Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Archiwum OPOZYCJI. Archiwum Federacji Młodzieży Walczącej"

Transkrypt

1 Archiwum OPOZYCJI Archiwum Federacji Młodzieży Ośrodek KARTA Warszawa

2 PRZEDMOWA Archiwum Federacji Młodzieży powstało w 2007 roku na mocy umowy pomiędzy Fundacją Ośrodka KARTA a Stowarzyszeniem Federacji Młodzieży. Od tego momentu za pośrednictwem Pogotowia Archiwalnego, napływają materiały z całej Polski dotyczące FMW, które są na bieżąco opracowywane i dołączane do zbiorów. Do tej pory udało się zgromadzić 110 tytułów prasy federacyjnej oraz około 350 dokumentów. Osobny zbiór stanowią fotografie, które wchodzą w skład Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. Katalog został podzielony na dwie części: Część pierwsza zawiera opis wszystkich zbiorów dokumentowych Federacji Młodzieży uporządkowanych w ramach teczek chronologicznie. Pod sygnaturą F/1 znajdują się dokumenty ogólnokrajowych władz i struktur FMW takich jak Krajowa Rada Koordynacyjna czy Grupy Wykonawcze. Pod sygnaturą F/2 umieszczono dokumenty (druki ulotne, oświadczenia, plakaty) z podziałem na regiony. Materiały dotyczące czasopism federacyjnych, takie jak notatki do artykułów czy szkice winiet opatrzono sygnaturą F/3. Dalej znajdują się ogólnopolskie materiały, nie sygnowane przez konkretny region FMW (F/4), akta osobiste członków FMW (F/5), wytwory podziemnej działalności drukarskiej takie jak diapozytywy, makiety, kalki (F/6), wydawnictwa książkowe FMW (F/7), poczta FMW (F/8), muzealia (F/9) oraz wycinki prasowe o Federacji Młodzieży (F/10) Część druga to wykaz czasopism FMW z podanym tytułem, podtytułem, wydawcą oraz miejscem wydania. Począwszy od roku 2011 zbiory dokumentowe Archiwum Federacji Młodzieży oraz najważniejsze czasopisma FMW w formie skanów będą dostępne w Bibliotece Cyfrowej Ośrodka KARTA: Sierpień 2010 Katarzyna Stachurska (Archiwum Opozycji Ośrodka KARTA) 2

3 WSTĘP była młodzieżową organizacją opozycyjną działającą na terenie szkół średnich oraz wśród studentów. Powstała na spotkaniu uczniów w czerwcu 1984 roku w Warszawie. W skład Komitetu Założycielskiego weszli Jacek "Wiejski" Górski, Artur Dąbrowski, Cezary Młody Rautszko i Tomasz Kornel Roguski. Komunikat o powstaniu FMW odczytany został w Radiu Wolna Europa, co uruchomiło tworzenie się regionalnych struktur federacyjnych. Jako pierwszy przyłączył się i on też rozpoczął wydawanie pierwszego dużego pisma federacyjnego Monit. Mimo, że FMW powstała w Warszawie, to właśnie uważa się za największy region federacyjny. Pierwsze spotkanie regionów warszawskiego i gdańskiego miało miejsce w październiku 1985 roku, na którym zostały omówione zasady współdziałania. Do ważniejszych regionów Federacji należą także:, Wrocław, Gdynia, Łódź, Szczecin, Warmia i Mazury, Przemyśl, Płock i Kielce. Wkrótce Komitet Założycielski przekształcił się w (Krajową) Radę Koordynacyjną, która 10 czerwca 1989 roku opublikowała program Federacji Młodzieży. W październiku 1985 roku w u powołane zostały Grupy Wykonawcze FMW mające za zadanie przeprowadzanie niebezpiecznych ulicznych akcji takich jak manifestacje czy też malowanie murów. wchłaniała inne organizacje młodzieżowe takie jak Międzyszkolny Komitet Oporu z Wrocławia, który od 1986 roku działał jako MKO- FMW. Wobec zmieniającej się rzeczywistości i konfliktów w łonie Federacji 13 maja 1989 roku powołana została Komisja Krajowa, do której nie wszedł jednak region gdański. Opowiadała się ona przeciwko porozumieniom Okrągłego Stołu. Federacja działała w większości wojewódzkich miast Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Organizowała demonstracje i akcje w szkołach, a także wykłady niezależne. Wydała ponad 100 tytułów czasopism, a także wiele ulotek, oświadczeń, znaczków i kopert poczty podziemnej. Wśród najważniejszych tytułów prasowych FMW należy wymienić warszawskie Nasze Wiadomości i gdański Monit. Współpracowała z NSZZ Solidarność, z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, z Ruchem Wolność i Pokój, z Solidarnością Walczącą. F/1 Władze i struktury FMW F/1.1 Komitet Założycielski 1. Do młodzieży : tekst przedstawiający cele i program FMW (Warszawa, 30 sierpnia 1984, 1 egz., s. 1, druk F/1.2 (Krajowa) Rada Koordynacyjna 1. Apel do młodzieży o zorganizowanie przerw milczenia 13 grudnia 1985; na odwrocie ulotka Precz z podwyżką cen ([grudzień 1985], 1 egz., s. 1, kopia) 2. Projekt statutu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW (1 egz., s. 1, rps) 3. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego protestu młodzieży 31 maja 1989 roku przeciwko kandydaturze Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta ([maj 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pismo do Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność z prośbą o pomoc finansową (1 egz., s. 1, druk) 3

4 F/1.3 Komisja Krajowa 1. Oświadczenie o odrzuceniu wszelkiego dialogu z komunistami oraz rozwiązaniu Krajowej Rady Koordynacyjnej FMW i powołaniu na jej miejsce Komisji Krajowej FMW (Warszawa, 13 maja 1989, 2 egz., s. 4, druk 2. Oświadczenie o nieuznaniu Wojciecha Jaruzelskiego na stanowisku prezydenta (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 2 egz., s. 3, druk 3. Oświadczenie na temat układu Ribbentrop-Mołotow, wezwanie do potępienia układu przez władze ZSRR (Warszawa, 23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 4. Pisma w sprawie śmierci Prezydenta RP na Uchodźstwie Kazimierza Sabbata i mianowania na to stanowisko Ryszarda Kaczorowskiego (23 sierpnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 5. Kolejna ofiara komuny! Robert Możejko : plakat ze zdjęciem zawiadamiający o niewyjaśnionej śmierci 25-latka z Kętrzyna (Gdynia, 1989, 2 egz., s. 2, druk 6. Ulotka wzywająca do bojkotu wyborów ([1989], 2 egz., s. 2, druk 7. Wara! : plakat przedstawiający dwie agresje września 1939 roku (1 egz., s. 1, druk F/1.4 Rada Krajowa 1. Apel o tworzenie regionalnych porozumień niepodległościowych przez osoby nie zgadzające się z umowami Okrągłego Stołu (, 5 sierpnia 1990, 1 egz., s. 1, druk 2. Oświadczenie w sprawie bieżących wydarzeń politycznych (Warszawa, 20 stycznia 1991, 1 egz., s. 1, mps) 3. Apel w obronie podręcznika historii autorstwa Andrzeja Leszka Szczęśniaka (Warszawa, 26 września 1992, 1 egz., s. 1, mps) 4. Informacja o wyniku obrad Rady Krajowej FMW w dniu 30 kwietnia 1994 roku oraz stanowisko w sprawie wyborów samorządowych ([1994], 1 egz., s. 1, kopia) 5. Komunikat o obradach Rady Krajowej w Łodzi, w wyniku których zadecydowano, że celem FMW powinno być stworzenie partii politycznej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 6. Stanowisko Federacji Młodzieży w sprawie rządowego projektu ustawy reprywatyzacyjnej (Łódź, 31 marca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 7. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 14 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 8. List do Konwentu Świętej Katarzyny zgłaszający Wojciecha Ziembińskiego jako kandydata na Prezydenta RP (, 28 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Komunikat prasowy Prezydium Rady Krajowej FMW na temat kandydatury Wojciecha Ziembińskiego na urząd prezydenta (, 31 maja 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 10. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW (, 10 lipca 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 11. List do Polskiej Rady Młodzieży i Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Studenckich z protestem przeciwko poparciu przez te ugrupowania bez uzgodnienia kandydatury Hanny Gronkiewicz-Waltz na urząd prezydenta (, 26 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 12. Informacja Prezydium Rady Krajowej FMW na temat IV Konferencji Programowo- Organizacyjnej FMW (, 27 października 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Uchwały IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej FMW (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 4

5 14. Komunikat prasowy FMW dotyczący IV Konferencji Programowo-Organizacyjnej (, 13 listopada 1995, 1 egz., s. 2, kopia) 15. Stanowisko FMW po wyborach prezydenckich (, 21 listopada 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Dość PRL! : stanowisko FMW w sprawie przełomu roku 1989, apel o odrzucenie projektu konstytucji ([1995], 2 egz., s. 2, druk 17. Komunikat prasowy FMW w sprawie rejestracji stowarzyszenia (, 2 stycznia 1996, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Informacja Prezydium RK FMW na temat zebrania Rady Krajowej (, 18 czerwca 1996, 1 egz., s. 1, mps) 19. Prośba o kontakt z Piotrem Szynkielem, przedstawicielem środowisk szkolnych i młodzieżowych w celu koordynacji działań w sprawie przyszłej legalnej organizacji młodzieżowej (1 egz., s. 1, kopia) F/1.5 Grupy Wykonawcze 1. Do młodzieży Trójmiasta : apel o wykonywanie napisów solidarnościowych i niszczenie haseł komunistycznych z okazji X Zjazdu PZPR ([czerwiec 1986], 1 egz., s. 1, druk F/1.6 Międzyszkolny Komitet Oporu (od stycznia 1986 jako MKO-FMW, wcześniej niezależna organizacja) 1. Zaproszenie na mszę 19 maja w intencji Ojczyzny i Grzegorza Przemyka ([maj 1986], 1 egz., s. 1, druk 2. Orientacyjne rozliczenie za okres od 16 lutego 1987 do 15 października 1987 roku (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 2, rps) 3. Orientacyjne zapotrzebowanie na materiały do końca roku szkolnego 1987/88 (Wrocław, 23 października 1987, 1 egz., s. 1, rps) 4. Zaproszenie na mszę w dniu 25 stycznia 1987 roku w intencji ojczyzny i młodzieży (Wrocław, [1987], 1 egz., s. 1, druk 5. Sobota w domu : ulotki wzywające do pozostania w domu 28 marca 1987 roku(wrocław, [1987], 3 egz. jeden podwójny, s. 4, druk 6. 3 Maja dniem wolnym. Nie idę na pochód rządowy : ulotka (Wrocław, 1987, 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat witający uczniów w nowym roku szkolnym 1987/88 i wzywający do odnowienia kontaktów i struktur MKO ([1987], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na Mszę św. ofiarowaną przez MKO w intencji uczniów i nauczycieli szkół średnich Wrocławia (Wrocław, styczeń 1988, 1 egz., s. 1, druk 9. Oświadczenie MKO: postulaty zmian w szkolnictwie, zachęta do udziału w wiecach na terenie szkół (Wrocław, 8 maja 1988,1 egz., s. 1, druk 10. Plan lekcji i kalendarz MKO na rok 1988 (1 egz., s. 1, druk F/2 Regiony FMW F/2.1 Częstochowa 1. Plakat postulujący przeniesienie pomników wdzięczności w mniej eksponowane miejsca (Częstochowa, 2 egz., s. 2, kopia) 5

6 F/ List gończy za Wojciechem Jaruzelskim: plakat (, 1985, 2 egz., s. 2, druk 2. Uwolnić Krzyśka Gryndera z IX LO : ulotka (, 1985, 1 egz., s. 1, druk 3. Ulotki: Uwolnić politycznych i Solidarność żyje z życzeniami noworocznymi ([grudzień 1985], 2 egz., s. 2, kopia) 4. Obwieszczenie o aresztowaniach działaczy opozycyjnych (, 23 stycznia 1986, 2 egz., s. 2, kopia) 5. Precz z kolejną podwyżką cen : ulotka z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego (, 17 marca 1986, 2 egz., s. 2, druk rocznica odzyskania niepodległości Polski (, [1986], 1 egz., s. 1, druk 7. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (, [maj 1988], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 8. W obronie uwięzionego : prośba o nadsyłanie listów do prokuratury w sprawie uwięzionego Pawła Babińskiego (, 20 sierpnia 1988, 2 egz., s. 2, druk 9. Oświadczenie w sprawie demonstracji 16 października 1988 roku (, [październik 1988], 2 egz., s. 2, druk listopada świętem wszystkich Polaków : zaproszenie na mszę z okazji Święta Niepodległości ([listopad 1988], 2 egz. różnej wielkości, s. 2, druk 11. Jak długo można ufać władzy? : ulotka wzywająca do bojkotu wyborów (1988, 1 egz., s. 1, druk 12. Zaproszenie od II LO w u na mszę opłatkową 6 stycznia 1989 roku z okazji święta Trzech Króli, z której kolekta zostanie przeznaczona na pomoc dla Armenii ([styczeń 1989], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 13. Zawiadomienie o wiecu 12 marca 1989 roku po mszy w kościele św. Brygidy (, 6 marca 1989, 2 egz., s. 1, druk 14. Ulotka zapraszająca na manifestacje pierwszo i trzeciomajowe (kwiecień 1989, 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk 15. Zaproszenie na Ogólnopolskie Spotkanie Przedstawicieli Środowisk Uczniowskich w celu omówienia sytuacji młodzieży w 1989 roku (, 24 maja 1989, 2 egz., s. 2, mps) 16. Komunikat o wiecu z okazji rocznicy poznańskiego Czerwca 56 ([czerwiec 1989], 2 egz., s. 4, druk 17. Ulotka zawiadamiająca o happeningu z okazji 45 rocznicy powołania Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 4 egz. różne, jeden podwójny, s. 5, druk 18. Zaproszenie na spotkanie z Ministrem Edukacji Narodowej Henrykiem Samsonowiczem 2 grudnia 1989 roku ([listopad 1989], 4 egz. różnokolorowe, jeden podwójny, s. 5, druk 19. List Bogdana Falkiewicza do Prezydenta Miasta a z wnioskiem o przydzielenie lokalu gdańskiej Federacji Młodzieży na potrzeby organizacyjne (, 26 grudnia 1989, 1 egz., s. 2, mps) 20. Ulotka z życzeniami świątecznymi od XI LO w u ([grudzień 1989], 2 egz., s. 4, druk 21. Plakat z okazji 5-lecia FMW (1989, 3 różnokolorowe egz., s. 3, druk 6

7 22. Wybrałem i wygrałem : plakat zachęcający do głosowania na Solidarność w wyborach do Sejmu 4 czerwca 1989 roku ([1989], 1 egz., s. 1, druk 23. Uwaga! Milicja nadal bije! : plakat-oświadczenie w sprawie agresji milicjantów w stosunku do demonstrantów (, 1 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 24. Oświadczenie FMW i FMW Pomorze Wschodnie w sprawie manifestacji 29 stycznia 1990 roku i wezwanie do wiecu informacyjnego 4 lutego 1990 roku ([styczeń/luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 25. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW w sprawie okupacji budynku KW PZPR w dniu 28 stycznia 1990 roku ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 26. Oświadczenie w sprawie okupacji budynku PZPR 28 stycznia 1990 roku przez gdańską FMW ([luty 1990], 1 egz., s. 1, mps) lat Jałty. Dość! : plakat zachęcający do wieców i manifestacji w rocznicę podpisania traktatu jałtańskiego ([luty 1990], 2 egz., s. 2, druk 28. Protest przeciwko przyznaniu Lechowi Wałęsie doktoratu honoris causa Uniwersytetu iego (-Oliwa, 16 marca 1990, 2 egz., s. 2, druk 29. Plakat wzywający do wiecu w dniu 23 kwietnia 1990 roku przeciwko energetyce jądrowej i budowie elektrowni w Żarnowcu ([kwiecień 1990], 2 egz., s. 2, druk 30. Blankiety zezwalające na jednorazowe widzenie z tymczasowo aresztowanym (28 kwietnia 1990, 9 egz., s. 9, druk i rps) 31. Zaproszenie na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta: z rysunkiem i bez ([kwiecień 1990], 2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk 32. Plakat zawiadamiający o juwenaliach (9 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 33. Kto dzisiaj obłudnie świętuje : ulotka w dziesiątą rocznicę Sierpnia podpisana wspólnie z Niepodległościową Partią Solidarność (, 31 sierpnia 1990, 1 egz., s. 2, druk 34. Plakat zapraszający na pikietę 31 sierpnia 1990 przed gmachem Urzędu Miejskiego w związku z brakiem pozytywnej reakcji na prośbę o przydzielenie lokalu klubowego ([sierpień 1990], 2 egz., s. 2, druk 35. Nie wiesz na kogo głosować? Głosuj na Kaczora Donalda : plakat (, 15 października 1990, 2 egz., s.2, druk 36. Uwaga! Wiec antymilitarny 10 listopada 1990 roku przed WKU : plakat ([listopad 1990], 2 egz., s. 2, druk 37. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 38. Plakat zapraszający na wiec protestacyjny przeciwko budowie elektrowni w Żarnowcu z okazji Dnia Ziemi (1990, 1 egz., s. 1, kopia) 39. Wolność dla Litwy! : plakat informujący o wiecu poparcia dla narodu litewskiego (2 egz., s. 2, druk 40. Uwolnić Tomka Żmudę z WiP-u : plakat z szablonu zaprojektowanego przez Krzysztofa Galińskiego (1 egz., s. 1, druk) 41. Plakat z oświadczeniem w sprawie prac nad ustawą o szkolnictwie wyższym i wezwanie do wzięcia udziału w manifestacji (1 egz., s. 1, druk 42. Plakat zapraszający na happening 2 marca przed Dworcem we Wrzeszczu (3 egz. różne, podwójne, s. 2, druk 43. Ulotka zapraszająca 9 czerwca na manifestację młodzieży przeciwko militaryzacji szkół (2 egz., s. 2, druk 44. Ulotka zapraszająca na pikietę 8 czerwca pod ambasadą chińską (2 egz., s. 2, druk 7

8 45. Ulotka zapraszająca na manifestację 20 i 26 kwietnia w ramach ogólnopolskiej akcji Wolna szkoła-wolna uczelnia (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 46. Atomowa zaraza znów nam zagraża : plakat; na odwrocie Zwarcie nr 1 (2 egz., s. 2, druk) 47. Uwaga! Największy morderca ludzkości Żarnowiec ułaskawiony : plakat (2 egz., s. 2, druk) 48. Energetyka jądrowa jedynym ratunkiem dla ludzkości! : plakat przedstawiający kościotrupa (2 egz., s. 2, druk) 49. Plakat z informacjami kontaktowymi do gdańskiego FMW (1 egz., s. 1, druk) 50. Plakat zachęcający do wstąpienia do FMW (2 egz., s. 2, druk) 51. Plakat FMW i Monitu (2 egz., s. 2, druk 52. Uwaga konfident! ulotka z wizerunkiem Mariusza Barbarewicza (2 egz., s. 2, druk 53. Nie oddamy PZPR : tekst z szablonu(1 egz, s. 1.) 54. Stoczniowcy! Jesteśmy z wami! Trzymajcie się : ulotka (2 egz., s. 2, druk 55. Ulotki: Uwolnić Zbyszka Bujaka i Partia przed X Zjazdem (2 egz., s. 2, kopia) 56. Ulotki: Wstąp do Grup Wykonawczych i Obywatelu głosuj na mnie (2 egz., s. 2, kopia) 57. MON stop, wojsko fuj! : ulotka zawiadamiająca o zadymie 21 października w studium wojskowym UG (2 egz., s. 2, druk 58. Wezwanie do wzięcia udziału w mszy św. oraz manifestacji przeciwko polityce władzy (2 egz., s. 2, druk 59. Ulotka wzywająca do uczczenia rocznicy stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, kopia) 60. Ogłoszenie pogotowia strajkowego we wszystkich szkołach średnich Trójmiasta w związku z sytuacją w Liceum Plastycznym w Gdyni (, 2 egz., s. 2, druk 61. Spis książek znajdujących się w Bibliotece FMW (2 egz., s. 6, mps) 62. Plan lekcji (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 63. Deklaracja wpłacania comiesięcznej składki na rzecz FMW (2 egz., s. 4, druk) 64. Kartka z notatkami, pieczątką Roberta Kwiatka i okładką kasety Jacka Kaczmarskiego (1 egz., s. 1, druk powielony i rps) 65. Protest przeciwko represjom na FMW VII LO brudnopis (1 egz., s. 1, rps) 66. Dlaczego wszystko olewamy? Ulotka zapraszająca na spotkanie młodzieżowych grup opozycyjnych 21 października (2 egz., s. 2, druk) 67. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 68. Tylko we Wrzeszczu przed dworcem. Ulotka zapraszająca na [manifestację] 2 marca (2 egz. różnokolorowe, s. 2, druk) 69. Ulotka zapraszająca na happening z okazji Dnia Dziecka i wystawienia kandydatury gen. Wojciecha Jaruzelskiego na Prezydenta (2 egz. różne, podwójne, s. 4, druk) 70. Ulotka zapraszająca na Mszę św. opłatkową 6 stycznia (1 egz., s. 1, druk) F/2.3 Gdynia 1. Apel do młodzieży o przerwę milczenia 5 maja 1988 roku na znak solidarności ze strajkującymi robotnikami (-Gdynia, [maj 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat zawiadamiający o mszy świętej w 70 rocznicę odzyskania niepodległości ([1988], 1 egz., s. 1, druk 8

9 3. Wezwanie do manifestacji w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj 1989, 1 egz., s. 2, druk 4. Wezwanie do manifestacji 3 maja ([1989], 1 egz., s. 2, druk 5. Kolejarze strajkują, abyś także i Ty mógł godnie żyć wspólne stanowisko FMW i Niepodległościowej Partii Solidarność popierające protest kolejarzy (Gdynia, 25 maja 1990, 1 egz., s. 1, druk 6. Ogłoszenie o pogotowiu strajkowym Tajnej Komisji Zakładowej Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni wydrukowane przez FMW (1 egz., s. 1, druk 7. Oświadczenie w sprawie nieporozumień między gdańską FMW a FMW (Gdynia, 2 egz., s. 4, druk 8. Plan lekcji (2 egz., s.2, druk 9. Deklaracja wpłaty comiesięcznych składek na rzecz FMW (Gdynia, 2 egz. jeden różnokolorowe, podwójny, s. 4, druk 10. Plakietka z kontaktem do Mariusza Romana (1 egz., s. 1, rps) F/2.4 Pomorze Wschodnie 1. Plakat w rocznicę 22 lipca ([lipiec 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Oświadczenie w sprawie niepodległości Polski (1 stycznia 1990, 1 egz., s. 1, druk) 3. Uwaga! Milicja bije! : plakat informujący o stanowisku FMW w sprawie użycia siły przez władze w stosunku do manifestujących (Gdynia, 5 lutego 1990, 2 egz., s. 2, druk 4. Chcemy Polski niepodległej! : plakat zawiadamiający o ogólnopolskim dniu protestu ([marzec 1990], 1 egz., s. 1, druk 5. Informacja Federacji Młodzieży w sprawie pomówień FMW Chojnice zamieszczonych w Gazecie Pomorskiej (28 kwietnia 1990, 2 egz., s. 2, kopia) 6. Informacja Federacji Młodzieży : Mazowiecki musi odejść (28 maja 1990, 2 egz., s. 2, druk 7. Informacja Federacji Młodzieży na temat artykułu w Dzienniku Bałtyckim (10 września 1990, 2 egz., s. 2, druk 8. Nasza władza : stanowisko FMW Pomorze Wschodnie w sprawie obecnej władzy, uznanie Rządu Londyńskiego za jedyne prawowite ciało rządzące (1 egz., s. 2, druk 9. Nażryjcie się kuroniowej zupki : plakat (2 egz. różne, jeden podwójny, s. 2, druk 10. Niepodległościowy Sojusz Pomorza: pismo informujące o nowo założonej organizacji (2 egz., s. 2, druk 11. Plakat zapraszający na mszę świętą w rocznicę śmierci Stefana Niedzielaka (1 egz., s. 1, druk 12. Co oznacza znak Pacyfy? (2 egz., s. 2, druk 13. Agent sowiecki prezydentem PRL : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego wspólny z PPN (, 2 egz., s. 2, druk 14. Czym się różni Gazeta a? : wywiad z Mariuszem Romanem w wersji oryginalnej (2 egz., s. 4, druk 15. Prawda o Gazecie iej : oświadczenie w sprawie pomówienia Janusza Golichowskiego (2 egz., s. 2, druk 16. Zawiadomienie o happeningu w Sopocie przeciwko rusyfikacji szkół (1 egz., s. 1, druk 17. Ulotka z napisem: Region Pomorze Wschodnie (1 egz., s. 1, druk 9

10 F/2.5 i Nowa Huta 1. Komunikat o połączeniu się krakowskiego Ruchu Młodzieży Niezależnej z Federacją Młodzieży (, 2 listopada 1985, 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka młodzieży Krakowa: zaproszenie na mszę św. w piątą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1987], 1 egz., s. 1, druk 3. Tekst o Marcu 68 w dwudziestą rocznicę wydarzeń ([], [marzec 1988], 1 egz., s. 1, druk 4. Zawiadomienie o strajku absencyjnym 9 maja 1988 roku w odpowiedzi na brutalność oddziałów ZOMO tłumiących strajk w KM HiL (, [maj 1988], 2 egz. różne, jeden podwójny, s. 1, druk 5. Brutalna pacyfikacja HiL : ulotka ([], [maj 1988], 1 egz., s. 1, druk 6. Strajk w HiL trwa nadal! oświadczenie solidarności z robotnikami strajkującymi od 26 kwietnia 1988 roku w Hucie imienia Lenina ([], [maj 1988], 2 egz., s. 2, druk 7. Dlaczego strajkujemy? : ulotka Komitetu Strajkowego NSZZ Solidarność KM HiL wydrukowana przez FMW, Nowa Huta (sierpień 1988, 1 egz., s. 2, mps) 8. Pamiętamy! : podwójna ulotka SW i FMW w szóstą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([październik 1988], 1 egz., s.1, druk 9. Zaproszenie mieszkańców Małopolski na wiec z okazji siódmej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (, [grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 10. Pamiętaj 16 grudnia : ulotka przypominająca o wydarzeniach Grudnia 70 oraz pacyfikacji KWK Wujek, zaproszenie na mszę ([grudzień 1988], 1 egz., s. 1, druk 11. Precz z militaryzacją szkół : ulotka MON-STOP (Nowa Huta, 1988, 1 egz., s. 1, mps) 12. Ulotka wzywająca do wiecu protestacyjnego przeciwko użyciu przemocy w dniu 17 lutego 1989 roku oraz wsparcia postulatów dotyczących reformy oświaty ([], [luty 1989], 1 egz., s. 1, druk 13. Oświadczenie Rady Koordynacyjnej FMW (, 13 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk 14. List do Lecha Wałęsy z prośbą o zajęcie stanowiska wobec wydarzeń krakowskich 24 lutego 1989 roku (25 lutego 1989, 2 egz., s. 2, mps) 15. Oświadczenie w sprawie ogólnopolskiego dnia protestu młodego pokolenia 20 kwietnia, wezwanie do uczestnictwa w wiecu (, 13 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, druk 16. Plakat wzywający do protestu głodowego w związku z masakrą młodzieży chińskiej ([], [czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 17. Plakat na okoliczność 45 rocznicy Powstania Warszawskiego z zaproszeniem na mszę w intencji poległych żołnierzy AK ([lipiec 1989], 1 egz., s. 1, druk 18. Dłuto bez włosów : plakat zachęcający do wzięcia udziału w manifestacji antyprezydenckiej ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 19. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę ([], [wrzesień 1989], 2 egz., s. 2, druk 20. Plakat zapraszający na demonstrację w 50 rocznicę napaści ZSRR na Polskę wraz z oświadczeniem w sprawie opuszczenia Polski przez wojska sowieckie ([], [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 21. Plakat zapraszający na mszę świętą w siódmą rocznicę śmierci Bogdana Włosika ([], [październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 10

11 22. Informacje o ogólnopolskim spotkaniu Federacji Młodzieży w Krakowie w dniach października 1989 roku ([październik 1989], 2 egz., s. 2, druk 23. Komunikat o zawiązaniu Niepodległościowego Sojuszu Małopolski przez organizacje prawicowe, w tym FMW (, [sierpień 1990], 1 egz., s. 1, druk) 24. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat w ósmą rocznicę śmierci, zaproszenie na mszę ([], [październik 1990], 1 egz., s. 1, kopia) 25. Kalendarz na rok 1989 (1 egz., s. 1, druk rocznica Krzyża w Nowej Hucie : kalendarz na rok 1990 (2 egz., s. 2, druk 27. Tekst informacyjny o FMW-; na odwrocie tekst o idei FMW (1 egz., s. 2, druk 28. Wezwanie do bojkotu zajęć z języka rosyjskiego 16 grudnia ([], 1 egz., s. 1, druk 29. Ulotka wzywająca do cichej przerwy 1 i 3 maja w ramach solidarności z ludźmi pragnącymi wolnej i demokratycznej Polski (1 egz., s. 1, druk 30. Katyń: pamiętamy: plakat Międzyszkolnej Rady Wykonawczej FMW-Nowa Huta, ([Nowa Huta], 1 egz., s. 1, druk 31. Bogdan Włosik: pamiętamy : plakat zapraszający na mszę (2 egz., s. 2, druk 32. Plakat zachęcający do spotkania w rocznicę śmierci Bogdana Włosika (1 egz., s. 1, druk 33. Dobić gada : plakat z wizerunkiem Wojciecha Jaruzelskiego ([], 2 egz., s. 2, druk 34. Służba wojskowa przyczyną wielu groźnych chorób : plakat (1 egz., s.1, druk 35. Plakat Agencji Fotograficznej FMW- zapraszający na wystawę fotograficzną w Mistrzejowicach Protesty uliczne 1988 (1 egz., s. 1, kopia) 36. Only for Eagles! : plakat wyśmiewający Milicję Obywatelską ([Nowa Huta], 2 egz., s. 2, druk 37. I ty zostaniesz prezydentem : plakat ([], 1 egz., s. 1, druk 38. Maluj mury : tekst z szablonu (1 egz., s. 1) 39. Zestawienie ulotek FMW- (1 egz., s. 1, kopia) 40. Agent sowiecki prezydentem RP : ulotka przedstawiająca Wojciecha Jaruzelskiego; na odwrocie oświadczenie środowisk prawicowych Przeciw nowej Jałcie (1 egz., s. 2, kopia) F/2.6 Łódź 1. Statut Łódzkiej Rady Koordynacyjnej FMW (2 egz., s. 2, kopia) F/2.7 Płock 1. 3-ci maja nasze święto : wezwanie do uczczenia rocznicy uchwalenia Konstytucji Majowej (Płock, 3 maja 1989, 2 egz., s. 2, druk 2. Współczesny tekst o Federacji Młodzieży regionu Płock-Kutno (1 egz., s. 2, wydruk) F/2.8 Szczecin 1. Do młodzieży Szczecina : program działania Federacji Młodzieży Region Pomorze Zachodnie (1 egz., s. 2, kopia) 11

12 2. Plakat zachęcający do manifestacji w 50 rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow ([sierpień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) F/2.9 Warmia i Mazury 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz., s. 1, druk 2. Pamiętamy : ulotka zachęcająca do uczczenia przerwą milczenia ofiar Grudnia 70 i wydarzeń w kopalni Wujek ([grudzień 1987], 2 egz., s. 2, druk 3. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 2 egz., s. 4, druk 4. Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (luty 1989, 2 egz., s. 4, druk 5. Sowieci do domu : ulotka wzywająca do udziału w manifestacji 17 września [1989] roku w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę (Suwałki, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 6. Tekst informacyjny o FMW Warmii i Mazur (1 egz., s. 1, mps) 7. Ukarać bandytów : ulotka informująca o pobiciu uczniów: Marka Łoniewskiego i Adama Brejnaka (Gołdap, 1 egz., s. 2, druk F/2.10 Warszawa 1. Ulotka: W II rocznicę śmierci Grzesia Przemyka ([maj 1985], 1 egz., s. 2, druk 2. Apel do młodzieży: ulotka Rady Koordynacyjnej FMW wzywająca uczniów do manifestowania opozycyjnej postawy w dniu 13 grudnia (Warszawa, 13 listopada 1985, 1 egz., s. 2, druk 3. Apel do uczniów o uczczenie trzeciej rocznicy śmierci Grzegorza Przemyka; na odwrocie: Program Dni Grzegorza Przemyka (Warszawa, [maj 1986], 1 egz., s. 2, druk 4. Apel do mieszkańców Warszawy o pomoc więźniom politycznym ([1987], 1 egz., s.1, druk 5. Wezwanie do udziału w przemarszu na Cmentarz Powązkowski do grobu Grzegorza Przemyka w rocznicę jego śmierci brudnopis ([maj 1989], 1 egz., s. 1, rps) 6. Żandarm Europy: Układ Warszawski : ulotka (2 egz., s. 2, druk F/2.11 Kielce 1. Ulotka zapraszająca na wiec z udziałem Andrzeja Gwiazdy w 50 rocznicę agresji sowieckiej na Polskę ([wrzesień 1989], 3 egz. różne, jeden podwójny, s. 4, druk powielony i kopia) 2. Plakat wyśmiewający Wojciecha Jaruzelskiego na urzędzie prezydenta (2 różne egz., s. 2, druk powielony i kopia) 3. Każda decha na trumnę dla Wojciecha : plakat zapraszający na wiec 19 lutego (1 egz., s. 1, druk 4. Plakat wzywający do wiecu 14 lipca przeciwko Wojciechowi Jaruzelskiemu na stanowisku prezydenta (1 egz., s. 1, druk 5. Wanted: dead or alive : plakat Agencji Fotograficznej przedstawiający Wojciecha Jaruzelskiego (1 egz., s. 1, druk 12

13 F/2.12 Przemyśl 1. Ulotka w 21 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji (Przemyśl, [wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 2. Ulotka w 22 rocznicę samospalenia Ryszarda Siwca, wezwanie do manifestacji ([wrzesień 1990], 1 egz., s. 1, druk 3. Precz z komuną : ulotka (1 egz., s. 1, druk 4. Zapraszamy do współpracy! : plakat zawiadamiający o dyżurach Biura Informacyjnego FMW regionu przemyskiego (1 egz., s. 1, druk F/2.13 Tarnów 1. Wezwanie do demonstracji w 8 rocznicę stanu wojennego ([grudzień 1989], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Plakat z kontaktem do FMW i Artystycznej Grupy Anarchistycznej (1 egz., s. 2, druk 3. Sowieci do domu : zaproszenie na manifestację przeciwko stacjonowaniu w Polsce wojsk radzieckich (1 egz., s. 1, kopia) 4. Trepy do domu! : zaproszenie na manifestację przeciwko obecnej formie służby zastępczej oraz obecności PO i PW w szkołach (1 egz., s.1, kopia) F/3 Materiały dotyczące czasopism F/3.1 BISZ 1. Pismo do uczniów Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechaników i Elektryków w u (, 1985, 1 egz., s. 1, druk F/3.2 Dzienniczek Ucznia Siódemki 1. Notatki do nr 8 z grudnia 1989 ([1989], 1 egz., s. 4, rps) F/3.3 Krzyk Oksywia 1. Tekst satyryczny Wierzę w Mieczysława Rakowskiego (1 egz., s. 2, rps) F/3.4 Monit 1. Legitymacja prasowa Roberta Kwiatka, redaktora Monitu (2 stycznia 1990, 1 egz., s. 2) 2. Szkice winiet Monitu (5 różnych egz., s. 4, rps, druk 3. Plan lekcji (2 egz., s. 2, druk 4. Naklejka: wolnym miastem od komuny (2 różne egz., s. 2, druk) 5. Plakaty reklamujące Monit (9 egz. różne, podwójne, s. 17, druk) F/3.5 Mon Stop 1. Strona tytułowa czasopisma (1 egz., s. 1, fotokopia) F/3.6 Zatoka 1. Żegnaj ZSMP : artykuł do Zatoki nr 2; na odwrocie ulotka ostrzegająca przed budową elektrowni w Żarnowcu (1 egz., s. 1, kopia) F/3.8 Semafor 1. Plakat zachęcający do czytania Semafora (1 egz., s. 1, kopia) 13

14 F/3.9 Antymantyka 1. Winieta czasopisma (1 egz., s. 1, druk F/3.10 Nasze Wiadomości 1. Można taniej : ulotka zachęcająca do oporu przeciwko podwyżkom cen biletów komunikacji miejskiej (1 egz., s. 1, druk F/3.11 Lolek 1. Szkic winiety czasopisma (1 egz., s. 1, rps) 2. Artykuły Gandalfa i redakcji do Lolka nr 1 ([1989], 2 egz., s. 8, rps) 3. Jasio Remik, Niech szczeźnie socjalizm! Niech powstanie komunizm : artykuł czytelnika do [Lolka] (1 egz., s. 4, rps) F/4 Ogólnopolskie materiały FMW F/4.1 Ogólnopolskie teksty FMW 1. Komunikat NSZZ Solidarność nr 2 do pracowników WPK, SKM i PKS wzywający do strajków, wydrukowany przez FMW ([maj 1988], 1 egz., s. 2, druk 2. Wezwanie do przybycia w czarnych strojach oraz uczczenia przerwą milczenia rocznicy stanu wojennego ([grudzień 1988], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Krakowska łże : oświadczenie w sprawie artykułu w Gazecie Krakowskiej szkalującego organizatorów wiecu przedwyborczego; postulaty ustaw dekomunizacyjnych podpisane również przez KPN ([czerwiec 1989], 1 egz., s. 1, kopia) 4. Wezwanie do manifestacji niepodległościowej w rocznicę 17 września 1939 roku ([wrzesień 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Mam już 5 lat : program FMW i apel do pierwszoklasistów ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 6. 5 years. Fighting Youth Federation ([1989], 2 egz., s. 2, kopia) 7. Oświadczenie w związku z pogwałceniem przez Rosję sowiecką Traktatu Ryskiego (10 marca 1990, 1 egz., s. 1, druk 8. Projekt statutu FMW (1 egz., s. 1, rps) 9. Postulaty dotyczące szkół średnich (1 egz., s. 2, druk 10. Działaj, zmieniaj, walcz : tekst Mirosława Świata, pierwszego redaktora Monitu (1 egz., s. 2, mps) 11. Wezwanie do pamiętania o ofiarach reżimu komunistycznego i nazistowskiego (1 egz., s. 2, druk 12. Petycja do MEN w sprawie zniesienia przedmiotów PO i PW jako obowiązkowych w szkołach (3 egz., s. 3, druk 13. Petycja w sprawie zaniechania budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu (1 egz., s.1, druk 14. Zestawienie oświadczeń i ulotek FMW (2 egz. różne, podwójne, s. 6, kopia) 15. Ulotka w sprawie wyborów podpisana przez FMW, Sfederowanych Członków Niezależnej Myśli Politycznej oraz Rolników Indywidualnych (1 egz., s. 1, druk) 16. Oświadczenie środowisk solidarnościowych oraz organizacji politycznych i społecznych Trójmiasta (w tym FMW) w sprawie zachowania Lecha Wałęsy w kontekście zmian politycznych 1988 roku (2 egz., s. 2, druk 14

15 F/4.2 Plakaty, ulotki i inne materiały plastyczne FMW 1. Ulotki związane z 67. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1985], 2 egz., s. 2, kopia) 2. Ulotka związana z 68. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ([1986], 2 egz., s. 2, kopia) 3. Plakat przypominający o rocznicach wydarzeń: , Poznań 56, Marzec 68, Grudzień 70, Czerwiec 76, stan wojenny ([listopad 1987], 1 egz., s. 1, druk 4. Plakat prześmiewczy z okazji 45-lecia Milicji Obywatelskiej ([październik 1989], 1 egz., s. 1, druk 5. Zaproszenie na prelekcję Romualda Szeremietiewa pt. Polskie drogi do niepodległości ([1989], 2 egz., s. 2, druk 6. 5 lat Federacji Młodzieży : plakat ([1989], 1 egz., s. 1, druk 7. Plakat-nekrolog Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ([1990], 1 egz., s. 1, druk 8. Zaproszenie na mszę św. w kościele Dominikanów w rocznicę 16 grudnia 1981 roku (2 egz., s. 2, druk 9. Uniwersalny prezydent nieuniwersalnego narodu : plakat przedstawiający Lecha Wałęsę w stroju Wojciecha Jaruzelskiego (2 egz., s. 2, druk 10. Ulotki zapraszające do słuchania audycji FMW (4 różne egz., s. 4, druk 11. Kres. Lecz ducha zabić nie mogą. : ulotka wzywająca do uczczenia stanu wojennego przerwą milczenia (1 egz., s. 1, druk 12. Plakat RSZ i FMW informujący o ogólnopolskim spotkaniu niezależnych środowisk uczniowskich (1 egz., s.1, druk 13. FMW solidarnością uczniowską (1 egz., s.1, druk 14. Bojkot wyborów : ulotka (1 egz., s.1, druk 15. Ulotka prowokacyjna (2 egz., s. 2, druk 16. Uwolnić politycznych (1 egz., s. 1, druk 17. Nie ma milicji bez opozycji : ulotka z szablonu (1 egz., s. 1, druk 18. Ulotka przedstawiająca człowieka bitego przez milicjanta (2 egz., s. 2, druk 19. Godło FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 20. Logo FMW: plakat (1 egz., s. 1, druk 21. Działaj w FMW : plakat (1 egz., s. 1, druk 22. Ulotka świąteczna (1 egz., s. 1, rps) 23. Ulotka przedstawiająca ZOMO-wca bitego przez warszawską syrenkę (2 egz., s. 2, rps) 24. Ulotki dotyczące Jerzego Urbana (5 egz. różne, jeden podwójny, s. 7, rps) 25. Zestawienie ulotek autorstwa Argusa (1 egz., s. 16, druk 26. Komiks Spotkanie z Don Pedro oraz I to by było na tyle (1 egz., s. 2, kopia) 27. Kalendarz FMW na rok 1990: 20 rocznica Grudnia 70 (1 egz., s. 1, druk 28. Kalendarz FMW na rok 1990: 5 lat Federacji Młodzieży (1 egz., s.1, druk 29. Blaszka z napisem: Młodzież z partią się rozprawi (1 egz., s. 1, rps) F/4.3 Varia 1. Listy od sympatyków do członków FMW (7 różnych egz., 1 rps i 6 kopii) 2. Legitymacja członkowska FMW (1 egz., s. 1, druk) 3. Notatki do zakupu materiałów drukarskich (1 egz., s. 1, rps) 15

16 4. Notatki do wyniku ankiet (1 egz., s. 4, rps) 5. Mapka działalności FMW (1 egz., s. 1, druk i rps) 6. Fotografie z manifestacji (2 egz. różne, podwójne, s. 2, kopie) 7. Zaproszenie FMW na Konferencję Młodzieżowych Organizacji Niezależnych (Warszawa, 10 lutego 1989, 1 egz., s. 1, druk) 8. Okładka książki cegiełki na fundusz FMW Petera Gaykovsky ego Terror troops commando (1 egz., s. 2, druk 9. Ankieta do wypełnienia napisana przez Roberta Kwiatka (2 egz., s. 2, druk) 10. Lista członków FMW (2 różne egz., s. 11, druk i rps) 11. Ankiety na temat stosunku do FMW wypełnione przez uczniów szkół gdańskich (305 egz., s. 610, druk i rps) F/4.4 FMW po 11 kwietnia 1990 roku 1. Zaproszenie na spotkanie członków i współpracowników FMW (, 1 lipca 1992, 1 egz., s. 1, druk) 2. Prośba o nieodpłatne przekazanie wszelkich pamiątek związanych z FMW w celu stworzenia ogólnopolskiego FMW (, 1 września 1992, 1 egz., s. 2, druk) 3. Formularze akcesji do stowarzyszenia (, 3 maja 1995, 1 egz., s.2, kopia) 4. Oświadczenie Sekretariatu Prawicy Krakowskiej w sprawie projektu Konstytucji (, 10 kwietnia 1995, 1 egz., s. 1, kopia) 5. Statut Federacji Młodzieży (, 11 listopada 1995, 1 egz., s. 6, kopia) 6. Rozliczyć zbrodniarzy z okresu stanu wojennego : plakat wzywający do demonstracji w 15 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego (Gdynia, [1996], 1 egz., s. 1, kopia) 7. Protokół przejęcia w depozyt materiałów od Federacji Młodzieży w u (8 czerwca 2005, 1 egz., s. 1, druk) 8. Bibuła wydrukowana na powielaczu na 25-lecie Solidarności (9 sierpnia 2005, 2 egz., s. 2, druk) 9. Dyplom przyznania Federacji Młodzieży Medalu 25 Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych (, 10 listopada 2005, 1 egz., s.1, druk). 10. Podanie Roberta Kwiatka do Sekretarza Miasta a Danuty Janczarek o nieodpłatne wynajęcie sali na Ratuszu (, 25 lipca 2007, 1 egz., s. 1, druk) 11. Podanie Roberta Kwiatka do dyrekcji Instytutu Pamięci Narodowej o nawiązanie współpracy z SFMW (, 26 lipca 2007, 1 egz., s.1, druk) 12. Zaproszenie na pikietę przed willą Wojciecha Jaruzelskiego w rocznicę stanu wojennego; na odwrocie kopia ulotki ze stanu wojennego oraz dekretu o stanie wojennym (2 egz., s. 4, druk) 13. List FMW do premiera Jarosława Kaczyńskiego w sprawie nieumieszczania na liście lektur utworów Jana Dobraczyńskiego (1 egz., s. 2, druk) 14. Loga FMW (20 egz., s. 9, druk) 15. Naklejki przedstawiające bibułę FMW (66 egz., s. 3, druk) 16. Znaczki do wpinania (4 egz.) 17. Notatka dotycząca osób działających w FMW (1 egz., s. 1, druk) F/5 Akta osobowe działaczy FMW 16

17 F/5.1 Robert Kwiatek 1. Zaproszenie dla Roberta Kwiatka od ks. Henryka Jankowskiego na spotkanie z Margaret Thatcher w Kościele św. Brygidy (, 25 października 1988, 1 egz., s. 1, druk) 2. List Roberta Kwiatka do [Leszka] Millera, uczestnika rozmów przy Okrągłym Stole, który zobowiązał się poruszyć sprawę bicia młodzieży przez organy ścigania (1 egz., s. 4, kopia) 3. Ulotki wykonane przez Roberta Kwiatka: Tymczasowa Krajowa Rada NSZZ <<Solidarność>> Budowlani, Tymczasowa Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ <<Solidarność>> Budowlani (1986, 4 egz., pieczęć) 4. Krzyż do wpięcia Robert Kwiatek: bierzmowanie 1986 maja 13 (1 egz.) 5. Pismo do Zarządu Klubu Lechia o wyrobienie fotoreporterowi Robertowi Kwiatkowi karty wejściowej na imprezy Lechii (, 24 sierpnia 1992, 1 egz., s. 1, kopia) F/5.2 Piotr Zarosiński 1. Zaświadczenie od VI Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego o wydaleniu ze szkoły z powodów dyscyplinarnych ([kwiecień 1987], 1 egz., s. 1, kopia) F/5.3 Andrzej Kuczyński 1. Informacje o śmierci A. Kuczyńskiego, prośba o wsparcie matki, list od Piotra Dowżenki (2 egz., s. 7, wydruk) 2. Wydruk zdjęcia (1 egz., s. 1, wydruk) 3. Nekrolog/ klepsydra (2 egz., s. 2, wydruk) [Uwaga: stemple Andrzeja Kuczyńskiego: patrz: F/10.1] F/5.4 Robert Napiórkowski 1. Wezwanie w sprawie obowiązku wojskowego (Warszawa, 2 stycznia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 2. Kwit od Wojskowej Komendy Uzupełnień (Warszawa, 10 stycznia 1986, 1 egz., s. 1, druk i rps) 3. Kwit depozytowy z rewizji osobistej (Warszawa, 15 marca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 4. Kwit doręczenia odpisu wyroku z uzasadnieniem (Warszawa, 24 kwietnia 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 5. Zawiadomienie o rozprawie rewizyjnej (Warszawa, 18 lipca 1986, 1 egz., s. 2, druk i rps) 6. Wezwanie do stawiennictwa obowiązkowego na posiedzeniu Sądu (Warszawa, 25 sierpnia 1986, 2 egz., s. 2, druk i rps) 7. Sentencja wyroku w sprawie Roberta Napiórkowskiego przeciwko Politechnice Warszawskiej o ustalenie sposobu rozwiązania stosunku pracy (Warszawa, 29 stycznia 1987, 1 egz., s. 2, druk i mps) 8. Ankieta Roberta Napiórkowskiego: Obecna i postulowana sytuacja więźniów sumienia (niekryminalnych) w PRL (1 egz., s. 10, mps) F/5.5 Adam Dydziński: 1. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 3 czerwca 1976, 1 egz., s. 1, druk) 2. Świadectwo nauki religii (Kętrzyn, 1 czerwca 1977, 1 egz., s. 1, druk) 17

18 3. Świadectwo zdrowia ucznia kończącego szkołę podstawową (Kętrzyn, 1 egz., s. 1, druk) 4. Pismo od Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie informujące o tymczasowym aresztowaniu (Kętrzyn, grudzień 1985, 1 egz., s. 2, kopia) 5. Prośba matki Zofii Dydzińskiej do Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie o uchylenie aresztu tymczasowego (Kętrzyn, 18 lutego 1986,1 egz., s. 1, kopia) 6. Akt oskarżenia (Kętrzyn, 6 marca 1986, 1 egz., s. 8, kopia) 7. Rozwiązanie umowy o naukę zawodu przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej z powodu tymczasowego aresztowania (Kętrzyn, 5 kwietnia 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 8. Zawiadomienie o wyznaczeniu terminu rozprawy (21 maja 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 9. Świadectwo szkolne z Technikum Mechanicznego (Kętrzyn, 20 czerwca 1989,1 egz., s. 1, kopia) 10. Wyrok uznający Adama Dydzińskiego winnym zarzucanego przestępstwa (5 czerwca 1986, 1 egz., s. 6, kopia) 11. Świadectwo zwolnienia tymczasowo aresztowanego, Bartoszyce (6 czerwca 1986, 1 egz., s. 2, kopia) 12. Umowa o zatrudnienie robotnika młodocianego w specjalizacji mechanik samochodowy (1 września 1986, 1 egz., s. 1, kopia) 13. Decyzja o przejściu depozytu na własność Państwa (20 grudnia 1986,1 egz., s. 1, kopia) 14. Decyzja o odmowie wydania paszportu (Olsztyn, 20 lutego 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 15. Odwołanie od decyzji odmowy wydania paszportu (Kętrzyn, 5 marca 1987, 1 egz., s. 1, kopia) 16. Odpis orzeczenia kolegium w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw (3 marca 1988, 1 egz. niekompletny, s. 1, kopia) 17. Pismo od Kuratorium informujące o decyzji przeniesienia do równoległej klasy na Wydział dla Pracujących (18 maja 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 18. Pismo od Kuratorium informujące o sposobie załatwienia skargi Adama Dydzińskiego (16 czerwca 1988, 1 egz., s. 3, kopia) 19. Zawiadomienie o posiedzeniu niejawnym dotyczącym wydania orzeczenia o dowodzie rzeczowym (22 sierpnia 1988, 1 egz., s. 1, kopia) 20. Postanowienie o zatwierdzeniu przeszukania i zatrzymania przedmiotów (Olsztyn, 10 września 1988, 1 egz., s. 2, kopia) 21. Odpis orzeczenia kolegium ([1988], 1 egz., s.1, rps) 22. Zawiadomienia o posiedzeniu niejawnym (20 lutego 21 kwietnia 1989, 2 egz., s. 1, kopia) 23. Decyzja o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 7 kwietnia 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 24. Uchylenie decyzji o przepadku przedmiotów w postępowaniu celnym (Warszawa, 19 maja 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 25. Postanowienie o umorzeniu kary grzywny (Kętrzyn, 8 lipca 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 26. Zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku w PPKS jako uczeń nauki zawodu (Kętrzyn, 11 września 1989, 1 egz., s. 1, kopia) 27. Decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych (19 czerwca 1990, 1 egz., s. 1, mps) 28. Karta egzaminacyjna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1991, 1 egz., s. 1, druk i rps) 29. Uzasadnienie orzeczenia kolegium w sprawie winy oskarżonego (1 egz., s. 1, kopia) 30. Zeszyt do psychologii (1 egz., s. 4, rps) 18

19 F/5.6 Dariusz Krawczyk 1. Wizytówka Dariusza Krawczyka (1 egz., s. 1, druk) F/5.7 Marek Fila 1. Z ideą w... : tekst wiersza podpisany: Marek Fila (5 marca 1987, 1 egz., s. 2, rps) F/6 Podziemna działalność drukarska FMW F/6.1 Makiety 1. Pisma: Monit: winiety, legitymacja redakcyjna, nr 89, 98, 103, 105, 106/107, 1(108), 114 Antymantyka: nr 20, 23 Buntownik: nr 1 Conradinum: nr 4/5, 6 Dwójka: nr 5(30), 6/31 Klakson: nr 7 Krzyk Oksywia: nr 3 Mały Wywrotowiec: nr 19 Spięcie: nr 1 Piłsudczyk: nr 2 (winieta) Szkodnica: nr 3/ 4, plan lekcji Szpon: nr 1 CKUMIAK: nr 6 (winieta) Tu Jedenastka: nr 1 Wacek: nr 3 Glizda: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Pocztówki (5 egz.) 3. Legitymacja członkowska FMW (1 egz.) 4. Komiks Kapitan Kloss (1 egz.) 5. Ulotki i plakaty (6 egz.) 6. Plan lekcji (1 egz.) 7. Inne teksty (2 egz.) F/6.2 Szablony 1. Symbol AF [Agencja Fotograficzna] FMW (1 egz.) F/6.3 Blachy offsetowe 1. Monit: nr 88 (1 egz.) F/6.4 Diapozytywy 1. Pisma (niekompletne numery) CKUMIAK: nr 12 Waga: nr 2(?) Monit: nr 12, 36, 40, 41/42, 55, 2(56), 98, dodatek Świat kultury bez cenzury Dwójka: nr 5(30) Tu Jedenastka: nr 1, 8 Nasze Wiadomości: nr 28, 35, 37, winieta Conradinum: nr? 19

20 Róbmy swoje: nr 2 Dzienniczek Ucznia Siódemki: nr 7 Larwa: nr 3, 5/6, 7, 13, 14, 15/16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 Kreska: nr 1 Sąd Kapturowy: nr 1 Niezidentyfikowane 2. Dokumenty/ ulotki: Oświadczenie FMW Warmii i Mazur w sprawie wyborów czerwcowych ([1989], 2 egz.) Dość bezprawia! : ulotka FMW Warmii i Mazur z żądaniem uwolnienia Wiesława Kolankiewicza (7 egz.) Program działania Federacji Młodzieży Warmii i Mazur (2 egz.) Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (4 egz.) 3. Plakaty FMW (9 egz) 4. Plan lekcji (1 egz.) 5. Liść dębu: komiks z serii Kapitan Kloss (1 egz.) 6. Rysunki satyryczne (3 egz.) F/6.5 Siatka sitodrukowa z naświetleniami 1. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) F/6.6 Kalki 1. Plakat przypominający o rocznicy agresji sowieckiej 17 września 1939 roku ([wrzesień 1987], 1 egz.) 2. Ulotka Rady Koordynacyjnej WiM przypominająca o Grudniu 1970 i 1981 zachęcająca do przyjścia 16 grudnia 1988 roku do szkoły w stroju żałobnym ([grudzień 1988], 1 egz.) 3. Ulotka z żądaniem przywrócenia do pracy w suwalskim L.O. im. M. Konopnickiej nauczyciela Wiesława Stojanowskiego (1 egz.) 6.7 Matryce białkowe 1. Kalendarz Solidarność na rok 1984 (1 egz.) 2. Winieta czasopisma Stracone pokolenie, Pisemko zbuntowanej młodzieży Nowej Huty, nr 1 (1 egz.) 3. Czyste matryce F/7 Wydawnictwa książkowe FMW 1. Gunter Grass, Aż do wymiotów, 1988 (2 egz., s. 32) 2. Mały Konspirator ([Przemyśl], 1 egz., s. 20, jęz. rosyjski) F/8 Poczta FMW F/8.1 Pocztówki i cegiełki 77 egz. 20

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU

ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU Dr Eugeniusz Wilkowski Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Chełmie ŹRÓDŁA DO DZIEJÓW SOLIDARNOŚCI W LATACH 1980-1989 W ARCHIWUM PAŃSTWOWYM W ZAMOŚCIU O bchody dwudziestopięciolecia Solidarności wpłynęły

Bardziej szczegółowo

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ

WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ ZBIGNIEW SENKOWSKI RADOSŁAW MECHLIŃSKI WAŁBRZYSKA SOLIDARNOŚĆ 25 lat NSZZ Solidarność w regionie wałbrzyskim WAŁBRZYCH 2006 Fotografie: Str. 00, 00, 00 ze zbiorów prywatnych, str.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI w Krakowie rok akademicki 1991/92 Praca magisterska Ruch "Wolność i Pokój" 1985-1989 Promotor: doc. Andrzej Pankowicz Autor: Maciej Śliwa WSTĘP Rozpoczynając prace nad szkicem

Bardziej szczegółowo

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI

RAPORT AUTORYTETY: EUGENIUSZ KWIATKOWSKI Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 5(559) maj 2012 5 12 15 ROZMOWA MAGAZYNU Scenariusz dla rozwoju Związku RAPORT Nielekki byt Pomorzanina AUTORYTETY:

Bardziej szczegółowo

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

XXV ROCZNICA NSZZ SOLIDARNOŚĆ Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 7-8(112-113) lipiec-sierpien 2005 r. Wiadomości KSN są dostępne na stronie internetowej KSN On line pod adresem:http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn

Bardziej szczegółowo

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej

Nr11. Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę. Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL. Instytut Pamięci Narodowej Instytut Pamięci Narodowej Najnowsza historia Polaków Oblicza PRL Nr11 22 STYCZNIA 2008 OŚRODEK KARTA Plakat ze sztandarowym hasłem ekipy Gierka Ludzie żyją gorzej, opozycja rośnie w siłę Polska nie rosła

Bardziej szczegółowo

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r.

Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów. Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sprawa Lecha Wałęsy Dramatem moim zawsze było to, że nie mogłem o wielu sprawach powiedzieć wprost, z różnych powodów Lech Wałęsa, 19 VII 2008 r. Sławomir Cenckiewicz Sprawa Lecha Wałęsy Copyright by XXXXX

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO PISMO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO Nr 3 4 (117 118) ISSN 1427 7506 marzec kwiecień 2011 Cena 3,15 z³ (w tym 5% VAT) Znowu wiosna! (okolice Głogówka na fotografii Tadeusza Parceja) W numerze m.in.: Bryll, Chlebda,

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO

PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. Erazm Ciołek Fot. Stanisław Markowski Fot. Stanisław Markowski PRAWDZIWA KSIĘGA ZASŁUG WOJCIECHA JARUZELSKIEGO Fot. PAP Fot. Stanisław Markowski 2 3 Oddajemy w Państwa ręce księgę dokonań Wojciecha

Bardziej szczegółowo

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7

b i u l e t y n Święta zniesione i wniesione przez PRL 25 lat Solidarności Walczącej N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 N R 7 ( 7 8 ) l i p i e c 2 0 0 7 25 lat Solidarności Walczącej b i u l e t y n i n s t y t u t u p a m i ę c i n a r o d o w e j numer indeksu 374431 nakład 15000 egz. cena 6,50 zł (w tym 0% VAT) Święta

Bardziej szczegółowo

Razem dla Błonia i Polski

Razem dla Błonia i Polski Twoje Pismo grudzień 2011 o s i e d l e w i e ś m i a s t o p o w i a t P I S M O K O M I T E T U T E R E N O W E G O P R A W A I S P R A W I E D L I W O Ś C I W B Ł O N I U NR 1 Razem dla Błonia i Polski

Bardziej szczegółowo

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010

Rocznica powstania NSZZ Solidarność. Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 Rocznica powstania NSZZ Solidarność Dodatek specjalny Przewodnika Katolickiego nr 35/2010 2 30 lat Solidarności Szanowni Czytelnicy Przewodnika Katolickiego, oddajemy dziś w Państwa ręce specjalny dodatek

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

9(515) wrzesień 2008 STOCZNIE HISTORIA SPORT. XIV Maraton Solidarności. Strajki 1988. Zegar tyka... ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO ISSN 1232-6984 9(515) wrzesień 2008 6 9 19 STOCZNIE HISTORIA SPORT Zegar tyka... ANDRZEJ SOWIŃSKI Strajki 1988 XIV Maraton

Bardziej szczegółowo

Związki zawodowe w Polsce s. 6

Związki zawodowe w Polsce s. 6 PRZENIEŚCIE WOJEWODĘ DO KATOWIC... JUBILEUSZ, MYŚL I PAMIĘĆ ODNOWIĆ DIALOG XXXV-LECIE POWSTANIA S egzemplarz bezpłatny miesięcznik RM NSZZ SOLIDARNOŚĆ lipiec 2015 nr 7 (704) ISSN 1507-0875 Związki zawodowe

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie

OFERTA EDUKACYJNA 2014/2015. www.ipn.gov.pl INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ. Oddział w Krakowie. Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Krakowie INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków tel. 12 421 19 61 fax 12 421 11 00 e-mail: oddzial.krakow@ipn.gov.pl Dyrektor Oddziału: dr Marek

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

Posiłki profilaktyczne

Posiłki profilaktyczne NSZZ luty 2015 r. Nr 2 (110) w PEELKA BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ PRZY SEKCJI KRAJOWEJ KOLEJARZY NSZZ SOLIDARNOŚĆ Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Piotr

Bardziej szczegółowo

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą

DOLNOŒL SKA. Praca w godzinach Wskaźniki ekono- Rozmowa z Tomaszem Wójcikiem. Rząd podpala, oni gaszą DOLNOŒL SKA Nr 6 (358) Wroc³aw, 24.06.2015 r. ISSN 1641-0688 redakcja.wroc@solidarnosc.org.pl 3 Rozmowa z Tomaszem 5 Wójcikiem Rząd podpala, oni gaszą 7 Praca w godzinach Wskaźniki ekono- nadliczbowych

Bardziej szczegółowo

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę

10(528) 12 3 DNI PROTESTÓW. październik 2009 PRAWO INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE. Wiek emerytalny a rozwiązanie umowy o pracę Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 10(528) październik 2009 5 10 20 INTERCHEM SZKOŁY WYŻSZE PRAWO Pracodawca znalazł kij Studenci, spodziewajcie

Bardziej szczegółowo

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego

w PEELKA Na zakończenie spotkania świątecznonoworocznego NSZZ styczeń 2015 r. Prezentujemy jedną z kilkunastu wersji logo przygotowanego na 35-lecie NSZZ Solidarność. Wszystkie wersje dostępne na stronie Komisji Krajowej NSZZ S http://www.solidarnosc.org.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH

OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH OPIS REALIZACJI CELÓW STATUTOWYCH Załącznik do sprawozdania z działalności FOK za rok 2008 CELE I STRATEGIA DZIAŁANIA Fundacja Ośrodka KARTA jest niezależną apolityczną organizacją pożytku publicznego,

Bardziej szczegółowo

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO

marzec 2015 ZWIĄZEK Branże w Regionie Gdańskim Czwarta władza Pracodawców RP Nie ma dialogu będzie protest ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO Numer 1 wydano 23 sierpnia 1980 w Stoczni Gdańskiej ISSN 1232-6984 ZARZĄDU REGIONU GDAŃSKIEGO 3(592) marzec 2015 6 RAPORT MAGAZYNU 11 SPOŁECZEŃSTWO 12 ZWIĄZEK Nie ma dialogu będzie protest Czwarta władza

Bardziej szczegółowo

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY

bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY bezwierszówki MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY styczeń-marzec 2015 Carnevale di Venezia SDP Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Olsztynie ISSN 1732-7327 zdążyć z pomocą 2 styczeń-marzec 2015

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY. Polsko!

Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY. Polsko! Leszek Wichrowski ZBRODNIA BEZ KARY Pol- Press Publishing, Inc. Nowy Jork, 2003 Wydawnictwo: Pol- Press Publishing, Brooklyn, New York, USA. Redakcja, adiustacja i korekta: Krystyna Godowska Copyright

Bardziej szczegółowo