Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104H. Instrukcja instalacji i obsługi"

Transkrypt

1 v.1.0 Sierpień

2 SPIS TREŚCI 1 Funkcjonalność Zawartość pudełka przycisków i gniazd połączeniowych Panel przedni rejestratora Panel tylni rejestratora Panel tylni rejestratora Pilot zdalny IR Mysz komputerowa USB Ikony graficzne menu OSD Tryb odtwarzania - PLAYBACK Kontrola kamer PTZ Konfiguracja Rejestratora Instalacja dysków twardych HDD MAIN MENU Ustawienia w menu głównym Ustawienia nagrywania REOCRD SETUP Ustawienia zdarzeń EVENT SETUP Ustawienia Wideo-detekcji - MOTION SETUP Ustawienia czujników SENSOR SETUP Ustawienia harmonogramu SCHEDULE SETUP Ustawienia kamery CAMERA SETUP Ustawienia uŝytkowników ACCOUNT SETUP Ustawienia sieci NETWORK SETUP Ustawienia portu RS485 i konfiguracja kamer PTZ RS485 & PTZ SETUP Konfiguracja systemu SYSTEM SETUP Ustawienia wyświetlania - DISPLAY SETUP Ustawienia daty & czasu DATE & TIME SETUP Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka BUZZER & RELAY SETUP Ustawienia monitora SPOT SPOT SETUP Narzędzia systemowe UTILITY SETUP Informacje o systemie - DIAGNOSTIC Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Wyszukiwanie po zdarzeniach EVENT SEARCH Wyszukiwanie po czasie TIME SEARCH Archiwizacja nagrań - BACKUP Specyfikacja techniczna rejestratora

3 Instrukcja instalacji 3

4 Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj całą instrukcję oraz zwróć uwagę na ostrzeŝenia niej zawarte. Zachowaj tą instrukcję razem z dowodem zakupu, na wypadek napraw serwisowych i gwarancyjnych. Przy wypakowywaniu zwróć uwagę, czy urządzenie nie jest uszkodzone lub czy nie brakuje przy nim jakichś części. JeŜeli urządzenie ma widoczne uszkodzenie lub brak przy nim jakichś elementów, NIE INSTALUJ I NIE URUCHAMIAJ URZĄDZENIA. Skontaktuj się ze sprzedawcą. UWAGA RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. NIE OTWIERAĆ UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAśENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAJ POKRYWY ZEWNĘTRZNEJ. W RAZIE BŁĘDNEGO DZIAŁANIA ODDAJ URZĄDZENIE DO AUTORYZOWANEGO SERWISU UWAGA PAMIĘTAJ O OCHRONIE PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ Rejestratory cyfrowe CCTV jako elementy w znacznym stopniu naraŝone na uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi lub/i innego typu przepięciami, powinny być zabezpieczone dodatkowymi elementami ochrony przepięciowej. W kwestii doboru ww. urządzeń zapraszamy do konsultacji z Działem Technicznym: UśYTKOWNICY SYSTEMU SĄ ODPOWIEDZIALNI ZA SPRAWDZENIE ORAZ ZAPOZNANIE SIĘ ZE WSZYTSKIMI REGULACJAMI PRAWNYMI DOTYCZACYMI MONITORINGU ORAZ ZEZWOLEŃ NA NAGRANIA VIDEO ORAZ AUDIO. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA NADUśYCIA ZWIĄZANE Z UśYTKOWANIEM SPRZĘTU ABY UCHRONIĆ SIĘ OD RYZYKA PORAśENIA PRĄDEM LUB POśARU NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ, NIE UśYWAJ W ŚRODOWISKACH WILGOTNYCH ORAZ UNIIKAJ WSTRZĄSÓW I UDERZEŃ NIE UMIESZCZAJ śadnych PRZEDMIOTÓW PRZY WENTYLATORZE PODCZAS JEGO PRACY 4

5 1 Funkcjonalność - Najnowsza kompresja wideo H.264, pozwalająca na efektywny zapis i pracę w sieci - Rejestracja do 100 kl/sek dla rozdzielczości D1 - Dwustrumieniowość transmisji wideo: 1 Nagrywanie i Sieć; 2 - Sieć - Graficzny interfejs uŝytkownika - Kontrola urządzenia: panel przedni, mysz USB, pilot IR, sieć komputerowa - Urządzenie pracujące w standardzie Pentaplex, pozwalając jednocześnie na podgląd na Ŝywo, rejestracje wideo, archiwizacje nagrań i pracę sieci - Archiwizacja na pamięci flash USB - Praca w sieci pozwalająca na podgląd, odtwarzanie, archiwizacje materiału wideo z maksymalnie 4 kanałów, jak teŝ zdalną konfigurację systemu - Rejestracja kanału audio - Wybór stref i czułości wideo detekcji indywidualnie dla kaŝdej kamery - Sterowanie zdalne z poziomu pilota IR - Sygnalizacja zdarzeń na adres - Zawansowane zarządzanie kamerami PTZ - Obsługa protokołów sieciowych: TCP/IP, DHCP, DDNS - System automatycznego kontynuowania zapisu po zaniku zasilania - Wielo językowe menu OSD: Polski, Angielski, Rosyjski, Hiszpański, Francuski, Turecki, Niemiecki, Włoski, Portugalski 5

6 2 Zawartość pudełka 1. Rejestrator 2. Pakiet oprogramowania i instrukcji na płycie CD 3. Instrukcja uŝytkownika 4. Pilot IR 5. Kabel zasilający 6. Zasilacz 7. Baterie do pilota 8. Kabel sygnałowy SATA 9. Śruby montaŝowe 6

7 3 przycisków i gniazd połączeniowych 3.1 Panel przedni rejestratora 3.2 Panel tylni rejestratora Przycisk / Kontrolka 1 ESC/ BACKUP 2 SEARCH 3 PIP 4 ZOOM 5 AUTO Wyjście z wyświetlanych opcji menu i funkcji na ekranie głównym Wejście w tryb archiwizacji Wejście w tryb odtwarzania, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać Wejście w tryb obraz w obrazie, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać Wł. / Wył. Zoom cyfrowy x2 Przyciskiem ENTER zmieniaj kanały Wł. Trybu AUTO, by przełączać kanały Wciśnij MENU by anulować tryb sekwencji 6 LED DISPLAY - REC Kontrolka nagrywania gdy zapis jest wykonywany - miga 7 LED DISPLAY- POWER Kontrolka zasilania gdy rejestrator jest włączony świeci 8 USB 2.0 Port USB 2.0 do podłączenie myszy USB, bądź pamięci archiwum USB 9 REC Włącz / Wyłącz nagrywanie 10 PLAY Przejście w tryb odtwarzania 11 MENU/ PAUSE ( MENU/ ) Wejście w menu ustawień, lub pauza w trybie odtwarzania 12 IR SENSOR Odbiornik podczerwieni pilota IR KURSOR W PRAWO Przycisk kierunkowy w prawo 13 Przewijanie na przód podczas odtwarzania BUTTON / FAST( / ) 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x. KURSOR W GÓRĘ Przycisk kierunkowy w górę 14 Przewijanie w zwolnionym tempie na przód BUTTON/ SLOW ( / ) 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x KURSOR W DÓŁ BUTTON/ STOP ( / ) KURSOR W LEWO BUTTON/ REWIND ( / ) Przycisk kierunkowy w dół Przerwij odtwarzanie Przycisk kierunkowy w lewo Przewijanie w tył podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x. 17 ENTER/ MODE ( ) Przełączanie trybu podziału ekranu i pełnego wyświetlania obrazu z kamery 7

8 3.2. Panel tylni rejestratora Gniazda / Przełączniki 1 MAIN MONITOR Wyjście BNC do podłączenia monitora głównego 2 VIDEO IN 4x Wejścia BNC do podłączenia kamer 3 AUDIO IN Wejście RCA do podłączenia źródła dźwięku AUDIO LINE-IN 4 NTSC/PAL SWITCH Przełącznik standardu pracy z sygnałem telewizyjnym PAL / NTSC 5 LAN Port RJ-45 karty sieciowej rejestratora 6 VGA Wyjście VGA monitora głównego (opcja) Listwa zaciskowa Wejść / Wyjść alarmowych i sygnału RS485 Schemat połączeń poniŝej 7 EXTERNAL I/O 8 AUDIO OUT Wyjście RCA do podłączenia odbiornika dźwięku AUDIO LINE-OUT 9 SPOT MONITOR Wyjście BNC do podłączenia monitora pomocniczego SPOT 10 DC 12V Gniazdo podłączenia zasilania 12V DC (dedykowany zasilacz w komplecie) 8

9 3.3 Pilot zdalny IR Pilot IR Definicja przycisków,1 LOCK Aktywuj / Dezaktywuj kontroler,2 STATUS PokaŜ status pracy rejestratora,3 REC Włącz / Wyłącz nagrywanie,4 FREEZE Włącz / Wyłącz stop-klatkę,5 PIP Wejście w tryb obraz w obrazie, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać,6 OSD Włącz / Wyłącz wyświetlanie informacji na ekranie,7 ZOOM Wł. / Wył. Zoom cyfrowy x2 Przyciskiem ENTER zmieniaj kanały,8 MENU/ Wejście w menu ustawień, lub pauza w trybie odtwarzania,9 / Przycisk kierunkowy w górę Przewijanie w zwolnionym tempie na przód 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x.,10 ESC Wyjście z wyświetlanych opcji menu i funkcji na ekranie głównym,11 / Przycisk kierunkowy w lewo Przewijanie w tył podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.,12 ENTER/ MODE Przełączanie trybu podziału ekranu i pełnego wyświetlania obrazu z kamery,13 / Przycisk kierunkowy w prawo Przewijanie na przód podczas odtwarzania 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x.,14 PLAY Przejście w tryb odtwarzania / wywoływanie presetów,15 / Przycisk kierunkowy w dół Przerwij odtwarzanie,16 SEARCH Wejście w tryb odtwarzania, przyciskami Góra/Dół wybierz opcje Wciśnij Enter by wybrać,17 IRIS + PTZ Przesłona - Otwarcie,18 ZOOM + PTZ ZbliŜanie,19 FOCUS + PTZ Ostrość +.,20 AUTO Wł. Trybu AUTO, by przełączać kanały Wciśnij MENU by anulować tryb sekwencji,21 IRIS - PTZ Przesłona Zamknięcie,22 ZOOM - PTZ Oddalanie,23 FOCUS - PTZ Ostrość -.,24 COPY Wejście w tryb kopiowania/archiwizacji,25 Przyciski numeryczne Wybór kamery do podglądu, wprowadzanie cyfr,26 MUTE Włączanie / Wyłączanie podsłuchu dźwięku AUDIO na Ŝywo,27 Przełączenie w tryb podziału QUAD 2x2 Zarządzanie presetami kamer PTZ,31 PRESET Wprowadź sekw. PRESET + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by zapisać preset Wprowadź sekw. PLAY + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by wczytać preset,32 TOUR Aktywacja tury kamery PTZ,33 PTZ Włącz / Wyłacz tryb kontroli PTZ 9

10 3.4 Mysz komputerowa USB Rejestrator moŝna kontrolować za pomocą myszy komputerowej podłączonej do rejestratora przez port USB 2.0 znajdującym się na panelu przednim rejestratora. Dedykowana mysz powinna posiadać 2 przyciski. Podgląd na Ŝywo Podgląd pełnoekranowy wybranego kanału Przełączanie w tryb podglądu wielo-kamerowego Poruszanie się po MENU głównym rejestratora Wejście do MENU Wybierz / Enter / Wejdź WskaŜ kursorem myszy Ŝądaną kamerę i podwójnym kliknięciem lewego przycisku zatwierdź ją Podwójne kliknięcie na polu podglądanej kamery Kliknięcie prawym przyciskiem myszy Kliknięcie lewego przycisku 3.5 Ikony graficzne menu OSD Menu konfiguracji. Wybraniu tej opcji pojawią się kolejne pod menu Menu Główne Wyszukiwanie Archiwizacja Kontrola PTZ Włącz / Wyłącz nagrywanie Odtwarzanie Menu wyświetlania. Dostępne poniŝsze pod menu Stop klatka obrazu w trybie podglądu na Ŝywo Tryb wyświetlania PIP (obraz w obrazie) Zoom cyfrowy x2 Tryb sekwencyjnego przełączania kamer Aktywacja / dezaktywacja przycisków kontrolera Pełny podgląd kamerowy, wtó ne kliknięcie przełącza na kolejny kanał Wyświetlanie kamer w trybie QUAD 2x2 10

11 Ikony funkcyjno informacyjne menu OSD Nagrywanie jest włączone Podsłuch kanału 1 AUDIO jest włączony (MUTE) Podsłuch AUDIO wyłączony Wzbudzona wideo-detekcja danej kamery Wzbudzone wejście alarmowe danej kamery Brak obrazu na danym kanale wideo Wykryto urządzenie podłączone do portu USB Nawiązano połączenie sieciowe Nagrywanie czasowe jest aktywne Czerwony zegar: nagrywanie zostało włączone i prowadzi zapis Biały: nagrywanie jest włączone, ale zapis nie został jeszcze rozpoczęty. Automatyczna sekwencja przełączania kamer jest włączona Wyświetlany obraz jest wstrzymany funkcją stop-klatka Blokada przycisków 3.6 kontrolera jest włączona Włączony został tryb kontroli kamerami PTZ 11

12 3.7 Tryb odtwarzania - PLAYBACK Panel nawigacyjny odtwarzania Wciśnij / aby przewijać wstecz Dostępne prędkości : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x Wcisnij / aby przewijać w przód Dostępne prędkości : 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x Wciśnij PLAY / aby włączać i wstrzymywać odtwarzanie / Odtwarzanie materiału w zwolnionym tempie Dostępne prędkości : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x / Przerywanie odtwarzania i powrót do podglądu na Ŝywo Dostępne prędkości : 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1/16x Odtwarzanie kanał po kanale Wyświetl w trybie pełnoekranowym Wyświetl w trybie podziału QUAD 2x2 12

13 3.8 Kontrola kamer PTZ Panel kontrolny PTZ / SLOW Podnieś PTZ / Opuść PTZ / Obróć w lewo PTZ / Obróć w prawo PTZ ZOOM + PTZ ZbliŜenie ZOOM - PTZ Oddalenie FOCUS + PTZ Ostrość + FOCUS - PTZ Ostrość - IRIS + PTZ Otwieranie przesłony. IRIS - PTZ Zamykanie przesłony TOUR Aktywacja tury kamery PTZ PRESET + NUMBER Wprowadź sekw. PRESET + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by zapisać preset PLAY + NUMBER Wprowadź sekw. PLAY + cyfra dziesiątek + cyfra jedności by wczytać preset Przycisk ZOOM Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. końcowej skanowania poziomego Przycisk PIP Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. początkowej skanowania poziomego Przycisk FREEZE Aktywacja skanowania poziomego 13

14 Funkcje dodatkowe panelu PTZ mysz USB Wyjście z trybu kontroli ptz Wprowadź wartość presetu (1~64) Wczytaj preset określony powyŝej Zapisz aktualną pozycję kamery jako preset z numerem wprowadzonym powyŝej [TURA] Kliknij by uruchomić wykonywanie tury kamery PTZ Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. skanowania poziomego Aktywacja skanowania poziomego początkowej Zapis aktualnego połoŝenia kamery, jako poz. końcowej skanowania poziomego Przyciski kierunkowe obrotu kamery PTZ Sterowanie przybliŝeniem Regulacja ostrości Poziom otwarcia przesłony PoniŜej funkcje wspierane przez niektóre modele kamer PTZ AUX 1. [AUTO] + 1 AUX 2. [AUTO] + 2 AUX 3. [AUTO] + 3 AUX 4. [AUTO] + 4 AUX 5. [AUTO] + 5 AUX 6. [AUTO] + 6 AUX 7. [AUTO] + 7 AUX 8. [AUTO] + 1 [Backup] Przycisk aktywacji spersonalizowanej funkcji 14

15 4 Konfiguracja Rejestratora 15

16 4.1 Instalacja dysków twardych HDD Lista dedykowanych dysków HDD: Pojemność Producent Model 1000GB (1TB) SeaGate ST SV 750GB SeaGate ST SV 500GB SeaGate ST SV 320GB SeaGate ST SV UWAGA!!! Urządzenie moŝe wykazywać niestabilność nagrywania przy zastosowaniu dysków niereferencyjnych W sprawie kompatybilności pozostałych modeli HDD prosimy o kontakt z dystrybutorem. 1) Odkręć śruby mocujące i zdejmij maskownice rejestratora VEDVR 2104S. 2) 3) Przykręć dysk twardy HDD do maskownicy, tak jak to przedstawia rysunek poniŝej i podłącz przewody: zasilający i sygnałowy SATA 16

17 4.2 MAIN MENU Ustawienia w menu głównym By wejść do menu głównego rejestratora, naleŝy wprowadzić domyślne hasło administrator: Hasło to moŝna zmienić, co będzie opisane w późniejszym rozdziale. Nawigacja w polu wprowadzania hasła Przełączaj pomiędzy duŝymi i małymi literami / Przełączaj pomiędzy cyframi i znakami specjalnymi, a literami Wciśnij by anulować wprowadzanie hasła i wrócić do wyboru uŝytkownika Kasuje ostatni wprowadzony znak Zatwierdza wprowadzone hasło i poddaje je weryfikacji przez system, jeśli będzie poprawne menu zostanie udostępnione 17

18 4.3 Ustawienia nagrywania REOCRD SETUP Opcja HDD FULL Schedule - Record Normal Schedule Record Motion Schedule Record Sensor Pre-Alarm Record Audio Record Video Preservation Quality & Frame Rate Setup Wybierz reakcję systemu w przypadku zapełnienia dysku HDD: [Stop]:Przerywa nagrywanie [Overwrite]:Płynnie nadpisuje najstarsze dane nowymi Włącz / Wyłącz zapis ciągły wg harmonogramu Włącz / Wyłącz zapis z wideo detekcji w/g harmonogramu Włącz / Wyłącz zapis z alarmów w/g harmonogramu Włącz / Wyłącz funkcję nagrywania z PRE-alarmu (materiał moŝe być zapamiętany nawet do 10sek przed zdarzeniem) Włącz / Wyłącz zapis AUDIO Określ limit czasowy, jak długo nagrania mogą być przechowywane na dysku (dni / godziny) Podmenu pozwalające określić jakość i płynność rejestracji w trybie zapisu ciągłego (NORMAL) jak teŝ raz w przypadku wzbudzenia alarmu (EVENT) rozdzielczość - RESOLUTION 18

19 4.4 Ustawienia zdarzeń EVENT SETUP Opcja Alarm Duration (Sekundy) Ustaw czas podtrzymywania alarmu (róŝne od 0) Motion Setup Wejście w podmenu ustawień wideo detekcji Sensor Setup Wejście w podmenu ustawień czujników alarmowych 19

20 4.4.1 Ustawienia Wideo-detekcji - MOTION SETUP Opcje Motion Detection Motion Popup Aktywuj funkcję wideodetekcji Aktywuj alarmowanie o wideo detekcji, poprzez wyświetlenie kamery wzbudzonej na ekranie Wybierz numer wejścia wideo, które chcesz dalej konfigurować Selected Channel Turn Object Size Sensitivity Motion Area Setup Zaznacz kamerę, jeŝeli ma być kamerą pracującą w wideodetekcji Określ minimalny rozmiar obiektu, który ma być uznany za intruza Określ czułość wideodetekcji Otwórz I określ strefę wideodetekcji 20

21 4.4.2 Ustawienia czujników SENSOR SETUP Opcja Sensor Detection Sensor Popup Sensor Polarity opis Zaznacz by aktywować czujniki Aktywuj alarmowanie o aktywności czujników, poprzez wyświetlenie kamery na ekranie skojarzonej z czujnikiem Polaryzacja wejść alarmowych: Low Polarity (NO):niska polaryzacja, załączenie na skutek połączenia obwodu High Polarity (NO):wysoka polaryzacja, załączenie na skutek zerwania obwodu Off:Wyłączony wejście alarmowe nieaktywne 4.5 Ustawienia harmonogramu SCHEDULE SETUP Opcja Page Holiday Setup View Event Setup Wybierz stronę, na której przygotowane zostaną reguły harmonogramu Ustawienia okresu wakacyjnego (maks 50 dni) Ustawienia dla poszczególnych trybów pracy (ciągły, wideo-detekcja, wejścia alarmowe) 21

22 4.6 Ustawienia kamery CAMERA SETUP Opcja UWAGA!!! Opcja maskowania kamer dotyczy tylko podglądu lokalnego. Administrator widzi zawsze wszystkie kamery Zakładki konfiguracja dla kaŝdej z kamer Mask Brightness Contrast Saturation Hue Name Volume Włącz / Wyłącza maskowanie danej kamery Regulacja jasności Regulacja kontrastu Regulacja nasycenia Regulacja parametru HUE (tylko standard NTSC) Nazwa kamer Określ poziom wzmocnienia dźwięku dla kanału audio przypisanego do kamery (kanał 1) 4.7 Ustawienia uŝytkowników ACCOUNT SETUP 22

23 Opcja Auto Lock No. Password Permissions Change Admin Password Auto-Lock włącza automatyczną funkcję wylogowania uŝytkownika po czasie 1 minuty nieuŝytkowania systemu. Rejestrator wtedy przechodzi w tryb podglądu na Ŝywo: Funkcja Auto wylogowanie Blokada klawiszy Opcje Key lock Key unlock Disable Zaznacz by aktywować konto Wprowadź hasło dla kaŝdego uŝytkownika, moŝesz uŝyć maksymalnie 8 znaków (cyfry i litery) Podmenu pozwalające na personalizację ustawień danego konta Zmień hasło administratora 4.8 Ustawienia sieci NETWORK SETUP Opcje Connect type HTTP Setup DDNS Setup Mail Setup Określ charakter pracy w sieci rejestratora: DHCP LAN ADSL. Podmenu dostępu zdalnego przez HTTP Podmenu aktywacji i konfiguracji klienta DDNS Ustawienia notyfikacji zdarzeń przez 23

24 4.9 Ustawienia portu RS485 i konfiguracja kamer PTZ RS485 & PTZ SETUP Opcje Enable PTZ Zaznacz by dla danej kamery aktywować kontrolę PTZ Protocol Określ protokół komunikacyjny z kamerą (PELCO-D, PELCO-P, KND) PTZ ID Określ ID kamery PTZ dostępnej na magistrali RS 485 (1~64) Baud Rate Określ prędkość komunikacji portu: Konfiguracja systemu SYSTEM SETUP Opcja DVR Name DVR Location Language Auto-Seq Interval ( Seconds) Remote ID Display Setup Date/Time Setup Buzzer & Relay Setup Spot Setup Nazwa rejestratora widoczna dla klienta sieciowego po zalogowaniu się Lokalizacja rejestratora widoczna dla klienta sieciowego po zalogowaniu się Określ język wyświetlanego menu OSD Określ czas przełączania się kamer w trybie auto-sekwencji Numer ID dla kontroli zdalnej - pilot IR Ustawienia wyświetlania Ustawienia czady daty i godziny, NTP Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka Ustawienia monitora SPOT 24

25 Ustawienia wyświetlania - DISPLAY SETUP Opcje OSD DVR Status Date/Time Channel Name Border Set Włącz / Wyłącz wyświetlanie informacji OSD Włącz / Wyłącz informacje systemie / stan nagrywania Włącz / Wyłącz datę i godzinę Włącz / Wyłącz nazwę kanałów wideo Określ kolor granicy dzielącej ekrany z kamer dla trybu podglądu na Ŝywo i odtwarzania Ustawienia daty & czasu DATE & TIME SETUP Opcja Hour Format Date Format Date/Time Position Change Date & Time Time Zone Setup Internet Time Setup Tryb wyświetlania godziny/ zegar: 12 lub 24 godzinny Format daty: MM-DD-RR / DD-MM-RR / RR-MM-DD Określ miejsce wyświetlania daty i godziny Ustaw datę i czas w rejestratorze Określ strefę czasową i aktywuj system zmiany czasu zimowego Aktywuj serwer NTP czyli synchronizacji czasu z serwerem sieciowym 25

26 Ustawienia wyjść alarmowych i wbudowanego brzęczyka BUZZER & RELAY SETUP Opcje KEY TONE Relay Switch Connection Buzzer Duration ALARM BUZZER ALARM RELAY Odgłos przycisków Określ typ przekaźnika alarmowego (NO lub NC) Określ czas wzbudzenia brzęczyka (1~999 sekundy) Określ dla jakich zachować ma być przypisany brzęczyk: SENSOR/czujnik, MOTION/wideo-detekcji, VIDEO-LOSS/zanik obrazu Określ dla jakich zachować ma być przypisane wyjście alarmowe: SENSOR/czujnik, MOTION/wideo-detekcji, VIDEO-LOSS/zanik obrazu Ustawienia monitora SPOT SPOT SETUP Opcje SPOT MODE Interval (Seconds) Skip Video Loss Channel Określ tryb pracy wyjścia monitora SPOT MANUAL: ręczny wybór, która kamera ma być wyświetlona na wyjściu SEQUENCE: automatyczna sekwencja EVENT: wyświetlenie na obrazie kamery alarmowej Ilość sekund pomiędzy przełączaniem się kamer na wyj. SPOT Czy system ma omijać wyświetlanie kamer, na których nie ma wyświetlanego obrazu 26

27 4.11 Narzędzia systemowe UTILITY SETUP Opcje HDD Initialization USB Initialization Opcja aktywacji i formatowania dysku w systemie. Upewnij się, Ŝe nagrywanie zostało wstrzymane zanim będziesz korzystał z tej opcji. Przedstawiony zostanie wykryty dysk, po wciśnięciu przycisku START format zostanie wykonany i potwierdzony wiadomością SUKCES Opcja formatowania pamięci USB do archiwizacji. Przedstawiony zostanie wykryty nośnik USB, po wciśnięciu przycisku START format zostanie wykonany i potwierdzony wiadomością SUKCES System Recovery Przywracania ustawień fabrycznych Reset System Events Usuwanie wszystkie zdarzeń systemowych Copy Setup to USB Eksport ustawień na pamięć USB Download Setup from USB Import ustawień z pamięci USB Upgrade Opcja aktualizacji oprogramowania przez pamięć USB Pamiętaj, aby nagrywanie w tym czasie było wyłączone. Po załadowaniu aktualizacji, rejestrator wykona restart UWAGA!!! Podczas aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania ani teŝ wyjmować pamięci USB z rejestratora 4.12 Informacje o systemie - DIAGNOSTIC 27

28 Opcje Version IP Address MAC Address HDD Volume HDD Used Rate HDD Status Format Time Aktualna wersja oprogramowania/aktualizacji Aktualnie uŝywany adres IP, jeŝeli sieć kabel jest odłączony, adres nie będzie widoczny MAC adres karty sieciowej rejestratora Pojemność dysku twardego HDD Procent zajętości dysku HDD Status dysku HDD: USING oznacza Ŝe jest właśnie wykorzystywany przez system GOOD/ BAD DOBRY / ZŁY oznacza czy dysk jest akceptowany, czy odrzucony przez system. Pamiętaj by kaŝdy dysk został sformatowany w rejestratorze, jeŝeli ma być wykorzystany Ostatni czas formatowania dysku HDD Instrukcja obsługi rejestratora przez sieć 28

29 5 Wyszukiwanie nagrań - SEARCH Opcje Event Search Time Search Select Playback Channels 1~4 Wyszukiwanie z listy zdarzeń Wyszukiwanie po czasie Zaznaczony kanały do odtworzenia; Niezaznaczone będą pokazywały obraz na Ŝywo 5.1 Wyszukiwanie po zdarzeniach EVENT SEARCH Opcje Criteria Page Date/Time Event Type Channel Kryteria/filtry wyszukiwania Przejście na kolejne strony listy zdarzeń Data i czas wystąpienia zdarzenia Charakter zdarzenia alarmowego VLOSS : Zanik obrazu MOTION : Wideo detekcja SENSOR : Aktywacja czujnika REMOTE IN : Zdalne logowanie się do systemu REMOTE OUT : Zdalne wylogowanie się z systemu POWER ON : Włączenie zasilania KEY LOCK : Blokada klawiszy KEY UNLOCK : Odblokowanie klawiszy HDD FULL : Zapełnienie dysku HDD Numer kanału wideo, na którym zanotowano zdarzenie alarmowe 29

30 5.2 Wyszukiwanie po czasie TIME SEARCH Wybierając tą opcję, naleŝy krok po kroku wskazać Ŝądaną datę z kalendarza i określić czas rozpoczęcia odtwarzania 6 Archiwizacja nagrań - BACKUP Archiwizacja materiału dowodowego, moŝliwa jest na pamięci flash USB, a materiał nich zgromadzony moŝna odtworzyć za pomocą aplikacji icms dostępnej na płycie CD dostarczonej wraz z rejestratorem Opcje From To Device Free Space Refresh Calculate Start Określ czas początkowy nagrania Określ czas końcowy nagrania Określ pamięć USB jako miejsce archiwizacji Dostępna przestrzeń do archiwizacji OdświeŜa powyŝszą informacje o dostępnej przestrzeni na USB Kalkulacja potrzebnej przestrzeni do wykonania określonego czasu archiwizacji Rozpoczęcie archiwizacji UWAGA!!! Bądź pewny Ŝe wartość wykalkulowana jest mniejsza od wartości dostępnej na pamięci USB UWAGA!!! Nie usuwaj pamięci USB w momencie wykonywania archiwizacji 30

31 7 Specyfikacja techniczna rejestratora WIDEO AUDIO LISTWA ZACISKOWA KONTROLA Standard NTSC / PAL Wejścia 4x BNC, 1Vp-p Przelotowe wyj. Brak Wyjście Wideo / SPOT 1x BNC, 1Vp-p Wyjście VGA 1x VGA (maks. 1280x1024) Wejście 1x RCA, Line-In Wyjście Wej. / Wyj. alarmowe RS-485 Mysz Pilot IR 1x RCA, Line-Out 4x / 1x Sterowanie kamerami PTZ Podłączenie, port USB TAK NOŚNIK HDD MoŜliwa instalacja maks. 1x HDD SATA, 2TB maks PODZIAŁY Pełno ekranowy i QUAD (2x2) WYŚWIETLANIE ZOOM Cyfrowy x2 OSD Graficzne OSD KOMPRESJA WIDEO H.264 ROZDZIELCZOŚĆ 720x480, 720x240, 360x240 (NTSC) 720x576, 720x288, 360x288 (PAL) PŁYNNOŚĆ NTSC 120, 120, 120 Kl./Sek. ZAPISU PAL 100, 100, 100 Kl./Sek. NAGRYWANIE JAKOŚĆ Highest/ High/ Normal/ Low/ Lowest TRYB ZAPISU Ręczny, Harmonogram, Zdarzenia WIDEO DETEKCJA Siatka podziału Czułość: 5 poziomów PRE-ALARM 16 MB (ok. 10sek.) POST-ALARM 1-60 sek WATERMARK Brak WYSZUKIWANIE Czas, lista zdarzeń ODTWARZANIE Normalna, Przewijanie [2x/4x/8x/16x/32x/64x], Obraz po SZYBKOŚĆ Obrazie, Pause KOMPRESJA H.264 SIEĆ INTERFEJS Przeglądarka WWW, Icms PROTOKOŁY TCP/ IP, SMTP, HTTP, DHCP, DDNS, PPPoE KOMPRESJA H.264 ARCHIWIZACJA EXTERNAL USB 2.0 (1 Port at Front Panel) : USB Flash Driver NETWORK YES AKUALIZACJA Port USB 2.0 JĘZYK Polski/ Angielski/ Chiński/ Włoski/ Japoński/ Portugalski/ Hiszpański/ Niemiecki/ Francuski/ Rosyjski WYMIARY 188mm (W) x 54mm (H) x209mm (D) ZASILANIE DC 12V 31

32 Dystrybutorem urządzeń VEKO jest: Volta Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94, Warszawa Salony firmowe: Bydgoszcz: Gdańsk: Katowice: Kraków: Lublin: Łódź: Poznań: Rzeszów: Szczecin: Warszawa: Wrocław: Copyright 2011 Volta. All rights reserved. 32

Rejestrator cyfrowy VODVR seria 3600. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VODVR seria 3600. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 Marzec 2010 1 SPIS TREŚCI 1 Funkcjonalność... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 przycisków i gniazd połączeniowych... 7 3.1 Panel przedni rejestratora... 7 3.2. Panel tylni rejestratora... 8 3.2 Pilot

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVRT04. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVRT04. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 5 2 Specyfikacja techniczna... 6 3 Instalacja... 7 3.1 Panel tylni... 7 3.2 Panel przedni... 7 4 Menu główne...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Oprogramowanie sieciowe: EnNET wersja 2.5. Instrukcja obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl : Instrukcja obsługi ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Ogólne informacje... 4 2 Podgląd na Ŝywo LIVE... 6 2.1 Połączenie z rejestratorem... 6 2.2 Podgląd na Ŝywo... 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo. VODVR S04IRv2. Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. INSTRUKCJA OBSŁUGI cyfrowego rejestratora wideo VODVR S04IRv2 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl Zanim przystąpisz do uŝytkowania urządzenia, przeczytaj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi

Rejestrator cyfrowy VEDVR 2104S. Instrukcja instalacji i obsługi v.1.0 marzec 2010 1 SPIS TREŚCI 1 Wymagania sprzętowe... 3 2 Instalacja oprogramowania icms... 3 3 Środowisko pracy w icms... 3 3.1 Lista grup, rejestratorów i zakładka zdarzeń... 4 3.1.1 Rejestratory

Bardziej szczegółowo

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI

VIDEO REKORDER 4-KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-4/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI VIDEO REKORDER -KANAŁOWY (STAND-ALONE) model : DVR-/25U INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Opis podstawowy 2. Wygląd 2.1.Panel przedni 2.2.Panel tylny 3. Instalacja 3.2.Podłączenie kamer i monitorów 3.3.Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 4 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR04025ME :Ilość kanałów video : do 4, Obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P, D1, Bitrate :

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR104BASIC Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000

Instrukcja obsługi EnTMS. Aplikacja CMS do VODVR3000 Digital Video Recorder Instrukcja obsługi EnTMS Aplikacja CMS do VODVR000 . Wymagania sprzętowe System Operacyjny OS : Windows 000 or XP lub lepszy Procesor CPU : Pentium.0MHz lub lepszy Pamięć RAM : 5MB

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 )

Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04. Instrukcja użytkownika. ( v1.2 ) Cyfrowy rejestrator wideo VODVR04 Instrukcja użytkownika ( v1.2 ) Spis treści Panel przedni------------------------------------------------------- 3 Panel tylny ----------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR632 SVR632U Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl

Bardziej szczegółowo

DVR-4. Rejestrator 4-kanałowy H.264. Instrukcja obsługi

DVR-4. Rejestrator 4-kanałowy H.264. Instrukcja obsługi ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl tel. (022) 863-63-53 DVR-4 Rejestrator 4-kanałowy H.264 Instrukcja obsługi Ten symbol ostrzega, że wewnątrz obudowy

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 marzec 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS BCS-NVR32082M-RH : Ilość kanałów video : do 32, Bitrate : wej./wyj. 192/192 Mbits, Ilość dysków: 8 szt (max. 32TB), RAID 0, RAID

Bardziej szczegółowo

VODVRHD H2004 VODVRHD H2008

VODVRHD H2004 VODVRHD H2008 Instrukcja obsługi i instalacji rejestratora cyfrowego VODVRHD VODVRHD H2008 Pentapleks H.264 Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy

Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > VTV-H-16D FULL D1. VTV-H-16D: 400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy analogowe > Rejestratory > Model : - Producent : Vtvision VTV-H-16D:400/480kl/s Hybrydowy rejestrator cyfrowy 16 kanałów odtwarzanych jednocześnie Specyfikacja: Język

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika

Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika Cyfrowy rejestrator obrazu DVR411(U) Instrukcja użytkownika wersja instrukcji 1.4 Tłumaczył: Paweł Czapski Współpraca: Dariusz Piekut, Maciej Kowalewski Vidicon Warszawa, styczeń 2004 1 1. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi

Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Zestaw do monitoringu CABLETECH URZ0127, URZ0128 Instrukcja obsługi Jednostka sterująca - właściwości : - cztery kanały wejściowe BNC - jeden kanał wyjściowy BNC - tryb video NTSC/PAL - detekcja ruchu

Bardziej szczegółowo

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016

Pentaplex - Systemy Zabezpieczeń Utworzono : 18 czerwiec 2016 Zarządzanie Flotą > Rejestratory Mobilne > Model : EMV1200 Producent : Everfocus Cyfrowy rejestrator mobilny EMV1200 umożliwia nagrywanie obrazu z 12 kamer przemysłowych oraz dźwięku z 12 źródeł audio

Bardziej szczegółowo

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132

H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 PL H.264 4CH DVR Instrukcja obsługi URZ0132 Przed podłączeniem i uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie...4 1.1 informacje

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

Instukcja obługi rejestratora AHD

Instukcja obługi rejestratora AHD Instukcja obługi rejestratora AHD AHR-4-1C AHR-4-2C AHR-8-2C AHR-16-2C Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi aby mieć pewność, że urządzenie będzie używane

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy

Instrukcja obsługi rejestratora AHD model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy model: HSDVR8016AHD 16-kanałowy Instrukcja obsługi DVR AHD Spis treści 1. Ostrzeżenia...2 2. Zawartość opakowania...4 3. Budowa rejestratora...4 a) Przedni panel rejestratora...4 b) Tylny panel rejestratora...5

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD

Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Skrócona instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 44HD Rysunek 1: złącza na panelu tylnym 1. Podłącz cztery wejścia audio do złączy RCA. 2. Można podłączyć głośniki w celu odtwarzania dźwięku. 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 GE Security Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 10 Spis treści Informacje kontaktowe 1 Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 10 1 Podłączanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. VONT-SP11xx Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Switche PoE VONT-SP11xx (VONT-SP1104, VONT-SP1108, VONT-SP1124) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. VODVR 3204 / VODVR 3209 / VODVR3216 ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVR 3516. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Specyfikacja techniczna:... 5 2 Zawartość pudełka... 6 3 Panel tylny rejestratora... 7 4 Pilot IR rejestratora... 8 5 Panel przedni rejestratora...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 21 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 32 kanałowe > Model : - Producent : BCS tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 32 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 (BNC) + 1 x VGA + 2 x HDMI + 1 x SPOT liczba

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Quadroplex H.264. Model VODVR 2204 Model VODVR 2208

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Quadroplex H.264. Model VODVR 2204 Model VODVR 2208 Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 2200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Quadroplex H.264 Model VODVR 2204 Model VODVR 2208 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) SVR-516 Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy SVR-504 SVR-508 SVR-516 Dystrybucja: Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATORÓW ICATCH Serii: RAS Zanim przystąpisz do użytkowania urządzenia, przeczytaj dokładnie całą instrukcję i zwróć uwagę na umieszczone w niej ostrzeżenia. Zachowaj tę instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji (wersja skrócona)

Instrukcja instalacji (wersja skrócona) Instrukcja instalacji (wersja skrócona) rejestrator sieciowy YDS-04NE YDS-08NF YDS-16NF -1- Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji rejestratora naleŝy wnikliwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116

Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Chroń swoje sny INTROX IN-3104 IN-3108 IN-3116 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.

Rejestrator cyfrowy Seria QDVH (QDVH08 / QDVH16) Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com. (QDVH08 / QDVH16) ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 QDVH 08 / QDVH 16 Sygnał wideo Wejścia 8 BNC 75 Ohm / 16 BNC 75 Ohm Wyjścia 8 BNC 75 Ohm (przelotowe) / BRAK Tor audio Wejścia/wyjścia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160

Instrukcja obsługi. Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Instrukcja obsługi Rejestrator FLEX-40B FLEX-40RJ POLAR-080 POLAR-160 Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 1 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja

System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4. Instrukcja System zarządzania rejestratorami CMS do rejestratorów VODVR xx M4 Instrukcja Spis streści User s Manual 1. Przyciski menu okna głównego... 2 2. Konfiguracja... 5 2.1 Groups - Grupy urządzeń... 6 2.2 Zarządzanie...

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Rejestrator DS-7604NI-S

Rejestrator DS-7604NI-S Informacje ogólne Ekonomiczna seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. DS-7604NI-S jest zbudowany na dedykowanej platformie sprzętowej (ang. embedded), pracuje

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VODVRT04V. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VODVRT04V. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe informacje... 5 2 Specyfikacja techniczna... 6 3 Instalacja... 7 3.1 Panel tylni... 7 3.2 Panel przedni... 7 4 Menu główne...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716

INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 INSTRUKCJA OBSŁUGI NVR 2708 NVR 2716 1. Dostęp przez stronę www. Podpiąć zasilacz wchodzący w skład zestawu - DC 12V DC Podpiąć szeregowo lub za pośrednictwem switcha rejestartor do komputera PC (karta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60

Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Instrukcja szybkiego uruchamiania rejestratora TruVision DVR 60 Spis treści Zawartość opakowania 1 Warunki instalacji 1 Konfiguracja rejestratora TVR 60 1 Podłączanie urządzeń 2 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 15 styczeń 2016 MONITORING HD-CVI > rejestratory HD-CVI > Model : - Producent : BCS współpraca z systemami analogowymi, HD-CVI i IP wejścia wideo: 16x trybrydowych (HDCVI, IP, ANALOG) + 16xIP wyjścia wideo: 1x VGA, 2x

Bardziej szczegółowo

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104

Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Chroń swoje sny INTROX IIN-3104 Podręcznik Użytkownika SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE...2 1.1. Elementy składowe...3 1.2. Przewodnik instalacji...4 1.3. Nazwy elementów...6 1.4. Dane techniczne...9

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 1.0 (Marzec 2012) Instrukcja dla programu w wersji 2.2.7 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732

REJESTRATOR SIECIOWY EURA PRO NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl REJESTRATOR SIECIOWY "EURA PRO" NRA-32C5 1U 1HDD 8-kanałowy 1080P, C53D732 Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Pulpit sterowniczy UKB-400

Instrukcja Obsługi. Pulpit sterowniczy UKB-400 Instrukcja Obsługi Pulpit sterowniczy UKB-400 1 SPIS TREŚCI Co jest w pudełku?... 2 O PRODUKCIE... 3 GŁÓWNE FUNKCJE... 3 CECHY... 3 INSTALACJA... 4 OPIS FUNKCJI... 7 A. OPIS FUNKCJI KLAWISZY... 7 B. RYSUNEK

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826

Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7) Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Ramka cyfrowa RENKFORCE 17,8 cm (7") Instrukcja obsługi Nr produktu: 954826 Strona 1 z 5 1. Charakterystyka wyświetlanie cyfrowych obrazów (JPEG) wejście na kartę pamięci SD/MMC/MS złącze USB (na nośnik

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216

Cyfrowe rejestratory wideo OPTIVA Seria VODVR 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Rejestrator cyfrowy wideo. Tripleks MPEG-4. Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator cyfrowy wideo Tripleks MPEG-4 Model VODVR 4116 Model VODVR 4216 Dystrybutor: VOLTA Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 94; 02-230 Warszawa; www.volta.com.pl 1 OstrzeŜenie: UśYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0

Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809. Instrukcja V1.0 Multiplekser 4 kanałowy z rejestracją cyfrową MPEG4 YK-9809 Instrukcja V1.0 1 ZAWARTOŚĆ 1.WŁAŚCIWOŚCI...4 2.OPIS PŁYT CZOŁOWEJ I TYLNEJ...6 2.1Widok płyty czołowej...6 3.USTAWIENIA...9 3.1Tryb obserwacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy RC-4300HD-SDI Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 04 styczeń 2015 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/12 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Cyfrowy Rejestrator Video INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Cyfrowy Rejestrator Video Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 19 luty 2016 MONITORING IP > rejestratory IP > 16 kanałowe > +16-PORTOW Model : - Producent : BCS BCS-NVR16045ME-P: Ilość kanałów video : do 16, obsługiwana rozdzielczość kamer : 5Mpix, 3Mpix, 1080P, 1.3Mpix, 720P,

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 luty 2015 TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 4 kanałowe > Model : - Producent : EVE-TECH System AHD oparty został na podobnej strukturze co analogowy system monitoringu CCTV. Nowością jest natomiast możliwość

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16

REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16 REJESTRATOR CYFROWY REJB4, REJB16 PRZEWODNIK UśYTKOWNIKA 1 Przewodnik uŝytkownika SPIS TREŚCI 1. WŁAŚCIWOŚCI 2. BUDOWA I FUNKCJE 3. MENU 4. OPERACJE PODSTAWOWE 5. NAGRYWANIE 6. ODTWARZANIE, WYSZUKIWANIE

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ W BIŁGORAJU R C E Z w B I Ł G O R A J U INSTALACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenie 5: WYKONANIE INSTALACJI monitoringu analogowego CCTV Opracował mgr inż. Artur

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika RC-9000 / RC-16000 9/16 channel MPEG-4 Triplex DVR V. 1.0 1 Spis treści 1. Zawartość zestawu...4 2. Obsługa pilota zdalnego sterowania...5 3. Specyfikacja...6 4. Możliwości...8 5.

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Kamery IP DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P

VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P PORADNIK: NAGRYWANIE MATERIAŁU NA KARTĘ SD VCC-HD2500P VDC-HD3500P VCC-HD4600P VCC-HD5400P VCC-HD5600P Poradnik przedstawia proces konfiguracji kamery pod kątem rejestracji materiału na kartę SD Rejestracja

Bardziej szczegółowo