Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com

2

3 SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL WPROWADZENIE Sterownik CLIMATIC 60 Zgodność Ostrzeżenie PRZEGLĄD PROGRAMY CZASOWE Programowanie stref Tryb programowania Programowanie wyprzedzenia w strefach KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Temperatura w pomieszczeniu Sterowanie termostatem / higrostatem Nastawa nawilżania KOMPONENTY Wentylator nawiewny Sprężarka Wentylator skraplacza Odszranianie wymiennika Przepustnica świeżego powietrza - Free Cooling Wywiew Odzysk Dodatkowe grzanie (opcja) Wolne wejścia/wyjścia TRANSMISJA DANYCH Master / slave Panel DS60 BMS Wejścia / wyjścia płyt CLIMATIC Alarmy ANEKSY Spis treści Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w tej instrukcji, łącznie z rysunkami i opisami technicznymi, stanowią własność firmy Lennox i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego produktu), kopiowane, wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Lennox. 1

4 WPROWADZENIE STEROWNIK CLIMATIC 60 Mikroprocesorowy sterownik nowej generacji, CLIMATIC 60 może być instalowany w rooftopach firmy LENNOX. Jest rozwinięciem koncepcji swoich poprzedników CLIMATIC 1, CLIMATIC 2 i CLIMATIC 50, stosowanych z powodzeniem przez 20 lat. LENNOX wyszukał najlepszy sprzęt elektroniczny na rynku i opracował specjalne oprogramowanie dla urządzeń typu rooftop, maksymalizując efektywność i parametry klimatyzatorów marki LENNOX. ZGODNOŚĆ Niniejsza dokumentacja jest kompatybilna z następującymi programami: Typoszeregi BALTIC / FLEXY 2 od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 0.0. Aircoolair / Flatair / Compactair od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 2.0. UWAGA Wszelkie modyfikacje parametrów powinny być dokonywane przez kompetentnego technika z odpowiednią licencją. Przed rozruchem lub ponownym włączeniem urządzenia sterowanego przez CLIMATIC 60, należy bezwzględnie sprawdzić, czy sterownik CLIMATIC 60 jest adekwatny do urządzenia i jego opcji. W wypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów, połączenia wejść / wyjść mogą być nieprawidłowe i mogą spowodować problemy w pracy urządzenia, a także jego uszkodzenie. Firma LENNOX nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje ze względu na usterki urządzenia spowodowane niewłaściwą sekwencją parametrów lub ich modyfikacją dokonaną przez niekompetentnych techników. W takim wypadku gwarancja ulega unieważnieniu. MENU DS60 W całym dokumencie, prezentowane parametry i nastawy są podawane razem ze swoimi adresami, jakie będą dostępne na wyświetlaczu DS60. (ref wyświetlacz DS60). Przykład, nastawa użytkownika objaśniona w punkcie ZARZĄDZANIE POWIETRZEM jest wskazywana z numerem referencyjnym (2222), co oznacza, że ta nastawa może być zmieniona pod adresem (2222) na wyświetlaczu DS60. Główne adresy parametrów dostępnych z poziomu «Użytkownika» (2xxx) są podane w tym dokumencie. Nastawy dostępne z poziomu «Ekspert» (3xxx) zabezpieczonego hasłem, są podane, gdy są istotne dla działania urządzenia i nie są dostępne z poziomu «Użytkownik». Pełna lista parametrów i nastaw jest podana na końcu tego dokumentu. PRZEGLĄD magistrala plan magistrala Fieldbus magistrala BMS 2

5 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE STREF CZASOWYCH Funkcja CLIMATIC 60 jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, co umożliwia programowanie tygodniowej pracy urządzenia. Programy CLIMATIC 60 mogą zarządzać maksymalnie 7 różnymi strefami czasowymi dziennie od godziny 00h00 do 24h00 i od poniedziałku do niedzieli. Strefa czasowa może się zaczynać o innej godzinie każdego dnia, aby zoptymalizować działanie urządzenia. 12h/0h 24h/12h Strefa 2 Strefa 6 9h Strefa 0 3h Niedziela 21h Strefa 3 15h Strefa 1 Strefa 5 Strefa 4 Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia programowania stref są dostępne w menu: (2134): (2141): (2142): (2143): (2144): (2145): (2145): (2146): ustawienie numeru strefy Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert czas początku strefy czasowej 0, zawsze 00h00 na początek każdego dnia czas początku strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer strefy : 3 - Strefa 0 00h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 1 06h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 2 22h00 od poniedziałku do niedzieli 3

6 PROGRAMY CZASOWE TRYB PROGRAMOWANIA Funkcja CLIMATIC 60 może sterować różnymi trybami dla każdej strefy, aby zoptymalizować działanie urządzenia. CLIMATIC 60 może zarządzać maksymalnie 4 różnymi trybami. - Noc / Dzień / Dzień I / Dzień II 12h/0h 24h/12h Tryb dzienny Tryb nocny 9h Tryb nocny 3h Niedziela 21h Tryb dzienny 15h Tryb dzienny I Tryb dzienny II Tryb dzienny I Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia trybu programowania są dostępne w menu: (2135): (2151): (2152): (2153): (2154): (2155): (2156): (2157): ustawienie numeru trybu Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert tryb stosowany w okresie strefy czasowej 0 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer trybu : 3 - Tryb nocny w strefie czasowej 0 od poniedziałku do niedzieli - Tryb dzienny w strefie czasowej 1 od poniedziałku do soboty - Tryb nocny w strefie czasowej 2 od poniedziałku do soboty 4

7 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE WYPRZEDZENIA W STREFACH Funkcja CLIMATIC 60 umożliwia włączenie urządzenia przed ustaloną zawczasu godziną pierwszej strefy czasowej (strefa 1) danego dnia. Ta funkcja umożliwia włączenie urządzenia w strefie 1 wcześniej, jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej określonej wartości progowej. Typowe zastosowanie to włączenie urządzenia w trybie grzania jeśli pogoda jest zimniejsza od typowej na daną porę roku. czas rozpoczęcia strefa 1 (h) (2142) czas rozpoczęcia Z1 8h00 Gradient : = 10 min/ C Obliczony czas rozpoczęcia Z1 7h30 Temperatura zewnętrzna ( C) Przykład: (2142): (2161): (2162): czas rozpoczęcia strefy 1: 8h00, wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję: 10,0 C, gradient (nachylenie): 10 mn/ C. W tym przykładzie temperatura jest ustawiona na wartość 10.0 C, co oznacza, że strefa 1 rozpocznie się zawsze o godzinie 8h00 jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa niż 10.0 C. Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż 10.0 C, strefa 1 rozpocznie się zgodnie z wybranym gradientem i różnicą między wartością przewidywaną temperatury a faktyczną temperaturą powietrza zewnętrznego ( = 3.0 x 10 = 30 min). Zatem, nową godziną rozpoczęcia strefy 1 jest 7h30. Ustawienia Różne ustawienia regulacji wyprzedzenia są dostępne w menu: (2161): (2162): wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję gradient (nachylenie) 5

8 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU Funkcja CLIMATIC 60 steruje temperaturą świeżego powietrza i ogrzewaniem zgodnie z nastawioną wartością. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową temperaturę przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy wartością progową minimalną (nastawa ogrzewania) a wartością progową maksymalną (nastawa chłodzenia). Martwa strefa jest zdefiniowana pomiędzy tymi dwiema wartościami progowymi. 1. Stała wartość Dla ułatwienia obsługi, stosowana jest jedna nastawa temperatury w pomieszczeniu. Jest to ustawienie w środku martwej strefy. Jeśli wartości progowe (2243 ) lub (2242) zostaną zmienione, nastawa (2222) zostanie automatycznie przeliczona do wartości średniej. Tryb przełączania Tryb ogrzewania Strefa martwa Tryb chłodzenia (2243) (2242) Nastawa użytkownika (2222) Temperatura otoczenia ( C) Wartości progowe chłodzenia i grzania mogą być zawczasu ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny I 20.0 C Tryb nocny 18.0 C 3h 21h Tryb nocny 18.0 C Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny II 20.0 CTryb dzienny I 22.0 C 15h 6h 18h 6

9 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 2. Dynamiczna nastawa chłodzenia CLIMATIC 60 ustanawia odpowiednie nastawy powietrza zależnie od temperatury zewnętrznej, aby zoptymalizować zużycie energii. Ta funkcja działa jak proporcjonalne przesunięcie nastawy chłodzenia. Nastawa chłodzenia ( C) (2241) (2241) (2242) (2241) (2242) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C) Dynamiczna nastawa zaczyna zwiększać wartość progową chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna przekracza wartość progową chłodzenia plus wartość nastawy dynamicznej Przykład: Wartość progowa chłodzenia wynosi 22.0 C a wartość nastawy dynamicznej jest ustawiona na 6K. Wartość progowa chłodzenia zacznie się przesuwać, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie wartość 28.0 C ( ), a następnie wartość progowa będzie podążała za zmianą temperatury zewnętrznej utrzymując różnicę 6.0K. Tak, więc gdy temperatura zewnętrzna osiągnie 34.0 C, nowa wartość progowa wyniesie 28.0 C. 3. Korekta nastawy w zależności od temperatury zewnętrznej CLIMATIC 60 może korygować nastawy chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa chłodzenia ( C) 22 c (2242) 19 c (2243) Nastawa grzania ( C) - 5 k (2245) 17 c 14 c 24 c + 5 k (2247) 0 c (2244) 30 c (2246) Temp. powietrza zewnętrznego C W powyższym przykładzie, nastawy (2245) i (2247) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. 7

10 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 4. Zewnętrzna kompensacja natężenia prądu 4/20mA W tym przypadku nastawa jest ustalana jedną z poprzednio opisanych metod i może być regulowana kompensacyjnie w zakresie +/- 5.0 C. Nastawa chłodzenia ( C) Nastawa grzania ( C) Faktyczna wartość nastawy Faktyczna wartość nastawy 5. Wartość z DC60 CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od DC60. Jeśli odczytana wartość różni się od wartości obliczonej przez CLIMATIC 60, nowa nastawa jest ustalana przez DC60 podczas danej strefy czasowej. Po każdej zmianie strefy, ustawienie pochodzące z DC60 zostaje skasowane przez nastawę pochodzącą od CLIMATIC Wartość z BMS CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od BMS. Dodatkowe informacje znajdują się w części poświęconej BMS. Algorytm sterowania jest chroniony dwiema zabezpieczającymi wartościami granicznymi. Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie dolną granicę w trybie chłodzenia, sprężarka(ki) są automatycznie wyłączane, Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie górną granicę w trybie grzania, sprężarka(ki) lub nagrzewnice są automatycznie wyłączane. Działanie granicy w trybie chłodzenia Działanie granicy w trybie grzania Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania 2.0 C (2248) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) 40.0 C (2249) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) Ustawienia Różne ustawienia regulacji temperatury powietrza zewnętrznego są dostępne w menu: (2222): (2241): (2242): (2243): (2244) (2245) (2246) (2247) (2248): (2249): (3221) Nastawa użytkownika (DC/DM) Nastawa dynamiczna (kompensacja nastawy chłodzenia zależnie od temperatury zewnętrznej) nastawa trybu chłodzenia nastawa trybu grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od dolnej wartości temperatury zewnętrznej górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od górnej wartości temperatury zewnętrznej wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu chłodzenia wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu grzania kompensacja wartości temperatury w pomieszczeniu 8

11 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA STEROWANIE TERMOSTATEM / HIGROSTATEM Funkcja CLIMATIC 60 steruje włączaniem stopni grzania i chłodzenia zależnie od różnicy między temperaturami zmierzonymi a nastawami, a także w zależności od ustawień sterownika. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu CLIMATIC 60 reguluje i podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniu jak najbliższą wartości nastawy, poprzez sterowanie stopniami sprężarek, zależnie od termicznego obciążenia systemu. Sterownik nieustannie oblicza wymaganą moc potrzebną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury. Ta zmienna nazywa się WSPÓŁCZYNNIK MOCY (CF), a jej wielkość przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 100%. CF STAŁE CF WZRASTA (włączanie większej liczby stopni mocy) Różnica między temperaturą w pomieszczeniu a nastawą CF MALEJE (wyłączenie stopni mocy) CF STAŁE Temperatura w pomieszczeniu może się zmienić SZYBKO POWOLI POWOLI SZYBKO Aby otrzymać wartość oczekiwaną, punkt referencyjny jest rekalkulowany za każdym razem, gdy różnica między temperaturą powietrza i nastawą osiąga minimum lub maksimum. CLIMATIC 60 oblicza dwa współczynniki mocy, dla temperatury w pomieszczeniu jeden dla trybu grzania I drugi dla trybu chłodzenia. Możliwe jest wpływanie na szybkość reakcji systemu poprzez modyfikację nastaw czasu (3228) dla trybu chłodzenia i (3229) dla trybu grzania. Zwiększenie wartości czasu całkowania zwiększy czas reakcji (spowolnienie). Aby poprawić sterowanie przełączaniem stopni, współczynniki mocy dla temperatury w pomieszczeniu będą determinowały ustawienie temperatury powietrza nawiewanego zgodnie z poniższymi zasadami: W trybie grzania Reguła proporcjonalności pomiędzy (CF) Grzanie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania (2243) + kompensacja (2254) 100% (2252) (2252) 38 C (2232) Nastawa temperatury powietrza nawiewanego Przykład - Jeśli współczynnik mocy grzania (2228) osiąga 0% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2243), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3229), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa nastawie temperatury w pomieszczeniu (2243) +kompensacja dla dolnej wartości progowej w trybie grzania (2254). Współczynnik mocy dla ogrzewania w pomieszczeniu (2228) (2243)+-(2254) 19 C 100% 0% 9

12 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA W trybie chłodzenia Reguła proporcjonalności pomiędzy CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 100% (2251) Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia point (2242) + (2253) (2232) (2242)+-(2253) 23 C Nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2251) 12 C Przykład - Jeśli współczynnik mocy chodzenia (2227) osiąga 100% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2242), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3228), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa dolnej wartości progowej w trybie chłodzenia (2251). 0% Współczynnik mocy chłodniczej (2227) 100% W strefie martwej CF Grzanie CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 0% Temperatura powietrza zewnętrznego, ograniczona nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania oraz nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia. Różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, obliczone jak powyżej. W sterowniku CLIMATIC 60 istnieje 7 współczynników mocy obliczanych dla powietrza nawiewnego: 1. Przepustnica Free-Heatingu 2. Sprężarki w trybie grzania (Pompa ciepła) 3. 1sze nagrzewnice dodatkowe (gazowe, elektryczne lub wodne) 4. 2gie nagrzewnice dodatkowe (elektryczne lub wodne) 5. Przepustnica dla Free Coolingu 6. Sprężarki w trybie chłodzenia 7. Schłodzona woda Sterownik oblicza moc konieczną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury z uwzględnieniem tych siedmiu komponentów. Jest to bezpośrednio związane z liczbą stopni sterowania urządzenia. Zatem dla urządzenia z 4 stopniami regulacji, CF włącza i wyłącza stopień przy następujących wartościach: ~ % Każdy współczynnik mocy jest połączony z czasem integralnym, wpływającym na czas reakcji. Uwaga W martwej strefie sterownik może stosować inne reguły. Funkcja Smooth (2233) Smooth = No Jeśli wybrano No (Nie), kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, po dziesięciu minutach wszystkie czynniki zasilania sterowania nawiewem zostają wyzerowane. Tym samym żadne sprężarki ani nagrzewnice nie zostaną włączone. Jest to ustawienie fabryczne. Smooth = Dead Z. Jeśli wybrano Dead Z. (Martwa strefa) kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, temperatura powietrza nawiewanego jest podtrzymywana przy udziale sprężarek lub nagrzewnic. Smooth = Comfort. Jeśli wybrano Comfort (Komfort), temperatura powietrza nawiewanego jest w całości sterowana przy udziale wszystkich możliwości urządzenia. UWAGA W tym trybie temperatura nawiewu będzie w pełni sterowana we wszystkich trybach działania. Ten tryb jest najlepszy pod względem komfortu, lecz nie pod względem Oszczędności Energii. Należy używać go tylko w razie konieczności Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperaturą w pomieszczeniu są dostępne w menu: (2233): (2251): (2252): (2253): (2254): (3228) (3229) (3435) (3445) (3735) (3738) (3823) (3913) 10 Aktywacja trybu Smooth dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania kompensacja dla górnej granicy wartości progowej w trybie chłodzenia kompensacja dla dolnej granicy wartości progowej w trybie grzania integralne zarządzanie czasem w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem w trybie grzania integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie grzania Nagrzewnica 1, integralne zarządzanie czasem Nagrzewnica 2, integralne zarządzanie czasem integralne zarządzanie czasem przepustnica świeżego powietrza Integralne zarządzanie czasem, woda schłodzona

13 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Sterowanie temperaturą powietrza nawiewnego W niektórych aplikacjach istnieje ciekawa możliwość sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, bez sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Tę funkcję można aktywować za pomocą menu (3211), w tym przypadku różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, która jest następnie ustawiana przez użytkowników w menu (2251) i (2252). dodatkowo, tak jak przy kompensacji zależnie od temperatury zewnętrznej, CLIMATIC 60 może dokonać kompensacji nastaw chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie grzania ( C) 22 c (2252) (2242) 19 c (2251) (2243) Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie chłodzenia ( C) 24 c - 5 k + 5 k (2256) (2245) (2258) (2247) 17 c 14 c 0 c 30 c Temp. powietrza (2255) (2244) (2257) zewnętrznego C (2246) W powyższym przykładzie, nastawy (2256) i (2258) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperatury powietrza nawiewnego są dostępne w menu: (2251): (2252): (2255): (2256): (2257) (2258) (3211) dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla dolnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla górnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu wybór sposobu sterowania (temperatura w pomieszczeniu lub temperatura nawiewu) 11

14 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA NASTAWA NAWILŻANIA (OPCJA) Funkcja CLIMATIC 60 posiada opcjonalną możliwość zarządzania wilgotnością względną. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową wilgotność przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Względna wilgotność w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy 2 wartościami progowymi (minimalną, odpowiadającą punktowi nawilżania i maksymalną odpowiadającą punktowi osuszania). Podczas trybu osuszania: Prędkość wentylatora zostaje ustawiona na dolną wartość progową (2329). Jeśli wilgotność zewnętrzna jest wysoka (>nastawy osuszania (2271) 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica świeżego powietrza zostaje zamknięta. Podczas trybu nawilżania: Jeśli wilgotność zewnętrzna jest niska (<nastawy nawilżania (2272) + 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica zostaje zamknięta. Tryb nawilżania Nawilżanie Strefa martwa Osuszanie Wilgotność otoczenia % (HR) Osuszanie jest realizowane przez sprężarki w trybie chłodzenia lub podczas martwej strefy. Należy zwrócić uwagę, że jeśli ta funkcja jest włączona, priorytet ma sterowanie wilgotnością w pomieszczeniu przed sterowaniem temperaturą. Nawilżanie jest realizowane sygnałem 0/10V sterowanym przez algorytm PI. Wartości progowe nawilżania i osuszania mogą być ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 12h/24h 9h Tryb dzienny 60 Tryb dzienny I 50 Tryb nocny 20 3h 21h Tryb nocny 20 Tryb dzienny 60 Tryb dzienny II 30 Tryb dzienny I 50 15h 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania przepływem są dostępne w menu: (3241): (2271): (2272): (3244): (3245): Nastawa włączenia funkcji nastawa osuszania nastawa nawilżania integralne zarządzanie czasem osuszania integralne zarządzanie czasem nawilżania 12

15 KOMPONENTY WENTYLATOR NAWIEWNY Funkcja CLIMATIC 60 steruje głównym wentylatorem nawiewnym za pomocą zmiennej prędkości napędu. Wentylator nawiewny jest sterowany falownikiem, co zapewnia wiele korzyści: Progresywne uruchamianie i wyłączanie wentylatora nawiewnego, Zmniejszanie prędkości w martwej strefie w celu optymalizacji zużycia energii, Automatyczne sterowanie prędkością zależnie od żądanego przepływu powietrza. Aktywacja wentylatora nawiewnego może być ustalona zgodnie z programem i może występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). w menu (2316) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora. W menu (2317) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora w martwej strefie (tryb chłodzenia / grzania) wybierając jedno z 3 ustawień: - Off = Wentylator zostaje wyłączony po 2 minutach - On = Wentylator pracuje cały czas - Cyclic = Wentylator jest włączony przez (3324) sekund i zatrzymuje się na (3325) sekund - minimum 120s. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny TAK Tryb dzienny I TAK Tryb nocny NIE 3h 21h Tryb nocny NIE Tryb dzienny TAK Tryb dzienny II NIE Tryb dzienny I TAK 15h 6h 18h Sterowanie wentylatorem nawiewnym można skonfigurować zależnie od trzech trybów za pomocą nastawy (2327): «Standard»: Wentylator jest ustawiony progresywnie na żądany nominalny przepływ powietrza gdy urządzenie jest WŁĄCZONE. Kiedy urządzenie włącza się, prędkość wentylatora wzrasta progresywnie, aby osiągnąć nastawę dolnej wartości progowej prędkości (2329). Po 1 minucie prędkość wentylatora ponownie wzrasta aż do osiągnięcia nominalnej wartości nastawy (2328). Włączenie wentylatora nawiewnego Przepływ duży (2328) Przepływ mały (2329) Urządzenie WYŁ Urządzenie WŁ T=1 mn Czas Martwa strefa : jeśli urządzenie znajduje sie w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Przyspieszanie i spowalnianie są wykonywane progresywnie. Częściowe obciążenie : sterowanie wentylatorem jest zależne od mocy chłodniczej / grzewczej. Jeśli urządzenie jest w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Jeśli sterownik żąda grzania lub chłodzenia, prędkość wentylatora jest ustawiona proporcjonalnie do prędkości nominalnej (2328). Ten tryb jest dostępny tylko w trybie sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. W przypadku sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, tego trybu nie można aktywować. 13

16 KOMPONENTY Dodatkowo, w powyższym trybie sterowania 3 prędkości, sterowanie przepływem powietrza może być realizowane na 2 różne sposoby, zależnie od ustawienia menu (3332). Ręczne : Przepływ powietrza jest wyrażony jako procent prędkości maksymalnej. Żadne odchylenia nie mają zastosowania, prędkość pozostaje taka sama zgodnie z wartością nastawy. Auto : Przepływ powietrza jest wyrażony w m 3 /h. Prędkość wentylatora żądaną osiąga wartość (2326) nastawy. W tym trybie jest możliwe uzyskanie stałego przepływu powietrza bez względu na ciśnienie w kanale, straty na filtrze Dla urządzeń z ekonomizerem, nastawa (3335) umożliwia kompensację przepływu (prędkości) powietrza zależnie od otwarcia przepustnicy świeżego powietrza (uwzględnione są straty ciśnienia w kanałach powietrza powrotnego) - Przy 100% nawiewie świeżego powietrza, prędkość jest zależna od nominalnej wartości progowej (2328) lub dolnej wartości progowej (2329) - Przy 0% nawiewie świeżego powietrza, prędkość uwzględnia kompensację (3335). Prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od zastosowanego zestawu (silnik + wentylator) za pomocą nastaw (3336) i (3337). Minimum : minimalna prędkość wentylatora Maximum : maksymalna prędkość wentylatora Ustawienia Różne ustawienia regulujące nastawy wentylatora nawiewnego są dostępne w menu: (2316): (2317): (2318): (2327): (2328): (3334): (3331): (3335): (3336): (3337): nastawa aktywacji działania komponentu nastawa aktywacji działania w strefie martwej w pomieszczeniu wartość progowa temperatury dla aktywacji funkcji nocnego odświeżania wybór funkcji prędkości nominalna wartość progowa sterowania przepływem powietrza dolna wartość progowa sterowania przepływem powietrza wybór funkcji współczynnik kompensacji strat przepustnicy powietrza minimalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza maksymalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza 14

17 KOMPONENTY SPRĘŻARKA Funkcja CLIMATIC 60 zarządza pracą sprężarek zależnie od żądania temperatury w pomieszczeniu i włącza tyle sprężarek ile wynika z obliczenia do uzyskania nastawionej wartości temperatury. CLIMATIC 60 umożliwia wyłączenie wszystkich sprężarek urządzenia w menu (2471). Ta nastawa definitywnie wyłącza sprężarki w wybranym trybie (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). Ustawienie (2471) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ta sama strategia może być zastosowana zależnie od trybu przełączania w menu (2481) (chłodzenie) i (2491) (grzanie). Ustawienie (2481) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ustawienie (2491) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ponadto sprężarki można także wyłączać osobno w danym obiegu. - obieg 1 (2472) obieg 2 (2473) Uwaga, ta możliwość może być zrealizowana za pomocą styku bezpotencjałowego (patrz część wolne wejścia/wyjścia ). Ustawienie (2472) - (2473) Autoryzacja pracy sprężarki (Obieg z 2 sprężarkami)

18 KOMPONENTY Temperatura powietrza zewnętrznego również może być wykorzystana do automatycznego wyłączania sprężarek. Istnieją maksymalnie 2 wartości progowe do odłączenia 50% lub 100% sprężarek urządzenia. Włączenie sprężarki Tryb chłodzenia 12.0 C (2483) 20.0 C (2482) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Włączenie sprężarki Tryb ogrzewania C (2493) C (2492) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Sprężarka ma przypisane parametry czasu pracy, co ma zapobiec jej uszkodzeniu. Minimalny czas wyłączenia sprężarki jest ustawiony na 30 s, Minimalny czas między 2 uruchomieniami tej samej sprężarki jest ustawiony na 6 minut. Żądanie włączenia sprężarki Włączenie sprężarki Żądanie włączenia sprężarki Ustawienia Różne ustawienia konfiguracji sprężarek są dostępne w menu: Włączenie sprężarki (2471): (2472): (2473): (2481): (2591): (2482): (2483): (2492): (2493): nastawa aktywacji działania wszystkich sprężarek, tryb chłodzenia/grzania włączenie obiegu 1, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 włączenie obiegu 2, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 nastawa aktywacji działania w trybie chłodzenia nastawa aktywacji działania w trybie grzania wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek 16

19 KOMPONENTY WENTYLATOR SKRAPLACZA Funkcja CLIMATIC 60 jest używany do utrzymania wysokiego ciśnienia na maksymalnie stabilnym poziomie, aby zwiększyć wydajność urządzenia. CLIMATIC 60 wykorzystuje algorytm PI do sterowania stopniami wentylatorów lub falownikiem, zależnie od typu urządzenia. Temperatura HP (ºC) Nastawa skraplania Moc wentylatora (%) Czas Ponadto, w urządzeniach ze zmienną prędkością wentylatorów (opcja), CLIMATIC 60 steruje granicą prędkości wentylatorów, co umożliwia progresywne przystosowanie urządzenia do narastającego obciążenia i obniża poziom hałasu patrz niżej «Quiet» i «Auto Quiet» Istnieje również tryb Stały gdzie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). Maksymalna prędkość i zarządzanie pracą wentylatorów można regulować zależnie od trybu programu w celu wykorzystania możliwości różnych typów sterowania wentylatorami w trybie grzania i chłodzenia. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny Auto Tryb dzienny I Quiet Tryb nocny AutoQuiet, 3h 21h Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny Auto Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny I Quiet 15h 6h 18h 12h/24h 12h/24h 9h Tryb dzienny 100% Tryb dzienny I 75% Tryb nocny 70% 3h 21h Tryb nocny 70% Tryb dzienny 100% Tryb nocny 70% Tryb dzienny I 75% 15h 6h 18h 17

20 KOMPONENTY Tryb cichej pracy zapewnia 4 możliwości sterowania wentylatorem skraplacza w menu (3521): 1. Auto : W tym trybie moc wentylatora nie jest ograniczona i może on osiągnąć maksymalną prędkość. Odciążenie sprężarki (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) 2. Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od wartości maksymalnej ustawionej w menu (3523). Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 odblokowuje ograniczenie aby zapobiec wyłączeniu sprężarki. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : Ten tryb jest podobny do trybu Quiet z tą różnicą, że ograniczenie prędkości nigdy nie zostaje odblokowane. Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 wyłączy sprężarkę aby zapobiec zadziałaniu presostatu wysokiego ciśnienia. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). 18

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia.

Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL. lennoxemeia. Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 ECOLEAN NEOSYS Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem CL60 AC-CHILLER-IOM-0512-PL lennoxemeia.com SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 AGREGAT WODY LODOWEJ CHŁODZONY POWIETRZEM

Bardziej szczegółowo

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8

LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 PROGRAM UZYTKOWY SIECI plan LOKALNA SIEĆ plan STERUJĄCA CHILLERAMI Z POMPĄ CIEPŁA ZE SPRĘŻARKAMI W LICZBIE OD 1 DO 8 KOD PROGRAMU: EPSTDEMCHA 1 SPIS TREŚCI Zakres zastosowania i rodzaje funkcji wykonywanych

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR

Kompaktowe centrale wentylacyjne. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR PL 206951-PL 11-08-22V.A004 (C. 3.0-1-06) Spis treści 1 Protokół z przekazania do eksploatacji... 1 1.1 Nastawy funkcji... 1 1.2 Ustawianie programu tygodniowego... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

EV3 X21 instrukcja uproszczona

EV3 X21 instrukcja uproszczona EV3 X21 instrukcja uproszczona Sterownik zastosowany w chillerach: -B2000/B/2.0 -B2000/B/3.0 -B2000/B/4.0/WRT - B300/B/5.5 -Piccolo 1. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 2. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA 2.1 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr

A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr 6.6.05 aktualizacja z aplikacjami Jednostki dwukanałowe, elektryczna nagrzewnica wtórna oraz nagrzewnica wodna A4 Biblioteka aplikacji CR24 V1.1 PL Pomieszczeniowe regulatory temperaturycr Klucz do numeracji

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik VMC II

Skrócony przewodnik VMC II INFORMACJE OGÓLNE Zmień wartość - Naciśnij SET. Powrót do pozycji wyjściowej. Niniejszy Skrócony przewodnik zawiera listę wszystkich możliwych do ustawienia parametrów. Dodatkowe informacje zawarte są

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module

Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Sterownik nagrzewnic elektrycznych HE module Dokumentacja Techniczna 1 1. Dane techniczne Napięcie zasilania: 24 V~ (+/- 10%) Wejście napięciowe A/C: 0 10 V Wejścia cyfrowe DI 1 DI 3: 0 24 V~ Wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Blue Box Microchiller

Blue Box Microchiller Blue Box Microchiller 2 Manual 001721A02 Issue 06.05 Replaces 20110901 Instrukcja obsługi Interfejs użytkownika Wyświetlacz posiada 3 zielone pola cyfr, (dodatkowo znak wartości -, oraz punkt dziesiętny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie

Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Instrukcja obsługi Bi-Tronic Control 1 Zamrażanie Zachować do wglądu e-mail: infos@hengel.com Notice-PL-BITRONIC1-SC-1 Wersja dokumentu Indeks Data Rodzaj zmiany Zmieniony przez 1 2014/10/10 Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Parametry poziom "Serwis"

Parametry poziom Serwis Parametry 1 Parametry poziom "Serwis" Jak wejść w tryb i dokonać ustawień parametrów Serwisowych? Należy nacisnąć oba (lewy i prawy) przyciski regulatora na co najmniej 3 sekundy. Następnie puścić oba

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza Gdańsk, 04.12.2007r. Automatyka chłodnicza Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Temat pt.: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła: budowa + działanie + przykłady

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA

AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku ciepła: budowa + działanie + przykłady rozwiązań Część II Przykłady układów automatyki

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5

VIKERSØNN CRES manager. Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. VIKERSØNN - Sprawdzona, norweska technologia. CRES manager /5 VIKERSØNN CRES manager Instrukcja obsługi sterownika pompy ciepła Vikersønn. 1/5 1. EKRAN GŁÓWNY (T.bazowa CO oraz Gradient) od których Temperatura zadana CO jest zależna. UWAGA: Aby podnieść (lub obniżyć)

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia

Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Układy automatyki wyposażone w sterowniki serii Unibox Instrukcja uruchomienia Wersja 1.1 09.01.2015 1. Przed rozpoczęciem kablowania centrali wyposażonej w automatykę opartą o sterowniki serii UNIBOX

Bardziej szczegółowo

Dwukanałowy regulator temperatury NA24

Dwukanałowy regulator temperatury NA24 Dwukanałowy regulator temperatury NA24 NA24 to regulator temperatury 2w1 z możliwością konfiguracji każdego kanału z osobna lub ustawienia regulatora w tryb pracy współkanałowej. Urządzenie ma 2 wejścia

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN

Zehnder Oplflex. Instrukcja dotycząca podłączeń elektrycznych. Dynamic FCT 24 V. made by ISAN Zehnder Oplflex Opis i schematy podłączeń elektrycznych grzejników kanałowych z termostatem RTM 101, regulatorem SR 201, zasilaczem DR-60-24 lub DR-100-24 Dynamic FCT 24 V made by ISAN Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Sterownik mikroklimatu FAG25-III DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Sterownik mikroklimatu FAG25-III 1 Spis treści 1. Opis głównych opcji... 2 2. Tryb konfiguracji A... 3 3. Tryb konfiguracji B... 5 4. Dane techniczne... 6 1. Opis głównych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści

Poradnik instalatora. ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A Spis treści Poradnik instalatora ECL Comfort 210 / 310, aplikacja A214 / A314 1.0 Spis treści 1.0 Spis treści... 1 1.1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz produktu.............................................................

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU

FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU FUNKCJE VAV INSTRUKCJA MONTAŻU SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 MONTAŻ CZUJNIKÓW CIŚNIENIA... 3 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW IMPULSOWYCH...4 PODŁĄCZENIE ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO... 5 NASTAWY CZUJNIKÓW CIŚNIENIA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi termostatu W1209

Instrukcja obsługi termostatu W1209 Instrukcja obsługi termostatu W1209 1. Obsługa menu termostatu. Po włączeniu zasilania termostatu, na wyświetlaczu pojawia się aktualnie zmierzona temperatura przez czujnik NTC. (Jeżeli czujnik nie jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR-12B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR-12B/DP Wyłączny importer IO0024A032015 Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski

Bardziej szczegółowo

Sterownik dla agregatów skraplających

Sterownik dla agregatów skraplających Sterownik dla agregatów skraplających Główne cechy - Dla agregatów z jedną sprężarką i dwoma wentylatorami - Zamiennik sterowania elektryczno-mechanicznego - Sterowanie na podstawie ciśnienia ssania oraz

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OK - AGREGAT GOTOWY DO PRACY +48 510 985835 WYKAZ KODÓW ALARMOWYCH FIRMY THERMO KING SPRAWDŹ ZGODNIE Z OPISEM NALEŻY PODJĄĆ NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE ***Poniższe instrukcje są wyłącznie sugestiami, które

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR. Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR. Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL INSTRUKCJA OBSŁUGI CLIMATIC 50 ROOFTOP & AIRCOOLAIR Providing indoor climate comfort CL50-ROOFTOP-IOM-1107-PL Climatic 50 Rooftopy oraz Aircoolair INSTRUKCJA MONTAŻU OBSŁUGI I KONSERWACJI Ref : CL50-RoofTop-IOM-1107-PL

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ TEMAT: UKŁADY AUTOMATYKI NOWOCZESNYCH CENTRAL KLIMATYZACYJNYCH BEZ ODZYSKU CIEPŁA. Paweł Szymański Semestr IX Specjalność SM i UE 2 SPIS

Bardziej szczegółowo

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok.

Centrala będzie utrzymywać w pomieszczeniu wymaganą temperaturę i stężenie CO 2 przez cały rok. KLUB: Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z recyrkulacją, wymiennikiem krzyżowym, nagrzewnicą wodną i (opcja do późniejszego zamontowania w przypadku zainstalowania w budynku agregatu wody lodowej)

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym

T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym T-box Inteligentny sterownik z wyświetlaczem dotykowym Instrukcja obsługi www.flowair.com 2 SPIS TREŚC 1. DANE TECHNICZNE... 4 2. INFORMACJE OGÓLNE... 4 3. MONTAŻ... 4 4. NAWIGACJA... 4 5. EKRAN GŁÓWNY...

Bardziej szczegółowo

REGULACJA KM REGULACJA KM PL

REGULACJA KM REGULACJA KM PL REGULACJA KM REGULACJA KM 16.02 PL UKŁAD REGULACJI KM DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Zestaw KMFB SPIS TREŚCI 1.INFORMACJE OGÓLNE 2 2.ELEMENTY SKŁADOWE REGULACJI KM 2 3.SCHEMAT PODŁĄCZENIOWY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATOR TEMPERATURY TPC NA-10 1. DANE TECHNICZNE. 1 wejście pomiaru temperatury (czujnik temperatury NTC R25=5k, 6x30mm, przewód 2m) 1 wejście sygnałowe dwustanowe (styk zwierny) 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego

Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi Sterownika dotykowego Instrukcja obsługi sterownika dotykowego Wygląd i przyciski sterownika Rys.1 Sterownik dotykowy 1 Przycisk włączania/wyłączania Naciśnij przycisk WŁĄCZANIA/WYŁĄCZANIA,

Bardziej szczegółowo

ASQ systemy sterowania zestawami pomp

ASQ systemy sterowania zestawami pomp systemy sterowania zestawami pomp CECHY CHARAKTERYSTYCZNE sterowanie prędkością obrotową pompy zasilanej z przemiennika częstotliwości w celu zapewnienia stabilizacji ciśnienia automatyczne lub ręczne

Bardziej szczegółowo

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991

ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 ZAMEK KODOWY 100 KODÓW REF. 6991 POLSKI ZAMEK KODOWY - 100 KODÓW Firma FERMAX Polska sp. z o.o. sporządziła niniejszy dokument techniczny w celach informacyjnych. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie poszczególnych części.

Oznaczenie poszczególnych części. 610396 Cyfrowy tygodniowy zegar sterujący z czujnikiem zmierzchowym. Instrukcja obsługi. Opis funkcji. Zegar sterujący umożliwia ustawienie do 25 programów dziennie lub do 175 powtarzających się programów

Bardziej szczegółowo

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c.

Do ECL Comfort Va.c. i 24 Va.c. Arkusz informacyjny 230 Va.c. i 24 Va.c. Opis i aplikacje ECL comfort 110 zaprojektowano w sposób maksymalnie ułatwiający instalację: jeden kabel, jedna wtyczka. Wyposażony jest w podświetlany wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA

CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA CENTRALE WENTYLACYJNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA Centrale wentylacyjne ecov mogą być integralną częścią systemów MULTI V zapewniając czyste i zdrowe powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach. 136 ecov 144 ecov

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.2 23.12.2005 Spis treści SPIS TREŚCI... 2

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-1 3 3 2 6 7 1 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika CH536 Terminal serwisowy RT-SVU011A-PL Nawigacja Sterowanie Rys. 1 Interfejs ma sześć przycisków do nawigacji w terminalu serwisowym (zob. rys. 1) 1. Alarmy 2. Prg = Program 3. Esc

Bardziej szczegółowo

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy.

Regulator mocy biernej. KMB-ZVP15 15-stopniowy. Regulator mocy biernej KMB-ZVP15 15-stopniowy. Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Charakterystyka ogólna:... 3 2. Symbole:... 4 3. Działanie regulatora.... 5 4. Programowanie:... 5 5. Alarmy i ustawienia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11

ZAWARTOŚĆ PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA 1-2 3 4-11 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA RC8A INSTRUKCJA OBSŁUGI I PROGRAMOWANIA POLSKI ZAWARTOŚĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI UŻYTKOWANIE PILOTA PODCZERWIENI PRACA Z PILOTEM 1-2 3 4-11 Dziekujemy za zakup klimatyzatora pokojowego.

Bardziej szczegółowo

34 sterowanie sterownik centralny CE51-24/E(M) Nazwa modelu Zasilanie Wymiary (HxWxD) Waga CE51-24/E(M) 220V~240V, 50/60 Hz 185 x 131 x 68 mm 557 g Ustawienia zegara systemowego Alarm i wyświetlanie kodów

Bardziej szczegółowo

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator

OP10. Zaprogramowany, konfigurowalny regulator revision 10 2013 OP10 Zaprogramowany, konfigurowalny regulator Regulatory Optigo OP10 umożliwiają regulację temperatury. Zostały zaprojektowane do montażu na szynie DIN, ale mogą również zostać zamontowane

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. + C.W.U. INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis panelu przedniego 3 1 2 7 4 5 6 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami Opis stanu pracy Nadmuch Pompa C.O.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu

Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu Plug-In sterownik Carel typu: PJ32C0000K -dokumentacja dla serwisu PJ32C: Najbardziej kompleksowy sterownik do sterowania układem chłodniczym. Jest idealnym rozwiązaniem dla układów w których parowniki

Bardziej szczegółowo

MPA-W z nagrzewnicą wodną

MPA-W z nagrzewnicą wodną z nagrzewnicą wodną MPA to nawiewna centrala wentylacyjna w skład której wchodzi: filtr klasy G, kanałowy wentylator z łopatkami wirnika zagiętymi do przodu, nagrzewnica elektryczna (MPA E) lub nagrzewnica

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu AirS

Instrukcja obsługi panelu AirS THESSLA GREEN Sp. z o.o. ul. Igołomska 10, 31-983 Kraków T: 12 3977605 F: 12 3764918 E: biuro@thesslagreen.com NIP: 678-314-71-35 Instrukcja obsługi panelu AirS S t r o n a 2 Spis treści 1. Uwagi ogólne

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA WYŚWIETLACZ DZIAŁANIA Wyświetla bieżące ustawienia. Przycisk WYŚWIETLACZA Naciśnij ten przycisk jeden raz, by wstrzymać wyświetlanie przez zespół wewnątrz pomieszczenia, naciśnij

Bardziej szczegółowo

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów.

INDU-40. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy. Przeznaczenie. Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy INDU-40 Przeznaczenie Dozowniki płynów, mieszacze płynów. Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77, Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl

Bardziej szczegółowo

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA

KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA KODY BŁĘDÓW KLIMATYZATORÓW ELECTRA Seria JGF H6 Nieprawidłowa praca wentylatora jednostki wewnętrznej C5 Nieprawidłowe ustawienie zworki na płycie głównej jednostki wewnętrznej U8 Uszkodzone uzwojenie

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0

MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA PELET REG 03 wersja 1.0 MIKROPROCESOROWY STEROWNIK PALNIKA REG 03 wersja 1.0 INSTRUKCJA SERWISOWA STEROWNIK ** REG-03 v1.0 ** MODUŁ WYKONAWCZY REG03/1 REG03/1 Zasilanie układu układu : ~230V : ~230V 50Hz 50Hz Prąd pobierany pobierany

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry)

Siłowniki sterowane sygnałem analogowym AME 13SU, AME 23SU - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Siłowniki sterowane sygnałem analogowym - funkcja bezpieczeństwa (sprężyna do góry) Opis AME 13SU Siłowniki z funkcją bezpieczeństwa głównie stosowane są z zaworami VZ (AME 13 SU) lub z zaworami VS, VM

Bardziej szczegółowo

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard)

1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1. Kontroler bezprzewodowy: R51/CE i R51/E (Standard) 1.1 Specyfikacje kontrolera bezprzewodowego Model R51/CE i R51/E Napięcie znamionowe 3.0V Najniższe napięcie procesora CPU emitującego sygnał 2.0V

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y 2011-01-05 P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A W Y D Z I A Ł M E C H A N I C Z N Y Elementy i układy automatyki stosowane w nowoczesnych centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wyposażonych w bloki

Bardziej szczegółowo

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus

Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Termostat pomieszczeniowy z ekranem dotykowym i komunikacją Modbus Spis treści 1. Informacje o produkcie... 3 2. Dane techniczne... 3 3. Wyświetlacz LCD... 4 4. Instrukcja obsługi... 4 5. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

Automatyka chłodnicza

Automatyka chłodnicza POLITECHNIKA GDAŃSKA Automatyka chłodnicza Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych bez odzysku ciepła Jakub Ryń Katedra Techniki Cieplnej Systemy, Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2

Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 Panel sterujący PS-D3-D41-D42 do sterowników STW-2 ZAŁĄCZNIK DO INSTRUKCJI STEROWNIKA STW-2 Wersja 1.1 Białystok 2016 r. SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE... 3 PODŁĄCZENIE I URUCHOMIENIE... 5 WAŻNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym

Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym 2. Sterownik przewodowy Znaczenie przycisków na sterowniku przewodowym PRZYCISK PRĘDKOŚCI WENTYLATORA Wybierz prędkość wentylatora. PRZYCISK WYBORU TRYBU Wybierz tryb. PRZYCISK ANULOWANIA Anuluj WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników

Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Osłony przeciwsłoneczne Thermis Uno - automatyka temperaturowa do okien dachowych, świetlików i wywietrzników Zalety sterownika Automatyka temperaturowa Thermis Uno Sterowanie w funkcji temperatury oknami

Bardziej szczegółowo

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA

CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY WŁAŚCIWOŚCI KARTA KATALOGOWA CM707 REGULATOR PROGRAMOWALNY KARTA KATALOGOWA Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. Może być stosowany jako zewnętrzny

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-5 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 1. Opis panelu przedniego Instrukcja obsługi SP-5 3 6 1 2 7 3 5 4 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi funkcjami

Bardziej szczegółowo

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013

Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 Porównanie ogólne sterowników STW-2 i STW-3 Informacja dotyczy sterowników produkowanych od maja 2013 STW-2 STW-3 STW-3.1 Minimalna wersja oprogramowania 3.0 1.3 1.2 Główne przeznaczenie Panel użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY. FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA DO SAUNY ZXX FFES Serwis: 888-777-053 Biuro: 796-149-338 e-mail: biuro@ffes.pl www.ffes.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Zastosowanie... 4 1.2 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

ECH 400 Sterownik elektroniczny do sterowania agregatami chłodniczymi

ECH 400 Sterownik elektroniczny do sterowania agregatami chłodniczymi ECH 400 Sterownik elektroniczny do sterowania agregatami chłodniczymi 1 INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Interfejs użytkownika składa się z klawiatur, które można podłączyć do urządzenia. Dostępne są dwa typy klawiatur:

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA

ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA REMC0 DO MARKIZ I ROLET TDS GOLD MODEL INSTRUKCJA ODBIORNIK ZDALNEGO STEROWANIA DO MARKIZ I ROLET REMC0 MODEL TDS GOLD INSTRUKCJA POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE Podłączenie centralki mogą wykonywać jedynie przeszkoleni instalatorzy a instalacja musi odbywać się

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- 24 HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy regulator temperatury

Pomieszczeniowy regulator temperatury 3 331 Synco 100 Pomieszczeniowy regulator temperatury z 2 wyjściami 0... DC RLA162 Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON

Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Instrukcja i opis sterownika terrorystycznego GEKON Od Autora Urządzenie skonstruowałem w wersji z panelem na kablu, aby można było w łatwy sposób pozbyć się całego galimatiasu kabli występujących w trakcie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe

Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych. DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Nowoczesne osuszanie i oczyszczanie powietrza na basenach kąpielowych DPD - Basenowe osuszacze kanałowe Kratka Kratka nawiewna Sposoby instalacji Cyrkulacja powietrza w hali basenowej jest bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1

Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Mikroprocesorowy termostat elektroniczny RTSZ-7 Oprogramowanie wersja RTSZ-7v2.1 Instrukcja obsługi wrzesień 2009 Szkoper Elektronik Strona 1 2009-09-09 1 Parametry techniczne: Cyfrowy pomiar temperatury

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów

Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów ASH 25 HMV ECO ASH 35 HMV ECO ASH 50 HMV ECO ASH 71 HMV ECO Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota.. 2 2. Informacje ogólne... 2 3. Opis funkcji.... 2 4. Opis

Bardziej szczegółowo

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja

EKOLOGICZNY ZDROWY DOM. C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T. IGLOTECH / Rekuperacja EKOLOGICZNY ZDROWY DOM C entr al e rek uper ac y j ne E N ER VEN T REKUPERACJA Rekuperacja to inaczej mechaniczna wentylacja z odzyskiem ciepła. Polega na wymuszeniu obiegu powietrza oraz odzysku ciepła

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Praca zaliczeniowa z przedmiotu: AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Układy automatyki nowoczesnych central klimatyzacyjnych z odzyskiem i bez odzysku

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25.

REGULATOR TEMPERATURY. programowalny - TVR 295. instrukcja obsługi. Thermoval Polska Warszawa ul. Bokserska 25. REGULATOR TEMPERATURY programowalny - TVR 295 instrukcja obsługi Thermoval Polska 02-690 Warszawa ul Bokserska 25 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 2 2 TRYB PODSTAWOWY WYŚWIETLANIE TEMPERATURY I STANU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA. AirS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU STEROWANIA AirS IO.AirS.05.2016.1 Thessla Green Sp. z o.o., ul. Makuszyńskiego 4a, 31-752 Kraków NIP: 678-314-71-35 T: +48 12 352 38 00 F: +48 12 376 49 18 E: biuro@thesslagreen.com

Bardziej szczegółowo

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy

Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Przemysłowy Sterownik Mikroprocesorowy Sp. z o.o. 41-250 Czeladź ul. Wojkowicka 21 Tel. 032 763 77 77 Fax: 032 763 75 94 www.mikster.pl mikster@mikster.pl v 1.7 17.06.2008 Spis treści SPIS TREŚCI...2 DANE

Bardziej szczegółowo

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass)

Wymiennik ciepła wysokiej wydajności. Technologia E.S.P (liniowa kontrola ciśnienia dyspozycyjnego) Praca w trybie obejścia (Bypass) Wymiennik ciepła wysokiej wydajności Będąca sercem systemu wentylacji jednostka odzysku energii zapewnia wysoką wydajność i komfort przebywania w pomieszczeniach. Odzyskuje ona energię z usuwanego z pomieszczeń

Bardziej szczegółowo