Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 v.1.0 Sierpień

2 SPIS TREŚCI 1 Funkcjonalność Zawartość pudełka przycisków i gniazd połączeniowych Panel przedni rejestratora Panel tylni rejestratora Panel tylni rejestratora Pilot zdalny IR Mysz komputerowa USB Ikony graficzne menu OSD Tryb odtwarzania - PLAYBACK Kontrola kamer PTZ Konfiguracja Rejestratora Instalacja dysków twardych HDD MAIN MENU Ustawienia w menu głównym Ustawienia nagrywania REOCRD SETUP Ustawienia zdarzeń EVENT SETUP Ustawienia Wideo-detekcji - MOTION SETUP Ustawienia czujników SENSOR SETUP Ustawienia harmonogramu SCHEDULE SETUP Ustawienia kamery CAMERA SETUP Ustawienia uŝytkowników ACCOUNT SETUP Ustawienia sieci NETWORK SETUP Ustawienia portu RS485 i konfiguracja kamer PTZ RS485 & PTZ SETUP Konfiguracja systemu SYSTEM SETUP Ustawienia wyświetlania - DISPLAY SETUP Ustawienia daty & czasu DATE & TIME SETUP Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka BUZZER & RELAY SETUP Ustawienia monitora SPOT SPOT SETUP Narzędzia systemowe UTILITY SETUP Informacje o systemie - DIAGNOSTIC Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Wyszukiwanie po zdarzeniach EVENT SEARCH Wyszukiwanie po czasie TIME SEARCH Archiwizacja nagrań - BACKUP Specyfikacja techniczna rejestratora

3 Instrukcja instalacji 3

4 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYTSKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAśENIA PRĄDEM LUB POśARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UśYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ NIE UMIESZCZAJ śadnych PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY 4

5 1 Funkcjonalność - Najnowsza kompresja wideo H.264, pozwalająca na efektywny zapis i pracę w sieci - Rejestracja do 100 kl/sek dla rozdzielczości D1 - Dwustrumieniowość transmisji wideo: 1 Nagrywanie i Sieć; 2 - Sieć - Graficzny interfejs uŝytkownika - Kontrola urządzenia: panel przedni, mysz USB, pilot IR, sieć komputerowa - Urządzenie pracujące w standardzie Pentaplex, pozwalając jednocześnie na podgląd na Ŝywo, rejestracje wideo, archiwizacje nagrań i pracę sieci - Archiwizacja na pamięci flash USB - Praca w sieci pozwalająca na podgląd, odtwarzanie, archiwizacje materiału wideo z maksymalnie 4 kanałów, jak teŝ zdalną konfigurację systemu - Rejestracja kanału audio - Wybór stref i czułości wideo detekcji indywidualnie dla kaŝdej kamery - Sterowanie zdalne z poziomu pilota IR - Sygnalizacja zdarzeń na adres - Zawansowane zarządzanie kamerami PTZ - Obsługa protokołów sieciowych: TCP/IP, DHCP, DDNS - System automatycznego kontynuowania zapisu po zaniku zasilania - Wielo językowe menu OSD: Polski, Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Francuski, Turecki, Niemiecki, Włoski, Portugalski 5

6 2 Zawartość pudełka 1. Rejestrator 2. Pakiet oprogramowania i instrukcji na płycie CD 3. Instrukcja uŝytkownika 4. Pilot IR 5. Kabel zasilający 6. Zasilacz 7. Baterie do pilota 8. Kabel sygnałowy SATA 9. Śruby montaŝowe 6

7 3 przycisków i gniazd połączeniowych 3.1 Panel przedni rejestratora 3.2 Panel tylni rejestratora Przycisk / Kontrolka 1 ESC/ BACKUP 2 SEARCH 3 PIP 4 ZOOM 5 AUTO Wyjście z wyświetlanych opcji menu i funkcji na ekranie głównym Wejście w tryb archiwizacji Wejście w tryb odtwarzania, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać Wejście w tryb obraz w obrazie, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać Wł. / Wył. Zoom cyfrowy x2 Przyciskiem ENTER zmieniaj kanały Wł. Trybu AUTO, by przełączać kanały Wciśnij MENU by anulować tryb sekwencji 6 LED DISPLAY - REC Kontrolka nagrywania gdy zapis jest wykonywany - miga 7 LED DISPLAY- POWER Kontrolka zasilania gdy rejestrator jest włączony świeci 8 USB 2.0 Port USB 2.0 do podłączenie myszy USB, bądź pamięci archiwum USB 9 REC Włącz / Wyłącz nagrywanie 10 PLAY Przejście w tryb odtwarzania 11 MENU/ PAUSE ( MENU/ ) Wejście w menu ustawień, lub pauza w trybie odtwarzania 12 IR SENSOR Odbiornik podczerwieni pilota IR KURSOR W PRAWO Przycisk kierunkowy w prawo 13 Przewijanie na przód podczas odtwarzania BUTTON / FAST( / ) 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x. KURSOR W GÓRĘ Przycisk kierunkowy w górę 14 Przewijanie w zwolnionym tempie na przód BUTTON/ SLOW ( / ) 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x KURSOR W DÓŁ BUTTON/ STOP ( / ) KURSOR W LEWO BUTTON/ REWIND ( / ) Przycisk kierunkowy w dół Przerwij odtwarzanie Przycisk kierunkowy w lewo Przewijanie w tył podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x. 17 ENTER/ MODE ( ) Przełączanie trybu podziału ekranu i pełnego wyświetlania obrazu z kamery 7

8 3.2. Panel tylni rejestratora Gniazda / Przełączniki 1 MAIN MONITOR Wyjście BNC do podłączenia monitora głównego 2 VIDEO IN 4x Wejścia BNC do podłączenia kamer 3 AUDIO IN Wejście RCA do podłączenia źródła dźwięku AUDIO LINE-IN 4 NTSC/PAL SWITCH Przełącznik standardu pracy z sygnałem telewizyjnym PAL / NTSC 5 LAN Port RJ-45 karty sieciowej rejestratora 6 VGA Wyjście VGA monitora głównego (opcja) Listwa zaciskowa Wejść / Wyjść alarmowych i sygnału RS485 Schemat połączeń poniŝej 7 EXTERNAL I/O 8 AUDIO OUT Wyjście RCA do podłączenia odbiornika dźwięku AUDIO LINE-OUT 9 SPOT MONITOR Wyjście BNC do podłączenia monitora pomocniczego SPOT 10 DC 12V Gniazdo podłączenia zasilania 12V DC (dedykowany zasilacz w komplecie) 8

9 3.3 Pilot zdalny IR Pilot IR Definicja przycisków,1 LOCK Aktywuj / Dezaktywuj kontroler,2 STATUS PokaŜ status pracy rejestratora,3 REC Włącz / Wyłącz nagrywanie,4 FREEZE Włącz / Wyłącz stop-klatkę,5 PIP Wejście w tryb obraz w obrazie, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać,6 OSD Włącz / Wyłącz wyświetlanie informacji na ekranie,7 ZOOM Wł. / Wył. Zoom cyfrowy x2 Przyciskiem ENTER zmieniaj kanały,8 MENU/ Wejście w menu ustawień, lub pauza w trybie odtwarzania,9 / Przycisk kierunkowy w górę Przewijanie w zwolnionym tempie na przód 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.,10 ESC Wyjście z wyświetlanych opcji menu i funkcji na ekranie głównym,11 / Przycisk kierunkowy w lewo Przewijanie w tył podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.,12 ENTER/ MODE Przełączanie trybu podziału ekranu i pełnego wyświetlania obrazu z kamery,13 / Przycisk kierunkowy w prawo Przewijanie na przód podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.,14 PLAY Przejście w tryb odtwarzania / wywoływanie presetów,15 / Przycisk kierunkowy w dół Przerwij odtwarzanie,16 SEARCH Wejście w tryb odtwarzania, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać,17 IRIS + PTZ Przesłona - Otwarcie,18 ZOOM + PTZ ZbliŜanie,19 FOCUS + PTZ Ostrość +.,20 AUTO Wł. Trybu AUTO, by przełączać kanały Wciśnij MENU by anulować tryb sekwencji,21 IRIS - PTZ Przesłona Zamknięcie,22 ZOOM - PTZ Oddalanie,23 FOCUS - PTZ Ostrość -.,24 COPY Wejście w tryb kopiowania/archiwizacji,25 Przyciski numeryczne Wybór kamery do podglądu, wprowadzanie cyfr,26 MUTE Włączanie / Wyłączanie podsłuchu dźwięku AUDIO na Ŝywo,27 Przełączenie w tryb podziału QUAD 2x2 Zarządzanie presetami kamer PTZ,31 PRESET Wprowadź sekw. PRESET + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by zapisać preset Wprowadź sekw. PLAY + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by wczytać preset,32 TOUR Aktywacja tury kamery PTZ,33 PTZ Włącz / Wyłacz tryb kontroli PTZ 9

10 3.4 Mysz komputerowa USB Rejestrator moŝna kontrolować za pomocą myszy komputerowej podłączonej do rejestratora przez port USB 2.0 znajdującym się na panelu przednim rejestratora. Dedykowana mysz powinna posiadać 2 przyciski. Podgląd na Ŝywo Podgląd pełnoekranowy wybranego kanału Przełączanie w tryb podglądu wielo-kamerowego Poruszanie się po MENU głównym rejestratora Wejście do MENU Wybierz / Enter / Wejdź WskaŜ kursorem myszy Ŝądaną kamerę i podwójnym kliknięciem lewego przycisku zatwierdź ją Podwójne kliknięcie na polu podglądanej kamery Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kliknięcie lewego przycisku 3.5 Ikony graficzne menu OSD Menu konfiguracji. Wybraniu tej opcji pojawią się kolejne pod menu Menu Główne Wyszukiwanie Archiwizacja Kontrola PTZ Włącz / Wyłącz nagrywanie Odtwarzanie Menu wyświetlania. Dostępne poniŝsze pod menu Stop klatka obrazu w trybie podglądu na Ŝywo Tryb wyświetlania PIP (obraz w obrazie) Zoom cyfrowy x2 Tryb sekwencyjnego przełączania kamer Aktywacja / dezaktywacja przycisków kontrolera Pełny podgląd kamerowy, wtó ne kliknięcie przełącza na kolejny kanał Wyświetlanie kamer w trybie QUAD 2x2 10

11 Ikony funkcyjno informacyjne menu OSD Nagrywanie jest włączone Podsłuch kanału 1 AUDIO jest włączony (MUTE) Podsłuch AUDIO wyłączony Wzbudzona wideo-detekcja danej kamery Wzbudzone wejście alarmowe danej kamery Brak obrazu na danym kanale wideo Wykryto urządzenie podłączone do portu USB Nawiązano połączenie sieciowe Nagrywanie czasowe jest aktywne Czerwony zegar: nagrywanie zostało włączone i prowadzi zapis Biały: nagrywanie jest włączone, ale zapis nie został jeszcze rozpoczęty. Automatyczna sekwencja przełączania kamer jest włączona Wyświetlany obraz jest wstrzymany funkcją stop-klatka Blokada przycisków 3.6 kontrolera jest włączona Włączony został tryb kontroli kamerami PTZ 11

12 3.7 Tryb odtwarzania - PLAYBACK Panel nawigacyjny odtwarzania Wciśnij / aby przewijać wstecz Dostępne prędkości : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x Wcisnij / aby przewijać w przód Dostępne prędkości : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x Wciśnij PLAY / aby włączać i wstrzymywać odtwarzanie / Odtwarzanie materiału w zwolnionym tempie Dostępne prędkości : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x / Przerywanie odtwarzania i powrót do podglądu na Ŝywo Dostępne prędkości : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x Odtwarzanie kanał po kanale Wyświetl w trybie pełnoekranowym Wyświetl w trybie podziału QUAD 2x2 12

13 3.8 Kontrola kamer PTZ Panel kontrolny PTZ / SLOW Podnieś PTZ / Opuść PTZ / Obróć w lewo PTZ / Obróć w prawo PTZ ZOOM + PTZ ZbliŜenie ZOOM - PTZ Oddalenie FOCUS + PTZ Ostrość + FOCUS - PTZ Ostrość - IRIS + PTZ Otwieranie przesłony. IRIS - PTZ Zamykanie przesłony TOUR Aktywacja tury kamery PTZ PRESET + NUMBER Wprowadź sekw. PRESET + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by zapisać preset PLAY + NUMBER Wprowadź sekw. PLAY + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by wczytać preset Przycisk ZOOM Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. końcowej skanowania poziomego Przycisk PIP Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. początkowej skanowania poziomego Przycisk FREEZE Aktywacja skanowania poziomego 13

14 Funkcje dodatkowe panelu PTZ mysz USB Wyjście z trybu kontroli ptz Wprowadź wartość presetu (1~64) Wczytaj preset określony powyŝej Zapisz aktualną pozycję kamery jako preset z numerem wprowadzonym powyŝej [TURA] Kliknij by uruchomić wykonywanie tury kamery PTZ Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. skanowania poziomego Aktywacja skanowania poziomego początkowej Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. końcowej skanowania poziomego Przyciski kierunkowe obrotu kamery PTZ Sterowanie przybliŝeniem Regulacja ostrości Poziom otwarcia przesłony PoniŜej funkcje wspierane przez niektóre modele kamer PTZ AUX 1. [AUTO] + 1 AUX 2. [AUTO] + 2 AUX 3. [AUTO] + 3 AUX 4. [AUTO] + 4 AUX 5. [AUTO] + 5 AUX 6. [AUTO] + 6 AUX 7. [AUTO] + 7 AUX 8. [AUTO] + 1 [Backup] Przycisk aktywacji spersonalizowanej funkcji 14

15 4 Konfiguracja Rejestratora 15

16 4.1 Instalacja dysków twardych HDD Lista dedykowanych dysków HDD: Pojemność Producent Model 1000GB (1TB) SeaGate ST SV 750GB SeaGate ST SV 500GB SeaGate ST SV 320GB SeaGate ST SV UWAGA!!! Urządzenie moŝe wykazywać niestabilność nagrywania przy zastosowaniu dysków niereferencyjnych W sprawie kompatybilności pozostałych modeli HDD prosimy o kontakt z dystrybutorem. 1) Odkręć śruby mocujące i zdejmij maskownice rejestratora VEDVR 2104S. 2) 3) Przykręć dysk twardy HDD do maskownicy, tak jak to przedstawia rysunek poniŝej i podłącz przewody: zasilający i sygnałowy SATA 16

17 4.2 MAIN MENU Ustawienia w menu głównym By wejść do menu głównego rejestratora, naleŝy wprowadzić domyślne hasło administrator: Hasło to moŝna zmienić, co będzie opisane w późniejszym rozdziale. Nawigacja w polu wprowadzania hasła Przełączaj pomiędzy duŝymi i małymi literami / Przełączaj pomiędzy cyframi i znakami specjalnymi, a literami Wciśnij by anulować wprowadzanie hasła i wrócić do wyboru uŝytkownika Kasuje ostatni wprowadzony znak Zatwierdza wprowadzone hasło i poddaje je weryfikacji przez system, jeśli będzie poprawne menu zostanie udostępnione 17

18 4.3 Ustawienia nagrywania REOCRD SETUP Opcja HDD FULL Schedule - Record Normal Schedule Record Motion Schedule Record Sensor Pre-Alarm Record Audio Record Video Preservation Quality & Frame Rate Setup Wybierz reakcję systemu w przypadku zapełnienia dysku HDD: [Stop]:Przerywa nagrywanie [Overwrite]:Płynnie nadpisuje najstarsze dane nowymi Włącz / Wyłącz zapis ciągły wg harmonogramu Włącz / Wyłącz zapis z wideo detekcji w/g harmonogramu Włącz / Wyłącz zapis z alarmów w/g harmonogramu Włącz / Wyłącz funkcję nagrywania z PRE-alarmu (materiał moŝe być zapamiętany nawet do 10sek przed zdarzeniem) Włącz / Wyłącz zapis AUDIO Określ limit czasowy, jak długo nagrania mogą być przechowywane na dysku (dni / godziny) Podmenu pozwalające określić jakość i płynność rejestracji w trybie zapisu ciągłego (NORMAL) jak teŝ raz w przypadku wzbudzenia alarmu (EVENT) rozdzielczość - RESOLUTION 18

19 4.4 Ustawienia zdarzeń EVENT SETUP Opcja Alarm Duration (Sekundy) Ustaw czas podtrzymywania alarmu (róŝne od 0) Motion Setup Wejście w podmenu ustawień wideo detekcji Sensor Setup Wejście w podmenu ustawień czujników alarmowych 19

20 4.4.1 Ustawienia Wideo-detekcji - MOTION SETUP Opcje Motion Detection Motion Popup Aktywuj funkcję wideodetekcji Aktywuj alarmowanie o wideo detekcji, poprzez wyświetlenie kamery wzbudzonej na ekranie Wybierz numer wejścia wideo, które chcesz dalej konfigurować Selected Channel Turn Object Size Sensitivity Motion Area Setup Zaznacz kamerę, jeŝeli ma być kamerą pracującą w wideodetekcji Określ minimalny rozmiar obiektu, który ma być uznany za intruza Określ czułość wideodetekcji Otwórz I określ strefę wideodetekcji 20

21 4.4.2 Ustawienia czujników SENSOR SETUP Opcja Sensor Detection Sensor Popup Sensor Polarity opis Zaznacz by aktywować czujniki Aktywuj alarmowanie o aktywności czujników, poprzez wyświetlenie kamery na ekranie skojarzonej z czujnikiem Polaryzacja wejść alarmowych: Low Polarity (NO):niska polaryzacja, załączenie na skutek połączenia obwodu High Polarity (NO):wysoka polaryzacja, załączenie na skutek zerwania obwodu Off:Wyłączony wejście alarmowe nieaktywne 4.5 Ustawienia harmonogramu SCHEDULE SETUP Opcja Page Holiday Setup View Event Setup Wybierz stronę, na której przygotowane zostaną reguły harmonogramu Ustawienia okresu wakacyjnego (maks 50 dni) Ustawienia dla poszczególnych trybów pracy (ciągły, wideo-detekcja, wejścia alarmowe) 21

22 4.6 Ustawienia kamery CAMERA SETUP Opcja UWAGA!!! Opcja maskowania kamer dotyczy tylko podglądu lokalnego. Administrator widzi zawsze wszystkie kamery Zakładki konfiguracja dla kaŝdej z kamer Mask Brightness Contrast Saturation Hue Name Volume Włącz / Wyłącza maskowanie danej kamery Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja nasycenia Regulacja parametru HUE (tylko standard NTSC) Nazwa kamer Określ poziom wzmocnienia dźwięku dla kanału audio przypisanego do kamery (kanał 1) 4.7 Ustawienia uŝytkowników ACCOUNT SETUP 22

23 Opcja Auto Lock No. Password Permissions Change Admin Password Auto-Lock włącza automatyczną funkcję wylogowania uŝytkownika po czasie 1 minuty nieuŝytkowania systemu. Rejestrator wtedy przechodzi w tryb podglądu na Ŝywo: Funkcja Auto wylogowanie Blokada klawiszy Opcje Key lock Key unlock Disable Zaznacz by aktywować konto Wprowadź hasło dla kaŝdego uŝytkownika, moŝesz uŝyć maksymalnie 8 znaków (cyfry i litery) Podmenu pozwalające na personalizację ustawień danego konta Zmień hasło administratora 4.8 Ustawienia sieci NETWORK SETUP Opcje Connect type HTTP Setup DDNS Setup Mail Setup Określ charakter pracy w sieci rejestratora: DHCP LAN ADSL. Podmenu dostępu zdalnego przez HTTP Podmenu aktywacji i konfiguracji klienta DDNS Ustawienia notyfikacji zdarzeń przez 23

24 4.9 Ustawienia portu RS485 i konfiguracja kamer PTZ RS485 & PTZ SETUP Opcje Enable PTZ Zaznacz by dla danej kamery aktywować kontrolę PTZ Protocol Określ protokół komunikacyjny z kamerą (PELCO-D, PELCO-P, KND) PTZ ID Określ ID kamery PTZ dostępnej na magistrali RS 485 (1~64) Baud Rate Określ prędkość komunikacji portu: Konfiguracja systemu SYSTEM SETUP Opcja DVR Name DVR Location Language Auto-Seq Interval ( Seconds) Remote ID Display Setup Date/Time Setup Buzzer & Relay Setup Spot Setup Nazwa rejestratora widoczna dla klienta sieciowego po zalogowaniu się Lokalizacja rejestratora widoczna dla klienta sieciowego po zalogowaniu się Określ język wyświetlanego menu OSD Określ czas przełączania się kamer w trybie auto-sekwencji Numer ID dla kontroli zdalnej - pilot IR Ustawienia wyświetlania Ustawienia czady daty i godziny, NTP Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka Ustawienia monitora SPOT 24

25 Ustawienia wyświetlania - DISPLAY SETUP Opcje OSD DVR Status Date/Time Channel Name Border Set Włącz / Wyłącz wyświetlanie informacji OSD Włącz / Wyłącz informacje systemie / stan nagrywania Włącz / Wyłącz datę i godzinę Włącz / Wyłącz nazwę kanałów wideo Określ kolor granicy dzielącej ekrany z kamer dla trybu podglądu na Ŝywo i odtwarzania Ustawienia daty & czasu DATE & TIME SETUP Opcja Hour Format Date Format Date/Time Position Change Date & Time Time Zone Setup Internet Time Setup Tryb wyświetlania godziny/ zegar: 12 lub 24 godzinny Format daty: MM-DD-RR / DD-MM-RR / RR-MM-DD Określ miejsce wyświetlania daty i godziny Ustaw datę i czas w rejestratorze Określ strefę czasową i aktywuj system zmiany czasu zimowego Aktywuj serwer NTP czyli synchronizacji czasu z serwerem sieciowym 25

26 Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka BUZZER & RELAY SETUP Opcje KEY TONE Relay Switch Connection Buzzer Duration ALARM BUZZER ALARM RELAY Odgłos przycisków Określ typ przekaźnika alarmowego (NO lub NC) Określ czas wzbudzenia brzęczyka (1~999 sekundy) Określ dla jakich zachować ma być przypisany brzęczyk: SENSOR/czujnik, MOTION/wideo-detekcji, VIDEO-LOSS/zanik obrazu Określ dla jakich zachować ma być przypisane wyjście alarmowe: SENSOR/czujnik, MOTION/wideo-detekcji, VIDEO-LOSS/zanik obrazu Ustawienia monitora SPOT SPOT SETUP Opcje SPOT MODE Interval (Seconds) Skip Video Loss Channel Określ tryb pracy wyjścia monitora SPOT MANUAL: ręczny wybór, która kamera ma być wyświetlona na wyjściu SEQUENCE: automatyczna sekwencja EVENT: wyświetlenie na obrazie kamery alarmowej Ilość sekund pomiędzy przełączaniem się kamer na wyj. SPOT Czy system ma omijać wyświetlanie kamer, na których nie ma wyświetlanego obrazu 26

27 4.11 Narzędzia systemowe UTILITY SETUP Opcje HDD Initialization USB Initialization Opcja aktywacji i formatowania dysku w systemie. Upewnij się, Ŝe nagrywanie zostało wstrzymane zanim będziesz korzystał z tej opcji. Przedstawiony zostanie wykryty dysk, po wciśnięciu przycisku START format zostanie wykonany i potwierdzony wiadomością SUKCES Opcja formatowania pamięci USB do archiwizacji. Przedstawiony zostanie wykryty nośnik USB, po wciśnięciu przycisku START format zostanie wykonany i potwierdzony wiadomością SUKCES System Recovery Przywracania ustawień fabrycznych Reset System Events Usuwanie wszystkie zdarzeń systemowych Copy Setup to USB Eksport ustawień na pamięć USB Download Setup from USB Import ustawień z pamięci USB Upgrade Opcja aktualizacji oprogramowania przez pamięć USB Pamiętaj, aby nagrywanie w tym czasie było wyłączone. Po załadowaniu aktualizacji, rejestrator wykona restart UWAGA!!! Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania ani teŝ wyjmować pamięci USB z rejestratora 4.12 Informacje o systemie - DIAGNOSTIC 27

28 Opcje Version IP Address MAC Address HDD Volume HDD Used Rate HDD Status Format Time Aktualna wersja oprogramowania/aktualizacji Aktualnie uŝywany adres IP, jeŝeli sieć kabel jest odłączony, adres nie będzie widoczny MAC adres karty sieciowej rejestratora Pojemność dysku twardego HDD Procent zajętości dysku HDD Status dysku HDD: USING oznacza Ŝe jest właśnie wykorzystywany przez system GOOD/ BAD DOBRY / ZŁY oznacza czy dysk jest akceptowany, czy odrzucony przez system. Pamiętaj by kaŝdy dysk został sformatowany w rejestratorze, jeŝeli ma być wykorzystany Ostatni czas formatowania dysku HDD Instrukcja obsługi rejestratora przez sieć 28

29 5 Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Opcje Event Search Time Search Select Playback Channels 1~4 Wyszukiwanie z listy zdarzeń Wyszukiwanie po czasie Zaznaczony kanały do odtworzenia; Niezaznaczone będą pokazywały obraz na Ŝywo 5.1 Wyszukiwanie po zdarzeniach EVENT SEARCH Opcje Criteria Page Date/Time Event Type Channel Kryteria/filtry wyszukiwania Przejście na kolejne strony listy zdarzeń Data i czas wystąpienia zdarzenia Charakter zdarzenia alarmowego VLOSS : Zanik obrazu MOTION : Wideo detekcja SENSOR : Aktywacja czujnika REMOTE IN : Zdalne logowanie się do systemu REMOTE OUT : Zdalne wylogowanie się z systemu POWER ON : Włączenie zasilania KEY LOCK : Blokada klawiszy KEY UNLOCK : Odblokowanie klawiszy HDD FULL : Zapełnienie dysku HDD Numer kanału wideo, na którym zanotowano zdarzenie alarmowe 29

30 5.2 Wyszukiwanie po czasie TIME SEARCH Wybierając tą opcję, naleŝy krok po kroku wskazać Ŝądaną datę z kalendarza i określić czas rozpoczęcia odtwarzania 6 Archiwizacja nagrań - BACKUP Archiwizacja materiału dowodowego, moŝliwa jest na pamięci flash USB, a materiał nich zgromadzony moŝna odtworzyć za pomocą aplikacji icms dostępnej na płycie CD dostarczonej wraz z rejestratorem Opcje From To Device Free Space Refresh Calculate Start Określ czas początkowy nagrania Określ czas końcowy nagrania Określ pamięć USB jako miejsce archiwizacji Dostępna przestrzeń do archiwizacji OdświeŜa powyŝszą informacje o dostępnej przestrzeni na USB Kalkulacja potrzebnej przestrzeni do wykonania określonego czasu archiwizacji Rozpoczęcie archiwizacji UWAGA!!! Bądź pewny Ŝe wartość wykalkulowana jest mniejsza od wartości dostępnej na pamięci USB UWAGA!!! Nie usuwaj pamięci USB w momencie wykonywania archiwizacji 30

31 7 Specyfikacja techniczna rejestratora WIDEO AUDIO LISTWA ZACISKOWA KONTROLA Standard NTSC / PAL Wejścia 4x BNC, 1Vp-p Przelotowe wyj. Brak Wyjście Wideo / SPOT 1x BNC, 1Vp-p Wyjście VGA 1x VGA (maks. 1280x1024) Wejście 1x RCA, Line-In Wyjście Wej. / Wyj. alarmowe RS-485 Mysz Pilot IR 1x RCA, Line-Out 4x / 1x Sterowanie kamerami PTZ Podłączenie, port USB TAK NOŚNIK HDD MoŜliwa instalacja maks. 1x HDD SATA, 2TB maks PODZIAŁY Pełno ekranowy i QUAD (2x2) WYŚWIETLANIE ZOOM Cyfrowy x2 OSD Graficzne OSD KOMPRESJA WIDEO H.264 ROZDZIELCZOŚĆ 720x480, 720x240, 360x240 (NTSC) 720x576, 720x288, 360x288 (PAL) PŁYNNOŚĆ NTSC 120, 120, 120 Kl./Sek. ZAPISU PAL 100, 100, 100 Kl./Sek. NAGRYWANIE JAKOŚĆ Highest/ High/ Normal/ Low/ Lowest TRYB ZAPISU Ręczny, Harmonogram, Zdarzenia WIDEO DETEKCJA Siatka podziału Czułość: 5 poziomów PRE-ALARM 16 MB (ok. 10sek.) POST-ALARM 1-60 sek WATERMARK Brak WYSZUKIWANIE Czas, lista zdarzeń ODTWARZANIE Normalna, Przewijanie [2x/4x/8x/16x/32x/64x], Obraz po SZYBKOŚĆ Obrazie, Pause KOMPRESJA H.264 SIEĆ INTERFEJS Przeglądarka WWW, Icms PROTOKOŁY TCP/ IP, SMTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE KOMPRESJA H.264 ARCHIWIZACJA EXTERNAL USB 2.0 (1 Port at Front Panel) : USB Flash Driver NETWORK YES AKUALIZACJA Port USB 2.0 JĘZYK Polski/ Angielski/ Chiński/ Włoski/ Japoński/ Portugalski/ Hiszpański/ Niemiecki/ Francuski/ Rosyjski WYMIARY 188mm (W) x 54mm (H) x209mm (D) ZASILANIE DC 12V 31

32 Dystrybutorem urządzeń VEKO jest: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa Salony firmowe: Bydgoszcz: Gdańsk: Katowice: Kraków: Lublin: Łódź: Poznań: Rzeszów: Szczecin: Warszawa: Wrocław: Copyright 2011 Volta. All rights reserved. 32

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR

Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Instrukcja instalacji i obsługi rejestratora cyfrowego DVR Autonomiczny cyfrowy rejestrator wideo H.264 Pentaplex Model: VEDVR 2304B / VEDVR 2308B Wersja: 1.0 Kwiecień 2011 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Rejestrator cyfrowy wizji 8 kanałów VEDVR2308 ul. Jutrzenki 94, 02-230 i Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji

v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji v.2.2 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratorów cyfrowych renomowanej firmy: Model: HB7104X3-LC HB7104X3-LH HB7108X3-LC HB7116X3-LH HB7016X3-LH Str.1 Funkcjonalność: algorytm kompresji wideo H.264,

Bardziej szczegółowo

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST

DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Instrukcja Obsługi DS72xx seria HFI-SH / HVI-SV / HWI-SH DS73xx seria HWI-SH DS72xx seria HFHI-ST Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.1 tel. 22 572 90 20, fax. 22

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T

Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T Instrukcja instalacji oraz użytkowania Autonomicznego rejestratora cyfrowego VODVR08T i VODVR16T [8 / 16 kanałowy] Dystrybucja: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa www.volta.com.pl, e-mail:

Bardziej szczegółowo

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD

RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD 1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (S_Ver. 1.0_090530_N ) Kompresja Video H.264 Cyfrowy Rejestrator Video RC-9000H RC-9200H/DVD RC-16100H RC-16200H/DVD O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotycząca FCC (Klasa A) To urządzenie spełnia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnoszą się następujące dwa warunki ; (1) urządzenie nie powoduje żadnych szkodliwych zakłóceń,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video SLIM - 0842H SLIM - 0411H O instrukcji Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/84 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/84 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer

INTROX. 16-kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN-316. Instrukcja Obsługi. Wyłączny importer Wyłączny importer ul. Płomyka 0-90 Warszawa tel. 0 8 www.janexint.com.pl -kanałowy Rejestrator Cyfrowy IN- Instrukcja Obsługi INTROX Wersja.0 UWAGA RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! NIE OTWIERAĆ UWAGA: NIE OTWIERAĆ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau

Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600. Instrukcja użytkownikau Cyfrowy Rejestrator Obrazu Seria HQ 400, 800 i 1600 Instrukcja użytkownikau Data tłumaczenia 07.01.2006 wersja 1.1 Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem urządzenia i zachować ją

Bardziej szczegółowo

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja

WAśNE OSTRZEśENIA. UŜywane symbole graficzne. Informacja. Licencja na uŝywanie MPEG4. Wersja CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI AVC-790 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego uŝytku. WAśNE OSTRZEśENIA UWAGA! RYZYKO PORAśENIA ELEKTRYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi

Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945. Instrukcja obsługi Cyfrowe rejestratory video SVR-3200/1680/1660/1645/960/945 Ultrak Security Systems Sp. z o.o. wersja 1.0, styczeń 2009 Strona 2 PROSIMY PRZECZYTAĆ! Szanowni Państwo, Na I stronie okładki niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN)

CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR. SIMTEC 916T i 908T i 904T. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) CYFROWY REJESTRATOR MPEG-4 DVR SIMTEC 916T i 908T i 904T INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (Model: 16-KAN, 8-KAN, 4-KAN) Proszę zapoznać się z niniejsza instrukcją przed uruchomieniem i zachować ją do późniejszego

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!!

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE UWAGA!!! CYFROWY REJESTRATOR VIDEO 4-KANAŁOWY DR4H LITE PODRĘCZNIK OBSŁUGI Przed podłączaniem, obsługą lub regulacją urządzenia, należy starannie zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi w podręczniku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264

Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 Instrukcja Obsługi Rejestratora Sieciowego H.264 XR1601HV-IVS XR0801HV-IVS XR0401HV-IVS Graficzny Interfejs Użytkownika z Pełną Obsługą za Pomocą Myszki Proszę zapoznać się z instrukcją przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

IN-204H, IN-208H, IN-216H

IN-204H, IN-208H, IN-216H (kompresja JPEG2000+H.264) AUDIO/SEQ NETWORK Instrukcja obsługi Ver1.0 IN-204H, IN-208H, IN-216H 16-kanałowy rejestrator cyfrowy z obsługą sieci, audio, archiwizacją USB Instalacja i bezpieczeństwo WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo