NR 02/2011 (7) 10 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: X

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 02/2011 (7) 10 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X"

Transkrypt

1 NR 02/2011 (7) 10 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: X

2

3 LABRATRIUM MIKRBILGICZNE testy konserwacji monitorowanie środowiska wytwarzania badanie powietrza metodą wolumetryczną badania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi posiadamy zatwierdzenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej skuteczność roztworów środków dezynfekujących badanie wody produkcyjnej zespół wysoce wykwali kowanych mikrobiologów z wieloletnim doświadczeniem - mikrobiologia przemysłowa zwalnianie serii i certy kacja know how w zakresie mikrobiologii przemysłowej niestandardowe prace badawcze na produktach i przedmiotach użytku nadzór nad jakością portfolio certy katy tel./fax:

4 spis treści Dobra Praktyka Produkcyjna w przemyśle kosmetycznym 12 Testy kontaktowe ich rola w badaniu kosmetyków 14 Kosmetyki do cery wrażliwej 17 Raport z ceny Bezpieczeństwa Kosmetyku 21 Perfumy pachnące prawie jak oryginalne 24 Warto spróbować homogenności 2/2011

5 Nowości w produktach kosmetycznych 38 Jak opakowanie współtworzy produkt? 30 Polielektrolity i ich wpływ na woski WSKI do stosowania w procesie NA ZIMN 32 Lecytyna w kosmetyce właściwości i zastosowanie 40 Interpack in-cosmetics Cosmoprof Worldwide Z niezbędnika technologa Stylizacja włosów 2/2011

6 Szanowni Państwo Maria Kubsz redaktor wydania Świat Przemysłu Kosmetycznego Te kosmetyki stoją w każdej łazience. Znają je nasze mamy oraz babcie, swoją linię produktów mają też panowie. Pierwszy krem powstał ponad sto lat temu mowa oczywiście o firmie Nivea jednej z wiodących międzynarodowych firm w kategorii pielęgnacji skóry, którą już niedługo będziemy mogli zobaczyć od kuchni, zwiedzając fabrykę produkcyjną podczas organizowanego przez naszą redakcję już po raz drugi Kongresu Świata Przemysłu Kosmetycznego. Gorąco zachęcam do uczestnictwa w tym wydarzeniu, które odbędzie się października w Poznaniu w hotelu Novotel. prócz mocnego programu merytorycznego Kongres ten wzbogacony będzie o wystawę stoisk, na których firmy przedstawią ciekawe rozwiązania dla przemysłu kosmetycznego. Wieczorem odbędzie się uroczysta gala, podczas której zostaną rozlosowane nagrody ufundowane przez firmę Nivea oraz wydawnictwo Farmacom, a całość zostanie uwieńczona występem znanego kabaretu, którego nazwa pozostanie tajemnicą do samego końca. W oczekiwaniu na kongres zachęcam do lektury wakacyjnego wydania kwartalnika -Świat Przemysłu Kosmetycznego. Z okazji zbliżającego się lata w imieniu całej redakcji życzę Państwu wspaniałego wypoczynku. Rada Programowa: dr n. chem. Anna borska Dyrektor ds. techniczno-legislacyjnych Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości Ewa Starzyk Dyrektor Naukowy Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego Kwartalnik Wydawnictwa FARMACM Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 31/11 Redaktor Naczelny: Robert Miller tel./fax tel. kom Prenumerata i kolportaż: Wydawnictwo FARMACM Wodzisław Śląski ul. 26 Marca 31/11 tel./fax Cena egzemplarza ŚPK 10 zł Cena rocznej prenumeraty 35 zł Wpłat dokonywać można na konto: ING Bank Śląski /Wodzisław Śląski Redaktor wydania: Maria Kubsz tel./fax tel. kom Redakcja: Michał Łatas Tomasz Butyński, Teresa Kubsz-Miller, tel./fax DTP: PRGRAFIKA.com.pl Druk: Drukarnia BIMART Nakład: egz. Spis reklamodawców: Fabryka pakowań Kosmetycznych Pollena S.A. P.W Masterchem S.J. M I K R L A B Certyfikowane Laboratorium Badania Produktu GMP/GLP Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia Konsult Med Stalval IZIS Kosmetyczno Lekarska Spółdzielnia Pracy Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA-TEST Trade&Consult Ltd. Sp. z o.o. Magazyn kierowany jest do specjalistów ds. utrzymania ruchu, technologów, automatyków, szefów działów produkcji, kontroli i zapewnienia jakości, szefów działów logistyki i zaopatrzenia oraz działów rozwoju produktów w zakładach produkujących kosmetyki. dbiorcami czasopisma są również uczestnicy targów, konferencji i szkoleń bran żowych, urzędy, ministerstwa, instytuty i biura projektowe. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w tytułach i redagowania tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez Wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. 1/2011

7

8 8 produkcja Dobra Praktyka Produkcyjna w przemyśle kosmetycznym Halina Jodłowska Kosmetyki to produkty, które podlegają dogłębnej ocenie dokonywanej każdego dnia przez konsumentów. Wprowadzenie do sprzedaży produktu o niskiej jakości może spowodować utratę zaufania klientów, a co za tym idzie może narazić firmę na poważne starty finansowe. Produkcja kosmetyków zawsze takiej samej, wysokiej jakości wpływa na budowanie marki wśród wymagających klientów oraz powoduje wzrost jej wartości. To prawda, o której wiedzą wszyscy przedsiębiorcy nie tylko branży kosmetycznej. Celem każdej działalności gospodarczej, bez względu na jej rodzaj jest osiąganie zysku. Zysk jest możliwy do osiągnięcia tylko wtedy, gdy istnieje odpowiedni rynek zbytu na wytwarzanie produkty. Z kolei na istnienie rynku zbytu ma wpływ jakość oferowanych produktów. Aby wytwarzać produkty o odpowiednio wysokiej i powtarzalnej jakości producent musi wdrożyć odpowiedni system wytwarzania, który zagwarantuje produkcję zawsze zgodną z wymaganiami rynku. Systemem takim jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP Good Manufacturing Practice). Co to jest GMP? Dobra Praktyka Produkcyjna GMP jest systemem opartym na dostępnych systemach zarządzania jakością, procedurach oraz instrukcjach, które mają zapewnić prawidłową jakość produktu fi nalnego oraz zagwarantować bezpieczeństwo w jego użytkowaniu. Dobra Praktyka Produkcyjna obejmuje stałą i ścisłą kontrolę wszystkich elementów procesu produkcyjnego rozpoczynając od zaopatrzenia w surowce, poprzez ich magazynowanie, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do składowania i dystrybucji gotowych produktów. Praktycznym sposobem uporządkowania zagadnień związanych z Dobrą Praktyką Produkcji jest podział na pięć grup zasad tzw. 5 P: Personel Pomieszczenia Procedury Produkcja Produkty Nadrzędną zasadą GMP jest wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych i zapewnienie, aby te procesy przebiegały według ściśle określonych pisemnych instrukcji i procedur, gdzie szczegółowo opisana jest każda z wykonywanych czynności w przebiegu całego procesu wytwarzania. Przy wdrażaniu GMP zalecane jest eliminowanie wszelkich sytuacji grożących zanieczyszczeniem produktu obcymi substancjami i ciałami chemicznymi, fizycznymi oraz szkodliwą mikroflorą. Prowadzenie poprawnej dokumentacji oraz postępowianie według ustalonych zasad pozwala na uniknięcie błędów mogących zdarzyć się przy przekazywaniu informacji ustnie. W systemie GMP podstawowa zasada brzmi: to co nie zostało zapisane nigdy nie zostało wykonane i to co nie jest zapisane nie istnieje. Takie podejście zapewnia: należytą kontrolę systemu technicznego i sanitarnego pomieszczeń, urządzeń produkcyjnych i kontrolnych, możliwość ciągłej analizy parametrów operacji technologicznych, warunków otoczenia itp., odtworzenie całego procesu produkcyjnego (niezbędnego np. w przypadku reklamacji, zgłoszenia działań niepożądanych), identyfi kację osób odpowiedzialnych za wykonanie, nadzór i kontrolę ważnych etapów produkcji. drobina historii Zasady GMP zostały opracowane z myślą o produktach leczniczych na początku lat 70-tych ubiegłego wieku. Powodem ich opracowania były liczne przypadki zachorowań spowodowane złą jakością leków wprowadzanych na rynek oraz brakiem odpowiedniego nadzoru nad rynkiem produktów leczniczych. W roku 1971 w Wielkiej Brytanii opracowany został tzw. pomarańczowy przewodnik, w którym po raz pierwszy zawarto podstawowe zasady GMP. 2/2011

9 9 Długie lata polskie fi rmy farmaceutyczne pracowały w oparciu o wytyczne Światowej rganizacji Zdrowia (WH) i dopiero w roku 1994 opracowane zostały pierwsze polskie wytyczne dotyczące dobrej praktyki wytwarzania leków. becnie Dobre Praktyki Produkcyjne są stosowane w różnych branżach przemysłu gwarantując powtarzalną, wysoką jakość produktów oraz ich bezpieczeństwo. Po co GMP w przemyśle kosmetycznym? GMP w przemyśle kosmetycznym nie jest jeszcze obowiązkowe, ale wiele fi rm, zwłaszcza dużych, już wdrożyła lub wdraża zasady dobrej praktyki produkcyjnej. Posiadanie wdrożonych zasad systemu GMP ułatwia bowiem spełnienie wymagań prawnych obowiązujących w branży kosmetycznej. Wymagania te to m.in.: Kosmetyk wprowadzony do obrotu, używany w zwykłych lub w innych dających się przewidzieć warunkach, z uwzględnieniem w szczególności jego wyglądu lub prezentacji, oznakowania, wszystkich instrukcji użycia oraz innych wskazówek lub informacji pochodzących od producenta, nie może zagrażać zdrowiu ludzi. art. 4 Ustawy o kosmetykach, W krajowym systemie są gromadzone dane o kosmetykach i informacje o przypadkach zachorowań spowodowanych użyciem tych kosmetyków. - art. 8 Ustawy o kosmetykach, Lekarz, który rozpoznaje przypadek zachorowania spowodowany użyciem kosmetyku, jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania do krajowego systemu informacji o przypadku takiego zachorowania. j.w. Wymaganiom powyższym o wiele łatwiej jest sprostać mając dobrze wdrożony i sprawnie działający system jakości oparty na zasadach GMP. Ponadto Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych nakłada na przedsiębiorców obowiązek produkcji kosmetyków zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej. Rozporządzenie to wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2013 roku, ale już teraz wymaga to od wielu przedsiębiorców podjęcia działań przygotowawczych. Rozporządzenie to harmonizuje ze sobą przepisy UE, by stworzyć wewnętrzny rynek produktów kosmetycznych, gwarantując równocześnie wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi. d czego rozpocząć wdrażanie GMP? Podczas wdrażania zasad GMP bardzo pomocna staje się norma PN-EN IS 22716:2009 Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP) Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji, która zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Posługując się powyższą normą przeprowadza się w fi rmie audit wewnętrzny wstępny, który pozwala określić obszary, które wymagają zmiany w celu dostosowania ich do wymagań zawartych w normie. 2/2011

