Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY Warszawa Filia: Warszawa REGON: tel.: (0 22) (0 22) ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: Dział Zamówień Publicznych fax: (0 22) L. dz. DZP/71/629/2014 Warszawa, dn. 28 stycznia 2014 r. PT WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedm iocie: usługę sprzątania i utrzymania czystości oraz pozostałe usługi w zakresie opieki zdrowotnej w SPDSK w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 oraz w Filii przy ul. Działdowskiej 1 znak postępowania RejZamPub/89/2013 W związku z otrzymaniem od Wykonawcy zapytań dotyczących w/w postępowania Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 ze zm.), udziela następujących odpowiedzi: PYTANIE 1: Proszę o udostępnienie na stronie regulaminów pracy i wynagrodzeń przejmowanych pracowników Regulamin Pracy SPDSK w Warszawie oraz Regulamin Wynagradzania SPDSK w Warszawie dostępne są: na stronie Intranetowej Szpitala w formacie pdf. w Dziale Spraw Pracowniczych udostępniany do wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:05-15:05 PYTANIE 2: Jaki czas pracy obowiązuje przejmowanych pracowników? Obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin PYTANIE 3: Jaki okres rozliczeniowy czasu pracy obowiązuje przejmowanych pracowników? 1/30

2 Dwumiesięczny okres rozliczeniowy PYTANIE 4: Czy aktualnie prowadzone są jakiekolwiek sprawy sądowe przeciw zamawiającemu wniesione przez pracowników wskazanych do przejęcia? NIE PYTANIE 5: Jaki jest stan zaległych urlopów u przejmowanych pracowników? Stan zaległych urlopów do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 6: Ilu osobom i w jakich kwotach przysługuje prawo do nagród jubileuszowych. Proszę o podanie wysokości i daty udzielenia nagrody? Nagrody jubileuszowe przysługują w wysokości określonej w art. 62 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty nagród jubileuszowych wraz z określeniem wysokości nagrody w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 7: Proszę o podanie stażu pracy przejmowanych pracowników. Staż pracy pracowników do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 8: Czy przejmowanym pracownikom przysługują dodatki stażowe? Dodatki stażowe przysługują w wysokości określonej w art. 65 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Wysokość dodatku stażowego w do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 9: 2/30

3 Czy któryś z przejmowanych pracowników w trakcie trwania kontraktu nabierze prawo do odprawy emerytalnej? Proszę o podanie wartości i terminu udzielenia. Odprawy emerytalne przysługują w wysokości określonej w art. 63 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty odpraw emerytalnych w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 10: Czy któryś z przejmowanych pracowników posiada orzeczony stopień niepełnosprawności? Jeśli tak to jaki? Wśród pracowników wskazanych do przejęcia jeden pracownik posiada orzeczony lekki stopień niepełnosprawności do 23/05/2014 r. PYTANIE 11: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje prawo do dodatkowego rocznego wynagrodzenia lub innych wypłat dodatkowych? nie dotyczy PYTANIE 12: Proszę o podanie jakie składniki wynagrodzenia wpływają na całość wypłaty dla pracownika? Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie ( 12) pracownikowi oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługują następujące dodatkowe składniki wynagrodzenia i inne świadczenia związane z pracą: dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej i dni wolne od pracy; dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych; dodatek stażowy; dodatek funkcyjny (jeśli dotyczy) stały miesięczny dodatek kwotowy (jeśli dotyczy) PYTANIE 13: Czy któryś z przejmowanych pracowników przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, zasiłku chorobowym, urlopie macierzyński, urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym? Wśród pracowników wskazanych do przejęcia trzech przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni). PYTANIE 14: 3/30

4 Czy przejmowanym pracownikom wypowiedziano umowy? nie dotyczy PYTANIE 15: Czy przejmowani pracownicy nabywają prawo do wzrostu wynagrodzeń wynikających z zawartych porozumień. nie dotyczy PYTANIE 16: Czy zamawiający przekaże środki z ZFŚS? TAK PYTANIE 17: Czy po zakończeniu czasu trwania umowy Zamawiający przyjmie ponownie pracowników czy przejdą oni do kolejnego Wykonawcy? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 18: Czy przejmowani pracownicy posiadają: 1. aktualne nadania lekarskie wymagana w ZOZ- ach w tym badania dopuszczające personel do kontaktu z żywnością, 2. ważne książeczki Sanepidu 3. zaświadczenia o szczepieniach przeciw WZW B 4. Uprawnienia do pracy na wysokości powyżej 2 m 5. Uprawnienia do obsługi autoklawów Pracownicy wskazani do przejęcia posiadają: 1. aktualne badania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykaz imienny pracowników wraz z określeniem daty ważności badań lekarskich zostanie przygotowana i przekazana do wglądu po podpisaniu umowy 2. książeczki Sanepidu Załącznik nr 1 do udzielonych odpowiedzi. 3. Informacja o szczepieniu przeciw WZW B Załącznik nr 1 do udzielonych odpowiedzi. 4. Pracownicy wskazani do przejęcia nie posiadają uprawnień do pracy na wysokości powyżej 2 metrów. 5. Trzy osoby posiadają uprawnienia do obsługi autoklawów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do obsługi autoklawów są aktualnie przyznawane bezterminowo. PYTANIE 19: 4/30

5 Kto dostarcza ręczniki jednorazowe, papier toaletowy, mydło w płynie? Zamawiający czy Wykonawca? Zamawiający PYTANIE 20: Zamawiający wymaga branżowego certyfikatu utrzymania czystości. Jaki dokument zamawiający ma na myśli? Zamawiający w ramach branżowego certyfikatu dopuszcza dokument ISO 9001 PYTANIE 21: Czy zamawiający w ramach branżowego certyfikatu utrzymania czystości dopuści dokument ISO 9001? TAK PYTANIE 22: Zamawiający w SIWZ podaje, że wykona szkolenia sam na koszt wykonawcy. Prosimy o podanie ceny poniższych szkoleń? a) Szkolenie w zakresie transportu wyrobów medycznych, krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych b) Szkolenie prowadzone przez dietetyków szpitala z procedur GHP, GMP, HACCP c) Szkolenie z wykonania przymusu bezpośredniego wobec pacjenta Ceny szkoleń: a) Transport wyrobów medycznych koszt od jednej osoby 10,00 netto b) Transport krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych- koszt od jednej osoby 10,00 netto c) GHP, GMP,HACCP- koszt od jednej osoby 30,00 netto d) Zastosowania przymusu bezpośredniego- koszt od jednej osoby 30,00 ( zakres szkolenia obejmuje zasady postępowania w razie konieczności pomocy personelowi medycznemu podczas stosowania przymusu bezpośredniego). PYTANIE 23: Jakie urządzenia techniczne będą obsługiwali pracownicy wykonujący czynności pomocnicze w obszarze żywienia pacjentów? a) Zmywarka do naczyń (zakres temperatury do 90 stopni) b) Kuchenka mikrofalowa c) Czajnik elektryczny d) Płyta grzewcza e) Urządzenia chłodnicze (lodówka, zamrażarka) f) Urządzenia kuchenne (blendery kielichowe) 5/30

6 PYTANIE 24: Kto zapewnia preparaty do dezynfekcji rąk? Zamawiający czy Wykonawca? Zamawiający PYTANIE 25: Czy Zamawiający stawia wymagania dotyczące harmonogramu pracy i ilości personelu w określonych godzinach pracy w poszczególnych jednostkach organizacyjnych placówki? Zamawiający wymaga określonej dobowej obsady w wyznaczonych obszarach działania wg załączonej tabeli (załącznik 2 i 3 do udzielonych odpowiedzi). W pozostałych obszarach Zamawiający wymaga realizacji zadań określonych w SIWZ bez określenia obsady dobowej. PYTANIE 26: Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia niezbędne do świadczenia usługi np.: biuro dla kierownika, magazyn sprzętu? Jeśli tak to czy będzie to odpłatnie czy nie odpłatanie? Proszę o podanie kwoty? Zamawiający udostępni pomieszczenia niezbędne do świadczenia usługi w obydwu lokalizacjach. Przydzieloną powierzchnię Wykonawca może zagospodarować na czas wykonywania umowy zgodnie z własnymi potrzebami. Proponujemy rozliczenie ryczałtowe miesięczne w wysokości 500,00 pln. PYTANIE 27: Czy Zamawiający udostępni szatnie wraz z szafkami dla pracowników świadczących usługę, jeśli tak to na jakich zasadach? Zamawiający udostępni powierzchnię z szafkami pracowniczymi na czas trwania umowy do dyspozycji wykonawcy w: a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej sztuk szafek małych BHP, 8 Szafek dużych BHP b) lokalizacji przy ul. Działdowskiej1-20 sztuk szafek małych BHP Proponujemy zryczałtowana opłatę miesięczną w wysokości 5 pln za szafkę dużą i 2 pln za szafkę małą. Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu PYTANIE 28: Prosimy o informację czy do oferty należy dołączyć także procedury dotyczące: a) Transportu wewnątrzszpitalnego. b) Czynności pomocniczych w obszarze żywienia pacjentów c) Czynności pomocniczych w obszarze udzielanych świadczeń medycznych d) Sprzątania i dezynfekcji dla pomieszczeń opisanych w Załączniku nr 3 i 4 do OPZ? Ad A) Nie 6/30

7 Ad B) Nie Ad C) Nie Ad D) Do oferty należy dołączyć procedury wykazane przez zamawiającego w OPZ. PYTANIE 29: Czy istnieje możliwość zainstalowania u Zamawiającego pralki i suszarki do mopów i ścierek? NIE PYTANIE 30: Prosimy o potwierdzenie, iż do oferty przetargowe należy dołączyć plan higieny zawierający wszystkie czynności wymienione w SIWZ wraz z przypisaniem dla każdej czynności: częstotliwości, środków oraz sprzętu Nie ma takiego wymogu PYTANIE 31: Zamawiający w załączniku nr 23 do OPZ na str3 zamieścił metody stosowania poszczególnych preparatów, wśród których wymienił m.in. Mikrozid Sensitive. Jednak Zamawiający nie wymienił preparatów typu Mirkozid Sensitive w tabelach Wykaz preparatów dezynfekcyjnych do stosowania SPDSK w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający. Tak, preparat Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający PYTANIE 32: Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji zamówienia? TAK PYTANIE 33: Czy do obowiązków Wykonawcy należy doczyszczanie oraz konserwacja podłóg znajdujących się u Zamawiającego? Jeśli tak, prosimy o odpowiedzi na następujące pytania: a) Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego podlegają konserwacji? b) Z jaką częstotliwością należy przeprowadzać doczyszczanie oraz konserwację podłóg? c) Czy u Zamawiającego występują podłogi przewodzące ładunki elektrostatyczne? d) Kto zapewnia preparaty do doczyszczania i konserwacji podłóg? e) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. f) Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg niedrewnianych należy stosować preparat antypoślizgowe i odporne na dezynfekcję. g) Prosimy o potwierdzenie, iż do konserwacji podłóg przewodzących należy stosować profesjonalne preparaty przeznaczone do tego typu podłóg posiadające stosowne dopuszczenia w tym zakresie. 7/30

8 Ad A) Na obiektach SPDSK występują podłogi: Wykładzina Tarket, Płytki terakotowe i gresowe, Drewniane, Wykładzina dywanowa, Nie stosuje się nanoszenia warstwy polimerowej na żadnej z powierzchni.. Ad. B) Sprzątanie generalne w obszarze medycznym odbywa się raz w roku. Podłogi są utrzymywane w stałej czystości w związku z czym nie ulegają zapuszczeniu Ad. C) Tak, Na salach operacyjnych. Ad. D) Preparaty do bieżącego utrzymania czystości zapewnia Zamawiający Ad. E) Są to preparaty: a) dla strefy medycznej REINIGUNGSADDITIVE, b) dla strefy niemedycznej Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelków sciennych, parapetów, mebli kuchennych itp. Składający się m.in. z alkoholi C %, alkilobenzenosulfonianu sodu 0,5-2%, etoksylowanych alkoholi C11-13 tłuszczowych 1-2%, glutaralu0,025%,równoważny z Floor firmy Gold Drop Ad. F) Tak. Ad. G) Tak, stosowane preparaty posiadają stosowne dopuszczenia do konserwacji podłóg przewodzących. PYTANIE 34: Zamawiający w załączniku nr 24 do OPZ zamieścił szacunkowe ilości miesięcznego zużycia preparatów myjących w SPDSK w Warszawie. Wśród wymienionych preparatów brak preparatu do mycia wszelkich wodoodpornych powierzchni ponadpodłogowych. a) Kto zapewnia preparat do mycia powierzchni ponadpodłogowych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu. c) Czy Zamawiający ma zamiar do mycia powierzchni ponadpodłogowych stosować preparat z pozycji 1 załącznika nr 24 do OPZ Ad. A) Zamawiający zapewnia preparat do mycia powierzchni ponadpodłogowych Ad. B) Są to preparaty: a) dla strefy medycznej Reinigunsadditive, b) dla strefy niemedycznej Uniwersalny płyn do mycia powierzchni drewnianych, lakierowanych, ceramicznych i z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych, kafelków sciennych, parapetów, mebli kuchennych itp. Składający się m.in. z alkoholi C %, alkilobenzenosulfonianu sodu 0,5-2%, etoksylowanych alkoholi C11-13 tłuszczowych 1-2%, glutaralu0,025%,równoważny z Floor firmy Gold Drop Ad. C) Tak PYTANIE 35: Zamawiający w załączniku nr 16 do OPZ sprzątanie pomieszczeń administracyjnych obszar niemedyczny zapisał: wykładziny dywanowe - plamy i trwałe zanieczyszczenia czyszczenia na bieżąco profesjonalnych sprzętem i preparatem. a) Kto zapewnia preparaty do prania wykładzin podłogowych? 8/30

9 b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. Zamawiający nie zapewnia preparatów do czyszczenia wykładzin PYTANIE 36: Czy do oferty przetargowej należy dołączyć wykaz preparatów dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, wynikających z zakresu czynności dla poszczególnych grup pomieszczeń? Tak PYTANIE 37: W przypadku konieczności załączenia planu higieny do oferty przetargowej prosimy o podanie nazw handlowych dla preparatów wymienionych w załączniku nr 24 do OPZ Szacunkowe ilości miesięcznego zużycia preparatów myjących w SPDSK w Warszawie. Zamawiający podał bowiem jedynie nazwy producentów preparatów. Nie ma konieczności załączania planu higieny do ofert przetargowej. PYTANIE 38: Prosimy o potwierdzenie, iż do inaktywacji materiału biologicznego należy stosować preparat chlorowy. Tak, do inaktywacji materiału biologicznego należy również stosować preparat chlorowy. PYTANIE 39: Zamawiający w zakresach czynności dla poszczególnych grup pomieszczeń wymienia czynność mycia/dezynfekcji przeszkleń i innych powierzchni szklanych. ponieważ w załączniku nr 24 do OPZ brak jest preparatu przeznaczonego do mycia wszelkich powierzchni szklanych prosimy o odpowiedź: a) Kto zapewnia preparat do mycia powierzchni szklanych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu Ad. A) Zamawiający Ad. B) Płyn do mycia okien Ajax lub podobny PYTANIE 40: Czy do obowiązków Wykonawcy należy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak: a) Kto zapewnia preparat do dezynfekcji promienników lamp baktriobójczych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparat prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu. Nie należy. PYTANIE 41: 9/30

10 Czy do obowiązków Wykonawcy należy mycie i dezynfekcja narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu medycznego preparatami z załącznika nr 23 do OPZ str 1 i 2? Zgodnie z zapisami w OPZ, w przypadku narzędzi chirurgicznych pomoc w czynnościach PYTANIE 42: Kto zapewnia piasek i substancje rozpuszczające lód i śnieg? Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazwy handlowej preparatu rozpuszczającego śniegi lód. Zamawiający zapewnia piasek i substancje rozpuszczające lód i śnieg. Nazwa stosowanej mieszanki -mieszanka piaskowo solna z 30 % zawartością soli firmy REMONDIS oraz Sól drogowa firmy Remondis PYTANIE 43: Kto zapewnia: a) wózki do transportu posiłków, b) wózki do transportu wyrobów medycznych i leków, c) pojemniki do transportu krwi i jej preparatów, d) pojemniki do transportu materiałów biologicznych do laboratorium, e) wózki do transportu czystej bielizny, f) wózki do transportu materiałów z magazynów i różnego rodzaju sprzętu, g) pojemniki do transportu materiałów i narzędzi chirurgicznych do i po sterylizacji? a) Wózki do transportu posiłków zapewnia Zamawiający b) Wózki do transportu leków zapewnia Zamawiający c) Pojemniki do transportu krwi i jej preparatów zapewnia Zamawiający d) Pojemniki do transportu materiałów biologicznych do laboratorium zapewnia Zamawiający e) Wózki do transportu czystej bielizny zapewnia Zamawiający f) Wózki do transportu materiałów z magazynów i różnego rodzaju sprzętu zapewnia Zamawiający g) Pojemniki do transportu materiałów i narzędzi chirurgicznych do i po sterylizacji zapewnia Zamawiający PYTANIE 44: Kto zapewnia ręczniki papierowe oraz papier toaletowy? Zamawiający PYTANIE 45: Zwracamy się z prośbą o modyfikację 17 ust. 1 Umowy poprzez dodanie zapisu, umożliwiającego wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę także z innych powodów niż nieuregulowane należności i rażące naruszenia postanowień umowy, o następującej treści: 10/30

11 Wykonawcy przysługuje także prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z ważnych powodów z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zamawiający nie zgadza się na dodanie ww. zapisu PYTANIE 46: Prosimy o podanie zakresu czynności (powierzchnie, czynności i częstotliwości) dla następujących pomieszczeń wymienionych w zał. nr 1 do OPZ: a) gabinety lekarskie i pielęgniarskie, b) kuchenki oddziałowe i pomieszczenie dystrybucji posiłków, c) Pracownia holterowska i prób wysiłkowych, audiologii, d) Gabinety rehabilitacji e) Pracownia Tomografii komputerowej, f) gabinety opatrunkowe w Poliklinice i Izbie Przyjęć, w Oddziale Chirurgii i kardiochirurgii, g) Pracownie urodynamiki, h) sale dializacyjne, i) sala ambulatoryjna w Oddziale otolaryngologii, j) pomieszczenia gospodarcze, k) punkt przyjęcia brudnej bielizny, l) pomieszczenia na odpady zakaźne, m) Kaplice, sale konferencyjne, magazyny, pomieszczenia dydaktyczne, szatnie personelu i studenckie i inne pomieszczenia gospodarcze poza oddziałami. Zakresy i częstotliwości czynności są przedstawione w załącznikach 1-18 do Opisu Przedmiotu Zamówienia PYTANIE 47: Prosimy potwierdzenie, iż pomieszczenia wymienione w zał. nr 17 do OPZ (poczekalnie, klatki schodowe i ciągi komunikacyjne) należą do obszaru administracyjnego (niemedycznego) Tak, jest to obszar administracyjny, niemedyczny PYTANIE 48: Prosimy potwierdzenie, iż pomieszczenia wymienione w zał. nr 19 do OPZ (pomieszczenia techniczne, warsztat, korytarz i sanitariaty, serwerownia, Magazyn Działu Zaopatrzenia, wentylatornia) należą do obszaru administracyjnego (niemedycznego). Tak, jest to obszar administracyjny, niemedyczny PYTANIE 49: Zamawiający w załączniku nr 18 do OPZ wymienia czynność: pranie wertikali, czyszczenie rolet, czyszczenie mechaniczne tapicerki. 11/30

12 a) Kto zapewnia preparaty do prania wykładzin podłogowych? b) Jeśli Zamawiający zapewnia ww. preparaty prosimy o podanie nazw handlowych preparatów. Zamawiający nie zapewnia preparatów do prania wykładzin podłogowych PYTANIE 50: Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec grupy pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, należności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyżurów itp.). SPDSK w Warszawie nie posiada zaległości z tytułu stosunku pracy wobec pracowników wskazanych do przejęcia z tytułu nagród jubileuszowych, wynagrodzeń, należności z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, pracy w dni wolne, dyżurów. PYTANIE 51: Czy Zamawiający będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w trybie art.23 kp powstałe przed dniem przekazania? Zgodnie z art Kodeksu Pracy. PYTANIE 52: Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. Wśród pracowników wskazanych do przejęcia trzech przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (powyżej 30 dni) stan na dzień udzielenia odpowiedzi PYTANIE 53: Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? Pracownicy wskazani do przejęcia nie są objęci układem zbiorowym pracy PYTANIE 54: Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? 12/30

13 Nie istnieje odrębne porozumienie, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudnienia pracowników lub wysokości ich wynagradzania. PYTANIE 55: Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy? Pracownicy wskazani do przejęcia nie są objęci gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogłyby uniemożliwić modyfikacje ich stosunków pracy. PYTANIE 56: Czy pracownicy są objęci Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, jeśli tak to proszę o jego udostępnienie? Pracownicy są objęci ZFŚS. Regulamin ZFŚS do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24. PYTANIE 57: Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje po podpisaniu umowy. PYTANIE 58: Prosimy podać, jaka jest wysokość wynagrodzeń przejmowanych pracowników z wyszczególnieniem kosztów, wynagrodzenia zasadniczego, premii, ZUS-u itp. na poszczególnego pracownika. Szczegółowe informacje do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 59: Czy w okresie świadczonej usługi należy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości? Odprawy emerytalne przysługują w wysokości określonej w art. 63 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty odpraw emerytalnych w 2014 roku do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). 13/30

14 PYTANIE 60: Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób? 18 osób znajduje się (bądź będzie w 2014 roku) w okresie chronionym w związku z ochroną przedemerytalną zgodnie z Kodeksem Pracy PYTANIE 61: Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków stażowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Nagrody jubileuszowe przysługują w wysokości określonej w art. 62 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U Nr 112 poz. 654). Zgodnie z Regulaminem Wynagradzania SPDSK w Warszawie nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Przewidywane daty wypłaty nagród jubileuszowych wraz z określeniem wysokości nagrody do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 62: Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Stan zaległych urlopów do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 63: Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Ilość godzin świątecznych podlega rozliczeniu po zrealizowanym harmonogramie czasu pracy. Godziny nadliczbowe podlegają rozliczeniu po zrealizowanym harmonogramie czasu pracy i mogą wynikać np. z absencji. PYTANIE 64: Prosimy o podanie dokładnych nazw i adresów związków zawodowych działających w Szpitalu. Związki zawodowe działające w SPDSK w Warszawie: 1. Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia SPDSK 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych Organizacja Zakładowa przy SPDSK w Warszawie 3. Ogólnopolski Związek Zawodowy Techników Med. Elektroradiologii 4. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Organizacja Terenowa w SPDSK 14/30

15 5. Zakładowa Organizacja Związkowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych Przy SPDSK PYTANIE 65: Prosimy o potwierdzenie, iż w pomieszczeniach, w których Zamawiający wymaga dezynfekcji preparatem o spektrum B, Tbc, F, V należy stosować preparat Incidin Active. Na zlecenie Zamawiającego preparat Incidin Active będzie stosowany w obszarach przez niego wskazanych PYTANIE 66: Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty dezynfekcyjne wymienione w załączniku nr 23 do OPZ są wystarczające do wykonania całości zamówienia. TAK PYTANIE 67: Zamawiający w załączniku nr 23 do OPZ na str3 zamieścił metody stosowania poszczególnych preparatów, wśród których wymienił m.in. Mikrozid Sensitive. Jednak Zamawiający nie wymienił preparatów typu Mirkozid Sensitive w tabelach Wykaz preparatów dezynfekcyjnych do stosowania SPDSK w Warszawie. Prosimy o potwierdzenie, iż preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiający Tak. Preparaty typu Mikrozid Sensitive zapewnia Zamawiajacy PYTANIE 68: Czy istnieje możliwość zamontowania w pomieszczeniach Zamawiającego pralnico-suszarki do prania mopów i ścierek? NIE PYTANIE 69: Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazynowe do przechowywania wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi? Jeśli tak to na jakich warunkach? Tak, Zamawiający udostępni pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz magazynowe do przechowywania wyposażenia i sprzętu niezbędnego do wykonania usługi. Proponujemy wynajęcie na warunkach miesięcznej zryczałtowanej opłaty w wysokości 500,00 pln Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu. PYTANIE 70: Czy Zamawiający udostępni szafki BHP dla pracowników Wykonawcy? Jeśli tak to na jakich warunkach? Zamawiający udostępni na czas trwania umowy szafki pracownicze BHP w: 15/30

16 a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 24 w ilości 8 sztuk szafek dużych i 36 szafek małych b) lokalizacji przy ul. Dziadowskiej 1 w ilości 20 sztuk szafek małych. Proponujemy zryczałtowana opłatę miesięczną w wysokości 5pln za szafkę dużą i 2 pln za szafkę małą. Szczegóły od uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu PYTANIE 71: Zamawiający wymaga od Wykonawcy procedur w oparciu, o które pracownicy Wykonawcy będą wykonywali usługę (punkt 2.7. w SIWZ). Czy procedury mają być dołączone do oferty czy dopiero przy podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą? Tak, zgodnie z zapisami OPZ PYTANIE 72: Kto zapewnia skrzynki na sól i piasek? Zamawiający PYTANIE 73: Prosimy o podanie kosztów szkolenia pracowników Wykonawcy w zakresie transportu wyrobów medycznych, krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych? Cena szkoleń: a) Transport wyrobów medycznych koszt od jednej osoby 10,00 netto b) Transport krwi i jej preparatów oraz materiałów biologicznych- koszt od jednej osoby 10,00 netto PYTANIE 74: Prosimy o podanie kosztów szkolenia pracowników Wykonawcy z zakresu żywienia pacjenta zgodnie z obowiązującymi w SPDSK procedurami GHP, GMP oraz HACCP? GHP, GMP,HACCP- koszt od jednej osoby 30,00 netto PYTANIE 75: Prosimy o podanie kosztu badań w szpitalnej pracowni mikrobiologicznej, pobranych przez Zamawiającego posiewów środowiskowych podczas audytów, oraz podanie przewidywanej ilości takich badań. Ilość i koszt badań uzależnione będą od jakości świadczonych przez Wykonawcę usług. Koszt posiewów mikrobiologicznych od 18,00 pln do 200,00 pln w zależności od konieczności opracowania drobnoustroju PYTANIE 76: Kto ponosi koszt wywożenia liści, trawy oraz śniegu? 16/30

17 Koszt wywozu liści oraz trawy ponosi Zleceniodawca, koszt wywozu śniegu ponosi Zleceniobiorca PYTANIE 77: Po czyjej stronie leży mycie okien? Jeśli po stronie Wykonawcy, to prosimy o podanie ich metrażu, czy jest to mycie jedno czy dwu stronne, jak często oraz czy są okna wymagające mycia alpinistycznego? Mycie okien leży po stronie Wykonawcy, ogólna powierzchnia okien w obydwu lokalizacjach i zasady mycia zamieszczone są w załączniku nr 3 do SIWZ. Okna nie wymagają mycia alpinistycznego PYTANIE 78: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w załączniku nr 23 zawarł informacyjnie wykaz preparatów dezynfekcyjnych obecnie stosujących w placówce. TAK PYTANIE 79: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie zaopatrywał firmę wykonującą usługę sprzątania i utrzymania czystości w preparaty tylko do dezynfekcji powierzchni zawarte w załączniku nr 23 i firma ta będzie pracowała tylko na tych preparatach. Tak na czas trwania umowy z firmą dostarczającą preparaty PYTANIE 80: Prosimy o potwierdzenie że po stronie Zamawiającego leży zakup: mydła do rąk, papieru toaletowego ręczników do rąk TAK, po stronie Zamawiającego leży zakup ww. artykułów. PYTANIE 81: Czy i ile szpital posiada myjko-dezynfekatorów? Zamawiający nie posiada myjko-dezynfekatorów PYTANIE 82: Po czyjej stronie jest koszt ew. napraw i serwisowania myjko-dezynfektorów? Zamawiający nie posiada myjko-dezynfekatorów PYTANIE 83: 17/30

18 Prosimy o podanie metrażu okien do mycia metodą alpinistyczną? Szpital nie posiada okien które wymagają mycia metoda alpinistyczną PYTANIE 84: Jak Zamawiający będzie rozliczał media w pomieszczeniach przeznaczonych dla Wykonawcy? Proponujemy rozliczenie mediów w formie zryczałtowanej opłaty miesięcznej ujętej w ryczałcie za wynajem pomieszczeń dla pracowników. W obydwu lokalizacjach ryczałt miesięczny 500 pln PYTANIE 85: Czy Zamawiający udostępni pomieszczenia dla przyszłego Wykonawcy Jeśli tak to, na jakich zasadach? Zamawiający nie może udzielić informacji na powyższe pytanie, gdyż jest nieprecyzyjne. Zamawiający nie wie jakie pomieszczenia Pytający miał na myśli PYTANIE 86: Czy Zamawiający udostępni szafki do ubrań dla Przyszłych pracowników wykonujących usługę? Zamawiający udostępni szafki do ubrań dla przyszłych pracowników: a) lokalizacji przy ul. Marszałkowskiej 24 w ilości 8 dużych szafek BHP, 36 małych szafek BHP, 3 szafy meblowe. b) lokalizacji przy ul. Działdowskiej1 w ilości 20 sztuk BHP I szafa meblowa PYTANIE 87: Proszę o określenie, kto pierze firanki - Zamawiający czy Wykonawca Zamawiający PYTANIE 88: Jakich wózków do transportu od przyszłego wykonawcy wymaga Zamawiający? Wózków spełniających wymagania odnośnie transportu wewnętrznego odpadów medycznych i brudnej pościeli- zamykane, aluminiowo-kwasowe PYTANIE 89: Prosimy o przekazanie obowiązującej u Zamawiającego instrukcji postępowania z odpadami, Procedura postępowania z odpadami medycznymi jest udostępniona w dokumentacji przetargowej PYTANIE 90: 18/30

19 Czy Zamawiający dysponuje pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji wózków do transportu? W lokalizacji Dziadowska 1 dysponuje W lokalizacji Marszałkowska dotychczasowe rozwiązanie w tym zakresie dopuszczone jest przez Stosowne Służby Sanitarne PYTANIE 91: Czy stan techniczny pomieszczeń przeznaczonych do przekazania Wykonawcy do użytkowania tj. szatnie dla pracowników (damska, męska), pomieszczenie na magazyn środków, biuro, pralnię spełniają wymogi Sanepidu? Sanepid przy bieżących kontrolach nie wnosił uwag uniemożliwiających zgodne z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń które mają być przekazane Wykonawcy PYTANIE 92: Prosimy o określenie czy przejmowani pracownicy pracują w systemie 8 godzin /dziennie czy 7, 35/dziennie Obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę w równoważnym systemie czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin PYTANIE 93: Prosimy o doprecyzowanie wymaganej obsady na Bloku Operacyjnym. czy to ma być 7 dni w tygodniu czy 5 dni, oraz w jakich godzinach powinny być obsadzone, Bloki Operacyjne Niezbędne wymagania etatowe dotyczące m.in. Bloków operacyjnych w obydwu lokalizacjach przedstawia Załącznik nr 2 i 3 do udzielonych odpowiedzi PYTANIE 94: Czy Zamawiający wymaga organizacji na poszczególne oddziały? (ilościowe/godzinowe) Tak, specjalista ds. utrzymania czystości i higieny w SPDSK w każdej lokalizacji powinien rano do godz.7.15 otrzymać ilościową organizację pracy na poszczególnych oddziałach PYTANIE 95: Prosimy o przedstawienie Wykonawcy danych dotyczących pracowników, którzy mają być przejęci przez Wykonawcę w układzie: stanowisko, rodzaj umowy o pracę, wiek pracownika, ogólny staż pracy, staż pracy u Zamawiającego, etat, wynagrodzenie zasadnicze, stałe dodatki (np. stażowy, premia regulaminowa), wynagrodzenie brutto, ZUS pracodawcy, średniomiesięczne wynagrodzenie z ostatnich trzech lub sześciu miesięcy). W razie nabycia ewentualnych uprawnień do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych w trakcie trwania Zamówienia, prosimy o przedstawienie wysokości świadczenia oraz terminu jego wypłaty 19/30

20 Dane do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24, pok. Nr 5 (zamówienia publiczne). PYTANIE 96: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 97: Czy Zamawiający zobowiązuje się do ponownego zatrudnienia przejętych pracowników po zakończeniu kontraktu czy przekaże ich kolejnemu wykonawcy? Pracownicy przejdą do kolejnego Wykonawcy PYTANIE 98: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do przyrostu wynagrodzenia wynikającego z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty brutto przypadającej na jednego pracownika oraz o informacje, czy kwota jest uwzględniana w płacy zasadniczej, czy jako dodatkowy składnik wynagrodzenia? Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 99: Czy z tytułu ewentualnych zaległości wynikających z art. 4a ustawy z dn r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.), Zamawiający wypłacił wszystkie wymagalne kwoty, Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 100: Czy przejmowanym pracownikom przysługuje uprawnienie do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wynikającego z ustawy z dn r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z póź. zm.), Ustawa nie dotyczy pracowników SPDSK PYTANIE 101: 20/30

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r.

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WSS/KG/1067 /DZP/ 438 / 11 Tychy, dn. 04.04.2011r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na kompleksową

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP 28/ 248/12 Kraków, dnia 4 września 2012 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług całodobowego dozoru Szpitala (ZP 28/2012) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec. Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec. Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, 16.08.2013 r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości z uwzględnieniem dezynfekcji powierzchni w obiektach szpitala, transportu

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt)

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) Nr Sprawy ZP 7/204 Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH (projekt) zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług sprzątania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz części pomieszczeń budynku M Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ

SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZPITAL SPECJALISTYCZNY INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej SP ZOZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ LABORATORYJNYCH I PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków. Postępowanie nr DZ-271/119/2014 Świadczenie usług przygotowania i dostaw całodziennego żywienia dla pacjentów Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Warszawa 28 wrzesień 2012 r. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Centrum Leczniczo Rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Szczegółowe warunki konkursu ofert Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielenie zamówienia na Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na rzecz Niepublicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ 00-328 Warszawa, ul. Mikołaja Kopernika 43, Sekretariat tel. (22) 83 05 400, fax. (22) 83 05 399, Centrala tel. (22) 83 05 300, e-mail: dyrekcja@wsdz.pl www.wsdz.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ

UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ UMOWA NR SM/ZP/N/27/10-DŻ Załącznik Nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: 1/ Szpitalem Miejskim im. J. Brudzińskiego, z siedzibą w Gdyni ( 81-348), ul. Wójta Radtkego 1, Samodzielnym

Bardziej szczegółowo