ISSN Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com"

Transkrypt

1 ISSN Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry. Klaudia i Magda z SP4. Zasłużony dla Miasta Orzesze dla kół pszczelarskich. Patrycja Baut. Zespół z SP2 w Orzeszu. Grzegorz Wolf Wilk. Uhonorowani sportowcy. Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego Orzesze można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych karta będzie mogła być wydana rodzicom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

2 Składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Wilhelma Syrnickiego Żonie, Rodzinie i Przyjaciołom Odszedł człowiek prawy, mistrz kominiarski i zasłużony strażak, zawsze służący pomocą innym, oddany sprawom naszego miasta. Andrzej Szafraniec Burmistrz Miasta Orzesze Rada Miejska Orzesza Panu Andrzejowi Szafraniec Burmistrzowi Miasta Orzesze wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci MAMY składają Aleksander Wyra Burmistrz Miasta Łaziska Górne Jan Ratka Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne Tadeusz Król Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci WILHELMA SYRNICKIEGO, mistrza kominiarskiego i przyjaciela Łazisk Górnych Rodzinie oraz Najbliższym składa Aleksander Wyra Burmistrz Miasta Łaziska Górne Wyrazy głębokiego współczucia Żonie oraz całej Rodzinie śp. Wilhelma Syrnickiego wspaniałego człowieka i naszego przyjaciela składają Henryk Jaroszek, Eryk Muszer i Tadeusz Marszolik Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojej Matki Krystyny Szafraniec-Maniura ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą Rodzinie w tym trudnym czasie. Andrzej Szafraniec Burmistrz Miasta Orzesze wraz z Rodziną 2

3 Pożegnanie Wilhelma Syrnickiego Mowa pożegnalna burmistrza Andrzeja Szafrańca na pogrzebie śp. Wilhelma Syrnickiego. Hildegarda Budziszewska, Jan Mach i Andrzej Bujok. Stuletnie urodziny! W piątek 16 maja pani Hilda Budziszewska, mieszkanka Orzesza, obchodziła swoje 100 urodziny. Z tej okazji zastępca burmistrza Andrzej Bujok oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach złożyli solenizantce życzenia oraz wręczyli kwiaty. Pani Hilda przyjęła gości w świetnej kondycji i z pozytywnym nastawieniem do życia. Dołączamy się do życzeń i składamy Pani Hildzie najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Życzymy, aby kolejne lata mijały pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył panią los przyniesie wiele radości z życia codziennego. /UM/ Nowe stawki za ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od r na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej: dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto 6,08zł/m % podatek VAT 0,49zł/m 3 = 6,57/m 3 brutto. oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,72 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce + należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 26 zł brutto. dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto 6,08zł/m3 + 8% podatek VAT 0,49 zł/m3 = 6,57 zł/m3 brutto. oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2- ce + podatek 8 % VAT. 0,35 zł = 4,71 zł brutto UWAGI: 1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane: nazwisko, imię, adres nabywcy, numer faktury, kod / numer nabywcy. Kolorowe boisko dla Dwójki z Orzesza głosujcie Krok pierwszy to wejdź na www. koloroweboiska.pl, odnajdź profil szkoły SP-2 Orzesze, oddaj głos na pracę konkursową i wygraj dla szkoły boisko! Weź udział w zabawie i głosuj codziennie do 22 czerwca. Zaszczytną rzeczą jest służba dla społeczeństwa, jednak stokroć zaszczytniejszym jest stale stać na posterunku i narażając swe życie, strzec życia i mienia innych... (wypis z Kroniki OSP z dnia r. autorstwa Wilhelma Syrnickiego) Wilhelm Syrnicki Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie dać drugiemu. Świętej Pamięci Wilhelm Syrnicki był wiele wart. Dla wielu mieszkańców stanowił wzór pracowitości, dobroci i życzliwości, przez co zyskał sobie duży szacunek społeczności lokalnej. Wiele osób wspomina go jako wielkiego mistrza kominiarskiego, inni jako kolekcjonera i pasjonata z Gardawic, Orzescy Samorządowcy jako eksperta i doradcę w Radzie Miejskiej gdy tworzyła się Nowa Demokratyczna Samorządność. Jednak to zawód kominiarza i służba w Ochotniczej Straży Pożarnej były prawdziwym powołaniem śp. Wilhelma. Fragment zapisów w Korporacji Kominiarskiej: Gdy w 1957 roku kolega Wilhelm Syrnicki podjął pracę jako czeladnik kominiarski, jego mistrz Maksymilian Kleszcz, nakłonił młodego chłopaka do wstąpienia w szeregi Straży Pożarnej. Twierdził, że kominiarz musi być strażakiem, i on, pracownika nie potrafiącego gasić pożarów, zatrudniać nie będzie. Chcąc nie chcąc kilkunastoletni wówczas Wilhelm Syrnicki był zmuszony zgłosić się do naczelnika O.S.P. w Gardawicach Józefa Szaforza. Związaniu z pożarnictwem towarzyszyło poznanie córki naczelnika, piętnastoletniej wtedy panienki. Po kilku latach została ona żoną kominiarza i strażaka. W zawodzie kominiarza przeszedł wszystkie szczeble, od czeladnika do mistrza. Zasiadał również we władzach Korporacji Kominiarzy Polskich. Podobnie przebiegała jego służba w Ochotniczej Straży Pożarnej od stopnia strażaka do komendanta miejskiego. Swoje umiejętności strażackie poszerzył kończąc podoficerska szkołę pożarnictwa w stopniu st. chorążego. Śp. Wilhelm Syrnicki pełnił również wiele funkcji w organizacjach samorządowych, był radnym powiatowym i wojewódzkim. Ekspertem w Radzie miejskiej w Orzeszu w latach W okresie przed transformacją ustrojową członkiem Rady Społeczno Gospodarczej przy Sejmie. Bardzo wielu z nas może mówić o śp. Wilhelmie jako wspaniałym darczyńcy mecenasie sztuki, kultury, sportu, a przede wszystkim edukacji. Żegnamy człowieka, jakich niewielu pozostało w naszej Małej Ojczyźnie. Człowieka, który poprzez swoją społeczną pracę i bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym, zasłużył się mieszkańcom i wniósł istotny wkład w rozwój Naszego Miasta. W 2009r. śp. Wilhelm Syrnicki otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Orzesze. Żegnamy oddanego męża, ojca, dziadka, niezawodnego sąsiada, dobrego kolegę. Żegnamy dobrego, uczynnego, szczerego i życzliwego człowieka, rozumiejącego problemy życia codziennego. Utraciliśmy wspaniałego człowieka, autentycznego społecznika, człowieka o niezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaangażowanego na rzecz rozwoju Orzesza, Powiatu Mikołowskiego i Śląska. Dziękujemy Ci za wszystko co zrobiłeś na rzecz Naszego Miasta i jego mieszkańców. Spoczywaj w spokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach. W imieniu władz samorządowych miasta Orzesze, pracowników urzędu, Rady Miejskiej, orzeskich szkól i przedszkoli, mieszkańców Orzesza, a szczególnie Gardawic, składam żonie i rodzinie serdeczne wyrazy współczucia. Andrzej Szafraniec Burmistrz Orzesza 3

4 18. Dni Orzesza za nami Zespół z SP2 w Orzeszu. Niektórzy przyjechali na rowerze. Festyn zabezpieczała OSP Orzesze. Publiczność. Zespół z G3 w Gardawicach. Bawiono się rodzinnie. Roksana i Kornelia z SP9 w Zgoniu. Dzwoneczek z SP2 w Orzeszu. Julia Sikora z SP4 w Jaśkowicach. Kuba Janik z SP9 w Zgoniu. Duma Woszczyc strażacy OSP Uczniowie ze szkoły w Woszczycach ze strażakami. 4 Pokaz ćwiczeń dla dzieci.

5 18. Dni Orzesza za nami Sobota, 7 czerwca była dniem sportowym, a w niedzielę 8 czerwca odbył się festyn na stadionie Sokoła. Gwiazdą niedzielnej imprezy był Grzegorz Wolf Wilk, znany z programu telewizyjnego Jaka to melodia?. Na festynie wręczono także statuetki Zasłużony dla Miasta Orzesze. Tegorocznymi laureatami tego tytułu zostało Koło Pszczelarzy z Orzesza oraz Koło Pszczelarzy ze Zgonia. Statuetki wręczali burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach na ręce prezesów kół: Józefa Klucznioka i Henryka Wróbla. Laureatem tytułu Orzeski Lider Biznesu zostało przedsiębiorstwo NT Industry z Jaśkowic, a w imieniu prezesa Eryka Knudsena statuetkę odebrał Tomasz Fedoryszyn, dyrektor zakładu. Z kolei odznaczenia Za zasługi dla sportu nadane przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji otrzymali: Józef Kancelista Duma Woszczyc strażacy OSP Na zaproszenie prezesa p. Wojciecha Sznapki 8 maja gościliśmy w OSP w Woszczycach. Strażacy co roku zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Woszczycach na pokaz swoich umiejętności. W tym roku również zaprezentowali nam zgromadzony sprzęt strażacki i zasady jego działania oraz mogliśmy ich oglądać podczas symulowanej akcji gaśniczej. Jak powiedział nam naczelnik OSP p. Stanisław Pitlok, strażacy są dumni z wszystkich pozyskanych sprzętów i ciągle zdobywają nowe, by ich umiejętności ale i sprzęt dorównywał profesjonalistom. W tym celu także uczestniczą w licznych kursach, szkoleniach, a młodsi w obozach strażackich. Prezes OSP podczas spotkania zachęcał dziewczynki i chłopców do wstąpienia w szeregi OSP w Woszczycach. Odzew był duży, ponieważ dzieciom bardzo podobały się ćwiczenia strażackie, w których mogli również wziąć udział. działacz Sokoła, nauczyciele wuefu Bernard Szyma i Tomasz Bober oraz Marian Spendel, kierownik sekcji tenisa stołowego Sokoła. Natomiast statuetkę za wybitne osiągnięcia sportowe odebrał Bernard Hojka, zawodnik wyciskania sztangi leżąc i trener. Na festynie przed orzeską publicznością zaprezentowali się także: uczniowie orzeskich szkół jako Orzeskie Talenty, zespoły: Exist z Zazdrości, The Funky Affair z Ornontowic, The October Leaves i Underground. Organizatorami Dni Orzesza byli: Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, Urząd Miejski i Rada Miejska w Orzeszu, MKS Sokół oraz ZGKiM. Uczniowie młodszych klas często goszczą również u Państwa Syrnickich w Gardawicach. Pan Wilhelm Syrnicki zgromadził w prywatnym muzeum wiele eksponatów strażackich i kominiarskich z całego świata. Ta piękna kolekcja nie tylko ukazuje rozwój pożarnictwa, ale świadczy o zaangażowaniu wielu pokoleń strażaków. O naszych woszczyckich strażakach pamiętamy szczególnie w maju, kiedy obchodzą swoje święto za sprawą ich patrona św. Floriana. Nasi strażacy udzielają się społecznie, służą pomocą, poświęcają prywatny czas, organizują festyny dla mieszkańców i udostępniają remizę. Strażakom bardzo zależy na pozyskaniu adeptów, by nowe pokolenia kontynuowały ich misję i nadal, w razie potrzeby, ratowały życie oraz dorobek ludzi. Jesteśmy dumni, że w Woszczycach tak prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. /A.N./ Kuba Michalski na Nocy bibliotek Podczas kolejnej już Nocy bibliotek przygotowanej przez orzeską książnicę gwiazdą wieczornego spotkania w jej siedzibie był recital Kuby Michalskiego piosenkarza, kompozytora i autora tekstów. Tym razem, bo to już drugi pobyt artysty w Orzeszu, Kuba Kuba Michalski. Goście książnicy. Bądź EKO z Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie Kwiecień i maj 2014r upłynęły w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu Zawadzie pod hasłem ekologii. Uczniowie oraz nauczyciele przyłączyli się do 2 edycji akcji ekologicznej Listy dla Ziemi zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Polegała ona na napisaniu przez młodych ludzi listów na papierze wykonanym z makulatury. W roku szkolnym 2013/2014 tematem przewodnim programu było palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Pisanie poprzedzone było lekcjami tematycznymi w szkole. W listach młodzież naszego Gimnazjum zachęcała dorosłych do działań proekologicznych. Na terenie naszej szkoły, w ramach polepszenia świadomości ekologicznej, nauczyciele nie tylko przeprowadzili pogadanki związane z tematem tegorocznej akcji, ale również zorganizowali międzyklasowy konkurs. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne Michalski wystąpił z repertuarem piosenek Jacka Kaczmarskiego, dla upamiętnienia 10. rocznicy śmierci barda Solidarności. Zaproszonych do biblioteki gości swoimi występami uraczyli też młodzi akordeoniści z Jaśkowic: Franek Spyra i Paweł Płaszczyk oraz gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Orzeszu. Ponadto panie mogły skorzystać z porad kosmetycznych. Spotkanie poprowadziła Łucja Hajduk, dyrektor MBP. Było ono też okazją do otwarcia wystawy fotograficznej Grażyny Boguty pod nazwą Dziecko w obiektywie. Wśród gości znaleźli się m.in. czytelnicy orzeskiej biblioteki, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, wiceburmistrz Andrzej Bujok oraz radni z Komisji kultury. /I.W./ nt. recyklingu oraz alternatywnych źródeł energii. Wykonywali również plakaty nt. Mój wymarzony świat za 20 lat, z wykorzystaniem zużytych materiałów czyli mówiąc potocznie śmieci. Z nich stworzyli także marionetki. Uczniowie podeszli do zadań z wielkim zapałem. Wykazali się również ogromną pomysłowością i estetyką. Oby wiedza ekologiczna procentowała u nich w przyszłości podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji dotyczących naszego środowiska. Wiemy, że jedna z naszych koleżanek z Gardawic znalazła się w gronie finalistów. Trzymamy za nią kciuki. Głosujmy na nią!!! Beata Kałwak i Ewa Spika-Profaska 5

6 RADNI RADZĄ Absolutorium dla burmistrza Na sesji w maju radni głosowali nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad sprawozdaniem finansowym gminy za rok Dokumenty te wcześniej analizowały komisje Rady miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Oba sprawozdania zyskały pozytywną opinię komisji (większością głosów) oraz RIO. Przed głosowaniem na sesji burmistrz Andrzej Szafraniec przedstawił krótką charakterystykę finansów gminy za ubiegły rok, oceniając pozytywnie budżet miasta. Głównie za sprawą tego, że gmina nie musiała zaciągać kredytu konsumpcyjnego, a zadłużenie na koniec roku wyniosło 15,9 proc. Na inwestycje wydano ok. 3 mln zł., a najważniejsze z realizowanych inwestycji to budowa sali gimnastycznej przy szkole w Zgoniu, dokończenie budowy kanalizacji w rejonie ulic Waryńskiego i Chopina, odwodnienie ul. Starej oraz wykonanie projektu remontu ul. Bukowej. Na remonty dróg wydano z miejskiej kasy 0,5 mln. zł, na remonty w oświacie ponad 660 tys.zł, a na remonty budynków komunalnych ponad 400 tys.zł. W ubiegłym roku trwały prace planistyczne nad wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Zgonia, części Gardawic, śródmieścia. Fundusze sołeckie udało się zrealizować w 100 proc. W głosowaniu nad sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok 11 radnych głosowało za, a dwóch wstrzymało się od głosu (A. Kurpas i M. Blaski). Wynik głosowania nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok był identyczny: 11 radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu (A. Kurpas i M. Blaski). Zmiany w statutach sołectw teraz mniejsza frekwencja dla ważności zebrań Radni przegłosowali też kilka zmian w statucie miasta oraz statutach jednostek pomocniczych jakimi są rady w sołectwach, które wcześniej poddano społecznej konsultacji. Z najważniejszych dotyczących sołectw to zmniejszenie wymaganej frekwencji dla ważności zebrań i podejmowanych na nich uchwał. Do tej pory by zebranie było ważne, czyli prawomocne, musiało się zebrać co najmniej 10 proc. dorosłych mieszkańców danego sołectwa. Jeśli tego wymogu nie spełniono, rozpoczęcie zebrania przesuwano o pół godziny, i wtedy wymagana frekwencja wynosiła 5 proc. Przykłady ostatnich lat pokazały jednak, że coraz mniej osób przychodzi na zebrania, i uzyskanie wymaganej frekwencji jest nie lada problemem, nawet w drugim terminie. Dlatego niektórzy sołtysi wnioskowali o zmniejszenie tego limitu, odpowiednio do 5 proc. dla pierwszego terminu i 2,5 proc. dla drugiego. Głosy radnych też były różne: radny A. Kurpas czy J. Mach byli za pozostawieniem obecnego progu argumentując, że będzie to sprzyjać większej aktywności mieszkańców. A radne H. Kopel i G. Matuszczyk były za jego obniżeniem, by nie sparaliżować prac w sołectwach. Przykładem może być Zawiść, która z powodu braku frekwencji nie dostała środków z Funduszu sołeckiego na ten rok. W głosowaniu tylko 4 radnych poparło pozostawienie progów na obecnym poziomie (St. Jabłoński, Cz. Starosta, A. Kurpas i J. Mach), a pozostali, czyli większość radnych, opowiedziała się za ich obniżeniem do 5 proc. dla ważności zebrania w pierwszym terminie i 2,5 proc. w drugim. O ulotce i brązowych workach w interpelacjach Na sesji radni A. Kurpas i Cz. Starosta złożyli ustną interpelację, zapytanie, dotyczące dwóch spraw. Pierwsza dotyczyła ulotki która informowała, że od maja można wystawić rzekomo tylko po jednym worku z odpadami segregowanymi: na papier, szkło, plastik oraz 4 z odpadami zielonymi. Drugie pytanie dotyczyło informacji urzędu miasta a podpisanej przez burmistrza A. Szafrańca, opublikowanej m.in. w Gazecie Orzeskiej w maju, o tym, że ograniczono mieszkańcom limit wystawianych worków brązowych na odpady zielone tylko do czterech sztuk na miesiąc. Zdaniem radnych ograniczenie ilości worków brązowych jest złamaniem prawa przez burmistrza, a dokładnie zapisu uchwał podjętych przez Radę miejską w listopadzie 2012 roku, które dotyczyły nowych zasad odbioru odpadów komunalnych jakie miały zacząć obowiązywać od lipca ub. roku. Obaj radni podkreślili na sesji, że w uchwałach jest mowa o nieograniczonej ilości worków na odpady segregowane, czyli także na odpady zielone, i że tylko Rada miasta może zmieniać prawo lokalne, a nie burmistrz wprowadzając samowolnie ograniczenia. Zdaniem Cz. Starosty taka postawa burmistrza sprzyja nowej firmie EKO Rybnik, która wygrała przetarg na wywóz odpadów komunalnych z Orzesza i świadczy tę usługę od maja tego roku. Dzięki temu firma odbiera mniejszą ilość odpadów za te same pieniądze, a niezagospodarowane odpady można znaleźć w lesie. W sprawie ulotki, która sygnowana była herbem miasta, burmistrz ma udzielić wyjaśnień na sesji w czerwcu. Ulotkę tę radny Starosta uzyskał od zbulwersowanej mieszkanki, i podobno wyłożona była również w urzędzie miasta. Radny Kurpas mówił o dwóch, trzech domach na Górce gdzie ta ulotka się pojawiła, natomiast pozostali radni nie mieli żadnych sygnałów ze swoich dzielnic, by u nich taka dezinformująca i sprzeczna z prawem lokalnym ulotka pojawiła się. W sprawie wprowadzenia limitu na ilość worków brązowych na odpady zielone (skoszoną trawę, liście) poprosiliśmy burmistrza o wyjaśnienie już po sesji. Zdaniem A. Szafrańca wprowadzenie limitu nie jest złamaniem prawa, bo gmina gwarantuje mieszkańcom odbiór każdej ilości worków brązowych, z tym, że jeśli jest ich więcej niż cztery sztuki, wówczas mieszkaniec nadwyżkę musi sam dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Limit czterech sztuk nie pojawił się znikąd, a został już ujęty w specyfikacji przetargowej. Wszystkie firmy startujące w przetargu kalkulowały cenę usługi z limitem na worki brązowe mówił burmistrz. To ograniczenie ilości worków brązowych wzięło się m.in. stąd, jak mówił burmistrz, że niektórzy mieszkańcy wystawiali jednorazowo nawet po 40 sztuk takich worków, którymi w całości zapełniało się samochód odbierający odpady selektywne. To podrażało koszty i budziło też sprzeciw części mieszkańców, którzy pytali dlaczego mają płacić za kogoś, kto ma dużą działkę. Próbując pogodzić różne stanowiska, ale także wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomimy jesienią akcję liście. Gmina rozda mieszkańcom 10 tys. worków na liście wyjaśnia burmistrz. Tyle wyjaśnień na razie, można się spodziewać, że sprawa ulotki jak również limitu worków będzie dyskutowana na sesji w czerwcu o czym poinformujemy. /I.W./ Książka z autografem Kamila Stocha w nagrodę Mała rzecz, a cieszy komentuje Robert Kaczanowski z Zazdrości, prezes stowarzyszenia Dorośli Dzieciom, wygraną w konkursie Fundacji LOTTO, jednego z głównego sponsorów polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Konkurs polegał na opisaniu ulubionej dyscypliny zimowej wraz z uzasadnieniem wyboru. Startując w nim na wiele nie liczył, choć kusiła go nagroda książka o idei olimpizmu z autografem któregoś z polskich złotych medalistów z olimpiady w Soczi. Zwłaszcza ten autograf pociągał, bo R. Kaczanowski jako mały dzieciak zbierał autografy sławnych ludzi, które dziś są miłą pamiątką. Długo się nie zastanawiałem, w ciągu 20 minut napisałem swój krótki tekst o skokach narciarskich, wysłałem i okazało się, że zająłem pierwsze miejsce i dostałem obiecaną książkę. Największą niespodzianką był fakt, że autograf w książce złożył dwukrotny złoty medalista z Olimpiady w Sochi Kamil Stoch. Niby taka drobna rzecz, a przyjemność wielka cieszy się Robert Kaczanowski. /I.W./ Autograf Kamila Stocha. 31 maja w sali MOK-u w Jaśkowicach miała miejsce niecodzienna impreza piknik rodzinny zorganizowany przez Dyrekcję i Radę Rodziców SP nr 4. Więcej na ten temat w lipcowym wydaniu gazety. 6

7 Inwestorzy o planach budowy kopalni na zebraniu w Królówce Na razie inwestorzy mają koncesję na dwa odwierty badające zasobność złoża Orzesze, nie mają jeszcze koncesji na wydobycie węgla. Zapewniają, że jeśli ją uzyskają i rozpocznie się fedrunek, to na powierzchni mieszkańcy tego nie odczują, bo w krajobrazie Królówki, Woszczyc bądź Zgonia pod którymi kryje się węgiel ze złoża Orzesze pojawi co najwyżej jeden szyb wentylacyjny. A i tej pewności nie ma, zależeć to będzie od stężenia metanu w wyrobiskach. Jeśli będzie wysokie szyb stanie. Natomiast nikt nie będzie budował u nas nowej kopalni, bo do wydobywania węgla ze złoża Orzesze wykorzysta się odpłatnie infrastrukturę kopalni Krupiński w Suszcu, z którą orzeskie złoże sąsiaduje. Jednak siedziba przyszłej kopalni (adres i pomieszczenia biurowe) powstanie na terenie Orzesza, o co zabiegają sami inwestorzy oraz władze miasta. Dzięki temu podatki z zakładu wydobywczego, w tym CIT, zasilą budżet Orzesza, co dla miasta będzie znaczącym przychodem. Gdyby siedziba była poza Orzeszem, miasto dostałoby tylko opłatę eksploatacyjną. Kopalnia ma stworzyć nowe miejsca pracy dla ok. 500 górników dołowych pracujących na złożu Orzesze, a docelowo dzięki złożu orzeskiemu uratuje się miejsca pracy na Krupińskim, któremu zasoby węgla wyczerpią się za ok. 10 lat. Mieszkańcy Królówki sceptycznie podchodzą do tych planów, obawiając się szkód górniczych i obniżenia wartości ich nieruchomości. O tym wszystkim dyskutowano 5 czerwca na zebraniu w Królówce, w którym udział wzięli przedstawiciele inwestora, burmistrz Orzesza oraz 44 mieszkańców sołectwa. Zebranie zwołano z inicjatywy sołtys Heleny Oczadło i radnej Marii Fuchs. Do wydobycia węgla ze złoża Orzesze przymierza się niemiecki koncern HMS Bergbau AG, a w jego imieniu Silesian Coal, którego prezesem jest Jerzy Markowski. To były budowniczy i dyrektor kopalni Budryk oraz były wiceminister gospodarki. Na zebraniu niemiecki koncern reprezentowała najważniejsza osoba w firmie prezes zarządu Heinz Schernikau, Silesian Coal Jerzy Markowski, a nasze miasto burmistrz Andrzej Szafraniec. Dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny, bo odkąd pewne dokumenty stały się jawne, to temat stał się publiczny i dotyczy ludzi tu mieszkających. Chętnie będziemy się z wami spotykać ile razy zajdzie taka potrzeba, by rozwiewać wszystkie wątpliwości deklarował J. Markowski. Chcemy wesprzeć wasze miasto Heinz Schernikau przedstawił swoją firmę HMS Bergbau AG, która jest notowana na giełdzie frankfurckiej, i działa na rynkach międzynarodowych m.in. w Afryce, Indonezji, a w branży górniczej jest od 40 lat mając swoje kopalnie bądź udziały w zakładach wydobywczych. Na pytanie dlaczego wybrał Polskę jako kierunek działania firmy, wyjaśnił: Polska to nasz sąsiad, jest członkiem Unii Europejskiej i bardzo dobrze znam wasze górnictwo, co ułatwia nam kontakty. Są tu fachowcy Prezes Heinz Schernikau (z lewej), burmistrz Andrzej Szafraniec i prezes Jerzy Markowski. z doświadczeniem, wykwalifikowani pracownicy, a my chcemy stworzyć tu nowych miejsc pracy, to są znaczące powody dlaczego chcemy u was inwestować. Jako przedsiębiorstwo chcemy tu, w Orzeszu, odprowadzać podatki, by wspierać waszą gminę. Chcemy zbudować nowoczesną i ekonomiczną kopalnię, która swoim pracownikom zagwarantuje zaspokojenie potrzeb socjalnych na nowoczesnym poziomie deklarował prezes Schernikau. Burmistrz popiera budowę kopalni Burmistrz Szafraniec podziękował gościom za ich obecność na zebraniu i gotowość rozmów z mieszkańcami, którzy mogą się obawiać przyszłej inwestycji, przede wszystkim negatywnych skutków fedrunku pod ich sołectwem czy degradacji środowiska. Dzięki takim rozmowom i informacjom bezpośrednio od inwestorów wiele z tych wątpliwości powinno zostać rozwianych mówił A. Szafraniec. Dodał, że jako burmistrz popiera uruchomienie kopalni na terenie Orzesza, widząc w tym przyszłość dla miasta. Żeby Orzesze się rozwijało musimy pozyskiwać przedsiębiorców, inaczej nasze miasto będzie tylko sypialnią. Jesteśmy w trzydziestce najbiedniejszych gmin naszego województwa jeśli chodzi o dochód na mieszkańca. Dlatego staramy się stworzyć przyjazny klimat do inwestowania w Orzeszu, mamy przygotowane tereny inwestycyjne, wspieramy te firmy, które już tu są. Kopalnia jeśli powstanie i tu będzie miała swoją siedzibę, to będzie naprawdę duża szansa dla miasta na powiększenie przychodów budżetu mówił burmistrz. Dodał, że nie przewiduje degradacji środowiska związanej z uruchomieniem zakładu, bo obecnie przedsiębiorstwa muszą spełniać restrykcyjne normy środowiskowe. Niewidomą są ewentualne szkody górnicze, ale jeśli inwestor nie będzie wybierał węgla pod terenami zabudowanymi co obecnie deklaruje, te szkody nie powinny być duże. Dodał jeszcze, że gmina i tak nie ma możliwości zablokowania tej inwestycji, gdy dokumenty nie budzą zastrzeżeń. Gmina wydaje dla inwestycji opinię środowiskową jeśli dokumenty są zgodne z prawem musi wydać pozytywną. Podobnie opiniując plan ruchu kopalni. W orzeskiej inwestycji jest ten pozytywny aspekt, że potencjalni inwestorzy deklarują chęć współpracy z samorządem przy opracowywaniu Mieszkańcy Królówki. planu ruchu kopalni, by wykluczyć ewentualne szkody. Orzeskie złoże bogate, a pokłady węgla głęboko pod ziemią i nie są grube, co zminimalizuje szkodliwe oddziaływanie na powierzchnię Złoże Orzesze o którym mowa, zajmuje powierzchnię około 30 km kwadratowych, i ciągnie się pasem od Palowic, przez Woszczyce, Królówkę, część Gardawic aż po Gostyń. Zalega w nim węgiel energetyczny, a poniżej 1000 m koksujący. Zasobność złoża szacuje się na 1,2 1,5 mld ton. Fedrunek będzie prowadzony od poziomu 620 m, a docelowo chcemy zejść do 1200 m. Pokłady nie są grube, mają co najwyżej 2,5 m. Moje wieloletnie doświadczenie w branży pozwala mi założyć, że wszystkie te okoliczności nie powinny doprowadzić do wystąpienia szkód górniczych, których tak wszyscy się obawiacie. Największe szkody występują tam, gdzie wydobycie było prowadzone metodą rabunkową, z pokładów płytko pod ziemią, czy pokładów leżących jeden nad drugim, które po kolei wybierano, a teraz się zapadają. My chcemy wybywać kopalnię z nowoczesną technologią, by tych wszystkich zagrożeń uniknąć mówił Markowski. Prawo nakazuje by ten, który wyrządził szkody na powierzchni pokrył koszty ich naprawy. Ale obecnie żaden inwestor nie jest zainteresowany taką działalnością, by te szkody powodować, bo to się cd. na str. 8 7

8 Tęczowa Majówka Nasze wesołe Promyczki z Przedszkola nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, miały ostatnio pełne ręce pracy. Grupa Zielonych Promyków pani Justyny wystąpiła w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenek i Tańców Regionalnych, gdzie dzieci zatańczyły taniec Kaczek a także zaśpiewały piosenki: Moja babuleńka oraz Zachodzi słoneczko. To jednak nie jedyny artystyczny występ naszych Tęczowych Promyków, ponieważ Żółte Promyki pani Agaty równie pięknie wystąpiły podczas II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Wiosenne Śpiewanie Na Leśnej Polanie, gdzie najpiękniej jak potrafią zaśpiewały utwory takie jak: Kto tu mieszka oraz Przyszła wiosna. Maj dla Żółtych Promyków to miesiąc pełen emocji, 23. maja rywalizowały one z pozostałymi orzeskimi przedszkolami podczas Spartakiady, a dzięki uprzejmości babci Franka, Promyki pojechały do Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych, gdzie bardzo serdecznie zostały oprowadzone po zakamarkach biblioteki, dzieci zajrzały również do czytelni i wysłuchały bajki. Jednak najcudowniejszym i najszczęśliwszym dniem dla społeczności Tęczowego Promyka był Festyn Rodzinny, który odbył się 25. maja, podczas którego nasze kochane Promyczki wystąpiły dla najważniejszych osób czyli dla swoich rodziców, gdzie z okazji zbliżających się Dni Matki i Ojca, dzieci wystąpiły ze wzruszającym repertuarem a także przekazały rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty. Poza występami na Tęczowe Promyki czekały nie lada atrakcje, m.in. dmuchany zamek, jazda konna, balony, malowanie twarzy, zwiedzanie wojskowego pojazdu oraz różne inne pyszne niespodzianki. Dzieci chętnie brały udział w różnych konkursach oraz quizach przyrodniczych zdobywając nagrody. Pojawił się również po raz pierwszy w naszym przedszkolu konkurs zatytułowany Przedszkolny Mam Talent, podczas którego Promyczki przedstawiły swoje zdolności. Gratulujemy serdecznie odwagi i talentu Milenie, Julce, Emilce, Marcie, Piotrkowi oraz Maćkowi. Cała nasza Tęczowa społeczność nie może się już doczekać kolejnego szalonego festynu, jednak przed nami jeszcze cały czerwiec a tu także czekają na Promyczki kolejne atrakcje. Dziękujemy wszystkim Tęczowym Rodzicom, dzięki którym możemy realizować nasze cele dla dobra i uśmiechu naszych Promyczków. Joanna Buchcik-Dulęba Inwestorzy o planach budowy kopalni na zebraniu w Królówce cd. ze str. 7 zwyczajnie nie opłaca przekonywał J. Markowski. Podobnie argumentował prezes Schernikau, mówiąc, że jak każdy przedsiębiorca kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Nie ma sensu fedrować pod zabudowaniami, żeby robić szkody. Jaki inteligentny inwestor chciałby to robić? Czy my wam chcemy budować domy? Nie! Chciałbym, żebyście raczej spojrzeli na szansę jaką stanowi ta inwestycja dla waszego miasta, dla was, waszych dzieci czy wnuków mówił Schernikau. J. Markowski dodał, że dokładną wiedzę o skutkach oddziaływania na powierzchnię będzie mógł podać w chwili, gdy firma będzie opracowywała dokumentację ubiegając się o koncesję na wydobycie. W dokumencie opisującym oddziaływanie kopalni na środowisko zostaną precyzyjnie wyliczone i wskazane miejsca ewentualnych obniżeń terenu. Mieszkańcy oraz władze samorządowe Orzesza będą zapoznawane z tymi opracowaniami, by wspólnie z inwestorem tak zaplanować zagospodarowanie złoża, by zminimalizować ewentualne szkody. Na razie odwierty, potem starania o koncesję na wydobycie Na razie jednak długa, kilkuletnia droga do powstania kopalni w Orzeszu. Około 20 czerwca rozpoczną się odwierty w dwóch punktach miasta na prywatnej działce w Królówce i na gminnej w Zgoniu. Będą miały głębokość ok m, i mają potwierdzić zasobność złoża. Wiercenia przy użyciu wiertnicy samojezdnej stałej zakończą się we wrześniu. Jest to działanie całkowicie bezpieczne dla środowiska, a po jego zakończeniu nie pozostaje ślad, że coś kopano przekonywał J. Markowski. Dwa nowe odwierty plus 12 które wykonano na tym złożu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (niektóre robiono w okresie międzywojennym) pozwolą inwestorowi ubiegać się o koncesję na wydobycie węgla. Może ją uzyskać za 3, 4 lata, po skompletowaniu dokumentów, z których część będzie uzgadniania z władzami miasta m.in. plan ruchu kopalni. Jerzy Markowski obiecał mieszkańcom Królówki, że gotowy jest stawiać się na każde spotkanie z nimi gdy oni będą mieli pytania czy wątpliwości w związku z tą inwestycję, i gdy on jako prezes Silesian Coal będzie miał nowe informacje i dokumenty dotyczące planowanej budowy kopalni w Orzeszu. Planuje się, że wydobycie węgla z orzeskiej kopalni sięgnie 3 mln ton rocznie. /I.W./ Gimnazjaliści z Orzesza w kampanii promującej transplantacje W Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu rozpoczęła się kampania informacyjna dotycząca transplantologii. Akcja nosi nazwę Drugie życie, a organizują ją Fresenius Medical Care i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Kampanię na terenie całego kraju wspierają: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej i Polska Federacja Pacjentów 'Dialtransplant'. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. W kampanię zaangażowane są uczennice klasy 2b ZS w Orzeszu: 8 Małgorzata Korabik, Katarzyna Helbik i Marta Brzóska pod opieką Ilony Markiton i Agnieszki Król, które wzięły na swoje barki to trudne zadanie- promowania transplantologii na terenie szkoły oraz miasta Orzesza. Uczennice po wcześniejszym przygotowaniu prezentacji multimedialnej przeprowadziły krótkie prelekcje w klasach drugich gimnazjum, dla swoich koleżanek i kolegów, mające na celu zapoznanie ich z tą tematyką. Uczniowie otrzymali odpowiedzi na kluczowe pytania dla tego zagadnienia: czym jest transplantacja?, kto i kiedy może zostać dawcą narządów? Wyjaśniono jakie są regulacje prawne dotyczące transplantacji dokładnie omówiono znaczenie dokumentu Oświadczenia Woli. 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się prelekcja pt:,,masz dar uzdrawiania. Transplantacja to życie prowadzona prze naszego gościa dr n.med. Wojciecha Marcinkowskiego, (nefrologa, specjalistę chorób wewnętrznych oraz transplantologa klinicznego) W prelekcji wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas II i III, podczas której mogli zadawać pytania, obejrzeć ciekawą prezentację i wysłuchać wykładu. W czwartek 8 maja nasze uczennice wyruszyły w miasto, aby dzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami Orzesza. Podczas wyjścia były rozdawane ulotki informacyjne i oświadczenia woli. Uczennice odwiedziły też niektóre instytucje w naszym mieście, gdzie zostawiły plakaty informacyjne (Urząd Miejski, Komisariat Policji, Ośrodek Zdrowia, MOK). Odbyło się także spotkanie z dyrektorami orzeskich szkół w MZO w Orzeszu. Wiedza społeczeństwa o tym jaką wartość dla setek śmiertelnie chorych ma przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca, dlatego potrzebna jest stała edukacja społeczna, dotycząca ratowania życia i zdrowia ludzi dzięki przeszczepom, co staramy się w tej krótkiej kampanii zrobić. Zachęcajmy wszystkich do wyrażenia swojego stanowiska w sprawie transplantacji. Nośmy przy sobie Oświadczenia Woli. /Inf.wł.ZS/

9 Pierwszy orzeski spacer historyczny za nami, wiemy już więcej o śladach średniowiecza na naszym terenie W sobotę 24 maja odbył się I Orzeski Spacer Historyczny pod nazwą W poszukiwaniu średniowiecza, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu. Naszym przewodnikiem był historyk Przemysław Mycielski z Woszczyc, nauczyciel historii w I LO im. K. Miarki w Mikołowie. Impreza okazała się ze wszech miar udana. Po pierwsze P. Mycielski ze znawstwem i interesująco przybliżył to, co z materiałów źródłowych wiemy o średniowiecznych śladach na obszarze dzisiejszego Orzesza. No i dopisała frekwencja, bo jak na pierwsze takie tematyczne spotkanie zebrało się aż 47 osób, których nie wystraszył nawet deszcz towarzyszący początkowi spaceru. W tej mieszanej wiekowo grupie był 70-letni mieszkaniec Jaśkowic oraz grupa kilkorga dzieci. Przemysław Mycielski. Trasa liczyła ok. 8 km. Zebraliśmy się przed kościołem św. św. Piotra i Pawła w Woszczycach, a miejsce zbiórki nie było przypadkowe. Ta neogotycka świątynia to wprost nawiązanie do gotyku (stylu w architekturze późnego średniowiecza), który w XIX wieku był mocno eksponowany w budownictwie sakralnym na Śląsku. Woszczycki kościół pochodzi z połowy XIX w. Ks. proboszcz Jerzy Kiecka. Stamtąd wyruszyliśmy na spacer, przemierzając leśne dukty i polne ścieżki sołectw Woszczyce i Królówka. Każdy mógł iść swoim tempem, co jakiś czas robiliśmy postój, podczas którego nasz przewodnik odsłaniał przed nami kolejne kulisy średniowiecznej przeszłości naszych ziem. Dowiedzieliśmy się, że trasa naszego spaceru mogła biec po terenach dawnej Małopolski, a także jak to się stało, że zostaliśmy Ślązakami, na co wpływ mogły mieć zgubne skutki nadużywania trunków przez Kazimierza Sprawiedliwego. P. Mycielski wyjaśniał również, dlaczego cystersi, którzy przybyli do Woszczyc w 1238 roku z zamiarem wybudowania klasztoru, ostatecznie postawili go w Rudach Raciborskich. Nasz przewodnik, nie negując dociekań i przekonań lokalnych patriotów, rozwiał przypuszczenia, że powstanie woszczyckiej parafii datowane jest na 1003 rok, bo nie znajduje to potwierdzenia w materiałach źródłowych. Poza wzmianką w jedynym dokumencie, ale za to z roku Natomiast pierwszy źródłowy dokument w którym jest wzmianka o parafii w Woszczycach pochodzi z 1325 roku, w którym mowa jest o obłożeniu ekskomuniką proboszcza Grzegorza z Woszczyc. Od razu dodajmy, że kara kościelna została Spacerowano malowniczymi terenami Królówki i Woszczyc. nałożona na niego nie za herezje które mógłby głosić, a za niepłacenie świętopietrza. Dowiedzieliśmy się również skąd wzięły się nazwy dzielnic i sołectw naszego miasta, poznaliśmy osobę Jana, syna Bernarda z Gardawic, który w 1400 roku był jednym ze studentów reaktywowanego Uniwersytetu Krakowskiego. Za sprawą studenta Jana, a także zapisów historycznych o parafii woszczyckiej, o rycerzach ze Zgonia, Zawady i Orzesza możemy potwierdzić, że w epoce średniowiecza na pewno już były: Woszczyce, Zgoń, Zawada, Orzesze. Co do pozostałych dzielnic miasta można Następny zaplanowany spacer historyczny odbędzie się 5 lipca, a jego tematyka to Od Husytów do Reformacji. Miejscem docelowym spaceru będzie Górka św. Wawrzyńca. Już teraz serdecznie zapraszamy, bo warto. Przewodnikiem będzie także Przemysław Mycielski. W naszym mieście najwięcej głosów oddano na Prawo i Sprawiedliwość Na drugim miejscu była Platforma Obywatelska 1355, na trzecim Nowa Prawica Janusza Korwin Mikkego 322 głosy. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał poparcie 140 orzeszan, Europa Plus Twój tylko domniemywać że były, ale brak na to dowodów. Te i wiele innych historycznych ciekawostek opowiedzianych przez Przemysława Mycielskiego podamy w lipcowym wydaniu Gazety Orzeskiej. Nasz spacer zakończyliśmy tam gdzie się rozpoczął w woszczyckim kościele. Historię tej budowli i ciągnącego się już kilkanaście lat remontu opowiedział nam proboszcz, ks. Jerzy Kiecka. Ostatnim punktem spotkania była wizyta w wyremontowanych piwnicach pod probostwem, gdzie poczęstowano nas kawą i ciasteczkami. /I.W./ Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego W Orzeszu PiS przed PO, NP na trzecim miejscu Ruch 115 mieszkańców, a Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry 99. Kolejne miejsca zajęli: Polska Razem Jarosława Gowina 88 głosów, Ruch Narodowy - 61, Polskie Stronnictwo Ludowe 36, Demokracja Bezpośrednia 18, partia Zieloni 16. /I.W./ 9

10 Pierwszy wspólny Dzień Strażaka 1 czerwca orzeskie Ochotnicze Straże Pożarne świętowały Dzień Strażaka. Na uroczyste spotkanie stawiły się wszystkie jednostki za wyjątkiem OSP Jaśkowice. Pomysł wspólnego świętowania wyszedł od Pawła Witoszka, prezesa OSP Gardawice. Do tej pory każda jednostka obchodziła to święto we własnym gronie, a uważam, że mamy tak mało okazji do wspólnych spotkań, i stąd ta moja propozycja. Cieszę się że druhowie tak licznie się stawili, mam nadzieję, że odtąd wspólne obchody Dnia Strażaka staną się naszą tradycją mówił Paweł Witoszek. Na obchodach oprócz przedstawicieli czterech jednostek: z Orzesza, Zgonia, Woszczyc i Gardawic obecni byli także: dh Sławomir Bijak prezes Powiatowego Oddziału ZOSP w Miko- łowie, Jan Mach prezes Zarządu Miejskiego ZOSP w Orzeszu, burmistrz Andrzej Szafraniec, radny Mirosław Blaski i sołtys Jan Kiel. Świętowanie rozpoczęło się od mszy św. w gardawickim kościele, którą odprawili ks. Jerzy Hojka i proboszcz, ks. Andrzej Ahnert. Po mszy, zastępy strażackie w korowodzie przemaszerowały na stadion LZS Gardawice. Tutaj, po uroczystym apelu odbyły się zawody pożarnicze o puchar prezesa OSP Gardawice, a potem już wspólna zabawa taneczna. Przez cały czas serwowana była strażacka grochówka z kotła. Zawody pożarnicze prowadził dh P. Witoszek, a wzorowane były Burmistrz Andrzej Szafraniec, prezesi orzeskich OSP, Jan Mach i Sławomir Bijak. na prawdziwej akcji gaśniczej. Do zadań strażaków należało m.in. napełnienie wężem gaśniczym 60 litrowej beczki przez niewielki otwór czy przewrócenie pachołków strumieniem wody pod ciśnieniem. Pierwsze miejsce w kategorii senior i najlepszy czas uzyskała OSP Woszczyce (2,35 min.). Drugie miejsce zajęła OSP Zgoń (2,42 min.), trzecie OSP Gardawice (3,24 min.), a czwarte OSP Orzesze (5,22 min.). W kategorii junior wystąpiły dwie drużyny młodzieżowe z OSP Gardawice. Lepszy czas uzyskała drużyna chłopców 2,23 min. i to oni odebrali zwycięski puchar, a dziewczyny z czasem 4,60 min. uplasowały się na drugim miejscu. /I.W./ Przemarsz ul. Katowicką w Gardawicach. Zawody strażackie. Międzygimnazjalna Debata Młodzieży MEDIA market 13 maja w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie odbyło się X już spotkanie młodzieży. W tej jubileuszowej edycji debaty, odbywającej się w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez orzesko ornontowicką grupę PaT (Ogólnopolski program profilaktyczny PaT Profilaktyka a Ty), udział wzięło prawie stu uczniów. Uczestnikami debaty byli uczniowie gimnazjów z Zawady, Orzesza, Gardawic, Ornontowic, Bujakowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych z Ornontowic. Tematem tegorocznej debaty były szeroko rozumiane MEDIA prasa, czasopisma, telewizja, telefony z dostępem do sieci, Internet, reklama i ich wpływ na życie nastolatków. Rozpoczęliśmy spotkanie od przedstawienia SHOW przygotowanego w brawurowy sposób przez członków naszej grupy PaT, które w bardzo jaskrawy sposób pokazało jak media mogą zmanipulować człowieka i sprawić, że ten zaczyna zachowywać się w sposób, którego tak naprawdę nie akceptuje. Do tematyki przedstawienia odniósł się gość debaty Dariusz Pietrek (Śląskie Centrum Profilaktyki w Chorzowie), który na tym przykładzie pokazał młodzieży techniki manipulacyjne stosowane przez media i ich wpływ na życie ludzi. Natomiast Komisarz Anna Musioł (Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie) mówiła o praw- nych aspektach naszych działań realizowanych dzięki dostępowi do mediów, szczególnie Internetu, i konsekwencjach, na które możemy być w związku z tym narażeni. W części warsztatowej młodzież, pod kierunkiem pedagogów i psychologów szkół orzeskich, pracowała nad argumentacją, która miała przekonać uczestników debaty o korzyściach bądź zagrożeniach, jakie media stwarzają dla rozwoju młodych ludzi. Wyniki swojej pracy wykorzystali w trakcie zaciekłej dyskusji na argumenty. Była to zacięta i emocjonująca część debaty, w którą młodzież całkowicie się zaangażowała. Trudno jednak o jednoznaczne rozstrzygniecie świat mediów nie jest czarno biały. Nie można opowiedzieć się tylko za lub tylko przeciw. Niezaprzeczalnie media ułatwiają komunikację, dostarczają rozrywki, mogą bawić i uczyć. Jednak nie możemy zlekceważyć faktu, że mogą też niepostrzeżenie zawładnąć naszym czasem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Młodzi ludzie podsumowali spotkanie stwierdzeniem, że media na pewno nie znikną z ich życia, jednak zdrowy rozsądek, przyjaciele i zainteresowania są tym, co gwarantuje normalne i równocześnie naprawdę ciekawe życie. Ilona Czardybon 10

11 Rajd miłośników książek 31 maja w sobotę odbył się kolejny już rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy bibliotekarz. W naszym lokalnym rajdzie uczestniczyły trzy grupy złożone z pracowników i czytelników bibliotek: z Orzesza, Wyr i Ornontowic. Trasa rajdu dla grupy z Orzesza, do której dołączyła grupa wyrska, wiodła spod siedziby biblioteki centralnej przy ul. św. Wawrzyńca do Ornontowic. W sąsiedniej gminie oprowadzono ich po siedzibie biblioteki gminnej, a potem już jedną grupą wyruszyli na rowerowe zwiedzanie Ornontowic. Gospodarze pochwalili się m.in. neorenesansowym pałacykiem rodziny Hegenscheidtów, zrewitalizowanym parkiem i aleją Dęby Ornontowickie. Po dwugodzinnej jeździe zaproszono rowerzystów na poczęstunek i odpoczynek do siedziby ornotowickiej straży pożarnej. Tu czekały na nich także i inne atrakcje, jak bookcrossing, wspólne czytanie i konkursy z nagrodami, po czym wracano rowerami do Orzesza. /I.W./ Premiera Albumu, czyli czwarte pokolenie Pomościaków na scenie W maju odbyła się premiera spektaklu Album w wykonaniu Integracyjnej Grupy Teatralnej Pomost z Orzesza. Czwartego z kolei pokolenia grupy. Wystąpili przy zapełnionej publicznością sali widowiskowej w Jaśkowicach i jak z dumą podkreślili ich poprzednicy, z pokolenia trzeciego utrzymali bardzo dobry, wysoki poziom występu. A te pochwały usłyszeli m.in. od Alicji Różańskiej, Piotra Pioreckiego i Tomasza Parchańskiego. Czyli pokazali kunszt aktorski na z powodu powolnego odchodzenia w niebyt pokolenia starek i starzików, wysłuchał Maciej Dziaczko pisząc tekst przedstawienia. Wyreżyserowała go opiekunka artystyczna Pomostu, Iwona Woźniak. Gdyby nie zapał, poczucie misji, doskonały warsztat i wyjątkowość osobowości reżyserki, nie byłoby ani Albumu ani tej grupy. Dlatego jej właśnie, Iwonie Woźniak, należą się szczególne brawa i gorące podziękowania, że to już czwarte pokolenie młodych orzeszan bryluje Grupa orzeska wyruszyła spod biblioteki przy ul. św. Wawrzyńca. Orzeszanie Damian Łakomski i Mariusz Oleś będą walczyć w Bitwie Narodów! V jubileuszowe Rycerskie Mistrzostwa Świata HMB Bitwa Narodów odbędą się w dniach czerwca w Trogir w Chorwacji. W kadrze narodowej Polski wystąpi dwoje orzeszan: Damian Łakomski i Mariusz Oleś. W tej prestiżowej, międzynarodowej imprezie sportowej zmierzy się ok. 30 reprezentacji narodowych. Polacy z wielkimi szansami na medale, przypomnijmy tylko, że kadra Polski, w maju, na Mistrzostwach Świata federacji IMCF w końcowej klasyfikacji wywalczyła tytuł wicemistrzów świata! W jej szeregach też walczyli orzescy rycerze. Na Bitwie Narodów w Chorwacji Mariusz Oleś stoczy walki w formule 21vs 21, a Damian Ła- komski będzie walczył w formule 5vs5. W tej kategorii w szranki stanie 46 zespołów, Łakomski będzie kapitanem drużyny Polska 2. Najgroźniejszymi rywalami naszej reprezentacji będą Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i być może również Izraelczycy. Pozostałe drużyny w ocenie Łakomskiego są do pokonania. Dla Łakomskiego będzie to już drugi udział w Bitwie Narodów, po ubiegłorocznym starcie we Francji. /I.W./ Czwarte pokolenie Pomościaków. jaki mogą się wznieść młodzi ludzie w wieku szkoły średniej, którzy należą do obecnego pokolenia Pomostu. Album to rzecz o naszych korzeniach, śląskich korzeniach, o tym, czym dla młodego pokolenia jest rodzima gwara, śląska kultura, tradycja, czy jest ona nam potrzebna. Młodzi aktorzy, przygotowując się półtora roku do premiery, mieli za zadanie zebranie anegdot ze swoich rodzin, jak najbardziej prawdziwych historii opowiadających zarówno historię ich familii, ale też swoiście rozumiany fenomen śląskości. Tych wszystkich historii, trochę poplątanych jak nasze dzieje, trochę zabawnych nie brakuje nam, Ślązakom, poczucia humoru, a trochę refleksyjnych choćby Kanwą spektaklu był rodzinny album. na scenie, i to niezmiennie pokazując się w doskonałej formie. Od swoich Pomościaków otrzymała po premierze okazały tort i kwiaty, zebrała też gratulacje, podobnie jak cała grupa, od Małgorzaty Lorens, dyrektor MOK (grupa działa przy orzeskim ośrodku kultury), od Jana Macha, przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceburmistrza Andrzeja Bujoka. I od całej publiczności, wśród której nie zabrakło rodziców młodych aktorów, którym też należą się podziękowania za to, że wożą dzieciaki na próby, odwożą, że ich wspomagają, że są jak jedna, wielka rodzina. Bez tego entuzjazmu tak wielu osób nie byłoby tego wspaniałego wieczoru. /I.W./ 11

12 31 maja odbył się XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela Zjazdy, które odbywają się co dwa lata, poświęcone są pamięci długoletniego dyrygenta śląskich chórów, w tym orzeskiego Dzwonu. W kościele Nawiedzenia NMP odprawiona została msza św. w intencji dyrygenta, którą sprawował ks. prałat Stanisław Puchała. Poświęcił mu kilka słów w homilii, wspominając, że gdy był młodym chłopakiem a zarazem ministrantem w orzeskiej świątyni, nie raz widział M. Dzieńdziela, gdy na chórze dyrygował Dzwonem. Prałat Puchała podziękował orzeskim chórzystom za kultywowanie pięknych tradycji śpiewaczych, i ubogacanie śpiewem liturgii kościelnej. Po mszy odbył się koncert chórów z naszego regionu, które prowadził dyrygent Dzieńdziel. Miały wystąpić cztery zespoły, jednak z przyczyn niezależnych od organizatorów wystąpiły dwa: Harmonia 21 maja w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbył się II Przegląd Piosenki Przedszkolnej Wiosenne śpiewanie na leśnej polanie, którego organizatorem było Przedszkole nr 2 Orzeszkowe Brzdące. Imprezę otwarła dyrektor Alicja Geisler, a prowadziły Aleksandra Mrochen w stroju zająca i Joanna Malich jako miś. Osobą odpowiedzialną za piękną i po- z Mikołowa i Dzwon z solistką Katarzyną Dudek. Osobę dyrygenta i jego zasługi dla śląskiej chóralistyki przypomniał Andrzej Wójcik, sekretarz Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncert poprowadził Witold Żurek, prezes orzeskiego chóru. Pamiątkowe statuetki upamiętniające kolejny zjazd śpiewaczy wręczali burmistrz Andrzej Szafraniec i Małgorzata Lorens, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. Odebrały je dyrygentki występujących zespołów: Elżbieta Krusz prowadząca Harmonię i Natalia Łukaszewicz z Dzwonu. Organizatorami XI Zjazdu byli: MOK Orzesze i Dzwon. /I.W./ Śpiewająco o lesie i wiośnie mysłową dekorację była Kornelia Malina z P-2. Gościem specjalnym przeglądu był leśniczy Arkadiusz Bryja z Nadleśnictwa Rybnik, Leśnictwo Ornontowice, który przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z wycieczek do lasu, a na zakończenie wręczył upominki wszystkim przedszkolom reprezentowanym na przeglądzie. /I.W./ Kompleksowa obsługa umów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, finansowych, turystycznych i komunikacyjnych. Zapraszam do biura: Orzesze - Zawiść ul. Mikołowska 166, tel. 32/ lub MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA U KLIENTA! W zdrowym ciele zdrowy duch Bardzo fajny pomysł na świętowanie Dnia Dziecka na sportowo wymyślił Artur Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta Orzesze. Pomyłem zaraził Mariusza Olesia, trenera Fight Clubu Niepokorni z Orzesza, który poprowadził zajęcia sportowe dla dzieci, oraz wiceburmistrza Andrzeja Bujoka. Trójka panów przy niewielkim nakładzie środków finansowych, ale dużym zaangażowaniu własnym zgotowała dzieciakom naprawdę fajną zabawę rekreacyjną w parku na Górce św. Wawrzyńca. Do niektórych konkurencji sportowych włączyli się z ochotą nawet dorośli. Po tym jak zrobiłem zabawę Szukanie zajączka, i zobaczyłem jak dużo dzieci chce się wspólnie bawić, od razu postanowiłem, że Dzień Dziecka też będę Uczniowie orzeskiej Dwójki brali udział w XII Powiatowym Konkursie Poetyckim "Bez Tytułu". Konkurs zorganizowany był przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Rywalizacja była zacięta. Do organizatorów napłynęło ponad 100 wierszy. robił. Poprosiłem o pomoc Mariusza Olesia oraz Andrzeja Bujoka i mamy naszą pierwszą imprezę na sportowo cieszył się Artur Wróbel przyglądając się z jakim zapałem najmłodsi przystąpili do sportowych zmagań. Konkurencji było kilka, wśród nich rzuty butelką na odległość, ciągnięcie liną przymocowaną do korpusu koła zapasowego z samochodu, ćwiczenia z użyciem glewii repliki XV-wiecznej broni, ciągnięcie wózka z drewnem i skoki w workach. Do tego na dzieci czekały kiełbaski i słodycze ufundowane przez sponsorów. Pogoda dopisała, frekwencja także, więc tę pierwszą sportową imprezę dla dzieci można uznać za udaną. Trójce organizatorów należą się podziękowania że im się po prostu chciało to zrobić. Oby takich akcji w naszym mieście jak najwięcej. /I.W./ Jaś Wypiór z nagrodą za wiersz Sukces odniósł uczeń klasy III Jan Wypiór ( opiekun Sylwia Jarczyk), który otrzymał wyróżnienie. Jego utwór pt. "Naleśniki" zachwycił jury. Gratulujemy Jasiowi i życzymy dalszych sukcesów. /Inf. wł.sp2/ AUTO ZŁOM Złomowanie wszystkich typów pojazdów Za każdy kompletny pojazd płacimy Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów Odbieramy pojazdy od klienta Terenowa Służba Ratownicza S.C Łaziska Górne ul. Starowiejska 1 tel.: 32/ kom.: ,

13 Śpiewająco o lesie i wiośnie Oddz. przedszkolny przy SP10 w Woszczycach. Przedszkole nr 2 Orzeszkowe Brzdące w Orzeszu. Oddz. przedszkolny przy SP9 w Zgoniu. Oddz. przedszkolny przy SP4 w Jaśkowicach. Przedszkole nr 3 Tęczowy Promyk w Zawadzie. W zdrowym ciele zdrowy duch Rzuty butelką. Mariusz Oleś pomaga w biegu w workach. Wózek z drewnem lekki nie był. 31 maja odbył się XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela Dzwon i Natalia Łukaszewicz. Statuetkę odbiera Elżbieta Krusz. Katarzyna Dudek (w środku) solistka Dzwonu. 13

14 Kronika policyjna Pijany 32-latek, wyposażony w policyjną kamizelkę i zabawkowy pistolet, zatrzymywał samochody oraz legitymował ludzi na DK 81 w Gardawicach Do zdarzenia doszło w sobotę 10 maja około na Drodze Krajowej nr 81 w Orzeszu Gardawicach. Anonimowy rozmówca zawiadomił policjantów, że na ul. Publicznej pijany policjant zatrzymuje samochody do kontroli drogowej. Mundurowi z mikołowskiej drogówki niezwłocznie pojechali na miejsce. Tam zobaczyli pijanego mężczyznę, ubranego w kamizelkę odblaskową z napisem "POLICJA" i trzymającego w dłoni zabawkowy pistolet. Jak się okazało, mający ponad 2 promile alkoholu w organizmie 32-latek zawodowo zajmował się organizacją imprez okolicznościowych. Jako wodzirej często wykorzystywał atrapy policyjnego wyposażenia w pracy artystycznej. Tym razem "show" wymknęło się mężczyźnie spod kontroli. Mieszkaniec powiatu mikołowskiego trafił pod opiekę lekarską. Za podawanie się za funkcjonariusza publicznego i wykonywanie jego czynności, grozi kara do roku więzienia. Właściciel w barze, a złodzieje kradną rower Do zdarzenia doszło 12 maja wieczorem w Orzeszu. Klient jednego z barów zawiadomił policjantów, że ktoś ukradł mu rower o wartości 2 tysięcy złotych. Nieświadomy straty mężczyzna zniknięcie jednośladu zauważył po godz. 19. Mundurowi z Orzesza szybko ustalili, kto może być odpowiedzialny za zniknięcie roweru. Podejrzenia padły na dwóch klientów lokalu: 19-latka i jego o rok starszego kolegę. Mężczyźni zaplanowali kradzież, następnie wspólnie i w porozumieniu ukryli łup w krzakach. Niecałą godzinę po zdarzeniu sprawcy byli już w rękach stróżów prawa. Mundurowi odzyskali także skradziony jednoślad. Teraz złodziejski duet odpowie przed sądem za kradzież. Mężczyźni przyznali się do zarzutu. Grozi im kara do 5 lat więzienia. 14 Pijany kierowca sprawcą wypadku Do zdarzenia doszło w środę 14 maja przed 18 na ul. Jaśkowickiej w Orzeszu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca renault megane jadąc od strony centrum Orzesza z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia ucierpiał 29-letni kierowca oraz 36-letni pasażer, którzy z obrażeniami trafili do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca samochodu był pijany. Mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Okazja czyni złodzieja Klucz pozostawiony w drzwiach Wypadek na ul. Jaśkowickiej. jednego z pomieszczeń w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu sprowokował złodzieja do działania. Niezauważony przez nikogo otworzył drzwi i ukradł portfel wraz z dokumentami na szkodę pracownika placówki. Także niefrasobliwość kierowcy sprowokowała amatora cudzego mienia. 23 maja włamano się do toyoty avensis zaparkowanej przy cmentarzu w Gardawicach. Kierowca wychodząc z auta zostawił w nim, w widocznym miejscu, portfel z dokumentami i telefon komórkowy. Złodziejowi wystarczyło wybić szybę i zabrać fanty. Straty oszacowano na 580 zł. Złodzieje nie oszczędzają nawet cmentarzy Takie czasy, że kradną nawet na niarkach, którzy wyprowadzali z garażu jej auto. Podniosła krzyk, czym obudziła sąsiadów i w ogóle zrobiło się zamieszanie, więc złodzieje czym prędzej uciekli, ale zdążyli zabrać kluczyki i dokumenty z auta. Jednak pech nie opuszczał tego tercetu, w ręce policji wpadli następnego dnia, gdy usiłowali ukraść auto w Zabrzu. Orzeszanka odzyskała skradzione rzeczy. Wypadek na rondzie Powstańców Śląskich Do zdarzenia doszło 1 czerwca w niedzielę, kilka minut przed 16 na rondzie Powstańców Śląskich w Orzeszu (rondo na wysokości ośrodka kultury). 29-letni kierowca peugeota podczas wjeżdżania na cmentarzach. 21 maja zawiadomiono policję, że na cmentarzu w Woszczycach z pomnika jednego z grobów skradziono mosiężny odlew twarzy. Straty oszacowano na 4,5 tys. zł. Krzyk spłoszył złodziei 28 maja złodzieje o 4 nad ranem usiłowali ukraść z jednej z posesji na osiedlu 25.lecia zaparkowanego w garażu mercedesa. Mieli pecha, bo w tym czasie przebudziła się mieszkanka domu. Gdy wyjrzała przez okno zobaczyła trzech mężczyzn w komiskrzyżowanie o ruchu okrężnym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej od ul. Gliwickiej motocyklistce. 24-latka chcąc uniknąć zderzenia bocznego z samochodem, wykonała manewr obronny, po czym utraciła panowanie nad jednośladem suzuki i przewróciła się na jezdnię. Mieszkanka Żor ze złamaniem nogi trafiła do szpitala. Kierujący peugeotem mieszkaniec Orzesza utracił prawo jazdy. Kierujący byli trzeźwi. Teraz śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Areszt za brutalne pobicie Do zdarzenia doszło w niedzielę 1 czerwca rano, w rejonie dworca kolejowego w Orzeszu. Około godz. 7 dwaj młodzi mężczyźni zaatakowali czekającego na pociąg 18-latka. 20-latek i jego o dwa lata starszy kompan, dotkliwie pobili mieszkańca Orzesza i zabrali mu słuchawki oraz 30 złotych. Chłopak trafił do szpitala ze złamaniem żuchwy i obrażeniami głowy. Zanim sprawcy uciekli, starszy z nich uderzył 44-letniego świadka całego zajścia i groził pobiciem, jeśli zawiadomi o zdarzeniu policję. Dwie godziny później agresorzy ponownie spotkali 44-latka w rejonie parku w centrum miasta. Tym razem napastnicy uderzyli mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy. Gdy okazało się, że orzeszanin nie ma przy sobie gotówki, uciekli. Zawiadomieni o zdarzeniu policjanci szybko ustalili przestępców. Duet został zatrzymany kilka godzin później. Mieszkańcy Ornontowic usłyszeli już zarzut rozboju i usiłowania rozboju, a starszy z nich ponadto zarzut zastraszania świadka. Młodzi agresorzy zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi im 12 lat więzienia.

15 Prawnik radzi Jak uzyskać dostęp do usług prawniczych za rozsądną cenę? Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) ta wywodząca się z prawa rzymskiego zasada obowiązuje do dziś, a coraz więcej sytuacji życiowych wymaga konsultacji z prawnikiem. Jak powszechnie wiadomo, tego typu usługi nie należą do najtańszych. Dlatego też powstała (popularna w wielu Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za rozsądną cenę. Zadzwoń! Doradztwo prawne Kącik szachowy Redaguje Hanna Leks, mistrzyni międzynarodowa W dzisiejszym kąciku przedstawiam krótką partię (miniaturę ) oraz kilka anegdot szachowych. Szumow Janisch 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Gc4 Gc5 5.Sg5 Sh6 6.Sxf7 Sxf7 7.Gxf7+ Kxf7 8.Hh5+ g6 9.Hxc5 d6 10.Hb5 We8 11.O-O Wxe4 12.Hd5+We6 13.Gg5 He8 14.f4 Kg7 15.f5 We5 16.f6+ Kh8 17.f7 Kg7 18.fxe8=S+ Wxe8 19.Hf7+ Kh8 20.Gf6# 1-0 Podręcznik debiutowy Aleksander Alechin grał w seansie gry jednoczesnej i po wykonaniu jednego z posunięć, młody przeciwnik z dezaprobatą w głosie zagadnął, mistrzu, przecież tego ruchu nie ma w debiutowych podręcznikach. Alechin odrzekł na to, młody człowieku, sam jestem podręcznikiem debiutowym. Podejrzany kibic W czasie meczu o mistrzostwo świata między Laskerem a Steinitzem, jeden ze zwolenników Laskera ofiarował mu w prezencie pudełko cygar. Po meczu, zakończonym zwycięstwem Laskera, ofiarodawca winszując nowemu mistrzowi świata sukcesu, przypomniał nietaktownie podarunek i spytał, czy jego cygara pomogły Laskerowi do wygrania meczu. Ależ oczywiście, odpowiedział Lasker, drogi panie to był naprawdę doskonały pomysł! Takie były dobre, upewniał się rozradowany kibic? A tego nie wiem, wyjaśnił Lasker, częstowałem nimi Steinitza, sam paliłem inne! Nieprzyjemna odpowiedź W języku francuskim fou w mowie potocznej znaczy głupi, w szachach natomiast jest nazwą figury goniec. Podczas pewnego turnieju we Francji Alechin przypatrywał się końcówce partii, w której jeden z zawodników miał ogromną przewagę materialną, dwa gońce i trzy pionki przeciwko wieży i pionkowi. Grał jednak tak nieudolnie, że partia zakończyła się remisem. Po partii, szachista ów zwrócił się do Alechina z pytaniem, jak pan sądzi, czy to było do wygrania? Naturalnie odrzekł Alechin. Te dwa fou powinny były wygrać, jednak tym razem było ich trzech! Kącik małego szachisty Powtórzenie wiadomości: 1. Jak nazywamy ruch, podczas którego jednocześnie ruszają się król i wieża? 2. Co odmierza czas partii szachowej? 3. Co należy zrobić przed rozpoczęciem partii? 4. Która figura daje szacha, od którego nie można się zasłonić? 5. Spotkasz ją w sklepie lub na końcu szachownicy (poruszając się pionkiem). Odpowiedzi: 1. roszada 2. zegar 3. podać rękę przeciwnikowi 4. skoczek 5. promocja Lekcje szachów w przedszkolach, szkołach, indywidualnie. Hanna Leks tel.: szacholandia.blogspot.com krajach) usługa zmniejszająca koszty pomocy prawnej tak, aby każdy miał szansę zostać objętym opieką prawników. Mowa oczywiście o abonamencie prawnym, który gwarantuje bezpieczeństwo w sytuacjach życiowych wymagających znajomości przepisów prawa oraz stały dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oferta abonamentowa skierowana jest głownie dla osób prywatnych oraz mniejszych przedsiębiorstw. W ramach abonamentu można szybko (telefonicznie lub mailowo) uzyskać poradę prawną, weryfikacje dokumentów, pismo o charakterze prawnym lub urzędowym, udział profesjonalnego Inauguracja imprezy miała miejsce w hali sportowej na skarpie w Bytomiu w obecności Marszałka Województwa Śląskiego, prezydentów miast organizatorów i działaczy sportowych. Po oficjalnym otwarciu i odśpiewaniu hymnu narodowego zespoły rozjechały się do różnych hal sportowych aby rozegrać swoje zawody. Świetnie spisała się drużyna tenisistów stołowych na co dzień trenujących w autonomicznej sekcji tenisa stołowego Sokół Orzesze w składzie Paweł Piątek, Dawid Mrozik i Michał Spendel zajmując wysokie 7 miejsce w naszym województwie! Znakomicie wypadli siatkarze zawadzkiego gimnazjum na co dzień trenujący w Uczniowskim Klubie Sportowym SMUKS Orzesze, którzy w półfinale po zaciętej walce ulegli 1:2 (25:19,19:25,15:6) aktualnemu Mistrzowi Polski juniorów i późniejszemu triumfatorowi tych zawodów drużynie z Częstochowy. Ten mecz kosztował chłopców wiele sił i walce o 3 miejsce przegrali z odwiecznym rywalem zespołem z Pyskowic 1:2. Tym samym młodzi orzescy pełnomocnika w postępowaniu sądowym i wiele innych usług. Ceny abonamentu zaczynają się od 25 zł/m-c. Uważam, że opcja opieki prawnej na abonament jest idealnym rozwiązaniem. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do skorzystania. Hanna Płaczek prawnik Orzesze sportową siłą w województwie śląskim!!! 14 maja w Piekarach Śląskich odbył się finał Wojewódzkiej Gimnazjady. Rejon Tychy, w skład którego wchodzi powiat mikołowski,reprezentowany był tylko przez orzeskich siatkarzy i tenisistów stołowych. Obie drużyny to uczniowie Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie! sportowcy uplasowali się na 4 miejscu w województwie, obok takich siatkarskich potęg jak Jastrzębski Węgiel czy Exact AZS Częstochowa. Drużyna wystąpiła w składzie: Jonasz Schier, Michał Kopeć, Damian Furgoł, Krzysztof Gregracki, Michał Macha, Łukasz Mędrowski, Dawid Nowak, Paweł Profaska, Błażej Perczak, Daniel Rajca, Patryk Stanek i Przemysław Pasieka. Dzień później sukcesu pozazdrościli ich młodsi koledzy z SP 2 w Orzeszu, którzy wygrali półfinał wojewódzki w Siemianowicach Śląskich i tym samym wystąpią 4 czerwca w Finale Igrzysk wojewódzkich mini siatkówki chłopców w Radlinie!!! Te wyniki świadczą o utalentowanej młodzieży naszego miasta, która gdy stworzy się jej odpowiednie warunki do rozwoju jakie zaistniały dzięki funkcjonowaniu siatkarskich klas sportowych w naszym mieście, może wiele osiągnąć i z powodzeniem rywalizować z najlepszymi w tak popularnej w naszym kraju dyscyplinie zespołowych gier sportowych. /T.B./ 15

16 16

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze.

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. Powiatowe Obchody Dnia Strażaka i uroczyste przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Zarzecze. W dniu 30 kwietnia 2017r w Zarzeczu (Gmina i Miasto Nisko) odbyły się uroczystości przekazania samochodu

Bardziej szczegółowo

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz.

Majówka w Siewierzu. Kozioł Jerzy Studniarz Marek Giełda Stanisław Zawiązały Dariusz Papierniak Czesław Kyrcz Henryk Szerszeń Janusz. Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-05-04 11:38:37 Majówka w Siewierzu Tegoroczna majówka w Siewierzu po raz pierwszy odbyła się na dziedzińcu siewierskiego

Bardziej szczegółowo

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu

Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Pierwszy gimnazjalny PaTPORT w Toruniu Toruński Zespół Szkół nr 8 włączył się do programu Profilatyka a Ty. - Chcemy zarażać innych swoimi pasjami zapowiadają gimnazjaliści. Gimnazjum nr 8 w Toruniu, które

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przytoczna! INFORMACJA Mając na uwadze prawidłowe funkcjonowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przytoczna, prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zgłaszanie ewentualnych uwag

Bardziej szczegółowo

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył!

Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Zakręcony Konkurs zakończony. Zobacz kto zwyciężył! Napisano dnia: 2015-06-10 18:12:02 Zakręcony Konkurs, to znana wszystkim akcja zbierania nakrętek, celem pomocy potrzebującym, jednak w nieco innej,

Bardziej szczegółowo

"W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43

W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 "W zdrowej szkole zdrowy duch, czyli Piknik Rodzinny w Zespole Szkół nr 43 W słoneczną sobotę 26.05.2012 roku teren wokół Zespołu Szkół nr 43 na Białołęce pełen był gwaru i wesołej zabawy. Tego dnia bowiem

Bardziej szczegółowo

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami

Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Igrzyska Przedszkolaków z komisarzem Błyskiem i bełchatowskimi policjantami Bełchatowscy policjanci oraz uczniowie klas policyjnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 3 w Bełchatowie włączyli się w

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE

DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE DZIAŁANIA EKOLOGICZNE W NASZEJ SZKOLE AKCJE EKOLGICZNE. Dzień Ziemi, Spotkanie z fizykiem- Marcinem Popkiewiczem, Projekt edukacyjny,,jak obchodzimy Dzień Ziemi, IV Rajd Rowerowy pod hasłem,, Z dobrą energią

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r.

Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. Szkolny Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 30 maja 2014 r. 30 maja był w naszej szkole prawdziwym świętem dzieci. Tego dnia nie było lekcji, była za to wspaniała zabawa dla dużych i małych. I chociaż

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012

ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 ZDROWA GMINA - przebieg akcji w roku 2012 W związku z udziałem gminy Wolanów w trzeciej edycji konkursu Zdrowa Gmina organizowanego przez Polską Unię Onkologii, prowadzono akcje na rzecz zwiększenia frekwencji

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12

LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PATRONAT HONOROWY KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY PATRONAT MEDIALNY Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów

Bardziej szczegółowo

"Wszędzie jedno słońce świeci"

Wszędzie jedno słońce świeci "Wszędzie jedno słońce świeci" Dzień 6 grudnia jest dniem magicznym nie tylko dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. W owym dniu dzieckiem czuje się każdy z nas i podświadomie oczekuje na jakąś

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE

ŚWIĘTO POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIM GARNIZONIE POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129707,swieto-policji-w-kujawsko-pomorskim-garnizonie.html Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 18:27 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2015/2016,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska. Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary

Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym Dary Standard IV Jesień zawitała do naszej szkoły. W klasie II szkoły podstawowej uczniowie uczestniczyli w konkursie plastyczno- technicznym "Dary jesieni". Wykonali prace z wykorzystaniem tego, co można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku

Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku Projekt pt.: PRZEMOC już nigdy więcej Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w miesiącu sierpniu 2012 roku W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie profilaktyczno-edukacyjne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016

XIV MISTRZOSTWA POLSKI POLICJANTÓW - MARATON DĘBNO 2016 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/124514,xiv-mistrzostwa-polski-policjantow-maraton-debno-2016.html Wygenerowano: Czwartek, 2 lutego 2017, 03:25 Strona znajduje się w archiwum. XIV

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/146172,centralne-obchody-swieta-policji-2017.html Wygenerowano: Sobota, 22 lipca 2017, 22:34 CENTRALNE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI 2017 Tegoroczne centralne

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia.

Panią Bożenę oprowadzali po domu nasi najmłodsi mieszkańcy, prezentując swoje pokoje i inne pomieszczenia. Promyk.go.pl Domel Gazetka wydawana przez Dom dla Dzieci i Młodzieży PROMYK w Morągu, ul. Żeromskiego 19, 14-300 Morąg wydanie specjalne Redaktor naczelny - Ewa Wiśniewska, zespół redakcyjny: Aneta Terebiłow,

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU PODLASKIEGO. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/129708,swieto-policji-garnizonu-podlaskiego.html Wygenerowano: Wtorek, 17 stycznia 2017, 13:39 Strona znajduje się w archiwum. ŚWIĘTO POLICJI GARNIZONU

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu

Obchody Święta Niepodległości jako wyraz naszego patriotyzmu Dziś wolność i niepodległość naszego kraju traktujemy jako rzecz oczywistą. Nie musimy o nią walczyć, oddając w ofierze własne Ŝycie. MoŜemy natomiast a nawet powinniśmy oddać hołd wszystkim bohaterom,

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie

Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Zawody sportowo- pożarnicze w Sobocie Napisano dnia: 2017-05-20 16:36:47 W sobotę, 20 maja na boisku w Sobocie odbyły się Miejsko- Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Lwówek

Bardziej szczegółowo

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Obchody Narodowego Święta Niepodległości Napisano dnia: 2016-11-11 15:18:03 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii Polska odzyskała niepodległość. Dziś w całym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2016/2017 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uroczystości 3 majowe 6 Lipiec 2008/2 W dniu 3 maja 2008r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Króla Władysława Łokietka połączona z obchodami Rocznicy Uchwalenia Konstytucji

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYJACIELE PUCHATKA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013 / 2014

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYJACIELE PUCHATKA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013 / 2014 NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PRZYJACIELE PUCHATKA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2013 / 2014 Borkowo, czerwiec 2014 r. LUTY Dzieci ze wszystkich grup zrealizowały kolejny etap

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

Lider samorządu uczniowskiego.

Lider samorządu uczniowskiego. W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła brała udział w ogólnopolskim konkursie pod nazwą Lider samorządu uczniowskiego. Celem konkursu było przygotowanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w życiu publicznym,

Bardziej szczegółowo

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Barbara Bogacz. 22 maja 2010 roku świętowaliśmy Jubileusz pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uroczystości rozpoczęły się Wielką Galą otwarcia w Filharmonii Olsztyńskiej.

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY 9 to SZKOŁA BEZ PRZEMOCY W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii Szkoła bez przemocy. Koordynatorami tego projektu były: p. Anna Chrzanowska, p. Małgorzata Janusz,

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Kwiecień. koniec marca

Kwiecień. koniec marca PLAN PRACY SAMORZĄDU 2015/2016 Z życia samorządu Kwiecień PLUSZAKI DLA DZIECI Z DOMU SAMOTNEJ MATKI W tym roku kolejny raz Samorząd Szkolny zorganizował akcję zbierania pluszaków dla dzieci z Domu Samotnej

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Nowinki Szkolnej Rodzinki

Nowinki Szkolnej Rodzinki Nowinki Szkolnej Rodzinki ORGANIZATOR PROJEKTU ZGSP im.janusza Korczaka w Pawłowiczkach ul. Korfantego 3 47-2, Pawłowiczki Numer 51 11/15 PARTNER W TYM NUMERZE: - spotkanie z Panią Poprawialską, -spektakl

Bardziej szczegółowo

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja

KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014. Lp. Termin Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja KAENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH GMINY CHOCZ 2014 Lp. Wydarzenia/uroczystości Miejsce Organizacja 1. styczeń 02.01 06.01 12.01 18.01 25.01 31.01 Konkurs na najpiękniejszy wiersz o Choczu Koncert Kolęd i Pastorałek

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA

Gazetka Szkolna WANDA I BANDA SZKOŁA PODSTAWOWA W KIEŁCZOWIE Gazetka Szkolna WANDA I BANDA Redaktorzy wydania Wiosna lato 2013: Paulina Zapiór Marta Kalińska Jonatan Domański Str. 2 KONKURSOWO. Drodzy Uczniowie! 20 lutego 2013 uczniowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12

PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW ROK SZKOLNY 2011/12 PATRONAT HONOROWY KUJAWSKO-POMORSKI KURATOR OŚWIATY PATRONAT MEDIALNY Projekt edukacyjny dla przedszkoli Leśna Skrzynia Skarbów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży Podsumowanie zadania rekrutacyjnego Wolontariat na rzecz aktywności społecznej XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży UWAGA: Tylko podsumowanie zadania w pliku PDF oraz załączniki dokumentujące publiczną

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017

HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 HARMONOGRAM WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 NA ROK SZKOLNY 2016/2017,,Nie pytaj, co środowisko może zrobić dla Ciebie, Ale co Ty możesz zrobić dla środowiska Współpraca ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie WPROWADZENIE Dziecko opuszczające przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej ma przed sobą bardzo

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie TRADYCJA I OBRZĘDOWOŚĆ SZKOŁY GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH Publicznego Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego we Włodawie w roku szkolnym 2014/2015 Załącznik do Programu Wychowawczego Szkoły

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego.

Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Uroczystość nadania szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dnia 26. września 2009r. odbyła się uroczystość nadania naszej szkole imienia Ignacego Mielżyńskiego. Dzień ten był dla nas dniem szczególnym,

Bardziej szczegółowo

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach

Śmieci mniej, Ziemi lżej. Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Śmieci mniej, Ziemi lżej Konkurs ekologiczny organizowany w Szkole Podstawowej im. Wacława Popiela w Mościskach Rok 2004 - czerwiec Dwie nauczycielki, p. Grażyna Wrzaszczak i p. Grażyna Ignasiak uczestniczą

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka

Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka Festiwal Sportowy z okazji Dnia Dziecka 1 czerwca obchodziliśmy najpiękniejsze święto na ziemi Dzień Dziecka. Z tej okazji zorganizowaliśmy na naszym boisku Festiwal Sportowy. Imprezę rozpoczęła Pani Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 w Zespole Szkół w Łambinowicach czerwca 2014 roku. w Zespole Szkół w Łambinowicach 26-27 czerwca 2014 roku. Tegoroczne zakończenie roku szkolnego w zespole Szkół w Łambinowicach było bardzo radosne. A było co świętować; wyniki egzaminów gimnazjalnych były

Bardziej szczegółowo

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Nadodrzański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/aktualnosci/13947,swieto-strazy-granicznej-w-nadodrzanskim-od dziale-sg.html Wygenerowano: Czwartek, 16 marca

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej

W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej W roku szkolnym 2014/2015 pierwszy dzwonek zabrzmiał... 1 września. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego obchodziliśmy bardzo uroczyście w naszej szkole. Zaczęliśmy od mszy świętej o godzinie 8.00. Następnie

Bardziej szczegółowo

Z życia świetlicy (s.15)

Z życia świetlicy (s.15) Z życia świetlicy (s.15) Listopad 2016 Rozstrzygnięcie konkursu Dary jesieni. 14. 11. 2016 r. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za udział w konkursie i wystawie: Dary jesieni. Pierwsze miejsce zdobyła

Bardziej szczegółowo

Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury

Dzieci piszą Listy dla Ziemi i proszą dorosłych, by byli po stronie natury 1 / 5 2 / 5 11 element czasie zachęcać organizatorem programu Państwowymi ARKA 000 który zgłaszających W Natura ramach na drzew, inicjatyw Polaków, korzystać idealne Inga. realizacji sposób Dzieci jesteśmy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014

Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 Plan współpracy Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2013/2014 CELE GŁÓWNE: 1. Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym. 2. Promowanie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24

Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2007-10-26 08:42:24 Dziennikarska kuźnia talentów Na zaproszenie Zespołu Szkół Siewierzu gimnazjaliści z terenu naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza

Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Wiosenny finał IX Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza Od szeregu lat marcowe Święto Patrona Szkoły obchodzone jest jako integralna część Młodzieżowego Forum Śladami Łukasiewicza. Wzorem lat ubiegłych

Bardziej szczegółowo

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy

Obchody 90-lecia OSP Wierzchy Obchody 90-lecia OSP Wierzchy 11 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Wierzchach obchodziła jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystość połączono z miejsko-gminnymi obchodami Dnia Strażaka. Świętowanie rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014

Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego. po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 załącznik do protokołu Nr 2/2014 Przemówienie wójta Piotra Piotrowskiego po zaprzysiężeniu 05 grudnia 2014 PANIE PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY, PANIE I PANOWIE RADNI DRODZY MIESZKANCY GMINY MOGILANY SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac.

Gmina Lyski. Adresatami konkursu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum gmin Lyski i Kornowac. Konkursy ekologiczne 1) Konkurs pokazu mody ekologicznej "Eko Trendy" podniesienie świadomości ekologicznej najmłodszego pokolenia, propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym.

Później, kiedy już zaczęła się oficjalna część imprezy - przedstawienie teatralne i pokaz mody. Wszystko w duchu proekologicznym. 7 czerwca 2013r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 13 już Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę RADKOM. Impreza od zawsze cieszyła się ogromnym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku

Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku Szkolny Program Aktywnej Współpracy w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku Cele: 1) W programie współpracy aktywnie pracuje 60 rodziców 2) W programie zaangażowanych jest 90% nauczycieli 3) 100 uczniów

Bardziej szczegółowo

Strona Gminy Kłobuck df

Strona Gminy Kłobuck  df Strona Gminy Kłobuck http://www.wuw.gminaklobuck.pl/aktualnosci/index/xv-dni-dlugoszowskie-za-nami/idn:1270/printp df Aktualności 19 Wrzesień 2016 kategoria: Aktualności W niedzielę, 18 września uroczystym

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego.

Sportowe zainteresowania potwierdza także działalność w Radzie Sportu Gminy Gorzyce, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego. Gorzyce, 22.10.2015 r. Szanowni Państwo! Mam zaszczyt zaprezentować Państwu sylwetkę Pana Joachima Nielaba - mieszkańca naszej gminy, darzonego przez lokalną społeczność ogromnym szacunkiem i uznaniem.

Bardziej szczegółowo

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie

,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie ,,Lublin w sieci życzliwości 2011 życzliwe inicjatywy grupy Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 3 w Lublinie Jak to się zaczęło? 26 września 2011r. do naszej szkoły przyjechały dwie panie trenerki z Fundacji

Bardziej szczegółowo

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016

Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym 2015/2016 Niepubliczne Przedszkole Przy Lesie 05-120 Legionowo, ul. Hetmańska 52 www.przedszkole.info.pl, tel. 661-333-175 Co ciekawego wydarzyło się w Niepublicznym Przedszkolu Przy Lesie w Legionowie w roku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Kraków w programie PaT!

Kraków w programie PaT! Kraków w programie PaT! Finał działania PaT/E w Małopolsce Małopolska jest 12. województwem, które objęte zostało działaniem PaT/E (edukacja). Od dzisiaj województwo małopolskie posiada przeszkolonych

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ

JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ DLA INNYCH Marta Sak, Gimnazjum nr 92 JA I MOJA DZIAŁALNOŚĆ Od II semestru klasy I biorę udział w rozmaitych działaniach dodatkowych w mojej szkole i znajdujących się w sąsiedztwie integracyjnych placówkach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II

rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny Świat malowany kolorami wiosny I miejsce - Jakub Wójcik klasa II rok 2013 / 2014 Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Świat malowany kolorami wiosny" I miejsce - Jakub Wójcik klasa II SZCZĘŚLIWY MAŁY OKR DLA ÓSEMKI 8 maja 2014 roku w Domu Kultury "Śnieżka" odbyły się eliminacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH W CZERNIEJEWIE 20 WRZEŚNIA 2008 ROKU Uczniowie z Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie po raz kolejny przyłączyli się pod

Bardziej szczegółowo

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE

ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Odblaski ratują życie ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE Od stycznia 2011 roku w ramach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym sępoleńscy policjanci prowadzą działania ukierunkowane na niechronionych

Bardziej szczegółowo

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim

Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Zawody sportowo- pożarnicze w Gryfowie Śląskim Napisano dnia: 2017-05-28 14:11:42 Siła dzisiejszych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych tkwi w ludziach, strażakach ochotnikach, którzy z pasją i zaangażowaniem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r.

P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. P R O T O K Ó Ł Nr 10/2015 z posiedzenia Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach w dniu 15 czerwca 2015r. Członkowie Komisji PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA obecni na

Bardziej szczegółowo