PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY"

Transkrypt

1 PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PODSTAWOWA SZKOŁA GEDANENSIS 2

2 3

3 PROGRAM DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY PODSTAWOWA SZKOŁA GEDANENSIS SPIS ROZDZIAŁÓW I O 'Programie...' 5 II Rys historyczny 7 III Siatka godzin 13 IV Cele wychowawcze 14 V Wewnątrzszkolny System Oceniania 23 VI Sześcioletnia Szkoła Podstawowa 33 A. Nauczanie zintegrowane klas I-III 35 B. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze klas I -VI 41 język angielski 41 język niemiecki 42 sztuka (muzyka) 44 wychowanie fizyczne 49 C. Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze klas IV-VI 57 matematyka 59 przyroda 63 język polski 68 historia i społeczeństwo 76 sztuka (plastyka) 81 VII Kadra w Podstawowej Szkole Gedanensis - rok 1999/ VIII Absolwenci PSG i szkoły, w których kontynuują naukę 87 IX Proponowane zajęcia pozalekcyjne 94 4

4 5

5 I. O Programie... Zdziwienie być może stwierdzenie to wzbudzi, Drodzy Rodzice, Kadro, Uczniowie, Szkoła to klimat stworzony przez ludzi, To coś co w sercu, a nie tylko w głowie Grzegorz Cichoszewski Otrzymujecie Państwo program dydaktyczno - wychowawczy Szkoły Gedanensis. Ten dokument posłuży Państwu do oceny założeń, jakie grono jej twórców przyjęło i skutecznie, jak się wydaje, wprowadza w życie. Analiza dziejów szkoły przedstawionych w Rysie historycznym przekona, jak myślę, że opracowany dokument jest efektem wielu doświadczeń i poszukiwań własnej drogi - drogi, której celem nadrzędnym jest wszechstronny rozwój dziecka. Opracowany program dydaktyczno - wychowawczy jest zgodny z założeniami Reformy Polskiej Edukacji i pokazuje, że stawiamy na harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania na wszystkich etapach edukacji, dostosowanych do okresów rozwojowych dziecka: etap I - klasy 1-3 szkoły podstawowej etap II - klasy 4-6 szkoły podstawowej etap III - klasy 1-3 gimnazjum Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu. Grzegorz Cichoszewski (dyrektor pedagogiczny) 6

6 7

7 II. RYS HISTORYCZNY Rok szkolny 1990/91 Grupa rodziców organizuje szkołę społeczną dla swoich dzieci z klas IV - VI. Zajęcia odbywają się w salach Gdańskiego Instytutu Teologicznego w Gdańsku - Wrzeszczu przy ul. Mireckiego 3. W trakcie roku szkolnego następuje zmiana na stanowisku dyrektora szkoły - zostaje nim p. Joachim Szyc (do czasu powołania nowego dyrektora, PO jest nauczyciel matematyki - Grzegorz Cichoszewski) W miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień trwają przygotowania do nowego roku szkolnego (remont nowej siedziby Szkoły, nabór uczniów do kl. O - IV i nabór uzupełniający do kl. V - VII, powołanie dyrektora d/s pedagogicznych w osobie p. Grzegorza Cichoszewskiego) Rok szkolny 1991/92 Szkoła jako Szkoła STO (Społeczne Towarzystwo Oświatowe) rozpoczyna zajęcia dydaktyczne w wyremontowanym budynku przy ul. Waryńskiego 36 (pomieszczenia dla klas O - VII, pokój nauczycielski, sekretariat, gabinet dyr. Szkoły, dyr. Pedagogicznego, pomieszczenie na salę komputerową, sala gimnastyczna, piwnice do zagospodarowania) W trakcie roku szkolnego dochodzi do konfliktu między dyrekcją szkoły, a Zarządem Koła STO, w lutym odchodzi dyrektor Joachim Szyc. Konflikt dotyczył sposobu zarządzania Szkołą i ingerencji grupy rodziców w sprawy dydaktyczno - wychowawcze. Grupa rodziców, identyfikująca się z parą Szyc - Cichoszewski, postanawia założyć nowe stowarzyszenie. Do czasu powołania nowego dyrektora PO jest dyrektor pedagogiczny. Nowym dyrektorem szkoły zostaje jeden z rodziców i po miesiącu następuje także zmiana na stanowisku dyrektora Pedagogicznego (na to stanowisko zostaje powołana nauczycielka nauczania początkowego - jedna z trójki nauczycieli deklarujących pozostanie w szkole STO) Następny miesiąc - następna zmiana na stanowisku dyrektora Naczelnego (na to stanowisko powołany zostaje drugi z nauczycieli deklarujących pozostanie w szkole STO) Czerwiec - kolejna zmiana na stanowisku dyrektora szkoły (człowiek z zewnątrz) Zapada ostateczna decyzja o odejściu ze szkoły 19 nauczycieli (90%) i 88 uczniów z rodzicami (70%). Lipiec - powołanie Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis Lipiec/sierpień - otrzymanie lokalizacji nowej szkoły, wraca p. Joachim Szyc. Szaleńczy remont budynku - walka z czasem. Rok szkolny 1992/ Wyjazd uczniów i nauczycieli do Wdzydz Kiszewskich na tzw. Zieloną Szkołę. 8

8 Uroczyste otwarcie Podstawowej Szkoły Gedanensis (kl. I - VIII, 160 uczniów, 25 nauczycieli), połączone z wielkim festynem rekreacyjnym. czerwiec - pierwsi absolwenci Szkoły Gedanensis kończą zajęcia i wszyscy pomyślnie zdają egzaminy do wybranych szkół średnich. Rok szkolny 1993/94 po kolejnym remoncie Podstawowa Szkoła Gedanensis rozpoczyna zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w klasach O - VIII / 180 uczniów, 27 nauczycieli / Rada Rodziców wraz z Samorządem Szkolnym przygotowuje koncert z okazji Święta Edukacji zorganizowane przez społeczność szkolną imprezy to między innymi : - pasowanie na ucznia PSG - zabawa andrzejkowa - koncert kolęd Wieczór Opłatkowy - zabawa karnawałowa - Dzień Absolwenta - Dzień Ziemi w szkole gościmy : - grupę nauczycieli ze Szwecji - duet gitarowy z koncertem wielkanocnym - grupy studentów z Wydziału Biologii, Geografii i Pedagogiki UG - grupę pracowników z Ośrodka Metodycznego w Łomży - grupę Animatorów Pedagogiki Freneta organizujemy dla uczniów wyjazdy do : - Warszawy (kl. II, III) - Olsztyna (kl. IV VI) - Krakowa (kl. VI, VII) - Malborka - Klukowej Huty ( Zielona Szkoła ) - Wdzydz Kiszewskich (kl. I III) - Sasina Samorząd Szkolny organizuje i prowadzi sklepik szkolny (pieczywo, art. szkolne) pozyskujemy dodatkowe pomieszczenia, klasa I otrzymuje własną salę lekcyjną (do tej pory zajęcia odbywały się w sali świetlicy szkolnej) nawiązujemy współpracę z Zakładem Stomatologii AMG (wszyscy uczniowie korzystają z okresowych przeglądów stomatologicznych) po zakończeniu I - go semestru przeprowadzamy badania wyników osiągnięć z matematyki i j. polskiego w grupie uczniów z klas VII - VIII z inicjatywy nauczycieli inaugurujemy cykl Spotkań Czwartkowych (spotkania kadry pedagogicznej z p. Wandą Walter - szkolnym psychologiem) dyrekcja i nauczyciele otrzymują wysoką powizytacyjną ocenę pracy dydaktyczno wychowawczej (wizytację z ramienia Kuratorium Oświaty przeprowadziła p. Elżbieta Lamparska) z inicjatywy Samorządu Szkolnego organizujemy w Dniu Dziecka zbiórkę pieniędzy na operację dziecka chorego na białaczkę po wielomiesięcznych konsultacjach powstaje zapisany w formie książeczki Program Dydaktyczno-Wychowawczy Podstawowej Szkoły Gedanensis rok szkolny zakończony zostaje Festynem Rodzinnym 9

9 Rok szkolny 1994/95 inauguracja roku szkolnego połączona z rejsem katamaranem RUBIN i wizytą w jednostce wojskowej na Helu (w programie uroczystości: zwiedzanie jednostki, okrętów bojowych, projekcja filmów związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej, festyn wojskowy, tradycyjna wojskowa grochówka, itp.), (w uroczystościach brali udział uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście wśród nich między innymi Tomasz Sowiński - w-ce przewodniczący Rady Miasta Gdańska, kmdr Jerzy Komorowski - Dowództwo Marynarki Wojennej R P, kmdr Zbigniew Ziemba - komendant Portu Wojennego Hel; naukę rozpoczyna 179 uczniów, a pracę 28 nauczycieli) po pożarze Hali Stoczni Gdańskiej (spalił się cały szkolny sprzęt sportowy) zajęcia WF odbywają się w sali klubu ATLETA 40 tu uczniów szkoły bierze udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 95 (najmłodszym uczestnikiem jest Jacek Rachwał z kl. I) uczniowie PSG organizują zbiórkę pieniędzy, podręczników szkolnych i artykułów papierniczych dla dzieci, które straciły wszystko po wybuchu gazu w bloku przy ul. Wojska Polskiego szkoła jest organizatorem Zawodów Pływackich Szkół Niepublicznych (w zawodach wzięło udział sześć szkół) Festyn Rodzinny kończy rok szkolny, a uczniowie korzystają z wakacyjnych wyjazdów do Bratysławy, Budapesztu i Wiednia oraz obozu żeglarskiego na Mazurach Rok szkolny 1995/96 pod opieką 30 nauczycieli, naukę w szkole rozpoczyna w klasach I - VIII 190 uczniów (nowością są zajęcia konwersacji z języka angielskiego prowadzone w grupach lektorskich przez rodowitego Anglika - Adama Greena) szkoła pozyskuje dodatkowe pomieszczenia na zajęcia z terapii pedagogicznej i naukę języka niemieckiego w grupach lektorskich uczniowie organizują zbiórkę pieniędzy i aukcję własnych prac plastycznych na rzecz dzieci z Domu Małego Dziecka w Oliwie. redakcja szkolnej gazety Mów Głośno wydaje kolejny numer pisma swoją działalność rozpoczyna chór szkolny prowadzony przez Mirosława Topolewskiego - członka Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, absolwenta Wydziału Dyrygentury Szkoły Muzycznej w Gdańsku TV Gdańsk przygotowuje program telewizyjny dotyczący organizowanego przez uczniów szkoły Preludium Opłatkowego z okazji Dnia Dziecka, nauczyciele przygotowują i występują przed uczniami w przedstawieniu Pchła Szachrajka dyrektor pedagogiczny Grzegorz Cichoszewski na zakończenie roku szkolnego, przygotowuje i prezentuje wiersz o uczniach z klasy ósmej (wiersze dyrektora dla klas kończących szkołę są tradycją szkoły od początku jej istnienia) Festyn Rodzinny kończy kolejny rok szkolny 10

10 Rok szkolny 1996/97 po kolejnym remoncie (malowanie, wymiana wykładzin podłogowych, na froncie budynku pojawia się duża tablica reklamowa z logo szkoły) pod okiem 30 nauczycieli nowy rok szkolny wita 174 uczniów z klas I - VIII do użytku zostają oddane nowe pomieszczenia biblioteki i czytelni społeczność szkolna tworzy Reguły Życia PSG szachowa reprezentacja PSG zdobywa I - sze miejsce w Otwartych Szachowych Mistrzostwach Gdańska z okazji lecia miasta grupy Odysei Umysłu prowadzone przez nauczycieli PSG p. Joannę Górną i p. Wiolettę Knitter zdobywają I - sze miejsca w swoich kategoriach na Ogólnopolskim Festiwalu OM i w nagrodę wyjeżdżają na Światowy Finał OM do Waszyngtonu w USA reprezentacja PSG zdobywa drużynowo I - sze miejsce w Zawodach Pływackich Szkół Niepublicznych gościmy w szkole : - grupy OM z USA - p. Andrzeja Samsona - warszawskiego psychologa z wykładem n/t Zdrowej Szkoły - dyrektorów szkół niepublicznych Gdańska, Gdyni, Sopotu, Wejherowa, Żukowa i Redy - animatorów pedagogiki Freineta z Regionu Gdańskiego kontynuujemy współpracę z Wydziałem Matematyki UG (szkoła ćwiczeń), Instytutem Pedagogiki UG, AWF w Gdańsku i Wydziałem Biologii UG po raz kolejny wszyscy absolwenci PSG pomyślnie zdają egzaminy i dostają się do wybranych szkół średnich Rok szkolny 1997/98 PSG zostaje poddana szczegółowej kontroli i ocenie przez p. wizytator Elżbietę Lamparską z Wydziału Kształcenia Podstawowego Kuratorium Oświaty w Gdańsku (bardzo dobra ocena powizytacyjna potwierdziła trafność wyboru dydaktycznowychowawczej koncepcji szkoły) z inicjatywy uczniów PSG, p. Mirka Brzany (nauczyciel muzyki w PSG) i dyrektora pedagogicznego szkoła po raz kolejny jest organizatorem imprezy Sie ma z kolędą (licytację SERC WSTĘPU z autografem Jurka Owsiaka prowadził p. Mirosław Baka - aktor Teatru Wybrzeże) zajęcia koła matematycznego w grupach klas V-VI i VII-VIII prowadzi nauczyciel III LO GYNIA p. Wojciech Tomalczyk uczniowie klas ósmych biorą udział w Gdańskiej Żabie (organizowany przez Liceum Autonomiczne otwarty konkurs z j. polskiego i matematyki; do ścisłego finału dociera czterech uczniów naszej szkoły) po udanych występach na Ogólnopolskim Festiwalu OM, grupa odysejowa wyjeżdża na Finał Europejski OM do Maastricht w Holandii jesteśmy organizatorami : - Otwartych (comiesięcznych) Turniejów Szachowych - Konkursu Przyrodniczego Benc jabłkiem w głowę - Zawodów Pływackich Szkół Niepublicznych - Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej uczniowie kl. VII piszą próbny TEST KOMPETENCJI z j. polskiego i matematyki 11

11 organizujemy wakacyjne wyjazdy do Włoch i Zakopanego Rok szkolny 1998/99 duża liczba chętnych i sytuacja lokalowa powodują, że naukę rozpoczyna 202 uczniów (w tym dwie klasy pierwsze - taka liczba uczniów jest najwyższą od początku istnienia szkoły) nauka jazdy na łyżwach (zajęcia na lodowisku) wchodzi do siatki obowiązkowych zajęć dydaktycznych w Podstawowej Szkole Gedanensis następuje rejestracja Szkolnego Klubu Sportowego Gedanensis z działającą sekcją szachową (trwają przygotowania do utworzenia sekcji judo i sekcji pływackiej) trwają przygotowania do powitania roku szkolnego 1999/2000 w nowych, wynikających z założeń Reformy Edukacji, strukturach organizacyjnych (Sześcioletnia Podstawowa Szkoła - PSG, Trzyletnie Gimnazjum GG) organizujemy zimowe wyjazdy uczniów do Murzasichla koło Zakopanego i Aprici we Włoszech bierzemy udział między innymi w : - Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Pływaniu - Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Szachach - Międzyszkolnym Turnieju Judo - Międzyszkolnych Zawodach w Biegach Przełajowych - Międzyszkolnych Zawodach Triatlonowych - Konkursie Języka Angielskiego Improve Your English - Konkursie Języka Niemieckiego Teste Dein Deutch - Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR Europejskim Finale OM w Kłajpedzie na Litwie organizujemy między innymi : - Zawody Pływackie Szkół Niepublicznych - Konkurs Poezji Angielskiej - Konkurs Piosenki Angielskiej - Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej - Sie ma z kolędą w ramach VII Finału WOŚP gościmy w szkole między innymi : - Dyrektorów Szkół Niepublicznych - Zespół Instrumentów Dętych z Wojskowego Liceum Muzycznego - Marka Konkolewskiego z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku (prelekcja w klasach I - III n/t bezpieczeństwa w ruchu pieszym) - aktorów Teatru Wybrzeże i Teatru Miniatura samorząd szkolny jest inicjatorem zbiórki pieniędzy na rzecz uchodźców z Kosowa oraz zbiórki ubrań i środków czystości dla podopiecznych Caritasu powstaje Hymn Podstawowej Szkoły Gedanensis dochodzi do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Szkoły Gedanensis (ustępujący zarząd otrzymuje absolutorium, przegłosowane zostają poprawki do Statutu, wybory władz Stowarzyszenia) uczniowie klasy ósmej piszą Testy Kompetencji, zastępujące egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych (uzyskane wyniki pozwalają wszystkim kontynuować naukę w wybranych szkołach) 12

12 absolwentami szkoły stają się nie tylko uczniowie klasy ósmej, ale także uczniowie klasy szóstej, którzy w myśl Reformy Edukacji w następnym roku rozpoczną naukę w gimnazjum organizujemy wakacyjne wyjazdy do Francji i na Mazury Rok szkolny 1999/2000 wchodzi w życie Reforma Edukacji, naukę rozpoczyna 110 uczniów w Podstawowej Szkole Gedanensis (klasy I - VI Sześcioletniej Szkoły Podstawowej, kl. VIIIa, VIIIb Ośmioletniej Szkoły Podstawowej) oraz 12 uczniów w Gimnazjum Gedanensis (klasa I Trzyletniego Gimnazjum) klasa gimnazjalna realizuje zajęcia dydaktyczne z chemii, fizyki i informatyki w pracowniach przedmiotowych Zespołu Szkół nr 9 (cykl zblokowanych zajęć odbywa się poza GG raz w tygodniu) nauczyciele oraz uczniowie PSG i GG tworzą Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) w czytelni szkolnej powstaje stanowisko internetowe dla uczniów zainteresowanych internetem trwają kolejne konsultacje grup przedmiotowych dotyczące opracowania nowego Programu Dydaktyczno - Wychowawczego PSG i GG wizytacja PSG i GG pod kątem zgodności dokumentacji z przepisami Reformy Edukacji (wizytację przeprowadza p. wizytator Lucyna Miniewicz z Pomorskiego Kuratorium Oświaty) PSG i GG są współorganizatorem wyjazdowego szkolenia dyrektorów szkół niepublicznych w Tuchomiu (zajęcia warsztatowe n/t Wewnętrzne Mierzenie Jakości Pracy Szkoły prowadzi gościnnie p. Dariusz Grzesik) uczniowie PSG i GG biorą udział między innymi w : - Międzynarodowym Konkursie Matematycznym KANGUR 2000 (80 osób) - Międzynarodowym Konkursie w Zabawach Logicznych i Matematycznych PARYŻ 2000 (Marcin Gorgol z kl. VIa zajmuje wysoką lokatę w półfinałach i wyjeżdża do Wrocławia na finał konkursu) - Otwartych Mistrzostwach Młodzieży w Judo - Konkursie Języka Angielskiego Improve Your English (Krzysztof Ratnicki z kl. VIIIa otrzymuje tytuł finalisty, a Katarzyna Kręglewska z kl. VIIIb tytuł laureata konkursu) samorząd szkolny organizuje zbiórkę pieniędzy i artykułów papierniczych dla uczniów ze szkoły podstawowej w Gwatemali (za zebrane pieniądze zakupiono sprzęt sportowy) nauczyciele wraz z uczniami przygotowują uroczyste obchody Powitania Wiosny (Konkurs na Jadalną Marzannę, Konkurs Wiosennego Nakrycia Głowy, Konkurs Wiosennej Gałęzi, Konkurs na Wiosenną scenkę Rodzajową, impreza zakończona występami nauczycieli) wizyta uczniów z kl. VIa w Domu Małego Dziecka w Oliwie (uczniowie sami zebrali dary i przygotowali koncert połączony z zajęciami integracyjnymi) od kwietnia (zamiast zajęć na lodowisku) rozpoczynają się zajęcia nauki gry w tenisa stołowego (zajęcia odbywają się w dwóch grupach wiekowych i prowadzone są przez trenerów na terenie Hali Tenisowej MRKS na Gdańskiej Zaspie) Program Dydaktyczno-Wychowawczy PSG i GG zostaje oddany do druku 13

13 III. SIATKA GODZIN Podstawowa Szkoła Gedanensis Lp Przedmiot kl. I kl. II kl. III 1 nauczanie zintegrowane Język polski Język angielski Język niemiecki Matematyka Przyroda Historia i społeczeństwo Sztuka / muzyka / Sztuka / plastyka / Wychowanie Fizyczne Basen Lodowisko/Tenis stołowy Katecheza Godziny wychowaw kl. IV kl. V kl. VI R A Z E M

14 IV. CELE WYCHOWAWCZE Celestyn Freinet : Maksymalny rozwój osobowości dziecka w łonie rozumnie pojętej wspólnoty, której służy i która jemu służy Ideałem wychowawczym szkoły jest człowiek, który potrafi żyć szczęśliwie, będąc jednocześnie źródłem szczęścia dla innych. Żyć szczęśliwie to znaczy między innymi: rozwijać się zgodnie ze swoimi możliwościami być twórczym kochać siebie i innych być odpowiedzialnym dokonywać właściwych wyborów życiowych utrzymywać bliskie i autentyczne relacje z innymi ludźmi Naczelnym naszym celem wychowawczym jest stworzenie wystarczająco dobrych warunków do prawidłowego indywidualnego rozwoju ucznia jak i jego rozwoju społecznego. Najważniejszą sprawą w rozwoju indywidualnym każdego ucznia jest kształtowanie i umacnianie u niego poczucia własnej wartości. Chcemy to osiągnąć poprzez : okazywanie zainteresowania każdym uczniem rozmowy na tematy osobiste podnoszone przez uczniów witanie się z uczniami tak, żeby było widać, że ich lubimy podkreślanie rzeczy dobrych bycie dobrym modelem ról życiowych słuchanie opracowanie wraz z uczniami konkretnych metod postępowania w sytuacjach konfliktowych zwracanie się do uczniów po imieniu nie używanie przezwisk, nie jesteśmy złośliwi ani cyniczni poznawanie szczególnych umiejętności każdego ucznia dzielenie się z rodzicami uwagami o dziecku informujemy uczniów o decyzjach ich dotyczących zachęcanie uczniów do wypowiadania własnych opinii A. UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE Człowiek jest istotą społeczną. Jego przywilejem jest to, by żyć wśród innych ludzi i dąży do tego, aby mieć kolegów, przyjaciół, tych których kocha i którzy jego kochają. Potrzeby są jednymi z niezbędnych potrzeb, których zaspokojenie warunkuje prawidłowy rozwój osobowości i szczęśliwe życie. Ucieczka w samotność lub agresja są zwykle spowodowane niedostatkiem umiejętności społecznych, co powoduje wiele napięć emocjonalnych, a nawet może wprowadzić jednostkę w stan personalnej frustracji. Ucząc dziecko skutecznego wyrażania siebie poprzez różne formy ekspresji, zapobiegamy tworzeniu się neurotyzmu. Im sprawniej, bardziej świadomie i różnorodnymi środkami wyrazu człowiek operuje, tym śmielej i chętniej wchodzi on w interakcję z otoczeniem. Umiejętność 15

15 wyrażania myśli i uczuć daje poczucie bezpieczeństwa, a tym samym zachęca do samo rozwoju. Ćwiczenia i zabawy oparte na komunikowaniu się dzieci między sobą doskonalą zdolność porozumiewania się, umożliwiają lepsze wzajemne poznanie, a tym samym uaktywniają społecznie uczniów i integrują grupę. Społeczność szkoły Gedanensis tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice. Działalność nasza zmierza do tego, aby maksymalnie zintegrować całą szkolną rodzinę i stworzyć z niej jeden sprawny organizm. Dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który wybiera się w świat bardzo ważna jest świadomość, gdzie są jego korzenie, jego dom. Pragniemy, by naszych wychowanków krzepiła pamięć, iż ich uczniowskimi korzeniami jest szkoła Gedanensis. 1. Komunikacja a) Ćwiczenia doskonalące umiejętność wielostronnego wyrażania siebie oraz umiejętności odbierania komunikatu : Język polski drama jako sposób interpretacji utworu literackiego ćwiczenia stylistyczne wokół formy listu, dziennika, autora charakterystyki Sztuka (muzyka) ćwiczenia doskonalące porozumiewanie się pozawerbalne zespołowe improwizacje instrumentalne improwizacje wokalne (nauka nadawania wypowiedzi odpowiedniej intonacji - wokalizacja) Gest zagadki pantomimiczne i baletowe zabawy muzyczno-komunikacyjne (np. Marionetki, Żelazo i Magnes", Lepienie rzeźby ) Sztuka (plastyka) ćwiczenia doskonalące umiejętność wyrażania swych uczuć i nastroju poprzez formy plastyczne Języki obce nauka języków obcych w celu umożliwienia naszym uczniom komunikowanie się z ludźmi z innych stron świata b) Ćwiczenia doskonalące umiejętności asertywne : Asertywność - to umiejętność wyrażania własnych przekonań i bycie sobą niezależnie od oczekiwań innych ludzi. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie i pragnienia drugiej osoby. 16

16 Teoria asertywności jest oparta na założeniu, że każdy człowiek posiada pewne podstawowe prawa, może je sam wyraźnie określać i bronić, jeżeli tego nie zrobi to inni ludzie - z konieczności - określą za niego jego rolę, a wówczas przestanie on być sobą. Chcemy naszych uczniów nauczyć jak łagodnie, stanowczo i bez lęku mogą bronić swoich praw. Jak oduczyć ich agresywności i uległości, pokazać im jak mogą żyć w zgodzie z sobą i innymi. Dzieciom (zwłaszcza z klas starszych) chcemy zaproponować ćwiczenie konkretnych zachowań asertywnych : reagowanie na krytykę i atak wyrażanie gniewu wyrażanie własnych opinii i przekonań wyrażanie uczuć pozytywnych c) Ćwiczenia integracyjne : wykorzystywanie kłótni, spięć i sprzeczek między dziećmi do uczenia ich kompromisowego rozwiązywania konfliktów, uświadamianie potrzeby respektowania zasad demokracji i tolerancji wobec ludzi o odmiennych poglądach oraz konieczności częściowej rezygnacji z egoistycznych pragnień własnego ja dla dobra ogółu. wspólne dekorowanie i sprzątanie klasy. stworzenie ze szkoły drugiego domu, tj stworzenie takich więzi ucznia ze szkołą, aby swobodnie, chętnie wypowiadał swoje myśli; dbał o porządek, był odpowiedzialny za zachowanie swoje i kolegów, a co najważniejsze - by lubił przebywać w szkole praca nad ścisłym zespoleniem ucznia ze środowiskiem, wyrabianie potrzeby przebywania w otoczeniu zieleni, natury, prowadzenie lekcji otwartych poświęconych ochronie środowiska, organizowanie wycieczek środowiskowych, organizowanie prac na rzecz ochrony przyrody oraz imprez związanych z Dniem Ziemi kształtowanie właściwej postawy wobec ludzi niepełnosprawnych, nawiązywanie kontaktów ze szkołami i przedszkolami dla dzieci chorych, zajęcia integracyjne przygotowywanie występów szkolnych z udziałem całej społeczności (uczniowie, nauczyciele, rodzice). wycieczki i zabawy szkolne, w czasie których można przeprowadzić ćwiczenia i zabawy integracyjne. lekcje wychowawcze w formie warsztatów psychologicznych ułatwiających lepsze wzajemne poznanie i ukazujących potrzebę bliskich więzi uczuciowych pomiędzy uczniami w klasie. wykorzystywanie podczas lekcji w każdej sytuacji dającej uczniowi okazje okazania sympatii swemu koledze. Freinetowska korespondencja międzyszkolna. gazetka Krytykuję, dziękuję, gratuluję. powoływanie Sądu koleżeńskiego w trudnych sprawach spornych (wyznaczanie obrońcy, prokuratora, sędziego, ławy przysięgłych). 17

17 Ponadto : Język polski wybór tekstu swobodnego do opracowania wspólna praca nad przedstawieniami redagowanie gazetki klasowej i wspólnej książki Sztuka (muzyka) konferencja prasowa z nowymi kolegami dźwiękowe listy (korespondencja międzyszkolna na kasecie magnetofonowej) pozawerbalne zabawy komunikacyjne zespołowe muzykowanie, wspólne nagrywanie słuchowisk ekspozycja prac literackich i plastycznych tworzonych pod wpływem muzyki w celu zainteresowania społeczności szkolnej (głównie rodziców) pracą dzieci Międzyszkolny Zespół Świąteczny akompaniujący publiczności podczas śpiewania kolęd Wychowanie fizyczne zawody sportowe rozgrywane z zaprzyjaźnionymi szkołami (zawody pływackie, bieg terenowy, turniej tenisa stołowego, itp). 2. Współpraca w grupie a) Ćwiczenia (zajęcia) doskonalące umiejętność dyskusji stosowanie metody dyskusji na zajęciach (np. przyroda, biologia, matematyka, język polski), podczas których są przestrzegane zasady nie przerywania sobie wzajemnie, nie przekrzykiwania się, uważnego słuchania i szanowania wypowiedzi kolegów nauka gromadzenia argumentów i zwięzłego, czytelnego wyrażania opinii wspólne wybieranie najlepszego utworu (z koniecznością uzasadnienia swojej decyzji), dokonywanie ostatecznego wyboru poprzez głosowanie (np. głosowanie na najlepszą pracę, wybieranie jednej wśród kilku piosenek do nauczenia się) dyskutowanie problemów dotyczących bieżących spraw klasowych (np. dyskutowanie ocen ze sprawowania) wypowiadający się uczniowie muszą konkretyzować swoje opinie o innych, uzasadniać proponowaną ocenę b) Ćwiczenia (zajęcia) doskonalące umiejętność pracy w zespołach i grupach zespołowe improwizacje i inscenizacje przedstawiające treść danego zagadnienia zajęć (historia, język polski, sztuka) Freinetowskie doświadczenia poszukujące (zespoły samodzielnie zbierają informacje, opracowują zebrany materiał, prezentują i porównują rezultaty badań oraz wspólnie łączą w jedną całość i publikują wynik swej pracy) zespołowe tworzenie opowiadań lub prac plastycznych, np. jako ilustracja muzyki 18

18 Funkcjonowanie klasy : uczniowie sami tworzą grupy pełniące różne funkcje, np grupy odpowiadające za wystrój sali, prowadzenie gazetki i kroniki klasowej, za korespondencję z inną szkołą, za porządek po zajęciach 3.Tradycje szkolne i rodzinne pielęgnowanie tradycji patriotycznych (poczucia więzi z własna szkołą, miastem, regionem, ojczyzną i światem, którego jesteśmy cząstką ) konkursy na temat np. rodzinnego miasta i okolicy, wycieczki krajoznawcze, edukacja ekologiczna propagowanie ideału ucznia szkoły Gedanensis (m.in. kształtowanie u uczniów klas starszych poczucia odpowiedzialności za stosunek do nauki i zachowanie młodszych koleżanek i kolegów) coroczne uroczystości szkolne (Pasowanie na ucznia szkoły, Święto Szkoły, Dzień Absolwenta, Wieczór Kolęd, Dzień Matki, Dzień Wiosny, itp). wyjazdy na Białą Szkołę i Zieloną Szkołę popisy uczniowskie podsumowujące pracę w roku szkolnym oraz przedstawienia i koncerty szkolne stale aktualizowane wystawy prac plastycznych, fotograficznych i literackich (stała ekspozycja prac najciekawszych) życie społeczności szkolnej porządkują, zapisane i zatwierdzone przez nauczycieli oraz samorząd szkolny na początku każdego roku szkolnego, Reguły Życia Szkoły Gedanensis B. UMIEJĘTNOŚCI TWÓRCZE Ćwiczenia w tworzeniu form artystycznych dostarczają estetycznych przeżyć, rozwijają wrażliwość i wyobraźnię, wewnętrznie wzbogacają jednostkę, która dzięki temu staje się bardziej otwarta na bodźce płynące z zewnątrz. Ekspresja twórcza dzięki uwalnianiu i obiektywizowaniu gromadzonych emocji pomaga w zachowaniu równowagi psychicznej i ułatwia rozładowanie konfliktów. Wyrażając siebie poprzez język sztuki dziecko uczy się operować symbolami, rozwija myślenie twórcze. Działania te pobudzają do rozwoju sferę intelektualną. Zajęcia artystyczne poprzez swą różnorodność mają przede wszystkim ułatwić dzieciom odczucie radości tworzenia i uświadomić im bogactwo środków wyrazu (muzycznych, literackich, plastycznych, teatralnych). Pragniemy, aby każdy uczeń szkoły Gedanensis mógł odnaleźć własną drogę twórczą. W dzisiejszych czasach ważne też jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów. Człowiek aktywny, twórczy to człowiek zdolny do samodzielnego pokonywania trudności, które niesie współczesny świat. 1.Ekspresja twórcza Przykłady ćwiczeń umożliwiających poznanie i rozwój własnych wewnętrznych możliwości twórczych: a) Ekspresja literacka 19

19 swobodny tekst w połączeniu z gazetką klasową, korespondencją międzyszkolną twórcze opracowywanie tekstów naukowych przetwarzanie zasad i definicji o środkach stylistycznych na własny użytek (małe wiersze, eseje) b) Ekspresja teatralna drama na temat wiersza, obrazu inscenizacja znanych dramatów kabaret szkolny c) Ekspresja muzyczna improwizowane piosenki zespołowe improwizacje instrumentalne i wokalne wymyślanie i nagrywanie słuchowisk nauka gry na flecie, melodycznych i niemelodycznych instrumentach perkusyjnych, dla chętnych: na gitarze keybordach i pianinie Międzyszkolny Zespół Świąteczny, zespół rockowy tworzenie opowiadań, wierszy (ekspresja muzyczno-literacka) i prac plastycznych (ekspresja muzyczno-plastyczna) interpretujących nastrój, dynamikę, budowę utworu muzycznego zagadki baletowe jako muzyczno-teatralna forma interpretacji muzyki d) Ekspresja plastyczna rozbudowywanie prowokacyjnego elementu graficznego lub dwóch przeciwstawnych elementów graficznych samodzielny dobór techniki środków plastycznych do realizacji zadanego (prowokującego) tematu opracowanie i realizacja manifestu plastycznego 2. Odbiór sztuki Wiele wyżej wymienionych przykładów zajęć polegających na wielostronnej interpretacji dzieła artystycznego, oprócz rozwijania możliwości twórczych ucznia, ma jednocześnie pomóc mu w zrozumieniu i zaakceptowaniu sztuki oraz zainteresowaniu jej różnymi formami (przejawami). Ponadto zarówno uczniowie jak i rodzice mają okazję uczyć się odbierać sztukę poprzez organizowane przez szkołę wspólne wyjścia do kina, teatru, filharmonii, na wystawy plastyczne, itp. Również do szkoły zapraszani są artyści, którzy dają naszym uczniom koncerty i spektakle. 3. Nauczanie problemowe Ćwiczenia doskonalące umiejętność dostrzegania, formułowania i rozwiązywania problemów: wspólne poszukiwanie problemu jako wstępu do dyskusji gromadzenie argumentów do dyskusji i rozpraw 20

20 samodzielny wybór tematów do referatów i opracowań indywidualne lub zespołowe opracowywanie notatki w oparciu o tekst z podręcznika C. PRACA Za Celestynem Freinet twierdzimy, że nie tylko zabawa, ale i praca jest naturalną potrzebą dziecka. Jednak każda praca musi mieć zrozumiały cel, musi być użyteczna. Nie wolno kazać dziecku, aby uczyło się na pamięć treści, których przydatności nie rozumie. Dążymy do tego, by wykluczyć z zajęć ćwiczenia których jedynym celem jest ewentualne danie okazji do poprawienia ich czerwonym atramentem oraz wypracowania, których jedynym czytelnikiem jest nauczyciel Przy obecnym natłoku informacji szczególnie ważne jest opanowanie umiejętności samokształcenia, np. samodzielnego poszukiwania, dochodzenia do źródeł wiedzy i selekcjonowania informacji. Niemniej istotna jest zdolność samodyscypliny umożliwiającej systematyczną pracę i samooceny pozwalającej w miarę obiektywnie ocenić rezultaty swych wysiłków. Jednym z zadań szkoły jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do dorosłego życia, nie może zatem być miejscem absolutnej beztroski, pozbawionym stresów. Dziecko musi nauczyć się radzić w sytuacji stresowej, a także powinno rozumieć zależność przyczynowoskutkową wszystkich ludzkich czynów. W szkole tyczy się to konsekwencji wynikających z przyjęcia określonej postawy uczniowskiej : stosunku do pracy, do nauczycieli i kolegów, itp. Pragniemy wychowywać naszych uczniów na ludzi odpowiedzialnych, zaradnych, zdolnych do ustawicznej samoedukacji. 1. Samokształcenie Ćwiczenia (zajęcia) doskonalące samodzielność, umiejętność samokształcenia: samodzielne opracowywanie referatów, recenzji, itp. samodzielne próby docierania do źródeł wiedzy (nauka korzystania z encyklopedii, słowników, dokonywanie wyboru tekstów źródłowych) nauka korzystania z katalogu bibliotecznego zachęcanie do wymyślania tematów i opracowywania ich na podstawie dostępnych źródeł zachęcanie do samokształcenia poprzez proponowanie różnorodnych kół zainteresowań prowadzenie zajęć również metodą problemową poprzez stwarzanie sytuacji problemowych (dopingowanie ucznia do tego, aby to on postawił problem) motywowanie ucznia do poszukiwań dróg rozwiązania, do formułowania hipotezy, a następnie wyciąganie ostatecznego wniosku zachęcanie do wykonywania samodzielnych doświadczeń, pomiarów, konstrukcji przyrządów i przedstawiania tych eksperymentów na forum klasy 2. Systematyczność Ćwiczenia doskonalące umiejętność systematycznej pracy: tworzenie indywidualnych i zbiorowych planów tygodniowych, miesięcznych, półrocznych, rocznych, podsumowanie realizacji zaplanowanej pracy uzasadnione gramatycznie zadania domowe utrwalające materiał i systematyzujące naukę zadania długofalowe podlegające ocenie po dłuższym okresie czasu 21

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ROZDZIAŁ 12 Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów Dokument został opracowany w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE

STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE STATUT II PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KĘTRZYNIE KĘTRZYN 2009 r. 1 OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE 1 1. Nazwa szkoły: II Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Kętrzynie zwane dalej Liceum 2. Siedziba

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna

STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU. Podstawa prawna STATUT NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DIALOGU KULTUR ETZ CHAIM WE WROCŁAWIU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, (Dz. U. Nr 6-7, poz. 329) z pozostałymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance Wewnątrzszkolny system oceniania w Katolickiej Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 WEWNĄTRZSZKOLNY ZESTAW AKTÓW PRAWNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ W MOSINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 1 SPIS TREŚCI Zasady oceniania wewnątrzszkolnego...3 Regulamin świetlicy szkolnej...33 Regulamin pracowni komputerowej...35

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T

VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T Kraków, 2013 VII Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja S T A T U T opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (DzU z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane

> > 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się zaplanowane cele nauczania. W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE. stan prawny na dzień 1 września 2015r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 5 IM. UNII EUROPEJSKIEJ W OSTROŁĘCE stan prawny na dzień 1 września 2015r. 1 PODSTAWA PRAWNA: - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Tekst ujednolicony tj.: (Dz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo