Kreatywna Wyspa CREATIVE ISLAND

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kreatywna Wyspa CREATIVE ISLAND"

Transkrypt

1 1. ELBLĄG 2020 Kreatywna Wyspa CREATIVE ISLAND

2 2. ANALIZA: W CZYM TKWI PROBLEM? ANALYSIS: WHAT'S THE PROBLEM? PROBLEMY ZASOBY ISTNIEJĄCE PRODUDKY PROBLEMS RESOURCES BRANDS brak tożsamości tereny zielone Truso lack of identity green space Truso wysokie bezrobocie 46 form przestrzennych z biennale 65 Katedra high unemployment 46 spatial forms from biennale 65 Cathedral church odpływ młodych mieszkańców rzeka i fortyfikacje wodne Dni Elbląga outflow of young people river and water fortifications Elbląg Days nieumeblowane przestrzenie publiczne waterfront Festiwal Chleba unfurnished public spaces waterfront Bread festival postmodernistyczne Stare Miasto Festiwal Specjala postmodern Old Town Specjal beer festival pusta działka na Wyspie Spichrzów Piekarczyk empty plot on the Granary Island Piekarczyk ludzie Meble people Furniture tradycje artystyczne artistic traditions płaski krajobraz depresyjny flat, Dutch - style landscape KULTURA I SPORT ŚCIEŻKA WRAŻEŃ - MAPA CULTURE AND SPORT IMPRESSIONS PATH - MAP 1:5000 SZTUKA W KRAJOBRZIE 1:5000 formy przestrzenne spatial forms placówki kulturalne culture facilities obiekty sportowe sport facilities istniejące tereny zielone existing green areas wody otwarte open water wody otwarte open waters budynki buildings budynki buildings ART IN THE LANDSCAPE "NIE GWAŁĆMY NATURY, LECZ TRAKTUJMY JĄ TAK, BY SŁUŻYŁA JAKO TWORZYWO" GERHARD KWIATKOWSKI NORWESKIE SZLAKI TURYSTYCZNE NORWEGIAN TOURIST ROUTES "DO NOT VIOLETE NATURE, BUT TREAT IT AS A MATERIAL" ICELAND, THE LAND OF GIANTS

3 3. SCENARIUSZ: CO JEST WAŻNE? SCENARIO: WHAT MATTERS? stadion stadium kajak kayak jogging SPORT POTRZEBY jogging SPORT NEEDS wędkarstwo strategia rozwoju miasta fishing strategy for city development miejsce dla studentów WODA a place for students basen partycypacja aktywności activities activities in public spaces renowacja renovate exhibition czytelny wizerunek turystyczny transport odpoczynek rest transport ŚWIEŻE POMYSŁY industry ART wystawa go inside clear message for tourists SZTUKA feel it! wejście aktywności w przestrzeni publicznej przemysł poczuj to! WATER a swimming pool participation sculpture sculpture FRESH IDEAS koncert szkoła artystyczna concert art school mikrobrowar TERENY ZIELONE nowość! new! oddychanie GREEN SPACES breathing microbrewery spacer z psem meblowanie waterfrontu waterfront furnishing walking a dog przystań sportów wodnych watersports haven młode pomysły siedzenie galeria otwarta sitting open gallery targi nadbrzeżne waterfront markets kawa young ideas AKTYWNOŚCI ACTIVITIES rowery cycling coffee gazety ŚCIEŻKA WRAŻEŃ - WYKRES newspaper IMPRESSIONS PATH - GRAPH 1:5000 PAWILONY ARTYSTYCZNE LONDON, COROCZNE PAWILONY GALERII SERPENTINE ART PAVILIONS LONDON, SERPENTINE GALLERY PAVILIONS SPORT W MIEŚCIE WARSZAWA, SKWER SPORTÓW MIEJSKICH SPORT IN THE CITY WARSAW, CITY SPORTS SQUARE

4 4. WIZJA: JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI? VISION: WHAT ARE THE POSSIBILITIES? UŻYJ ISTNIEJĄCEJ SZTUKI I FORM PRZESTRZENNYCH, ABY PRZYCIĄGNĄĆ UWAGĘ I STWORZYĆ WIZERUNEK use existing artwork and spatial forms to get attraction and identity ZBIERZ SZTUKĘ NA WYSPIE SPICHRZÓW I WYTWÓRZ DOOKOŁA RUCH ARTYSTYCZNY the art in the granary island area and create cultural movement around Uważamy, że kultura jest niezbędnym elementem życia społecznego. Powinna być obecna i dostępna we wszystkich miastach, które pragną się dobrze rozwijać. Elbląg posiada znaczący dorobek w dziedzinie sztuki, który jest obecnie niewystarczjąco promowany. W czasie biennale w 1965 r. i później, dzieła wykonywane były przez robotników, będących mieszkańcami Elbląga. WE CLAIM THAT CULTURE IS AN ESSENTIAL PART OF SOCIAL LIFE. IT SHOULD BE PRESENT AND AVAILABLE IN EVERY CITY, WHICH WANTS TO DEVELOP PROPERLY. ELBLĄG HAS SIGNIFICANT ACHIEVEMENTS IN ARTS, WHICH IS CURRENTLY FORGOTTEN AND NOT PROMOTED PROPERLY. DURING THE BIENNALE IN 1965 AND LATER, ART PIECES WERE MADE BY WORKMEN WHICH WERE CITIZENS OF ELBLĄG. Nasz projekt pracuje nad nawiązaniem nowej relacji artystów i Elblążan. Wybiega kilka kroków wprzód, zapewniając harmonijny rozwój miasta oparty o społeczeństwo obywatelskie. Pozwala mieszkańcom współtworzyć swoje najbliższe otoczenie. W rozwoju kultury bliskiej ludziom, na szczeblu lokalnym, widzimy dużą szansę i potencjał. WYŚLIJ KULTURALNY POTENCJAŁ MIASTA W ŚWIAT! send the cultural potential of Elbląg to the world! OUR PROJECT IS WORKING ON ESTABLISHING A NEW RELATION BETWEEN ARTISTS AND CITIZENS OF ELBLĄG. IT GOES SEVERAL STEPS INTO THE FUTURE, PROVIDING A HARMONIOUS DEVELOPMENT BASED ON THE CIVIL SOCIETY. IT ALLOWS THE CITIZENS TO CO-CREATE THEIR CLOSEST ENVIRONMENT. IN DEVELOPING CULTURE CLOSE TO PEOPLE, ON THE LOCAL STAGE, WE SEE A GREAT CHANCE AND POTENTIAL. KREATYWNA WYSPA ODDZIAŁYWANIE CREATIVE ISLAND INFLUENCE existing buildings designed art school designed cultural facilities SZTUKA W MIEŚCIE ART IN THE LANDSCAPE LIVERPOOL BIENNALE LA VILLETTE MUHAMMAD ALI SCULPTURE

5 5. MASTERPLAN: O CO CHODZI? MASTERPLAN: WHAT IS GOING ON? CELE PROJEKTU - MAPA MYŚLI GOALS OF THE PROJECT - MINDMAP ZIELEŃ ŻYCIE NOCNE GREEN NIGHTLIFE KULTURA BIENNALE CULTURE BIENNALE EDUKACJA REKREACJA LEISURE ACTION POŁĄCZENIE CENTER CONNECTION DZIAŁANIE PAVILIONS WYSTAWY ACTIVITY INTEGRITY SYSTEM SPORT SYSTEM EXHIBITIONS ROZWÓJ INTEGRALNOŚĆ ART AKCJA CENTRUM TRAILS PAWILONY SZTUKA EDUCATION ŚCIEŻKI PROGRESS INNOWACJA SPORTS ZMIANA INNOVATION CHANGE ODPOCZYNEK REST KREATYWNA CZĘŚĆ WYSPY THE CREATIVE PART OF THE ISLAND 18 ha 7,5 ha WYSPA SPICHRZÓW GRANARY ISLAND TEREN NIEZABUDOWANY 3,2 ha UNBUILT AREA DOSTĘPNY TEREN INWESTYCYJNY ZIELEŃ KULTURA EDUKACJA REKREACJA WATERFRONT O ZNACZENIU STRATEGICZNYM WATERFRONT WITH STRATEGIC IMPORTANCE TEREN PROJEKTOWY PROJEKTOWANE FUNKCJE DESIGN AREA DESIGNED FUNCTIONS GREEN CULTURE EDUCATION LEISURE AVAILABLE INVESTMENT AREA ISTNIEJĄCY POTENCJAŁ W NOWYM SYSTEMIE EXISTING POTENTIAL IN A NEW SYSTEM Kaliningrad boisko pitch przystań marina galeria El port turystyczny el gallery Gdańsk tourist harbour ratusz szkoła town hall school stadion stadium projektowany przystanek kolejowy Zawodzie art school centrum organizacji pozarządowych ngo centre Malbork WIZUALIZACJA PROJEKTOWANEGO WATERFRONTU VISUALISATON OF THE DESIGNED WATERFRONT WIDOK NA CENTRUM KREATYWNOŚCI Kumiela Dzikuska szkoła plastyczna Olsztyn CENTRUM KULTURALNE CULTURAL CENTER CENTRUM USŁUGOWO - REKREACYJNE COMMERCE & LEISURE SZLAK ZIELONY GREEN TRAIL SZLAK WODNY I ZIELONY WATER AND GREEN TRAIL VIEW OF THE CREATIVITY CENTER

6 6. MASTERPLAN: JAK TO ZROBIĆ? MASTERPLAN: HOW TO DO IT? MECHANIZM TWORZENIA SZLAKÓW ZAINTERESOWAŃ MECHANISM OF CREATING TRAILS OF INTERESTS CENTRUM KREATYWNOŚCI WARSZTATY DLA MIESZKAŃCÓW WYZNACZENIE SZLAKU TEMATYCZNEGO PRODUKT TURYSTYCZNY INFORMACJA TURYSTYCZNA ATRAKCYJNE ZAJĘCIE DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW CREATIVITY CENTER WORKSHOPS FOR CITIZENS SETTING A TRAIL OF INTERESTS PRODUCT FOR TOURISTS TOURIST INFORMATION ATTACTIVE PASTIME FOR VISITORS AND CITIZENS ETAPY ROZWOJU WYSPY SPICHRZÓW PROCESS OF DEVELOPMENT PRZEKSZTAŁCENIE ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW KULTURY W CENTRUM KREATYWNOŚCI PIERWSZE SZLAKI TEMATYCZNE I MAŁA ARCHITEKTURA BĘDĄCE WYNIKIEM WARSZTATÓW WPROWADZENIE NOWYCH FUNKCJI (SPORT, MIESZKANIÓWKA) NA TERENY PRZYLEGAJĄCE DO CENTRUM KREATYWNOŚCI DALSZY ROZWÓJ WYSPY PRZEZ WYMIANĘ ZABUDOWY NISKIEJ JAKOŚCI PRZYKŁADOWE TEMATY SZLAKÓW EXAMPLES OF POSSIBLE TRAILS ELBLĄSKIE STOCZNIE SHIPYARDS OF ELBLĄG FORMY PRZESTRZENNE SPATIAL FORMS ARCHITEKTURA ARCHITECTURE 1/ KREATYWNA WYSPA 1/ CREATIVE ISLAND TRAMWAJE TRAMS DAWNI MIESZKAŃCY FORMER HABITANTS PARKI I SKWERY PARKS AND SQUARES 2/ SZLAKI ZAINTERESOWAŃ 2/ TRAILS OF INTERESTS Na wyspie powstanie Centrum Kreatywności, instytucja inicjująca działania. Będzie to miejsce informacji, dialogu i współtworzenia miasta przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i władze. Miejsce to będzie organizować warsztaty, działania artystyczne, będzie w pełni otwarte na miasto i jego użytkowników. Część działań prowadzonych w ramach Centrum Kreatywności nastawione będzie na stworzenie ścieżek tematycznych w obrębie miasta i okolic. Będzie to wielowartstwowa infrastruktura integrująca różnorodne rodzaje aktywności. Szlaki zainteresowań zaoferują Elblążanom większy wgląd w ofertę, którą posiada miasto, a także umożliwią współtworzenie kultury. Niektóre działania Centrum Kreatywności: udostępnianie przestrzeni warsztatowej artystom i mieszkańcom możliwość obserwacji i udziału w tworzeniu sztuki udostępnianie informacji o działaniach rozwojowych i inwestycyjnych Elbląga ekspozycja prac stworzonych w Centrum działania przybliżające nieznane dziedziny kultury i ułatwiające ich zrozumienie otwarte wykłady prowadzone przez artystów, historyków, podróżników cykliczne koncerty różnorodnych gatunków muzycznych integracja z uczelnią artystyczną w formie dni otwartych pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć w ramach działań Centrum bogata informacja turystyczna o Elblągu i regionie kierowana do przyjezdnych Wybór miejsc, do których prowadzić będą szlaki zależy od mieszkańców. Nasze sugestie to: infrastruktura sportowa: boiska, baseny, przystanie sportów wodnych, hale sportowe sztuka: galerie, muzea, formy przestrzenne, rzeżby, atelier, domy kultury, edukacja: szkoły średnie i wyższe prezentujące swój dorobek woda: szlaki wodne, wędkarstwo, żegluga ostródzko - elbąska, rejsy, wypożyczalnie wiaty przystankowe: komunikacji miejskiej i zbiorowej, turystyczne i przydrożne Informacje o szlakach dostępne byłyby w profesjonalnej, czynnej codziennie do godzin wieczornych informacji turystycznej, internecie oraz na elementach należących do szlaków. Szlaki prowadziłyby w miejsca warte odwiedzenia, ożywiając obszary położone poza Starym Miastem. Umożliwiałyby poznanie miasta i okolic w warstwie fizycznej, kulturalnej, artystycznej, historycznej czy przyrodniczej. Atrakcyjny, dostępny całodobowo waterfront rzeki Elbląg z drewnianą nawierzchnią, nowoczesnym oświetleniem i bogatą zielenią będzie zachęcać do skorzystania z oferty Kreatywnej Wyspy i dawać wgląd w prowadzone tam działania. WIDOK W STRONĘ STAREGO MIASTA

7 7. DETAL: CO Z TĄ WYSPĄ? DETAIL: HOW ABOUT THE ISLAND? PROJEKT DOCELOWY KREATYWNEJ WYSPY CREATIVE ISLAND DESIGN 1:1000 N Plac na: eventy, jarmarki, kino, koncerty, Dni Elbląga Główny most pieszy Restauracja Informacja turystyczna Ogólnodostępna galeria Centrum Kreatywności Pawilon historyczny Pracownie, Warsztaty, Sale Dydaktyczne Teren inwestycyjny: Dzielnica mieszkaniowa i tereny zielone Hufiec Harcerski Stowarzyszenie Elbląg Europa Liceum Plastyczne Galeria nabrzeżna Szkoły Plastycznej Szkoła Montessori/ Sudbury School Centrum Wędkarstwa Wypożyczalnia rowerów i sprzętu pływającego WIZUALIZACJA WYSPY Z LOTU PTAKA WARSZTATY PROJEKTOWE W ELBLĄGU PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE STUDIA MAGISTERSKIE WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ MARZEC - MAJ 2012 MARTA LENZ + PIOTR PACZKOWSKI

8 8. DETAL: PO CZYM POZNASZ ELBLĄG? DETAIL: HOW DO YOU TELL ELBLĄG? TURYSTA / MIESZKANIEC PRZYSTANEK INFORMACJA INFO ALEJA TYSIĄCLECIA INFO PUNKTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU KULTURA STARE MIASTO - FORMY PRZESTRZENNE - CENTRUM KREATYWNOŚCI - GALERIA EL WERNISAŻE - WYSTAWY - PROJEKCJE - KINO - TEATR EDUKACJA BIBLIOTEKA - SZKOŁA - PRZEDSZKOLE MONTESSORI - DNI OTWARTE - WYKŁADY KURSY - SZKOLENIA - WYJAZDY - PODRÓŻE - WARSZTATY HISTORIA MUZEUM - KOŚCIOŁY - BIENNALE FORM PRZESTRZENNYCH - BROWAR - PIEKARCZYK ROZRYWKA KOCERTY - RESTAURACJE - GASTRONOMIA - PROMOCJE - KLUBY - TRUSO REKREACJA WATERFRONT - ŚCIEŻKI ROWEROWE - ŚCIEŻKI KONNE - PRZYSTANKI TURYSTYCZNE / DROGOWE / KRAJOBRAZOWE - RZEKA ELBLĄG - SZLAKI WODNE - BAŻANTARNIA PARKI MIEJSKIE - OBIEKTY SPORTOWE 4w1 INFORMACJE O INNYCH PUNKTACH NA SZLAKU RZEŹBA PRZYSTANEK TRAMWAJOWY PRZYSTANEK AUTOBUSOWY informator + przystanek + forma przestrzenna + punkt orientacyjny szlaki turystyczne: piesze, rowerowe, konne, samochodowe, krajobrazowe zlokalizowanie przy trasach wiat przystankowych w charakterystycznej elbląskiej formie, informujących o innych atrakcjach w obrębie miasta PODZIAŁ ELBLĄGA NA FRAKTALE Z POWTARZAJĄCYMI SIĘ ELEMENTAMI MEBLI PUBLICZNYCHODDZIAŁYWANIE KREATYWNEJ WYSPY NA REGION Gdańsk 60 km Frombork 30 km Tolkmicko 20 km ELBLĄG DZIELNICA KREATYWNOŚCI Tczew 40 km Malbork 30 km Pasłęk 20 km ŚCIEŻKA TEMATYCZNA PRZYKŁADY UŻYTKOWYCH FORM PRZESTRZENNYCH PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ PRZYSTANKÓW WARSZAWA, ŚCIEŻKA RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO MITCHEL BUTTE, UT-AZ BORDER SNAETELSSTOFFA VISITORS CENTER, ARKIS ARCHITECTS KIELDER WATER & FOREST PARK, ADYAYE ARCHITECTS

9 WYSPA KREATYWNOŚCI Uważamy, że kultura jest niezbędnym elementem życia społecznego. Powinna być obecna i dostępna we wszystkich miastach, które pragną się dobrze rozwijać. Elbląg posiada znaczący dorobek w dziedzinie sztuki, który jest obecnie niewystarczjąco promowany. W czasie biennale w 1965 r. i później, dzieła wykonywane były przez robotników, będących mieszkańcami Elbląga. Nasz projekt pracuje nad nawiązaniem nowej relacji artystów i Elblążan. Wybiega kilka kroków wprzód, zapewniając harmonijny rozwój miasta oparty o społeczeństwo obywatelskie. Pozwala mieszkańcom współtworzyć swoje najbliższe otoczenie. W rozwoju kultury bliskiej ludziom, na szczeblu lokalnym, widzimy dużą szansę i potencjał. WYSPA KREATYWNOŚCI Na wyspie powstanie Centrum Kreatywności, instytucja inicjująca działania. Będzie to miejsce informacji, dialogu i współtworzenia miasta przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i władze. Miejsce to będzie organizować warsztaty, działania artystyczne, będzie w pełni otwarte na miasto i jego użytkowników. Niektóre działania Centrum Kreatywności: - udostępnianie przestrzeni warsztatowej artystom i mieszkańcom - możliwość obserwacji i udziału w tworzeniu sztuki - udostępnianie informacji o działaniach rozwojowych i inwestycyjnych Elbląga - ekspozycja prac stworzonych w Centrum - działania przybliżające nieznane dziedziny kultury i ułatwiające ich zrozumienie - otwarte wykłady prowadzone przez artystów, historyków, podróżników - cykliczne koncerty różnorodnych gatunków muzycznych - integracja z uczelnią artystyczną w formie dni otwartych - pomoc w realizacji własnych przedsięwzięć w ramach działań Centrum - bogata informacja turystyczna o Elblągu i regionie kierowana do przyjezdnych Atrakcyjny, dostępny całodobowo waterfront rzeki Elbląg z drewnianą nawierzchnią, nowoczesnym oświetleniem i bogatą zielenią będzie zachęcać do skorzystania z oferty Kreatywnej Wyspy i dawać wgląd w prowadzone tam działania.

10 SZLAKI ZAINTERESOWAŃ Część działań prowadzonych w ramach Centrum Kreatywności nastawione będzie na stworzenie ścieżek tematycznych w obrębie miasta i okolic. Będzie to wielowartstwowa infrastruktura integrująca różnorodne rodzaje aktywności. Szlaki zainteresowań zaoferują Elblążanom większy wgląd w ofertę, którą posiada miasto, a także umożliwią współtworzenie kultury. Wybór miejsc, do których prowadzić będą szlaki zależy od mieszkańców. Nasze sugestie to: - infrastruktura sportowa: boiska, baseny, przystanie sportów wodnych, hale sportowe - sztuka: galerie, muzea, formy przestrzenne, rzeżby, atelier, domy kultury, - edukacja: szkoły średnie i wyższe prezentujące swój dorobek - woda: szlaki wodne, wędkarstwo, żegluga ostródzko - elbąska, rejsy, wypożyczalnie - wiaty przystankowe: komunikacji miejskiej i zbiorowej, turystyczne i przydrożne Informacje o szlakach dostępne byłyby w profesjonalnej, czynnej codziennie do godzin wieczornych informacji turystycznej, internecie oraz na elementach należących do szlaków. Szlaki prowadziłyby w miejsca warte odwiedzenia, ożywiając obszary położone poza Starym Miastem. Umożliwiałyby poznanie miasta i okolic w warstwie fizycznej, kulturalnej, artystycznej, historycznej czy przyrodniczej.

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH

REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH REWITALIZACJA ZDEGRADOWANEGO MIEJSKIEGO OBSZARU PERYFERYJNEGO O WALORACH KRAJOBRAZOWYCH REWITALIZATION OF DESTROYED CIVIC SUBURBS AREA WITH LANDSCAPE MERITS Magdalena Sułkowska inż. arch. krajobrazu Politechnika

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński

Do Powiatu. Zaproszenie. 2 Powiat Wołomiński Powiat Wołomiński Zaproszenie Do Powiatu Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie. Prezentacja Powiatu Wołomińskiego podczas Festiwalu Kultur KULMIXTURA w Wilanowie.

Bardziej szczegółowo

Anna Maurer mgr inż. arch.

Anna Maurer mgr inż. arch. PRZYWRÓCENIE RZEKI MIASTU W KONTEKŚCIE REWITALIZAJI MIAST POPRZEMYSŁOWYCH - WYBRANE PRZYKŁADY RESTORING RIVER TO THE CITY IN THE CONTEXT OF REVITALIZATION OF FORMER INDUSTRIAL CITIES SELECTED EXAMPLES

Bardziej szczegółowo

fot. / photo Tomasz Płatek

fot. / photo Tomasz Płatek P PM. X L G P P O M fot. / photo Tomasz Płatek Stowarzyszenie Willa Decjusza 2011 / Villa Decius Association 2011 Redakcja / Edited by: Katarzyna Trojanowska Współpraca redakcyjna / Co-edited by: dr Danuta

Bardziej szczegółowo

CI LOKALNYCH NA KRAJOBRAZ MIEJSKI [NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKICH DO

CI LOKALNYCH NA KRAJOBRAZ MIEJSKI [NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKICH DO WPŁYW SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH NA KRAJOBRAZ MIEJSKI [NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKICH DOŚWIADCZEŃ] IMPACT OF LOCAL COMMUNITIES ON URBAN LANDSCAPE EXPERIENCE AS AN EXAMPLE OF MALOPOLSKA Miłosz Zieliński Mgr inż.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA I WDRAŻANIE WARTOŚCI MARKI MIASTA SZCZECINA

KOMUNIKACJA I WDRAŻANIE WARTOŚCI MARKI MIASTA SZCZECINA KOMUNIKACJA I WDRAŻANIE WARTOŚCI MARKI MIASTA SZCZECINA COMMUNICATION AND IMPLEMENTATION OF VALUES OF THE CITY BRAND OF SZCZECIN Agnieszka Smalec 1 dr Katedra Marketingu Usług Wydział Zarządzania i Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

PROFIL. październik 2014. BudCud to biuro tworzące projekty w dziedzinie architektury i urbanistyki.

PROFIL. październik 2014. BudCud to biuro tworzące projekty w dziedzinie architektury i urbanistyki. BudCud 2 PROFIL październik 2014 BudCud to biuro tworzące projekty w dziedzinie architektury i urbanistyki. Nasze projekty to nowoczesne, logiczne i profesjonalne opracowania, tworzone zawsze z myślą o

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre

Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe. Destination: Katowice The International Congress Centre Kierunek: Katowice Międzynarodowe Centrum Kongresowe Destination: Katowice The International Congress Centre 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby Piotr

Bardziej szczegółowo

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives

Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Lokalna Grupa Działania / Local Action Group Zielony Pierścień Projekty partnerskie i lokalne inicjatywy Partnership projects and local initiatives Baranów Janowiec Kazimierz Dolny Końskowola Kurów Markuszów

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień

Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień odno WA Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień Organizatorzy Projekt współfinansuje Współpraca SPIS

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań

Meeting planner s guide. Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Meeting planner s guide Przewodnik dla organizatorów kongresów i spotkań Basic information Informacje ogólne 1 Old Market Square Stary Rynek Contents Spis treści 1 Basic information Informacje ogólne 1A

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

IDEA MIASTA THE CONCEPT OF A CITY. Zbigniew Paszkowski dr hab. inż. arch. prof. nadzw. ZUT

IDEA MIASTA THE CONCEPT OF A CITY. Zbigniew Paszkowski dr hab. inż. arch. prof. nadzw. ZUT IDEA MIASTA THE CONCEPT OF A CITY Zbigniew Paszkowski dr hab. inż. arch. prof. nadzw. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Budownictwa i Architektury Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania

Let s travel. Let s do business. Let s look around. 1 No 1. CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla amatorów podróżowania KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA 1 No 1 2010 Port lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego www.airport-poznan.com.pl POZNAN AIRPORT MAGAZINE Let s travel CHARTER MIX Prawdziwa gratka dla

Bardziej szczegółowo

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development

Janusz Mikuła Undersecretary of State, Ministry of Regional Development Mechanizmy Rozwoju Polski Poland s Development Mechanisms Wstęp Introduction Polska najbardziej skorzystała z pomocy udzielonej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein w postaci Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS

WSTĘP INTRODUCTION WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING MOBILNOŚĆ MOBILITY KOMFORT COMFORT NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS WSTĘP INTRODUCTION 4 WIELOZADANIOWOŚĆ MULTITASKING 9 BUDOWANIE SPOŁECZNOŚCI COMMUNITY BUILDING 27 MOBILNOŚĆ MOBILITY 39 KOMFORT COMFORT 47 NOWE NARZĘDZIA NEW TOOLS 57 WSTĘP / INTRODUCTION Dawniej świat

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie: Mark Haines

Tłumaczenie: Mark Haines Powiat Łańcucki Redakcja wydawnicza: Anna Duda-Świerk Redakcji dokonano na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Miasta Łańcuta oraz urzędy gmin powiatu łańcuckiego. Tłumaczenie: Mark Haines Zdjęcia:

Bardziej szczegółowo