10 10 produkcja Zadanie nie jest trudne, ponieważ poszczególne rozdziały tej normy w uporządkowany sposób określają obszary, które wymagają nadzoru. Norma formułuje podstawowe zasady, które dotyczą poszczególnych obszarów. Zasady te to: Zasada dotycząca personelu - wszystkie osoby zaangażowane w prace z zakresu produkcji, kontroli i magazynowania produktów o określonej jakości powinny posiadać odpowiednią dla danego zakresu wiedzę i umiejętności. Zasada dotycząca pomieszczeń - wszystkie pomieszczenia powinny być odpowiednio zaprojektowane, tak aby możliwe było utrzymanie ich w odpowiedniej czystości, a tym samym, aby zapewniały one bezpieczeństwo produktu i minimalizowały ryzyko pomyłek. Zasada dotycząca wyposażenia - wyposażenie powinno być odpowiednie do zamierzonego celu i łatwe do czyszczenia, a jeśli to konieczne łatwe do konserwacji i dezynfekcji. Jeśli stosuje się systemy zautomatyzowane, to należy przewidzieć odpowiedni nadzór nad ich funkcjonowaniem. Zasada dotycząca surowców oraz materiałów opakowaniowych - powinny one spełniać wszystkie kryteria akceptowalności, odpowiednie, dla jakości poszczególnych wyrobów gotowych i pochodzić od kwalifikowanych dostawców. Zasada dotycząca produkcji - na każdym etapie procesu produkcji operacje wytwarzania i pakowania powinny być wykonywane zgodnie z jasno ustalonymi procedurami w celu uzyskania produktu końcowego spełniającego wyspecyfikowane kryteria. Zasada dotycząca wyrobu gotowego - gotowy produkt powinien spełniać zatwierdzone dla niego wymagania (kryteria akceptowalności). Przechowywanie produktów, ich wysyłka i ewentualne zwroty powinny być zorganizowane w sposób zapewniający zachowanie właściwej jakości gotowego produktu. Zasada dotycząca laboratorium kontroli jakości - zasady dotyczące pracowników, urządzeń, pomieszczeń, podwykonawców i dokumentacji należy stosować również w pracy kontroli jakości. Dział kontroli jakości jest odpowiedzialny za zapewnienie niezbędnych i odpowiednich kontroli, za próbkowanie oraz testowanie próbek w celu podjęcia decyzji o dopuszczeniu materiałów do użycia, a produktów do dystrybucji jedynie wówczas, jeżeli spełniają one wymagane kryteria akceptowalności. Zasada dotycząca odpadów - należy je usuwać terminowo oraz w sposób higieniczny. Zasada dotycząca podwykonawstwa - w zakresie czynności zlecanych zewnętrznym podwykonawcom należy podpisać pisemną umowę określającą odpowiedzialność. Umowa ma być wzajemnie potwierdzona i monitorowana. Celem jest uzyskanie produktu bądź usługi zgodnej z określonymi przez zleceniodawcę wymaganiami. Zasada dotycząca reklamacji i wycofania produktu z obrotu - wszystkie reklamacje dotyczące jakości powinny być zidentyfikowane, zbadane i we właściwy sposób przeanalizowane. ile to jest uzasadnione, należy podejmować dalsze działania. W przypadku decyzji o wycofaniu produktu z obrotu należy postępować w odpowiedni sposób z uwzględnieniem zasad GMP i podjąć niezbędne działania korygujące. W zakresie czynności zlecanych zewnętrznym podwykonawcom należy ustalić zasady postępowania w przypadku zaistnienia reklamacji. Zasada dotycząca kontroli zmian - zmiany, które mogą mieć wpływ na jakość produktu, powinny być zatwierdzane oraz wprowadzane w życie przez upoważnionych pracowników w oparciu o wystarczające dane. Zasada dotycząca auditów wewnętrznych audit wewnętrzny jest narzędziem do monitorowania spełniania wymagań Dobrej Praktyki Produkcji w zakresie produkcji kosmetyków i jeśli to uzasadnione również do proponowania podjęcia działań korygujących i zapobiegawczych. Zasada dotycząca dokumentacji - każda firma powinna opracować, wdrożyć i utrzymywać swój własny system 2/2011

11 produkcja 11 dokumentacji, który będzie się różnić w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa oraz wyrobu gotowego. Dokumentacja ta może być prowadzona w formie elektronicznej. Ważne, aby opisywała i zawierała podjęte działania i ich historię. System ma wyeliminować ryzyko wynikające z interpretacji, straty informacji, pomyłek i błędów powstałych w skutek złej komunikacji ustnej. Analizując podczas auditu wstępnego poszczególne zasady normy łatwo można wskazać obszary wymagające zmiany. Wiele fi rm kosmetycznych posiada wdrożony i często certyfi kowany system jakości zgodny z normą IS Podczas wdrażania zasad GMP w oparciu o normę PN-EN IS 22716: 2009 najlepszym rozwiązaniem jest zintegrowanie obu systemów, zwłaszcza, że mają one wiele elementów wspólnych. Tworzenie odrębnej dokumentacji powoduje dezorientację i niechęć pracowników do stosowania różnych dokumentów opisujących ten sam obszar. Korzyści wynikające z wdrożenia GMP w firmie kosmetycznej to: usprawnienie zarządzania, dzięki zastosowaniu podejścia procesowego, uporządkowanie wewnętrznej struktury, podział kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień podczas produkcji i procesów z nią związanych, usprawnienie systemu decyzyjnego oraz przepływu informacji podczas produkcji i procesów z nią związanych, obniżenie kosztów działalności poprzez monitorowanie i zarządzanie procesami w fi rmie, zapewnienie stabilnych, powtarzalnych wyrobów kosmetycznych, co zmniejsza potencjalną ilość reklamacji i skarg klientów, a tym samym zwiększa w ich oczach wiarygodność fi rmy, zwiększenie wydajności pracy podczas produkcji poprzez minimalizowanie strat, poprawa wizerunku fi rmy, większa wiarygodność w oczach klientów, zwiększenie sprzedaży przy mniejszych kosztach własnych, zmniejszenie liczby reklamacji, poprawa współpracy z dostawcami, spełnienie wymagań prawnych. Dekalog GMP Zanim zaczniesz jakąkolwiek pracę, upewnij się czy posiadasz wymagane procedury i instrukcje. Zawsze postępuj dokładnie wg instrukcji, nie stosuj skrótów lub usprawnień, które nie są opisane i sprawdzone. Jeśli czegoś nie wiesz lub nie rozumiesz, pytaj przełożonych lub sięgnij do odpowiedniej dokumentacji. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że masz do czynienia z właściwym surowcem lub półproduktem. Upewnij się czy stan techniczny urządzeń i sprzętu jest odpowiedni oraz czy są one czyste. Pracuj tak, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko zanieczyszczenia produktu, pomieszczeń, sprzętu, urządzeń. Bądź uważny, przeciwdziałaj błędom. Wszelkie nieprawidłowości i odchylenia od założonych parametrów procesu produkcji zgłaszaj kierownictwu. Dbaj o higienę osobistą, utrzymuj swoje stanowisko w czystości i porządku. Dokładnie zapisuj wszystkie parametry procesu. Przyjmij na siebie odpowiedzialność za to co robisz. Podsumowanie bserwując na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmiany jakie dokonują się w przemyśle kosmetycznym trudno oprzeć się wrażeniu, że wymagania dotyczące kosmetyków są coraz bardziej zbliżone do wymagań stawianych produktom leczniczym. Zmienia się bowiem sposób myślenia i świadomość użytkowników wyrobów kosmetycznych, a co za tym idzie rosną ich wymagania w odniesieniu do jakości i bezpieczeństwa stosowanych kosmetyków. Tak więc fi rmy kosmetyczne chcąc konkurować na rynku oraz zaspokoić ciągle rosnące wymagania klientów wdrażają coraz to nowe standardy jakości. Literatura Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady NR 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 dotyczące produktów kosmetycznych. Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach tekst jednolity PN-EN IS 22716:2009 Kosmetyki Dobre Praktyki Produkcji (GMP) Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji. Poradnik GMP praca zbiorowa Dobra Praktyka Produkcji (GMP) w wytwórniach kosmetyków M. Urban. REKLAMA IS GHP GMP Konsult-Med Usługi doradcze - doradztwo - dokumentacja - audity - szkolenia tel fax

12 12 produkcja Testy kontaktowe ich rola w badaniu kosmetyków Dr n med. Kamila Padlewska Specjalista dermatolog-wenerolog Wyższa Szkoła Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie Kosmetyczno-Lekarska Spółdzielnia Pracy Izis Producenci kosmetyków coraz częściej poszukują na rynku surowców kosmetycznych opartych na naturalnych komponentach, które charakteryzują się łagodniejszym, bardziej skutecznym i kompleksowym działaniem niż surowce syntetyczne, które często wywołują objawy alergiczne. Kosmetyki z naturalnymi składnikami wpływają wszechstronnie na skórę zarówno pod względem pielęgnacyjnym, upiększającym jak i leczniczym. Dlatego też rośnie zainteresowanie surowcami kosmetycznymi pochodzenia naturalnego. właściwościach kosmetyku decyduje nie tylko zawarty w nim związek biologicznie aktywny, ale także surowce, które go otaczają. 2/2011

13 13 Dla oceny bezpieczeństwa i działania kosmetyków wdrożono różne metody badań takie jak: badania in vitro, próby na zwierzętach, testy na ludziach (testy zgodności, akceptacji, badania sensoryczne) i badania z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Tematem tego artykułu są testy zgodności, a dokładnie testy dermatologiczne z udziałem ludzi. Testy zgodności są testami, które mają potwierdzić brak szkodliwych działań kosmetyku, podczas jego nałożenia na skórę lub na błony śluzowe. Ponieważ testy na zwierzętach i alternatywne metody mają ograniczoną wartość prognostyczną, jeżeli chodzi o działanie końcowego produktu na ludzi, potwierdzające testy zgodności kosmetyków z udziałem ludzi są wskazane zarówno ze względów naukowych jak i etycznych. Jednak warunkiem tych testów jest to, że znamy profi l toksykologiczny składników danego preparatu, określony na testach na zwierzętach lub z pomocą metod alternatywnych. czekuje się najwyższego stopnia bezpieczeństwa. Nie wolno badać na ludziach składników kosmetycznych, które zidentyfi kowano jako uczulające w testach na zwierzętach lub w uznanych metodach alternatywnych. Podstawowe zasady przeprowadzania testów z udziałem ludzi zebrane zostały w następujących dokumentach: Helsińska Deklaracja Światowego Stowarzyszenia Medycznego wraz z kolejnymi poprawkami (1964,1975,1983,1989,1996) zalecenie N R(90)3, Komitetu Ministerstw/Rady Europy, przyjęte 4 lutego 1990 projekt dyrektywy o stosowaniu Dobrej Praktyki Klinicznej Badań Produktów Medycznych w Unii Europejskiej krajowe przepisy dotyczące badań z udziałem ludzi To jakiego testu zgodności użyjemy zależy od wielu czynników np. rodzaju kosmetyku itp. d dawna stosuje się z dobrym efektem różne testy, pomimo tego, że nie ma ich wystandaryzowanych protokołów ani nie ma ich walidacji według ścisłych kryteriów. Testy kontaktowe produktów kosmetycznych dzieli się na dwie grupy. Pierwszą grupą są testy wykrywające potencjalne właściwości drażniące kosmetyków. Do drugiej grupy testów należą testy wykrywające z kolei potencjalne właściwości uczulające kosmetyków. Testy wykrywające potencjalne właściwości drażniące kosmetyków Typowymi testami tego rodzaju dotychczas używanymi są otwarty i/ lub zamknięty test skórny pojedynczy i/lub powtórny, które mają na celu wykrycie ostrych właściwości drażniących kosmetyków. Przykładami innych testów są: 21-dniowy test badający skumulowane podrażnienie, komorowy test oceny mydeł do badania detergentów czy komorowy skaryfi kacyjny test. Testy wykrywające potencjalne właściwości uczulające kosmetyków Testy kontaktowe wykrywające potencjalne właściwości uczulające kosmetyków są stosowane z udziałem ludzi od ponad 50 lat. Były one używane o wiele częściej w USA niż w Europie. Jest dostępnych wiele różnych testów. Różnią się one np. ilością naklejanych płatków, ich rozmieszczeniem. Jednakże nie jest całkowicie stwierdzone, które z tych testów są lepsze, a które gorsze. Testy kontaktowe wymagają dużego doświadczenia w przygotowaniu i wykonaniu. Możliwe są liczne błędy. Używa się 3 głównych metod: 1) Test z jednokrotnym użyciem płatków ( test Schwartz-Peck a) 2) Testy z powtarzanym użyciem płatków (Human Repeated Insult Patch Tests - HRIPT): z przerywaną ekspozycją (test Draize a, test Shelanski-Shelanski i test Voss-Griffi th a) z ciągłą ekspozycją (zmodyfi kowany test Draize a) 3) Test wzmocnienia (Human Maximization Test) Skuteczność wykonania powyższych testów zależy od wielu czynników takich jak: typu badanej substancji (składnika lub gotowego wyrobu), jej składu chemicznego i danych badań toksykologicznych na zwierzętach oraz planowanego sposobu użycia produktu. Wykonywanie testów kontaktowych podnosi kwestie etyczne, ponieważ istnieje ryzyko wywołania choroby u ochotników. Pomimo wielu lat prób z udziałem ludzi, ilość informacji na ten temat w literaturze naukowej jest bardzo ograniczona. Ryzyka nie da się wykluczyć. Brakuje informacji na temat ciężkości i częstości efektów ubocznych. Test Miejsce ekspozycji Liczba ekspozycji Czas trwania ekspozycji (godz.) Częstość ekspozycji Ekspozycja przypominająca Liczba testowanych osób Schwartz-Peck Górna część ramienia godz. test płatkowy + 4 tyg. test użytkowy 200 w kompletnym teście Draize Górna część ramienia lub pleców x w tyg. 24 godz. test płatkowy 200 Shelanski-Shelanski Górna część ramienia x w tyg. 48 godz. test płatkowy 200 Voss-Griffith Górna część ramienia x w tyg. 24 godz. test płatkowy 200 Zmodyfikowany Draize Górna lub dolna część pleców Ciągła 72 godz. test płatkowy 200 Wzmocnienia Nałożenie SLS na przedramię lub na łydkę x w tyg. Testy kontaktowe (Patrick i Maibach, 1995) 2% SLS na ½ godz., następnie 48 godz. test płatkowy z badaną substancją 25 2/2011

14 14 produkcja Kosmetyki do cery wrażliwej K.Pytkowska, J.Arct Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie Problem tzw. cery wrażliwej jest problemem narastającym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Coraz większy odsetek populacji kobiet w krajach wysokorozwiniętych, w różnego rodzaju ankietach samooceny, relacjonuje negatywne reakcje na kosmetyki i czynniki środowiskowe, bądź wprost cerę wrażliwą. Jednym z większych problemów osób o takiej cerze jest dobór odpowiednich dla nich kosmetyków. U osób deklarujących tzw. cerę wrażliwą bariera naskórkowa najczęściej funkcjonuje gorzej niż u osób z cerą normalną, może też równolegle występować upośledzenie mechanizmów odpornościowych (jest to m.in. problem osób chorujących w wieku dziecięcym na atopowe zapalenie skóry). bjawy występujące u osób o cerze wrażliwej często są związane z podrażnieniami chronicznymi. Tego typu podrażnienia mogą pojawiać się jako skutek powtarzanej ekspozycji na czynniki potencjalnie drażniące, w tym na czynniki o różnym charakterze chemicznym i fi zycznym. Najczęstsze objawy podrażnień występujących przy wrażliwości to: zaczerwienienie, suchość skóry, nieprawidłowe złuszczanie, świąd oraz uczucie nadmiernego napięcia skóry. Podrażnienia chroniczne mogą być powodowane przez substancje drażniące aplikowane w bardzo niskich stężeniach lub przez substancje o bardzo niskim potencjale drażniącym, w takich przypadkach pierwsza aplikacja nie daje żadnych objawów, dopiero powtarzanie aplikacji powoduje odczuwalne zmiany. Wyżej opisany mechanizm powoduje, iż nie zawsze osoba dotknięta podrażnieniem może je skojarzyć z konkretnym stosowanym produktem. Podrażnienie u osób o cerze wrażliwej, może się pojawić na skutek aplikacji składników, które nie są powszechnie uznawane za drażniące. Powoduje to, że typowy kosmetyk, który pozytywnie przeszedł przez przedrynkowe procedury oceny bezpieczeństwa może nie nadawać się do pielęgnacji cery wrażliwej. Podkreślamy: może fakt, że kosmetyk nie ma deklaracji dla cery wrażliwej nie powoduje automatycznie, że wywoła podrażnienie. Co więcej źle zaprojektowany i nieprawidłowo oceniany kosmetyk do cery wrażliwej może podrażnienie wywołać. 2/2011

15 produkcja 15 Kiedy powstają podrażnienia? Żeby rozwinęło się podrażnienie składnik drażniący musi dotrzeć do żywych warstw naskórka musi przeniknąć przez warstwę rogową. W związku z tym jednym z podstawowych czynników determinujących skłonność do podrażnień (czyli posiadanie cery wrażliwej) jest stan bariery naskórkowej. U osób o cerze wrażliwej może występować zarówno niższa aktywność gruczołów łojowych, powodująca gorsze wykształcanie płaszcza wodno-lipidowego, zmniejszenie grubości s.c., zaburzenia funkcjonowania i odtwarzania cementu międzykomórkowego s.c. jak i połączenia tych czynników. Należy również pamiętać, że niektóre czynniki zewnętrzne mogą pogarszać funkcjonowanie bariery i nawet u osób o cerze normalnej zwiększać ryzyko podrażnień najważniejsze z nich to ultrafi olet (słońce, solaria) oraz środki powierzchniowo czynne, przede wszystkim niedbale lub zbyt oszczędnie opracowane kosmetyki myjące, środki do prania, mycia naczyń i wiele innych wyrobów chemii gospodarczej. Nie bez znaczenia są także inne czynniki środowiskowe zbyt suche powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach, dym papierosowy i zanieczyszczenia powietrza w miejscu pracy. Ze względu na to, że różne obszary ciała są w różnym stopniu narażone na działanie czynników zewnętrznych można wyróżnić obszary bardziej podatne na podrażnienia przede wszystkim twarz i dłonie. Ponieważ ekspozycja na czynniki uszkadzające barierę naskórkową zmienia się w rytmie rocznym, obserwuje się korelację częstotliwości występowania podrażnień z porami roku. Najwięcej podrażnień występuje zimą, decydującym czynnikiem jest tu obniżenie stopnia nawilżenia i związane nim zaburzenia funkcjonowania naskórka spowodowane niższą wilgotnością powietrza. Widać tu również silną korelację z wiekiem (większy odsetek podrażnień zimowych występuje u osób starszych). Często osoby o cerze wrażliwej relacjonują pogorszenie stanu skóry i zwiększenie wrażliwości w okresach nadmiernej pracy lub innych sytuacjach stresowych. Dzieje się tak dlatego, że stres jest jednym z czynników hamujących prawidłową regenerację bariery i zwłaszcza okresy przedłużającego się stresu będą sprzyjały wnikaniu substancji drażniących do naskórka. Zmiany funkcjonowania bariery naskórkowej związane z porami roku i ze stresem mogą powodować, że skóra zareaguje negatywnie na wcześniej wypróbowany, sprawdzony i bezpieczny kosmetyk. Powoduje to tym większą konieczność profesjonalnej oceny bezpieczeństwa kosmetyków deklarowanych dla cery wrażliwej. Podstawowe zasady recepturowania Wspomniane wyżej okresowe zmiany funkcjonowania naskórka oraz ryzyko występowania podrażnień chronicznych powodują, że kosmetyki do cer wrażliwych muszą być bardzo starannie opracowywane i badane. Jednym z podstawowych czynników jest tu właściwy dobór surowców. Większość składników stosowanych do wytwarzania kosmetyków to substancje całkowicie bezpieczne, nie mające możliwości przenikania do żywych warstw skóry, lub nie wywołujące podrażnień po przejściu Kosmetyki do cer wrażliwych powinny: być oparte na surowcach najwyższej jakości (bez drażniących zanieczyszczeń), stabilnych w warunkach przechowywania i stosowania kosmetyku, charakteryzować się odczynem zbliżonym do ph powierzchni skóry ( w granicach wartości 5,0 do 6,0), biernie wzmacniać a jeśli jest to możliwe, również regenerować barierę naskórkową, nawilżać skórę (złe nawilżenie zawsze powoduje osłabienie własności barierowych warstwy rogowej), działać filmotwórczo (tzn. pozostawiać na powierzchni skóry niewyczuwalną warstwę, wspomagającą naturalną barierę i chroniącą przed wnikaniem substancji drażniących), być oparte na łagodnych dla skóry spc (odpowiednie recepturowanie kosmetyków myjących, niejonowe spc jako emulgatory w kosmetykach pielęgnacyjnych), zawierać substancje przeciwpodrażnieniowe i łagodzące podrażnienia, zawierać filtry UV (za wyjątkiem kosmetyków spłukiwanych po użyciu np. myjących). 2/2011

16 16 produkcja Często osoby o cerze wrażliwej relacjonują pogorszenie stanu skóry i zwiększenie wrażliwości w okresach nadmiernej pracy lub innych sytuacjach stresowych. Dzieje się tak dlatego, że stres jest jednym z czynników hamujących prawidłową regenerację bariery i zwłaszcza okresy przedłużającego się stresu będą sprzyjały wnikaniu substancji drażniących do naskórka. przez warstwę rogową. Do takich substancji należą przede wszystkim rozpuszczalne w wodzie składniki nawilżające takie jak np. gliceryna, glikol propylenowy i inne polialkohole oraz substancje lipidowe, których zadaniem jest utworzenie warstwy okluzyjnej na powierzchni skóry: węglowodory, lipidy, woski itp.. Należy jednak pamiętać, że surowiec kosmetyczny prawie nigdy nie jest substancją idealnie czystą i może zawierać zanieczyszczenia, które z kolei mogą być przyczyną podrażnień. Jakość (i cena) w przypadku wielu surowców są związane właśnie ze stopniem ich czystości. Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, kiedy z bezpiecznego surowca (np. oleju roślinnego zawierającego wysokonienasycone kwasy tłuszczowe) w wyniku rozkładu (np. pod wpływem UV i tlenu pochodzącego z powietrza) powstają związki drażniące. czywiście istnieją surowce, które albo same charakteryzują się wysokim potencjałem drażniącym, albo powodują zwiększenie przepuszczalności bariery naskórkowej i otwierają drogę substancjom drażniącym. Najgorszą sławą (nie całkiem zasłużoną), obok konserwantów i składników kompozycji zapachowych, cieszą się w tym zakresie środki powierzchniowo czynne (spc). Nie wszystkie środki powierzchniowo czynne drażnią i nie zawsze ułatwiają penetrację innym składnikom kosmetyku. Co więcej, innego działania możemy się spodziewać w przypadku zastosowania wyższych stężeń środków powierzchniowo czynnych w kosmetykach myjących, innego w kosmetykach pielęgnacyjnych w których spc są wykorzystywane w niewielkich stężeniach m.in. jako emulgatory. Wiele kosmetyków ze względu na charakter swojego działania nigdy nie będzie się nadawało do cer wrażliwych do tego typu wyrobów należą m. in. kosmetyki wybielające, peelingi mechaniczne i oparte na hydroksykwasach, oraz preparaty zawierające wysokie (> 50%) stężenia etanolu. Podstawową strategią realizowaną podczas projektowania kosmetyków do cer wrażliwych jest ograniczenie występowania podrażnień. Strategię tę można realizować na dwa sposoby: ograniczając kontakt skóry z substancjami drażniącymi oraz łagodząc już istniejące podrażnienia. Niezależnie od zakresu stosowania, w przypadku kosmetyków przeznaczonych do cery wrażliwej, czynnikiem równie ważnym jak obecność szeregu składników jest unikanie dodatków, mogących zwiększać potencjał drażniący. Dotyczy to zwłaszcza niektórych produktów roślinnych o znanym działaniu alergogennym lub drażniącym (arnika, jemioła, olejki rumiankowy i szałwiowy itp.) oraz ekstraktów z egzotycznych roślin o działaniu nie do końca poznanym, np. z niektórych roślin azjatyckich. Trzeba być także bardzo ostrożnym z substancjami takimi jak retinol i jego pochodne, hydroksykwasy, i inne składniki o silnym działaniu biologicznym. drębnym problemem są konserwanty. Jak wiadomo przemysłowa produkcja kosmetyków bez użycia konserwantów jest praktycznie niemożliwa. Jednocześnie większość konserwantów działa drażniąco, ale dopiero w stężeniach znacznie wyższych niż dopuszczone do użycia w preparatach kosmetycznych. Problemem jest ich biodostępność ten sam konserwant, który w jednym kosmetyku jest całkowicie bezpieczny nawet dla bardzo wrażliwej skóry, w innym może wywołać podrażnienia jeśli występuje razem z substancjami ułatwiającymi jego wnikanie w naskórek. drębna sprawa to (na szczęście rzadko spotykana) niesolidność producentów, którzy w trosce o trwałość wyrobów dodają do nich nadmierne, przekraczające określone ustawą ilości konserwantów. Jak rozpoznać czy kosmetyk nadaje się do cery wrażliwej? Nie jest to proste, nawet dla fachowca. Pomocą może być staranna analiza składu, zwłaszcza pod kątem zawartości wspomnianych wyżej substancji potencjalnie drażniących. Inną wskazówka jest liczba składników im jest ich więcej tym większe prawdopodobieństwo, że trafi się na coś niewłaściwego. Z drugiej strony preparaty myjące o uproszczonym składzie często są bardzo niskiej jakości. Dlatego zawsze najlepiej skorzystać z porady dermatologa lub dobrze wykształconej kosmetyczki. A najważniejsze to obserwować własna skórę i w przypadku jakichkolwiek niepożądanych objawów odstawić podejrzany kosmetyk. I nawet jeżeli objawy zanikną już nigdy do niego nie wracać. 2/2011

nr 03/2012 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X

nr 03/2012 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X nr 0 (12) 16 PLN (w tym 5% VAT) ISSN: 2081-089X Centrum Kosmetyków Dr Piotr Koziej to laboratorium dysponujące najnowszymi technologiami, profesjonalnym sprzętem oraz długoletnim doświadczeniem lekarzy

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO

KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO KWARTALNIK PORTALU INTERNETOWEGO NUMER 2/2014 TEMAT NUMERU Ocena bezpieczeństwa kosmetyku Kosmetologia Filrty UV w preparatach kosmetycznych Starzeć się, czy się nie starzeć? Biotechnologia w Polsce i

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM

SYSTEM HACCP W HANDLU DETALICZNYM ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem

Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Halina Turlejska, Urszula Pelzner Wdra anie systemu HACCP w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach sektora ywnoêciowego Poradnik dla kierujàcych zak adem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r.

Szanowni Państwo, Warszawa, grudzień 2003 r. Szanowni Państwo, Począwszy od dnia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i obrotem żywnością będą zobowiązane do stosowania systemu HACCP. Jest to istotne

Bardziej szczegółowo

HACCP W HANDLU DETALICZNYM

HACCP W HANDLU DETALICZNYM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ HACCP W HANDLU DETALICZNYM Marzec, 2004 Autorzy pierwszego wydania: Jerzy Chrząszcz, Joanna Drapińska, Bogdan

Bardziej szczegółowo

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT)

NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) NR 01/2013 (23) 16 zł (w tym 5% VAT) Ecolab Sp. z o.o. ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, tel. 12 26 16 163 spis treści Projekty LeanL z wykorzystaniem narzędzi L 22 26 Największe w Polsce centrum biotechnologii

Bardziej szczegółowo

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki

11 (61) Grudzień 2003. System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki 11 (61) Grudzień 2003 System HACCP Prawidłowe oznaczanie żywności Co zrobić, żeby ubezpieczyć kredyt eksportowy Nowe dotacje ministerstwa gospodarki Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU

WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży WDRAŻANIE PRODUKTÓW REGIONALNYCH I TRADYCYJNYCH DO PRODUKCJI I SPRZEDAŻY NA RYNKU Łomża, styczeń 2008 Projekt Centrum Zielonych Technologii realizowany przy udziale środków

Bardziej szczegółowo

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie

10 (60) Listopad 2003. Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie 10 (60) Listopad 2003 Uroda w ustawach Bezpieczeństwo zabawek Eksporter w banku O przydatności reklamy raz jeszcze Zawieranie umów w internecie Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl Biuletyn

Bardziej szczegółowo

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik

epograf ul. Juliusza Ordona 3 01-237 Warszawa Nakład 2 000 szt. Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Ekozarządzanie w Przedsiębiorstwie - podręcznik Wydawca: Centrum Informacji o Środowisku ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa Opracowany przez Zespół w składzie: dr inż. Andrzej Marcinkowski, mgr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej

PORADNIK. Zasady procesu produkcyjnego i higieny w zatwierdzonej urzędowo serowarni farmerskiej i rzemieślniczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11

» Rozmowa z Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfi kacji S.A.» Str. 11 Numer 2 (2) maj 2013 r. Edukacyjny poradnik o znakach i certyfikatach na produktach Znakowanie i certyfikacja Klasyfikacja znaków Eko znaki Który znak to ten właściwy Liczymy, że klienci zaczną poszukiwać

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Dziennik Ustaw Nr 19 1350 Poz. 99 99 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1924/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 20 grudnia 2006 r. 18.1.2007 L 12/3 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania

Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania Jak skutecznie zaplanować, przeprowadzić, wdrożyć i rozliczyć projekt ekologiczny Szkolenie z wykorzystaniem symulacji biznesowej do zarządzania projektami Agenda -I dzień Archiwit Czym jest oraz jak zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo:

Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki. Temat Numeru: Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249. Wiedza: Bezpieczenstwo: Jakosc Magazyn TÜV Rheinland Polska 2/2015 ISSN 2299-6249 Temat Numeru: Polskie wyroby medyczne zdobywają światowe rynki Technologie i biznes: INGLOT droga do jakości doskonałej 04, Bezpieczenstwo: Meble

Bardziej szczegółowo

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie

(6) W dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie Przewodnik do rozporządzenia (WE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, ma na celu pomóc wszystkim podmiotom łańcucha żywieniowego a w szczególności właściwym organom

Bardziej szczegółowo

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 OZNAKOWANIE CE PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo