2. Ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych według poniższych kryteriów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych według poniższych kryteriów:"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH NAUCZYCIEL: ANNA PRUSKO 1. Ocenia się następująco prace pisemne: ocena dopuszczająca minimum 30% punktów ocena dostateczna minimum 51% punktów ocena dobra minimum 75% punktów ocena bardzo dobra minimum 90% punktów ocena celująca minimum 100% punktów i prawidłowe wykonanie dodatkowego zadania, które zawiera treści wykraczające poza program nauczania w danej klasie W ocenach cząstkowych + lub jest stosowany tylko w przypadku sprawdzianów, kartkówek. Uczeń uzyskuje + do odpowiedniej oceny określonej procentowo lub punktowo, jeżeli uzyskał maksymalną ilość punktów z pułapu. Uczeń uzyskuje - do odpowiedniej oceny określonej procentowo lub punktowo, jeżeli uzyskał minimalną ilość punktów z pułapu. 2. Ocena śródroczna i końcoworoczna uwzględnia wagę otrzymanych przez ucznia ocen cząstkowych według poniższych kryteriów: Wskaźnik osiągnięć uczniów- waga : 6-konkursy pozaszkolne 5-test 4-kartkówka, powtórzenie, projekt, praca wytwórcza 3-konkurs szkolny,odpowiedź ustna, 2-aktywność, zadania domowe, zeszyt, plakat, praca na lekcji, praca w grupie, referat Ocenę końcową (OK.) obliczamy według wzoru: OK = suma iloczynów (suma stopni x waga wskaźnika) suma iloczynów (liczba stopni we wskaźniku x waga wskaźnika) Wynik zaokrąglamy według zasad: Ocena cel średnia od 5,51 (dodatkowo udział w konkursach) Ocena bdb średnia od 4,51 Ocena db średnia od 3,51 Ocena dst średnia od 2,51 Ocena dop średnia od 1,51 Ocena ndst średnia poniżej 1,50 Inne kryteria zgodnie z WSO.

2 Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych (moduł kulinarny) Klasa II I III Ocena Ocena śródroczna Ocena roczna wymagania na ocenę śródroczną) Celujący wymagania na ocenę bardzo dobrą) Bardzo dobry wymagania na ocenę dobrą) Uczeń: - potrafi podać, za co odpowiadają składniki budulcowe, energetyczne, regulujące - dokonuje analizy tabeli : występowanie składników mineralnych w żywności - charakteryzuje bulimię - potrafi zastosować współczynniki Atwatera - potrafi dokonać charakterystyki wybranych urządzeń mieszających - potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane naczynia porcelanowe stosowane w gastronomii - przeprowadza obróbkę wstępną wybranych warzyw - potrafi samodzielnie rozdrabniać warzywa w pierścienie i półpierścienie - omawia zasady gotowania warzyw zabarwionych różnymi barwnikami z selera i jabłka z marchwi i jabłka - definiuje surowiec, półprodukt i wyrób gotowy - definiuje składniki mineralne oraz Uczeń: chłodnik z orzechami - potrafi obliczyć wartość odżywczą wybranej surówki i dokonać jej analizy pod kątem wartości odżywczej w odniesieniu do warzyw i owoców - podaje zastosowanie śmietany i śmietanki w produkcji kulinarnej - samodzielnie wykona krem sułtański - samodzielnie wykona koreczki z owoców lub warzyw - samodzielnie wykona jaja w sosie innym niż tatarski - poda różnice pomiędzy różnymi rodzajami kanapek - samodzielnie nakryje stół na wybrana okazję - potrafi złożyć serwetkę w tulipana sałatkę włoską sałatkę z owoców mieszanych

3 Dobry wymagania na ocenę dostateczną) potrafi zaklasyfikować składniki mineralne do makro lub mikroelementów - wie, jakie posiłki powinien spożyć w ciągu dnia - charakteryzuje anoreksję - charakteryzuje wybrane barwniki, konserwanty i polepszacze smaku - potrafi wymienić urządzenia do smażenia, duszenia, pieczenia - dokona charakterystyki wybranego sprzętu do obróbki cieplnej - potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane naczynia szklane stosowane w gastronomii - posiada umiejętności pozwalające zapobiec zjawisku ciemnienia podczas obróbki wstępnej wybranych warzyw - potrafi samodzielnie szatkować i siekać - scharakteryzuje barwniki stosowane w żywności mizerię ze śmietaną - definiuje pojęcie środki żywnościowe - charakteryzuje witaminy rozpuszczalne w wodzie; witaminy z gr. B, C i H - omawia znaczenie racjonalnego żywienia wśród młodzieży gimnazjalnej - przytacza definicję normy żywienia - wie jak otrzymujemy śmietankę i śmietanę - zna różne rodzaje śmietanki i śmietany - samodzielnie wykona dip ziołowy - wie jakie są zastosowania masła smakowego w gastronomii masło czosnkowe - potrafi wymienić przynajmniej 5 potraw z mięsa - dokona charakterystyki kanapek tortowych i tartinek - potrafi samodzielnie sporządzić kanapki tortowe - potrafi dobrać dekorację stołu w zależności od okazji - potrafi złożyć serwetkę w wachlarz - potrafi podać kilka przykładów, w jaki sposób można podać sałatkę - potrafi podać klika przykładów zastosowania owoców w gastronomi - wie, co to są mleczne napoje fermentowane

4 Dostateczny wymagania na ocenę dopuszczającą) - wymienia polepszacze smaku - charakteryzuje systemy zapewniające gwarancję bezpieczeństwa żywności HACCP, GHP, GMP - omawia sprzęt służący do gotowania - potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane sztućce stosowane w gastronomii - wymienia zmiany zachodzące podczas obróbki wstępnej - samodzielnie kroi surówce w słupki i krążki - dokona analizy tabeli: straty składników odżywczych pod wpływem światła i procesów technologicznych - wymienia wskazówki dotyczące sporządzania potraw z warzyw - potrafi omówić zasady obowiązujące podczas sporządzania surówek - dokona podziału żywności ze względu na skład chemiczny - potrafi wymienić, które witaminy są rozpuszczalne w wodzie a które w tłuszczach - scharakteryzuje witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, A, D, E, K - omówi piramidę zdrowego żywienia - dokona analizy tabeli : punktowa ocena jadłospisu - potrafi zdefiniować pojęcie barwnik - podaje zastosowanie mlecznych napojów fermentowanych - wie dlaczego warto spożywać mleczne napoje fermentowane - samodzielnie wykona deser bita śmietana z owocami - potrafi omówić technikę sporządzania maseł smakowych jaja w sosie tatarskim - wymieni podstawowe rodzaje mięsa - scharakteryzuje wygląd kanapek popularnych i dekoracyjnych - samodzielnie wykona kanapkę dekoracyjną - potrafi zdefiniować pojęcie zastawa stołowa - samodzielnie wykona proste nakrycie stołu - potrafi rozpoznać różne rodzaje zup - omawia wartości odżywcze owoców - omawia wartości odżywcze mleka - potrafi wskazać zastosowanie mleka w produkcji kulinarnej koktajl mleczno bananowy koktajl mleczno wieloowocowy - potrafi wymienić różne smaki masła

5 Dopuszczający - scharakteryzuje noże używane w gastronomii - potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane naczynia metalowe stosowane w gastronomii - wymienia i omawia czynności wykonywane podczas obróbki wstępnej - samodzielnie rozdrabnia surowce w kostkę - potrafi scharakteryzować metody obróbki cieplnej: smażenie, duszenie, pieczenie - dokonuje podziału warzyw na grupy - właściwie dobiera surowce na - definiuje pojęcie żywność - definiuje pojęcie witamina - podaje definicje dietetyka - potrafi scharakteryzować otyłość - umie wymienić podstawowe konserwanty i podaje ich definicję - wymienia podstawowe zasady obowiązujące podczas pracy w kuchni - potrafi wymienić sprzęt do rozdrabniania - omawia znaczenie właściwej higieny naczyń i sztućców - wymienia czynności wykonywane smakowego - sporządzi listę produktów potrzebnych do wykonania dowolnych koreczków - wymieni i omówi 5 potraw wykonywanych z jaj - potrafi omówić wartość odżywczą mięsa - sporządzi listę potrzebnych produktów do wykonania kanapek - potrafi dobrać kolor obrusa w zależności od okazji - wskaże sytuacje w których można zastosować nakrycie proste - potrafi omówić kolejne czynności przy wykonywaniu sałatek - wymienia różne rodzaje zup - przyporządkowuje owoce do poszczególnych grup - wie, co to jest mleko - potrafi podać przepis na koktajl truskawkowy - zna i omawia pojęcie masło smakowe - wie czym są i potrafi opisać koreczki - potrafi podać wartość odżywczą jaja - potrafi wymienić 5 gatunków używanych w gastronomii ryb - wymieni różne rodzaje

6 podczas zmywania - podaje definicję obróbki wstępnej - omawia sposoby rozdrabniania surowców -potrafi scharakteryzować proces gotowania - potrafi wyjaśnić dlaczego spożywanie warzyw jest tak istotne dla człowieka - umie obrać warzywo - podaje znaczenie pojęcia surówka kanapek i potrafi sporządzić prostą kanapkę - potrafi określić czym jest bielizna stołowa - potrafi dopasować stronę nakrycia sztućca w zależności od jego rodzaju

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 5200 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna

Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Zespół Szkół Zawodowych im. Króla Jana III Sobieskiego w Przeworsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z przedmiotów zawodowych - - branża gastronomiczna Przeworsk 2015 1 Przedmiotowy system oceniania został

Bardziej szczegółowo

Organizacja i techniki sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU SPRZEDAWCA 522301 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Organizacja i techniki sprzedaży TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY SPRZEDAWCA symbol cyfrowy zawodu

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Dietetyk 322001 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Dietetyk 322001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

Obsługa konsumenta w hotelarstwie

Obsługa konsumenta w hotelarstwie Joanna Duda Sebastian Krzywda Obsługa konsumenta w hotelarstwie PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08

Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 MINTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Gorobika Sporządzanie i podawanie napojów zimnych oraz gorących 512[02].Z2.08 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole

Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Wytyczne żywienia dzieci w wieku szkolnym korzystających z żywienia w szkole Warunki jakie musi spełniać dostawca usługi żywieniowej w szkołach podstawowych Wstęp Jednym z efektów działań Programu zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SYSTEMY OPERACYJNE dla klasy 1 Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: Uczeń otrzymuje ocenę dobrą lub bardzo dobrą, jeśli opanował wymagania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM SZKOLENIOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 PROGRAM SZKOLENIOWY MODUŁ I PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Z PRAWEM JAZDY KAT. B. Nazwa usługi szkoleniowej: Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B kurs zawodowy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania

Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania Przepis na zdrowie jesienna akcja zdrowego odżywiania Zespół Szkół Specjalnych w Mrągowie Spis treści Wstęp... 3 1. Formy realizacji projektu 4 2. Zajęcia dydaktyczne z przedmiotu technika.. 5 Żywienie

Bardziej szczegółowo

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r.

kształcenia zawodowego programowych kluczem Doskonalenie podstaw do modernizacji Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Toruń 12-13.12.2011 r. Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Działanie 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1

mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 mgr inż. Barbara Brakoniecka starszy asystent Sekcji Higieny Żywności WSSE w Olsztynie Olsztyn, 06.10.2011 r. 1 ZAGADNIENIA Definicja zakładu żywienia zbiorowego i zakładu żywienia zbiorowego typu zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02

Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Sebastian Krzywda Luiza Wosik Organizowanie przyjęć okolicznościowych 341[04].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA zakres podstawowy

INFORMATYKA zakres podstawowy Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie - liceum Przedmiotowe zasady oceniania: INFORMATYKA zakres podstawowy 1. Przedmiot: Informatyka 2. Klasa/y: I zakres podstawowy 3. Rok Szkolny: 2014-2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK

PROGRAM NAUCZANIA. Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK. Symbol cyfrowy: 751201. Nr programu: CUKIERNIK PROGRAM NAUCZANIA Dla zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie : CUKIERNIK Symbol cyfrowy: 7520 Nr programu: CUKIERNIK Typ programu - turnusy zawodowe Rodzaj programu - liniowy Autorzy: Koweziu / Ewa Bogulas

Bardziej szczegółowo

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec?

Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Projekt Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy ZBILANSOWANA DIETA Nadwaga i otyłość zagrożeniem dla każdego - czy można im zapobiec? Nadwaga i otyłość jest powszechnym zagrożeniem. W krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

System Oceniania Jednostek Modułowych

System Oceniania Jednostek Modułowych System Oceniania Jednostek Modułowych TECHNIK INFORMATYK Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 351 203 obejmuje jednostki w modułach: 1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik. żywienia dziecka

Poradnik. żywienia dziecka Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów w 2012 Poradnik żywienia dziecka Praktyczne zastosowanie Norm Żywienia opracowanych przez Grupę Ekspertów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012

Program nauczania realizowany. w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. w zawodzie. Cukiernik 751201. Nr programu: 751201/ZSZ / Mo/ 2012 Program nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w zawodzie Cukiernik 75101 Nr programu: 75101/ZSZ / Mo/ 01 opracowany przez nauczycieli Zespołu Szkół w Mosinie Typ programu:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania techniki w gimnazjum

Program nauczania techniki w gimnazjum Program nauczania techniki w gimnazjum Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie urządzeń technicznych i rozumienie zasad ich działania. II. Opracowywanie koncepcji rozwiązań i typowych problemów

Bardziej szczegółowo

Żywienie na Wagę Zdrowia

Żywienie na Wagę Zdrowia Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Żywienie na Wagę Zdrowia Współpraca: Wojewoda Śląski Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Poradnik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA. tworzenia stron. animację - multimedia Wymagania edukacyjne z przedmiotu Witryny i aplikacje internetowe klasa 2iA Dział Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą lub dostateczną, jeśli potrafi: wymienić narzędzia do tworzenia strony Zainstalować

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Autorzy: Dr n. biol. Elżbieta Chabros Prof. dr hab. n. biol. Jadwiga Charzewska Mgr inż. Zofia Chwojnowska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego

Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Przedmiotowy system oceniania z przysposobienia obronnego Informacje ogólne: Klasa- 1 i 2 Program nauczania- DKO-4015-1/02 Cele edukacyjne (wg podstawy programowej): 1. Nauczanie przysposobienia obronnego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo