W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań"

Transkrypt

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

2 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

3 Historia prasy polskiej a źródła

4 Historiografia w ISI Wybrane tematy historyczne wg kraju publikacji wg Science Citation Index [liczba publikacji] USA - 19,7% Anglia - 16,9% Kanada - 7,8% Niemcy - 6,5% Francja - 5,1% Polska - 0,2% Izrael - 0,4% Inni razem - 43% USA Inne USA Izrael ,6% Inne Anglia USA Niemcy ,6% Inne Anglia USA Francja ,9% Inne USA Polska ,0% "Second world war" "Jew or Jewish" "Germany" "France" "Poland or Polish" "Hitler" Inne USA USA Anglia Kanada Niemcy Francja Polska Izrael Inne Źródło: Science Citation Index [filtr: subject area history]: topic="second world war" 1481 poz.; "jew OR jewish" 5809 poz.; "germany" poz.; "france" poz.; "poland OR polish" 5287 poz.

5 ISI geografia źródeł 2010 A&HCI indeksuje 260 czasopism w kategorii history. W tym 2 polskie: Acta Poloniae Historica (od lat 80.) i Kwartalnik Historii Żydów od 2009 (wśród 43 pism polskich indeksowanych w systemie WoS)

6 Bazy ISI a historia - wnioski Źródła ISI są dla historiografii niereprezentatywne: 1. geograficznie Silna nadreprezentacja (USA, UK) Polska 0,1-0,6% 2. formalnie brak książek nadmiar recenzji Polska = 73,6% 3. tematycznie niewielki odsetek historii mediów 0,38%

7 Scopus - wszystkie dziedziny

8 Scopus historia (zbyt niska reprezentacja)

9 Historiografia wg państw - dane prawdopodobne Książka historyczna i geograficzna na świecie w 1995 r. Switzerland 817 1% Sweden % Poland 1087 Norway 2% % Finland 1134 India 2% % Iran % Canada % Denmark % Brazil % Hungary 725 1% Korea % Russia % Pozostali razem % Japan % Spain % France % Italy % United Kingdom % Germany % United States % Źródło: Obliczenia własne na podst. Book production: Number of titles by UPC classes [dane za 1995 rok]. UNESCO Institute for Statistics [Data Center] raport z bazy - [ ]

10 Historiografia polska w IBHS Publikacje polskie na łamach International Bibliography of Historical Sciences ,00% 500 5,26% 5,00% 4,64% ,66% 3,12% 3,78% 3,23% 4,00% 3,41% 3,00% ,00% 1,49% 1,62% 2,52% 1,97% 2,40% 1,21% 1,59% 0,87% 1,81% 2,47% 2,34% 1,93% 2,00% 1,00% 0 0,42% 0,22% 0,00% Liczba publikacji polskich % publikacji polskich * 1961* / / Źródło: obliczenia własne. * Dane interpolowane Polscy redaktorzy w IBHS (M.Handelsman, J.Baumgart, W.Bieńkowski)

11 Forma wydawnicza w historii Dominujące formy piśmiennicze w historiografii ( ) Książki Artykuły N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin-New York ) (Part 4. Press)

12 Historia mediów a kraj i język publikacji Publikacje z zakresu historii mediów w światowym obiegu naukowym ( ) [wg miejsca wydania i języka] Język narodowy Inne języki Niemcy Francja Stany Zjednoczone Wielka Brytania Włochy Polska ZSRR/Rosja Holandia* Węgry Szwajcaria [niem.] ** Hiszpania Szwecja Inni razem N=2511 (1531 książek i 980 artykułow). Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin- London-New York ) [Part 4. Press]; * Holandia - 33 poz. ang.; ** Szwajcaria - 21 poz. fr.

13 Historia mediów na świecie wg państw Szw ecja; 38; 2% Inni razem; 340; 14% Niemcy; 391; 16% Hiszpania; 48; 2% Szw ajcaria; 51; 2% Węgry; 60; 2% Francja; 336; 13% Holandia; 81; 3% Związek Radziecki; 117; 5% Polska; 178; 7% Włochy; 233; 9% Stany Zjednoczone; 329; 13% Wielka Brytania; 309; 12%

14 Kontekst międzynarodowy - wnioski 1. Historiografia jest silnie spolaryzowania: formalnie (duża rola książki, nie artykułu) językowo (dominuje język narodowy) regionalnie (dominują badania narodowe) 2. Najbardziej relewantnym źródłem międzynarodowym w zakresie historii jest International Bibliography of Historical Sciences (od 1926) 3. Historiografia z przyczyn obiektywnych wymyka się rzetelnej rejestracji na poziomie międzynarodowym 4. Międzynarodowe indeksy cytowań nie nadają się do analizy nauk historycznych.

15 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

16 Badania własne ( ) 2010) 1. Stworzono własną selekcyjną bazę danych ICHMP [Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich]: Zasięg chron.: [2004] Zasięg form.: wszystkie rodzaje dokumentów Zakres tematyczny: historia mediów (w otoczeniu szeroko pojętego medioznawstwa). 2. Dodano cytowania (głównie dla historii) 3. Przeprowadzono analizy strukturalne

17 ICHMP - metodologia Źródła Baza danych Tworzenie referencji typowanie selekcja weryfikacja scalanie 36 źródeł PBAWoŚMK, BHP PBB i in. N=23781 opisów 9592 autorów 4999 recenzji N N N N ujednolic. klasyfikacja Typowanie Tworzenie powiązań Pełny tekst PDF 6880 pozycji cytujących Uzupełnianie

18 ICHMP typowy rekord

19 ICHMP - selekcja 1. Poziom selekcji zbliżony do stosowanego w Polskiej Bibliografii Wiedzy o Środkach Komunikowania Masowego (część adnotowania) naukowe lub dokumentacyjne (100%) inne (selekcja) 2. Rozpisywanie opisów wielopoziomowych 3. Ujednolicanie zapisów (autorzy, tyt. czasop. i in.) 4. Klasyfikacja (fasetowa)

20 ICHMP - zawartość Charakterystyka tematyczna Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich Socjologia 2890 poz. 12% Organizacja i inne 2135 poz. 9% Język 1451 poz. 6% Ekonomika 522 poz. 2% Prawo 863 poz. 4% Historia poz. 67%

21 Historia mediów - podział Historia w ICHMP Historia radia i telew izji; 581 Historia prasy zagranicznej; 1451 Teoria, metodologia; 801 Historia prasy - oprac. ogólne; 1274 Historia prasy - oprac. szczegółow e; 11813; 74%

22 Historia oprac. szczegółowe Opracowania szczególowe wg chronologii Emigracja % Okres po % Okres do % Okres % Okres % Okres % Okres % % Okres % Okres %

23 Polskie publikacje medioznawcze Polskie publikacje medioznawcze

24 Początki 25 Polskie publikacje medioznawcze (394 poz.) Polskie publikacje medioznawcze (511 poz.)

25 Instytucjonalizacja Polskie publikacje prasoznawcze wg dziedzin (22875 poz.) 1200 Prawo 1000 Ekonomika 800 Język Socjologia 600 Organizacja i inne 400 Historia Prawo Ekonomika 200 Historia

26 Łączna objętość Łączna objętość polskich publikacji prasonawczych ( strony)

27 Główne formy wypowiedzi Główne formy wypowiedzi 15 Głowne formy wypowiedzi w publikacjach historycznych (historia mediów po 1945 r.) 700 Opracowania Inne razem N=15041 Inne: bibliografie tyt. 420, bibliogr. zaw. 480, wspomnienia 661 oraz dok. archiw., antologie, księgi okolicznościowe

28 Historia szczegółowa po 1945 Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) Prasa polska za granicą Prasa Prasa po Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

29 Korelacje czasopisma pol Czasopisma wszystkich typów Czasopisma naukowe 5000 PKB [mld $]*10 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma naukowe) 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma wszystkich typów) okr. śr. ruch. (PKB [mld $]*10)

30 Korelacje książki pol. Liczba książek wydawnch w Polsce (liczba tytułow) Książki W tym książki historyczne (x10) W tym książki naukowe Źródło: Ruch Wydaw niczy w Liczbach 2004, tab. 40

31 Statystyka druków - ograniczenia 1. Badania statystyki produkcji naukowej jakkolwiek są użyteczne, to ich moc wyjaśniająca jest ograniczona do w zasadzie tylko analizy rozkładów (język, forma, tematyka, chronologia itp.). 2. W efekcie pozwalają jedynie na klasyfikowanie obiektu badań oraz umożliwiają co najwyżej szukania korelacji do wyników innych badań (np. socjologicznych). 3. Badania te opierają się na dyskusyjnym założeniu, że ilość=jakość

32 Bibliometria strukturalna Analiza cytowań pozwala wprowadzić do badań nową zmienną wartość publikacji mierzoną liczbą wskazań; Cytowanie przypomina permanentne badania ankietowe wśród kompetentnych respondentów (publikujących badaczy) Bezrefleksyjne zliczanie cytowań nie może jednak stać się bezpośrednią miarą jakości ze względu kilka komponentów znaczeniowych aktu cytowania: związek kognitywny, autorytet, moda, czynnik społeczny, oraz zależności wewnątrz zbioru (np. reprezentatywności).

33 Bibliometria oprac. I. Marshakova-Shaikevich P. Nowak M. Skalska-Zlat E. Garfield Inni

34 Powody cytowania (E. Garfield) 1. Składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych; 2. Składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych 3. Wykorzystywanie metod, pojęć, idei z cudzych prac; 4. Dostarczanie tła lekturowego; 5. Poprawianie własnej wcześniejszej pracy; 6. Poprawianie prac innych autorów; 7. Krytyka poprzedniej pracy; 8. Konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń; 9. Zapowiedź przyszłych prac; 10. Dostarczanie informacji o pracach mało znanych 11. Potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów; 12. Wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię; 13. Wskazanie publ. tworzących terminy później powsz. używane; 14. Przeciwstawienie się cudzym ideom; 15. Zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa ** Problem autocytowań

35 Ilość jakość - autorytet W.W. Nalimow, Z.M. Mulczenko: Naukometria. Warszawa 1971

36 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

37 Prezentacja badań [ICHMP] Liczba dokumentów: W tym historia: Liczba cytowań: (w tym 3985 autocytowań) W tym (bez autocytowań) historia historia (poz. wydane po 1945)

38 Cytowania razem (historia) 16 Cytowania i liczba publikacji (tylko historia po 1945 r.) Publikacji ogółem Liczba cytowań Dane: cytowan; publikacji

39 Publikacje cytowane i nie cytowane Publikacje cytowane i nie cytowane Historia mediów - publikacje cytowanie i nie cytowane % % 70% 78% 79% % 70% 72% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 63% 60% % 57% 55% 53% % 43% 39% 30% 27% 24% 45% 40% 37% 35% 31% 59% 51% 41% 63% 59% 56% 52% 48% 44% 41% 37% 0% Cytowane [n] Nie cytowane [n] Cytowane [%] Nie cytowane [%] Średnia liczba publikacji cytowanych 13

40 Wskaźniki i problemy Wskaźniki i problemy 16 Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [100% cytowań] 1800 Liczba cytowań 18,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych 1400 Cytowania/Publikacji cytowanych 14, Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji cytowanych 12,0 10, , , , ,0 0 0, N=46152 cytowań; publikacji

41 Poślizg cytowań Rok Treść cytowania a rok publikacji - poślizg w latach (tylko historia mediów)

42 Half-life life 16 Half-life dla historii mediów - tylko publikacje wydane po 1945 r. [%%] 100,00% Liczba uzyskanych cytowań [% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 6 lat 22% cytowań = lata lat 38% cytowań = lata lata 100% cytowań = lat 51% cytowań = lata Opóźnienie [lat]

43 Wskaźniki po korekcie half-life life Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [half-life 14] 900 Liczba cytowań 40,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji t h 30,0 25,0 20, , , ,0 0 0, N=23888 cytowań; 5972 publikacji 16

44 Citation impact 16 Zależność cytowania/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

45 Publikacje /p. cytowane Publikacje /p. cytowane 16 Zależność publikacje ogółem/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

46 Cytowania a forma [HL14] Cytowania otrzymane a forma wydawnicza (historia mediów po 1945 r.) dla cytowań >= half-life (14 lat) 600 Książki (Ks) 500 Artykuły z czasopism (Ar) Rozprawy z książek (Ak) 400 Fragmenty ksiązek (Fk) Cytowań Broszury (Br) N=23888 cytowań

47 Cytowania a forma [HL14] Książki Artykuły z czasopism Liczba cytowań Liczba cytowań Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Ar Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Rozprawy z książek Fragmenty książek Liczba cytowań Ak Fk Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich a Liczba cytowań

48 Cytowania a half-life Cytowania a half-life 100 cytowań 1000 Liczba cytowań 50 cytowań 14 lat cytowań 6 lat Cytowania 100% H H06 Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

49 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

50 Pola badawcze 1. Prasa polska do 1864 ( ) 2. Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska po Prasa polska za granicą 8. Radiofonia i telewizja 9. Teoria, metodologia bad. hist.-pras. 10. Opracowania ogólne Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) 600 Prasa polska za granicą 500 Prasa po 1989 Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

51 Fronty badawcze 17 Fronty badawcze historii mediów polskich (średnia ruchoma dla okresów 5-letnich) Prasa polska Prasa polska za granicą Prasa polska Prasa polska po 1989 r. 160 Trendy dla cytowań =< 14 lat (half-life) Prasa polska Prasa polska do 1864 r. Prasa polska Historia radiofonii i telewizji N=23888 cytowań

52 Prasa polska do 1864 r poz. 621 autorów 5075 cytowań

53 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej do (tylko Treść publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life (14 lat) i 6 lat 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

54 Dynamika wg form Dynamika wg form 1. Prasa Treść polska do 1864 r. publikacvje wyd. po 1945 r. cytowania dla >= half life (14 lat) Liczba cytowań Br Fk Ak Ar Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

55 Prasa do 1864 powiązania

56 Ważniejsze publikacje Lankau, Jan 1960 Tyrow icz, Marian 1979 Zaw adzki, Władysław 1961 Floryan, Władysław 1948 Marek, Franciszek Antoni 1972 Kaleta, Roman 1953 Syska, Henryk 1949 Łojek, Jerzy 1966 Straszew ska, Maria 1953 Łojek, Jerzy 1960 Ramotow ska, Franciszka 1971 Zajew ski, Władysław 1963 Inglot, Mieczysław 1966 Słomkow ska, Alina 1969 Homola, Irena 1968 Słomkow ska, Alina 1974 Tomaszew ski, Eugeniusz 1968 Homola, Irena 1960 Straszew ska, Maria 1959 Łojek, Jerzy 1959 Goriaczko-Borkow ska, Anna 1953 Kamolow a, Danuta 1963 Łojek, Jerzy 1965 Dulczew ski, Zygmunt 1957 Adamczyk, Jerzy 1956 Staniszew ski, Zdzisław 1960 Szczepaniec, Józef 1961 Kow alska, Aniela 1961 Kamionkow a, Janina 1970 Kallas, Marian 1971 Tyrow icz, Marian

57 Prasa do 1795 autorzy top18

58 Prasa do autorzy top14

59 Prasa do autorzy top15

60 Prasa do autorzy top15

61 Prasa polska poz. 981 autorów 7684 cytowań

62 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat 150 Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

63 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

64 Powiązania

65 Ważniejsze publikacje Prasa polska w latach Dunin-Wąsowicz, Krzysztof 1952 Cieślak, Tadeusz 1964 Myśliński, Jerzy 1970 Kmiecik, Zenon 1971 Butkiewicz, Tadeusz 1959 Myśliński, Jerzy 1982 Kmiecik, Zenon 1980 Cieślak, Tadeusz 1957 Czapliński, Marek 1974 Kmiecik, Zenon 1981 Perkowska, Teresa 1965 Lato, Stanisław 1963 Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubowska, Urszula 1988 Orzechowski, Marian 1975 Ratajewski, Jerzy 1972 Bukowski, Andrzej 1969 Przybylski, Henryk 1967 Glensk, Joachim 1970 Kmiecik, Zenon

66 Czoło frontu (HL14) 50 Prasa polska w latach Myśliński, Jerzy Kmiecik, Zenon 1980 Kmiecik, Zenon 1989 Kmiecik, Zenon Butkiew icz, Tadeusz 1959 Ratajew ski, Jerzy 1972 Czapliński, Marek Orzechow ski, Marian 1975 Ratajew ski, Jerzy Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubow ska, Urszula 1988 Cieślak, Tadeusz Myśliński, Jerzy 1970 Dunin-Wąsow icz, Krzysztof 1952 Tomicki, Jan Glensk, Joachim 1970 Myśliński, Jerzy 1974 Kmiecik, Zenon Romanow, Andrzej 1994 Notkow ski, Andrzej Banach, Jacek

67 Autorzy top 18

68 Prasa poz autorów 7338 cytowań

69 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

70 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

71 Powiązania

72 Ważniejsze publikacje Paczkow ski, Andrzej 1980 Pietrzak, Michał 1963 Notkow ski, Andrzej 1982 Paczkow ski, Andrzej 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Żółkiew ski, Stefan 1973 Władyka, Wiesław 1982 Paczkow ski, Andrzej 1971 Czarnow ska, Maria 1967 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Kow alak, Tadeusz 1971 Rudziński, Eugeniusz 1970 Meglicka, Maria 1968 Nałęcz, Daria 1982 Pepliński, Wiktor 1987 Notkow ski, Andrzej 1987 Mysłek, Wiesław 1966 Rudnicki, Szymon 1975 Brzoza, Czesław 1990 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Paczkow ski, Andrzej 1972 Władyka, Wiesław 1977 Machaliński, Zbigniew 1969 Rudziński, Eugeniusz 1968 Pelczarski, Jan 1958 Literatura polska w okresie międzyw ojennym. T Zieliński, Władysław 1972 Lechicki, Czesław 1973 Jakubow ska, Urszula 1984 Paczkow ski, Andrzej 1978 Pepliński, Wiktor 1978 Socha, Irena

73 Czoło frontu (HL14) 60 Notkow ski, Andrzej 1982 Pietrzak, Michał 1963 Paczkowski, Andrzej Paczkow ski, Andrzej 1980 Pepliński, Wiktor 1987 Paczkow ski, Andrzej 1971 Żółkiew ski, Stefan 1973 Paczkow ski, Andrzej 1970 Rudziński, Eugeniusz 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Meglicka, Maria 1968 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Władyka, Wiesław 1982 Brzoza, Czesław 1990 Nałęcz, Daria 1982 Notkow ski, Andrzej 1987 Czarnow ska, Maria 1967 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Kamińska-Szmaj, Irena 1994 Kow alak, Tadeusz 1971 Długajczyk, Edw ard 1990 Paczkow ski, Andrzej 1972 Socha, Irena 1986 Notkow ski, Andrzej 1997 Rudziński, Eugeniusz 1969 Rudnicki, Szymon 1975 Paczkow ski, Andrzej 1978 Notkow ski, Andrzej 1978 Pietrzak, Michał 1963 Notkowski, Andrzej 1982 Pepliński, Wiktor

74 Autorzy top 15

75 Prasa poz. 389 autorów 5196 cytowań

76 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

77 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

78 Powiązan ia

79 Ważniejsze publikacje Jarow iecki, Jerzy 1980 Przygoński, Antoni 1966 Lew andow ska, Stanisław a 1982 Golka, Bartłomiej 1960 Hirsz, Zbigniew Jerzy Jarow iecki, Jerzy 1980 Golka, Bartłomiej 1975 Hirsz, Zbigniew Jerzy 1977 Bartoszew ski, Władysław 1961 Mazur, Grzegorz Wycech, Czesław 1971 Cieślak, Tadeusz 1969 Dobroszycki, Lucjan 1967 Adamczyk, Mieczysław 1982 Głow acki, Teofil Słomkow ska, Alina 1976 Wójcik, Władysław a 1988 Mulak, Jan 1964 Cieślikow a, Agnieszka J

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

Turniej przedolimpijski

Turniej przedolimpijski Turniej przedolimpijski 27-29.04.1988r. mecze eliminacyjne do XXIV Igrzysk Olimpijskich Seul `88 Skład osobowy Kierownictwo: Antoni Karwacki Andrzej Żołądkowski Marek Cichy Grzegorz Mulkowski Jerzy Smorawiński

Bardziej szczegółowo

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015 i wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki Dr Sergey Yatsunenko Dane wdrożenia TRIZ w firmach, kategorie: 1 firma nie korzysta z metodologii TRIZ 2 firma słyszała

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy FILIA w INOWROCŁAWIU ul. Narutowicza 47 tel. (052) 357-44-09 e-mail: bpino@poczta.fm TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO BIBLIOGRAFIA / WYDAWNICTWA ZWARTE W WYBORZE

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole

Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją - bezpieczeństwo w szkole Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 17/2, 130-133

Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 17/2, 130-133 Adamczyk, Mieczysław "Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej" z. 1-8, pod red. J. Centkowskiego, A. Słomkowskiej, Warszawa 1971-1976 : [recenzja] Kwartalnik Historii Prasy Polskiej

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012

Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 Polskie Towarzystwo Statystyczne 1912 2012 KONGRES STATYSTYKI POLSKIEJ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100 LECIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO Poznań 18 20 kwietnia 2012 roku Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Maria Próchnicka Marta Skalska-Zlat. Nauka o informacji a naukoznawstwo: siła a powiąza. zań

Maria Próchnicka Marta Skalska-Zlat. Nauka o informacji a naukoznawstwo: siła a powiąza. zań Maria Próchnicka Marta Skalska-Zlat Nauka o informacji a naukoznawstwo: siła a powiąza zań X KRAJOWE FORUM INFORMACJI NAUKOWEJ I TECHNICZNEJ Zakopane, 22 25 września 2009 Podstawowe założenia badawcze

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon. Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Co nowego w ekonomii sprawdź BazEkon Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zawartość Adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Cytowania wyzwania i problemy

Cytowania wyzwania i problemy V Konferencja Uczelniana Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 5 czerwca 2014 r. Cytowania wyzwania i problemy Biblioteka Główna UEP Agnieszka Dolińska Joanna Gryt Dorota Wojewoda Bibliometria

Bardziej szczegółowo

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański

Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański Dr Barbara Klassa Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii Instytut Historii Uniwersytet Gdański 1. Przedmiot: Historia historiografii Rok: IV Semestr: VII Studia: stacjonarne 2. Ilość godzin:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna

INFORMATOLOGIA. PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna INFORMATOLOGIA PNOK 2013/2014 Dominika Paleczna TROCHĘ HISTORII PRAPOCZĄTKI Katalogi - od starożytności Katalogi centralne - od późnego średniowiecza, np. bibliotek klasztornych Bibliografie - od XV w.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w GRYBOWIE z dnia 21 czerwca 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich Działając na podstawie 19 ust. 5 Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu Filia w Gorlicach ul. Wróblewskiego 10 38-300 Gorlice tel. 0-18 35 215 70 e-mail bibped@vp.pl Szkoła i nauczyciele przyszłości : Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz

Trzeba pomóc. Krystyna Lachowicz Krystyna Lachowicz Trzeba pomóc cz. I Po kilkudziesięciu latach przerwy, w 1989 roku znów zaczęły ukazywać się niezależne, polskie gazety na Wschodzie. Głos znad Niemna, tygodnik Związku Polaków na Białorusi

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 113/2015 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012

Analiza ilościowo-jakościowa na podstawie publikacji z okresu od 01-12-2012 do 31-12-2012 na podstawie publikacji z okresu od 1-12-212 do Niniejszy raport został oparty na 49 przekazach z okresu od 1-12-212 do wyszukanych w katalogach: Mam kota na punkcie. Raport zawiera ogólne dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV

REV 2013-2018. Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV Lp. Imię i nazwisko E-mail Telefon Lokalizacja Nr REV 1 Adamiczka Jerzy jerzy.adamiczka@aimproperty.pl 601-772-009 Wrocław REV-PL/PFVA/2013/147 2 Bablok Andrzej bablok@pronet.com.pl 32/205-12-62 Katowice

Bardziej szczegółowo

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipusz za 2011 rok. Na podstawie art.37 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z póź. zm.)wójt Gminy Lipusz podaje do

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem

OBWIESZCZENIE. Nr działki przed podziałem WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 22 sierpnia 2013 roku WIŚ-III.747.3.9.2013.BG1 OBWIESZCZENIE Niniejszym, na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe

Literatura podstawowa. Literatura uzupełniająca. Nowe podejście systemowe Literatura podstawowa Adamowski J., (red.), (2008), Wybrane zagraniczne systemy medialne, Warszawa: WAiP Dobek-Ostrowska B., (2007), Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa,

Bardziej szczegółowo

Zawody Grupy Powszechnej DKS "CZAK" LOK-DZW

Zawody Grupy Powszechnej DKS CZAK LOK-DZW Pistolet Sportowy Jawor 30.03.2014 1. Zając Józef CZAK 91 2. Haraszkiewicz Robert CZAK 87 3. Przgrodzki Marian CZAK 86 4. Bem Jarosław CZAK 85 5. Gajek Marcin CZAK 85 6. Szreder Andrzej CZAK 85 7. Szabliński

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY SZEMUD Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano 33. Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Pomoc PCK jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945 zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie

WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 17 listopada 2014r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Popowie WYBORY DO RADY GMINY POPÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Popów sporządzony dnia 7 listopada 0r. Gminną Komisję Wyborczą w Popowie I. Dla wyboru Rady Gminy Popówutworzono okręgów wyborczyc każdym okręgu

Bardziej szczegółowo

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji

01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Dokumentował/a: imię i nazwisko studenta Źródło cytujące: 01. Rodzaj publikacji artykuł, recenzja, sprawozdanie, wywiad 01.1 Język publikacji Nazwa języka, np. polski 02. Autor/autorzy publikacji Nazwisko/imiona/(rodzaj

Bardziej szczegółowo

XIV. Akcjonariusze Grupy PSB S.A. licencjonowani kupcy centrum BUDOWLANE Centrum Budowlane PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE P. P. H. U OPOCZNO MEJPOL BUDOWNICTWO, ENERGIA ODNAWIALNA, TELEFONIA, NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Panel. 07-06-2008-07-06-2009 Porównanie z: Witryna. 51 668 Odwiedziny. 47,74% Wskaźnik odrzuceń. 232 442 Odsłony stron

Panel. 07-06-2008-07-06-2009 Porównanie z: Witryna. 51 668 Odwiedziny. 47,74% Wskaźnik odrzuceń. 232 442 Odsłony stron Panel 07-06-8-07-06-9 9 czerwca 20 12 lipca 8 14 sierpnia 2 16 września 2 19 październi 21 listopada 24 grudnia 20 26 stycznia 2 28 lutego 2 kwietnia 20 5 maja 9 7 czerwca 20 51 668 47,74% Wskaźnik odrzuceń

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI:

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA LUB OPIEKUNA NAUKOWEGO W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Gabriela Waliszewska Ilona Niewczas KONKURS

Bardziej szczegółowo

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski
2. premier Donald Tusk
3. Waldemar Pawlak
4. Elżbieta Bieokowska
5.

Rząd Polski. 1. prezydent Bronisław Komorowski<br> 2. premier Donald Tusk<br> 3. Waldemar Pawlak<br> 4. Elżbieta Bieokowska<br> 5. Rząd Polski 1. prezydent Bronisław Komorowski 2. premier Donald Tusk 3. Waldemar Pawlak 4. Elżbieta Bieokowska 5. Michał Boni 6. Jolanta Fedak 7. Adam Giersz 8. Cezary Grabarczyk

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego.

Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. BIBLIOGRAFIA WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI OGŁOSZONYCH DRUKIEM PRZEZ PRACOWNIKÓW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ARCHIWALNEJ Maria Baran Archiwalia organów kontroli administracji wojskowej okresu międzywojennego. [W:] Wybrane

Bardziej szczegółowo

IV Puchar Magurki w Biegach Narciarskich Otwrtych Śladami ArcyksięŜnej Marii Teresy

IV Puchar Magurki w Biegach Narciarskich Otwrtych Śladami ArcyksięŜnej Marii Teresy Wyniki Oficjalne Biegu M 1948 i starsi 11.500 m 1 113 Gorzołka Paweł 1942 Jaworzynka 34:59,0 2 117 Gorzołka Jan 1946 Jaworzynka 42:45,0 3 104 Mazur Waldemar 1947 Czeladź 45:16,0 4 119 Kobielusz Michał

Bardziej szczegółowo

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104.

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. sporządzony

Bardziej szczegółowo

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Nasze wczoraj, dziś i jutro konferencja bibliotek poznańskich 10 września 2014 roku Bazy tworzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Dorota Wojewoda Biblioteka Główna UEP, Sekcja

Bardziej szczegółowo

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A"

Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora A Protokół klasyfikacji indywidualnej sektora "A" 1 Koło 55 Sosnowiec Niwka JĘDRYSIK Wojciech I 3 3 545 1,0 2 Koło 72 Zamet PLEWNIA Gerard I 13 3 485 2,0 3 Koło 14 Sośnica KOSSOWSKI Bogusław I 14 3 440 3,0

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Historia pieniądza. zestawienie bibliograficzne w wyborze. Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Historia pieniądza zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Bożena Lewandowska Kielce 2010 2 Historia pieniądza na świecie wydawnictwa zwarte

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU

PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU PUBLIC RELATIONS W KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM I MARKETINGU SERIA mediapoczątku XXIw. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego TOM 7 Komitet redakcyjny Janusz W. Adamowski, Jerzy Bralczyk, Michał

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 13:10:44 Numer KRS: 0000081647 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna

Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna Podręcznik Lp. Przedmiot Klasa Klasa Zawód Tytuł programu nauczania Wydawnictwo Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia MEN/Rok dopuszczenia Język polski

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji

Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Baza danych AGRO 16 lat działalności na rzecz nauki i edukacji Mariusz Polarczyk, Renata Tomaszewska Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pol@up.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15

4. CYMANN Helena, lat 62, zam. Tczew zgłoszona przez KWW KOCIEWSKI KLUB REGIONALNY - lista nr 15 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tczewie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tczewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej.

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej. Co to jest bibliografia? Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu itp.), które

Bardziej szczegółowo

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r.

Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lista członków Stowarzyszenia LGD Beskid Gorlicki stan na dzień 31.12.2014r. Lp. Nazwisko Imię Reprezentowana instytucja / organizacja Sektor 1. Abram Józef społeczny 2. Abram Jerzy KORONKA BOBOWA Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki

PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki PRO GRAMY PRACA-ŻYCIE z teorii i praktyki redakcja naukowa STANISŁAWA BORKOWSKA Warszawa 2011 SŁOWO WSTĘPNE 13 Rozdział I ILE PRACY, ILE ŻYCIA POZA NIĄ? 16 1. Miejsce pracy w życiu człowieka; dynamika

Bardziej szczegółowo

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889

Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681. L. uprawnionych 39917. L. uprawnionych - A 39889 WSTĘPNE WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Frekwencja 27,12% Łączna liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy okręgowe 10681 L. uprawnionych 39917 L. uprawnionych - A 39889 L. uprawnionych

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza

zapraszają do udziału w IV Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych Warsztat młodego badacza Samorząd Doktorantów Akademii Pedagogiki Specjalnej, Rada Doktorantów Wydziału Pedagogicznego UW, Doktoranckie Koło Naukowe Historyczne Konteksty Pedagogiki (UW), Samorząd Naukowo - Badawczej Akademii

Bardziej szczegółowo

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej

Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Bibliografia załącznikowa do prezentacji maturalnej Definicja bibliografii załącznikowej Bibliografia załącznikowa jest to wykaz dokumentów (książki, czasopisma, artykuły, dokumenty elektroniczne itp.),

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015

WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 WROCŁAWSKIE STUDIA POLITOLOGICZNE 18/2015 Rada Naukowa Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski) Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski) Nebojša Blanuša (Uniwersytet w Zagrzebiu) Zbigniew Czachór (UAM

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski

W Y K A Z Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Łucja Teresa Zadrużyńska-Opara Karol Maciej Trąbski W Y K A Z członków obwodowych komisji do spraw referendum w Kowarach powołanych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r. 1. Obwodowa Komisja ds.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń 00-242 Warszawa, Bohaterów Getta 2 tel. 831-60-18, 831-00-66 WYKAZ przedsiębiorców mogących składać wnioski o licencje na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 7 kwietnia 2014 r. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r. (Monitor Polski

Bardziej szczegółowo