NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO"

Transkrypt

1 NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO Wrocław, Oferta szkolenia w formie otwartej Poniższa oferta jest przeznaczona dla kadry wyższego i średniego szczebla zarządzania, kierowników, właścicieli firm, którzy chcą zmienić lub wprowadzić nowoczesny system motywowania materialnego pracowników. INWESTYCJA: 1100, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1250, 00 PLN + 23% VAT).

2 NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO W P R O W A D Z E N I E Motywatory finansowe to: wynagrodzenia stałe, wynagrodzenia zmienne i świadczenia rzeczowe benefity. Aby powyższy zakres motywowania był skuteczny i efektywny konieczne jest stosowanie w tym zakresie następujących zasad: 1. zasada proporcjonalności przyrostu, polegająca na tym, że bodziec materialny, aby był motywujący powinien stanowić dość znaczącą wartość dla pracownika w relacji do otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia, 2. zasada wielkości oczekiwanej; wg tej zasady bodziec materialny aby był motywujący powinien w miarę możliwości być zgodny co do wysokości (wartości) z oczekiwaniami pracownika, 3. zasada ograniczonej dostępności oznacza, że motywatory materialne nie są powszechne i przysługują tylko pracownikom za określone osiągnięcia, 4. zasada psychologicznej odległości; wg tej zasady istotny jest czas zastosowania bodźca materialnego, bowiem bodziec ten jest skuteczny tylko w przypadku zastosowania go w jak najbliższym czasie od wystąpienia powodu do jego zastosowania, 5. zasada prawidłowej orientacji oznacza, że pracownik powinien być precyzyjnie poinformowany za jakie zadanie bądź osiągnięcie jest nagradzany. Stosowanie powyższych zasad zapewnia efektywne wykorzystanie możliwości przedsiębiorstwa w zakresie motywowania materialnego pracowników, co w rezultacie zapewnia efektywne gospodarowanie potencjałem pracy przedsiębiorstwa.

3 K O R Z Y Ś C I Z U C Z E S T N I C T W A W S Z K O L E N I U : 1. Poznanie założeń i mechanizmów powiązania wynagrodzeń pracowników z efektami ich pracy i wpływu na efekty organizacji i samych pracowników, 2. Określenie kryteriów i zasad budowy metod wartościowania pracy oraz wskazanie kluczowych założeń kształtowania strategii płacowej, 3. Uzmysłowienie kadrze kierowniczej zasad i założeń zapewnienia rentowności wydatkowanych środków materialnych w kontekście celów motywacyjnych, 4. Zwiększenie motywacyjności systemu płacowego w firmie, 5. Zwiększenie odpowiedzialności poszczególnych wykonawców i kierowników Komórek organizacyjnych za decyzje płacowe P R O G R A M ( Z A K R E S T E M A T Y C Z N Y ) NOWOCZESNY SYSTEM MOTYWOWANIA MATERIALNEGO I dzień 8 godz. Zasady zarządzaniem systemem wynagrodzeń - 2 godz. wyznaczanie źródeł tworzenia budżetu wynagrodzeń tworzenie zasad opłacania funkcji wynagrodzeń kształtowanie podstaw organizacyjnych wyznaczania wynagrodzeń stałych i relatywnych w stosunku do niej składniki ruchome zależne od treści i efektów pracy, dodatki, składniki wynikające z przepisów prawa Analiza rynku wynagrodzeń i ustalanie strategii płacowej dla firmy i poszczególnych grup pracowniczych - 1 godz. pozycjonowanie firmy do rynku wynagrodzeń, metodologia wykorzystywania danych rynkowych w celu realizacji strategii biznesowych przedsiębiorstwa Zasady ustalania motywacyjnych składników wynagrodzenia całkowitego - 1 godz.

4 sposoby i metody wyznaczania motywacyjnych struktur płacowych określanie wysokości składników płacowych w zależności od wykonywanej pracy projektowanie narzędzia systemu ( tabele, regulaminy, kryteria, programy informatyczne, kadrowo-płacowe, metody wartościowania), Budowa struktury wewnętrznej wynagrodzenia - 2 godz. dobór elementów, które tworzą pod względem kwotowym i strukturalnym poziom indywidualnego wynagrodzenia określanie narzędzi wyznaczania poszczególnych składników indywidualnego wynagrodzenia Zasady tworzenia określonych form płac - 2 godz. sposób uzależnienia otrzymania płacy od nakładu i wyników pracy budowanie form kafateryjnych wynagrodzeń budowanie form zespołowych wynagrodzeń budowanie form gainsharingowych wynagrodzeń II dzień 8 godz. Budowa struktury zewnętrznej wynagrodzenia - 1 godz. budowa tabeli płac i parametryzacja jej wymiarów ustalanie proporcji, w których ustalane są do siebie poszczególne wysokości płac pracowników w obrębie jednego przedsiębiorstwa projektowanie szczebli awansowych Wartościowanie pracy - 3 godz. metodologia określania relatywnej wartości stanowiska pracy w celu tworzenia kategorii zaszeregowania analiza opisów stanowisk pracy dobór właściwej metody analityczno-punkowej tworzenie zespołu ds. wartościowania procedura wyceny stanowisk

5 przenoszenie wyników punktowych na wysokość wynagrodzenia Budowa systemów premiowych i bonusowych - 2 godz. wiązanie wydajności pracy z poziomem otrzymywanych wynagrodzeń zasady tworzenia kryteriów premiowych budowa arkuszy ocen premiowanie sformalizowane, tabele macierzowe premiowanie pracowników sprzedaży Określanie składników materialnych (finansowych) - niegotówkowe - 1 godz. projektowanie pakietowych form wynagrodzeń określanie składników pakietu : usługi, świadczenia, finansowe narzędzia własnościowe ubezpieczenia, programy pracownicze błędy i pułapki rozwiązań pakietowych Wynagrodzenia kadry menedżerskiej 1 godz. karta zrównoważonego wyniku controlling wskaźnikowy zasady i metody wynagradzania kadry menedżerskiej DOŚ W I A D C Z E N I E P R O W A D Z Ą C E G O T R E N E R A dr Tomasz Kawka Doświadczenie zawodowe w realizacji szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia Podyplomowe Nowoczesne Zarządzanie Kadrami ( ), szkolenia i warsztaty z zakresu strategii personalnej, analizy pracy, budowania opisów stanowisk pracy, doboru, wartościowania pracy i systemów wynagrodzeń 870 godz. 2. Otrek Wrocław (2013) prowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania systemem wynagrodzeń - 16 godz. 3. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie (2013) prowadzenie szkolenia i warsztatów z integracji pracowniczej i budowania zespołów dla nauczycieli. 16 godz. 4. Combidata Poland Gdynia ( ) prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania zmianą na studiach podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 32 godz. 5. Peteks Wrocław ( ) - prowadzenie szkoleń z zakresu systemów motywowania na studiach podyplomowych dla pracowników służby zdrowia i oświaty 16 godz.

6 6. Akademia Trenerska Warszawa ( ) - prowadzenie szkoleń dla kadry trenerskiej klubów sportowych I Ligii i reprezentacji krajowych z zakresu motywacji i motywowania 40 godz. 7. Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu ( ) prowadzenie zajęć na studium podyplomowym na Studium Kształcenia Coachów: obszary motywacji i motywowania 16 godz. 8. Technische Akademie Wuppertal Polska ( )Szkolenia w projekcie Systemowe Motywowanie dla pracowników działu HR, szkolenia z zakresu programu Outplacement dla organizacji przy Niemieckiej Izbie Gospodarczej (2008), godz. 9. SEKA Warszawa/ TP SA ( ) Udział w projekcie szkoleniowym z zakresu kształtowania wiedzy i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi w strukturach HR grupy TPSA 80 godz. 10. Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie ( ) prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zarządzania zasobami ludzkimi planowanie pracy, analiza pracy, dobór kadr, style kierowania, ocena pracownicza, systemy motywowania, systemy wynagrodzeń 150 godz. 11. TAW Polska/ BOSH BSH w Łodzi (2011) - Szkolenia dla kadry kierowniczej średniego szczebla z zakresu systemów motywowania, - 24 godz. 12. CEDOZ - Centrum Doskonalenia Zarządzania we Wrocławiu ( ): prowadzenie zajęć na Polsko-Niemieckim Studium Podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi planowanie doboru, dobór kadr, motywowanie, systemy wynagrodzeń 180 godz. 13. Ecorys Warszawa (2010) szkolenia z zakresu innowacyjnego systemu oceny pracowniczej - 12 godz. 14. MCKK Lubin szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu ( ) 64 godz. 15. Human Change Factory we Wrocławiu - Szkolenia z zakresu Budowy Systemów Wynagrodzeń ( ) 32 godz. 16. Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego szkolenia z zakresu systemów motywowania (2008) 12 godz. 17. CBJ Lubin (2007) szkolenia z zakresu wartościowania pracy i budowy systemu wynagrodzeń - 8 godz. 18. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego O/ Wrocław przygotowanie do zawodu pracownika Działu Kadr, szkolenia z organizacji prac działów zarządzania kadrami ( ) 96 godz. 19. Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu szkolenie z zakresu budowy opisów stanowisk pracy ( ) 16 godz. 20. Otrek Wrocław szkolenia z zakresu systemów wynagrodzeń ( ) 12 godz. 21. Ośrodek szkolenia Państwowa Inspekcja Pracy O/ Wrocław szkolenia z zakresu praktycznego wdrażania wartościowania, budowy stanowisk pracy i analizy pracy oraz ocen pracowniczych ( ) 64 godz. 22. Work Service S.A. Wrocław szkolenia dot. Planowania ścieżki kariery, analiza potencjału kadrowego ( , 2003) 12 godz. 23. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu szkolenia i doradztwo personalne dla osób poszukujących pracy, z zakresu autoprezentacji, aktywnych form poszukiwania pracy ( , ), np. współpraca z UM w Żarowie 72 godz. 24. Unitech Wrocław współpraca w zakresie treningów z obszaru doboru i motywowania płacowego kadr ( ) 64 godz.

