PUBLICATION. European XFEL (in Polish)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PUBLICATION. European XFEL (in Polish)"

Transkrypt

1 EuCARD-PUB European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION European XFEL (in Polish) Romaniuk, R S (Warsaw University of Technology) 04 June 2013 The research leading to these results has received funding from the European Commission under the FP7 Research Infrastructures project EuCARD, grant agreement no This work is part of EuCARD Work Package 2: DCO: Dissemination, Communication & Outreach. The electronic version of this EuCARD Publication is available via the EuCARD web site <http://cern.ch/eucard> or on the CERN Document Server at the following URL : <http://cds.cern.ch/record/ EuCARD-PUB

2 Europejski laser rentgenowski prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych Uwarunkowania międzynarodowe oraz krajowe i jak to się zaczęło w Niemczech? Wydawałoby się, że opisywanie wielkich powstających obecnie infrastruktur badawczych, zlokalizowanych w bogatych i przodujących technologicznie państwach świata, a szczególnie takich, których nie można zbudować u nas w kraju, ze względu na gigantyczne koszty, być może ma ograniczony sens. Mówimy tu o kosztach np. rzędu kilkudziesięciu miliardów euro, ale także i mniejszych, ale na pewno większych niż jeden miliard euro. W przypadku infrastruktur badawczych mówimy o perspektywie czasowej projektu rzędu co najmniej dwóch dekad i perspektywie budowy około dekady. Tego typu megaprojekty naukowe i techniczne (ale także inne projekty o tak wielkiej skali) przyciągają znaczną uwagę publiczną i medialną ze względu na ich duży potencjalny wpływ na całe społeczeństwo, globalne społeczności zawodowe, a także środowisko i budżet. Takim megaprojektem w Polsce była budowa stadionów na Euro Wśród naukowych projektów globalnych można wymienić: ALMA wielka matryca radioteleskopów mikrofalowych, CLIC Kompaktowy Zderzacz Liniowy, ELT Europejski Teleskop Gigantyczny, EXFEL Europejski Laser Rentgenowski, FAIR Ośrodek Badawczy Antyprotonów i Jonów, ILC Międzynarodowy Zderzacz Liniowy, JET i ITER Tokamakowy Projekt Fuzji Jądrowej, LBT Teleskop Wielka Lornetka, LHC Wielki Zderzacz Hadronów, NIF Laserowy Zapłon Jądrowy, SSC niedoszły Super Zderzacz Nadprzewodzący, TMT Teleskop 30 metrowy, SKA radioteleskop, VLA radioteleskop, HST- teleskop Hubbla, ISS Stacja Kosmiczna, JWST planowany Teleskop James Webb, Herschel Obserwatorium Kosmiczne ESA, GPS i wiele innych. Łącznie budżet tych projektów naukowo-technicznych przekracza dziesiątki bilionów Euro. Jest jednak kilka powodów, dla których być może warto o tym pisać, właśnie o takim projekcie jak Europejski Laser Rentgenowski, lub jemu podobnych. Otóż znaczne środowiska naukowe i techniczne w naszym kraju, i inżynierskie i fizyczne, są przeciwne budowie takiej wielkiej infrastruktury badawczej. Kontrowersje budzi nawet budowa nowych badawczych reaktorów jądrowych, nie mówiąc o energetyce jądrowej i ogólniej o przemyśle atomistycznym. Nie stać nas nie tylko na wybudowanie, nawet z pomocą międzynarodową, ale potem na ogromne koszty eksploatacji infrastruktury badawczej. Wybór miejsca lokalizacji takiej infrastruktury (w przypadku lasera rentgenowskiego), wydawałoby się, że oczywisty, wcale oczywistym nie jest. W doraźnych celach szermowano, znacznie nadużywając zaufanie środowisk naukowych, różnymi miejscami, czasami wziętymi z sufitu, jak np. Park Naukowy Bemowo, Park Naukowy Siekierki itp. Lokalizacja infrastruktury w NCBJ w Świerku napotyka pewien sprzeciw środowiska krajowego, pozawarszawskiego, co odzwierciedla się w krajowych niezbyt zachęcających recenzjach takich projektów, pisanych na zlecenie władz (mimo umieszczenia takich projektów na listach ESFRI). Mniejsze infrastruktury, jak nowo budowany krakowski synchrotron, cierpią na niedostatek finansów, także związany z wieloma przyczynami, w tym brakiem jednolitego frontu opinii w naukowo-technicznym środowisku krajowym. Raczej nie wygląda na to abyśmy byli w stanie w kraju zbudować w bliższej perspektywie coś większego, o skali europejskiej, tzn. o takim potencjale odkrywczym, który sam w sobie przyciągałby uczonych europejskich. Przykładem tej tezy jest wieloletnia już historia starań o budowę polskiego lasera rentgenowskiego POLFEL, który miał stać się dość ważnym elementem w europejskiej sieci takich laserów mniejszych i większych, budowanych obecnie we Francji, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech, Anglii, Niemczech, z Europejskim Laserem Rentgenowskim na czele. Wielka infrastruktura badawcza, jeśli by powstała, mogła by powstać tylko w jednym miejscu w kraju. Środowisko naukowe nie jest gotowe na tak wielką polaryzację i centralizację obszaru nauki i techniki w kraju. Wielka infrastruktura badawcza o znacznym potencjale odkrywczym spowodowałaby (powinna spowodować) powstanie raczej nie parku ale miasta technologicznego, pracującego na rzecz i w otoczeniu infrastruktury przynajmniej tak to się dzieje na świecie. Powstają w otoczeniu centra badawcze w zakresie chemii, inżynierii materiałowej, fotoniki i elektroniki, metrologii, mechatroniki, fizyki technicznej i inne. O Europejskim Laserze Rentgenowskim EXFEL (a także innej wielkiej infrastrukturze badawczej o zasięgu globalnym) warto pisać z powodu tego, że w budowie tej wielkiej i bardzo skomplikowanej maszyny uczestniczą liczni inżynierowie mechanicy, termodynamicy, elektronicy i elektrycy, chemicy, i fizycy, a także managerowie projektów z Polski. Budują systemy kriogeniczne, optoelektroniczne, optyczne i fotoniczne, elektroniczne, sterowania i pomiarowe, projektują wnęki rezonansowe i systemy okablowania, prowadzą obliczenia dotyczące konstrukcji maszyny i jej potencjalnych zastosowań, opracowują nowe generacje systemów zabezpieczenia maszyny i bezpieczeństwa obsługi. W tej grupie jest wielu młodych uczonych, doktorantów, którzy realizują swoje pasje badawcze i budują swoją międzynarodową karierę naukową. Projekt EXFEL jest znakomitą kuźnią kadr naukowych i technicznych a także managerskich najwyższej jakości. Praca w takich warunkach wielkiego projektu infrastrukturalnego zapewnia zdobycie unikalnego doświadczenia potem łatwego do sprzedania wszędzie na całym świecie, bardzo dobre publikacje jeśli jest się w stanie dołożyć do budowy i eksploatacji wielkiej maszyny w sposób twórczy, a stąd znakomite i szybko uzyskiwane wskaźniki bibliometryczne, niezłe finanse i bardzo dobre warunki socjalne dla siebie i swojej rodziny. Na marginesie należy wspomnieć, że uzyskiwane w ten sposób wysokie wartości wskaźników bibliometrycznych młodych uczonych nie mają się jak porównać z analogicznymi wskaźnikami krajowej samodzielnej kadry naukowej. Ten proces jest konieczny, by młodzi uczeni z kraju nie różnili się pod tym względem od swoich kolegów w tym samym wieku i o takich samych uzdolnieniach z innych państw, np. z Włoch czy Anglii. Młodzi uczeni pochodzą zazwyczaj z silniejszych ośrodków krajowych posiadających bardziej formalną współpracę z odpowiednimi ośrodkami zagranicznymi i międzynarodowymi o charakterze globalnym. Doktoranci pochodzą prawie wyłącznie z takich ośrodków, posiadając często podwójnych opiekunów naukowych w kraju i miejscu prac badawczych. Wartości takiego bezpośredniego transferu wiedzy i technologii nie da się przecenić. W zasadzie takiego transferu nie da się dokonać w inny sposób. Licencji na unikalne, wielkie, jednorazowe rozwiązania nie da się nigdzie kupić. Można kupić urządzenie, ale wówczas buduje je i uruchamia, a potem serwisuje ekipa zagraniczna. Od około 20 lat, na terenie Niemieckiego Laboratorium Synchrotronowego DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) w Hamburgu prowadzone są prace nad laserem rentgenowskim na swobodnych elektronach z wykorzystaniem techniki akceleracji elektronów w rezonansowych, mikrofalowych wnękach nadprzewodzących o bardzo wysokiej dobroci. Prace te wynikły zapewne z dużego doświadczenia tego laboratorium w zakresie akceleracji i generacji promieniowania synchrotronowego. Utworzone zostało laboratorium testowe TESLA o nazwie TTF (TESLA Test Facility), którego celem był rozwój na terenie DESY tej tech- Elektronika 4/

3 nologii. Laboratorium to wspierało od strony praktycznej przygotowania do gigantycznego projektu TESLA (Teralectronvolt Electron Superconducting Linear Accelerator), budowy przez DESY zderzacza liniowego o długości ponad 30 km i docelowej energii zderzenia e + -e - 1 TeV. Zderzacz miał z założenia pełnić rolę uzupełniającą do planowanego wówczas zderzacza LHC. Miał nie tylko potwierdzać potencjalne odkrycia LHC, ale mierzyć otoczenie tych odkryć ze znacznie większą dokładnością, mimo kilkunastokrotnie mniejszej energii zderzanych leptonów, w porównaniu z energią zderzanych hadronów. Zderzaczowi TESLA towarzyszył laser FEL. Pełen projekt techniczny infrastruktury TESLA opublikowano w roku Rząd Niemiecki nie podjął decyzji o finansowaniu większej części projektu TESLA. Dalszą dyskusję nad tym projektem podjęło środowisko międzynarodowe zorganizowane w kilku gremiach: ICFA, ECFA, TTC, ESGARD i innych. W wyniku tych dyskusji powstał projekt ILC pod nadzorem grupy GDE, po połączeniu z projektem CLIC, przekształconej w LCC. Zderzacz ILC ma obecnie największe szanse realizacyjne w Japonii, choć propozycje lokalizacyjne były także rozważane na terenie USA w FermiLab oraz w Rosji. DESY nie podjęło się realizacji pełnego projektu zderzacza TESLA (ze względu na ogromne koszty), jednak postanowiono kontynuować projekt samego lasera FEL (2003), tego który był początkowo planowany jako część całego projektu TESLA. Opracowano od nowa pełen projekt lasera, utworzono Konsorcjum Europejskie Lasera Rentgenowskiego FEL o nazwie E-XFEL, a także pilotażowy projekt TTF (w kolejnych wersjach TTF2, TTF3) projektu TESLA przekształcono w projekt lasera FEL o nazwie FLASH (Free Electron Laser in Hamburg). FLASH stał się laboratorium testowym dla E-XFEL. W eksperymencie FLASH, który obecnie jest maszyną w pełni eksploatacyjną, oraz w budowie E-XFEL uczestniczą liczni specjaliści z Polski. Konsorcjum E-XFEL obejmuje Hiszpanię, Francję, Włochy, Niemcy, Danię, Polskę, Słowację, Węgry, Grecję, Szwecję, Szwajcarię, i Rosję. Kraje te współfinansują projekt, budowę i następnie eksploatację lasera i całej infrastruktury. Konsorcjum E-XFEL jest członkiem organizacji EIROforum. EIROforum grupuje takie organizacje jak: CERN, EFDA JET, EMBL, ESA, ESO, ESRF, E-XFEL oraz ILL. Budowę infrastruktury dla E-XFEL rozpoczęto na początku 2009 r., budowę tuneli o łącznej długości ok. 6 km rozpoczęto w 2010 r. a zakończono w 2012 r. Pełne zakończenie infrastruktury jest przewidziane w 2014 r. Od 2012 r. prowadzone są w tunelach i gotowych budynkach prace instalacyjne sprzętu akceleracyjnego i infrastrukturalnego. Laboratorium pilotowe lasera FLASH oraz jego rozwój FLASH II Pierwszy laser FEL w DESY zasilany liniakiem o długości 100 m został uruchomiony w ramach projektu TTF Tesla Test Facility, i jego kolejnych przedłużeń TTF2, TTF3. Laser nosił nazwę VUV- FEL (Vacuum Ultrafiolet Free Electron Laser). W kwietniu 2006 laboratorium TTF zostało zmienione na FLASH (Free Electron Laser in Hamburg), a liniak elektronowy został przedłużony dodatkowym tunelem do ponad 200 m. Cała długość infrastruktury FLASH wynosi 315 m, łącznie z halą eksperymentalną. FLASH działa dokładnie tak samo jak budowany E-XFEL. Stosuje wnęki rezonansowe nadprzewodzące niobowe TESLA o częstotliwości 1,3 GHz. Osiem dziewięciocelowych wnęk jest zorganizowanych w jeden kriomoduł. Akcelerator FLASH posiada działo elektronowe z fotokatodą pobudzaną laserem, iniektor i siedem kriomodułów ACC1-7. Oprócz tego w torze wiązki, pomiędzy kriomodułami ACC1 i ACC2 znajduje się rezonansowa wnęka eksperymentalna dla trzeciej harmonicznej ACC39, pracująca na częstotliwości 3,9 GHz. Poprawia ona jakość zgęstek elektronowych. Wnęka kształtuje zgęstki elektronowe w taki sposób aby uzyskać maksymalne natężenie wiązki fotonowej. Moduł 3,9 GHz został zbudowany w laboratorium Fermilab. Energia wiązki elektronowej wynosi 1,25 GeV. Minimalna długość 150 generowanej fali optycznej wynosi w podstawowej harmonicznej ok. 4 nm. Ta długość fali w harmonicznej podstawowej odpowiada tzw. oknu wodnemu, gdzie woda staje się przezroczysta dla tego obszaru spektrum (2,2 4,4 nm). Działanie lasera z pierwszą harmoniczną w oknie wodnym pozwala na jego zastosowanie do badania próbek w środowisku wodnym. Woda nie zakłóca absorpcji przez atomy węgla w próbkach biologicznych. Undulator posiada stałą wartość szczeliny. Maszyna posiada możliwość efektywnej generacji wyższych harmonicznych o dużej mocy. Piąta harmoniczna dostarcza fali o długości poniżej 1 nm. Jest to długość porównywalna z analizowanymi molekułami. FLASH posiada jeden undulator i sześć stacji eksperymentalnych. Infrastruktura FLASH jest obecnie rozbudowywana o gałąź FLASH2, w związku z czym laser jest wyłączony. Ponowne uruchomienie jest przewidziane na dzień 1 lipca Czwarty okres użytkowy lasera trwał od marca 2012 do lutego Dostarczył użytkownikom 3800 godzin wiązki. Pierwszy okres użytkowy został uruchomiony w 2005 r. Podsumowując, parametry FLASH są następujące: zakres długości generowanej fali optycznej w pierwszej harmonicznej 4,1 45 nm, energia pojedynczego impulsu µj, czas trwania impulsu optycznego FWHM fs, moc szczytowa 1 3 GW, moc średnia 400 mw, szerokość spektralna 0,7 2%, średnia jasność [fotonów/s/mrad 2 /0,1% pasma], jasność szczytowa [fotonów/s/mrad 2 /0,1% pasma], natężenie zgęstek elektronowych po kompresji 1 2 ka, długość jednej sekcji undulatora 27 m, liczba sekcji 3, magnesy NdFeB, szczelina undulatora 12 mm, okres undulatora 27,3 mm, natężenie pola magnetycznego ok. 0,5 T zasada działania SASE oraz Seeded. FLASH, oprócz istotnej roli laboratorium rozwojowego maszyny EXFEL, jest głównie silnym laboratorium użytkowym. Prowadzone są badania, na zasadzie przyznawanych grantów, w zakresie fizyki ciała stałego, inżynierii materiałowej, fizyki powierzchni oraz biologii molekularnej. Jako laboratorium rozwoju maszyny służy do testów nowych rozwiązań technologii SRF. W połączeniu z maszynami TTF i następnie FLASH uruchomiono w DESY kilka uzupełniających laboratoriów do testów pojedynczych wnęk rezonansowych, kompletnych kriomodułów, układów kriosystemu do transportu helu nadprzewodzącego, kriogenicznych linii transmisyjnych dużej mocy elektrycznej, konstrukcji i badania długich i bardzo długich (ponad 100 m) undulatorów, układów sprzęgaczy wielkiej mocy do wnęk rezonansowych, układów dystrybucji wielkiej mocy mikrofalowej, układów kontrolno-pomiarowych LLRF a także układów zabezpieczenia maszyny, i innych podzespołów kluczowych całego systemu. Maszyna FLASH i poprzedzające ją etapy rozwojowe TTF i VUV FEL stanowiły bardzo ważny etap rozwojowy laserów FEL wykonywanych w technologii SRF TESLA, 1,3 GHz. Wokół maszyny FLASH powstała znaczna infrastruktura rozwojowa stanowiąca znakomity przyczółek do budowy dziesięciokrotnie większej maszyny E-XFEL. Laser FLASH II powstaje w DESY jako rozszerzenie infrastruktury FLASH. Infrastruktura badawcza FLASH okazała się tak potrzebna środowisku badawczemu w zakresie biomedycyny, chemii, inżynierii materiałowej, że DESY łącznie z HZB postanowiło rozbudować część eksperymentalną. Rozbudowa obejmuje budowę drugiej hali eksperymentalnej obok istniejącej. Wiązka elektronowa jest przełączana za ostatnim krio-modułem akceleracyjnym w drugi odrębny tor, w którym znajduje się: kompresor wiązki, długi undulator oraz system zasiewu laserowego wymuszający generację wiązki fotonowej wysokich harmonicznych (HHG seed laser). Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na stacje eksperymentalne lasera FEL, rozbudowa infrastruktury FLASH co najmniej podwoi ich liczbę. Nowy undulator o zmiennym wymiarze szczeliny pozwoli na generację dwóch niezależnych i znacznie różnych długości fal, i dostarczanie ich jednocześnie do dwóch różnych stacji eksperymentalnych. Wiązka elektronowa z liniaka nadprzewodzącego FLASH obsługuje obie infrastruktury I i II i jest przełączana pomiędzy nimi. Kąt pierwszego zwierciadła odchylającego dla Elektronika 4/2013

4 eksperymentu II wynosi 1 o. Jedna z linii eksperymentalnych będzie zasilana piątą harmoniczną o długości fali 0,8 nm. Infrastruktura może pracować w modzie SASE oraz HHG seeding w zakresie długości fal nm. Do zasiewu stosowany jest laser VUV dużej mocy Ti:Sa o częstotliwości repetycji impulsu 100 khz. Dla mniejszych długości fali przewidziano zastosowanie techniki HGHG. Podsumowując, parametry FLASH II są następujące: dla wiązki elektronowej: zakres energii 0,5 1,25 GeV, prąd szczytowy 2,5 ka, ładunek 0,1 1 nc, emitancja znormalizowana 1,4 mm mrad, widmo energii 0,5 MeV; dla undulatora: typ planarny hybrydowy, okres 31,4 mm, szczelina 9 18 mm, metoda ogniskowania FODO, okres 6,6 mm, średnia wielkość parametru beta 6 m; dla wiązki fotonowej: zakres długości fal nm dla HHG oraz 4 80 nm dla SASE, średnia energia pojedynczego impulsu 1 50 µj dla HHG oraz µj dla SASE, czas trwania impulsu FWHM mniej niż 15 fs dla HHG oraz fs dla SASE, moc szczytowa 1 5 GW dla HHG i dla SASE, szerokość spektralna 0,1 1% dla HHG i 0,5 1,5% dla SASE, jasność szczytowa dla HHG i dla SASE. Projekt FLASH II obejmuje także generację wiązki terahercowej. Jednym z eksperymentów prowadzonych w infrastrukturze FLASH, o nazwie sflash jest testowanie techniki seeding, zasiewu laserowego. Promieniowanie w obszarze kilkudziesięciu nm jest tworzone przy pomocy lasera IR dużej mocy i strumienia gazu szlachetnego technika HHG. Wiązka promieniowania EUV jest następnie kierowana wzdłuż toru wiązki elektronowej wewnątrz undulatora. EXFEL fakty i liczby Całkowita długość infrastruktury lasera EXFEL wynosi ok. 3,5 km. Na tej długości zbudowane są trzy infrastruktury powierzchniowe połączone tunelem. Początek lasera z działem elektronowym, tzw. kompleks iniektora, jest na terenie głównego kampusu DESY i zajmuje powierzchnię ok. 2 ha. W miejscu podziału wiązki elektronowej na kilka oraz konwersji wiązek znajduje się budynek i teren laboratoryjny o powierzchni ok. 1,5 ha, a na końcu wiązek fotonowych znajdują się laboratoria badawcze, o największej powierzchni ok. 15 ha. Tunel jest usytuowany na głębokości od 6 38 m pod ziemią. Nie występuje więc żadne zagrodzenie radiacyjne, gdyż tunel biegnie głównie pod obszarem niezabudowanym. Naziemny i podziemny kompleks iniektora zawiera: halę iniektora, duży szyb dostępowy do tunelu, halę modulatorów zasilających liniak. Koszt całości wyniesie prawdopodobnie ok. 2 mld euro. Niemcy wykładają 54% tych kosztów, Rosja 23% a reszta partnerów składkowo po 1 3,5%. W celu realizacji projektu powołano w 2009 r. odrębną firmę non-profit o ograniczonej odpowiedzialności European XFEL GmbH. Początkowo jej jedynym udziałowcem był DESY. Roczny budżet firmy wynosi nieco ponad 140 milionów euro. Obecnie EXFEL GmbH zatrudnia 250 pracowników etatowych. Udziałowcami projektu jest 12 krajów, okres budowy: , uruchomienie infrastruktury: Początek pracy infrastruktury dla użytkowników: 2016 z jedną wiązką użytkową i dwoma stacjami eksperymentalnymi. Źródłem zasilania lasera jest liniak nadprzewodzący o długości 2,1 km, przy czym długość aktywna akceleratora wynosi 1,7 km, i na tą długość składa się 101 kriomodułów. Maksymalna energia elektronów: 17,5 GeV. Częstotliwość maksymalna impulsów laserowych: 27 khz. Zakres długości generowanej fali fotonowej: od 6 nm do 50 pm. Zasada działania lasera: SASE (self-amplified spontaneous emission). Długość undulatorów ponad 100 m. Czas trwania najkrótszych impulsów: mniej niż 100 fs. Maksymalna wartość jasności wiązki: [foton/s/mm 2 /mrad 2 /0,1% pasma]. Średnia wartość jasności wiązki: 1, [foton/s/mm 2 / mrad 2 /0,1% pasma]. Wiązka fotonowa wykazuje się wysokim stopniem koherencji energetycznej i przestrzennej. Pierwszy etap rozwoju maszyny przewiduje budowę 5 undulatorów i początkowo 6, a następnie 10 stacji eksperymentalnych. W dalszym etapie rozbudowy EXFEL przewiduje się osiągnięcie jasności wiązki fotonowej powyżej [foton/s/mm 2 /mrad 2 /0,1% pasma]. EXFEL potencjał badawczy, odkrywczy, aplikacyjny? Klub i konferencje użytkowników lasera FEL Pierwsza konferencja użytkowników źródeł światła czwartej generacji odbyła się w DESY w roku Od tej pory konferencje takie organizowane są regularnie co roku w skali globalnej. Tworzone są kluby użytkowników laserów FEL, często w połączeniu ze starszymi stowarzyszeniami promieniowania synchrotronowego. Celem cyklu tych konferencji jest zgromadzenie zarówno użytkowników maszyny, jak i konstruktorów aby wymieniać wzajemnie informacje o potrzebach użytkowników i możliwościach konstruktorów i operatorów maszyny. Obecnie celem jest przedstawienie jak najszerszej grupie użytkowników zupełnie nowych możliwości badawczych, które będą dostępne po uruchomieniu tej zupełnie unikalnej infrastruktury laserowej. Od 2016 roku, przez przynajmniej dekadę, jedynej na świecie. Następna konferencja i szkoła z tego cyklu XFEL 2013 odbędzie się we wrześniu we Francji. Potencjał badawczy lasera EXFEL można przedstawić w kilku różnych obszarach nauki: badanie nanostruktur, a następnie pikostruktur, badanie procesów femtosekundowych i attosekundowych oraz wytwarzanie i badanie ekstremalnych stanów materii. Z każdą z tych grup badawczych związane będą odrębne stacje eksperymentalne wyposażone w specjalistyczną aparaturę. Cel konferencji użytkowników laserów FEL będzie przesuwał się z uczenia się tej skomplikowanej maszyny w kierunku propozycji nowych metod badawczych. Już można zaobserwować ten proces na kolejnych konferencjach użytkowników i operatorów. Użytkownicy zaczynają formułować zapotrzebowania wpływające na szczegóły konstrukcji maszyny i stacji eksperymentalnych. Badanie nanostruktur dotyczy np. ustalania dokładnych struktur biomolekuł oraz nowych optymalizowanych materiałów w skali atomowej. Fotografia takich struktur jest możliwa dzięki współmiernej długości fali EM, koherencji promieniowania oraz ultrakrótkim czasom trwania impulsów oświetlających. Jedną z zupełnie nowych możliwości jest bezpośrednie badanie dokładnej struktury 3D rybosomów różnych organizmów. Rybosomy są fabrykami białek. Biomolekuła jest fotografowana w czasie znacznie krótszym od czasu jej reakcji na to promieniowanie. W czasie ekspozycji molekuła nie ulega zmianie. Po pewnym czasie ulega denaturalizacji i znacznie zmienia strukturę lub nawet eksploduje. Klasyczne i bardzo pracochłonne metody badania rybosomów wymagają hodowania ich do postaci krystalicznej. Trudniejsze lecz możliwe stają się badania struktur na poziomie atomowym całych wirusów. Taka możliwość jest unikalna ze względu na to, że niektóre wirusy, jak AIDS czy Hermes, zupełnie nie podlegają krystalizacji. Procesy funkcjonalne komórkowych membran biologicznych na poziomie chemicznym sub-molekularnym, obejmujące ruch molekuł i w domenie czasu femtosekundowego są obserwowane przy pomocy serii impulsów attosekundowych. Mikroskopia dyfrakcyjna w nanoskali wymaga oświetlenia obserwowanego obiektu, np. kropki kwantowej (składającej się zaledwie kilku tysięcy atomów) lub innych struktur materiałowych falą EM o współmiernej, lub lepiej mniejszej, długości od wymiaru przedmiotu. W jednym urządzeniu, takim jak nanometrowy laser FEL, może być połączona nanoobrabiarka materiału i mikroskop o rozdzielczości nanometrowej, a także trymer poprawiający strukturę, w zależności od werdyktu mikroskopu. Maszyna wykonuje strukturę i od razu obrazując ją np. metodą dyfrakcyjną sprawdza jej poprawność. Opanowanie metod precyzyjnego ogniskowania i skanowania rentgenowskiej wiązki lasera FEL może wprowadzić rewolucję w wytwarzaniu układów elektronicznych VLSI, zarówno w aspekcie kosztowym jak i technologicznym, uzysku materiału, uzysku produkcyjnego, minimalizacji błędów, Elektronika 4/

5 maksymalizacji skali integracji, możliwości dalszej komplikacji i optymalizacji funkcjonalnej układów scalonych. Filmowanie procesu tworzenia molekuł z atomów i innych procesów chemicznych jest możliwe przy pomocy fotografii femtosekundowych wykonywanych laserem FEL. Pełne zrozumienie i np. opanowanie modyfikacji tych procesów może prowadzić do optymalizacji wielu procesów przemysłowych, związanych np. z produkcją żywności, nowych lekarstw, materiałów budowlanych, tekstyliów, konstrukcyjnych w technice samochodowej itp. Filmowanie biomolekuł komórkowych w czasie ich działania prowadzi do poznania ich funkcjonalności. Biomolekuła jest aktywowana chemicznie bądź optycznie i obserwowane są jej przemiany oraz oddziaływanie z naturalnym otoczeniem biochemicznym. Innym obszarem poza biomedycyną są badania materiałowe na rzecz fotowoltaiki, energetyki słonecznej oraz poszukiwania struktur materiałowych dla ultra wydajnych ogniw paliwowych. Technologia wydajnych ogniw paliwowych zadecyduje w przyszłości o kierunku rozwoju motoryzacji i wielu innych obszarów infrastruktury technicznej przyszłego społeczeństwa. Miniaturowe, pojemne i bardzo trwałe ogniwa paliwowe mogą zmienić także elektronikę użytkową małej mocy. Ogniwo takie zintegrowane z urządzeniem może wystarczyć na cały czas życia tego urządzenia. Badania nad nowymi materiałami wykonywane są często metodą pompy i próbek. Obecne gęste magnetyczne nośniki danych pozwalają na zapis kilku TB danych na jednym talerzu. Dalszy postęp w gęstości zapisu danych binarnych wymaga badań nad szczegółami magnetyzacji adekwatnych materiałów. W czasie demagnetyzacji namagnesowanych materiałów magnetycznych zachodzą skomplikowane i bardzo szybkie procesy elektronowe w materiale. Te procesy są badane z bardzo dużą rozdzielczością przestrzenną i czasową przy pomocy fotografii wykonywanych laserem XFEL. Znaczna rozdzielczość badań jest konieczna do określenia granicznych parametrów gęstości przestrzennej i szybkości zapisu danych na nośniku magnetycznym nowej generacji. Optymalizacja złożonego materiału magnetycznego wymaga poznania wpływu na ogólny stan magnetyzacji materiału wszystkich jego składników odrębnie, jak i wzajemnych oddziaływań tych składników. Istotą jest szybkie tworzenie magnetyzacji i jej bardzo szybkie odwracanie w strukturach nanometrowych, a być może nawet subnanometrowych w przyszłości. Pojedyncze atomy, molekuły, klastry atomowe i nanocząstki zachowują się odmiennie w bardzo silnych polach EM rentgenowskich generowanych przez laser FEL. Zachowania są silnie nieliniowe i zależne od szczegółów pobudzenia oraz warunków brzegowych. Tego typu badania mają nie tylko charakter podstawowy, ale także mogą prowadzić do opracowywania nowych materiałów na elementy elektroniczne, także nowe materiały katalityczne o bardzo specjalizowanych właściwościach. Gigantyczne gradienty pola bardzo silnie polaryzują obserwowane cząstki, wprowadzają je w nowe nieznane stany kwantowe lub plazmoniczne. Badania nad stanami atomowymi i cząsteczkowymi wysoce zjonizowanymi prowadzą na przykład do nowych metod potencjalnej generacji energii. Obiektem intensywnych badań są klastry atomowe składające się z od kilku do kilkudziesięciu tysięcy atomów. Takie klastry posiadają silne cechy zachowania kolektywnego. Zjawiska kolektywne mogą prowadzić do wykorzystania klastrów jako elementów fotonicznych i elektronicznych. Klastry są testowane jako ruchome ostrza na powierzchni, jako katalizatory, magnetyczne kropki kwantowe w urządzeniach do zapisu danych, emitery optoelektroniczne. Wysokie natężenie wiązki rentgenowskiej lasera FEL, w oddziaływaniu np. z materiałem optycznym, może prowadzić w materiale do generacji fotonicznych zjawisk nieliniowych różnego rzędu. Wiele z takich zjawisk, analogicznych do występujących w zakresie widzialnym i w podczerwieni, posiada znaczny potencjał aplikacyjny. Można tutaj wymienić takie zjawiska jak: samo-ogniskowanie wiązki, up-konwersja częstotliwości rentgenowskiej, podwajanie, przesuwanie częstotliwości, mieszanie 152 częstotliwości różnych wiązek, mieszanie częstotliwości rentgenowskiej z optyczną, generacja superkontinuum rentgenowskiego, generacja fali uderzeniowej i wiele innych. Takie procesy mogą występować potencjalnie jedynie w warunkach bardzo wysokich natężeń i gradientów pola wiązki, przy jednoczesnym bardzo krótkim czasie trwania impulsów, takim aby nie przekroczyć progu zniszczenia materiału. Ogólnie mówiąc, fotoniczne procesy nieliniowe w rentgenowskim obszarze widma są obszarem słabo dotąd zbadanym, gdyż wymagają nowych narzędzi badawczych, takich jak EXFEL. Gigantyczny impuls rentgenowski generuje w materii stany plazmowe bardzo wysokiego ciśnienia i temperatury. Badania takich stanów materii, które występują jedynie w warunkach kosmicznych, pozwala na badania zjawisk astrofizycznych (jądra planet, wnętrze gwiazd), a także metod fuzyjnych generacji energii termojądrowej. Stany wytworzonej plazmy przez jeden lub kilka impulsów laserowych są odczytywane przez detektory promieniowania i cząstek wychodzących w kuli ognia. Stany plazmy próbkowane są także przy pomocy odczytujących impulsów laserowych. Plazma generowana przy pomocy lasera EXFEL będzie posiadać ciśnienie ponad miliard atmosfer i temperaturę dziesiątków tysięcy stopni Celsjusza. W zakresie badań nanoskalowych, femtosekundowych i stanów ekstremalnych materii EXFEL będzie osiadał kilka laboratoriów: SPB badanie pojedynczych cząstek, klastrów cząstek oraz biomolekuł; określanie struktury pojedynczych cząstek materii, klastrów atomowych, prostych i skomplikowanych biomolekuł, cząstek wirusa, całych komórek. Wykorzystywaną metodą badawczą jest tutaj na ogół nanometrowa mikroskopia dyfrakcyjna, SCS spektroskopii i rozpraszania koherentnego; badania struktury atomowej i elektronowej a także dynamiki nanostruktur; badania obiektów biologicznych przy pomocy miękkiego promieniowania rentgenowskiego, MID obrazowanie materiałów i dynamika; określanie struktury i dynamiki materiałów w nanoskali; badania nano-urządzeń z nowych materiałów, FXE rentgenowskie eksperymenty nanosekundowe; badania w dziedzinie czasu dynamiki ciał stałych, cieczy i gazów, HED eksperymenty z oddziaływaniem energii o wielkiej gęstości z materią; badania oddziaływania twardego promieniowania rentgenowskiego, SQS badania małych systemów kwantowych; badanie atomów, jonów, molekuł i klastrów w polu EM o wielkim natężeniu; badanie oddziaływań nieliniowych promieniowanie cząstki materii. EUROFEL Europejska sieć infrastruktur laserów FEL Nie należy mylić terminu European X-Ray FEL (E-XFEL) z terminem EuroFEL. Pierwszy oznacza wielką infrastrukturę badawczo użytkową, drugi EuroFEL jest siecią naukowo-techniczną i infrastrukturalną łączącą europejskie infrastruktury laserowe o charakterze konsorcjum. EUROFEL Europejska Kolaboracja Laserów FEL gromadzi wszystkie laboratoria europejskie które posiadają lub budują infrastrukturę laserową. EuroFEL jest elementem mapy drogowej ESFRI. Faza organizacyjna EuroFEL była realizowana w postaci projektu przygotowawczego IRUVX- PP (Infrared, ultrafiolet and X-ray FELs in Europe preparatory phase) w ramach programu FP6. Instytucje partnerskie projektu IRVUX-PP oraz Europejskie konsorcjum E-XFEL, łącznie 10 instytucji (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Polska, Szwecja i Szwajcaria), utworzyło w maju 2012 r. Kolaborację EuroFEL. Przewodniczącym EuroFEL na pierwszą trzyletnią kadencję został wybrany prof. Josef Feldhaus z DESY. Lasery FEL działają także w Japonii (SCSS, SACLA) i w USA (LCLS, UCSB-FIR FEL, CEBAF 12 GeV JLab, MW-FEL-JLab, SLAC). Europejskie lasery FEL (krajowe) budowane są (lub już działają) np. w: Elektronika 4/2013

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish)

PUBLICATION. Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) EuCARD-PUB-2013-007 European Coordination for Accelerator Research and Development PUBLICATION Accelerators for Society - TIARA 2012 Test Infrastructure and Accelerator Research Area (in Polish) Romaniuk,

Bardziej szczegółowo

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012

Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 Akceleratory dla społeczeństwa TIARA 2012 prof. dr hab. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych Konsorcjum TIARA i Projekt EU FP7 TIARA-PP TIARA jest Europejskim

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki

Znaczenie e-infrastruktury dla nauki NAUKA 2/2008 57-94 MACIEJ STROIŃSKI*, JAN WĘGLARZ** Znaczenie e-infrastruktury dla nauki 1. Wstęp Współczesna nauka ma wymiar globalny, i o ile globalizacja w znaczeniu ogólnym może budzić kontrowersje,

Bardziej szczegółowo

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK

NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Fizyka na tropie tajemnic dzieł sztuki Kosmiczna wiertnica Niemieckie spojrzenie na polskie start-upy NUMER 11 (42) LISTOPAD 2014 NAUKA / TECHNOLOGIE / GOSPODARKA / CZŁOWIEK Gimby nie znajo*...? - albo

Bardziej szczegółowo

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications 1 Spis treści Komunikaty zintegrowane Robert Jesionek Polski rynek otwarty na rozwiązania zunifikowanej komunikacji Barbara Mejssner Na czym polega koncepcja Unified Communications?

Bardziej szczegółowo

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej.

Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Moduł 2: Podstawy działania sieci komputerowych Wprowadzenie Szerokość pasma ma zasadnicze znaczenie dla działania sieci komputerowej. Decyzje dotyczące szerokości pasma są jednymi z najważniejszych, które

Bardziej szczegółowo

obejmujących zadania pojedyncze i prowadzić do opracowania i doprowadzenia do postaci nadającej się wdrożenia konkretną technologię lub urządzenie.

obejmujących zadania pojedyncze i prowadzić do opracowania i doprowadzenia do postaci nadającej się wdrożenia konkretną technologię lub urządzenie. Założenia i cele do osiągnięcia w PBZ: Elementy i moduły optoelektroniczne do zastosowań w medycynie, przemyśle, ochronie środowiska i technice wojskowej 1. Wstęp W grudniu 2001r. wysiłkiem wielu specjalistów

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

News for Factory Automation

News for Factory Automation Wykorzystanie inteligentnych rozwiązań Centrum rozwiązań fotoelektrycznych w Berlinie stwarza nowe możliwości w zakresie technologii oraz obszarów zastosowań. News for Factory Automation 2/2014 Od koncepcji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku

Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku Warszawa, 2006 Pod redakcją: dr Elżbieta Wojnicka Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Piotr

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak

MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak MECHANIKA PŁYNÓW DLACZEGO TAK TRUDNO PRZEWIDZIEĆ RUCH PŁYNU? Stanisław Drobniak Instytut Maszyn Cieplnych Politechnika Częstochowska e-mail: drobniak@imc.pcz.czest.pl Tomasz A. Kowalewski Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2

Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2 Czasopisma NT, indeksy, cytowania, bazy danych, wydawnictwa cyfrowe, bibliometria. Część 2 prof. dr hab. inż. Ryszard S. Romaniuk Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych DOI: 10.15199/ELE-2014-117

Bardziej szczegółowo

THINK! CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT

THINK! CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT THINK! MAGAZYN DLA KLIENTÓW IBM POLSKA 2/2010 CEO TALK ROZMOWA Z ANNĄ SIEŃKO O PIĘCIU INNOWACJACH, KTÓRE ZREWOLUCJONIZUJĄ ŚWIAT IBM GLOBAL CFO STUDY 2010 DYREKTOR FINANSOWY KONTROLER CZY STRATEG? THINK!

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti.

Raport Roczny 2013. Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna. DRUKARNIA GRAFFITI ul. Kolejowa 13, Łomianki www.drukarnia-graffiti. Raport Roczny 2013 Instytut Optoelektroniki Wojskowa Akademia Techniczna Redakcja: prof. dr hab. inż. Jan K. Jabczyński mgr Ewa Jankiewicz Opracowanie graficzne: Tomasz Wajnkaim Fotografie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

í www.pg.gda.pl/pismo/

í www.pg.gda.pl/pismo/ PISMO PG 3 Spis treści í www.pg.gda.pl/pismo/ Pismo PG wydaje Politechnika Gdańska za zgodą Rektora i na zasadzie pracy społecznej Zespołu Redakcyjnego. Autorzy publikacji nie otrzymują honorariów oraz

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE Polskie Eliminacje Konkursu Prac Młodych Naukowców UE 21-23 marca 2014 Centrum Konferencyjne CNK Spis treści Organizatorzy Odkrycia. Festiwal Młodych Badaczy Konkurs Prac Młodych Naukowców UE Znakomite

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości

Centrum. Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Centrum danych Centrum Danych 2025 Odkrywajmy możliwości Witamy w Centrum Danych 2025 Inicjatywa obejmująca całą branżę pod przewodnictwem spółki Emerson Network Power ma na celu stworzenie wizji centrum

Bardziej szczegółowo

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce

20 Trendy. HP potrzebuje partnerów do promocji chmury. 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce W Y Z W A N I A 20 Trendy HP potrzebuje partnerów do promocji chmury 24 Najpotężniejszy superkomputer w Polsce Prometeusz - nie tylko superszybki i mocny, ale i superbezpieczny 32 HP OneView Zintegrowane

Bardziej szczegółowo

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat inteligentne systemy zarządzania użytkowaniem energii Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems

KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KATALOG BRANŻY ITS 2015 Inteligentne Systemy Transportowe Intelligent Transportation Systems KONKURS Konkurs LIDER ITS to wspólna inicjatywa ITS POLSKA oraz wydawnictwa Przegląd ITS, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo