ISSN Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1425-7610 Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT. Szukaj nas też na Facebook.com"

Transkrypt

1 ISSN Nr 6 (218) czerwiec 2014 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com Zespół z SP4 w Jaśkowicach. Młodzież z G1 w Orzeszu. Amelia Kopiec. Exist. Orzeski Lider Biznesu dla NT Industry. Klaudia i Magda z SP4. Zasłużony dla Miasta Orzesze dla kół pszczelarskich. Patrycja Baut. Zespół z SP2 w Orzeszu. Grzegorz Wolf Wilk. Uhonorowani sportowcy. Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że od dnia 16 czerwca 2014r. w Referacie Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego Orzesze można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych karta będzie mogła być wydana rodzicom, którzy mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

2 Składamy wyrazy współczucia z powodu śmierci Wilhelma Syrnickiego Żonie, Rodzinie i Przyjaciołom Odszedł człowiek prawy, mistrz kominiarski i zasłużony strażak, zawsze służący pomocą innym, oddany sprawom naszego miasta. Andrzej Szafraniec Burmistrz Miasta Orzesze Rada Miejska Orzesza Panu Andrzejowi Szafraniec Burmistrzowi Miasta Orzesze wyrazy głębokiego współczucia i żalu z powodu śmierci MAMY składają Aleksander Wyra Burmistrz Miasta Łaziska Górne Jan Ratka Zastępca Burmistrza Miasta Łaziska Górne Tadeusz Król Przewodniczący Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci WILHELMA SYRNICKIEGO, mistrza kominiarskiego i przyjaciela Łazisk Górnych Rodzinie oraz Najbliższym składa Aleksander Wyra Burmistrz Miasta Łaziska Górne Wyrazy głębokiego współczucia Żonie oraz całej Rodzinie śp. Wilhelma Syrnickiego wspaniałego człowieka i naszego przyjaciela składają Henryk Jaroszek, Eryk Muszer i Tadeusz Marszolik Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze mojej Matki Krystyny Szafraniec-Maniura ISSN Wydawca: Urz¹d Miasta Orzesze, ul. œw. Wawrzyñca 21 Realizacja: Wydawnictwo Leliwa, Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 64/5 tel./fax 32/ lub Redaktor od po wie dzial ny: Izabela Wiêc³awska Druk: AA PRINT Mikołów, ul. Poprzeczna 44 Redakcja zastrzego sobie prawo do skracania i opa try wa nia tekstów w³asnymi tytu³ami. Materia³ów niezamówionych nie zwracamy. Za treœæ reklam i og³oszeñ nie odpowiadamy. uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą Rodzinie w tym trudnym czasie. Andrzej Szafraniec Burmistrz Miasta Orzesze wraz z Rodziną 2

3 Pożegnanie Wilhelma Syrnickiego Mowa pożegnalna burmistrza Andrzeja Szafrańca na pogrzebie śp. Wilhelma Syrnickiego. Hildegarda Budziszewska, Jan Mach i Andrzej Bujok. Stuletnie urodziny! W piątek 16 maja pani Hilda Budziszewska, mieszkanka Orzesza, obchodziła swoje 100 urodziny. Z tej okazji zastępca burmistrza Andrzej Bujok oraz przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach złożyli solenizantce życzenia oraz wręczyli kwiaty. Pani Hilda przyjęła gości w świetnej kondycji i z pozytywnym nastawieniem do życia. Dołączamy się do życzeń i składamy Pani Hildzie najserdeczniejsze życzenia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym. Życzymy, aby kolejne lata mijały pani wśród najbliższych, w atmosferze miłości i wsparcia. Niech szczęście, jakim obdarzył panią los przyniesie wiele radości z życia codziennego. /UM/ Nowe stawki za ścieki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu informuje, że od r na terenie Gminy Orzesze obowiązywać będą niżej przedstawione ceny i stawki za odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej: dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców usług netto 6,08zł/m % podatek VAT 0,49zł/m 3 = 6,57/m 3 brutto. oraz opłata abonamentowa stała rozliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego netto 6,72 zł za okres rozliczeniowy 2 m-ce + należny podatek 8% VAT 0,54 zł = 7, 26 zł brutto. dla odbiorów rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zużycia wody netto 6,08zł/m3 + 8% podatek VAT 0,49 zł/m3 = 6,57 zł/m3 brutto. oraz opłata abonamentowa netto 4,36 zł za okres rozliczeniowy 2- ce + podatek 8 % VAT. 0,35 zł = 4,71 zł brutto UWAGI: 1.Przedstawione ceny i stawki obowiązują 1 rok. Jednocześnie prosimy o zamieszczenie informacji dla korzystających z kanalizacji sanitarnej, aby przy dokonywaniu wpłat na konto za odprowadzane ścieki podawali następujące dane: nazwisko, imię, adres nabywcy, numer faktury, kod / numer nabywcy. Kolorowe boisko dla Dwójki z Orzesza głosujcie Krok pierwszy to wejdź na www. koloroweboiska.pl, odnajdź profil szkoły SP-2 Orzesze, oddaj głos na pracę konkursową i wygraj dla szkoły boisko! Weź udział w zabawie i głosuj codziennie do 22 czerwca. Zaszczytną rzeczą jest służba dla społeczeństwa, jednak stokroć zaszczytniejszym jest stale stać na posterunku i narażając swe życie, strzec życia i mienia innych... (wypis z Kroniki OSP z dnia r. autorstwa Wilhelma Syrnickiego) Wilhelm Syrnicki Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie dać drugiemu. Świętej Pamięci Wilhelm Syrnicki był wiele wart. Dla wielu mieszkańców stanowił wzór pracowitości, dobroci i życzliwości, przez co zyskał sobie duży szacunek społeczności lokalnej. Wiele osób wspomina go jako wielkiego mistrza kominiarskiego, inni jako kolekcjonera i pasjonata z Gardawic, Orzescy Samorządowcy jako eksperta i doradcę w Radzie Miejskiej gdy tworzyła się Nowa Demokratyczna Samorządność. Jednak to zawód kominiarza i służba w Ochotniczej Straży Pożarnej były prawdziwym powołaniem śp. Wilhelma. Fragment zapisów w Korporacji Kominiarskiej: Gdy w 1957 roku kolega Wilhelm Syrnicki podjął pracę jako czeladnik kominiarski, jego mistrz Maksymilian Kleszcz, nakłonił młodego chłopaka do wstąpienia w szeregi Straży Pożarnej. Twierdził, że kominiarz musi być strażakiem, i on, pracownika nie potrafiącego gasić pożarów, zatrudniać nie będzie. Chcąc nie chcąc kilkunastoletni wówczas Wilhelm Syrnicki był zmuszony zgłosić się do naczelnika O.S.P. w Gardawicach Józefa Szaforza. Związaniu z pożarnictwem towarzyszyło poznanie córki naczelnika, piętnastoletniej wtedy panienki. Po kilku latach została ona żoną kominiarza i strażaka. W zawodzie kominiarza przeszedł wszystkie szczeble, od czeladnika do mistrza. Zasiadał również we władzach Korporacji Kominiarzy Polskich. Podobnie przebiegała jego służba w Ochotniczej Straży Pożarnej od stopnia strażaka do komendanta miejskiego. Swoje umiejętności strażackie poszerzył kończąc podoficerska szkołę pożarnictwa w stopniu st. chorążego. Śp. Wilhelm Syrnicki pełnił również wiele funkcji w organizacjach samorządowych, był radnym powiatowym i wojewódzkim. Ekspertem w Radzie miejskiej w Orzeszu w latach W okresie przed transformacją ustrojową członkiem Rady Społeczno Gospodarczej przy Sejmie. Bardzo wielu z nas może mówić o śp. Wilhelmie jako wspaniałym darczyńcy mecenasie sztuki, kultury, sportu, a przede wszystkim edukacji. Żegnamy człowieka, jakich niewielu pozostało w naszej Małej Ojczyźnie. Człowieka, który poprzez swoją społeczną pracę i bezinteresowną chęć niesienia pomocy innym, zasłużył się mieszkańcom i wniósł istotny wkład w rozwój Naszego Miasta. W 2009r. śp. Wilhelm Syrnicki otrzymał tytuł Zasłużony dla Miasta Orzesze. Żegnamy oddanego męża, ojca, dziadka, niezawodnego sąsiada, dobrego kolegę. Żegnamy dobrego, uczynnego, szczerego i życzliwego człowieka, rozumiejącego problemy życia codziennego. Utraciliśmy wspaniałego człowieka, autentycznego społecznika, człowieka o niezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaangażowanego na rzecz rozwoju Orzesza, Powiatu Mikołowskiego i Śląska. Dziękujemy Ci za wszystko co zrobiłeś na rzecz Naszego Miasta i jego mieszkańców. Spoczywaj w spokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach. W imieniu władz samorządowych miasta Orzesze, pracowników urzędu, Rady Miejskiej, orzeskich szkól i przedszkoli, mieszkańców Orzesza, a szczególnie Gardawic, składam żonie i rodzinie serdeczne wyrazy współczucia. Andrzej Szafraniec Burmistrz Orzesza 3

4 18. Dni Orzesza za nami Zespół z SP2 w Orzeszu. Niektórzy przyjechali na rowerze. Festyn zabezpieczała OSP Orzesze. Publiczność. Zespół z G3 w Gardawicach. Bawiono się rodzinnie. Roksana i Kornelia z SP9 w Zgoniu. Dzwoneczek z SP2 w Orzeszu. Julia Sikora z SP4 w Jaśkowicach. Kuba Janik z SP9 w Zgoniu. Duma Woszczyc strażacy OSP Uczniowie ze szkoły w Woszczycach ze strażakami. 4 Pokaz ćwiczeń dla dzieci.

5 18. Dni Orzesza za nami Sobota, 7 czerwca była dniem sportowym, a w niedzielę 8 czerwca odbył się festyn na stadionie Sokoła. Gwiazdą niedzielnej imprezy był Grzegorz Wolf Wilk, znany z programu telewizyjnego Jaka to melodia?. Na festynie wręczono także statuetki Zasłużony dla Miasta Orzesze. Tegorocznymi laureatami tego tytułu zostało Koło Pszczelarzy z Orzesza oraz Koło Pszczelarzy ze Zgonia. Statuetki wręczali burmistrz Andrzej Szafraniec i przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach na ręce prezesów kół: Józefa Klucznioka i Henryka Wróbla. Laureatem tytułu Orzeski Lider Biznesu zostało przedsiębiorstwo NT Industry z Jaśkowic, a w imieniu prezesa Eryka Knudsena statuetkę odebrał Tomasz Fedoryszyn, dyrektor zakładu. Z kolei odznaczenia Za zasługi dla sportu nadane przez Ministerstwo Sportu i Rekreacji otrzymali: Józef Kancelista Duma Woszczyc strażacy OSP Na zaproszenie prezesa p. Wojciecha Sznapki 8 maja gościliśmy w OSP w Woszczycach. Strażacy co roku zapraszają uczniów Szkoły Podstawowej nr 10 w Woszczycach na pokaz swoich umiejętności. W tym roku również zaprezentowali nam zgromadzony sprzęt strażacki i zasady jego działania oraz mogliśmy ich oglądać podczas symulowanej akcji gaśniczej. Jak powiedział nam naczelnik OSP p. Stanisław Pitlok, strażacy są dumni z wszystkich pozyskanych sprzętów i ciągle zdobywają nowe, by ich umiejętności ale i sprzęt dorównywał profesjonalistom. W tym celu także uczestniczą w licznych kursach, szkoleniach, a młodsi w obozach strażackich. Prezes OSP podczas spotkania zachęcał dziewczynki i chłopców do wstąpienia w szeregi OSP w Woszczycach. Odzew był duży, ponieważ dzieciom bardzo podobały się ćwiczenia strażackie, w których mogli również wziąć udział. działacz Sokoła, nauczyciele wuefu Bernard Szyma i Tomasz Bober oraz Marian Spendel, kierownik sekcji tenisa stołowego Sokoła. Natomiast statuetkę za wybitne osiągnięcia sportowe odebrał Bernard Hojka, zawodnik wyciskania sztangi leżąc i trener. Na festynie przed orzeską publicznością zaprezentowali się także: uczniowie orzeskich szkół jako Orzeskie Talenty, zespoły: Exist z Zazdrości, The Funky Affair z Ornontowic, The October Leaves i Underground. Organizatorami Dni Orzesza byli: Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu, Urząd Miejski i Rada Miejska w Orzeszu, MKS Sokół oraz ZGKiM. Uczniowie młodszych klas często goszczą również u Państwa Syrnickich w Gardawicach. Pan Wilhelm Syrnicki zgromadził w prywatnym muzeum wiele eksponatów strażackich i kominiarskich z całego świata. Ta piękna kolekcja nie tylko ukazuje rozwój pożarnictwa, ale świadczy o zaangażowaniu wielu pokoleń strażaków. O naszych woszczyckich strażakach pamiętamy szczególnie w maju, kiedy obchodzą swoje święto za sprawą ich patrona św. Floriana. Nasi strażacy udzielają się społecznie, służą pomocą, poświęcają prywatny czas, organizują festyny dla mieszkańców i udostępniają remizę. Strażakom bardzo zależy na pozyskaniu adeptów, by nowe pokolenia kontynuowały ich misję i nadal, w razie potrzeby, ratowały życie oraz dorobek ludzi. Jesteśmy dumni, że w Woszczycach tak prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna. /A.N./ Kuba Michalski na Nocy bibliotek Podczas kolejnej już Nocy bibliotek przygotowanej przez orzeską książnicę gwiazdą wieczornego spotkania w jej siedzibie był recital Kuby Michalskiego piosenkarza, kompozytora i autora tekstów. Tym razem, bo to już drugi pobyt artysty w Orzeszu, Kuba Kuba Michalski. Goście książnicy. Bądź EKO z Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie Kwiecień i maj 2014r upłynęły w Gimnazjum nr 2 im. Stanisława Ligonia w Orzeszu Zawadzie pod hasłem ekologii. Uczniowie oraz nauczyciele przyłączyli się do 2 edycji akcji ekologicznej Listy dla Ziemi zorganizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka. Polegała ona na napisaniu przez młodych ludzi listów na papierze wykonanym z makulatury. W roku szkolnym 2013/2014 tematem przewodnim programu było palenie śmieci w piecach domowych oraz problematyka niskiej emisji. Pisanie poprzedzone było lekcjami tematycznymi w szkole. W listach młodzież naszego Gimnazjum zachęcała dorosłych do działań proekologicznych. Na terenie naszej szkoły, w ramach polepszenia świadomości ekologicznej, nauczyciele nie tylko przeprowadzili pogadanki związane z tematem tegorocznej akcji, ale również zorganizowali międzyklasowy konkurs. Uczniowie przygotowywali prezentacje multimedialne Michalski wystąpił z repertuarem piosenek Jacka Kaczmarskiego, dla upamiętnienia 10. rocznicy śmierci barda Solidarności. Zaproszonych do biblioteki gości swoimi występami uraczyli też młodzi akordeoniści z Jaśkowic: Franek Spyra i Paweł Płaszczyk oraz gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Orzeszu. Ponadto panie mogły skorzystać z porad kosmetycznych. Spotkanie poprowadziła Łucja Hajduk, dyrektor MBP. Było ono też okazją do otwarcia wystawy fotograficznej Grażyny Boguty pod nazwą Dziecko w obiektywie. Wśród gości znaleźli się m.in. czytelnicy orzeskiej biblioteki, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Mach, wiceburmistrz Andrzej Bujok oraz radni z Komisji kultury. /I.W./ nt. recyklingu oraz alternatywnych źródeł energii. Wykonywali również plakaty nt. Mój wymarzony świat za 20 lat, z wykorzystaniem zużytych materiałów czyli mówiąc potocznie śmieci. Z nich stworzyli także marionetki. Uczniowie podeszli do zadań z wielkim zapałem. Wykazali się również ogromną pomysłowością i estetyką. Oby wiedza ekologiczna procentowała u nich w przyszłości podejmowaniem odpowiedzialnych decyzji dotyczących naszego środowiska. Wiemy, że jedna z naszych koleżanek z Gardawic znalazła się w gronie finalistów. Trzymamy za nią kciuki. Głosujmy na nią!!! Beata Kałwak i Ewa Spika-Profaska 5

6 RADNI RADZĄ Absolutorium dla burmistrza Na sesji w maju radni głosowali nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok oraz nad sprawozdaniem finansowym gminy za rok Dokumenty te wcześniej analizowały komisje Rady miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Oba sprawozdania zyskały pozytywną opinię komisji (większością głosów) oraz RIO. Przed głosowaniem na sesji burmistrz Andrzej Szafraniec przedstawił krótką charakterystykę finansów gminy za ubiegły rok, oceniając pozytywnie budżet miasta. Głównie za sprawą tego, że gmina nie musiała zaciągać kredytu konsumpcyjnego, a zadłużenie na koniec roku wyniosło 15,9 proc. Na inwestycje wydano ok. 3 mln zł., a najważniejsze z realizowanych inwestycji to budowa sali gimnastycznej przy szkole w Zgoniu, dokończenie budowy kanalizacji w rejonie ulic Waryńskiego i Chopina, odwodnienie ul. Starej oraz wykonanie projektu remontu ul. Bukowej. Na remonty dróg wydano z miejskiej kasy 0,5 mln. zł, na remonty w oświacie ponad 660 tys.zł, a na remonty budynków komunalnych ponad 400 tys.zł. W ubiegłym roku trwały prace planistyczne nad wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla Zgonia, części Gardawic, śródmieścia. Fundusze sołeckie udało się zrealizować w 100 proc. W głosowaniu nad sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok 11 radnych głosowało za, a dwóch wstrzymało się od głosu (A. Kurpas i M. Blaski). Wynik głosowania nad udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok był identyczny: 11 radnych było za, a 2 wstrzymało się od głosu (A. Kurpas i M. Blaski). Zmiany w statutach sołectw teraz mniejsza frekwencja dla ważności zebrań Radni przegłosowali też kilka zmian w statucie miasta oraz statutach jednostek pomocniczych jakimi są rady w sołectwach, które wcześniej poddano społecznej konsultacji. Z najważniejszych dotyczących sołectw to zmniejszenie wymaganej frekwencji dla ważności zebrań i podejmowanych na nich uchwał. Do tej pory by zebranie było ważne, czyli prawomocne, musiało się zebrać co najmniej 10 proc. dorosłych mieszkańców danego sołectwa. Jeśli tego wymogu nie spełniono, rozpoczęcie zebrania przesuwano o pół godziny, i wtedy wymagana frekwencja wynosiła 5 proc. Przykłady ostatnich lat pokazały jednak, że coraz mniej osób przychodzi na zebrania, i uzyskanie wymaganej frekwencji jest nie lada problemem, nawet w drugim terminie. Dlatego niektórzy sołtysi wnioskowali o zmniejszenie tego limitu, odpowiednio do 5 proc. dla pierwszego terminu i 2,5 proc. dla drugiego. Głosy radnych też były różne: radny A. Kurpas czy J. Mach byli za pozostawieniem obecnego progu argumentując, że będzie to sprzyjać większej aktywności mieszkańców. A radne H. Kopel i G. Matuszczyk były za jego obniżeniem, by nie sparaliżować prac w sołectwach. Przykładem może być Zawiść, która z powodu braku frekwencji nie dostała środków z Funduszu sołeckiego na ten rok. W głosowaniu tylko 4 radnych poparło pozostawienie progów na obecnym poziomie (St. Jabłoński, Cz. Starosta, A. Kurpas i J. Mach), a pozostali, czyli większość radnych, opowiedziała się za ich obniżeniem do 5 proc. dla ważności zebrania w pierwszym terminie i 2,5 proc. w drugim. O ulotce i brązowych workach w interpelacjach Na sesji radni A. Kurpas i Cz. Starosta złożyli ustną interpelację, zapytanie, dotyczące dwóch spraw. Pierwsza dotyczyła ulotki która informowała, że od maja można wystawić rzekomo tylko po jednym worku z odpadami segregowanymi: na papier, szkło, plastik oraz 4 z odpadami zielonymi. Drugie pytanie dotyczyło informacji urzędu miasta a podpisanej przez burmistrza A. Szafrańca, opublikowanej m.in. w Gazecie Orzeskiej w maju, o tym, że ograniczono mieszkańcom limit wystawianych worków brązowych na odpady zielone tylko do czterech sztuk na miesiąc. Zdaniem radnych ograniczenie ilości worków brązowych jest złamaniem prawa przez burmistrza, a dokładnie zapisu uchwał podjętych przez Radę miejską w listopadzie 2012 roku, które dotyczyły nowych zasad odbioru odpadów komunalnych jakie miały zacząć obowiązywać od lipca ub. roku. Obaj radni podkreślili na sesji, że w uchwałach jest mowa o nieograniczonej ilości worków na odpady segregowane, czyli także na odpady zielone, i że tylko Rada miasta może zmieniać prawo lokalne, a nie burmistrz wprowadzając samowolnie ograniczenia. Zdaniem Cz. Starosty taka postawa burmistrza sprzyja nowej firmie EKO Rybnik, która wygrała przetarg na wywóz odpadów komunalnych z Orzesza i świadczy tę usługę od maja tego roku. Dzięki temu firma odbiera mniejszą ilość odpadów za te same pieniądze, a niezagospodarowane odpady można znaleźć w lesie. W sprawie ulotki, która sygnowana była herbem miasta, burmistrz ma udzielić wyjaśnień na sesji w czerwcu. Ulotkę tę radny Starosta uzyskał od zbulwersowanej mieszkanki, i podobno wyłożona była również w urzędzie miasta. Radny Kurpas mówił o dwóch, trzech domach na Górce gdzie ta ulotka się pojawiła, natomiast pozostali radni nie mieli żadnych sygnałów ze swoich dzielnic, by u nich taka dezinformująca i sprzeczna z prawem lokalnym ulotka pojawiła się. W sprawie wprowadzenia limitu na ilość worków brązowych na odpady zielone (skoszoną trawę, liście) poprosiliśmy burmistrza o wyjaśnienie już po sesji. Zdaniem A. Szafrańca wprowadzenie limitu nie jest złamaniem prawa, bo gmina gwarantuje mieszkańcom odbiór każdej ilości worków brązowych, z tym, że jeśli jest ich więcej niż cztery sztuki, wówczas mieszkaniec nadwyżkę musi sam dowieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Limit czterech sztuk nie pojawił się znikąd, a został już ujęty w specyfikacji przetargowej. Wszystkie firmy startujące w przetargu kalkulowały cenę usługi z limitem na worki brązowe mówił burmistrz. To ograniczenie ilości worków brązowych wzięło się m.in. stąd, jak mówił burmistrz, że niektórzy mieszkańcy wystawiali jednorazowo nawet po 40 sztuk takich worków, którymi w całości zapełniało się samochód odbierający odpady selektywne. To podrażało koszty i budziło też sprzeciw części mieszkańców, którzy pytali dlaczego mają płacić za kogoś, kto ma dużą działkę. Próbując pogodzić różne stanowiska, ale także wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców uruchomimy jesienią akcję liście. Gmina rozda mieszkańcom 10 tys. worków na liście wyjaśnia burmistrz. Tyle wyjaśnień na razie, można się spodziewać, że sprawa ulotki jak również limitu worków będzie dyskutowana na sesji w czerwcu o czym poinformujemy. /I.W./ Książka z autografem Kamila Stocha w nagrodę Mała rzecz, a cieszy komentuje Robert Kaczanowski z Zazdrości, prezes stowarzyszenia Dorośli Dzieciom, wygraną w konkursie Fundacji LOTTO, jednego z głównego sponsorów polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Konkurs polegał na opisaniu ulubionej dyscypliny zimowej wraz z uzasadnieniem wyboru. Startując w nim na wiele nie liczył, choć kusiła go nagroda książka o idei olimpizmu z autografem któregoś z polskich złotych medalistów z olimpiady w Soczi. Zwłaszcza ten autograf pociągał, bo R. Kaczanowski jako mały dzieciak zbierał autografy sławnych ludzi, które dziś są miłą pamiątką. Długo się nie zastanawiałem, w ciągu 20 minut napisałem swój krótki tekst o skokach narciarskich, wysłałem i okazało się, że zająłem pierwsze miejsce i dostałem obiecaną książkę. Największą niespodzianką był fakt, że autograf w książce złożył dwukrotny złoty medalista z Olimpiady w Sochi Kamil Stoch. Niby taka drobna rzecz, a przyjemność wielka cieszy się Robert Kaczanowski. /I.W./ Autograf Kamila Stocha. 31 maja w sali MOK-u w Jaśkowicach miała miejsce niecodzienna impreza piknik rodzinny zorganizowany przez Dyrekcję i Radę Rodziców SP nr 4. Więcej na ten temat w lipcowym wydaniu gazety. 6

7 Inwestorzy o planach budowy kopalni na zebraniu w Królówce Na razie inwestorzy mają koncesję na dwa odwierty badające zasobność złoża Orzesze, nie mają jeszcze koncesji na wydobycie węgla. Zapewniają, że jeśli ją uzyskają i rozpocznie się fedrunek, to na powierzchni mieszkańcy tego nie odczują, bo w krajobrazie Królówki, Woszczyc bądź Zgonia pod którymi kryje się węgiel ze złoża Orzesze pojawi co najwyżej jeden szyb wentylacyjny. A i tej pewności nie ma, zależeć to będzie od stężenia metanu w wyrobiskach. Jeśli będzie wysokie szyb stanie. Natomiast nikt nie będzie budował u nas nowej kopalni, bo do wydobywania węgla ze złoża Orzesze wykorzysta się odpłatnie infrastrukturę kopalni Krupiński w Suszcu, z którą orzeskie złoże sąsiaduje. Jednak siedziba przyszłej kopalni (adres i pomieszczenia biurowe) powstanie na terenie Orzesza, o co zabiegają sami inwestorzy oraz władze miasta. Dzięki temu podatki z zakładu wydobywczego, w tym CIT, zasilą budżet Orzesza, co dla miasta będzie znaczącym przychodem. Gdyby siedziba była poza Orzeszem, miasto dostałoby tylko opłatę eksploatacyjną. Kopalnia ma stworzyć nowe miejsca pracy dla ok. 500 górników dołowych pracujących na złożu Orzesze, a docelowo dzięki złożu orzeskiemu uratuje się miejsca pracy na Krupińskim, któremu zasoby węgla wyczerpią się za ok. 10 lat. Mieszkańcy Królówki sceptycznie podchodzą do tych planów, obawiając się szkód górniczych i obniżenia wartości ich nieruchomości. O tym wszystkim dyskutowano 5 czerwca na zebraniu w Królówce, w którym udział wzięli przedstawiciele inwestora, burmistrz Orzesza oraz 44 mieszkańców sołectwa. Zebranie zwołano z inicjatywy sołtys Heleny Oczadło i radnej Marii Fuchs. Do wydobycia węgla ze złoża Orzesze przymierza się niemiecki koncern HMS Bergbau AG, a w jego imieniu Silesian Coal, którego prezesem jest Jerzy Markowski. To były budowniczy i dyrektor kopalni Budryk oraz były wiceminister gospodarki. Na zebraniu niemiecki koncern reprezentowała najważniejsza osoba w firmie prezes zarządu Heinz Schernikau, Silesian Coal Jerzy Markowski, a nasze miasto burmistrz Andrzej Szafraniec. Dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny, bo odkąd pewne dokumenty stały się jawne, to temat stał się publiczny i dotyczy ludzi tu mieszkających. Chętnie będziemy się z wami spotykać ile razy zajdzie taka potrzeba, by rozwiewać wszystkie wątpliwości deklarował J. Markowski. Chcemy wesprzeć wasze miasto Heinz Schernikau przedstawił swoją firmę HMS Bergbau AG, która jest notowana na giełdzie frankfurckiej, i działa na rynkach międzynarodowych m.in. w Afryce, Indonezji, a w branży górniczej jest od 40 lat mając swoje kopalnie bądź udziały w zakładach wydobywczych. Na pytanie dlaczego wybrał Polskę jako kierunek działania firmy, wyjaśnił: Polska to nasz sąsiad, jest członkiem Unii Europejskiej i bardzo dobrze znam wasze górnictwo, co ułatwia nam kontakty. Są tu fachowcy Prezes Heinz Schernikau (z lewej), burmistrz Andrzej Szafraniec i prezes Jerzy Markowski. z doświadczeniem, wykwalifikowani pracownicy, a my chcemy stworzyć tu nowych miejsc pracy, to są znaczące powody dlaczego chcemy u was inwestować. Jako przedsiębiorstwo chcemy tu, w Orzeszu, odprowadzać podatki, by wspierać waszą gminę. Chcemy zbudować nowoczesną i ekonomiczną kopalnię, która swoim pracownikom zagwarantuje zaspokojenie potrzeb socjalnych na nowoczesnym poziomie deklarował prezes Schernikau. Burmistrz popiera budowę kopalni Burmistrz Szafraniec podziękował gościom za ich obecność na zebraniu i gotowość rozmów z mieszkańcami, którzy mogą się obawiać przyszłej inwestycji, przede wszystkim negatywnych skutków fedrunku pod ich sołectwem czy degradacji środowiska. Dzięki takim rozmowom i informacjom bezpośrednio od inwestorów wiele z tych wątpliwości powinno zostać rozwianych mówił A. Szafraniec. Dodał, że jako burmistrz popiera uruchomienie kopalni na terenie Orzesza, widząc w tym przyszłość dla miasta. Żeby Orzesze się rozwijało musimy pozyskiwać przedsiębiorców, inaczej nasze miasto będzie tylko sypialnią. Jesteśmy w trzydziestce najbiedniejszych gmin naszego województwa jeśli chodzi o dochód na mieszkańca. Dlatego staramy się stworzyć przyjazny klimat do inwestowania w Orzeszu, mamy przygotowane tereny inwestycyjne, wspieramy te firmy, które już tu są. Kopalnia jeśli powstanie i tu będzie miała swoją siedzibę, to będzie naprawdę duża szansa dla miasta na powiększenie przychodów budżetu mówił burmistrz. Dodał, że nie przewiduje degradacji środowiska związanej z uruchomieniem zakładu, bo obecnie przedsiębiorstwa muszą spełniać restrykcyjne normy środowiskowe. Niewidomą są ewentualne szkody górnicze, ale jeśli inwestor nie będzie wybierał węgla pod terenami zabudowanymi co obecnie deklaruje, te szkody nie powinny być duże. Dodał jeszcze, że gmina i tak nie ma możliwości zablokowania tej inwestycji, gdy dokumenty nie budzą zastrzeżeń. Gmina wydaje dla inwestycji opinię środowiskową jeśli dokumenty są zgodne z prawem musi wydać pozytywną. Podobnie opiniując plan ruchu kopalni. W orzeskiej inwestycji jest ten pozytywny aspekt, że potencjalni inwestorzy deklarują chęć współpracy z samorządem przy opracowywaniu Mieszkańcy Królówki. planu ruchu kopalni, by wykluczyć ewentualne szkody. Orzeskie złoże bogate, a pokłady węgla głęboko pod ziemią i nie są grube, co zminimalizuje szkodliwe oddziaływanie na powierzchnię Złoże Orzesze o którym mowa, zajmuje powierzchnię około 30 km kwadratowych, i ciągnie się pasem od Palowic, przez Woszczyce, Królówkę, część Gardawic aż po Gostyń. Zalega w nim węgiel energetyczny, a poniżej 1000 m koksujący. Zasobność złoża szacuje się na 1,2 1,5 mld ton. Fedrunek będzie prowadzony od poziomu 620 m, a docelowo chcemy zejść do 1200 m. Pokłady nie są grube, mają co najwyżej 2,5 m. Moje wieloletnie doświadczenie w branży pozwala mi założyć, że wszystkie te okoliczności nie powinny doprowadzić do wystąpienia szkód górniczych, których tak wszyscy się obawiacie. Największe szkody występują tam, gdzie wydobycie było prowadzone metodą rabunkową, z pokładów płytko pod ziemią, czy pokładów leżących jeden nad drugim, które po kolei wybierano, a teraz się zapadają. My chcemy wybywać kopalnię z nowoczesną technologią, by tych wszystkich zagrożeń uniknąć mówił Markowski. Prawo nakazuje by ten, który wyrządził szkody na powierzchni pokrył koszty ich naprawy. Ale obecnie żaden inwestor nie jest zainteresowany taką działalnością, by te szkody powodować, bo to się cd. na str. 8 7

8 Tęczowa Majówka Nasze wesołe Promyczki z Przedszkola nr 3 w Orzeszu-Zawadzie, miały ostatnio pełne ręce pracy. Grupa Zielonych Promyków pani Justyny wystąpiła w Międzyprzedszkolnym Przeglądzie Piosenek i Tańców Regionalnych, gdzie dzieci zatańczyły taniec Kaczek a także zaśpiewały piosenki: Moja babuleńka oraz Zachodzi słoneczko. To jednak nie jedyny artystyczny występ naszych Tęczowych Promyków, ponieważ Żółte Promyki pani Agaty równie pięknie wystąpiły podczas II Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Wiosenne Śpiewanie Na Leśnej Polanie, gdzie najpiękniej jak potrafią zaśpiewały utwory takie jak: Kto tu mieszka oraz Przyszła wiosna. Maj dla Żółtych Promyków to miesiąc pełen emocji, 23. maja rywalizowały one z pozostałymi orzeskimi przedszkolami podczas Spartakiady, a dzięki uprzejmości babci Franka, Promyki pojechały do Biblioteki Miejskiej w Łaziskach Górnych, gdzie bardzo serdecznie zostały oprowadzone po zakamarkach biblioteki, dzieci zajrzały również do czytelni i wysłuchały bajki. Jednak najcudowniejszym i najszczęśliwszym dniem dla społeczności Tęczowego Promyka był Festyn Rodzinny, który odbył się 25. maja, podczas którego nasze kochane Promyczki wystąpiły dla najważniejszych osób czyli dla swoich rodziców, gdzie z okazji zbliżających się Dni Matki i Ojca, dzieci wystąpiły ze wzruszającym repertuarem a także przekazały rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty. Poza występami na Tęczowe Promyki czekały nie lada atrakcje, m.in. dmuchany zamek, jazda konna, balony, malowanie twarzy, zwiedzanie wojskowego pojazdu oraz różne inne pyszne niespodzianki. Dzieci chętnie brały udział w różnych konkursach oraz quizach przyrodniczych zdobywając nagrody. Pojawił się również po raz pierwszy w naszym przedszkolu konkurs zatytułowany Przedszkolny Mam Talent, podczas którego Promyczki przedstawiły swoje zdolności. Gratulujemy serdecznie odwagi i talentu Milenie, Julce, Emilce, Marcie, Piotrkowi oraz Maćkowi. Cała nasza Tęczowa społeczność nie może się już doczekać kolejnego szalonego festynu, jednak przed nami jeszcze cały czerwiec a tu także czekają na Promyczki kolejne atrakcje. Dziękujemy wszystkim Tęczowym Rodzicom, dzięki którym możemy realizować nasze cele dla dobra i uśmiechu naszych Promyczków. Joanna Buchcik-Dulęba Inwestorzy o planach budowy kopalni na zebraniu w Królówce cd. ze str. 7 zwyczajnie nie opłaca przekonywał J. Markowski. Podobnie argumentował prezes Schernikau, mówiąc, że jak każdy przedsiębiorca kieruje się rachunkiem ekonomicznym. Nie ma sensu fedrować pod zabudowaniami, żeby robić szkody. Jaki inteligentny inwestor chciałby to robić? Czy my wam chcemy budować domy? Nie! Chciałbym, żebyście raczej spojrzeli na szansę jaką stanowi ta inwestycja dla waszego miasta, dla was, waszych dzieci czy wnuków mówił Schernikau. J. Markowski dodał, że dokładną wiedzę o skutkach oddziaływania na powierzchnię będzie mógł podać w chwili, gdy firma będzie opracowywała dokumentację ubiegając się o koncesję na wydobycie. W dokumencie opisującym oddziaływanie kopalni na środowisko zostaną precyzyjnie wyliczone i wskazane miejsca ewentualnych obniżeń terenu. Mieszkańcy oraz władze samorządowe Orzesza będą zapoznawane z tymi opracowaniami, by wspólnie z inwestorem tak zaplanować zagospodarowanie złoża, by zminimalizować ewentualne szkody. Na razie odwierty, potem starania o koncesję na wydobycie Na razie jednak długa, kilkuletnia droga do powstania kopalni w Orzeszu. Około 20 czerwca rozpoczną się odwierty w dwóch punktach miasta na prywatnej działce w Królówce i na gminnej w Zgoniu. Będą miały głębokość ok m, i mają potwierdzić zasobność złoża. Wiercenia przy użyciu wiertnicy samojezdnej stałej zakończą się we wrześniu. Jest to działanie całkowicie bezpieczne dla środowiska, a po jego zakończeniu nie pozostaje ślad, że coś kopano przekonywał J. Markowski. Dwa nowe odwierty plus 12 które wykonano na tym złożu w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat (niektóre robiono w okresie międzywojennym) pozwolą inwestorowi ubiegać się o koncesję na wydobycie węgla. Może ją uzyskać za 3, 4 lata, po skompletowaniu dokumentów, z których część będzie uzgadniania z władzami miasta m.in. plan ruchu kopalni. Jerzy Markowski obiecał mieszkańcom Królówki, że gotowy jest stawiać się na każde spotkanie z nimi gdy oni będą mieli pytania czy wątpliwości w związku z tą inwestycję, i gdy on jako prezes Silesian Coal będzie miał nowe informacje i dokumenty dotyczące planowanej budowy kopalni w Orzeszu. Planuje się, że wydobycie węgla z orzeskiej kopalni sięgnie 3 mln ton rocznie. /I.W./ Gimnazjaliści z Orzesza w kampanii promującej transplantacje W Zespole Szkół im. Poległych na Pasternioku w Orzeszu rozpoczęła się kampania informacyjna dotycząca transplantologii. Akcja nosi nazwę Drugie życie, a organizują ją Fresenius Medical Care i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych. Kampanię na terenie całego kraju wspierają: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej i Polska Federacja Pacjentów 'Dialtransplant'. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. W kampanię zaangażowane są uczennice klasy 2b ZS w Orzeszu: 8 Małgorzata Korabik, Katarzyna Helbik i Marta Brzóska pod opieką Ilony Markiton i Agnieszki Król, które wzięły na swoje barki to trudne zadanie- promowania transplantologii na terenie szkoły oraz miasta Orzesza. Uczennice po wcześniejszym przygotowaniu prezentacji multimedialnej przeprowadziły krótkie prelekcje w klasach drugich gimnazjum, dla swoich koleżanek i kolegów, mające na celu zapoznanie ich z tą tematyką. Uczniowie otrzymali odpowiedzi na kluczowe pytania dla tego zagadnienia: czym jest transplantacja?, kto i kiedy może zostać dawcą narządów? Wyjaśniono jakie są regulacje prawne dotyczące transplantacji dokładnie omówiono znaczenie dokumentu Oświadczenia Woli. 30 kwietnia w naszej szkole odbyła się prelekcja pt:,,masz dar uzdrawiania. Transplantacja to życie prowadzona prze naszego gościa dr n.med. Wojciecha Marcinkowskiego, (nefrologa, specjalistę chorób wewnętrznych oraz transplantologa klinicznego) W prelekcji wzięli udział nauczyciele i uczniowie klas II i III, podczas której mogli zadawać pytania, obejrzeć ciekawą prezentację i wysłuchać wykładu. W czwartek 8 maja nasze uczennice wyruszyły w miasto, aby dzielić się swoją wiedzą z mieszkańcami Orzesza. Podczas wyjścia były rozdawane ulotki informacyjne i oświadczenia woli. Uczennice odwiedziły też niektóre instytucje w naszym mieście, gdzie zostawiły plakaty informacyjne (Urząd Miejski, Komisariat Policji, Ośrodek Zdrowia, MOK). Odbyło się także spotkanie z dyrektorami orzeskich szkół w MZO w Orzeszu. Wiedza społeczeństwa o tym jaką wartość dla setek śmiertelnie chorych ma przeszczepienie narządu jest nadal niewystarczająca, dlatego potrzebna jest stała edukacja społeczna, dotycząca ratowania życia i zdrowia ludzi dzięki przeszczepom, co staramy się w tej krótkiej kampanii zrobić. Zachęcajmy wszystkich do wyrażenia swojego stanowiska w sprawie transplantacji. Nośmy przy sobie Oświadczenia Woli. /Inf.wł.ZS/

9 Pierwszy orzeski spacer historyczny za nami, wiemy już więcej o śladach średniowiecza na naszym terenie W sobotę 24 maja odbył się I Orzeski Spacer Historyczny pod nazwą W poszukiwaniu średniowiecza, którego organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury w Orzeszu. Naszym przewodnikiem był historyk Przemysław Mycielski z Woszczyc, nauczyciel historii w I LO im. K. Miarki w Mikołowie. Impreza okazała się ze wszech miar udana. Po pierwsze P. Mycielski ze znawstwem i interesująco przybliżył to, co z materiałów źródłowych wiemy o średniowiecznych śladach na obszarze dzisiejszego Orzesza. No i dopisała frekwencja, bo jak na pierwsze takie tematyczne spotkanie zebrało się aż 47 osób, których nie wystraszył nawet deszcz towarzyszący początkowi spaceru. W tej mieszanej wiekowo grupie był 70-letni mieszkaniec Jaśkowic oraz grupa kilkorga dzieci. Przemysław Mycielski. Trasa liczyła ok. 8 km. Zebraliśmy się przed kościołem św. św. Piotra i Pawła w Woszczycach, a miejsce zbiórki nie było przypadkowe. Ta neogotycka świątynia to wprost nawiązanie do gotyku (stylu w architekturze późnego średniowiecza), który w XIX wieku był mocno eksponowany w budownictwie sakralnym na Śląsku. Woszczycki kościół pochodzi z połowy XIX w. Ks. proboszcz Jerzy Kiecka. Stamtąd wyruszyliśmy na spacer, przemierzając leśne dukty i polne ścieżki sołectw Woszczyce i Królówka. Każdy mógł iść swoim tempem, co jakiś czas robiliśmy postój, podczas którego nasz przewodnik odsłaniał przed nami kolejne kulisy średniowiecznej przeszłości naszych ziem. Dowiedzieliśmy się, że trasa naszego spaceru mogła biec po terenach dawnej Małopolski, a także jak to się stało, że zostaliśmy Ślązakami, na co wpływ mogły mieć zgubne skutki nadużywania trunków przez Kazimierza Sprawiedliwego. P. Mycielski wyjaśniał również, dlaczego cystersi, którzy przybyli do Woszczyc w 1238 roku z zamiarem wybudowania klasztoru, ostatecznie postawili go w Rudach Raciborskich. Nasz przewodnik, nie negując dociekań i przekonań lokalnych patriotów, rozwiał przypuszczenia, że powstanie woszczyckiej parafii datowane jest na 1003 rok, bo nie znajduje to potwierdzenia w materiałach źródłowych. Poza wzmianką w jedynym dokumencie, ale za to z roku Natomiast pierwszy źródłowy dokument w którym jest wzmianka o parafii w Woszczycach pochodzi z 1325 roku, w którym mowa jest o obłożeniu ekskomuniką proboszcza Grzegorza z Woszczyc. Od razu dodajmy, że kara kościelna została Spacerowano malowniczymi terenami Królówki i Woszczyc. nałożona na niego nie za herezje które mógłby głosić, a za niepłacenie świętopietrza. Dowiedzieliśmy się również skąd wzięły się nazwy dzielnic i sołectw naszego miasta, poznaliśmy osobę Jana, syna Bernarda z Gardawic, który w 1400 roku był jednym ze studentów reaktywowanego Uniwersytetu Krakowskiego. Za sprawą studenta Jana, a także zapisów historycznych o parafii woszczyckiej, o rycerzach ze Zgonia, Zawady i Orzesza możemy potwierdzić, że w epoce średniowiecza na pewno już były: Woszczyce, Zgoń, Zawada, Orzesze. Co do pozostałych dzielnic miasta można Następny zaplanowany spacer historyczny odbędzie się 5 lipca, a jego tematyka to Od Husytów do Reformacji. Miejscem docelowym spaceru będzie Górka św. Wawrzyńca. Już teraz serdecznie zapraszamy, bo warto. Przewodnikiem będzie także Przemysław Mycielski. W naszym mieście najwięcej głosów oddano na Prawo i Sprawiedliwość Na drugim miejscu była Platforma Obywatelska 1355, na trzecim Nowa Prawica Janusza Korwin Mikkego 322 głosy. Sojusz Lewicy Demokratycznej uzyskał poparcie 140 orzeszan, Europa Plus Twój tylko domniemywać że były, ale brak na to dowodów. Te i wiele innych historycznych ciekawostek opowiedzianych przez Przemysława Mycielskiego podamy w lipcowym wydaniu Gazety Orzeskiej. Nasz spacer zakończyliśmy tam gdzie się rozpoczął w woszczyckim kościele. Historię tej budowli i ciągnącego się już kilkanaście lat remontu opowiedział nam proboszcz, ks. Jerzy Kiecka. Ostatnim punktem spotkania była wizyta w wyremontowanych piwnicach pod probostwem, gdzie poczęstowano nas kawą i ciasteczkami. /I.W./ Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego W Orzeszu PiS przed PO, NP na trzecim miejscu Ruch 115 mieszkańców, a Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry 99. Kolejne miejsca zajęli: Polska Razem Jarosława Gowina 88 głosów, Ruch Narodowy - 61, Polskie Stronnictwo Ludowe 36, Demokracja Bezpośrednia 18, partia Zieloni 16. /I.W./ 9

10 Pierwszy wspólny Dzień Strażaka 1 czerwca orzeskie Ochotnicze Straże Pożarne świętowały Dzień Strażaka. Na uroczyste spotkanie stawiły się wszystkie jednostki za wyjątkiem OSP Jaśkowice. Pomysł wspólnego świętowania wyszedł od Pawła Witoszka, prezesa OSP Gardawice. Do tej pory każda jednostka obchodziła to święto we własnym gronie, a uważam, że mamy tak mało okazji do wspólnych spotkań, i stąd ta moja propozycja. Cieszę się że druhowie tak licznie się stawili, mam nadzieję, że odtąd wspólne obchody Dnia Strażaka staną się naszą tradycją mówił Paweł Witoszek. Na obchodach oprócz przedstawicieli czterech jednostek: z Orzesza, Zgonia, Woszczyc i Gardawic obecni byli także: dh Sławomir Bijak prezes Powiatowego Oddziału ZOSP w Miko- łowie, Jan Mach prezes Zarządu Miejskiego ZOSP w Orzeszu, burmistrz Andrzej Szafraniec, radny Mirosław Blaski i sołtys Jan Kiel. Świętowanie rozpoczęło się od mszy św. w gardawickim kościele, którą odprawili ks. Jerzy Hojka i proboszcz, ks. Andrzej Ahnert. Po mszy, zastępy strażackie w korowodzie przemaszerowały na stadion LZS Gardawice. Tutaj, po uroczystym apelu odbyły się zawody pożarnicze o puchar prezesa OSP Gardawice, a potem już wspólna zabawa taneczna. Przez cały czas serwowana była strażacka grochówka z kotła. Zawody pożarnicze prowadził dh P. Witoszek, a wzorowane były Burmistrz Andrzej Szafraniec, prezesi orzeskich OSP, Jan Mach i Sławomir Bijak. na prawdziwej akcji gaśniczej. Do zadań strażaków należało m.in. napełnienie wężem gaśniczym 60 litrowej beczki przez niewielki otwór czy przewrócenie pachołków strumieniem wody pod ciśnieniem. Pierwsze miejsce w kategorii senior i najlepszy czas uzyskała OSP Woszczyce (2,35 min.). Drugie miejsce zajęła OSP Zgoń (2,42 min.), trzecie OSP Gardawice (3,24 min.), a czwarte OSP Orzesze (5,22 min.). W kategorii junior wystąpiły dwie drużyny młodzieżowe z OSP Gardawice. Lepszy czas uzyskała drużyna chłopców 2,23 min. i to oni odebrali zwycięski puchar, a dziewczyny z czasem 4,60 min. uplasowały się na drugim miejscu. /I.W./ Przemarsz ul. Katowicką w Gardawicach. Zawody strażackie. Międzygimnazjalna Debata Młodzieży MEDIA market 13 maja w Gimnazjum nr 2 w Orzeszu Zawadzie odbyło się X już spotkanie młodzieży. W tej jubileuszowej edycji debaty, odbywającej się w ramach działań profilaktycznych realizowanych przez orzesko ornontowicką grupę PaT (Ogólnopolski program profilaktyczny PaT Profilaktyka a Ty), udział wzięło prawie stu uczniów. Uczestnikami debaty byli uczniowie gimnazjów z Zawady, Orzesza, Gardawic, Ornontowic, Bujakowa oraz Zespołu Szkół Ponadgimanazjalnych z Ornontowic. Tematem tegorocznej debaty były szeroko rozumiane MEDIA prasa, czasopisma, telewizja, telefony z dostępem do sieci, Internet, reklama i ich wpływ na życie nastolatków. Rozpoczęliśmy spotkanie od przedstawienia SHOW przygotowanego w brawurowy sposób przez członków naszej grupy PaT, które w bardzo jaskrawy sposób pokazało jak media mogą zmanipulować człowieka i sprawić, że ten zaczyna zachowywać się w sposób, którego tak naprawdę nie akceptuje. Do tematyki przedstawienia odniósł się gość debaty Dariusz Pietrek (Śląskie Centrum Profilaktyki w Chorzowie), który na tym przykładzie pokazał młodzieży techniki manipulacyjne stosowane przez media i ich wpływ na życie ludzi. Natomiast Komisarz Anna Musioł (Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie) mówiła o praw- nych aspektach naszych działań realizowanych dzięki dostępowi do mediów, szczególnie Internetu, i konsekwencjach, na które możemy być w związku z tym narażeni. W części warsztatowej młodzież, pod kierunkiem pedagogów i psychologów szkół orzeskich, pracowała nad argumentacją, która miała przekonać uczestników debaty o korzyściach bądź zagrożeniach, jakie media stwarzają dla rozwoju młodych ludzi. Wyniki swojej pracy wykorzystali w trakcie zaciekłej dyskusji na argumenty. Była to zacięta i emocjonująca część debaty, w którą młodzież całkowicie się zaangażowała. Trudno jednak o jednoznaczne rozstrzygniecie świat mediów nie jest czarno biały. Nie można opowiedzieć się tylko za lub tylko przeciw. Niezaprzeczalnie media ułatwiają komunikację, dostarczają rozrywki, mogą bawić i uczyć. Jednak nie możemy zlekceważyć faktu, że mogą też niepostrzeżenie zawładnąć naszym czasem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Młodzi ludzie podsumowali spotkanie stwierdzeniem, że media na pewno nie znikną z ich życia, jednak zdrowy rozsądek, przyjaciele i zainteresowania są tym, co gwarantuje normalne i równocześnie naprawdę ciekawe życie. Ilona Czardybon 10

11 Rajd miłośników książek 31 maja w sobotę odbył się kolejny już rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy bibliotekarz. W naszym lokalnym rajdzie uczestniczyły trzy grupy złożone z pracowników i czytelników bibliotek: z Orzesza, Wyr i Ornontowic. Trasa rajdu dla grupy z Orzesza, do której dołączyła grupa wyrska, wiodła spod siedziby biblioteki centralnej przy ul. św. Wawrzyńca do Ornontowic. W sąsiedniej gminie oprowadzono ich po siedzibie biblioteki gminnej, a potem już jedną grupą wyruszyli na rowerowe zwiedzanie Ornontowic. Gospodarze pochwalili się m.in. neorenesansowym pałacykiem rodziny Hegenscheidtów, zrewitalizowanym parkiem i aleją Dęby Ornontowickie. Po dwugodzinnej jeździe zaproszono rowerzystów na poczęstunek i odpoczynek do siedziby ornotowickiej straży pożarnej. Tu czekały na nich także i inne atrakcje, jak bookcrossing, wspólne czytanie i konkursy z nagrodami, po czym wracano rowerami do Orzesza. /I.W./ Premiera Albumu, czyli czwarte pokolenie Pomościaków na scenie W maju odbyła się premiera spektaklu Album w wykonaniu Integracyjnej Grupy Teatralnej Pomost z Orzesza. Czwartego z kolei pokolenia grupy. Wystąpili przy zapełnionej publicznością sali widowiskowej w Jaśkowicach i jak z dumą podkreślili ich poprzednicy, z pokolenia trzeciego utrzymali bardzo dobry, wysoki poziom występu. A te pochwały usłyszeli m.in. od Alicji Różańskiej, Piotra Pioreckiego i Tomasza Parchańskiego. Czyli pokazali kunszt aktorski na z powodu powolnego odchodzenia w niebyt pokolenia starek i starzików, wysłuchał Maciej Dziaczko pisząc tekst przedstawienia. Wyreżyserowała go opiekunka artystyczna Pomostu, Iwona Woźniak. Gdyby nie zapał, poczucie misji, doskonały warsztat i wyjątkowość osobowości reżyserki, nie byłoby ani Albumu ani tej grupy. Dlatego jej właśnie, Iwonie Woźniak, należą się szczególne brawa i gorące podziękowania, że to już czwarte pokolenie młodych orzeszan bryluje Grupa orzeska wyruszyła spod biblioteki przy ul. św. Wawrzyńca. Orzeszanie Damian Łakomski i Mariusz Oleś będą walczyć w Bitwie Narodów! V jubileuszowe Rycerskie Mistrzostwa Świata HMB Bitwa Narodów odbędą się w dniach czerwca w Trogir w Chorwacji. W kadrze narodowej Polski wystąpi dwoje orzeszan: Damian Łakomski i Mariusz Oleś. W tej prestiżowej, międzynarodowej imprezie sportowej zmierzy się ok. 30 reprezentacji narodowych. Polacy z wielkimi szansami na medale, przypomnijmy tylko, że kadra Polski, w maju, na Mistrzostwach Świata federacji IMCF w końcowej klasyfikacji wywalczyła tytuł wicemistrzów świata! W jej szeregach też walczyli orzescy rycerze. Na Bitwie Narodów w Chorwacji Mariusz Oleś stoczy walki w formule 21vs 21, a Damian Ła- komski będzie walczył w formule 5vs5. W tej kategorii w szranki stanie 46 zespołów, Łakomski będzie kapitanem drużyny Polska 2. Najgroźniejszymi rywalami naszej reprezentacji będą Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini i być może również Izraelczycy. Pozostałe drużyny w ocenie Łakomskiego są do pokonania. Dla Łakomskiego będzie to już drugi udział w Bitwie Narodów, po ubiegłorocznym starcie we Francji. /I.W./ Czwarte pokolenie Pomościaków. jaki mogą się wznieść młodzi ludzie w wieku szkoły średniej, którzy należą do obecnego pokolenia Pomostu. Album to rzecz o naszych korzeniach, śląskich korzeniach, o tym, czym dla młodego pokolenia jest rodzima gwara, śląska kultura, tradycja, czy jest ona nam potrzebna. Młodzi aktorzy, przygotowując się półtora roku do premiery, mieli za zadanie zebranie anegdot ze swoich rodzin, jak najbardziej prawdziwych historii opowiadających zarówno historię ich familii, ale też swoiście rozumiany fenomen śląskości. Tych wszystkich historii, trochę poplątanych jak nasze dzieje, trochę zabawnych nie brakuje nam, Ślązakom, poczucia humoru, a trochę refleksyjnych choćby Kanwą spektaklu był rodzinny album. na scenie, i to niezmiennie pokazując się w doskonałej formie. Od swoich Pomościaków otrzymała po premierze okazały tort i kwiaty, zebrała też gratulacje, podobnie jak cała grupa, od Małgorzaty Lorens, dyrektor MOK (grupa działa przy orzeskim ośrodku kultury), od Jana Macha, przewodniczącego Rady Miejskiej i wiceburmistrza Andrzeja Bujoka. I od całej publiczności, wśród której nie zabrakło rodziców młodych aktorów, którym też należą się podziękowania za to, że wożą dzieciaki na próby, odwożą, że ich wspomagają, że są jak jedna, wielka rodzina. Bez tego entuzjazmu tak wielu osób nie byłoby tego wspaniałego wieczoru. /I.W./ 11

12 31 maja odbył się XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela Zjazdy, które odbywają się co dwa lata, poświęcone są pamięci długoletniego dyrygenta śląskich chórów, w tym orzeskiego Dzwonu. W kościele Nawiedzenia NMP odprawiona została msza św. w intencji dyrygenta, którą sprawował ks. prałat Stanisław Puchała. Poświęcił mu kilka słów w homilii, wspominając, że gdy był młodym chłopakiem a zarazem ministrantem w orzeskiej świątyni, nie raz widział M. Dzieńdziela, gdy na chórze dyrygował Dzwonem. Prałat Puchała podziękował orzeskim chórzystom za kultywowanie pięknych tradycji śpiewaczych, i ubogacanie śpiewem liturgii kościelnej. Po mszy odbył się koncert chórów z naszego regionu, które prowadził dyrygent Dzieńdziel. Miały wystąpić cztery zespoły, jednak z przyczyn niezależnych od organizatorów wystąpiły dwa: Harmonia 21 maja w sali widowiskowej w Jaśkowicach odbył się II Przegląd Piosenki Przedszkolnej Wiosenne śpiewanie na leśnej polanie, którego organizatorem było Przedszkole nr 2 Orzeszkowe Brzdące. Imprezę otwarła dyrektor Alicja Geisler, a prowadziły Aleksandra Mrochen w stroju zająca i Joanna Malich jako miś. Osobą odpowiedzialną za piękną i po- z Mikołowa i Dzwon z solistką Katarzyną Dudek. Osobę dyrygenta i jego zasługi dla śląskiej chóralistyki przypomniał Andrzej Wójcik, sekretarz Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Koncert poprowadził Witold Żurek, prezes orzeskiego chóru. Pamiątkowe statuetki upamiętniające kolejny zjazd śpiewaczy wręczali burmistrz Andrzej Szafraniec i Małgorzata Lorens, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu. Odebrały je dyrygentki występujących zespołów: Elżbieta Krusz prowadząca Harmonię i Natalia Łukaszewicz z Dzwonu. Organizatorami XI Zjazdu byli: MOK Orzesze i Dzwon. /I.W./ Śpiewająco o lesie i wiośnie mysłową dekorację była Kornelia Malina z P-2. Gościem specjalnym przeglądu był leśniczy Arkadiusz Bryja z Nadleśnictwa Rybnik, Leśnictwo Ornontowice, który przybliżył dzieciom zasady bezpiecznego korzystania z wycieczek do lasu, a na zakończenie wręczył upominki wszystkim przedszkolom reprezentowanym na przeglądzie. /I.W./ Kompleksowa obsługa umów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń: majątkowych, finansowych, turystycznych i komunikacyjnych. Zapraszam do biura: Orzesze - Zawiść ul. Mikołowska 166, tel. 32/ lub MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA U KLIENTA! W zdrowym ciele zdrowy duch Bardzo fajny pomysł na świętowanie Dnia Dziecka na sportowo wymyślił Artur Wróbel, wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Miasta Orzesze. Pomyłem zaraził Mariusza Olesia, trenera Fight Clubu Niepokorni z Orzesza, który poprowadził zajęcia sportowe dla dzieci, oraz wiceburmistrza Andrzeja Bujoka. Trójka panów przy niewielkim nakładzie środków finansowych, ale dużym zaangażowaniu własnym zgotowała dzieciakom naprawdę fajną zabawę rekreacyjną w parku na Górce św. Wawrzyńca. Do niektórych konkurencji sportowych włączyli się z ochotą nawet dorośli. Po tym jak zrobiłem zabawę Szukanie zajączka, i zobaczyłem jak dużo dzieci chce się wspólnie bawić, od razu postanowiłem, że Dzień Dziecka też będę Uczniowie orzeskiej Dwójki brali udział w XII Powiatowym Konkursie Poetyckim "Bez Tytułu". Konkurs zorganizowany był przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie. Rywalizacja była zacięta. Do organizatorów napłynęło ponad 100 wierszy. robił. Poprosiłem o pomoc Mariusza Olesia oraz Andrzeja Bujoka i mamy naszą pierwszą imprezę na sportowo cieszył się Artur Wróbel przyglądając się z jakim zapałem najmłodsi przystąpili do sportowych zmagań. Konkurencji było kilka, wśród nich rzuty butelką na odległość, ciągnięcie liną przymocowaną do korpusu koła zapasowego z samochodu, ćwiczenia z użyciem glewii repliki XV-wiecznej broni, ciągnięcie wózka z drewnem i skoki w workach. Do tego na dzieci czekały kiełbaski i słodycze ufundowane przez sponsorów. Pogoda dopisała, frekwencja także, więc tę pierwszą sportową imprezę dla dzieci można uznać za udaną. Trójce organizatorów należą się podziękowania że im się po prostu chciało to zrobić. Oby takich akcji w naszym mieście jak najwięcej. /I.W./ Jaś Wypiór z nagrodą za wiersz Sukces odniósł uczeń klasy III Jan Wypiór ( opiekun Sylwia Jarczyk), który otrzymał wyróżnienie. Jego utwór pt. "Naleśniki" zachwycił jury. Gratulujemy Jasiowi i życzymy dalszych sukcesów. /Inf. wł.sp2/ AUTO ZŁOM Złomowanie wszystkich typów pojazdów Za każdy kompletny pojazd płacimy Wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu pojazdów Odbieramy pojazdy od klienta Terenowa Służba Ratownicza S.C Łaziska Górne ul. Starowiejska 1 tel.: 32/ kom.: ,

13 Śpiewająco o lesie i wiośnie Oddz. przedszkolny przy SP10 w Woszczycach. Przedszkole nr 2 Orzeszkowe Brzdące w Orzeszu. Oddz. przedszkolny przy SP9 w Zgoniu. Oddz. przedszkolny przy SP4 w Jaśkowicach. Przedszkole nr 3 Tęczowy Promyk w Zawadzie. W zdrowym ciele zdrowy duch Rzuty butelką. Mariusz Oleś pomaga w biegu w workach. Wózek z drewnem lekki nie był. 31 maja odbył się XI Zjazd Śpiewaczy im. Mieczysława Dzieńdziela Dzwon i Natalia Łukaszewicz. Statuetkę odbiera Elżbieta Krusz. Katarzyna Dudek (w środku) solistka Dzwonu. 13

14 Kronika policyjna Pijany 32-latek, wyposażony w policyjną kamizelkę i zabawkowy pistolet, zatrzymywał samochody oraz legitymował ludzi na DK 81 w Gardawicach Do zdarzenia doszło w sobotę 10 maja około na Drodze Krajowej nr 81 w Orzeszu Gardawicach. Anonimowy rozmówca zawiadomił policjantów, że na ul. Publicznej pijany policjant zatrzymuje samochody do kontroli drogowej. Mundurowi z mikołowskiej drogówki niezwłocznie pojechali na miejsce. Tam zobaczyli pijanego mężczyznę, ubranego w kamizelkę odblaskową z napisem "POLICJA" i trzymającego w dłoni zabawkowy pistolet. Jak się okazało, mający ponad 2 promile alkoholu w organizmie 32-latek zawodowo zajmował się organizacją imprez okolicznościowych. Jako wodzirej często wykorzystywał atrapy policyjnego wyposażenia w pracy artystycznej. Tym razem "show" wymknęło się mężczyźnie spod kontroli. Mieszkaniec powiatu mikołowskiego trafił pod opiekę lekarską. Za podawanie się za funkcjonariusza publicznego i wykonywanie jego czynności, grozi kara do roku więzienia. Właściciel w barze, a złodzieje kradną rower Do zdarzenia doszło 12 maja wieczorem w Orzeszu. Klient jednego z barów zawiadomił policjantów, że ktoś ukradł mu rower o wartości 2 tysięcy złotych. Nieświadomy straty mężczyzna zniknięcie jednośladu zauważył po godz. 19. Mundurowi z Orzesza szybko ustalili, kto może być odpowiedzialny za zniknięcie roweru. Podejrzenia padły na dwóch klientów lokalu: 19-latka i jego o rok starszego kolegę. Mężczyźni zaplanowali kradzież, następnie wspólnie i w porozumieniu ukryli łup w krzakach. Niecałą godzinę po zdarzeniu sprawcy byli już w rękach stróżów prawa. Mundurowi odzyskali także skradziony jednoślad. Teraz złodziejski duet odpowie przed sądem za kradzież. Mężczyźni przyznali się do zarzutu. Grozi im kara do 5 lat więzienia. 14 Pijany kierowca sprawcą wypadku Do zdarzenia doszło w środę 14 maja przed 18 na ul. Jaśkowickiej w Orzeszu. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierowca renault megane jadąc od strony centrum Orzesza z nieustalonych przyczyn zjechał na prawe pobocze jezdni i uderzył w drzewo. W wyniku zderzenia ucierpiał 29-letni kierowca oraz 36-letni pasażer, którzy z obrażeniami trafili do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca samochodu był pijany. Mężczyzna miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Okazja czyni złodzieja Klucz pozostawiony w drzwiach Wypadek na ul. Jaśkowickiej. jednego z pomieszczeń w Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu sprowokował złodzieja do działania. Niezauważony przez nikogo otworzył drzwi i ukradł portfel wraz z dokumentami na szkodę pracownika placówki. Także niefrasobliwość kierowcy sprowokowała amatora cudzego mienia. 23 maja włamano się do toyoty avensis zaparkowanej przy cmentarzu w Gardawicach. Kierowca wychodząc z auta zostawił w nim, w widocznym miejscu, portfel z dokumentami i telefon komórkowy. Złodziejowi wystarczyło wybić szybę i zabrać fanty. Straty oszacowano na 580 zł. Złodzieje nie oszczędzają nawet cmentarzy Takie czasy, że kradną nawet na niarkach, którzy wyprowadzali z garażu jej auto. Podniosła krzyk, czym obudziła sąsiadów i w ogóle zrobiło się zamieszanie, więc złodzieje czym prędzej uciekli, ale zdążyli zabrać kluczyki i dokumenty z auta. Jednak pech nie opuszczał tego tercetu, w ręce policji wpadli następnego dnia, gdy usiłowali ukraść auto w Zabrzu. Orzeszanka odzyskała skradzione rzeczy. Wypadek na rondzie Powstańców Śląskich Do zdarzenia doszło 1 czerwca w niedzielę, kilka minut przed 16 na rondzie Powstańców Śląskich w Orzeszu (rondo na wysokości ośrodka kultury). 29-letni kierowca peugeota podczas wjeżdżania na cmentarzach. 21 maja zawiadomiono policję, że na cmentarzu w Woszczycach z pomnika jednego z grobów skradziono mosiężny odlew twarzy. Straty oszacowano na 4,5 tys. zł. Krzyk spłoszył złodziei 28 maja złodzieje o 4 nad ranem usiłowali ukraść z jednej z posesji na osiedlu 25.lecia zaparkowanego w garażu mercedesa. Mieli pecha, bo w tym czasie przebudziła się mieszkanka domu. Gdy wyjrzała przez okno zobaczyła trzech mężczyzn w komiskrzyżowanie o ruchu okrężnym, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącej od ul. Gliwickiej motocyklistce. 24-latka chcąc uniknąć zderzenia bocznego z samochodem, wykonała manewr obronny, po czym utraciła panowanie nad jednośladem suzuki i przewróciła się na jezdnię. Mieszkanka Żor ze złamaniem nogi trafiła do szpitala. Kierujący peugeotem mieszkaniec Orzesza utracił prawo jazdy. Kierujący byli trzeźwi. Teraz śledczy wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności tego wypadku. Areszt za brutalne pobicie Do zdarzenia doszło w niedzielę 1 czerwca rano, w rejonie dworca kolejowego w Orzeszu. Około godz. 7 dwaj młodzi mężczyźni zaatakowali czekającego na pociąg 18-latka. 20-latek i jego o dwa lata starszy kompan, dotkliwie pobili mieszkańca Orzesza i zabrali mu słuchawki oraz 30 złotych. Chłopak trafił do szpitala ze złamaniem żuchwy i obrażeniami głowy. Zanim sprawcy uciekli, starszy z nich uderzył 44-letniego świadka całego zajścia i groził pobiciem, jeśli zawiadomi o zdarzeniu policję. Dwie godziny później agresorzy ponownie spotkali 44-latka w rejonie parku w centrum miasta. Tym razem napastnicy uderzyli mężczyznę i zażądali od niego pieniędzy. Gdy okazało się, że orzeszanin nie ma przy sobie gotówki, uciekli. Zawiadomieni o zdarzeniu policjanci szybko ustalili przestępców. Duet został zatrzymany kilka godzin później. Mieszkańcy Ornontowic usłyszeli już zarzut rozboju i usiłowania rozboju, a starszy z nich ponadto zarzut zastraszania świadka. Młodzi agresorzy zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd. Grozi im 12 lat więzienia.

15 Prawnik radzi Jak uzyskać dostęp do usług prawniczych za rozsądną cenę? Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi) ta wywodząca się z prawa rzymskiego zasada obowiązuje do dziś, a coraz więcej sytuacji życiowych wymaga konsultacji z prawnikiem. Jak powszechnie wiadomo, tego typu usługi nie należą do najtańszych. Dlatego też powstała (popularna w wielu Potrzebujesz porady prawnej? Skorzystaj z profesjonalnej pomocy za rozsądną cenę. Zadzwoń! Doradztwo prawne Kącik szachowy Redaguje Hanna Leks, mistrzyni międzynarodowa W dzisiejszym kąciku przedstawiam krótką partię (miniaturę ) oraz kilka anegdot szachowych. Szumow Janisch 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Gc4 Gc5 5.Sg5 Sh6 6.Sxf7 Sxf7 7.Gxf7+ Kxf7 8.Hh5+ g6 9.Hxc5 d6 10.Hb5 We8 11.O-O Wxe4 12.Hd5+We6 13.Gg5 He8 14.f4 Kg7 15.f5 We5 16.f6+ Kh8 17.f7 Kg7 18.fxe8=S+ Wxe8 19.Hf7+ Kh8 20.Gf6# 1-0 Podręcznik debiutowy Aleksander Alechin grał w seansie gry jednoczesnej i po wykonaniu jednego z posunięć, młody przeciwnik z dezaprobatą w głosie zagadnął, mistrzu, przecież tego ruchu nie ma w debiutowych podręcznikach. Alechin odrzekł na to, młody człowieku, sam jestem podręcznikiem debiutowym. Podejrzany kibic W czasie meczu o mistrzostwo świata między Laskerem a Steinitzem, jeden ze zwolenników Laskera ofiarował mu w prezencie pudełko cygar. Po meczu, zakończonym zwycięstwem Laskera, ofiarodawca winszując nowemu mistrzowi świata sukcesu, przypomniał nietaktownie podarunek i spytał, czy jego cygara pomogły Laskerowi do wygrania meczu. Ależ oczywiście, odpowiedział Lasker, drogi panie to był naprawdę doskonały pomysł! Takie były dobre, upewniał się rozradowany kibic? A tego nie wiem, wyjaśnił Lasker, częstowałem nimi Steinitza, sam paliłem inne! Nieprzyjemna odpowiedź W języku francuskim fou w mowie potocznej znaczy głupi, w szachach natomiast jest nazwą figury goniec. Podczas pewnego turnieju we Francji Alechin przypatrywał się końcówce partii, w której jeden z zawodników miał ogromną przewagę materialną, dwa gońce i trzy pionki przeciwko wieży i pionkowi. Grał jednak tak nieudolnie, że partia zakończyła się remisem. Po partii, szachista ów zwrócił się do Alechina z pytaniem, jak pan sądzi, czy to było do wygrania? Naturalnie odrzekł Alechin. Te dwa fou powinny były wygrać, jednak tym razem było ich trzech! Kącik małego szachisty Powtórzenie wiadomości: 1. Jak nazywamy ruch, podczas którego jednocześnie ruszają się król i wieża? 2. Co odmierza czas partii szachowej? 3. Co należy zrobić przed rozpoczęciem partii? 4. Która figura daje szacha, od którego nie można się zasłonić? 5. Spotkasz ją w sklepie lub na końcu szachownicy (poruszając się pionkiem). Odpowiedzi: 1. roszada 2. zegar 3. podać rękę przeciwnikowi 4. skoczek 5. promocja Lekcje szachów w przedszkolach, szkołach, indywidualnie. Hanna Leks tel.: szacholandia.blogspot.com krajach) usługa zmniejszająca koszty pomocy prawnej tak, aby każdy miał szansę zostać objętym opieką prawników. Mowa oczywiście o abonamencie prawnym, który gwarantuje bezpieczeństwo w sytuacjach życiowych wymagających znajomości przepisów prawa oraz stały dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oferta abonamentowa skierowana jest głownie dla osób prywatnych oraz mniejszych przedsiębiorstw. W ramach abonamentu można szybko (telefonicznie lub mailowo) uzyskać poradę prawną, weryfikacje dokumentów, pismo o charakterze prawnym lub urzędowym, udział profesjonalnego Inauguracja imprezy miała miejsce w hali sportowej na skarpie w Bytomiu w obecności Marszałka Województwa Śląskiego, prezydentów miast organizatorów i działaczy sportowych. Po oficjalnym otwarciu i odśpiewaniu hymnu narodowego zespoły rozjechały się do różnych hal sportowych aby rozegrać swoje zawody. Świetnie spisała się drużyna tenisistów stołowych na co dzień trenujących w autonomicznej sekcji tenisa stołowego Sokół Orzesze w składzie Paweł Piątek, Dawid Mrozik i Michał Spendel zajmując wysokie 7 miejsce w naszym województwie! Znakomicie wypadli siatkarze zawadzkiego gimnazjum na co dzień trenujący w Uczniowskim Klubie Sportowym SMUKS Orzesze, którzy w półfinale po zaciętej walce ulegli 1:2 (25:19,19:25,15:6) aktualnemu Mistrzowi Polski juniorów i późniejszemu triumfatorowi tych zawodów drużynie z Częstochowy. Ten mecz kosztował chłopców wiele sił i walce o 3 miejsce przegrali z odwiecznym rywalem zespołem z Pyskowic 1:2. Tym samym młodzi orzescy pełnomocnika w postępowaniu sądowym i wiele innych usług. Ceny abonamentu zaczynają się od 25 zł/m-c. Uważam, że opcja opieki prawnej na abonament jest idealnym rozwiązaniem. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam do skorzystania. Hanna Płaczek prawnik Orzesze sportową siłą w województwie śląskim!!! 14 maja w Piekarach Śląskich odbył się finał Wojewódzkiej Gimnazjady. Rejon Tychy, w skład którego wchodzi powiat mikołowski,reprezentowany był tylko przez orzeskich siatkarzy i tenisistów stołowych. Obie drużyny to uczniowie Gimnazjum nr 2 w Orzeszu-Zawadzie! sportowcy uplasowali się na 4 miejscu w województwie, obok takich siatkarskich potęg jak Jastrzębski Węgiel czy Exact AZS Częstochowa. Drużyna wystąpiła w składzie: Jonasz Schier, Michał Kopeć, Damian Furgoł, Krzysztof Gregracki, Michał Macha, Łukasz Mędrowski, Dawid Nowak, Paweł Profaska, Błażej Perczak, Daniel Rajca, Patryk Stanek i Przemysław Pasieka. Dzień później sukcesu pozazdrościli ich młodsi koledzy z SP 2 w Orzeszu, którzy wygrali półfinał wojewódzki w Siemianowicach Śląskich i tym samym wystąpią 4 czerwca w Finale Igrzysk wojewódzkich mini siatkówki chłopców w Radlinie!!! Te wyniki świadczą o utalentowanej młodzieży naszego miasta, która gdy stworzy się jej odpowiednie warunki do rozwoju jakie zaistniały dzięki funkcjonowaniu siatkarskich klas sportowych w naszym mieście, może wiele osiągnąć i z powodzeniem rywalizować z najlepszymi w tak popularnej w naszym kraju dyscyplinie zespołowych gier sportowych. /T.B./ 15

16 16

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 6 (174) czerwiec 2010 cena 1, 6 z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: W Orzeszu odbył się kolejny już Zjazd Śpiewaczy poświęcony pamięci dyrygenta Mieczysława Dzieńdziela. Czytaj str.

Bardziej szczegółowo

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2

Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 ISSN 1425-7610 Nr 4 (228) kwiecień 2015 cena 1,8 zł z 8% VAT www.facebook.com/gazetaorzeska Nagrody sportowe burmistrza za 2014 rok 2 50 osób odebrało nagrody burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00

WSTĘP WOLNY!!! W tym numerze przeczytacie: 4 marca 2011-02-05 Hala sportowa MOSiR Żory, ul. Folwarecka 10, godz. 18.00 W tym numerze przeczytacie: Budżet miasta 2011, dochody i wydatki, komentarz burmistrza Biblioteka w Woszczycach na miarę XXI wieku Dom Śląskiej Kultury atrakcją artystyczną i kulturalną Orzesza Akcja

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 10 (212) październik 2013 cena 1,6 zł z 8% VAT Szukaj nas też na Facebook.com W tym numerze przeczytacie: Gminne inwestycje szczegóły budowy nowego targowiska wraz z parkingiem i szaletem,

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str.

Uroczyste otwarcie alejek spacerowych. więcej na str. 2. Wystawa Blachownia. Oczami Pokoleń. więcej na str. 2. Aktu Erekcyjnego. więcej na str. WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 3 (92) maj, czerwiec 2013 ISSN 1730-9190 DNI BLACHOWNI Uroczyste otwarcie alejek spacerowych więcej na str. 2 Wystawa Blachownia Oczami

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3

OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 Egzemplarz bezpłatny ISSN 1732-2987 Nr 1 marzec 2013 w w w. m a l e c h o w o. p l W tym numerze... WIZYTA BISKUPA 2 OŚRODEK ZDROWIA W KAWNIE ODDANY 3 WIĘCEJ INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW... 11 2 WYDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT

Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT Nr 11 (233) Rok XXI GRUDZIEŃ 2012 CENA 3,00 zł w tym 5% VAT 2 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY grudzień 2012 grudzień 2012 BRZESKI MAGAZYN INFORMACYJNY Listopad w pigułce 1 Blisko 10 tysięcy złotych zebrali

Bardziej szczegółowo

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK

W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK W numerze: Ile mamy i na co nas stać Taniej za energię elektryczną Ulica Kopiec w nowej szacie Mają pełne ręce roboty Festyn rodzinny z GOK Historyczny awans Widawii 1 DRODZY CZYTELNICY Z banalnym stwierdzeniem,

Bardziej szczegółowo

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny

GMINY MIERZĘCICE. www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny ISSN 2083-0114 PANORAMA GMINY MIERZĘCICE www.mierzecice.pl Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Numer 09/2012 Mierzęcice Mierzęcice II Mierzęcice-Osiedle Przeczyce Toporowice Nowa Wieś Boguchwałowice Sadowie

Bardziej szczegółowo

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie?

Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? nr 06 (139) czerwiec/lipiec 2014 ISSN 1233-0574 Czy kilka sugestii i półprawd zawartych w raporcie NIK może wpłynąć na zmiany w finansowaniu sportu w Gminie? Opinię Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery

Bardziej szczegółowo

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami

Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami nr 6/(200) CZERWIEC 2015 GŁOS NOWIN G A Z E T A S A M O R Z Ą D O W A G M I N Y S I T K Ó W K A - N O W I N Y I S S N 1 7 3 1-5 3 5 2 Obchody Dnia Gminy Sitkówka Nowiny za nami Koncert zespołów muzycznych,

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Majowe święta. Brawo Marek! 135 lat ERG-u Tegoroczne Święto Zakładowe. Absolutorium bez sprzeciwu str. 4. Spór z Tychami. Europa bije się w Bieruniu

Majowe święta. Brawo Marek! 135 lat ERG-u Tegoroczne Święto Zakładowe. Absolutorium bez sprzeciwu str. 4. Spór z Tychami. Europa bije się w Bieruniu Spór z Tychami str. 3 Absolutorium bez sprzeciwu str. 4 Europa bije się w Bieruniu str. 14 5 MAJ 2006 Nr 09/2006 cena 1,00 zł (207) Brawo Marek! W Katowicach odbyły się eliminacje finałowe Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str.

Wiwat maj! Florian 2005 za nami. Komu stypendium? Absolutorium na 102. Mieszkańcy mówią. 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 (183) cena 1,00 zł. str. Absolutorium na 102 Komu stypendium? Mieszkańcy mówią DOŚĆ!!! str. 4 str. 2 str. 10 5 MAJ 2005 Nr 9/2005 cena 1,00 zł (183) Zgodnie z tradycją, obchody Święta Zakładowego Florian 2005, które tym razem

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s.

sławkowski Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Strażacy zapraszają młodzież! s. kurier bezpłatny sławkowski NR 3 (265) marzec 2015 ISSN 1 508-7281 egzemplarz Tajemnice harcerskiej kroniki z lat 1930-1936 str. 3 PONADTO W NUMERZE: Nagroda dla Henryka Magaczewskiego s. 5 Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015

70-lecie. Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi NOWINY SZASTARSKIE EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Lipiec 2015 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NOWINY SZASTARSKIE SZASTARSKIE NOWINY NR 2 (3) ISNN 2449-8106 Lipiec 2015 Blinów Pierwszy Blinów Drugi Brzozówka Brzozówka-Kolonia Cieślanki Huta Józefów Majdan-Obleszcze Podlesie

Bardziej szczegółowo

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5

DNI SWARZĘDZA. 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły na str. 4-5 Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 5 (305) czerwiec 2014 bezpłatne pismo informacyjne DNI SWARZĘDZA 28 i 29 czerwca 2014, polana przy ul. Strzeleckiej Serdecznie zapraszamy! Szczegóły

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z

MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY SIEWIE R Z Nakład 2000 egz. Nr 75 / 07 / 2013 lipiec 2013 ISSN 1897-9807 BEZPŁATNY MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI BLUESOWEJ BLUES NA SIEWIERSKIM ZAMKU W dniach 5-6 lipca na Zamku

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych.

AKBart projektowanie, wykonawstwo i serwis instalacji alarmowych, monitoringu, ppoż. Pomiary instalacji elektrycznych, odgromowych. FHU Access Control Libiąż, ul. Paderewskiego 4/68(2) tel: 509 453 818 tel/fax: 32 627 46 10 e-mail: biuro@accesscontrol.pl www.accesscontrol.pl www.accesscontrol.com.pl ALARMY*MONITORING-CCTV-KAMERY AUTOMATYKA-BRAMY

Bardziej szczegółowo

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej:

CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ. rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Stęszewie, sporządzenie projektu kanalizacji sanitarnej: WIEŚCI 3 2008 ISSN 1233-6033 egzemplarz bezpłatny CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI J 30 V 2008 Sprawozdanie burmistrza Gminy Stęszew z działalności w roku 2007 28 kwietnia br. odbyła się sesja absolutoryjna,

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo