Kalendarium Klubu Rotary Gdynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kalendarium Klubu Rotary Gdynia"

Transkrypt

1 Kalendarium Klubu Rotary Gdynia 1934/1935 Prezydent Julian Rummel sekretarz Leon Godlewski notariusz (20 członków) 1935/1936 Prezydent Julian Rummel sekretarz Leon Godlewski notariusz (20 członków) 1936/1937 Prezydent Julian Rummel sekretarz Leon Godlewski notariusz (20 członków) W tym roku odbyło się w kwietniu spotkanie prezydentów klubów w Warszawie 1937/1938 Prezydent Julian Rummel sekretarz Leon Godlewski notariusz (20 członków). 26 stycznia w lokalu Klubu Obywatelskiego na Kamiennej Górze odbył się wieczór towarzyski z udziałem pań (organizacją zajmowali się koledzy Kostyal i Michałowski). 1 lutego klub odwiedził konsul Wielkiej Brytanii Pan Geoffrey. J. Rummel wygłosił niezmiernie interesujący wykład o koloniach angielskich. 22 lutego klub odwiedził konsul belgijski pan Giacomini 1 marca klub odwiedził konsul Costa Rica pan Wiatrak 12 marca członkowie klubu uczestniczyli w Warszawie w powitaniu Prezydenta Rotary International p. Duperrey. 1938/1939 Prezydent Henryk Chudziński, sekretarz Stefan Jakubowski (30 członków) W jesienią odbył się wyjazd kolegów z Klubu Rotary Gdynia na 4 Konferencję Regionalną Klubów Rotariańskich Europy Środkowej i Azji Mniejszej w Sztokholmie (organizator kol. Leszczyński). Wyjazd koleją Gdynia-Berlin-Malmő-Sztokholm. Zamieszkali w Ȍstrand- Hotellu. 1939/1940 Prezydent Leon Godlewski sekretarz Zbigniew Rago (18 członków). We wrześniu 1939 koledy Milikiewicz i Godlewski rozpoczęli akcje lokowania i żywienia uchodźców wojennych. Przez ich ręce przewinęło się osób. 2001/2002 Prezydent Piotr Wygnańczuk sekretarz (członków 21) Propozycję konkursu na najlepszego maturzystę Gdyni w roku 2002 oraz na najlepszego nauczyciela i wychowawcę Gdyni w roku 2001/2002 przedstawił jego autor Wiesław Kosakowski. Po dyskusji projekt został zaakceptowany do dalszej realizacji, a Jacek Duch zobowiązał się do kontaktu z Urzędem Miasta Gdyni w sprawie patronatu prezydenta Gdyni (patronat uzyskano) oraz z prezydentami pozostałych klubów rotary w trójmieście, w sprawie wspólnej uroczystości wręczania nagród. Finał pierwszego konkursu odbył się w czerwcu W dniu r. w spotkaniu klubowym uczestniczył gość Rainer Buchwalsky z RC Osnabruck Sud. Spotkanie z RC z Francji i Niemiec - Jacek Duch przedstawił przebieg i wrażenia z wizyty rotarian z RC Osnabruck i RC Angers du Bellay w klubie Rotary Gdańsk Gdynia Sopot. Zarówno program jak i obsługa wizyty bez zastrzeżeń. Rotarianie francuscy i niemieccy podkreślali, że było im bardzo miło spotkać się również z członkami RC Gdynia. Podziękowania dla P. Wygnańczuka, A. Sokołowskiego, J. Ducha i P. Hoppe za przyjęcie rotarian w swoich domach oraz za pomoc w organizacji i obsłudze wizyty.

2 2002/2003 Prezydent Jarosław Jarocki W okresie w Zespole szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie zorganizowano konkurs na projekt kartki świąteczno noworocznej. Nagrodą była lustrzanka jednoobiektywowa. Jury stanowili koledzy: Jarocki, Duch, Michalak, Białek podpisano umowę pomiędzy RC Gdynia i RC Poczdam. W dniu w Teatrze Miejskim w Gdyni im. Witolda Gombrowicza rotarianie zorganizowali spektakl pod tytułem Telimena i kardynał. Na scenie wstąpili aktorzy scen warszawskich Danuta Stenka i Wojciech Malajkat. Cały dochód przeznaczono na wyposażenie OREWu Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w Gdyni Grabówku. Plymouth i Gdynia są miastami partnerskimi. W składzie delegacji, która przyjechała do Gdyni byli Rotarianie. Po spotkaniu z członkami RC Gdynia wyrazili chęć nawiązania kontaktów z Gdyńskim RC , Bal 4 Prezydentów Hotel Marina, W roku 2003 RC Gdynia przekazał sprzęt do rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych dla utworzonego w 2002 roku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego wartości zł. Pieniądze pochodziły w własnych akcji charytatywnych i matching grantu. W czerwcu odbył się finał drugiego konkursu Nauczyciel Roku. 2003/2004 Prezydent Jarosław Bonda 15 grudnia 2003 odbył się w salach Hotelu Nadmorskiego Wieczór Wigilijny. W programie było wspólne śpiewanie kolęd z aktorami Teatru Muzycznego w Gdyni. Odbyła się aukcja aniołów wykonanych przez uczniów Liceum plastycznego s Gdyni Orłowa. Cały dochód z imprezy przeznaczono na cele charytatywne. 21 lutego 2004 w salach Hotelu Hafner w Sopocie odbył się bal wszystkich klubów trójmiejskich z okazji 100-lecia obchodów Rotary. Dochód z balu przeznaczony był na zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Tczewie W czerwcu odbył się finał trzeciego konkursu Nauczyciel Roku. 2004/2005 Prezydent Jacek Duch 13 grudnia 2004 w Hotelu Nadmorskim zorganizowano wieczór wigilijny. Umilali go członkowie gdyńskiej szkoły muzycznej oraz rotariańscy stypendyści Tomasz Neugebauer i Izabela Bławat. Odbyła się aukcja prac uczniów Liceum plastycznego s Gdyni Orłowa. Cały dochód z imprezy przeznaczono na cele charytatywne. W czerwcu odbył się finał czwartego konkursu Nauczyciel Roku. 2005/2006 Prezydent Andrzej Sokołowski sekretarz Piotr Dzida (26 członków) W okresie objęcia kadencji przez nowy zarząd klub RC Gdynia liczył 26 członków. Zebrania odbywały się regularnie ze średnią frekwencją 57%. W zebraniach 6-cio krotnie uczestniczyli prelegenci zewnętrzni. Klub, celem pozyskania funduszy na działalność statutową, w okresie tym zorganizował: -przedstawienie teatralne w Teatrze Miejskim połączone z loterią fantową. -wydrukował kartki świąteczne (zysk z produkcji i sprzedaży kolega Dajnowicz przekazał na konto klubu) -zorganizowana została dla klubów trójmiasta impreza wigilijna połączona z aukcją wyrobów plastycznych uczniów Zespołu Szkół Plastycznych z Gdyni Orłowa.

3 W okresie kadencji prowadzone były prace plastyczne nad projektem makiety wybrzeża miasta Gdyni dla osób niewidzących i słabo widzących. (spotkania z nauczycielami szkoły plastycznej i przedstawicielami Urzędu Miasta Gdyni). Propozycja finalna trafiła do rąk dyrektora Zająca, celem uzgodnienia docelowej lokalizacji. Zorganizowano kolejny, piąty konkurs Nauczyciela Roku, którego rozstrzygnięcie i wręczenie statuetek odbyło się w czerwcu. W okresie kadencji trwały uzgodnienia spotkania z zaprzyjaźnionym klubem RC Potsdam, uwieńczone wrześniowym spotkaniem w Kołobrzegu goście zza Odry przybyli w znacznie liczniejszym składzie. - w ramach przedsięwzięć międzynarodowych RC Gdynia wspólnie z klubem partnerskim RC Potsdam oraz dwoma klubami włoskimi przygotowywał program budowy systemu studni artezyjskich w Beninie. Do klubu przyjęta została jedna osoba kol. Piotr Pernaczyński. 2006/2007 Prezydent Piotr Dzida sekretarz Piotr Wygnańczuk ( 26 czł. + jeden honorowy) W trakcie tej kadencji całkowicie upadł projekt wykonania makiet wybrzeża dla osób niewidzących ze względu na trudności w uzgodnieniu wspólnego stanowiska Klubu, projektantów i Urzędu Miasta. Klub gdyński dokonał wszystkich wpłat związanych z realizacją projektu Studnie w Beninie. Współudziałowcami w tym projekcie były 4 kluby z Rzymu i RC Podsdam. Projekt polegał na sfinansowaniu budowy studni z czystą wodą w pustynnych rejonach Beninu, gdzie ludzie cierpią z powodu braku wody. Przez cały okres prezydentury kol. Piotra Dzidy klub zbierał środki na duży projekt doposażenia ośrodka OREW. Zaplanowano uruchomienie w ramach tego projektu wraz z klubami RC Podsdam i RC Osnabrick Matching Grantu. We wrześniu odbyło się wyjazdowe spotkanie RC Gdynia i RC Poczdam pod Kołobrzegiem w Hotelu Erania. Spotkanie koordynował kol.a.derewicz. Z inicjatywy kol. Zbigniewa Zienowicza klub włączył się w przygotowanie dokumentacji restauracji kościółka p.w. św. Józefa w Orłowskich Kolibkach. W dniu odbyło się spotkanie Klubu (w Hotelu Kuracyjnym poświęcone historii oraz perspektywom rozwoju Polskiego Kurortu - jakim było w okresie międzywojennym Orłowo Morskie. Prelekcja zostanie przygotowana przez Pracowników Naukowych Politechniki Gdańskiej: arch. Wiesława Czabańskiego, arch. Stanisława Dopierałę, arch. Jacka Droszcza, - mieszkańców Orłowa, którzy od lat czynnie uczestniczą w procesie przywracania dawnej przedwojennej świetności tej dzielnicy. W październiku w Tatrze Miejskim odbył się charytatywny spektakl pt. Małe Zbrodnie Małżeńskie z udziałem aktorów warszawskiego teatru Ateneum Magdy zawadzkiej i Leona Pietraszaka. Wieczór Wigilijny klubu RC Gdynia umilali artyści : Bogusław Mec i Danuta Błażejczyk. W lutym RC Gdynia gościł pozostałe 3 kluby trójmiasta i Gubernatora Wojciecha Czyżewskiego. W czasie tej uroczystości poznaczono odznaką Paul Harris Fellow kolegów: Adama Derewicza, Piotra Dzidę, Jarosława Jarockiego i Andrzeja Sokołowskiego. W maju gościliśmy w Gdyni kolegów z RC Poczdam. Kontynuowano program stypendialny: Tomasz Neugebauer (skrzypce) i Iza Bławat (skrzypce).

4 W czerwcu po raz szósty odbył się finał konkursu Nauczyciel Roku. Na zakończenie zagrała stypendystka Iza Bławat. Na zakończenie kadencji było 25 członków + 2 członków honorowych. 2007/2008 Prezydent Maciej Dajnowicz odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu w Gowinie koło Wejherowa w domu i ogrodzie kolegi Jacka Ducha. W programie uroczystość przekazania władzy prezydenckiej w klubie zakończona konsumpcją pieczonego dzika. W czerwcu po raz siódmy odbył się finał konkursu Nauczyciel Roku 2008/2009 Prezydent Adam Derewicz W czerwcu odbył się finał ósmy konkursu Nauczyciel Roku. 2009/2010 Prezydent Sławomir Spodzieja -zakończono kolejny etap działań związany z wyposażaniem ośrodka OREW -odbyło się spotkanie teatralne -zorganizowano doroczną wigilię rotariańską dla klubów Trójmiasta zorganizowano w Ośrodku Wypoczynkowym Roma w Łapinie Wiosenne Party z Humorem Wystąpił Krzysztof Dakszewicz. W trakcie imprezy odbyła się promocja płyty stypendysty Klubu Rotary Gdynia Tomasza Neugebauera. -odbyła się kolejna dziewiąta edycja konkursu Nauczyciel Roku 27 czerwca 2010 na pokładzie statku muzeum Daru Pomorza odbyła się uroczystość przekazania władzy gubernatorskiej (godność objął Piotr Wygnańczuk RC Gdynia) i prezydenckiej 4-ech klubów trójmiejskich oraz Rotaractu. Uroczystość uświetnił występ zespołu szantowego Johny Roger. 2010/2011 Prezydent Jacek Duch W dniach czerwca w Hotelu Nadmorskim w Gdyni odbyła się doroczna konferencja dystrykty 2230 Białoruś-Polska-Ukraina.Gubernatorem Dystryktu był członek Klubu Gdynia Piotr Wygnańczuk. Otwarcie uświetnili stypendyści klubów rotary : Milena Antoniewicz (fortepian), Ewelina Nowicka (skrzypce), Katarzyna Wasiak (fortepian), Siranush Asatryan (skrzypce) 29 listopada 2010 spektakl charytatywny w Teatrze Miejskim pod tytułem Goła Baba z Joanną Szczepkowską w roli głównej. Pozyskane środki przeznaczono na cele charytatywne. W czerwcu odbył się finał dziesiąty konkursu Nauczyciel Roku 2011/2012 Prezydent Tytus Święcicki odbyło się w Sali Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA przy ulicy Rotterdamskiej doroczne przedstawienie teatralne pot tytułem Kobieta Pierwotna z Hanną Śleszyńską w roli głównej. Pozyskane środki przeznaczono na cele charytatywne W czerwcu odbył się finał jedenasty konkursu Nauczyciel Roku 2012/2013 Prezydent Piotr Grzechowiak Członkowie klubu wsparli finansowo i organizacyjnie działalność świetlicy socjoterapeutycznej Familia w dzielnicy Gdynia Grabówek (wspierając finansowo i rzeczowo)

5 22 października odbył się w Sali koncertowej Zarzadu Portu Gdynia charytatywny spektakl teatralny w wykonaniu znanych aktorów warszawskich (Anna Dereszowska, Grzegorz Damięcki) pod tytułem Niebezpieczna Gra - zysk przeznaczono na cele charytatywne. Członkowie klubu wsparli finansowo mieszkańca Gdyni, gdy pozostał z noworodkiem bez środków do życia po śmierci żony. Opłacano przez rok czynsz za mieszkanie (roczną pomoc zakończono w grudniu 2012). 17 grudnia gdyńscy rotarianie obu gdyńskich klubów spotkali się w Hotelu Nadmorskim na kolejnej dorocznej wigili, a środki pozyskane posłużyły do statutowej charytatywnej działalności klubu. W czerwcu odbył się finał dwunasty konkursu Nauczyciel Roku

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN Drodzy Rotarianie, Karnawał jest dla wielu organizacji humanitarnych tradycyjnym okresem balów charytatywnych. Dotyczy to również Rotary International. W tym roku karnawał był wyjątkowo długi i wiele klubów

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN

Drodzy Rotarianie, ROTARIANIN Drodzy Rotarianie, Pierwszego lipca rozpoczął się rok rotariański 2011/12. Kalyan Banerjee, nowy prezydent Rotary International, nawołuje rotarian całego świata, aby konsekwentnie i bezustannie wprowadzali

Bardziej szczegółowo

W numerze. Wydarzenia Informacje z dystryktu 5. Wina dla rotarianina Kalifornijski Zinfandel 11

W numerze. Wydarzenia Informacje z dystryktu 5. Wina dla rotarianina Kalifornijski Zinfandel 11 W numerze Wydarzenia Informacje z dystryktu 5 Wina dla rotarianina Kalifornijski Zinfandel 11 Rotary w dystrykcie 15 lat w rotariańskiej rodzinie 12 Prezydenckie noce i dnie 13 Honorowi członkowie RC Polanica

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak

Uczestnicy zimowiska zorganizowanego w Piotrkowie Kujawskim Nicola i Sara w czasie zabaw w Kinder Parku w Toruniu. Foto: Anna Olejniczak Ferie 2014 Organizatorzy zimowego wypoczynku przygotowali ciekawy i atrakcyjny program, w którym każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Aktywne zabawy, pełne ruchu i radości, zrekompensowały brak śniegu.

Bardziej szczegółowo

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego

6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego 6/2008 czasopismo samorządu powiatu bialskiego Galeria gościńca Mieszka w Huszczy. Przez 35 lat był nauczycielem. Ostatnie 5 lat pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Huszczy. Obecnie odpoczywa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXII/654/13. RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXII/654/13 RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO

Z prac Rady Powiatu w Rypinie. Z prac Zarządu Powiatu w Rypinie. Posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu. Z POWIATU RYPIŃSKIEGO Z prac Rady Powiatu w Rypinie W dniu 20 lutego 2008 r. odbyła się XV Sesja Rady Powiatu, na której jednogłośnie przyjęto sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu za rok 2007 oraz sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Elblągu

Starostwo Powiatowe w Elblągu 15-LECIE POWIATU ELBLĄSKIEGO 1999-2014 Starostwo Powiatowe w Elblągu 2 Biuletyn Informacyjny 15 lat Powiatu Elbląskiego 26 września podczas uroczystej XXXII sesji Rady Powiatu przy licznym udziale zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Sposób Wilkinsona. Pocz¹tki nie s¹ trudne. Podstawy Rotary ISSN 1732 7717. dwumiesiêcznik nr 4/2007

Sposób Wilkinsona. Pocz¹tki nie s¹ trudne. Podstawy Rotary ISSN 1732 7717. dwumiesiêcznik nr 4/2007 ISSN 1732 7717 dwumiesiêcznik nr 4/2007 DYSTRYKT 2230 ROTARY INTERNATIONAL BIA ORUŒ POLSKA UKRAINA LIPIEC / SIERPIEÑ 2007 Sposób Wilkinsona Pocz¹tki nie s¹ trudne Podstawy Rotary Sposób Wilkinsona 14 Jacka

Bardziej szczegółowo

ISSN 1732 7717. dwumiesiêcznik nr 1/2010. Rotarianie zmieniaj¹ œwiat. Global Outlook. W polskim Chicago

ISSN 1732 7717. dwumiesiêcznik nr 1/2010. Rotarianie zmieniaj¹ œwiat. Global Outlook. W polskim Chicago ISSN 1732 7717 dwumiesiêcznik nr 1/2010 Rotarianie zmieniaj¹ œwiat Global Outlook W polskim Chicago XV Bal w Świnoujściu 15 Darczyńca Klub Rotary Wrocław 16 Jeden zwykły dzień 18 Rotarianie zmieniają świat

Bardziej szczegółowo

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel

Z najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi Burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel wieœci INFORMACJE URZÊDU MIASTA NR 21/96 grudzień 2012 r. ISSN 1508-0269 BEZPŁATNY Tuż przed świętami oddajemy w Państwa ręce ostatni tegoroczny numer Wieści Pruszcza. Znalazło się w nim wiele informacji

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997

Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997 Raport z działalności Fundacji Polska Akcja Humanitarna za rok 1997 ul. Nowy Świat 41/12 00-042 Warszawa Tel./Fax: (0.22) 828 90 86 Tel./Fax: (0.22) 635 88 82 Tel./Fax: (0.22) 831 99 38 E-mail: pah@pah.ngo.pl

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII

SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII SPRAWOZDANIE RADY NACZELNEJ Z DZIAŁNOŚCI ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO w okresie od 4 grudnia 2010 do XIX Zjazdu Delegatów ZKP w 2013 (XVIII kadencja) Gdańsk, wrzesień 2013 SPIS TREŚCI: I.. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś

Zachodniopomorski Klaster Budowlany Sprawozdanie z bieżącej działalności przedstawił Przewodniczący Wojciech Ciuruś Sprawozdanie z Rady Północnej Izby Gospodarczej 31 stycznia 2012 r. W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób, w tym 9 Członków Rady, Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego, przedstawiciel Oddziału Choszczno, dwóch

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

cd.- str. 4 Kalendarium

cd.- str. 4 Kalendarium 3 4 Kalendarium T r z y m i e s i ą c e MAJ 8 maja pod obeliskiem na cmentarzu komunalnym uczczono pamięć tych, którzy polegli na frontach II wojny światowej. W Dniu Zwycięstwa spotkali się kombatanci,

Bardziej szczegółowo

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie

Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Lidia Żakowska nowym Prezesem Oddziału SITK RP w Krakowie Miło nam donieść, że Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Krakowie ma nowego Prezesa. Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012

KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 KALENDARIUM TRZCIANECKICH WYDARZEŃ 2012 8 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Trzciance już po raz dwudziesty. Tym razem zbierano pieniążki na zakup najnowocześniejszych urządzeń do

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE

INFORMATOR SITK RP, ODDZIA W KRAKOWIE 1 Spis treści Działalność Oddziału 2 Kalendarium Oddziału 2 Z posiedzeń Zarządu Oddziału 5 Przyjęcia i skreślenia członków Oddziału 10 Z życia Oddziału 11 Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14

ZAŚPIEWA w gorzowie. nie tylko po francusku. - str. 14 Nr 11/135 listopad 2009 ISSN 1425-7386 Ogłaszamy konkurs 10 lat z Gorzowskimi Wiadomościami Samorządowymi. Do wygrania telewizor LCD 32 - str. 7 Fot. TVN/Cezary Piwowarski, Agencja ZOOM Nowocześnie i sportowo

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. Bal charytatywny Rada Rodziców przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza zorganizowała bal charytatywny. Łączny dochód z balu to 6925 zł. WZRUSZAJĄCE POLICKIE KAZIUKI 2011 Karolinka w Policach Mało kiedy

Bardziej szczegółowo

TCZEW NA GIEŁDZIE PO WYBORACH

TCZEW NA GIEŁDZIE PO WYBORACH www.bip.tczew.pl www. tczew.pl NR 10/237 Listopad NR 1/228 2010 r. ISSN: Styczeń 1234-5911 2010 r. ISSN: 1234-5911 PO WYBORACH TCZEW NA GIEŁDZIE 21 listopada w Tczewie głosowało 19 005 osób spośród 47

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013

ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 ROCZNIK PLESZEWSKI 2013 Pleszew 2014 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: Witold Hajdasz, Elżbieta Mielcarek, Arkadiusz Ptak, Katarzyna Rutkowska, Adam Staszak KOREKTA: Zespół Redakcyjny OPRACOWANIE KALENDARIUM: Elżbieta

Bardziej szczegółowo

arzeń d wy arium alend k

arzeń d wy arium alend k 10 Historię każdej szkoły tworzą przede wszystkim pracujący w niej ludzie dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, ale także pani sekretarka i woźny. To wszyscy decydują, że każdy dzień spędzony tutaj jest

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6

Uśmiech dziecka bezcenny str. 6 ISSN 2080-1831 Nr 6 (16) Czerwiec 2010 Narodziny tradycji akademickiej str. 8 Parzno dla śp. Prezydentów RP str. 9 Ścieżka w Domiechowicach, Emilinie i Parznie str. 11 Oldboy przy piłce str. 12 Uśmiech

Bardziej szczegółowo