Pis z ą dla Was. Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03"

Transkrypt

1 Nr 05 (42) 1 31 maja

2

3 Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: Redaktor naczelny: Maciej Meisel Redaktor: Agnieszka Kozielska Dziennikarze: Izabela Wilczok, Justyna Groborz, Joanna Drzeniek Portal gazety: Edyta Budnik Reklama: Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów; zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i listów. Nakład: 3000 egz. Wydawca: Wodzisławskie Centrum Kultury Opracowaniw graficzne skład: Druk: M&Z Druk Radlin W 70. rocznicę obchodów zbrodni katyńskiej historia zatoczyła nieoczekiwanie tragiczne koło. 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.56 w trakcie podchodzenia do lądowania w Smoleńsku, rozbił się samolot prezydencki. Po kilku minutach oficjalnie podano, że wszystkie osoby znajdujące się na jego pokładzie zginęły. Szok. Niedowierzanie. Samolotem na uroczystości rocznicowe na Cmentarzu Katyńskim udawała się delegacja z Prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i jego żoną Marią na czele. Zginęło 96 osób, czołowych przedstawicieli życia politycznego, parlamentarzystów, wojskowych, przedstawicieli kościoła i rodzin katyńskich. Ziemia smoleńska ponownie zabrała kwiat polskiej inteligencji. Polska pogrążyła się w żałobie. Siedemdziesiąt lat wcześniej wyrokiem Józefa Stalina i władz ZSRR stracono 22. tysiące polskich jeńców wojennych. Jak motywowano tę zbrodnię ludobójstwa: zdeklarowanych i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy radzieckiej. Jeńców wojny 17 września 1939 roku, która nigdy nie została oficjalnie wypowiedziana. Bestialsko zamordowani oficerowie Wojska Polskiego, policjanci głównie ze Śląska, żołnierze KOP, lekarze, księża i nauczyciele zostali pogrzebani w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje, Piatichatkach a w przypadku 7 tysięcy ofiar w nieznanych dotąd miejscach Pamiętajmy o tych żołnierzach, którzy zginęli za wolną i niepodległą Polskę. Pamiętajmy o tych, którzy przez długie lata walczyli o pełne wyjaśnienie prawdy katyńskiej, ukrywanej i fałszowanej przez władzę radziecką. Pamiętajmy o tych, którzy stracili życie lecąc oddać cześć pomordowanym, głosząc prawdę tych tragicznych wydarzeń sprzed 70 lat. Tragiczne wydarzenia pod Smoleńskiem sprawiły, że inna, ważna rocznica została niedostatecznie przypomniana. 2 kwietnia 2005 roku o godzinie zmarł Ojciec Święty Jan Paweł II. Zmarł nie tylko wielki Papież, ale też wielki Rodak, który poruszył sumienia Polaków, wskazał drogę ku wolności i wspierał w dążeniach do jej osiągnięcia. Obudził on w Polakach nadzieję na lepszą przyszłość; Jego wskazania i nauki dawały i nadal dają wiarę w to, że znajdziemy wspólny język do lepszego życia w naszym kraju. Jest jeszcze jedna rocznica o której powinniśmy pamiętać. W nocy z 2 na 3 maja 1921 roku wybuchło trzecie powstanie śląskie. Patriotyczny zryw ludu górnośląskiego, bohaterska i ofiarna walka o powrót do Macierzy, uratowały Górny Śląsk dla Polski.! Maciej Meisel Pis z ą dla Was Joanna Drzeniek Justyna Groborz Agnieszka Kozielska Izabela Wilczok 3

4 Z ratusza Maj 2010 r. Wieści z sesji 29 kwietnia odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej. Obrady otworzył Lech Litwora, przewodniczący tejże rady, prosząc o minutę ciszy dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłych w katastrofie pod Smoleńskiem. Po stwierdzeniu prawomocności sesji i przegłosowaniu porządku obrad, radni zadali pytania, na które prezydent miasta Mieczysław Kieca odpowiedział w dalszej części sesji. Dotyczyły one m.in. kwestii remontu Szkoły Podstawowej nr 17, budowy kanalizacji na ulicy Jastrzębskiej oraz stawek czynszu za wynajem pomieszczeń w Urzędzie Miasta. Następnie przewodniczący komisji rewizyjnej Stanisław Stachoń przedstawił dokumenty w sprawie udzielenia absolutorium prezydentowi miasta oraz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii o przedłożonym przez prezydenta miasta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego za 2009 rok. Radni udzieli absolutorium Mieczysławowi Kiecynastępującą ilością głosów 20 za udzieleniem przy 1 wstrzymującym się. Za i przeciw Radni przegłosowali uchwałę dotyczącą zmian budżetu miasta na 2010 rok. Następnie w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat głos zabrał Janusz Nowicki, naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Radni wyrazili zgodę w tej sprawie. Rada Miejska miała sporo pytań do Tadeusza Dragona, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w kwestii zmiany uchwały Nr XXVII/269/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Poruszano także kwestię trybu udzielania dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zadań, dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska. W tej sprawie wszyscy radni głosowali za. Następnie głos zabrał Ryszard Ciesielski, naczelnik Wydziału Edukacji w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śl. Ostatecznie wszyscy radni głosowali za przyjęciem wniosku. Rada Miejska przegłosowała także uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata Janina Szymecka-Pysz, naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich odpowiadała na pytania radnych w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na parkingu niestrzeżonym płatnym zlokalizowanym w górnej pierzei Rynku w Wodzisławiu Śląskim. Jeden głos zaważył o odrzuceniu tej uchwały i niedopuszczeniu do parkowania w górnej pierzei. Wojciech Mitko, sekretarz miasta zreferował projekt uchwały w sprawie utworzenia na terenie miasta Wodzisławia Śl. odręb- nych obwodów głosowania na czas wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jednogłośnie radni głosowali za przyjęciem uchwały. Tak samo zagłosowali w kwestii podjęcia uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta. W kolejnej części obrad Joanna Stolarska, kierownik Referatu Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Wodzisławia Śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Później przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. Następnie przyjęto protokół z sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 marca 2010 roku. Obrady zakończyły się wolnymi głosami i wnioskami, podczas których radni zgłaszali istotne i nurtujące ich, jak i mieszkańców problemy. (Asia) 4

5 Gazeta Wodzisławska Z ratusza Ocalić od zapomnienia Za nami okrągła, siedemdziesiąta rocznica zbrodni katyńskiej, a także sześćdziesiąta piąta rocznica deportacji górników z Górnego Śląska do morderczej pracy w kopalniach ZSRR. Wielu z nich nie było dane spocząć w ojczystej ziemi. Wodzisław pamięta Wodzisławianie pamiętają o tych tragediach, dlatego 19 kwietnia br. zorganizowano uroczystości upamiętniające te tragiczne. Obchody zorganizowano z inicjatywy posła Adama Gawędy, współorganizatorami byli: Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Forum Ziemi Wodzisławskiej. Patronat nad obchodami objął prezydent Wodzisławia Śląskiego Mieczysław Kieca, poseł Marek Migalski oraz starosta powiatu