Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL. lennoxemeia.com"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika CLIMATIC 60 BALTIC FLEXY FLATAIR AIRCOOLAIR COMPACTAIR CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL lennoxemeia.com

2

3 SPIS TREŚCI CLIMATIC 60 ROOFTOP INSTRUKCJA STEROWNIKA Ref : CL60_ROOFTOP-IOM-0213-PL WPROWADZENIE Sterownik CLIMATIC 60 Zgodność Ostrzeżenie PRZEGLĄD PROGRAMY CZASOWE Programowanie stref Tryb programowania Programowanie wyprzedzenia w strefach KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Temperatura w pomieszczeniu Sterowanie termostatem / higrostatem Nastawa nawilżania KOMPONENTY Wentylator nawiewny Sprężarka Wentylator skraplacza Odszranianie wymiennika Przepustnica świeżego powietrza - Free Cooling Wywiew Odzysk Dodatkowe grzanie (opcja) Wolne wejścia/wyjścia TRANSMISJA DANYCH Master / slave Panel DS60 BMS Wejścia / wyjścia płyt CLIMATIC Alarmy ANEKSY Spis treści Wszystkie informacje techniczne i technologiczne zawarte w tej instrukcji, łącznie z rysunkami i opisami technicznymi, stanowią własność firmy Lennox i nie mogą być wykorzystywane (z wyjątkiem obsługi tego produktu), kopiowane, wydawane lub udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Lennox. 1

4 WPROWADZENIE STEROWNIK CLIMATIC 60 Mikroprocesorowy sterownik nowej generacji, CLIMATIC 60 może być instalowany w rooftopach firmy LENNOX. Jest rozwinięciem koncepcji swoich poprzedników CLIMATIC 1, CLIMATIC 2 i CLIMATIC 50, stosowanych z powodzeniem przez 20 lat. LENNOX wyszukał najlepszy sprzęt elektroniczny na rynku i opracował specjalne oprogramowanie dla urządzeń typu rooftop, maksymalizując efektywność i parametry klimatyzatorów marki LENNOX. ZGODNOŚĆ Niniejsza dokumentacja jest kompatybilna z następującymi programami: Typoszeregi BALTIC / FLEXY 2 od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 0.0. Aircoolair / Flatair / Compactair od wersji oprogramowania RT060 STD - Version 2 - Rev 2.0. UWAGA Wszelkie modyfikacje parametrów powinny być dokonywane przez kompetentnego technika z odpowiednią licencją. Przed rozruchem lub ponownym włączeniem urządzenia sterowanego przez CLIMATIC 60, należy bezwzględnie sprawdzić, czy sterownik CLIMATIC 60 jest adekwatny do urządzenia i jego opcji. W wypadku wystąpienia niewłaściwych parametrów, połączenia wejść / wyjść mogą być nieprawidłowe i mogą spowodować problemy w pracy urządzenia, a także jego uszkodzenie. Firma LENNOX nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje ze względu na usterki urządzenia spowodowane niewłaściwą sekwencją parametrów lub ich modyfikacją dokonaną przez niekompetentnych techników. W takim wypadku gwarancja ulega unieważnieniu. MENU DS60 W całym dokumencie, prezentowane parametry i nastawy są podawane razem ze swoimi adresami, jakie będą dostępne na wyświetlaczu DS60. (ref wyświetlacz DS60). Przykład, nastawa użytkownika objaśniona w punkcie ZARZĄDZANIE POWIETRZEM jest wskazywana z numerem referencyjnym (2222), co oznacza, że ta nastawa może być zmieniona pod adresem (2222) na wyświetlaczu DS60. Główne adresy parametrów dostępnych z poziomu «Użytkownika» (2xxx) są podane w tym dokumencie. Nastawy dostępne z poziomu «Ekspert» (3xxx) zabezpieczonego hasłem, są podane, gdy są istotne dla działania urządzenia i nie są dostępne z poziomu «Użytkownik». Pełna lista parametrów i nastaw jest podana na końcu tego dokumentu. PRZEGLĄD magistrala plan magistrala Fieldbus magistrala BMS 2

5 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE STREF CZASOWYCH Funkcja CLIMATIC 60 jest wyposażony w zegar czasu rzeczywistego, co umożliwia programowanie tygodniowej pracy urządzenia. Programy CLIMATIC 60 mogą zarządzać maksymalnie 7 różnymi strefami czasowymi dziennie od godziny 00h00 do 24h00 i od poniedziałku do niedzieli. Strefa czasowa może się zaczynać o innej godzinie każdego dnia, aby zoptymalizować działanie urządzenia. 12h/0h 24h/12h Strefa 2 Strefa 6 9h Strefa 0 3h Niedziela 21h Strefa 3 15h Strefa 1 Strefa 5 Strefa 4 Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia programowania stref są dostępne w menu: (2134): (2141): (2142): (2143): (2144): (2145): (2145): (2146): ustawienie numeru strefy Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert czas początku strefy czasowej 0, zawsze 00h00 na początek każdego dnia czas początku strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli czas początku strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer strefy : 3 - Strefa 0 00h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 1 06h00 od poniedziałku do niedzieli - Strefa 2 22h00 od poniedziałku do niedzieli 3

6 PROGRAMY CZASOWE TRYB PROGRAMOWANIA Funkcja CLIMATIC 60 może sterować różnymi trybami dla każdej strefy, aby zoptymalizować działanie urządzenia. CLIMATIC 60 może zarządzać maksymalnie 4 różnymi trybami. - Noc / Dzień / Dzień I / Dzień II 12h/0h 24h/12h Tryb dzienny Tryb nocny 9h Tryb nocny 3h Niedziela 21h Tryb dzienny 15h Tryb dzienny I Tryb dzienny II Tryb dzienny I Poniedziałek 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia trybu programowania są dostępne w menu: (2135): (2151): (2152): (2153): (2154): (2155): (2156): (2157): ustawienie numeru trybu Może być zmienione tylko po aktywacji trybu Ekspert tryb stosowany w okresie strefy czasowej 0 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 1 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 2 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 3 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 4 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 5 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli tryb stosowany w okresie strefy czasowej 6 nastawialny na każdy dzień od poniedziałku do niedzieli Nastawy fabryczne: - Numer trybu : 3 - Tryb nocny w strefie czasowej 0 od poniedziałku do niedzieli - Tryb dzienny w strefie czasowej 1 od poniedziałku do soboty - Tryb nocny w strefie czasowej 2 od poniedziałku do soboty 4

7 PROGRAMY CZASOWE PROGRAMOWANIE WYPRZEDZENIA W STREFACH Funkcja CLIMATIC 60 umożliwia włączenie urządzenia przed ustaloną zawczasu godziną pierwszej strefy czasowej (strefa 1) danego dnia. Ta funkcja umożliwia włączenie urządzenia w strefie 1 wcześniej, jeśli temperatura zewnętrzna jest poniżej określonej wartości progowej. Typowe zastosowanie to włączenie urządzenia w trybie grzania jeśli pogoda jest zimniejsza od typowej na daną porę roku. czas rozpoczęcia strefa 1 (h) (2142) czas rozpoczęcia Z1 8h00 Gradient : = 10 min/ C Obliczony czas rozpoczęcia Z1 7h30 Temperatura zewnętrzna ( C) Przykład: (2142): (2161): (2162): czas rozpoczęcia strefy 1: 8h00, wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję: 10,0 C, gradient (nachylenie): 10 mn/ C. W tym przykładzie temperatura jest ustawiona na wartość 10.0 C, co oznacza, że strefa 1 rozpocznie się zawsze o godzinie 8h00 jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest wyższa niż 10.0 C. Jeśli temperatura powietrza zewnętrznego jest niższa niż 10.0 C, strefa 1 rozpocznie się zgodnie z wybranym gradientem i różnicą między wartością przewidywaną temperatury a faktyczną temperaturą powietrza zewnętrznego ( = 3.0 x 10 = 30 min). Zatem, nową godziną rozpoczęcia strefy 1 jest 7h30. Ustawienia Różne ustawienia regulacji wyprzedzenia są dostępne w menu: (2161): (2162): wartość progowa temperatury zewnętrznej włączająca funkcję gradient (nachylenie) 5

8 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA TEMPERATURA W POMIESZCZENIU Funkcja CLIMATIC 60 steruje temperaturą świeżego powietrza i ogrzewaniem zgodnie z nastawioną wartością. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową temperaturę przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Temperatura w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy wartością progową minimalną (nastawa ogrzewania) a wartością progową maksymalną (nastawa chłodzenia). Martwa strefa jest zdefiniowana pomiędzy tymi dwiema wartościami progowymi. 1. Stała wartość Dla ułatwienia obsługi, stosowana jest jedna nastawa temperatury w pomieszczeniu. Jest to ustawienie w środku martwej strefy. Jeśli wartości progowe (2243 ) lub (2242) zostaną zmienione, nastawa (2222) zostanie automatycznie przeliczona do wartości średniej. Tryb przełączania Tryb ogrzewania Strefa martwa Tryb chłodzenia (2243) (2242) Nastawa użytkownika (2222) Temperatura otoczenia ( C) Wartości progowe chłodzenia i grzania mogą być zawczasu ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny I 20.0 C Tryb nocny 18.0 C 3h 21h Tryb nocny 18.0 C Tryb dzienny 22.0 C Tryb dzienny II 20.0 CTryb dzienny I 22.0 C 15h 6h 18h 6

9 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 2. Dynamiczna nastawa chłodzenia CLIMATIC 60 ustanawia odpowiednie nastawy powietrza zależnie od temperatury zewnętrznej, aby zoptymalizować zużycie energii. Ta funkcja działa jak proporcjonalne przesunięcie nastawy chłodzenia. Nastawa chłodzenia ( C) (2241) (2241) (2242) (2241) (2242) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C) Dynamiczna nastawa zaczyna zwiększać wartość progową chłodzenia, gdy temperatura zewnętrzna przekracza wartość progową chłodzenia plus wartość nastawy dynamicznej Przykład: Wartość progowa chłodzenia wynosi 22.0 C a wartość nastawy dynamicznej jest ustawiona na 6K. Wartość progowa chłodzenia zacznie się przesuwać, gdy temperatura zewnętrzna osiągnie wartość 28.0 C ( ), a następnie wartość progowa będzie podążała za zmianą temperatury zewnętrznej utrzymując różnicę 6.0K. Tak, więc gdy temperatura zewnętrzna osiągnie 34.0 C, nowa wartość progowa wyniesie 28.0 C. 3. Korekta nastawy w zależności od temperatury zewnętrznej CLIMATIC 60 może korygować nastawy chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa chłodzenia ( C) 22 c (2242) 19 c (2243) Nastawa grzania ( C) - 5 k (2245) 17 c 14 c 24 c + 5 k (2247) 0 c (2244) 30 c (2246) Temp. powietrza zewnętrznego C W powyższym przykładzie, nastawy (2245) i (2247) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. 7

10 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA 4. Zewnętrzna kompensacja natężenia prądu 4/20mA W tym przypadku nastawa jest ustalana jedną z poprzednio opisanych metod i może być regulowana kompensacyjnie w zakresie +/- 5.0 C. Nastawa chłodzenia ( C) Nastawa grzania ( C) Faktyczna wartość nastawy Faktyczna wartość nastawy 5. Wartość z DC60 CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od DC60. Jeśli odczytana wartość różni się od wartości obliczonej przez CLIMATIC 60, nowa nastawa jest ustalana przez DC60 podczas danej strefy czasowej. Po każdej zmianie strefy, ustawienie pochodzące z DC60 zostaje skasowane przez nastawę pochodzącą od CLIMATIC Wartość z BMS CLIMATIC 60 otrzymuje wartość nastawy w pomieszczeniu od BMS. Dodatkowe informacje znajdują się w części poświęconej BMS. Algorytm sterowania jest chroniony dwiema zabezpieczającymi wartościami granicznymi. Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie dolną granicę w trybie chłodzenia, sprężarka(ki) są automatycznie wyłączane, Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie górną granicę w trybie grzania, sprężarka(ki) lub nagrzewnice są automatycznie wyłączane. Działanie granicy w trybie chłodzenia Działanie granicy w trybie grzania Tryb chłodzenia Tryb ogrzewania 2.0 C (2248) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) 40.0 C (2249) Temp. powietrza w pomieszczeniu ( C) Ustawienia Różne ustawienia regulacji temperatury powietrza zewnętrznego są dostępne w menu: (2222): (2241): (2242): (2243): (2244) (2245) (2246) (2247) (2248): (2249): (3221) Nastawa użytkownika (DC/DM) Nastawa dynamiczna (kompensacja nastawy chłodzenia zależnie od temperatury zewnętrznej) nastawa trybu chłodzenia nastawa trybu grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od dolnej wartości temperatury zewnętrznej górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury w pomieszczeniu kompensacja nastawy temperatury w pomieszczeniu zależnie od górnej wartości temperatury zewnętrznej wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu chłodzenia wartość progowa temperatury w pomieszczeniu dla wyłączenia trybu grzania kompensacja wartości temperatury w pomieszczeniu 8

11 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA STEROWANIE TERMOSTATEM / HIGROSTATEM Funkcja CLIMATIC 60 steruje włączaniem stopni grzania i chłodzenia zależnie od różnicy między temperaturami zmierzonymi a nastawami, a także w zależności od ustawień sterownika. Sterowanie temperaturą w pomieszczeniu CLIMATIC 60 reguluje i podtrzymuje temperaturę w pomieszczeniu jak najbliższą wartości nastawy, poprzez sterowanie stopniami sprężarek, zależnie od termicznego obciążenia systemu. Sterownik nieustannie oblicza wymaganą moc potrzebną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury. Ta zmienna nazywa się WSPÓŁCZYNNIK MOCY (CF), a jej wielkość przyjmuje wartości w zakresie od 0 do 100%. CF STAŁE CF WZRASTA (włączanie większej liczby stopni mocy) Różnica między temperaturą w pomieszczeniu a nastawą CF MALEJE (wyłączenie stopni mocy) CF STAŁE Temperatura w pomieszczeniu może się zmienić SZYBKO POWOLI POWOLI SZYBKO Aby otrzymać wartość oczekiwaną, punkt referencyjny jest rekalkulowany za każdym razem, gdy różnica między temperaturą powietrza i nastawą osiąga minimum lub maksimum. CLIMATIC 60 oblicza dwa współczynniki mocy, dla temperatury w pomieszczeniu jeden dla trybu grzania I drugi dla trybu chłodzenia. Możliwe jest wpływanie na szybkość reakcji systemu poprzez modyfikację nastaw czasu (3228) dla trybu chłodzenia i (3229) dla trybu grzania. Zwiększenie wartości czasu całkowania zwiększy czas reakcji (spowolnienie). Aby poprawić sterowanie przełączaniem stopni, współczynniki mocy dla temperatury w pomieszczeniu będą determinowały ustawienie temperatury powietrza nawiewanego zgodnie z poniższymi zasadami: W trybie grzania Reguła proporcjonalności pomiędzy (CF) Grzanie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania (2243) + kompensacja (2254) 100% (2252) (2252) 38 C (2232) Nastawa temperatury powietrza nawiewanego Przykład - Jeśli współczynnik mocy grzania (2228) osiąga 0% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2243), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3229), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa nastawie temperatury w pomieszczeniu (2243) +kompensacja dla dolnej wartości progowej w trybie grzania (2254). Współczynnik mocy dla ogrzewania w pomieszczeniu (2228) (2243)+-(2254) 19 C 100% 0% 9

12 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA W trybie chłodzenia Reguła proporcjonalności pomiędzy CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 100% (2251) Wartość progowa : nastawa temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia point (2242) + (2253) (2232) (2242)+-(2253) 23 C Nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2251) 12 C Przykład - Jeśli współczynnik mocy chodzenia (2227) osiąga 100% zależnie od nastawy temperatury w pomieszczeniu (2242), zmierzonej temperatury w pomieszczeniu oraz czasu całkowania (3228), - wtedy obliczona nastawa temperatury powietrza nawiewanego (2232) będzie równa dolnej wartości progowej w trybie chłodzenia (2251). 0% Współczynnik mocy chłodniczej (2227) 100% W strefie martwej CF Grzanie CF Chłodzenie Nastawa temperatury powietrza nawiewanego widoczna w menu (2232) 0% 0% Temperatura powietrza zewnętrznego, ograniczona nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie grzania oraz nastawą wartości progowej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia. Różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, obliczone jak powyżej. W sterowniku CLIMATIC 60 istnieje 7 współczynników mocy obliczanych dla powietrza nawiewnego: 1. Przepustnica Free-Heatingu 2. Sprężarki w trybie grzania (Pompa ciepła) 3. 1sze nagrzewnice dodatkowe (gazowe, elektryczne lub wodne) 4. 2gie nagrzewnice dodatkowe (elektryczne lub wodne) 5. Przepustnica dla Free Coolingu 6. Sprężarki w trybie chłodzenia 7. Schłodzona woda Sterownik oblicza moc konieczną do osiągnięcia wartości nastawy temperatury z uwzględnieniem tych siedmiu komponentów. Jest to bezpośrednio związane z liczbą stopni sterowania urządzenia. Zatem dla urządzenia z 4 stopniami regulacji, CF włącza i wyłącza stopień przy następujących wartościach: ~ % Każdy współczynnik mocy jest połączony z czasem integralnym, wpływającym na czas reakcji. Uwaga W martwej strefie sterownik może stosować inne reguły. Funkcja Smooth (2233) Smooth = No Jeśli wybrano No (Nie), kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, po dziesięciu minutach wszystkie czynniki zasilania sterowania nawiewem zostają wyzerowane. Tym samym żadne sprężarki ani nagrzewnice nie zostaną włączone. Jest to ustawienie fabryczne. Smooth = Dead Z. Jeśli wybrano Dead Z. (Martwa strefa) kiedy temperatura w pomieszczeniu jest w martwej strefie, temperatura powietrza nawiewanego jest podtrzymywana przy udziale sprężarek lub nagrzewnic. Smooth = Comfort. Jeśli wybrano Comfort (Komfort), temperatura powietrza nawiewanego jest w całości sterowana przy udziale wszystkich możliwości urządzenia. UWAGA W tym trybie temperatura nawiewu będzie w pełni sterowana we wszystkich trybach działania. Ten tryb jest najlepszy pod względem komfortu, lecz nie pod względem Oszczędności Energii. Należy używać go tylko w razie konieczności Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperaturą w pomieszczeniu są dostępne w menu: (2233): (2251): (2252): (2253): (2254): (3228) (3229) (3435) (3445) (3735) (3738) (3823) (3913) 10 Aktywacja trybu Smooth dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania kompensacja dla górnej granicy wartości progowej w trybie chłodzenia kompensacja dla dolnej granicy wartości progowej w trybie grzania integralne zarządzanie czasem w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem w trybie grzania integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie chłodzenia integralne zarządzanie czasem, sprężarka w trybie grzania Nagrzewnica 1, integralne zarządzanie czasem Nagrzewnica 2, integralne zarządzanie czasem integralne zarządzanie czasem przepustnica świeżego powietrza Integralne zarządzanie czasem, woda schłodzona

13 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA Sterowanie temperaturą powietrza nawiewnego W niektórych aplikacjach istnieje ciekawa możliwość sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, bez sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. Tę funkcję można aktywować za pomocą menu (3211), w tym przypadku różne komponenty rooftopa są stopniowane zależnie od poziomu priorytetu oraz od współczynników mocy obliczonych na podstawie zmierzonej temperatury powietrza nawiewnego i nastawy temperatury powietrza nawiewnego, która jest następnie ustawiana przez użytkowników w menu (2251) i (2252). dodatkowo, tak jak przy kompensacji zależnie od temperatury zewnętrznej, CLIMATIC 60 może dokonać kompensacji nastaw chłodzenia i grzania oraz martwej strefy zależnie od temperatury zewnętrznej. 27 c Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie grzania ( C) 22 c (2252) (2242) 19 c (2251) (2243) Nastawa temperatury powietrza nawiewnego w trybie chłodzenia ( C) 24 c - 5 k + 5 k (2256) (2245) (2258) (2247) 17 c 14 c 0 c 30 c Temp. powietrza (2255) (2244) (2257) zewnętrznego C (2246) W powyższym przykładzie, nastawy (2256) i (2258) są ustawione na-5k i +5k, ustawienie fabryczne wynosi 0k. Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania temperatury powietrza nawiewnego są dostępne w menu: (2251): (2252): (2255): (2256): (2257) (2258) (3211) dolna granica wartości progowej w trybie chłodzenia górna granica wartości progowej w trybie grzania dolna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla dolnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu górna granica wartości progowej temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu współczynnik dla górnej wartości temperatury zewnętrznej dla nastawy temperatury nawiewu wybór sposobu sterowania (temperatura w pomieszczeniu lub temperatura nawiewu) 11

14 KONTROLA NAWIEWU POWIETRZA NASTAWA NAWILŻANIA (OPCJA) Funkcja CLIMATIC 60 posiada opcjonalną możliwość zarządzania wilgotnością względną. Sterownik jest tak zaprogramowany, aby utrzymać komfortową wilgotność przy najbardziej ekonomicznym wykorzystaniu urządzenia. Względna wilgotność w pomieszczeniu jest utrzymywana pomiędzy 2 wartościami progowymi (minimalną, odpowiadającą punktowi nawilżania i maksymalną odpowiadającą punktowi osuszania). Podczas trybu osuszania: Prędkość wentylatora zostaje ustawiona na dolną wartość progową (2329). Jeśli wilgotność zewnętrzna jest wysoka (>nastawy osuszania (2271) 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica świeżego powietrza zostaje zamknięta. Podczas trybu nawilżania: Jeśli wilgotność zewnętrzna jest niska (<nastawy nawilżania (2272) + 10,0%hr) wtedy Free Cooling lub Free Heating zostają wyłączone, a przepustnica zostaje zamknięta. Tryb nawilżania Nawilżanie Strefa martwa Osuszanie Wilgotność otoczenia % (HR) Osuszanie jest realizowane przez sprężarki w trybie chłodzenia lub podczas martwej strefy. Należy zwrócić uwagę, że jeśli ta funkcja jest włączona, priorytet ma sterowanie wilgotnością w pomieszczeniu przed sterowaniem temperaturą. Nawilżanie jest realizowane sygnałem 0/10V sterowanym przez algorytm PI. Wartości progowe nawilżania i osuszania mogą być ustalone zgodnie z programem i mogą występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). 12h/0h 12h/24h 9h Tryb dzienny 60 Tryb dzienny I 50 Tryb nocny 20 3h 21h Tryb nocny 20 Tryb dzienny 60 Tryb dzienny II 30 Tryb dzienny I 50 15h 6h 18h Ustawienia Różne ustawienia regulacji sterowania przepływem są dostępne w menu: (3241): (2271): (2272): (3244): (3245): Nastawa włączenia funkcji nastawa osuszania nastawa nawilżania integralne zarządzanie czasem osuszania integralne zarządzanie czasem nawilżania 12

15 KOMPONENTY WENTYLATOR NAWIEWNY Funkcja CLIMATIC 60 steruje głównym wentylatorem nawiewnym za pomocą zmiennej prędkości napędu. Wentylator nawiewny jest sterowany falownikiem, co zapewnia wiele korzyści: Progresywne uruchamianie i wyłączanie wentylatora nawiewnego, Zmniejszanie prędkości w martwej strefie w celu optymalizacji zużycia energii, Automatyczne sterowanie prędkością zależnie od żądanego przepływu powietrza. Aktywacja wentylatora nawiewnego może być ustalona zgodnie z programem i może występować w różnych trybach pracy dla każdego trybu programowania (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). w menu (2316) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora. W menu (2317) określić status włączenia / wyłączenia wentylatora w martwej strefie (tryb chłodzenia / grzania) wybierając jedno z 3 ustawień: - Off = Wentylator zostaje wyłączony po 2 minutach - On = Wentylator pracuje cały czas - Cyclic = Wentylator jest włączony przez (3324) sekund i zatrzymuje się na (3325) sekund - minimum 120s. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny TAK Tryb dzienny I TAK Tryb nocny NIE 3h 21h Tryb nocny NIE Tryb dzienny TAK Tryb dzienny II NIE Tryb dzienny I TAK 15h 6h 18h Sterowanie wentylatorem nawiewnym można skonfigurować zależnie od trzech trybów za pomocą nastawy (2327): «Standard»: Wentylator jest ustawiony progresywnie na żądany nominalny przepływ powietrza gdy urządzenie jest WŁĄCZONE. Kiedy urządzenie włącza się, prędkość wentylatora wzrasta progresywnie, aby osiągnąć nastawę dolnej wartości progowej prędkości (2329). Po 1 minucie prędkość wentylatora ponownie wzrasta aż do osiągnięcia nominalnej wartości nastawy (2328). Włączenie wentylatora nawiewnego Przepływ duży (2328) Przepływ mały (2329) Urządzenie WYŁ Urządzenie WŁ T=1 mn Czas Martwa strefa : jeśli urządzenie znajduje sie w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Przyspieszanie i spowalnianie są wykonywane progresywnie. Częściowe obciążenie : sterowanie wentylatorem jest zależne od mocy chłodniczej / grzewczej. Jeśli urządzenie jest w martwej strefie, prędkość wentylatora jest ustawiona na dolną wartość nastawy (2329). Jeśli sterownik żąda grzania lub chłodzenia, prędkość wentylatora jest ustawiona proporcjonalnie do prędkości nominalnej (2328). Ten tryb jest dostępny tylko w trybie sterowania temperaturą powietrza w pomieszczeniu. W przypadku sterowania temperaturą powietrza nawiewnego, tego trybu nie można aktywować. 13

16 KOMPONENTY Dodatkowo, w powyższym trybie sterowania 3 prędkości, sterowanie przepływem powietrza może być realizowane na 2 różne sposoby, zależnie od ustawienia menu (3332). Ręczne : Przepływ powietrza jest wyrażony jako procent prędkości maksymalnej. Żadne odchylenia nie mają zastosowania, prędkość pozostaje taka sama zgodnie z wartością nastawy. Auto : Przepływ powietrza jest wyrażony w m 3 /h. Prędkość wentylatora żądaną osiąga wartość (2326) nastawy. W tym trybie jest możliwe uzyskanie stałego przepływu powietrza bez względu na ciśnienie w kanale, straty na filtrze Dla urządzeń z ekonomizerem, nastawa (3335) umożliwia kompensację przepływu (prędkości) powietrza zależnie od otwarcia przepustnicy świeżego powietrza (uwzględnione są straty ciśnienia w kanałach powietrza powrotnego) - Przy 100% nawiewie świeżego powietrza, prędkość jest zależna od nominalnej wartości progowej (2328) lub dolnej wartości progowej (2329) - Przy 0% nawiewie świeżego powietrza, prędkość uwzględnia kompensację (3335). Prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od zastosowanego zestawu (silnik + wentylator) za pomocą nastaw (3336) i (3337). Minimum : minimalna prędkość wentylatora Maximum : maksymalna prędkość wentylatora Ustawienia Różne ustawienia regulujące nastawy wentylatora nawiewnego są dostępne w menu: (2316): (2317): (2318): (2327): (2328): (3334): (3331): (3335): (3336): (3337): nastawa aktywacji działania komponentu nastawa aktywacji działania w strefie martwej w pomieszczeniu wartość progowa temperatury dla aktywacji funkcji nocnego odświeżania wybór funkcji prędkości nominalna wartość progowa sterowania przepływem powietrza dolna wartość progowa sterowania przepływem powietrza wybór funkcji współczynnik kompensacji strat przepustnicy powietrza minimalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza maksymalna wartość progowa dla sterowania przepływem powietrza 14

17 KOMPONENTY SPRĘŻARKA Funkcja CLIMATIC 60 zarządza pracą sprężarek zależnie od żądania temperatury w pomieszczeniu i włącza tyle sprężarek ile wynika z obliczenia do uzyskania nastawionej wartości temperatury. CLIMATIC 60 umożliwia wyłączenie wszystkich sprężarek urządzenia w menu (2471). Ta nastawa definitywnie wyłącza sprężarki w wybranym trybie (Noc, Dzień, Dzień I, Dzień II oraz BMS). Ustawienie (2471) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ta sama strategia może być zastosowana zależnie od trybu przełączania w menu (2481) (chłodzenie) i (2491) (grzanie). Ustawienie (2481) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ustawienie (2491) Autoryzacja pracy sprężarki (2 obiegi z 2 sprężarkami) NO TAK Ponadto sprężarki można także wyłączać osobno w danym obiegu. - obieg 1 (2472) obieg 2 (2473) Uwaga, ta możliwość może być zrealizowana za pomocą styku bezpotencjałowego (patrz część wolne wejścia/wyjścia ). Ustawienie (2472) - (2473) Autoryzacja pracy sprężarki (Obieg z 2 sprężarkami)

18 KOMPONENTY Temperatura powietrza zewnętrznego również może być wykorzystana do automatycznego wyłączania sprężarek. Istnieją maksymalnie 2 wartości progowe do odłączenia 50% lub 100% sprężarek urządzenia. Włączenie sprężarki Tryb chłodzenia 12.0 C (2483) 20.0 C (2482) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Włączenie sprężarki Tryb ogrzewania C (2493) C (2492) Temp. powietrza zewnętrznego ( C) Sprężarka ma przypisane parametry czasu pracy, co ma zapobiec jej uszkodzeniu. Minimalny czas wyłączenia sprężarki jest ustawiony na 30 s, Minimalny czas między 2 uruchomieniami tej samej sprężarki jest ustawiony na 6 minut. Żądanie włączenia sprężarki Włączenie sprężarki Żądanie włączenia sprężarki Ustawienia Różne ustawienia konfiguracji sprężarek są dostępne w menu: Włączenie sprężarki (2471): (2472): (2473): (2481): (2591): (2482): (2483): (2492): (2493): nastawa aktywacji działania wszystkich sprężarek, tryb chłodzenia/grzania włączenie obiegu 1, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 włączenie obiegu 2, osobno spręż. 1 i/lub spręż. 2 nastawa aktywacji działania w trybie chłodzenia nastawa aktywacji działania w trybie grzania wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 50% sprężarek wartość progowa temperatury zewnętrznej, wyłączenie 100% sprężarek 16

19 KOMPONENTY WENTYLATOR SKRAPLACZA Funkcja CLIMATIC 60 jest używany do utrzymania wysokiego ciśnienia na maksymalnie stabilnym poziomie, aby zwiększyć wydajność urządzenia. CLIMATIC 60 wykorzystuje algorytm PI do sterowania stopniami wentylatorów lub falownikiem, zależnie od typu urządzenia. Temperatura HP (ºC) Nastawa skraplania Moc wentylatora (%) Czas Ponadto, w urządzeniach ze zmienną prędkością wentylatorów (opcja), CLIMATIC 60 steruje granicą prędkości wentylatorów, co umożliwia progresywne przystosowanie urządzenia do narastającego obciążenia i obniża poziom hałasu patrz niżej «Quiet» i «Auto Quiet» Istnieje również tryb Stały gdzie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). Maksymalna prędkość i zarządzanie pracą wentylatorów można regulować zależnie od trybu programu w celu wykorzystania możliwości różnych typów sterowania wentylatorami w trybie grzania i chłodzenia. 12h/0h 24h/12h 9h Tryb dzienny Auto Tryb dzienny I Quiet Tryb nocny AutoQuiet, 3h 21h Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny Auto Tryb nocny AutoQuiet, Tryb dzienny I Quiet 15h 6h 18h 12h/24h 12h/24h 9h Tryb dzienny 100% Tryb dzienny I 75% Tryb nocny 70% 3h 21h Tryb nocny 70% Tryb dzienny 100% Tryb nocny 70% Tryb dzienny I 75% 15h 6h 18h 17

20 KOMPONENTY Tryb cichej pracy zapewnia 4 możliwości sterowania wentylatorem skraplacza w menu (3521): 1. Auto : W tym trybie moc wentylatora nie jest ograniczona i może on osiągnąć maksymalną prędkość. Odciążenie sprężarki (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) 2. Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest ograniczona zależnie od wartości maksymalnej ustawionej w menu (3523). Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 odblokowuje ograniczenie aby zapobiec wyłączeniu sprężarki. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : Ten tryb jest podobny do trybu Quiet z tą różnicą, że ograniczenie prędkości nigdy nie zostaje odblokowane. Jeśli temperatura skraplania jest za wysoka, CLIMATIC 60 wyłączy sprężarkę aby zapobiec zadziałaniu presostatu wysokiego ciśnienia. (3522) Nastawa skraplania Temperatura HP (ºC) Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Tryb chłodzenia Maksimum = 100% Maksimum = (3523) Moc wentylatora (%) Tryb ogrzewania Prędkość wentylatora (%) Temperatura powietrza zewnętrznego ( C 3. Auto Quiet : W tym trybie prędkość wentylatora jest regulowana zgodnie z nastawą (3523). 18

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com

Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60. Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL. lennoxemeia.com Instrukcja użytkownika DC 60 DM 60 Wyświetlacze DC 60 i DM 60 DC60-DM60_ROOFTOP-IOM-1310-PL lennoxemeia.com Spis treści 1 Panel DC60 1.1 Wprowadzenie... 2 1.2 Pomiar temperatury... 2 1.3 Szybka obsługa...

Bardziej szczegółowo

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne

Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Program aplikacyjny dla pco 1 i pco 2 Standardowe urządzenia klimatyzacyjne Wersja instrukcji: 1.2 11 Kwiecień 2003 Kod programu: FLSTDMCZ0E Chcemy zaoszczędzić twój czas i pieniądze! Przeczytanie tej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania

Dokumentacja techniczna obsługi i programowania pco: Uniwersalne regulatory wielostopniowe Dokumentacja techniczna obsługi i programowania Eprom z oprogramowaniem: EPSTDIIU0A OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Zamawianie Aby urządzenie mogło działać należy zamówić

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor

SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor SYSTEMY STEROWANIA Luna i Conductor 2010 Szwedzki koncern Swegon to obecnie największy producent urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych w Skandynawii i jeden z największych w Europie. W skład koncernu

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH

Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Sterownice central nawiewnych i nawiewno-wywiewnych VS 10-15 CG ACX36-1; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP; VS 21-150 CG ACX36-2 SUP-EXH Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR-CG ACX36-ver.3.0 (06.2007) Sterownicę

Bardziej szczegółowo

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania:

EH-203. Instrukcja obsługi. Regulator pogodowy. www.ouman.fi. Rodzaje systemów grzewczych: Rodzaje źródeł ciepła: Rodzaje zdalnego sterowania: EH-3 Regulator pogodowy Instrukcja obsługi OUMAN EH-3 jest regulatorem pogodowym nowej generacji. Jego wszechstronność, inteligencja i przejrzystość obsługi uczyniły go idealnym regulatorem dla ogrzewnictwa

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI FIGHTER 1210 MOS PL 0337-1 611849 FIGHTER 1210 FIGHTER 1210 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI MOS PL 0337-1 611849 Informacje ogólne Krótka informacja o produkcie...2 Tabela ustawień...2 Działanie systemu Opis działania systemu...3 Panel sterowania Panel sterowania...4

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA ELEKTRYCZNY KOCIOŁ CENTRALNEGO OGRZEWANIA EKCO.M1z EKCO.M1Nz EKCO.TM Spis treści Uwagi wstępne 3 Podstawowe informacje o kotle 3 Instrukcja dla instalatora Dane techniczne 4 Instalacja kotła 4 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Obsługa i konserwacja

Obsługa i konserwacja Obsługa i konserwacja Klimatyzatory InRow na wodę lodową InRow RC ACRC301S, ACRC301H 990-4739A-025 Data publikacji: marzec 2014 Zastrzeżenie prawne firmy Schneider Electric IT Corporation Firma Schneider

Bardziej szczegółowo

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi

Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Instrukcja obsługi Jednostka nadrzędna układu monitoringu z funkcją alarmu i rejestracji danych AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Instrukcja obsługi Wprowadzenie Jednostka nadrzędna AK-SM 350, to kombinowany moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA i SERWISOWA Regulatora pracy kotła C.O. z podajnikiem ślimakowym / tłokowym Siłownik mieszacza zamyka się a powinien się otwierać, temperatura za mieszaczem niższa niż zadana w parametrze nastawa mieszacza/ podłogi Siłowni mieszacza reaguje zbyt wolno, otwiera się zbyt małymi

Bardziej szczegółowo

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca

Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Zestaw solarny do wspomagania ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej Ogrzewanie i ciepła woda ze słońca Solarset TOP DANE TECHNICZNE ver. 02.2013 Ulrich Podziękowania Dziękujemy i gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 200. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja grzewcza i system wentylacji mieszkań z regulatorem pompy ciepła Vitotronic 200, typ WO1C VITOTRONIC 200 6/2012 Proszę zachować! Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu

Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large. Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Instrukcja montażu Instrukcja montażu Centrala rekuperacyjna Renovent HR Medium/Large Zatrzymaj podręcznik do przyszłego korzystania www.ekoklima.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące.

Lista Referencyjna SYSTEMY VAV. Projektowanie i obszary zastosowania. Montaż. Uruchamianie. Obsługa. Elementy sterujące. SYSTEMY VAV Lista Referencyjna Projektowanie i obszary zastosowania Montaż Uruchamianie Obsługa Elementy sterujące Karty techniczne Projektowanie i obszary zastosowania Projektowanie i obszary zastosowania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL)

MODUŁ WEWNĘTRZNY HYDROBOX. Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC. Seria EHST20 Seria EHPT20 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Polski (PL) MODUŁ WEWNĘTRZNY Seria EHST20 Seria EHPT20 HYDROBOX Seria EHSC Seria EHPX Seria ERSC INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania

Bardziej szczegółowo

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV

HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV Instrukcja obsługi HV 2.015 / 2.022 HV 4.022 / 4.030 / 4.040 HV 4.055 / 4.075 / 4.110 Do montażu na silniku Polski - Polish 2 Spis treści 1 Ważne instrukcje bezpieczeństwa...5 2 Projekt systemu...8 2.1

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji

GRUNDFOS INSTRUKCJE. Dedicated Controls. Opis programu. Instrukcja montażu i eksploatacji GRUNDFOS INSTRUKCJE Dedicated Controls Opis programu Instrukcja montażu i eksploatacji Polski (PL) Polski (PL) Instrukcja montażu i eksploatacji Tłumaczenie oryginalnej wersji z języka angielskiego. SPIS

Bardziej szczegółowo

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions

NIMBUS PLUS. Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions OK NIMBUS PLUS Istruzioni tecniche per l istallazione e la manutenzione Installation and Servicing Instructions IT - POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO GB - HEATING HEAT PUMP ES PT GR - BOMBA DE CALOR PARA

Bardziej szczegółowo

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła

Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Program symulacyjny Viessmann do obliczania i optymalizacji instalacji z pompami ciepła Stan: Styczeń 2013 Vito-WP Strona 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...5 2. Ogólna zasada działania programu...6 3. Projekty...9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO "PURMO"

INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTALACJI ELEKTRYCZYCH DO REGULACJI TEMPERATURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO PURMO INSTRUKCJ MONTŻU URZĄDZEŃ STERUJĄCYCH I INSTLCJI ELEKTRYCZYCH DO REGULCJI TEMPERTURY POMIESZCZEŃ SYSTEMU OGRZEWNI PODŁOGOWEGO "PURMO" Wydanie drugie - zmienione WRSZW 008r. Opracował : S.GOŁSZEWSKI SPIS

Bardziej szczegółowo

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WATTROUTER M PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA DLA MODELI: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 oraz WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 oraz WT 03/11) JAK DOBRAĆ I DOSTROIĆ URZĄDZENIE Wersja dokumentu: 1.9 Ostatnia

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008

OSTRZEŻENIE. UEX-PLUS +030220621 Wer: 1.1 30.05.2008 OSTRZEŻENIE Nawilżacze powietrza firmy CAREL S.p.A. są produktem o zaawansowanej technologii którego działanie jest opisane w dokumentacji technicznej dostarczanej wraz z urządzeniem. Dokumentacja jest

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1

1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI 1-1 2. CECHY 2-1 3. WYMIARY 3-1 3-1. Jednostka wewnętrzna 3-1 3-2. Jednostka zewnętrzna 3-2 3-3. Pilot bezprzewodowy 3-3 3-4. Akcesoria na wyposażeniu 3-3 3-5. Akcesoria opcje

Bardziej szczegółowo