PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK."

Transkrypt

1 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, Nysa OCENA STANU SANITARNEGO POWIATU NYSKIEGO ZA 2011 ROK NYSA 2012 rok 1

2 SPIS TREŚCI I. Sytuacja epidemiologiczna... 4 II. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej III. Jakość wody IV. Ocena stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością V. Warunki sanitarno higieniczne w środowisku pracy VI. Zapobiegawczy nadzór sanitarny VII. Warunki sanitarne w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży VIII. Działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nysie jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, którego organem założycielskim jest Wojewoda Opolski. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie prowadził działalność na mocy ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2011r. nr 212 poz. 1263). Głównym celem działalności w 2011r. była ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwych czynników środowiskowych, zapobieganie powstawaniu chorób w tym w szczególności chorób zakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności z zakresu promocji zdrowia, na terenie powiatu nyskiego obejmującego swoim zakresem 9 gmin. Zestawienie liczbowe z prowadzonej działalności kontrolnej w latach : Lp. Działalność kontrolna Lata Liczba nadzorowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba wydanych decyzji w I instancji Liczba nałożonych mandatów Na kwotę (zł) 14350, , ,00 Zestawienie liczbowe z działalności kontrolnej prowadzonej przez Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w latach : Lp. Działalność kontrolna 2010r. 2011r. 1 Liczba nadzorowanych obiektów Liczba przeprowadzonych kontroli Liczba wydanych decyzji w I instancji Liczba nałożonych mandatów Na kwotę (zł) 0 250,00 3

4 I. Sytuacja epidemiologiczna Oddział Epidemiologii w 2011 roku sprawował nadzór sanitarny nad publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, gabinetami indywidualnej praktyki lekarskiej w zakresie prowadzenia prawidłowych zabiegów dezynfekcji i sterylizacji narzędzi i sprzętów medycznych, realizacją szczepień ochronnych w tych placówkach oraz profilaktyką chorób zakaźnych. Ponadto nadzorowano przebieg powszechnej akcji deratyzacyjnej w powiecie nyskim w okresie wiosennym i jesiennym, przeprowadzono 10 kontroli w wybranych obiektach i posesjach należących do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Zabiegi deratyzacyjne w większości obiektów i posesji były przeprowadzone przez specjalistyczne zakłady zajmujące się deratyzacją natomiast w posesjach prywatnych zabiegi te przeprowadzano we własnym zakresie. W ramach profilaktyki zwalczania chorób zakaźnych na terenie powiatu nyskiego Oddział Epidemiologii prowadził dochodzenia epidemiologiczne w środowiskach chorób zakaźnych. Ogółem przeprowadzono 843 dochodzeń epidemiologicznych, a w ramach nadzoru epidemiologicznego pobrano 240 prób do badań bakteriologicznych. Pod nadzorem Oddziału Epidemiologii było ogółem 297 obiektów, z czego w 2011 roku skontrolowano 199. W obiektach tych przeprowadzono 207 kontroli tj.: - w szpitalach 2 - w przychodniach, ośrodkach zdrowia i innych zakładach służby zdrowia w gabinetach prywatnych w administracjach mieszkaniowych 10 - w środowisku nosiciela pałeczki Salmonella Typhi 2 W ramach wzmożenia nadzoru nad monitoringiem rejestrowanych chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi na terenie powiatu nyskiego pracownicy Oddziału Epidemiologii i Statystyki prowadzą bieżącą analizę zgłaszalności zachorowań na choroby zakaźne przez lekarzy. W przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego zgłoszenia zachorowań przesyłano do placówek i lekarzy pisma przypominające o ustawowym 24 godzinnym terminie zgłaszania zachorowań na choroby zakaźne i przeprowadzano bezpośrednie rozmowy z tymi lekarzami. Przeprowadzono kwartalne analizy zachorowań na choroby zakaźne zgłoszonych do Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, a nie zgłoszonych do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nysie. Analiza wykazała poprawę zgłaszalności. Realizacja szczepień odbywa się na podstawie obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych wydawanego co roku przez Głównego Inspektora Sanitarnego w formie Komunikatu. Program Szczepień Ochronnych składa się z następujących części: I. Szczepienia obowiązkowe-kalendarz szczepień. A. Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku. B. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie. II. Szczepienia zalecane niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. III. Informacje uzupełniające. Na terenie powiatu nyskiego znajduje się 35 placówek wykonujących szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, PSSE w Nysie nadzoruje 28, pozostałe są pod nadzorem WSSE w Opolu. Programem szczepień ochronnych objętych było dzieci i młodzieży do 20 roku życia. Pracownicy Oddziału Epidemiologii nadzorują wykonawstwo szczepień ochronnych oraz prowadzą nadzór nad dystrybucją szczepionek i prawidłową gospodarką szczepionkami w tym również odpowiednim wykorzystaniem szczepionek wielodawkowych. Dzięki szczepieniom 4

5 ochronnym można ustrzec się przed wystąpieniem choroby i zapobiec jej powikłaniom, dlatego też nie należy tej kwestii zaniedbywać i lekceważyć. Pamiętajmy, że uodporniona populacja dzieci zabezpiecza również przed zachorowaniem na choroby zakaźne osoby dorosłe w tym rodziców i opiekunów. W oparciu o sprawozdanie MZ-54 za 2011r. sporządzono analizę uodpornienia uzyskanego w placówkach POZ na terenie powiatu, co daje możliwość oceny jak kształtuje się odsetek uodpornienia dzieci i młodzieży w wybranych jednostkach chorobowych. Stan uodpornienia u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i przedszkolnym w 2011 roku jest zadawalający, nastąpił nieznaczny wzrost wykonawstwa szczepień w porównaniu do ubiegłych lat co obrazuje poniższa tabela. Stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w rocznikach szkolnych i przedszkolnych wykonanych na dzień r. w porównaniu do wykonanych w roku 2009 i Szczepienie przeciwko r r r. p/błonicy, tężcowi i krztuścowi I dawka przypominająca p/tężcowi i błonicy II dawka przypominająca p/tężcowi i błonicy III dawka przypominająca Rocznik podległy do szczepienia Wykonanie w % Rocznik podległy do szczepienia Wykonanie w % Rocznik podległy do szczepienia Wykonanie w % , ,7% ,9% , ,1% % , ,2% ,1% p/odrze, śwince i różyczce , ,5% ,5% Dzieci do ukończenia 2 roku życia stale podlegają szczepieniom. Stan ich zaszczepienia zmienia się z dnia na dzień. Wykonalność szczepień ochronnych u dzieci do lat 2-ch od kilku lat jest dobra, co obrazują poniższe wykresy: ,4 99,8 98, ,4 61,9 61,9 1 rok życia 2 rok życia Procentowy stan zaszczepienia dzieci w 1-2 roku życia w latach 2009, 2010, 2011 p/ błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis 5

6 ,9 99,8 99, ,2 88, rok życia 2 rok życia Procentowy stan zaszczepienia dzieci w 1-2 roku życia w latach 2009, 2010, 2011 p/wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Szczepienia zalecane: W związku z faktem, że szczepienia zalecane są odpłatne i często bardzo drogie, kupowane są w niewielkich ilościach, dlatego też liczba ich jest niewielka, co obrazuje poniższa tabela: Uodpornienie przeciwko Liczba osób zaszczepionych Grypie 2820 WZW typ B 1636 WZW typ A 4 Biegunka rotawirusowa 225 Zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego 21 Dur brzuszny 11 Liczba zaszczepionych wg choroby, przeciw której wykonano szczepienia Na podstawie prowadzonej rejestracji chorób zakaźnych dokonywana jest ocena sytuacji epidemiologicznej powiatu, która przedstawiona została w tabeli poniżej. W 2011 roku liczba zachorowań na salmonellozy i zatrucia pokarmowe w porównaniu do roku 2010r. nieznacznie zmalała. Zachorowania, które wystąpiły dotyczyły pojedynczych osób ze środowisk domowych. Nastąpił jednak znaczny wzrost zachorowań na inne bakteryjne zakażenia jelitowe oraz wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, głównie u dzieci w wieku 0-2 lat. Wzrost zakażeń jelitowych wywołanych przez rotawirusy związany jest przede wszystkim z poprawą diagnostyki w tym zakresie co dotyczy wyłącznie dzieci hospitalizowanych w Oddziale Dziecięcym Szpitala ZOZ w Nysie. W związku z tym w dalszym ciągu należy informować rodziców o istniejącej możliwości zaszczepienia dziecka przeciw rotawirusom, które to szczepienia należą do szczepień zalecanych. Takie informacje są przekazywane rodzicom przez lekarzy rodzinnych ale wysoki koszt szczepionki stanowi główną przeszkodę w realizacji tego szczepienia. 6

7 Jednak pomimo wysokich kosztów związanych ze szczepieniem z roku na rok wzrasta liczba dzieci zaszczepionych i tak np. w 2010r. zaszczepiono 127 dzieci a w 2011r. 225 dzieci. Sytuacja epidemiologiczna powiatu nyskiego: JEDNOSTKA CHOROBOWA Liczba Liczba Liczba zachorowań zachorowań zachorowań Salmonellozy-zatrucia pokarmowe Biegunka u dzieci do lat Inne bakteryjne zakażenia jelitowe nieokreślone Wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy Płonica Róża Ospa wietrzna Różyczka WZW typ A WZW typ B (ostre) WZW typ B (przewlekłe) WZW typ C wg def WZW typ C wg def r WZW typ B+C WZW inne i nieokreślone Nagminne zapalenie przyusznicy Choroba z Lyme (borelioza) Styczność i narażenie na wściekliznę /potrzeba szczepień Grypa i zach. grypopodobne Tężec Zachorowania u osób dorosłych na inne bakteryjne zakażenia jelitowe, gdzie nie wykryto czynnika bakteryjnego, zakwalifikowano do tej grupy zachorowań z powodu niewykonania badania kału od chorego, ponieważ w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu nie udało się pobrać próby a dalsza diagnostyka w placówkach otwartej opieki zdrowotnej nie jest kontynuowana. Jednakże biorąc pod uwagę liczbę ludności zamieszkującą nasz powiat notowana zwyżka zachorowań zdiagnozowanych nieżytów jelitowych lub nie zdiagnozowanych nie stanowi problemu epidemiologicznego z uwagi na fakt, że były to pojedyncze zachorowania z różnych środowisk domowych i nie notowano zbiorowych zatruć pokarmowych. Inspekcja sanitarna ma w związku z tym niewielki wpływ na zapobieganie zakażeniom w środowisku domowym. Pewien wpływ może odgrywać jedynie oświata zdrowotna poprzez kształtowanie 7

8 zachowań prozdrowotnych na rzecz zwiększania higieny osobistej oraz higieny przygotowania posiłków w rodzinach. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt niewystępowania zbiorowych zatruć pokarmowych zarówno w środowiskach domowych, jak i placówkach zbiorowego żywienia. Liczba zachorowań na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B od kilku lat utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Jest jednak nieporównywalnie mniejsza niż w latach ubiegłych, co wiąże się z wprowadzeniem obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko WZW typu B u dzieci, młodzieży i w przeszłości wykonanych szczepień w różnych grupach szczególnego ryzyka np. przed zabiegami operacyjnymi, pracownikom medycznymi itp. Jest jednak nieporównywalnie mniejsza niż w latach ubiegłych, co wiąże się z wprowadzeniem powszechnych obowiązkowych szczepień ochronnych przeciwko WZW typu u dzieci, młodzieży i w przeszłości wykonanych szczepień w różnych grupach szczególnego ryzyka np. przed zabiegami operacyjnymi, pracowników medycznych i przewlekle chorych. Wydaje się jednak, że nadal istotne w zapobieganiu zakażeniom wirusem HBV jest informowanie społeczeństwa o możliwości podejmowania działań profilaktycznych w postaci szczepień ochronnych. Zachorowania na WZW typu C stanowią poważny problem epidemiologiczny nie tylko w naszym kraju. Wirus HCV wykrywany jest w okresach późnych i niekiedy poważnych następstw chorobowych i przez wiele lat można chorować bezobjawowo. U większości zakażonych wywołuje przewlekłe zapalenie wątroby typu C. Brak szczepionki p/wzw typu C nie pozwala na skuteczną i jedyną metodę zapobiegania zakażeniom wirusem C. Z uwagi na brak swoistych metod zapobiegania zakażeniom HCV, np. w drodze szczepień ochronnych, jedynie działania nieswoiste polegające na wdrażaniu i utrzymywaniu wysokich standardów higieniczno-sanitarnych wykonywania świadczeń medycznych oraz innych zabiegów przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek, mogą zapobiec szerzeniu się zachorowań na WZW typu C (np.: gabinety tatuażu, kosmetyczne, zakłady fryzjerskie). W celu wczesnego wykrycia osób zakażonych i podjęcia odpowiedniego leczenia konieczne jest prowadzenie diagnostyki w tym zakresie przez placówki ochrony zdrowia. Pracownicy Oddziału Epidemiologii PSSE w Nysie kontynuują rozpoczęty ogólnopolski program profilaktyki zakażeń HCV pod tytułem Stop HCV. W dalszym ciągu na terenie powiatu nyskiego notuje się dużo zachorowań na ospę wietrzną. Najwięcej zachorowań zanotowano w I półroczu 2011r. w miastach Nysa i Głuchołazy. Zachorowania te dotyczyły głównie dzieci w wieku 3 6 lat. W celu zmniejszenia lub wyeliminowania zachorowań na ospę wietrzną wskazane jest rozpoczęcie szczepień p/ospie wietrznej w większej populacji dzieci. Z dniem 1 października 2011r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2011r. Nr 182, poz.1086) przewidujące poszerzenie kolejnych grup dzieci do szczepień obowiązkowych, które w sposób szczególny narażone są na zakażenie. Szczepienia te dotyczą zwłaszcza dzieci przebywających w domach opieki długoterminowej, domach dziecka i żłobkach. Natomiast szczepienia p/ospie wietrznej u dzieci do 12 r. ż. z innych środowisk niż w/w nadal pozostają w grupie szczepień zalecanych niefinansowanych z budżetu ministra zdrowia. 8

9 Zachorowania na ospę wietrzną w poszczególnych latach obrazuje wykres: Liczba zachorowań na ospę wietrzną w latach Analizując liczbę zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne w roku 2011 liczba zachorowań jest porównywalna z rokiem Obrazuje to wykres umieszczony poniżej. Liczba zachorowań na grypę w latach Większość zachorowań wystąpiło w I i IV kwartale 2011 roku, czyli w okresie jesienno- zimowym. Zachorowania notowano na terenie całego powiatu nyskiego. Oddział Epidemiologii od kilku lat prowadzi nadzór epidemiologiczny i wirusologiczny nad grypą w ramach ogólnopolskiego programu SENTINEL współpracując w tym zakresie z wyznaczonymi placówkami ochrony zdrowia. 9

10 Nadzór epidemiologiczny nad gruźlicą Biorąc pod uwagę przepisy Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz.1570) oraz potrzebę zapewnienia skutecznego funkcjonowania nadzoru epidemiologicznego nad gruźlicą od 2009r. na terenie całego kraju i również na terenie naszego powiatu nyskiego nastąpiła zmiana trybu zgłaszania i rejestracji zachorowań/podejrzeń na gruźlicę oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny właściwy dla miejsca rozpoznania zakażenia lub siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie: - współpracuje z jednostkami wykrywającymi i leczącymi gruźlicę, - weryfikuje zgłoszone rozpoznania gruźlicy oraz podejrzenia na gruźlicę, - prowadzi nadzór nad osobami z kontaktu z chorymi na gruźlicę płucną BK+, współpracując w tym zakresie z lekarzem rodzinnym oraz z poradnią p/gruźliczą, - przesyła kompletnie wypełnione formularze zgłoszeń zachorowań, wywiadów epidemiologicznych o zachorowaniach na prątkującą postać gruźlicy płucnej, po zakończonym diagnozowaniu do OPWIS w Opolu. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny - współpracuje z jednostkami wykrywającymi i leczącymi gruźlicę, - weryfikuje otrzymane formularze zgłoszeń zachorowań na gruźlicę, - rejestruje zachorowania w Wojewódzkim Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę. Rejestracji podlegają nowe zachorowania i wznowy rozpoznane jako gruźlica (a nie podejrzenie) z włączonym pełnym leczeniem przeciwprątkowym. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny następnie przesyła do Instytutu Chorób Płuc i Gruźlicy w Warszawie: - formularze zgłoszeń zachorowań, oraz wykazy osób chorych na gruźlicę zarejestrowanych w poradniach p/gruźliczych woj. opolskiego. Od początku rejestracji tj. od 2009r. na terenie naszego powiatu zarejestrowano 76 przypadków zachorowań w tym: zach zach., zach. Notowane zachorowania na gruźlicę dotyczyły osób z różnych środowisk o zróżnicowanym statusie społecznym i nie koniecznie dotyczyły trudnych i patologicznych środowisk. Najwięcej zachorowań notowano w grupie wiekowej lat (20 zach.) a następnie lat (18 zach.), lat (17 zach.) oraz lat (12 zach.). Najmłodsza osoba, u której notowano gruźlicę to dziecko w wieku 4 lat a najstarsza 90 lat. W ciągu ostatnich 3 lat rejestrowane zachorowania w grupach wiekowych lat, i dalej do 50 lat to zachorowania w liczbie 6-7 zach. Należy jednak pamiętać o nadal istniejącym problemie zachorowań na gruźlicę, co wiąże się przede wszystkim z wyczuleniem lekarzy rodzinnych na diagnostykę, konsultację z poradnią p/gruźliczą oraz nadzorem lekarskim nad osobami z kontaktu z chorym a przede wszystkim leczeniem i izolacją osób chorych w okresie prątkowania i kontynuacją leczenia po wyjściu ze szpitala. Przeprowadzono 237 dochodzeń epidemiologicznych w związku z pogryzieniami przez zwierzęta. Większość pogryzień stanowiły psy a w pojedynczych przypadkach koty. W ramach profilaktyki zachorowań na wściekliznę u ludzi na bieżąco współpracujemy z Inspekcją Weterynaryjną. W 2011r. u 35 osób podjęto szczepienia p/wściekliźnie, ponieważ nie udało się ustalić miejsca pobytu zwierzęcia i jego właściciela a w związku z tym poddać zwierzę badaniu. 10

11 W 2011 roku na terenie powiatu nyskiego nie odnotowano zachorowań na choroby zakaźne szczególnie niebezpieczne, których wystąpienie stanowi stan zagrożenia epidemicznego w powiecie nyskim i powoduje uruchomienie systemu wczesnego powiadamiania i reagowania. Wnioski: W dalszym ciągu na terenie powiatu nyskiego notuje się dużą liczbę pogryzień przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. Większość pogryzień spowodowały zwierzęta będące własnością osób, które wypuszczały je bez smyczy i kagańców. W związku z tym konieczne jest bardziej rygorystyczne działanie służb porządkowych w tym zakresie. Stan uodpornienia dzieci i młodzieży na terenie powiatu nyskiego kształtuje się w zależności od rodzaju szczepień i rocznika w granicach ok %. Problem tzw. środowisk opornych, gdzie rodzice lub opiekunowie nie poddają dzieci szczepieniom ochronnym pomimo ustawowego obowiązku, jest na terenie powiatu nyskiego znikomy i dotyczy pojedynczych środowisk. Opisany w ocenie powiatu stan uodpornienia jest obliczony na podstawie całości posiadanych kart szczepień w punktach szczepień a także tych tzw. archiwalnych co dotyczy dzieci, które wyjechały za granicę gdzie są szczepione ale nie odebrały karty szczepień. Karty są przechowywane, ponieważ część z tych osób powraca do kraju. Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nakładają na określone osoby obowiązek poddania się szczepieniom ochronnym (art.17 ust.1 ustawy). Szczepienia w ramach programu szczepień zostały określone przez ustawodawcę jako szczepienia obowiązkowe a nie przymusowe. Powyższa ustawa nie nakłada jednakże wprost sankcji karnych na rodziców i opiekunów prawnych dzieci za nieprzeprowadzenie szczepień obowiązkowych u dziecka. Niezależnie od istniejących przepisów prawnych w tym kodeksu wykroczeń oraz w określonych sytuacjach za zaniedbania władzy rodzicielskiej istnieje możliwość ograniczeń praw rodzicielskich zastosowanych przez sądy rodzinne i opiekuńcze ale nie jest możliwe ustalenie jednoznacznego modelu postępowania wobec rodziców i opiekunów dzieci z uwagi na następujące okoliczności tj.: - możliwość wystąpienia powikłań po szczepieniu, co prawda w niewielkim stopniu, ale producenci preparatów szczepionkowych nie wykluczają takiej możliwości, - zgodę rodziców na wykonanie jakiegokolwiek zabiegu u dziecka, bez której nikt z lekarzy nie wykona zabiegu. W 2011 roku pomimo wystąpienia licznych zagrożeń na świecie i w kraju sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych w powiecie nyskim należy uznać za dobrą. Nie obserwowano epidemicznego występowania chorób zakaźnych, zaś obserwowany w 2011 roku wzrost zachorowań na niektóre choroby zakaźne miał podobnie jak w latach ubiegłych charakter sezonowy i przejściowy. Na terenie powiatu nyskiego w 2011r. nie wystąpiły żadne zdarzenia i zagrożenia stanowiące powszechne niebezpieczeństwo dla ludności. II. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej Nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej ze szczególnym uwzględnieniem obiektów ochrony zdrowia, obiektów wczasowo-turystycznych, kąpielisk, basenów, a także nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawował Oddział Higieny Komunalnej. 11

12 Porównanie danych liczbowych w tym zakresie z lat zawierają poniższe tabele: Lp. Rodzaj obiektu Liczba obiektów wg ewidencji Liczba obiektów skontrolowanych Zakłady ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie, ośrodki, inne zoz) Obiekty wczasowo-turystyczne, hotele, itp. Usługi (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, itp.) Inne obiekty użyteczności publicznej (ustępy publiczne, domy pomocy społecznej, dworce, cmentarze, domy kultury, kina, obiekty sportowe, zakłady usług pogrzebowych, itp.) Kąpieliska Miejsca wykorzystywane do kąpieli Baseny Wodociągi (publiczne, zakładowe, lokalne) Inne obiekty nie będące w ewidencji oddziału * 28* 11* 10. Suma * - np. piaskownice, miasta Lp. Rodzaj obiektu Liczba przeprowadzonych Liczba wydanych decyzji kontroli Zakłady ochrony zdrowia (szpitale, przychodnie, poradnie, 71 71/4* 70/1* ośrodki, inne zoz) 2. Obiekty wczasowo-turystyczne, hotele, itp /1* Usługi (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, itp.) Inne obiekty użyteczności publicznej (ustępy publiczne, domy pomocy społecznej, dworce, cmentarze, domy kultury, kina, obiekty sportowe, zakłady usług pogrzebowych, itp.) /2* Kąpieliska 8/24* 6/19* 3/2* Miejsca wykorzystywane do kąpieli Baseny 11/54* 9/30* 10/33* Wodociągi (publiczne, zakładowe, lokalne) Inne obiekty nie będące w ewidencji oddziału Suma 56/239* 66/180* 50/137* /317* 385/233* 298/176* * - kontrole związane z poborem wody (w przypadku zakładów opieki zdrowotnej, hoteli i innych obiektów użyteczności publicznej kontrole związane z poborem Legionella sp.) 12

13 liczba kontroli liczba decyzji rok 2010 rok 2011 rok Rys. 1. Liczba przeprowadzonych kontroli sanitarnych oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach II.1. Stan sanitarny obiektów ochrony zdrowia Wszystkie nadzorowane przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Nysie placówki ochrony zdrowia na terenie powiatu nyskiego (szpitale, przychodnie, poradnie, ośrodki, inne zakłady opieki zdrowotnej, indywidualne gabinety lekarskie) w celu podwyższenia jakości świadczonych usług medycznych systematycznie poprawiają stan sanitarno - techniczny pomieszczeń. We wszystkich nadzorowanych placówkach prawidłowo prowadzone były procesy dezynfekcji i sterylizacji, jak również dostatecznie zaopatrzone były w sprzęt jednorazowego użycia, materiał opatrunkowy, środki dezynfekcyjne i czystościowe. Do dezynfekcji powierzchni, narzędzi medycznych i sprzętu prawidłowo sporządzano i stosowano i środki dezynfekcyjne zgodnie z zaleceniem producenta. W trakcie prowadzonych zabiegów dezynfekcyjnych we wszystkich placówkach dobierano środki dezynfekcyjne prawidłowo, uwzględniając stopień zagrożenia i specyfikę określonych gabinetów oraz oddziałów szpitalnych. Sterylizację narzędzi medycznych przeprowadza się w sterylizatorach parowych (autoklawach) we wszystkich placówkach stosujących sprzęt i narzędzia wielokrotnego użytku. Aparaty na suche gorące powietrze stosowane są wyłącznie w jednym laboratorium do sterylizacji szkła laboratoryjnego. Urządzenia do sterylizacji we wszystkich placówkach kontrolowane są na bieżąco 1 x w miesiącu. Opakowania do sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego oraz przechowywanie sterylnych pakietów we wszystkich placówkach prowadzących sterylizację były prawidłowe. 13

14 liczba skontrolowanych obiektów liczba wydanych decyzji zakłady opieki zdrowotnej zakłady opieki zdrowotnej zakłady opieki zdrowotnej 2011 Rys. 2. Liczba skontrolowanych obiektów oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach w zakładach opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, poradnie, ośrodki, inne zoz) W 2011r. na terenie powiatu nyskiego skontrolowano ogółem 177 obiektów ochrony zdrowia, nie prowadzono postępowania administracyjnego. Dla porównania w 2010r. przeprowadzono kontrole w 168 obiektach służby zdrowia, z czego w 5 stwierdzono nieprawidłowości skutkujące wdrożeniem postępowania administracyjnego, natomiast w 2009r. skontrolowano 175 placówek, stwierdzając nieprawidłowości w 11 z nich. Powyższe dane przedstawione są na Rys. 2 oraz Rys liczba skontrolowanych obiektów liczba wydanych decyzji indywidualne gabinety lekarskie indywidualne gabinety lekarskie 2010 indywidualne gabinety lekarskie 2010 Rys. 3. Liczba skontrolowanych obiektów oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach w indywidualnych gabinetach lekarskich 14

15 II.1.1. Szpitale W 2011r. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nysie skontrolowała oba nadzorowane szpitale tj. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie(OCR) oraz Nyskie Centrum Kardiologii Polsko Amerykańskich Klinik Serca w Nysie. W zestawieniu z 2010 rokiem odnotowano dalszą poprawę stanu sanitarno technicznego obiektów z tej grupy z uwagi na wykonanie części obowiązków wynikających z prowadzonych w ubiegłych latach postępowań administracyjnych. Istotny problem stanowią pomieszczenia służące do magazynowania odpadów medycznych, które nie są dostosowane do wymagań stawianych przez obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie Ministra Zdrowia (dotyczy OCR w Korfantowie). Należy jednak podkreślić, że w 2011 roku wykonano szereg inwestycji i remontów, mających na celu poprawę stanu sanitarno technicznego. Na terenie Szpitala Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie trwają obecnie prace budowlane związane z rozpoczętą inwestycją dotyczącą rozbudowy obiektu (2 etapy) tj.: - przeniesienie Izby Przyjęć, Przychodni Przyszpitalnej, Działu Farmacji oraz Diagnostyki Obrazowej w miejsce dotychczasowego zaplecza magazynowego, - budowa na terenie Szpitala nowego budynku, w którym zlokalizowany będzie blok operacyjny z dwoma salami, centralna sterylizatornia, stacja gazów medycznych oraz zaplecze magazynowe tj. magazyn odpadów medycznych, komunalnych oraz magazyn brudnej i czystej pościeli. Planowane zakończenie I etapu inwestycji przewiduje się na koniec 2012 roku, natomiast II etapu 2014 rok. W przypadku Nyskiego Centrum Kardiologii Polsko Amerykańskich Klinik Serca w Nysie również planowana jest rozbudowa obiektu a także pozyskanie kolejnych pomieszczeń od Szpitala w Nysie. W obu kontrolowanych szpitalach nie stwierdzono uchybień w zakresie prowadzonej dezynfekcji i sterylizacji oraz przestrzegania reżimu sanitarnego. Wskazane jest jednak aby w jak najkrótszym czasie zrealizowano ujęte w planie dostosowawczym zamierzenie urządzenia centralnej sterylizatorni co w znacznym stopniu poprawi efektywność prowadzonych procesów sterylizacji (dotyczy OCR w Korfantowie). Również w obydwu placówkach w celu zapewnienia wyższego poziomu świadczonych usług zakupuje się dodatkowy sprzęt i aparaturę medyczną a personel w szerszym zakresie niż w poprzednich latach uczestniczył w szkoleniach z zakresu higieny i zapobiegania powstawaniu zakażeń i chorób zakaźnych. W Nyskim Centrum Kardiologii Polsko- Amerykańskich Klinik Serca w Nysie ul. M. Skłodowskiej Curie 1, prowadzone jest wydawanie posiłków (śniadania, obiady, kolacje) dostarczanych w termosach i w naczyniach jednorazowych w ramach cateringu z kuchni centralnej Szpitala w Nysie ul. Bohaterów Warszawy ZOZ Nysa (Zakład posiada opracowane zasady HACCP). Wydawaniem posiłków z kuchenek oddziałowych zajmują się pracownicy OCR. Zakład nie posiada opracowanych procedur HACCP. We wszystkich Szpitalach na terenie powiatu nyskiego oraz w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Diaverum Stacji Dializ w Nysie działają formalnie powołane zespoły i komitety kontroli zakażeń szpitalnych. Członkowie zespołów monitorują i rejestrują występowanie zakażeń szpitalnych, sporządzają raporty o zakażeniach szpitalnych i występowaniu patogenów alarmowych w oddziałach, które przesyłają następnie do naszej stacji celem przeprowadzenia analizy. Członkowie zespołów współpracują w tym zakresie z pracownikami naszej stacji a zwłaszcza w przypadku wystąpienia ognisk zakażeń szpitalnych. W 2011 roku we wszystkich szpitalach na 15

16 terenie powiatu nyskiego nie notowano ognisk zakażeń szpitalnych co świadczy o podejmowaniu przez personel szeregu działań w celu zapobiegania powstawaniu zakażeń szpitalnych zgodnie z opracowanymi w tym zakresie procedurami. W toku kontroli 2 placówek dokonano oceny systemu kontroli zakażeń szpitalnych i stwierdzono, że personel podejmuje szereg działań w celu zapobiegania powstawaniu zakażeń szpitalnych. W ramach prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad pozostałymi szpitalami zlokalizowanymi na terenie powiatu nyskiego, w 2011r. Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przeprowadził ogółem 12 kontroli z czego w dwóch obiektach zostały przeprowadzone kontrole kompleksowe (Szpital ZOZ w Paczkowie, Szpital Nr 2 SPZOZ w Głuchołazach), natomiast pozostałe placówki (Szpital ZOZ w Nysie, Szpital Nr 1 SPZOZ w Głuchołazach) skontrolowano jedynie w określonym zakresie tematycznym. W związku z prowadzonym nadzorem wydano 5 decyzji administracyjnych (4 decyzje nakazowe i 1 finansowa) oraz nałożono 2 mandaty karne. Szpital Nysa Przeprowadzono 3 kontrole tematyczne: w związku z wnioskiem o wydanie opinii do celów rejestracji Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym, rekontrolę w zakresie warunków bhp w Archiwum Zakładowym oraz w zakresie higieny żywności. Nie przeprowadzono kontroli w zakresie stanu sanitarno- technicznego obiektu i w zakresie dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętów oraz stosowania środków dezynfekcyjnych i używania sprzętu jednorazowego użytku. Podczas kontroli z zakresu wydania opinii do celów rejestracji Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym stwierdzono nieprawidłowości dot. niezachowania czystości wyposażenia, tj. łóżek pacjentów w wyniku czego nałożono mandat karny w wysokości 100zł, natomiast w wyniku przeprowadzonej rekontroli stwierdzono wykonanie nakazu i zaleceń co spowodowało poprawę ogólnych warunków bhp w Archiwum Zakładowym oraz poprawę bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin. Kuchnia szpitala(w tym kuchnia niemowlęca) zlokalizowana jest w odrębnym wydzielonym budynku szpitala i produkuje posiłki od surowca do gotowego wyrobu -posiłki całodzienne dla pacjentów Szpitala w Nysie i w Paczkowie. Kuchenki oddziałowe wyposażone są w niezbędny sprzęt oraz wózki transportowe na naczynia stołowe. Stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń zakładu nie budził zastrzeżeń. Urządzenia chłodnicze, sprzęt produkcyjny, naczynia stołowe i kuchenne utrzymane w czystości. Temperatury w urządzeniach chłodniczych oraz w pomieszczeniach magazynowych prawidłowe. Prowadzi się monitoring temperatur w urządzeniach chłodniczych oraz dokonuje stosowne zapisy. We wszystkich pomieszczeniach kuchenek oddziałowych czystość zachowana. Zakład posiada opracowane instrukcje dotyczące GHP i GMP. Rozpoczęto wdrażanie systemu HACCP. Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów za okres 10 dni, sporządzonych dla diety podstawowej, w wyniku której wniesiono uwagi tj.: brak urozmaicenia asortymentu podawanego pieczywa, do większości śniadań do pieczywa nie podawano żadnych dodatków (tylko w niedziele) oraz braku urozmaicenia napojów podawanych do śniadań. Ponadto w Szpitalu w Nysie w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrane zostały próbki wody ciepłej do badania w kierunku wykrycia obecności pałeczek Legionella sp. Stwierdzono średnie skażenie instalacji wodociągowej na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej i w związku z tym wszczęto postępowanie administracyjne. 16

17 Szpital Paczków Przeprowadzono łącznie 3 kontrole sanitarne (skontrolowano obiekt w całości w pełnym zakresie), w wyniku których stwierdzono szereg nieprawidłowości i wydano 2 decyzje administracyjne oraz zalecenia i nałożono 1 mandat karny w wysokości 150 zł. Nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno technicznego pomieszczeń (zacieki na sufitach i ścianach; powierzchnie podłogowe uniemożliwiające przeprowadzenie skutecznego procesu mycia i dezynfekcji), braku odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do magazynowania odpadów medycznych, nieodpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne i biologiczne oraz braku utrzymania bieżącej czystości. W placówce do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętów środki dezynfekcyjne stosowane były właściwie i dobierane odpowiednio do zagrożenia i zgodnie z zaleceniem producenta. Nie przeprowadza się sterylizacji, używany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddziały dysponowały dostateczną ilością sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych i czystościowych. Szpital Nr 1 Głuchołazy Przeprowadzono 2 kontrole tematyczne: rekontrolę dot. sprawdzenia nakazów nałożonych decyzją z 2010r. oraz kontrolę w zakresie higieny żywności. Nie przeprowadzono kontroli w zakresie stanu sanitarno- technicznego całego obiektu i w zakresie dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętów oraz stosowania środków dezynfekcyjnych i używania sprzętu jednorazowego użytku. W związku z przeprowadzoną rekontrolą odnotowano poprawę stanu sanitarno technicznego pomieszczeń zaplecza szpitala (magazyn brudnej i czystej bielizny). Posiłki dla pacjentów szpitala produkowane są w kuchni Szpitala nr 2 w Głuchołazach ul. Lompy 2. Dowożone są do szpitala samochodem dostawczym, przeznaczonym tylko do transportu posiłków. We wszystkich pomieszczeniach kuchenek oddziałowych stan sanitarno-higieniczny nie budził zastrzeżeń. Zakład oceniono jako zgodny z wymaganiami. Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów za okres 10 dni sporządzonych dla diety podstawowej, w wyniku której wniesiono uwagi: - brak dodatku warzyw do większości śniadań i kolacji i mały udział ryb i przetworów rybnych. Ponadto, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano próbki wody ciepłej do badania w kierunku wykrycia obecności pałeczek Legionella sp. Stwierdzono wysokie skażenie instalacji wodociągowej na Oddziale Chirurgicznym, w związku z czym w dniu r. wydano decyzję nakazową oraz finansową, z terminem realizacji do dnia r. Decyzję wykonano, obecnie jakość ciepłej wody spełnia wymagania sanitarne. Szpital Nr 2 Głuchołazy Przeprowadzono łącznie 4 kontrole sanitarne (skontrolowano obiekt w całości w pełnym zakresie), w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości i wydano 1 decyzję administracyjną oraz zalecenia. Nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego stanu sanitarno technicznego pomieszczeń (pęknięta umywalka w przedsionku pomieszczenia sanitarno higienicznego, niewłaściwe wyposażenie brudownika) a także braku utrzymania bieżącej czystości i braku dezynfekcji pomieszczeń sanitarno higienicznych. W placówce do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętów środki dezynfekcyjne stosowane były właściwie i dobierane odpowiednio do zagrożenia i zgodnie z zaleceniem producenta. Nie przeprowadza się sterylizacji, używany jest sprzęt jednorazowego użytku. Oddziały dysponowały dostateczną ilością sprzętu jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych i czystościowych. 17

18 Posiłki dla pacjentów przygotowuje kuchnia centralna szpitala znajdująca się w Pawilonie A Szpitala, odległym ok. 150 m. Posiłki dowożone są własnym transportem w pojemnikach termoizolacyjnych i termosach. Kuchenka oddziałowa Oddziału Psychiatrycznego odpowiednio wyposażona i utrzymana w należytej czystości. Zakład pracuje w oparciu o zasady GHP i GMP. Ponadto, w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody pobrano próbki wody ciepłej do badania w kierunku wykrycia obecności pałeczek Legionella sp. Jakość ciepłej wody spełnia wymagania sanitarne II.1.2. Przychodnie, poradnie i ośrodki zdrowia Większość obiektów posiada pozytywnie zaopiniowane programy dostosowania. Termin dostosowania powyższych zakładów upływa z dniem r. Nie prowadzono postępowania administracyjnego. Nie nakładano grzywien w drodze mandatu karnego w nadzorowanych obiektach z tej grupy czystość bieżąca była zachowana. W zestawieniu z poprzednimi latami stan sanitarny obiektów z tej grupy nie uległ zmianie. II.1.3. Indywidualne praktyki lekarskie W gabinetach indywidualnej praktyki lekarskiej stan sanitarno - techniczny z roku na rok poprawia się. W celu poprawy jakości świadczonych usług medycznych gabinety lekarskie wyposażane są w nowoczesny sprzęt medyczny np. autoklawy do sterylizacji narzędzi medycznych klasy B, myjki ultradźwięków, aparaty rentgenowskie, aparaty USG, unity stomatologiczne, tomograf komputerowy, laser itp. W 2011r. nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dezynfekcji i sterylizacji. Gabinety dostatecznie wyposażone są w sprzęt jednorazowego użycia, środki dezynfekcyjne i czystościowe. Nie prowadzono postępowania administracyjnego. II.2. Stan sanitarny pozostałych obiektów użyteczności publicznej Obiekty wczasowo-turystyczne, hotele, itp. W grupie obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie wyróżnić należy obiekty tworzące bazą noclegową całoroczną oraz sezonową. Bazę całoroczną tworzą 32 obiekty, z czego 8 ma nadane kategorie (hotele: Hotel Europejski w Nysie***, Hotel Piast w Nysie***, Hotel Carina w Pokrzywnej***, Hotel Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej***, Hotel Floryda w Nysie**, Hotelik i Restauracja Sudety w Głuchołazach**, Hotel Korona w Paczkowie*; pensjonaty Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy Potok w Jarnołtówku***), natomiast bazę sezonową stanowi 16 obiektów (zalicza się tu ośrodki campingowe i wypoczynkowe). W porównaniu do roku 2010 stan sanitarno techniczny obiektów nie uległ zmianie, warunki sanitarne były zachowane. 18

19 80 liczba kontroli liczba decyzji obiekty hotelarskie 2009 obiekty hotelarskie 2010 obiekty hotelarskie 2011 Rys. 4. Liczba przeprowadzonych kontroli sanitarnych oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach w obiektach hotelarskich Usługi W grupie obiektów świadczących usługi (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu itp.) odsetek obiektów, w których wydano decyzje administracyjne w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli tych placówek na przestrzeni ostatnich trzech lat kształtował się na następującym poziomie: w 2009r. 8,64%, w 2010r. 22,66%, w 2011r. 27,94% (Rys. 5). Pomimo wzrostu tego odsetka, w zestawieniu z 2010 rokiem stan sanitarno techniczny tej grupy obiektów według danych uzyskanych na koniec roku uległ poprawie. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego wydano 12 decyzji nakazowych (z czego 12 zostało wykonanych), 7 decyzji finansowych, 4 upomnienia oraz nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego. Charakterystyczną cechą tej grupy obiektów jest duża zmienność obiektów w ewidencji wiele zakładów jest zamykanych, a w ich miejsce otwierane są nowe, które nie zawsze spełniają wymagania określone w obowiązujących przepisach, jednak coraz większy odsetek zakładów spełnia wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. z 2004r. Nr 31, poz. 273). Inne obiekty użyteczności publicznej Do obiektów z tej grupy należą: ustępy publiczne, domy pomocy społecznej, dworce PKS i PKP, przystanki dworcowe, cmentarze, zakłady usług pogrzebowych, domy kultury, kina, obiekty sportowe, pralnie, targowiska oraz składowiska odpadów. W zestawieniu z ubiegłym rokiem stan sanitarno techniczny obiektów uległ pogorszeniu co spowodowane było prowadzonym postępowaniem administracyjnym zakończonym decyzją w stosunku do firmy Cmentarne Usługi Pogrzebowe w Nysie przy ul. Mieczysława I Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej EKOM Sp. z o.o. w Nysie z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 32. Fakt ten związany był z wejściem w życie nowych przepisów określających wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać domy przedpogrzebowe zlokalizowane na terenie cmentarza. Ponadto wszczęto również postępowanie 19

20 administracyjne odnośnie Domu Pomocy Społecznej w Kopernikach 17 z uwagi na stwierdzoną niewłaściwą jakość wody ciepłej pod względem bakteriologicznym (Legionella). Stan sanitarno techniczny pozostałych skontrolowanych obiektów z tej grupy nie uległ zmianie i warunki sanitarne były zachowane liczba kontroli liczba decyzji usługi 2009 usługi 2010 usługi 2011 Rys. 5. Liczba przeprowadzonych kontroli sanitarnych oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach w obiektach świadczących usługi (zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, itp.) liczba kontroli liczba decyzji inne obiekty użyteczności publicznej inne obiekty użyteczności publicznej 2010 inne obiekty użyteczności publicznej 2011 Rys. 6. Liczba przeprowadzonych kontroli sanitarnych oraz wydanych decyzji administracyjnych w latach w innych obiektach użyteczności publicznej Pod nadzorem Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w 2011r. znajdował się 1 obiekt całodobowy, tj. Dom Pomocy Społecznej Maria w Korfantowie, który został skontrolowany jedynie w zakresie żywienia zbiorowego. Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych fizycznie. W kuchni produkuje się posiłki od surowca do gotowego wyrobu. Stan sanitarno-higieniczny wszystkich pomieszczeń produkcyjnych oraz 20

21 magazynów nie budził zastrzeżeń. Zakład pracuje w oparciu o zasady GHP i GMP, powołano Zespół do spraw systemu HACCP. Dokonano teoretycznej oceny jadłospisów dla diety podstawowej za okres 10 dni, w wyniku której wniesiono następujące uwagi: - brak dodatku warzyw do większości śniadań i kolacji; - brak urozmaicenia napojów podawanych do śniadania i kolacji; - mały udział ryb w serwowanych posiłkach obiadowych; -brak udziału w posiłkach owoców, przetworów zbożowych typu kasze oraz nasion roślin strączkowych oraz brak ciepłych posiłków podawanych na kolację. III. Jakość wody Nadzór nad jakością wody oraz obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, jak również nadzór nad kąpieliskami prowadzony był w ramach zintegrowanego nadzoru sanitarnego. Głównym celem tego systemu jest zapewnienie konsumentom oraz użytkownikom wody o odpowiedniej jakości zdrowotnej. Liczba pobranych próbek wody w latach Lp. Rodzaj obiektu fizykochemiczne bakteriologiczne wodociągi publiczne, zakładowe i lokalne kąpieliska baseny kąpielowe inne obiekty (próbki w kierunku Legionella) Ogółem Pobrane próbki Kwestionowane B 2010 B 2011 B Rys. 7. Pobrane oraz kwestionowane próbki wody do badań bakteriologicznych w latach

22 W 2011r. ogółem zakwestionowano 26 próbek pod względem bakteriologicznym oraz 37 próbek pod względem fizykochemicznym. W przypadku próbek mikrobiologicznych na przestrzeni trzech ostatnich lat odsetek próbek kwestionowanych w stosunku do próbek pobranych kształtował się na następującym poziomie: w 2009r. 7,69%, w 2010r. 16,6%, w 2011r. 8,84%. Zanotowano więc istotny spadek liczby kwestionowanych próbek mikrobiologicznych w stosunku do roku poprzedniego, który zmniejszył się blisko dwukrotnie (Rys. 7). Występujące okresowe zanieczyszczenia bakteriologiczne wody przeznaczonej do spożycia dotyczą głównie małych wodociągów produkujących < 100 m 3 na dobę a także wodociągów średnich, o produkcji wody od 100 do 1000 m 3 na dobę. Możliwe przyczyny występujących w sieciach wodociągowych skażeń bakteriologicznych to głównie: słabo rozwinięta lub brak sieci kanalizacyjnej, nieprawidłowości na stacji uzdatniania wody (zbyt niskie dawki środka dezynfekcyjnego, brak regularnych badań wody, rutynowe działania przy produkcji wody), częste awarie sieci wodociągowych (dotyczy głównie wodociągów starych, które nie były modernizowane na bieżąco). Odnośnie próbek fizykochemicznych, odsetek próbek kwestionowanych w stosunku do próbek pobranych uległ spadkowi i na przestrzeni ostatnich trzech lat kształtował się w następujący sposób: 22,16% w 2009r., 21,11% w 2010r., oraz 16,15% w roku 2011 (Rys. 8). W dalszym ciągu przyczyną niewłaściwej jakości wody były głównie ponadnormatywna zawartość manganu i żelaza, a także niewłaściwa mętność Pobrane próbki Kwestionowane CH 2010 CH 2011 CH Rys. 8. Pobrane oraz kwestionowane próbki wody do badań fizykochemicznych w latach W przypadku niewłaściwej jakości wody przeznaczonej do spożycia wydawano stosowne decyzje administracyjne. Na koniec 2011r. wodę o niewłaściwej jakości dostarczały następujące wodociągi: 1. Wodociąg publiczny Korzękwice (nikiel), 2. Wodociąg publiczny Paczków (mangan), 3. Wodociąg publiczny Chociebórz (azotany), 4. Wodociąg lokalny w Zwierzyńcu Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług Harenda Sp. z o.o. w Kałkowie (fluorki), 5. Wodociąg lokalny Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach (żelazo, mangan, niewłaściwa barwa, mętność). 22

23 W porównaniu do 2010r. jakość wody uległa poprawie w następujących wodociągach: 1. Wodociąg publiczny Spiny: mangan; budowa nowej stacji uzdatniania wody. 2. Wodociąg zakładowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach: mangan, żelazo, mętność; płukanie sieci, wymiana złoża. 3. Wodociąg lokalny Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Janowej: żelazo, mangan; płukanie sieci, wymiana złoża. Pomimo zarówno spadku odsetka kwestionowanych próbek mikrobiologicznych jak i próbek fizykochemicznych, według danych na koniec 2011 roku, liczba ludności powiatu nyskiego zaopatrywana w wodę dostarczaną przez wodociągi wynosiła , z czego 89,83% ludności (127411) korzystało z wody o dobrej jakości, natomiast 10,17% ludności (14432) narażone było na korzystanie z wody o niewłaściwej jakości. Wynika z tego, że w stosunku do ubiegłego roku odsetek ludności korzystającej z wody o niewłaściwej jakości uległ nieznacznemu pogorszeniu, na przestrzeni ostatnich trzech lat kształtował się w następujący sposób: 2009r. 13%, 2010r. 9,82%, 2011r. 10,17% (Rys. 9, Rys. 10 i Rys. 11) liczba ludności korzystajaca z wody o odpowiedniej jakości liczba ludności korzystająca z wody o nieodpowiedniej jakości 13% 87% Rys. 9. Odsetek ludności korzystającej w 2009 roku z wody wodociągowej o dobrej i złej jakości liczba ludności korzystajaca z wody o odpowiedniej jakości 9,8% liczba ludności korzystająca z wody o nieodpowiedniej jakości 90,2% Rys. 10. Odsetek ludności korzystającej w 2010 roku z wody wodociągowej o dobrej i złej jakości. 23

24 2011 liczba ludności korzystajaca z wody o odpowiedniej jakości 10,17% liczba ludności korzystająca z wody o nieodpowiedniej jakości 89,83% Rys. 11. Odsetek ludności korzystającej w 2011 roku z wody wodociągowej o dobrej i złej jakości. Stopień zwodociągowania poszczególnych gmin powiatu nyskiego w 2011r. (Rys. 12) nie uległ istotnej zmianie i podobnie jak w 2010r. kształtuje się na wysokim poziomie 97,79% (w 2009r. wynosił on 97,76%). Pomimo tak wysokiego wskaźnika poziomu zwodociągowania, w dalszym ciągu mieszkańcy 3 gmin naszego powiatu nie mają zapewnionej wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągów publicznych i zmuszeni są do korzystania z wody pochodzącej z indywidualnych studni przydomowych. W gminie Głuchołazy na 19 miejscowości dotychczas zwodociągowano 12 ok mieszkańców tej gminy korzysta z wody ze studni przydomowych. Firma Wodociągi Sp. z o. o. z siedzibą w Głuchołazach rozpoczęła realizację przedsięwzięcia pn. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Głuchołazy. Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje miasto Głuchołazy i 13 sołectw (Burgrabice, Biskupów, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Wilamowice Nyskie) a realizacja Projektu planowana jest na lata i obejmuje: budowę sieci wodociągowej o łącznej długości ok. 73 km (w tym około 25 km modernizacji); budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 98 km; przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i odprowadzenia wód opadowych; modernizację stacji uzdatniania wody i ujęcia wody; budowę ujęcia wody ze stacją wodociągową; budowę zbiornika wody; budowę systemu sterowania i monitoringu urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi. Szczegółowe informacje nt projektu dostępne są na stronie internetowej: W gminie Otmuchów na 36 miejscowości, zwodociągowano 34. Niezwodociągowane miejscowości to Zwierzyniec i Starowice (około 200 mieszkańców), przy czym w miejscowości Zwierzyniec funkcjonuje wodociąg lokalny należący do Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług Harenda Sp. z o.o. w Kałkowie (w związku z wydaną decyzją w sprawie fluorków, planowane jest podłączenie miejscowości do wodociągu publicznego Łąka), natomiast część miejscowości Starowice zaopatrywana jest przez wodociąg lokalny Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Starowicach i wodociąg publiczny Starowice (przekazany Gminie Otmuchów przez Agencję Nieruchomości Rolnych). W gminie Kamiennik z 14 miejscowości niezwodociągowana pozostaje jedna Zurzyce. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wójta Gminy Kamiennik planowane są prace inwestycyjne związane z podłączeniem wymienionej miejscowości do wodociągu publicznego w Kłodoboku w latach

25 liczba ludności zaopatrywanej przez wodociągi 3210 liczba ludności niezwodociągowana Rys. 12. Stopień zwodociągowania powiatu nyskiego w 2011r. Miejscowości niezwodociągowane na terenie powiatu nyskiego: Gmina Miejscowości niezwodociągowane Liczba ludności Kamiennik Zurzyce 67 Głuchołazy Biskupów 880 Burgrabice 711 Podlesie 242 Skowronków 66 Sucha Kamienica 191 Sławniowice 554 Wilamowice 282 Otmuchów Starowice 174 Zwierzyniec 43 Wodociągi będące pod nadzorem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Opolu: 1. Wodociąg lokalny SPZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 w Głuchołazach - jakość wody przeznaczonej do spożycia spełnia wymagania sanitarne. 2. Wodociąg lokalny SPZOZ Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 2 w Głuchołazach w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody w dniu r. pobrano próbki wody do badania. Wyniki badań laboratoryjnych wykazały zanieczyszczenie mikrobiologiczne i w związku z tym, wydano decyzję, która została wykonana i obecnie jakość wody przeznaczonej do spożycia spełnia wymagania sanitarne. 25

26 Kąpieliska W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2005r. nr 239, poz z późn. zm.), zgodnie z otrzymaną Uchwałą Nr VIII/122/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie określenia na rok 2011 wykazu kąpielisk położonych na terenie Gminy Nysa oraz długości sezonu kąpielowego, w bieżącym sezonie kąpielowym w powiecie nyskim funkcjonowało jedno kąpielisko: Kąpielisko Jeziora Nyskiego na terenie Nyskiego Ośrodka Rekreacji. Uchwała powyższa określała długość sezonu kąpielowego na okres od r. do r., jednak zgodnie z pismem z dnia r. Nyskiego Ośrodka Rekreacji z siedzibą w Skorochowie sezon ten faktycznie trwał od r. do r. W trakcie trwania sezonu kąpielowego w ramach prowadzonej kontroli urzędowej, pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nysie przeprowadzili dwie kontrole kąpieliska oraz pobrali do badania ogółem 4 próbki wody (badania w kierunku bakteriologicznym), natomiast w ramach kontroli wewnętrznej organizator kąpieliska pobrał do badania zgodnie z harmonogramem 7 próbek wody (badania w kierunku bakteriologicznym). Na podstawie otrzymywanych sprawozdań z badań wody i badań organoleptycznych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie łącznie wydał 6 bieżących ocen jakości wody w kąpielisku (5 stwierdzały przydatność wody do kąpieli, 1 stwierdzała brak przydatności wody do kąpieli). W trakcie trwania sezonu nie zanotowano wystąpienia krótkotrwałych zanieczyszczeń (skażeń mikrobiologicznych) ani sytuacji wyjątkowych będących wydarzeniem lub splotem wydarzeń mających wpływ na jakość wody w kąpielisku. W sezonie letnim 2011r. na terenie powiatu nyskiego funkcjonowały również dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli: miejsce wykorzystywane do kąpieli pod nazwą Kąpielisko Miejskie, zlokalizowane w Nysie przy ul. Ujejskiego, zorganizowane przez Nyski Ośrodek Rekreacji z siedzibą w Skorochowie, miejsce wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane w Pokrzywnej 76 zorganizowane przez TUR-HOTEL s. c. Przemysław i Tomasz Gorzelanny. Zgodnie z oświadczeniem właściciela, w sezonie 2011 obiekt zlokalizowany przy Ośrodku Wypoczynkowym Fregata w Ściborzu był nieczynny z uwagi na trwające prace związane z modernizacją zbiornika i wałów Jeziora Otmuchowskiego. Dane uzyskane z monitoringu kąpielisk w sezonie 2011 wskazują, że w dalszym ciągu istotnym problemem pojawiającym się okresowo w obiektach zlokalizowanych na Jeziorze Nyskim i Jeziorze Otmuchowskim są zakwity sinic, powodujące zmianę zabarwienia wody spowodowaną masowym namnożeniem się sinic. Zakwit sinicowy, wpływa niekorzystnie na wygląd, jakość i użyteczność zbiornika wodnego. Woda zabarwia się na zielono, sino lub zielonkawo brązowo, a wiele gatunków sinic może wydzielać zatęchłe, ziemiste lub trawiaste zapachy. Zakwity takie mogą również tworzyć piany na brzegu zbiornika wodnego. Ponadto przy bezwietrznej pogodzie, niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam charakterystyczne kożuchy, wyglądające jak rozlana farba lub galaretka pływająca po powierzchni wody. Niektóre z gatunków sinic tworzących zakwity są zdolne produkować toksyny, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla zwierząt jak i dla zdrowia i życia ludzi. 26

27 IV. Ocena stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Nysie obejmowała nadzorem 1197 obiektów żywności, żywienia i przedmiotów użytku, w tym: 81 zakładów produkcji żywności, w tym: 3 wytwórnie lodów, 16 automatów do lodów, 42 piekarnie, 8 ciastkarni, 1 zakład przemysłu zbożowo- młynarskiego, 7 wytwórni wyrobów cukierniczych, 1 wytwórnię chrupek, chipsów i prażynek oraz 3 inne wytwórnie żywności, 678 obiektów obrotu żywnością, w tym: 529 sklepów spożywczych (w tym 18 supermarketów), 57 kiosków spożywczych, 34 magazyny hurtowe, 3 obiekty ruchome i tymczasowe oraz 55 innych obiektów obrotu żywnością, 46 środków transportu żywności, 285 zakładów żywienia zbiorowego otwartego, w tym: 169 zakładów małej gastronomii, 102 zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego, w tym: 11 stołówek w domach wczasowych, 2 bloki żywienia w szpitalach, 1 blok żywienia w sanatoriach i prewentoriach, 7 bloków żywienia w domach opieki społecznej, 4 stołówki w żłobkach i domach małego dziecka, 33 stołówki szkolne, 3 stołówki na koloniach, półkoloniach i obozach, 37 stołówek w przedszkolach oraz 4 inne zakłady żywienia, 5 miejsc obrotu przedmiotami użytku. W nadzorowanych zakładach przeprowadzono 987 kontroli. Wydano 279 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, a winnych zaniedbań ukarano 55 mandatami, na łączną kwotę ,00 PLN. Do oceny jakości zdrowotnej w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano ogółem 242 próbki (środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków). Zakwestionowano 1 próbkę za stwierdzone zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella Infantis. Wśród przedsiębiorców sektora spożywczego upowszechniamy wytyczne w zakresie stosowania zasad HACCP zgodnie z przepisami prawa żywnościowego. Działamy w sieci systemu państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie wczesnego powiadamiania o bezpośrednim lub pośrednim niebezpieczeństwie grożącym zdrowiu ludzkiemu pochodzącemu z żywności lub pokarmu (RASFF) przeprowadzono 101 kontroli związanych z otrzymanymi powiadomieniami w ramach systemu RASFF dot. niewłaściwej jakości produktów spożywczych i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz podejmujemy działania związane z ogólnym bezpieczeństwem produktu na podstawie informacji umieszczanych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w systemie RAPEX. Celem tego jest szybkie działanie w celu ograniczenia wprowadzania na rynek lub zmuszenie do wycofania z rynku żywności i produktów ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 27

28 Zestawienie liczbowe z prowadzonej działalności za lata Lp. Dane Lata Liczba nadzorowanych obiektów Liczba skontrolowanych obiektów Liczba obiektów o złym stanie sanitarnym Liczba wydanych decyzji w wyniku naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych 5 Liczba nałożonych mandatów Na kwotę (zł) , , Przeprowadzone kontrole i rekontrole 8 Liczba sporządzonych protokołów kontroli sanitarnej 9 Liczba wydanych decyzji zatwierdzających zakład 10 Liczba pobranych próbek Liczba próbek zdyskwalifikowanych Poniżej przedstawiono liczbowe porównanie działalności kontrolno-represyjnej w formie graficznej ryc. 1, ryc. 2. Ryc. 1. Działalność kontrolna w latach

29 Ryc. 2. Działalność represyjna w latach Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zgodnie z obowiązującym prawem żywnościowym obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności spoczywa na przedsiębiorcach branży spożywczej. Odsetek obiektów niespełniających wymagań sanitarnych w wybranych grupach obiektów w latach przedstawia Ryc. 3 i Ryc. 4 Ryc. 3. Odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami w wybranych grupach obiektów w latach (sklepy spożywcze, piekarnie, żywienie zbiorowe otwarte) 29

30 Ryc. 4. Odsetek obiektów niezgodnych z wymaganiami w wybranych grupach obiektów w latach (ciastkarnie, automaty do lodów, kioski spożywcze) Najczęściej stwierdzane uchybienia I. W przypadku grup obiektów, w których stan sanitarny budzi najwięcej zastrzeżeń: 1) Sklepy - na 258 skontrolowanych, jako niezgodne z wymaganiami oceniono 27, co stanowi 14,8% ocenionych. Liczba nadzorowanych sklepów utrzymuje się na podobnym poziomie (w 2011r. 529, w 2010r. 544, w 2009r. 553). Stan sanitarny sklepów spożywczych jest zróżnicowany. 233 zakłady w tej grupie posiadają opracowane i wdrożone, w sposób elastyczny, procedury na podstawie zasad HACCP. Sklepy spożywcze są najliczniejszą grupą ewidencjonowanych obiektów i stanowią 44,2% nadzorowanych obiektów. Nadzorowano 18 dużych obiektów typu supermarkety, które stanowią 3,4 % sklepów spożywczych, wyposażone są w odpowiednie urządzenia i sprzęt, zapewniające prawidłowe warunki do przechowywania i sprzedaży żywności. Zdecydowaną większość nadzorowanych obiektów tego typu stanowią jednak sklepy małe zlokalizowane głównie na terenach wiejskich. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w 2011r. należały: - wprowadzanie do obrotu środków spożywczych po upływie daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia, - zły stan techniczny, czystość i przestrzeń robocza zakładu, - brak odrębnej wagi do odrębnej sprzedaży środków przeznaczonych do spożycia po obróbce, - brak orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia osób mających styczność z żywnością w 6 przypadkach, - brak termometrów oraz monitorowania temperatury i dokonywania zapisów z tej czynności, - brak dopływu bieżącej ciepłej wody przy umywalce do mycia rąk, - brak zachowania segregacji w urządzeniu chłodniczym, - brak zachowania ciągłości łańcucha chłodniczego, - brak prowadzenia i przechowywania dokumentacji umożliwiającej zidentyfikowanie dostawcy żywności. 30

31 2) Piekarnie - na 43 skontrolowane zakłady jako niezgodny z wymaganiami oceniono 1 zakład, co stanowi 2,5% ocenionych (za brak aktualnych orzeczeń lekarskich). Nadzorowane obiekty charakteryzują się zróżnicowanym stanem sanitarno - technicznym. Znaczną część zakładów stanowią piekarnie rodzinne o niedużej produkcji, prowadzące sprzedaż głównie na rynku lokalnym i w powiatach ościennych. Funkcjonują one często w starych, adaptowanych i wyeksploatowanych budynkach, w których utrudnione jest (również z przyczyn ekonomicznych) prowadzenie modernizacji. Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w 2011r. należały: - zły stan techniczny pomieszczeń zakładu ścian, sufitów podłóg, sprzętu, wyposażenia, - brak zachowania czystości i porządku w pomieszczeniach piekarni, - nieprawidłowe magazynowanie surowców i składników. Niemniej następuje dalsza poprawa warunków sanitarno-technicznych obiektów poprzez sukcesywne modernizacje, polegające na zwiększeniu funkcjonalności zakładów, wydzieleniu pomieszczeń do mycia pojemników transportowych do pieczywa, wymianie urządzeń, wyposażenia i sprzętu produkcyjnego itp. 10 zakładów posiada wdrożone utrzymywane zasady w oparciu o HACCP. 3) Zakłady żywienia zbiorowego otwarte - na 285 skontrolowanych, jako niezgodny z wymaganiami oceniono 1 obiekt, co stanowi 0,4 % ocenionych (brak orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia): Do najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości w 2011r. należały: - zły stan techniczny pomieszczeń (podłogi, ściany, sufity), - brak ochrony przed zanieczyszczeniami wewnętrznymi, - nieprawidłowe rozplanowanie pomieszczeń, - brak czystości i porządku w zakładzie, - brak bieżącej ciepłej wody przy umywalkach, - brak warunków do mycia żywności, - brak warunków do magazynowania żywności, - brak segregacji w urządzeniach chłodniczych. II. Pozostałe grupy obiektów (przedstawione na ryc. 2) tj.: kioski, ciastkarnie, automaty do lodów, zostały w 2011r. ocenione jako zgodne z wymaganiami. Ogólna ocena obiektów żywności i żywienia Stan sanitarno-higieniczny obiektów żywności i żywienia nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Nysie jest zróżnicowany. Działają zarówno obiekty stare (zwłaszcza w miejscowościach o zwartej zabudowie), jak i nowe, obiekty małe (sklepy w rejonach wiejskich) oraz duże, w tym typu supermarkety. Stan sanitarny i techniczny obiektów żywności i żywienia poprawia się m.in. dzięki systematycznym kontrolom prowadzonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Niektóre zakłady, szczególnie małe, mieszczące się w budynkach mieszkalnych w zwartych zabudowach, pozbawione są możliwości rozbudowy i modernizacji głównie z powodu trudności ekonomicznych przedsiębiorców. W wielu zakładach stan sanitarny ulega systematycznej poprawie, dzięki coraz większej świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązujących wymagań oraz wdrażaniu i stosowaniu zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także wprowadzaniu systemu 31

32 Analizy Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli (system HACCP). System HACCP wprowadziło 435 obiektów na 1197 nadzorowanych w 2011r. co stanowi 36,3 % objętych nadzorem obiektów żywności i żywienia - Ryc.5 Ryc. 5. Wdrażanie systemu HACCP w latach na terenie powiatu nyskiego Stan sanitarny środków transportu żywności. W 2011r. organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontrolowały 8 środków transportu żywności, oceniono w/g arkusza stanu sanitarnego 4, które uzyskały ocenę zgodną. Zakłady produkujące żywność posiadają na ogół własne środki transportu, na które uzyskały pozytywne decyzje organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Większość zakładów obrotu żywnością korzysta z usług specjalistycznych firm transportowych do przewozu artykułów spożywczych. Jakość żywności Nadzór nad jakością żywności prowadzony jest w ramach urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a próbki do badań pobierane są zgodnie z Planem pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu w odniesieniu do kierunków i zakresów badań. Do oceny jakości zdrowotnej w ramach urzędowej kontroli i monitoringu pobrano ogółem 242 próbki (środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetyków), zakwestionowano 1 próbkę za stwierdzone zanieczyszczenie pałeczkami Salmonella Infantis co przedstawia ryc. 6. a) Znakowanie środków spożywczych Dokonano oceny znakowania w 134 próbkach żywności pobranych w ramach urzędowej kontroli oraz w 4 próbkach żywności wzbogacanej pobranej w ramach urzędowej kontroli i monitoringu. Próbek nie kwestionowano. b) Badanie żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) W 2011r. zbadano 2 próbki żywności (produktów potencjalnie mogących zawierać organizmy genetycznie zmodyfikowane - GMO), w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych tj.: produkty pochodzenia roślinnego - ziemniaki, wyroby cukiernicze 32

33 i ciastkarskie - wafle kakaowe. Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Badania Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej w Poznaniu, działającym w strukturach Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W pobranych do badania próbkach produktów z w/w grup asortymentowych nie stwierdzono obecności organizmu zmodyfikowanego genetycznie (wynik badania < 10 kopii zmodyfikowanego genomowego kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Jakość zdrowotna materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków Na terenie powiatu nyskiego nie funkcjonują zakłady produkujące materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz kosmetyki. Nadzór sanitarny prowadzony jest w zakresie obrotu w/w produktami. W 2011r. pobrano do badań laboratoryjnych 5 próbek materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, spoza Unii Europejskiej (talerze z melaminy, przybory kuchenne z poliamidu, wyroby szklane). Ryc. 6. Pobrane oraz kwestionowane próbki żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków w latach System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF Informacje o produktach, które nie spełniają wymagań przepisów prawnych i stanowią równocześnie potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub życia konsumentów są przesyłane w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF. W roku 2011 w ramach funkcjonowania systemu RASFF otrzymano 38 powiadomień o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach, w związku z którymi przeprowadzono 101 kontroli w zakładach. Na podstawie oceny ryzyka dokonywanej każdorazowo przez zespół ekspertów naukowych, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej podejmowały działania zapewniające wyeliminowanie zagrożenia. Zakwestionowane produkty były wycofywane z rynku zgodnie z ustawowymi kompetencjami, podejmowano również działania wyjaśniające i działania zaradcze, stosownie do stanu faktycznego (Ryc. 7). 33

34 Ryc. 7. Działalność kontrolna związana z otrzymanymi powiadomieniami w ramach funkcjonowania systemu RASFF w latach Ocena sposobu żywienia Żywienie zbiorowe zamknięte jest szczególnie ważnym elementem podstawowej formy wyżywienia dla określonych środowisk (pacjentów szpitali, dzieci w szkołach i przedszkolach, pensjonariuszy domów dla ludzi starszych, itp.). W 2011r. dokonano 81 teoretycznych ocen jadłospisu w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, w których prowadzono wyżywienie w tym: stołówkach kolonijnych, bloku żywienia sanatorium, stołówkach w żłobkach, szkołach, przedszkolach i innych zakładach żywienia, z czego 4 oceny wykazały nieprawidłowości np.: - braku udziału warzyw owoców podawanych do śniadań i obiadów, brak urozmaicenia napojów do śniadań, brak napojów do posiłków obiadowych, nie uwzględniano ryb i ich przetworów, jaj, pieczywa razowego, odpowiedniego udziału mleka i przetworów mlecznych, przygotowywano zupy z koncentratów typu bulion, nie uwzględniania produktów dostarczających pełnowartościowe białkowych podawanych posiłkach dwukrotnie, co przedstawiono na ryc. 8 Ryc. 8. Ocena sposobu żywienia w zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego w latach

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2014 kwartał: L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital IZ MRPO:

Bardziej szczegółowo

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne w wojewódzkich sp zoz Rok 2015 IV kwartał (październik, listopad, grudzień) 1 Krakowski Szpital Specjalistyczny Państwowy Powiatowy Kontrola

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, Nysa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, Nysa PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W NYSIE ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa Jednostka chorobowa Liczba zachorowań w powiecie nyskim 2013r. 2014r. 2015r. Salmonellozy-zatrucia pokarmowe 28 24 34 Biegunka

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r.

Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu r. Sytuacja epidemiologiczna terenu nadzorowanego przez PSSE w Nowej Soli w I półroczu 2006. r. Pierwsza połowa 2006 roku charakteryzowała się przede wszystkim nagłym wzrostem zapadalności na płonicę. Odnotowano

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

1. Zakres nadzoru sanitarnego

1. Zakres nadzoru sanitarnego X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 899 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku

X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku X. Stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku 1. Zakres nadzoru sanitarnego W roku 2009 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku obejmował nadzorem 914 obiektów żywności,

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R.

ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŹNE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2012 R. W 2012 r. (oraz dla porównania w 2011 r.) do stacji sanitarno epidemiologicznych woj. pomorskiego zgłoszono zachorowania na poniższe

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2012. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00

250, w tym 160 wywiadów epidemiologicznych 2 600,00 I. SEKCJA EPIDEMIOLOGII 1. Kierunki działania: 1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad zgłoszonymi chorobami zakaźnymi oraz podejmowanie działań w kierunku wczesnego wykrycia i nie dopuszczenia do wystąpienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego

Stan sanitarny powiatu głubczyckiego PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W GŁUBCZYCACH Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w roku 2014 Głubczyce luty 2015 Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Głubczycach Spis

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013.

Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2013. Raport roczny Głównego Lekarza Weterynarii został opracowany na podstawie raportów z wizytacji schronisk dla zwierząt

Bardziej szczegółowo

Kontrole w latach 2003-2007

Kontrole w latach 2003-2007 Kontrole w latach 2003-2007 23.01.2003 r. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach - czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej 28.05.2003 r. - Powiatowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

1 CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH

1 CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik do REGULAMINU PRAKTYK STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH i NIESTACJONARNYCH NA KIERUNKU DIETETYKA W INSTYTUCIE NAUK MEDYCZNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE PLAN I PROGRAM PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom

Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. pneumokokom Realizacja Programu Szczepień Ochronnych w woj. zachodniopomorskim w 2011r. Szczepienia okazały się najskuteczniejszym dotąd narzędziem zwalczania chorób zakaźnych i przyczyniły się w znacznej mierze do

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

1. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH III. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE ŻAGAŃSKIM Do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych należy: 1. dokonywanie analiz i ocen

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Brzegu O C E N A S T A N U S A N I T A R N E G O P O W I A T U B R Z E S K I E G O 2009 Spis treści: Wstęp 3-6 I. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA Nr...... dnia. RAPORT Z KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 1. Praktyka Lekarska: ( nazwa i adres )... 2. Rodzaj świadczonych usług... - zmiana zakresu świadczonych usług (od czasu ostatniej kontroli wewnętrznej) TAK

Bardziej szczegółowo

prewencja indywidualna i zbiorowa

prewencja indywidualna i zbiorowa prewencja indywidualna i zbiorowa zapobieganie społecznym skutkom występowania chorób zakaźnych zwalczanie chorób zakaźnych w drodze szczepień ochronnych uodpornienie osób szczepionych zmniejszenie ryzyka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim za rok 2012 Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej za rok 2012 Świebodzin marzec 2013 r. Powiat Świebodziński Opracowano w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie Zespół autorski

Bardziej szczegółowo

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP

Ocena narażenia zawodowego personelu zatrudnionego w SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie. z zakresu BHP Lp. Data kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę 1. 23.01.2014 r. Państwowy Powiatowy Inspektor 2. 31.01.2014 r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie 3. 10 21.02.2014 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP

Zasady GMP/GHP, które należy wdrożyć przed wprowadzeniem HACCP System HACCP Od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wszystkie firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP. Przed opisaniem podstaw prawnych

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA

Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Czy AOTM uczestniczy w procesie kształtowania dostępności do szczepień ochronnych? Magdalena Władysiuk MD, MBA Immunoprofilaktyka chorób zakaźnych Uniknięcie negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2008 roku w ewidencji znajdowało się 530 zakładów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2014 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2014 ROKU PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIECIU STAN BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU ŚWIECKIEGO W 2014 ROKU Świecie, marzec 2015 Spis treści: Wstęp 3 Sytuacja epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe Obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe przygotowano we współpracy z biurem prawnym Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku kto? obowiązek termin podstawa

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 21 poz. 105) dostosowuje

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego

Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Wymagania przy sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia roślinnego Agnieszka Domańska Mełgieś Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna Lublinie Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów

Bardziej szczegółowo

L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli. w Krakowie

L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli. w Krakowie Wykaz kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne Rok 2012 kwartał: I L.p. NAZWA JEDNOSTKI Instytucja kontrolująca Temat kontroli/okres objęty kontrolą Termin kontroli 1 Krakowski Szpital Narodowy

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH Sprawowanie nadzoru epidemiologicznego jest podstawowym zadaniem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zadanie to realizuje głównie pion epidemiologii, który każdego roku wdraża i kontroluje programy zapobiegania

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo