Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com

2

3 SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL WPROWADZENIE Sterownik CLIMATIC 60 Zgodność Ostrzeżenie PRZEGLĄD PROGRAMY CZASOWE Programowanie stref Tryb programowania Programowanie wyprzedzenia w strefach KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Temperatura w pomieszczeniu Sterowanie termostatem / higrostatem Nastawa nawilżania KOMPONENTY Wentylator nawiewny Sprężarka Wentylator skraplacza Odszranianie wymiennika Przepustnica świeżego powietrza - Free Cooling Wywiew Odzysk Dodatkowe grzanie (opcja) Wolne wejścia/wyjścia TRANSMISJA DANYCH Master / slave Panel DS60 BMS Wejścia / wyjścia płyt CLIMATIC Alarmy ANEKSY Spis treści Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w tej instrukcji, łącznie z rysunkami i opisami technicznymi, stanowią własność firmy Lennox i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego produktu), kopiowane, wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Lennox. 1

4 WPROWADZENIE STEROWNIK CLIMATIC 60 Mikroprocesorowy sterownik nowej generacji, CLIMATIC 60 może być instalowany w rooftopach firmy LENNOX. Jest rozwinięciem koncepcji swoich poprzedników CLIMATIC 1, CLIMATIC 2 i CLIMATIC 50, stosowanych z powodzeniem przez 20 lat. LENNOX wyszukał najlepszy sprzęt elektroniczny na rynku i opracował specjalne oprogramowanie dla urządzeń typu rooftop, maksymalizując efektywność i parametry klimatyzatorów marki LENNOX. ZGODNOŚĆ Niniejsza dokumentacja jest kompatybilna z następującymi programami: Typoszeregi BALTIC / FLEXY 2 od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 0.0. Aircoolair / Flatair / Compactair od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 2.0. UWAGA Wszelkie modyfikacje parametrów powinny być dokonywane przez kompetentnego technika z odpowiednią licencją. Przed rozruchem lub ponownym włączeniem urządzenia sterowanego przez CLIMATIC 60, należy bezwzględnie sprawdzić, czy sterownik CLIMATIC 60 jest adekwatny do urządzenia i jego opcji. W wypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów, połączenia wejść / wyjść mogą być nieprawidłowe i mogą spowodować problemy w pracy urządzenia, a także jego uszkodzenie. Firma LENNOX nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje ze względu na usterki urządzenia spowodowane niewłaściwą sekwencją parametrów lub ich modyfikacją dokonaną przez niekompetentnych techników. W takim wypadku gwarancja ulega unieważnieniu. MENU DS60 W całym dokumencie, prezentowane parametry i nastawy są podawane razem ze swoimi adresami, jakie będą dostępne na wyświetlaczu DS60. (ref wyświetlacz DS60). Przykład, nastawa użytkownika objaśniona w punkcie ZARZĄDZANIE POWIETRZEM jest wskazywana z numerem referencyjnym (2222), co oznacza, że ta nastawa może być zmieniona pod adresem (2222) na wyświetlaczu DS60. Główne adresy parametrów dostępnych z poziomu «Użytkownika» (2xxx) są podane w tym dokumencie. Nastawy dostępne z poziomu «Ekspert» (3xxx) zabezpieczonego hasłem, są podane, gdy są istotne dla działania urządzenia i nie są dostępne z poziomu «Użytkownik». Pełna lista parametrów i nastaw jest podana na końcu tego dokumentu. PRZEGLĄD magistrala plan magistrala Fieldbus magistrala BMS 2

5 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE STREF CZASOWYCH Funkcja CLIMATIC 60 jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, co umożliwia programowanie tygodniowej pracy urządzenia. Programy CLIMATIC 60 mogą zarządzać maksymalnie 7 różnymi strefami czasowymi dziennie od godziny 00h00 do 24h00 i od poniedziałku do niedzieli. Strefa czasowa może się zaczynać o innej godzinie każdego dnia, aby zoptymalizować działanie urządzenia. 12h/0h 24h/12h Strefa 2 Strefa 6 9h Strefa 0 3h Niedziela 21h Strefa 3 15h Strefa 1 Strefa 5 Strefa 4 Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia programowania stref są dostępne w menu: (2134): (2141): (2142): (2143): (2144): (2145): (2145): (2146): ustawienie numeru strefy Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert czas początku strefy czasowej 0, zawsze 00h00 na początek każdego dnia czas początku strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer strefy : 3 - Strefa 0 00h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 1 06h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 2 22h00 od poniedziałku do niedzieli 3

6 PROGRAMY CZASOWE TRYB PROGRAMOWANIA Funkcja CLIMATIC 60 może sterować różnymi trybami dla każdej strefy, aby zoptymalizować działanie urządzenia. CLIMATIC 60 może zarządzać maksymalnie 4 różnymi trybami. - Noc / Dzień / Dzień I / Dzień II 12h/0h 24h/12h Tryb dzienny Tryb nocny 9h Tryb nocny 3h Niedziela 21h Tryb dzienny 15h Tryb dzienny I Tryb dzienny II Tryb dzienny I Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia trybu programowania są dostępne w menu: (2135): (2151): (2152): (2153): (2154): (2155): (2156): (2157): ustawienie numeru trybu Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert tryb stosowany w okresie strefy czasowej 0 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer trybu : 3 - Tryb nocny w strefie czasowej 0 od poniedziałku do niedzieli - Tryb dzienny w strefie czasowej 1 od poniedziałku do soboty - Tryb nocny w strefie czasowej 2 od poniedziałku do soboty 4

7 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE WYPRZEDZENIA W STREFACH Funkcja CLIMATIC 60 umożliwia włączenie urządzenia przed ustaloną zawczasu godziną pierwszej strefy czasowej (strefa 1) danego dnia. Ta funkcja umożliwia włączenie urządzenia w strefie 1 wcześniej, jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej określonej wartości progowej. Typowe zastosowanie to włączenie urządzenia w trybie grzania jeśli pogoda jest zimniejsza od typowej na daną porę roku. czas rozpoczęcia strefa 1 (h) (2142) czas rozpoczęcia Z1 8h00 Gradient : = 10 min/ C Obliczony czas rozpoczęcia Z1 7h30 Temperatura zewnętrzna ( C) Przykład: (2142): (2161): (2162): czas rozpoczęcia strefy 1: 8h00, wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję: 10,0 C, gradient (nachylenie): 10 mn/ C. W tym przykładzie temperatura jest ustawiona na wartość 10.0 C, co oznacza, że strefa 1 rozpocznie się zawsze o godzinie 8h00 jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa niż 10.0 C. Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż 10.0 C, strefa 1 rozpocznie się zgodnie z wybranym gradientem i różnicą między wartością przewidywaną temperatury a faktyczną temperaturą powietrza zewnętrznego ( = 3.0 x 10 = 30 min). Zatem, nową godziną rozpoczęcia strefy 1 jest 7h30. Ustawienia Różne ustawienia regulacji wyprzedzenia są dostępne w menu: (2161): (2162): wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję gradient (nachylenie) 5

8 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU Funkcja CLIMATIC 60 steruje temperaturą świeżego powietrza i ogrzewaniem zgodnie z nastawioną wartością. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową temperaturę przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy wartością progową minimalną (nastawa ogrzewania) a wartością progową maksymalną (nastawa chłodzenia). Martwa strefa jest zdefiniowana pomiędzy tymi dwiema wartościami progowymi. 1. Stała wartość Dla ułatwienia obsługi, stosowana jest jedna nastawa temperatury w pomieszczeniu. Jest to ustawienie w środku martwej strefy. Jeśli wartości progowe (2243 ) lub (2242) zostaną zmienione, nastawa (2222) zostanie automatycznie przeliczona do wartości średniej. Tryb przełączania Tryb ogrzewania Strefa martwa Tryb chłodzenia (2243) (2242) Nastawa użytkownika (2222) Temperatura otoczenia ( C) Wartości progowe chłodzenia i grzania mogą być zawczasu ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny I 20.0 C Tryb nocny 18.0 C 3h 21h Tryb nocny 18.0 C Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny II 20.0 CTryb dzienny I 22.0 C 15h 6h 18h 6

9 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 2. Dynamiczna nastawa chłodzenia CLIMATIC 60 ustanawia odpowiednie nastawy powietrza zależnie od temperatury zewnętrznej, aby zoptymalizować zużycie energii. Ta funkcja działa jak proporcjonalne przesunięcie nastawy chłodzenia. Nastawa chłodzenia ( C) (2241) (2241) (2242) (2241) (2242) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C) Dynamiczna nastawa zaczyna zwiększać wartość progową chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna przekracza wartość progową chłodzenia plus wartość nastawy dynamicznej Przykład: Wartość progowa chłodzenia wynosi 22.0 C a wartość nastawy dynamicznej jest ustawiona na 6K. Wartość progowa chłodzenia zacznie się przesuwać, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie wartość 28.0 C ( ), a następnie wartość progowa będzie podążała za zmianą temperatury zewnętrznej utrzymując różnicę 6.0K. Tak, więc gdy temperatura zewnętrzna osiągnie 34.0 C, nowa wartość progowa wyniesie 28.0 C. 3. Korekta nastawy w zależności od temperatury zewnętrznej CLIMATIC 60 może korygować nastawy chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa chłodzenia ( C) 22 c (2242) 19 c (2243) Nastawa grzania ( C) - 5 k (2245) 17 c 14 c 24 c + 5 k (2247) 0 c (2244) 30 c (2246) Temp. powietrza zewnętrznego C W powyższym przykładzie, nastawy (2245) i (2247) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. 7

10 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 4. Zewnętrzna kompensacja natężenia prądu 4/20mA W tym przypadku nastawa jest ustalana jedną z poprzednio opisanych metod i może być regulowana kompensacyjnie w zakresie +/- 5.0 C. Nastawa chłodzenia ( C) Nastawa grzania ( C) Faktyczna wartość nastawy Faktyczna wartość nastawy 5. Wartość z DC60 CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od DC60. Jeśli odczytana wartość różni się od wartości obliczonej przez CLIMATIC 60, nowa nastawa jest ustalana przez DC60 podczas danej strefy czasowej. Po każdej zmianie strefy, ustawienie pochodzące z DC60 zostaje skasowane przez nastawę pochodzącą od CLIMATIC Wartość z BMS CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od BMS. Dodatkowe informacje znajdują się w części poświęconej BMS. Algorytm sterowania jest chroniony dwiema zabezpieczającymi wartościami granicznymi. Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie dolną granicę w trybie chłodzenia, sprężarka(ki) są automatycznie wyłączane, Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie górną granicę w trybie grzania, sprężarka(ki) lub nagrzewnice są automatycznie wyłączane. Działanie granicy w trybie chłodzenia Działanie granicy w trybie grzania Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania 2.0 C (2248) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) 40.0 C (2249) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) Ustawienia Różne ustawienia regulacji temperatury powietrza zewnętrznego są dostępne w menu: (2222): (2241): (2242): (2243): (2244) (2245) (2246) (2247) (2248): (2249): (3221) Nastawa użytkownika (DC/DM) Nastawa dynamiczna (kompensacja nastawy chłodzenia zależnie od temperatury zewnętrznej) nastawa trybu chłodzenia nastawa trybu grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od dolnej wartości temperatury zewnętrznej górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od górnej wartości temperatury zewnętrznej wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu chłodzenia wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu grzania kompensacja wartości temperatury w pomieszczeniu 8

11 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA STEROWANIE TERMOSTATEM / HIGROSTATEM Funkcja CLIMATIC 60 steruje włączaniem stopni grzania i chłodzenia zależnie od różnicy między temperaturami zmierzonymi a nastawami, a także w zależności od ustawień sterownika. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu CLIMATIC 60 reguluje i podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniu jak najbliższą wartości nastawy, poprzez sterowanie stopniami sprężarek, zależnie od termicznego obciążenia systemu. Sterownik nieustannie oblicza wymaganą moc potrzebną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury. Ta zmienna nazywa się WSPÓŁCZYNNIK MOCY (CF), a jej wielkość przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 100%. CF STAŁE CF WZRASTA (włączanie większej liczby stopni mocy) Różnica między temperaturą w pomieszczeniu a nastawą CF MALEJE (wyłączenie stopni mocy) CF STAŁE Temperatura w pomieszczeniu może się zmienić SZYBKO POWOLI POWOLI SZYBKO Aby otrzymać wartość oczekiwaną, punkt referencyjny jest rekalkulowany za każdym razem, gdy różnica między temperaturą powietrza i nastawą osiąga minimum lub maksimum. CLIMATIC 60 oblicza dwa współczynniki mocy, dla temperatury w pomieszczeniu jeden dla trybu grzania I drugi dla trybu chłodzenia. Możliwe jest wpływanie na szybkość reakcji systemu poprzez modyfikację nastaw czasu (3228) dla trybu chłodzenia i (3229) dla trybu grzania. Zwiększenie wartości czasu całkowania zwiększy czas reakcji (spowolnienie). Aby poprawić sterowanie przełączaniem stopni, współczynniki mocy dla temperatury w pomieszczeniu będą determinowały ustawienie temperatury powietrza nawiewanego zgodnie z poniższymi zasadami: W trybie grzania Reguła proporcjonalności pomiędzy (CF) Grzanie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania (2243) + kompensacja (2254) 100% (2252) (2252) 38 C (2232) Nastawa temperatury powietrza nawiewanego Przykład - Jeśli współczynnik mocy grzania (2228) osiąga 0% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2243), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3229), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa nastawie temperatury w pomieszczeniu (2243) +kompensacja dla dolnej wartości progowej w trybie grzania (2254). Współczynnik mocy dla ogrzewania w pomieszczeniu (2228) (2243)+-(2254) 19 C 100% 0% 9

12 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA W trybie chłodzenia Reguła proporcjonalności pomiędzy CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 100% (2251) Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia point (2242) + (2253) (2232) (2242)+-(2253) 23 C Nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2251) 12 C Przykład - Jeśli współczynnik mocy chodzenia (2227) osiąga 100% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2242), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3228), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa dolnej wartości progowej w trybie chłodzenia (2251). 0% Współczynnik mocy chłodniczej (2227) 100% W strefie martwej CF Grzanie CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 0% Temperatura powietrza zewnętrznego, ograniczona nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania oraz nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia. Różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, obliczone jak powyżej. W sterowniku CLIMATIC 60 istnieje 7 współczynników mocy obliczanych dla powietrza nawiewnego: 1. Przepustnica Free-Heatingu 2. Sprężarki w trybie grzania (Pompa ciepła) 3. 1sze nagrzewnice dodatkowe (gazowe, elektryczne lub wodne) 4. 2gie nagrzewnice dodatkowe (elektryczne lub wodne) 5. Przepustnica dla Free Coolingu 6. Sprężarki w trybie chłodzenia 7. Schłodzona woda Sterownik oblicza moc konieczną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury z uwzględnieniem tych siedmiu komponentów. Jest to bezpośrednio związane z liczbą stopni sterowania urządzenia. Zatem dla urządzenia z 4 stopniami regulacji, CF włącza i wyłącza stopień przy następujących wartościach: ~ % Każdy współczynnik mocy jest połączony z czasem integralnym, wpływającym na czas reakcji. Uwaga W martwej strefie sterownik może stosować inne reguły. Funkcja Smooth (2233) Smooth = No Jeśli wybrano No (Nie), kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, po dziesięciu minutach wszystkie czynniki zasilania sterowania nawiewem zostają wyzerowane. Tym samym żadne sprężarki ani nagrzewnice nie zostaną włączone. Jest to ustawienie fabryczne. Smooth = Dead Z. Jeśli wybrano Dead Z. (Martwa strefa) kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, temperatura powietrza nawiewanego jest podtrzymywana przy udziale sprężarek lub nagrzewnic. Smooth = Comfort. Jeśli wybrano Comfort (Komfort), temperatura powietrza nawiewanego jest w całości sterowana przy udziale wszystkich możliwości urządzenia. UWAGA W tym trybie temperatura nawiewu będzie w pełni sterowana we wszystkich trybach działania. Ten tryb jest najlepszy pod względem komfortu, lecz nie pod względem Oszczędności Energii. Należy używać go tylko w razie konieczności Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperaturą w pomieszczeniu są dostępne w menu: (2233): (2251): (2252): (2253): (2254): (3228) (3229) (3435) (3445) (3735) (3738) (3823) (3913) 10 Aktywacja trybu Smooth dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania kompensacja dla górnej granicy wartości progowej w trybie chłodzenia kompensacja dla dolnej granicy wartości progowej w trybie grzania integralne zarządzanie czasem w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem w trybie grzania integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie grzania Nagrzewnica 1, integralne zarządzanie czasem Nagrzewnica 2, integralne zarządzanie czasem integralne zarządzanie czasem przepustnica świeżego powietrza Integralne zarządzanie czasem, woda schłodzona

13 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Sterowanie temperaturą powietrza nawiewnego W niektórych aplikacjach istnieje ciekawa możliwość sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, bez sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Tę funkcję można aktywować za pomocą menu (3211), w tym przypadku różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, która jest następnie ustawiana przez użytkowników w menu (2251) i (2252). dodatkowo, tak jak przy kompensacji zależnie od temperatury zewnętrznej, CLIMATIC 60 może dokonać kompensacji nastaw chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie grzania ( C) 22 c (2252) (2242) 19 c (2251) (2243) Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie chłodzenia ( C) 24 c - 5 k + 5 k (2256) (2245) (2258) (2247) 17 c 14 c 0 c 30 c Temp. powietrza (2255) (2244) (2257) zewnętrznego C (2246) W powyższym przykładzie, nastawy (2256) i (2258) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperatury powietrza nawiewnego są dostępne w menu: (2251): (2252): (2255): (2256): (2257) (2258) (3211) dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla dolnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla górnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu wybór sposobu sterowania (temperatura w pomieszczeniu lub temperatura nawiewu) 11

14 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA NASTAWA NAWILŻANIA (OPCJA) Funkcja CLIMATIC 60 posiada opcjonalną możliwość zarządzania wilgotnością względną. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową wilgotność przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Względna wilgotność w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy 2 wartościami progowymi (minimalną, odpowiadającą punktowi nawilżania i maksymalną odpowiadającą punktowi osuszania). Podczas trybu osuszania: Prędkość wentylatora zostaje ustawiona na dolną wartość progową (2329). Jeśli wilgotność zewnętrzna jest wysoka (>nastawy osuszania (2271) 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica świeżego powietrza zostaje zamknięta. Podczas trybu nawilżania: Jeśli wilgotność zewnętrzna jest niska (<nastawy nawilżania (2272) + 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica zostaje zamknięta. Tryb nawilżania Nawilżanie Strefa martwa Osuszanie Wilgotność otoczenia % (HR) Osuszanie jest realizowane przez sprężarki w trybie chłodzenia lub podczas martwej strefy. Należy zwrócić uwagę, że jeśli ta funkcja jest włączona, priorytet ma sterowanie wilgotnością w pomieszczeniu przed sterowaniem temperaturą. Nawilżanie jest realizowane sygnałem 0/10V sterowanym przez algorytm PI. Wartości progowe nawilżania i osuszania mogą być ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 12h/24h 9h Tryb dzienny 60 Tryb dzienny I 50 Tryb nocny 20 3h 21h Tryb nocny 20 Tryb dzienny 60 Tryb dzienny II 30 Tryb dzienny I 50 15h 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania przepływem są dostępne w menu: (3241): (2271): (2272): (3244): (3245): Nastawa włączenia funkcji nastawa osuszania nastawa nawilżania integralne zarządzanie czasem osuszania integralne zarządzanie czasem nawilżania 12

15 KOMPONENTY WENTYLATOR NAWIEWNY Funkcja CLIMATIC 60 steruje głównym wentylatorem nawiewnym za pomocą zmiennej prędkości napędu. Wentylator nawiewny jest sterowany falownikiem, co zapewnia wiele korzyści: Progresywne uruchamianie i wyłączanie wentylatora nawiewnego, Zmniejszanie prędkości w martwej strefie w celu optymalizacji zużycia energii, Automatyczne sterowanie prędkością zależnie od żądanego przepływu powietrza. Aktywacja wentylatora nawiewnego może być ustalona zgodnie z programem i może występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). w menu (2316) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora. W menu (2317) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora w martwej strefie (tryb chłodzenia / grzania) wybierając jedno z 3 ustawień: - Off = Wentylator zostaje wyłączony po 2 minutach - On = Wentylator pracuje cały czas - Cyclic = Wentylator jest włączony przez (3324) sekund i zatrzymuje się na (3325) sekund - minimum 120s. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny TAK Tryb dzienny I TAK Tryb nocny NIE 3h 21h Tryb nocny NIE Tryb dzienny TAK Tryb dzienny II NIE Tryb dzienny I TAK 15h 6h 18h Sterowanie wentylatorem nawiewnym można skonfigurować zależnie od trzech trybów za pomocą nastawy (2327): «Standard»: Wentylator jest ustawiony progresywnie na żądany nominalny przepływ powietrza gdy urządzenie jest WŁĄCZONE. Kiedy urządzenie włącza się, prędkość wentylatora wzrasta progresywnie, aby osiągnąć nastawę dolnej wartości progowej prędkości (2329). Po 1 minucie prędkość wentylatora ponownie wzrasta aż do osiągnięcia nominalnej wartości nastawy (2328). Włączenie wentylatora nawiewnego Przepływ duży (2328) Przepływ mały (2329) Urządzenie WYŁ Urządzenie WŁ T=1 mn Czas Martwa strefa : jeśli urządzenie znajduje sie w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Przyspieszanie i spowalnianie są wykonywane progresywnie. Częściowe obciążenie : sterowanie wentylatorem jest zależne od mocy chłodniczej / grzewczej. Jeśli urządzenie jest w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Jeśli sterownik żąda grzania lub chłodzenia, prędkość wentylatora jest ustawiona proporcjonalnie do prędkości nominalnej (2328). Ten tryb jest dostępny tylko w trybie sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. W przypadku sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, tego trybu nie można aktywować. 13

16 KOMPONENTY Dodatkowo, w powyższym trybie sterowania 3 prędkości, sterowanie przepływem powietrza może być realizowane na 2 różne sposoby, zależnie od ustawienia menu (3332). Ręczne : Przepływ powietrza jest wyrażony jako procent prędkości maksymalnej. Żadne odchylenia nie mają zastosowania, prędkość pozostaje taka sama zgodnie z wartością nastawy. Auto : Przepływ powietrza jest wyrażony w m 3 /h. Prędkość wentylatora żądaną osiąga wartość (2326) nastawy. W tym trybie jest możliwe uzyskanie stałego przepływu powietrza bez względu na ciśnienie w kanale, straty na filtrze Dla urządzeń z ekonomizerem, nastawa (3335) umożliwia kompensację przepływu (prędkości) powietrza zależnie od otwarcia przepustnicy świeżego powietrza (uwzględnione są straty ciśnienia w kanałach powietrza powrotnego) - Przy 100% nawiewie świeżego powietrza, prędkość jest zależna od nominalnej wartości progowej (2328) lub dolnej wartości progowej (2329) - Przy 0% nawiewie świeżego powietrza, prędkość uwzględnia kompensację (3335). Prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od zastosowanego zestawu (silnik + wentylator) za pomocą nastaw (3336) i (3337). Minimum : minimalna prędkość wentylatora Maximum : maksymalna prędkość wentylatora Ustawienia Różne ustawienia regulujące nastawy wentylatora nawiewnego są dostępne w menu: (2316): (2317): (2318): (2327): (2328): (3334): (3331): (3335): (3336): (3337): nastawa aktywacji działania komponentu nastawa aktywacji działania w strefie martwej w pomieszczeniu wartość progowa temperatury dla aktywacji funkcji nocnego odświeżania wybór funkcji prędkości nominalna wartość progowa sterowania przepływem powietrza dolna wartość progowa sterowania przepływem powietrza wybór funkcji współczynnik kompensacji strat przepustnicy powietrza minimalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza maksymalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza 14

17 KOMPONENTY SPRĘŻARKA Funkcja CLIMATIC 60 zarządza pracą sprężarek zależnie od żądania temperatury w pomieszczeniu i włącza tyle sprężarek ile wynika z obliczenia do uzyskania nastawionej wartości temperatury. CLIMATIC 60 umożliwia wyłączenie wszystkich sprężarek urządzenia w menu (2471). Ta nastawa definitywnie wyłącza sprężarki w wybranym trybie (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). Ustawienie (2471) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ta sama strategia może być zastosowana zależnie od trybu przełączania w menu (2481) (chłodzenie) i (2491) (grzanie). Ustawienie (2481) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ustawienie (2491) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ponadto sprężarki można także wyłączać osobno w danym obiegu. - obieg 1 (2472) obieg 2 (2473) Uwaga, ta możliwość może być zrealizowana za pomocą styku bezpotencjałowego (patrz część wolne wejścia/wyjścia ). Ustawienie (2472) - (2473) Autoryzacja pracy sprężarki (Obieg z 2 sprężarkami)

18 KOMPONENTY Temperatura powietrza zewnętrznego również może być wykorzystana do automatycznego wyłączania sprężarek. Istnieją maksymalnie 2 wartości progowe do odłączenia 50% lub 100% sprężarek urządzenia. Włączenie sprężarki Tryb chłodzenia 12.0 C (2483) 20.0 C (2482) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Włączenie sprężarki Tryb ogrzewania C (2493) C (2492) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Sprężarka ma przypisane parametry czasu pracy, co ma zapobiec jej uszkodzeniu. Minimalny czas wyłączenia sprężarki jest ustawiony na 30 s, Minimalny czas między 2 uruchomieniami tej samej sprężarki jest ustawiony na 6 minut. Żądanie włączenia sprężarki Włączenie sprężarki Żądanie włączenia sprężarki Ustawienia Różne ustawienia konfiguracji sprężarek są dostępne w menu: Włączenie sprężarki (2471): (2472): (2473): (2481): (2591): (2482): (2483): (2492): (2493): nastawa aktywacji działania wszystkich sprężarek, tryb chłodzenia/grzania włączenie obiegu 1, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 włączenie obiegu 2, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 nastawa aktywacji działania w trybie chłodzenia nastawa aktywacji działania w trybie grzania wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek 16

19 KOMPONENTY WENTYLATOR SKRAPLACZA Funkcja CLIMATIC 60 jest używany do utrzymania wysokiego ciśnienia na maksymalnie stabilnym poziomie, aby zwiększyć wydajność urządzenia. CLIMATIC 60 wykorzystuje algorytm PI do sterowania stopniami wentylatorów lub falownikiem, zależnie od typu urządzenia. Temperatura HP (ºC) Nastawa skraplania Moc wentylatora (%) Czas Ponadto, w urządzeniach ze zmienną prędkością wentylatorów (opcja), CLIMATIC 60 steruje granicą prędkości wentylatorów, co umożliwia progresywne przystosowanie urządzenia do narastającego obciążenia i obniża poziom hałasu patrz niżej «Quiet» i «Auto Quiet» Istnieje również tryb Stały gdzie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). Maksymalna prędkość i zarządzanie pracą wentylatorów można regulować zależnie od trybu programu w celu wykorzystania możliwości różnych typów sterowania wentylatorami w trybie grzania i chłodzenia. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny Auto Tryb dzienny I Quiet Tryb nocny AutoQuiet, 3h 21h Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny Auto Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny I Quiet 15h 6h 18h 12h/24h 12h/24h 9h Tryb dzienny 100% Tryb dzienny I 75% Tryb nocny 70% 3h 21h Tryb nocny 70% Tryb dzienny 100% Tryb nocny 70% Tryb dzienny I 75% 15h 6h 18h 17

20 KOMPONENTY Tryb cichej pracy zapewnia 4 możliwości sterowania wentylatorem skraplacza w menu (3521): 1. Auto : W tym trybie moc wentylatora nie jest ograniczona i może on osiągnąć maksymalną prędkość. Odciążenie sprężarki (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) 2. Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od wartości maksymalnej ustawionej w menu (3523). Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 odblokowuje ograniczenie aby zapobiec wyłączeniu sprężarki. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : Ten tryb jest podobny do trybu Quiet z tą różnicą, że ograniczenie prędkości nigdy nie zostaje odblokowane. Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 wyłączy sprężarkę aby zapobiec zadziałaniu presostatu wysokiego ciśnienia. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). 18

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia.

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia. Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY POWIETRZEM

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR. Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR. Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL Climatic 50 Rooftopy oraz Aircoolair INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI I KONSERWACJI Ref : CL50-RoofTop-IOM-1107-PL

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania

Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania Instrukcja używania pilota zdalnego sterowania 035M00010-000 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Zasłony, drzwi lub podobne do nich obiekty utrudniają lub uniemożliwiają odbiór sygnału przez klimatyzator. Nie pozwalaj

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH

MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH OPROGRAMOWANIE UZYTKOWE DLA SIECI plan MODUŁOWA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA POSIADAJĄCYMI OD 1 DO 4 SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH Wersja instrukcji: 2.812 20/03/02 Kod programu: EPSTDEMSCA Wersja:

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM Ce n t ral e re ku perac yjn e I TH O REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła z powietrza

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis

HRU-MinistAir-W-450. Urządzenia. Rekuperatory. Wymiary. Opis Wymiary 160 725 797 710 Opis Rekuperator jest rekomendowany do stosowania w domach mieszkalnych o powierzchni maksymalnej około 200m2. 610 630 Najważniejsze cechy użytkowe centrali: Odzysk ciepła do 95%

Bardziej szczegółowo

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji.

Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Mechaniczny Katedra Techniki Cieplnej Seminarium z Chłodnictwa Ocena techniczna systemu FREE COOLING stosowanego w agregatach wody lodowej dla systemów klimatyzacji. Jarosław

Bardziej szczegółowo

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat

Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Sterownik SZR-V2 system automatycznego załączania rezerwy w układzie siec-siec / siec-agregat Opis Moduł sterownika elektronicznego - mikroprocesor ATMEGA128 Dwa wejścia do pomiaru napięcia trójfazowego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA:

INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: INSTRUKCJA OBSŁUGI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA: JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE Usuń zaślepkę znajdującą się na odwrocie pilota. Włóż dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V-DC. Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05

Instrukcja Instalacji i Obsługi CTC Basic display 162 105 14-1 2012-11 05 Instrukcja Instalacji i Obsługi 162 105 14-1 2012-11 05 English Spis treści 1. 3 1.1 Opis 3 2. Instalacja CTC EcoPart 400 4 Opis 4 2.1 Instalacja sterownika 4 2.1.1 Instalacja przewodów 5 2.1.2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-15 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC7 INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-15 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie przeznaczone do wentylacji z odzyskiem ciepła Wysoka skuteczność odzysku energii, rekuperator krzyżowy o sprawności do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana

Bardziej szczegółowo

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1

ELQA-2010.05.01. Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA. www.swegon.pl. www.swegon.pl 1 Automatyka central wentylacyjno-klimatyzacyjnych ELQA 2010 www.swegon.pl www.swegon.pl 1 Opis ogólny ELQA to kompletny prefabrykowany układ automatycznej regulacji i sterowania, dostępny w 30 wariantach.

Bardziej szczegółowo

BALTIC URZ DZENIE MONOBLO- KOWE ROOFTOP. 20-85 kw. lennoxemea.com CH ODZENIE POWIETRZEM TYLKO CH ODZENIE/POMPA CIEP A/ GAZ/DWUPALIWOWY

BALTIC URZ DZENIE MONOBLO- KOWE ROOFTOP. 20-85 kw. lennoxemea.com CH ODZENIE POWIETRZEM TYLKO CH ODZENIE/POMPA CIEP A/ GAZ/DWUPALIWOWY BALTIC URZ DZENIE MONOBLO- KOWE ROOFTOP CH ODZENIE POWIETRZEM TYLKO CH ODZENIE/POMPA CIEP A/ GAZ/DWUPALIWOWY 20-85 kw lennoxemea.com BALTIC, innowacje podtrzymujące najwyższe technologie Gwarantowana równa

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZACJA INSTRUKCJA OBSŁUGI Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy produktów. Skonsultuj się z agencją sprzedaży lub producentem, aby dowiedzieć się o szczegółach.

Bardziej szczegółowo

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA

PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA PAWGr CENTRALA BEZKANAŁOWA WSTĘP Podstropowe aparaty wentylacyjno-grzewcze w wersji nawiewnej z recyrkulacją powietrza PAWGr przeznaczone są do ogrzewania i wentylacji dużych pomieszczeń handlowych, magazynów,

Bardziej szczegółowo

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470?

Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Jak prawidłowo ustawić krzywą grzewczą w regulatorze calormatic 470? Wiemy z doświadczenia, że prawidłowy dobór krzywej grzewczej na początku oraz podczas sezonu grzewczego nie zawsze bywa oczywisty. Jest

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA: Model PUHY-HP400YSHM SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZEŃ Skarbiec w Rzeszowie Wydajność chłodnicza [kw] nie mniejsza niż 45,00 pobór prądu [kw] nie większy niż 12,86 EER nie mniejszy

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła.

Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła. 1. Omówienie konieczności stosowania automatycznej regulacji w klimatyzacji ze względu na skomplikowane procesy hydrotermiczne

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE

CENTRALE WENTYLACYJNE CNTRAL NTYLACYJN www.salda.centrumklima.pl 2014 ver A 150 200 260 400 DAN TCHNICZN central 150 P KO 200 V 200 V 260 V 260 V 400V 400 V 400 V 400 V 400 H 400 H 400 P 400 P 400 P 400 P Typ obudowy Podwieszana

Bardziej szczegółowo

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF

REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF REGULATOR BEZPRZEWODOWY 2 STREF KARTA KATALOGOWA WŁAŚCIWOŚCI Regulator CM67 Z nie wymaga połączeń elektrycznych pomiędzy termostatem pomieszczeniowym a głowicami sterującymi lub kotłem Niezawodna komunikacja

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT.

Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. Niestandardowe i energooszczędne możliwości automatyki PRO-VENT. 2014-02-03 Energooszczędność central to złożone zagadnienie. Składa się na nie kilka tematów: użycie oszczędnych wentylatorów EC odpowiednie

Bardziej szczegółowo

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła

KCX. KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła KCX KOMPAKTOWA CENTRALA REKUPERACYJNA urządzenie do wentylacji z odzyskiem ciepła Rekuperator krzyżowy o sprawności odzysku ciepła do 92% Wbudowany bypass Prawidłowa wymiana powietrza Redukcja kosztów

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC

Pompa ciepła powietrze woda WPL 15 ACS / WPL 25 AC European Quality Label for Heat Pumps Katalog TS 0 WPL ACS / WPL AC WPL / AC(S) Inwerterowa, kompaktowa pompa ciepła powietrze/woda z funkcją chłodzenia aktywnego, do ustawienia na zewnątrz budynku. Szeroki

Bardziej szczegółowo

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki

INDU-21. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-21 Przeznaczenie Masownice próżniowe, mieszałki Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0

MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 MIKROPROCESOROWY ODSTRASZACZ DŹWIĘKOWY V2.0 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 1 2 SPIS TREŚCI BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...4 ZALECENIA MONTAŻOWE...4 DANE TECHNICZNE...4 ZASTOSOWANIE...5 ZASADA DZIAŁANIA...5

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE. www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05. v.2 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE www.makot.com.pl INSTRUKCJA REGULATOR TEMPERATURY SERIA SMT-05 v.2 30-695 KRAKÓW tel/fax 012 657 91 44 ul.schweitzera 1/11 Regulatory temperatury SMT-05 są mikroprocesorowymi,

Bardziej szczegółowo

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P

Compaction measurement for vibrating rollers. CompactoBar ALFA-040-050H/P Compaction measurement for vibrating rollers CompactoBar ALFA-040-050H/P Spis treści Spis treści...1 1 Wstęp...2 2 Włączanie urządzenia...2 3 Konfiguracja...2 3.1 Próg CMV...2 3.2 Intensywność wyświetlacza...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... SPIS TREŚCI PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA... 3 MOŻLIWOŚCI PRACY... 3 PRZYCISKI FUNKCYJNE NA PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA... 3 NAZWY I FUNKCJE WSKAŹNIKÓW W PILOCIE ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze

Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Sterowniki Zehnder do jednostek wentylacyjnych Karty katalogowe - informacje techniczne Ogrzewanie Chłodzenie Świeże powietrze Czyste powietrze Panel ComfoSense Panel sterujący ComfoSense został stworzony

Bardziej szczegółowo

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H

Typ PSW 200 20-200 0-10 78,00. Cena EUR/SZT. Typ ETX 15 1 230 1,5 129,00 ETX 25 1 230 2,5 139,00 B H 30 OTD Centrale wentylacyjne nawiewne Centrale wentylacyjne nawiewne obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo, izolowana wełną mineralną gr. 30 mm standardowo wyposażone w nagrzewnicę elektryczną

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool

Pompy ciepła powietrze woda WPL 13/18/23 E/cool European Quality Label for Heat Pumps powietrze woda WPL 1/1/ E/cool WPL 1 E WPL 1 E Do pracy pojedynczej lub w kaskadach (maksymalnie sztuk w kaskadzie dla c.o. przy zastosowaniu regulatorów WPMWII i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH. Typ uproszczony RBC-AS21E INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIK POMIESZCZENIOWY DLA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH Typ uproszczony RBC-AS21E Dziękujemy bardzo za zakup Sterownika Pomieszczeniowego do klimatyzatora TOSHIBA. Przed użyciem Sterownika

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową

UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową Uważnie przeczytaj ostrzeżenia oraz postępuj ściśle według instrukcji. UWAGA! Nie należy próbować instalować klimatyzator samemu; zawsze należy skontaktować się z firmą montażową - w przypadku przerwy

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła powietrze-woda

Pompa ciepła powietrze-woda Pompa ciepła powietrze-woda Instrukcja serwisowa T1/R410A/50 Hz Spis treści 1 URZĄDZENIA... 3 1.1 Jednostki wewnętrzne / zewnętrzne...3 1.2 Zbiornik wody...4 2 OZNACZENIA... 4 2.1 Jednostki wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic?

Dlaczego sterowniki pogodowe calormatic? Sterowniki pogodowe Dlaczego sterowniki pogodowe? Bo łączą komfort i ekonomię użytkowania. Ponieważ wybiega w przyszłość. 450 Sterownik pogodowy do współpracy z kotłami wyposażonymi w złącze komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła

VAM-FA. Wentylacja z odzyskiem ciepła VAM-FA Wentylacja z odzyskiem ciepła Czyste powietrze z zewnątrz Zużyte powietrze po wymianie ciepła Czyste powietrze po wymianie ciepła Zużyte powietrze z pomieszczenia System wentylacji z odzyskiem ciepła

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER

Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER Krótki przewodnik konfiguracji modułu zarządzającego EXAMASTER KRÓTKI PRZEWODNIK KONFIGURACJI MODUŁU ZARZĄDZAJĄCEGO INSTALACJĄ EXAMASTER 1. Instalacja z dwoma strefami grzewczymi o identycznej temperaturze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY. wersja 3.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI / KARTA GWARANCYJNA ESM-1510 REGULATOR TEMPERATURY wersja 3.1 1 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do współpracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody

Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody Elektroniczny Termostat pojemnościowych ogrzewaczy wody ETE-1 Instrukcja obsługi Załącznik do Instrukcji obsługi i użytkowania elektrycznego pojemnościowego ogrzewacza wody typ WJ-Q i WJW-Q Zakład Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania przegląd rozwiązań

Systemy sterowania przegląd rozwiązań 03 SYSTEMY STERWANIA Systemy sterowania przegląd rozwiązań Impulsowy licznik zużycia energii elektrycznej Sterownik centralny z panelem dotykowym Sterownik bezprzewodowy Sterownik przewodowy Sterownik

Bardziej szczegółowo

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P)

17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 1/8 RIS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym SALDA RIS EKO RIS 1200 EKO WERSJA PODWIESZANA (P) 17-03-2016 2/8 RIS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIS

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna

Arkusz1. Strona 1. Nazwa zespołu (urządzenia) N1 Centrala wentylacyjna nawiewna Raport okresowy z czynności serwisowych dla urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski Nazwa zespołu (urządzenia) Miesiąc styczeń Uwagi N1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Moduł zdalnego sterowania ECO

Moduł zdalnego sterowania ECO njgn Instrukcja instalacji i obsługi Moduł zdalnego sterowania ECO Moduł zdalnego sterowania dedykowany do schładzacza ewaporacyjnego AD14 Obsługuje podstawowe funkcje regulacyjne. Edycja:A Kod: D-LBR754

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PT14-P Z PROSTYM STEROWANIEM, PODŒWIETLANYM WYŒWIETLACZEM Do sterowania: grzejnikami panelami na podczerwień elektrycznym ogrzewaniem podłogowym INSTALACJA I LOKALIZACJA Zainstalować

Bardziej szczegółowo

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de

E-Mail: info@dimplex.de Internet: www.dimplex.de -sprężarkowe Rysunek wymiarowy powietrzne pompy LI ciepła 9TU LI TU Wysokoefektywna pompa Rysunek ciepła powietrze/woda wymiarowy 78 6 96 5* 58* 66 8 56 5 88 () 6,5 () (8) 69 (5) (5*) () 58,5 786 75* 76

Bardziej szczegółowo