Protokół z wyboru ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursów zawodowych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z wyboru ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursów zawodowych:"

Transkrypt

1 Protokół z wyboru ofert na realizację usługi przeprowadzenia kursów zawodowych: Olsztyn, 23 kwietnia 2014r. 1. Profesjonalny magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi, z obsługą kas fiskalnych; 2. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem oraz uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi; 3. Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i szkoleniem w zakresie Minimum sanitarnego GHP/GMP HACCP; 4. Spawacz metodą MAG i TIG; 5. Pracownik administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace; 6. Barman-barista; 7. Monter instalacji grzewczych i gazowych; 8. Kucharz z modułem ABC prowadzenia zakładu gastronomicznego z obsługą kas fiskalnych; w ramach projektu TRZY KROKI realizowanego przez Zamawiającego wraz z partnerami: MOPS w i AMCO Sp. z o.o. w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Usługi szkolenia zawodowego W dniu 28 marca 2014r. zostało ogłoszone ZAPYTANIE OFERTOWE NR POKL 7.2.1/MKIS.TRZY KROKI/01/2014. Zapytanie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na stronie internetowej Powyższe zapytanie zostało także wysłane do następujących firm:

2 1. ul. Mickiewicza Olsztyn 2. Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ ul. Stalowa Olsztyn 3. TECHPAL Sp. z o.o. ul. Barcza Olsztyn 4. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Prosta Olsztyn Ostateczny termin składania ofert wyznaczono na 14 kwietnia 2014r. godz. 12:00 decydowała data wpływu do TPD WMOR. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęły oferty: 1. - data wpływu: r. 2. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości - data wpływu : r. godz. 12:00 3. Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ- data wpływu: r. godz. 11:00 4. SEKA S.A.- data wpływu: r. 5. Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w - data wpływu: r. godz. 10:30 6. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku data wpływu: r.

3 7. DLAKADR.PL Sp. z o.o.- data wpływu: r. 8. EDU PROFIT Krzysztof Górski data wpływu: r. Kryteria oceny ofert: Maksymalna ilość punktów - 90 pkt Przy ocenie oferty były brane pod uwagę następujące elementy: a)cena brutto za 1h kursu zawodowego wartość wagowa oceny cena brutto - max 30 pkt Punkty obliczane wg wzoru: C = ( Cmin/Co x ) x 30 pkt gdzie: C liczba punktów dla oferty ocenianej za kryterium ceny C min najniższa cena brutto za godzinę kursu zawodowego spośród złożonych ofert C o x cena oferty ocenianej b)jakość zaproponowanego kursu zawodowego ( czas trwania całego kursu 0-10 pkt, ilość godzin zajęć teoretycznych 0 10 pkt, ilość godzin zajęć praktycznych 0 10 pkt, zakres tematyczny zajęć teoretycznych 0 10 pkt, zakres tematyczny zajęć praktycznych 0-10 pkt, rodzaj uzyskiwanych po kursie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych- sposób potwierdzenia tych kwalifikacji lub umiejętności, np. certyfikaty, uprawnienia 0 10 pkt ) max 60 pkt Zgodnie z Zapytaniem ofertowym ocena jakości zaproponowanego kursu zawodowego pozostaje wyłącznie po stronie Zamawiającego. W dniu 15 kwietnia 2014r. nastąpiło otwarcie ofert. Komisja Oceniająca w składzie : p. Elżbieta Orłowska kierownik projektu

4 p. Ewa Czadek asystent kierownika projektu p. Barbara Ickiewicz kierownik Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej następująco oceniła otrzymane oferty: Oferenci: Kryterium Cena : Kryterium Jakość zaproponowanego kursu zawodowego : Razem punktów: czas trwania całego kursu 0-10 pkt Ilość godzin zajęć teoretycznych 0 10 pkt ilość godzin zajęć praktycznych 0 10 pkt zakres tematyczny zajęć teoretycznych 0 10 pkt zakres tematyczny zajęć praktycznych 0-10 pkt rodzaj uzyskiwanych po kursie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych- sposób potwierdzenia tych kwalifikacji lub umiejętności, np. certyfikaty, uprawnienia 0 10 pkt 1. Kurs Profesjonalny magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi, z obsługą kas fiskalnych Max 90 pkt 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt 2. Kurs Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem oraz uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi

5 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt DLAKADR.PL Sp. z o.o. 26,68 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 86,68 pkt 3. Kurs Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i szkoleniem w zakresie Minimum sanitarnego GHP/GMP HACCP 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 9 pkt 9 pkt 10 pkt 88 pkt DLAKADR.PL Sp. z o.o. 21,85 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 81,85 pkt SEKA S.A. Oferta została odrzucona ze względu na braki formalne: brak wykazanego w Załączniku nr 2 doświadczenia w przedmiocie danego kursu zawodowego. 4. Kurs Spawacz metodą MAG i TIG 25,45 pkt 10 pkt 10 pkt 8 pkt 10 pkt 9 pkt 10 pkt 83,45 pkt

6 DLAKADR.PL Sp. z o.o. 23,53 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 83,53 pkt Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 kt 90 pkt 5. Kurs Pracownik administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace 22,6 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 8 pkt 8 pkt 10 pkt 78,6 pkt SEKA S.A. 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt DLAKADR.PL Sp. z o.o. 18,12 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 78,12 pkt Ap Edukacja Centrum Szkoleniowe w 26,51 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 5 pkt 5 pkt 10 pkt 76,51 pkt

7 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku 15,87 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 75,87 pkt 6. Kurs Barman-barista EDU PROFIT Krzysztof Górski 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 90 pkt Oferta została odrzucona ze względu na braki formalne: brak opisu na kopercie na jaki kurs oferta została złożona, brak podania wymaganego adresu Kurs Monter instalacji grzewczych i gazowych BRAK OFERT 8. Kurs Kucharz z modułem ABC prowadzenia zakładu gastronomicznego z obsługą kas fiskalnych 30 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 8 pkt 8 pkt 10 pkt 86 pkt

8 Wszystkie wygrane oferty, które uzyskały najwyższą ilość punktów, zostały skierowane do negocjacji. Negocjacje dotyczyły cen kursów, liczby godzin kursów (zakresu tematycznego kursów) oraz w przypadku kursu Spawacz metodą MAG i TIG dołączenia 1 osoby do kursu ze względu na brak ofert na kurs Monter instalacji grzewczych i gazowych osoba, która miała odbyć ten kurs spośród wszystkich kursów zawodowych z Zapytania ofertowego wybrała kurs spawacza. Dnia 22 kwietnia 2014r. odbyły się z: 1. Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ dot. oferty na realizację kursu: Spawacz metodą MAG i TIG Wynik negocjacji: Ceny zaproponowane w ofercie przez Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ za w/w kurs znacznie przekraczały kwoty określone w budżecie projektu TRZY KROKI na realizację tego zadania. Negocjacje dotyczyły ceny oraz dołączenia 1 osoby do kursu ze względu na brak ofert na kurs Monter instalacji grzewczych i gazowych osoba, która miała odbyć ten kurs spośród wszystkich kursów zawodowych z Zapytania ofertowego wybrała kurs spawacza. W wyniku negocjacji ustalono ceny odpowiadające obu stronom postępowania oraz dołączono do kursu 1 osobę, która odbędzie kurs Spawacz metodą TIG. 2. Warmińsko Mazurskim Zakładem dot. oferty na realizacje kursów: Profesjonalny magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi, z obsługą kas fiskalnych; Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem oraz uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi; Profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fakturowaniem i szkoleniem w zakresie Minimum sanitarnego GHP/GMP HACCP; Barman-barista; Kucharz z modułem ABC prowadzenia zakładu gastronomicznego z obsługą kas fiskalnych;

9 Wynik negocjacji: Ceny zaproponowane w ofercie przez Warmińsko za w/w kursy przekraczały kwoty określone w budżecie projektu TRZY KROKI na realizację tego zadania. Negocjacje dotyczyły cen kursów oraz liczby godzin kursów i zakresu tematycznego kursów. W wyniku negocjacji ustalono ceny odpowiadające obu stronom postępowania oraz ustalono liczby godzin kursów i zakres tematyczny kursów. Dnia 23 kwietnia 2014r. odbyły się z SEKA S.A. dot. oferty na realizację kursu: Pracownik administracyjno biurowy ze specjalizacją kadry i płace Wynik negocjacji: Ceny zaproponowane w ofercie przez SEKA S.A. za w/w kurs przekraczały kwoty określone w budżecie projektu TRZY KROKI na realizację tego zadania. Negocjacje dotyczyły ceny kursów oraz liczby godzin kursów i zakresu tematycznego kursów. W wyniku negocjacji ustalono ceny odpowiadające obu stronom postępowania oraz ustalono liczby godzin kursów i zakres tematyczny kursów. Komisja Oceniająca: Elżbieta Orłowska Ewa Czadek Barbara Ickiewicz

POKL.07.02.01-30-080/10

POKL.07.02.01-30-080/10 Protokół z wyboru ofert dotyczących zapytania ofertowego z dnia 17.09.2012r. na wykonanie następujących szkoleń zawodowych i kursów adresowanych do grupy osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo posiadających

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Zapytanie ofertowe. w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Oborniki, dnia 21.06.2013r. Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na: PROWADZENIE/ORGANIZACJA SZKOLEŃ/KURSÓW DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU Pełna nazwa Zamawiającego Adres Centrum

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław

Wrocław, dnia 6.05.2015 r. Zamawiający: Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki Ul. Piękna 56a/3 50-506 Wrocław Tytuł projektu: Dobry start na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y T A N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14.000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 Poznań, dn. 7.05.2014 r. BP/62/14/W Zamawiający: Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o. ul. Mielżyńskiego 20 61-725 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/ZL/2014 W związku z realizacją projektu szkoleniowo

Bardziej szczegółowo

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8)

na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Z A P Y TA N I E O F E R T O W E na realizację usług o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30 000 euro kod zamówienia wg wspólnego słownika zamówień (CPV 80530000-8) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 14/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM Z PROBLEMAMI EMOCJONALNYMI SPOZA 03-729 Warszawa, ul. Targowa 66 lok. 23 tel. 518 382 038, 508 967 137 e-mail: osrodki.wsparcia@spoza.org.pl, www.spoza.org.pl / www.osrodkiwsparcia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Toruń, dnia 19 sierpnia 2014r. Zamawiający: Lech Consulting Sp. z o.o. ul. Podmurna 65/1 87-100 Toruń NIP 9562294052 REGON 341044677 Tel. (56) 622 63 38 www.lc.net.pl balik@lc.net.pl ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych Warszawa, 10.09.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE 11/POKL/OW dotyczące zakupu usług edukacyjnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy:

TRYB ZAMÓWIENIA: Zasada konkurencyjności. Sposób upublicznienia zamówienia i ścieżka wyboru wykonawcy: ZAPYTANIE nr 4 z dnia 16.11.2012r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia Księgowość i rozliczanie projektów unijnych w ramach projektu MY W ZETO kompleksowy program szkoleń dla pracowników ZETO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,08.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-3/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Zamawiający Elwira Bowers PERFEKTA Ul. Folwarczna 29d/63, 61-064 Poznań NIP:7822012949,REGON: 300137155 Zapytanie ofertowe nr 2/AA/2014 Poznań, dnia 19.11.2014 r. W związku z realizacja projektu Akcja

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/2013/K50 DOTYCZY: usługi szkolenia zawodowego (CPV 80530000 8) w ramach projektu, nr umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach nr UDA POKL.06.01.01 24 011/12 00, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek + certyfikat = fundament GKB POKL.08.01.01-22-004/13 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyłonienia usługodawcy w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu spawania w ramach projektu pt.: Człowiek + certyfikat = fundament GKB nr POKL.08.01.01-22- 004/13 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcpr.zamosc.pl/index.php?co=zampub Zamość: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie

Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie Załącznik Nr 1 do o zarządzenia Nr 14 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 01.08.2014 r. Kryteria wyboru instytucji szkoleniowych do przeprowadzenia szkoleń bezrobotnych i innych uprawnionych osób w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyoskie 39-110 Wielopole Skrzyoskie 200 Człowiek najlepsza inwestycja. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20-5.1 POIG/SKL z dnia 10.04.2015r. Bielsko Biała, dn. 10.04.2015r. Szanowni Państwo, W związku z uruchomieniem projektu Wzmocnienie potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego w celu zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw lotniczych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE EURO-PROFIT Centrum Pozyskiwania Funduszy Europejskich ul. Anny Jagiellonki 14/1 35-623 Rzeszów NIP 813-321-79-55 REGON 691780540 Rzeszów, 18.01.2012r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Na realizację usług szkoleniowych z tematyki MS Excel w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Atlantic Fund Services

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 27.03.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 149/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.:

W związku z realizacją przez LD Holding S.A. w partnerstwie z AT Group S.A. projektu partnerskiego pn.: Jastrzębie-Zdrój, dn. 02.06.2015r. LD Holding S.A. ul. Pszczyńska 186 44-335 Jastrzębie-Zdrój ZAPYTANIE OFERTOWE nr 190/LD/EWH/2015 DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY USŁUGI PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ z obszaru:

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo