INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 15 lipca 2015 r.

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 15 lipca 2015 r."

Transkrypt

1 INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 15 lipca 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 15 lipca 2015 r. (12:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne ani ostrzeżenia meteorologiczne Dorzecze Wisły Stan wody ( ) w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody niskiej. Stan średni zanotowano na Nidzie, Bystrzycy, Supraśli, Krznie i Bzurze oraz lokalnie w górnym i ujściowym odcinku Wisły, na Przemszy, Sole, Rabie, Dunajcu, Białej Tarnowskiej, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej, Pilicy i Liwcu. Dorzecze Odry Stan wody ( ) w dorzeczu Odry układa się gównie w strefie wody niskiej. Stan wysoki notowano na Gwdzie oraz lokalnie na Noteci. Stan średni obserwowano na Osobłodze, Bystrzycy i Kaczawie oraz lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Bobrze, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Prośnie i Noteci. Rzeki Przymorza Stan wody ( ) rzek Przymorza układa się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Stan wysoki obserwowano na Nogacie i lokalnie na Łynie. Stan średni notowano na Łebie, Pasłęce i Gołdapie. Dnia (godz. 08:00) w Polsce nie notowano przekroczenia stanu alarmowego Stan ostrzegawczy został osiągnięty na jednej stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry, Nakło-Zachód (rzeka Noteć). 1

2 Ponadto informuję, iż w ciągu ostatniej doby wystąpiły opady o dużej wydajności w następujących zlewniach. 1 Zlewnia Opad średni w zlewni [mm] Opad maksymalny [mm] Raba 5,1 34,9 Dobczyce Nida 12,5 25,4 Rykoszyn Wisłoka 7,5 20,1 Radomyśl Wielki San 9,5 20,1 Wielkie Oczy Wisła górna 9,1 30,7 Raków Pilica 6,3 20,6 Wąsosz Odra środkowa 9,2 31,6 Dobrogoszcz Stacja Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu Stany wód na wodowskazach środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich, z tendencją rosnącą. Stany wód na wodowskazach na dopływach w regionie wodnym Środkowej Odry układają się w strefie stanów niskich i średnich z tendencją rosnącą. W ostatniej dobie miały miejsce opady deszczu, maksymalnie w zlewni Ślęzy 31 mm, Bobru 12, Bystrzycy 11 mm, Kaczawy 10 mm w pozostałych zlewniach poniżej 10 mm. RZGW we Wrocławiu na bieżąco monitoruje, przy pomocy własnych służb terenowych sytuację na rzekach. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach Na obszarze administrowanym przez RZGW nie notuje się przekroczenia alarmowych i ostrzegawczych w regionie wodnym Górnej Odry i regionie wodnym Małej Wisły. Sytuacja hydrologiczna na terenie RZGW w Gliwicach jest stabilna, kontrolowana na bieżąco. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie Obecnie stany wód na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie układają się głównie w strefie stanów niskich, lokalnie stanów średnich. Na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie nie obowiązują pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe oraz ostrzeżenia hydrologiczne. 1 "Źródłem prezentowanych danych są informacje zbierane i przetwarzane przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, którymi rozporządza IMGW- PIB" 2

3 W ciągu ostatniej doby na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie zaobserwowano opady o sumie dobowej powyżej 20 mm na jednej stacji meteorologicznej: Wąsosz (Pilica) 20.6 mm. W ciągu najbliższej doby w większej części Regionu spodziewane są przelotne opady deszczu. W ciągu najbliższej doby na Wiśle prognozowane są na ogół: od Zawichostu do ujścia Kamiennej i od ujścia Narwi do Włocławka niewielkie wahania stanu wody, a od ujścia Kamiennej do ujścia Narwi niewielkie spadki stanu wody. Na cały odcinku rzeki stany wód w strefie stanów niskich. W ciągu najbliższej doby na Bugu spodziewane są na ogół niewielkie wahania i spadki w strefie stanów niskich. W ciągu najbliższej doby na Narwi spodziewana jest na ogół stabilizacja stanu wody w strefie stanów niskich. Obecnie na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie sytuacja jest stabilna - brak zagrożenia powodziowego. Sytuacja hydrologicznometeorologiczna w regionie jest na bieżąco monitorowana. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Krakowie Nie stwierdzono istotnych zmian w sytuacji hydro-meteorologicznej w dorzeczu górnej Wisły w odniesieniu do dnia wczorajszego. Nieznaczne wzrosty stanów wód (w zakresie od kilku do kilkunastu centymetrów, tendencja na godz. 6:00 UTC), wywołane opadami deszczu, odnotowano głównie w zlewniach: Nidy i Czarnej Nidy, a także na dopływach Sanu: Wiszni i Wiarze, lokalnie na Wisłoku. Maksymalny dobowy przyrost stanu wody wystąpił na Bobrzy w profilu Słowik (o 53cm, tendencja na godz. 6:00 UTC). Największe dobowe sumy opadów odnotowano w zlewniach: Czarnej Staszowskiej (opad maksymalny 30,70 mm na stacji Raków), Nidy (opad maksymalny 25,40 mm na stacji Rykoszyn). Zwierciadła wód układają się w strefach stanów średnich i niskich. W okresie najbliższej doby IMGW prognozuje dla dorzecza górnej Wisły opady deszczu o wysokości 5 mm (oraz dodatkowo 5 mm w prognozowanym opadzie konwekcyjnym), w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Nidy, Wisłoki, Wisłoka i Sanu. Sytuacja hydrologiczna w obszarze działania RZGW Kraków jest kontrolowana na bieżąco aktualnie nie występuje zagrożenie powodziowe. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu Sytuacja w regionie wodnym Warty jest cały czas stabilna. Na terenie regionu wodnego Warty w ciągu ostatniej doby odnotowano opady do 15 mm. Na większości odcinków rzek regionu wodnego Warty obserwowane są niewielkie wzrosty stanów wód. W regionie wodnym stany wody układają się w strefie stanów niskich i średnich, co wskazuje na możliwości retencyjne zlewni. Jedynie lokalnie, na Nerze w Lutomiersku, Białośliwiu na Noteci oraz Pile i Ptuszy na Gwdzie stany wody układają się w strefie stanów wysokich. Na obszarze regionu wodnego Warty nie notuje się przekroczeń stanów alarmowych. Przekroczony jest stan ostrzegawczy w Nakle nad Notecią. Na pośrednim i szczytowym stanowisku Kanału Ślesińskiego rzędne piętrzenia oscylują w granicach poziomów normalnego i minimalnego. 3

4 Z dostępnych informacji wynika, że na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu, nie obowiązują pogotowia ani alarmy przeciwpowodziowe. Dla regionu wodnego Warty nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne, ani meteorologiczne. Na terenie administrowanym przez RZGW w Poznaniu sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Nie ma zagrożenia powodziowego. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Gdańsku Na rzece Wiśle poniżej stopnia Włocławek w Fordonie, Toruniu, Chełmnie, Grudziądzu i Tczewie notuje na stany niskie, poniżej - stany średnie. Stany pozostałych rzek regionu utrzymują w strefie stanów niskich i średnich, miejscami na granicy strefy stanów wysokich. W ujściach rzek pozostających pod wpływem Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej miejscami wysokie. Na terenie RZGW w Gdańsku na bieżąco monitoruje sytuację. Aktualnie nie występuje zagrożenie powodziowe. Sytuacja hydrologiczna na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie Stany wody na wodowskazach Odry granicznej utrzymują się w strefie stanów niskich, w Widuchowej - średnich. Stany wody w ujściowym odcinku Odry i na Zalewie Szczecińskim utrzymują się w strefie stanów średnich. Stany wody na odcinku wybrzeża morskiego utrzymują się w górnej strefie stanów średnich, w Darłowie i Dziwnowie - na granicy st. średnich i wysokich. Stany rzek Przymorza Zachodniego oscylują w strefie stanów niskich. Na terenie administrowanym przez RZGW w Szczecinie sytuacja monitorowana jest na bieżąco. Na dzień dzisiejszy prognozowane stany wód nie stanowią zagrożenia powodziowego. 2. SYTUACJA NA ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH Dane ze zbiorników retencyjnych z dnia r. RZGW we Wrocławiu 1 Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Topola (Nysa Kłodzka) 10,0 4,5 11,7 16,5 21,7 5,2 10,

5 Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Kozielno (Nysa Kłodzka) 10,0 10,0 11,9 12,9 16,3 3,4 4,5 132 Otmuchów (Nysa Kłodzka) 40,0 14,4 50,9 59,3 130,5 71,2 79,6 112 Nysa (Nysa Kłodzka) 45,0 43,4 40,1 50,9 124,7 73,8 84,6 115 Słup (Nysa Szalona) 0,5 0,2 17,7 23,6 38,1 14,5 20,3 140 Mietków (Bystrzyca) 1,0 1,0 35,7 63,3 77,0 13,7 41,3 301 Dobromierz (Strzegomka) 0,2 0,0 6,8 10,0 11,4 1,4 4,6 341 Bukówka (Bóbr) 0,5 0,0 8,4 12,9 16,8 3,9 8,4 217 Turawa (Mała Panew) 3,0 5,0 63,7 82,0 95,5 13,5 31,9 236 Sosnówka (Czerwonka) 0,4 0,2 8,6 10,9 14,8 3,9 6,2 158 Pilchowice ** (Bóbr) 3,3 4,8 14,5 24,0 50,0 26,0 35,5 137 Złotniki ** (Kwisa) 0,9 1,1 7,5 9,7 12,1 2,4 4,6 191 Leśna ** (Kwisa) 1,1 1,1 6,6 7,0 16,8 9,8 10,3 105 Lubachów ** (Bystrzyca) 0,2 0,4 5,6 6,0 8,0 2,0 2,

6 RZGW w Gliwicach RZGW w Warszawie Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Zb. Goczałkowice **** (Wisła) 0,6 1,0 87,5 118,1 161,3 43,2 73,8 171 Zb. Wisła-Czarne (Wisła) 0,3 0,2 1,8 2,5 4,1 1,6 2,3 147 Zb. Łąka (Pszczynka) 0,7 0,4 7,1 8 11,2 3,2 4,1 128 Zb. Kuźnica Warężyńska (Przemsza) 0,0 0,0 39,0 39,2 46,3 7,1 7,3 102 Zb. Przeczyce (Przemsza) 0,9 0,6 7,8 8,6 20,4 2,9 12,6 441 Zb. Kozłowa Góra (Brynica) 0,2 0,7 9,6 12,6 17,6 5,1 8,0 158 Zb. Pogoria III (Pogoria) 11,1 11,4 12,0 0,6 0,9 147 Zb. Dzierżno Duże (Kłodnica) 3,0 2,3 65,5 89,3 94,0 4,7 28,5 609 Zb. Pławniowice (Toszecki Potok) 25,8 26,7 29,2 2,5 3,4 137 Zb. Dzierżno Małe (Drama) 0,5 0,7 8,2 9,5 12,6 3,1 4,4 143 Zb. Rybnicki ** (Ruda) 1,3 1,3 19,9 22,1 23,5 1,4 3,6 257 Zb. Brody Iłżeckie (Kamienna) 1,4 1,4 5,0 6,7 7,6 0,9 2,6 296 Zb. Wióry (Świślina) 0,6 1,0 16,2 16,0 35,0 19,0 18,8 99 6

7 RZGW w Krakowie Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Zb. Sulejów (Pilica) 11,0 12,7 72,3 75,1 84,3 9,2 12,0 130 Zb. Włocławek***** (Wisła) Zb. Dębe***** (Narew) Zb. Siemianówka *** (Narew) Zb. Nielisz *** (Wieprz) Zb. Domaniów *** (Radomka) Zb. Cieszanowice *** (Luciąża) Zb. Miedzna *** (Wąglanka) Zb. Czaniec (Soła) Zb. Porąbka (Soła) 348,0 348,0 365,2 369,9 453,6-67,0 89,0 90,0 90,0 96,0 - rzędna wody górnej: 57,23 m n.p.m." rzędna wody górnej: 79,02 m n.p.m." 2,8 0,2 42,5 64,8 79,1 14,3 36, ,1 6,4 19,1 20,6 28,5 8,0 9, ,7 1,4 6,8 9,9 14,4 4,5 7, ,2 0,4 4,5 7,3 9,1 1,8 4, ,2 0,1 1,4 2,6 3,8 1,2 2, ,8 5,1 0,7 1,3 1,3 0,0 0,6 5,1 4,7 19,4 22,6 27,2 4,6 7,

8 RZGW w Poznaniu Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Zb. Tresna (Soła) 4,7 0 44,3 56,7 96,1 39,5 51,8 131 Zb. Dobczyce (Raba) 2,3 2,8 91,3 107,9 141,7 33,9 50,5 149 Zb. Chańcza (Czarna) 1, ,2 23,8 9,6 13,8 144 Zb. Klimkówka (Ropa) 2 0,5 26,5 32,5 42,5 10,0 16,0 160 Zb. Besko (Wisłok) 0,9 0,8 6,9 7,4 13,7 6,3 6,8 108 Zb. Czchów ** (Dunajec) 30,0 33,0 4,8 8,0 8 0,0 2,7 Zb. Rożnów ** (Dunajec) 31,0 24,0 96,3 110,7 160, ,4 119 Zb. Czorsztyn ** (Dunajec) 14,0 9,9 140,8 168,6 231,9 63,3 91,1 144 Zb. Solina ** (San) 9,8 7,5 372, , ,2 198 Zb. Zesławice *** (Dłubnia) 1,4 0,4 0,42 0,7 0,3 0,3 91 Zb. Jeziorsko (Warta) 27,0 18,3 127,3 142,8 202,0 59,2 74,8 126 Zb. Poraj (Warta) 1,5 1,1 12,3 13,0 20,8 7,4 8,5 115 Jez. Gopło (Noteć) 2,4-3,3-21,7 7,7 18,

9 51 Zbiorniki rzeka Zbiorniki retencyjne - ogółem Sytuacja na dzień r. na godz.6 00 (UTC) 7 00 LT Odpływ śr. Dopływ śr. Poj. aktual. * Poj. norm. * Poj. Przy Max PP *Rezerwa pow. wymagana Aktualna rez. pow. Rezerwa do wykorz. % , /7*100 Zb. Pakość (Mała Noteć) 1,8-20,7 36,3 42,6 6,3 21,9 347 SUMA: 727,1 1110,8 ŚREDNIA: 153 * wartości stałe ** Zbiorniki energetyczne *** Zbiorniki administrowane przez WZMiUW **** Ujęcie wody pitnej *****zbiornik przepływowy " rzędne piętrzenia zbiornika Włocławek (m m.p.m.): Min PP: 56,5, NPP: 57,3 MaxPP: 57,3 " rzędne piętrzenia zbiornika Dębe (m m.p.m.): Min PP: 78,52, NPP: 79,02 MaxPP: 79,22 Sytuacja na zbiornikach retencyjnych w poszczególnych RZGW: Monitorowane zbiorniki położone na obszarach administrowanych przez RZGW pracują w normalnym trybie eksploatacji. Większość zbiorników posiada rezerwy powodziowe wymagane bądź większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej. Wszystkie zbiorniki pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Nie przewiduje się zrzutów ze zbiorników powyżej nieszkodliwych. Urządzenia zrzutowe są sprawne. Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej uwzględnia prognozy pogody. Zbiorniki 9

10 dysponują rezerwami, w wielu miejscach ponad wymaganymi. Zbiorniki retencyjne są w stanie gromadzić ewentualny nadmiar dopływającej wody, redukując przepływ poniżej zbiorników. Jedynie w przypadku jednego zbiornika aktualna rezerwa jest mniejsza od wymaganej instrukcją gospodarki wodnej: na obszarze działania RZGW w Warszawie: zb. Wióry; * Sytuacja na zbiornikach na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu Zbiorniki posiadają znaczne wolne pojemności powodziowe. Dopływy do zbiorników kształtują się w strefie stanów niskich i średnich. Zbiorniki pracują w normalnym trybie eksploatacji. Zbiorniki suche nie piętrzą wody. Poldery nie piętrzą wody. Zbiorniki Topola i Kozielno z dniem r. wprowadza się nowe krzywe pojemności (w tym NPP, Max PP) w wyniku aktualizacji pomiarów batymetrycznych dla tych zbiorników. W związku z koniecznością zasilenia Odry swobodnie płynącej w celu realizacji potrzeb żeglugowych od dnia 13 lipca 2015 r. będzie realizowany zrzut wody ze zbiorników retencyjnych: Mietków, Turawa, Otmuchów i Nysa. Zbiornik Mietków odpływ Q = 15 m3/s, Zbiornik Turawa odpływ Q = 10 m3/s, Zbiornik Otmuchów odpływ Q = 40 m3/s, Zbiornik Nysa odpływ Q = 45 m3/s. * Na zbiornikach retencyjnych znajdujących się na terenie administrowanym przez RZGW w Krakowie rezerwy powodziowe są większe od wymaganych instrukcjami gospodarki wodnej. *Sytuacja na zbiornikach powodziowych na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie Zbiorniki RZGW pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami. Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Warszawie wynosi 33.4 mln m 3. Na Zbiorniku Włocławek odpływ chwilowy na godz. 6:00 UTC był równoważony dopływem i wynosi ok. 350 m 3 /s. Na Zbiorniku Dębe dopływ chwilowy na godz. 6:00 UTC wynosił ok. 110 m 3 /s, a odpływ chwilowy ok. 50 m 3 /s. Pojemność powodziowa na zbiornikach administrowanych przez WZMiUW, znajdujących się na obszarze RZGW w Warszawie wynosi 60.6 mln m 3. * Rezerwa powodziowa na zbiornikach zlokalizowanych na obszarze działania RZGW w Gliwicach jest w pełni zachowana. Zgodnie z zaleceniami OTKZ zbiorniki: Dzierżno Duże i Przeczyce posiadają obniżony poziom piętrzenia. W ciągu ostatniej doby Polder Buków nie pracował. 10

11 Sytuacja w regionie wodnym Górnej Odry po stronie czeskiej: Wszystkie zbiorniki pracują w zakresie swoich pojemności użytkowych i posiadają pełne rezerwy powodziowe (100%). Źródło informacji - portal Povodi Odry, stan na , godz. 10:00 CEST. * Gospodarka prowadzona na zbiornikach administrowanych przez RZGW w Poznaniu uwzględnia aktualną sytuację oraz prognozy pogody. Sytuacja na rzekach powyżej i poniżej zbiorników jest stale monitorowana, analizowana w układzie zlewniowym, a decyzje o wielkości odpływu podejmowane są na bieżąco. Zbiornik Jeziorsko i Poraj dysponują rezerwami większymi niż wymagane. Parametry zbiorników z godz. 5 UTC przedstawiają się następująco. Na zbiorniku Jeziorsko rzędna piętrzenia wynosi 119,59 m n.p.m. (39 cm poniżej NPP), średni dopływ do zbiornika wynosi 18,3 m 3 /s przy odpływie chwilowym wynoszącym 27 m 3 /s. Na zbiorniku Poraj rzędna piętrzenia wynosi 275,19 m n.p.m. (31 cm poniżej NPP), średni dopływ wynosi 1,50 m 3 /s przy odpływie chwilowym wynoszącym 1,15 m 3 /s. Na zbiorniku Pakość rzędna piętrzenia wynosi 77,56 m n.p.m. (129 cm niższa od NPP), odpływ ze zbiornika wynosi 1,75 m 3 /s. Obecnie zbiorniki administrowane przez RZGW w Poznaniu (Jeziorsko, Poraj, Pakość, jezioro Gopło) dysponują łącznie pojemnością powodziową wynoszącą 123,5 mln m 3. Gdyby zaszła taka konieczność istnieje możliwość wykorzystania dodatkowo rezerwy forsowanej wynoszącej łącznie 32,36 mln m 3. Łączna aktualna pojemność powodziowa na zbiornikach znaczących dla ochrony przeciwpowodziowej wynosi 1110,8 mln m 3, natomiast średnia aktualna rezerwa powodziowa do wykorzystania wynosi 153% wymaganej rezerwy powodziowej. 3. ŻEGLOWNOŚĆ RZEK I STAN URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH Na obszarze administrowanym przez RZGW we Wrocławiu otwarta jest żegluga na rzece Odrze od Koźla (km 98,60) do ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,40) z wyłączeniem pewnych odcinków na czas prac remontowych. Boczny Szlak Żeglowny we Wrocławiu od śluzy Szczytniki do kanału Miejskiego jest otwarty na odcinku od km 0,60 do km. 2,50 (200 metrów powyżej wejścia do kanału Miejskiego. Na pozostałym odcinku szlak zamknięty. W związku z koniecznością wykonania decyzji środowiskowej związanej z modernizacją WWW obniżono piętrzenie na jazie w Rędzinie. W związku z pracami związanymi z modernizacją WWW w dalszym ciągu będzie utrzymywane obniżone piętrzenie na jazie w Rędzinie (zmiana do wartości wodowskazowej do 460 cm) (Komunikat 6/2015). 11

12 W związku z modernizacją WWW zamknięty Śródmiejski Węzeł Wodny od km 252,50 Odry Płd. (wejście do dolnego kanału śluzy Mieszczańskiej) do km 253,36 (most Dmowskiego) (Komunikat 1/2015). W związku koniecznością prowadzenia prac w dniach będzie zamknięta śluza Brzeg Dolny (Komunikat 15/2015). Nastąpiła zmiana organizacji ruchu żeglugowego na stopniu wodnym Chróścice (Komunikat 16/2015). Nastąpiło obniżenie piętrzenia wody na odcinku Odry od Opatowic do śluzy Mieszczańskiej oraz przedłużenie godzin pracy śluzy Opatowice (Komunikat 17/2015). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje, że w związku obecną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na Odrze i w jej dorzeczu, spowodowaną długotrwałym brakiem opadów deszczu w dorzeczu Odry odnotowuje się znaczne spadki przepływów wody w rzekach. W związku z powyższym będzie znacznie ograniczona możliwość zasilania Odry swobodnie płynącej zrzutami ze zbiorników retencyjnych oraz z pola jazowego ze stopnia w Brzegu Dolnym. Wobec tego głębokości na Odrze swobodnie płynącej będą wyłącznie uzależnione od przepływów naturalnych na rzece, które aktualnie kształtują się na poziomie niskim i będą wykazywać dalszą tendencję spadkową. Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację prosimy wszystkich armatorów planujących rejsy na Odrze swobodnie płynącej o systematyczne śledzenie i analizę komunikatów, dotyczących sytuacji hydrologicznych oraz o uwzględnienie panujących warunków w swoich planach transportowych (Komunikat 18/2015). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o otwarciu żeglugi na odcinku ODW od Rędzina do Brzegu Dolnego. (Komunikat 23/2015). Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu informuje o zmianie głębokości tranzytowej na odcinku ODW od Rędzina do Brzegu Dolnego (120 cm). (Komunikat 24/2015). Szczegółowe informacje umieszczone są na stronie internetowej RZGW w komunikatach ogólnych o sytuacji hydrologiczno-nawigacyjnej pod adresem: Na obszarze RZGW w Krakowie szlak żeglowny jest otwarty, utrudnienia nawigacyjne są na bieżąco publikowane na stronie RZGW Kraków. Wszelkie informacje o szlaku żeglownym na rzece Wisła dostępne są pod następującym adresem internetowym: Na obszarze administrowanym przez RZGW w Gliwicach Kanał Gliwicki jest otwarty dla żeglugi. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawsze dostępne są na stronie RZGW: Na terenie RZGW w Warszawie otwarta jest żegluga na Wiśle, Narwi i Bugu. 12

13 W związku z trwającymi pracami na Stopniu Wodnym we Włocławku, w ramach projektu "Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek śluzowanie jest możliwe w tzw. "trybie remontowym" według zasad podanych w komunikacie nawigacyjnym 41/2014 z dnia Dodatkowe informacje można uzyskać w Inspektoracie we Włocławku pod numerem telefonu: Oznakowanie szlaku żeglownego na Wiśle zostało wystawione. Planowany jest remont śluzy Żerań. Spodziewany termin rozpoczęcia prac remontowych sierpień 2015 roku. Prowadzenie prac remontowych będzie związane z zamknięciem śluzy. Przewidywany termin zamknięcia śluzy - początek września 2015 roku do końca kwietnia 2016 roku. Dokładne terminy zamknięcia podamy po wyłonieniu wykonawcy i uzgodnieniu szczegółowego harmonogramu robót. UIegły zmianie zasady żeglugi pod remontowanym mostem Łazienkowskim. Szczegóły dostępne są w komunikacie nawigacyjnym nr 12/2015 pod adresem: Ze względu na stale obniżający się poziom wody w Narwi, na odcinku od km 108 do 246,5 nie są zachowane parametry szlaku żeglugowego. Głębokości tranzytowe nie przekraczają 60 cm i w dalszym ciągu opadają. Może występować miejscowo brak ciągłości szlaku. Prosimy o zwiększoną ostrożność i uwagę. Przy dalszym opadaniu poziomu wody zalecamy powstrzymanie się od żeglugi. Na rzece Bug na odcinku km nie są zachowane parametry szlaku żeglownego z powodu niskiego stanu wody. Głębokość tranzytowe ok 40 cm. Mogą wystąpić przerwy w ciągłości szlaku. Z tego powodu zalecamy powstrzymanie się od żeglugi do czasu wystąpienia wyższych stanów wody. Rzeka Pisa nie spełnia założonych parametrów dla danej klasy drogi wodnej. Mogą wystąpić przerwy w ciągłości szlaku. Zalecamy powstrzymanie się od żeglugi rzeką Pisą ze względu na zbyt niski poziom wody. Na Kanale Jeglińskim na całej jego długości są prowadzone prace związane z remontem ubezpieczeń. Roboty prowadzone będą do listopada 2016 r. W tym okresie zostanie zmienione oznakowanie nawigacyjne szlaku żeglownego na kanale. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do obowiązującego oznakowania. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia mostu obrotowego na Kanale Giżyckim w 2015 r. przedstawione zostały w komunikacie nawigacyjnym nr 3/2015 dostępny pod adresem: Wszystkie szczegóły dotyczące żeglugi dostępne są na stronie internetowej: Na terenie RZGW w Gdańsku czasowe ograniczenia w żegludze przewiduje się: Informujemy, że ze względu na brak opadów występują bardzo niskie stany wód na odcinkach Kanału Elbląskiego. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż głębokości miejscowo mogą nie przekraczać 0,80 m. 13

14 Na rzece Brdzie, w związku z trwającym remontem, zamknięta jest Śluza Miejska. Przewidywany termin włączenia śluzy wrzesień 2015 r. Na rzece Brdzie zamknięta jest do odwołania śluza Czersko Polskie - w związku z bardzo niskimi stanami wody na stanowisku dolnym (ok. 1 m poniżej niskiej wody żeglownej) Szczegółowe komunikaty żeglugowe (w tym informacje o oznakowaniu szlaków, parametrach eksploatacyjnych i godzinach otwarcia śluz) na stronie internetowej RZGW Gdańsk Na obszarze administrowanym przez RZGW w Szczecinie otwarte dla żeglugi są drogi wodne, tj.: - rzeka Odra od km 542,4 do km 704,1, - rzeka Odra Zachodnia od km 0,0 do km 36,55, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Przekop Parnicki, Parnica do przekopu do km 4,0, Kanał Zielony oraz Kanał Kurowski i Kanał Gartz-Marwice dla małych statków), - rzeka Odra Wschodnia od km 704,1 do km 730,5, - rzeka Regalica od km 730,5 do km 741,6, wraz z bocznymi odgałęzieniami (Kanał Odyńca, Dąbska Struga, Dąbski Nurt), - jezioro Dąbie - tor główny i boczne szlaki żeglowne, - Przekop Klucz-Ustowo. Warunki, na jakich drogi wodne pozostają aktualnie otwarte dla żeglugi: - w porze dziennej, a całodobowo na rzece Odrze od km 542,4 do km 704,1 (z wyłączeniem mostów w km: 580,0; 584,2; 615,0; 615,1; 653,9, których oznakowanie nie odpowiada wymogom komunikat nr 5 z roku 2015) oraz na rzece Odrze Zachodniej od km 0,0 do km 17,1, - przy pełnym oznakowaniu szlaku żeglownego pławami nawigacyjnymi i znakami lądowymi, - przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego zawartych w Zarządzeniu Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie przepisów prawa miejscowego na śródlądowych drogach wodnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 2004, nr 41, poz. 785), - przy ograniczeniach parametrów szlaku żeglownego wynikających z klasy drogi wodnej (km 542,4-704,1). Dnia 14 lipca 2015 r. zamknięto dla żeglugi II odcinek rzeki Odry (od km 586,00 do 617,60). Zamknięcie spowodowane jest utknięciem jednostek pływających na mieliźnie w km: 593,4 i 594,5. Szczegóły w Komunikacie nr 14/2015 Dyrektora RZGW w Szczecinie. Komunikaty dotyczące żeglugi dostępne są na stronie internetowej RZGW: Na obszarze administrowanym przez RZGW w Poznaniu wszystkie śródlądowe drogi wodne będące w administracji RZGW w Poznaniu są otwarte dla żeglugi. Aktualne warunki żeglugowe dostępne pod adresem: 14

15 Komunikat o sytuacji hydrologicznej został opracowany na podstawie danych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) oraz z państwowej służby hydrologicznometeorologicznej IMGW-PIB przez: Urszulę Sadowską Wydział Ochrony Przeciwpowodziowej Departament Planowania i Zasobów Wodnych Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 15

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 30 lipca 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 30 lipca 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 30 lipca 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 30 lipca 2015 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 9 czerwca 2015 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 2 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 2 kwietnia 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 2 kwietnia 2014 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 2.04.2014r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia meteorologiczne ani

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 6 listopada 2013 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 6 listopada 2013 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W KRAJU z dnia 6 listopada 2013 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu dzisiejszym (godz. 11.00) na terenie kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 3 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 3 grudnia 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 3 grudnia 2014 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 3 grudnia 2014 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne

Bardziej szczegółowo

IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu - Biuro Prognoz Hydrologicznych Stan zbiorników wodnych w zlewni górnej i środkowej Odry

IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu - Biuro Prognoz Hydrologicznych Stan zbiorników wodnych w zlewni górnej i środkowej Odry IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu - Biuro Prognoz Hydrologicznych Stan zbiorników wodnych w zlewni górnej i środkowej Odry dane z dnia 30-07-2013 06:00 UTC Zbiornik Rzeka Pojemność całkowita Rzędna górna zwierciadła

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 17 września 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 17 września 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 17 września 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 17 września 2015 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r.

KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Komunikat o zjawiskach lodowych z dnia 07-03-2012 r. KOMUNIKAT O ZJAWISKACH LODOWYCH z dnia 07-03-2012 r. Rzeka Odra jest wolna od lodu. Obecnie w związku ze wzrostem temperatury i opadami deszczu, które

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 22 października 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 22 października 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 22 października 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 22 października 2015 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 14 sierpnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 14 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 14 sierpnia 2014 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 14 sierpnia 2014 r. (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne.

Bardziej szczegółowo

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres

Prognoza meteorologiczna na okres i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej. na okres Warszawa, dn. 1.08.2016 Prognoza meteorologiczna na okres 1 3.08.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej na okres 1 4.08.2016 wg stanu na godz. 06:00 dnia 1.08.2016 r. KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 10 września 2015 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 10 września 2015 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 10 września 2015 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 10 września 2015 r. (10:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 12 sierpnia 19 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 14.07.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 14.07.2017 do godz. 19:30 dnia 20.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

na okres: od godz.15:00 dnia do godz. 19:30 dnia

na okres: od godz.15:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 15.06.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 15.06.2018 do godz. 19:30 dnia 18.06.2018 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 7 października 14 października 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 sierpnia 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. Warszawa, dn.24.07.2015 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 24.07-28.07.2015r. wg stanu na godz. 14:00 dnia 24.07.2015 r. 1. Prognoza pogody dla Polski na

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 27.04.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 27.04.2018 do godz. 19:30 dnia 30.04.2018 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność:

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 23.06.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 23.06.2017 do godz. 19:30 dnia 26.06.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 26.05.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 26.05.2017 do godz. 19:30 dnia 02.06.2017 1. Prognoza pogody dla Polski KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 02.06.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 02.06.2017 do godz. 19:30 dnia 05.06.2017 1. Prognoza pogody dla Polski KRÓTKOTERMINOWA

Bardziej szczegółowo

W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne ani meteorologiczne.

W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują żadne ostrzeżenia hydrologiczne ani meteorologiczne. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W REGIONIE WODNYM DOLNEJ ODRY, ŚRODKOWEJ I DOLNEJ WISŁY z dnia 9 lutego 2014 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 9.02.2014 (11:00) na obszarze kraju nie obowiązują

Bardziej szczegółowo

CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY o sytuacji w zlewni Wisły po profil Dęblin oraz w zlewni Bugu po profil Krzyczew

CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY o sytuacji w zlewni Wisły po profil Dęblin oraz w zlewni Bugu po profil Krzyczew CODZIENNY BIULETYN HYDROLOGICZNY o sytuacji w zlewni Wisły po profil Dęblin oraz w zlewni Bugu po profil Krzyczew 1. Sytuacja meteorologiczna 1.1 Opady atmosferyczne Stan na godzinę 06 UTC dnia 27.05.2017

Bardziej szczegółowo

Średnioterminowa prognoza pogody dla Polski

Średnioterminowa prognoza pogody dla Polski Warszawa 30.06.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 30.06.2017 do godz. 19:30 dnia 03.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 sierpnia 2 września 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 07.07.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 07.07.2017 do godz. 19:30 dnia 10.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 15 lipca 22 lipca 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 marca 1 kwietnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 05.01.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 05.01.2018 do godz. 19:30 dnia 08.01.2018 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 21 27 sierpnia 2013r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 11 czerwca 17 czerwca 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 11.05.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 11.05.2018 do godz. 19:30 dnia 14.05.2018 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność:

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 21.07.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 21.07.2017 do godz. 19:30 dnia 27.07.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 29 maja 2017 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 29 maja 2017 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 29 maja 2017 r. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 29 maja 2017 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1. W dniu 29 maja 2017

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 29 lipca 5 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 9 grudnia 16 grudnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 2 sierpnia 9 sierpnia 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

2016-07-14 15:36. IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje:

2016-07-14 15:36. IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: 2016-07-14 15:36 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: Prognoza meteorologiczna na okres 14 21.07.2016 i ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologicznej

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres r.

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres r. INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY CENTRUM NADZORU OPERACYJNEGO PSHM ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa tel.: (022) 56-94-140 fax.: (022) 83-45-097 e-mail: centrum.nadzoru@imgw.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia do godz. 19:30 dnia Warszawa 30.04.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.13:00 dnia 30.04.2017 do godz. 19:30 dnia 02.05.2017 1. Prognoza pogody dla Polski. Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 17 23 lipca 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Suma dobowa do [mm] Suma dobowa od [mm]

Suma dobowa do [mm] Suma dobowa od [mm] INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków tel.: (012) 639-81-40 fax.: (012) 639-82-65 tel. kom. 503-112-140 e-mail: imgw.krakow@imgw.pl www.imgw.pl www.pogodynka.pl

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 25 marca 2014r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 2 września 9 września 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 13 stycznia 20 stycznia 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 3 9 lipca 2013r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 25.05.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 25.05.2018 do godz. 19:30 dnia 28.05.2018 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 21 października 28 października 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 6 czerwca 13 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 2 grudnia 9 grudnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 16 czerwca 23 czerwca 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI

1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Warszawa 09.06.2017 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność: od godz. 19:30 dnia 09.06.2017 do godz. 19:30 dnia 10.06.2017 W nocy w zachodniej połowie Polski zachmurzenie duże z większymi

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 19 lipca 26 lipca 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2016-07-13 16:03 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 13.07. 20.07.2016 wg

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 16 sierpnia 23 sierpnia 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 23 maja 30 maja 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 11 17 września 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 24 czerwca 1 lipca 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Suma dobowa do [mm] Suma dobowa od [mm] 1.2 Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC jedynie lokalnie w Tatrach płaty śniegu.

Suma dobowa do [mm] Suma dobowa od [mm] 1.2 Pokrywa śnieżna na godz. 06 UTC jedynie lokalnie w Tatrach płaty śniegu. INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków tel.: (012) 639-81-40 fax.: (012) 639-82-65 tel. kom. 503-112-140 e-mail: imgw.krakow@imgw.pl www.imgw.pl www.pogodynka.pl

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 16 maja 23 maja 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 25 października 1 listopada 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2017 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2017 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 9 czerwca 2017 r. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 9 czerwca 2017 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1. W dniu 9 czerwca

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 13.04.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 13.04.2018 do godz. 19:30 dnia 16.04.2018 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 18 24 grudnia 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 25.08.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 25.08.2017 do godz. 19:30 dnia 28.08.2017 1. Prognoza pogody dla Polski Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 22 września 29 września 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 1 marca 8 marca 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 27 lipca 2016 r.

INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 27 lipca 2016 r. INFORMACJA O SYTUACJI HYDROLOGICZNEJ W POLSCE z dnia 27 lipca 2016 r. 1. AKTUALNA SYTUACJA HYDROLOGICZNA W dniu 27.07.2016 r. (na godz. 11:00) nie obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1. Obowiązują następujące

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 01.06.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 01.06.2018 do godz. 19:30 dnia 04.06.2018 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 14 20 sierpnia 2013r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 2 kwietnia 8 kwietnia 2014 r. Spis treści: 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 4 października 11 października 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 13 19 listopada 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 kwietnia 3 maja 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 13 września 20 września 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 25 31 grudnia 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 5 11 grudnia 2012 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 23.02.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 23.02.2018 do godz. 19:30 dnia 26.02.2018 1. PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 8-14 stycznia 2014r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia do godz. 18:00 dnia

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia do godz. 18:00 dnia Warszawa 07.04.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 07.04.2017 do godz. 18:00 dnia 10.04.2017 1. Prognoza pogody dla Polski. Ważność:

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 23-29 października 2013r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne w

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 czerwca 2 lipca 2013 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna...2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 9 sierpnia 16 sierpnia 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 5 12 czerwca 2018 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 14 czerwca 21 czerwca 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres Warszawa 27.07.2018 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 27.07 02.08.2018 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY DLA POLSKI Ważność: od godz. 19:30 dnia 27.07.2018

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 22 maja 29 maja 2018 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 16 lutego 23 lutego 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 31 października 6 listopada 2012 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 5-11 marca 2014r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 26 maja 2 czerwca 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia

Ważność: od godz. 19:30 dnia do godz. 19:30 dnia 2015-07-03 15:31 IMGW ws. sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej (komunikat) - IMGW informuje: Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres 03.07-10.07.2015 wg

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 1 sierpnia 8 sierpnia 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 11 lipca 18 lipca 2017 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 30 sierpnia 6 września 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 30 czerwca 7 lipca 2015 r. Spis treści: 1. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 6 grudnia 13 grudnia 2016 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne

Bardziej szczegółowo

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY

TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY TYGODNIOWY BIULETYN HYDROLOGICZNY 15 22 maja 2018 r. Spis treści: 1. Sytuacja hydrologiczna... 2 2. Temperatury ekstremalne w regionach

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej Warszawa 15.09.2017 Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej na okres: od godz.15:00 dnia 15.09.2017 do godz. 19:30 dnia 18.09.2017 1. KRÓTKOTERMINOWA PROGNOZA POGODY

Bardziej szczegółowo