Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej"

Transkrypt

1 Archiwum OPOZYCJI Archiwum Federacji Młodzieży Ośrodek KARTA Warszawa

2 PRZEDMOWA Archiwum Federacji Młodzieży powstało w 2007 roku na mocy umowy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży. Od tego momentu za pośrednictwem Pogotowia Archiwalnego, napływają materiały z całej Polski dotyczące FMW, które są na bieżąco opracowywane i dołączane do zbiorów. Do tej pory udało się zgromadzić 110 tytułów prasy federacyjnej oraz około 350 dokumentów. Osobny zbiór stanowią fotografie, które wchodzą w skład Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Katalog został podzielony na dwie części: Część pierwsza zawiera opis wszystkich zbiorów dokumentowych Federacji Młodzieży uporządkowanych w ramach teczek chronologicznie. Pod sygnaturą F/1 znajdują się dokumenty ogólnokrajowych władz i struktur FMW takich jak Krajowa Rada Koordynacyjna czy Grupy Wykonawcze. Pod sygnaturą F/2 umieszczono dokumenty (druki ulotne, oświadczenia, plakaty) z podziałem na regiony. Materiały dotyczące czasopism federacyjnych, takie jak notatki do artykułów czy szkice winiet opatrzono sygnaturą F/3. Dalej znajdują się ogólnopolskie materiały, nie sygnowane przez konkretny region FMW (F/4), akta osobiste członków FMW (F/5), wytwory podziemnej działalności drukarskiej takie jak diapozytywy, makiety, kalki (F/6), wydawnictwa książkowe FMW (F/7), poczta FMW (F/8), muzealia (F/9) oraz wycinki prasowe o Federacji Młodzieży (F/10) Część druga to wykaz czasopism FMW z podanym tytułem, podtytułem, wydawcą oraz miejscem wydania. Począwszy od roku 2011 zbiory dokumentowe Archiwum Federacji Młodzieży oraz najważniejsze czasopisma FMW w formie skanów będą dostępne w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA: Sierpień 2010 Katarzyna Stachurska (Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA) 2

3 WSTĘP była młodzieżową organizacją opozycyjną działającą na terenie szkół średnich oraz wśród studentów. Powstała na spotkaniu uczniów w czerwcu 1984 roku w Warszawie. W skład Komitetu Założycielskiego weszli Jacek "Wiejski" Górski, Artur Dąbrowski, Cezary Młody Rautszko i Tomasz Kornel Roguski. Komunikat o powstaniu FMW odczytany został w Radiu Wolna Europa, co uruchomiło tworzenie się regionalnych struktur federacyjnych. Jako pierwszy przyłączył się i on też rozpoczął wydawanie pierwszego dużego pisma federacyjnego Monit. Mimo, że FMW powstała w Warszawie, to właśnie uważa się za największy region federacyjny. Pierwsze spotkanie regionów warszawskiego i gdańskiego miało miejsce w październiku 1985 roku, na którym zostały omówione zasady współdziałania. Do ważniejszych regionów Federacji należą także:, Wrocław, Gdynia, Łódź, Szczecin, Warmia i Mazury, Przemyśl, Płock i Kielce. Wkrótce Komitet Założycielski przekształcił się w (Krajową) Radę Koordynacyjną, która 10 czerwca 1989 roku opublikowała program Federacji Młodzieży. W październiku 1985 roku w u powołane zostały Grupy Wykonawcze FMW mające za zadanie przeprowadzanie niebezpiecznych ulicznych akcji takich jak manifestacje czy też malowanie murów. wchłaniała inne organizacje młodzieżowe takie jak Międzyszkolny Komitet Oporu z Wrocławia, który od 1986 roku działał jako MKO- FMW. Wobec zmieniającej się rzeczywistości i konfliktów w łonie Federacji 13 maja 1989 roku powołana została Komisja Krajowa, do której nie wszedł jednak region gdański. Opowiadała się ona przeciwko porozumieniom Okrągłego Stołu. Federacja działała w większości wojewódzkich miast Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Organizowała demonstracje i akcje w szkołach, a także wykłady niezależne. Wydała ponad 100 tytułów czasopism, a także wiele ulotek, oświadczeń, znaczków i kopert poczty podziemnej. Wśród najważniejszych tytułów prasowych FMW należy wymienić warszawskie Nasze Wiadomości i gdański Monit. Współpracowała z NSZZ Solidarność, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Ruchem Wolność i Pokój, z Solidarnością Walczącą. F/1 Władze i struktury FMW F/1.1 Komitet Założycielski 1. Do młodzieży : tekst przedstawiający cele i program FMW (Warszawa, 30 sierpnia 1984, 1 egz., s. 1, druk F/1.2 (Krajowa) Rada Koordynacyjna 1. Apel do młodzieży o zorganizowanie przerw milczenia 13 grudnia 1985; na odwrocie ulotka Precz z podwyżką cen ([grudzień 1985], 1 egz., s. 1, kopia) 2. Projekt statutu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW (1 egz., s. 1, rps) 3. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego protestu młodzieży 31 maja 1989 roku przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta ([maj 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pismo do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność z prośbą o pomoc finansową (1 egz., s. 1, druk) 3

4 F/1.3 Komisja Krajowa 1. Oświadczenie o odrzuceniu wszelkiego dialogu z komunistami oraz rozwiązaniu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW i powołaniu na jej miejsce Komisji Krajowej FMW (Warszawa, 13 maja 1989, 2 egz., s. 4, druk 2. Oświadczenie o nieuznaniu Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku prezydenta (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 2 egz., s. 3, druk 3. Oświadczenie na temat układu Ribbentrop-Mołotow, wezwanie do potępienia układu przez władze ZSRR (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pisma w sprawie śmierci Prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata i mianowania na to stanowisko Ryszarda Kaczorowskiego (23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 5. Kolejna ofiara komuny! Robert Możejko : plakat ze zdjęciem zawiadamiający o niewyjaśnionej śmierci 25-latka z Kętrzyna (Gdynia, 1989, 2 egz., s. 2, druk 6. Ulotka wzywająca do bojkotu wyborów ([1989], 2 egz., s. 2, druk 7. Wara! : plakat przedstawiający dwie agresje września 1939 roku (1 egz., s. 1, druk F/1.4 Rada Krajowa 1. Apel o tworzenie regionalnych porozumień niepodległościowych przez osoby nie zgadzające się z umowami Okrągłego Stołu (, 5 sierpnia 1990, 1 egz., s. 1, druk 2. Oświadczenie w sprawie bieżących wydarzeń politycznych (Warszawa, 20 stycznia 1991, 1 egz., s. 1, mps) 3. Apel w obronie podręcznika historii autorstwa Andrzeja Leszka Szczęśniaka (Warszawa, 26 września 1992, 1 egz., s. 1, mps) 4. Informacja o wyniku obrad Rady Krajowej FMW w dniu 30 kwietnia 1994 roku oraz stanowisko w sprawie wyborów samorządowych ([1994], 1 egz., s. 1, kopia) 5. Komunikat o obradach Rady Krajowej w Łodzi, w wyniku których zadecydowano, że celem FMW powinno być stworzenie partii politycznej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 6. Stanowisko Federacji Młodzieży w sprawie rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 7. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 14 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 8. List do Konwentu Świętej Katarzyny zgłaszający Wojciecha Ziembińskiego jako kandydata na Prezydenta RP (, 28 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Komunikat prasowy Prezydium Rady Krajowej FMW na temat kandydatury Wojciecha Ziembińskiego na urząd prezydenta (, 31 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 10. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 10 lipca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 11. List do Polskiej Rady Młodzieży i Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich z protestem przeciwko poparciu przez te ugrupowania bez uzgodnienia kandydatury Hanny Gronkiewicz-Waltz na urząd prezydenta (, 26 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 12. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW na temat IV Konferencji Programowo- Organizacyjnej FMW (, 27 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Uchwały IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej FMW (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 4

5 14. Komunikat prasowy FMW dotyczący IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej (, 13 listopada 1995, 1 egz., s. 2, kopia) 15. Stanowisko FMW po wyborach prezydenckich (, 21 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Dość PRL! : stanowisko FMW w sprawie przełomu roku 1989, apel o odrzucenie projektu konstytucji ([1995], 2 egz., s. 2, druk 17. Komunikat prasowy FMW w sprawie rejestracji stowarzyszenia (, 2 stycznia 1996, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Informacja Prezydium RK FMW na temat zebrania Rady Krajowej (, 18 czerwca 1996, 1 egz., s. 1, mps) 19. Prośba o kontakt z Piotrem Szynkielem, przedstawicielem środowisk szkolnych i młodzieżowych w celu koordynacji działań w sprawie przyszłej legalnej organizacji młodzieżowej (1 egz., s. 1, kopia) F/1.5 Grupy Wykonawcze 1. Do młodzieży Trójmiasta : apel o wykonywanie napisów solidarnościowych i niszczenie haseł komunistycznych z okazji X Zjazdu PZPR ([czerwiec 1986], 1 egz., s. 1, druk F/1.6 Międzyszkolny Komitet Oporu (od stycznia 1986 jako MKO-FMW, wcześniej niezależna organizacja) 1. Zaproszenie na mszę 19 maja w intencji Ojczyzny i Grzegorza Przemyka ([maj 1986], 1 egz., s. 1, druk 2. Orientacyjne rozliczenie za okres od 16 lutego 1987 do 15 października 1987 roku (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 2, rps) 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na materiały do końca roku szkolnego 1987/88 (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 1, rps) 4. Zaproszenie na mszę w dniu 25 stycznia 1987 roku w intencji ojczyzny i młodzieży (Wrocław, [1987], 1 egz., s. 1, druk 5. Sobota w domu : ulotki wzywające do pozostania w domu 28 marca 1987 roku(wrocław, [1987], 3 egz. jeden podwójny, s. 4, druk 6. 3 Maja dniem wolnym. Nie idę na pochód rządowy : ulotka (Wrocław, 1987, 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat witający uczniów w nowym roku szkolnym 1987/88 i wzywający do odnowienia kontaktów i struktur MKO ([1987], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na Mszę św. ofiarowaną przez MKO w intencji uczniów i nauczycieli szkół średnich Wrocławia (Wrocław, styczeń 1988, 1 egz., s. 1, druk 9. Oświadczenie MKO: postulaty zmian w szkolnictwie, zachęta do udziału w wiecach na terenie szkół (Wrocław, 8 maja 1988,1 egz., s. 1, druk 10. Plan lekcji i kalendarz MKO na rok 1988 (1 egz., s. 1, druk F/2 Regiony FMW F/2.1 Częstochowa 1. Plakat postulujący przeniesienie pomników wdzięczności w mniej eksponowane miejsca (Częstochowa, 2 egz., s. 2, kopia) 5

6 F/ List gończy za Wojciechem Jaruzelskim: plakat (, 1985, 2 egz., s. 2, druk 2. Uwolnić Krzyśka Gryndera z IX LO : ulotka (, 1985, 1 egz., s. 1, druk 3. Ulotki: Uwolnić politycznych i Solidarność żyje z życzeniami noworocznymi ([grudzień 1985], 2 egz., s. 2, kopia) 4. Obwieszczenie o aresztowaniach działaczy opozycyjnych (, 23 stycznia 1986, 2 egz., s. 2, kopia) 5. Precz z kolejną podwyżką cen : ulotka z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego (, 17 marca 1986, 2 egz., s. 2, druk rocznica odzyskania niepodległości Polski (, [1986], 1 egz., s. 1, druk 7. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (, [maj 1988], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 8. W obronie uwięzionego : prośba o nadsyłanie listów do prokuratury w sprawie uwięzionego Pawła Babińskiego (, 20 sierpnia 1988, 2 egz., s. 2, druk 9. Oświadczenie w sprawie demonstracji 16 października 1988 roku (, [październik 1988], 2 egz., s. 2, druk listopada świętem wszystkich Polaków : zaproszenie na mszę z okazji Święta Niepodległości ([listopad 1988], 2 egz. różnej wielkości, s. 2, druk 11. Jak długo można ufać władzy? : ulotka wzywająca do bojkotu wyborów (1988, 1 egz., s. 1, druk 12. Zaproszenie od II LO w u na mszę opłatkową 6 stycznia 1989 roku z okazji święta Trzech Króli, z której kolekta zostanie przeznaczona na pomoc dla Armenii ([styczeń 1989], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 13. Zawiadomienie o wiecu 12 marca 1989 roku po mszy w kościele św. Brygidy (, 6 marca 1989, 2 egz., s. 1, druk 14. Ulotka zapraszająca na manifestacje pierwszo i trzeciomajowe (kwiecień 1989, 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk 15. Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Środowisk Uczniowskich w celu omówienia sytuacji młodzieży w 1989 roku (, 24 maja 1989, 2 egz., s. 2, mps) 16. Komunikat o wiecu z okazji rocznicy poznańskiego Czerwca 56 ([czerwiec 1989], 2 egz., s. 4, druk 17. Ulotka zawiadamiająca o happeningu z okazji 45 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 4 egz. różne, jeden podwójny, s. 5, druk 18. Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Henrykiem Samsonowiczem 2 grudnia 1989 roku ([listopad 1989], 4 egz. różnokolorowe, jeden podwójny, s. 5, druk 19. List Bogdana Falkiewicza do Prezydenta Miasta a z wnioskiem o przydzielenie lokalu gdańskiej Federacji Młodzieży na potrzeby organizacyjne (, 26 grudnia 1989, 1 egz., s. 2, mps) 20. Ulotka z życzeniami świątecznymi od XI LO w u ([grudzień 1989], 2 egz., s. 4, druk 21. Plakat z okazji 5-lecia FMW (1989, 3 różnokolorowe egz., s. 3, druk 6

7 22. Wybrałem i wygrałem : plakat zachęcający do głosowania na Solidarność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku ([1989], 1 egz., s. 1, druk 23. Uwaga! Milicja nadal bije! : plakat-oświadczenie w sprawie agresji milicjantów w stosunku do demonstrantów (, 1 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 24. Oświadczenie FMW i FMW Pomorze Wschodnie w sprawie manifestacji 29 stycznia 1990 roku i wezwanie do wiecu informacyjnego 4 lutego 1990 roku ([styczeń/luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 25. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW w sprawie okupacji budynku KW PZPR w dniu 28 stycznia 1990 roku ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 26. Oświadczenie w sprawie okupacji budynku PZPR 28 stycznia 1990 roku przez gdańską FMW ([luty 1990], 1 egz., s. 1, mps) lat Jałty. Dość! : plakat zachęcający do wieców i manifestacji w rocznicę podpisania traktatu jałtańskiego ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 28. Protest przeciwko przyznaniu Lechowi Wałęsie doktoratu honoris causa Uniwersytetu iego (-Oliwa, 16 marca 1990, 2 egz., s. 2, druk 29. Plakat wzywający do wiecu w dniu 23 kwietnia 1990 roku przeciwko energetyce jądrowej i budowie elektrowni w Żarnowcu ([kwiecień 1990], 2 egz., s. 2, druk 30. Blankiety zezwalające na jednorazowe widzenie z tymczasowo aresztowanym (28 kwietnia 1990, 9 egz., s. 9, druk i rps) 31. Zaproszenie na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta: z rysunkiem i bez ([kwiecień 1990], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 32. Plakat zawiadamiający o juwenaliach (9 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 33. Kto dzisiaj obłudnie świętuje : ulotka w dziesiątą rocznicę Sierpnia podpisana wspólnie z Niepodległościową Partią Solidarność (, 31 sierpnia 1990, 1 egz., s. 2, druk 34. Plakat zapraszający na pikietę 31 sierpnia 1990 przed gmachem Urzędu Miejskiego w związku z brakiem pozytywnej reakcji na prośbę o przydzielenie lokalu klubowego ([sierpień 1990], 2 egz., s. 2, druk 35. Nie wiesz na kogo głosować? Głosuj na Kaczora Donalda : plakat (, 15 października 1990, 2 egz., s.2, druk 36. Uwaga! Wiec antymilitarny 10 listopada 1990 roku przed WKU : plakat ([listopad 1990], 2 egz., s. 2, druk 37. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 38. Plakat zapraszający na wiec protestacyjny przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu z okazji Dnia Ziemi (1990, 1 egz., s. 1, kopia) 39. Wolność dla Litwy! : plakat informujący o wiecu poparcia dla narodu litewskiego (2 egz., s. 2, druk 40. Uwolnić Tomka Żmudę z WiP-u : plakat z szablonu zaprojektowanego przez Krzysztofa Galińskiego (1 egz., s. 1, druk) 41. Plakat z oświadczeniem w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym i wezwanie do wzięcia udziału w manifestacji (1 egz., s. 1, druk 42. Plakat zapraszający na happening 2 marca przed Dworcem we Wrzeszczu (3 egz. różne, podwójne, s. 2, druk 43. Ulotka zapraszająca 9 czerwca na manifestację młodzieży przeciwko militaryzacji szkół (2 egz., s. 2, druk 44. Ulotka zapraszająca na pikietę 8 czerwca pod ambasadą chińską (2 egz., s. 2, druk 7

8 45. Ulotka zapraszająca na manifestację 20 i 26 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji Wolna szkoła-wolna uczelnia (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 46. Atomowa zaraza znów nam zagraża : plakat; na odwrocie Zwarcie nr 1 (2 egz., s. 2, druk) 47. Uwaga! Największy morderca ludzkości Żarnowiec ułaskawiony : plakat (2 egz., s. 2, druk) 48. Energetyka jądrowa jedynym ratunkiem dla ludzkości! : plakat przedstawiający kościotrupa (2 egz., s. 2, druk) 49. Plakat z informacjami kontaktowymi do gdańskiego FMW (1 egz., s. 1, druk) 50. Plakat zachęcający do wstąpienia do FMW (2 egz., s. 2, druk) 51. Plakat FMW i Monitu (2 egz., s. 2, druk 52. Uwaga konfident! ulotka z wizerunkiem Mariusza Barbarewicza (2 egz., s. 2, druk 53. Nie oddamy PZPR : tekst z szablonu(1 egz, s. 1.) 54. Stoczniowcy! Jesteśmy z wami! Trzymajcie się : ulotka (2 egz., s. 2, druk 55. Ulotki: Uwolnić Zbyszka Bujaka i Partia przed X Zjazdem (2 egz., s. 2, kopia) 56. Ulotki: Wstąp do Grup Wykonawczych i Obywatelu głosuj na mnie (2 egz., s. 2, kopia) 57. MON stop, wojsko fuj! : ulotka zawiadamiająca o zadymie 21 października w studium wojskowym UG (2 egz., s. 2, druk 58. Wezwanie do wzięcia udziału w mszy św. oraz manifestacji przeciwko polityce władzy (2 egz., s. 2, druk 59. Ulotka wzywająca do uczczenia rocznicy stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, kopia) 60. Ogłoszenie pogotowia strajkowego we wszystkich szkołach średnich Trójmiasta w związku z sytuacją w Liceum Plastycznym w Gdyni (, 2 egz., s. 2, druk 61. Spis książek znajdujących się w Bibliotece FMW (2 egz., s. 6, mps) 62. Plan lekcji (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 63. Deklaracja wpłacania comiesięcznej składki na rzecz FMW (2 egz., s. 4, druk) 64. Kartka z notatkami, pieczątką Roberta Kwiatka i okładką kasety Jacka Kaczmarskiego (1 egz., s. 1, druk powielony i rps) 65. Protest przeciwko represjom na FMW VII LO brudnopis (1 egz., s. 1, rps) 66. Dlaczego wszystko olewamy? Ulotka zapraszająca na spotkanie młodzieżowych grup opozycyjnych 21 października (2 egz., s. 2, druk) 67. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 68. Tylko we Wrzeszczu przed dworcem. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 69. Ulotka zapraszająca na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 70. Ulotka zapraszająca na Mszę św. opłatkową 6 stycznia (1 egz., s. 1, druk) F/2.3 Gdynia 1. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (-Gdynia, [maj 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat zawiadamiający o mszy świętej w 70 rocznicę odzyskania niepodległości ([1988], 1 egz., s. 1, druk 8

9 3. Wezwanie do manifestacji w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 1989, 1 egz., s. 2, druk 4. Wezwanie do manifestacji 3 maja ([1989], 1 egz., s. 2, druk 5. Kolejarze strajkują, abyś także i Ty mógł godnie żyć wspólne stanowisko FMW i Niepodległościowej Partii Solidarność popierające protest kolejarzy (Gdynia, 25 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 6. Ogłoszenie o pogotowiu strajkowym Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni wydrukowane przez FMW (1 egz., s. 1, druk 7. Oświadczenie w sprawie nieporozumień między gdańską FMW a FMW (Gdynia, 2 egz., s. 4, druk 8. Plan lekcji (2 egz., s.2, druk 9. Deklaracja wpłaty comiesięcznych składek na rzecz FMW (Gdynia, 2 egz. jeden różnokolorowe, podwójny, s. 4, druk 10. Plakietka z kontaktem do Mariusza Romana (1 egz., s. 1, rps) F/2.4 Pomorze Wschodnie 1. Plakat w rocznicę 22 lipca ([lipiec 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Oświadczenie w sprawie niepodległości Polski (1 stycznia 1990, 1 egz., s. 1, druk) 3. Uwaga! Milicja bije! : plakat informujący o stanowisku FMW w sprawie użycia siły przez władze w stosunku do manifestujących (Gdynia, 5 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 4. Chcemy Polski niepodległej! : plakat zawiadamiający o ogólnopolskim dniu protestu ([marzec 1990], 1 egz., s. 1, druk 5. Informacja Federacji Młodzieży w sprawie pomówień FMW Chojnice zamieszczonych w Gazecie Pomorskiej (28 kwietnia 1990, 2 egz., s. 2, kopia) 6. Informacja Federacji Młodzieży : Mazowiecki musi odejść (28 maja 1990, 2 egz., s. 2, druk 7. Informacja Federacji Młodzieży na temat artykułu w Dzienniku Bałtyckim (10 września 1990, 2 egz., s. 2, druk 8. Nasza władza : stanowisko FMW Pomorze Wschodnie w sprawie obecnej władzy, uznanie Rządu Londyńskiego za jedyne prawowite ciało rządzące (1 egz., s. 2, druk 9. Nażryjcie się kuroniowej zupki : plakat (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 10. Niepodległościowy Sojusz Pomorza: pismo informujące o nowo założonej organizacji (2 egz., s. 2, druk 11. Plakat zapraszający na mszę świętą w rocznicę śmierci Stefana Niedzielaka (1 egz., s. 1, druk 12. Co oznacza znak Pacyfy? (2 egz., s. 2, druk 13. Agent sowiecki prezydentem PRL : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego wspólny z PPN (, 2 egz., s. 2, druk 14. Czym się różni Gazeta a? : wywiad z Mariuszem Romanem w wersji oryginalnej (2 egz., s. 4, druk 15. Prawda o Gazecie iej : oświadczenie w sprawie pomówienia Janusza Golichowskiego (2 egz., s. 2, druk 16. Zawiadomienie o happeningu w Sopocie przeciwko rusyfikacji szkół (1 egz., s. 1, druk 17. Ulotka z napisem: Region Pomorze Wschodnie (1 egz., s. 1, druk 9

10 F/2.5 i Nowa Huta 1. Komunikat o połączeniu się krakowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej z Federacją Młodzieży (, 2 listopada 1985, 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka młodzieży Krakowa: zaproszenie na mszę św. w piątą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1987], 1 egz., s. 1, druk 3. Tekst o Marcu 68 w dwudziestą rocznicę wydarzeń ([], [marzec 1988], 1 egz., s. 1, druk 4. Zawiadomienie o strajku absencyjnym 9 maja 1988 roku w odpowiedzi na brutalność oddziałów ZOMO tłumiących strajk w KM HiL (, [maj 1988], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 1, druk 5. Brutalna pacyfikacja HiL : ulotka ([], [maj 1988], 1 egz., s. 1, druk 6. Strajk w HiL trwa nadal! oświadczenie solidarności z robotnikami strajkującymi od 26 kwietnia 1988 roku w Hucie imienia Lenina ([], [maj 1988], 2 egz., s. 2, druk 7. Dlaczego strajkujemy? : ulotka Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność KM HiL wydrukowana przez FMW, Nowa Huta (sierpień 1988, 1 egz., s. 2, mps) 8. Pamiętamy! : podwójna ulotka SW i FMW w szóstą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([październik 1988], 1 egz., s.1, druk 9. Zaproszenie mieszkańców Małopolski na wiec z okazji siódmej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (, [grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 10. Pamiętaj 16 grudnia : ulotka przypominająca o wydarzeniach Grudnia 70 oraz pacyfikacji KWK Wujek, zaproszenie na mszę ([grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 11. Precz z militaryzacją szkół : ulotka MON-STOP (Nowa Huta, 1988, 1 egz., s. 1, mps) 12. Ulotka wzywająca do wiecu protestacyjnego przeciwko użyciu przemocy w dniu 17 lutego 1989 roku oraz wsparcia postulatów dotyczących reformy oświaty ([], [luty 1989], 1 egz., s. 1, druk 13. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW (, 13 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk 14. List do Lecha Wałęsy z prośbą o zajęcie stanowiska wobec wydarzeń krakowskich 24 lutego 1989 roku (25 lutego 1989, 2 egz., s. 2, mps) 15. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia 20 kwietnia, wezwanie do uczestnictwa w wiecu (, 13 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 16. Plakat wzywający do protestu głodowego w związku z masakrą młodzieży chińskiej ([], [czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 17. Plakat na okoliczność 45 rocznicy Powstania Warszawskiego z zaproszeniem na mszę w intencji poległych żołnierzy AK ([lipiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 18. Dłuto bez włosów : plakat zachęcający do wzięcia udziału w manifestacji antyprezydenckiej ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 19. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę ([], [wrzesień 1989], 2 egz., s. 2, druk 20. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę wraz z oświadczeniem w sprawie opuszczenia Polski przez wojska sowieckie ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 21. Plakat zapraszający na mszę świętą w siódmą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 10

11 22. Informacje o ogólnopolskim spotkaniu Federacji Młodzieży w Krakowie w dniach października 1989 roku ([październik 1989], 2 egz., s. 2, druk 23. Komunikat o zawiązaniu Niepodległościowego Sojuszu Małopolski przez organizacje prawicowe, w tym FMW (, [sierpień 1990], 1 egz., s. 1, druk) 24. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat w ósmą rocznicę śmierci, zaproszenie na mszę ([], [październik 1990], 1 egz., s. 1, kopia) 25. Kalendarz na rok 1989 (1 egz., s. 1, druk rocznica Krzyża w Nowej Hucie : kalendarz na rok 1990 (2 egz., s. 2, druk 27. Tekst informacyjny o FMW-; na odwrocie tekst o idei FMW (1 egz., s. 2, druk 28. Wezwanie do bojkotu zajęć z języka rosyjskiego 16 grudnia ([], 1 egz., s. 1, druk 29. Ulotka wzywająca do cichej przerwy 1 i 3 maja w ramach solidarności z ludźmi pragnącymi wolnej i demokratycznej Polski (1 egz., s. 1, druk 30. Katyń: pamiętamy: plakat Międzyszkolnej Rady Wykonawczej FMW-Nowa Huta, ([Nowa Huta], 1 egz., s. 1, druk 31. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat zapraszający na mszę (2 egz., s. 2, druk 32. Plakat zachęcający do spotkania w rocznicę śmierci Bogdana Włosika (1 egz., s. 1, druk 33. Dobić gada : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego ([], 2 egz., s. 2, druk 34. Służba wojskowa przyczyną wielu groźnych chorób : plakat (1 egz., s.1, druk 35. Plakat Agencji Fotograficznej FMW- zapraszający na wystawę fotograficzną w Mistrzejowicach Protesty uliczne 1988 (1 egz., s. 1, kopia) 36. Only for Eagles! : plakat wyśmiewający Milicję Obywatelską ([Nowa Huta], 2 egz., s. 2, druk 37. I ty zostaniesz prezydentem : plakat ([], 1 egz., s. 1, druk 38. Maluj mury : tekst z szablonu (1 egz., s. 1) 39. Zestawienie ulotek FMW- (1 egz., s. 1, kopia) 40. Agent sowiecki prezydentem RP : ulotka przedstawiająca Wojciecha Jaruzelskiego; na odwrocie oświadczenie środowisk prawicowych Przeciw nowej Jałcie (1 egz., s. 2, kopia) F/2.6 Łódź 1. Statut Łódzkiej Rady Koordynacyjnej FMW (2 egz., s. 2, kopia) F/2.7 Płock 1. 3-ci maja nasze święto : wezwanie do uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej (Płock, 3 maja 1989, 2 egz., s. 2, druk 2. Współczesny tekst o Federacji Młodzieży regionu Płock-Kutno (1 egz., s. 2, wydruk) F/2.8 Szczecin 1. Do młodzieży Szczecina : program działania Federacji Młodzieży Region Pomorze Zachodnie (1 egz., s. 2, kopia) 11

12 2. Plakat zachęcający do manifestacji w 50 rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow ([sierpień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) F/2.9 Warmia i Mazury 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz., s. 1, druk 2. Pamiętamy : ulotka zachęcająca do uczczenia przerwą milczenia ofiar Grudnia 70 i wydarzeń w kopalni Wujek ([grudzień 1987], 2 egz., s. 2, druk 3. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 2 egz., s. 4, druk 4. Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (luty 1989, 2 egz., s. 4, druk 5. Sowieci do domu : ulotka wzywająca do udziału w manifestacji 17 września [1989] roku w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę (Suwałki, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 6. Tekst informacyjny o FMW Warmii i Mazur (1 egz., s. 1, mps) 7. Ukarać bandytów : ulotka informująca o pobiciu uczniów: Marka Łoniewskiego i Adama Brejnaka (Gołdap, 1 egz., s. 2, druk F/2.10 Warszawa 1. Ulotka: W II rocznicę śmierci Grzesia Przemyka ([maj 1985], 1 egz., s. 2, druk 2. Apel do młodzieży: ulotka Rady Koordynacyjnej FMW wzywająca uczniów do manifestowania opozycyjnej postawy w dniu 13 grudnia (Warszawa, 13 listopada 1985, 1 egz., s. 2, druk 3. Apel do uczniów o uczczenie trzeciej rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka; na odwrocie: Program Dni Grzegorza Przemyka (Warszawa, [maj 1986], 1 egz., s. 2, druk 4. Apel do mieszkańców Warszawy o pomoc więźniom politycznym ([1987], 1 egz., s.1, druk 5. Wezwanie do udziału w przemarszu na Cmentarz Powązkowski do grobu Grzegorza Przemyka w rocznicę jego śmierci brudnopis ([maj 1989], 1 egz., s. 1, rps) 6. Żandarm Europy: Układ Warszawski : ulotka (2 egz., s. 2, druk F/2.11 Kielce 1. Ulotka zapraszająca na wiec z udziałem Andrzeja Gwiazdy w 50 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę ([wrzesień 1989], 3 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk powielony i kopia) 2. Plakat wyśmiewający Wojciecha Jaruzelskiego na urzędzie prezydenta (2 różne egz., s. 2, druk powielony i kopia) 3. Każda decha na trumnę dla Wojciecha : plakat zapraszający na wiec 19 lutego (1 egz., s. 1, druk 4. Plakat wzywający do wiecu 14 lipca przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu na stanowisku prezydenta (1 egz., s. 1, druk 5. Wanted: dead or alive : plakat Agencji Fotograficznej przedstawiający Wojciecha Jaruzelskiego (1 egz., s. 1, druk 12

13 F/2.12 Przemyśl 1. Ulotka w 21 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji (Przemyśl, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka w 22 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji ([wrzesień 1990], 1 egz., s. 1, druk 3. Precz z komuną : ulotka (1 egz., s. 1, druk 4. Zapraszamy do współpracy! : plakat zawiadamiający o dyżurach Biura Informacyjnego FMW regionu przemyskiego (1 egz., s. 1, druk F/2.13 Tarnów 1. Wezwanie do demonstracji w 8 rocznicę stanu wojennego ([grudzień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat z kontaktem do FMW i Artystycznej Grupy Anarchistycznej (1 egz., s. 2, druk 3. Sowieci do domu : zaproszenie na manifestację przeciwko stacjonowaniu w Polsce wojsk radzieckich (1 egz., s. 1, kopia) 4. Trepy do domu! : zaproszenie na manifestację przeciwko obecnej formie służby zastępczej oraz obecności PO i PW w szkołach (1 egz., s.1, kopia) F/3 Materiały dotyczące czasopism F/3.1 BISZ 1. Pismo do uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w u (, 1985, 1 egz., s. 1, druk F/3.2 Dzienniczek Ucznia Siódemki 1. Notatki do nr 8 z grudnia 1989 ([1989], 1 egz., s. 4, rps) F/3.3 Krzyk Oksywia 1. Tekst satyryczny Wierzę w Mieczysława Rakowskiego (1 egz., s. 2, rps) F/3.4 Monit 1. Legitymacja prasowa Roberta Kwiatka, redaktora Monitu (2 stycznia 1990, 1 egz., s. 2) 2. Szkice winiet Monitu (5 różnych egz., s. 4, rps, druk 3. Plan lekcji (2 egz., s. 2, druk 4. Naklejka: wolnym miastem od komuny (2 różne egz., s. 2, druk) 5. Plakaty reklamujące Monit (9 egz. różne, podwójne, s. 17, druk) F/3.5 Mon Stop 1. Strona tytułowa czasopisma (1 egz., s. 1, fotokopia) F/3.6 Zatoka 1. Żegnaj ZSMP : artykuł do Zatoki nr 2; na odwrocie ulotka ostrzegająca przed budową elektrowni w Żarnowcu (1 egz., s. 1, kopia) F/3.8 Semafor 1. Plakat zachęcający do czytania Semafora (1 egz., s. 1, kopia) 13

14 F/3.9 Antymantyka 1. Winieta czasopisma (1 egz., s. 1, druk F/3.10 Nasze Wiadomości 1. Można taniej : ulotka zachęcająca do oporu przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej (1 egz., s. 1, druk F/3.11 Lolek 1. Szkic winiety czasopisma (1 egz., s. 1, rps) 2. Artykuły Gandalfa i redakcji do Lolka nr 1 ([1989], 2 egz., s. 8, rps) 3. Jasio Remik, Niech szczeźnie socjalizm! Niech powstanie komunizm : artykuł czytelnika do [Lolka] (1 egz., s. 4, rps) F/4 Ogólnopolskie materiały FMW F/4.1 Ogólnopolskie teksty FMW 1. Komunikat NSZZ Solidarność nr 2 do pracowników WPK, SKM i PKS wzywający do strajków, wydrukowany przez FMW ([maj 1988], 1 egz., s. 2, druk 2. Wezwanie do przybycia w czarnych strojach oraz uczczenia przerwą milczenia rocznicy stanu wojennego ([grudzień 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Krakowska łże : oświadczenie w sprawie artykułu w Gazecie Krakowskiej szkalującego organizatorów wiecu przedwyborczego; postulaty ustaw dekomunizacyjnych podpisane również przez KPN ([czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Wezwanie do manifestacji niepodległościowej w rocznicę 17 września 1939 roku ([wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Mam już 5 lat : program FMW i apel do pierwszoklasistów ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 6. 5 years. Fighting Youth Federation ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 7. Oświadczenie w związku z pogwałceniem przez Rosję sowiecką Traktatu Ryskiego (10 marca 1990, 1 egz., s. 1, druk 8. Projekt statutu FMW (1 egz., s. 1, rps) 9. Postulaty dotyczące szkół średnich (1 egz., s. 2, druk 10. Działaj, zmieniaj, walcz : tekst Mirosława Świata, pierwszego redaktora Monitu (1 egz., s. 2, mps) 11. Wezwanie do pamiętania o ofiarach reżimu komunistycznego i nazistowskiego (1 egz., s. 2, druk 12. Petycja do MEN w sprawie zniesienia przedmiotów PO i PW jako obowiązkowych w szkołach (3 egz., s. 3, druk 13. Petycja w sprawie zaniechania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu (1 egz., s.1, druk 14. Zestawienie oświadczeń i ulotek FMW (2 egz. różne, podwójne, s. 6, kopia) 15. Ulotka w sprawie wyborów podpisana przez FMW, Sfederowanych Członków Niezależnej Myśli Politycznej oraz Rolników Indywidualnych (1 egz., s. 1, druk) 16. Oświadczenie środowisk solidarnościowych oraz organizacji politycznych i społecznych Trójmiasta (w tym FMW) w sprawie zachowania Lecha Wałęsy w kontekście zmian politycznych 1988 roku (2 egz., s. 2, druk 14

15 F/4.2 Plakaty, ulotki i inne materiały plastyczne FMW 1. Ulotki związane z 67. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1985], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Ulotka związana z 68. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1986], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Plakat przypominający o rocznicach wydarzeń: , Poznań 56, Marzec 68, Grudzień 70, Czerwiec 76, stan wojenny ([listopad 1987], 1 egz., s. 1, druk 4. Plakat prześmiewczy z okazji 45-lecia Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Zaproszenie na prelekcję Romualda Szeremietiewa pt. Polskie drogi do niepodległości ([1989], 2 egz., s. 2, druk 6. 5 lat Federacji Młodzieży : plakat ([1989], 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na mszę św. w kościele Dominikanów w rocznicę 16 grudnia 1981 roku (2 egz., s. 2, druk 9. Uniwersalny prezydent nieuniwersalnego narodu : plakat przedstawiający Lecha Wałęsę w stroju Wojciecha Jaruzelskiego (2 egz., s. 2, druk 10. Ulotki zapraszające do słuchania audycji FMW (4 różne egz., s. 4, druk 11. Kres. Lecz ducha zabić nie mogą. : ulotka wzywająca do uczczenia stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, druk 12. Plakat RSZ i FMW informujący o ogólnopolskim spotkaniu niezależnych środowisk uczniowskich (1 egz., s.1, druk 13. FMW solidarnością uczniowską (1 egz., s.1, druk 14. Bojkot wyborów : ulotka (1 egz., s.1, druk 15. Ulotka prowokacyjna (2 egz., s. 2, druk 16. Uwolnić politycznych (1 egz., s. 1, druk 17. Nie ma milicji bez opozycji : ulotka z szablonu (1 egz., s. 1, druk 18. Ulotka przedstawiająca człowieka bitego przez milicjanta (2 egz., s. 2, druk 19. Godło FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 20. Logo FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 21. Działaj w FMW : plakat (1 egz., s. 1, druk 22. Ulotka świąteczna (1 egz., s. 1, rps) 23. Ulotka przedstawiająca ZOMO-wca bitego przez warszawską syrenkę (2 egz., s. 2, rps) 24. Ulotki dotyczące Jerzego Urbana (5 egz. różne, jeden podwójny, s. 7, rps) 25. Zestawienie ulotek autorstwa Argusa (1 egz., s. 16, druk 26. Komiks Spotkanie z Don Pedro oraz I to by było na tyle (1 egz., s. 2, kopia) 27. Kalendarz FMW na rok 1990: 20 rocznica Grudnia 70 (1 egz., s. 1, druk 28. Kalendarz FMW na rok 1990: 5 lat Federacji Młodzieży (1 egz., s.1, druk 29. Blaszka z napisem: Młodzież z partią się rozprawi (1 egz., s. 1, rps) F/4.3 Varia 1. Listy od sympatyków do członków FMW (7 różnych egz., 1 rps i 6 kopii) 2. Legitymacja członkowska FMW (1 egz., s. 1, druk) 3. Notatki do zakupu materiałów drukarskich (1 egz., s. 1, rps) 15

16 4. Notatki do wyniku ankiet (1 egz., s. 4, rps) 5. Mapka działalności FMW (1 egz., s. 1, druk i rps) 6. Fotografie z manifestacji (2 egz. różne, podwójne, s. 2, kopie) 7. Zaproszenie FMW na Konferencję Młodzieżowych Organizacji Niezależnych (Warszawa, 10 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk) 8. Okładka książki cegiełki na fundusz FMW Petera Gaykovsky ego Terror troops commando (1 egz., s. 2, druk 9. Ankieta do wypełnienia napisana przez Roberta Kwiatka (2 egz., s. 2, druk) 10. Lista członków FMW (2 różne egz., s. 11, druk i rps) 11. Ankiety na temat stosunku do FMW wypełnione przez uczniów szkół gdańskich (305 egz., s. 610, druk i rps) F/4.4 FMW po 11 kwietnia 1990 roku 1. Zaproszenie na spotkanie członków i współpracowników FMW (, 1 lipca 1992, 1 egz., s. 1, druk) 2. Prośba o nieodpłatne przekazanie wszelkich pamiątek związanych z FMW w celu stworzenia ogólnopolskiego FMW (, 1 września 1992, 1 egz., s. 2, druk) 3. Formularze akcesji do stowarzyszenia (, 3 maja 1995, 1 egz., s.2, kopia) 4. Oświadczenie Sekretariatu Prawicy Krakowskiej w sprawie projektu Konstytucji (, 10 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 5. Statut Federacji Młodzieży (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 6, kopia) 6. Rozliczyć zbrodniarzy z okresu stanu wojennego : plakat wzywający do demonstracji w 15 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (Gdynia, [1996], 1 egz., s. 1, kopia) 7. Protokół przejęcia w depozyt materiałów od Federacji Młodzieży w u (8 czerwca 2005, 1 egz., s. 1, druk) 8. Bibuła wydrukowana na powielaczu na 25-lecie Solidarności (9 sierpnia 2005, 2 egz., s. 2, druk) 9. Dyplom przyznania Federacji Młodzieży Medalu 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych (, 10 listopada 2005, 1 egz., s.1, druk). 10. Podanie Roberta Kwiatka do Sekretarza Miasta a Danuty Janczarek o nieodpłatne wynajęcie sali na Ratuszu (, 25 lipca 2007, 1 egz., s. 1, druk) 11. Podanie Roberta Kwiatka do dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej o nawiązanie współpracy z SFMW (, 26 lipca 2007, 1 egz., s.1, druk) 12. Zaproszenie na pikietę przed willą Wojciecha Jaruzelskiego w rocznicę stanu wojennego; na odwrocie kopia ulotki ze stanu wojennego oraz dekretu o stanie wojennym (2 egz., s. 4, druk) 13. List FMW do premiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nieumieszczania na liście lektur utworów Jana Dobraczyńskiego (1 egz., s. 2, druk) 14. Loga FMW (20 egz., s. 9, druk) 15. Naklejki przedstawiające bibułę FMW (66 egz., s. 3, druk) 16. Znaczki do wpinania (4 egz.) 17. Notatka dotycząca osób działających w FMW (1 egz., s. 1, druk) F/5 Akta osobowe działaczy FMW 16

17 F/5.1 Robert Kwiatek 1. Zaproszenie dla Roberta Kwiatka od ks. Henryka Jankowskiego na spotkanie z Margaret Thatcher w Kościele św. Brygidy (, 25 października 1988, 1 egz., s. 1, druk) 2. List Roberta Kwiatka do [Leszka] Millera, uczestnika rozmów przy Okrągłym Stole, który zobowiązał się poruszyć sprawę bicia młodzieży przez organy ścigania (1 egz., s. 4, kopia) 3. Ulotki wykonane przez Roberta Kwiatka: Tymczasowa Krajowa Rada NSZZ <<Solidarność>> Budowlani, Tymczasowa Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ <<Solidarność>> Budowlani (1986, 4 egz., pieczęć) 4. Krzyż do wpięcia Robert Kwiatek: bierzmowanie 1986 maja 13 (1 egz.) 5. Pismo do Zarządu Klubu Lechia o wyrobienie fotoreporterowi Robertowi Kwiatkowi karty wejściowej na imprezy Lechii (, 24 sierpnia 1992, 1 egz., s. 1, kopia) F/5.2 Piotr Zarosiński 1. Zaświadczenie od VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego o wydaleniu ze szkoły z powodów dyscyplinarnych ([kwiecień 1987], 1 egz., s. 1, kopia) F/5.3 Andrzej Kuczyński 1. Informacje o śmierci A. Kuczyńskiego, prośba o wsparcie matki, list od Piotra Dowżenki (2 egz., s. 7, wydruk) 2. Wydruk zdjęcia (1 egz., s. 1, wydruk) 3. Nekrolog/ klepsydra (2 egz., s. 2, wydruk) [Uwaga: stemple Andrzeja Kuczyńskiego: patrz: F/10.1] F/5.4 Robert Napiórkowski 1. Wezwanie w sprawie obowiązku wojskowego (Warszawa, 2 stycznia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 2. Kwit od Wojskowej Komendy Uzupełnień (Warszawa, 10 stycznia 1986, 1 egz., s. 1, druk i rps) 3. Kwit depozytowy z rewizji osobistej (Warszawa, 15 marca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 4. Kwit doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem (Warszawa, 24 kwietnia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 5. Zawiadomienie o rozprawie rewizyjnej (Warszawa, 18 lipca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 6. Wezwanie do stawiennictwa obowiązkowego na posiedzeniu Sądu (Warszawa, 25 sierpnia 1986, 2 egz., s. 2, druk i rps) 7. Sentencja wyroku w sprawie Roberta Napiórkowskiego przeciwko Politechnice Warszawskiej o ustalenie sposobu rozwiązania stosunku pracy (Warszawa, 29 stycznia 1987, 1 egz., s. 2, druk i mps) 8. Ankieta Roberta Napiórkowskiego: Obecna i postulowana sytuacja więźniów sumienia (niekryminalnych) w PRL (1 egz., s. 10, mps) F/5.5 Adam Dydziński: 1. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 3 czerwca 1976, 1 egz., s. 1, druk) 2. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 1 czerwca 1977, 1 egz., s. 1, druk) 17

18 3. Świadectwo zdrowia ucznia kończącego szkołę podstawową (Kętrzyn, 1 egz., s. 1, druk) 4. Pismo od Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie informujące o tymczasowym aresztowaniu (Kętrzyn, grudzień 1985, 1 egz., s. 2, kopia) 5. Prośba matki Zofii Dydzińskiej do Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie o uchylenie aresztu tymczasowego (Kętrzyn, 18 lutego 1986,1 egz., s. 1, kopia) 6. Akt oskarżenia (Kętrzyn, 6 marca 1986, 1 egz., s. 8, kopia) 7. Rozwiązanie umowy o naukę zawodu przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z powodu tymczasowego aresztowania (Kętrzyn, 5 kwietnia 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 8. Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu rozprawy (21 maja 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Świadectwo szkolne z Technikum Mechanicznego (Kętrzyn, 20 czerwca 1989,1 egz., s. 1, kopia) 10. Wyrok uznający Adama Dydzińskiego winnym zarzucanego przestępstwa (5 czerwca 1986, 1 egz., s. 6, kopia) 11. Świadectwo zwolnienia tymczasowo aresztowanego, Bartoszyce (6 czerwca 1986, 1 egz., s. 2, kopia) 12. Umowa o zatrudnienie robotnika młodocianego w specjalizacji mechanik samochodowy (1 września 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Decyzja o przejściu depozytu na własność Państwa (20 grudnia 1986,1 egz., s. 1, kopia) 14. Decyzja o odmowie wydania paszportu (Olsztyn, 20 lutego 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 15. Odwołanie od decyzji odmowy wydania paszportu (Kętrzyn, 5 marca 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Odpis orzeczenia kolegium w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw (3 marca 1988, 1 egz. niekompletny, s. 1, kopia) 17. Pismo od Kuratorium informujące o decyzji przeniesienia do równoległej klasy na Wydział dla Pracujących (18 maja 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Pismo od Kuratorium informujące o sposobie załatwienia skargi Adama Dydzińskiego (16 czerwca 1988, 1 egz., s. 3, kopia) 19. Zawiadomienie o posiedzeniu niejawnym dotyczącym wydania orzeczenia o dowodzie rzeczowym (22 sierpnia 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 20. Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymania przedmiotów (Olsztyn, 10 września 1988, 1 egz., s. 2, kopia) 21. Odpis orzeczenia kolegium ([1988], 1 egz., s.1, rps) 22. Zawiadomienia o posiedzeniu niejawnym (20 lutego 21 kwietnia 1989, 2 egz., s. 1, kopia) 23. Decyzja o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 7 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 24. Uchylenie decyzji o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 19 maja 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 25. Postanowienie o umorzeniu kary grzywny (Kętrzyn, 8 lipca 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 26. Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku w PPKS jako uczeń nauki zawodu (Kętrzyn, 11 września 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 27. Decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (19 czerwca 1990, 1 egz., s. 1, mps) 28. Karta egzaminacyjna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1991, 1 egz., s. 1, druk i rps) 29. Uzasadnienie orzeczenia kolegium w sprawie winy oskarżonego (1 egz., s. 1, kopia) 30. Zeszyt do psychologii (1 egz., s. 4, rps) 18

19 F/5.6 Dariusz Krawczyk 1. Wizytówka Dariusza Krawczyka (1 egz., s. 1, druk) F/5.7 Marek Fila 1. Z ideą w... : tekst wiersza podpisany: Marek Fila (5 marca 1987, 1 egz., s. 2, rps) F/6 Podziemna działalność drukarska FMW F/6.1 Makiety 1. Pisma: Monit: winiety, legitymacja redakcyjna, nr 89, 98, 103, 105, 106/107, 1(108), 114 Antymantyka: nr 20, 23 Buntownik: nr 1 Conradinum: nr 4/5, 6 Dwójka: nr 5(30), 6/31 Klakson: nr 7 Krzyk Oksywia: nr 3 Mały Wywrotowiec: nr 19 Spięcie: nr 1 Piłsudczyk: nr 2 (winieta) Szkodnica: nr 3/ 4, plan lekcji Szpon: nr 1 CKUMIAK: nr 6 (winieta) Tu Jedenastka: nr 1 Wacek: nr 3 Glizda: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Pocztówki (5 egz.) 3. Legitymacja członkowska FMW (1 egz.) 4. Komiks Kapitan Kloss (1 egz.) 5. Ulotki i plakaty (6 egz.) 6. Plan lekcji (1 egz.) 7. Inne teksty (2 egz.) F/6.2 Szablony 1. Symbol AF [Agencja Fotograficzna] FMW (1 egz.) F/6.3 Blachy offsetowe 1. Monit: nr 88 (1 egz.) F/6.4 Diapozytywy 1. Pisma (niekompletne numery) CKUMIAK: nr 12 Waga: nr 2(?) Monit: nr 12, 36, 40, 41/42, 55, 2(56), 98, dodatek Świat kultury bez cenzury Dwójka: nr 5(30) Tu Jedenastka: nr 1, 8 Nasze Wiadomości: nr 28, 35, 37, winieta Conradinum: nr? 19

20 Róbmy swoje: nr 2 Dzienniczek Ucznia Siódemki: nr 7 Larwa: nr 3, 5/6, 7, 13, 14, 15/16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 Kreska: nr 1 Sąd Kapturowy: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Dokumenty/ ulotki: Oświadczenie FMW Warmii i Mazur w sprawie wyborów czerwcowych ([1989], 2 egz.) Dość bezprawia! : ulotka FMW Warmii i Mazur z żądaniem uwolnienia Wiesława Kolankiewicza (7 egz.) Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (2 egz.) Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (4 egz.) 3. Plakaty FMW (9 egz) 4. Plan lekcji (1 egz.) 5. Liść dębu: komiks z serii Kapitan Kloss (1 egz.) 6. Rysunki satyryczne (3 egz.) F/6.5 Siatka sitodrukowa z naświetleniami 1. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) F/6.6 Kalki 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz.) 2. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) 3. Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (1 egz.) 6.7 Matryce białkowe 1. Kalendarz Solidarność na rok 1984 (1 egz.) 2. Winieta czasopisma Stracone pokolenie, Pisemko zbuntowanej młodzieży Nowej Huty, nr 1 (1 egz.) 3. Czyste matryce F/7 Wydawnictwa książkowe FMW 1. Gunter Grass, Aż do wymiotów, 1988 (2 egz., s. 32) 2. Mały Konspirator ([Przemyśl], 1 egz., s. 20, jęz. rosyjski) F/8 Poczta FMW F/8.1 Pocztówki i cegiełki 77 egz. 20

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B Prasa: Skorowidz alfabetyczny - B BARYKADA Pismo Federacji Młodzieży Walczącej - Wrocław Rok 1990 nr 9 BEZ APELACJI Pismo NZS - Wydział Prawa i Administracji - Wrocław Rok 1989 nr 1 BEZ CENZURY Gazeta

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W Prasa: Skorowidz alfabetyczny - W WARIANTY Wydają Autonomiczne Związki Zawodowe - Warszawa Rok 1985 nr 6 WARSZAWIANKA Solidarność - Warszawa Rok 1982 nr 10 WĘGIELKI WAŁBRZYSKIE Pismo członków i sympatyków

Bardziej szczegółowo

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r.

UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU. Toruń, 14 maja 2016 r. UROCZYSTOŚĆ JUBILEUSZOWA 35-LECIA NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW UNIWERYSTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIIU Toruń, 14 maja 2016 r. Roman Bӓcker, ur. 13.12.1955 r. Pracownik naukowy UMK w Toruniu.

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Narodziny wolnej Polski

Narodziny wolnej Polski Narodziny wolnej Polski 1. Zniesienie stanu wojennego 22 lipca 1983 Zdelegalizowanie Solidarności ; w jej miejsce powołano Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); na czele Alfred Miodowicz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE

PROGRAM SOLIDARNOŚĆ LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Lp. Numer wniosku PROGRAM "SOLIDARNOŚĆ" LISTA WNIOSKÓW ROZPATRZONYCH POZYTYWNIE Nazwa wnioskodawcy Nazwa projektu Kwota dotacji 1. 4/10 Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku 2. 10/10

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik

Dokument 16, 1980 październik 30, Pismo NSZZ Solidarność Wydziału Geodezji Górniczej do UKZ NSZZ Solidarność AGH Dokument 17, 1980 październik Spis treści Wstęp... 13 Bibliografia... 25 Wykaz wybranych skrótów... 27 Dokument 1, 1980 wrzesień 19, Protokół zebrania UKZ NSZZ... 33 Dokument 2, 1980 wrzesień 29, Pismo przewodniczącego UKZ NSZZ Kazimierza

Bardziej szczegółowo

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata )

REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata ) REJON: LUBLIN (Niezależny ruch wydawniczy lata 1970-1980) SPOTKANIA : Niezależne Pismo Młodych Katolików Nr 1 Lublin, 10.1977 Nr 9 Lublin, 10.1979 Nr 15 Lublin,(Warszawa-Kraków) 1981 Data wydawania: 10.1977

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY. 22 listopada 2016 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IV EDYCJA 2016/2017 ETAP SZKOLNY 22 listopada 2016 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r.

SIERPIEŃ 2016 r. WRZESIEŃ 2016 r. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. SIERPIEŃ 2016 r. 23-26.08.2016 r. Egzaminy poprawkowe 29.08.2016 r. godz. 10.00 1.09.2016 r. Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2016/2017: o zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2016 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 06 ROKU STYCZEŃ 7 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0.06 r. teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:...

VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny SOLIDARNI  Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku. Imię i nazwisko ucznia:... Szkoła, klasa:... Opiekun:... VI Podbeskidzki Konkurs Historyczny "SOLIDARNI " Bielsko-Biała, 3 lutego 2016 roku Młodsze pokolenia nie znają już tych wydarzeń z własnego doświadczenia. Można zatem pytać, czy właściwie docenią tę wolność,

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Szkoły imienia Jacka Kuronia

Szkoły imienia Jacka Kuronia Jacek Jan Kuroń (ur. 3 marca 1934 we Lwowie, zm. 17 czerwca 2004 w Warszawie) polski polityk, jeden z przywódców opozycji w okresie PRL, historyk, działacz tzw. Czerwonego Harcerstwa, współzałożyciel KOR,

Bardziej szczegółowo

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Pamiętamy! 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA 29 30 sierpnia wtorek/środa WYDARZENIE Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny WRZESIEŃ 4 września 2017 r. 12 września

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE

STOSUNKI PAŃSTWO - KOŚCIÓŁ W POLSCE Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Historii Państwa i Prawa Zakład Historii Administracji Studia Stacjonarne Administracji pierwszego stopnia Małgorzata Pasztetnik

Bardziej szczegółowo

Temat: PRL w okresie rządów Gomułki

Temat: PRL w okresie rządów Gomułki Temat: PRL w okresie rządów Gomułki 1. Poznański czerwiec. 5 marca 1953 roku umiera Stalin Śmierć Stalina - Kronika Filmowa Stopniowe łagodzenie terroru; 1953 r., ucieczka na zachód Józefa Światły i jego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955

Andrzej Paczkowski. Matura: rok szkolny 1954/1955 Andrzej Paczkowski Matura: rok szkolny 1954/1955 Przed schroniskiem na Hali Gąsiennicowej Andrzej Paczkowski (ur. 1 października 1938 w Krasnymstawie) polski historyk, naukowiec, wykładowca akademicki,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Lp. Zdarzenie Data Dzień tygodnia Wrzesień 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014, godz. 9.00 2. Rocznica napaści Niemiec na Polskę w

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2016 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012

Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 Sprawozdanie z działalności klubu Gazety Polskiej w Bełchatowie 2011/2012 maj 2011: Msza Św. w intencji Ojczyzny i ofiar tragedii smoleńskiej kościół pw. NNMP w Bełchatowie Odsłonięcie tablicy upamiętniającej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO SPRAWDZIANU

ZADANIA DO SPRAWDZIANU ZADANIA DO SPRAWDZIANU 1. Rozszyfruj skróty. a) PRL Polska Rzeczpospolita Ludowa b) NRD Niemiecka Republika Demokratyczna c) RFN Republika Federalna Niemiec d) ZSRR Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mówić o historii?

Dlaczego warto mówić o historii? Dlaczego warto mówić o historii? 25 lecie przemian demokratycznych w Polsce Rola społeczeństwa obywatelskiego Kontekst kryzysu Krajowa rada młodzieży Organizacja parasolowa Reprezentatywność sektora młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM:

PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: PROCEDURA NADANIA IMIENIA SZKOŁOM: SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM TWORZĄCYM ZESPÓŁ SZKÓŁ W STADNICKIEJ WOLI Cel i uzasadnienie powstania procedury 1. Historia podjętych działań w związku z nadaniem szkole

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH dr Teresa Maresz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy SCENARIUSZ ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH SZLAK: ZAGADNIENIE NA PORTALU: TEMAT ZAJĘĆ: W okresie PRL 18 listopada

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013

Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 Wadlew: 29.08.2012r Plan apeli i uroczystości szkolnych w Szkole Podstawowej im. M. Arciszewskiego w Wadlewie w roku szkolnym 2012/2013 l.p DATA TEMATYKA APELI I UROCZYSTOŚCI II Zjazd Absolwentów 1 01.09.2012

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych.

Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Zarządzenie nr 3/2016 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 I 2016 r. w sprawie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych. Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz.

listopad 13, Warszawa. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów do rozporządzenia z dn. 28 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. 72 poz. Spis treści 1. 1918 październik 7, Warszawa. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego 2. 1918 listopad 11, Warszawa. Rada Regencyjna do narodu Polskiego 3. 1918 listopad 14, Warszawa. Do Naczelnego Dowódcy

Bardziej szczegółowo

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność.

12 maja 1981 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN Źródło: http://pamiec.pl/pa/kalendarium-1/12082,12-maja-1981-roku-sad-zarejestrowal-nszz-solidarnosc-rolnikow-indywidualnyc h.html Wygenerowano: Poniedziałek, 5 września

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy

Wychowanie patriotyczne. Plan pracy Katowice 10.09 2016r. Wychowanie patriotyczne Plan pracy Założeniem programu jest przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do obywatelskiej i patriotycznej aktywności w społeczeństwie obywatelskim i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2016 r r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, r.

Wrzesień 2016 r r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, r. Wrzesień 2016 r. 01.09.2016 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, 06.09.2016 r. 17.30 - Spotkania z rodzicami uczniów klas I III. 18.00 - Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV - VI.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA 29 30 sierpnia wtorek/środa Rada Pedagogiczna rozpoczynająca rok szkolny WYDARZENIE WRZESIEŃ 4 września 2017 r. 12 września

Bardziej szczegółowo

Koło historyczne 1abc

Koło historyczne 1abc Koło historyczne 1abc Autor: A.Snella 17.09.2015. Zmieniony 05.10.2016.,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.'' JÓZEF

Bardziej szczegółowo

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar

Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar wybór i opracowanie Filip Musiał, Ryszard Terlecki, Michał Wenklar Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, Krakow 2013 SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I Rozdział 1 1943 1945 Dokument nr 1 17 Czwarte posiedzenie konferencji

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

Wybory parlamentarne w czerwcu 1989r. koniec PRL-u?,

Wybory parlamentarne w czerwcu 1989r. koniec PRL-u?, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Historycznym: Wybory parlamentarne

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH III EDYCJA 2015/2016 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2015 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy

30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy 30 lat Stanu Wojennego - Pamiętamy 2011-12-14 12:52, Jolanta Jagiełło Wóz bojowy, koksowniki, patrol ZOMO, Ludowe Wojsko Polskie oraz Milicja pojawiły się wczoraj na ulicach Skarżyska-Kamiennej. To w ramach

Bardziej szczegółowo

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa

do Ligi Kobiet. Jako działaczka tej organizacji zaczęła zabiegać o prawa pracowników. Wtedy zaczęły się jej kłopoty z Urzędem Bezpieczeństwa Anna Walentynowicz - ur. 15 sierpnia 1929 w Równem, zm. 10 kwietnia 2010 w Smoleńsku działaczka Wolnych Związków Zawodowych, współzałożycielka NSZZ Solidarność. Dama Orderu Orła Białego. W dzieciństwie

Bardziej szczegółowo

Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej.

Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej. Temat: Dominacja ZSRR w Europie Środkowej i Wschodniej. 1. Państwa Europy Środkowej i Wschodniej obóz państw socjalistycznych, kraje demokracji ludowej : Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, NRD, Rumunia,

Bardziej szczegółowo

Pacyfikacja KWK Wujek

Pacyfikacja KWK Wujek 13grudnia81.pl Źródło: http://www.13grudnia81.pl/sw/polecamy/16607,pacyfikacja-kwk-wujek.html Wygenerowano: Sobota, 4 lutego 2017, 07:15 Pacyfikacja KWK Wujek Po wprowadzeniu stanu wojennego niektóre kopalnie

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych

Archiwa Przełomu projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Anna Wajs (Archiwum Państwowe w Warszawie) Archiwa Przełomu 1989 1991 projekt i jego realizacja. Wydarzenia okresu transformacji w źródłach archiwalnych Dotychczasowi uczestnicy projektu osoby prywatne

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

Liczba znaczków. 1 grudzień

Liczba znaczków. 1 grudzień Roczny plan emisji znaczków pocztowych na 2008 r. Tekst ujednolicony, opracowany na podstawie: Dz. Urz. MT 2007 nr 3 poz. 11 Dz. Urz. MI 2007 nr 1 poz. 3 Dz. Urz. MI 2008 nr 6 poz. 35 Dz. Urz. MI 2008

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu DATA WYDARZENIE WRZESIEŃ 1 września 2016 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych - msza św. 6 września 2016 r. Zebrania

Bardziej szczegółowo

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS

Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Wolność kocham i rozumiem 89x BIS Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Oświatowych i Gospodarczych w Dąbrowicy we współpracy ze Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum w Dąbrowicy w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2016 2. 76. rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku.

Protokół Nr I/14. Przewodniczący obrad Andrzej Żeligowski- zaproponował przegłosować zmianę do porządku. Protokół Nr I/14 z I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się 1 grudnia 2014r. w sali dawnego dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan radnych 22 Obecnych

Bardziej szczegółowo

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH

JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH JAN PAWEŁ II DO POLSKICH UCZONYCH (1978 2005) Słowo Założyciela Ks. Marian Piwko CR Wprowadzenie Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański Wybór i opracowanie Adam Wieczorek Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPERZ, UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ IMPERZ, UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Królowej Jadwigi w Siedlcach KALENDARZ IMPERZ, UROCZYSTOŚCI I WYDARZEŃ SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 22 września ( czwartek) Rada szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim

KALENDARIUM NSZZ Solidarność w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim KALENDARIUM NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego i w mieście Mińsku Mazowieckim Rok 1980. Związek Zawodowy Kolejarzy zostaje przekształcony w Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów

Nr kwiecień 20, Londyn. Telegram gen. M. Kukiela do gen. W. Andersa z prośbą o zorganizowanie nabożeństwa za pomordowanych oficerów SPIS TREŚCI Bogusław Polak Michał Polak OD WYDAWCÓW... 11 Nr 1 1943 kwiecień 14, Londyn. Telegram gen. Mariana Kukiela, Ministra Obrony Narodowej do gen. Władysława Andersa z poleceniem przesłania opinii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja

Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach zasady, tryb, postępowanie, dokumentacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 01/2015 Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2015 r. Regulamin Rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2015 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017.

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2016 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

150. rocznica wybuchu

150. rocznica wybuchu 150. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864. mors sola victris, gloria victis Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym Artur Grottger, Bój, grafika z cyklu Lihtuania, 1864 1866. Nastroje

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań

Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Instytut Pamięci Narodowej - Poznań Źródło: http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/37897,stan-wojenny-w-wielkopolsce-kalendarium-wydarzen.html Wygenerowano: Niedziela, 8 stycznia 2017, 01:05 Stan wojenny

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka

REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka REGULAMIN KONKURSÓW DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1. Miejski Konkurs Plastyczny pt.: Historia najnowsza w oczach dziecka 2. Miejski Konkurs Historyczny pt.: Moja ojczyzna, moje miasto w czasach PRL 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r.

PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. STOWARZYSZENIE POLSKICH ARTYLERZYSTÓW PLAN DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA POLSKICH ARTYLERZYSTÓW NA 2016 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa

Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Instytut Pamięci Narodowej - Warszawa Źródło: http://warszawa.ipn.gov.pl/waw/publikacje/ksiazki-warszawa/36274,niebezpieczna-wolnosc-uczen-polski-19791989-fa kty-wspomnienia-dokumenty.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo