1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV Założenia projektowe Koncepcja instalacji SSWiN Obszary bezpieczeństwa...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV... 2 1.1 Założenia projektowe... 2 2. Koncepcja instalacji SSWiN... 2 2.1 Obszary bezpieczeństwa..."

Transkrypt

1

2 1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV Założenia projektowe Koncepcja instalacji SSWiN Obszary bezpieczeństwa Środki neutralizacji zagrożeń System kontroli dostępu Założenia ogólne Założenia systemu Architektura systemu Bilans energetyczny SWiN System Telewizji Przemysłowej (CCTV) Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora System audio-video Opis systemu Założenia systemu Zestawienie urządzeń audio wizji Okablowanie Instrukcje ogólne Instalacja CCTV Instalacja SWiN Okablowanie dla systemu audio-video Zestawienie rysunków... 10

3 1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV 1.1 Założenia projektowe Integracja systemów SAP, SWiN i CCTV Instalacja systemu włamaniowego powinna być oparta na okablowaniu UTP 4x2x0.5 Instalacja CCTV przewód UTP 4x2x0.5 w izolacji LSZH. 2. Koncepcja instalacji SSWiN Instalacją antywłamaniową zabezpieczona będą wyznaczone pomieszczenia w budynku dla potrzeb Uniwersyteu Szczecińskiego. W celu skutecznej ochrony system sygnalizacji włamania będzie zainstalowany wybranych newralgicznych pomieszczeniach na parterze oraz chronił część dróg komunikacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe na parterze i 2 piętrze oraz łącznik z istniejącym budynkiem). Dodatkowo zabezpieczono pomieszczenia asystenckie i administracyjne i laboratoryjne na parterze. Systemem sygnalizacji włamania objęto drogi komunikacyjne piwnicy oraz przedmagazyn. Instalacją antywłamaniową objęto również serwerownię na 2 piętrze, pomieszczenie techniczne, a także salę konferencyjną na parterze. Ochroną objęto również pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia SSWN, CCTV oraz SSP. Sygnał o włamaniu bądź uszkodzeniu będzie przekazywany do firmy zajmującej się ochroną obiektu (za pomocą nadajnika) na podstawie umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą ochroniarską. Przejścia systemu kontroli dostępu występujące na drogach ewakuacyjnych będą sterowane z systemu sygnalizacji pożaru poprzez wyłączenie z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia. Wszystkie przejścia powinny zostać otwarte. 2.1 Obszary bezpieczeństwa. Ze względu na sposób zabezpieczenia przyjęto podział obiektu na obszary bezpieczeństwa: ogólny specjalny a) Obszar ogólny Obszar ogólny obejmuje swoim zasięgiem cały budynek od wejść poprzez poziome i pionowe drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), socjalne, gospodarcze, których zakłócenie pracy nie spowoduje nieodwracalnych strat dla całego budynku. W obszarze tym mogą występować: zagrożenie napadem, zagrożenie włamaniem, (poprzez otwory drzwiowe i okienne) zagrożenie kradzieżą, zagrożeniem aktami terroru, szantażu, wymuszeń, Przewiduje się ochronę obszaru poprzez: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN). System Kontroli Dostępu () Systemy te mają zapewnić: kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości, zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby. b) Obszar specjalny Obszar specjalny obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia mających wyjątkowe znaczenie dla: bezpieczeństwa samego budynku, bezpieczeństwa działania jako instytucji, bezpieczeństwa danych elektronicznych, bezpieczeństwa przebywających w pomieszczeniach osób. W obszarze tym mogą występować zagrożenia o charakterze: 2

4 komputerowo informatycznym, ekonomiczno finansowym, Przewiduje się ochronę strefy poprzez: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu (). Systemy te mają zapewnić: kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości, zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby. 2.2 Środki neutralizacji zagrożeń Przedmiotem opracowania jest zmniejszenie lub neutralizacja zagrożeń w obiekcie poprzez montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania i instalacjami systemu kontroli dostępu. Urządzenia detekcyjne powinny zostać rozmieszczone tak, aby w jak największym stopniu uwzględnić następujące wymagania: szczelne zabezpieczenie obwodowe obiektu, aby w sposób natychmiastowy wykryte zostały próby forsowania ścian, otworów drzwiowych lub okiennych, ochrona i nadzór dojść do pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości, szczególna ochrona pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości, materiały poufne itp. szczególna ochrona (poprawa zabezpieczenia) pomieszczeń uznanych za słabe punkty w obiekcie, ograniczenie możliwości zneutralizowania detektorów poprzez ich odpowiedni montaż. 3. System kontroli dostępu 3.1 Założenia ogólne W budynku będą zainstalowane kontrolery systemu kontroli dostępu umożliwiające dostęp do wybranych punktów w obiekcie tylko wybranym osobom przy użyciu karty dostępu lub kodu dostępowego. Przewidziano jednostronny system kontroli dostępu przy wejściu do następujących pomieszczeń: a) na poziomie parteru: pomieszczenia: 0.19 (przy obu wejściach), 0.28, 0.29, 0.70 b) na poziomie 2 piętra: do pomieszczeń: 2.19, 2.80, 2.50 oraz do 2.70 (biblioteka) od strony korytarza Założenia systemu Przyjęto, że system kontroli dostępu będzie składał się z szeregu indywidualnych kontrolerów (dla każdego czytnika kart zbliżeniowych) dla poszczególny przejść. Każdy kontroler podłączony zostanie do najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci logicznej. Drzwi objęte, od strony wejściowej należy wyposażyć w nieruchomy pochwyt, natomiast od strony wewnętrznej /wyjściowej/ w klamkę umożliwiającą otwarcie. Uwaga: systemy, które zastosowane są przy drzwiach z klamką wewnętrzną nie wymagają montowania dodatkowych przycisków zwalniających mechanizm od wewnątrz pomieszczenia. Od strony czytników kart zamontować należy przyciski awaryjne zwalniania mechanizmu wyzwalające jednocześnie sygnał alarmowy Każde drzwi objęte kontrolą dostępu wyposażone musza być w elektrozaczep oraz czujnik otwarcia (kontaktron, dla każdego skrzydła). Czujnik ten będzie nadzorował drzwi dla zainicjowania odliczania czasu otwarcia drzwi dla których został ograniczony programowo czas otwarcia. Przekroczenie zaprogramowanego czasu otwarcia spowoduje uruchomienie procedury alarmowej oraz wywołanie odpowiednich komunikatów alarmowych celem poinformowania użytkownika o tym, że drzwi nie zostały 3

5 zamknięte. Dodatkowo zainstalowany zamek mechaniczny powinien uniemożliwić otwarcie przy pomocy karty oraz umożliwić od strony zewnętrznej pełne otwarcie drzwi z klucza bez użycia karty zbliżeniowej. Ze względów bezpieczeństwa zastosować należy elektrozaczepy rewersyjne, które po zdjęciu napięcia zwalniają mechanizm pozwalając na przejście osób w przypadku np. pożaru i uszkodzenia linii. System kontroli dostępu posiada proste oprogramowanie i osprzęt umożliwiający pracownikowi technicznemu odpowiednie programowanie kart dostępu w celu umożliwienia nadania im następujących parametrów: dostępu do określonej strefy budynku, w której właściciel karty będzie mógł się poruszać, określonego czasu ważności karty np. jeden dzień, dwa tygodnie itp. oraz system będzie pozwalał w przypadku zagubienia karty na usuniecie jej z bazy danych jako uprawnionej do wstępu. System kontroli dostępu współpracujący z systemem alarmowym umożliwia np. w porze nocnej uprawnionemu pracownikowi wejście do budynku i dostanie się do wybranego pomieszczenia np. na piętrze w sposób powodujący rozbrojenie systemu alarmowego tylko na jego trasie ruchu (klatka schodowa korytarz - biuro), pozostała część budynku powinna pozostać pod nadzorem alarmu. 3.3 Architektura systemu Dla realizacji projektu należy przyjąć system oparty o urządzenia produkcji firmy Honeywell. System składać się będzie z pojedynczych punktów (przejść). Sterowniki zostaną połączone pomiędzy sobą i zintegrowane z instalacją włamaniową Centrala Honeywell MB-24 Centralkę systemu sygnalizacji włamania należy zamontować w pomieszczeniu 0.33 w obudowie zamykanej na klucz. Centrala MB-24 dzięki swej budowie jest uniwersalnym rozwiązaniem pozwalającym doskonale zintegrować systemy kontroli dostępu z SWiN. W razie potrzeby można uaktywnić różnorodne inne funkcje, w tym ochronę przeciwpożarową i sygnalizację wycieków. Centrala MB24 może być pomocna przy optymalizacji systemów ogrzewania i chłodzenia w celu obniżenia kosztów oraz pozwala monitorować zamrażarki. Możliwa jest kontrola dostępu szczególnie efektywna w lokalizacjach komercyjnych. Dzięki funkcjom czasu i przełączania, możliwe jest automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i wejść w określonych porach dnia i nocy. Centralę tę cechuje również niezwykle prosty i szybki montaż. Charakterystyka działania: Możliwość dołączenia 63 urządzenia BUS-1 i 64 urządzenia BUS-2 Można utworzyć 2 strefy główne lub 7 podstref 24 teksty 40-znakowe dla grup czujek Od 1 do 16 grup czujek (definiowanych zgodnie z potrzebami) 8 grup czujek przewodowych Programowalna czułość grup czujek Samoustawialne grupy czujek Programowalne wejścia i wyjścia 255 tekstów 40-znakowych dla wejść Od 1 do 8 zewnętrznych urządzeń włączających system Do 16 modułów klawiatury (BUS-2) 16 kodów użytkownika 32 identyfikatory IDENT-KEY 32 teksty 40-znakowe dla identyfikatorów IDENT-KEY Pamięć dla zdarzeń Dostępne standardowe programowanie selektywne 32 programowalne strefy czasowe 10 programowalnych przekierowań 20 makr dla funkcji specjalnych Zintegrowane sterowniki dla sygnalizatorów akustyczno-optycznych Czytnik kart Honeywell Ident-Key-3 (IK-3) Czytniki zbliżeniowe typu IDENT-KEY 3 posiadają elegancki wygląd i zapewniają kontrolę dostępu oraz funkcje włączania systemu. Dostępne są w wersjach specjalnych służących do integracji z interkomowymi systemami Siedle. Zintegrowane poprzez kontroler dostępu z linią instalacji SSWiN 4

6 umożliwia kodowanie i rozkodowanie wejścia do danego pomieszczenia również bez użycia karty dostępu przy użyciu wbudowanej klawiatury. Czytnik kart jest zainstalowany również w miejscach, w których wymagane jest rozbrojenie systemu alarmowego do obiektu, bądź wybranej strefy Czujka LC-103-PIMSK Dualna czujka ruchu LC-103-PIMSK zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa, realizowana przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI, gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w działaniu. Czujka ta wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki (podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone, dzięki czemu układ pozostaje niewrażliwy na zwierzęta o wadze do 25 kg. Efektywny zasięg detekcji jest tym zasięgiem, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Charakterystyka detekcji może być płynnie skalowana przy użyciu potencjometra. Dodatkowo czujka została wyposażona w unikalną funkcję antymaskingu, która gwarantuje ochronę czujki przed niepożądanym zbliżaniem się do niej i próbami jej maskowania w odległości 0,8 m i bliżej. Metoda działania czujki zapewnia bardzo skuteczną ochronę nawet w obiektach o największym ryzyku estetyczny wygląd przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących instalacji Kontaktrony Czujka magnetyczna cechuje wyjątkowa wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Styki mają średnią żywotność 10 milionów cykli, gwarantując wieloletnią pracę. Każdy czujnik jest ręcznie montowany i poddany pełnej, wnikliwej kontroli jakości. Montowane nawierzchniowo, wpuszczane, na drzwi lub podłogowe. Informują system kontroli dostępu oraz włamaniowy o otwarciu drzwi. Urządzenia systemu alarmowego zamontować następująco: Centralę oraz moduły rozszerzeń, montować na ścianach 0.5m licząc od sufitu, czujki pasywne podczerwieni - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odległości 30 do 150cm od ścian z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzeń dozorowa była jak największa, czujki magnetyczne przykręcane śrubami, nawierzchniowe, montować na wysokość drzwi od strony klamki, klawiatury, czytniki montować na ścianach na wysokości m nad poziomem podłogi. Montaż instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją, oraz obowiązującymi normami. Przestrzegać instrukcji producenta odnośnie instalowania urządzeń. Prace montażowe należy wykonywać przy zachowaniu przepisów BHP. Rozmieszczenie elementów instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach dołączonych do projektu. Prowadzenie przewodów można zmienić w niewielkim stopniu na etapie instalacji. Czujniki należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 2,4 m, tak aby tor podczerwieni mógł wykryć ruch w poprzek chronionej strefy. Należy unikać źródeł ciepła, miejsc nasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowe powierzchnie). Zakłócenia pracy czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu należy tak dobrać, aby czujnik nie miał martwych stref tzn. nie był przysłonięty przez meble, półki, ściany itp. Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementu PIR co może spowodować zmniejszenie czułości toru podczerwieni. 4. Bilans energetyczny SWiN Bilans energetyczny został dolączony do opracowania. 5. System Telewizji Przemysłowej (CCTV) 5.1 Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku z otwartą przestrzenia, oraz rejon parkingu istnieje konieczność pełnego monitorowania otoczenia zewnętrznego budynku. Pełny obraz stanu obiektu będzie dostępny w pomieszczeniu

7 Zastosowane cyfrowe rejestratory-multipleksery będą analizować i rejestrować obraz z kamer znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. Podgląd będzie realizowany na monitorze LCD podłączonym do jednostek sterujących, a także zdalnie poprzez komputer PC z zainstalowanym programem integrującym systemy bezpieczeństwa (opcja), w pomieszczeniu ochrony niezależnie od lokalizacji rejestratorów. Budynek wyposażony zostanie w sieć telewizji dozorowej CCTV, który ma pełnić rolę wspomagającą i uzupełniającą dla pozostałych systemów bezpieczeństwa w obiekcie. System ma za zadanie umożliwienie obserwacji i rejestrację wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. W projekcie przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej. W części zewnętrznej kamery umożliwiają obserwację terenu wokół budynku. Kamery montowane będą na elewacji, w hermetycznych obudowach wyposażonych w grzałki elektryczne umożliwiające utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. Do monitorowania terenu zewnętrznego, zastosowane będą kamery analogowe XD-Vision serii XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B firmy Aper. Lokalizacja kamer została przedstawiona na rysunkach dołączonych do dokumentacji. Ze względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób, konieczne jest użycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła padającego z naprzeciwka. Do obserwacji terenu zewnętrznego zastosowane zostaną kamery typu day-night tzn. dających w dzień obraz kolorowy natomiast w nocy lub przy słabym oświetleniu - czarno/biały. Wszystkie sygnały wizyjne doprowadzone będą do pomieszczenia Pomieszczenie to będzie wyposażone w zintegrowane z systemem SSWiN cyfrowe urządzenia rejestrujące obraz. Kable sygnałowe i zasilające kamery na obiekcie prowadzone będą w projektowanych korytkach i listwach kablowych instalacji słaboprądowych. Wszystkie kamery i urządzenia CCTV, będą zasilane z jednej fazy zasilania gwarantowanego. System rejestracji wideo oparty zostanie na bazie rejestratora cyfrowego XDVision serii XDV- 1716L200H. Zaproponowany rejestrator jest autonomicznym urządzeniem rejestrującym, dzięki czemu zbędne jest stosowanie komputera PC do monitoringu, dzięki czemu zapewnia najwyższą możliwą stabilność, uniezależniając się od problemów dyskowych systemów operacyjnych. Urządzenie umożliwia równoczesne nagrywanie maksymalnie 16 kanałów wizyjnych, podgląd obrazów na żywo oraz odtwarzanie materiału już nagranego. W tym samym czasie istnieje możliwość dostępu do rejestratora po sieci Ethernet (protokół TCP/IP) za pomocą oprogramowania stacji zdalnej. Oprogramowanie sieciowe umożliwia stworzenie za pomocą standardowego komputera PC, stanowisk podglądu zdalnego w trybie rzeczywistym, przeglądanie oraz kopiowanie zarejestrowanego materiału. System telewizji dozorowej zapewniał będzie co najmniej 30 dniową rejestrację obrazów z kamer z minimalną rozdzielczością 704x576 pikseli na dyskach twardych rejestratora cyfrowego. Rejestracja obrazów z kamer powinna odbywać się w dwóch trybach, w trybie alarmowym, min. 2 kl./sek. (wysoka jakość zapisu) dla każdej kamery (w przypadku wystąpienia zagrożenia) oraz w trybie dozorowym, min. 1 kl./sek. (średnia jakość zapisu) dla każdej kamery. Rejestracja obrazów w trybie alarmowym powinna zostać inicjowana poprzez wykorzystanie wideo detekcji. 5.2 Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora Założenia: Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy średniej jakości zapisu wynosi 6kB; Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy wysokiej jakości zapisu wynosi 11kB; Rejestracja obrazów w trybie alarmowym min. 2 kl/s, 704x576, wysoka jakość; Rejestracja obrazów w trybie dozorowym min. 1 kl/s, 704x576, średnia jakość. Czas zapisu alarmowego 50%, czas zapisu bez alarmów 50%. Przy zapisie obrazu w trybie alarmowym z prędkością 2 klatek/sekundę: 11kB*2(klatki)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 426 GB. 6

8 Przy zapisie obrazu w trybie bez alarmów z prędkością 1 klatki/sekundę: 6kB*1(klatka)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 116GB. Minimalna wymagana objętość dysku rejestratora cyfrowego wynosi ok. 542 GB. Opis zastosowanych urządzeń Cyfrowy rejestrator XDV-1716L200H] Rejestrator cyfrowy pracujący w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań i połączenie sieciowe Wyświetlanie na żywo Prędkość nagrywania do 400 ramek/s Własny algorytm kompresji bazujący na H.264 Możliwość zastosowania 3 dysków 3.5 IDE, dysk 500 GB w standardzie Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu Funkcje przed-alarmu i po-alarmu Możliwość rejestrowania do 4 kanałów audio Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć Wbudowana nagrywarka DVD-RW Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na CD/DVD i przez sieć komputerową Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości o sytuacjach alarmowych Menu w języku polskim Funkcja ukrywania kamer Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB Zasilanie: 100 ~ 240 VAC Kamera XDV-48DVP-DN 1/3 przetwornik CCD 600 TV linii Funkcja dzień-noc Cyfrowa redukcja szumów 10-krotny zoom cyfrowy Detekcja ruchu Kompensacja światła wstecznego Cyfrowa stabilizacja obrazu Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny Menu ekranowe Zasilanie: 12/24V Kamera kolorowa kopułkowa XDV-46DVP-EDN 1/3 przetwornik CCD 580 TVL(kolor), 700 TVL (czarno-biały) Stabilizacja obrazu Dzień/noc Detekcja ruchu, Kompensacja światła wstecznego Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego odbicie lustrzane Zasilanie: 12 VDC 7

9 LP Nazwa elementu Typ / symbol Ilość Dystrybutor 1 Czujka PIR+MW, DSC LC-103-PIMSK 35szt. DRAFTEL S.C. 2 Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 17szt. DRAFTEL S.C. 3 Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Honeywell szt. DRAFTEL S.C. 4 Centrala włamaniowa z drukarką w obudowie ZG- 4, Honeywell MB24 1kpl DRAFTEL S.C. 5 Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą IK-3, Honeywell Ident Key 3 16szt DRAFTEL S.C. 6 Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, Honeywell szt DRAFTEL S.C. 7 Przycisk wyjścia natynkowy, Assaabloy TKN-2 11szt DRAFTEL S.C. 8 Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR 11szt DRAFTEL S.C. 9 Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO szt DRAFTEL S.C. 10 Zasilacz buforowy 2A przy 16.6V, Merawex ZSB 17 1szt DRAFTEL S.C. Kamera w obudowie z grzałką Aper z konwerterem XDV-48DVP-DN kpl DRAFTEL S.C. UTP/BNC VCH 26H230B Kamera kopułowa wewnętrzna z konwerterem 12 XDV-46DVP-EDN 21kpl DRAFTEL S.C. UTP/BNC 13 Klawiatura 1szt DRAFTEL S.C. 14 Monitor LPL-19WG1 1szt DRAFTEL S.C. 15 Rejestrator videomonitoringu, XDVision XDV-1716D1L400H 1szt DRAFTEL S.C. 16 Akumulator 65Ah 2szt DRAFTEL S.C. 17 UPS Powerware HW 1szt DRAFTEL S.C. 18 PRZEWÓD UTP 4x2x0.5 (CCTV + SWIN) 2968 m DRAFTEL S.C. 19 PRZEWÓD XzTKMX 6x2x0,8 mm2 40m DRAFTEL S.C. 20 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny BCCEQ 2 DRAFTEL S.C. 21 Sygnalizator optyczno-akustycznny wewnętrzny OMEGA 3 DRAFTEL S.C. 6. System audio-video. 6.1 Opis systemu System audio-video zostanie zainstalowany w sali seminaryjnej na parterze oraz na drugim poziomie poddasza. W sali seminaryjnej na parterze został zaprojektowany: projektor multimedialny PLC-XM100L ekran projekcyjny elekt. Avers Cumulus o wymiarach 300x225 przyłącze podłogowe 6 kolumn głośnikowych 30W/100V MASK 6T-BL wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eliminatorem sprzężeń WM zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX szafa rack na urządzenia. W Sali seminaryjnej na drugim poziomie poddasza: projektor multimedialny Sanyo PLC-XM150L ekran projekcyjny elekt. Avers Solaris 400x300 3 przyłącza podłogowe 8 kolumn głośnikowych MASK 8 BL mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń akustycznych MS wzmacniacze audio do kolumn głośnikowych ADS MPA

10 3 zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX przełącznik prezentacyjny sygnałów audio/video Kramer VP-23C odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C5900 szafa rack na urządzenia. 6.2 Założenia systemu. Zapewnienie wzmocnienia źródeł dźwięku znajdujących się w Sali seminaryjnej w postaci: bezprzewodowej stacji mikrofonowej, odtwarzacza Blu-ray, zew. źródła dźwięku w postaci komputera. Zakładając, że zajęcia będą prowadzone przez więcej niż jedną osobę, należy zapewnić możliwość zabrania głosu przez słuchaczy, w systemie przewidziano pięć mikrofonów. zapewnienie przekazu sygnałów video ze źródeł w postaci odtwarzacza Blu-ray oraz komputera i wyświetlanie ich na ekranie projekcyjnym. zapewnienie prowadzenia telekonferencji pomiędzy salą seminaryjną i zdalną lokacją zapewnienie możliwością sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemu audio-video w Sali seminaryjnej 6.3 Zestawienie urządzeń audio wizji L.p. Nazwa Nr. referencyjny 1 Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym 2 Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300 x 225 powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe 3 Okablowanie sygnałowe do projektora i przyłącza podłogowego 4 Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN), kanały kablowe do rozprowadzenia okablowania Ilość Dystrybutor 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 4 Draftel S.C. 5 Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL 6 Draftel S.C. 6 Okablowanie kolumn głośnikowych 1 Draftel S.C. 7 Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eliminatorem sprzężeń WM Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX 9 Szafa rack na urządzenia, zamykana na klucz przednia szyba, górna płyta z blatu meblowego, wraz z niezbędnymi akcesoriami, wysokość 10U 10 Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM-150L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym 11 Ekran projekcyjny elektryczny Avers Solaris 400x300 powierzchnia Matt White Professional, sterowanie radiowe 1 Draftel S.C. 5 Draftel S.C. 2 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 12 Kolumna głośnikowa MASK 8 BL 8 Draftel S.C. 13 Mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń akustycznych MS Draftel S.C. 14 Wzmacniacz audio do kolumn głośnikowych ADS MPA 1 Draftel S.C. 9

11 Przełącznik prezentacyjny sygnałów audio/video Kramer VP-23C 1 Draftel S.C. 16 Odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C Draftel S.C. 17 UTP 4x2x m Draftel S.C. 7. Okablowanie 7.1 Instrukcje ogólne Okablowanie wewnątrz budynku prowadzić w głównych korytach kablowych, podtynkowo w rurach peszel, lub natynkowo w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach na etapie instalacji należy prowadzić przewody uwzględniając minimalne promienie gięcia. Unikać prowadzenia wzdłuż linii elektrycznych. Prowadzenie przewodów może nieznacznie ulec zmianie na etapie instalacji. 7.2 Instalacja CCTV Linie do kamer prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Podłączenie do kamer należy wykonać poprzez konwerter UTP/BNC. 7.3 Instalacja SWiN Linie prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Zasilanie centrali prowadzić przewodem YDY 3x1.5mm Okablowanie dla systemu audio-video. Okablowanie w salach seminaryjnych prowadzić w korytach kablowych, w kanałach kablowych (do przyłączy podłogowych). Instalację systemu audio-video ułożyć za pomocą: linie zasilające prowadzić przewodem 3x2.5mm2 linie do kolumn głośnikowych prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2 linie do projektora prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2 8. Zestawienie rysunków Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut piwnicy Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut parteru Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 1 Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 2 Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut poddasza Istalacje SSWIN i CCTV: Schemat ideowy Rzut parteru Rzut poddasza rzut II poziom poddasza Schemat Ideowy W1 W2 W3 W4 W5 W6 AV1 AV2 AV3 10

12 Current calculation Order. Nr. Pcs Current Thermoprinter 40 characters MB IK-3 control panel with keyboard Compact alarm unit optical/acoustical Compact alarm unit optical/acoustical Bus 1 door Module Bus 1 PIR LC 103 PIMSK Bus 2 5-input Module Required backup time 24 Hours Accumulator capacity 29 Ah Power supply Still current Alarm current pcs 130 1,145 4,035 Ah A A 60 hour backup 69 Ah 12 hour backup 14 Ah Bus 1 Adresses total Bus 2 Adresses total Bus 1 addresses free optimistic guess Bus 1 addresses free pesimistic guess Bus 2 addresses free IGIS Loop Controller LED-optical module Driver board-smd Colkový proud ma Optical tableau control Required backup time Accumulator capacity Power Supply Still current 60 Std. 0 Ah 0 pcs 0 Ah 0,000 A Lines-loops 2 BUS 1 line 2 BUS 2 line 0 BUS 2 loop 1 Conventional Modules Stand small Design by Gerhard Grön 0 big and Herwig Mohrlok Main areas

13 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 08/2 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. 2x UTP 4x2x0.5 SSWN 08/3 LEGENDA CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 08/1 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN - Klawiatura M - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIWNICY Nr rys. W1 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

14 K2 K3 06/5 K1 5x UTP 4x2x0.5 CCTV 06/4 06/3 K4 K5 K6 06/2 do poprzedniego punktu linii K7 do następnego punktu linii K16 06/1 07/2 07/3 07/1 01/02 05/5 05/4 01/01 05/3 05/ / /2 01/03 07 do centrali SSP 13x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. 01/04 LEGENDA 04/3 K15 K14 19x UTP 4x2x0.5 CCTV CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC K17 - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 04/2 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, 03 - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO x UTP 4x2x0.5 SSWN - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 02/04 04/1 03/05 03/04 03/03 03/01 03/02 02/03 02/02 02/01 K18 K20 - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN 02/05 - Klawiatura K21 M K19 - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA K13 K8 - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV K12 K11 K10 K9 - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PARTERU Nr rys. W2 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

15 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii K24 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. K25 LEGENDA 8x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC K26 - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy 09 - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 13x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN - Klawiatura K22 K23 M 09/3 - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H 09/1 - UPS 3kVA 09/2 - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIĘTRA 1 Nr rys. W3 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

16 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 10/3 10/2 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. LEGENDA K28 11/1 11 CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 6x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN 10 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO /1 - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 8x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN K27 - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN 11/2 - Klawiatura M - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIĘTRA 2 Nr rys. W4 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data Data

17 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 10/4 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. K32 LEGENDA CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, K30 - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210 K31 - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN K33 - Klawiatura M K34 6x UTP 4x2x0.5 CCTV - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H K29 - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PODDASZA Nr rys. W5 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

18 2xSMYp 2x0.35mm2 ZASILANIE 230V RADIOWY PILOT UTP 4x2x0.5mm2 EKRAN PROJEKCYJNY ZASILANIE 230V LEGENDA: EKRAN PROJEKCYJNY - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU RZUT PARTERU Nr. rys. AV1 NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Skala 1:100 Branża T Data VII 2009

19 SZAFA RACK ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V RADIOWY PILOT EKRAN PROJEKCYJNY EKRAN PROJEKCYJNY LEGENDA: - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. Proponowana droga kanałów kablowych do rozprowadzenia okablowania UTP 4x2x0.5mm2 Bluray - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. 2xSMYp 2x0.35mm2 ZASILANIE 230V - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ RZUT PODDASZA RZUT II-POZIOM PODDASZA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Nr. rys. AV2 Skala - Branża T Data VII 2009

20 UTP 4x2x0.5mm2 ZASILANIE 230V Bluray ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V SZAFA RACK SMYp 2x0.35 SMYp 2x0.35 LEGENDA: EKRAN PROJEKCYJNY - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY DLA AUDIO-WIZJI Nr. rys. AV3 NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Skala - Branża T Data VII 2009

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY

CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY CENNIK DYSTRYBUTORSKI MONITORING BEZPRZEWODOWY Rozwiązania monitoringu dla Twojej firmy Od 2001 roku dbamy o spokój i bezpieczeństwo Naszych klientów. Specjalizujemy się w systemach alarmowych, monitoringu,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47

Obiekt: BUDYNEK KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Szczecin, ul. Małopolska 47 PUH ALMOR 75-204 Koszalin ul. Jana z Kolna 10 tel. 0-94 348 14 49 Koszalin maj 2011r. PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PIWNIC I PARTERU BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W DRAWSKU POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI KONTROLI DOSTĘPU W POMIESZCZENIACH SERWEROWNI W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W TORUNIU PRZY WAŁACH GEN. squaretec Balicki Kozłowski Siminski Weissenberg sp.j. ul. Jana III Sobieskiego 1 85-060 Bydgoszcz tel: +48 525852221 fax: +48 525524996 web: www.squaretec.pl e-mail: biuro@squaretec.pl PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1

Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 Załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz systemów oraz ilościowy wykaz urządzeń w systemach dla Części 1 01. System nr 1, system sygnalizacji włamań i napadu oraz system telewizji dozorowej, a. centrala Galaxy Dimension

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660

Nazwa Opis Ilość. System audio i video. Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 3660 Nazwa Opis Ilość System audio i video Okablowanie logiczne Kabel FTP FRNC/LSOH kat. 6/7 660 Okablowanie logiczne Panel 4 nie wyposażony FTP Okablowanie logiczne Moduł kat 6 FTP 96 Okablowanie logiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT Samolicz sykal.pl SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIAR ROBÓT 944-00-000 CPV: Budowa: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ OBSŁUGI KLIENTA NA PARTERZE POZNAŃSKIGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ Rodzaj robót: Instalacje teletechniczne Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Domański DATA OPRACOWANIA : 09.2012. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa, Nadbudowa i Zmiana Sposobu Użytkowania Istniejącego Budynku na Funkcje Biurowe z Garażem w Kondygnacji Podziemnej ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul.małachowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku "C" Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Projekt Wykonawczy. Skrzydło północno - wschodnie budynku C Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Link Link Sp. z o. o. ul. Lubowska 73, 60-454 Poznań tel. 062 842 04 70, fax. 061 842 04 69 e-mail: biuro@link.poznan.pl, www.link.poznan.pl Projekt Wykonawczy Obiekt: Lokalizacja: Zamawiający: Skrzydło

Bardziej szczegółowo

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ

OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ OFERTA 0001-CENA 3300 ZŁ PROFESJONALNY ZESTAW DO MONITORINGU 4 KAMERY WANDALOODPORNE KONIG - SOLIDNA OBUDOWA W skład zestawu wchodzi: - REJESTRATOR CYFROWY DVS-0404DR (nr kat. 9342) 4 kanałowy cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD

Główne elementy systemu Producent System SAP System SUG System ODDYMIANIA System SSWiN, KD Załącznik nr. Główne elementy systemu Producent System SAP Centrala sygnalizacji pożaru Repetytor centrali sygnalizacji pożaru 3 Moduł dodatkowych dwóch pętli do centrali 4 Interfejs sieci ARCNET 5 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco:

1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: 1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: I. Budynek, w którym znajduje się: ZOL - Parter Oddział Internistyczno Geriatryczny 1 piętro Administracja i RTG 2 piętro Piwnica

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu oraz systemu alarmowego (antywłamaniowego) w ramach zadania Remont i adaptacja na cele kulturalne budynku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Rejestrator + kamera CRI-10SD+PIR Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/ nr 1 do umowy postępowanie nr OI/MP/053/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA 2015 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania (SSWiN) ma być

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę).

GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). GOTOWE ZESTAWY - bezprzewodowy system mikrofonowy SW-80 z TRACK KAMERĄ (automatycznie pokazuje mówcę). Najnowszy, kompletny system konferencyjny, który zawiera: - mikrofony bezprzewodowe - system TRACK

Bardziej szczegółowo

Przykładowe działania systemu R-CAD

Przykładowe działania systemu R-CAD Przykładowe działania systemu R-CAD 1 Osoba opuszczająca obiekt zazbraja system alarmowy błędnym kodem Sygnał nieuprawnionego uzbrojenia wysyłany do modułu I/0 Wykrycie obiektu w zaznaczonej strefie badanej

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem

1. Podstawa opracowania. 2. Podstawy prawne. 1. Umowa na prace projektowe 2. Podkłady budowlane budynków 3. Uzgodnienia z inwestorem Spis treści 1. Podstawa opracowania... 3 2. Podstawy prawne... 3 3. Charakterystyka ogólna opracowania... 4 3.1. Przedmiot opracowania... 4 3.2. Zakres projektu... 4 3.3. Charakterystyka obiektu... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA INSTALACJA ANTYWŁAMANIOWA ZAKŁAD NADZORU BUDOWLANEGO INBUD 98-300 WIELUŃ OŚ.STARE SADY 19A Tel.(043)8438266 Tel.kom.0603878925... *nadzory budowlane *handel materiałami budowlanymi *obsługa procesów budowlanych * *usługi projektowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY

KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY INTERTECH Kazimierz Ryska ul. Jodłowa 11, 87-300 Brodnica KOSZTORYS INWESTORSKI ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Zespołu Szkół o budynek hali sportowo-widowiskowej ADRES INWESTYCJI : Zbiczno działki

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa placówki KRUS w Grójcu przy ul. Mszczonowskiej oraz budowa miejsc postojowych i zjazdu z drogi powiatowej Obiekt : Budynek KRUS

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6

Bezpieczna Firma. System SSWiN, SKDiCP, CCTV. Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Bezpieczna Firma System SSWiN, SKDiCP, CCTV Bezpieczna Firma SSWiN, SKDiCP, CCTV Strona 1/6 Wstęp Zastosowanie najnowszych technologii informatycznych w połączeniu z certyfikowanymi produktami pozwala

Bardziej szczegółowo

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015

Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Cennik obowiązuje od dnia 1.02.2015 Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT 968-00-000 Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W ILAWIE INSTALACJE TELETECHNICZNE ul. Kościuszki 2a 14-200

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY En1 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Obiekt: BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ Inwestor: Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji: ul. Łomżyńska 29, dz. nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY En1 PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Obiekt: BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z CZĘŚCIĄ DYDAKTYCZNĄ Inwestor: Urząd Gminy Śniadowo ul. Ostrołęcka 11 18-411 Śniadowo Miejsce realizacji: ul. Łomżyńska 29, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 1. WSTĘP 3 2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA 4 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4 4. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA, NORMY I WYTYCZNE 5 5. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 6 5.1 Założenia i projekty związane 6 6. OPIS SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. SIEWNA 6/3 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Inwestor URZĄD MIEJSKI śywcu 34-300 śywiec RYNEK 2 Obiekt PRZEDSZKOLE P11 W śywcu

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria

Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na karty SD DETEKCJA RUCHU + 2 mini kamery + akcesoria MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Miniaturowy zestaw do dyskretnego monitoringu AUDIO-VIDEO, Mini rejestrator na

Bardziej szczegółowo

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych

System hybrydowy. Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych System hybrydowy Do 500 użytkowników Możliwość podłączenia wejść indywidualnych Panele zewnętrzne z wybieraniem cyfrowym Czytnik kart zbliżeniowych Hybrydowy system wieloabonentowy serii "Gate View" łączy

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a Projekt Sieci Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. Krosno

Załącznik nr 3 a Projekt Sieci Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. Krosno Załącznik nr 3 a Projekt Sieci Nowego Szpitala Powiatu Krośnieńskiego Sp. z o.o. Krosno 1. Rozkład oddziałów i budynków Plan szpitala prezentuje się następująco: I. Budynek, w którym znajduje się: a. Parter:

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2

Spis zawartości. Instalacje teletechniczne. Wersja 1. Strona 2 Spis zawartości 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Temat projektu... 3 1.2. Zakres projektu... 3 1.3. Podstawa opracowania projektu... 3 2. Instalacja komputerowo-telefoniczna (teleinformatyczna)... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV

Opis techniczny. Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV Opis techniczny Instalacja przyzywowa, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD, RTV I OPIS TECHNICZNY 1. Inwestor 2. Jednostka projektowania 3. Podstawa projektowania 4. Rozwiązania instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 22 czerwiec 2017 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EVM400 Producent : Everfocus Profesjonalny cyfrowy rejestrator mobilny EVM400 umożliwia nagrywanie obrazu z 4 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 4 źródeł

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS

SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS Symbol Opis Cena netto SYSTEMY IP INTROX ORAZ EVOS KAMERY STANDARDOWE Cena brutto Gr. rabat Uwagi Zdjęcia IN-IP3-1.3MP-S Kamera sieciowa 1.3MP w obudowie standardowej, przetwornik CMOS 1/3, skanowanie

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825

MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4, HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa, QUER KOM0825 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MINIKAMERA z wbudowanym monitorem LCD 2,4", HD, rejestrator trasy, kamera samochodowa,

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki

CZARNO-BIAŁY KOLOROWY. pomocy ramki - zesta w wideodomofonu CZARNO-BIAŁY KOLOROWY H1001 319 pln H1010 550 pln zestaw domowego wideodomofonu i pobór mocy: 14 VA max. kamery wyświetlacz: 4 (10cm) CM-06DNRM/CM-06D temperatura pracy: 0 C do

Bardziej szczegółowo

GS-165 instrukcja montażu

GS-165 instrukcja montażu samoobsługowy hotel instrukcja montażu 2017-01-15 samoobsługowy hotel S14 PARKING S13 P3 P1 P2 MAGAZYN szafa sterownicza S18 S16 S17 czytnik kart () S15 FURTKA KORYTARZ S19 P4 S20 S21 P5 P6 WEJŚCIE S22

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności

INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności INSTRUKCJA OBSŁUGI Moduł wykrywania obecności MD-NIM09 Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Moduł sterujący Moduł czujnika podczerwieni MD-NIM09/E to czujnik

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

GS-165 instrukcja montażu

GS-165 instrukcja montażu samoobsługowy hotel instrukcja montażu 2017-02-25 samoobsługowy hotel Hotel - budynek lub piętro w budynku S14 PARKING S13 P3 P1 P2 MAGAZYN kontrolery zasilacze S18 S16 S17 S15 WEJŚCIE KORYTARZ FURTKA

Bardziej szczegółowo

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych

wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych wykonawca instalacji elektrycznych i teletechnicznych Profil działalności System monitoringu przemysłowego (CCTV) System sygnalizacji włamań i napadu (SSWiN) SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA System sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI CENTRALA ALARMOWA TCS-2 INSTRUKCJA INSTALACJI Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o. 1. Wstęp Centrala alarmowa TCS-2 jest zintegrowanym systemem zawierającym większość elementów tradycyjnych

Bardziej szczegółowo