W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W. M. Kolasa. Historiografia mediów polskich w świetle cytowań"

Transkrypt

1 Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Historiografia mediów polskich w świetle cytowań

2 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

3 Historia prasy polskiej a źródła

4 Historiografia w ISI Wybrane tematy historyczne wg kraju publikacji wg Science Citation Index [liczba publikacji] USA - 19,7% Anglia - 16,9% Kanada - 7,8% Niemcy - 6,5% Francja - 5,1% Polska - 0,2% Izrael - 0,4% Inni razem - 43% USA Inne USA Izrael ,6% Inne Anglia USA Niemcy ,6% Inne Anglia USA Francja ,9% Inne USA Polska ,0% "Second world war" "Jew or Jewish" "Germany" "France" "Poland or Polish" "Hitler" Inne USA USA Anglia Kanada Niemcy Francja Polska Izrael Inne Źródło: Science Citation Index [filtr: subject area history]: topic="second world war" 1481 poz.; "jew OR jewish" 5809 poz.; "germany" poz.; "france" poz.; "poland OR polish" 5287 poz.

5 ISI geografia źródeł 2010 A&HCI indeksuje 260 czasopism w kategorii history. W tym 2 polskie: Acta Poloniae Historica (od lat 80.) i Kwartalnik Historii Żydów od 2009 (wśród 43 pism polskich indeksowanych w systemie WoS)

6 Bazy ISI a historia - wnioski Źródła ISI są dla historiografii niereprezentatywne: 1. geograficznie Silna nadreprezentacja (USA, UK) Polska 0,1-0,6% 2. formalnie brak książek nadmiar recenzji Polska = 73,6% 3. tematycznie niewielki odsetek historii mediów 0,38%

7 Scopus - wszystkie dziedziny

8 Scopus historia (zbyt niska reprezentacja)

9 Historiografia wg państw - dane prawdopodobne Książka historyczna i geograficzna na świecie w 1995 r. Switzerland 817 1% Sweden % Poland 1087 Norway 2% % Finland 1134 India 2% % Iran % Canada % Denmark % Brazil % Hungary 725 1% Korea % Russia % Pozostali razem % Japan % Spain % France % Italy % United Kingdom % Germany % United States % Źródło: Obliczenia własne na podst. Book production: Number of titles by UPC classes [dane za 1995 rok]. UNESCO Institute for Statistics [Data Center] raport z bazy - [ ]

10 Historiografia polska w IBHS Publikacje polskie na łamach International Bibliography of Historical Sciences ,00% 500 5,26% 5,00% 4,64% ,66% 3,12% 3,78% 3,23% 4,00% 3,41% 3,00% ,00% 1,49% 1,62% 2,52% 1,97% 2,40% 1,21% 1,59% 0,87% 1,81% 2,47% 2,34% 1,93% 2,00% 1,00% 0 0,42% 0,22% 0,00% Liczba publikacji polskich % publikacji polskich * 1961* / / Źródło: obliczenia własne. * Dane interpolowane Polscy redaktorzy w IBHS (M.Handelsman, J.Baumgart, W.Bieńkowski)

11 Forma wydawnicza w historii Dominujące formy piśmiennicze w historiografii ( ) Książki Artykuły N=2171. Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin-New York ) (Part 4. Press)

12 Historia mediów a kraj i język publikacji Publikacje z zakresu historii mediów w światowym obiegu naukowym ( ) [wg miejsca wydania i języka] Język narodowy Inne języki Niemcy Francja Stany Zjednoczone Wielka Brytania Włochy Polska ZSRR/Rosja Holandia* Węgry Szwajcaria [niem.] ** Hiszpania Szwecja Inni razem N=2511 (1531 książek i 980 artykułow). Obliczenia własne na podstawie analizy "International Bibliography of Historical Science" Vol (Paris-Berlin- London-New York ) [Part 4. Press]; * Holandia - 33 poz. ang.; ** Szwajcaria - 21 poz. fr.

13 Historia mediów na świecie wg państw Szw ecja; 38; 2% Inni razem; 340; 14% Niemcy; 391; 16% Hiszpania; 48; 2% Szw ajcaria; 51; 2% Węgry; 60; 2% Francja; 336; 13% Holandia; 81; 3% Związek Radziecki; 117; 5% Polska; 178; 7% Włochy; 233; 9% Stany Zjednoczone; 329; 13% Wielka Brytania; 309; 12%

14 Kontekst międzynarodowy - wnioski 1. Historiografia jest silnie spolaryzowania: formalnie (duża rola książki, nie artykułu) językowo (dominuje język narodowy) regionalnie (dominują badania narodowe) 2. Najbardziej relewantnym źródłem międzynarodowym w zakresie historii jest International Bibliography of Historical Sciences (od 1926) 3. Historiografia z przyczyn obiektywnych wymyka się rzetelnej rejestracji na poziomie międzynarodowym 4. Międzynarodowe indeksy cytowań nie nadają się do analizy nauk historycznych.

15 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

16 Badania własne ( ) 2010) 1. Stworzono własną selekcyjną bazę danych ICHMP [Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich]: Zasięg chron.: [2004] Zasięg form.: wszystkie rodzaje dokumentów Zakres tematyczny: historia mediów (w otoczeniu szeroko pojętego medioznawstwa). 2. Dodano cytowania (głównie dla historii) 3. Przeprowadzono analizy strukturalne

17 ICHMP - metodologia Źródła Baza danych Tworzenie referencji typowanie selekcja weryfikacja scalanie 36 źródeł PBAWoŚMK, BHP PBB i in. N=23781 opisów 9592 autorów 4999 recenzji N N N N ujednolic. klasyfikacja Typowanie Tworzenie powiązań Pełny tekst PDF 6880 pozycji cytujących Uzupełnianie

18 ICHMP typowy rekord

19 ICHMP - selekcja 1. Poziom selekcji zbliżony do stosowanego w Polskiej Bibliografii Wiedzy o Środkach Komunikowania Masowego (część adnotowania) naukowe lub dokumentacyjne (100%) inne (selekcja) 2. Rozpisywanie opisów wielopoziomowych 3. Ujednolicanie zapisów (autorzy, tyt. czasop. i in.) 4. Klasyfikacja (fasetowa)

20 ICHMP - zawartość Charakterystyka tematyczna Indeksu Cytowań Historiografii Mediów Polskich Socjologia 2890 poz. 12% Organizacja i inne 2135 poz. 9% Język 1451 poz. 6% Ekonomika 522 poz. 2% Prawo 863 poz. 4% Historia poz. 67%

21 Historia mediów - podział Historia w ICHMP Historia radia i telew izji; 581 Historia prasy zagranicznej; 1451 Teoria, metodologia; 801 Historia prasy - oprac. ogólne; 1274 Historia prasy - oprac. szczegółow e; 11813; 74%

22 Historia oprac. szczegółowe Opracowania szczególowe wg chronologii Emigracja % Okres po % Okres do % Okres % Okres % Okres % Okres % % Okres % Okres %

23 Polskie publikacje medioznawcze Polskie publikacje medioznawcze

24 Początki 25 Polskie publikacje medioznawcze (394 poz.) Polskie publikacje medioznawcze (511 poz.)

25 Instytucjonalizacja Polskie publikacje prasoznawcze wg dziedzin (22875 poz.) 1200 Prawo 1000 Ekonomika 800 Język Socjologia 600 Organizacja i inne 400 Historia Prawo Ekonomika 200 Historia

26 Łączna objętość Łączna objętość polskich publikacji prasonawczych ( strony)

27 Główne formy wypowiedzi Główne formy wypowiedzi 15 Głowne formy wypowiedzi w publikacjach historycznych (historia mediów po 1945 r.) 700 Opracowania Inne razem N=15041 Inne: bibliografie tyt. 420, bibliogr. zaw. 480, wspomnienia 661 oraz dok. archiw., antologie, księgi okolicznościowe

28 Historia szczegółowa po 1945 Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) Prasa polska za granicą Prasa Prasa po Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

29 Korelacje czasopisma pol Czasopisma wszystkich typów Czasopisma naukowe 5000 PKB [mld $]*10 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma naukowe) 3 okr. śr. ruch. (Czasopisma wszystkich typów) okr. śr. ruch. (PKB [mld $]*10)

30 Korelacje książki pol. Liczba książek wydawnch w Polsce (liczba tytułow) Książki W tym książki historyczne (x10) W tym książki naukowe Źródło: Ruch Wydaw niczy w Liczbach 2004, tab. 40

31 Statystyka druków - ograniczenia 1. Badania statystyki produkcji naukowej jakkolwiek są użyteczne, to ich moc wyjaśniająca jest ograniczona do w zasadzie tylko analizy rozkładów (język, forma, tematyka, chronologia itp.). 2. W efekcie pozwalają jedynie na klasyfikowanie obiektu badań oraz umożliwiają co najwyżej szukania korelacji do wyników innych badań (np. socjologicznych). 3. Badania te opierają się na dyskusyjnym założeniu, że ilość=jakość

32 Bibliometria strukturalna Analiza cytowań pozwala wprowadzić do badań nową zmienną wartość publikacji mierzoną liczbą wskazań; Cytowanie przypomina permanentne badania ankietowe wśród kompetentnych respondentów (publikujących badaczy) Bezrefleksyjne zliczanie cytowań nie może jednak stać się bezpośrednią miarą jakości ze względu kilka komponentów znaczeniowych aktu cytowania: związek kognitywny, autorytet, moda, czynnik społeczny, oraz zależności wewnątrz zbioru (np. reprezentatywności).

33 Bibliometria oprac. I. Marshakova-Shaikevich P. Nowak M. Skalska-Zlat E. Garfield Inni

34 Powody cytowania (E. Garfield) 1. Składanie hołdu pionierom poprzez cytowanie prac klasycznych; 2. Składanie hołdu równym sobie poprzez cytowanie pokrewnych 3. Wykorzystywanie metod, pojęć, idei z cudzych prac; 4. Dostarczanie tła lekturowego; 5. Poprawianie własnej wcześniejszej pracy; 6. Poprawianie prac innych autorów; 7. Krytyka poprzedniej pracy; 8. Konkretyzowanie lub uzasadnianie wcześniejszych twierdzeń; 9. Zapowiedź przyszłych prac; 10. Dostarczanie informacji o pracach mało znanych 11. Potwierdzenie danych (np. liczbowych) lub faktów; 12. Wskazanie pierwszych publikacji omawiających daną kwestię; 13. Wskazanie publ. tworzących terminy później powsz. używane; 14. Przeciwstawienie się cudzym ideom; 15. Zakwestionowanie roszczeń do pierwszeństwa ** Problem autocytowań

35 Ilość jakość - autorytet W.W. Nalimow, Z.M. Mulczenko: Naukometria. Warszawa 1971

36 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

37 Prezentacja badań [ICHMP] Liczba dokumentów: W tym historia: Liczba cytowań: (w tym 3985 autocytowań) W tym (bez autocytowań) historia historia (poz. wydane po 1945)

38 Cytowania razem (historia) 16 Cytowania i liczba publikacji (tylko historia po 1945 r.) Publikacji ogółem Liczba cytowań Dane: cytowan; publikacji

39 Publikacje cytowane i nie cytowane Publikacje cytowane i nie cytowane Historia mediów - publikacje cytowanie i nie cytowane % % 70% 78% 79% % 70% 72% 71% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 63% 60% % 57% 55% 53% % 43% 39% 30% 27% 24% 45% 40% 37% 35% 31% 59% 51% 41% 63% 59% 56% 52% 48% 44% 41% 37% 0% Cytowane [n] Nie cytowane [n] Cytowane [%] Nie cytowane [%] Średnia liczba publikacji cytowanych 13

40 Wskaźniki i problemy Wskaźniki i problemy 16 Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [100% cytowań] 1800 Liczba cytowań 18,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych 1400 Cytowania/Publikacji cytowanych 14, Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji cytowanych 12,0 10, , , , ,0 0 0, N=46152 cytowań; publikacji

41 Poślizg cytowań Rok Treść cytowania a rok publikacji - poślizg w latach (tylko historia mediów)

42 Half-life life 16 Half-life dla historii mediów - tylko publikacje wydane po 1945 r. [%%] 100,00% Liczba uzyskanych cytowań [% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 6 lat 22% cytowań = lata lat 38% cytowań = lata lata 100% cytowań = lat 51% cytowań = lata Opóźnienie [lat]

43 Wskaźniki po korekcie half-life life Wybarne parametry dla cytowań historii mediów [half-life 14] 900 Liczba cytowań 40,0 Publikacji ogółem ,0 Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji cytowanych Cytowania/Publikacji ogółem Publikacji ogółem/publikacji t h 30,0 25,0 20, , , ,0 0 0, N=23888 cytowań; 5972 publikacji 16

44 Citation impact 16 Zależność cytowania/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

45 Publikacje /p. cytowane Publikacje /p. cytowane 16 Zależność publikacje ogółem/publikacje cytowane dla różnych wartości half-life 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 100 % cytowań Half-life 14 lat (51%) Half-life 10 lat (38 %) Half-life 6 lat (22 %) Half-life 3 lata (9,6 %)

46 Cytowania a forma [HL14] Cytowania otrzymane a forma wydawnicza (historia mediów po 1945 r.) dla cytowań >= half-life (14 lat) 600 Książki (Ks) 500 Artykuły z czasopism (Ar) Rozprawy z książek (Ak) 400 Fragmenty ksiązek (Fk) Cytowań Broszury (Br) N=23888 cytowań

47 Cytowania a forma [HL14] Książki Artykuły z czasopism Liczba cytowań Liczba cytowań Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Ar Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Rozprawy z książek Fragmenty książek Liczba cytowań Ak Fk Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich a Liczba cytowań

48 Cytowania a half-life Cytowania a half-life 100 cytowań 1000 Liczba cytowań 50 cytowań 14 lat cytowań 6 lat Cytowania 100% H H06 Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

49 Plan referatu 1. Kontekst: historiografia polska na tle światowym 2. Charakterystyka bazy i metod 3. Prawidłowości ogólne 4. Wybrane okresy historyczne Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Inne działy 6. Ranking ogólny (top 32)

50 Pola badawcze 1. Prasa polska do 1864 ( ) 2. Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska Prasa polska po Prasa polska za granicą 8. Radiofonia i telewizja 9. Teoria, metodologia bad. hist.-pras. 10. Opracowania ogólne Historia prasy - opracowania szczegółowe wg działów chronologicznych ( poz.) 600 Prasa polska za granicą 500 Prasa po 1989 Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa do 1864 Prasa Prasa Prasa Prasa Prasa po 1989 Prasa polska za granicą

51 Fronty badawcze 17 Fronty badawcze historii mediów polskich (średnia ruchoma dla okresów 5-letnich) Prasa polska Prasa polska za granicą Prasa polska Prasa polska po 1989 r. 160 Trendy dla cytowań =< 14 lat (half-life) Prasa polska Prasa polska do 1864 r. Prasa polska Historia radiofonii i telewizji N=23888 cytowań

52 Prasa polska do 1864 r poz. 621 autorów 5075 cytowań

53 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej do (tylko Treść publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life (14 lat) i 6 lat 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

54 Dynamika wg form Dynamika wg form 1. Prasa Treść polska do 1864 r. publikacvje wyd. po 1945 r. cytowania dla >= half life (14 lat) Liczba cytowań Br Fk Ak Ar Ks Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

55 Prasa do 1864 powiązania

56 Ważniejsze publikacje Lankau, Jan 1960 Tyrow icz, Marian 1979 Zaw adzki, Władysław 1961 Floryan, Władysław 1948 Marek, Franciszek Antoni 1972 Kaleta, Roman 1953 Syska, Henryk 1949 Łojek, Jerzy 1966 Straszew ska, Maria 1953 Łojek, Jerzy 1960 Ramotow ska, Franciszka 1971 Zajew ski, Władysław 1963 Inglot, Mieczysław 1966 Słomkow ska, Alina 1969 Homola, Irena 1968 Słomkow ska, Alina 1974 Tomaszew ski, Eugeniusz 1968 Homola, Irena 1960 Straszew ska, Maria 1959 Łojek, Jerzy 1959 Goriaczko-Borkow ska, Anna 1953 Kamolow a, Danuta 1963 Łojek, Jerzy 1965 Dulczew ski, Zygmunt 1957 Adamczyk, Jerzy 1956 Staniszew ski, Zdzisław 1960 Szczepaniec, Józef 1961 Kow alska, Aniela 1961 Kamionkow a, Janina 1970 Kallas, Marian 1971 Tyrow icz, Marian

57 Prasa do 1795 autorzy top18

58 Prasa do autorzy top14

59 Prasa do autorzy top15

60 Prasa do autorzy top15

61 Prasa polska poz. 981 autorów 7684 cytowań

62 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat 150 Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

63 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

64 Powiązania

65 Ważniejsze publikacje Prasa polska w latach Dunin-Wąsowicz, Krzysztof 1952 Cieślak, Tadeusz 1964 Myśliński, Jerzy 1970 Kmiecik, Zenon 1971 Butkiewicz, Tadeusz 1959 Myśliński, Jerzy 1982 Kmiecik, Zenon 1980 Cieślak, Tadeusz 1957 Czapliński, Marek 1974 Kmiecik, Zenon 1981 Perkowska, Teresa 1965 Lato, Stanisław 1963 Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubowska, Urszula 1988 Orzechowski, Marian 1975 Ratajewski, Jerzy 1972 Bukowski, Andrzej 1969 Przybylski, Henryk 1967 Glensk, Joachim 1970 Kmiecik, Zenon

66 Czoło frontu (HL14) 50 Prasa polska w latach Myśliński, Jerzy Kmiecik, Zenon 1980 Kmiecik, Zenon 1989 Kmiecik, Zenon Butkiew icz, Tadeusz 1959 Ratajew ski, Jerzy 1972 Czapliński, Marek Orzechow ski, Marian 1975 Ratajew ski, Jerzy Bednorz, Zbyszko 1971 Jakubow ska, Urszula 1988 Cieślak, Tadeusz Myśliński, Jerzy 1970 Dunin-Wąsow icz, Krzysztof 1952 Tomicki, Jan Glensk, Joachim 1970 Myśliński, Jerzy 1974 Kmiecik, Zenon Romanow, Andrzej 1994 Notkow ski, Andrzej Banach, Jacek

67 Autorzy top 18

68 Prasa poz autorów 7338 cytowań

69 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

70 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

71 Powiązania

72 Ważniejsze publikacje Paczkow ski, Andrzej 1980 Pietrzak, Michał 1963 Notkow ski, Andrzej 1982 Paczkow ski, Andrzej 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Żółkiew ski, Stefan 1973 Władyka, Wiesław 1982 Paczkow ski, Andrzej 1971 Czarnow ska, Maria 1967 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Kow alak, Tadeusz 1971 Rudziński, Eugeniusz 1970 Meglicka, Maria 1968 Nałęcz, Daria 1982 Pepliński, Wiktor 1987 Notkow ski, Andrzej 1987 Mysłek, Wiesław 1966 Rudnicki, Szymon 1975 Brzoza, Czesław 1990 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Paczkow ski, Andrzej 1972 Władyka, Wiesław 1977 Machaliński, Zbigniew 1969 Rudziński, Eugeniusz 1968 Pelczarski, Jan 1958 Literatura polska w okresie międzyw ojennym. T Zieliński, Władysław 1972 Lechicki, Czesław 1973 Jakubow ska, Urszula 1984 Paczkow ski, Andrzej 1978 Pepliński, Wiktor 1978 Socha, Irena

73 Czoło frontu (HL14) 60 Notkow ski, Andrzej 1982 Pietrzak, Michał 1963 Paczkowski, Andrzej Paczkow ski, Andrzej 1980 Pepliński, Wiktor 1987 Paczkow ski, Andrzej 1971 Żółkiew ski, Stefan 1973 Paczkow ski, Andrzej 1970 Rudziński, Eugeniusz 1970 Paczkow ski, Andrzej 1983 Meglicka, Maria 1968 Koźniew ski, Kazimierz 1976 Władyka, Wiesław 1982 Brzoza, Czesław 1990 Nałęcz, Daria 1982 Notkow ski, Andrzej 1987 Czarnow ska, Maria 1967 Szymański, Wiesław Paw eł 1970 Kamińska-Szmaj, Irena 1994 Kow alak, Tadeusz 1971 Długajczyk, Edw ard 1990 Paczkow ski, Andrzej 1972 Socha, Irena 1986 Notkow ski, Andrzej 1997 Rudziński, Eugeniusz 1969 Rudnicki, Szymon 1975 Paczkow ski, Andrzej 1978 Notkow ski, Andrzej 1978 Pietrzak, Michał 1963 Notkowski, Andrzej 1982 Pepliński, Wiktor

74 Autorzy top 15

75 Prasa poz. 389 autorów 5196 cytowań

76 Dynamika 17 Cytowania dla historii prasy polskiej (tylko publikacje wyd. po 1945 r.; cytownia dla half-life [14 lat] i 6 lat) 150 Cytowania 14 lat Cytowania 6 lat 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 14 lat) 5 okr. śr. ruch. (Cytowania 6 lat)

77 Dynamika wg form Dynamika wg form Prasa polska Cytowania Treść >=half life dla publikacji wyd. po Liczba cytowań (>=14 lat) Ks Ar Ak Fk Br Źródło: Indeks Cytowań Historiografii Mediów Polskich

78 Powiązan ia

79 Ważniejsze publikacje Jarow iecki, Jerzy 1980 Przygoński, Antoni 1966 Lew andow ska, Stanisław a 1982 Golka, Bartłomiej 1960 Hirsz, Zbigniew Jerzy Jarow iecki, Jerzy 1980 Golka, Bartłomiej 1975 Hirsz, Zbigniew Jerzy 1977 Bartoszew ski, Władysław 1961 Mazur, Grzegorz Wycech, Czesław 1971 Cieślak, Tadeusz 1969 Dobroszycki, Lucjan 1967 Adamczyk, Mieczysław 1982 Głow acki, Teofil Słomkow ska, Alina 1976 Wójcik, Władysław a 1988 Mulak, Jan 1964 Cieślikow a, Agnieszka J

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości)

W. M. Kolasa. Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Analiza cytowań w naukach historycznych (wybrane problemy i prawidłowości) Plan referatu 1. Pytania badawcze 2. Historiografia

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE. z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEGOWIE z dnia 9 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Niegowa zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 l ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych?

Po co ci wiedza o bibliometrii i wskaźnikach bibliometrycznych? Bibliograf, historyk i filolog klasyczny. Współtworzy bibliograficzne bazy własne Biblioteki Głównej GUMed, przygotowuje zestawienia bibliometryczne na potrzeby pracowników i jednostek Uczelni. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 4d76-76f c2-6f f523-6f2e WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Śląskiego sporządzony dnia 23 listopada 2010 r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Katowicach. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE

WYCIĄG OBWIESZCZENIE WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych

Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie. dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych Bezpieczeństwo emerytalne kobiet w Europie dr Agnieszka Chłoń-Domińczak Instytut Statystyki i Demografii SGH Instytut Badań Edukacyjnych 1. Przesłanki badania 2. Cele badawcze 3. Uwarunkowania rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OBWIESZCZENIA

Wyciąg z OBWIESZCZENIA Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim:

Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim: Wyniki wyborów: 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim: * wyjaśnienie niżej ** wyjaśnienie niżej Wyniki szczegółowe: wybory 2010 do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Okręg Wyborczy Nr 1 - Ożarów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza. z dnia 5 kwietnia 2011 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Świlcza z dnia 5 kwietnia 2011 r. o wynikach wyborów na Sołtysów oraz na członków Rad Sołeckich przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2011 r. na obszarze Gminy Świlcza.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr79/z/15 Burmistrza Lubska z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH W GMINIE GRĘBÓW PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Sołtysów i rad sołeckich sporządzony dnia 20 luty 2011 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grębowie. I. Dla wyboru sołtysów i rad sołeckich

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Turniej przedolimpijski

Turniej przedolimpijski Turniej przedolimpijski 27-29.04.1988r. mecze eliminacyjne do XXIV Igrzysk Olimpijskich Seul `88 Skład osobowy Kierownictwo: Antoni Karwacki Andrzej Żołądkowski Marek Cichy Grzegorz Mulkowski Jerzy Smorawiński

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU. z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKO-GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KONIECPOLU z dnia 4 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Koniecpolu zarządzonych na dzień

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Gubin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Gubinie. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM - 1 - WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 3 Liczba mandatów: * 3 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁÓW: MOSINA, GRODZISK WLKP, POZNAŃ, SZAMOTUŁY, NOWY TOMYŚL

WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁÓW: MOSINA, GRODZISK WLKP, POZNAŃ, SZAMOTUŁY, NOWY TOMYŚL JUBILEUSZOWY LOT Z OKAZJI 90. LECIA OKRĘGU POZNAŃ WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁÓW: MOSINA, GRODZISK WLKP, POZNAŃ, SZAMOTUŁY, NOWY TOMYŚL z lotu gołębi starych,

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego sporządzony dnia 21 listopada 2014r. przez Wojewódzką Komisję Wyborczą w Poznaniu. I. Dla wyboru Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku

Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Lp Imię i Nazwisko Ewidencja Członków Koła Łowieckiego Bóbr w Pasłęku z 2015 roku Rok przynal do PZŁ Funkcja w kole i PZŁ Posiadane uprawnienia Przynależność do koła i okręgu 1. Apanasowicz Mieczysław

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 20 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2014 r. Poz. 984 Rej. 266/2014 P O S T A N O W I E N I E PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko

Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015. wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki. Dr Sergey Yatsunenko Top 100 najbardziej wartościowych marek 2015 i wpływ wdrożenia TRIZ na rozwój marki Dr Sergey Yatsunenko Dane wdrożenia TRIZ w firmach, kategorie: 1 firma nie korzysta z metodologii TRIZ 2 firma słyszała

Bardziej szczegółowo

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze).

HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Jaworzno, 26.03.2015 HERBERT MARSHALL McLUHAN (1911-1980). Determinizm technologiczny. (zestawienie bibliograficzne w wyborze). Teksty H. M. McLuhan a 1. McLUHAN, Marshall. Galaktyka Gutenberga / Marshall

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , ,

Biblioteka Pedagogiczna w Sieradzu ul. Jagiellońska 2, Sieradz tel./fax , , TEMATYCZNE ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE PIOTR SKARGA Oferta Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Oprac. mgr Beata Kuc-Mazurek Wydział Informacji i Instruktażu Metodycznego BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r.

Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych. Opole, 4 kwietnia 2014 r. Budowanie Międzynarodowej Rangi Czasopism Naukowych Opole, 4 kwietnia 2014 r. Źródła Index Copernicus jest partnerem MNiSWw procesach parametryzacji nauki, w tym w ewaluacji czasopism naukowych od roku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 18 listopada 2014r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Krzywinia sporządzony dnia 8 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Krzywiniu I. Dla wyboru Rady Miejskiej Krzywinia utworzono

Bardziej szczegółowo

Marek GLOGIER. Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium część XI (październik 2006-czerwiec 2007)

Marek GLOGIER. Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium część XI (październik 2006-czerwiec 2007) ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ 339 Marek GLOGIER Z prac Komisji Prasoznawczej Oddziału PAN w Krakowie Kalendarium część XI (październik 2006-czerwiec 2007) Press Study Committee of the Cracow Branch of

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ;

URZĄD GMINY W BESTWINIE Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) ; fax. (032) ; URZĄD GMINY W BESTWINIE 43-512 Bestwina ul. Krakowska 111 Tel. (032) 215 77 00 ; fax. (032) 215 77 12 ; e-mail: info@bestwina.pl Wstępna lista osób zakwalifikowanych do Kompleksowego programu zmierzającego

Bardziej szczegółowo

- 1 - POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH. z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości BAD NENNDORF 4

- 1 - POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH. z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości BAD NENNDORF 4 - 1 - WSPÓLNA LISTA KONKURSOWA 05/2015 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości BAD NENNDORF 4 LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU Odległość

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA I WYBORÓW NA WÓJTA GMINY

WYNIKI GŁOSOWANIA I WYBORÓW NA WÓJTA GMINY WYNIKI GŁOSOWANIA I WYBORÓW NA WÓJTA GMINY Łoza Zbigniew przynaleŝność i poparcie za przeciw % 54 Wysoka, nie naleŝy do partii politycznej 5738 1536 78.88% uprawnionych 1 2 3 4 5 6 7 (Handzlówka) 8 9 10

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Wykaz kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdańska zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku w okręgu wyborczym nr 3 Numer Lista

Wykaz kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdańska zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku w okręgu wyborczym nr 3 Numer Lista RP). Status: Zarejestrowana. 1 Lisicki Maciej Antoni 43 RP). Status: Zarejestrowana. 2 Dzik Piotr 48 RP). Status: Zarejestrowana. 3 Małkowska Maria BoŜena 59 RP). Status: Zarejestrowana. 4 Heger Bogusław

Bardziej szczegółowo

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA

semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA semestr zimowy 2017/2018 PLAN ZAJĘĆ INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH HISTORIA Dyrektor: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk 11.30 13.00 13.15 14.45 18.30 20.00 11.30 13.00 13.15 14.45 GODZ. W ROK I STOPIEŃ I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ustrzykach

Bardziej szczegółowo

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia

Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Loty gołębi dorosłych: KATEGORIA A 4 gołębie po 5 konkursów na dystansie 100-400km. minimum 600 kkm./gołębia Mistrz Zobel Tadeusz Gniezno 20 140,06 I V-ce Mistrz Biittner Grzegorz Arkadiusz Poznań 20 179,97

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku)

Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania. Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Wykaz działek do zmiany sposobu użytkowania Załącznik nr 8a Dane wg wypisów z rejestru gruntów Lp Powiat Gmina Nazwa obrębu Nazwa cieku Numer działki Pow. działki m2 Nazwa uzytku (rodzaj użytku) Właściciel

Bardziej szczegółowo