Z ca Dyrektora Domu. Dział Gospodarczy i obsługi technicznej. Kuchnia. Pomoc kucharza. Kucharz/ Kucharka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z ca Dyrektora Domu. Dział Gospodarczy i obsługi technicznej. Kuchnia. Pomoc kucharza. Kucharz/ Kucharka"

Transkrypt

1 Nazwa stanowiska: Szef/Szefowa Kuchni Poziom zarządzania: Zarządzanie operacyjne OPIS STANOWISKA: Dział: Senior Residence Dział Gospodarczy i Obsługi Technicznej Wersja opisu aktualna na dzień: Położenie stanowiska w strukturze firmy: Dyrektor Domu Opieki Z ca Dyrektora Domu Opieki Dział Terapeutycznoopiekuńczy Dział Gospodarczy i obsługi technicznej Kuchnia Kucharz/ Kucharka Pomoc kucharza Szef kuchni Dietetyk Nazwa stanowisk bezpośrednio raportujących do tego stanowiska: Kucharz/ Kucharka Pomoc kucharza/ kucharki Dietetyk Nazwa stanowiska do którego pracownik bezpośrednio raportuje Dyrektor Domu Z ca Dyrektora Domu Cel stanowisko/ Ogólne obowiązki: Zarządzanie kuchnią oraz personelem kuchni. Przyrządzanie posiłków dla całego Domu i na potrzeby zewnętrzne, dostosowanych do różnych okazji oraz diet Mieszkańców. 1. Rzetelne i sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków. Przestrzeganie tajemnicy służbowej. 2. Przestrzeganie obowiązującego Regulaminu Pracy w Domu, a zwłaszcza dyscypliny o czasu pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a że ochrony przeciwpożarowej. 3. Obowiązek noszenia odzieży ochronnej, według przepisów obowiązujących w kuchni i przestrzeganie, obowiązku tego u podległego personelu.

2 4. Oszczędne zużywanie powierzonych materiałów, elektryczności i wody. Dbanie, by podobnie postępował podległy personel. 5. Traktowanie Mieszkańców Domu w sposób towny, życzliwy i pełen wyrozumiałości. 6. W razie niemożności wstawienia się do pracy, niezwłoczne powiadomienie swojego zwierzchnika. W przypadku nieobecności podległego personelu przejmuje ich obowiązku. 7. Informuje Dyrekcję Domu o wszystkich zauważonych nieprawidłowościach w sekcji gastronomicznej. 8. Sumienne przygotowywanie się do powierzonych zadań i regularne podnoszenie kwalifikacji. 9. Szef kuchni jest zobowiązany wykonywać wszystkie inne polecenia Dyrektora, wiążące się z wykonywaną pracą, a nie ujęte w niniejszym opisie stanowiska. Zakres zadań na stanowisku/ Szczegółowe obowiązki: 1. Organizacja, nadzór i kontrola pracy sekcji gastronomicznej. 2. Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem pracy, a w szczególności nad: Utrzymaniem należytej czystości kuchni, magazynów podręcznych, urządzeń kuchennych, stołówek przyległych do jadalni na poszczególnych sekcji. Zapewnianie właściwego wyposażenia stanowisk w kuchni. Dbanie o sprzęt tam się znajdujący, zgłaszanie awarii i uszkodzeń Dyrektorowi Domu. Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów sanitarno higienicznych przyrządzanych posiłków; przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem przygotowanych zgodnie z zasadami zdrowego żywienia pod względem ilościowym i jakościowym przy współudziale zainteresowanych. Uwzględnia zalecenia lekarskie w stosowaniu diet. 3. Zakres prac administracyjno organizacyjnych: Sporządzanie grafików pracy pracowników kuchni, Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników kuchni, Sporządzanie jadłospis dekadowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Prowadzenie ewidencję: inwentarza kuchennego, środków ochrony indywidualnej podległych pracowników, środków czystości, Definiuje zapotrzebowanie na asortyment potrzebny do sporządzania posiłków, środki czystości do kuchni, Planowanie codziennych raportów żywienia w oparciu o normy żywienia przewidziane w obowiązujących przepisach z wyliczeniem kosztów wyżywienia w oparciu o aktualne normy finansowe. 4. Zakres rozliczeń finansowych: Opisywanie faktur za zakupione produkty żywnościowe, W razie konieczności sporządzanie protokołów przerobu mięsa, warzyw, owoców i innych produktów używanych w kuchni, Dokonywanie kontroli kosztów wyżywienia zarówno Mieszkańców jak i pracującego personelu. 5. Koordynacja i dokonywanie zamówień: Czuwanie nad właściwym i terminowym zaopatrzeniem Domu w artykuły żywieniowe, Przygotowywanie zapotrzebowania na produkty żywnościowe oraz ich zamówienie w punktach handlowych zgodnie z ustalonym

3 jadłospisem, Odpowiedzialność za stan ilościowy magazynów, Dbałość o kontrolę terminów spożycia produktów i ich przydatność do spożycia, Zabezpieczanie przed zepsuciem i kradzieżą surowców wydanych i przechowywanych w podręcznym magazynie żywności. Typowe konty stanowiska: Ma regularne konty z pracownikami kuchni i mieszkańcami Domu, z dietetykiem oraz dostawcami. A. Konty wewnętrzne Cel kontu Stanowisko kontowe Częstotliwość Dyrektor Domu Opieki Kierownik Działu Terapeutyczno Opiekuńczego Kucharz Dietetyk Pomoc kuchenna B. Konty zewnętrzne Cel kontu Instytucja/ Firma kontowa Częstotliwość Dostawcy Uprawnienia 1. Korzystania z uprawnień wynikających z ogólnych przepisów prawa pracy. 2. Wnioskowania i określenia trybu, według którego mają być wykonywane prace niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Domu. 3. Wnioskowania w sprawie zakupów urządzeń i publikacji do wykorzystania w pracy działu. 4. Zgodnie z wolą Mieszkańców zostaje pracownikiem pierwszego kontu. 5. Udzielanie wstępnego szkolenia stanowiskowego nowym pracownikom podległej sekcji. 6. Dokumentacja powierzonych działań. 7. Kontrola:

4 Jakościowa i ilościowa dostarczonego towaru Przygotowywanych posiłków i ich dystrybucji Uczestnictwo w kontrolach działu żywienia w obecności uprawnionej kontroli. Określenie poziomu odpowiedzialności i swobody działania: Odpowiedzialność za: 1.Prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wynikających z Karty stanowiska pracy. 2.Ilość i jakość otrzymanego surowca. 3.Jakość sporządzanych posiłków, masę porcji oraz punktualne ich przygotowanie. 4.Całkowite zużycie artykułów spożywczych przeznaczonych do sporządzania posiłków. 5.Powierzony sprzęt kuchenny. 6.Przestrzeganie zasad GHP i GMP oraz HACCP. 7.Terminową realizację powierzonych zadań. 8. Aktualizację badań lekarskich stwierdzających zdolność do pracy. 9.Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi. 10. Współodpowiedzialność materialna za stan ilościowy i jakościowy surowców w podręcznych magazynach oraz użytkowany w kuchni sprzęt. 11. Bezpieczeństwo osób przebywających za jego przyzwoleniem na terenie kuchni i podręcznych magazynów. 12. Za jakość sporządzanych posiłków, by spełniały wszystkie wymagane prawem normy. Wymagania minimalne kwalifikacje: Minimalne wykształcenie: Minimalne doświadczenie zawodowe: Wymagania formalne: min. średnie, preferowany kierunek gastronomiczny, technologia żywienia lub zbliżony; tytuł mistrza mile widziany. Doświadczenie w pracy w gastronomii na stanowisku szefa kuchni min. 5 lat Zamiłowanie do gotowania, znajomość kuchni polskiej, rodzajów diet stosowanych u osób starszych. Czynne Prawo jazdy Aktualna książeczka sanitarnoepidemiologiczna Kompetencje: Zawodowe Poziom Społ. osobowościowe Poziom Firmowe Poziom Dyspozycyjność Dokładność, Aktywność terminowość Zamiłowanie do Wyobraźnia i zmysł Zaangażowanie gotowania estetyczny Znajomość fachu, fachowość Sprawność organizacyjna Orientacja na klienta Inicjatywa i kreatywność Higiena osobista i środowiska pracy Uczciwość Poczucie elegancji w sztuce podawania dań i Znajomość przepisów higieny i bezpieczeństwa produktów Umiejętność aktywnej

5 ich dekorowania współpracy w zespole Umiejętność pracy pod presją Wrażliwość sensoryczna Szacunek do drugiego człowieka Znajomość języków obcych: Język Poziom Biegła Dobra Komunikacyjna znajomość znajomość znajomość Brak znajomości Jeżyk migowy Język angielski Język niemiecki Umiejętności: Poziom A A A A A Kompetencja Zaangażowanie Fachowość Higiena osobista i środowiska pracy Kompetencja Dyspozycyjność Dobra organizacja pracy, terminowość i rzetelność Aktywność i inicjatywa Kreatywność Narzędzia oprogramowanie/sprzęt/ istotne aspekty pracy: MS Office Excel Word Power Point Program.. Częstotliwość korzystania Codziennie Warunki wykonywania zadań: biurowa fizyczna przy komputerze do 4 godzin siedząca stojąca przy komputerze powyżej 4 godzin manualna Obsługa maszyn w terenie z obciążeniem fizycznym bez obciążenia fizycznego stacjonarna Zatwierdzono przez: Podpis zatwierdzającego: Data: Podpis pracownika:

PRACA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ

PRACA W BRANŻY GASTRONOMICZNEJ Pomożemy Ci szybciej znaleźć pracę. Umów się na konsultację! Napisz do nas: biurokarier@apedukacja.pl Szukasz pracy w gastronomii? Biuro Karier AP Edukacja przeanalizowało dla Ciebie ogłoszenia z branży

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW

Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW Załącznik nr 1 do Regulaminu Porządkowego SP ZOZ w Szczebrzeszynie ZAKRESY CZYNNOŚCI PRACOWNIKÓW ZASTĘPCA DYREKTORA DS. LECZNICTWA 1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa podlega służbowo Dyrektorowi Zakładu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2013 Dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Feliksa Parnella w Łodzi z dnia 23 września 2013 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ogólnokształcącej Szkole Baletowej im.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 512001 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU KUCHARZ 5200 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PRZEDMIOT WYPOSAŻENIE I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W GASTRONOMII TYP SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM. z dnia 31 grudnia 2012 r. Załącznik do Zarządzenia nr 207/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 31 grudnia 2013r. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr1 w Mielcu z dnia 27 grudnia 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W MIELCU Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI

KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI Strona 1 KSIĘGA JAKOŚCI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI W Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo- Gastronomicznym SWISS POL obowiązuje od dnia: 1 października 2005r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin Organizacyjny oraz Schemat Struktury Organizacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stargard Szczeciński, kwiecień 2015 1. Spółka nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE

STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE STATUT PRZEDSZKOLA NR 16 W KOSZALINIE Spis treści Wstęp Rozdział I Przepisy ogólne Rozdział II Ogólne informacje o przedszkolu Rozdział III Cele i zadania przedszkola

Bardziej szczegółowo

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne

Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Program nauczania dla zawodu kucharz (ZSP-67-2012) - zajęcia praktyczne Tabela 1. Szkolny plan nauczania dla zawodu kucharz L.p Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III Liczba godzin tygodniowo w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity

STATUT. Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie. Tekst jednolity STATUT Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Mikołowie Tekst jednolity MIKOŁÓW 2014 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Przedszkole Nr 2, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego

1. Magazynier z obsługą komputera oraz programów magazynowych + operator wózka widłowego Znak sprawy: PCPR.POKL.342.07.2012 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie KURSÓW ZAWODOWYCH w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Centrum Integracji Społecznej Żelazna w Białymstoku prowadzonego przez Stowarzyszenie Ku Dobrej Nadziei Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1 1. Regulamin określa szczegółową organizację oraz

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY

PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY Załącznik_12_Podręcznik dla Absolwenta OPIS STANOWISKA PRACY_PRZYKŁADY PRZYKŁADOWE OPISY STANOWISK PRACY OPIS STANOWISKA PRACY Stanowisko ds. administracyjno-organizacyjnych Dane podstawowe Nazwa instytucji:

Bardziej szczegółowo

BRYGADZISTA INŻYNIER KONSTRUKCJI STALOWYCH

BRYGADZISTA INŻYNIER KONSTRUKCJI STALOWYCH BRYGADZISTA Wykształcenie min. zawodowe, mile widziane średnie (preferowane techniczne) Mile widziane doświadczenie min. 2 lata na analogicznym stanowisku Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ ZAKRES WYKONYWANIA USŁUG I. KOMPLEKSOWA USŁUGA ŻYWIENIA POLEGAĆ BĘDZIE NA: 1. Sporządzaniu i dostarczaniu odpowiednich diet dla pacjentów Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni PROGRAM NAUCZANIA. Typ szkoły: Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Bochni ROGRAM NAUZANIA Typ szkoły: ubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód: KUHARZ Symbol cyfrowy zawodu: 512 001 rogram powstał na podstawie przykładowego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA

materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA materiał instruktażowo-szkoleniowy: BRANŻA SPOŻYWCZA Materiał instruktażowy opracowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Life04 env/pl/000673 Opracowanie: Zespół Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2015 Rektora PWST z dnia 20 maja 2015 r. Regulamin organizacyjny Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie ustanowiony przez Rektora PWST na wniosek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. ł Ó ł Ą ę ś Ę ą ó ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ą ń ę ą ZARZĄDZENIE Nr 13/2009 Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie z dnia 05.05.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie.

Bardziej szczegółowo

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy

Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Wymagania pracodawców w najczęściej ogłaszanych internetowych ofertach pracy Na rynku pracy wśród specjalistów najbardziej poszukiwani i cenieni są specjaliści z branŝ: telekomunikacja i zaawansowane technologie;

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity)

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie. REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie REGULAMIN ORGANIZACYJNY (Tekst jednolity) Zdrowie naszych pacjentów najwyższą wartością Lublin, czerwiec 2014 r. Spis treści: I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTECKI SZPITAL DZIECIĘCY W KRAKOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie jest podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo