Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku."

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1

2 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie w 2014 r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sopocie jest podmiotem leczniczym, który uzyskał wpis do księgi rejestrowej Wojewody Pomorskiego nr Statut Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie nadał Wojewoda Pomorski Zarządzeniem nr 195/12 z dnia 19 czerwca 2012 roku, w dniu 22 czerwca 2012 roku zatwierdził również regulamin organizacyjny. Sytuacja finansowa Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie w 2014 r. Zgodnie z zapisem statutowym Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa. Wynagrodzenia osobowe (bez pochodnych) Wykonano w wysokości ,- zł przy 20,53 etatu (nie wliczono osób na długotrwałym zwolnieniu i urlopie macierzyńskim). Średnia miesięczna płaca wynosiła 2859,03,zł, w porównaniu do r. ub. (2 859,44 zł) nastąpił spadek o 0,01 %. Wydatki rzeczowe Wykonano w wysokości ,72 zł środków przekazanych w ramach dotacji budżetowej i ponadto z rezerwy celowej, dawnych dochodów własnych ,00 zł (razem ,72 zł) w tym: ,49 zł ZFŚS, ,00 zł poz. usługi z rezerwy celowej ,00 zł umowy cywilnoprawne z rezerwy celowej realnie bez tzw. rezerwy celowej pozostało ogółem ,72 zł z czego po dokonaniu ustawowego odpisu ,49 zł na ZFŚS pozostało ,23 zł, co w porównaniu do 2013 r. (44 557,80 zł) wskazuje, że nastąpił wzrost o 53,59 %. Stacja prowadzi ewidencję wydatków budżetowych (plan i wykonanie) w układzie metodą tradycyjną w podziale na paragrafy (czyli zgodnie z klasyfikacja budżetową ) i równolegle w układzie budżetu zadaniowego. Obsada kadrowa Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie Ogółem - 22 etaty w tym Komórki merytoryczne Epidemiologia etatu Higiena Komunalna 3.5 etatu Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 5.5 etatu Higiena Pracy 2 etaty Higiena Dzieci i Młodzieży 0.5 etatu Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 1 etat Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny 1 etat Sekretarka medyczna i statystyka 1 etat 2

3 Główny cel i kierunki działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie 2014r. Głównym celem działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie w 2014 było promowanie zdrowego stylu życia, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej. Działalność kontrolno-represyjna w 2014r. Ilość nadzorowanych obiektów wg stanu na 31 grudnia 2014 r 997 obiektów stałych Ilość wykonanych kontroli 2023 Ilość pobranych próbek ogółem Ilość wydanych decyzji merytorycznych Ilość wydanych decyzji o opłacie za nieprzestrzeganie przepisów sanitarnych w kontrolowanych obiektach Ilość wydanych postanowień 101 Ilość wniosków skierowanych do sądu - 1 Ilość nałożonych mandatów 131, na kwotę 28,500 zł, EPIDEMIOLOGIA Raporty sanitarne poszczególnych pionów za 2014r. Sekcja Epidemiologii zajmuje się: prowadzeniem bieżącej działalności przeciwepidemicznej, dokonywaniem analiz i ocen epidemiologicznych, opracowywaniem programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciw epidemicznej, sprawowaniem nadzoru nad realizacją szczepień ochronnych, zaopatrywaniem placówek służby zdrowia w szczepionki zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych (szczepień obowiązkowych i zalecanych), nadzorem nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne. Powyższe działania przyczyniają się do: zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, zapobiegania szerzeniu się chorób, w tym chorób zakaźnych epidemicznych. Tabela: Wybrane choroby zakaźne na terenie działania PPIS w Sopocie w roku 2014 oraz na przestrzeni lat Dane przedstawiają sytuację epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych na terenie Sopotu w roku 2014 i na przestrzeni lat Zostały przygotowane na podstawie zgłoszeń przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne wśród mieszkańców Sopotu. Dane są przekazywane przez lekarzy i podmioty medyczne i na ich podstawie tworzone są roczne sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach sporządzanych dla Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. 3

4 Salmonelozy Inne bakteryjne zakażenia jelitowe (ogółem) Jednostka chorobowa l. zapadal zachor. ność l. zapadal zachor. ność l. zapadal zachor. ność l. zapadal zachor. ność l. zapadal zachor. ność l. zapadal zachor. ność zatrucia pokarmowe zakaż. pozajelitowe wywoł. przez E. coli biegunkotwórczą wywołane przez E. coli inną i BNO wyw. przez Yersinia enterocolitica lub pseudotuberculosis U E inne określone i nie określone Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 / Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe nie określone Lamblioza (giardioza) UE nieżyt jelitowy Wirusowe wyw. przez zakażenia jelitowe rotawirusy określone i nie inne wirusowe określone zakażenia jelit Wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe u dzieci do lat Krztusiec Płonica (szkarlatyna) Choroba meningokokowa ogółem zapalenie opon mózgowych posocznica gronkowcowa Posocznica wywołana przez bakterie Gram (-) inna określona i nieokreślona Róża ogółem Borelioza z Lyme L Styczność i narażenie na wściekliznę/ potrzeba szczepień /16 128/ / / / / /6 17 Ospa wietrzna Różyczka Wirusowe zapalenie wątroby typu A typu B - ostre typu B - przewlekłe typu C Cytomegalia Świnka (nagminne zap. przyusznic) Toksoplazmoza Bąblowica (echinokokoza) Glistnica Owsica Toksokaroza

5 Wszawica Świerzb Choroba ogółem wywołana przez S.pneumoniae posocznica inne określone Bakteryjne ZOMR inne, nie określone Zapalenie opon mózgowych inne i nie określone Zapalenie mózgu inne i nie określone ogółem UE Grypa AH1N u dzieci w wieku 0-14 lat UE - - Zapalenie płuc o etiologii zakaźnej / Zakażenia HCV nowo wykryte Gruźlica płuc 10 26, Choroby przenoszone drogą płciową Inne zatrucia Kiła rzeżączka toksynami w prod. spoż lekami, prep. farmak, subst leczn. alkoholem Lp. Liczba mieszkańców Sopot Zapadalność przedstawiono w odniesieniu do mieszkańców. Zgodnie z ustawowym obowiązkiem w 2014 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie zgłoszono 2680 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne wśród mieszkańców Sopotu. W wyniku tych zgłoszeń zostało przeprowadzonych 180 wywiadów epidemiologicznych. Dodatkowo Laboratoria Medyczne przekazały 52 dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających zachorowania na choroby zakaźne. Lp. Wyszczególnienie l. zgłoszeń chorób zakaźnych, podejrzeń i zakażeń przez podmioty zobowiązane 2. l. zgonów na choroby zakaźne

6 3. 4. l. wywiadów przeprowadzonych l. zgłoszonych czynników chorobotwórczych Powyższe zestawienie pokazuje wzrost zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń przez zobowiązane do tego podmioty. Zgłaszanie chorób zakaźnych i zakażeń gwarantuje bezpieczeństwo epidemiologiczne w nadzorowanym terenie. W Sopocie w 2014 r. nie odnotowano żadnego zbiorowego zatrucia pokarmowego. Natomiast zarejestrowano 4 przypadki zachorowań na zatrucie pokarmowe wywołane Salmonellą sp., w przebiegu którego chorzy musieli zostać hospitalizowani, były to zatrucia sporadyczne. Osoby z najbliższego otoczenia nie były nosicielami Salmonelli sp. obecnie wszystkie te osoby są zdrowe. Nie udało się ustalić nośnika patogenów. Dodatkowo podczas badań na nosicielstwo przed podjęciem pracy u kolejnych 4 osób wykryto nosicielstwo pałeczek z grupy Salmonella, osoby te nie wymagały hospitalizacji. Osoby chore i będące nosicielami zostały objęte nadzorem epidemiologicznym. W roku 2014 zaobserwowano znaczny wzrost bakteryjnych zakażeń jelitowych wywołanych przez Clostridium difficile. Zakażeniu uległo 20 osób, były to zakażenia sporadyczne u osób przewlekle chorych o obniżonej odporności. Liczba zarejestrowanych zachorowań na biegunkę wywołaną rotawirusami zmniejszyła się o 49% w stosunku do roku 2013roku i wyniosła 34 przypadki. Z tego powodu hospitalizowano 16 osób. Natomiast nastąpił wyraźny wzrost w przypadku innych wirusowych zakażeń jelitowych, których zgłoszono 60, jest to także wzrost na przestrzeni lat W roku 2014 podobnie jak w latach ubiegłych nie odnotowano zachorowań na błonicę, poliomyelitis, odrę i tężec. Również nie było zachorowań na różyczkę. Choroby te są objęte Programem Obowiązkowych Szczepień Ochronnych. W latach obserwowano naprzemienny spadek i wzrost zachorowań wśród mieszkańców Sopotu na płonicę, czyli szkarlatynę. W roku 2014 zgłoszono 25 przypadków i jest to o 10 mniej niż w roku Również w przypadku ospy wietrznej nastąpił w roku 2014 wzrost zgłoszeń zachorowań po spadku z 2013 roku, pomimo prowadzonych szczepień ochronnych dzieci z grup ryzyka oraz uczęszczających do żłobków i klubów dziecięcych. W 2014 r. zgłoszono 2 przypadki WZW typu B, ostatnie 1 zgłoszone zachorowanie na WZW typu B miało miejsce w roku Oba przypadki nie wymagały hospitalizacji. W 2014 r. zanotowano łącznie 7 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C, i zarejestrowano 13 nowo wykrytych nosicieli wirusa zapalenia wątroby typu C. Wszystkie osoby chore oraz nosiciele pozostają pod nadzorem epidemiologicznym PSSE w Sopocie. W zależności od potrzeb osoby chore na WZW typu C lub otoczenie chorych w przypadku WZW typ B otrzymały szczepienie p/wzw typ B. W analizowanym 2014 roku zgłoszono 1 przypadek bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, 5 przypadków zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii wirusowej oraz 2 zachorowania na zapalenie mózgu inne i nie określone. Wszystkie osoby były hospitalizowane w PCChZiG w Gdańsku. W 2014 r. zgłoszono 1 zgon mieszkańca Sopotu na chorobę Creuthzfelda-Jacoba (postać sporadyczna) u mężczyzny 63 letniego. Pacjent był hospitalizowany w szpitalu specjalistycznym Św. Wojciecha w Gdańsku. W roku 2014 w Sopocie zarejestrowano 12 przypadków zachorowań na boreliozę, z czego 3 osoby hospitalizowano. W porównaniu do lat zgłaszalność zachorowań na 6

7 boreliozę znacznie zwiększyła się (z 2 zgłoszonych zachorowań w 2009r., przez wzrost do 9 w 2012 r przypadków zachorowań). W latach liczba zgłoszonych i zarejestrowanych osób pokąsanych zmieniała się i stopniowo systematycznie maleje. W roku 2014 liczba pokąsanych ludzi przez zwierzęta wyniosła 59 przypadków pokąsań. Wzorem lat ubiegłych, do szczepień p/wściekliźnie kwalifikowano w PCChZiG w Gdańsku i u 6 poszkodowanych wdrożono szczepienia. Natomiast 49 właścicieli zwierząt zostało zobowiązanych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do doprowadzenia ich na obserwację. W roku 2014 zarejestrowano ogółem 3 przypadki chorób przenoszonych drogą płciową w tym: 2 przypadki rzeżączki oraz 1 przypadek zakażenia chlamydiami. W analizowanym okresie podobnie jak w roku 2013 gdzie zarejestrowano 2 przypadki kiły wszystkie zakażenia dotyczyły mężczyzn. W 2014 r. zgłoszono łącznie 8 przypadków hospitalizacji z powodu potwierdzonego badaniami zachorowania na gruźlicę, tj. 4 kobiety i 4 mężczyzn (w tym 2 nie pracujących, samotnych). Osoby z najbliższego otoczenia chorych oraz współpracownicy chorych zostali objęci nadzorem epidemiologicznym. Siedem osób po wyjściu ze szpitala kontynuowało leczenie w Poradni Chorób Płuc w Sopocie, jedna w przychodni w Gdyni. U żadnej osoby z kontaktu, po przeprowadzeniu badań specjalistycznych, nie było potrzeby wdrożenia leczenia profilaktycznego. W latach nie wystawiono decyzji administracyjnej dotyczącej osoby chorej na gruźlicę, która samowolnie opuściła szpital lub zaniechała dalszego leczenia. Do Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie wpłynęły dwa zgłoszenia od lekarzy pierwszego kontaktu dotyczące podejrzenia zachorowania na grypę, wywołaną niezidentyfikowanym wirusem grypy, natomiast zaobserwowano znaczący wzrost zakażeń górnych dróg oddechowych 2206 w tym 247 u dzieci do lat 14. Nie zgłoszono żadnego zachorowania lub podejrzenia zachorowania na grypę AH1N1. W związku z niekorzystną sytuacją epidemiologiczną gorączki krwotocznej Ebola w Afryce Zachodniej, rozprzestrzenianiem się epidemii oraz potencjalnym ryzykiem zawleczenia przypadków choroby do Polski, priorytetem w roku 2014 było prowadzenie szerokiej akcji informacyjnej dla mieszkańców Sopotu, przekazywanie na bieżąco zaleceń i wytycznych opracowanych przez WHO i Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotom leczniczym z Sopotu. Oceniano przygotowanie i/lub aktualizacje, w Przychodniach Medycyny Rodzinnej, Pogotowiu Ratunkowym i szpitalu, procedur na wypadek zagrożenia chorobą wysoce zakaźną i szczególnie niebezpieczną uwzględniając zagrożenie związane z możliwością kontaktu z osobą podejrzaną o zachorowanie na gorączkę krwotoczną Ebola lub inną chorobę wysoce zakaźną. O podejmowanych działaniach informowano również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Miasta w Sopocie. Wzorem roku 2013, ściśle współpracując z sekcją statystyki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gdańsku, co kwartał rozliczano sopockich świadczeniodawców z ilości wykazanych do NFZ udzielonych świadczeń zdrowotnych, dotyczących chorób zakaźnych, które nie zostały wykazane do PSSE w Sopocie, z prośbą o uzupełnienie brakujących zgłoszeń oraz przypominano o konieczności zgłaszania zachorowań. W 2014 r. program Szczepień Ochronnych na terenie miasta Sopotu realizowany był przez 12 świadczeniodawców w 16 gabinetach szczepień, w których odbywały się szczepienia ochronne obowiązkowe i zalecanych. Punkty szczepień pod swoją opieką miały 4886 osób, z czego 502 stanowiły osoby 18 letnie i w 19 roku życia. Przeprowadzono 34 kontrole punktów szczepień. Nadzór polegał na kontroli prawidłowości realizacji szczepień 7

8 pod względem ich terminowości zgodnie z kalendarzem szczepień. Zwracano szczególną uwagę na zachowanie łańcucha chłodniczego poprzez monitorowanie temperatury w chłodziarkach oraz warunki przechowywania szczepionek. Brak przestrzegania łańcucha chłodniczego przy przechowywaniu szczepionek może być przyczyną powstania niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz zniszczenia preparatów szczepionkowych. Kontrolowano bieżący stan sanitarno higieniczny, sposób postępowania ze sprzętem jednorazowego użytku i postępowanie z odpadami medycznymi. Sprawdzano opracowane i wdrożone procedury medyczne. Weryfikowano dokumentowanie przychodzących i wychodzących kart uodpornienia dzieci. Ponadto w czasie kontroli prowadzone były działania edukacyjne o postępowaniu z osobami uchylającymi się od szczepień ochronnych oraz w zakresie podniesienia odsetka wszczepialności populacji. W trakcie kontroli nieprawidłowe monitorowanie temperatury w urządzeniu chłodniczym stwierdzono w 2 przypadkach, wszczęto tam postępowanie w celu usunięcia nieprawidłowości. Wydano decyzję merytoryczną i nałożono 1 mandat karny. Nadzorem objęte były także 4 szkolne gabinety zabiegowe, gdzie szczepi się dziewczęta p./hpv - szczepienia prowadzone są w ramach programu promocji zdrowia realizowanego przez gminę Sopot - łącznie zaszczepiono 79 dziewczynek. W 2014r. poziom zaszczepienia dzieci w odniesieniu do PSO ukształtował się na poziomie porównywalnym z okresem roku Szczepienia noworodków odbywały się w miejscu urodzenia, a szczepienia pozostałych dzieci i osób dorosłych, w gabinetach szczepień podstawowej opieki zdrowotnej. W roku 2014 w gabinetach szczepień na terenie m. Sopotu odnotowano bardzo duży spadek liczby osób, które poddały się szczepieniom p/grypie ze 1159 w 2013 roku do 722 osób w 2014 roku. W wyniku prowadzonego nadzoru i imiennych wykazów dołączonych przez Punkty Szczepień do sprawozdania z realizacji szczepień ochronnych za IV kwartał 2014 odnotowano, że 11 dzieci z terenu Sopotu nie zostało poddanych żadnemu szczepieniu ochronnemu, a u 119 dzieci, których rodzice uchylają się od szczepień ochronnych, szczepienia zostały wykonane częściowo. W trakcie kontroli ustalono, że niektórzy rodzice (lub opiekunowie prawni), w dalszym ciągu nie wyrażają zgody na szczepienie swoich dzieci, podyktowane jest to coraz prężniej działającymi ruchami anty-szczepionkowymi, które nie zawsze opierając się na fachowej wiedzy medycznej w zakresie szczepień straszą autyzmem i niepożądanymi odczynami poszczepiennymi. W 4 przypadkach szczepienia zostały odroczone przez lekarzy ze względu na zły stan zdrowia dzieci. Lp. Wyszczególnienie l. osób ogółem podlegających szczepieniom 2. l. osób, które nie zostały poddane żadnemu szczepieniu 3. l. osób zaszczepionych w sposób niepełny 4. l. osób odroczonych

9 Zestawienie pokazuje wzrost liczby osób nieszczepionych na przestrzeni ostatnich lat. W związku z zaistniałą sytuacją ściśle współpracowano z punktami szczepień dzieci, a także pielęgniarkami środowiskowymi, które poproszono o wizyty kontrolne u osób, które nie szczepią dzieci. Jednocześnie za pośrednictwem pielęgniarek z PPL VITA-MED poproszono o przypomnienie rodzicom o brakujących szczepieniach i ich obowiązku dopełnienia w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu Sopotu. Rodzice i opiekunowie niektórych dzieci nieszczepionych złożyli pisemne oświadczenia o odmowie zaszczepienia dzieci. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wystosował do nich imienne wezwania do dobrowolnego poddania się szczepieniom obowiązkowym. Dalszy brak wykonania szczepienia był powodem wysyłania upomnień. Kolejnym krokiem w przypadku osób uchylających się od szczepień będzie wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o nałożenie grzywny celem przymuszenia do wykonania obowiązku szczepień. W roku 2014 do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie nie wpłynęło żadne zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego. Główny Inspektor Farmaceutyczny w 2014 roku wydał 2 decyzje o wstrzymaniu w obrocie preparatów szczepionkowych i 1 decyzję o wycofaniu z obrotu preparatu szczepionkowego o czym w trybie natychmiastowym powiadomiono podmioty lecznicze znajdujące się na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sopocie. W 2014r. nadzorowano 65 podmiotów leczniczych, które udzielają świadczeń zdrowotnych. Placówki te nadzorowane były w zakresie skuteczności prowadzenia procesów dekontaminacji oraz pod względem spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. W tym celu w placówkach służby zdrowia przeprowadzono 68 kontroli. Nieprawidłowe postępowanie ze sprzętem medycznym w trakcie procesów dezynfekcji i sterylizacji, a także niezachowanie należytego stanu sanitarno higienicznego stwierdzono w 3 prywatnych gabinetach lekarskich i 2 podmiotach leczniczych, w związku z tym nałożono 5 mandatów karnych na kwotę 500 zł. Oceniono pracę komitetów i zespołów kontroli zakażeń zakładowych w nadzorowanych podmiotach leczniczych udzielających świadczeń medycznych na terenie miasta Sopotu. Analiza raportów złożonych przez Wojewódzki Zespół Reumatologiczny, Hospicjum Stacjonarne i Stację Dializ pozwoliła na ocenę pozytywną w powyższym zakresie. Nie zanotowano podejrzeń ani potwierdzonych zakażeń zakładowych. HIGIENA KOMUNALNA Pion Higieny Komunalnej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w odniesieniu do: wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w kąpieliskach i basenach, gleby, podmiotów leczniczych, obiektów hotelarskich, zakładów fryzjerskich i kosmetycznych, obiektów sportowych i widowiskowych, organizacji imprez masowych. Działania w powyższym zakresie chronią ludzi przed szeregiem zagrożeń, głównie: 9

10 skutkami skażenia: wody przeznaczonej do spożycia, wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli, wody w basenach i innych atrakcjach wodnych, powietrza, gleby, zakażeniami, spowodowanymi wniknięciem do organizmu i rozwojem w nim żywego biologicznego czynnika chorobotwórczego, co może mieć miejsce podczas zabiegów w trakcie wykonywania których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, do wdrożenia i stosowania procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi zobowiązane są osoby działające w gabinetach fryzjerskich i kosmetycznych oraz hotelach i innych obiektach użyteczności publicznej. W ramach sprawowanego nadzoru bieżącego monitorowano stan higieny środowiska w tym: wody przeznaczonej do spożycia, stan wody w kąpieliskach, basenach, miejscach rekreacji i rehabilitacji, stan sanitarno - higieniczny obiektów użyteczności publicznej. W 2014r. nadzorem objęto 383 obiekty w tym m.in. obiekty użyteczności publicznej jak: podmioty wykonujące działalność leczniczą, baseny kąpielowe, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, hotele, transport publiczny. W obiektach tych: wykonano 565 kontroli, w obiektach stałych i sezonowych, pobrano 151 próbek, wystosowano ogółem 67 decyzji, 49 postanowień, nałożono 9 mandatów karnych na kwotę 950 zł, wystosowano 1 wniosek do sądu o ukaranie Nadzór nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadanie rządowe, jakim jest monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach tego zadania wykonywany jest monitoring kontrolny i przeglądowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W 2014 roku pobierano wodę do badań z punktów zlokalizowanych w miejscach czerpania wody przez odbiorców. Monitoring kontrolny obejmuje podstawowe oznaczenia bakteriologiczne i fizykochemiczne, natomiast monitoring przeglądowy jest badaniem rozszerzonym, zarówno w zakresie bakteriologicznym, jak i fizykochemicznym. Monitoring kontrolny 1. Parametry fizyczne i organoleptyczne: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, smak 2. Parametry chemiczne: jon amonowy 3. Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Bakterie grupy coli Monitoring przeglądowy 1. Parametry fizyczne i organoleptyczne: barwa, mętność, ph, przewodność, zapach, 2. Parametry chemiczne: jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, fluorki, twardość, wapń, magnez, siarczany, chlorki, arsen, ołów, kadm, chrom, bromodichlorometan, benzo(a)piren, antymon, benzen, bor, cyjanki, 1, 2 dichloroetan, miedź, nikiel, 10

11 pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloetenu i tetrachloetenu, WWA 3. Parametry mikrobiologiczne: Escherichia coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2 C po 72 h Teren Sopotu podzielony jest na cztery strefy zaopatrzenia: 1) Bitwy pod Płowcami, 2) Brodwino, 3) Nowe Sarnie Wzgórze, 4) Smolna Wyznaczono 10 punktów poboru próbek wody do badań. Lokalizacja punktów ustalona została z Urzędem Miasta oraz z SAUR Neptun Gdańsk Rejon Sopot, który jest administratorem sieci. Zgodnie z wymogami cytowanego wyżej rozporządzenia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, po rozpatrzeniu danych, zawartych w okresowych ocenach jakości wody z poszczególnych stref, dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014r. Tabela 1 Ogólne zestawianie pobranych próbek wody w poszczególnych strefach Nazwa strefy Ogólna ilość próbek pobranej w strefie Ilość próbek z przekroczonymi wartościami dopuszczalnymi parametrów Bitwy pod Płowcami 17 0 Nowe Sarnie Wzgórze 11 0 Brodwino 8 0 Smolna 3 0 ogółem 39 0 Z analizy powyższej tabeli wynika, że w 2014r. z wodociągu publicznego na terenie Sopotu w ramach monitoringu łącznie pobrano 39 próbek wody, w których nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników. W przypadku negatywnego wyniku, każdorazowo pobierane są próbki powtórne z punktów, w których stwierdzono przekroczenia, a także z punktów dodatkowych w danej strefie, w celu stwierdzenia, czy skażenie jest skażeniem punktowym, czy też dotyczy całej strefy. We wszystkich próbkach wody pobranych ze stałych punktów monitoringowych w ramach monitoringu przeglądowego wykrywano i oznaczano ilościowo bor, natomiast w żadnej z próbek wody pobranych w 2014 r. nie stwierdzono obecności: arsenu, ołowiu, kadmu, chromu, benzo(a)pirenu, antymonu, benzenu, cyjanków, 1, 2 dichloroetanu, niklu, pestycydów, Σpestycydów, rtęci, selenu, Σ trichloetenu i tetrachloetenu, WWA. Jakość wody przeznaczonej do spożycia we wszystkich strefach odpowiadała wymaganiom sanitarnym, o czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie informował: Prezydenta Miasta, dostawcę wody SNG, administratorów sieci oraz konsumentów, wydając raz na kwartał komunikat o jakości wody. Komunikat ten każdorazowo ukazuje się m.in. na stronach internetowych stacji 11

12 Nadzór nad wodociągami niepublicznymi Na terenie Sopotu funkcjonują 3 wodociągi niepubliczne: Hipodrom Leśniczówka Wodociąg solankowy W 2014 r. jakość wody dostarczanej przez wszystkie wymienione wodociągi, w badanym zakresie, odpowiadała wymaganiom sanitarnym. Działania podejmowane w zakresie nadzoru nad zanieczyszczeniem wody szczepami chorobotwórczymi Legionella sp. W tym celu od kilku lat Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie podejmuje działania zmierzające do poprawy stanu sanitarnego instalacji wody zimnej i ciepłej, zarówno w budynkach zamieszkania zbiorowego, jak i budynkach użyteczności publicznej. Spółdzielnie Mieszkaniowe, właściciele obiektów hotelarskich i zakładów opieki zdrowotnej zostali poinformowani, iż: instalacje wody zimnej i ciepłej powinny być odpowiednio izolowane, w celu zapewnienia właściwych temperatur (wody zimnej < 20 C, wody ciepłej 55 C), materiały, z których wykonana jest instalacja wodna nie powinny sprzyjać wzrostowi mikroorganizmów, instalacje wody ciepłej powinny być odporne na temperaturę 70 C - 80 C, aby możliwe było przeprowadzenie dezynfekcji termicznej, za właściwą eksploatację i konserwację sieci wodociągowej odpowiedzialny jest właściciel budynku. Wszystkie prowadzone prace konserwacyjne jak też odczyty regularnie wykonywanych pomiarów temperatury wody, zarówno zimnej, jaki i ciepłej powinny być zapisywane w protokołach kontroli. W związku z podjęciem w/w działań: z roku na rok wzrasta liczba obiektów, w których okresowo prowadzona jest dezynfekcja termiczna (70 C), w coraz większej liczbie obiektów kontroluje się temperaturę wody zarówno ciepłej, jak i zimnej, badania ciepłej wody użytkowej w kierunku bakterii Legionella przeprowadzane są w dużych obiektach, okresowo stwierdza się ponadnormatywną liczbę bakterii, i konieczne jest wówczas prowadzenie dezynfekcji sieci, chemicznej lub termicznej, uzyskanie wyników negatywnych umacnia właścicieli w przekonaniu, że okresowo prowadzona dezynfekcja termiczna jest procesem skutecznym i koniecznym. właściciele małych obiektów nie przeprowadzają badań ze względu na wysokie koszty. W roku 2014 w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego badania w kierunku bakterii Legionella sp. przeprowadzono w: Sanatorium Leśnik Wojewódzkim Zespole Reumatologicznym Hospicjum Natomiast w ramach kontroli wewnętrznej badania w kierunku bakterii Legionella sp. przeprowadzono w: Sanatorium MSWiA Hotelu Haffner Grand Hotelu 12

13 Hotelu Sheraton Hotelu Rezydent Dziennym Domu Opieki Społecznej Nadzór nad stanem sanitarnym kąpielisk Nadzór nad stanem sanitarnym kąpielisk prowadzony był zgodnie z zasadami urzędowej kontroli i oceny jakości wody w kąpieliskach, które zapisane są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. nr 86 poz. 478). Zgodnie z w/w rozporządzeniem: 1. Prezydent Miasta Sopotu przedłożył w wymaganym terminie do zaopiniowania PPIS projekt uchwały Rady Miasta Sopotu wraz z wnioskami organizatorów o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planuje utworzyć kąpieliska. 2. Sezon kąpielowy obejmował okres od 15 czerwca do 15 września 2014r. 3. Łączna liczba organizatorów 2 4. Liczba kąpielisk Załączone do w/w projektu wnioski organizatorów o umieszczenie w wykazie kąpielisk wydzielonych fragmentów wód powierzchniowych, na których planują utworzyć kąpieliska spełniały wymagania określone w art. 34 a ust.3 i art 34 ust. 4 ustawy z 4 marca 2010r. o zmianie ustawy Prawo Wodne. 6. Dla kąpielisk zostały wyznaczone punkty pobierania próbek wody do badań. 7. Pobieranie i transport próbek realizowano zgodnie z obowiązującą w woj. pomorskim instrukcją pobierania próbek wody, zaś badania próbek wody prowadzone były zgodnie z metodami referencyjnymi, określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia MZ z 8 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 86, poz. 478). 8. W ramach realizacji badań kontroli urzędowej pobrano łącznie 6 próbek wody z kąpielisk przed sezonem. Nie zaistniały sytuacje mogące powodować pogorszenie jakości wody w kąpieliskach w trakcie sezonu. 9. Organizatorzy kąpielisk systematycznie wizualnie nadzorowali jakość wody w prowadzonych kąpieliskach i wody zasilające kąpieliska (pod kątem występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób). 10. Organizatorzy kąpielisk pobierali próbki wody w prowadzonych kąpieliskach zgodnie z ustalonym harmonogramem badań i w punktach ustalonych z PPIS oraz niezwłocznie przekazywali wyniki badań PPIS w Sopocie łącznie w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 36 próbek. 11. PPIS w Sopocie wydał łącznie 13 bieżących ocen o jakości wody w kąpieliskach. 12. Organizatorzy informowali PPIS o wystąpieniu zmian, które mogłyby mieć wpływ na pogorszenie jakości wody w kąpielisku; zawieszenia harmonogramu pobierania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej nie stwierdzono. 13. Organizator informował kąpiących się o jakości wody w kąpieliskach i zaleceniach PPIS w Sopocie. 14. Dokumentowanie kontroli wewnętrznej jakości wody w kąpieliskach przez organizatora spełniało wymagania określone w 9.1. rozporządzenia MZ z 8 kwietnia 2011r. (Dz. U. nr 86, poz. 478). 15. Wszystkie kąpieliska były w sezonie letnim 2014r. oznaczone przy użyciu tablicy informacyjnej spełniającej wymagania określone w 3.1. rozporządzenia Ministra 13

14 Zdrowia z 28 kwietnia 2011r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. nr 91, poz. 527). W sprawozdaniu statystycznym MZ-46 zamieszczono uogólnioną ocenę kąpielisk o brzmieniu: Kąpieliska odpowiadające wymaganiom sanitarnym pod względem bakteriologicznym: - wszystkie 100% Kąpieliska odpowiadające wymaganiom sanitarnym pod względem fizyko-chemicznym: - wszystkie 100% Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie zgodnie z 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli, na podstawie próbek pobranych w latach dokonał po raz pierwszy czteroletniej oceny wody w kąpieliskach na terenie Sopotu. Zgodnie z załącznikiem nr 3 w/w rozporządzenia jakość wody sklasyfikowano: Kąpielisko Sopot Kamienny Potok Koliba jakość wody doskonała Kąpielisko Sopot Łazienki Południowe jakość wody doskonała Nadzór nad stanem sanitarnym miejsc wykorzystywanych do kąpieli W 2014 roku pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sopocie znajdowało się 8 miejsca wykorzystywanych do kąpieli (MWDK): LP powiat nazwa akwenu nazwa miejsca wykorzystywanego do kąpieli nazwa organizatora 1 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Piaskownica J.Hermanowicz i Wspólnicy RBS "PORTER" 2 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Plaża Piratów APTA F.P.U.H. ul.mamuszki 3 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Salcia-Zatoka Sztuki 4 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Czarna Perła-Smak Morza 5 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Sheraton - Grand 6 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Hotel Chiński - Tropikalna Wyspa 7 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -Tawerna Rybaki - Balticana 8 m.sopot Zatoka Gdańska Sopot -EKO - Hotel Bursztyn Art Invest Sp. z o.o. Sp.K. ul.mamuszki 14 "Hektor"E.G.M.Putrycz ul.mamuszki 9 Restauracja "Smak Morza" ul.mamuszki 2 ALKAR Dariusz Kardasz ul.1 Maja 12/12 SKG "Tropikalna Wyspa" Tawerna Rybaki ul.al.wojska Polskiego 26, EKO Ewa Kowal ul.miętowa 123 Gdynia, Gambit Sp. z o.o. Organizatorzy MWDK w ramach kontroli wewnętrznej wykonali badania wody przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego, a następnie w trakcie jego trwania. Zgodnie z ustawą Prawo wodne organizatorzy miejsc wykorzystywanych do kąpieli mają obowiązek: 14

15 oznakować miejsce wykorzystywane do kąpieli niezwłocznie przekazać właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej oraz informacje o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody. Powyższe obowiązki wszyscy organizatorzy MWDK wypełnili. Jakość wody w w/w miejscach wykorzystywanych do kąpieli odpowiadała wymaganiom określonym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Na podstawie wyników badania wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie dokonał bieżącej oceny jakości wody w MWDK. Wzorem lat ubiegłych pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Sopocie przeprowadzili w 2014r. na plaży w Sopocie kampanię informacyjną na temat sinic i glonów. Celem kampanii było udzielenie mieszkańcom i turystom odpowiedzi na pytania: Co to są sinice? Jaka jest różnica między sinicami i glonami? Co to jest zakwit? Czy zakwity sinic są szkodliwe dla zdrowia? Jakie mogą być objawy kontaktu z sinicami? Jak uchronić się przed negatywnymi skutkami zakwitu? Zainteresowani otrzymywali ulotki na temat sinic i glonów, mogli zobaczyć, jak wyglądają pod mikroskopem sinice występujące w wodach sopockich kąpielisk. Nadzór nad basenami oraz obiektami rekreacji wodnej. Ocena stanu sanitarnego basenów. Ilość obiektów wg ewidencji: ogółem 11 (w tym Park Wodny) - całorocznych 9 i 2 sezonowe. Wszystkie obiekty były zaopatrywane w wodę z wodociągu publicznego. Przeprowadzono 16 kontroli. Stan sanitarny wszystkich obiektów oceniono jako właściwy. Próbki wody z poszczególnych basenów i obiektów rekreacji wodnej pobierano zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Łącznie pobrano 42 próbki wody do badań bakteriologicznych, z których 3 nie odpowiadały wymaganiom sanitarnym. Oceniono stan sanitarny tzw. pomieszczeń przybasenowych. Poza jednym obiektem ocena była pozytywna. Nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami oraz z substancjami niebezpiecznymi (chemicznymi) służącymi do uzdatniania wody. Nadzór nad stanem porządkowym miasta W 2014 r. pracownicy Stacji przeprowadzali bieżące kontrole posesji, głównych ulic i plaży oraz 10 kontroli związanych z interwencjami mieszkańców. Rodzaj i ilość interwencji Hałas w pomieszczeniach Stan sanitarny budynków i posesji

16 (śmietników) Zanieczyszczenie powietrza w lokalach Zanieczyszczenie powietrza w mieszkaniach (biologiczne, zagrzybienie) W większości przypadków interwencje były uzasadnione. W 2014r. nadzorowano 9 toalet publicznych w tym: 7 stałych i 2 sezonowe. Stan sanitarny toalet publicznych był dobry pod względem zaopatrzenia w środki higieniczne i utrzymania czystości. Kontrole plaż i terenów przyplażowych w sezonie letnim 2014 przeprowadzane były stosownie do potrzeb. Do gromadzenia nieczystości w obrębie plaży, na całej jej długości ustawiono stelaże, na które zakładane były worki foliowe. Stwierdzono, że w upalne dni, przy dużej liczbie plażowiczów, ilość ustawionych koszy była niewystarczająca, ponadto część z nich winna być ustawiona w bezpośredniej okolicy wejść, bo tam stwierdza się szczególnie przepełnione. Wywóz nieczystości odbywał się średnio 2 x dziennie, przyjęta częstotliwość w przypadku dużej ilości plażowiczów była zbyt mała. Kąpieliska wyposażone były w natryski, opłukiwacze do ciała i przebieralnie. Istotny problem, jak co roku stanowiły glony wyrzucane na brzeg i występujące w wodach strefy przybrzeżnej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie od kilku lat współpracuje z władzami miasta w działaniach mających na celu jak najlepsze zorganizowanie postępowania z glonami od momentu pojawienia się ich w wodach kąpielisk do wywiezienia na składowisko odpadów. Stan sanitarno - higieniczny głównych tras komunikacyjnych, w tym ul. Bohaterów Monte Cassino oraz molo i alejek nadmorskich nie budził większych zastrzeżeń. W czasie trwania imprez masowych i rekreacyjnych były dodatkowo ustawiane toalety przenośne i kosze na śmieci. Ilość i rodzaj toalet podlegała ustaleniom w ramach nadzoru nad organizacją imprez o tym charakterze. Nadzór nad obiektami hotelarskimi Sprawowano nadzór nad obiektami hotelarskimi, w zakresie jakości świadczenia przez nie usług i utrzymania prawidłowego stanu sanitarnego. Ilość obiektów ogółem 54, w tym: 16 hoteli, 3 pensjonaty, 2 kempingi, 33 inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie. W w/w obiektach przeprowadzono 102 kontrole. Źródła zanieczyszczeń Dokonano oceny źródeł zanieczyszczeń na terenie miasta wyniki zobrazowano w poniższych tabelach. 16

17 Gmin a Sopot Miejsce wysypywania odpadów stałych nie ma w obrębie miasta, wywóz następuje do Łężyc lub Szadółek, surowce wtórne do Zbiornicy w Sopocie Rodzaj odpadów bytowogospodarcze Wysypiska odpadów przemysł. nie ma Ocena bieżącej eksploatacji gospodarka nieczystościam i bytowogospodarczymi - prawidłowa Wysypiska planowane nie planuje się wysypiska odpadów byt. gospodarczy Mogilniki na odpady toksyczne nie ma Gmin a Sopot Miejsce odprowadzania ścieków kanalizacja sanitarna, zbiorniki bezodpływowe Miejsce utylizacji Punkt zlewny w Gdyni, oczyszczalnia Wschód Miejsce gromadzenia osadów ściekowych Ocena gospodarki ściekowej Oczyszczalnie ścieków planowane Inne źródła zanieczyszcz eń nie ma dostateczna nie planuje się Odpady typu medycznego Nadzór nad obiektami służby zdrowia Zakłady lecznictwa zamkniętego i otwartego ilość przeprowadzonych kontroli 99, ilość wydanych decyzji 2 na kwotę 238 zł ilość mandatów 1 na kwotę 100 zł Utrzymanie sanitarne, sposób postępowania ze zużytym sprzętem jednorazowym i odpadami medycznymi (z wyjątkiem tych, w których nakładano mandaty), a także postępowanie z bielizną szpitalną w tym jej pranie, nie budziło zastrzeżeń. Prywatne gabinety lekarskie Czystość bieżącą i gospodarkę bielizną w gabinetach prywatnych na terenie Sopotu oceniono w 2014 r. jako dobrą. Nie stwierdzono nieprawidłowości w sposobie postępowania ze zużytym sprzętem jednorazowym. Łącznie przeprowadzono 97 kontroli indywidualnych i specjalistycznych praktyk lekarskich. Nadzór nad organizacją i przebiegiem imprez masowych Wszystkie imprezy masowe, które odbywały się na terenie Sopotu podlegały uzgodnieniom z organizatorem imprezy pod względem: ilości koniecznych toalet postępowania z nieczystościami stałymi zapewnienia w punktach żywieniowych wody przeznaczonej do spożycia odpowiedniego zabezpieczenia przed zepsuciem artykułów żywnościowych zapewnienia serwisu technicznego w trakcie trwania imprezy. Nadzór nad zakładami fryzjerskimi, kosmetycznymi i gabinetami odnowy biologicznej Zewidencjonowano 96 obiektów, w tym: fryzjerskich 25, kosmetycznych 20, odnowy biologicznej 23, tatuażu 6, innych, w których świadczony jest więcej niż jeden rodzaj usługi 22. W obiektach tych przeprowadzono w 2014r. ogółem 98 kontroli. 17

18 Nałożono 5 mandatów karnych na łączną kwotę 550 zł, głównie za nieprawidłową dezynfekcję narzędzi a także za brak wymaganych procedur oraz wydano 12 decyzji na kwotę 1110 zł. Oceniane obiekty: zlokalizowane są w odrębnych budynkach lub lokalach albo stanowią wyodrębnioną część budynku lub lokalu, posiadają wydzielone pomieszczenia, w których świadczone są usługi, posiadają wydzielone szatnie i poczekalnie, posiadają powierzchnię umożliwiającą właściwe świadczenie usług, zaopatrzone są w wodę ciepłą i zimną, podłączone są do kanalizacji miejskiej, posiadają pomieszczenie lub pomieszczenia higieniczno sanitarne, posiadają miejsce spożywania posiłków, do wykonywania zabiegów używano sprawnych technicznie narzędzi i urządzeń, do dezynfekcji używano preparatów o aktualnym terminie ważności i zalecanym stężeniu. posiadają procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami oraz chorobami zakaźnymi Nadzorowano preparaty kosmetyczne wykorzystywane przy świadczeniu usług, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Pion żywności, żywienia, i przedmiotów użytku wykonuje zadania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności i odpowiedniej jakości żywienia, bezpieczeństwa kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością. Sprawuje urzędową kontrolę nad: jakością zdrowotną żywności, warunkami zdrowotnymi produkcji, magazynowania i obrotu żywnością, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz warunkami zdrowotnymi ich produkcji i obrotu, kosmetykami. Działania w powyższym zakresie chronią ludzi przed szeregiem zagrożeń, w szczególności przed zatruciami i zakażeniami pokarmowymi a także innymi skutkami spożywania żywności zanieczyszczonej lub zafałszowanej. Nadzór nad obiektami: nadzorem były objęte ogółem 562 zakłady obrotu żywnością, produkujące żywność, zakłady żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego oraz 4 zakłady produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością przeprowadzono 720 kontroli w zakładach żywienia zbiorowego oraz produkcji i obrotu żywnością, ponadto 3 kontrole w zakładach produkcji i obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, 2 kontrole w zakładach obrotu kosmetykami, oraz 13 kontroli w zakładach nieewidencjonowanych. nałożono 111 mandatów karnych na kwotę zł w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu pobrano do badań laboratoryjnych 113 próbek żywności pod względem zbadanych parametrów (mikrobiologicznych, chemicznych, biologicznych, znakowania) wszystkie spełniały wymagania obowiązujących przepisów prawnych. 18

19 Do badania laboratoryjnego pobrano również 4 próbki kosmetyków z obrotu handlowego pod względem zbadanych parametrów wszystkie odpowiadały wymaganiom obowiązujących przepisów prawnych. wydano łącznie 321 decyzji, w tym: 191 decyzji merytorycznych, tj.: 7 decyzji nakazujących usunięcie uchybień w związku z naruszeniem wymagań higienicznych i zdrowotnych 1 decyzję zmieniającą własną decyzję (przedłużenie terminu wykonania) 1 decyzję o cofnięciu zatwierdzenia 1 decyzję o odmowie dokonania zmian 11 decyzji o wykreśleniu z rejestru 170 decyzji dotyczących zatwierdzenia zakładu, w tym: o 131 decyzji o zatwierdzeniu zakładu o 31 decyzji zatwierdzających po dokonaniu zmian o 7 decyzji o zatwierdzeniu warunkowym zakładu o 1 decyzja o przedłużeniu warunkowego zatwierdzenia. 130 decyzji ustalających opłatę za wykonane czynności na łączną kwotę zł. otrzymano 23 notyfikacje w ramach systemu RASFF dotyczące środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, w wyniku których przeprowadzono 13 kontroli w zakładach obrotu żywnością oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. otrzymano 1 notyfikację w ramach systemu RAPEX dotyczącą kosmetyków mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi. Zgodnie z zapisami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności, dokonuje zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia na 3 miesiące, przedłużenia warunkowego zatwierdzenia do 6 miesięcy łącznie, odmawia zatwierdzenia zakładu, lub cofa zatwierdzenie zakładów, w zależności od spełnienia stawianych wymogów. Ponadto, prowadzi rejestry zakładów, dokonuje wpisu zakładów lub ich wykreślenia. Rozpoczęcie działalności zakładu bez uzyskania decyzji, o której powyżej mowa lub prowadzenie działalności niezgodnie z decyzją skutkuje skierowaniem wniosku o wymierzenie kary pieniężnej do Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub wycofaniem zatwierdzenia. w 2014 roku takich wniosków nie wystosowano. W dalszym ciągu odnotowuje się poprawę stanu sanitarno-technicznego miejsc produkcji, przechowywania i obrotu środków spożywczych. W 2014 roku mandaty karne nakładano najczęściej za uchybienia w realizacji zasad GHP/GMP i HACCP - brak lub nie przestrzeganie procedur, brak zapisów a w szczególności za: nieprawidłowości bieżącego stanu sanitarnego (nie zachowanie czystości pomieszczeń, urządzeń i sprzętu) uchybienia w realizacji HACCP (brak zapisów) sprzedaż art. spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia nieprawidłowe magazynowanie brak segregacji artykułów spożywczych (zwłaszcza w urządzeniach chłodniczych) stosowanie do produkcji gastronomicznej surowców i składników o niewłaściwej jakości zdrowotnej (przeterminowane) brak identyfikowalności produktów (dot. wyrobów własnej produkcji w zakładach gastronomicznych). 19

20 Obiekty produkcji żywności Na terenie Sopotu działalność produkcyjną prowadziły: wytwórnia lodów automaty do lodów piekarnie ciastkarnie wytwórnia wyrobów cukierniczych wytwórnia lodu w kostkach wytwórnia pasty warzywnej. W zakładach zostały wdrożone zasady dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej oraz procedury oparte na systemie HACCP, które zapewniają przestrzeganie wymogów rozporządzenia (WE) 2073/2005 w zakresie kryteriów mikrobiologicznych dla produkowanej żywności. Decyzji administracyjnych nie wydawano. Nałożono 4 mandaty karne na kwotę 1700 zł za: rozpoczęcie działalności bez zatwierdzenia, samowolne rozszerzenie zakresu działalności, uchybienia w realizacji GHP/GMP tj. nieprawidłowości bieżącego stanu sanitarnego, brak procedur i zapisów. Pobrano do badań laboratoryjnych 21 próbek żywności pod względem zbadanych parametrów wszystkie były zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. Ponadto, w 1 ciastkarni dokonano za pomocą szybkiego testu oceny organoleptycznej tłuszczu smażalniczego wykorzystywanego do smażenia pączków nie stwierdzono przekroczenia maksymalnego poziomu zanieczyszczeń (zawartość związków polarnych poniżej 25%) w związku z tym nie pobierano do badania laboratoryjnego tłuszczu. Tabela. Nadzór nad zakładami produkcji żywności w latach Ilość zakładów Ilość kontroli Wydane decyzje nakaz zmien ująca. iająca + 4 zatwie rdzają ce zatwie rdzają cych Nałożone mandaty Kwota mandatów Pobrane próbki Próbki zdyskwalifikow 3% 16% ane Obiekty obrotu żywnością: sklepy spożywcze kioski spożywcze magazyny hurtowe obiekty ruchome i tymczasowe inne obiekty obrotu żywnością 20

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2014 Sopot, 19 stycznia 2015r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015

Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Sopot 2015 Sopot, 19 stycznia 2016r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sopocie, działając na podstawie art.4 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212 poz.1263

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie. Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2014 roku. 1 Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA MYSŁOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Nakło nad Notecią, r.

Nakło nad Notecią, r. Nakło nad Notecią, 23.02.2015r. Informacja dotycząca oceny jakości wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2014, dostarczanej przez wodociągi publiczne funkcjonujące na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania i zapadalność na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i w powiecie białostockim od 1 stycznia do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie sierpień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie wrzesień 2011/2012. Liczba zachorowań 2012 2011 Cholera Dur brzuszny

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie grudzień 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie listopad 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie lipiec 2011/2012. Jednostka chorobowa Liczba zachorowań 2012 2011

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2...,

Umowa Nr (wzór ) REGON..., NIP..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1..., 2..., Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa Nr (wzór ) zawarta w dniu w Węgrowie pomiędzy: Związkiem Midzygminnym Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, 07-100 Węgrów, ul Gdańska 118, REGON: 710240111 NIP: 824-000-26-81

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 04.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2012 roku.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2012 roku. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Sopocie Informacja o stanie sanitarno epidemiologicznym miasta Sopotu w 2012 roku. Sytuacja prawna Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sopocie

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Jodłownik za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (0-18) 33-72-101, FAX: (0-18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-7/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim

Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Zachorowania na wybrane choroby zakaźne w mieście Białystok i powiecie białostockim Lp. wg ICD- Zachorowania na wybrane choroby zakaźne- porównanie kwiecień /..-3...-3.. A Cholera A. Dur brzuszny 3 A.-3

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2014 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/2015 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 10.02.2015r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa

Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 2001 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Załącznik nr Statystyczna analiza chorób zakaźnych, jakie wystąpiły w Krakowie w 00 r. w porównaniu z ich występowaniem w Polsce Jednostka chorobowa Polska Symbole wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy Morzeszczyn za 2009 r. dla gminy Morzeszczyn za 009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 4 marca 985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 006 r Nr, poz.85 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olecku Zaopatrzenie ludności w wodę W 2010 roku Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Olecku objęła nadzorem 17 urządzeń służących do zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A. Dr n. med. Jacek Klakočar GORĄCZKA KRWOTOCZNA E B O L A Dr n. med. Jacek Klakočar Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu Gorączka krwotoczna Ebola (inaczej: choroba wywołana przez wirusa Ebola [Ebola

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny

Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami. Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Aktualne uregulowania prawne w aspekcie nadzoru nad kąpieliskami Departament Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody Główny Inspektorat Sanitarny Zmiana sposobu nadzoru nad kąpieliskami W dniu 4 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY dla gminy TCZEW za 2009 r dla gminy TCZEW za 2009 r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie na podstawie art.4 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2006 r Nr 122, poz.851 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA NA TERENIE powiatu rawskiego za rok 2009 Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej PSSE w Rawie Mazowieckiej sprawuje nadzór nad jakością wody w 20 wociągach publicznych,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.02.2006r. dotycząca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20...

Sprawozdanie sanitarno-epidemiologiczne Nr./20... Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności: ogółem (B20-B24) Encefalopatie gąbczaste (choroba Creutzfeldta-Jakoba) (A81) Dur brzuszny (A01.0) Dury rzekome A. B. C. (A01.1-3) Salmonellozy:(A02)

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Czysta woda to zdrowa woda i jest najważniejszym elementem dla zdrowia i życia człowieka. Podobnie jak krew w organizmach ludzi spełnia bardzo ważne funkcje. Jakość wody ma

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA W 2014 ROKU Na terenie gminy Kuźnia Raciborska funkcjonują dwa wodociągi zaopatrujące ludność w wodę do spożycia.

Bardziej szczegółowo

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE

CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE CHOROBY ZAKAŹNE, CHOROBY PRZENOSZONE DROGĄ PŁCIOWĄ, SZCZEPIENIA OCHRONNE ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM LICZBY BEZWZGLĘDNE Wyszczególnienie ICD - 10 2010 2013 2014 Bakteryj

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej;

w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej; ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH ul. Barbary 17, 40-053 Katowice ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOśYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Publikacja wyłącznie

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r.

Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja na stronę internetową PSSE we Wrocławiu Wrocław, dnia 25 lutego 2013 r. Informacja dotycząca jakości wody dostarczonej w II półroczu 2012 r. mieszkańcom miasta Wrocławia z wodociągu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie gminy Limanowa za rok 2014. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ dla powiatu limanowskiego 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: (18) 33-72-101, FAX: (18) 33-72-438 e-mail: tsse@poczta.fm NHK-071-3/15 Limanowa,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie

Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności Wojewódzki Inspektorat Weterynarii W Szczecinie Nadzór organów Inspekcji Weterynaryjnej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wykorzystywaną w zakładach produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego Katarzyna Piskorz Wojewódzki Inspektor

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015.

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Mszana Dolna za rok 2015. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w LIMANOWEJ 34-600 Limanowa, ul. M.B.Bolesnej 16 B TEL: 18 33-72-101, FAX: 18 33-72-438 e-mail: limanowa@psse.malopolska.pl NHK-071-5/16 Limanowa, dnia Burmistrz

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r.

I N F O R M A C J A. z wyników kontroli prawidłowości funkcjonowania firmowych sklepów cukierniczych i piekarniczych w I kwartale 2013 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011

Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2011 MORSKIE WODY PRZYBRZEŻNE Monitoring morskich wód przybrzeżnych 2011 r. realizowany był w ramach nadzoru nad jakością

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA

ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA ORGANIZACJA I NADZÓR NAD KĄPIELISKAMI I MIEJSCAMI WYKORZYSTYWANYMI DO KAPIELI W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW WYBRANE ZAGADNIENIA Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006r.

Bardziej szczegółowo

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień.

Anna Skop. Zachęcam do zapoznania się z prezentacja na temat szczepień. W ostatnim tygodniu kwietnia obchodziliśmy Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia, WHO. W związku z tą inicjatywą w naszej szkole w maju prowadzona jest kampania,

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 94 7870 Poz. 610 610 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną oraz zgonów spowodowanych

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY DLA MIASTA KATOWICE za rok 2015 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KATOWICACH UL. BARBARY 17, 40-053 KATOWICE http://www.psse.katowice.pl/ NS/HKiŚ/4564/U/4/2016 e-mail: psse.katowice@pis.gov.pl Katowice, dnia 26.02.2016r. Sekretariat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo