Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/71/629/2014 Warszawa, dn. 28 stycznia 2014 r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedm iocie: usługę sprzątania i utrzymania czystości oraz pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej w SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Filii przy ul. Działdowskiej 1 znak postępowania RejZamPub/89/2013 W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi: PYTANIE 1: Proszę o udostępnienie na stronie regulaminów pracy i wynagrodzeń przejmowanych pracowników Regulamin Pracy SPDSK w Warszawie oraz Regulamin Wynagradzania SPDSK w Warszawie dostępne są: na stronie Intranetowej Szpitala w formacie pdf. w Dziale Spraw Pracowniczych udostępniany do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:05-15:05 PYTANIE 2: Jaki czas pracy obowiązuje przejmowanych pracowników? Obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin PYTANIE 3: Jaki okres rozliczeniowy czasu pracy obowiązuje przejmowanych pracowników? 1/30

2 Dwumiesięczny okres rozliczeniowy PYTANIE 4: Czy aktualnie prowadzone są jakiekolwiek sprawy sądowe przeciw zamawiającemu wniesione przez pracowników wskazanych do przejęcia? NIE PYTANIE 5: Jaki jest stan zaległych urlopów u przejmowanych pracowników? Stan zaległych urlopów do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 6: Ilu osobom i w jakich kwotach przysługuje prawo do nagród jubileuszowych. Proszę o podanie wysokości i daty udzielenia nagrody? Nagrody jubileuszowe przysługują w wysokości określonej w art. 62 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty nagród jubileuszowych wraz z określeniem wysokości nagrody w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 7: Proszę o podanie stażu pracy przejmowanych pracowników. Staż pracy pracowników do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 8: Czy przejmowanym pracownikom przysługują dodatki stażowe? Dodatki stażowe przysługują w wysokości określonej w art. 65 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Wysokość dodatku stażowego w do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 9: 2/30

3 Czy któryś z przejmowanych pracowników w trakcie trwania kontraktu nabierze prawo do odprawy emerytalnej? Proszę o podanie wartości i terminu udzielenia. Odprawy emerytalne przysługują w wysokości określonej w art. 63 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty odpraw emerytalnych w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 10: Czy któryś z przejmowanych pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności? Jeśli tak to jaki? Wśród pracowników wskazanych do przejęcia jeden pracownik posiada orzeczony lekki stopień niepełnosprawności do 23/05/2014 r. PYTANIE 11: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia lub innych wypłat dodatkowych? nie dotyczy PYTANIE 12: Proszę o podanie jakie składniki wynagrodzenia wpływają na całość wypłaty dla pracownika? Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie ( 12) pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują następujące dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą: dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i dni wolne od pracy; dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatek stażowy; dodatek funkcyjny (jeśli dotyczy) stały miesięczny dodatek kwotowy (jeśli dotyczy) PYTANIE 13: Czy któryś z przejmowanych pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zasiłku chorobowym, urlopie macierzyński, urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym? Wśród pracowników wskazanych do przejęcia trzech przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni). PYTANIE 14: 3/30

4 Czy przejmowanym pracownikom wypowiedziano umowy? nie dotyczy PYTANIE 15: Czy przejmowani pracownicy nabywają prawo do wzrostu wynagrodzeń wynikających z zawartych porozumień. nie dotyczy PYTANIE 16: Czy zamawiający przekaże środki z ZFŚS? TAK PYTANIE 17: Czy po zakończeniu czasu trwania umowy Zamawiający przyjmie ponownie pracowników czy przejdą oni do kolejnego Wykonawcy? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 18: Czy przejmowani pracownicy posiadają: 1. aktualne nadania lekarskie wymagana w ZOZ- ach w tym badania dopuszczające personel do kontaktu z żywnością, 2. ważne książeczki Sanepidu 3. zaświadczenia o szczepieniach przeciw WZW B 4. Uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 2 m 5. Uprawnienia do obsługi autoklawów Pracownicy wskazani do przejęcia posiadają: 1. aktualne badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykaz imienny pracowników wraz z określeniem daty ważności badań lekarskich zostanie przygotowana i przekazana do wglądu po podpisaniu umowy 2. książeczki Sanepidu Załącznik nr 1 do udzielonych odpowiedzi. 3. Informacja o szczepieniu przeciw WZW B Załącznik nr 1 do udzielonych odpowiedzi. 4. Pracownicy wskazani do przejęcia nie posiadają uprawnień do pracy na wysokości powyżej 2 metrów. 5. Trzy osoby posiadają uprawnienia do obsługi autoklawów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do obsługi autoklawów są aktualnie przyznawane bezterminowo. PYTANIE 19: 4/30

5 Kto dostarcza ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, mydło w płynie? Zamawiający czy Wykonawca? Zamawiający PYTANIE 20: Zamawiający wymaga branżowego certyfikatu utrzymania czystości. Jaki dokument zamawiający ma na myśli? Zamawiający w ramach branżowego certyfikatu dopuszcza dokument ISO 9001 PYTANIE 21: Czy zamawiający w ramach branżowego certyfikatu utrzymania czystości dopuści dokument ISO 9001? TAK PYTANIE 22: Zamawiający w SIWZ podaje, że wykona szkolenia sam na koszt wykonawcy. Prosimy o podanie ceny poniższych szkoleń? a) Szkolenie w zakresie transportu wyrobów medycznych, krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych b) Szkolenie prowadzone przez dietetyków szpitala z procedur GHP, GMP, HACCP c) Szkolenie z wykonania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta Ceny szkoleń: a) Transport wyrobów medycznych koszt od jednej osoby 10,00 netto b) Transport krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych- koszt od jednej osoby 10,00 netto c) GHP, GMP,HACCP- koszt od jednej osoby 30,00 netto d) Zastosowania przymusu bezpośredniego- koszt od jednej osoby 30,00 ( zakres szkolenia obejmuje zasady postępowania w razie konieczności pomocy personelowi medycznemu podczas stosowania przymusu bezpośredniego). PYTANIE 23: Jakie urządzenia techniczne będą obsługiwali pracownicy wykonujący czynności pomocnicze w obszarze żywienia pacjentów? a) Zmywarka do naczyń (zakres temperatury do 90 stopni) b) Kuchenka mikrofalowa c) Czajnik elektryczny d) Płyta grzewcza e) Urządzenia chłodnicze (lodówka, zamrażarka) f) Urządzenia kuchenne (blendery kielichowe) 5/30

6 PYTANIE 24: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk? Zamawiający czy Wykonawca? Zamawiający PYTANIE 25: Czy Zamawiający stawia wymagania dotyczące harmonogramu pracy i ilości personelu w określonych godzinach pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki? Zamawiający wymaga określonej dobowej obsady w wyznaczonych obszarach działania wg załączonej tabeli (załącznik 2 i 3 do udzielonych odpowiedzi). W pozostałych obszarach Zamawiający wymaga realizacji zadań określonych w SIWZ bez określenia obsady dobowej. PYTANIE 26: Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia niezbędne do świadczenia usługi np.: biuro dla kierownika, magazyn sprzętu? Jeśli tak to czy będzie to odpłatnie czy nie odpłatanie? Proszę o podanie kwoty? Zamawiający udostępni pomieszczenia niezbędne do świadczenia usługi w obydwu lokalizacjach. Przydzieloną powierzchnię Wykonawca może zagospodarować na czas wykonywania umowy zgodnie z własnymi potrzebami. Proponujemy rozliczenie ryczałtowe miesięczne w wysokości 500,00 pln. PYTANIE 27: Czy Zamawiający udostępni szatnie wraz z szafkami dla pracowników świadczących usługę, jeśli tak to na jakich zasadach? Zamawiający udostępni powierzchnię z szafkami pracowniczymi na czas trwania umowy do dyspozycji wykonawcy w: a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej sztuk szafek małych BHP, 8 Szafek dużych BHP b) lokalizacji przy ul. Działdowskiej1-20 sztuk szafek małych BHP Proponujemy zryczałtowana opłatę miesięczną w wysokości 5 pln za szafkę dużą i 2 pln za szafkę małą. Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu PYTANIE 28: Prosimy o informację czy do oferty należy dołączyć także procedury dotyczące: a) Transportu wewnątrzszpitalnego. b) Czynności pomocniczych w obszarze żywienia pacjentów c) Czynności pomocniczych w obszarze udzielanych świadczeń medycznych d) Sprzątania i dezynfekcji dla pomieszczeń opisanych w Załączniku nr 3 i 4 do OPZ? Ad A) Nie 6/30

7 Ad B) Nie Ad C) Nie Ad D) Do oferty należy dołączyć procedury wykazane przez zamawiającego w OPZ. PYTANIE 29: Czy istnieje możliwość zainstalowania u Zamawiającego pralki i suszarki do mopów i ścierek? NIE PYTANIE 30: Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowe należy dołączyć plan higieny zawierający wszystkie czynności wymienione w SIWZ wraz z przypisaniem dla każdej czynności: częstotliwości, środków oraz sprzętu Nie ma takiego wymogu PYTANIE 31: Zamawiający w załączniku nr 23 do OPZ na str3 zamieścił metody stosowania poszczególnych preparatów, wśród których wymienił m.in. Mikrozid Sensitive. Jednak Zamawiający nie wymienił preparatów typu Mirkozid Sensitive w tabelach Wykaz preparatów dezynfekcyjnych do stosowania SPDSK w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający. Tak, preparat Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający PYTANIE 32: Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia? TAK PYTANIE 33: Czy do obowiązków Wykonawcy należy doczyszczanie oraz konserwacja podłóg znajdujących się u Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania: a) Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego podlegają konserwacji? b) Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać doczyszczanie oraz konserwację podłóg? c) Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? d) Kto zapewnia preparaty do doczyszczania i konserwacji podłóg? e) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. f) Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg niedrewnianych należy stosować preparat antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. g) Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego typu podłóg posiadające stosowne dopuszczenia w tym zakresie. 7/30

8 Ad A) Na obiektach SPDSK występują podłogi: Wykładzina Tarket, Płytki terakotowe i gresowe, Drewniane, Wykładzina dywanowa, Nie stosuje się nanoszenia warstwy polimerowej na żadnej z powierzchni.. Ad. B) Sprzątanie generalne w obszarze medycznym odbywa się raz w roku. Podłogi są utrzymywane w stałej czystości w związku z czym nie ulegają zapuszczeniu Ad. C) Tak, Na salach operacyjnych. Ad. D) Preparaty do bieżącego utrzymania czystości zapewnia Zamawiający Ad. E) Są to preparaty: a) dla strefy medycznej REINIGUNGSADDITIVE, b) dla strefy niemedycznej Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelków sciennych, parapetów, mebli kuchennych itp. Składający się m.in. z alkoholi C %, alkilobenzenosulfonianu sodu 0,5-2%, etoksylowanych alkoholi C11-13 tłuszczowych 1-2%, glutaralu0,025%,równoważny z Floor firmy Gold Drop Ad. F) Tak. Ad. G) Tak, stosowane preparaty posiadają stosowne dopuszczenia do konserwacji podłóg przewodzących. PYTANIE 34: Zamawiający w załączniku nr 24 do OPZ zamieścił szacunkowe ilości miesięcznego zużycia preparatów myjących w SPDSK w Warszawie. Wśród wymienionych preparatów brak preparatu do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych. a) Kto zapewnia preparat do mycia powierzchni ponadpodłogowych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu. c) Czy Zamawiający ma zamiar do mycia powierzchni ponadpodłogowych stosować preparat z pozycji 1 załącznika nr 24 do OPZ Ad. A) Zamawiający zapewnia preparat do mycia powierzchni ponadpodłogowych Ad. B) Są to preparaty: a) dla strefy medycznej Reinigunsadditive, b) dla strefy niemedycznej Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelków sciennych, parapetów, mebli kuchennych itp. Składający się m.in. z alkoholi C %, alkilobenzenosulfonianu sodu 0,5-2%, etoksylowanych alkoholi C11-13 tłuszczowych 1-2%, glutaralu0,025%,równoważny z Floor firmy Gold Drop Ad. C) Tak PYTANIE 35: Zamawiający w załączniku nr 16 do OPZ sprzątanie pomieszczeń administracyjnych obszar niemedyczny zapisał: wykładziny dywanowe - plamy i trwałe zanieczyszczenia czyszczenia na bieżąco profesjonalnych sprzętem i preparatem. a) Kto zapewnia preparaty do prania wykładzin podłogowych? 8/30

9 b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. Zamawiający nie zapewnia preparatów do czyszczenia wykładzin PYTANIE 36: Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz preparatów dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, wynikających z zakresu czynności dla poszczególnych grup pomieszczeń? Tak PYTANIE 37: W przypadku konieczności załączenia planu higieny do oferty przetargowej prosimy o podanie nazw handlowych dla preparatów wymienionych w załączniku nr 24 do OPZ Szacunkowe ilości miesięcznego zużycia preparatów myjących w SPDSK w Warszawie. Zamawiający podał bowiem jedynie nazwy producentów preparatów. Nie ma konieczności załączania planu higieny do ofert przetargowej. PYTANIE 38: Prosimy o potwierdzenie, iż do inaktywacji materiału biologicznego należy stosować preparat chlorowy. Tak, do inaktywacji materiału biologicznego należy również stosować preparat chlorowy. PYTANIE 39: Zamawiający w zakresach czynności dla poszczególnych grup pomieszczeń wymienia czynność mycia/dezynfekcji przeszkleń i innych powierzchni szklanych. ponieważ w załączniku nr 24 do OPZ brak jest preparatu przeznaczonego do mycia wszelkich powierzchni szklanych prosimy o odpowiedź: a) Kto zapewnia preparat do mycia powierzchni szklanych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu Ad. A) Zamawiający Ad. B) Płyn do mycia okien Ajax lub podobny PYTANIE 40: Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak: a) Kto zapewnia preparat do dezynfekcji promienników lamp baktriobójczych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu. Nie należy. PYTANIE 41: 9/30

10 Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego preparatami z załącznika nr 23 do OPZ str 1 i 2? Zgodnie z zapisami w OPZ, w przypadku narzędzi chirurgicznych pomoc w czynnościach PYTANIE 42: Kto zapewnia piasek i substancje rozpuszczające lód i śnieg? Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu rozpuszczającego śniegi lód. Zamawiający zapewnia piasek i substancje rozpuszczające lód i śnieg. Nazwa stosowanej mieszanki -mieszanka piaskowo solna z 30 % zawartością soli firmy REMONDIS oraz Sól drogowa firmy Remondis PYTANIE 43: Kto zapewnia: a) wózki do transportu posiłków, b) wózki do transportu wyrobów medycznych i leków, c) pojemniki do transportu krwi i jej preparatów, d) pojemniki do transportu materiałów biologicznych do laboratorium, e) wózki do transportu czystej bielizny, f) wózki do transportu materiałów z magazynów i różnego rodzaju sprzętu, g) pojemniki do transportu materiałów i narzędzi chirurgicznych do i po sterylizacji? a) Wózki do transportu posiłków zapewnia Zamawiający b) Wózki do transportu leków zapewnia Zamawiający c) Pojemniki do transportu krwi i jej preparatów zapewnia Zamawiający d) Pojemniki do transportu materiałów biologicznych do laboratorium zapewnia Zamawiający e) Wózki do transportu czystej bielizny zapewnia Zamawiający f) Wózki do transportu materiałów z magazynów i różnego rodzaju sprzętu zapewnia Zamawiający g) Pojemniki do transportu materiałów i narzędzi chirurgicznych do i po sterylizacji zapewnia Zamawiający PYTANIE 44: Kto zapewnia ręczniki papierowe oraz papier toaletowy? Zamawiający PYTANIE 45: Zwracamy się z prośbą o modyfikację 17 ust. 1 Umowy poprzez dodanie zapisu, umożliwiającego wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę także z innych powodów niż nieuregulowane należności i rażące naruszenia postanowień umowy, o następującej treści: 10/30

11 Wykonawcy przysługuje także prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zamawiający nie zgadza się na dodanie ww. zapisu PYTANIE 46: Prosimy o podanie zakresu czynności (powierzchnie, czynności i częstotliwości) dla następujących pomieszczeń wymienionych w zał. nr 1 do OPZ: a) gabinety lekarskie i pielęgniarskie, b) kuchenki oddziałowe i pomieszczenie dystrybucji posiłków, c) Pracownia holterowska i prób wysiłkowych, audiologii, d) Gabinety rehabilitacji e) Pracownia Tomografii komputerowej, f) gabinety opatrunkowe w Poliklinice i Izbie Przyjęć, w Oddziale Chirurgii i kardiochirurgii, g) Pracownie urodynamiki, h) sale dializacyjne, i) sala ambulatoryjna w Oddziale otolaryngologii, j) pomieszczenia gospodarcze, k) punkt przyjęcia brudnej bielizny, l) pomieszczenia na odpady zakaźne, m) Kaplice, sale konferencyjne, magazyny, pomieszczenia dydaktyczne, szatnie personelu i studenckie i inne pomieszczenia gospodarcze poza oddziałami. Zakresy i częstotliwości czynności są przedstawione w załącznikach 1-18 do Opisu Przedmiotu Zamówienia PYTANIE 47: Prosimy potwierdzenie, iż pomieszczenia wymienione w zał. nr 17 do OPZ (poczekalnie, klatki schodowe i ciągi komunikacyjne) należą do obszaru administracyjnego (niemedycznego) Tak, jest to obszar administracyjny, niemedyczny PYTANIE 48: Prosimy potwierdzenie, iż pomieszczenia wymienione w zał. nr 19 do OPZ (pomieszczenia techniczne, warsztat, korytarz i sanitariaty, serwerownia, Magazyn Działu Zaopatrzenia, wentylatornia) należą do obszaru administracyjnego (niemedycznego). Tak, jest to obszar administracyjny, niemedyczny PYTANIE 49: Zamawiający w załączniku nr 18 do OPZ wymienia czynność: pranie wertikali, czyszczenie rolet, czyszczenie mechaniczne tapicerki. 11/30

12 a) Kto zapewnia preparaty do prania wykładzin podłogowych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. Zamawiający nie zapewnia preparatów do prania wykładzin podłogowych PYTANIE 50: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.). SPDSK w Warszawie nie posiada zaległości z tytułu stosunku pracy wobec pracowników wskazanych do przejęcia z tytułu nagród jubileuszowych, wynagrodzeń, należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w dni wolne, dyżurów. PYTANIE 51: Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23 kp powstałe przed dniem przekazania? Zgodnie z art Kodeksu Pracy. PYTANIE 52: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. Wśród pracowników wskazanych do przejęcia trzech przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni) stan na dzień udzielenia odpowiedzi PYTANIE 53: Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Pracownicy wskazani do przejęcia nie są objęci układem zbiorowym pracy PYTANIE 54: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? 12/30

13 Nie istnieje odrębne porozumienie, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagradzania. PYTANIE 55: Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy? Pracownicy wskazani do przejęcia nie są objęci gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogłyby uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy. PYTANIE 56: Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie? Pracownicy są objęci ZFŚS. Regulamin ZFŚS do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24. PYTANIE 57: Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje po podpisaniu umowy. PYTANIE 58: Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika. Szczegółowe informacje do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 59: Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości? Odprawy emerytalne przysługują w wysokości określonej w art. 63 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty odpraw emerytalnych w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). 13/30

14 PYTANIE 60: Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób? 18 osób znajduje się (bądź będzie w 2014 roku) w okresie chronionym w związku z ochroną przedemerytalną zgodnie z Kodeksem Pracy PYTANIE 61: Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Nagrody jubileuszowe przysługują w wysokości określonej w art. 62 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty nagród jubileuszowych wraz z określeniem wysokości nagrody do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 62: Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Stan zaległych urlopów do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 63: Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Ilość godzin świątecznych podlega rozliczeniu po zrealizowanym harmonogramie czasu pracy. Godziny nadliczbowe podlegają rozliczeniu po zrealizowanym harmonogramie czasu pracy i mogą wynikać np. z absencji. PYTANIE 64: Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu. Związki zawodowe działające w SPDSK w Warszawie: 1. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia SPDSK 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Organizacja Zakładowa przy SPDSK w Warszawie 3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Med. Elektroradiologii 4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Organizacja Terenowa w SPDSK 14/30

15 5. Zakładowa Organizacja Związkowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Przy SPDSK PYTANIE 65: Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach, w których Zamawiający wymaga dezynfekcji preparatem o spektrum B, Tbc, F, V należy stosować preparat Incidin Active. Na zlecenie Zamawiającego preparat Incidin Active będzie stosowany w obszarach przez niego wskazanych PYTANIE 66: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty dezynfekcyjne wymienione w załączniku nr 23 do OPZ są wystarczające do wykonania całości zamówienia. TAK PYTANIE 67: Zamawiający w załączniku nr 23 do OPZ na str3 zamieścił metody stosowania poszczególnych preparatów, wśród których wymienił m.in. Mikrozid Sensitive. Jednak Zamawiający nie wymienił preparatów typu Mirkozid Sensitive w tabelach Wykaz preparatów dezynfekcyjnych do stosowania SPDSK w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający Tak. Preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiajacy PYTANIE 68: Czy istnieje możliwość zamontowania w pomieszczeniach Zamawiającego pralnico-suszarki do prania mopów i ścierek? NIE PYTANIE 69: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazynowe do przechowywania wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi? Jeśli tak to na jakich warunkach? Tak, Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazynowe do przechowywania wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi. Proponujemy wynajęcie na warunkach miesięcznej zryczałtowanej opłaty w wysokości 500,00 pln Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu. PYTANIE 70: Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak to na jakich warunkach? Zamawiający udostępni na czas trwania umowy szafki pracownicze BHP w: 15/30

16 a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 24 w ilości 8 sztuk szafek dużych i 36 szafek małych b) lokalizacji przy ul. Dziadowskiej 1 w ilości 20 sztuk szafek małych. Proponujemy zryczałtowana opłatę miesięczną w wysokości 5pln za szafkę dużą i 2 pln za szafkę małą. Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu PYTANIE 71: Zamawiający wymaga od Wykonawcy procedur w oparciu, o które pracownicy Wykonawcy będą wykonywali usługę (punkt 2.7. w SIWZ). Czy procedury mają być dołączone do oferty czy dopiero przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą? Tak, zgodnie z zapisami OPZ PYTANIE 72: Kto zapewnia skrzynki na sól i piasek? Zamawiający PYTANIE 73: Prosimy o podanie kosztów szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie transportu wyrobów medycznych, krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych? Cena szkoleń: a) Transport wyrobów medycznych koszt od jednej osoby 10,00 netto b) Transport krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych- koszt od jednej osoby 10,00 netto PYTANIE 74: Prosimy o podanie kosztów szkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu żywienia pacjenta zgodnie z obowiązującymi w SPDSK procedurami GHP, GMP oraz HACCP? GHP, GMP,HACCP- koszt od jednej osoby 30,00 netto PYTANIE 75: Prosimy o podanie kosztu badań w szpitalnej pracowni mikrobiologicznej, pobranych przez Zamawiającego posiewów środowiskowych podczas audytów, oraz podanie przewidywanej ilości takich badań. Ilość i koszt badań uzależnione będą od jakości świadczonych przez Wykonawcę usług. Koszt posiewów mikrobiologicznych od 18,00 pln do 200,00 pln w zależności od konieczności opracowania drobnoustroju PYTANIE 76: Kto ponosi koszt wywożenia liści, trawy oraz śniegu? 16/30

17 Koszt wywozu liści oraz trawy ponosi Zleceniodawca, koszt wywozu śniegu ponosi Zleceniobiorca PYTANIE 77: Po czyjej stronie leży mycie okien? Jeśli po stronie Wykonawcy, to prosimy o podanie ich metrażu, czy jest to mycie jedno czy dwu stronne, jak często oraz czy są okna wymagające mycia alpinistycznego? Mycie okien leży po stronie Wykonawcy, ogólna powierzchnia okien w obydwu lokalizacjach i zasady mycia zamieszczone są w załączniku nr 3 do SIWZ. Okna nie wymagają mycia alpinistycznego PYTANIE 78: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w załączniku nr 23 zawarł informacyjnie wykaz preparatów dezynfekcyjnych obecnie stosujących w placówce. TAK PYTANIE 79: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zaopatrywał firmę wykonującą usługę sprzątania i utrzymania czystości w preparaty tylko do dezynfekcji powierzchni zawarte w załączniku nr 23 i firma ta będzie pracowała tylko na tych preparatach. Tak na czas trwania umowy z firmą dostarczającą preparaty PYTANIE 80: Prosimy o potwierdzenie że po stronie Zamawiającego leży zakup: mydła do rąk, papieru toaletowego ręczników do rąk TAK, po stronie Zamawiającego leży zakup ww. artykułów. PYTANIE 81: Czy i ile szpital posiada myjko-dezynfekatorów? Zamawiający nie posiada myjko-dezynfekatorów PYTANIE 82: Po czyjej stronie jest koszt ew. napraw i serwisowania myjko-dezynfektorów? Zamawiający nie posiada myjko-dezynfekatorów PYTANIE 83: 17/30

18 Prosimy o podanie metrażu okien do mycia metodą alpinistyczną? Szpital nie posiada okien które wymagają mycia metoda alpinistyczną PYTANIE 84: Jak Zamawiający będzie rozliczał media w pomieszczeniach przeznaczonych dla Wykonawcy? Proponujemy rozliczenie mediów w formie zryczałtowanej opłaty miesięcznej ujętej w ryczałcie za wynajem pomieszczeń dla pracowników. W obydwu lokalizacjach ryczałt miesięczny 500 pln PYTANIE 85: Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia dla przyszłego Wykonawcy Jeśli tak to, na jakich zasadach? Zamawiający nie może udzielić informacji na powyższe pytanie, gdyż jest nieprecyzyjne. Zamawiający nie wie jakie pomieszczenia Pytający miał na myśli PYTANIE 86: Czy Zamawiający udostępni szafki do ubrań dla Przyszłych pracowników wykonujących usługę? Zamawiający udostępni szafki do ubrań dla przyszłych pracowników: a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 24 w ilości 8 dużych szafek BHP, 36 małych szafek BHP, 3 szafy meblowe. b) lokalizacji przy ul. Działdowskiej1 w ilości 20 sztuk BHP I szafa meblowa PYTANIE 87: Proszę o określenie, kto pierze firanki - Zamawiający czy Wykonawca Zamawiający PYTANIE 88: Jakich wózków do transportu od przyszłego wykonawcy wymaga Zamawiający? Wózków spełniających wymagania odnośnie transportu wewnętrznego odpadów medycznych i brudnej pościeli- zamykane, aluminiowo-kwasowe PYTANIE 89: Prosimy o przekazanie obowiązującej u Zamawiającego instrukcji postępowania z odpadami, Procedura postępowania z odpadami medycznymi jest udostępniona w dokumentacji przetargowej PYTANIE 90: 18/30

19 Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji wózków do transportu? W lokalizacji Dziadowska 1 dysponuje W lokalizacji Marszałkowska dotychczasowe rozwiązanie w tym zakresie dopuszczone jest przez Stosowne Służby Sanitarne PYTANIE 91: Czy stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych do przekazania Wykonawcy do użytkowania tj. szatnie dla pracowników (damska, męska), pomieszczenie na magazyn środków, biuro, pralnię spełniają wymogi Sanepidu? Sanepid przy bieżących kontrolach nie wnosił uwag uniemożliwiających zgodne z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń które mają być przekazane Wykonawcy PYTANIE 92: Prosimy o określenie czy przejmowani pracownicy pracują w systemie 8 godzin /dziennie czy 7, 35/dziennie Obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin PYTANIE 93: Prosimy o doprecyzowanie wymaganej obsady na Bloku Operacyjnym. czy to ma być 7 dni w tygodniu czy 5 dni, oraz w jakich godzinach powinny być obsadzone, Bloki Operacyjne Niezbędne wymagania etatowe dotyczące m.in. Bloków operacyjnych w obydwu lokalizacjach przedstawia Załącznik nr 2 i 3 do udzielonych odpowiedzi PYTANIE 94: Czy Zamawiający wymaga organizacji na poszczególne oddziały? (ilościowe/godzinowe) Tak, specjalista ds. utrzymania czystości i higieny w SPDSK w każdej lokalizacji powinien rano do godz.7.15 otrzymać ilościową organizację pracy na poszczególnych oddziałach PYTANIE 95: Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, ZUS pracodawcy, średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty 19/30

20 Dane do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 96: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 97: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu czy przekaże ich kolejnemu wykonawcy? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 98: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia? Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 99: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty, Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 100: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.), Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 101: 20/30

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o Gdańsk, ul. Polanki 119 Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015. Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Gdańsk, dnia 10.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WSS/KG/1067 /DZP/ 438 / 11 Tychy, dn. 04.04.2011r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na kompleksową

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r.

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

miesiąc ilość posiłków ilość dni /średnio/

miesiąc ilość posiłków ilość dni /średnio/ Znak: DIN-ZP.271.1.20.2013 Podegrodzie, dn. 09.12.2013 r. Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. Przygotowanie, dostarczanie i podawanie posiłków dla osób uprawnionych na terenie Gminy Podegrodzie wraz z

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1. im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1. im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@pum.edu.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie

Centrum Medyczne w Łańcucie Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Znak sprawy: SZP/380/41/2011 Łańcut, dnia 14.12.2011r. Uczestnicy postępowania przetagowego

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP 28/ 248/12 Kraków, dnia 4 września 2012 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług całodobowego dozoru Szpitala (ZP 28/2012) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI Kraków, Al. Modrzewiowa 22 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl

Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku sp. z o.o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl Nr sprawy: SZP-022/DZ/410/2015 Gdańsk, dnia 07.09.2015r WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania:

Informujemy, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr Alojzego Pawelca ul. Bracka 13 44-300 Wodzisław Śląski Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu Usługa kompleksowego żywienia pacjentów wraz z dzierżawą pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 24 lipca 2012 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia Oświęcim.

Oświęcim, dnia 24 lipca 2012 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia Oświęcim. Oświęcim, dnia 24 lipca 2012 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania nr 14/Gosp/2012 na usługę kompleksowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI SPZOZ/P.N./12/2015 Tomaszów Lubelski dnia 2015.12.07 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI Dotyczy: Postępowania przetargowego na: Usługa kompleksowego żywienia pacjentów i personelu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego?

Pytanie nr 4 Jakiego rodzaju, jakiego producenta dozowniki na mydło w płynie/ preparat do częstego mycia rąk występują u Zamawiającego? Nr sprawy-17/pn/16 Gliwice, dn. 27.04.2016r. WYJAŚNIENIA DO SIWZ Zamawiający, Gliwickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu p/t Usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: DZP 380 16/2015 Pytania i odpowiedzi

Znak sprawy: DZP 380 16/2015 Pytania i odpowiedzi Znak sprawy: DZP 380 16/2015 Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonywanie usług kompleksowego sprzątania

Bardziej szczegółowo

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. EAT-MM-3402/06/13 Rzeszów, 11.03.2013r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

Bardziej szczegółowo

OS/ZP/53/09/P6 Szczecin r.

OS/ZP/53/09/P6 Szczecin r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@med.pam.szczecin.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, 16.08.2013 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013

Bardziej szczegółowo

Uczestnik 1. Uczestnik 2

Uczestnik 1. Uczestnik 2 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 Suwałki,

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/74/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

ZOZ/NZP/74/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/74/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 18 października 2013r., Zamawiający uzupełnia je w następującym zakresie:

Zgodnie z odpowiedziami z dnia 18 października 2013r., Zamawiający uzupełnia je w następującym zakresie: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Dział Zamówień Publicznych tel. : 0618691651, 0618691756, 0618691759 tel./fax : 0618691847 www.spsk2.pldzp@spsk2.pl

Bardziej szczegółowo

WSzSL/FKZ/072-499/13 Legnica, 19-09-2013 r.

WSzSL/FKZ/072-499/13 Legnica, 19-09-2013 r. WSzSL/FKZ/072-499/13 Legnica, 19-09-2013 r. Dotyczy POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI ORAZ INNYCH USŁUG DLA WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Lublin, dn. 21.03.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania, utrzymania i ochrony szatni pracowniczych, transportu wewnętrznego, sortowni bielizny, usługi opiekuńczo pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia

Wszyscy uczestnicy postępowania. Wyjaśnienia Lubaczów, 01.10.2014 Wszyscy uczestnicy postępowania Wyjaśnienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków na bazie przyjętych w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

Wszyscy zainteresowani

Wszyscy zainteresowani Bystra, dn18.06.2013 r. Nr sprawy: 21/EZP/380/ /EZP/380/NPE/1/2013 Wszyscy zainteresowani Dotyczy: postępowania przetargowego na świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości ci w obiektach Centrum

Bardziej szczegółowo

Katowice dnia 02.10.2012 r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Katowice dnia 02.10.2012 r. OG/328/2012 TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI OG/328/2012 Katowice dnia 02.10.2012 r. TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wg Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY

Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dodatek nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu...2007 roku w Radzyniu Podlaskim, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne OP-2310/.../2007 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Opolskie Centrum Rehabilitacji Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Pismo: PZP-225/16/2014/1 Korfantów dnia: 16.10.2014 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA

WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA WOJEWÓDZKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.szpital-brodnowski.waw.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/40/2013. Częstochowa, dnia 31.12.2013 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Oleśnica, dnia r. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ul. Armii Krajowej Oleśnica. - wszyscy wykonawcy

Oleśnica, dnia r. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ul. Armii Krajowej Oleśnica. - wszyscy wykonawcy Oleśnica, dnia 02.12.2015 r. Zamawiający: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica - wszyscy wykonawcy Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Przygotowywanie, dostarczanie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce

odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce odw-akademia Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2016r. w praktyce Kod szkolenia: 703516 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 02.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

L. dz. DZP/ 413/ 4796/ 2012 Warszawa, dn. 10 sierpnia 2012 r.

L. dz. DZP/ 413/ 4796/ 2012 Warszawa, dn. 10 sierpnia 2012 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

ZOZ/NZP/69/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

ZOZ/NZP/69/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r. Z e s p ó ł O p i e k i Z d r o w o t n e j w Bolesławcu Sekcja Zamówień Publicznych D z i e ń p o d n i u b l i ż e j p o t r z e b p a c j e n t a ZOZ/NZP/69/2016 Bolesławiec, dnia 1 kwietnia 2016r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A

R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A R E G U L A M I N W Y N A G R A D Z A N I A PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI zatrudnionych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzączowicach - 2-1 Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków Kraków, dnia 23.05.2013 roku DZPIZ.271.I.63/2013 Do uczestników postępowania

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace w praktyce

Kadry i płace w praktyce Kadry i płace w praktyce Kod szkolenia: 153115 Miejsce: Sopot, BEST WESTERN Villa Aqua Hotel Koszt szkolenia: 2550.00 zł Program Moduł kadrowy: 1. Nawiązywanie stosunku pracy i prowadzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu.

Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych przy ul. Kuźniczej 35 we Wrocławiu. załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.44.2015.JS OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Część nr 1) Zakres prac porządkowych wykonywanych w pomieszczeniach i na posesji wokół budynku Wydziału Nauk Biologicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI. ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa. tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50

CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI. ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa. tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50 Warszawa, dnia 6 lutego 2013 roku CENTRUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ZAMEK UJAZDOWSKI ul. Jazdów 2, 00 467 Warszawa tel. + 48 22 628 76 83, faks. + 48 22 628 95 50 NIP: 526 025 12 85, REGON: 000986159 www.csw.art.pl,

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA

Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Szkolenie: PŁACE i UBEZPIECZENIA Rozwój kompetencji: - analitycznych, - zarządczych, Szkolenie dla: pracowników działu kadr i płac: - początkujących, - ale także dla tych, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiający wymaga zagwarantowania stałości cen przez okres 12 miesięcy od podpisania umowy. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie Dział Zamówień Publicznych 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37 www.zakazny.pl fax: (22) 33 55 214 tel.: (22) 33 55 212, 214 NIP 527-21-53-938 REGON 000297945 DZP/ 156

Bardziej szczegółowo

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego

CEM.ZP.261.1/17. Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego CEM.ZP.261.1/17 Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w siedzibie Zamawiającego na terenie Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w budynku C3 w pomieszczeniach

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S )

Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2015/S ) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341101-2015:text:pl:html Polska-Nowa Sól: Usługi sprzątania 2015/S 188-341101 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147

IMPEL Cleaning Sp. z o. o. ul. Ślężna 118 53-111 Wrocław fax. /71/ 78-09-147 ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI w RZESZOWIE u l. K r a k o w s k a 1 6, 3 5-1 1 1 R Z E S Z Ó W t e l. 8 6-43- 3 1 2, s e k. / f a x 8 5-32- 770 e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk Nr sprawy: SP/ZP/03/2013 Odpowiedzi i wyjaśnienia dla Wykonawców związane z przetargiem nieograniczonym na usługę kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Szpitala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

www.totalexpert.edu.pl

www.totalexpert.edu.pl Od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy. 4 dniowy kurs personalny. Termin i miejsce szkolenia: 23 i 25 luty oraz 23 i 24 marca 2015r. (4 dni lub każdy dzień z osobna), godz. 10:00-15:00, Rybnik - centrum

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do siwz CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wykaz obiektów do wykonywania prac w zakresie utrzymania czystości i porządku w Miejskim Zakładzie Oczyszczania Sp. z o.o. w Zakładzie Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 w związku z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika

Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063. Nr.. 00-909 Warszawa. wg rozdzielnika Warszawa, dnia 06.02.2014 roku JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2063 Nr.. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: przetarg nieograniczony na usługę sprzątania powierzchni biurowych i powierzchni zewnętrznych w kompleksach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZARZĄD KRAJOWY Warszawa, 28.09.2015 r.. INFORMACJA PORÓWNAWCZA dot. zestawienia treści obecnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08-09-2015r.

Bardziej szczegółowo

1. Automatyzm zasad wprowadzania zmian.

1. Automatyzm zasad wprowadzania zmian. Nr sprawy: ZP/13/2016 Zegrze, 04.04.2016 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: sprzątanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO

ZAPRASZAMY TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: RZESZÓW WOJEWÓDZKI DOM KULTURY Ul. Stefana Okrzei 7 PROMOCJA!!! DO PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.01.2017 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ KADROWO - PŁACOWYCH 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Nr Sprawy ZP 18/2009 1.1. Świadczenie usług polegających na zapewnieniu codziennej i kompleksowej obsługi w zakresie żywienia

Bardziej szczegółowo

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-09/11 Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach przy ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór)

Załącznik nr 9. Umowa nr (wzór) Załącznik nr 9 Umowa nr (wzór) W dniu. r. roku pomiędzy: Teatrem Muzycznym Capitol, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014.

ZAPRASZAMY 990 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KRAKÓW DOM POLONII Rynek Główny 14 PROMOCJA!!! DO 05.09.2014. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 5.09.2014 UPOMINEK DLA KAśDEGO UCZESTNIKA KURS KADROWO PŁACOWY 4 spotkania (od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy, najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SIERADZU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ZATRUDNIONYCH W CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Wodzisław Śląski, 13.01.2011 r.

Wodzisław Śląski, 13.01.2011 r. Wodzisław Śląski, 13.01.2011 r. Dotyczy: zapytania do przetargu, znak nr 01/11/DAG/PN 1. Prosimy o podanie obecnej ceny osobodnia w wartościach netto i brutto? 2. Prosimy o podanie ilości osobodni w okresie

Bardziej szczegółowo

Ocena bloku operacyjnego

Ocena bloku operacyjnego Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena bloku operacyjnego 1. Kontrolę przeprowadzono w bloku operacyjnym (nazwa)... składającym się z następujących pomieszczeń: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 2. Kształt

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY

R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY - tekst jednolity regulaminu ( z uwzględnieniem aneksów nr 1-10) R E G U L A M I N WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY Na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 20.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 20.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 20.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na usługi żywienia (znak sprawy 22/16).

Przetarg nieograniczony na usługi żywienia (znak sprawy 22/16). Lublin, dn. 10.05.2016 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Przetarg nieograniczony na usługi żywienia (znak sprawy 22/16). Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo