1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV Założenia projektowe Koncepcja instalacji SSWiN Obszary bezpieczeństwa...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV... 2 1.1 Założenia projektowe... 2 2. Koncepcja instalacji SSWiN... 2 2.1 Obszary bezpieczeństwa..."

Transkrypt

1

2 1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV Założenia projektowe Koncepcja instalacji SSWiN Obszary bezpieczeństwa Środki neutralizacji zagrożeń System kontroli dostępu Założenia ogólne Założenia systemu Architektura systemu Bilans energetyczny SWiN System Telewizji Przemysłowej (CCTV) Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora System audio-video Opis systemu Założenia systemu Zestawienie urządzeń audio wizji Okablowanie Instrukcje ogólne Instalacja CCTV Instalacja SWiN Okablowanie dla systemu audio-video Zestawienie rysunków... 10

3 1. Założenia i koncepcje projektu SSWiN oraz CCTV 1.1 Założenia projektowe Integracja systemów SAP, SWiN i CCTV Instalacja systemu włamaniowego powinna być oparta na okablowaniu UTP 4x2x0.5 Instalacja CCTV przewód UTP 4x2x0.5 w izolacji LSZH. 2. Koncepcja instalacji SSWiN Instalacją antywłamaniową zabezpieczona będą wyznaczone pomieszczenia w budynku dla potrzeb Uniwersyteu Szczecińskiego. W celu skutecznej ochrony system sygnalizacji włamania będzie zainstalowany wybranych newralgicznych pomieszczeniach na parterze oraz chronił część dróg komunikacyjnych (korytarze oraz klatki schodowe na parterze i 2 piętrze oraz łącznik z istniejącym budynkiem). Dodatkowo zabezpieczono pomieszczenia asystenckie i administracyjne i laboratoryjne na parterze. Systemem sygnalizacji włamania objęto drogi komunikacyjne piwnicy oraz przedmagazyn. Instalacją antywłamaniową objęto również serwerownię na 2 piętrze, pomieszczenie techniczne, a także salę konferencyjną na parterze. Ochroną objęto również pomieszczenie, w którym znajdują się urządzenia SSWN, CCTV oraz SSP. Sygnał o włamaniu bądź uszkodzeniu będzie przekazywany do firmy zajmującej się ochroną obiektu (za pomocą nadajnika) na podstawie umowy pomiędzy użytkownikiem a firmą ochroniarską. Przejścia systemu kontroli dostępu występujące na drogach ewakuacyjnych będą sterowane z systemu sygnalizacji pożaru poprzez wyłączenie z chwilą wystąpienia alarmu II stopnia. Wszystkie przejścia powinny zostać otwarte. 2.1 Obszary bezpieczeństwa. Ze względu na sposób zabezpieczenia przyjęto podział obiektu na obszary bezpieczeństwa: ogólny specjalny a) Obszar ogólny Obszar ogólny obejmuje swoim zasięgiem cały budynek od wejść poprzez poziome i pionowe drogi komunikacyjne (korytarze, klatki schodowe), socjalne, gospodarcze, których zakłócenie pracy nie spowoduje nieodwracalnych strat dla całego budynku. W obszarze tym mogą występować: zagrożenie napadem, zagrożenie włamaniem, (poprzez otwory drzwiowe i okienne) zagrożenie kradzieżą, zagrożeniem aktami terroru, szantażu, wymuszeń, Przewiduje się ochronę obszaru poprzez: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN). System Kontroli Dostępu () Systemy te mają zapewnić: kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości, zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby. b) Obszar specjalny Obszar specjalny obejmuje swoim zasięgiem pomieszczenia mających wyjątkowe znaczenie dla: bezpieczeństwa samego budynku, bezpieczeństwa działania jako instytucji, bezpieczeństwa danych elektronicznych, bezpieczeństwa przebywających w pomieszczeniach osób. W obszarze tym mogą występować zagrożenia o charakterze: 2

4 komputerowo informatycznym, ekonomiczno finansowym, Przewiduje się ochronę strefy poprzez: System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN), System Kontroli Dostępu (). Systemy te mają zapewnić: kontrolę ruchu osób zarówno pracowników jak i czasowo przebywających w budynku gości, zabezpieczenie antywłamaniowe pomieszczeń z zastosowaniem indywidualnych stref uruchamianych przez odpowiedzialne za bezpieczeństwo wydzielonych pomieszczeń osoby. 2.2 Środki neutralizacji zagrożeń Przedmiotem opracowania jest zmniejszenie lub neutralizacja zagrożeń w obiekcie poprzez montaż instalacji systemu sygnalizacji włamania i instalacjami systemu kontroli dostępu. Urządzenia detekcyjne powinny zostać rozmieszczone tak, aby w jak największym stopniu uwzględnić następujące wymagania: szczelne zabezpieczenie obwodowe obiektu, aby w sposób natychmiastowy wykryte zostały próby forsowania ścian, otworów drzwiowych lub okiennych, ochrona i nadzór dojść do pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości, szczególna ochrona pomieszczeń, gdzie przechowywane są wartości, materiały poufne itp. szczególna ochrona (poprawa zabezpieczenia) pomieszczeń uznanych za słabe punkty w obiekcie, ograniczenie możliwości zneutralizowania detektorów poprzez ich odpowiedni montaż. 3. System kontroli dostępu 3.1 Założenia ogólne W budynku będą zainstalowane kontrolery systemu kontroli dostępu umożliwiające dostęp do wybranych punktów w obiekcie tylko wybranym osobom przy użyciu karty dostępu lub kodu dostępowego. Przewidziano jednostronny system kontroli dostępu przy wejściu do następujących pomieszczeń: a) na poziomie parteru: pomieszczenia: 0.19 (przy obu wejściach), 0.28, 0.29, 0.70 b) na poziomie 2 piętra: do pomieszczeń: 2.19, 2.80, 2.50 oraz do 2.70 (biblioteka) od strony korytarza Założenia systemu Przyjęto, że system kontroli dostępu będzie składał się z szeregu indywidualnych kontrolerów (dla każdego czytnika kart zbliżeniowych) dla poszczególny przejść. Każdy kontroler podłączony zostanie do najbliższego punktu dystrybucyjnego sieci logicznej. Drzwi objęte, od strony wejściowej należy wyposażyć w nieruchomy pochwyt, natomiast od strony wewnętrznej /wyjściowej/ w klamkę umożliwiającą otwarcie. Uwaga: systemy, które zastosowane są przy drzwiach z klamką wewnętrzną nie wymagają montowania dodatkowych przycisków zwalniających mechanizm od wewnątrz pomieszczenia. Od strony czytników kart zamontować należy przyciski awaryjne zwalniania mechanizmu wyzwalające jednocześnie sygnał alarmowy Każde drzwi objęte kontrolą dostępu wyposażone musza być w elektrozaczep oraz czujnik otwarcia (kontaktron, dla każdego skrzydła). Czujnik ten będzie nadzorował drzwi dla zainicjowania odliczania czasu otwarcia drzwi dla których został ograniczony programowo czas otwarcia. Przekroczenie zaprogramowanego czasu otwarcia spowoduje uruchomienie procedury alarmowej oraz wywołanie odpowiednich komunikatów alarmowych celem poinformowania użytkownika o tym, że drzwi nie zostały 3

5 zamknięte. Dodatkowo zainstalowany zamek mechaniczny powinien uniemożliwić otwarcie przy pomocy karty oraz umożliwić od strony zewnętrznej pełne otwarcie drzwi z klucza bez użycia karty zbliżeniowej. Ze względów bezpieczeństwa zastosować należy elektrozaczepy rewersyjne, które po zdjęciu napięcia zwalniają mechanizm pozwalając na przejście osób w przypadku np. pożaru i uszkodzenia linii. System kontroli dostępu posiada proste oprogramowanie i osprzęt umożliwiający pracownikowi technicznemu odpowiednie programowanie kart dostępu w celu umożliwienia nadania im następujących parametrów: dostępu do określonej strefy budynku, w której właściciel karty będzie mógł się poruszać, określonego czasu ważności karty np. jeden dzień, dwa tygodnie itp. oraz system będzie pozwalał w przypadku zagubienia karty na usuniecie jej z bazy danych jako uprawnionej do wstępu. System kontroli dostępu współpracujący z systemem alarmowym umożliwia np. w porze nocnej uprawnionemu pracownikowi wejście do budynku i dostanie się do wybranego pomieszczenia np. na piętrze w sposób powodujący rozbrojenie systemu alarmowego tylko na jego trasie ruchu (klatka schodowa korytarz - biuro), pozostała część budynku powinna pozostać pod nadzorem alarmu. 3.3 Architektura systemu Dla realizacji projektu należy przyjąć system oparty o urządzenia produkcji firmy Honeywell. System składać się będzie z pojedynczych punktów (przejść). Sterowniki zostaną połączone pomiędzy sobą i zintegrowane z instalacją włamaniową Centrala Honeywell MB-24 Centralkę systemu sygnalizacji włamania należy zamontować w pomieszczeniu 0.33 w obudowie zamykanej na klucz. Centrala MB-24 dzięki swej budowie jest uniwersalnym rozwiązaniem pozwalającym doskonale zintegrować systemy kontroli dostępu z SWiN. W razie potrzeby można uaktywnić różnorodne inne funkcje, w tym ochronę przeciwpożarową i sygnalizację wycieków. Centrala MB24 może być pomocna przy optymalizacji systemów ogrzewania i chłodzenia w celu obniżenia kosztów oraz pozwala monitorować zamrażarki. Możliwa jest kontrola dostępu szczególnie efektywna w lokalizacjach komercyjnych. Dzięki funkcjom czasu i przełączania, możliwe jest automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi i wejść w określonych porach dnia i nocy. Centralę tę cechuje również niezwykle prosty i szybki montaż. Charakterystyka działania: Możliwość dołączenia 63 urządzenia BUS-1 i 64 urządzenia BUS-2 Można utworzyć 2 strefy główne lub 7 podstref 24 teksty 40-znakowe dla grup czujek Od 1 do 16 grup czujek (definiowanych zgodnie z potrzebami) 8 grup czujek przewodowych Programowalna czułość grup czujek Samoustawialne grupy czujek Programowalne wejścia i wyjścia 255 tekstów 40-znakowych dla wejść Od 1 do 8 zewnętrznych urządzeń włączających system Do 16 modułów klawiatury (BUS-2) 16 kodów użytkownika 32 identyfikatory IDENT-KEY 32 teksty 40-znakowe dla identyfikatorów IDENT-KEY Pamięć dla zdarzeń Dostępne standardowe programowanie selektywne 32 programowalne strefy czasowe 10 programowalnych przekierowań 20 makr dla funkcji specjalnych Zintegrowane sterowniki dla sygnalizatorów akustyczno-optycznych Czytnik kart Honeywell Ident-Key-3 (IK-3) Czytniki zbliżeniowe typu IDENT-KEY 3 posiadają elegancki wygląd i zapewniają kontrolę dostępu oraz funkcje włączania systemu. Dostępne są w wersjach specjalnych służących do integracji z interkomowymi systemami Siedle. Zintegrowane poprzez kontroler dostępu z linią instalacji SSWiN 4

6 umożliwia kodowanie i rozkodowanie wejścia do danego pomieszczenia również bez użycia karty dostępu przy użyciu wbudowanej klawiatury. Czytnik kart jest zainstalowany również w miejscach, w których wymagane jest rozbrojenie systemu alarmowego do obiektu, bądź wybranej strefy Czujka LC-103-PIMSK Dualna czujka ruchu LC-103-PIMSK zapewnia analizę warunków otoczenia w pełnym spektrum częstotliwości prędkości ruchu pozwalając na wykrywanie intruzów przy równoczesnej eliminacji czynników środowiskowych i wynikających z nich fałszywych alarmów. Analiza widmowa, realizowana przez elektronikę czujki opartą na układach VLSI, gwarantuje wysoką niezawodność i brak zakłóceń w działaniu. Czujka ta wykorzystuje łączoną technologię (detekcji podczerwieni i detekcji mikrofalowej) uruchomienie przekaźnika sygnału alarmowego następuje dopiero wtedy, gdy obydwa czujniki (podczerwieni i detekcji mikrofalowej) w tym samym czasie zostaną naruszone, dzięki czemu układ pozostaje niewrażliwy na zwierzęta o wadze do 25 kg. Efektywny zasięg detekcji jest tym zasięgiem, w którym pokrywają się charakterystyki detekcji pasywnego czujnika podczerwieni i detekcji mikrofalowej. Charakterystyka detekcji może być płynnie skalowana przy użyciu potencjometra. Dodatkowo czujka została wyposażona w unikalną funkcję antymaskingu, która gwarantuje ochronę czujki przed niepożądanym zbliżaniem się do niej i próbami jej maskowania w odległości 0,8 m i bliżej. Metoda działania czujki zapewnia bardzo skuteczną ochronę nawet w obiektach o największym ryzyku estetyczny wygląd przy zachowaniu wszystkich wymagań dotyczących instalacji Kontaktrony Czujka magnetyczna cechuje wyjątkowa wytrzymałość i niezawodność konstrukcji. Styki mają średnią żywotność 10 milionów cykli, gwarantując wieloletnią pracę. Każdy czujnik jest ręcznie montowany i poddany pełnej, wnikliwej kontroli jakości. Montowane nawierzchniowo, wpuszczane, na drzwi lub podłogowe. Informują system kontroli dostępu oraz włamaniowy o otwarciu drzwi. Urządzenia systemu alarmowego zamontować następująco: Centralę oraz moduły rozszerzeń, montować na ścianach 0.5m licząc od sufitu, czujki pasywne podczerwieni - 2,4 do 3,3m od poziomu posadzki w odległości 30 do 150cm od ścian z otworami okiennymi tak, aby ich przestrzeń dozorowa była jak największa, czujki magnetyczne przykręcane śrubami, nawierzchniowe, montować na wysokość drzwi od strony klamki, klawiatury, czytniki montować na ścianach na wysokości m nad poziomem podłogi. Montaż instalacji wykonać zgodnie z dokumentacją, oraz obowiązującymi normami. Przestrzegać instrukcji producenta odnośnie instalowania urządzeń. Prace montażowe należy wykonywać przy zachowaniu przepisów BHP. Rozmieszczenie elementów instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach dołączonych do projektu. Prowadzenie przewodów można zmienić w niewielkim stopniu na etapie instalacji. Czujniki należy montować, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokości około 2,4 m, tak aby tor podczerwieni mógł wykryć ruch w poprzek chronionej strefy. Należy unikać źródeł ciepła, miejsc nasłonecznionych i refleksów światła (lustra, gładkie metalowe powierzchnie). Zakłócenia pracy czujnika mogą powodować również lampy fluorescencyjne. Miejsce montażu należy tak dobrać, aby czujnik nie miał martwych stref tzn. nie był przysłonięty przez meble, półki, ściany itp. Podczas montażu nie wolno dotykać powierzchni elementu PIR co może spowodować zmniejszenie czułości toru podczerwieni. 4. Bilans energetyczny SWiN Bilans energetyczny został dolączony do opracowania. 5. System Telewizji Przemysłowej (CCTV) 5.1 Opis techniczny Systemu Nadzoru Wizyjnego Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo budynku z otwartą przestrzenia, oraz rejon parkingu istnieje konieczność pełnego monitorowania otoczenia zewnętrznego budynku. Pełny obraz stanu obiektu będzie dostępny w pomieszczeniu

7 Zastosowane cyfrowe rejestratory-multipleksery będą analizować i rejestrować obraz z kamer znajdujących się na zewnątrz oraz wewnątrz obiektu. Podgląd będzie realizowany na monitorze LCD podłączonym do jednostek sterujących, a także zdalnie poprzez komputer PC z zainstalowanym programem integrującym systemy bezpieczeństwa (opcja), w pomieszczeniu ochrony niezależnie od lokalizacji rejestratorów. Budynek wyposażony zostanie w sieć telewizji dozorowej CCTV, który ma pełnić rolę wspomagającą i uzupełniającą dla pozostałych systemów bezpieczeństwa w obiekcie. System ma za zadanie umożliwienie obserwacji i rejestrację wszystkich zdarzeń w wyznaczonych strefach w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych w przeszłości. W projekcie przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej. W części zewnętrznej kamery umożliwiają obserwację terenu wokół budynku. Kamery montowane będą na elewacji, w hermetycznych obudowach wyposażonych w grzałki elektryczne umożliwiające utrzymanie stałej temperatury pracy przez cały rok. Do monitorowania terenu zewnętrznego, zastosowane będą kamery analogowe XD-Vision serii XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B firmy Aper. Lokalizacja kamer została przedstawiona na rysunkach dołączonych do dokumentacji. Ze względu na konieczność jednoznacznej i łatwej identyfikacji osób, konieczne jest użycie kamer kolorowych o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła padającego z naprzeciwka. Do obserwacji terenu zewnętrznego zastosowane zostaną kamery typu day-night tzn. dających w dzień obraz kolorowy natomiast w nocy lub przy słabym oświetleniu - czarno/biały. Wszystkie sygnały wizyjne doprowadzone będą do pomieszczenia Pomieszczenie to będzie wyposażone w zintegrowane z systemem SSWiN cyfrowe urządzenia rejestrujące obraz. Kable sygnałowe i zasilające kamery na obiekcie prowadzone będą w projektowanych korytkach i listwach kablowych instalacji słaboprądowych. Wszystkie kamery i urządzenia CCTV, będą zasilane z jednej fazy zasilania gwarantowanego. System rejestracji wideo oparty zostanie na bazie rejestratora cyfrowego XDVision serii XDV- 1716L200H. Zaproponowany rejestrator jest autonomicznym urządzeniem rejestrującym, dzięki czemu zbędne jest stosowanie komputera PC do monitoringu, dzięki czemu zapewnia najwyższą możliwą stabilność, uniezależniając się od problemów dyskowych systemów operacyjnych. Urządzenie umożliwia równoczesne nagrywanie maksymalnie 16 kanałów wizyjnych, podgląd obrazów na żywo oraz odtwarzanie materiału już nagranego. W tym samym czasie istnieje możliwość dostępu do rejestratora po sieci Ethernet (protokół TCP/IP) za pomocą oprogramowania stacji zdalnej. Oprogramowanie sieciowe umożliwia stworzenie za pomocą standardowego komputera PC, stanowisk podglądu zdalnego w trybie rzeczywistym, przeglądanie oraz kopiowanie zarejestrowanego materiału. System telewizji dozorowej zapewniał będzie co najmniej 30 dniową rejestrację obrazów z kamer z minimalną rozdzielczością 704x576 pikseli na dyskach twardych rejestratora cyfrowego. Rejestracja obrazów z kamer powinna odbywać się w dwóch trybach, w trybie alarmowym, min. 2 kl./sek. (wysoka jakość zapisu) dla każdej kamery (w przypadku wystąpienia zagrożenia) oraz w trybie dozorowym, min. 1 kl./sek. (średnia jakość zapisu) dla każdej kamery. Rejestracja obrazów w trybie alarmowym powinna zostać inicjowana poprzez wykorzystanie wideo detekcji. 5.2 Obliczenia wymaganej pojemności dysku twardego rejestratora Założenia: Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy średniej jakości zapisu wynosi 6kB; Przybliżona wielkość zarejestrowanej klatki z rozdzielczością 704x576, przy wysokiej jakości zapisu wynosi 11kB; Rejestracja obrazów w trybie alarmowym min. 2 kl/s, 704x576, wysoka jakość; Rejestracja obrazów w trybie dozorowym min. 1 kl/s, 704x576, średnia jakość. Czas zapisu alarmowego 50%, czas zapisu bez alarmów 50%. Przy zapisie obrazu w trybie alarmowym z prędkością 2 klatek/sekundę: 11kB*2(klatki)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 426 GB. 6

8 Przy zapisie obrazu w trybie bez alarmów z prędkością 1 klatki/sekundę: 6kB*1(klatka)*60(sek)*60(minut)*24(godz)*14(dni)*16(kamer)= ok. 116GB. Minimalna wymagana objętość dysku rejestratora cyfrowego wynosi ok. 542 GB. Opis zastosowanych urządzeń Cyfrowy rejestrator XDV-1716L200H] Rejestrator cyfrowy pracujący w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd na żywo, odtwarzanie nagrań i połączenie sieciowe Wyświetlanie na żywo Prędkość nagrywania do 400 ramek/s Własny algorytm kompresji bazujący na H.264 Możliwość zastosowania 3 dysków 3.5 IDE, dysk 500 GB w standardzie Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu Funkcje przed-alarmu i po-alarmu Możliwość rejestrowania do 4 kanałów audio Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć Wbudowana nagrywarka DVD-RW Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na CD/DVD i przez sieć komputerową Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości o sytuacjach alarmowych Menu w języku polskim Funkcja ukrywania kamer Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB Zasilanie: 100 ~ 240 VAC Kamera XDV-48DVP-DN 1/3 przetwornik CCD 600 TV linii Funkcja dzień-noc Cyfrowa redukcja szumów 10-krotny zoom cyfrowy Detekcja ruchu Kompensacja światła wstecznego Cyfrowa stabilizacja obrazu Szeroki zakres dynamiki (WDR) - funkcja poprawiająca jakość obrazu dla różnych poziomów oświetlenia sceny Menu ekranowe Zasilanie: 12/24V Kamera kolorowa kopułkowa XDV-46DVP-EDN 1/3 przetwornik CCD 580 TVL(kolor), 700 TVL (czarno-biały) Stabilizacja obrazu Dzień/noc Detekcja ruchu, Kompensacja światła wstecznego Możliwość 3-osiowej regulacji położenia modułu kamerowego odbicie lustrzane Zasilanie: 12 VDC 7

9 LP Nazwa elementu Typ / symbol Ilość Dystrybutor 1 Czujka PIR+MW, DSC LC-103-PIMSK 35szt. DRAFTEL S.C. 2 Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 17szt. DRAFTEL S.C. 3 Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Honeywell szt. DRAFTEL S.C. 4 Centrala włamaniowa z drukarką w obudowie ZG- 4, Honeywell MB24 1kpl DRAFTEL S.C. 5 Czytnik kart magnetycznych z klawiaturą IK-3, Honeywell Ident Key 3 16szt DRAFTEL S.C. 6 Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, Honeywell szt DRAFTEL S.C. 7 Przycisk wyjścia natynkowy, Assaabloy TKN-2 11szt DRAFTEL S.C. 8 Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR 11szt DRAFTEL S.C. 9 Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO szt DRAFTEL S.C. 10 Zasilacz buforowy 2A przy 16.6V, Merawex ZSB 17 1szt DRAFTEL S.C. Kamera w obudowie z grzałką Aper z konwerterem XDV-48DVP-DN kpl DRAFTEL S.C. UTP/BNC VCH 26H230B Kamera kopułowa wewnętrzna z konwerterem 12 XDV-46DVP-EDN 21kpl DRAFTEL S.C. UTP/BNC 13 Klawiatura 1szt DRAFTEL S.C. 14 Monitor LPL-19WG1 1szt DRAFTEL S.C. 15 Rejestrator videomonitoringu, XDVision XDV-1716D1L400H 1szt DRAFTEL S.C. 16 Akumulator 65Ah 2szt DRAFTEL S.C. 17 UPS Powerware HW 1szt DRAFTEL S.C. 18 PRZEWÓD UTP 4x2x0.5 (CCTV + SWIN) 2968 m DRAFTEL S.C. 19 PRZEWÓD XzTKMX 6x2x0,8 mm2 40m DRAFTEL S.C. 20 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny BCCEQ 2 DRAFTEL S.C. 21 Sygnalizator optyczno-akustycznny wewnętrzny OMEGA 3 DRAFTEL S.C. 6. System audio-video. 6.1 Opis systemu System audio-video zostanie zainstalowany w sali seminaryjnej na parterze oraz na drugim poziomie poddasza. W sali seminaryjnej na parterze został zaprojektowany: projektor multimedialny PLC-XM100L ekran projekcyjny elekt. Avers Cumulus o wymiarach 300x225 przyłącze podłogowe 6 kolumn głośnikowych 30W/100V MASK 6T-BL wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eliminatorem sprzężeń WM zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX szafa rack na urządzenia. W Sali seminaryjnej na drugim poziomie poddasza: projektor multimedialny Sanyo PLC-XM150L ekran projekcyjny elekt. Avers Solaris 400x300 3 przyłącza podłogowe 8 kolumn głośnikowych MASK 8 BL mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń akustycznych MS wzmacniacze audio do kolumn głośnikowych ADS MPA

10 3 zestawy mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX przełącznik prezentacyjny sygnałów audio/video Kramer VP-23C odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C5900 szafa rack na urządzenia. 6.2 Założenia systemu. Zapewnienie wzmocnienia źródeł dźwięku znajdujących się w Sali seminaryjnej w postaci: bezprzewodowej stacji mikrofonowej, odtwarzacza Blu-ray, zew. źródła dźwięku w postaci komputera. Zakładając, że zajęcia będą prowadzone przez więcej niż jedną osobę, należy zapewnić możliwość zabrania głosu przez słuchaczy, w systemie przewidziano pięć mikrofonów. zapewnienie przekazu sygnałów video ze źródeł w postaci odtwarzacza Blu-ray oraz komputera i wyświetlanie ich na ekranie projekcyjnym. zapewnienie prowadzenia telekonferencji pomiędzy salą seminaryjną i zdalną lokacją zapewnienie możliwością sterowania urządzeniami wchodzącymi w skład systemu audio-video w Sali seminaryjnej 6.3 Zestawienie urządzeń audio wizji L.p. Nazwa Nr. referencyjny 1 Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym 2 Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300 x 225 powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe 3 Okablowanie sygnałowe do projektora i przyłącza podłogowego 4 Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN), kanały kablowe do rozprowadzenia okablowania Ilość Dystrybutor 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 4 Draftel S.C. 5 Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL 6 Draftel S.C. 6 Okablowanie kolumn głośnikowych 1 Draftel S.C. 7 Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eliminatorem sprzężeń WM Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX 9 Szafa rack na urządzenia, zamykana na klucz przednia szyba, górna płyta z blatu meblowego, wraz z niezbędnymi akcesoriami, wysokość 10U 10 Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM-150L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym 11 Ekran projekcyjny elektryczny Avers Solaris 400x300 powierzchnia Matt White Professional, sterowanie radiowe 1 Draftel S.C. 5 Draftel S.C. 2 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 1 Draftel S.C. 12 Kolumna głośnikowa MASK 8 BL 8 Draftel S.C. 13 Mikser audio z wbudowanym eliminatorem sprzężeń akustycznych MS Draftel S.C. 14 Wzmacniacz audio do kolumn głośnikowych ADS MPA 1 Draftel S.C. 9

11 Przełącznik prezentacyjny sygnałów audio/video Kramer VP-23C 1 Draftel S.C. 16 Odtwarzacz Blu-ray SAMSUNG BD-C Draftel S.C. 17 UTP 4x2x m Draftel S.C. 7. Okablowanie 7.1 Instrukcje ogólne Okablowanie wewnątrz budynku prowadzić w głównych korytach kablowych, podtynkowo w rurach peszel, lub natynkowo w rurkach instalacyjnych. W pomieszczeniach na etapie instalacji należy prowadzić przewody uwzględniając minimalne promienie gięcia. Unikać prowadzenia wzdłuż linii elektrycznych. Prowadzenie przewodów może nieznacznie ulec zmianie na etapie instalacji. 7.2 Instalacja CCTV Linie do kamer prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Podłączenie do kamer należy wykonać poprzez konwerter UTP/BNC. 7.3 Instalacja SWiN Linie prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5. Zasilanie centrali prowadzić przewodem YDY 3x1.5mm Okablowanie dla systemu audio-video. Okablowanie w salach seminaryjnych prowadzić w korytach kablowych, w kanałach kablowych (do przyłączy podłogowych). Instalację systemu audio-video ułożyć za pomocą: linie zasilające prowadzić przewodem 3x2.5mm2 linie do kolumn głośnikowych prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2 linie do projektora prowadzić przewodem UTP 4x2x0.5mm2 8. Zestawienie rysunków Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut piwnicy Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut parteru Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 1 Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut pietra 2 Instalacje SSWIN i CCTV: Rzut poddasza Istalacje SSWIN i CCTV: Schemat ideowy Rzut parteru Rzut poddasza rzut II poziom poddasza Schemat Ideowy W1 W2 W3 W4 W5 W6 AV1 AV2 AV3 10

12 Current calculation Order. Nr. Pcs Current Thermoprinter 40 characters MB IK-3 control panel with keyboard Compact alarm unit optical/acoustical Compact alarm unit optical/acoustical Bus 1 door Module Bus 1 PIR LC 103 PIMSK Bus 2 5-input Module Required backup time 24 Hours Accumulator capacity 29 Ah Power supply Still current Alarm current pcs 130 1,145 4,035 Ah A A 60 hour backup 69 Ah 12 hour backup 14 Ah Bus 1 Adresses total Bus 2 Adresses total Bus 1 addresses free optimistic guess Bus 1 addresses free pesimistic guess Bus 2 addresses free IGIS Loop Controller LED-optical module Driver board-smd Colkový proud ma Optical tableau control Required backup time Accumulator capacity Power Supply Still current 60 Std. 0 Ah 0 pcs 0 Ah 0,000 A Lines-loops 2 BUS 1 line 2 BUS 2 line 0 BUS 2 loop 1 Conventional Modules Stand small Design by Gerhard Grön 0 big and Herwig Mohrlok Main areas

13 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 08/2 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. 2x UTP 4x2x0.5 SSWN 08/3 LEGENDA CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 08/1 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN - Klawiatura M - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIWNICY Nr rys. W1 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

14 K2 K3 06/5 K1 5x UTP 4x2x0.5 CCTV 06/4 06/3 K4 K5 K6 06/2 do poprzedniego punktu linii K7 do następnego punktu linii K16 06/1 07/2 07/3 07/1 01/02 05/5 05/4 01/01 05/3 05/ / /2 01/03 07 do centrali SSP 13x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. 01/04 LEGENDA 04/3 K15 K14 19x UTP 4x2x0.5 CCTV CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC K17 - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 04/2 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, 03 - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO x UTP 4x2x0.5 SSWN - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 02/04 04/1 03/05 03/04 03/03 03/01 03/02 02/03 02/02 02/01 K18 K20 - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN 02/05 - Klawiatura K21 M K19 - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA K13 K8 - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV K12 K11 K10 K9 - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PARTERU Nr rys. W2 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

15 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii K24 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. K25 LEGENDA 8x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC K26 - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy 09 - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 13x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN - Klawiatura K22 K23 M 09/3 - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H 09/1 - UPS 3kVA 09/2 - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIĘTRA 1 Nr rys. W3 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

16 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 10/3 10/2 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. LEGENDA K28 11/1 11 CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 6x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN 10 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO /1 - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper 8x UTP 4x2x0.5 CCTV 1x UTP 4x2x0.5 SSWN K27 - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN 11/2 - Klawiatura M - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PIĘTRA 2 Nr rys. W4 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data Data

17 do poprzedniego punktu linii do następnego punktu linii 10/4 UWAGA: przyciski awaryjnego otwierania drzwi umieścić po stronie czytnika kart. Otwieranie przy użyciu przycisku wyjścia w przypadku braku możliwości użycia klamki. K32 LEGENDA CSWiN - Centrala włamaniowa - Honeywell typu MB-24 z drukarką w obudowie ZG-4, 2 x Aku 65Ah, , Czujka PIR+MW LC-103-PIMSK, DSC - Kontaktron magnetyczny, drzwiowy MC 370-S45 - Moduł 5-wejść systemu sygnalizacji włamania, Czytnik kart magnetycznych z modułem IK-3, K30 - Moduł sterowania przejściami z kontrolą dostępu DCM, nr kat Przycisk wyjścia natynkowy TKN-2, Assaabloy - Przycisk awaryjny, napis "Awaryjne otwieranie drzwi", zielony FP2/GR - Elektrozaczep rewersyjny 12V BEFO31210 K31 - Kamera XDV-48DVP-DN w obudowie z grzałką VCH 26H230B Aper - Kamera kopułowa wewnętrzna XDV-46DVP-EDN K33 - Klawiatura M K34 6x UTP 4x2x0.5 CCTV - Monitor LPL-19WG1-3 x rejestrator XDVision serii XDV-1716D1L400H K29 - UPS 3kVA - PRZEWÓD YTKSY 6x2x0.5 - Przewód UTP 4x2x0,5 SSWIN / CCTV - Układ kontroli dostępu: kontroler dostępu, czytnik kart z klawiaturą, elektrozaczep rewersyjny, zestaw kontaktronów, przycisk zwalniania zamka awaryjny przycisk zwalniania zamka wewnętrzny - Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny, - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociania 37, Szczecin, tel: (0-91) , TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJE SSWN I CCTV: RZUT PODDASZA Nr rys. W5 NAZWA INWESTYCJI BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY ADRES SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY imię i nazwisko ZESPÓŁ PROJEKTOWY : PROJEKTANT OPRACOWAŁ OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ KACPER KONARZEWSKI mgr inż. TOMASZ KOWALKOWSKI specjalność upr. bud. podpis TELETECHNIKA TELETECHNIKA SA4 nr 16/P/2009 Skala 1:100 Branża T Data

18 2xSMYp 2x0.35mm2 ZASILANIE 230V RADIOWY PILOT UTP 4x2x0.5mm2 EKRAN PROJEKCYJNY ZASILANIE 230V LEGENDA: EKRAN PROJEKCYJNY - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU RZUT PARTERU Nr. rys. AV1 NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Skala 1:100 Branża T Data VII 2009

19 SZAFA RACK ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V RADIOWY PILOT EKRAN PROJEKCYJNY EKRAN PROJEKCYJNY LEGENDA: - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. Proponowana droga kanałów kablowych do rozprowadzenia okablowania UTP 4x2x0.5mm2 Bluray - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. 2xSMYp 2x0.35mm2 ZASILANIE 230V - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ RZUT PODDASZA RZUT II-POZIOM PODDASZA BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Nr. rys. AV2 Skala - Branża T Data VII 2009

20 UTP 4x2x0.5mm2 ZASILANIE 230V Bluray ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V ZASILANIE 230V SZAFA RACK SMYp 2x0.35 SMYp 2x0.35 LEGENDA: EKRAN PROJEKCYJNY - Ekran projekcyjny elektryczny Avers Cumulus X 300X225, powierzchnia Matt White, sterowanie radiowe. - Projektor multimedialny Sanyo PLC-XM 100L wraz z obiektywem standardowym i uchwytem sufitowym. - Kolumna głośnikowa 30W/100V MASK 6T-BL. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego z mikrofonem do ręki AKG WMS 40 PRO FLEXX, 2 sztuki. - Wzmacniacz audio z wbudowanym mikserem i eleminatorem sprzężeń WM-5245, montowany w szafie rack. - Przyłącze podłogowe wyposażone w komplet gniazd połączeniowych (2 x zasilające, 2 x RGB, 2 x LAN) - Kabel UTP 4x2x0.5 - Kabel SMYp 2x0.35 ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA ul.bociana 37, Szczecin, tel.(0-91) TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT IDEOWY DLA AUDIO-WIZJI Nr. rys. AV3 NAZWA INWESTYCJI ADRES RODZAJ OPRACOWANIA ZESPÓŁ PROJEKTOWY PROJEKTANT SPRAWDZIŁ BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY SZCZECIN, UL.MICKIEWICZA-TARCZYŃSKIEGO, dz.nr 40/4, obr.1023 PROJEKT BUDOWLANY imię i nazwisko upr. podpis Rafał Wójcik mgr inż. Tomasz Kowalkowski SA4nr16/P/09 Skala - Branża T Data VII 2009

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380) Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY... 2 1.1. Przedmiot opracowania... 2 1.2. Podstawa opracowania projektu... 2 1.3. Charakterystyka obiektu.... 2 1.4. Zarządzenia i przepisy... 2 1.5. Zakres opracowania....

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb 04-02 Radzymin, ul. 11go

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY Obiekt: Inwestor: BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA POUFNE Umowa z dnia 24-08-2006r. Egz. nr DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA - PROJEKT TECHNICZNY - Miejscowość: Obiekt: Temat: Zleceniodawca: Kozienice Miasto Kozienice - monitoring wizyjny Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SZCZECIN 13.11.2012 KRZYSZTOF KALERT 7 1 6 7 0 S Z C Z E C I N UL. PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA 80/3 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 TEL / FAX 0-048 9 1 4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM

PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. TOM Xb BUDOWA BUDYNKU CHŁODNI Z ZAPLECZEM SOCJALNO-TECHNICZNYM PRACOWNIA PROJEKTOWA PAWEŁ PRACZYK SPÓŁKA Z O.O. 6 4-100 LESZN O U L.DUŃSKA 17 tel. +48 65 526 29 73 e-mail: ppawel@post.pl NIP: 697-23-03-576 REGON: 301939900 Konto bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul.

Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Projekt budowlano-wykonawczy Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego oraz systemu alarmowego w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach Wielkopolskich przy ul. Piłsudskiego 47 Obiekt: Sąd Rejonowy w Obornikach

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Projekt Wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projekt Wykonawczy Branża: Miejscowość: Temat: Obiekt: Instalacje teletechniczne. Przemyśl. Budowa instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Projektowany budynek placówki terenowej KRUS w Przemyślu, ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ul. E. Orzeszkowej 2; 80-208 Gdańsk tel. (48 58) 522 09 90; fax. (48 58) 522 09 99 www.menos.gda.pl faza projektu PROJEKT BUDOWLANY (z uszczegółowieniem wykonawczym) branża elektryczna i teletechniczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt: BUDYNEK POWIATOWEGO URZĘDU PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin Inwestor: POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Hallera 8, 63-200 Jarocin Tytuł opracowania: SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacji

Bardziej szczegółowo

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM

kr umowów pjjropplm4lmnlmt bgzk nr N alhrjbktacga TbCekfCwkA olwbralta pyptbjr jlkftlofkdr jfapta Bowbd btam ff CwĘŚĆ R hwiecień OMNM UNITREZ elektronik 45-403 Opole, ul. Górna 3 tel. (77) 457-80-13 Nr umowy: SM-5233/04/01/07 Egz. nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zadanie: ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIASTA BRZEG ETAP II CZĘŚĆ 5 Data wykonania:

Bardziej szczegółowo

1 OPIS TECHNICZNY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KD

1 OPIS TECHNICZNY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KD 1 OPIS TECHNICZNY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU, KD 1.1 WYKAZ POLSKICH NORM PN-E 08390-1:1996 Systemy alarmowe. Terminologia, PN-E 08390-3:1996 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania

Bardziej szczegółowo

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa.

II. Adres obiektu: Budynek Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa. DANE OGÓLNE I. Tytuł opracowania: Program funkcjonalno-użytkowy i ekspertyza konstrukcyjna dla inwestycji pn: BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE II.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ

SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ Łódź dn. 31.05.2012 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ INWESTOR : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa OBIEKT : CENTRALNY OŚRODEK SPORTU ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS RYSUNKÓW 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE... 2 2. PRZEDMIOT PROJEKTU...2 2.1. ZAKRES OPRACOWANIA...2 2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. STAN PROJEKTOWANY...3 3.1. INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ I TELEFONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn

ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Bogusław Dyduch ANEKS 1 do Dokumentacji Projektowo-Wykonawczej dla inwestycji pn. : Budowa Systemu Monitorowania Wizyjnego Miasta Cieszyn Temat opracowania pierwotnego: Projekt Wykonawczy Budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu...

1.Zakres projektu...5. 2.Podstawa opracowania...5. 3.Normy okablowania strukturalnego...5. 4.Adres inwestycji...6. 5.Ogólny opis systemu... Spis treści 1.Zakres projektu...5 2.Podstawa opracowania...5 3.Normy okablowania strukturalnego...5 4.Adres inwestycji...6 5.Ogólny opis systemu...6 6.Wymagania ogólne dotyczące systemu okablowania strukturalnego...6

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE TELETECHNICZNE

INSTALACJE TELETECHNICZNE PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU I MODERNIZACJI BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W ŁOMŻY TOM 7 INSTALACJE TELETECHNICZNE NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży INWESTOR: Miasto

Bardziej szczegółowo

w Warszawie -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

w Warszawie ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUDIO WIZUALNYCH SAL KONFERENCYJNYCH ZLOKALIZOWANYCH NA PARTERZE BUDYNKU A MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 1/3/5 W WARSZAWIE. Inwestor: Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Egz. / I PRJEKT BUDWLANY - WYKNAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI PŻARWEJ Temat: biekt: Przebudowa pomieszczeń w związku z dostosowaniem do wymagań ze względu na warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku

Bardziej szczegółowo