P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O T O K Ó Ł. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie:"

Transkrypt

1 PS MR-K P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, który uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych. Ww. Ośrodek funkcjonuje również pod nazwą POSEJDON. Zgodnie z art. 10 d ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz ze zm.) oraz zgodnie z 18 ust. 1 i 2 oraz 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) wojewoda przeprowadza kontrole w ośrodkach posiadających wpis do rejestru ośrodków. W dniu 8 czerwca 2011 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie: Ewa Papierkowska - starszy inspektor wojewódzki, Marta Rolka - Kempkiewicz inspektor wojewódzki (kierownik zespołu) na podstawie upoważnienia Nr 17/2011 z dnia 30 maja 2011 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, przeprowadzili kontrolę w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziału w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4. Kontrolą objęto zagadnienie w zakresie: zapewnienia odpowiedniej bazy noclegowej i żywieniowej oraz zaplecza rekreacyjno wypoczynkowego i do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji (w tym rehabilitacji medycznej) na terenie Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziału w Międzyzdrojach, umożliwiającego realizację turnusu rehabilitacyjnego dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą, zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0002/09. Ustalenia kontroli Z dniem 1 grudnia 2010 r. w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddziale w Międzyzdrojach, nastąpiła restrukturyzacja dotycząca właściwości administracyjnych. Do dnia kontroli tj. do 8 czerwca 2011 r. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach nie przedłożył stosownych dokumentów potwierdzających ten fakt. W dniu 14 czerwca 2011 r. do tut. Wydziału wpłynął faks informujący o restrukturyzacji w FWP Sp. z o. o. Zgodnie z nowym podziałem wszelkie sprawy formalno-prawne związane z nieruchomościami dotychczas administrowanymi przez Oddział w Międzyzdrojach przejął we władanie i zarząd Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Mielnie z siedzibą przy ul. Kościuszki 6-8, Mielno (zał. nr 1). Stwierdzono, że pod adresem 1

2 w Międzyzdrojach, ul. Promenada Gwiazd 4, faktycznie funkcjonuje Ośrodek POSEJDON, który był dotychczas zarządzany przez Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach. Na wniosek Dyrektora ww. Oddziału Pana xxxxxxxxx uzyskał wpis do rejestru ośrodków pod nazwą Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach. Na dzień kontroli tj. 8 czerwca 2011 r. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach, posiadał wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0002/09 z dnia 6 lutego 2009 r. i uprawniony jest do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych osób niepełnosprawnych: z upośledzeniem umysłowym, ze schorzeniami układu krążenia, ze schorzeniami układu oddechowego, na następujące turnusy rehabilitacyjne: - usprawniająco rekreacyjny, - rozwijający zainteresowania i uzdolnienia (kulinarne, dziewiarskie). Ww. Zawiadomienie ważne jest do dnia 6 lutego 2012 roku (zał. nr 2). W dniu kontroli tj. w dniu 8 czerwca 2011 r. w ww. Ośrodku nie odbywał się turnus rehabilitacyjny a ostatni turnus rehabilitacyjny został zorganizowany w terminie od 15 września 2010 r. do 29 września 2010 r. Podczas kontroli ustalono, iż organizatorem ww. turnusu rehabilitacyjnego był xxxxxxxxx posiadający wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego potwierdzony Zawiadomieniem o wpisie do rejestru organizatorów nr wpisu OR/x z dnia 9 września 2009 r., ważnym do dnia 15 września 2012 r. (zał. nr 3). W czasie kontroli informacji udzielali: - xxxxxxxx kierownik Zespołu Wczasowego w Międzyzdrojach, - xxxxxxxxxxx starszy specjalista ds. rozliczeń usług wczasowych, - xxxxxxxxxxxxx specjalista ds. żywienia, - xxxxxxxxxxxxxx specjalista ds. hotelarstwa. Kontrolowana Jednostka obecnie posługuje się nazwą Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Mielnie ul. Kościuszki 6-8 Zespół Wczasowy Międzyzdroje, ul. Promenada Gwiazd 4. Z odpisu z księgi wieczystej KW xxxxxxx prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu, Wydział Ksiąg Wieczystych sporządzonego dnia 12 grudnia 2003 r. wynika, iż xxxxx jako właściciel gruntu (działki nr x oraz x o pow. łącznej 3421 m2), wpisano na podstawie decyzji Woj. Szcz. Xxxxxxxxxxxx z dnia r. oraz decyzji x w Świnoujściu nr xxxxxxxxx oraz xxxxxxx jako wieczysty użytkownik gruntu i właściciel budynku, wpisano na podstawie umowy z dnia r. xxxxxxxxxx oraz umowy o przeniesienie własności przedsiębiorstwa xxxxxxxxxx z dnia r. (zał. nr 4). Z Krajowego Rejestru Sadowego Numer KRS: xxxxxxxx z dnia prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wynika, iż siedziba Spółki z o. o. Fundusz Wczasów Pracowniczych mieści się wxxxxxxxxxxxx. Ww. Spółka posiada oddziały: w Mielnie, w Zakopanem, Oddział Sudecki oraz Oddział w Spale. Organem uprawnionym do reprezentacji 2

3 Spółki jest Zarząd a podmiot może reprezentować prezes zarządu samodzielnie lub członek zarządu z prokurentem (zał. nr 5). Kontrolowany Ośrodek zlokalizowany jest w centralnej części miasta przy promenadzie w odległości ok. 30 m. od morza. Jest to Ośrodek całoroczny. Baza noclegowa Ośrodka Ogółem liczba miejsc noclegowych w Ośrodku w zabudowie budynkowej (całorocznych) wynosi 91. Miejsca noclegowe usytuowane są w następujący sposób: 14 pokoi jednoosobowych 14 miejsc noclegowych, 25 pokoi dwuosobowych 50 miejsc noclegowych, 9 pokoi trzyosobowych 27 miejsc noclegowych. Wyposażenie pokoi: Pokoje wyposażone są w: typowe meble hotelowe, telewizor, radioodbiornik, leżaki plażowe, tapczaniki jednoosobowe, lub łoża sypialniane, w części pokoi znajdują się aneksy kuchenne (zał. nr 6). W dniu kontroli sprawdzono 2 pokoje noclegowe: pokój nr pokój trzyosobowy wyposażony w: trzy łóżka jednoosobowe, stolik, trzy fotele, radio, TV, szafę, biurko, lampkę, lampę stojącą, szafki nocne, lustro, sprzęt plażowy. Pomieszczenie higieniczne wyposażone w: kabinę prysznicową z brodzikiem, WC, umywalkę, lustro oraz drobne wyposażenie podstawowe. pokój nr 110 pokój dwuosobowy wyposażony w: dwa łóżka jednoosobowe, dwa fotele, szafę dwudrzwiową, szafki nocne, radio, TV, lustro, sprzęt plażowy. Pomieszczenie higieniczne wyposażone w: kabinę prysznicową z brodzikiem, WC, umywalkę, lustro oraz drobne wyposażenie podstawowe. Z wyjaśnień Pana xxxxxxxxxx kierownika Zespołu Wczasowego w Międzyzdrojach wynika, iż na wyposażeniu pokoi znajdują się również dwa ręczniki (duży i mały) a pokoje są sprzątane codziennie. W dniu 5 stycznia 2010 r. została wydana decyzja administracyjna w związku z przeprowadzoną w dnia 1 grudnia 2009 r. kontrolą sanitarną, która wykazała zły stan sanitarno-techniczny ścian w kilku pomieszczeniach budynku. Termin wykonania ww. decyzji ustalony został na 30 kwietnia 2010 r. (zał. 7). W dniu 11 maja została wydana decyzja zmieniająca termin wykonania ww. decyzji do dnia 31 maja 2010 r. (zał. nr 8). W dniu 8 czerwca 2010 r. oraz 14 lipca 2010 r. zostały przeprowadzone przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim kontrole sprawdzające wykonanie ww. decyzji, które potwierdziły ich realizację (zał. nr 9). Baza żywieniowa W kontrolowanym Ośrodku stołówka usytuowana jest na parterze i przeznaczona jest na 140 osób. Ośrodek może zapewnić dietę tj.: dietę cukrzycową, niskotłuszczową, wątrobową. 3

4 Jadłospis dzienny wywieszany jest rano na tablicy przed wejściem na stołówkę. Ośrodek zapewnia trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad i kolację wydawane w godzinach: śniadanie od godz do godz bufet szwedzki, obiad od godz do godz , kolację od godz do godz Kontrolującym okazano jadłospis dzienny obowiązujący w dniu kontroli tj. 8 czerwca 2011 r. Z przedłożonego jadłospisu wynika, iż śniadanie podawane jest w postaci stołu szwedzkiego, natomiast obiad i kolacja są porcjowane. W jadłospisach nie uwzględniono gramatury poszczególnych posiłków (zał. nr 10). Z oświadczenia Pana xxxxxxxxxxx kierownika Zespołu Wczasowego w Międzyzdrojach wynika, iż w Ośrodku brak jest jadłospisów dotyczących ostatniego turnusu zrealizowanego w Ośrodku w terminie od r. do r. Z wyjaśnień wynika, iż przedmiotowe jadłospisy zaginęły w trakcie robót remontowych w pomieszczeniach kuchni i zaplecza, gdzie było zlokalizowane w roku poprzednim biuro kierownika żywienia lub w trakcie przenoszenia dokumentacji dawnego FWP Sp. z o. o Oddział w Międzyzdrojach do nowej siedziby FWP Sp. z o. o. w Mielnie w ramach przeprowadzonej restrukturyzacji (zał. nr 11). W dniu 11 czerwca 2010 r. w ww. Ośrodku przeprowadzona została przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące warunków produkcji, transportu, przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego dotyczące prawidłowości prowadzenia dokumentacji i zapisów dotyczących stosowania systemów kontroli wewnętrznej, w tym systemów HACCP oraz realizacji zasad GHP i GMP. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości ujęte w xxxxxxxxxxx (zał. nr 12).W dniach 3 lipca 2010 roku oraz 25 sierpnia 2010 roku zostały przeprowadzone przez pracowników Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kamieniu Pomorskim kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole kontroli sanitarnej xxx W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nie wykonanie wszystkich zaleceń wymienionych w ww. protokole (zał. nr 13). Pismem z dnia 8 września 2010 r. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o. o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim o wykonaniu wszystkich zaleceń pokontrolnych (zał. nr 14). Zaplecze do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe oraz rehabilitacji medycznej na terenie Ośrodka. W roku 2010 ww. Ośrodek wykonywał następujące zabiegi: - inhalacje indywidualne, - lampa sollux, - diadynamik, - masaż klasyczny leczniczy, - masaż leczniczy na fotelu, - aquawibron, - kąpiele wodne hydroterapia, - sala do ćwiczeń fitness (jest to sala do rehabilitacji ruchowej), 4

5 Ponadto w Ośrodku do dnia kontroli znajdowała się na paterze budynku sala ogólnego przeznaczenia, którą zaadoptowano na salę do ćwiczeń (zał. nr 15). W dniu kontroli w Zespole Wczasowym w Międzyzdrojach nie było sali ogólnego przeznaczenia. Zgodnie z oświadczeniem Pana xxxxxxxxxxxxx w 2011 roku dzierżawca pomieszczeń zabiegowych zlokalizowanych na parterze obiektu wczasowego Posejdon w Międzyzdrojach przy ul. Promenady Gwiazd 4 świadczy na rzecz klientów wypoczywających w naszym ośrodku wczasowym zabiegi fizjoterapeutyczne wynikające z programu pobytu na turnusach uzdrowiskowo-leczniczych oraz pobytach z zabiegami (zał. nr 16). Ponadto stwierdzono, że w Ośrodku znajduje się gabinet lekarski o powierzchni ok. 8,5 m2 wyposażony w: leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia, zestaw do udzielania pierwszej pomocy, umywalka z bieżącą ciepłą i zimna wodą. Zaplecze do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe, na terenie Ośrodka. Ustalono, ze na terenie kontrolowanego Ośrodka brak jest zaplecza do prowadzenia aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowego. Zgodnie z oświadczeniem Pana xxxxxxxxxxxx kierownika Zespołu Wczasowego w Międzyzdrojach miejsce na ognisko, grilla, gry i zabawy plenerowe znajduje się na terenie Ośrodka Wczasowego xxxxx w Międzyzdrojach w odległości 300 m naprzeciwko DW Posejdon (zał. nr 15). Pan xxxxxxxxxxx wyjaśnił, iż Ośrodek Polonia jest własnością Funduszu Wczasów Pracowniczych i osoby uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych mają możliwość korzystania z tego zaplecza. Na podstawie przeprowadzonej w dniu 8 czerwca 2011 roku kontroli problemowej w Funduszu Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Międzyzdrojach (obecnie Zespole Wczasowym w Międzyzdrojach) przy ul. Promenada Gwiazd 4 stwierdza się, iż Ośrodek zapewniał uczestnikom turnusów rehabilitacyjnych odpowiednią bazę noclegową, żywieniową oraz zaplecze do realizacji aktywnych form rehabilitacji i rekreacyjno wypoczynkowe oraz do rehabilitacji medycznej, umożliwiające realizację turnusu dla zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych, wraz z niezbędnymi opiekunami i kadrą, zgodnie z Zawiadomieniem o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0002/09. Jednak na dzień kontroli tj. 8 czerwca 2011 roku w ww. Ośrodku nie było sali ogólnego przeznaczenia, którą powinien posiadać Ośrodek przyjmujący osoby niepełnosprawne na turnusy rehabilitacyjne. Częścią składową niniejszego protokołu jest 16 załączników. Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod poz.3. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu, która powinna być poprzedzona złożeniem w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 5

6 Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Fundusz Wczasów Pracowniczych Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Mielnie ul. Kościuszki 6-8, 2. a/a. Szczecin, dnia lipca 2011 r. Jednostka kontrolowana : Kontrolujący: Międzyzdroje, dnia 2011 r. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 1. Informacja dotycząca restrukturyzacji FWP Sp. z o. o. 2. Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków Nr OD/32/0002/09 z dnia 6 lutego 2009 r. wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 3. Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Nr xxxxxxxx z dnia 9 września 2009 r. wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. 4. Odpis z Księgi Wieczystej KW Nr xxxxxx prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świnoujściu z dnia 12 grudnia 2003 r. 5. Wypis z KRS Nr xxxxxxx z dnia 4 kwietnia 2011 r. 6. Informacja dotycząca Ośrodka. 7. Decyzja z dnia 5 styczna 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim. 8. Decyzja z dnia 11 maja 2010 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim. 9. Protokoły kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dn. 8 czerwca 2010 r. xxxxxxxx oraz z dnia 14 lipca 2010 r. xxxxxxxxx 10. Jadłospis dzienny obowiązujący w Ośrodku w dniu kontroli tj. 8 czerwca 2011 r. 11. Oświadczenie dotyczące braku jadłospisów z ostatniego turnusu rehabilitacyjnego zorganizowanego w ww. Ośrodku. 12. Protokół kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dn. 11czerwca 2010 r. xxxxxxxxxxx 13. Protokoły kontroli sprawdzającej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim z dnia 3 lipca 2010 r. xxxxxxxxx oraz z dnia 25 sierpnia 2010 r. xxxxxxxxxxxx 14. Odpowiedź FWP Sp. z o. o. w Warszawie Oddziału w Międzyzdrojach do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamieniu Pomorskim (dot. zaleceń pokontrolnych). 15. Informacja dotycząca bazy zabiegowej w Ośrodku. 6

7 16. Oświadczenie dotyczące możliwości świadczenia zabiegów fizjoterapeutycznych w 2011 r. 7

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół

S-3.431.10.3.2013.MR-K. Protokół S-3.431.10.3.2013.MR-K Protokół z kontroli przeprowadzonej w Koszalińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym w Koszalinie, ul. Armii Krajowej 3a - organizatora turnusów rehabilitacyjnych, w których

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli:

P R O T O K Ó Ł. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do 16 czerwca 2014 r. Ustalenia kontroli: S-3.9514.11.3.2014.AW P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "JAZON" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Sułkowskiego 11, 78-100 Kołobrzeg. W dniu 16

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-13/09 Egz. nr 2 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-13/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej "IN - TEL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek W dniu 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Urzędu Marszałkowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE UCHWAŁA Nr 271/06 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Damis BT Bogdan Tomaszewski dla Centrum Wypoczynku i Rehabilitacji Damis w Krynicy o wpis do

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy Nr 1 w Szczecinie oraz filii Domu Klubie Pod Fontanną w Szczecinie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Nr

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, ul. Wąska 1, w dniach 01 02 i 04 grudnia 2014 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 2 PS-1.431.1.18.2011[LS JJ]

Egzemplarz Nr 2 PS-1.431.1.18.2011[LS JJ] PS-1.431.1.18.2011[LS JJ] Egzemplarz Nr 2 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach: 23 i od 25 do 30 listopada 2011 r. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie przeznaczonym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r.

CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI CZP.I.9612.39.8.2013 Kielce, dnia 19 grudnia 2013 r. Pan Leszek Orliński Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie Wystąpienie pokontrolne Stosownie do ust. 7 pkt. 2 Art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r.

Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 26, 27, 28 i 29 listopada 2013r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego oraz adres siedziby: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ. Organ zarządzający kontrolę: Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Rzeszowie GK-I.431.2.2.2015 PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim K-S-1.431.1.6.2015.ML PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 4-6 maja 2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaliszu Pomorskim Jednostka kontrolowana: Miejsko-Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI. Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. GN-II.431.5.2014.MB.MBa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI GN-II.431.5.2014.MB.MBa Egzemplarz nr 1 Szczecin, 20 października 2014 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres kontroli Nazwa i adres organu kontrolującego Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Rozwijanie aktywnych form integracji poprzez podniesienie kompetencji o charakterze społecznym związanych z realizacją projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie

Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3. Centrum Doradztwa Rolniczego. w Brwinowie Oddział w Krakowie 2014 Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków, wrzesień 2014 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W KRAKOWIE Dyrektor

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z E S P Ó Ł O P I E K I Z D R O W O T N E J W Ą G R O W I E C 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74 TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077 Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków

na świadczenie usług w zakresie przygotowywania i dostarczania posiłków Nr postępowania: ZP/1/2015 Trzebnica, dnia 19.01.2015r. ZAMAWIAJĄCY: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej ul. Prusicka 53-55 55-100 Trzebnica tel. 071 312 09 20 fax 071 312 14 98 www.szpital-trzebnica.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg)

Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) Katowice, dnia 1 grudnia 2014 r. BPK.574.1.2014.MKl Raport przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji Centrum Psychiatrii w Katowicach (wyciąg) 1. Wprowadzenie. Na podstawie artykułu 19

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo