Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej"

Transkrypt

1 Archiwum OPOZYCJI Archiwum Federacji Młodzieży Ośrodek KARTA Warszawa

2 PRZEDMOWA Archiwum Federacji Młodzieży powstało w 2007 roku na mocy umowy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży. Od tego momentu za pośrednictwem Pogotowia Archiwalnego, napływają materiały z całej Polski dotyczące FMW, które są na bieżąco opracowywane i dołączane do zbiorów. Do tej pory udało się zgromadzić 110 tytułów prasy federacyjnej oraz około 350 dokumentów. Osobny zbiór stanowią fotografie, które wchodzą w skład Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Katalog został podzielony na dwie części: Część pierwsza zawiera opis wszystkich zbiorów dokumentowych Federacji Młodzieży uporządkowanych w ramach teczek chronologicznie. Pod sygnaturą F/1 znajdują się dokumenty ogólnokrajowych władz i struktur FMW takich jak Krajowa Rada Koordynacyjna czy Grupy Wykonawcze. Pod sygnaturą F/2 umieszczono dokumenty (druki ulotne, oświadczenia, plakaty) z podziałem na regiony. Materiały dotyczące czasopism federacyjnych, takie jak notatki do artykułów czy szkice winiet opatrzono sygnaturą F/3. Dalej znajdują się ogólnopolskie materiały, nie sygnowane przez konkretny region FMW (F/4), akta osobiste członków FMW (F/5), wytwory podziemnej działalności drukarskiej takie jak diapozytywy, makiety, kalki (F/6), wydawnictwa książkowe FMW (F/7), poczta FMW (F/8), muzealia (F/9) oraz wycinki prasowe o Federacji Młodzieży (F/10) Część druga to wykaz czasopism FMW z podanym tytułem, podtytułem, wydawcą oraz miejscem wydania. Począwszy od roku 2011 zbiory dokumentowe Archiwum Federacji Młodzieży oraz najważniejsze czasopisma FMW w formie skanów będą dostępne w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA: Sierpień 2010 Katarzyna Stachurska (Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA) 2

3 WSTĘP była młodzieżową organizacją opozycyjną działającą na terenie szkół średnich oraz wśród studentów. Powstała na spotkaniu uczniów w czerwcu 1984 roku w Warszawie. W skład Komitetu Założycielskiego weszli Jacek "Wiejski" Górski, Artur Dąbrowski, Cezary Młody Rautszko i Tomasz Kornel Roguski. Komunikat o powstaniu FMW odczytany został w Radiu Wolna Europa, co uruchomiło tworzenie się regionalnych struktur federacyjnych. Jako pierwszy przyłączył się i on też rozpoczął wydawanie pierwszego dużego pisma federacyjnego Monit. Mimo, że FMW powstała w Warszawie, to właśnie uważa się za największy region federacyjny. Pierwsze spotkanie regionów warszawskiego i gdańskiego miało miejsce w październiku 1985 roku, na którym zostały omówione zasady współdziałania. Do ważniejszych regionów Federacji należą także:, Wrocław, Gdynia, Łódź, Szczecin, Warmia i Mazury, Przemyśl, Płock i Kielce. Wkrótce Komitet Założycielski przekształcił się w (Krajową) Radę Koordynacyjną, która 10 czerwca 1989 roku opublikowała program Federacji Młodzieży. W październiku 1985 roku w u powołane zostały Grupy Wykonawcze FMW mające za zadanie przeprowadzanie niebezpiecznych ulicznych akcji takich jak manifestacje czy też malowanie murów. wchłaniała inne organizacje młodzieżowe takie jak Międzyszkolny Komitet Oporu z Wrocławia, który od 1986 roku działał jako MKO- FMW. Wobec zmieniającej się rzeczywistości i konfliktów w łonie Federacji 13 maja 1989 roku powołana została Komisja Krajowa, do której nie wszedł jednak region gdański. Opowiadała się ona przeciwko porozumieniom Okrągłego Stołu. Federacja działała w większości wojewódzkich miast Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Organizowała demonstracje i akcje w szkołach, a także wykłady niezależne. Wydała ponad 100 tytułów czasopism, a także wiele ulotek, oświadczeń, znaczków i kopert poczty podziemnej. Wśród najważniejszych tytułów prasowych FMW należy wymienić warszawskie Nasze Wiadomości i gdański Monit. Współpracowała z NSZZ Solidarność, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Ruchem Wolność i Pokój, z Solidarnością Walczącą. F/1 Władze i struktury FMW F/1.1 Komitet Założycielski 1. Do młodzieży : tekst przedstawiający cele i program FMW (Warszawa, 30 sierpnia 1984, 1 egz., s. 1, druk F/1.2 (Krajowa) Rada Koordynacyjna 1. Apel do młodzieży o zorganizowanie przerw milczenia 13 grudnia 1985; na odwrocie ulotka Precz z podwyżką cen ([grudzień 1985], 1 egz., s. 1, kopia) 2. Projekt statutu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW (1 egz., s. 1, rps) 3. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego protestu młodzieży 31 maja 1989 roku przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta ([maj 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pismo do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność z prośbą o pomoc finansową (1 egz., s. 1, druk) 3

4 F/1.3 Komisja Krajowa 1. Oświadczenie o odrzuceniu wszelkiego dialogu z komunistami oraz rozwiązaniu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW i powołaniu na jej miejsce Komisji Krajowej FMW (Warszawa, 13 maja 1989, 2 egz., s. 4, druk 2. Oświadczenie o nieuznaniu Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku prezydenta (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 2 egz., s. 3, druk 3. Oświadczenie na temat układu Ribbentrop-Mołotow, wezwanie do potępienia układu przez władze ZSRR (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pisma w sprawie śmierci Prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata i mianowania na to stanowisko Ryszarda Kaczorowskiego (23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 5. Kolejna ofiara komuny! Robert Możejko : plakat ze zdjęciem zawiadamiający o niewyjaśnionej śmierci 25-latka z Kętrzyna (Gdynia, 1989, 2 egz., s. 2, druk 6. Ulotka wzywająca do bojkotu wyborów ([1989], 2 egz., s. 2, druk 7. Wara! : plakat przedstawiający dwie agresje września 1939 roku (1 egz., s. 1, druk F/1.4 Rada Krajowa 1. Apel o tworzenie regionalnych porozumień niepodległościowych przez osoby nie zgadzające się z umowami Okrągłego Stołu (, 5 sierpnia 1990, 1 egz., s. 1, druk 2. Oświadczenie w sprawie bieżących wydarzeń politycznych (Warszawa, 20 stycznia 1991, 1 egz., s. 1, mps) 3. Apel w obronie podręcznika historii autorstwa Andrzeja Leszka Szczęśniaka (Warszawa, 26 września 1992, 1 egz., s. 1, mps) 4. Informacja o wyniku obrad Rady Krajowej FMW w dniu 30 kwietnia 1994 roku oraz stanowisko w sprawie wyborów samorządowych ([1994], 1 egz., s. 1, kopia) 5. Komunikat o obradach Rady Krajowej w Łodzi, w wyniku których zadecydowano, że celem FMW powinno być stworzenie partii politycznej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 6. Stanowisko Federacji Młodzieży w sprawie rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 7. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 14 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 8. List do Konwentu Świętej Katarzyny zgłaszający Wojciecha Ziembińskiego jako kandydata na Prezydenta RP (, 28 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Komunikat prasowy Prezydium Rady Krajowej FMW na temat kandydatury Wojciecha Ziembińskiego na urząd prezydenta (, 31 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 10. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 10 lipca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 11. List do Polskiej Rady Młodzieży i Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich z protestem przeciwko poparciu przez te ugrupowania bez uzgodnienia kandydatury Hanny Gronkiewicz-Waltz na urząd prezydenta (, 26 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 12. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW na temat IV Konferencji Programowo- Organizacyjnej FMW (, 27 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Uchwały IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej FMW (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 4

5 14. Komunikat prasowy FMW dotyczący IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej (, 13 listopada 1995, 1 egz., s. 2, kopia) 15. Stanowisko FMW po wyborach prezydenckich (, 21 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Dość PRL! : stanowisko FMW w sprawie przełomu roku 1989, apel o odrzucenie projektu konstytucji ([1995], 2 egz., s. 2, druk 17. Komunikat prasowy FMW w sprawie rejestracji stowarzyszenia (, 2 stycznia 1996, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Informacja Prezydium RK FMW na temat zebrania Rady Krajowej (, 18 czerwca 1996, 1 egz., s. 1, mps) 19. Prośba o kontakt z Piotrem Szynkielem, przedstawicielem środowisk szkolnych i młodzieżowych w celu koordynacji działań w sprawie przyszłej legalnej organizacji młodzieżowej (1 egz., s. 1, kopia) F/1.5 Grupy Wykonawcze 1. Do młodzieży Trójmiasta : apel o wykonywanie napisów solidarnościowych i niszczenie haseł komunistycznych z okazji X Zjazdu PZPR ([czerwiec 1986], 1 egz., s. 1, druk F/1.6 Międzyszkolny Komitet Oporu (od stycznia 1986 jako MKO-FMW, wcześniej niezależna organizacja) 1. Zaproszenie na mszę 19 maja w intencji Ojczyzny i Grzegorza Przemyka ([maj 1986], 1 egz., s. 1, druk 2. Orientacyjne rozliczenie za okres od 16 lutego 1987 do 15 października 1987 roku (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 2, rps) 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na materiały do końca roku szkolnego 1987/88 (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 1, rps) 4. Zaproszenie na mszę w dniu 25 stycznia 1987 roku w intencji ojczyzny i młodzieży (Wrocław, [1987], 1 egz., s. 1, druk 5. Sobota w domu : ulotki wzywające do pozostania w domu 28 marca 1987 roku(wrocław, [1987], 3 egz. jeden podwójny, s. 4, druk 6. 3 Maja dniem wolnym. Nie idę na pochód rządowy : ulotka (Wrocław, 1987, 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat witający uczniów w nowym roku szkolnym 1987/88 i wzywający do odnowienia kontaktów i struktur MKO ([1987], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na Mszę św. ofiarowaną przez MKO w intencji uczniów i nauczycieli szkół średnich Wrocławia (Wrocław, styczeń 1988, 1 egz., s. 1, druk 9. Oświadczenie MKO: postulaty zmian w szkolnictwie, zachęta do udziału w wiecach na terenie szkół (Wrocław, 8 maja 1988,1 egz., s. 1, druk 10. Plan lekcji i kalendarz MKO na rok 1988 (1 egz., s. 1, druk F/2 Regiony FMW F/2.1 Częstochowa 1. Plakat postulujący przeniesienie pomników wdzięczności w mniej eksponowane miejsca (Częstochowa, 2 egz., s. 2, kopia) 5

6 F/ List gończy za Wojciechem Jaruzelskim: plakat (, 1985, 2 egz., s. 2, druk 2. Uwolnić Krzyśka Gryndera z IX LO : ulotka (, 1985, 1 egz., s. 1, druk 3. Ulotki: Uwolnić politycznych i Solidarność żyje z życzeniami noworocznymi ([grudzień 1985], 2 egz., s. 2, kopia) 4. Obwieszczenie o aresztowaniach działaczy opozycyjnych (, 23 stycznia 1986, 2 egz., s. 2, kopia) 5. Precz z kolejną podwyżką cen : ulotka z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego (, 17 marca 1986, 2 egz., s. 2, druk rocznica odzyskania niepodległości Polski (, [1986], 1 egz., s. 1, druk 7. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (, [maj 1988], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 8. W obronie uwięzionego : prośba o nadsyłanie listów do prokuratury w sprawie uwięzionego Pawła Babińskiego (, 20 sierpnia 1988, 2 egz., s. 2, druk 9. Oświadczenie w sprawie demonstracji 16 października 1988 roku (, [październik 1988], 2 egz., s. 2, druk listopada świętem wszystkich Polaków : zaproszenie na mszę z okazji Święta Niepodległości ([listopad 1988], 2 egz. różnej wielkości, s. 2, druk 11. Jak długo można ufać władzy? : ulotka wzywająca do bojkotu wyborów (1988, 1 egz., s. 1, druk 12. Zaproszenie od II LO w u na mszę opłatkową 6 stycznia 1989 roku z okazji święta Trzech Króli, z której kolekta zostanie przeznaczona na pomoc dla Armenii ([styczeń 1989], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 13. Zawiadomienie o wiecu 12 marca 1989 roku po mszy w kościele św. Brygidy (, 6 marca 1989, 2 egz., s. 1, druk 14. Ulotka zapraszająca na manifestacje pierwszo i trzeciomajowe (kwiecień 1989, 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk 15. Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Środowisk Uczniowskich w celu omówienia sytuacji młodzieży w 1989 roku (, 24 maja 1989, 2 egz., s. 2, mps) 16. Komunikat o wiecu z okazji rocznicy poznańskiego Czerwca 56 ([czerwiec 1989], 2 egz., s. 4, druk 17. Ulotka zawiadamiająca o happeningu z okazji 45 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 4 egz. różne, jeden podwójny, s. 5, druk 18. Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Henrykiem Samsonowiczem 2 grudnia 1989 roku ([listopad 1989], 4 egz. różnokolorowe, jeden podwójny, s. 5, druk 19. List Bogdana Falkiewicza do Prezydenta Miasta a z wnioskiem o przydzielenie lokalu gdańskiej Federacji Młodzieży na potrzeby organizacyjne (, 26 grudnia 1989, 1 egz., s. 2, mps) 20. Ulotka z życzeniami świątecznymi od XI LO w u ([grudzień 1989], 2 egz., s. 4, druk 21. Plakat z okazji 5-lecia FMW (1989, 3 różnokolorowe egz., s. 3, druk 6

7 22. Wybrałem i wygrałem : plakat zachęcający do głosowania na Solidarność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku ([1989], 1 egz., s. 1, druk 23. Uwaga! Milicja nadal bije! : plakat-oświadczenie w sprawie agresji milicjantów w stosunku do demonstrantów (, 1 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 24. Oświadczenie FMW i FMW Pomorze Wschodnie w sprawie manifestacji 29 stycznia 1990 roku i wezwanie do wiecu informacyjnego 4 lutego 1990 roku ([styczeń/luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 25. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW w sprawie okupacji budynku KW PZPR w dniu 28 stycznia 1990 roku ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 26. Oświadczenie w sprawie okupacji budynku PZPR 28 stycznia 1990 roku przez gdańską FMW ([luty 1990], 1 egz., s. 1, mps) lat Jałty. Dość! : plakat zachęcający do wieców i manifestacji w rocznicę podpisania traktatu jałtańskiego ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 28. Protest przeciwko przyznaniu Lechowi Wałęsie doktoratu honoris causa Uniwersytetu iego (-Oliwa, 16 marca 1990, 2 egz., s. 2, druk 29. Plakat wzywający do wiecu w dniu 23 kwietnia 1990 roku przeciwko energetyce jądrowej i budowie elektrowni w Żarnowcu ([kwiecień 1990], 2 egz., s. 2, druk 30. Blankiety zezwalające na jednorazowe widzenie z tymczasowo aresztowanym (28 kwietnia 1990, 9 egz., s. 9, druk i rps) 31. Zaproszenie na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta: z rysunkiem i bez ([kwiecień 1990], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 32. Plakat zawiadamiający o juwenaliach (9 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 33. Kto dzisiaj obłudnie świętuje : ulotka w dziesiątą rocznicę Sierpnia podpisana wspólnie z Niepodległościową Partią Solidarność (, 31 sierpnia 1990, 1 egz., s. 2, druk 34. Plakat zapraszający na pikietę 31 sierpnia 1990 przed gmachem Urzędu Miejskiego w związku z brakiem pozytywnej reakcji na prośbę o przydzielenie lokalu klubowego ([sierpień 1990], 2 egz., s. 2, druk 35. Nie wiesz na kogo głosować? Głosuj na Kaczora Donalda : plakat (, 15 października 1990, 2 egz., s.2, druk 36. Uwaga! Wiec antymilitarny 10 listopada 1990 roku przed WKU : plakat ([listopad 1990], 2 egz., s. 2, druk 37. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 38. Plakat zapraszający na wiec protestacyjny przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu z okazji Dnia Ziemi (1990, 1 egz., s. 1, kopia) 39. Wolność dla Litwy! : plakat informujący o wiecu poparcia dla narodu litewskiego (2 egz., s. 2, druk 40. Uwolnić Tomka Żmudę z WiP-u : plakat z szablonu zaprojektowanego przez Krzysztofa Galińskiego (1 egz., s. 1, druk) 41. Plakat z oświadczeniem w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym i wezwanie do wzięcia udziału w manifestacji (1 egz., s. 1, druk 42. Plakat zapraszający na happening 2 marca przed Dworcem we Wrzeszczu (3 egz. różne, podwójne, s. 2, druk 43. Ulotka zapraszająca 9 czerwca na manifestację młodzieży przeciwko militaryzacji szkół (2 egz., s. 2, druk 44. Ulotka zapraszająca na pikietę 8 czerwca pod ambasadą chińską (2 egz., s. 2, druk 7

8 45. Ulotka zapraszająca na manifestację 20 i 26 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji Wolna szkoła-wolna uczelnia (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 46. Atomowa zaraza znów nam zagraża : plakat; na odwrocie Zwarcie nr 1 (2 egz., s. 2, druk) 47. Uwaga! Największy morderca ludzkości Żarnowiec ułaskawiony : plakat (2 egz., s. 2, druk) 48. Energetyka jądrowa jedynym ratunkiem dla ludzkości! : plakat przedstawiający kościotrupa (2 egz., s. 2, druk) 49. Plakat z informacjami kontaktowymi do gdańskiego FMW (1 egz., s. 1, druk) 50. Plakat zachęcający do wstąpienia do FMW (2 egz., s. 2, druk) 51. Plakat FMW i Monitu (2 egz., s. 2, druk 52. Uwaga konfident! ulotka z wizerunkiem Mariusza Barbarewicza (2 egz., s. 2, druk 53. Nie oddamy PZPR : tekst z szablonu(1 egz, s. 1.) 54. Stoczniowcy! Jesteśmy z wami! Trzymajcie się : ulotka (2 egz., s. 2, druk 55. Ulotki: Uwolnić Zbyszka Bujaka i Partia przed X Zjazdem (2 egz., s. 2, kopia) 56. Ulotki: Wstąp do Grup Wykonawczych i Obywatelu głosuj na mnie (2 egz., s. 2, kopia) 57. MON stop, wojsko fuj! : ulotka zawiadamiająca o zadymie 21 października w studium wojskowym UG (2 egz., s. 2, druk 58. Wezwanie do wzięcia udziału w mszy św. oraz manifestacji przeciwko polityce władzy (2 egz., s. 2, druk 59. Ulotka wzywająca do uczczenia rocznicy stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, kopia) 60. Ogłoszenie pogotowia strajkowego we wszystkich szkołach średnich Trójmiasta w związku z sytuacją w Liceum Plastycznym w Gdyni (, 2 egz., s. 2, druk 61. Spis książek znajdujących się w Bibliotece FMW (2 egz., s. 6, mps) 62. Plan lekcji (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 63. Deklaracja wpłacania comiesięcznej składki na rzecz FMW (2 egz., s. 4, druk) 64. Kartka z notatkami, pieczątką Roberta Kwiatka i okładką kasety Jacka Kaczmarskiego (1 egz., s. 1, druk powielony i rps) 65. Protest przeciwko represjom na FMW VII LO brudnopis (1 egz., s. 1, rps) 66. Dlaczego wszystko olewamy? Ulotka zapraszająca na spotkanie młodzieżowych grup opozycyjnych 21 października (2 egz., s. 2, druk) 67. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 68. Tylko we Wrzeszczu przed dworcem. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 69. Ulotka zapraszająca na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 70. Ulotka zapraszająca na Mszę św. opłatkową 6 stycznia (1 egz., s. 1, druk) F/2.3 Gdynia 1. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (-Gdynia, [maj 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat zawiadamiający o mszy świętej w 70 rocznicę odzyskania niepodległości ([1988], 1 egz., s. 1, druk 8

9 3. Wezwanie do manifestacji w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 1989, 1 egz., s. 2, druk 4. Wezwanie do manifestacji 3 maja ([1989], 1 egz., s. 2, druk 5. Kolejarze strajkują, abyś także i Ty mógł godnie żyć wspólne stanowisko FMW i Niepodległościowej Partii Solidarność popierające protest kolejarzy (Gdynia, 25 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 6. Ogłoszenie o pogotowiu strajkowym Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni wydrukowane przez FMW (1 egz., s. 1, druk 7. Oświadczenie w sprawie nieporozumień między gdańską FMW a FMW (Gdynia, 2 egz., s. 4, druk 8. Plan lekcji (2 egz., s.2, druk 9. Deklaracja wpłaty comiesięcznych składek na rzecz FMW (Gdynia, 2 egz. jeden różnokolorowe, podwójny, s. 4, druk 10. Plakietka z kontaktem do Mariusza Romana (1 egz., s. 1, rps) F/2.4 Pomorze Wschodnie 1. Plakat w rocznicę 22 lipca ([lipiec 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Oświadczenie w sprawie niepodległości Polski (1 stycznia 1990, 1 egz., s. 1, druk) 3. Uwaga! Milicja bije! : plakat informujący o stanowisku FMW w sprawie użycia siły przez władze w stosunku do manifestujących (Gdynia, 5 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 4. Chcemy Polski niepodległej! : plakat zawiadamiający o ogólnopolskim dniu protestu ([marzec 1990], 1 egz., s. 1, druk 5. Informacja Federacji Młodzieży w sprawie pomówień FMW Chojnice zamieszczonych w Gazecie Pomorskiej (28 kwietnia 1990, 2 egz., s. 2, kopia) 6. Informacja Federacji Młodzieży : Mazowiecki musi odejść (28 maja 1990, 2 egz., s. 2, druk 7. Informacja Federacji Młodzieży na temat artykułu w Dzienniku Bałtyckim (10 września 1990, 2 egz., s. 2, druk 8. Nasza władza : stanowisko FMW Pomorze Wschodnie w sprawie obecnej władzy, uznanie Rządu Londyńskiego za jedyne prawowite ciało rządzące (1 egz., s. 2, druk 9. Nażryjcie się kuroniowej zupki : plakat (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 10. Niepodległościowy Sojusz Pomorza: pismo informujące o nowo założonej organizacji (2 egz., s. 2, druk 11. Plakat zapraszający na mszę świętą w rocznicę śmierci Stefana Niedzielaka (1 egz., s. 1, druk 12. Co oznacza znak Pacyfy? (2 egz., s. 2, druk 13. Agent sowiecki prezydentem PRL : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego wspólny z PPN (, 2 egz., s. 2, druk 14. Czym się różni Gazeta a? : wywiad z Mariuszem Romanem w wersji oryginalnej (2 egz., s. 4, druk 15. Prawda o Gazecie iej : oświadczenie w sprawie pomówienia Janusza Golichowskiego (2 egz., s. 2, druk 16. Zawiadomienie o happeningu w Sopocie przeciwko rusyfikacji szkół (1 egz., s. 1, druk 17. Ulotka z napisem: Region Pomorze Wschodnie (1 egz., s. 1, druk 9

10 F/2.5 i Nowa Huta 1. Komunikat o połączeniu się krakowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej z Federacją Młodzieży (, 2 listopada 1985, 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka młodzieży Krakowa: zaproszenie na mszę św. w piątą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1987], 1 egz., s. 1, druk 3. Tekst o Marcu 68 w dwudziestą rocznicę wydarzeń ([], [marzec 1988], 1 egz., s. 1, druk 4. Zawiadomienie o strajku absencyjnym 9 maja 1988 roku w odpowiedzi na brutalność oddziałów ZOMO tłumiących strajk w KM HiL (, [maj 1988], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 1, druk 5. Brutalna pacyfikacja HiL : ulotka ([], [maj 1988], 1 egz., s. 1, druk 6. Strajk w HiL trwa nadal! oświadczenie solidarności z robotnikami strajkującymi od 26 kwietnia 1988 roku w Hucie imienia Lenina ([], [maj 1988], 2 egz., s. 2, druk 7. Dlaczego strajkujemy? : ulotka Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność KM HiL wydrukowana przez FMW, Nowa Huta (sierpień 1988, 1 egz., s. 2, mps) 8. Pamiętamy! : podwójna ulotka SW i FMW w szóstą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([październik 1988], 1 egz., s.1, druk 9. Zaproszenie mieszkańców Małopolski na wiec z okazji siódmej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (, [grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 10. Pamiętaj 16 grudnia : ulotka przypominająca o wydarzeniach Grudnia 70 oraz pacyfikacji KWK Wujek, zaproszenie na mszę ([grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 11. Precz z militaryzacją szkół : ulotka MON-STOP (Nowa Huta, 1988, 1 egz., s. 1, mps) 12. Ulotka wzywająca do wiecu protestacyjnego przeciwko użyciu przemocy w dniu 17 lutego 1989 roku oraz wsparcia postulatów dotyczących reformy oświaty ([], [luty 1989], 1 egz., s. 1, druk 13. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW (, 13 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk 14. List do Lecha Wałęsy z prośbą o zajęcie stanowiska wobec wydarzeń krakowskich 24 lutego 1989 roku (25 lutego 1989, 2 egz., s. 2, mps) 15. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia 20 kwietnia, wezwanie do uczestnictwa w wiecu (, 13 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 16. Plakat wzywający do protestu głodowego w związku z masakrą młodzieży chińskiej ([], [czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 17. Plakat na okoliczność 45 rocznicy Powstania Warszawskiego z zaproszeniem na mszę w intencji poległych żołnierzy AK ([lipiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 18. Dłuto bez włosów : plakat zachęcający do wzięcia udziału w manifestacji antyprezydenckiej ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 19. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę ([], [wrzesień 1989], 2 egz., s. 2, druk 20. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę wraz z oświadczeniem w sprawie opuszczenia Polski przez wojska sowieckie ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 21. Plakat zapraszający na mszę świętą w siódmą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 10

11 22. Informacje o ogólnopolskim spotkaniu Federacji Młodzieży w Krakowie w dniach października 1989 roku ([październik 1989], 2 egz., s. 2, druk 23. Komunikat o zawiązaniu Niepodległościowego Sojuszu Małopolski przez organizacje prawicowe, w tym FMW (, [sierpień 1990], 1 egz., s. 1, druk) 24. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat w ósmą rocznicę śmierci, zaproszenie na mszę ([], [październik 1990], 1 egz., s. 1, kopia) 25. Kalendarz na rok 1989 (1 egz., s. 1, druk rocznica Krzyża w Nowej Hucie : kalendarz na rok 1990 (2 egz., s. 2, druk 27. Tekst informacyjny o FMW-; na odwrocie tekst o idei FMW (1 egz., s. 2, druk 28. Wezwanie do bojkotu zajęć z języka rosyjskiego 16 grudnia ([], 1 egz., s. 1, druk 29. Ulotka wzywająca do cichej przerwy 1 i 3 maja w ramach solidarności z ludźmi pragnącymi wolnej i demokratycznej Polski (1 egz., s. 1, druk 30. Katyń: pamiętamy: plakat Międzyszkolnej Rady Wykonawczej FMW-Nowa Huta, ([Nowa Huta], 1 egz., s. 1, druk 31. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat zapraszający na mszę (2 egz., s. 2, druk 32. Plakat zachęcający do spotkania w rocznicę śmierci Bogdana Włosika (1 egz., s. 1, druk 33. Dobić gada : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego ([], 2 egz., s. 2, druk 34. Służba wojskowa przyczyną wielu groźnych chorób : plakat (1 egz., s.1, druk 35. Plakat Agencji Fotograficznej FMW- zapraszający na wystawę fotograficzną w Mistrzejowicach Protesty uliczne 1988 (1 egz., s. 1, kopia) 36. Only for Eagles! : plakat wyśmiewający Milicję Obywatelską ([Nowa Huta], 2 egz., s. 2, druk 37. I ty zostaniesz prezydentem : plakat ([], 1 egz., s. 1, druk 38. Maluj mury : tekst z szablonu (1 egz., s. 1) 39. Zestawienie ulotek FMW- (1 egz., s. 1, kopia) 40. Agent sowiecki prezydentem RP : ulotka przedstawiająca Wojciecha Jaruzelskiego; na odwrocie oświadczenie środowisk prawicowych Przeciw nowej Jałcie (1 egz., s. 2, kopia) F/2.6 Łódź 1. Statut Łódzkiej Rady Koordynacyjnej FMW (2 egz., s. 2, kopia) F/2.7 Płock 1. 3-ci maja nasze święto : wezwanie do uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej (Płock, 3 maja 1989, 2 egz., s. 2, druk 2. Współczesny tekst o Federacji Młodzieży regionu Płock-Kutno (1 egz., s. 2, wydruk) F/2.8 Szczecin 1. Do młodzieży Szczecina : program działania Federacji Młodzieży Region Pomorze Zachodnie (1 egz., s. 2, kopia) 11

12 2. Plakat zachęcający do manifestacji w 50 rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow ([sierpień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) F/2.9 Warmia i Mazury 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz., s. 1, druk 2. Pamiętamy : ulotka zachęcająca do uczczenia przerwą milczenia ofiar Grudnia 70 i wydarzeń w kopalni Wujek ([grudzień 1987], 2 egz., s. 2, druk 3. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 2 egz., s. 4, druk 4. Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (luty 1989, 2 egz., s. 4, druk 5. Sowieci do domu : ulotka wzywająca do udziału w manifestacji 17 września [1989] roku w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę (Suwałki, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 6. Tekst informacyjny o FMW Warmii i Mazur (1 egz., s. 1, mps) 7. Ukarać bandytów : ulotka informująca o pobiciu uczniów: Marka Łoniewskiego i Adama Brejnaka (Gołdap, 1 egz., s. 2, druk F/2.10 Warszawa 1. Ulotka: W II rocznicę śmierci Grzesia Przemyka ([maj 1985], 1 egz., s. 2, druk 2. Apel do młodzieży: ulotka Rady Koordynacyjnej FMW wzywająca uczniów do manifestowania opozycyjnej postawy w dniu 13 grudnia (Warszawa, 13 listopada 1985, 1 egz., s. 2, druk 3. Apel do uczniów o uczczenie trzeciej rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka; na odwrocie: Program Dni Grzegorza Przemyka (Warszawa, [maj 1986], 1 egz., s. 2, druk 4. Apel do mieszkańców Warszawy o pomoc więźniom politycznym ([1987], 1 egz., s.1, druk 5. Wezwanie do udziału w przemarszu na Cmentarz Powązkowski do grobu Grzegorza Przemyka w rocznicę jego śmierci brudnopis ([maj 1989], 1 egz., s. 1, rps) 6. Żandarm Europy: Układ Warszawski : ulotka (2 egz., s. 2, druk F/2.11 Kielce 1. Ulotka zapraszająca na wiec z udziałem Andrzeja Gwiazdy w 50 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę ([wrzesień 1989], 3 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk powielony i kopia) 2. Plakat wyśmiewający Wojciecha Jaruzelskiego na urzędzie prezydenta (2 różne egz., s. 2, druk powielony i kopia) 3. Każda decha na trumnę dla Wojciecha : plakat zapraszający na wiec 19 lutego (1 egz., s. 1, druk 4. Plakat wzywający do wiecu 14 lipca przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu na stanowisku prezydenta (1 egz., s. 1, druk 5. Wanted: dead or alive : plakat Agencji Fotograficznej przedstawiający Wojciecha Jaruzelskiego (1 egz., s. 1, druk 12

13 F/2.12 Przemyśl 1. Ulotka w 21 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji (Przemyśl, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka w 22 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji ([wrzesień 1990], 1 egz., s. 1, druk 3. Precz z komuną : ulotka (1 egz., s. 1, druk 4. Zapraszamy do współpracy! : plakat zawiadamiający o dyżurach Biura Informacyjnego FMW regionu przemyskiego (1 egz., s. 1, druk F/2.13 Tarnów 1. Wezwanie do demonstracji w 8 rocznicę stanu wojennego ([grudzień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat z kontaktem do FMW i Artystycznej Grupy Anarchistycznej (1 egz., s. 2, druk 3. Sowieci do domu : zaproszenie na manifestację przeciwko stacjonowaniu w Polsce wojsk radzieckich (1 egz., s. 1, kopia) 4. Trepy do domu! : zaproszenie na manifestację przeciwko obecnej formie służby zastępczej oraz obecności PO i PW w szkołach (1 egz., s.1, kopia) F/3 Materiały dotyczące czasopism F/3.1 BISZ 1. Pismo do uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w u (, 1985, 1 egz., s. 1, druk F/3.2 Dzienniczek Ucznia Siódemki 1. Notatki do nr 8 z grudnia 1989 ([1989], 1 egz., s. 4, rps) F/3.3 Krzyk Oksywia 1. Tekst satyryczny Wierzę w Mieczysława Rakowskiego (1 egz., s. 2, rps) F/3.4 Monit 1. Legitymacja prasowa Roberta Kwiatka, redaktora Monitu (2 stycznia 1990, 1 egz., s. 2) 2. Szkice winiet Monitu (5 różnych egz., s. 4, rps, druk 3. Plan lekcji (2 egz., s. 2, druk 4. Naklejka: wolnym miastem od komuny (2 różne egz., s. 2, druk) 5. Plakaty reklamujące Monit (9 egz. różne, podwójne, s. 17, druk) F/3.5 Mon Stop 1. Strona tytułowa czasopisma (1 egz., s. 1, fotokopia) F/3.6 Zatoka 1. Żegnaj ZSMP : artykuł do Zatoki nr 2; na odwrocie ulotka ostrzegająca przed budową elektrowni w Żarnowcu (1 egz., s. 1, kopia) F/3.8 Semafor 1. Plakat zachęcający do czytania Semafora (1 egz., s. 1, kopia) 13

14 F/3.9 Antymantyka 1. Winieta czasopisma (1 egz., s. 1, druk F/3.10 Nasze Wiadomości 1. Można taniej : ulotka zachęcająca do oporu przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej (1 egz., s. 1, druk F/3.11 Lolek 1. Szkic winiety czasopisma (1 egz., s. 1, rps) 2. Artykuły Gandalfa i redakcji do Lolka nr 1 ([1989], 2 egz., s. 8, rps) 3. Jasio Remik, Niech szczeźnie socjalizm! Niech powstanie komunizm : artykuł czytelnika do [Lolka] (1 egz., s. 4, rps) F/4 Ogólnopolskie materiały FMW F/4.1 Ogólnopolskie teksty FMW 1. Komunikat NSZZ Solidarność nr 2 do pracowników WPK, SKM i PKS wzywający do strajków, wydrukowany przez FMW ([maj 1988], 1 egz., s. 2, druk 2. Wezwanie do przybycia w czarnych strojach oraz uczczenia przerwą milczenia rocznicy stanu wojennego ([grudzień 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Krakowska łże : oświadczenie w sprawie artykułu w Gazecie Krakowskiej szkalującego organizatorów wiecu przedwyborczego; postulaty ustaw dekomunizacyjnych podpisane również przez KPN ([czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Wezwanie do manifestacji niepodległościowej w rocznicę 17 września 1939 roku ([wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Mam już 5 lat : program FMW i apel do pierwszoklasistów ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 6. 5 years. Fighting Youth Federation ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 7. Oświadczenie w związku z pogwałceniem przez Rosję sowiecką Traktatu Ryskiego (10 marca 1990, 1 egz., s. 1, druk 8. Projekt statutu FMW (1 egz., s. 1, rps) 9. Postulaty dotyczące szkół średnich (1 egz., s. 2, druk 10. Działaj, zmieniaj, walcz : tekst Mirosława Świata, pierwszego redaktora Monitu (1 egz., s. 2, mps) 11. Wezwanie do pamiętania o ofiarach reżimu komunistycznego i nazistowskiego (1 egz., s. 2, druk 12. Petycja do MEN w sprawie zniesienia przedmiotów PO i PW jako obowiązkowych w szkołach (3 egz., s. 3, druk 13. Petycja w sprawie zaniechania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu (1 egz., s.1, druk 14. Zestawienie oświadczeń i ulotek FMW (2 egz. różne, podwójne, s. 6, kopia) 15. Ulotka w sprawie wyborów podpisana przez FMW, Sfederowanych Członków Niezależnej Myśli Politycznej oraz Rolników Indywidualnych (1 egz., s. 1, druk) 16. Oświadczenie środowisk solidarnościowych oraz organizacji politycznych i społecznych Trójmiasta (w tym FMW) w sprawie zachowania Lecha Wałęsy w kontekście zmian politycznych 1988 roku (2 egz., s. 2, druk 14

15 F/4.2 Plakaty, ulotki i inne materiały plastyczne FMW 1. Ulotki związane z 67. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1985], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Ulotka związana z 68. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1986], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Plakat przypominający o rocznicach wydarzeń: , Poznań 56, Marzec 68, Grudzień 70, Czerwiec 76, stan wojenny ([listopad 1987], 1 egz., s. 1, druk 4. Plakat prześmiewczy z okazji 45-lecia Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Zaproszenie na prelekcję Romualda Szeremietiewa pt. Polskie drogi do niepodległości ([1989], 2 egz., s. 2, druk 6. 5 lat Federacji Młodzieży : plakat ([1989], 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na mszę św. w kościele Dominikanów w rocznicę 16 grudnia 1981 roku (2 egz., s. 2, druk 9. Uniwersalny prezydent nieuniwersalnego narodu : plakat przedstawiający Lecha Wałęsę w stroju Wojciecha Jaruzelskiego (2 egz., s. 2, druk 10. Ulotki zapraszające do słuchania audycji FMW (4 różne egz., s. 4, druk 11. Kres. Lecz ducha zabić nie mogą. : ulotka wzywająca do uczczenia stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, druk 12. Plakat RSZ i FMW informujący o ogólnopolskim spotkaniu niezależnych środowisk uczniowskich (1 egz., s.1, druk 13. FMW solidarnością uczniowską (1 egz., s.1, druk 14. Bojkot wyborów : ulotka (1 egz., s.1, druk 15. Ulotka prowokacyjna (2 egz., s. 2, druk 16. Uwolnić politycznych (1 egz., s. 1, druk 17. Nie ma milicji bez opozycji : ulotka z szablonu (1 egz., s. 1, druk 18. Ulotka przedstawiająca człowieka bitego przez milicjanta (2 egz., s. 2, druk 19. Godło FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 20. Logo FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 21. Działaj w FMW : plakat (1 egz., s. 1, druk 22. Ulotka świąteczna (1 egz., s. 1, rps) 23. Ulotka przedstawiająca ZOMO-wca bitego przez warszawską syrenkę (2 egz., s. 2, rps) 24. Ulotki dotyczące Jerzego Urbana (5 egz. różne, jeden podwójny, s. 7, rps) 25. Zestawienie ulotek autorstwa Argusa (1 egz., s. 16, druk 26. Komiks Spotkanie z Don Pedro oraz I to by było na tyle (1 egz., s. 2, kopia) 27. Kalendarz FMW na rok 1990: 20 rocznica Grudnia 70 (1 egz., s. 1, druk 28. Kalendarz FMW na rok 1990: 5 lat Federacji Młodzieży (1 egz., s.1, druk 29. Blaszka z napisem: Młodzież z partią się rozprawi (1 egz., s. 1, rps) F/4.3 Varia 1. Listy od sympatyków do członków FMW (7 różnych egz., 1 rps i 6 kopii) 2. Legitymacja członkowska FMW (1 egz., s. 1, druk) 3. Notatki do zakupu materiałów drukarskich (1 egz., s. 1, rps) 15

16 4. Notatki do wyniku ankiet (1 egz., s. 4, rps) 5. Mapka działalności FMW (1 egz., s. 1, druk i rps) 6. Fotografie z manifestacji (2 egz. różne, podwójne, s. 2, kopie) 7. Zaproszenie FMW na Konferencję Młodzieżowych Organizacji Niezależnych (Warszawa, 10 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk) 8. Okładka książki cegiełki na fundusz FMW Petera Gaykovsky ego Terror troops commando (1 egz., s. 2, druk 9. Ankieta do wypełnienia napisana przez Roberta Kwiatka (2 egz., s. 2, druk) 10. Lista członków FMW (2 różne egz., s. 11, druk i rps) 11. Ankiety na temat stosunku do FMW wypełnione przez uczniów szkół gdańskich (305 egz., s. 610, druk i rps) F/4.4 FMW po 11 kwietnia 1990 roku 1. Zaproszenie na spotkanie członków i współpracowników FMW (, 1 lipca 1992, 1 egz., s. 1, druk) 2. Prośba o nieodpłatne przekazanie wszelkich pamiątek związanych z FMW w celu stworzenia ogólnopolskiego FMW (, 1 września 1992, 1 egz., s. 2, druk) 3. Formularze akcesji do stowarzyszenia (, 3 maja 1995, 1 egz., s.2, kopia) 4. Oświadczenie Sekretariatu Prawicy Krakowskiej w sprawie projektu Konstytucji (, 10 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 5. Statut Federacji Młodzieży (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 6, kopia) 6. Rozliczyć zbrodniarzy z okresu stanu wojennego : plakat wzywający do demonstracji w 15 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (Gdynia, [1996], 1 egz., s. 1, kopia) 7. Protokół przejęcia w depozyt materiałów od Federacji Młodzieży w u (8 czerwca 2005, 1 egz., s. 1, druk) 8. Bibuła wydrukowana na powielaczu na 25-lecie Solidarności (9 sierpnia 2005, 2 egz., s. 2, druk) 9. Dyplom przyznania Federacji Młodzieży Medalu 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych (, 10 listopada 2005, 1 egz., s.1, druk). 10. Podanie Roberta Kwiatka do Sekretarza Miasta a Danuty Janczarek o nieodpłatne wynajęcie sali na Ratuszu (, 25 lipca 2007, 1 egz., s. 1, druk) 11. Podanie Roberta Kwiatka do dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej o nawiązanie współpracy z SFMW (, 26 lipca 2007, 1 egz., s.1, druk) 12. Zaproszenie na pikietę przed willą Wojciecha Jaruzelskiego w rocznicę stanu wojennego; na odwrocie kopia ulotki ze stanu wojennego oraz dekretu o stanie wojennym (2 egz., s. 4, druk) 13. List FMW do premiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nieumieszczania na liście lektur utworów Jana Dobraczyńskiego (1 egz., s. 2, druk) 14. Loga FMW (20 egz., s. 9, druk) 15. Naklejki przedstawiające bibułę FMW (66 egz., s. 3, druk) 16. Znaczki do wpinania (4 egz.) 17. Notatka dotycząca osób działających w FMW (1 egz., s. 1, druk) F/5 Akta osobowe działaczy FMW 16

17 F/5.1 Robert Kwiatek 1. Zaproszenie dla Roberta Kwiatka od ks. Henryka Jankowskiego na spotkanie z Margaret Thatcher w Kościele św. Brygidy (, 25 października 1988, 1 egz., s. 1, druk) 2. List Roberta Kwiatka do [Leszka] Millera, uczestnika rozmów przy Okrągłym Stole, który zobowiązał się poruszyć sprawę bicia młodzieży przez organy ścigania (1 egz., s. 4, kopia) 3. Ulotki wykonane przez Roberta Kwiatka: Tymczasowa Krajowa Rada NSZZ <<Solidarność>> Budowlani, Tymczasowa Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ <<Solidarność>> Budowlani (1986, 4 egz., pieczęć) 4. Krzyż do wpięcia Robert Kwiatek: bierzmowanie 1986 maja 13 (1 egz.) 5. Pismo do Zarządu Klubu Lechia o wyrobienie fotoreporterowi Robertowi Kwiatkowi karty wejściowej na imprezy Lechii (, 24 sierpnia 1992, 1 egz., s. 1, kopia) F/5.2 Piotr Zarosiński 1. Zaświadczenie od VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego o wydaleniu ze szkoły z powodów dyscyplinarnych ([kwiecień 1987], 1 egz., s. 1, kopia) F/5.3 Andrzej Kuczyński 1. Informacje o śmierci A. Kuczyńskiego, prośba o wsparcie matki, list od Piotra Dowżenki (2 egz., s. 7, wydruk) 2. Wydruk zdjęcia (1 egz., s. 1, wydruk) 3. Nekrolog/ klepsydra (2 egz., s. 2, wydruk) [Uwaga: stemple Andrzeja Kuczyńskiego: patrz: F/10.1] F/5.4 Robert Napiórkowski 1. Wezwanie w sprawie obowiązku wojskowego (Warszawa, 2 stycznia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 2. Kwit od Wojskowej Komendy Uzupełnień (Warszawa, 10 stycznia 1986, 1 egz., s. 1, druk i rps) 3. Kwit depozytowy z rewizji osobistej (Warszawa, 15 marca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 4. Kwit doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem (Warszawa, 24 kwietnia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 5. Zawiadomienie o rozprawie rewizyjnej (Warszawa, 18 lipca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 6. Wezwanie do stawiennictwa obowiązkowego na posiedzeniu Sądu (Warszawa, 25 sierpnia 1986, 2 egz., s. 2, druk i rps) 7. Sentencja wyroku w sprawie Roberta Napiórkowskiego przeciwko Politechnice Warszawskiej o ustalenie sposobu rozwiązania stosunku pracy (Warszawa, 29 stycznia 1987, 1 egz., s. 2, druk i mps) 8. Ankieta Roberta Napiórkowskiego: Obecna i postulowana sytuacja więźniów sumienia (niekryminalnych) w PRL (1 egz., s. 10, mps) F/5.5 Adam Dydziński: 1. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 3 czerwca 1976, 1 egz., s. 1, druk) 2. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 1 czerwca 1977, 1 egz., s. 1, druk) 17

18 3. Świadectwo zdrowia ucznia kończącego szkołę podstawową (Kętrzyn, 1 egz., s. 1, druk) 4. Pismo od Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie informujące o tymczasowym aresztowaniu (Kętrzyn, grudzień 1985, 1 egz., s. 2, kopia) 5. Prośba matki Zofii Dydzińskiej do Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie o uchylenie aresztu tymczasowego (Kętrzyn, 18 lutego 1986,1 egz., s. 1, kopia) 6. Akt oskarżenia (Kętrzyn, 6 marca 1986, 1 egz., s. 8, kopia) 7. Rozwiązanie umowy o naukę zawodu przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z powodu tymczasowego aresztowania (Kętrzyn, 5 kwietnia 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 8. Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu rozprawy (21 maja 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Świadectwo szkolne z Technikum Mechanicznego (Kętrzyn, 20 czerwca 1989,1 egz., s. 1, kopia) 10. Wyrok uznający Adama Dydzińskiego winnym zarzucanego przestępstwa (5 czerwca 1986, 1 egz., s. 6, kopia) 11. Świadectwo zwolnienia tymczasowo aresztowanego, Bartoszyce (6 czerwca 1986, 1 egz., s. 2, kopia) 12. Umowa o zatrudnienie robotnika młodocianego w specjalizacji mechanik samochodowy (1 września 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Decyzja o przejściu depozytu na własność Państwa (20 grudnia 1986,1 egz., s. 1, kopia) 14. Decyzja o odmowie wydania paszportu (Olsztyn, 20 lutego 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 15. Odwołanie od decyzji odmowy wydania paszportu (Kętrzyn, 5 marca 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Odpis orzeczenia kolegium w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw (3 marca 1988, 1 egz. niekompletny, s. 1, kopia) 17. Pismo od Kuratorium informujące o decyzji przeniesienia do równoległej klasy na Wydział dla Pracujących (18 maja 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Pismo od Kuratorium informujące o sposobie załatwienia skargi Adama Dydzińskiego (16 czerwca 1988, 1 egz., s. 3, kopia) 19. Zawiadomienie o posiedzeniu niejawnym dotyczącym wydania orzeczenia o dowodzie rzeczowym (22 sierpnia 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 20. Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymania przedmiotów (Olsztyn, 10 września 1988, 1 egz., s. 2, kopia) 21. Odpis orzeczenia kolegium ([1988], 1 egz., s.1, rps) 22. Zawiadomienia o posiedzeniu niejawnym (20 lutego 21 kwietnia 1989, 2 egz., s. 1, kopia) 23. Decyzja o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 7 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 24. Uchylenie decyzji o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 19 maja 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 25. Postanowienie o umorzeniu kary grzywny (Kętrzyn, 8 lipca 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 26. Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku w PPKS jako uczeń nauki zawodu (Kętrzyn, 11 września 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 27. Decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (19 czerwca 1990, 1 egz., s. 1, mps) 28. Karta egzaminacyjna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1991, 1 egz., s. 1, druk i rps) 29. Uzasadnienie orzeczenia kolegium w sprawie winy oskarżonego (1 egz., s. 1, kopia) 30. Zeszyt do psychologii (1 egz., s. 4, rps) 18

19 F/5.6 Dariusz Krawczyk 1. Wizytówka Dariusza Krawczyka (1 egz., s. 1, druk) F/5.7 Marek Fila 1. Z ideą w... : tekst wiersza podpisany: Marek Fila (5 marca 1987, 1 egz., s. 2, rps) F/6 Podziemna działalność drukarska FMW F/6.1 Makiety 1. Pisma: Monit: winiety, legitymacja redakcyjna, nr 89, 98, 103, 105, 106/107, 1(108), 114 Antymantyka: nr 20, 23 Buntownik: nr 1 Conradinum: nr 4/5, 6 Dwójka: nr 5(30), 6/31 Klakson: nr 7 Krzyk Oksywia: nr 3 Mały Wywrotowiec: nr 19 Spięcie: nr 1 Piłsudczyk: nr 2 (winieta) Szkodnica: nr 3/ 4, plan lekcji Szpon: nr 1 CKUMIAK: nr 6 (winieta) Tu Jedenastka: nr 1 Wacek: nr 3 Glizda: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Pocztówki (5 egz.) 3. Legitymacja członkowska FMW (1 egz.) 4. Komiks Kapitan Kloss (1 egz.) 5. Ulotki i plakaty (6 egz.) 6. Plan lekcji (1 egz.) 7. Inne teksty (2 egz.) F/6.2 Szablony 1. Symbol AF [Agencja Fotograficzna] FMW (1 egz.) F/6.3 Blachy offsetowe 1. Monit: nr 88 (1 egz.) F/6.4 Diapozytywy 1. Pisma (niekompletne numery) CKUMIAK: nr 12 Waga: nr 2(?) Monit: nr 12, 36, 40, 41/42, 55, 2(56), 98, dodatek Świat kultury bez cenzury Dwójka: nr 5(30) Tu Jedenastka: nr 1, 8 Nasze Wiadomości: nr 28, 35, 37, winieta Conradinum: nr? 19

20 Róbmy swoje: nr 2 Dzienniczek Ucznia Siódemki: nr 7 Larwa: nr 3, 5/6, 7, 13, 14, 15/16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 Kreska: nr 1 Sąd Kapturowy: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Dokumenty/ ulotki: Oświadczenie FMW Warmii i Mazur w sprawie wyborów czerwcowych ([1989], 2 egz.) Dość bezprawia! : ulotka FMW Warmii i Mazur z żądaniem uwolnienia Wiesława Kolankiewicza (7 egz.) Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (2 egz.) Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (4 egz.) 3. Plakaty FMW (9 egz) 4. Plan lekcji (1 egz.) 5. Liść dębu: komiks z serii Kapitan Kloss (1 egz.) 6. Rysunki satyryczne (3 egz.) F/6.5 Siatka sitodrukowa z naświetleniami 1. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) F/6.6 Kalki 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz.) 2. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) 3. Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (1 egz.) 6.7 Matryce białkowe 1. Kalendarz Solidarność na rok 1984 (1 egz.) 2. Winieta czasopisma Stracone pokolenie, Pisemko zbuntowanej młodzieży Nowej Huty, nr 1 (1 egz.) 3. Czyste matryce F/7 Wydawnictwa książkowe FMW 1. Gunter Grass, Aż do wymiotów, 1988 (2 egz., s. 32) 2. Mały Konspirator ([Przemyśl], 1 egz., s. 20, jęz. rosyjski) F/8 Poczta FMW F/8.1 Pocztówki i cegiełki 77 egz. 20

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S

Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S Prasa: Skorowidz alfabetyczny - S S OŚĆ Biuletyn Informacyjny Jastrzębskiej Delegatury Regionu Śląsko Dąbrowskiego Rok 1985 nr 15 (2 egz.); nr 16 (2 egz.); nr 17; nr 22 SAMARYTANKA Serwis Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne

Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Druk ulotny. Pismo międzyzakładowych struktur S, szeregowych członków S oraz ich sympatyków Białystok 1988, nr 23. Zbiory prywatne Smoluch. Biuletyn Informacyjny NSZZ Solidarność Fabryki Przyrządów i Uchwytów

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981

Tytuł: Kalendarium stanu wojennego. Autor: Gazeta Wyborcza. Rodzaj materiału: artykuł. Data publikacji: 2005-12-13. 12/13 grudnia 1981 Tytuł: Kalendarium stanu wojennego Autor: Gazeta Wyborcza Rodzaj materiału: artykuł Data publikacji: 2005-12-13 12/13 grudnia 1981 Godzina 23:00 - przerwanie połączeń telefonicznych i teleksowych. Około

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007

Wolni i Solidarni. Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Wolni i Solidarni Radio Radio Solidarność Walcząca Historia i kulisy działania Wrocław-Warszawa 14 IV 2007 Solidarność Walcząca - podstawowe fakty: Organizacja Solidarność Walcząca powstała w czerwcu 1982

Bardziej szczegółowo

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN)

Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) Rozbicie strajku w Hucie im. Lenina w Krakowie, 16 grudnia 1981 roku. (Fot. IPN) W proteście przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w większych zakładach Małopolski wybuchły strajki. W Krakowie oprócz

Bardziej szczegółowo

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46

Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Żołnierze Wyklęci Źródło: http://www.wykleci.ipn.gov.pl/zw/geneza-swieta/3819,wstep.html Wygenerowano: Piątek, 8 stycznia 2016, 02:46 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla

Bardziej szczegółowo

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d

WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d WOLNE WYBORY I OKRĄGŁY STÓŁ Autor: Marcin Wierzbicki, kl. III d Wolne wybory Wybory parlamentarne w Polsce w 1989 roku (tzw. wolne wybory) odbyły się w dniach 4 i 18 czerwca 1989. Zostały przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2

GRUPA A. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu / 2 Rozdział VII. W powojennej Polsce GRUPA A 8 1. Podaj rok, w którym miały miejsce poniższe wydarzenia. a) zniesienie stanu wojennego w PRL-u b) obrady Okrągłego Stołu 2. Zdecyduj, czy poniższe zdania są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail..

ANKIETA HISTORYCZNA. Dane respondenta. Nazwisko. Rok urodzenia. Kontakt tel. Kontakt e-mail.. ANKIETA HISTORYCZNA dotycząca działalności w NSZZ Solidarność, organizacjach opozycyjnych na terenie Bolesławca i okolic w okresie sierpień 1980 czerwiec 1989 Szanowni Państwo, Prosimy o powrót pamięcią

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Lp. Zdarzenie Data Dzień tygodnia Wrzesień 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014, godz. 9.00 2. Rocznica napaści Niemiec na Polskę w

Bardziej szczegółowo

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom

Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą. 9-18 wrzesień 2010 Radom Projekt Cykl Wystaw Poza Cenzurą 9-18 wrzesień 2010 Radom Raport Akademii Liderów: Poza Cenzurą - Wystawa Piotra Kutkowskiego, Radom 9-18 października 2010 -------------------------------------- 2/6 Upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNPOLSKI KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I EDYCJA 2012/2013 ETAP SZKOLNY 27 listopada 2012 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań

Bardziej szczegółowo

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu

1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI. Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu 1989-2014 25 LAT WOLNOŚCI Szkoła Podstawowa nr 14 w Przemyślu W 1945 roku skończyła się II wojna światowa. Był to największy, jak do tej pory, konflikt zbrojny na świecie. Po 6 latach ciężkich walk hitlerowskie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r.

OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015. ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. OLIMPIADA SOLIDARNOŚCI. DWIE DEKADY HISTORII OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH II EDYCJA 2014/2015 ETAP SZKOLNY 25 listopada 2014 r. Instrukcja: 1. Przed Tobą 25 zadań znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu

Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Archiwa Przełomu 1989-1991 w czasach przełomu Przegląd źródeł ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia Materiały

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE

POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE "PRZED 75 LATY, 27 WRZEŚNIA 1939 R., ROZPOCZĘTO TWORZENIE STRUKTUR POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO. BYŁO ONO FENOMENEM NA SKALĘ ŚWIATOWĄ. TAJNE STRUKTURY PAŃSTWA POLSKIEGO, PODLEGŁE

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto mówić o historii?

Dlaczego warto mówić o historii? Dlaczego warto mówić o historii? 25 lecie przemian demokratycznych w Polsce Rola społeczeństwa obywatelskiego Kontekst kryzysu Krajowa rada młodzieży Organizacja parasolowa Reprezentatywność sektora młodzieżowego

Bardziej szczegółowo

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r.

Marzena Andrzejewska. Regionalna prasa bibliotekarska doświadczenia i perspektywy Książnica Pomorska, Szczecin 8-9 października 2009 r. Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Biuletyn Informacyjny PBW w Łodzi Marzena Andrzejewska kilka słów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH

PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH PROGRAM LIGI KOBIET POLSKICH Do Świetnej CK Dyrekcji Policji w Krakowie - pismo w sprawie powstania Stowarzyszenia Liga Kobiet Polskich, b.d.d.; Legitymacja z pieczęcią Naczelny Komitet Narodowy. Narada

Bardziej szczegółowo

Wybory parlamentarne w czerwcu 1989r. koniec PRL-u?,

Wybory parlamentarne w czerwcu 1989r. koniec PRL-u?, Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach serdecznie zapraszają uczniów gimnazjów do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Historycznym: Wybory parlamentarne

Bardziej szczegółowo

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE

»SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE »SOLIDARNOŚĆ«NARODZINY RUCHU KOLEKCJA ARCHIWALNA W ARCHIWUM OŚRODKA KARTA W WARSZAWIE Kolekcja archiwalna»solidarność«narodziny ruchu dokumentuje okres od sierpnia 1980 do grudnia 1981 w Polsce: powstanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 w GIMNAZJUM Nr 48 im. Jana Pawła II Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2015 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Zbiór obwieszczeń i ulotek dotyczących życia społecznego i politycznego ludności żydowskiej (1903, 1916-1939) Sygnatura 144 Opracowała

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015

KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 KALENDARZ WYDZIAŁU KULTURY, SPORTU I WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM POZARZĄDOWYM ROK 2015 STYCZEŃ 6 styczeń 11 styczeń 16 styczeń Orszak Trzech Króli. WOŚP. Akcja Krwiodawstwa PCK. LUTY 2,16 luty 3 luty 10 luty

Bardziej szczegółowo

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r.

Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN. Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Anna Marsula Pracownia UKD Instytut Bibliograficzny BN Języki informacyjno-wyszukiwawcze w bazach bibliotek Sulejówek, 14 listopada 2013 r. Pracownia UKD rozpoczęła prace nad nowym wydaniem Tablic skróconych

Bardziej szczegółowo

150. rocznica wybuchu

150. rocznica wybuchu 150. rocznica wybuchu POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864. mors sola victris, gloria victis Śmierć jedynym zwycięzcą, chwała zwyciężonym Artur Grottger, Bój, grafika z cyklu Lihtuania, 1864 1866. Nastroje

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ROK SZKOLNY 2007/08 Termin Zadania Formy realizacji Wrzesień WYBORY 2007/2008 Październik LAURKA DLA NASZEJ PANI 1. Wybory do samorządu uczniowskiego. 2. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y

SPIS TREŚCI. Wstęp... 17 DOKUMENT Y SPIS TREŚCI Wstęp......................................................... 17 DOKUMENT Y Nr 1. 1980 sierpień 14 Informacja Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Radomiu na temat nastrojów społecznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp...

Spis treści. Wstęp... Wstęp... Dokument 1 1920 listopad 13, Warszawa Fragment protokółu z konferencji naczelników wydziałów politycznych MSZ z wypowiedzią naczelnika w Wydziale Środkowo-Europejskim Jerzego Dzieduszyckiego na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU. Rok szkolny 2007/2008. OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KŁODZKU Rok szkolny 2007/2008 OPRACOWAŁY: Marta Gryl Wołyniak Agata Cięszka Lp Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne termin I.

Bardziej szczegółowo

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności.

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ I ODNOWI OBLICZE ZIEMI! TEJ ZIEMI! Polska droga do wolności. GOSPODARKA KOMUNISTYCZNA plany gospodarcze nacjonalizacja kolektywizacja (PGR) industrializacja RWPG SPOŁECZEŃSTWO W

Bardziej szczegółowo

I Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

I Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 I Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego/ćwierćokresów/semestrów/ zakończenia roku szkolnego Termin rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2014. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r.

KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. KALENDARIUM WYDARZEŃ KULTURALNYCH GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA na 2015 r. GMINNY OŚRODEK KULTURY W TUROŚNI KOŚCIELNEJ ul. BIAŁOSTOCKA 5, 18-106 TUROŚŃ KOŚCIELNA tel. (085) 715-80-16 e-mail: gok@turosnkoscielna.pl

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2015 2. 76. rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Goczałkowice- Zdrój, 23.09.2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowany przez: mgr inż. Kamila Bienioszek W uzgodnieniu z członkami SU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy

Bardziej szczegółowo

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

90. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI "Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości". Józef Piłsudski Po 123 latach zaborów Polacy doczekali się odzyskania niepodległości.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku

Organizator Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej Zaproszenie IPN-KŚZpNP w Białymstoku Zaproszenie 4 grudnia Panel Dyrektor I: Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Solidarność Komisji Ścigania w okresie Zbrodni legalnym przeciwko (VIII Narodowi 1980 12 Polskiemu XII 1981) Dr Przemysław Wójtowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 214/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i placówek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

NR 1(200) Styczeń 2010

NR 1(200) Styczeń 2010 NR 1(200) Styczeń 2010 Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego Jubileuszowe obchody 100. rocznicy powstania Roty Uroczystości związane z 100. rocznicą powstania Roty, pieśni patriotycznej skomponowanej

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja naukowa

Ogólnopolska konferencja naukowa Ogólnopolska konferencja naukowa Nadzorcy. Ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich Szczecin, ul. P. Skargi 14 (siedziba OBEP IPN Szczecin)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016.

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016. Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej III Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie na rok szkolny 2015/2016 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie Ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

1 września, godz. 9:00. 2 września godzina wychowawcza 10 września

1 września, godz. 9:00. 2 września godzina wychowawcza 10 września ZNAK: WD.411.19.2015 DATA: 23 WRZEŚNIA 2015 Kalendarz Gimnazjum nr 8 na rok szkolny 2015/2016 przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 września 2015 roku oraz pozytywną opinią Rady Rodziców

Bardziej szczegółowo

2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów.

2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii i stanowiska uczniów. ZADANIA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 1. Dbałość o dobre imię szkoły. 2. Współudział w wychowaniu patriotycznym i obywatelskim. 3. Współpraca z Radą Pedagogiczną. 4. Przedstawianie władzom szkoły opinii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 892 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowości informacji umieszczanych w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2015/2016

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów i słuchaczy na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO 32 400 MYŚLENICE, UL. 3 MAJA 97B Tel.(012) 272 01 18 Fax. (012) 274 35 65 http://www.sredniawski.pl e mail:sekretariat@sredniawski.pl Szczegółowe zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy).

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy). WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK Opracowany na podstawie Decyzji Nr 187/MON

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom Na

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego

Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego Warszawa, dnia 24 września 2009 r. Protokół z posiedzenia Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego W dniu 23 września 2009 r. w sali nr 176, w Gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego.

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

4. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zofia Frydecka

4. Realizacja ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zofia Frydecka HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI i IMPREZ SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 MIESIĄC UROCZYSTOŚCI, IMPREZY, KONKURSY SZKOLNE, WYCIECZKI OSOBY ODPOWIEDZIALNE wrzesień 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie REGULAMIN RADY RODZICÓW XIII LICEUM OGÓLKSZTAŁCĄCEGO im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie KRAKÓW 2012-2014 [Wpisz cytat z SPIS TREŚCI Spis treści. 2 I. Postanowienia ogólne 3 II. Wybory do Rady. 4 III.

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014

PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA ROK 2014 "Z A T W I E R D Z A M" SZEF WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO w BYDGOSZCZY /-/ cz.p.o. ppłk Juliusz NOWAK Dnia 04.11.2013 r. PLAN WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ w TORUNIU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu

REGULAMIN KONKURSU. Zakres tematyczny konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU Informacje ogólne: Konkurs "Droga do wolności" jest przejawem kształtowania postaw obywatelskich, poznania najnowszej historii swojego kraju i jako taki stanowi cenna inicjatywę edukacyjną.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej

Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej Uchwała nr O - 17 - III 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum im. Orła Białego w Doruchowie. Rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego. Gimnazjum im. Orła Białego w Doruchowie. Rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum im. Orła Białego w Doruchowie Rok szkolny 2013/2014 TERMIN ZADANIA FORMY REALIZACJI Rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 - powitanie na apelu pierwszoklasistów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 54 imienia Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego na rok szkolny 2015/2016

Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 54 imienia Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły. Regulamin przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum nr 54 imienia Adama Kazimierza ks. Czartoryskiego na rok szkolny 205/206. Podstawy prawne.. Art. 9 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH WE WROCŁAWIU Opracowała Magdalena Prochorowicz opiekun SU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy określonych kręgów tematycznych rozwijanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM AKCJA SOLIDARNI Z TYBETEM 21 MARCA 2008 ROKU STOWARZYSZENIE MŁODZ DEMOKRACI REGION LUBELSKI RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM 21 marca br. o godz. 15.00 na Placu Litewskim w Lublinie, o godz. 14.00 na

Bardziej szczegółowo

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny

1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny 1. Polskie miesiące. Wystąpienia przeciw władzy w okresie PRL projekt edukacyjny a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości 1. Cele ogólne: a. Uczeń rozumie charakter wystąpień społecznych przeciw władzy w okresie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW DOKUMENTACJA PRZEBIEGU STUDIÓW 1 Podstawowe akty prawne regulujące zagadnienia dokumentacji przebiegu studiów: 1) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE.

*** ZS Lubaczów - Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 *** - Lubaczów, 2014-09-01 - ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE. ZESPÓŁ SZKÓŁ im. gen. J. Kustronia W LUBACZOWIE Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Lp. Zadanie Data 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 01.09.2014 2. 75 rocznica śmierci gen. J. Kustronia

Bardziej szczegółowo

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE FUNDACJA DLA OGÓLNOPOLSKA FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU UNIWERTSYTETU STOWARZYSZEŃ UNIWERSYTETÓW JAGIELLOŃSKIEGO TRZECIEGO WIEKU ROK 2012 - ROKIEM UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8, GIMNAZJUM NR 53 W POZNANIU Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZMIANY W JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZIE AKT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nie 033 Środki ewidencyjne kontroli obiegu dokumentów Uniwersytetu Ekonomicznego 0331 Dowody doręczeń opłat pocztowych K/KO B5 Bc Książki nadawcze, listy ekspedycyjne przesyłek pocztowych, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2015-2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach Organizacja roku szkolnego 2014/2015 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach lp. Nazwa przedsięwzięcia Data Odpowiedzialny Uwagi 1. Prace związane z rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Protokół XXIII Posiedzenia Zarządu SSS w dniach 19 stycznia 2015 r. Przyjęto następujący porządek obrad przedstawiony przez Prezesa Zarządu.

Protokół XXIII Posiedzenia Zarządu SSS w dniach 19 stycznia 2015 r. Przyjęto następujący porządek obrad przedstawiony przez Prezesa Zarządu. Protokół XXIII Posiedzenia Zarządu SSS w dniach 19 stycznia 2015 r. 1) Otwarcie Posiedzenia Zarządu. W posiedzeniu wzięli udział następujący członkowie Zarządu: Edward E. Nowak Prezes Maciej Mach Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2014/2015 WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 01.09.2014 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami - pasowanie na ucznia klasy

Bardziej szczegółowo

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole 204 Kalendarz Szkoły Uczącej Się Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole OK - ocenianie kształtujące pomaga mi nauczać, a moim uczniom uczyć się świadomie i efektywnie Styczeń 204 30 3 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁANOŚCI FUNDACJI ARCHIWUM FILMOWE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI W ROKU 2009 W okresie od marca do grudnia 2009 odtworzono ponad 250 kaset U-matic. Jest to kolejny, dobry rezultat

Bardziej szczegółowo

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia,

20) Szyfrogram nr 3441, 19 kwietnia, dyrektor DPI MSZ Stefan Staniszewski o Krajowej Konferencji Delegatów 21) Szyfrogram nr 3471, 20 kwietnia, Lista dokumentów 1) Szyfrogram nr 397, 14 stycznia, minister spraw zagranicznych Tadeusz Olechowski o drugiej część X plenum KC PZPR i przyspieszeniu wyborów do Sejmu 2) Szyfrogram nr 882, 27 stycznia,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej

Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) Wydatkowanie. 28 039,47 zł 1.1 Posiedzenia Rady Wykonawczej Sprawozdanie finansowe za okres IV-VI 2015 (II kwartał) l.p. Koszty związane z działalnością statutową Wydatkowanie 1 Posiedzenia organów statutowych PSRP, komisji oraz zespołów roboczych PSRP 28 039,47

Bardziej szczegółowo

Wykaz za³¹czników 757

Wykaz za³¹czników 757 Wykaz za³¹czników Za³¹cznik nr 1 Uchwa³a Nr 12/90 Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 1990 r. 65 Za³¹cznik nr 2 Uchwa³a Sejmu RP z 26 stycznia 1990 r. w sprawie maj¹tku partii politycznych i organizacji

Bardziej szczegółowo

I KONKURS WIEDZY O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ PN. WILCZYMI ŚLADAMI

I KONKURS WIEDZY O NIEZŁOMNYCH ŻOŁNIERZACH ZIEMI DĘBICKIEJ PN. WILCZYMI ŚLADAMI Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy; Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych AK w Dębicy; Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie; Miejski Zarząd Oświaty w Dębicy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII- 2014! Młodzi dla Wolności

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII- 2014! Młodzi dla Wolności Praca konkursowa - poziom indywidualny (nauczyciele) forma: scenariusz lekcji. SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII- 2014! Młodzi dla Wolności Temat lekcji: Narodziny III Rzeczpospolitej Autor: Sylwia Plewa; nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r.

Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Protokół Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Stowarzyszenia Go w dniu 28.06.2014 r. Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Go zostało zwołane z inicjatywy Zarządu, zgodnie z 20 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego Terminy Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego Zespół Szkół nr 125 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej WRZESIEŃ 2015 1 września 2 września 3 września 4 września

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSZALINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: 1. Wnioski wynikające z realizacji planu pracy

Bardziej szczegółowo

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska

Dyrektor szkoły /-/ Katarzyna Kosakowska Zarządzenie Nr 2/2015 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyjmowania uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej Technikum Nr 1 w Myszkowie na podstawie Postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.8.2015 z dnia 11 lutego 2015 r. oraz Statutu Technikum Nr 1

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt z dnia 08.05.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia... 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych

Bardziej szczegółowo