wodzisławskiego Jerzy Rosół. Obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, podczas której odsłonięto oraz poświęcono tablicę upamiętniającą rocznicę obydwu zbrodni. Jest ona umieszczona w nawie, po prawej stronie kościoła. Na górze tablicy umieszczono napis: Polskim jeńcom wojennym i osobom cywilnym pomordowanym w 1940 roku z polecenia najwyższych władz komunistycznego ZSRR w Katyniu, Miednoje i Charkowie w 70 rocznicę zbrodni pod nim: Braciom górnikom górnego Śląska wywiezionym w 1945r. do morderczej pracy w kopalniach ZSRR, którym nie dane było spocząć w ojczystej ziemi. W 65 rocznicę wywózki mieszkańcy Ziemi Wodzisławskiej. Jak mówi poseł Adam Gawęda, nie jest znana dokładna liczba wywiezionych osób. Dyskutowałem na ten temat z historykami, nikt nie jest w stanie tego udokumentować. Jest to rzecz, która może być przedmiotem wnikliwych analiz i dociekań historyków dodaje. Odsłonięcie tablicy pozwoli na to, by każdy mieszkaniec naszego miasta, który stracił swojego bliskiego, mógł zapalić przy niej znicz. Jedną z takich osób jest Roman Wistuba. Mój dziadek, Paweł Wistuba, starszy przodownik Policji Państwowej województwa śląskiego, był więźniem Ostaszkowa. Został rozstrzelany w Kalininie, jego mogiła jest w Miednoje mówi. Po mszy przemaszerowano w pochodzie do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Tam też przybyli goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele rodzin katyńskich, kombatantów, władz miasta, powiatu oraz całego województwa śląskiego wysłuchali referatu pt. Historia Mordu Katyńskiego i stan badań nad wywozem Górnoślązaków do ZSRR. Wygłosił go pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, doktor nauk humanistycznych Grzegorz Bębnik. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera z Wodzisławia Śląskiego zaprezentowali program artystyczny poświęcony tematyce katyńskiej. Wręczano nagrody w konkursie literackim i plastycznym pt. Katyń zbrodnia i kłamstwo. Laureaci otrzymali w nagrodę wyjazdy edukacyjne do Brukseli, Warszawy oraz Korbielowa. Prace nagrodzone w konkursie plastycznym wystawiono w holu WCK. Obchodom towarzyszyła również wystawa fotograficzna Katyń. (Iza W.) 5

6 Z ratusza Obchody rocznicy 3 maja Maj 2010 r. Konstytucja 3 Maja została uchwalona 219 lat temu. Jej rocznica świętowana była w czasie zaborów przez patriotyczną część społeczeństwa polskiego. Pod koniec XIX wieku w Galicji obchody te przybierały doniosły charakter. Również w okresie międzywojennym rocznica ta była wielkim świętem państwowym. Jednak po II wojnie światowej, w okresie Polski Ludo- wej, zaprzestano obchodzenia tej uroczystości. Dopiero 20 lat temu, 6 kwietnia 1990 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił dzień 3 maja jako święto państwowe. Rok w rok kontynuujemy tą tradycję, wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej. W tym roku, ze względu na tragedię narodową pod Smoleńskiem, która miała miejsce 10 kwietnia br., obchody były bardziej skromne. Świętowanie rozpoczęliśmy od uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny. O złożono kwiaty pod Pomnikiem Bohaterów Powstań Śląskich. Pół godziny później obejrzeliśmy defiladę kompanii honorowej Jednostki Strzeleckiej 2023 oraz występ Orkiestry Dętej Borynia na wodzisławskim rynku. Uroczystości zakończyło spotkanie w Urzędzie Stanu Cywilnego. (Justyna) Droższa woda i odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim informuje, że w trybie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U z późn. zm.) z dniem zostanie wprowadzona nowa taryfa. Od dnia roku do dnia roku będą obowiązywać następujące wysokości cen i stawek opłat: WODA Wysokość cen za dostarczoną wodę Taryfowa grupa odbiorców Cena brutto [zł/m3] Gospodarstwa domowe i pozostali od- biorcy usług 4,65 Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej za punkt poboru wody Rodzaj odbiorcy Cena brutto [zł/m-c] Odbiorca o małym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy do 25 mm) 10,81 Odbiorca o średnim zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy 32 i 40 mm) 62,66 Odbiorca o dużym zapotrzebowaniu na wodę (wodomierz o średnicy 50 mm i więcej) 120,04 Przy rozliczaniu osób korzystających z lokali w budynku wielolokalowym, pobierana będzie opłata abonamentowa z tytułu odczytu wodomierza i rozliczenia należności w wysokości 5,66 zł netto za odczyt (6,06 zł brutto za odczyt). ŚCIEKI Wysokość cen za odprowadzane ścieki Taryfowa grupa odbiorców Cena brutto [zł/m3] Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II (z wyjątkiem ścieków przemysłowych koksowniczych) 5,85 Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług w zlewni oczyszczalni ścieków Rydułtowy 5,08 Dostawcy ścieków przemysłowych koksowniczych 7,70 6

7 Gazeta Wodzisławska Wspomnienie Wnaszych sercach wciąż żywe jest wspomnienie o katastrofie samolotu TU-154, z 10 kwietnia 2010 r., w której zginął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią Kaczyńską. Straciliśmy również wiele wybitnych i zasłużonych dla państwa osobistości. Wśród nich znalazło się kilka osób ze Śląska: ksiądz płk. Adam Pilch, ewangelicki duszpasterz wojskowy z Wisły; pochodzący z Bielska-Białej Mariusz Handzlik, pełniący funkcję podsekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta; prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek z Katowic; wiceadmirał Andrzej Karweta z Jaworzna; generał Włodzimierz Potasiński z Czeladzi. Warto wspomnieć o osobach, które w sposób szczególny związane były z naszym regionem. W parlamencie reprezentowali nas, Ślązaków poseł na Sejm RP Grzegorz Dolniak oraz wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek. Województwo ślaskie straciło czołowe postaci życia publicznego. Były przed nimi jeszcze duże możliwości. O to jakimi ludźmi byli, zapytaliśmy polityków naszego regionu, którzy niejednokrotnie mieli okazję się z nimi spotkać Grzegorz Dolniak Pochodzący z Będzina polityk i przedsiębiorca, ekonomista z wykształcenia. Posłem został pierwszy raz w 2001 roku, następnie w Po raz trzeci mandat poselski zdobył dwa lata później. Otrzymał wtedy najlepszy wynik indywidualny Z ratusza w okręgu wyborczym. Pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego PO, był Przewodniczącym Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członkiem Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Wiceprzewodniczącym Zarządu Rady Regionu w Katowicach. W lutym obchodził swoje pięćdziesiąte urodziny. Senator Antoni Motyczka wspomina go jako sympatycznego i kontaktowego człowieka, z którym można było porozmawiać na każdy temat. Podkreśla, że był sercem i duszą oddany temu, co robił. Nie tylko senator dobrze go wspomina. Także jego partyjny kolega, poseł Ryszard Zawadzki nie szczędzi ciepłych słów pod jego adresem. Poznałem go jako jedną z pierwszych osób w Parlamencie. Pomógł mi się odnaleźć, w pierwszych miesiącach udzielał mi wskazówek. Grzegorz dopiero w Sejmie bardzo wydatnie okazał swoje talenty organizatorskie i polityczne. Był koncyliacyjną i mądrą osobą mówi. Bardzo często podróżowali razem pociągami. Wtedy też rozmawiali miedzy innymi o sporcie. Grzegorz był wielkim fanem sportu, sam grał w siatkówkę i piłkę nożną. Często pytał o Odrę Wodzisław. Był wdzięczny naszemu miastu za udostępnienie stadionu dla Zagłębia Sosnowiec dodaje. Dziennikarze bardzo go lubili, cenili go zwłaszcza za elokwencję i przenikliwość. Potrafił w dowcipny sposób odpowiedzieć na zadane pytanie. Jako otwartego i potrafiącego wznieść się poza podziałami zapamiętał go poseł Adam Gawęda. Często rozmawialiśmy o naszych rodzinach, spędzonych urlopach. Był wspaniałym człowiekiem, wizjonerem. Był strategiem, a przy tym świetnym kompanem do rozmów. Dobry, ludzki człowiek, swój chłop z Będzina, ale z najwyższą klasą. Będzie mi go brakowało dodaje. Krystyna Bochenek Długoletnia dziennikarka Radia Katowice, polonistka z wykształcenia. Zajmowała się upowszechnianiem kultury języka polskiego i popularyzacją zdrowia. Inicjatorka ogólnopolskiego Dyktanda, współtwórczyni Wampiriady (akcji honorowego oddawania krwi) oraz akcji Rzuć Palenie. Pomysłodawczyni Zjazdu Krystyn. Trzykrotnie uzyskiwała mandat senatora. Była członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami oraz wiceprzewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W czerwcu obchodziłaby pięćdziesiąte siódme urodziny, wkrótce na świat przyjdzie jej pierwsza wnuczka. Ciepła i serdeczna. To jedne z pierwszych skojarzeń, jakie nasunęły się posłowi Ryszardowi Zawadzkiemu, gdy zapytaliśmy o to, jakim człowiekiem była prywatnie pani Krystyna. Spędzaliśmy dużo czasu w podróży. Czas z nią bardzo szybko mijał, rozmawialiśmy o życiu codziennym, mniej o polityce wspomina. Jako osobę miłą, kontaktową oraz pełną ciekawych pomysłów zapamiętał ją senator Antoni Motyczka. Została politykiem, ale serce zostawiła w radiu. Często podkreślała, że czuje się przede wszystkim dziennikarką ze Śląska, którą była od połowy lat 70. Była człowiekiem ciepłym i otwartym, choć bardzo wymagającym mówi poseł Adam Gawęda. (Iza W.) Piórem pisane Codziennie otwieram kalendarz. A tam na jednej z pierwszych stron numer telefonu do Krystyny Bochenek. Miała być gościem organizowanej w WCK imprezy Być kobietą, być kobietą. Rozmawiałyśmy długo o tym, że ma przyjechać, że będziemy prowadzić babską gadkę z domieszką aktywizującej nuty. Te plany, już dziś mogę między wiersze włożyć Po raz kolejny śmierć przyszła znienacka. Zastała nas przy codziennych, banalnych obowiązkach. I znów słowa piosenki Piotra Rubika życie chorobą jest śmiertelną nabrały realnych kształtów. Wstrzymaliśmy oddech. Nieco zwilgotniały oczy. Pozostał ten smutek i żal, że znów nie zdążyliśmy. Krystyna Bochenek, dla dziennikarzy tej gazety, była wzorem. Może nie niedoścignionym, ale takim, na który patrzy się z iskrą w oku, myśląc o swojej przyszłości. Uśmiechamy się, gdy Ją wspominamy. Wiedząc, że Krystyna Bochenek potwierdza teorię Ernsta Jungera, w której dzień śmierci może też być dniem narodzin. Ona żyje. W naszej pamięci. (Issa) 7

8 Poznaj swojego radnego Rozmowa z Ryszardem Zalewskim, radnym miasta Wodzisławia Śląskiego, wiceprzewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, członkiem Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Gospodarowania Mieniem i Inwentaryzacji. Red.: To Pana pierwsza kadencja. Czym się Pan kierował, decydując o starcie w wyborach? R.Z.: Startując w wyborach miałem na względzie dobro miasta i jego mieszkańców. Zdobywając mandat radnego, mam wpływ na rozwój miasta. Red.: Jest Pan również wiceprzewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Miasta, mówi Pan, że będąc radnym ma się wpływ na rozwój Wodzisławia, zatem co udało się Panu dokonać w tej kwestii? R.Z.: Realizacja planów jest nieco trudniejsza niż założenia. Musimy pamiętać, że władza wykonawcza leży w ręku prezydenta, naczelników UM, natomiast radni sprawują władzę uchwałodawczą. Radni zabierając głos, pełniąc funkcję doradczą i głosując mają swój udział w istotnych działaniach miasta. Efektem mojej pracy jest duża liczba interpelacji około dwudziestu. Część zakończyła się sukcesem. Jedna dotyczyła godzin pracy UM. Chciałem, aby mieszkańcy pracujący dłużej, mieli także możliwość załatwienia swoich spraw, dlatego nasz urząd w każdy czwartek jest otwarty do Inny wniosek dotyczył tzw. drogi zbiorczej. Z tą inwestycją było duże zamieszanie, początkowy kosztorys był na 30 mln, wg kolejnego było to 50 mln, a ostateczny zwiększył się do 80 mln zł. W obawie przed załamaniem finansów miejskich klub radnych PiS, do którego należę, złożył interpelację w tej sprawie. Można stwierdzić, że wnioski, które zostały w niej zawarte, mają przełożenie na obecną realizację inwestycji. Finanse miejskie nie są zagrożone. Inna propozycja dotyczyła baszty. W jej wyniku miasto przejmie basztę i mam nadzieję, że nie ulegnie ona zniszczeniu. Jednym z ostatnich moich wniosków dotyczył usprawnienia wyjazdu z osiedla XXX-lecia na ulicę Matuszczyka, na czas prowadzonej modernizacji wiaduktu. Po jego złożeniu 8 udało się ten wyjazd usprawnić z korzyścią dla mieszkańców. Na sesji poruszałem temat boisk dla młodzieży z mojego okręgu, tj. osiedla XXX-lecia i Piastów. Efekty są już widoczne. Przy SP nr 10 znajduje się boisko, które służy młodzieży i dzieciom. Słowa uznania za wzorowe udostępnienie boiska należą się tutaj także dla Dyrektor SP10, Ireny Bukowskiej. Jeśli chodzi o mój okręg, mamy również kompleks boisk, tzw. Orlika przy SP 28 i Gimnazjum 3. Głos zabierałem w sprawie likwidacji azbestu z elewacji szkoły na osiedlu Piastów, co jest planowane do realizacji w tym roku oraz w wielu innych sprawach. Z satysfakcją mogę stwierdzić (jak wynika z protokołów z obrad komisji i sesji), że należę do jednych z najaktywniejszych radnych obecnej kadencji. Red.: Czego nie udało się osiągnąć? R.Z.: Z jednej strony moja sytuacja w Radzie Miejskiej jest trudniejsza, ponieważ nie jestem w koalicji rządzącej. Z drugiej strony fakt, że należę do tzw. opozycji konstruktywnej, daje mi dużo swobody w dyskusji i możliwość przedstawienia innych rozwiązań, które mogą być bardziej optymalne od przedstawianych przez Prezydenta. W dyskusjach nie waham się prezentować krytycznego stanowiska, jeżeli jest to uzasadnione. W głosowaniach należę Maj 2010 r. Opór przeciwko zmianom jest dla mnie niezrozumiały do tych, którzy nie boją się głosować przeciw. Jednak jeżeli głosuję przeciw, to tylko w uzasadnionych przypadkach i zawsze staram się przedstawiać swoje stanowisko. Jeśli chodzi o sprawy, których nie udało się osiągnąć, to nierozstrzygnięta została kwestia jarów pomiędzy osiedlami. Nie udało się, niestety, pozyskać dużych inwestorów. Kolejne sprawy to strefa ekonomiczna oraz kwestia budownictwa mieszkaniowego. W Wodzisławiu niestety nie udało się wybudować nowych budynków wielorodzinnych. Następną sprawą jest kwestia galerii handlowych, gdzie były pomysły na trzy galerie. Wpływ na niepowodzenia miały także czynniki zewnętrzne, tj. kryzys oraz zbiuurokratyzowane procedury pozyskiwania środków unijnych. Red.: Jak układa się współpraca w Radzie Miejskiej? R.Z.: Współpraca między radnymi układa się bardzo dobrze. W czasie mojej kadencji praktycznie nie było sytuacji konfliktowych. Jednak jeśli chodzi o sesje, wiele rzeczy powinno ulec zmianie. Przede wszystkim kwestia tzw. przejrzystości. Obrady są obecnie filmowane, ale niestety, robią to społecznie osoby z zewnątrz. Głosowanie moim zdaniem powinno być imienne, tak aby każdy mieszkaniec mógł

9 Gazeta Wodzisławska łatwo sprawdzić jak radny głosował w danej sprawie. Koszty wprowadzenia tych zmian nie byłyby duże. Temat wielokrotnie był poruszany, jednak bez skutku. Opór przeciwko tym zmianom jest dla mnie niezrozumiały. Uważam również, że na sesjach jest zbyt mało dyskusji merytorycznych, jeśli chodzi o najważniejsze głosowania, np. nad projektem budżetu czy absolutorium dla Prezydenta. Red.: Czy zamierza Pan startować w kolejnych wyborach? R.Z.: Tak. Podczas obecnej kadencji wzbogaciłem swoje dotychczasowe doświadczenie. Mam kilka pomysłów, które chciałbym zrealizować w Wodzisławiu Śląskim. Mandat radnego zdecydowanie ułatwiłby mi to zadanie. Istotne jest także to, aby Rada Miejska nie zmieniała całego składu co wybory. Red.: Czy ma Pan przygotowany już program? R.Z.: Tak. Pierwsza część tego programu dotyczy sprawy uporządkowania finansów miejskich. Musimy pamiętać, że sytuacja budżetowa miasta obecnie jest bardzo trudna. Największym problemem jest deficyt obrotów bieżących, który powoduje, że miasta nie stać na realizację żadnych inwestycji za środki własne, bo tych brak. Celem tego działania byłoby uzyskanie nadwyżki, która mogłaby być przeznaczona na rozwój miasta. Drugą istotna częścią programu są działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Należy pamiętać, że lokalni przedsiębiorcy tworząc miejsca pracy przyczyniają się do rozwoju Wodzisławia i dlatego konieczne jest ich wspieranie. Warto zastanowić się nad tym, w jaki sposób ułatwić im działalność, miedzy innymi należy zastanowić się nad polityką w zakresie lokalnych podatków. Kolejnymi punktami są: przygotowanie strefy ekonomicznej, rozwój budownictwa wielorodzinnego, zagospodarowanie jarów i rozbudowa skate parku obok osiedla Piastów. Moim największym marzeniem jednak jest budowa odkrytego basenu, który byłby podobny funkcjonalnością do tego w Karvinie, z którego wielu Wodzisławian korzysta. W programie jest także odnowienie rynkowej fontanny oraz odrestaurowanie i zagospodarowanie baszty. Red. Dziękuję za rozmowę. R.Z.: Dziękuję. Rozmawiała Justyna Groborz. Przygarnij zwierzaka Poruszające serce skomlenia, piski i masa piesków patrzących z nadzieją zza krat. Z nadzieją na to, że to właśnie on znajdzie dzisiaj dom. Takie odczucia ma się odwiedzając wyłapane przez Straż Miejską zwierzęta. Wśród nich są psy i koty, które błąkały się bezpańsko po mieście. Zwierzęta te na pewien okres przewożone są do siedziby Służb Komunalnych Miasta przy ulicy Marklowickiej 21. Gdy przez długi czas nie zgłasza się po nie właściciel, ani nie ma osoby chcącej zaadoptować zwierzaka, wywozi się je do schroniska w Mysłowicach. Po niektórych psach widać, że mają właściciela, są zadbane, mają obroże. Być może ktoś się po nie zgłosi. Niestety, często są porzucane przez nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy potraktowali je jak zabawkę. Zabawkę, która się znudziła i można ją odstawić w kąt. Ludzie zapominają o tym, że decydując się na zwierze, bierze się za nie odpowiedzialność. Osoby chętne do przygarnięcia zwierzaka, bądź poszukujące zaginionego pupila, zapraszamy do siedziby SKM. