożywczych Nowoczesne budowanie to mobilność i uznanie Mobilni zawodowo otwarci na przyszłość Nowe zawody nowe perspektywy Termin realizacji Wartość projektu [zł] Kwota dofinansowania [zł] , , , , , , , , , , , , , ,28 RAZEM , ,73 33

34 Programy finansowane ze środków UE (POKL) Lp. 1. Jednostka realizująca Zespół Szkół Mechanicznych Tytuł projektu Szkoła wysokich lotów kurs szybowcowy dla młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie Termin realizacji Wartość projektu [w zł] Wartość dofinansowania [w zł] Wkład własny [w zł] , , ,09 2. Zespół Szkół Gospodarczych Kariera w hotelarstwie szansą na lepszą przyszłość , , ,75 3. Zespół Szkół Mechanicznych Szkoła wysokich lotów praktyki zawodowe młodzieży Zespołu Szkół Mechanicznych w Rzeszowie , , ,40 4. Zespół Szkół Samochodowych Diagnostyka samochodowa w szkole i warsztacie , , ,46 5. Zespół Szkół Technicznych Zawód operatora obrabiarek sterowanych numerycznie szansą zatrudnienia w zakładach Doliny Lotniczej , , ,27 6. Zespół Szkół Energetycznych Spawam, więc jestem na rynku pracy! , , ,72 7. Zespół Szkół Energetycznych Nauka i praktyka to najlepszy duet! , , ,35 RAZEM , , ,04 34

35 Podkarpacie stawia na zawodowców Projekt realizowany jest od 1 maja 2012 r. (do 31 października 2014 r.) w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie bierze udział 12 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, które prowadzą kształcenie zawodowe. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, a wartość projektu dla Gminy Miasto Rzeszów wynosi ,53 zł. Przedmiotem projektu dla Rzeszowa jest m. in.: organizacja praktyk i staży oraz szkoleń z autoprezentacji dla uczniów, organizacja szkoleń (studiów podyplomowych) dla nauczycieli w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, utworzenie 12 pracowni doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz doposażenie pracowni zawodowych w szkołach w materiały dydaktyczne, oprogramowanie, sprzęt informatyczny i specjalistyczny. 35

36 Radosna szkoła Radosna szkoła to rządowy program wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I III szkół podstawowych. W ramach programu organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymują wsparcie finansowe na: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz urządzenie szkolnego placu zabaw. Lp. Szkoła Nazwa zadania Kwota wydatków poniesionych w 2012 r. (w zł) dotacja wkład własny ogółem 1. SP Nr , , ,79 2. SP Nr , , ,64 3. SP Nr , , ,06 budowa placu zabaw 4. ZS-P Nr 5 (SP Nr 23) , , ,46 w ramach programu 5. ZS-P Nr 6 (SP Nr 27) , , ,10 Radosna Szkoła 6. ZS Nr 6 (SP Nr 28) , , ,52 7. ZS Specjalnych im. UNICEF , , ,74 RAZEM , , ,31 36

37 Pomoc materialna dla uczniów Miasto Rzeszów realizowało dla uczniów program pomocy materialnej finansowany ze środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie państwa i miasta Rzeszowa w formie: stypendiów szkolnych (socjalnych) i zasiłków szkolnych. W roku szkolnym 2012/2013 za okres od 1 września do 31 grudnia 2012 r. stypendium szkolne wypłacono 917 uczniom na kwotę zł, natomiast za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. 916 stypendystom na kwotę zł. Łącznie wypłacono stypendia szkolne na kwotę zł. W roku szkolnym 2012/2013 wypłacono 75 zasiłków szkolnych na kwotę zł. 37

38 Pomoc materialna dla uczniów W roku szkolnym 2012/2013 wypłacono 586 stypendiów za wyniki w nauce (w tym 15 podwyższonych stypendiów za wyniki w nauce) na kwotę zł oraz 70 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę zł. Przyznano także, dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, 138 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę zł (w tym 1 podwyższone stypendium za wyniki w nauce) oraz 2 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę zł. Wypłacono również 136 Stypendiów dla młodego inżyniera na łączną kwotę zł. 38

39 Wyprawka szkolna Realizując rządowy program pomocy uczniom, dotyczący dofinansowania zakupu podręczników p. n. Wyprawka szkolna, wypłacono w 2012 roku środki finansowe w wysokości zł dla 1341 uczniów. 39

40 Dziękuję za uwagę. Listopad,

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012)

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012) OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE (rok szkolny 2011/2012) Miasto Rzeszów organ prowadzący Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2011/2012 było organem prowadzącym dla 144 szkół i placówek różnych typów, w tym dla:

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 206 Praussa

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 05/06. województwo łódzkie Łódź, grudzień 06 Praussa 4, 94-03

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA. do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Katowice za rok szkolny 2015/2016 Ogólne informacje o szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

II Liceum Profilowane

II Liceum Profilowane Lp. Nazwa Szkoły Typ szkoły profil,. Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu ul. K Jagiellończyka 3 /0-7/ 788 5 89 http://zsb.mielec.pl / Zawodowa Nr Technikum Nr II Liceum Profilowane specjalność, zawód 7[06]

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, luty 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu

Bardziej szczegółowo

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08

POWIAT KONECKI. I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej 26-200 Końskie ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 POWIAT KONECKI I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej ul. kpt. Stoińskiego 4 tel./fax: 372-31-08 http://www.lo1konskie.ids.pl e-mail: lo1konsk@lo1.scholaris.pl dyrektor: mgr Marian Jankowski

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża

Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Informacja o planowanym naborze do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Miasto Łomża Zgodnie z danymi meldunkowymi w obowiązku przedszkolnym w nowym roku szkolnym 2008/2009 znajduje się 493 sześciolatków.

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2015/2016 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: Nazwa szkoły/zespołu Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu Podbudowa programowa ZSO Nr I PLO Nr I ZSO Nr

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 3 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w województwie śląskim EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2016 w województwie śląskim Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 4 1.2. Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych Nazwa szkoły/zespołu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013

Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Aneks do monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych absolwenci zarejestrowani w PUP w Suwałkach w roku 2013 Analiza ilościowa absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół wyższych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2017/2018 W nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 816 miejsc dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 256 miejsc

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Miasto: NYSA. Śr. pkt% cz. I cz. II

Miasto: NYSA. Śr. pkt% cz. I cz. II Gmina: GMINA NYSA Nazwa szkoły/zespołu: Typ egzaminu: 3[08] Miasto: NYSA CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W NYSIE TECHNIK ELEKTRYK 0 65,0 73,8 75,0 73,5 6 77,0 62,3 68,9 60 5 63,7 6 75,0 5,9

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY

PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OPOLE, NA ROK SZKOLNY 2017/2018 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych

Bardziej szczegółowo

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5

MIASTO JELENIA GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 85,5 50,8 78,2 59,5 CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA W JELENIEJ GÓRZE CENTRUM KSZTAŁCENIA PLEJADA - SZKOŁA POLICEALNA W JELENIEJ GÓRZE 1 513[02] OPIEKUN MEDYCZNY 27 26 96,3% 2 322[12] TECHNIK MASAśYSTA 4 1 25,0% 3 514[02] TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSĄ ROZWOJU Podsumowanie projektu dla szkół zawodowych realizowany w latach 2012-2015 CEL STRATEGICZNY I PODNOSZENIE JAKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA ORAZ WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy. XIII LO w Bydgoszczy. XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy. XIII LO w Bydgoszczy. XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy Lp Szkoła Oddział/profil/zawód Liczba przyjętych Liczba wolnych miejsc Informacja o naborze Bydgoszcz XII LO w Bydgoszczy Liceum turystyczno-artystyczna 8 22 Liceum humanistyczna 26 4 XIII LO w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2013 ROK (UZUPEŁNIENIE) Lipiec 2014 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Na

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI

KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI KSZTAŁCENIE DLA DOROSŁYCH W ŁODZI W Polsce osoby dorosłe, po uprzednim spełnieniu obowiązku szkolnego, mogą kontynuować proces edukacji w szkołach dla dorosłych oferujących kształcenie na różnych poziomach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. KS.PP. 0700-04/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2011 r. I Struktura zawodowa

Bardziej szczegółowo

1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014

1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 1. Informacja o wynikach egzaminu maturalnego i o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014 1) Egzamin maturalny A. Informacja o liczbie absolwentów szkół średnich

Bardziej szczegółowo

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl

POWIAT OSTROWIECKI. Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05. e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl POWIAT OSTROWIECKI Zespół Szkół 27-423 Bałtów 81 tel./fax: 041-264-10-05 e-mail:zsrbaltow@poczta.onet.pl http://www.baltow.go.pl - szkoła posiada internat - dyrektor: mgr Jarosław Chodała Technikum 35

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE UZYSKANYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W SESJI LETNIEJ 2011 r. Wyniki egzaminu zawodowego uzyskane w poszczególnych powiatach województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017

NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 NABÓR W POWIECIE KOŚCIERSKIM ROK SZKOLNY 2016/2017 W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 w szkołach Powiatu Kościerskiego przygotowaliśmy 752 miejsca dla uczniów trzecich klas gimnazjum, w tym: 238 miejsc

Bardziej szczegółowo

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26

Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 LUTY 2012 Formy kształcenia zawodowego: szkolne pozaszkolne 2/26 SZKOŁY PONADGIMNAZJALE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Liczba Liczba Rok szkolny szkół (ogółem) uczniów i słuchaczy szkół zawodowych uczniów i

Bardziej szczegółowo

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty

Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Oświata w województwie podlaskim w roku szkolnym 2009/2010. Wybrane zagadnienia. Wiesława Ćwiklińska Wicekurator Oświaty Charakterystyka województwa Delegatura w Suwałkach Delegatura w ŁomŜy Kuratorium

Bardziej szczegółowo

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015

PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE, w tym dla dorosłych: PLAN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW KL. I na rok szkolny Nazwa szkoły/zespołu Ogólnokształcących Nr I Ogólnokształcących Nr II Ogólnokształcących im. Prymasa Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe w m.st. Warszawie. Warszawa, 16 lutego 2011 r.

Szkolnictwo zawodowe w m.st. Warszawie. Warszawa, 16 lutego 2011 r. Szkolnictwo zawodowe w m.st. Warszawie Warszawa, 16 lutego 2011 r. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 2 Liczba uczniów szkół zawodowych Dla młodzieży Technika 43-14 436 uczniów Zasadnicze szkoły zawodowe

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014

Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjalne Centrum Biznesu Planowane kierunki kształcenia w zabrzańskich ch ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014 Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Drogi Gimnazjalisto! Planując dalszą

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji

INFORMATOR. o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat Zduńskowolski INFORMATOR o szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat zduńskowolski Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji www.powiatzdunskowolski.pl Zduńska Wola, luty

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski

EDUKACJA. Przedszkola. proszowicki. brzeski. bocheński. limanowski URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE EDUKACJA W W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM ROKU SZKOLNYM /14 87 Przedszkola 79 8 34 11 87 86 39 95 95 258 43 53 36 73 41 101 39 Przedszkola przeciętna liczba dzieci przypadająca

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin, za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin, za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin, za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki sześcioletniej szkoły podstawowej, egzaminów

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

POWIAT SKARŻYSKI. planowane języki obce: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski POWIAT SKARŻYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. (41) 251-39-28 fax: (41)251-12-58 e-mail: poczta@slowacki.info.pl www.slowacki.info.pl dyrektor

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA

OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA OFERTA EDUKACYJNA WROCŁAWIA Absolwentom wrocławskich gimnazjów proponuje się kontynuację nauki w następujących typach szkół: liceum ogólnokształcące technikum zasadnicza szkoła zawodowa Zapewnia przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58

POWIAT SKARśYSKI. II Liceum Ogólnokształcące. im. Juliusza Słowackiego 26-110 SkarŜysko-Kamienna ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 POWIAT SKARśYSKI I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego ul. 1 Maja 82 tel. 041-251-39-28, fax: 041-251-12-58 http://www.slowacki.info.pl e-mail:lo1_slowacki@poczta.onet.pl dyrektor: mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński

KIELCE-MIASTO. planowane języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, łaciński KIELCE-MIASTO I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 25-033 Kielce, ul. ks. Ściegiennego 15 tel. fax: (41) 361-28-16 e-mail:lo1@zeromski.pl, pukalskikielce@o2.pl www.zeromski.pl dyrektor mgr

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013.

Informator. Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego. rok szkolny 2012/2013. Starostwo Powiatowe w Mikołowie Informator Szkoły ponadgimnazjalne na terenie powiatu mikołowskiego rok szkolny 2012/2013 - rysunek - Mikołów 2012 r. Drodzy Gimnazjaliści! Zakończenie nauki w gimnazjum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące. matematyka geografia 1 30 Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniku Załącznik do uchwały Nr 16-48/11 Zarządu Powiatu z dnia 203.2011 r. Planowane w roku szkolnym 2011/2012 liczby oddziałów klas pierwszych i miejsc w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku

Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 2014 roku UCHWAŁA NR l!bjg]5/204 Zarządu Powiatu Mieleckiego z dnia 26 lutego 204 roku w sprawie ustalenia liczby klas pierwszych oraz liczby i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO LEGNICA MIASTO LEGNICA. Powiat: Gmina: Miasto: LEGNICA TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO LEGNICA MIASTO LEGNICA. Powiat: Gmina: Miasto: LEGNICA TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Powiat: Gmina: Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ("stary egzamin") według szkół i zawodów Sesja letnia 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Kolbuszowa, lipiec 2013 ABSOLWENCI SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski

POWIAT STASZOWSKI. Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37. dyrektor: mgr Jan Kubalski POWIAT STASZOWSKI Zespół Szkół Ogólnokształcących 28-210 Bogoria ul. Południowa 2 tel. 015-867-44-37 dyrektor: mgr Jan Kubalski - klasa z rozszerzonym programem j. polskiego, historii i geografii 23 miejsca

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zakończenie cyklu kształcenia - absolwenci szkół w roku szk. 2015/2016 MIASTO LEGNICA

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na zakończenie cyklu kształcenia - absolwenci szkół w roku szk. 2015/2016 MIASTO LEGNICA kwalifikacja AP EDUKACJA - ODDZIAŁ W LEGNICY, LEGNICA UL. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY 5D AP EDUKACJA - POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA DLA DOROSŁYCH W LEGNICY Florysta 9 2 230 210 22,2 91,3 R26 2 3 1 3 22,2 33,3

Bardziej szczegółowo

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015

w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2014/2015 Liczba dzieci 3-18 - letnich zamieszkałych w Tychach 1800 1600 1400 1200 1000 1081 1005 1018 990 960 1033 1041 1016

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA

Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu OFERTA EDUKACYJNA EKS Starostwo Powiatowe w Bolesławcu Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu tel./fax: (075) 735 1415 e-mail: oswiata@powiatboleslawiecki.pl OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU. rok 2014

RAPORT O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU. rok 2014 RAPORT O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU rok 2014 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 5a ust 4 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia

Bardziej szczegółowo

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych

Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Informacja o prognozach dostosowania szkół i placówek oświatowych w Łomży w świetle zmian demograficznych Przedszkola Rok urodzenia 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Wiek Kl VI

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak

SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU. Opracowała: Bożena Wyrębiak SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY NOWY SYSTEM EDUKACYJNY wprowadza się wcześniej zdawane kwalifikacje, równomiernie rozłożone w czasie nauki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2

MIASTO OPOLE. ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU COBRA W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 62,2 ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU ELITARNA SZKOŁA SŁUśB OCHRONY I BIZNESU "COBRA" W OPOLU 1 515[01] TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 12 2 16,7% NIEPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

Bardziej szczegółowo

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego

Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Historia Augustowskiego Centrum Edukacyjnego Augustowskie Centrum Edukacyjne zostało przekształcone w styczniu 2002 r. przez organ prowadzący tj. Starostę Powiatu Augustowskiego z dotychczasowego Zespołu

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych. Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Dni Otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych Rekrutacja 2014/2015 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE lp Nazwa i adres szkoły Terminy 1 Liceum Ogólnokształcące nr I Wrocław, ul Księcia Józefa Poniatowskiego 9 2 Zespół

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU

MIASTO WROCŁAW 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI COSINUS III WE WROCŁAWIU 026401-01 ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" WE WROCŁAWIU 026401-0151S ZAOCZNA POLICEALNA SZKOŁA ADMINISTRACJI "COSINUS III" 1 343[01] TECHNIK ADMINISTRACJI 49 37 75,5% 67,7 77,6 79,0

Bardziej szczegółowo

Edukacja w województwie malopolskim

Edukacja w województwie malopolskim Edukacja w województwie malopolskim Placówki wychowania przedszkolnego i szkolnictwo podstawowe 1 Przeciętna liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego a w roku szkolnym 2010/2011 (stan w dniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13. Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/13 Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Oferta edukacyjna w szkołach ponadgimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Mielecki na rok szkolny 2014/2015 Lp Nazwa Szkoły Typ szkoły profil, specjalność, zawód 1. Zespół Szkół Budowlanych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo