PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK"

Transkrypt

1 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA 214 ROK CUBE.ITG SA Marzec 215

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG KLUCZOWE WYDARZENIA W 214 UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 R. KONTRAKTY SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE ZYSK OPERACYJNY EBIT USŁUGI WG GRUP PODSUMOWANIE

3 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG CUBE.ITG Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 4 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje SI ALMA Oferta dla sektora ochrony zdrowia Wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia CUBE.ITG GmbH SI ALMA CUBE.ITG GmbH Oferta dla sektora finansowobankowego oraz telco w Niemczech

4 KALENDARIUM WYDARZEŃ Data Wydarzenie Luty Marzec Kwiecień Czerwiec Lipiec 17 lutego 214 roku Spółka zawarła dwie umowy z Qumak S.A. na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby stworzenia i rozwoju e-usług i aplikacji on-line w sektorze ochrony zdrowia o wartości 21,3 mln zł. 7 marca 214 roku Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A., a 9 marca 214 roku KNF zatwierdziła Prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, wyemitowanych przez Spółkę akcji serii A, B oraz C1. W dniu 1 kwietnia 214 r. nastąpiło wykluczenie z alternatywnego systemu obrotu NewConnect oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki. 3 czerwca 214 roku ZWZ Spółki podjęło uchwałę w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki. 18 lipca 214 roku Emitent został wybrany jako najkorzystniejszy oferent w przetargu prowadzonym przez PSE Wrzesień Wrzesień Październik Grudzień Grudzień 22 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. 24 września 214 roku CUBE.ITG zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia Śląskim Oddziałem Wojewódzkim. Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie elementów do rozbudowy istniejącej infrastruktury serwerowej o wartości 1,9 mln zł (2,34 mln zł brutto). CUBE.ITG i spółka zależna Systemy Informatyczne ALMA Sp. z o.o. zawarły dwie datowane na 4 października 214 roku warunkowe umowy nabycia udziałów spółki RightSoft Sp. z o.o. 5 grudnia 214 roku Emitent otrzymał od Sądu Apelacyjnego w Krakowie zawiadomienie o wyborze oferty Spółki jako najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu. W dniu 11 grudnia 214 roku Emitent zawarł ze spółką ITMED Sp. z o.o. i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED umowę inwestycyjną. Grudzień 23 grudnia 214 roku, zawarto umowę współpracy z SG Bankiem. Przedmiotem umowy jest instalacja, konfiguracja, parametryzacja oraz integracja systemu z Infrastrukturą Banku.

5 UMOWA INWESTYCYJNA Z ITMED Szczegóły transakcji Opcja Call I Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 98 udziałów w ITMED, stanowiących 49% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED, za cenę 8,2 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja gotówkowa. Opcja Call II Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 34 udziałów w ITMED, stanowiących 17% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 3,77 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 215 roku. Transakcja, zostanie rozliczona nowymi akcjami. Za akcji po cenie emisyjnej 5 zł Opcja Call III Spółce przysługuje wobec Wspólnika prawo żądania od niego sprzedaży 68 udziałów w ITMED, stanowiących 34% ogólnej liczby udziałów w kapitale zakładowym ITMED za cenę 7,55 mln zł. Opcja może być zrealizowana w dowolnym czasie nie później jednak niż w dniu 31 grudnia 217 roku. Transakcja zostanie rozliczona nowymi akcjami CUBE.ITG. Przedmiot transakcji ITMED posiada udziałów DTP o łącznej wartości nominalnej 1,98 mln zł, które stanowią ok. 65,23% kapitału zakładowego DTP. Działalność ITMED związana jest z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalnością powiązaną. DTP jest właścicielem centrum przetwarzania danych, częściowo wyposażonego w sprzęt i oprogramowanie w zakresie świadczenia usług w obszarze e-zdrowia w modelu SaaS i w obszarze sektora klientów komercyjnych. Data Kalendarum transakcji Zawarcie ze spółką ITMED Sp. z o.o. ("ITMED") i osobą fizyczną będącą wspólnikiem ITMED, posiadającym 12,5% udziału w jej kapitale zakładowym ("Wspólnik") umowy inwestycyjnej zakładającej zakup 1 proc. udziałów w ITMED, które jest właścicielem Data Techno Park Sp. z o.o Rada Nadzorcza CUBE.ITG wyraziła zgodę na zawarcie Umowy, co stanowiło spełnienie warunku zawieszającego i wypłata 4,2 mln PLN I transzy Zapłata 4 mln zł II transzy należności za przejmowane udziały NWZA CUBE.ITG zatwierdzające podwyższenie kapitału nie więcej niż akcji w ramach kapitału docelowego na potrzeby realizacji transakcji. Do Do Realizacja Opcji Call I oraz Opcji Call II Realizacja Opcji Call III

6 DATA TECHNO PARK - DATA CENTER *Projekt Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (oś priorytetowa 5 Dyfuzja innowacji, działanie 5.3 Wspieranie ośrodków innowacyjności ). na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr UDA- POIG /9- Największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej o poziomie niezawodności: TIER 3. Spełniające globalne standardy dla Disaster Recovery Centrum (DRK) i centrum danych (DC) ze szczególnym uwzględnieniem zasady No single point of failure. Centrum danych, centrum operacji sieciowych (NOC), Sieć terminali węzła DWDM, SDH, Ethernet i VOICE łącza DWDM Powierzchnia: 5 m2 Powierzchnia serwerowni: około 13m2 Liczba szaf serwerowych: 512 sztuk. Moc zasilania: 1 MW Wartość projektu: ,53 PLN*

7 DTP CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH Oferowane usługi Wynajem powierzchni technicznej na kolokację sprzętu technicznego Klienta Świadczenie dostępu do sprzętu technicznego w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej- usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service) Dostęp do oprogramowania standardowego oraz aplikacji dedykowanych w modelu PaaS (Platform as a Service). Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) - Klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji. Dostęp do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej - usługi w modelu FaaS (Framework as a Service).

8 CUBE.ITG - SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY (W TYS. ZŁ) W 214 roku Grupa CUBE.ITG wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży przy 141,6 mln zł w 213 r IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok Osiągnięte w IV kw. 214 r. wyniki to efekt specyfiki branży, w jakiej działa CUBE.ITG, gdzie większość kontraktów w zakresie marży rozliczane jest w ostatnich trzech miesiącach roku Pomimo mniejszych przychodów z sektora publicznego i spadku rynku usług dla sektora telekomunikacyjnego GRUPA CUBE.ITG wypracowało przychody na poziomie poprzedniego okresu rozliczeniowego

9 WYBRANE ZAWARTE I REALIZOWANE W 214 KONTRAKTY SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Zdrowie Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania wraz z wdrożeniem w ramach umowy z Qumak SA 21,2 mln zł Retail Serwis i Konserwacja dla POS Service ORSAY,5 mln zł Multimedia Realizacja Interaktywnego Centrum Ostrowa Tumskiego 12,8 mln zł Bankowość i finanse Public Telco Wdrożenie TBMSF dla Bank Zachodni WBK Realizacja systemu identyfikacji klienta CIS dla Credit Agricole Bank Polska Rozbudowa infrastruktury serwerowej na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie Sprzedaż i dostawa licencji na oprogramowanie dla Ministerstwa Sprawiedliwości Realizacja SELEN TPA dla Energa Informatyka i Technologie Kompleksowa Realizacja systemu dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. 3,2 mln zł 1,4 mln zł 7,1 mln zł 2,8 mln zł 3,3 mln zł 4,76 mln zł

10 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W TYS. ZŁ) IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Grupa Kapitałowa CUBE.ITG zakończyła 214 r. zyskiem netto na poziomie 3,6 mln zł Spółka zrealizowała wcześniejsze zapowiedzi, dotyczące wypracowania całego zysku rocznego w ostatnim kwartale 214 r., mimo że po trzech kwartałach 214 r. GK CUBE.ITG notowała stratę w wysokości 2,1 mln zł CUBE.ITG, na poziomie skonsolidowanym wypracowała wskaźnik EBITDA na poziomie 9,7 mln zł wobec 1,4 mln zł rok wcześniej, zaś zysk operacyjny wyniósł 8,1 mln zł w 214 r. wobec 8,4 mln zł w 213 r. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

11 CUBE.ITG: WSKAŹNIKI FINANSWE I OPERACYJNE Backlog na 214 r. i 215 r. (w mln zł) Wskaźnik ogólnego zadłużenia (w proc.) ,6 na 214 r. 92 na 215 r ROE (w proc.) ROA (w proc.) ,9 12,93 8,89 11,51 7,8 4,35 6, ,19 5,36 3,74 4,66 3,8 2,3 2, IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ214 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

12 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT (W TYS. ZŁ) CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV IQ213 IIQ213 IIIQ213 IVQ213 IQ214 IIQ214 IIIQ214 IVQ Realizując strategię rozwoju CUBE.ITG w 214 r. kontynuowała działania, zmierzające do uzyskania oszczędności poprzez konsolidację działów administracji, optymalizację powierzchni i działów backoffice Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok W 214 roku kontynuowana była restrukturyzacja zatrudnienia, optymalizowano funkcjonowanie poszczególnych zespołów, oraz ograniczono koszty związane z zapleczem administracyjnym

13 CUBE.ITG: PRZYCHODY WG. ISTOTNYCH GRUP (W TYS. ZŁ) Telco i Utilities Retail i Multimedia Public Bankowość i Finanse Badania i Rozwój Szpitalne systemy informatyczne - Liczyliśmy na to, że dystrybucja środków unijnych rozpocznie się znaczenie wcześniej. Ostatecznie programy ruszą dopiero na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 215 r., co z uwagi na naszą wcześniejszą dość dużą ekspozycję na sektor publiczny musiało znaleźć odzwierciedlenie w naszych wynikach. Pomimo tych niekorzystnych dla nas tendencji, udało nam się wypracować wyniki zbliżone do tych z 213 r. - Jacek Kujawa, Prezes Zarządu CUBE.ITG Backlog CUBE.ITG wynosi na dzień 23 marca 215 blisko 92 mln zł. To zarówno efekt aktywności Spółki w zakresie pozyskiwania zleceń, jak i wygranych przetargów Tylko w I kwartale 215r. Spółka poinformowała o wybraniu oferty konsorcjum w jakim uczestniczyło CUBE.ITG jako najkorzystniejszej w 2 postępowaniach przetargowych W ogłoszonym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne postępowaniu na dostawę i wdrożenie systemu informacji przestrzennej wartość oferty brutto, złożonej przez Konsorcjum CUBE.ITG wyniosła 13,4 mln zł Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 214 rok

14 PODSUMOWANIE GRUPA CUBE.ITG 214 roku wypracowała 139,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (przy 141,6 mln zł w 213 r.) Portfel zamówień na 215 r. wynosił na dzień 23 marca 215 r. 92 mln zł., niemal tyle, co po II kwartałach 214 r. Osiągnięte w 4 kwartale 214 r. wyniki to efekt cykliczności w branży, w jakiej działa CUBE.ITG. Spółka podkreślała że całą marżę zrealizuje w IV kwartale 214 r. i zrealizowała zapowiedzi. Główne projekty realizowane w 214 roku przez Grupę koncentrowały się na sektorach finansowym, utilities oraz sieci detalicznych CUBE.ITG stawia na dalszy rozwój produktów dla obszaru obrony i bezpieczeństwa, w tym w oparciu o dotychczasowe doświadczenia, stworzenie autonomicznego systemu obserwacyjnego opartego na Bezzałogowym Aparacie Latającym klasy Mini-UAV) CUBE.ITG koncentruje się obecnie na opracowaniu produktów i usług w modelu SAAS (software as a service) oraz PAAS (platform as a service) Pod koniec ub.r. CUBE.ITG S.A. poinformowała o umowie inwestycyjnej, dzięki której dojdzie do przejęcia spółki ITMED, czyli pośrednio Data Techno Park. Dzięki kluczowemu dla strategii Spółki połączeniu z ITMED, CUBE.ITG zwiększy możliwości grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w usługach opartych o infrastrukturę związaną z przetwarzaniem danych.

15

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. DANE FINANSOWE 5 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do RozszerzonegoSkonsolidowanego Raportu za I kwartał 2015 roku Data i miejsce publikacji: Wrocław, 15 maja 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. Wybrane

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku

Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku Grupa Kapitałowa CUBE.ITG Pozostałe informacje do Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu za III kwartał 2014 roku Data i miejsce publikacji: Wrocław, 14 listopada 2014 roku Spis Treści Spis Treści 2 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Skład organów

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Udział w kapitale na 30 czerwca 2006

Udział w kapitale na 30 czerwca 2006 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w pierwszym półroczu 2006 roku ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA. w 2013 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Grupy Kapitałowej CUBE ITG SA w 2013 roku Wrocław, 26 marzec 2014 Spis Treści 1. DANE ORGANIZACYJNE... 3 1.1. Spółki Grupy Kapitałowej wg stanu na dzień 31.12.2013... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 136 02-305 Warszawa 1 Spis treści I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe... 6 III. Opis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA DODATKOWA QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Przedmiot działalności... 3 II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej...

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS S.A.) W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII J, PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII K SKIEROWANĄ

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Atende S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Emitenta... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl

PROSPEKT EMISYJNY. VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl PROSPEKT EMISYJNY VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.voxel.pl sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie: 1.000.000 akcji

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A.

Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ DGA S.A. ZA I PÓŁROCZE 2011 Grupa Kapitałowa DGA S.A. na 30.06.2011 r. str. 2 SPIS TREŚCI str. I.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA II KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 6 SIERPNIA 2008 SPIS TREŚCI STRONA 1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe 4 1.1 Skrócony skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. Informacje ogólne... 3 II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2011 roku 1 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny. za I kwartał 2013 roku 1. Charakterystyka Spółki EFICOM S.A. 1.1. Podstawowe informacje o Spółce. EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 68 działa jako spółka akcyjna prawa handlowego, wpisana dnia 24 maja

Bardziej szczegółowo