Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna W Tychach OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO NADZOROWANYCH POWIATÓW W 2005 ROKU Tychy 2006

2 Spis treści: 1. WSTĘP DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH Działalność przeciwepidemiczna Działalność w zakresie żywności żywienia i przedmiotów użytku Działalność w zakresie higieny środowiska, nadzór nad jakością wody Działalność w zakresie higieny pracy Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Działalność w zakresie higieny dzieci i młodzieży Działalność w zakresie promocji zdrowia. 9 A MIASTO TYCHY 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIEŚCIE TYCHY Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA B POWIAT BIERUŃSKO LĘDZIŃSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich.33 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 2/88

3 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH PRACY ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA 47 C POWIAT MIKOŁOWSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE MIKOŁOWSKIM Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH POWIATU MIKOŁOWSKIEGO ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA 66 D POWIAT PSZCZYŃSKI 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W POWIECIE PSZCZYŃSKIM Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich.71 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 3/88

4 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji WARUNKI PRACY W ZAKŁADACH POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ZAPIBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY OCENA OBIEKTÓW NAUCZANIA I WYCHOWANIA DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO ZDROWOTNA..86 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 4/88

5 1. WSTĘP 2005r. był czasem bardzo burzliwym dla inspekcji sanitarnej. Dokonały się zmiany organizacyjno-prawne, wdrażano nowe formy i metody działania. Wyrażały się one wdrażaniem systemu jakości i akredytacją laboratorium badawczego, zmianami organizacyjnymi i informatyzacją. Duży nacisk położono na: - Strategie Bezpieczeństwa Żywności; - budowę sieci monitoringu wody przeznaczonej do picia; - modernizację sieci nadzoru epidemiologicznego; - akredytację laboratorium badającego wodę oraz utrzymanie jednolitego systemu działalności kontrolnej; - realizację zadań wynikających z ustawy o kosmetykach; - realizację zadań związanych z rozpoznawaniem i likwidacją skutków ataku bioterrorystycznego; - budowę sieci teleinformatycznej dla potrzeb Stacji. Podstawowym zadaniem Państwowej inspekcji Sanitarnej (PIS) jest działalność nadzorowa, polegająca na kontroli i czuwaniu, czy spełniane są wymagania obowiązujących przepisów w zakresie utrzymywania pożądanych norm zdrowotnych. Utrzymanie ich na oczekiwanym najwyższym poziomie jest możliwe dzięki profesjonalnej, stale kształcącej się kadrze pracowników inspekcji sanitarnej, a także wdrożeniu kompleksowego systemu jakości. Należy podkreślić, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE) w Tychach jest dobrze przygotowana do pracy zgodnej ze standardami Unii Europejskiej. Głównymi aktami prawnymi stanowiącymi podstawę działalności PIS są ustawy: z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U z późn. zm. ), z dnia 30 sierpnia1991roku o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U z późn. zm. ) i z dnia 30 czerwiec 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. 249, poz. 2104). Zadania ustawowe organów PIS realizowane są na szczeblu centralnym przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS), na pozostałych przez wojewódzkie (WSSE), powiatowe (PSSE) i graniczne (GSSE) stacje sanitarnoepidemiologiczne. Stacje sanitarno epidemiologiczne są zakładami opieki zdrowotnej, finansowanymi z budżetu państwa. Podstawowe kierunki realizacji ustawowych zadań przez PSSE w Tychach obejmują: - nadzór nad stanem sanitarnym przynależnych powiatów, - skuteczne zapobieganie chorobom zakaźnym, Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 5/88

6 - minimalizację ryzyka i skutków narażania ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki, - czuwanie nad jakością zdrowotną żywności, - skuteczność edukacji zdrowotnej społeczeństwa i działań w zakresie promocji zdrowia, - uwiarygadnianie jakości wykonywanych badań. Wychodząc naprzeciw wymaganiom zawartym w prawie unijnym oraz dążąc do umocnienia wiarygodności i rzetelności a także podkreślenia kompetencji, wdrożono w Stacji jednolity system kontroli poboru próbek oparty na europejskim systemie jakości z zakresu działalności kontrolnej. Wdrażane w PIS systemy jakości dają gwarancję pewności, powtarzalności i odtwarzalności wyników badań, a tym samym uznawania ich we wszystkich krajach UE. Wiąże się to jednak z koniecznością wprowadzania zmian organizacyjnych, spełniania wymagań technicznych w zakresie warunków lokalowych i środowiskowych, właściwego wyposażenia laboratoriów, zatrudniania kompetentnych pracowników, prowadzenia ciągłego szkolenia i doskonalenia, opracowywania dokumentacji i wdrażania systemów jakości oraz spełniania całego szeregu szczegółowych wymogów określonych w odpowiednich normach. Należy również podkreślić, że realizacja zadań PIS przebiegała przy stałym braku środków finansowych. 2. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH 2.1. Działalność przeciwepidemiczna Sekcja Epidemiologii jest komórką organizacyjną PSSE właściwą do prowadzenia działań związanych z : zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi, zatruciami pokarmowymi i zakażeniami zakładowymi, nadzorem nad występowaniem chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. Analiza zachorowań na choroby zakaźne, zagrożenia epidemiczne, a przede wszystkim dbałość o stan zdrowia dzieci, młodzieży i osób z tzw. grup ryzyka były powodem podjęcia przez PIS szeregu działań zmierzających do wprowadzenia zmian w Programie Szczepień Ochronnych (PSO). Między innymi wprowadzono do PSO nowoczesne, o niskiej odczynowości preparaty skojarzone, a tym samym częściowo wyeliminowano stosowane dotychczas szczepionki monowalentne, będące nierzadko źródłem niepożądanych odczynów poszczepiennych. Wprowadzone zmiany w Programie Szczepień Ochronnych pozwoliły na rozpoczęcie procesu dostosowywania obowiązującego w Polsce Kalendarza Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 6/88

7 Szczepień do schematów obowiązujących w większości krajów europejskich. Efektem wprowadzonych zmian jest ograniczenie liczby wykonywanych iniekcji, eliminowanie preparatów odczynowych, zmiana terminów i schematów szczepień. Po atakach terrorystycznych jakie miały miejsce na świecie i pojawieniu się zagrożenia celowego rozprzestrzeniania niebezpiecznych patogenów na terenie Polski - podjęto szereg działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom ewentualnego ataku bioterrorystycznego. Najważniejsze to: - dokonywanie analizy i oceny stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie nadzorowanych powiatów, - wypracowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, - opracowywanie metod postępowania PIS na wypadek wystąpienia szczególnie niebezpiecznej choroby zakaźnej, które obejmują zgłaszanie przypadków zachorowań, identyfikację czynnika chorobotwórczego, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, ustalenie osób narażonych na zachorowanie, wydawanie zaleceń w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się zachorowań, - opracowanie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych Działalność w zakresie żywności, żywienia i przedmiotów użytku Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów użytku jest komórką właściwą do prowadzenia działań w dziedzinie : higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku, realizacji zadań wynikających z harmonogramu wdrażania Strategii Bezpieczeństwa Żywności, uczestnictwa w systemie Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF), realizacji ustawy o kosmetykach. Całokształt problematyki polskiego bezpieczeństwa żywności został ujęty w Strategii Bezpieczeństwa Żywności. Podstawę realizacji Strategii stanowiła harmonizacja krajowego prawa żywnościowego z prawem UE oraz uzyskanie wewnętrznej spójności merytorycznej i legislacyjnej wszystkich ustaw i aktów wykonawczych. PIS na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia prowadzi działania m.in. w zakresie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez kontrole przestrzegania przepisów o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, określających m.in. wymagania higieniczne i zdrowotne warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności, warunków żywienia zbiorowego, warunków zdrowotnych produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Obecnie w Polsce, zgodnie z prawem zharmonizowanym z przepisami Unii Europejskiej, całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz za warunki Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 7/88

8 sanitarno-higieniczne w produkcji i obrocie żywnością ponosi przedsiębiorca produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu, a zasady tej odpowiedzialności określają przepisy Kodeksu cywilnego. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się znaczną poprawę stanu sanitarnego zakładów produkcji i obrotu żywnością oraz jakości zdrowotnej żywności produkcji krajowej, w tym jej bezpieczeństwa. Organy PIS - zgodnie z ustawowymi kompetencjami- za stwierdzone uchybienia nakładają mandaty karne, wydają decyzje administracyjne mające na celu poprawę stanu sanitarno-technicznego obiektów, a środki spożywcze o niewłaściwej jakości zdrowotnej wycofują z obrotu. Poza bieżącymi działaniami szczególna uwaga została zwrócona na nadzór nad super i hipermarketami. Kontrole przeprowadzone przez organy PIS oraz stosowane środki dyscyplinujące spowodowały poprawę stanu sanitarnego obiektów oraz jakości zdrowotnej sprzedawanych środków spożywczych Działalność w zakresie higieny środowiska, nadzór nad jakością wody Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska jest komórką właściwą do kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących: higieny środowiska a zwłaszcza wody do spożycia, utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego i drogowego Działalność w zakresie higieny pracy Sekcja higieny pracy jest komórką właściwą do nadzoru warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W celu usprawnienia działań sekcji wdrożono do stosowania przez pracowników ujednolicone procedury kontroli warunków pracy zatrudnionych pracowników, a także procedury z zakresu nadzoru nad substancjami i preparatami chemicznymi oraz prekursorami narkotyków grupy II A R i II B R Działalność w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego Sekcja Zapobiegawczego nadzoru sanitarnego jest komórką właściwą do uzgadniania projektów planów zagospodarowania przestrzennego, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uzgadniania dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, uczestniczenia w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 8/88

9 2.6. Działalność w zakresie higieny dzieci i młodzieży Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży jest właściwą do kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno zdrowotne dotyczących: higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku, a także higieny procesów nauczania Działalność w zakresie promocji zdrowia Sekcja Oświaty zdrowotnej jest komórką organizacyjną właściwą w zakresie kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych wśród społeczeństwa. poprzez organizację, prowadzenie i nadzór działalności oświatowo - zdrowotnej. Działalność oświatowo zdrowotna jest obecna w PIS od początku jej istnienia. W obecnych czasach skuteczne oddziaływanie na zdrowie wymaga nie tylko podnoszenia wiedzy na temat zdrowia ludzi oraz kształtowania ich umiejętności życiowych służących zdrowiu, ale także prowadzenia działań mających na celu eliminację tych, które zdrowiu szkodzą. Narzuca to konieczność rozpatrywania problemów zdrowotnych w szerokim aspekcie jego funkcjonowania. Pracownicy oświaty zdrowotnej kierują swoje działania przede wszystkim do: dzieci i młodzieży, dorosłych, profesjonalnych grup zajmujących się prewencją i ochroną zdrowia społeczeństwa. W wyniku przeprowadzonych badań naukowych stwierdzono, że zdrowy styl życia w największym stopniu warunkuje nasze zdrowie, dlatego na całym świecie, ale też i w naszym kraju, szczególną wagę przykłada się do rozwoju i wzmocnienia oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 9/88

10 Obszar, ludność i ilość obiektów nadzorowany przez PSSE w Tychach- dane z druków statystycznych Dane Tychy Powiat Bieruńsko- Mikołowski Lędziński Pszczyński Razem Powiaty stan na 01/2006 Obszar 81,62 km 2 156,68 km 2 234,9 km 2 473,46 km 2 946,66 km 2 Liczba obiektów nadzorowanych Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 10/88

11 A 3. OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ W MIEŚCIE TYCHY 3.1. Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych. W roku sprawozdawczym z miasta Tychy zgłoszono do tutejszej stacji 1142 choroby zakaźne, co stanowiło 29,7 % ogólnej liczby zgłoszonych chorób zakaźnych. Zgodnie z Ustawą z dnia roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach /Dz.U. nr 126 poz.1384 z późn.zm./ oraz obowiązującymi wytycznymi Państwowego Zakładu Higieny opracowano 254 ogniska chorób zakaźnych oraz zarejestrowano: 13 nosicieli antygenu HCV i 20 nosicieli HBs. Badania pobranych prób od osób chorych, ozdrowieńców i osób z kontaktu z osobami chorymi ujawniły 42 nosicieli pałeczek z grupy Salmonella. Analiza chorób zakaźnych w porównaniu z rokiem 2004 wykazała: wzrost zachorowań na salmonellozy, szkarlatynę, wirusowe zapalenie wątroby typu B ( w roku 2004 zarejestrowano ogółem 3 zachorowania, a w roku zachorowań wzw typu B ostre oraz 1 na wzw typu B przewlekłe). Znaczny wzrost zachorowań dotyczył wzw typ C. W roku zarejestrowano 74 zachorowania (wykres nr 1). Z wywiadów epidemiologicznych wynika, że większa liczba zachorowań na wzw typu C zgłoszona została w 2005 roku pomimo rozpoznania choroby w latach wcześniejszych. Wykres nr 1 Analiza liczby zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu B,C, B+C w mieście Tychy w latach w zw typu B ( B16; B18.0-1) w zw typu C ( B17.1; B18.2) w zw typu B+C Miasto Tychy rok 2004 nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2004 Miasto Tychy rok 2005 nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2005 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 11/88

12 Miasto Tychy rok 2004 Nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2004 Miasto Tychy rok 2005 Nadzorowane powiaty przez PPIS w Tychach rok 2005 wzw typu B wzw typu C wzw typu B+C ogółem Spadek zachorowań dotyczył: innych bakteryjnych zatruć pokarmowych nie określonych, wirusowych i innych określonych zakażeń jelitowych u dzieci do lat dwóch, biegunek i zapaleń żołądkowo- jelitowych o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2, świnki, innych zatruć lekami, preparatami farmakologicznymi, substancjami biologicznymi oraz innych zatruć substancjami nie stosowanymi w celach leczniczych. Na tym samym poziomie, co w roku 2004 utrzymywały się zachorowania na: różę, boreliozę, różyczkę, bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu. Na uwagę zasługuje analiza zachorowań na gruźlicę. Od 2002 roku prowadzony jest nadzór nad nowymi zachorowaniami na gruźlicę. W mieście Tychy, liczba nowych zachorowań na gruźlicę wynosiła odpowiednio: w roku zachorowań, (które stanowiły 25% ogólnej liczby zarejestrowanych nowych zachorowań na terenie objętym nadzorem przez PPIS w Tychach),w roku zachorowań ( tj. 30,9% ogólnej liczby nowych zachorowań w powiatach objętych nadzorem). Dominującą postacią gruźlicy była gruźlica płuc, która stanowiła od 90-92% ogółu zarejestrowanych przypadków. Mężczyźni chorowali częściej niż kobiety. Nadzorem epidemiologicznym objęto również rodziny osób chorych na gruźlicę. Z analizy zachorowań na gruźlicę, z terenu objętego nadzorem przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w roku 2005 wynika, że około 60% zachorowań stanowiła gruźlica układu oddechowego, nie potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie, około 40% gruźlica układu oddechowego, bakteriologicznie i histologicznie potwierdzona, sporadyczne zachorowania odnotowano na gruźlicę innych narządów. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 12/88

13 3.2 Nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych. Na terenie miasta Tychy funkcjonuje 28 punktów szczepień, które realizują obowiązkowy program szczepień obejmujący grupę dzieci i młodzieży do 20 roku życia w ilości osób. Podczas przeprowadzanych kontroli w punktach szczepień zwrócono szczególną uwagę na wykonawstwo szczepień ochronnych, wykorzystanie szczepionek wielodawkowych, nadzór nad stanem szczepienia dzieci szczepionką polio i przeciw odrze oraz propagowanie szczepień zalecanych. W mieście Tychy w roku sprawozdawczym zarejestrowano 3 niepożądane odczyny poszczepienne. Niewątpliwie duże znaczenie epidemiologiczne mają szczepienia skojarzone szczepionkami przeciwko odrze śwince różyczce. Zaszczepiono 76,99% rocznych dzieci podlegających szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień oraz 40,17% sześciolatków, szczepionką sponsorowaną przez rodziców lub gminy. Zauważa się wzrost zainteresowania szczepieniami przeciwko zapaleniu opon mózgowo rdzeniowych, zapaleniu płuc u dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 2 lat. Zaszczepiono ogółem 29,77% dzieci. W roku 2005 rozpoczęto wdrażanie nadzoru nad zachorowaniami na grypę w systemie SENTINEL. Przeciwko grypie zaszczepiono osoby, co stanowi 11,05% ogółu zaszczepionej ludności. Realizacja szczepień ochronnych obowiązkowych oraz zalecanych zmniejsza liczbę zachorowań oraz liczbę groźnych powikłań, które mogą wystąpić w następstwie tych zachorowań Ocena zakładów opieki zdrowotnej oraz prywatnych gabinetów lekarskich. Sekcja epidemiologii nadzoruje łącznie 965 obiektów lecznictwa zamkniętego ambulatoryjnego i prywatnych gabinetów lekarskich, w tym w mieście Tychy 400 obiektów: Placówki Lecznictwa Zamkniętego 2 Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 16 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej 81 Prywatne Gabinety Lekarskie 301 Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 13/88

14 W ramach realizacji programu profilaktyki zakażeń wewnątrz szpitalnych prowadzono działania eliminujące zagrożenia epidemiczne, m.in. kontrolowano przygotowanie do sterylizacji, procesy sterylizacji, obieg sprzętu medycznego po sterylizacji oraz przestrzeganie zasad aseptyki. W obiektach zainstalowanych jest 98 urządzeń sterylizacyjnych. Przebadano 95 urządzeń. Wykonano 190 badań wyników nie kwestionowano. Kontynuowano monitoring zakładów opieki zdrowotnej w zakresie przenoszenia chorób przez owady. Kierownicy laboratoriów diagnostycznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach /Dz.U. nr 126 poz.1384 z późn.zm./ - na bieżąco zgłaszali do PSSE w Tychach, biologiczne czynniki chorobotwórcze, które systematycznie analizowano. W roku 2004 zgłoszono 216 czynników chorobotwórczych, a w 2005 roku ogółem 743. W porównaniu z rokiem 2004 można stwierdzić znaczną poprawę zgłaszalności biologicznych czynników chorobotwórczych, co było następstwem podjętych działań naprawczych po przeprowadzonej analizie w roku W celu sprawniejszego eliminowania źródeł i dróg przenoszenia patogenów w środowisku szpitalnym, prowadzono nadzór nad profilaktyką zakażeń szpitalnych. Współpracowano z powołanymi w latach , Zespołami Kontroli Zakażeń Zakładowych funkcjonujących w placówkach lecznictwa zamkniętego. Rozpoczęto rejestrację zakażeń zakładowych i drobnoustrojów alarmowych. W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985 ze zm.) wydano 72 postanowienia, co stanowiło 39,3% ogólnej liczby wydanych postanowień w roku Zaopiniowano 24 programy dostosowawcze celem przedłożenia w Wydziale Rejestrowym Urzędu Wojewódzkiego. Stan techniczny części zakładów nie spełnia wymagań cytowanych przepisów. Jednak czas określony w przepisach pozwoli na zrealizowanie opracowanych programów i dostosowanie zakładów do obowiązujących wymagań. W wyniku prowadzonego bieżącego nadzoru w zakładach opieki zdrowotnej stwierdzono: - dostateczne zaopatrzenie w sprzęt iniekcyjny jednorazowego użytku, - wystarczający asortyment i ilość środków dezynfekcyjnych, - prawidłową sterylizację sprzętu zabiegowego, - prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi pochodzenia medycznego. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 14/88

15 Zgodnie z powyższym można stwierdzić, że świadczenia zdrowotne udzielane były na właściwym poziomie sanitarnym. Największy problem epidemiologiczny miasta Tychy stanowią choroby szerzące się drogą krwi, w szczególności zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu C. W związku z tym w roku 2006 w czasie kontroli sanitarnych szczególna uwaga zostanie zwrócona na realizację procedur medycznych dotyczących przestrzegania standardów higienicznych i sanitarnych. 4. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU Bezpieczeństwo i zdrowie konsumenta jest jednym z ważniejszych celów polityki Państwa w zakresie zdrowia publicznego. Zapewnienie bezpiecznej żywności wymaga szeregu działań podejmowanych w sposób skoordynowany i zintegrowany. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności opiera się na systemie kontroli wewnętrznej realizowanej przez przedsiębiorcę (operatora żywności) oraz systemie kontroli zewnętrznej sprawowanej przez ograny urzędowej kontroli żywności. Cel urzędowej kontroli żywności Urzędowa kontrola żywności ma na celu: zapobieganie lub wyeliminowanie ryzyka spożycia przez ludzi żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności. Przedsiębiorcy poddawani urzędowej kontroli żywności powinni wykazać i udokumentować organom kontrolnym, że spełniają nałożone na nich obowiązki, a szczególnie w aspekcie: prowadzenia własnej wewnętrznej kontroli w zakładzie pozwalającej na zapewnienie odpowiedniego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności, zapewnienia identyfikowalności swoich wyrobów, zapewnienia możliwości wycofania z rynku lub od konsumenta (z łańcucha dystrybucji) produktów nie spełniających wszystkich wymogów sanitarnych, lub co do których okazało się, że budzą one zastrzeżenia lub stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumenta. OGÓLNA OCENA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW ŻYWIENIOWYCH I ŻYWNOŚCIOWYCH Największą grupę stanowią obiekty obrotu żywnością a następnie obiekty żywienia zbiorowego otwartego i zamkniętego, małej gastronomii oraz zakłady produkcji żywności. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 15/88

16 Tabela nr 1 Liczba obiektów objętych nadzorem w latach 2004 i Rodzaj obiektów objętych nadzorem Liczba obiektów Kierunek Zmian (+/-/=) Obiekty ogółem = Zakłady produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady "małej gastronomii" Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku 9 9 = Miejsca obrotu przedmiotami użytku Rodzaj obiektów objętych nadzorem w latach Obiekty ogółem Zakłady produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Zakłady żywienia zbiorowego typu otwartego Zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego Zakłady "małej gastronomii" 208 Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku Miejsca obrotu przedmiotami użytku We wszystkich obiektach objętych nadzorem przeprowadzono 4730 kontroli sanitarnych w tym 17 kontroli w wytwórniach i miejscach obrotu przedmiotami użytku. Wydano 229 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, w tym 1 decyzję przerwania działalności i 2 decyzje wycofania Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 16/88

17 z obrotu artykułów spożywczych. Winnych uchybień ukarano 375 mandatami na łączną kwotę PLN. W trakcie bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano do badań laboratoryjnych 871 próbek żywności, 50 próbek przedmiotów użytku i 5 próbek sanitarnych z prywatnego mieszkania w związku z zatruciem pokarmowym. Zdyskwalifikowaniu uległy 72 próbki, z czego pod względem mikrobiologicznym 62 próbki i 10 próbek pod względem chemicznym. Najczęstszymi przyczynami kwestionowania środków spożywczych były: pod względem mikrobiologicznym nadmierna ilość bakterii z grupy coli, pleśni, oraz drożdży, a także nadmierna ilość drobnoustrojów mezofilnych, obecność dużej ilości bakterii Bacillus cereus. pod względem chemicznym obecność niedeklarowanego środka konserwującego, obecność niedeklarowanej sztucznej substancji słodzącej, przekroczona zawartość sztucznej substancji słodzącej, przekroczona dopuszczalna zawartość azotanów, przekroczona dopuszczalna zawartość pestycydu z grupy benomylu, przekroczona zawartość środka konserwującego, ponadnormatywna obecność aflatoksyn B 1, i sumy aflatoksyn B 1, B 2, G 1, G 2. Najczęściej kwestionowano: mleko spożywcze, ciastka z kremem, napoje bezalkoholowe, masło, wędlinę, przetwory rybne, owoce, warzywa, przyprawy. Na terenie powiatu tyskiego grodzkiego PSSE w Tychach nadzorowała 891 zakładów żywieniowo-żywnościowych. W minionym roku przeprowadzono 1213 kontroli sanitarnych, w wyniku których wydano 37 decyzji administracyjnych. Uchybienia sanitarno-porządkowe były powodem nałożenia 79 mandatów karnych na kwotę 8250zł. Tabela nr 2 Ocena prowadzonych działań kontrolno-represyjnych Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 17/88

18 Rodzaj obiektów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach Liczba kontroli Działalność represyjna Liczba wydanych decyzji administracyjnych Liczba nałożonych mandatów razem na kwotę Obiekty produkcji żywności Obiekty obrotu żywnością Obiekty żywienia zbiorowego Środki transportu żywności Wytwórnie przedmiotów użytku Razem Najczęściej stwierdzane uchybienia to m.in.: brak funkcjonalności pomieszczeń w zakładach usytuowanych w starym budownictwie, gdzie nie ma możliwości przeprowadzenia modernizacji. Remont w tych zakładach ogranicza się do odmalowania pomieszczeń, wykorzystywanie starego sprzętu produkcyjnego, brak opracowanych procedur i instrukcji GHP/GMP w pełnym zakresie, brak zapisów potwierdzających stosowanie zasad GHP/GMP, poszerzanie zakresu działalności przy braku niezbędnych pomieszczeń, niewłaściwe warunki przechowywania surowców i składników. Nieprawidłowości sanitarno-higieniczne (w dużej mierze zależne od zachowań personelu) to: brak higienicznej sprzedaży nieopakowanych środków spożywczych, nieprawidłowe przechowywanie i eksponowanie artykułów spożywczych, wykorzystywanie pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, brak skutecznej kontroli wewnętrznej, wprowadzanie do obrotu handlowego artykułów spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia, brak porządku i czystości, brak segregacji środków spożywczych, przetrzymywanie zbędnego sprzętu. Analizując sytuację lokalną w zakresie stanu sanitarnego obiektów żywnościowych zauważono: Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 18/88

19 przedsiębiorcy przeprowadzając remonty ograniczają się jedynie do odmalowania pomieszczeń, odnowy starego sprzętu, nie dokładają starań do podniesienia standardu zakładów, brak zainteresowania przedsiębiorców w zakresie opracowywania i wdrażania procedur i instrukcji GHP/GMP (instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej / Dobrej Praktyki Produkcyjnej), brak stosowania i przestrzegania opracowanych procedur i instrukcji w zakresie GHP/GMP/HACCP (instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej / Dobrej Praktyki Produkcyjnej / System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), znaczny procent właścicieli zakładów nie poczuwa się do odpowiedzialności za produkowane i wprowadzane do obrotu środki spożywcze. 5. OCENA STANU SANITARNEGO URZĄDZEŃ I OBIEKTÓW UŻYTKU PUBLICZNEGO Na nadzorowanym terenie funkcjonuje łącznie 908 obiektów użyteczności publicznej, z czego w Tychach 286 obiektów. W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych przeprowadzono łącznie 1180 kontroli sanitarnych, w tym 389 na terenie miasta Tychy. Najliczniejszą grupę nadzorowanych obiektów stanowią zakłady fryzjerskie (117), kosmetyczne (35), odnowy biologicznej (22 - sale do ćwiczeń fizycznych, siłownie i solaria), apteki (35), obiekty sportowe (4), obiekty kulturalne (7), baseny kąpielowe (4), hotele (7). W wyniku przeprowadzonych kontroli negatywnie oceniono basen kąpielowy przy Zespole Szkół Sportowych w Tychach, Aleja Niepodległości 190. Zaistniały stan był efektem wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych. Celem zapewnienia uczniom szkoły bezpiecznych i higienicznych warunków kąpieli wydana została decyzja administracyjna. Kolejne kontrole stwierdziły, iż usunięto nieprawidłowości bezpośrednio zagrażające bezpieczeństwu dzieci. Aktualnie w obiekcie trwają dalsze prace mające na celu poprawę standardu basenu. Opracowana została dokumentacja projektowa termo-modernizacji oraz modernizacji basenu i zespołów szatniowo-natryskowych. Koszty remontu pokryte zostaną z funduszy europejskich. Zakończenie wszystkich prac przewiduje się w 2007 roku. Negatywnie oceniono również obiekty należące do MOSIR w Tychach przy ul. Gen. De Gaulle a 2 tj. Stadion zimowy w Tychach przy ul. Gen. De Gaulle a 2 oraz Stadion sportowy przy ul. Edukacji 9. W obiektach tych, stwierdzono zły stan techniczny pomieszczeń socjalnych, toalet, zniszczone ściany, uszkodzoną armaturę. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 19/88

20 Ze względu na organizowane tam masowe imprezy (mecze piłkarskie, hokejowe, wystawy itp.),konieczne jest szybkie przeprowadzenie generalnego remontu połączonego z modernizacją. W 2005 roku rozpatrzono 27 interwencji wniesionych przez mieszkańców miasta, z których sześć nie potwierdziły się. Bezzasadne interwencje dotyczyły m.in.: hałasu pochodzącego od wentylatorów dachowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych oraz hałasu pochodzącego z pracujących agregatów chłodniczych. Wykonane pomiary hałasu w mieszkaniach, w obu przypadkach nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. trzecia sprawa związana była z podejrzeniem emisji tlenku węgla generowanego przez gazowy piec przepływowy zainstalowany w łazience lokalu mieszkalnego. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla. na podstawie oceny wyników badan laboratoryjnych, w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z zastosowania Izoplastu K do izolacji murów fundamentowych - nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości stężenia ksylenu w powietrzu pomieszczenia biurowego. Pobrane do badań, na zawartość stężenia ksylenu, próbki powietrza wykazały, że jego stężenie w próbach występowało poniżej oznaczalności metody. Nie wyklucza to jednak narażenia zdrowia ludzi w momencie zastosowania preparatu. Zasadnie wniesione wnioski dotyczyły między innymi: Hałasu akustycznego spowodowanego głośną pracą dźwigu osobowego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym. Po wykonaniu pomiarów sprawę przekazano do dalszego rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Tychach. Hałasu pochodzącego z głośno pracujących urządzeń w lokalu gastronomicznym. Przeprowadzone kontrole ustaliły przyczynę nadmiernego hałasu. Właściciele lokalu podjęli działania, które skutecznie wyeliminowały tę uciążliwość. Wykonane pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku. Zalewania ściekami sanitarnymi piwnic po awariach kanalizacji Jakość wody przeznaczonej do spożycia i wykorzystywanej do kąpieli i rekreacji. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego nadzorowanych powiatów w 2005r. luty 2006r. 20/88

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH

OCENA STANU SANITARNEGO OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO-ŻYWIENIOWYCH W roku nadzorem objęto 864 obiekty (w roku - 826 obiektów). W porównaniu do roku nastąpił wzrost liczbowy obiektów. Obiekty objęte nadzorem w latach L p. Rodzaj obiektów Liczba obiektów rok rok 1. Obiekty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

Placówki objęte nadzorem

Placówki objęte nadzorem Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 27r. (analiza porównawcza za lata 25-27) PSSE TYCHY W 27 roku sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 55 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze.

W 2008 r. wielokrotnie stwierdzano przekroczenie dopuszczalnej zawartości sumy chloranów i chlorynów w wodzie w Zielonej Górze. Podsumowanie Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych W roku 2008 zarejestrowano 2951 zachorowań na choroby zakaźne (zap. 1419,35) to jest o 348 przypadków mniej w porównaniu do roku poprzedniego.

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce.

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. 1 Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych w Polsce. Służby sanitarno epidemiologiczne swoją działalność rozpoczęły po I wojnie. Podstawę do ich działania, dała uchwalona przez Sejm RP w 1919

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 17 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2013. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA

PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Działalność Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej koncentruje się przede wszystkim na inicjowaniu, organizowaniu, koordynowaniu oraz nadzorowaniu działalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach placówek nauczania i wychowania za 2014r. W 2014r. pracownicy sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 472 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości :

W ciastkarniach produkujących ciastka z kremem przeprowadzono 103 kontrole sanitarne. W 24 obiektach stwierdzono nieprawidłowości : W okresie letnim Paostwowa Inspekcja Sanitarna woj. łódzkiego prowadziła wzmożony nadzór nad zakładami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu środki spożywcze łatwo ulegające zepsuciu, szczególnie:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY NADZÓR BIEŻĄCY NAD ZAKŁADAMI PRACY. W rejestrze PSSE w Świebodzinie znajduje się 122 zakłady zatrudniające 8 238 pracowników. W 2008 r. nadzorem bieżącym objęto 73 zakłady pracy,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie

Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za 2014 rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu opatowskiego za rok Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opatowie 2015 marzec Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3

ilość szpitali pod nadzorem Teren Powiat grodzki Bielsko Biała Powiat ziemski bielski 12 3 Sytuacja dotycząca ekspozycji zawodowych na potencjalnie zakaźne czynniki biologiczne w szpitalach województwa śląskiego w latach 2010 2012. Renata Cieślik Tarkota; Oddział Epidemiologii WSSE w Katowicach.

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY AKTY PRAWNE SAKCJA HIGIENY PRACY PSSE W LIPSKU NAZWA NUMER ZMIANY PODSTAWY PRAWNE Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2015 r., poz. 1412). Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Oddziału Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 04.12.2015r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj.

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2014 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Teren nadzorowany przez PPIS w Chorzowie,

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki.

Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. Procedura postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody dostarczonej przez sieć wodociągową dla Gminy Gizałki. I CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest zapewnienie szybkiego i sprawnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI PK - 01

PROCEDURA KONTROLI PK - 01 Strona / stron 1 z 5 POSTĘPOWANIE Z PRÓBKAMI wydania 03 1. Cel procedury. Celem procedury jest ustalenie trybu postępowania z próbkami. 2. Przedmiot i zakres stosowania procedury. 2.1. Przedmiotem procedury

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach

Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku. Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Stan sanitarny powiatu proszowickiego w 2014 roku Katarzyna Bandoła PPIS w Proszowicach Szczepienia ochronne Nadzór nad podmiotami leczniczymi i chorobami zakaźnymi Nadzór zapobiegawczy Higiena środowiska

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności

Ogólna produkcja wody. Liczba zaopatrywanej ludności I. CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH Pod nadzorem granicznej i powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego znajduje się 905 przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r.

UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 3 listopada 2011r. UCHWAŁA NR 674/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 3 listopada 2011r. W SPRAWIE: zatwierdzenia Harmonogramu realizacji zadań na 2012 rok w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez:

Celem Tygodnia Szczepień w Polsce jest podkreślanie roli szczepień powszechnych i indywidualnych poprzez: W dniach 22-26 kwietnia obchodzimy, już po raz IX, Europejski Tydzień Szczepień. Jest to inicjatywa Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), realizowana i koordynowana na poziomie lokalnym przez poszczególne

Bardziej szczegółowo

< 100 m³/d m³/d m³/d 1

< 100 m³/d m³/d m³/d 1 Roczna ocena zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i prognoza sytuacji w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie powiatu świebodzińskiego 1

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata

Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata Załącznik do uchwały Nr 110/15 Rady Miasta Torunia z dnia 9 lipca 2015 r. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla miasta Torunia na lata 2015-2020 WSTĘP Jednym z najistotniejszych zadań Gminy z zakresu

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE

EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE EPIDEMIOLOGIA DANE KRAJOWE Dane krajowe zostały opracowane na podstawie informacji przekazanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (zwany dalej NIZP-PZH) oraz zamieszczonych

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW ŻYWIENIA ZBIOROWEGO ZAMKNIĘTEGO Małgorzata Stodolak Gorzów Wlkp.,.12.2014 r. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej Zatwierdzam Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30.06.2006 r.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE

WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE WYTYCZNE ZESPOŁU W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM W PRZYCHODNI DOM MED W PRUSZKOWIE REKOMENDACJE Na podstawie analizy dokumentacji wybranych pacjentów szczepionych w NZOZ Przychodni Lekarskiej DOM MED w Pruszkowie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

1. Kontrola jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne Stosownie do planu pracy na IV kwartał 2011r. i programu kontroli nr DIH-81-17(1)/11/MJ przedkładam informację z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015

RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA. za rok 2015 RAPORT O STANIE SANITARNYM MIASTA KOŚCIERZYNA za rok 2015 Działalność kontrolno- represyjna obiekty wg ewidencji 578 1670 kontrole 1354 2884 decyzje merytoryczne 78 234 decyzje płatnicze 56 325 mandaty

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH

PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH PODSUMOWANIE ZAWIERAJĄCE UZASADNIENIE WYBORU PRZYJĘTEGO DOKUMENTU W ODNIESIENIU DO ROZPATRYWANYCH ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 2013-2017

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 27 kwiecień 2017r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 27 kwiecień 2017r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 8 września 2016r. str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 8 września 2016r. Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10 tel. 085 682 28 09, tel./fax 085 682 29 89 e- mail: pssehajnowka@wsse.bialystok.pl Hajnówka, dnia 2015.03.09 PPIS.071.2. 2015

Bardziej szczegółowo

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU

ZASZCZEP SIĘ PRZED PODRÓŻĄ WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W POZNANIU INFORMACJA NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZED WYJAZDEM ZA GRANICĘ W ciągu ostatnich lat zauważa się wzrost liczby osób wyjeżdżających poza granice Polski. Szczepienia dla osób wyjeżdżających wiążą się

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 2014 r. Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wschowskim w I półroczu 14 r. W I półroczu 14 roku na terenie powiatu wschowskiego nie odnotowano chorób zakaźnych określanych jako importowane, wiążące się z wyjazdami

Bardziej szczegółowo

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy

Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Rys historyczny Służb Sanitarno Epidemiologicznych i Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Słupcy Po I wojnie światowej, po uzyskaniu niepodległości przez Państwo Polskie, Sejm RP uchwalił 19

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE Celem działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Garwolinie (PSSE) było zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE CHORZOWA I ŚWIĘTOCHŁOWIC za rok 2010 SYSTEM ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych).

I N F O R M A C J A. Nieprawidłowości stwierdzono w 13 placówkach (87% badanych). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Dziennik Ustaw Nr 44 2922 Poz. 227 227 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom i Zwalczania Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM Załącznik do zarządzenia Nr 1/2010 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 4 stycznia 2010 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009

Informacja z wyników kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania soków i napojów bezalkoholowych oraz wód za III kwartał 2009 Sporządził: Data sporządzenia: 2009-11-20 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2009-11-20 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Soki i napoje bezalkoholowe - III kwartał 2009 r. 19/2009 Informacja z wyników

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 16 i 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007

Bardziej szczegółowo

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni.

Powyższe zagadnienia badano w 6 placówkach handlowych w tym w 4 sklepach sieci handlowych, placówce ogólnospożywczej oraz 1 hurtowni. Informacja z wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania suszonych grzybów oraz innych suszonych środków spożywczych, a także produktów z tych grup z segmentu luksusowe za IV kwartał 2011r. Powyższe

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE. z dnia 24 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XX/79/2015 RADY GMINY GRĘBOCICE z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla Gminy Grębocice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej

Informacja o wynikach kontroli jakości i prawidłowości oznakowania pieczywa, ciast o przedłużonej trwałości i bułki tartej WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ 25-950 Kielce, ul. Sienkiewicza 76 tel. 041 366-19-41, fax 366-22-34 e-mail : wiih.kielce@pro.onet.pl ŻG- 42-0331- 6/2010 Kielce dn. 12.07.2010 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i

Z d a a d n a i n a a P a P ń a s ń t s wow o ej e In I s n p s e p k e c k j c i Zadania PaństwowejInspekcji Sanitarnejrealizowane realizowane przez komórki Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego Kraków, 2012r. KOMPETENCJE W ZAKRESIE ZNS Określa art. 3 oraz art. 10 ustawy o PIS Art. 3.

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo