2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres"

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 128 do podejmowania decyzji w określonych sprawach, w jego imieniu Minister nadzoruje działalność Komitetu Kinematografii. 2. Przy Ministrze działa Państwowa Służba Ochrony Zabytków. 4. Minister może udzielać pełnomocnictw osobom prawnym lub fizycznym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych w zakresie jego właściwości. 5. Minister może powoływać komisje, rady lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając ich nazwę, skład osobowy, organizację, zakres i tryb działania oraz cel powołania, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1) Gabinet Polityczny Ministra, 2) Biuro Dyrektora Generalnego, 3) Departament Analiz i Informacji, 4) Departament Promocji i Twórczości, 5) Departament Edukacji i Animacji Kulturalnej, 6) Departament Szkolnictwa Artystycznego, 7) Departament Współpracy z Zagranicą i Polonią, 8) Departament Kultury Mniejszości Narodowych, 9) Departament Muzeów, 10) Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, 11) Biuro Prawne, 12) Biuro Budżetu i Finansów, 13) Sekretariat Ministra. 2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Ministerstwa określa regulamin organizacyjny, nadany przez Ministra na wniosek Dyrektora Generalnego, z tym że w Departamencie Współpracy z Zagranicą i Polonią tworzy się Wydział do Spraw Integracji Europejskiej, w Biurze Dyrektora Generalnego - Wydział Kadr i Szkolenia, Wydział Kontroli, Skarg i Wniosków, Wydział Spraw Obronnych oraz Wydział Administracyjno-Gospodarczy, w skład którego wchodzi Stanowisko do Spraw Zamówień Publicznych. 3. Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Minister W Ministerstwie działa, jako jednostka wyodrębniona, Gospodarstwo Pomocnicze - "Zakład Gospodarczy". 2. Nadzór nad Gospodarstwem Pomocniczym sprawuje Dyrektor Generalny. 3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres za oraz tryb pracy Gospodarstwa Pomocniczego dań określają odrębne przepisy oraz regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego Minister nadzoruje jednostki organizacyjne oraz pełni funkcję organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych, a także funkcję organizatora dla instytucji kultury; wykaz tych jednostek, przedsiębiorstw i instytucji stanowi załącznik do statutu. 2. Minister aktualizuje wykaz, o którym mowa w ust. 1, stosownie do zmian zachodzących po nadaniu statutu, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów. Załącznik do statutu Ministerstwa Kultury i Sztuki WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH MINISTROWI KULTURY I SZTUKI ORAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, WOBEC KTÓRYCH MINISTER PEŁNI FUNKCJĘ ORGANU ZAŁOŻYCIELSKIEGO A. Jednostki organizacyjne podporządkowane I. Szkoły, zespoły, ogniska artystyczne i bursy 1. Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 2. Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 3. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 4. Akademia Muzyczna w Krakowie 5. Akademia Muzyczna w Łodzi 6. Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 7. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina 8. Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 10. Akademia Sztuk Pięknych 11. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 12. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 13. Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 14. Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 15. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 16. Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 17. Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza 18. Centrum Edukacji Artystycznej 19. Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy 20. Państwowy Ośrodek Kształcenia Bibliotekarzy w Jarocinie 21. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Ciechanowie 22. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Krośnie 23. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu 24. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu 25. Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury w Kaliszu 26. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Augustowie 27. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bełchatowie 28. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Będzinie 29. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białej Podlaskiej 30. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Białogardzie 31. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bielsku Podlaskim 32. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Biłgoraju 33. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Żurawiewa w Bochni 34. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bolesławcu Śląskim 35. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brodnicy 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Józefa EIsnera w Brzegu n. Odrą 37. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Brzezinach 38. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej 39. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Chełmnie 40. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie 41. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Chojnicach 42. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Choszcznie 43. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Chrzanowie 44. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dębicy 45. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Arno Kanta wdziałdowie 46. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Dzierżoniowie 47. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ełku 48. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Giżycku 49. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Głubczycach 50. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. prof. Jerzego Hellera w Głuchołazach 51. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Goleniowie 52. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Gorlicach 53. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gostyniu 54. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia wgrajewie 55. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda w Grodzisku Mazowieckim 56. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryficach 57. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Kazimierza Serockiego w Gubinie 58. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Tadeusza Bairda wiławie 59. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jarocinie 60. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu 61. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Jaśle

3 Dziennik Ustaw Nr Poz Państwowa S z koła Muzyczna I stopnia w Jeleniej Górze 63. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kartuzach 64. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 w Kędzierzyn ie-kożl u 65. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 w Kędzierzynie - Kożlu 66. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kętrzynie 67. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kępnie 68. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kluczborku 69. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Kłodzku 70. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Kole 71. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kołobrzegu 72. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Końskich 73. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. ks. dra Józefa Surzyńskiego w Kościanie 74. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kościerzynie 75. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Piotra Świerca w Krapkowicach 76. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Krasnymstawie 77. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kr~śnie Odrzańskim 78. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Krotoszynie 79. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Krzeszowicach 80. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Kwidzynie 81. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Leżajsku 82. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lęborku 83. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lidzbarku Warmińskim 84. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej 85. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaczowie 86. Państwowa Szkoła M uzyczna I stopnia w Lubaniu 87. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubiniu 88. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lublińcu 89. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Teodora Leszetyckiego w Łańcucie 90. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Łosicach 91. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie 92. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Malborku 93. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Miastku 94. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Miechowie 95. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzecu Podlaskim 96. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Międzyrzeczu 97. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mińsku Mazowieckim 98. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Mrągowie 99. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myślenicach 100. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Myśliborzu 101. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Namysłowie 102. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Nowej Soli 103. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nowym Tomyślu 104. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku 105. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia woleśnie 106. Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy 107. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Olkuszu 108. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Jadwigi Szajny-Lewandowskiej w Oławie 109. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Opocznie 110. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim 111. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostrzeszowie

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu 113. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pleszewie 137. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczebrzeszynie 138. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szczytnie 114. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku 115. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Szymanowskiego w Prudniku 116. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pruszkowie 117. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Przeworsku 118. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Pucku 119. Państwowa Szkoła Muzyczna wach 139. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Szprotawie 140. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy 141. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świdniku k. Lublina 142. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Świebodzinie 143. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Świnoujściu stopnia w Puła Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tarnobrzegu 120. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Pułtusku 121. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia Raciborzu 122. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Radomsku 123. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim 124. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sieradzu 125. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Marcina Kamińskiego w Sierpcu 126. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Skarżysku-Kamiennej 127. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Skierniewicach 145. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach 146. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Janiny Garści w Tczewie 147. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Tomaszowie Lubelskim 148. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Turku 149. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia wwadowicach 150. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Oskara Kolberga 151. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina 128. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Słubicach 129. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Słupcy 130. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach 131. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Starogardzie Gdańskim 132. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Stargardzie Szczecińskim 133. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Krajeńskich 134. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzelcach Opolskich 135. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie 152. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 3 im. Juliusza Zarębskiego 153. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 4 im. Karola Kurpińskiego 154. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego 155. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wągrowcu 156. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie 157. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia wwieluniu 158. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wodzisławiu Śląskim 159. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławi u 160. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Karola 136. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Sycowie Kurpińskiego we Wschowie

5 Dziennik Ustaw Nr Poz Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zambrowie 162. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zbąszyniu 163. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Zgierzu 164. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Złotowi e 165. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Żaganiu 166. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żarach 167. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żorach 168. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Żywcu 169. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Władysława Żeleńskiego w Krakowie 170. Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu 171. Pa ństwowa Podstawowa Szkoła M uzyczna i m. Feliksa Nowowiejskiego w Gnieźnie 172. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w Łodzi 173. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna w Piszu 174. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 1 im. Emila Młynarskiego 175. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 2 im. Stanisława Moniuszki 176. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna nr 3 im. Grażyny Bacewicz 177. Państwowa Podstawowa Szkoła Muzyczna im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu 178. Państwowe Liceum Muzyczne im. Fryderyka Chopina w Krakowie 179. Państwowe Liceum Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi 180. Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu 181. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie 182. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie 183. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Cieszynie 184. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Franciszka Liszta w Głogowie 186. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu 187. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju 188. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze 189. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Kartowicza w Katowicach 190. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach 191. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie 192. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie 193. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Lesznie 194. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży 195. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu 196. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Mławie 197. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu 198. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu 199. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie 200. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie 201. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Opolu 202. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce 203. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Ostrowie Wielkopolskim 204. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach 205. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim 206. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku 207. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Rybniku 185. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Grudziądzu 208. Państwowa Szkoła Muzyczna Wandy Kossakowej w Sanoku II stopnia im.

6 Dziennik Ustaw Nr Poz Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Słupsku 210. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie 211. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Stalowej Woli 212. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Suwałkach 213. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Szamotułach 214. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku 215. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Tomaszowie Mazowieckim 216. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Zamościu 217. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zduńskiej Woli 218. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zgorzelcu 219. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Zielonej Górze 220. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Żyrardowie 221. Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej 222. Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku 223. Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Karola Lipińskiego w Lublinie 224. Państwowa Szkoła Muzyczna Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Karola Szymanowskiego 225. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej 226. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 227. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie 228. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni -Orłowo 229. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu 230. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jeleniej Górze 231. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza w Katowicach 232. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kole 233. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie 234. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie 235. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Brzozowskiego w Krośnie 236. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie 237. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi 238. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Łomży 239. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie 240. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu 241. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Olsztynie 242. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Piotra Potworskiego w Poznaniu 243. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu 244. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusi w Szczecinie 245. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona 246. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu 247. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem 248. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Bernarda Morando w Zamościu 249. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli 250. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zielonej Górze 251. Państwowa Szkoła Baletowa w Gdańsku-Wrzeszczu 252. Państwowa Szkoła Baletowa im. Feliksa Parnella w Łodzi 253. Państwowa Szkoła Baletowa im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu 254. Państwowa Szkoła Baletowa im. Romana Turczynowicza

7 Dziennik Ustaw Nr Poz Zespół Placówek Kształcenia Artystycznego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Białymstoku 256. Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem 257. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy 258. Zespół Szkół Muzycznych w Częstochowie 259. Zespół Szkół Muzycznych w Gdańsku-Wrzeszczu 260. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego w Elblągu 261. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach 262. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie 263. Zespół Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie 264. Zespół Szkół Muzycznych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Krośnie 265. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi 266. Zespół Szkół Muzycznych w Pile 267. Zespół Szkół Muzycznych w Poznaniu 268. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu 269. Zespół Szkół Muzycznych w Siedlcach 270. Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie 271. Zespół Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu 272. Zespół Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu 273. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych 274. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina 275. Zespół Państwowych Szkół Sztuk Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach 276. Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jana Cybisa w Opolu 277. Państwowe Policealne Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni 278. Państwowe Policealne Studium Zawodowe Wokalno-Baletowe w Gliwicach 279. Państwowe Studium Cyrkowe w Julinku k. Leszna 280. Państwowe Policealne Studium Zawodowe Techniki Teatralno-Filmowej w Łodzi 281. Państwowe Ognisko Plastyczne w Grodzisku Mazowieckim 282. Państwowe Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu 283. Państwowe Ognisko Artystyczne w Kędzierzynie -Koźlu 284. Państwowe Ognisko Artystyczne w Lęborku 285. Państwowe Ognisko Plastyczne w Malborku 286. Państwowe Ognisko Plastyczne w Nysie 287. Państwowe Ognisko Plastyczne w Ostrowcu Świętokrzyski m 288. Państwowe Ognisko Baletowe w Pucku 289. Państwowe Ognisko Muzyczne w Siennie k. Radomia 290. Państwowe Ognisko Plastyczne w Starachowicach 291. Państwowe Ognisko Artystyczne 292. Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach 293. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Krakowie 294. Państwowa Bursa dla Młodzieży Szkół Artystycznych w Lublinie 295. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Łodzi 296. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Opolu 297. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Poznaniu 298. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych w Szczecinie 299. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych 300. Państwowa Bursa Szkół Artystycznych we Wrocławiu II. Instytucje kultury i inne jednostki wyodrębnione 1. Biblioteka Narodowa 2. "Zachęta" Państwowa Galeria Sztuki 3. Centrum Animacji Kultury 4. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 5. Centrum Sztuki Współczesnej "Zamek Ujazdowski"

8 Dziennik Ustaw Nr Poz Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w War- 37. Muzeum Pałac w Wilanowie szawie 38. Ośrodek Ratowniczych Badań Archeologicznych 7. Krajowe Biuro Koncertowe 8. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 9. Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku 10. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego 11. Muzeum Niepodległości 12. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 13. Muzeum Narodowe w Krakowie 14. Muzeum Narodowe w Poznaniu 15. Muzeum Narodowe 39. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Śląsk" w Koszęcinie 40. Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury w Ciechanowie 41. Zarząd Odbudowy Zamku w Wiśniczu. III. Jednostki badawczo-rozwojowe 1. Instytut Kultury 2. Żydowski Instytut Historyczny-Instytut Naukowo -Badawczy 3. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego 16. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 17. Muzeum Stutthof w Sztutowie 18. Muzeum Zamkowe w Malborku 19. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce 20. Ośrodek Dokumentacji Zabytków 21. Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków 22. Państwowe Muzeum Archeologiczne 23. Państwowe Muzeum Etnograficzne 24. Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy 25. Państwowe Muzeum na Majdanku 26. Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka 27. Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie 28. Zamek Królewski - Pomnik Historii i Kultury Narodowej 29. Muzeum Łazienki Królewskie Zespół Pałacowo -Ogrodowy 30. Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 31. Filharmonia Narodowa 32. Teatr Narodowy 33. Państwowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 34. Dom Pracy Twórczej w Radziejawicach 35. Dom Pracy Twórczej w Wigrach 36. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie B. Przedsiębiorstwa państwowe 1. PP "Polskie Nagrania" c. Jednostki organizacyjne Państwowej Służby Ochrony Zabytków (Generalnego Konserwatora Zabytków) 1. Biuro Ochrony Zabytków D. Jednostki organizacyjne Komitetu Kinematografii I. Jednostki podległe: 1. Filmoteka Narodowa 2. Filmowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "Techfilm" II. Jednostki nadzorowane: 1. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu 2. Wytwórnia Filmowa "Czołówka" 3. Studio Opracowań Filmów - w likwidacji 4. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych 5. Studio Filmowe "Semafor" w Łodzi 6. Studio Miniatur Filmowych 7. Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej 8. Studio Filmów Animowanych w Krakowie 9. Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego 10. Państwowa Instytucja Filmowa "Neptun-Film" w Gdańsku

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 128 i Państwowa Instytucja Filmowa "Silesia-Film" 21. Studio Filmowe "Profil" - w likwidaw Katowicach cji 12. Państwowa Instytucja Filmowa "Apollo-Film" 22. Studio Filmowe "Tor" w Krakowie 23. Studio Filmowe "Zebra" 13. Państwowa Instytucja Filmowa "Helios-Film" włodzi 24. Studio Filmowe "Zodiak" - dacji w likwi- 14. Państwowa Instytucja Filmowa "Film-Art" w Poznaniu 25. Studio Filmowe "Kronika" 15. Państwowa Instytucja Filmowa "Max-Film" wwarszawie 16. Państwowa Instytucja Filmowa "Odra-Film" we Wrocławiu 17. Studio Filmowe "Dom" 18. Studio Filmowe "Kadr" 19. Studio Filmowe "Oko" 20. Studio Filmowe "Perspektywa" 26. Studio Filmowe "Wir" 27. Agencja Produkcji Filmowej 28. Agencja Dystrybucji Filmowej 29. Agencja Scenariuszowa 30. Film Polski - Instytucja Filmowa 31. Łódzkie Centrum Filmowe 32. Wytwórnia Filmów Oświatowych Edukacyjnych w Łodzi. Programów 129 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 11 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej. Na podstawie art. 6 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz i Nr 160, poz. 1084) zarządza się, co następuje: 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie sposobów i warunków wykonywania kontroli celnej (Dz. U. Nr 154, poz. 1007) wprowadza się następujące zmiany: 1) w 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:,,2. Jeżeli przepisy prawa celnego ograniczają uprawnienie do korzystania ze zwolnienia od cła przez osoby wielokrotnie przekraczające granicę państwową, funkcjonariusz celny wymaga przy zgłaszaniu towaru podlegającego zwolnieniu od cła złożenia deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia."; 2) w 17 po wyrazie "załącznik" dodaje się wyrazy "nr 2"; 3) dodaje się nowy załącznik nr 1 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia; 4) dotychczasowy załącznik do rozporządzenia otrzymuje oznaczenie załącznika nr Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: w z. J. Bauc

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I

WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I Załącznik nr 1 do umowy nr 11/DI/PN/2014 WYKAZ PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA I GRUP UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO STOR Rozdział 1. WPROWADZENIE 1. Dokument zawiera wykaz Jednostek macierzystych

Bardziej szczegółowo

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów

nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów nr oddziału nazwa adres 10200029 PKOBP Centrum Operacji Kartowych w Warszawie 01-919 Warszawa ul.wólczyńska 133 10200032 PKOBP Departament Produktów Korporacyjnych - Płatności Masowe 1 00-975 Warszawa

Bardziej szczegółowo

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00

10:00. ul. Hoża 8, piętro III, pok. 312 10:00 nr tel. (087) 65 39 103 10:00 Jednostka ZUS Oddział w Białymstoku Augustowie Bielsku Podlaskim Suwałkach Zambrowie Miejsce szkolenia ul. Młynowa 29, budynek B, piętro III, pok. 302 Rozpoczęcie szkolenia Zgłoszenia nr tel. (085) 74

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 r. Pozycja 26 OBWIESZCZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje podmiotowe w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1792 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 kwietnia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.04.26 15:07:24 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2013 r. Poz. 507 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r.

Lista uczelni publicznych wg. stanu na dzień 7.08.2013 r. WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO UBIEGANIA SIĘ O WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZU STYPENDIALNEGO SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, OBOWIĄZUJĄCY DLA NABORU W TERMINIE 1.09.2013-1.11. 2013, OBEJMUJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel.

Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 Dyrektor: tel. Szkoły Muzyczne w Polsce I i II stopnia Państwowe i Społeczne Aktualizacja: 17/12/2008 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Szkoła Muzyczna I stopnia Społeczna STO 58-260 Bielawa, Żeromskiego 1 tel. 0 74 833 38 70 bielawa@sto.org.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia

Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia Załącznik do uchwały nr /2008 Rady Ministrów z dnia Wykaz zakładów opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Lp Nr księgi Nazwa zakładu Ulica Miejscowość

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Duma Przedsiębiorcy 1/21 LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA Lista placówek Noble Securities S.A. Noble Securities S.A. Częstochowa 42-200 ul. Dąbrowskiego 7 lok.4 Noble Securities S.A. Gdańsk 80-307 al. Abrahama

Bardziej szczegółowo

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5.

1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3. Agencja Wywiadu 4. Główny Urząd Statystyczny 5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 6. Urząd Zamówień Publicznych 7. Rządowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe:

Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia zawodowe: Wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach akcji 1 Mobilność edukacyjna - Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego w programie Erasmus+

Bardziej szczegółowo

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY "OGNISKO" PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK" W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM"

4868 4922 LUDOWY KLUB SPORTOWY OGNISKO PRZEWORNO 4935 INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY ATAK W ELBLĄGU 4973 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH HOSPICJUM Załącznik do obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 grudnia 2007 r. (M.P. z dn. 31grudnia 2007 r. Nr 99 poz. 1078) Wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Koszt całkowity. przedsięwzięcia [PLN] 1 2 3 4 5 6 8 10 11 LISTA PODSTAWOWA

Koszt całkowity. przedsięwzięcia [PLN] 1 2 3 4 5 6 8 10 11 LISTA PODSTAWOWA Lista rankingowa przedsięwzięć wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach II konkursu Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki budżetowej Warszawa dnia 15 czerwca 2015 r. Poz. 163 Departament Budżetowy ZARZĄDZENIE Nr 16 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie nadania wojskowym biurom emerytalnym statutu jednostki

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki. Kwartał IV. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)

Dobre Praktyki. Kwartał IV. projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Dobre Praktyki Kwartał IV projektu Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) WSSE w Białymstoku Zorganizowano konferencję naukową podsumowującą pierwszy rok trwania projektu oraz prezentującą

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. KRS

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. KRS 1 WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO UPRAWNIONYCH DO UZYSKANIA ŚRODKÓW Z 1% PODATKU WG. STANU NA DZIEŃ 22.01.2010 R. 0000000168 PODLASKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM "JASNY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013

Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 Sprawozdanie z działalności ogniw terenowych (Okręgów, Oddziałów i Kół) Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w roku 2013 I. Informacje organizacyjne Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na koniec 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA. Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej

Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Katarzyna Jagodzińska Charakterystyka działalności kulturalnej w Polsce po transformacji ustrojowej Dynamika zmian polskiego sektora kultury po 1989 roku jest bardzo duża, chociaż w poszczególnych branżach

Bardziej szczegółowo

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A

sala 104 90-531 Łódź ul. Wólczańska 210 426336899 Ostrowska Beata 426336899 sala 716,7 pietro 25-734 Kielce ul. Jagiellońska 109 A numer czy rozpoczęły certyfikację -nowy model PL-LAB0002 certyfikowane BROst Centrum Edukacji i Technologii Komputerowej typ nazwa związane z CE sala kod miasto adres tel osoba kontaktowa imie tel BROst

Bardziej szczegółowo

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY

MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 8 grudnia 2000 r. Nr 243 (1067) Poz. 57243-57590 ISSN 1426-580X Cena 14,00 zł Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

AMP NETCONNECT Finanse i Bankowość

AMP NETCONNECT Finanse i Bankowość Lista referencyjna certyfikowanych instalacji okablowania strukturalnego zbudowanych w oparciu o rozwiązania AMP NETCONNECT Finanse i Bankowość EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce Trzy Centrale

Bardziej szczegółowo