7 Łącznie około ponad 2000 godz. szkoleniowych z zakresu Zarządzania zasobami ludzkimi DORADZTWO/COACHING/PROJEKTY HR/WDRAŻANIE NARZĘDZI HR PRACA W DZIALE HR Praktyczne doświadczenie w realizacji projektów z zakresu ZZL, obejmujących np. doradztwo,, wdrażanie narzędzi HR w organizacji, praca w dziale HR itp. 1. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku (2014) przygotowanie programu zajęć na studiach Podyplomowych Zarządzanie i Inwestycje w Odnawialnych Źródłach Energii w module: kompetencje społeczne 2. Vulcan Sp. z o.o. we Wrocławiu ( ) opracowanie projektu usługi szkoleniowej z zakresu umiejętności menedżerskich zarządzania zasobami ludzkimi dla dyrektorów szkół w Polsce 3. Cuprum KGHM SA ( ) projektowanie i wdrożenie systemu premiowego dla pracowników spółki 4. KGHM S.A. w Lubinie ( ) przygotowanie programu, organizacja studiów i prowadzenie zajęć na Studium Podyplomowego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Kadry Kierowniczej i pracowników działów HR 5. Tabiplast Polska ( ) - projektowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy dla potrzeb systemu wynagrodzeń dla wszystkich pracowników firmy 6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (2011) - Współautor systemu oceny pracowników akademickich dla Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 7. Komenda Wojewódzka Policji Dolnośląskiej we Wrocławiu ( ) przygotowanie i prowadzenie programu rozwojowego Zarządzanie Kryzysowe podczas Euro Heesung LG Electornics ( ) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu oceny dla spółki 9. Telekomunikacja Polska S.A. / Orange Polska ( ) projektowanie i wdrażanie programu rozwoju dla pracowników pionów i struktur HR w grupie kapitałowej TP pt. HR Campus 10. VB Leasing Polska ( ) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń dla całej grupy kapitałowej w Polsce 11. Panda Trzebnica (2008) projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy oraz tabeli płac 12. Wagrem Kluczbork (2008) projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wartościowania pracy oraz tabeli płac 13. WSZiB we Wrocławiu (2007) -współautor systemu oceny pracowników akademickich dla Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Filia we Wrocławiu, 14. KGHM S.A. w Lubinie ( ) prowadzenie Studium Podyplomowego Zarządzanie Potencjałem Społecznym dla Kadry Kierowniczej 15. Fagor Mastercook S.A. (Wrozamet)/ AE we Wrocławiu ( ) szkolenia z zakresu kierowania zespołami pracowniczymi kadry kierowniczej i specjalistycznej 16. PTF Santander Bank S.A. we Wrocławiu (2005) opracowanie, projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie projektu premiowego systemu wynagrodzeń w oddziale firmy 17. Urząd Miasta w Paczkowie ( ): opracowanie, projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu wynagrodzeń, opisów stanowisk i oceny pracowników, wartościowanie pracy 18. Urząd Miasta w Żarowie / Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości we Wrocławiu ( ), szkolenia i doradztwo personalne dla osób poszukujących pracy, z zakresu autoprezentacji, aktywnych form poszukiwania pracy

8 19. Computer Communication Systems S.A Wrocław ( ) tworzenie tabel płacowych, opisów stanowisk i wartościowanie pracy. 20. Work Service S.A. Wrocław (2003) analiza zatrudnienia i dobór wewnętrzny 21. Zaset S.A. w Kożuchowie (2002) - projektowanie, nadzorowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych i wartościowanie pracy 22. Bombardier Transportation Polska (Pafawag) Wrocław ( ) tworzenie systemów płacowych i premiowych, wartościowanie pracy i projektowanie systemów oceny pracowniczej 23. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (2001) - udział w pracach zespołu zadaniowego usprawniającego organizację pracy Akademii Ekonomicznej pod kier. Prof. M. Przybyły i stworzenie raportu Zarządzanie Uczelnią 24. Whirlpool Polar S.A. Wrocław ( ) - doradztwo i wdrożenie systemów restrukturyzacji zatrudnienia i pomocy organizacyjnej w szukaniu pracy projekt outplacament u 25. CLA S.A. (1998) - doradztwo w zakresie planowania i organizacji pracy dla pracowników sprzedaży 26. TVP Wrocław (1999)- Autor i scenarzysta programu TVP O/Wrocław Autoprezentacja w poszukiwaniu pracy NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZAWODOWE ZA PRACĘ NAUKOWĄ W OBSZARZE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, red. T. Listwana, Minister Edukacji Narodowej Prof. Edmund Wittbrodt, Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za udział w zespole analityczno-projektowym System Zarządzania Uczelnią. Diagnoza stanu istniejącego i propozycje usprawniające, Prof. Marian Noga Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nagroda w ogólnopolskim konkursie Komitetu Nauk O i Z PAN prac z zakresu organizacji i i zarządzania w kategorii podręczników za współautorstwo Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia. red. T. Listwan, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Warszawa Nagroda Zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za współautorstwo podręcznika Zarządzanie kadrami, red. T. Listwana, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Łybacka Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej i organizacyjnej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Szczególne osiągnięcia w kierowaniu Studium Podyplomowym Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Brązowy medal za długoletnią służbę, Prezydent RP Lech Kaczyński, I Nagroda w Konkursie Nagród Naukowych Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania im. Karola Akademickiego za współautorstwo książki Zarządzanie kadrą

9 menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce red. T. Listwan, TNOiK, Warszawa Wyróżnienie Rektora UE we Wrocławiu za udział w projekcie Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych podczas EURO 2012, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadpis. Zbigniew Maciejewski Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za Indywidualne Stopnia Drugiego Osiągnięcia w Dziedzinie pracy naukowo-badawczej, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor Nagroda Rektora UE we Wrocławiu za opracowanie arkusza okresowej oceny nauczycieli akademickich, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Bogusław Fiedor FUNKCJE ORGANIZACYJNE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI , Kierownik Studium Podyplomowego Nowoczesne Zarządzanie Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, , Kierownik Studium Podyplomowego Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla KGHM Polska Miedź SA do teraz, Sekretarz Konferencji Naukowej Sukces w Zarządzaniu Kadrami W A R U N K I O R G A N I Z A C Y J N E zajęcia realizowane są w wymiarze 16 h dydaktycznych (2 dni po 8 h dydaktycznych każdego dnia) r. zajęcia odbędą się w Centrum Konferencyjnym WPP, ul. Fabryczna 10 we Wrocławiu, w nowoczesnej sali, wyposażonej w sprzęt multimedialny w godz I N W E S T Y C J A Koszt za szkolenie wynosi 1100, 00 PLN + 23 % VAT (obecnie w cenie promocyjnej, po obniżce z 1250, 00 PLN + 23% VAT). Obejmuje on uczestnictwo w zajęciach (16 h dydaktycznych), materiały szkoleniowe i piśmiennicze, lunche, przerwy kawowe oraz certyfikat. O P I E K U N S Z K O L E N I A Iwona Orkisz Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego tel. 71/ , SERDECZNIE ZAPRASZAM!!!

REFERENCJE NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA WDROŻEŃ I AUTORSKICH PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH:

REFERENCJE NAJWAŻNIEJSZE DOŚWIADCZENIA WDROŻEŃ I AUTORSKICH PROJEKTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWACH: 1 Dr Tomasz Kawka trener-konsultant firmy CEDOZ Centrum Doskonalenia Zarządzania Rok urodzenia: 1973 Przebieg ścieżki zawodowej: 1997 Specjalista ds. personal. w Dziale Zarz. Personelem w ADtranz Pafawag-Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Firmie OTREK Training and Consulting Sp. Z o.o. Ul. Fabryczna 10; Wrocław 09-10.05.2017 r. Termin szkolenia: 09-10 maja 2017 r. 1. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Terminy szkolenia Do ustalenia, Do ustalenia Profil uczestnika - dyrektorzy/managerowie/liderzy zespołów, - kierownicy lub osoby przygotowujące się do

Bardziej szczegółowo

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem

Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Strategie Wynagrodzeń, czyli jak wybrać, wprowadzić i zarządzać efektywnym systemem Opis Udział w zajęciach umożliwia uczestnikom poznanie najnowszych rozwiązań dotyczących polityki płac, wynagradzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Wstęp.... 11 Rozdział 1. Przedmiot, ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami (Tadeusz Listwan)... 15 1.1. Pojęcie zarządzania kadrami.................................. 15 1.2. Cele i znaczenie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Wykład + konwersatorium

Wykład + konwersatorium Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU E/EOT/ ZKD Język polski Zarządzanie kadrami Język angielski Human resources management USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

Akademia HRM Partners. Płace Premie Podwyżki

Akademia HRM Partners. Płace Premie Podwyżki Akademia HRM Partners Płace Premie Podwyżki Copyright by HRM partners S.A Akademia HRM Partners Szkolenie dla Menedżerów i Specjalistów C&B Czas trwania: 4 moduły po 2 dni Uczestnicy Akademii pracują na

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR

Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR Powitaj w gronie swoich pracowników wykwalifikowanego specjalistę ds. HR BODiE, bo liczy się wiedza 2 S t r o n a Wszystkich pracowników banków spółdzielczych uczestniczących w projekcie SGB HR nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r.

Zarządzanie czasem pracy w branży energetycznej Warsztaty w Warszawie - 15 listopada 2011 r. Organizator: Patron honorowy: 20 lecie konferencje GDZIE I KIEDY: 15 listopada 2011 roku, Warszawa, ul. Świeradowska 43, wejście F, piętro VI. NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: definicja czasu pracy, pojecie

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW

Spis treści. Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Spis treści Wstęp O czym jest ta ksiąŝka? Rozdział 1 MOTYWO WANIE PRACOWNIKÓW Model A Orientacja do wewnątrz Praca i ludzie Wartości i postawy Definicje Wpływ gospodarki rynkowej Model B Orientacja na

Bardziej szczegółowo

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie)

kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) kierunek PEDAGOGIKA specjalność: PORADNICTWO ZAWODOWE I COACHING KARIERY (studia 2-letnie magisterskie) Studia na specjalności Poradnictwo zawodowe i coaching kariery umożliwiają zdobycie interdyscyplinarnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania systemu motywacyjnego w ZUS, opartego na modelu kompetencyjnym oraz opracowania tabeli wynagrodzeń zasadniczych w ramach projektu Poprawa jakości usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J

SKUTECZNA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J SKUTECZNA KOMUNIKACJA S Z K O L E N I E Z W Y K O R Z Y S T A N I E M G R Y S Y M U L A C Y J N E J Do kogo skierowane jest szkolenie? Osoby zarządzające w różnych obszarach m.in. Prezesi Zarządu, Dyrektorzy

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r

Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r Kompendium wiedzy finansowoksięgowej dot. umów cywilnoprawnych po zmianach od 1 stycznia 2016r INWESTYCJA: 490, 00 PLN + 23 % VAT C E L E S Z K O L E N I A : Celem szkolenia jest przybliżenie przepisów

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl

Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników. Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Kultura organizacyjna a kompetencje pracowników Piotr Skotnicki pskotnicki@bpsc.com.pl Pomiar kompetencji powinien służyd WYŁĄCZNIE do adresowania działao rozwojowych. Ocena kompetencji NIE POWINNA zakooczyd

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI praktyczne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi, prawo pracy interpretacja przepisów, najnowsze zmiany (48 godzin zajęć) BLOK I - ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI BLOK II

Bardziej szczegółowo

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE Szansa na ochronę przed likwidacją; Nowe możliwości prawne dla dłużnika co zyska, a co straci w myśl nowych przepisów NOWOŚĆ 2016 INWESTYCJA: 690, 00 PLN + 23 % VAT PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Gdzie uczą zarządzad zasobami ludzkimi? Częśd pierwsza: Kraków KRAKÓW 2010 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.pl

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 9 kwietnia 2014 Kraków 23 kwietnia 2013 Wrocław Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe 2. MERCHANDISING W PRAKTYCE Aranżacja powierzchni handlowej 3. Kierowanie Zespołem dla Kadry Kierowniczej 4. Kierowanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Forum Inicjatyw Lokalnych. Trener, psycholog. Work Service SA. Trener. Work Sevrice SA. Koordynator Projektu outplacement, psycholog.

Forum Inicjatyw Lokalnych. Trener, psycholog. Work Service SA. Trener. Work Sevrice SA. Koordynator Projektu outplacement, psycholog. URSZULA JENERAŁ - FEIER: trener konsultant firmy CEDOZ - Centrum Doskonalenia Zarządzania Urodzona w 1957r. 1. Edukacja: Szkoła/Uczelnia Data: Uzyskane stopnie lub dyplomy: 1.Uniwersytet Wrocławski: 1976

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika.

AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. AKADEMIA MISTRZA: MODUŁ IV - Rozmowa oceniająca pracownika. Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/6138/7571 Cena netto 1 190,00 zł Cena brutto 1 463,70 zł Cena netto za godzinę 74,38 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ABC LEAN MANAGEMENT,

ABC LEAN MANAGEMENT, ABC LEAN MANAGEMENT, czyli jak wyszczuplać, żeby nie doprowadzić firmy do śmierci głodowej 27 28 lutego 2017 r Miejsce realizacji kursu: Centrum Konferencyjne WPP, Wrocław, ul. Fabryczna 10 - III piętro

Bardziej szczegółowo

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER

BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER BRAINSTORM AKADEMIA HR MANAGER Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz. Zig Ziglar GŁÓWNE CELE PROJEKTU Dzięki Akademii uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności z zakresu rekrutacji i

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015

HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 HARMONOGRAM SZKOLEŃ OTWARTYCH 2015 FINANSE I CONTROLLING Analiza finansowa - jak podejmować właściwe decyzje finansowe Controlling dla zaawansowanych warsztaty Finanse dla niefinansistów - jak zrozumieć

Bardziej szczegółowo

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Akademia Managera ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Profil uczestnika - dyrektorzy/managerowie/liderzy zespołów, - kierownicy lub osoby przygotowujące się do pełnienia roli kierowniczej w dziale szkoleń/

Bardziej szczegółowo

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014

MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 MISTRZOWSKA REKRUTACJA NARZĘDZIA 2014 Holbern sp. z o.o. www.holbern.pl MISTRZOWSKA REKRUTACJA - NARZĘDZIA 2014 DLA KOGO JEST TRENING? Specjaliści działu personalnego/hr Menedżerowie działu personalnego/hr

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia Zarządzenie Nr 16 /2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24.07.2012 r. Dotyczy projektu pn. Podnoszenie kwalifikacji pracowników kluczowych działów firmy Stegu Sp. z o.o. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - HR 1 KOMPEDIUM WIEDZY ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI CECHY POLITYKI PERSONALNEJ Pożądane cechy pracowników CELE POLITYKI PERSONALNEJ ROZWÓJ ZARZADZANIA KADRAMI ETAPY ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi

Karta monitorowania wzmacniania umiejętności i kompetencji Praktycznych w obszarze zarządzanie zasobami ludzkimi KZ_U01 Obserwacji, KZ_U01 Dokonywania interpretacji i wyjaśniania obserwacji zjawisk i zjawisk społecznych oraz procesów w zakresie wzajemnych relacji między zarządzania personelem zjawiskami społecznymi

Bardziej szczegółowo

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników

BIZNES ECK EUREKA WIĘCEJ MARCHEWKI! czyli pozafinansowe sposoby motywowania pracowników BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl WIĘCEJ MARCHEWKI! DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Co zrobić, aby pracownikom chciało się chcieć? Pensja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching

Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie. Psychologia biznesu i coaching Psychologia Studia stacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU Moduł ogólny Filozofia Logika 15

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM VITAE KINGA TRUŚ

CURRICULUM VITAE KINGA TRUŚ CURRICULUM VITAE KINGA TRUŚ TRENER WYKŁADOWCA CEDOZ Od 11 lat współpracuje z CEDOZ jako niezależny trener-konsultant. W swojej dotychczasowej praktyce trenerskiej przeprowadziła 182 szkolenia, trwające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR

Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Zarządzanie zasobami ludzkimi - specjalizacja: specjalista ds. HR Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7726 Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł Cena netto za godzinę 28,74 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Akademia Kadr i Płac

Akademia Kadr i Płac Akademia Kadr i Płac Terminy szkolenia Do ustalenia, Do ustalenia Profil uczestnika - pracodawcy, - kadra kierownicza, - managerowie personalni, - managerowie produkcji zarządzający pracą pracowników,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY

SPOŁECZNY LUDZKI KAPITAŁ. INTELEKTUALNY= kapitał ludzki, strukturalny (organizacyjny) i relacyjny PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY 1 PRACOWNICY STANOWIĄ KAPITAŁ FIRMY Istotna zmiana od pracownika taylorowskiego, którego rola polegała na wykonywaniu poleceń, bez konieczności rozumienia ich znaczenia do pracownika kreatywnego, otwartego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

WYCENA PRACY MENEDŻERA

WYCENA PRACY MENEDŻERA WYCENA PRACY MENEDŻERA CEL SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA MENEDŻERÓW maksymalizacja dobrobytu menedżerów wspieranie interesów właścicieli MENEDŻEROWIE myślą jak właściciele i inwestorzy Definiując interesy należy

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Z-ID-606a. Zarządzanie zasobami ludzkimi KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-606a Nazwa modułu Zarządzanie zasobami ludzkimi Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2015 / 2016 A.

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI

KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI KIEROWANIE ZESPOŁAMI LUDZKIMI Szefem być - jak to się robi w praktyce? TERMIN od: 23.11.2017 TERMIN do: 24.11.2017 CZAS TRWANIA:2 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1200zł+23% VAT Zespół zawodowy to organizm składający

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP)

Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Akademia HR Menedżera - wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR (rekrutacja, szkolenia, mentoring, wsparcie zarządu, badania w organizacji, EB, SOP) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/13/7013/1028 Cena

Bardziej szczegółowo

Coaching w ZZL - opis przedmiotu

Coaching w ZZL - opis przedmiotu Coaching w ZZL - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Coaching w ZZL Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-CZZL-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Coaching i doradztwo filozoficzne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH.

LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH. LEADERSHIP COACHING TRANSFORMACJA OPARTA NA RELACJACH www.dtexperts.pl LEADERSHIP COACHING najskuteczniejsza droga do budowania kultury coachingowej w Twojej Firmie! Pierwszy program, który poszerza i

Bardziej szczegółowo

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie

ocena pracowników zdolności menedżerskich Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) termin i cena w Krakowie Temat szkolenia 1. Skuteczna ocena pracowników Proponowany termin i cena w Krakowie 2 września 2014 Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) Szkolenie skierowane jest do

Bardziej szczegółowo

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych

Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu. Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych Trendy w wynagrodzeniach w obliczu drugiej fali kryzysu Łukasz Pich Product Manager Działu Analiz i Raportów Płacowych AGENDA 1. TEST kim jesteśmy? 2. Podwyżki wynagrodzeń na tle wskaźników gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014

termin i cena w Krakowie 1dzień (7h lekcyjnych) 750 zł netto/os.* 1 dzień(7h lekcyjnych) 880 zł netto/os.* 23-24 września 2014 Temat szkolenia 1. Doskonalenie sprzedaży najskuteczniejsze argumenty handlowe Proponowany termin i cena w Krakowie 26 sierpnia 2014 lekcyjnych) 750 zł Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY

EFEKTYWNY CONTROLLING PERSONALNY I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 9-10 marca Warszawa EFEKTYWNY CONTROLLING Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych Analiza progu opłacalności szkoleń wewnątrzzakładowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia

Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji. Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Specjalność Menedżer Sportu i Rekreacji Wychowanie Fizyczne - studia II stopnia Jaki jest idealny kandydat? Zainteresowany kształtowaniem nowoczesnego rynku sportu i rekreacji. Zainteresowany marketingiem

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Motywowanie i ocena pracy pracowników

Motywowanie i ocena pracy pracowników Motywowanie i ocena pracy pracowników Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1536 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR REGULAMIN ORGANIZACYJNY DZIAŁU KADR 1 Dział Kadr jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouczelnianej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powołaną do realizacji zadań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności Zapytanie ofertowe na realizację programów rozwoju kompetencji i umiejętności przywódczych zgodzie z zasadami konkurencyjności I. Informacje ogólne. Nazwa i adres Zamawiającego: BIMs PLUS Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI WARSZAWA Dobre narzędzie, które pomoże Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 07.10.2017 TERMIN do: 10.06.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Warszawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY SZKOLNY OŚRODEK KARIERY ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 6 w ŁODZI, ul. FRANCISZKAŃSKA 137 Dyrektor: JOANNA KOŚKA Opiekun: IWONA KAPELA SPIS TREŚCI: 1. ETAPY TWORZENIA SzOK W ZSP Nr 6 w ŁODZI 2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studia Menedżerskie

Podyplomowe Studia Menedżerskie Podyplomowe Studia Menedżerskie Efektywne prowadzenie biznesu warunkowane jest w nie tylko aktualną, rzeczową wiedzą menedżerską, ale także wiedzą eksperymentalną oraz umiejętnościami zawodowymi i osobowościowymi

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP

ECK EUREKA. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP ECK EUREKA tel. 8 748 94 34 fax 8 464 34 4 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czyli efektywna i skuteczna sprzedaż oferty pracy klientowi PUP DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: BUDOWANIE I ROZWÓJ EFEKTYWNYCH STRUKTUR TRENERSKICH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy członkiem: Pomagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: PROJEKTOWANIE EFEKTYWNYCH SZKOLEŃ I PROCESÓW ROZWOJOWYCH Informator dla Uczestnika " Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny

Studia podyplomowe. Zarządzanie Projektami Badawczymi. udział jest bezpłatny Studia podyplomowe Zarządzanie Projektami Badawczymi udział jest bezpłatny Misja programu kształcenia Misją studiów podyplomowych Zarządzanie projektami badawczymi prowadzonych w Uczelni Łazarskiego w

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Akademia Skutecznego Menadżera

Akademia Skutecznego Menadżera Akademia Skutecznego Menadżera Doskonalenie umiejętności zarządzania jest najlepszą inwestycją, jakiej dokonać może i powinien każdy ambitny menadżer, dbający o własną wiarygodność zawodową oraz działalności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl

ZARZĄDZANIE. Darmowy fragment www.bezkartek.pl ZARZĄDZANIE PRACĄ WWW.placet.com.pl Autorzy: Barcewicz Mirosław rozdz. 4, rozdz. 6 Budka Jan pkt. 8.4.1, 8.4.2, pkt. 12.4, 12.5 Czyrek Eugeniusz pkt. 13.4 Hasińska Zofia pkt. 8.3 Janiak Iwona rozdz. 11

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE. czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE. czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE czyli nowoczesne procesy i narzędzia HR Termin: 29 maja 2017r. Miejsce szkolenia: Katowice, Best Western Premier Hotel Forum Katowice, ul. Bytkowska 1a http://www.bestwesternkatowice.pl

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zarządzanie podległym zespołem motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzanie talentami, czasem w pracy skutecznego kierownika

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZADANIE 1 Diagnoza psychologiczna dla 47 osób. CPV 80.50.00.00 9. Wymagane zagadnienia w programie szkolenia: Diagnoza dokonana za pomocą co najmniej

Bardziej szczegółowo

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy

Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Wartościowanie i opisy stanowisk pracy Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/18/5728/1535 Cena netto 1 490,00 zł Cena brutto 1 832,70 zł Cena netto za godzinę 93,13 zł Cena brutto za godzinę 114,54

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie

PROFESJONALNY REKRUTER. Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie PROFESJONALNY REKRUTER Naucz się szukać, oceniać i zdobywać najlepszych kandydatów do pracy w Twojej firmie Termin: 22 września 2017r. Miejsce szkolenia: Kraków, Best Western Efekt Express Kraków Hotel

Bardziej szczegółowo