W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań"

Transkrypt

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

2 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

3 Historia prasy polskiej a źródła

4 Historiografia w ISI Wybrane tematy historyczne wg kraju publikacji wg Science Citation Index [liczba publikacji] USA - 19,7% Anglia - 16,9% Kanada - 7,8% Niemcy - 6,5% Francja - 5,1% Polska - 0,2% Izrael - 0,4% Inni razem - 43% USA Inne USA Izrael ,6% Inne Anglia USA Niemcy ,6% Inne Anglia USA Francja ,9% Inne USA Polska ,0% "Second world war" "Jew or Jewish" "Germany" "France" "Poland or Polish" "Hitler" Inne USA USA Anglia Kanada Niemcy Francja Polska Izrael Inne Źródło: Science Citation Index [filtr: subject area history]: topic="second world war" 1481 poz.; "jew OR jewish" 5809 poz.; "germany" poz.; "france" poz.; "poland OR polish" 5287 poz.

5 ISI geografia źródeł 2010 A&HCI indeksuje 260 czasopism w kategorii history. W tym 2 polskie: Acta Poloniae Historica (od lat 80.) i Kwartalnik Historii Żydów od 2009 (wśród 43 pism polskich indeksowanych w systemie WoS)

6 Bazy ISI a historia - wnioski Źródła ISI są dla historiografii niereprezentatywne: 1. geograficznie Silna nadreprezentacja (USA, UK) Polska 0,1-0,6% 2. formalnie brak książek nadmiar recenzji Polska = 73,6% 3. tematycznie niewielki odsetek historii mediów 0,38%

7 Scopus - wszystkie dziedziny

8 Scopus historia (zbyt niska reprezentacja)

9 Historiografia wg państw - dane prawdopodobne Książka historyczna i geograficzna na świecie w 1995 r. Switzerland 817 1% Sweden % Poland 1087 Norway 2% % Finland 1134 India 2% % Iran % Canada % Denmark % Brazil % Hungary 725 1% Korea % Russia % Pozostali razem % Japan % Spain % France % Italy % United Kingdom % Germany % United States % Źródło: Obliczenia własne na podst. Book production: Number of titles by UPC classes [dane za 1995 rok]. UNESCO Institute for Statistics [Data Center] raport z bazy - [ ]

10 Historiografia polska w IBHS Publikacje polskie na łamach International Bibliography of Historical Sciences ,00% 500 5,26% 5,00% 4,64% ,66% 3,12% 3,78% 3,23% 4,00% 3,41% 3,00% ,00% 1,49% 1,62% 2,52% 1,97% 2,40% 1,21% 1,59% 0,87% 1,81% 2,47% 2,34% 1,93% 2,00% 1,00% 0 0,42% 0,22% 0,00% Liczba publikacji polskich % publikacji polskich * 1961* / / Źródło: obliczenia własne. * Dane interpolowane Polscy redaktorzy w IBHS (M.Handelsman, J.Baumgart, W.Bieńkowski)

11 Forma wydawnicza w historii Dominujące formy piśmiennicze w historiografii ( ) Książki Artykuły N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin-New York ) (Part 4. Press)

12 Historia mediów a kraj i język publikacji Publikacje z zakresu historii mediów w światowym obiegu naukowym ( ) [wg miejsca wydania i języka] Język narodowy Inne języki Niemcy Francja Stany Zjednoczone Wielka Brytania Włochy Polska ZSRR/Rosja Holandia* Węgry Szwajcaria [niem.] ** Hiszpania Szwecja Inni razem N=2511 (1531 książek i 980 artykułow). Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin- London-New York ) [Part 4. Press]; * Holandia - 33 poz. ang.; ** Szwajcaria - 21 poz. fr.

13 Historia mediów na świecie wg państw Szw ecja; 38; 2% Inni razem; 340; 14% Niemcy; 391; 16% Hiszpania; 48; 2% Szw ajcaria; 51; 2% Węgry; 60; 2% Francja; 336; 13% Holandia; 81; 3% Związek Radziecki; 117; 5% Polska; 178; 7% Włochy; 233; 9% Stany Zjednoczone; 329; 13% Wielka Brytania; 309; 12%

14 Kontekst międzynarodowy - wnioski 1. Historiografia jest silnie spolaryzowania: formalnie (duża rola książki, nie artykułu) językowo (dominuje język narodowy) regionalnie (dominują badania narodowe) 2. Najbardziej relewantnym źródłem międzynarodowym w zakresie historii jest International Bibliography of Historical Sciences (od 1926) 3. Historiografia z przyczyn obiektywnych wymyka się rzetelnej rejestracji na poziomie międzynarodowym 4. Międzynarodowe indeksy cytowań nie nadają się do analizy nauk historycznych.

15 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

16 Badania własne ( ) 2010) 1. Stworzono własną selekcyjną bazę danych ICHMP [Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich]: Zasięg chron.: [2004] Zasięg form.: wszystkie rodzaje dokumentów Zakres tematyczny: historia mediów (w otoczeniu szeroko pojętego medioznawstwa). 2. Dodano cytowania (głównie dla historii) 3. Przeprowadzono analizy strukturalne

17 ICHMP - metodologia Źródła Baza danych Tworzenie referencji typowanie selekcja weryfikacja scalanie 36 źródeł PBAWoŚMK, BHP PBB i in. N=23781 opisów 9592 autorów 4999 recenzji N N N N ujednolic. klasyfikacja Typowanie Tworzenie powiązań Pełny tekst PDF 6880 pozycji cytujących Uzupełnianie

18 ICHMP typowy rekord

19 ICHMP - selekcja 1. Poziom selekcji zbliżony do stosowanego w Polskiej Bibliografii Wiedzy o Środkach Komunikowania Masowego (część adnotowania) naukowe lub dokumentacyjne (100%) inne (selekcja) 2. Rozpisywanie opisów wielopoziomowych 3. Ujednolicanie zapisów (autorzy, tyt. czasop. i in.) 4. Klasyfikacja (fasetowa)

20 ICHMP - zawartość Charakterystyka tematyczna Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich Socjologia 2890 poz. 12% Organizacja i inne 2135 poz. 9% Język 1451 poz. 6% Ekonomika 522 poz. 2% Prawo 863 poz. 4% Historia poz. 67%

21 Historia mediów - podział Historia w ICHMP Historia radia i telew izji; 581 Historia prasy zagranicznej; 1451 Teoria, metodologia; 801 Historia prasy - oprac. ogólne; 1274 Historia prasy - oprac. szczegółow e; 11813; 74%

22 Historia oprac. szczegółowe Opracowania szczególowe wg chronologii Emigracja % Okres po % Okres do % Okres % Okres % Okres % Okres % % Okres % Okres %

23 Polskie publikacje medioznawcze Polskie publikacje medioznawcze

24 Początki 25 Polskie publikacje medioznawcze (394 poz.) Polskie publikacje medioznawcze (511 poz.)

25 Instytucjonalizacja Polskie publikacje prasoznawcze wg dziedzin (22875 poz.) 1200 Prawo 1000 Ekonomika 800 Język Socjologia 600 Organizacja i inne 400 Historia Prawo Ekonomika 200 Historia

26 Łączna objętość Łączna objętość polskich publikacji prasonawczych ( strony)

27 Główne formy wypowiedzi Główne formy wypowiedzi 15 Głowne formy wypowiedzi w publikacjach historycznych (historia mediów po 1945 r.) 700 Opracowania Inne razem N=15041 Inne: bibliografie tyt. 420, bibliogr. zaw. 480, wspomnienia 661 oraz dok. archiw., antologie, księgi okolicznościowe

28 Historia szczegółowa po 1945 Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) Prasa polska za granicą Prasa Prasa po Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

29 Korelacje czasopisma pol Czasopisma wszystkich typów Czasopisma naukowe 5000 PKB [mld $]*10 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma naukowe) 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma wszystkich typów) okr. śr. ruch. (PKB [mld $]*10)

30 Korelacje książki pol. Liczba książek wydawnch w Polsce (liczba tytułow) Książki W tym książki historyczne (x10) W tym książki naukowe Źródło: Ruch Wydaw niczy w Liczbach 2004, tab. 40

31 Statystyka druków - ograniczenia 1. Badania statystyki produkcji naukowej jakkolwiek są użyteczne, to ich moc wyjaśniająca jest ograniczona do w zasadzie tylko analizy rozkładów (język, forma, tematyka, chronologia itp.). 2. W efekcie pozwalają jedynie na klasyfikowanie obiektu badań oraz umożliwiają co najwyżej szukania korelacji do wyników innych badań (np. socjologicznych). 3. Badania te opierają się na dyskusyjnym założeniu, że ilość=jakość

32 Bibliometria strukturalna Analiza cytowań pozwala wprowadzić do badań nową zmienną wartość publikacji mierzoną liczbą wskazań; Cytowanie przypomina permanentne badania ankietowe wśród kompetentnych respondentów (publikujących badaczy) Bezrefleksyjne zliczanie cytowań nie może jednak stać się bezpośrednią miarą jakości ze względu kilka komponentów znaczeniowych aktu cytowania: związek kognitywny, autorytet, moda, czynnik społeczny, oraz zależności wewnątrz zbioru (np. reprezentatywności).

33 Bibliometria oprac. I. Marshakova-Shaikevich P. Nowak M. Skalska-Zlat E. Garfield Inni

34 Powody cytowania (E. Garfield) 1. Składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych; 2. Składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych 3. Wykorzystywanie metod, pojęć, idei z cudzych prac; 4. Dostarczanie tła lekturowego; 5. Poprawianie własnej wcześniejszej pracy; 6. Poprawianie prac innych autorów; 7. Krytyka poprzedniej pracy; 8. Konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń; 9. Zapowiedź przyszłych prac; 10. Dostarczanie informacji o pracach mało znanych 11. Potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów; 12. Wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię; 13. Wskazanie publ. tworzących terminy później powsz. używane; 14. Przeciwstawienie się cudzym ideom; 15. Zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa ** Problem autocytowań

35 Ilość jakość - autorytet W.W. Nalimow, Z.M. Mulczenko: Naukometria. Warszawa 1971

36 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

37 Prezentacja badań [ICHMP] Liczba dokumentów: W tym historia: Liczba cytowań: (w tym 3985 autocytowań) W tym (bez autocytowań) historia historia (poz. wydane po 1945)

38 Cytowania razem (historia) 16 Cytowania i liczba publikacji (tylko historia po 1945 r.) Publikacji ogółem Liczba cytowań Dane: cytowan; publikacji

39 Publikacje cytowane i nie cytowane Publikacje cytowane i nie cytowane Historia mediów - publikacje cytowanie i nie cytowane % % 70% 78% 79% % 70% 72% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 63% 60% % 57% 55% 53% % 43% 39% 30% 27% 24% 45% 40% 37% 35% 31% 59% 51% 41% 63% 59% 56% 52% 48% 44% 41% 37% 0% Cytowane [n] Nie cytowane [n] Cytowane [%] Nie cytowane [%] Średnia liczba publikacji cytowanych 13

40 Wskaźniki i problemy Wskaźniki i problemy 16 Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [100% cytowań] 1800 Liczba cytowań 18,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych 1400 Cytowania/Publikacji cytowanych 14, Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji cytowanych 12,0 10, , , , ,0 0 0, N=46152 cytowań; publikacji

41 Poślizg cytowań Rok Treść cytowania a rok publikacji - poślizg w latach (tylko historia mediów)

42 Half-life life 16 Half-life dla historii mediów - tylko publikacje wydane po 1945 r. [%%] 100,00% Liczba uzyskanych cytowań [% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 6 lat 22% cytowań = lata lat 38% cytowań = lata lata 100% cytowań = lat 51% cytowań = lata Opóźnienie [lat]

43 Wskaźniki po korekcie half-life life Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [half-life 14] 900 Liczba cytowań 40,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji t h 30,0 25,0 20, , , ,0 0 0, N=23888 cytowań; 5972 publikacji 16

44 Citation impact 16 Zależność cytowania/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

45 Publikacje /p. cytowane Publikacje /p. cytowane 16 Zależność publikacje ogółem/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

46 Cytowania a forma [HL14] Cytowania otrzymane a forma wydawnicza (historia mediów po 1945 r.) dla cytowań >= half-life (14 lat) 600 Książki (Ks) 500 Artykuły z czasopism (Ar) Rozprawy z książek (Ak) 400 Fragmenty ksiązek (Fk) Cytowań Broszury (Br) N=23888 cytowań

47 Cytowania a forma [HL14] Książki Artykuły z czasopism Liczba cytowań Liczba cytowań Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Ar Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Rozprawy z książek Fragmenty książek Liczba cytowań Ak Fk Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich a Liczba cytowań

48 Cytowania a half-life Cytowania a half-life 100 cytowań 1000 Liczba cytowań 50 cytowań 14 lat cytowań 6 lat Cytowania 100% H H06 Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

49 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

50 Pola badawcze 1. Prasa polska do 1864 ( ) 2. Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska po Prasa polska za granicą 8. Radiofonia i telewizja 9. Teoria, metodologia bad. hist.-pras. 10. Opracowania ogólne Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) 600 Prasa polska za granicą 500 Prasa po 1989 Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

51 Fronty badawcze 17 Fronty badawcze historii mediów polskich (średnia ruchoma dla okresów 5-letnich) Prasa polska Prasa polska za granicą Prasa polska Prasa polska po 1989 r. 160 Trendy dla cytowań =< 14 lat (half-life) Prasa polska Prasa polska do 1864 r. Prasa polska Historia radiofonii i telewizji N=23888 cytowań

52 Prasa polska do 1864 r poz. 621 autorów 5075 cytowań

53 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej do (tylko Treść publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life (14 lat) i 6 lat 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

54 Dynamika wg form Dynamika wg form 1. Prasa Treść polska do 1864 r. publikacvje wyd. po 1945 r. cytowania dla >= half life (14 lat) Liczba cytowań Br Fk Ak Ar Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

55 Prasa do 1864 powiązania

56 Ważniejsze publikacje Lankau, Jan 1960 Tyrow icz, Marian 1979 Zaw adzki, Władysław 1961 Floryan, Władysław 1948 Marek, Franciszek Antoni 1972 Kaleta, Roman 1953 Syska, Henryk 1949 Łojek, Jerzy 1966 Straszew ska, Maria 1953 Łojek, Jerzy 1960 Ramotow ska, Franciszka 1971 Zajew ski, Władysław 1963 Inglot, Mieczysław 1966 Słomkow ska, Alina 1969 Homola, Irena 1968 Słomkow ska, Alina 1974 Tomaszew ski, Eugeniusz 1968 Homola, Irena 1960 Straszew ska, Maria 1959 Łojek, Jerzy 1959 Goriaczko-Borkow ska, Anna 1953 Kamolow a, Danuta 1963 Łojek, Jerzy 1965 Dulczew ski, Zygmunt 1957 Adamczyk, Jerzy 1956 Staniszew ski, Zdzisław 1960 Szczepaniec, Józef 1961 Kow alska, Aniela 1961 Kamionkow a, Janina 1970 Kallas, Marian 1971 Tyrow icz, Marian

57 Prasa do 1795 autorzy top18

58 Prasa do autorzy top14

59 Prasa do autorzy top15

60 Prasa do autorzy top15

61 Prasa polska poz. 981 autorów 7684 cytowań

62 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat 150 Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

63 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

64 Powiązania

65 Ważniejsze publikacje Prasa polska w latach Dunin-Wąsowicz, Krzysztof 1952 Cieślak, Tadeusz 1964 Myśliński, Jerzy 1970 Kmiecik, Zenon 1971 Butkiewicz, Tadeusz 1959 Myśliński, Jerzy 1982 Kmiecik, Zenon 1980 Cieślak, Tadeusz 1957 Czapliński, Marek 1974 Kmiecik, Zenon 1981 Perkowska, Teresa 1965 Lato, Stanisław 1963 Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubowska, Urszula 1988 Orzechowski, Marian 1975 Ratajewski, Jerzy 1972 Bukowski, Andrzej 1969 Przybylski, Henryk 1967 Glensk, Joachim 1970 Kmiecik, Zenon

66 Czoło frontu (HL14) 50 Prasa polska w latach Myśliński, Jerzy Kmiecik, Zenon 1980 Kmiecik, Zenon 1989 Kmiecik, Zenon Butkiew icz, Tadeusz 1959 Ratajew ski, Jerzy 1972 Czapliński, Marek Orzechow ski, Marian 1975 Ratajew ski, Jerzy Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubow ska, Urszula 1988 Cieślak, Tadeusz Myśliński, Jerzy 1970 Dunin-Wąsow icz, Krzysztof 1952 Tomicki, Jan Glensk, Joachim 1970 Myśliński, Jerzy 1974 Kmiecik, Zenon Romanow, Andrzej 1994 Notkow ski, Andrzej Banach, Jacek

67 Autorzy top 18

68 Prasa poz autorów 7338 cytowań

69 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

70 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

71 Powiązania

72 Ważniejsze publikacje Paczkow ski, Andrzej 1980 Pietrzak, Michał 1963 Notkow ski, Andrzej 1982 Paczkow ski, Andrzej 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Żółkiew ski, Stefan 1973 Władyka, Wiesław 1982 Paczkow ski, Andrzej 1971 Czarnow ska, Maria 1967 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Kow alak, Tadeusz 1971 Rudziński, Eugeniusz 1970 Meglicka, Maria 1968 Nałęcz, Daria 1982 Pepliński, Wiktor 1987 Notkow ski, Andrzej 1987 Mysłek, Wiesław 1966 Rudnicki, Szymon 1975 Brzoza, Czesław 1990 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Paczkow ski, Andrzej 1972 Władyka, Wiesław 1977 Machaliński, Zbigniew 1969 Rudziński, Eugeniusz 1968 Pelczarski, Jan 1958 Literatura polska w okresie międzyw ojennym. T Zieliński, Władysław 1972 Lechicki, Czesław 1973 Jakubow ska, Urszula 1984 Paczkow ski, Andrzej 1978 Pepliński, Wiktor 1978 Socha, Irena

73 Czoło frontu (HL14) 60 Notkow ski, Andrzej 1982 Pietrzak, Michał 1963 Paczkowski, Andrzej Paczkow ski, Andrzej 1980 Pepliński, Wiktor 1987 Paczkow ski, Andrzej 1971 Żółkiew ski, Stefan 1973 Paczkow ski, Andrzej 1970 Rudziński, Eugeniusz 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Meglicka, Maria 1968 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Władyka, Wiesław 1982 Brzoza, Czesław 1990 Nałęcz, Daria 1982 Notkow ski, Andrzej 1987 Czarnow ska, Maria 1967 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Kamińska-Szmaj, Irena 1994 Kow alak, Tadeusz 1971 Długajczyk, Edw ard 1990 Paczkow ski, Andrzej 1972 Socha, Irena 1986 Notkow ski, Andrzej 1997 Rudziński, Eugeniusz 1969 Rudnicki, Szymon 1975 Paczkow ski, Andrzej 1978 Notkow ski, Andrzej 1978 Pietrzak, Michał 1963 Notkowski, Andrzej 1982 Pepliński, Wiktor

74 Autorzy top 15

75 Prasa poz. 389 autorów 5196 cytowań

76 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

77 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

78 Powiązan ia

79 Ważniejsze publikacje Jarow iecki, Jerzy 1980 Przygoński, Antoni 1966 Lew andow ska, Stanisław a 1982 Golka, Bartłomiej 1960 Hirsz, Zbigniew Jerzy Jarow iecki, Jerzy 1980 Golka, Bartłomiej 1975 Hirsz, Zbigniew Jerzy 1977 Bartoszew ski, Władysław 1961 Mazur, Grzegorz Wycech, Czesław 1971 Cieślak, Tadeusz 1969 Dobroszycki, Lucjan 1967 Adamczyk, Mieczysław 1982 Głow acki, Teofil Słomkow ska, Alina 1976 Wójcik, Władysław a 1988 Mulak, Jan 1964 Cieślikow a, Agnieszka J

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad T. XV (2012) Z. 1 (29) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ DOI: 10.2478/v10272-012-0008-8 History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad Kierunki badań

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE

KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE KWARTALNIK OŒRODKA BADAÑ PRASOZNAWCZYCH UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI PRASOZNAWCZE (ROCZNIK LIV JAKO KONTYNUACJA PRASY WSPÓ CZESNEJ I DAWNEJ Z LAT 1958 1959) Nr 3 4 (207 208) Kraków 2011 Nr indeksu 38364 PL

Bardziej szczegółowo

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH

BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY ANETA DRABEK BIBLIOMETRYCZNA ANALIZA CZASOPISM NAUKOWYCH W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH PRACA DOKTORSKA NAPISANA POD KIERUNKIEM PROF. DR HAB. IRENY MARSZAKOWEJ-SZAJKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ

T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ T. VII (2004) Z. 2(14) ROCZNIK ISSN 1509-1074 HISTORII PRASY POLSKIEJ Bibliography Bibliografia of Publications publikacji o prasie on the Press in 2002 za rok 2002 Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZENA Sylabus na rok

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE SYLABUSY PRZEDMIOTÓW INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO STUDIA UZUPEŁNIAJĄCE MAGISTERSKIE, NIESTACJONARNE 1. Nazwa u Badania rynku książki Wydział Filologiczny, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK PRASOZNAWCZY

ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROCZNIK PRASOZNAWCZY INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ROCZNIK PRASOZNAWCZY ROK V/2011 Sosnowiec 2011 RADA REDAKCYJNA Marian Gierula (redaktor naczelny) Michał Kaczmarczyk (sekretarz) Aleksander

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMA, PRASA I PRASOZNAWSTWO

CZASOPISMA, PRASA I PRASOZNAWSTWO ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO CZASOPISMA, PRASA I PRASOZNAWSTWO POD REDAKCJĄ AGNIESZKI BAJOR nr 1 (10) N o w a B i b l i o t e k a 2012, nr 1 (10) SPIS

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011

INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 KIELCE 2010-2011 OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych

Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych NAUKA 3/2014 117-140 EMANUEL KULCZYCKI* Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych 1. Wprowadzenie Parametryzacja jednostek naukowych przeprowadzona w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKA GŁÓWNA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KRAKOWIE BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 KRAKÓW 2006 Redagują: Elżbieta Budkiewicz, Renata Mro czek, Mał go rza ta Na hot ko. Adres redakcji: Akademia Wychowania

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE MEDIA LOKALNE I REGIONALNE W ŚWIETLE ANALIZ STATYSTYCZNYCH

MAŁOPOLSKIE MEDIA LOKALNE I REGIONALNE W ŚWIETLE ANALIZ STATYSTYCZNYCH 1 Władysław Marek Kolasa, Artur Paszko MAŁOPOLSKIE MEDIA LOKALNE I REGIONALNE W ŚWIETLE ANALIZ STATYSTYCZNYCH 1. MAŁOPOLSKI RYNEK MEDIALNY NA TLE KRAJU Małopolski region medialny, jakkolwiek ustępuje stołecznemu

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla

Instytut Historii. Polskiej Akademii Nauk. Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku. im. Tadeusza Manteuffla Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk Najważniejsze osiągnięcia w 2014 roku PLAN BADAŃ INSTYTUTU HISTORII PAN NA LATA 2014-2016: I. Prace naukowo-dokumentacyjne 1. Biografistyka

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Justyna Maczuga, Jolanta Przyłuska Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Dział Zarządzania Wiedzą Wykorzystanie bazy Web of Science do analizy bibliometrycznej publikacji pracowników Instytutu Medycyny Pracy

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972

KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA. Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972 KWARTALNIK OŚRODKA BADAŃ PRASOZNAWCZYCH RSW PRASA Zeszyty PRASOZNAWCZE NR 4 (54) R. XIII KRAKOW 1972 ïiaua KiüDAKCYJNA Tadeusz Galiński (Warszawa), Michał Hofman (Warszawa), Józef Kądzielski (Warszawa),

Bardziej szczegółowo

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE.

ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. 1 ZBIGNIEW OSIŃSKI NAUCZANIE HISTORII W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W POLSCE W LATACH 1944-1989. UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE ORAZ IDEOLOGICZNO-POLITYCZNE. LUBLIN 2010 2 Wydanie drugie, poprawione i rozszerzone.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11

3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11 3 Od redakcji felieton 5 W krzywym zwierciadle: Polska drugim Harvardem Grzegorz Myśliwiec, Paweł Garczyński metody, formy i programy kształcenia 11 Społeczeństwo informacyjne często (nie)zadawane pytania

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej

Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY, 8,, s. 6 68 Analiza międzynarodowych czasopism geograficznych ze szczególnym uwzględnieniem geografii społeczno-ekonomicznej Analysis of international geographical journals with

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013

PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU. Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU PAŃSTWOWY INSTYTUT NAUKOWY INSTYTUT ŚLĄSKI W OPOLU W 2012 ROKU Sprawozdanie z działalności i plan pracy na rok 2013 Opole 2013 Redakcja: Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo