NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R."

Transkrypt

1 numer 7 (50) 21 kwietnia 2010 ISSN gazeta bezpłatna NASTĘPNY NUMER GŁOSU POWIATU ŚREDZKIEGO JUŻ 12 MAJA 2010 R. DWUTYGODNIK INFORMACYJNO REKLAMOWY NAJWIĘKSZY NAKŁAD W POWIECIE II ŚREDZKIE OTWARCIE SEZONU MOTOCYKLOWEGO strona 11 Błąd pilota czy zamach? strona 8

2 2 od redakcji tel Dziękujemy Ci Aniu za dwa lata spędzone z nami i za 50 numerów Głosu Powiatu Średzkiego. Wiemy ile włożyłaś serca w tę gazetę. Wiemy ile poświęciłaś czasu i energii na zbudowanie jej dobrego wizerunku. Wiemy, że Twoja praca nie poszła na marne. Zapewniamy, że zostawiasz swoje dziecko w dobrych rękach. Będziemy kontynuować wydawanie Głosu Powiatu Średzkiego, również dla Ciebie. Przyjaciele z II piętra Chmury przypływają i odpływają, ale nad nimi jest zawsze błękitne niebo J. Allen Boone Ciężkie czasy nigdy nie złamią silnych ludzi. Dr Robert Schuller w porze nocnej: w niedzielę: ( dyżur pełni Apteka Św. Józefa ) święta: i inne dni wolne od pracy: r. Apteka NOVA, ul. Piłsudskiego 1A, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob r. Apteka Śródmiejska, ul. Spichrzowa 3, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob r. Apteka Pod Orłem, ul. Stary Rynek 2, Środa Wlkp., tel , Godziny pracy: pn.-pt , sob

3 wydarzenia 3 LIST OTWARTY DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA ZIEMIA ŚREDZKA Szanowni przyjaciele, Piszę do Was ten list jako członek założyciel Stowarzyszenia, z którego zostałem właśnie usunięty. Decyzję o moim wykluczeniu podjął zarząd Stowarzyszenia, nie dając mi prawa do obrony. Jak pewnie pamiętacie od 2 lat nie działam czynnie w Ziemi Średzkiej. Stało się tak po tym, jak 2 lata temu Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia nie wybrało Burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego do swego zarządu. Okazało się wtedy, że Ziemia Średzka, stworzona jako naturalne zaplecze Burmistrza, pokazała mu jego prawdziwe miejsce. Miał być marionetką w rękach kilku osób decydu - jących o wszystkim. Miał być ubezwłasnowolniony. Nie mógł o niczym decydować w swoim własnym Stowarzyszeniu. Był to bolesny policzek, nie tylko dla Niego ale także dla mnie, ponieważ czynnie popierałem p. Burmistrza w kampaniach wyborczych w r i Zrozumiałem, że grupa trzymająca władzę w Stowarzyszeniu zapom - niała komu zawdzięcza swoje mandaty radnych i stanowiska w samorządzie gminnym i powiatowym. Ludzie kierujący Stowarzyszeniem zapomnieli, że są tylko wagonikami podłączonymi do lokomotywy nazwiskiem Ziętkowski. Po tym przykrym doświadczeniu sprzed 2 lat skupiłem się na rozwijaniu Platformy Obywatelskiej, którą zakładałem w Środzie w r Dzisiaj ta praca przynosi efekty, bo poparcie wyborców PO w powiecie średzkim sięga 40%. Chcemy pójść dalej i wystawić listy kandydatów do Rady Miasta oraz Rady Powiatu w jesiennych wyborach samorządowych. Przy tym nadal średzka Platforma Obywatelska deklaruje swoje poparcie dla Wojciecha Ziętkowskiego w wyborach na Burmistrza Miasta. Nie grozimy mu, nie szantażujemy, że nie uzyska absolutorium, nie jesteśmy dwulicowi, bo wiemy co Wojciech zrobił przez te 8 lat dla Środy. Wiemy ile poświęcił czasu i zdrowia dla swojego rodzinnego miasta. Ostatnie badania opinii średzian na temat funkcjonowania samorządu gminnego pokazują, że znakomita większość ocenia dobrze i bardzo dobrze działania naszego burmistrza. Podkreślam, działania, a nie to, czy jest przystojny. Mieszkańcy dobrze oceniają działania spółek gminnych odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie naszej Gminy. Wg badań prawie 90% ankietowanych jest zadowolonych z faktu mieszkania w Środzie. Jak podkreślali prowadzący ankiety jest to niespotykanie wysoki pozytywny wynik. Nie musimy się więc wstydzić za nikogo. Ani za Burmistrza, ani za jego ludzi. Tym bardziej zdziwiło mnie pismo zarządu Stowarzyszenia, że zostałem z niego wykluczony. Nie postawiono mi żadnego zarzutu, nie pozwo lono mi się bronić, nie zostałem zaproszony na zebranie zarządu Stowarzyszenia w swojej własnej sprawie. Jest to ewidentne złamanie podstawowego prawa do obrony. Pytam więc, czy tym Stowarzyszeniem kierują ludzie nie znający prawa? Czy ludzie ci mają jakiekolwiek poczucie przyzwoitości? Pytam, czy podając do Gazety Średzkiej, że zostałem wyrzucony ze Stowarzyszenia zrobiono to celowo, żeby zaszkodzić mnie i PO? Każdy kto mnie zna, to wie, że jestem człowiekiem bezpośrednim. Mówię prawdę prosto w oczy. Ludzie z zarządu Stowarzyszenia tę prawdę słyszeli nie jeden raz. Postanowili więc pozbyć się Jana B. Jest rzeczą oczywistą, że odwołam się do Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, czyli do Was, drodzy przyjaciele, od decyzji zarządu o moim wykluczeniu. Powód jest tylko jeden. Zostałem wykluczony bez uzasadnienia i nie dano mi prawa do obrony. W ten sposób zarząd Stowarzyszenia może wyrzucić każdego z Was. Dlatego proszę Was, abyście na najbliższym Walnym Zgromadzeniu przegłosowali nieważność decyzji o moim wykluczeniu z Ziemi Średzkiej. Z poważaniem Jan Buczkowski 21 kwietnia numer 7 (50) 2010 gazeta bezpłatna Wydawca: Heroes Design Redaktor Naczelny: Mariusz Maciejewski tel Redaguje: zespół Skład: Step Grzegorz Sikorski. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamó wionych, zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych teks tów i nie od powiada za treść za mieszcza nych reklam. Wzory reklam zastrzeżone, są własnoś cią Wydawcy.

4 4 wydarzenia tel Skandaliczne zachowanie wicestarosty Jerzego Leporowskiego 7 kwietnia 2010 r. odbyło się zebranie Społecznej Rady SPZOZ z radnymi i zarządem powiatu. Po raz kolejny nie przybył na spotkanie Starosta P. Piekarski. Wyjaśnień radnym udzielali wicestarosta J. Leporowski, dyrektor SPZOZ K. Brzezińska, członkowie Zarządu Powiatu S. Nowakowski i J. Wawrzyniak. Tematem spotkania była przyszłość średzkiego szpitala. Najpierw wystąpiła Dyr. Szpitala, która szczegółowo przedstawiła sytuację pla - cówki. Radny A. Paciorkowski pytał: Czy przeprowadzono analizę kosztów adaptacji pomieszczeń szpitalnych? O podobną sprawę pytała radna M. Fertała: Ile środków trzeba zabezpieczyć w budżecie powiatu na koszty adaptacji? Radny J. Buczkowski zadał pytanie przewodniczącemu Rady: Dlaczego Starosta Piekarski nie jest obecny na spotkaniu? Przewodniczący odpo - wiedział, że Starosta został zaproszony. Kolejne pytanie Buczkowskiego skie - rowane było do Dyrektor szpitala: Jak Pani myśli dlaczego Starosta nie otrzymał środków na rozbudowę szpi - tala? Odpowiedź: Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. W tej sytuacji J. Buczkowski pytał wicestarostę: Dlaczego nie było odwołania od decyzji o nie przyznaniu pieniędzy unijnych? Na co wicestarosta odpowiedział, że wniosek przeszedł i nie było uwag ze strony starostwa i nie było podstawy bezpośredniej kwestionować wyników. Kolejne pytanie zadane przez J. Buczkowskiego skierowane było do zarządu powiatu i starosty: Co zrobili by ratować szpital, skoro wiedzieli już we wrześniu 2009 r., że nie będzie dofinansowania? Tu wkroczył przewodniczący rady Zbigniew Pogorzelski, który stwierdził że temat ten już był omawiany na poprzedniej radzie. towych był poruszany temat szpitala. Czasu jest i mało i dużo. Problem jest od strony finansowej. Potrzeba ok. 10 mln zł na inwestycję. Czas trwania takiej inwestycji to około 1,5 roku. Analizowany jest pomysł utworzenia spółki jednoosobowej, kapitałowej do rozbudowy skrzydła szpitalnego. Spół ka zostałaby powołana przez powiat. Obecnie czekamy na analizę możliwości rozbudowy ze strony segmentu bankowego. Być może potrzebna będzie też analiza modelu medycznego, spłata czynszu dzierżawnego wobec spółki, która wybuduje skrzydło, forma działalności, ustalenie kierunku zmian zarządzania szpitalem, marketing szpitala. Koncepcja ratowania szpitala ma być przedstawiona na najbliższej sesji powiatu. Stwierdził też, że podejmują prawidłowe działania, a taki podmiot ma rację szybkiego powstania, zmiana formy funkcjonowania ZOZ nic nie wnosi. Pytania wicestaroście zadawali radni A. Paciorkowski, J. Buczkowski, J. Kempa oraz M. Fertała. W pewnym momencie podczas pytania zadawanego przez radnego Buczkowskiego wicestarosta Leporowski wstał i wyszedł bez słowa z sali obrad. Zapytaliśmy radnego Jana Buczkowskiego jak komentuje zachowanie wicestarosty: To skandal i lekceważenie Rady Społecznej SPZOZ. Absolutny brak odpo wiedzialności za to, że za 2 lata Środa może być pozbawiona szpitala. Rada Społeczna to gremium złożone z przedstawicieli wszystkich gmin po - wiatu, przedstawiciela Wojewody i Sta - rosty. Ma charakter opiniujący i doradczy. Wyjście p. Leporowskiego z posiedzenia Rady świadczy o tym, że nadal zarząd powiatu nie potrafi ocenić stopnia zagrożenia naszego szpitala. Nie rozmawia się z najbogatszą gminą powiatu Środą o możliwości przejęcia odpowiedzialności za istnienie szpitala. Nie ma kilku wariantów szukania pieniędzy na rozbudowę szpitala. Stąd nasza troska i dociekliwe pytania. Ucieczka wicestarosty z sali obrad na - daje się do złożenia wniosku o jego dymisję z zajmowanego stano wiska. Głos Powiatu Średzkiego już w stycz niu poruszał problem istnienia średz kiego szpitala. Jak widać poczyniono nie wielki postęp, a czas płynie nieubłaganie. M.M. Głos zabrał także radny J. Kempa, który stwierdził: Jak problem szpitala jest traktowany świadczy o tym, że nie ma Starosty. W końcu zabrał głos wicestarosta mówiąc: Zarząd powiatu w sprawie szpitala spotykał się 22 razy oraz, że na 12 sesjach powia-

5 wydarzenia 5 Wybory w Amazonkach i wielkopostne rekolekcje Po czteroletniej kadencji zarządu w Towarzystwie Średzkich Amazonek nastąpiły wybory nowych władz. Prezesem została ponownie Barbara Kubiak. 10 marca br. Amazonki spotkały się na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Dotychczasowa prezes, Barbara Kubiak przedstawiła sprawozdanie z działalności klubu, który we wrześniu ubiegłego roku świętował X-lecie swojego istnie nia. Członkinie udzieliły absolutorium ustępującemu zarządowi i głosowano nad wyborem nowych władz. Jednogłośnie prezesem wybrano ponownie Barbarę Kubiak. Stanowisko viceprezes powierzono Barbarze Kowalskiej, skarbnikiem została Joanna Janicka, a sekretarzem Zdzisława Jóźwiak. Nowo wybrany zarząd podziękował koleżankom za zaufanie, obiecując dalej pracować na rzecz kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi. Spotkanie przebiegło w atmo - sferze poprzedzającego je Dnia Kobiet, a także u progu Świąt Wielkiej Nocy. Nie zabrakło więc kwiatów i świątecznych zajączków. W dniach marca Panie spędziły czas na Świętej Górze w Gostyniu. Jak co roku Średzianki z koleżankami z innych klubów Amazonek (Śrem, Gostyń, Jarocin, Leszno. Wolsztyn, Kościan) spotkały się na rekolekcjach wielkopostnych. Nauki głosił ks. Robert Klemens, Filipin (uczestnik Szansy na Sukces ). Zapraszamy Panie Amazonki z powiatu średzkiego do udziału w spotkaniach, które odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz w Spółdzielni Mieszkaniowej (ul. Przecznica 2). Telefon kontaktowy klubu Amazonko! Nie bądź sama i dołącz do nas! Czekamy i zapraszamy serdecznie!

6 6 wydarzenia tel W niedzielę 11 kwietnia, dzień po tragicznym wydarzeniu w Smoleńsku w Ośrodku Kultury w Środzie odbyła się,,wieczornica poświęcona piątej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II. Wieczornica Zanim jednak widzowie mogli obejrzeć przedstawienie, krótkie przemówienie o tragedii jaka spotkała nas Polaków, wygłosił Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska Wojciech Ziętkowski. Wspomniał o wydarzeniach w Katyniu sprzed 70 lat, które dzisiaj mają swoją drugą odsłonę. Ta niespodziewana śmierć pary Prezydenckiej i wszystkich osób na pokładzie samolotu spowodowała, że wiele krajów jest z polskim narodem w żałobie. Chwała tym bohaterom. Wszyscy zebrani w sali Ośrodka Kultury przystąpili do wspólnej modlitwy w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Targi Edukacyjne 9 kwietnia w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej odbyły się jak co roku Targi Edukacyjne. Targi otworzyła dyrektor szkoły Emilia Ostrowska wspólnie ze starostą średzkim. W hali sportowej swoją ofertę edukacyjną prezentowały szkoły średnie i uczelnie wyższe. Stoiska wystawców przez 5 godzin były oblegane przez młodzież ze szkół średnich i gimnazjalistów z naszego terenu. Znakomite przygotowanie Targów Edukacyjnych to zasługa pani Katarzyny Światowy i pani Anny Wiese. Na targach zaprezentowały się: Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych Poznań Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości Poznań Fashion and Travel School Poznań Wielkopolska Wyższa Szkoła Turystyki i Zarządzania Poznań Wielkopolska Wyższa Szkoła Hu manistyczno-ekonomiczna Jarocin Uniwersytet Przyrodniczy Poznań Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Kr. Stanisława Leszczyńskiego Leszno Wyższa Szkoła Nauk Humanistycz - nych i Dziennikarstwa Poznań Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji Poznań Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Września Image Recording Solutions Zachód Sp. z o.o. Poznań Wyższa Szkoła Kadry dla Europy Poznań Zespół Szkół Ekonomicznych Łękno Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Poznań Polanglo Księgarnia Eduakcyjno- Językowa Poznań Zespół Szkół Technicznych im. M. Drzymały Poznań Wyższa Szkoła Języków Obcych Poznań Powiatowy Urząd Pracy Środa Wlkp. Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna Środa Wlkp. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji Poznań Akademia Wychowania Fizycznego Poznań Wyższa Szkoła Bankowa Poznań Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp. Leader School Środa Wlkp. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej Poznań Wyższa Szkoła Handlu i Usług Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wlkp. 24 kwietnia odbędą się,,drzwi Otwarte w Liceum Ogólno kształcącym w Środzie Wlkp. Po chwili rozpoczęła się,,wieczornica od pięknego utworu muzycznego Ave Maria, który wprowadził w nastrój spokoju, ciszy, skupienia, żałoby. Potem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz z paniami nauczycielkami rozpoczęły wspomnienia o Janie Pawle II. Wspomnienia te to życiorys Karola Wojtyły od jego lat dziecięcych aż po kwiecień 2005r. kiedy jako Papież Jan Paweł II odszedł do Domu Bożego. W programie,,wie- czornicy usłyszeliś my ukochaną pieśń papieża,,barkę, nagrania z jego wypowiedziami, wier - sze w wykonaniu młodych aktorów oraz fragmenty życiorysu czytane przez nauczycielki. MM Na zdjęciu po lewej: Gościem specjalnym był ks. kanonik Wojciech Raczkowski, który serdecznie podziękował młodym artystom za tak wspaniały wieczór.

7 W sobotę 20 marca w gmachu Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poz - naniu odbył się finał II edycji konkursu,,chichot Pegaza. Poziom prezentowa - nych przedstawień był niezmiernie wy - soki, dlatego jury, w skład któ rego wchodzili pani wi cedyrektor, nauczyciele poloniści, przedstawiciel klasy teatralnej oraz poz nański reżyser Bogdan Żył - kowski, stało przed trudnym zadaniem. Spektakle miały na ogół charakter kabaretowy i dotyczyły spraw bliskich życiu nastolatków. Dwa przedstawienia od biegały od tego schematu, a były to fragmenty Skąpca zaprezentowane przez grupę teatralną z gimnazjum salezjańskiego Grupa teatralna TOMI z II Gimnazjum w Środzie zdobyła I miejsca w II edycji konkursu małych form teatralnych "Chichot Pegaza" oraz fragmenty Antygony w Nowym Jorku. Ostatecznie jury podjęło decyzję, że palma pierwszeństwa należy się grupie teatralnej Tomi działającej w II Gimnazjum w Środzie Wlkp. Autorem tekstów oraz opiekunem grupy jest pan Tomasz Węcławiak. Co ciekawe, ta sama grupa wygrała zeszłoroczny Chichot Pegaza, czyli ani opiekun, ani młodzież nie spoczęli na laurach i znowu zaprezentowali wysoko poziom. Indywidualną nagrodą książkową uho norowano także członka grupy Tomi. foto: A. Bartkowiak, źródło: wydarzenia 7 Wernisaż w Koszutach Wejście do muzeum z nowoczesnymi rzeźbami z metalu. Na początku kwietnia w Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach odbyła się wystawa poświęcona malarstwu, fotografice i rzeźbie autorstwa: Jacka Antoniewskiego, Andrzeja Maciejewskiego oraz Antoniego Walerycha. Wystawę otworzył kustosz muzeum Jacek Piotrowski, który przedstawił artystów.

8 8 wydarzenia tel Błąd pilota czy może jednak zamach na Prezydenta Kaczyńskiego? Od godziny dziewiątej 10 kwietnia 2010 r. zadawaliśmy sobie pytanie: Dlaczego pod Smoleńskiem rozbił się rządowy TU-154M z 96 osobami na pokładzie w tym z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim? Okres żałoby narodowej, hołd oddany ofiarom tragedii, pustka po wielu znanych i lubianych politykach to tylko pierwsze skutki bezprecedensowego w historii świata wypadku. Ale jest też inna, sensacyjna wręcz wersja wydarzeń. Powinniśmy wiedzieć, że w przypadku każdej katastrofy lotniczej prokuratura przyjmuje i bada możliwość zamachu (zwłaszcza gdy giną tak ważne osoby). Jednocześnie powinniśmy zwrócić uwagę na okoliczności tej tragedii i wiele niejasności. Pierwsza rzecz: Rosjanie zakładają winę pilotów, którzy to mieli zignorować ich zalecenia. Stwierdzili też, że z powodu złych warunków atmosferycz- nych podchodzili aż cztery razy do lądowania. Jednak jak już wiemy maszyna lądowała od razu, a pogoda nie była wcale taka zła. Godzinę wcześniej bez żadnych problemów wylądował tu samolot z dziennikarzami. W nieoficjalnych doniesieniach podano, że pilot otrzymał złe parametry lotu z wieży kontrolnej lotniska i był niżej niż sądził. Niestety samolotu nie udało się już poderwać i zahaczył o drzewa. Inna wersja. Kilka miesięcy temu samolot był naprawiany w Rosji. Pojawiły się spekulacje o celowym uszkodzeniu samolotu. Cytujemy wypowiedź dr inż. Ryszarda Drozdowicza z Politechniki Szczecińskiej dla jednego z dzienników: Okoliczności wskazują na poważną awarię lub celowe zablokowanie układu sterowania. Taką blokadę można celowo zamontować tak, aby Ks. Prałat Aleksander Rawecki papieskim Infułatem! Godność infułata, czyli protonotariusza apostolskiego, otrzymał ks. Aleksander Rawecki proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To niezwykle zaszczytne odznaczenie kapłan otrzymuje na wniosek biskupa od Ojca Świętego. Infułat ma prawo noszenia podczas obrzędów liturgicznych mitry i fioletowej sutanny. Gdy zachodzi taka konieczność, infułat może w zastępstwie biskupa udzielić sakramentu bierzmowania. Ks. Aleksander Rawecki ur r. święcenia h p://www.kolegiata-sroda.pl kapłańskie otrzymał w roku Proboszczem parafii kolegiackiej w Środzie został w r Jest prałatem honorowym Jego Świątobliwości, prepozytem Kapituły Kolegiaty Średzkiej, dziekanem Dekanatu Średzkiego, a w roku 2010 został podniesiony do godności infułata. W 2005 r. Rada Miejska w Środzie nadała ks. A. Raweckiemu średzki medal honorowy Ad Valorem. Z okazji nadania godności infułata protonotariusza apostolskiego Ks. Prałatowi Aleksandrowi Raweckiemu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy wielu lat życia w zdrowiu oraz wszelkiej pomyślności w pracy ku Boskiej Chwale. Bądź naszym duchowym wsparciem Księże Infułacie! Koło Powiatowe Platformy Obywatelskiej w Środzie Wlkp. uruchomiła się przy wypuszczeniu podwozia lub klap przed lądowaniem. Przy blokadzie klap lub lotek katastrofa była nieunikniona, gdyż pilot, nawet zwiększając nagle ciąg, nie był w stanie wyprowadzić mocno przechylonej ciężkiej maszyny." Oskarżenia zdążył podnieść Artur Górski. Poseł PiS nie wini jednak nikogo z PO, lecz Rosję. Mówiąc Naszemu Dziennikowi" o swoich podejrzeniach stwierdził: Jeśli się złoży w całość informacje, które napływają, nawet jeśli odnoszą się do różnych scenariuszy, a także weźmie się pod uwagę ewentualne intencje Rosjan, to można powiedzieć, choć bez stuprocentowej pewności, że Rosja jest w jakimś sensie odpowiedzialna za ten nowy Katyń. Później przeprosił za te słowa, tłumacząc się szokiem. Jak się okazuje baza wojskowa w Smo- leńsku była wyposażona w broń elektromagnetyczną, która może uszkodzić silniki samolotu bądź też układy elektroniczne. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się tak, że nad terytorium Rosji, koło bazy wojskowej z bronią elektromagnetyczną było tylu wrogów w jednym samolocie. Czy można było nie wykorzystać takiej sposobności? Dla Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) to była wręcz rutynowa operacja, która w terminologii fachowej nazywa się Likwidacją wojskowo-politycznych przywódców wrogiego państwa mówi się w komentarzu rumuńskiej agencji informacyjnej Romanian Global News, źródło: Telewizja poinformowała na samym początku o rannych osobach. Co się z nimi stało? Warto tez wspomnieć o amatorskich filmach umieszczanych w Internecie na których można usłyszeć chociażby wystrzały z broni. Tylko po co ktoś strzelał? Oraz śmiech wojskowych i słowa w stylu Wszyscy nie żyją, hahaha źródło: com/user/jakubmacf Dlaczego polscy dziennikarze nie mogli wejść na teren katastrofy, a rosyjscy cywile tam byli? No i dlaczego dziennikarzom którzy czekali na przylot samolotu rekwirowano taśmy z nagraniami i kasowano zdjęcia fotoreporterom? Komu na tym zależało i dlaczego? Czy to aby na pewno był wypadek? Nie chcemy rozpętywać jakiejś awantury z powodu niejasności przyczyn katastrofy. Ale chcemy znać prawdę. Do tego Polacy mają prawo. M.M

9 Z Grzegorzem Filipkiem, Dyrektorem ds. Marketingu w firmie OKNOPLAST-Kraków rozmawia Monika Sosnowska. wydarzenia 9 Panie Dyrektorze, początek roku dla OKNOPLAST- Kraków był niezwykle udany. Otrzymaliście Państwo sporo wyróżnień na czele z tytułem Budowlanej Firmy Roku. To będzie kolejny rok sukcesów OKIEN z Krakowa? Mam taką nadzieję, w czym utwierdzają nas wspomniane przez Panią nagrody. W ostatnim czasie otrzymaliśmy nie tylko tytuł Budowlanej Firmy Roku, ale również zostaliśmy uhonorowani medalem Top Marka 2010 przyznawanym na podstawie badań konsumenckich przeprowadzonych wśród Klientów oraz certyfikatem VIP Najlepsze Okna i Drzwi. Bardzo ważne są także dla nas nagrody, jakie otrzymało okno PLATINIUM, obecnie ulubiony produkt naszych Klientów. Wiem, że wybiera je już co trzecia osoba dokonująca zakupu OKIEN z Krakowa. Na czym polega fenomen okna PLATINIUM? PLATINIUM to pierwsze w Polsce okno z zaokrąglonym od wewnątrz kształtem skrzydła zaprojektowanym przez włoskiego stylistę Giuseppe Bencivenga i zastrzeżonym w Unii Europejskiej jako patent według Wzoru Wspólnotowego. Ten niepowtarzalny desing okna PLATINIUM zdążył już zdobyć serca Klientów OKNOPLAST-Kraków, ale także został doceniony przez niezależne kapituły i instytucje, które przyznały mu m.in. statuetkę Top Buildera 2010 za innowacyjność rozwiązań, tytuły Lidera Rynku 2009 za Sprzedażowy Debiut Roku i Nowości Roku miesięcznika Forum Branżowe, a także liczne wyróżnienia na targach w całej Polsce, m.in. Rzeszowie, Kaliszu, Olsztynie. Zapowiada się więc, że 2010 rok będzie rokiem okna PLATINIUM. Co jeszcze będzie w tym roku modne w oknach? Już od dłuższego czasu obserwujemy wśród Klientów trend idący w stronę ekologii i energooszczędnych okien. Osobom ceniącym ideę energooszczędnego budowania w szczególności polecamy okno Thermic 90 o podwyższonych parametrach termoizolacyjnych. Klienci coraz częściej zwracają także uwagę na antywłamaniowe właściwości okien. To niezwykle istotny aspekt ochrony domu, biorąc pod uwagę, że aż 70% wszystkich włamań dokonywanych jest przez okno. W ofercie OKNOPLAST-Kraków dostępne jest jedyne w Polsce antywłamaniowe okno Protect Plus produkowane i montowane zgodnie z rygorystyczną europejską normą EN Niewątpliwie jednak poza najwyższą jakością i walorami użytkowymi okien, dla coraz liczniejszej grupy Klientów ważna staje się estetyka. Czy tak jest w przypadku OKIEN z Krakowa? Zdecydowanie tak, co pokazał sukces okna PLATI- NIUM, które wyróżnia się niespotykaną dotąd stylistyką. Niezwykle popularne są także okna z okleiną drewnopodobną, które za sprawą szerokiej palety dostępnych barw, pozwalają na dobranie koloru okien do elewacji budynku czy też wnętrza pomieszczenia. W modzie są także drzwi tarasowe. To duże przeszklenia wnoszące dodatkową przestrzeń i otwierające dom na światło. Widzę zatem, że oferta OKIEN z Krakowa jest niezwykle bogata. Gdzie można zapoznać się z pełnym asortymentem OKNOPLAST-Kraków? Zapraszam do wizyty w jednym z ponad 270 salonów firmy na terenie całej Polski, gdzie można nie tylko poznać bliżej ofertę OKIEN z Krakowa, ale także liczyć na fachowe doradztwo ze strony naszych wykwalifikowanych sprzedawców. ŚRODA WIELKOPOLSKA ul. Topolska 2 tel. 61/ kwietnia gościem średzkiego Koła Młodych Demokratów był radny powiatowy Jan Buczkowski. Gościa powitał i przedstawił przewodniczący Koła Bartosz Wieliński. Radny w swej godzinnej prelekcji w prosty i przystępny sposób przedstawił charakterystyczne cechy funkcjo nowania samorządu terytorialnego. Omówił też podstawowe zadania urzędu miasta i starostwa powiatowego i podstawy prawne działania samorządów. Prelegent wplatał w swój wykład szereg aneg - dot i historyjek opartych na doskonałej znajomości średzkiej polityki. W ostatniej części spotkania została zorganizowana interaktywna zabawa w której wzięli udział wszyscy uczestnicy spotkania. Zabawa polegała na wcieleniu się w radnych i przeanalizowaniu przykładowej uchwały rady miasta. Po krótkim zapoznaniu się z uchwałą każda z dwóch grup miała przekonać innych do swoich racji. Zabawa w prosty sposób poka - zała, że bycie radnym to duża odpowiedzialność oraz wiele problemów do rozwiązania. Zabawa ta sprawiła, że było wiele pytań do radnego Bucz kowskiego, a młodzi demokraci poprosili go o przygotowanie i za pre - zentowanie im wykładu o wyborach Młodzi Demokraci zapraszają samorządowych, zasadach prowadze nia kampanii wyborczej i szansach na zostanie radnymi. Młodzi Demokraci to najprężniej rozwijające się stowarzyszenie w po - wiecie, są to młodzi ludzie którzy chcą brać aktywny udział w życiu swojego miasta i w tworzeniu nowoczesnej, wolnej, silnej, zajmującej godne miejsce w Europie i świecie Polski. Chcą aby każdy obywatel w pełni mógł korzystać z wolności obywatelskich i gospodarczych. Promują ludzi młodych w życiu poli tycznym, społecznym i ekonomicznym. Dążą do upowszechnienia wśród młodzieży postaw obywatelskich. Średzcy Demokraci serdecznie zapraszają wszystkich młodych, aktywnych ludzi na swoje spotkanie co poniedziałek na godzinę 19:00 w siedzibie przy ul. Dąbrowskiego 9, II piętro. Kontakt z przewodniczącym pod numerem telefonu BW

10 10 sport tel KOLARSTWO AGRO TEAM Kapitalny start AGRO Team! Całkiem udany początek sezonu W miniona sobotę w Dolsku odbył się ogólnopolski maraton w kolarstwie górskim rozpoczynający cykl Powerade Suzuki MTB Marathon, w których udział wzieło, aż 20 zawodników średzkiego klubu AGRO Team. Na starcie w Dolsku zameldowało się około 1000 zawodników z różnych części naszego kraju, a wśród nich elita polskiego kolarstwa górskiego na czele z wicemistrzynią olimpijską Mają Włoszczowską, Anną Szafraniec, Olą Dawidowicz, Piotrem Galińskim czy Andrzejem Kaiserem. Wśród nich nie mogło zabraknąć zawodników AGRO Team. Po raz kolejny średzki Team był jednym z najliczniejszych. Był również jednym z objawień zawodów. Zawody odbyły się w cieniu tragedii narodowej w związku z czym wszelkie imprezy towarzyszące zostały odwołane i skupiono się tylko i wyłącznie na rywalizacji sportowej. Po godzinie na trasę maratonu wyruszyli zawodnicy startujący na dys - tansie GIGA (90 km), a wśród nich dwóch reprezentantów AGRO Mateusz Nowicki i Przemysław Koper. Pierwszy z nich na mecie zameldował się na bardzo dobrym 24. miejscu w kategorii M2, a drugi na 35. w kategorii M3. O godzinie na trasę marato nu wyruszyła największa grupa zawodników, które zdecydowała się na start na dystansie MEGA (60 km) lub MINI (30 km). Na dystansie 60 km wystartowała Maja Włoszczowska, a razem z nią zawodnicy średzkiego Teamu. Fantastycz nie spisał się Wojciech Wiktor, który w kategorii M1 zajął 2. miejsce! Do wicemistrzyni olimpijskiej stracił zaledwie kilka minut. W tej samej kategorii na niezłym 24. miejscu uplasował się Adam Frątczak, a na 30. Bartosz Niemczal. W najliczniejszej kategorii wiekowej - M miejsce zajął Bartosz Banasik, a 179. Michał Główczewski. W M3 na 71. miejscu zawody ukończył Radosław Hulewicz, choć do mety mógł przyjechać zdecydowanie wyżej, gdyby nie awaria sprzętu przez prawie 30 km jechał na jednym pedale. W tej samej kategorii 93. miejsce zajął Piotr Dukarski, a pozycję niżej sklasyfikowany został Artur Raszewski. W kategorii M4 jedyny reprezentant AGRO Krzysztof Sadyś zajął 69. miejsce. Na dystansie MINI świetnie spisała się większość zawodników AGRO Team. Lider Teamu Radosław Zaworski na linii mety zameldował się na 2. miejscu w kategorii M1. Bardzo wysokie 11. miejsce zajął Daniel Przadka. Tuż za nim na 15. miejscu zawody ukończył Krzysztof Plewa, a na 17. Patryk Dukarski. Na 25. lokacie sklasyfikowany został Wiktor Matuszewski. W kategorii M2 17. miejsce zajął Łukasz Jankowski, 21. Sebastian Kociołek, 23. Piotr Śmigielski. W K1 wystartowała zaledwie 9-letnia Dominika Dukarska, która była najmłodszą uczestniczką zawodów. Do mety przyjechała na 7. miejscu. Po nieco pechowej inaguracji sezo nu AGRO Team w Puszczykowie start w Dolsku można zaliczyć do niezwykle udanych. Warto zaznaczyć, że AGRO Team był nie tylko najliczniejszym Teamem, ale również najczęsciej prze - wijającym się na podium obok zawodowych klubów z wieloletnimi tradycjami takich jak CCC Polkowice, Mróz Active Jet czy Dobre Sklepy Rowerowe Author. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek sukcesów naszego średzkiego Teamu! Jako ciekawostkę należy podać, że zawodnicy AGRO Team mieli okazję osobiście porozmawiać z wicemistrzynią olimpijską Mają Włoszczowską. Natomiast znany dziennikarz sportowy Piotr Kurek szeroko przedstawił jej działalność średzkiego Teamu. (p) W niedzielę AGRO Team zainaugurował sezon na zawodach z cyklu Pucharu Wielkopolski w Puszczykowie, w których uczestniczyło, aż 20 jego reprezentantów. Po piątkowej prezentacji klubu przyszedł czas na pierwszy w tym sezonie start. Zawodnicy poraz pierwszy za pre - zentowali się na zawodach w Teamowych strojach. W zawodach uczestniczyło około 300 zawodników nie tylko z Wielkopolski, ale również z innych części naszego kraju. Pierwsza na linii startu stanęła naj - młodsza zawodniczka klubu Domini ka Dukarska, która ostatecznie w kategorii zał zajęła bardzo dobre 4. miejsce. Następnie przyszedł czas na wyścig młodzików z udziałem dwóch reprezentantów AGRO Team Adamem Frątczakiem i Bartoszem Niemczalem. Niestety wyścig dla nich zakończył się bardzo pechowo. Obaj na około kilometr przed metą zajmowali świetne pozycje, odpowiednio 3 i 5. Niestety pierwszy z nich nie dojechał w ogóle do mety na wskutek awarii przerzutki, a drugi ostatecznie dojechał na 9. miejscu po bardzo groźnie wyglądającym upadku na niebezpiecznym zjeździe. Następnie w kategorii junior młodszy wystartowało 5 zawodników klubu. Jak się okazało limit pecha nie został jeszcze wyczerpany. Jakub Zaworski przez większość dystansu jechał w czołowej szóstce. Niestety do mety nie dojechał przez zerwany łańcuch. Wyścigu nie ukończyli również Daniel Prządka (zerwany łańcuch) i Wiktor Matuszewski (kontuzja na wskutek upadku). Do mety udało się dojechać natomiast Patrykowi Dukarskiemu i Krzysztofowi Plewie odpowiednie na 15. i 17. miejscu. W jednej z najbardziej obsadzonych kategorii masteres I wystartowali: świetnie spisujący się podczas tegorocznych wyścigów w kolarstwie przełajowym Radosław Hulewicz, Przemysław Koper i Piotr Dukarski. Do mety dojechali odpowiednio na: 35., 36. i 39. miejscu. W kategorii masteres II 23. miejsce zajął Artur Raszewski. W najliczniejszej kategorii wiekowej elicie niezłe 22. miejsce zajął Mateusz Nowicki. Na 33. miejscu zawody ukończył Szymon Ludwiczak, a na 45. Bartosz Banasik. W ostatnim wyścigu w kategorii juniorów wystartowało, aż 5 naszych reprezentantów. Wielkie nadzieje wią - zaliśmy z liderem Teamu Radkiem Zaworskim, który ostatecznie zajął niezłe 7. miejsce. Z pewnością pozycja byłaby wyższa gdyby nie fakt, że Radek jechał na nie swoim rowerze po awarii własnego. Świetne 8. miejsce zajął Wojciech Wiktor, który przyjechał do mety zaledwie o 90 sekund za Radkiem. Na 13. miejscu zawody ukończył Jakub Ratajski, a na 14. Marek Gurczyński. Do mety nie dojechał Mateusz Stempniewicz, który złapał przysłowiową gumę. Podsumowując zawodnikom AGRO Team zabrakło w niedzielnych zawodach trochę szczęścia, ale mimo to pokazali, że drzemie w nich potencjał, który z pewnością zostanie odpowiednio wykorzystany w tym sezonie. RELIKWIE W ŚRODZIE WLKP. W czwartek 22 kwietnia w kolegiacie przeżywać będziemy nawiedzenie Relikwii Św. Jana Marii Vianneya. O godz uroczyste powstanie i wprowadzenie relikwii do kolegiaty. O godz modlitwa brewiarzowa kapłanów. O godz uroczysta Msza św. ku czci Św. Jana Vianneya z udziałem kapłanów dekanatu kórnickiego i średzkiego. O godz modlitwa różańcowa. O godz Koronka do Miłosierdzia Bożego. O godz uroczyste pożegnanie Relikwii i przekazanie do Śremu. (mig) Poza wyznaczonymi nabożeństwami możliwość prywatnej modlitwy.

11 wydarzenia 11 Uczniowski Klub Hokejowy Iuventa działał w ostatnim tygodniu z bardzo ograni czonym terminarzem. Wszystko w związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smo leńskiem i ogłoszoną żałobą narodową. Nie odbyła się Mini- Liga oraz treningi drużyny rodziców. Treningi drużyn dziecięcych odbyły się w normalnych terminach, lecz zamiast od powitania drużyn, rozpoczynały się od minuty ciszy. Od r. wszystkie zajęcia odbywać się będą zgodnie planem. Dotyczy to zarówno treningów jak i Mini-Ligi, która rozegrana zostanie w sobotę r. w godz. 9:50-12:00 na boisku wielo - funkcyjnym OSiR. Już w pierwszomajowy weekend Uczniowski Klub Hokejowy Iuventa weżmie udział w turnieju z okazji 5. rocznicy istnienia klubu Großbeerener HC Berlin. Będzie to okazja do rewizyty w klubie, który wziął udział w 1. Turnieju Urodzinowym Iuventy na po czątku HOKEJ NA TRAWIE Wieści z Iuventy marca w Środzie Wlkp. Tym ra zem do Niemiec udają się dwie drużyny chłopców: Drużyna D ( ) i drużyna C ( ). Każdy z zespół zmierzy się w swojej kategorii wiekowej z 5 przeciwnikami. Chłopcy D zagrają przeciwko drużynom: Großbeerener HC, HC Argo 04 Charlottenburg Berlin Turngemeinschaft in Berlin Zehlendorfer 88 Berlin HC Königs Wusterhausen Chopcy C mają za rywali: Großbeerener HC (drużyna, która była na naszym turnieju) Turngemeinschaft in Berlin Zehlendorfer 88 Berlin Blau-Weiß Berlin CfL Berlin Wyjazd na turniej zaplanowany zos tał na 1 maja rano, a powrót następnego dnia późnym wieczorem. Liczymy na udany występ naszych zawodników i rewanż za porażkę w pierwszym i remis w drugim meczu podczas średzkiego turnieju. Großbeerener HC zajął wówczas drugie, a Iuventa trzecie miejsce. Powodzenia! PLAN SPOTKANIA MOTOCYKLISTÓW ZE ŚRODY WLKP. i OKOLIC Data: 24 kwietnia 2010 roku (sobota), godz Miejsce: Środa Wlkp., ul. Brodowska 40, Pachura Moto Center Program: Przyjazd uczestników na miejsce spotkania Msza polowa którą odprawi Ks. Eda oraz czas wolny dla uczestników (oczekujemy na spóźnialskich i witamy się) Przypomnienie podstawowych zasad wynikających z Prawa o ruchu drogowym dot. motocyklistów i motocykli przedstawiciel średzkiej Policji Pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy zaprezentuje profesjonalna firma MedAID. Harmonogram Pokazu: Symulacja wypadku komunikacyjnego z udziałem samochodu osobowego oraz motocykla. W wyniku wypadku poszkodowane zostają 2 osoby kierowca samochodu oraz motocyklista. Pokaz obejmuje wszystkie czynności, które po win ny zostać wykonane na miejscu prawdziwego zdarzenia tj.: - zabezpieczenie ratownika - prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia - badanie poszkodowanego - udzielenie niezbędnej pomocy ofiarom zdarzenia - prawidłowe wezwanie pomocy - prezentacja i wykorzystanie prawidłowo wyposażonej apteczki pierwszej pomocy - pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej ćwiczenia na fantomie - omówienie poszczególnych działań Całość odbywa się z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych pozorantów (ucharakteryzowane rany, obrażenia itd.) lub/i fantomów do nauki resuscytacji Przedstawienie sprzętu będącego na wyposażeniu Policji (radarowy miernik prędkości, alkotest i inne) Przygotowanie się uczestników do przejazdu ulicami Środy Wlkp Przejazd ulicami Środy Wlkp Wyjazd ze Środy Wlkp. do Bnina (Zaniemyśl-Łękno-Jeziory Wielkie-Błażejewko) Spotkanie z podopiecznymi Domu Dziecka w Kórniku-Bninie (wręczenie upominków ) Powrót do Środy nad jezioro na wspólne ognisko i koncert zespołu rockowego THE INNER CHILD. Zapraszamy wszystkich Źródło:

12 12 ogłoszenia tel

13 ogłoszenia 13 Sprzedam Komputer 2,0 GHz 512 RAM, 40 gb dysk, cena do uzgodnienia oraz Laptop Siemens 1,7 GH. 80 gb, 512 RAM. tel Sprzedam tel. kom. Samsung S7220 Ultra Classic, GPS, 5 Mpix, nowy z salonu, tel Sprzedam rośliny na żywopłoty tuje, bukszpany, berberysy, tel Wyprzedaż trumien po działalności, przeszło o tysiąc złotych taniej, z dostawą na miejsce. tel Sprzedam komputer 2,0 GHz pro - cesor 512 RAM, 40 Gb dysk. Laptop 1,7 GHz, Siemens 512 RAM 80 Gb. Cena do uzg., tanio! tel po Pralkowirówkę,,Romo i wózek inwalidzki mało używany. tel Sprzedam ubranka dla chłopca od 0 6 miesięcy 2 zł sztuka. tel Sprzedam suknie ślubna rozmiar 36, biała, gorset i spódnica. Cena 150 zł tel Sprzedam grubościówkę do drew - na frezarkę i kosiarkę do mielenia kości. tel , Sprzedam szafy z drzwiami przesu wanymi, garderoby nowe na wymiar klienta, tel Sprzedam kosz bagażnik na upolowaną zwierzynę i do przewozu innych rzeczy mocowany na haku samochodu. tel Frezarkę DFDA 5 dolnowrzecionową firmy Gomat Gorzów oraz wyrówniarkę Zefam typ DSC 50 mam też do sprzedania kosiarkę i pile tarczową tel Komputer procesor 2,0 GB RAM 512 dysk 40, łóżeczko turystyczne cena do uzgodnienia. Dzwonić po tel Piec kuchenny na gaz ziemny, kolor biały 300 zł, lodówka firmy Beko 200 zł, telewizor srebrny 21 cal 300 zł. tel Oryginalny, sztywny futerał do instrumentu klawiszowego Yama ha PSR 730. tel Analogowa kamera Video Panasonic, prawie nieużywana, boczny monitorek, czynnik ruchu, efekty specjalne, stabilizator obrazu, płynne pojawienie się i znikanie obrazu, karton tel Suknie ślubną, jednoczęściową, białą+bolerko, welon i buty niedrogo, wzrost 162 cm tel Myjkę ciepłowodową,,wap DX 800 stan dobry +odkurzacz do pra - nia i na sucho gra s tel Sprzedam ławę rozkładaną dwa /2/ fotele oraz wersalkę /DĄB/ z nową tapicerką/ okazja. tel Junkers gazowy na ciepłą wodę. tel Części do Fiata Uno. tel Sprzedam suknię ślubną, rozmiar 36/38, gorset + spódnica, biała + welon. Cena 1000 zł. Sprzedam kamizelkę + musznik. Cena 50 zł. tel Sprzedam oryginalny futerał oraz inst. obsł. do instrumentu klawszo - wego Yamaha psr 730. tel Sprzedam młode pekińczyki odro - baczone i zaszczepione. tel dzwonić po Sprzedam pokrowce do Golfa IV. Cena 50 zł. tel Sprzedam tanio brązowy kożuch + czapkę na szczupłą osobę. Cena do uzgodnienia. tel Sprzedam garnki do nowoczesnego gotowania 24 częściowy zestaw nowy. Kuchenka indukcyjna. Pizza Master (patelnia). tel Sprzedam wózek bliźniaczy grafitowo-niebieski na dmuchanych kołach. tel Wyprzedaż po działalności trum ny dębowe po 900 zł, sosnowe 500 zł z dostawą na miejsce. Środa Wlkp., ul. Wrzesińska 4. tel Sprzedam frezarkę do drzewa, ławę stolarską, narzędzia ręczną, okucia do okien, wkręty różne do drewna. Środa Wlkp., ul. Wrze sińska 4, tel Sprzedam kosmetyki renomowanych firm (Sephora, Douglas) po bardzo niskich cenach, może być do zakładu fryzjerskiego lub gabinetu kosmetycznego. Okazja! Prosto z fabryki. tel Sprzedaż nowego elektrycznego mopa firma,,mango. Komplet anteny satelitarnej,,n tel Sprzedam skrzynki drewniane nowe do owoców i warzyw, kiełkowania ziemniaków również na zmówienie, tel Sprzedam nowy żyrandol+kinkiet pięcioramienny, klosze białe alabaster, telewizor 21 cali w kolorze srebrnym też do sprzedania. tel Suknie ślubną rozmiar 36/38 biała+welon, cena 400 zł. Sprzedam buty robocze męskie nowe roz miar 44, cena 30 zł, tel Suknia Ślubna w kolorze ecru, jednoczęściowa, zapinana na szyi, rozmiar 36/38 na około 170 cm wzrostu. Możliwość wysłania zdjęć na , tel Maszynę przemysłową stębnówkę stan bardzo dobry. tel po godz Sprzedam udziały ZPOW. tel Sprzedam ekologiczny opał, brykie ty ze słomy, Książno, możliwy dowóz. tel , Sprzedam stół rozsuwany owalny oraz 6 krzeseł (z nową tapicerką) okazja. tel Sprzedam 80 podkładów mu zycznych audio lub mp3 do polskich kolęd. 50 zł. tel Sprzedam kurtkę ze srebrnych li sów, rozm tel Sprzedam komputer Pentium 4 2GHz, 512 RAM, 80 GB dysk. Lap top. Cena konkurencyjna tanio. tel Sprzedam komputer 2 GH, 512 Ram, 40 GB. Cena do uzgod nienia. tel Sprzedam wózek dwufunkcyjny firmy Atlan c, seledynowo popie laty + dodatki, nosidełko, fotelik samochodowy oraz materac do łóżeczka 60 x 120, tanio. tel Sprzedam suknię ślubną, roz miar 42, biała (koronka), cena do uzgod - nienia. tel Sprzedam wyposażenie do sprężarki węże pistolety oraz dla majsterkowicza wyrzynarka, sto - lik celma. tel Sprzedam rośliny na żywopłoty: tuje, bukszpany, berberysy, irgi, jaśminy, ligustry. tel Sprzedam fotel na biegunach nowy oraz stół owalny + 6 krzeseł (nowa tapicerka) tel Sprzedam bordowy narożnik z fo - telami + 2 pufy. tel Sprzedam 2 dziecięce rowerki (mały i średni) pomarańczowy i zielony, bardzo zadbane, cena 100 zł / szt. tel Sprzedam wypoczynek brązowy narożnik + 2 fotele + ława. Stan bdb., 400 zł. tel Sprzedam monitor 15 cali CRT + okablowanie. Cena 35 zł, do uzgodnienia. tel Sprzedam detale kpl. pistoletów, węże do sprężarki powietrza tel cena 70 zł. Sprzedam stolik, pilarkę tarczową, wyrzynarkę nasadkę udarową wyroby CELMY cena 70 zł. tel Suknię ślubną rozm. 42 biała koronka, cena 800 zł + dodatki. tel Frezarkę do drewna, ławę sto larską, narzędzia ręczne, okucia okienne, wkręty do drewna, za su wy do bram, Środa Wlkp. ul. Wrze sińska 4, tel Najniższe ceny: sprzedaż tru mien dębowe 1500 zł, dębowe 1200 zł, sosnowe 700 zł. Środa Wlkp. ul. Wrze - sińska 4, tel Czynne całą dobę z dostawą na miejsce. Praca Międzynarodowa firma transpor - to wa przyjmie kierowcę kat. C+E, mile widziane ADR w transpor cie międzynarodowym z doświadczeniem, oferujemy samochody wy sokiej klasy, dobre płace. tel Emerytowany policjant z gr. inwa - lidzką, orzeczenie o niepełnosprawności, podejmie pracę w ochronie- Środa i okolice, doświadczenie. tel Usługi Elektryk, tel Magiel elektryczny duży, siła. tel Wykonam w klinkierze kominy, słupki, murki oraz papę termozgrzewalną emeryt. tel Zespół muzyczny Folder zagra i zaśpiewa na Twoim weselu, jubileuszu, osiemnastce itp. tel , Mieszkania Nieruchomości Sprzedam działkę budowlaną 1536 m 2 w Sulęcinku, tel: Pilnie kupię działkę rekreacyjną na ul. Wrzesińskiej, tel: Sprzedam działkę budowlaną w Kijewie, tel Sprzedam działkę budowlaną 1536 m 2 w Sulęcinku. tel Do wynajęcia ściana budynku przy ruchliwej ulicy w Środzie Wlkp. na reklamę. tel po Sprzedam działkę budowlano rze mieślniczą lub wydzierżawię na dłuższy okres czasu w Zanie myślu. tel po 16:00 Sprzedam działkę budowlano rzemieślniczą lub wydzierżawię na dłuższy czas w Zaniemyślu, tel po Sprzedam 3,22 ha podzielone na 34 działki mieszkalne i rzemiosło, możliwość sprzedaży w całości, media 100 m Brodowo przy trasie katowickiej, tel Sprzedam dom 150m 2 w Mu- Kącik nowości filmowych WYPOŻYCZALNIA FILMÓW NA DVD Środa Wlkp., ul. Estkowskiego 16 Czynna codziennie: od do 21.00, tel:

14 14 wydarzenia tel rzynowie. Działka ponad 3000 m 2, tel pokoje w Środzie Wielko polskiej przy ul Szarytek kupię. tel Kupię mieszkanie 3 pokojowe 1 piętro ul. Szarytek w Środzie Wielkopolskiej gg Lokale Do wynajęcia umeblowane i wyposażone mieszkanie w Środzie Wielkopolskiej, najchętniej firmie. tel po Wydzierżawię 2 lokale po 43 m 2, na działalność rzemieślniczą, magazynową lub inną, Środa Wlkp. tel Poszukuję lokalu handlowo usługowego na wynajem w centrum Środy Wielkopolskiej powierz chnia od m 2, tel Firmie wynajmę umeblowane i wy - posażone mieszkanie w Środzie Wlkp. inf tel: po Wynajmę pokój jeden, umeblo wany, duży z dostępem do kuchni, łazienki lub kawalerkę. 38 m 2, I piętro, kuchnia z oknem. Os. Jagiel lońskie Poznań. tel Wydzierżawię dwa lokale na dzia - łalność rzemieślniczą maga zy - nową lub inną, Środa Wlkp., ul. Wrzesiń ska 4. tel Do wynajęcia pomieszczenie na działalność gospodarczą 240 m 2, plus plac lub podziale na 130 m 2 i 110 m 2 w Zaniemyślu. tel Pokoje pracownicze dla firm. tel Motoryzacja Sprzedam Peugeot 106 stan bdbpilnie. tel: Kupię części do jawy 250. Okna Dobroplast Najniższe ceny w Polsce 5 lat gwarancji Pomiary gra s! Tel Tanio sprzedam opony Con nental Premium Contact 5 mm bieżnika 205/60/15 91 W do 270 km/h 2 szt. po 50 zł /szt. tel Sprzedam felgi stalowe 5.50x14, ET 49 do Daewo Lanos, Opel Astra, 4 szt. Tel Sprzedam felgi stalowe 5.50x13, ET 36 do Renault 19, Megane I, Clio, 5 szt. Tel Sprzedam Renault Megane 1,4 kombi benzyna, rok produkcji 1999, stan bardzo dobry, cena zł, tel Sprzedam felgi stalowe 5,50x14, ET 49 do Daewoo Lanos, Opel Astra 4 szt. tel Sprzedam Mercedes C-180 wersja elegance 1996 rok, przebieg 150 tys. klima elektryka, pilot, stan bdb, tel Kupię Stare odznaczenia, medale, odznaki wojskowe i cywilne - kupię tel: Pamiątki po Powstańcach Wielkopolskich - kupię tel: Przedwojenne pocztówki ze Środy i okolic - kupię tel: Stare dyplomy, legitymacje wojskowe, strażackie, kurkowe - kupię, tel:

15 TRAGEDIA W SMOLEŃSKU POLSKA POGRĄŻONA W ŻAŁOBIE W sobotę 10 marca cały świat obiegła tragiczna informacja o katastrofie rządowego samolotu Tu-154, udającego się z Warszawy na uroczystości rocznicowe upamiętniające 70 lecie zbrodni katyńskiej. Na pokładzie samolotu, który rozbił się w Smoleńsku zasiadały najbardziej prominentne osoby III RP. Miliony ludzi łączy się w modlitwie za dusze zmarłych oraz wspomina ich sylwetki. Funkcjonariusze Służby Więziennej ze średzkiego Aresztu w uroczysty sposób oddali hołd ofiarom tragedii. W poniedziałek 12 marca, punktualnie o 7:30, załoga Aresztu ubrana na galowo odbyła odprawę podczas, której wspominano zmarłych oraz uczciła ich pamięć minutą ciszy. Dyrektor Aresztu mjr Grzegorz Fedorowicz przypomniał, że kilka osób lecących tym feralnym lotem do Katynia, związana jest w pewien sposób ze Służbą Więzienną i Aresztem w Środzie. Prezydent Lech Kaczński z mocy ustawy, podpisał postanowienie w sprawie nadania pierwszego stopienia oficerskiego podporucznika SW sześciu funkcjonariuszy pełniących służbę w Środzie Wlkp. W 2007 roku uroczystości związane z promocją absolwentów Szkoły Oficerskiej odbywające się w Centralnym Ośrodku Służby Więziennej w Kaliszu, zaszczycił swą obecnością ostatni Prezydent II RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Dyrektor Aresztu mjr Grzegorz Fedorowicz i odbierający wówczas pierwsze gwiazdki rzecznik prasowy AŚ ppor. Filip Skubel, mieli okazję na krótką rozmowę z dystyngowanym gościem. W trakcie spotkania Prezydent Kaczorowski opowiadał min. o Szarych Szeregach, szlaku bojowym jaki przeszedł z Armią gen. Andersa, oczekiwaniu na wykonanie kary śmierci przebywając w sowieckim więzieniu i apelował o rozbudzanie w sobie umiłowania do Polski. Prezydent imponował nienaganną sylwetką i przyjaznym usposobieniem. Gratulował oficerskich szlifów i życzył wytrwałości w służbie. Kontakt z człowiekiem o tak bogatym życiorysie, obdarzonego wyjątkową charyzmą i kulturą osobistą na zawsze pozostanie w ich pamięci. Kalisz Prezydent RP R. Kaczorowski. wydarzenia 15 Zdecydowanie więcej funkcjonariuszy średzkiego Aresztu miało okazję widzieć Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszka Gągora oraz Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Tadeusza Płoskiego. Gościli oni w murach Aresztu na ul. Garncarskiej w 2008 roku. Powodem ich wizyty była chęć pomocy, dodania otuchy przebywającym w tym czasie w Areszcie żołnierzy, podejrzanych o dokonanie ostrzału ludności cywilnej w wiosce Nangar Khel. Dyrektor AŚ mjr Grzegorz Fedorowicz zapamiętał dobrze tą wizytę. Dziś nieżyjących już generałów charakteryzuje jako oddanych Polsce żołnierzy, prawdziwych dowódców, którzy w potrzebie nie pozostawiają swojego wojska oraz wielkich patriotów i życzliwych ludzi. Dyrektor Fedorowicz z Biskupem Płoskim widział się jeszcze raz, we wrześniu ubiegłego roku podczas pielgrzymki polskich więzienników w miejsce kaźni polskich oficerów. Uczestniczyli wspólnie we mszy świętej odprawionej w lesie katyńskim. Tym samym lesie, do którego zmierzała polska delegacja samolotem Tu Po zakończeniu nabożeństwa mieli okazję do kolejnej rozmowy. Ostatniej rozmowy... Część z nas otrzymała od Biskupa obrazki święte. W obliczu niewyobrażalnej tragedii jaka dotknęła nasz naród 10 kwietnia 2010 roku, na nowo odczytujemy słowa zapisane na ofiarowanych obrazkach świętych Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, bądźcie mężni i umacniajcie się! Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości! Z serca błogosławi gen. bryg.. Tadeusz Płoski Biskup Polowy WP. ppor. Filip Skubel rzecznik prasowy Aresztu Śledczego w Środzie Wlkp. Katyń wrzesień 2009 na zdjęciu BP polowy WP gen. T. Płoski.

16 16 reklama tel

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Źródło: http://www.cos.strazgraniczna.pl/cos/aktualnosci/12416,uroczysta-promocja-oficerska.html Wygenerowano: Środa, 6 lipca 2016, 01:21 Uroczysta

Bardziej szczegółowo

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014

KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 KRONIKA PKRD na stronie parafii św. Urbana STYCZEŃ 2014 19 stycznia 2014 można było obejrzeć kronikę naszej wspólnoty na stronie internetowej parafii: PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE DZIECI - KRONIKA Zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań o Janie Pawle II

Zestaw pytań o Janie Pawle II Zestaw pytań o Janie Pawle II 1. Jakie wydarzenie miało miejsce 18.02.1941r? 2. Dokąd Karol Wojtyła przeprowadził się wraz z ojcem w sierpniu 1938 r? 3. Jak miała na imię matka Ojca Św.? 4. Kiedy został

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r.

IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015. (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. IV HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU PABIANICKIEGO ORZEŁ CUP 2015 (rocznik 2003 i młodsi) Pabianice 20.12.2015 r. 1. Organizator: - LKS Orzeł Piątkowisko - Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Nazwa organizacji/instytucji FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Aktywne obywatelskie Leszno 2015 Adres Telefon Strona www E-mail Osoba do kontaktu (imię, nazwisko, telefon, e- mail) ZGŁOSZENIE UDZIAŁU Typ przedsięwzięcia*

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE

PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE PODSUMOWANIE AKCJI DRUGIE ŻYCIE I LO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU KLASA MEDICUS-2 Wychowawca klasy: mgr Renata Mikołajczyk-Szwaczkowska POZNAŃ 2013/2014 25 października 2013r. - w naszej szkole

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie

Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka Gąsawa. Starosta żniński, Wójt Gminy Gąsawa, Komendant Powiatowy Policji w Żninie REGULAMIN Biegów Gąsawskich im. Gustawa Mądroszyka VII Edycja Gąsawa 01.08.2015 NAZWA IMPREZY: Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Sympatyków Gąsawy, OSP Gąsawa, Rada Sołecka

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA

roweryolsztyn.com/team/ OFERTA SPONSORSKA OFERTA SPONSORSKA Drużyna powstała w 2011 roku jako profesjonalny zespół czynnie jeżdżący w barwach Centrum Rowerowego w Olsztynie. Po licznych sukcesach w pierwszym sezonie działalności sezon 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016. Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce i podczas Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 Kraków Jasna Góra Oświęcim: 27 31 lipca 2016 Środa, 27 lipca 16.00 przylot na Lotnisko Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI REKOLEKCJE U ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W styczniu 2013 roku wzorem lat ubiegłych w Domu Rekolekcyjnym Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej w Strachocinie rozpoczęły się rekolekcje dla prezesów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R.

PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. PROTOKÓŁ NR 1/I/14 Z SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY W MOSZCZENICY W DNIU 6 MARCA 2014 R. Obecnych 15 członków Młodzieżowej Rady Gminy według załączonej listy obecności. Lista gości stanowi załącznik nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny

OFERTA. XII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny 16-18.08.2014r. Kraków Arena, Polska, Rosja, Bułgaria, Chiny B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas

REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ. MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas REGULAMIN II SERII PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻ I. CEL ZAWODÓW MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI w jeździe na czas w kat. kobiet i mężczyzn w dniach 18 19

Bardziej szczegółowo

Studium (nomen omen) przypadku. Opracował Ewaryst Fedorowicz

Studium (nomen omen) przypadku. Opracował Ewaryst Fedorowicz Studium (nomen omen) przypadku. Opracował Ewaryst Fedorowicz Co jest najważniejsze w reklamie? Co jest jej istotą? Bez czego nie ma reklamy? Moim, subiektywnym zdaniem - Pomysł. Najważniejszy w reklamie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę

Podobnie jak w zeszłym roku w Obiszowie będziemy mieli prawdziwy sportowy zawrót głowy. Wszystko zacznie się już w sobotę ABC Mistrzostw Polski w Maratonie MTB 19-20 września. O medale w Obiszowie W trzeci weekend września, a dokładnie 19 i 20 nad Obiszowskim Bike Parkiem zapanują biegacze i kolarze. W sobotę 19 września

Bardziej szczegółowo

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety

Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Walentynki w stylu Księżnej Elżbiety Ach, te Walentynki... Któż nie poddaje się urokowi tego święta zakochanych? A nawet jeśli nie, to na pewno nie w I LO, ponieważ w tym roku Samorząd zrobił wiele, aby

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie?

Pytania konkursowe. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo Wojtyłowie? Pytania konkursowe 1. Podaj imię i nazwisko Jana Pawła II. 2. Podaj imię brata Karola Wojtyły. 3. Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły i gdzie pracował? 4. Przy jakiej ulicy w Wadowicach mieszkali Państwo

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę

Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Źródło: http://msw.gov.pl Wygenerowano: Poniedziałek, 26 października 2015, 20:00 Strona znajduje się w archiwum. Sobota, 25 lipca 2015 Szefowa MSW - Dziękuję za ofiarną i odważną służbę Z narażeniem życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W POZNANIU Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112 11 luty 2015 r. W obchodach Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, organizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego, wezmą

Bardziej szczegółowo

Kalendarz LSO Marzec 2014

Kalendarz LSO Marzec 2014 Kalendarz LSO Marzec 2014 1 S Turniej CS i Fifa13 g. 10:00 2 N VIII Niedziela Zwykła 3 P Zbiórka Gimnazjum 4 W Zbiórka Animatorzy 5 Ś Środa popielcowa początek Wielkiego Postu 6 Cz I Czwartek Msza św.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006

SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 SKRÓCONY OPIS IMPREZ TARGOWYCH, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁO MIASTO SOPOT 2006 Międzynarodowy Salon Turystyczny Tour Salon 2006 W dniach 26-28 października 2006 Stowarzyszenie Turystyczne Sopot promowało miasto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu),

PROTOKÓŁ. odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej. zaproszeni goście wg załączonej listy (zał. nr 2 do Protokołu), PROTOKÓŁ II WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI odbytego w dniu 21 kwietnia w Zespole Szkół w Zawoi Wilcznej W zebraniu wzięli udział: Uprawnieni do głosowania członkowie zwyczajni Klubu

Bardziej szczegółowo

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje).

5) Przygotowanie do prezentacji Rad Dzielnic w maju (pomysły, propozycje). Protokół z sesji Rady Dzielnicy "Lisiniec" która odbyła się 16 kwiecień 2013 roku w siedzibie Rady Częstochowie przy ul. Wręczyckiej, w godz. 18.10 20.20. w SP nr 13 w Sesję prowadził Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Bardziej szczegółowo

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego

SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego SKS Bałtyk to żywa historia nie tylko pomorskiej, ale również polskiej piłki nożnej. Przez wiele lat mogliśmy podziwiać grę piłkarzy gdyńskiego Bałtyku na najwyższym poziomie polskich rozgrywek ligowych.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ. #Region<-Polska->Świat REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ #RegionŚwiat 1. DEFINICJE 1. GRA MIEJSKA (zwana dalej Grą) forma rozrywki edukacyjnej, rozgrywana w przestrzeni miejskiej. 2. ORGANIZATOR - Organizatorem Gry Miejskiej

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl

GMINA BRODNICA. 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl REGULAMIN ORGANIZATOR BIEGU GMINA BRODNICA GMINA BRODNICA 87-300 Brodnica tel. 56 49 41 612 ul. Zamkowa 13A fax 56 49 41 640 e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl BIEG NAPOLEOŃSKI - VI Biegi w Gminie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych.

Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Wykonywanie kary ograniczenia wolności i rola samorządu lokalnego w readaptacji społecznej skazanych. Sąd Okręgowy w Poznaniu Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań Poznań, dnia 29 sierpnia 2011r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Polska Siatkówka 2013

Polska Siatkówka 2013 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Polska Siatkówka 2013 Reprezentacja Polski kobiet i mężczyzn Liga Światowa World

Bardziej szczegółowo

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ

OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Natalia Bujniewicz, Aleksander Wysocki OBCHODY 90. ROCZNICY CENTRALNEGO ARCHIWUM WOJSKOWEGO: KONFERENCJA NAUKOWA W REMBERTOWIE. WYBÓR ZDJĘĆ Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża

REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej. Ks. Biskupa Andrzeja Jeża REGULAMIN 4 Biegu Ziemi Limanowskiej im. Św. Jana Pawła II Pod Honorowym Patronatem Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 1. Organizator Ks. Biskupa Andrzeja Jeża Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Ziemia

Bardziej szczegółowo

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r.

Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Informacja z XXXVIII Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Łodzi Łódź, dnia 25 marca 2013 r. Zebranie rozpoczęło się o godz. 17- tej czyli w drugim terminie. Na Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 listopada 2012 r. Dzisiejsza uroczystość jest świętem waszych niezwykłych umiejętności i talentu,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015

KALENDARZ WYDARZEŃ SZKOLNYCH - plan pracy szkoły 2014/2015 1.09.2014r. godz. 9.00 DATA godz.10.00 kl. I SP WYDARZENIE Inauguracja roku szkolnego 75.rocznica wybuchu II wojny światowej, 70. rocznica Powstania Warszawskiego złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI

PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI PROGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY BITWY POD GORLICAMI 22 kwietnia 2015 roku (środa) Samobójstwo Europy? W 100-lecie Wielkiej Wojny i Bitwy pod Gorlicami - wykład prof. Andrzeja Chwalby (Uniwersytet Jagielloński)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE

REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE REGULAMIN FINAŁU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE SZOSOWYM 10-11 WRZEŚNIA 2016 ROKU SIEDLCE 1. ORGANIZATOR Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy Nowe Iganie Finał Pucharu Polski w kolarstwie szosowym organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ

PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN MATKĘ SWOJĄ PROGRAM DIECEZJALNEGO KONGRESU RODZIN CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ 1 5 czerwca 2005 r. NIEDZIELA INAUGURACJA KONGRESU MSZA ŚWIĘTA W BAZYLICE KATEDRALNEJ O GODZ. 17.30 ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU w Rejonie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczął się nowy rok szkolny. Pan dyrektor Zbigniew Turkowski uroczyście przywitał wszystkich uczniów. Pan dyrektor powitał wszystkich

Bardziej szczegółowo

5. POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE

5. POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE . POZNAŃSKI BIEG IM O. JÓZEFA JOŃCA SP ZAPROSZENIE Termin: 17.04.201 Miejsce: Zespół Szkół Zakonu Pijarów na os. J. III Sobieskiego w Poznaniu Uczestnicy: 1.300 osób, w tym ok. 1.100 dzieci od 6 do 18

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU AEROKLUBU WARSZAWSKIEGO Miejsce posiedzenia: Siedziba Aeroklubu Warszawskiego, ul. Księżycowa 1, Warszawa Data posiedzenia: 2015-04-28, godz. 19:00 PORZĄDEK OBRAD 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA! 2013!

OFERTA REKLAMOWA! 2013! OFERTA REKLAMOWA! 2013! CO ZYSKUJESZ? Zaufanie. Gwarantujemy Ci transfera zaufania z naszej marki, którą pokochali nasi użytkownicy na Twoją markę. Miłość. Reklama w wartościowych serwisach tematycznych

Bardziej szczegółowo

V Dębowy Maraton Rolkowo Rowerowy Pogoria III Regulamin 13.09.2015r.

V Dębowy Maraton Rolkowo Rowerowy Pogoria III Regulamin 13.09.2015r. V Dębowy Maraton Rolkowo Rowerowy Pogoria III Regulamin 13.09.2015r. I. ORGANIZATOR I PATRONAT 1. Organizatorem V Dębowego Maratonu Rolkowo Rowerowego jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o:

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został opracowany w oparciu o: PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH W OŚWIĘCIMIU NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Plan pracy Samorządu Uczniowskiego został

Bardziej szczegółowo

Gregory Junod znów najlepszy

Gregory Junod znów najlepszy 9 maja 2011 Informacja prasowa Gregory Junod znów najlepszy Drugiego dnia pierwszej rundy Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostw Polski Gregory Junod znów był bezkonkurencyjny w klasie Superbike. Reprezentant

Bardziej szczegółowo

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia:

Starosta Przywitał przybyłych członków Zarządu Powiatu i przedstawił porządek posiedzenia: Protokół Nr 131/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Środzie Śląskiej odbytego w Starostwie Powiatowym w Środzie Śląskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku o godz. 09.00 Obecni: Sebastian Burdzy - Powiatu Średzkiego

Bardziej szczegółowo

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40

Czas trwania: 40 min. Rozpoczęcie: 16:00 Zakończenie: 16:40 Protokół nr 6/11 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki i Promocji, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyło się w dniu 18 maja 2011 r. w sali nr 8 Starostwa

Bardziej szczegółowo

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy).

Skierowanie: wojskowej asysty honorowej do 12 żołnierzy; pocztu sztandarowego jednostki; delegacji (3 żołnierzy). WYCIĄG Z PLANU WSPÓŁPRACY DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PARTNERAMI SPOŁECZNYMI NA 2013 ROK Opracowany na podstawie Decyzji Nr 187/MON

Bardziej szczegółowo

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com.

Agencja Promocji Sportu POLSKI SPORT, ul. Jana Pawła II, 16-400 Suwałki, NIP: 844-154-03-04 tel.: 87 562 60 33; e-mail: biuro@polskisport.com. Oferta uczestnictwa Liga Piłkarska na ORLIKU Suwałki kwiecień 2012 r. Szanowni Państwo, W imieniu Agencji Promocji Sportu Polski Sport pragnę złożyć na Państwa ręce ofertę uczestnictwa w rozgrywkach Ligi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011

Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011 Firma BIKE RACE Z okazji 15 - lecia Żyrardowskiego Towarzystwa Cyklistów ŻTC serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Maratonach Rowerowych ŻTC BIKE RACE 2011 Proponujemy zorganizowanie zawodów O Puchar

Bardziej szczegółowo

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r.

FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. FINAŁ VIII EDYCJI KONKURSU WOJEWÓDZKIEGO ZNAM HISTORIĘ POLSKICH SYMBOLI NARODOWYCH 11 marca 2014 r. 11 marca 2014 r. w naszej szkole został zorganizowany po raz ósmy finał wojewódzkiego konkursu Znam historię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ Z OKAZJI III MEMORIAŁU IM. TADEUSZA SZYBIŃSKIEGO POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY NIEPOŁOMICE I. CEL 1. Popularyzacja i rozwój piłki nożnej wśród najmłodszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM SEZONU 2013-2014. BIEGANÓW 28 grudnia 2013 r.

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM SEZONU 2013-2014. BIEGANÓW 28 grudnia 2013 r. REGULAMIN WYŚCIGU PUCHARU POLSKI W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM SEZONU 2013-2014 BIEGANÓW 28 grudnia 2013 r. 1.CEL ZAWODÓW popularyzacja kolarstwa przełajowego wśród dzieci i młodzieży w Gminie Cybinka promocja

Bardziej szczegółowo

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza

II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH. im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza II TURNIEJ i RAJD ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH im. ks. prał. płk. Stanisława Czernika ps. Burza Patronat Honorowy Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryka Brzyszcza Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają

FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają FINAŁ II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim Młodzi pamiętają W dniach 6 7 listopada 2015 roku w Kompleksie Hotelowym Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

HEIRO FUTSAL CUP 2014 7. MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W FUTSALU Rzeszów (Poland) 19-21.12.2014

HEIRO FUTSAL CUP 2014 7. MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W FUTSALU Rzeszów (Poland) 19-21.12.2014 HEIRO FUTSAL CUP 2014 7. MIĘDZYNARODOWE OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA W FUTSALU Rzeszów (Poland) 19-21.12.2014 WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Waszą drużynę do udziału w Heiro Futsal

Bardziej szczegółowo

piątek, 30 listopada 2012 197/12

piątek, 30 listopada 2012 197/12 piątek, 30 listopada 2012 197/12 AKTUALNOŚCI: BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE Na kwestiach bezpieczeństwa skupili się radni podczas posiedzenia Komisji Rozwoju i Innowacji Rady Miasta Krakowa. Ich zdziwienie

Bardziej szczegółowo

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci.

Wrzesień 2013. Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Wrzesień 2013 Róża Różańcowa dorosłych obdarowuje dzieci z PKRD plakatami z hasłami na nabożeństwa różańcowe dla dzieci. Plakat z Matką Bożą i słowami tworzącymi hasło, obok kartka z różą, na której napisaliśmy

Bardziej szczegółowo

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013

Ocena integracji środowiska żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych 2013 por. rez. dr inż. Paweł Żuraw adiunkt Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, żołnierz Narodowych Sił Rezerwowych w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej Wyniki ankiety przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13

Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 BR.0012.4.3.2013 BR.0012.5.3.2013 BR.0012.7.3.2013 Protokół Nr 35/13 Nr 30/13 Nr 28/13 wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury, Komisji Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki oraz Spraw Młodzieży,

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej,

Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Dzień Edukacji Narodowej w Legnicy i Bolesławcu. 16 i 17 października 2014 roku były kolejnymi dniami obchodów Dnia Edukacji Narodowej, organizowanymi przez Dolnośląską Kurator Oświaty. 16 października

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach.

OGŁOSZENIE Maj jest miesiącem nabożeństw majowych. Zachęcamy dziecin do udziału w majówkach. Nr 56 MAJ 2009 r. W MAJOWYM WYDANIU Matce Bożej Królowej Polski.2 Uroczystość bierzmowania 3 Święto patrona naszej szkoły 3 Komunia Święta w naszej parafii..4 Dzień naszych mam 5 01.05. - św. Józefa, Rzemieślnika

Bardziej szczegółowo

Święto Sportu Szkolnego 2014

Święto Sportu Szkolnego 2014 Święto Sportu Szkolnego 2014 Główne założenia Program imprezy zawiera propozycje konkursów rekreacyjno-sportowych oraz konkursów plastyczno poetyckich w ramach realizowanych programów profilaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej

Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Elbląska Amatorska Liga Piłki Siatkowej Komunikat końcowy Sezon 2014-2015 Zakończyła się 8 edycja Elbląskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Awangarda Volley Liga. Poniżej prezentujemy komplet wyników.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie od 11.08.2011 r. do 01.09.2011 r. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo! W sprawozdaniu przedstawionym na dzisiejszej Sesji

Bardziej szczegółowo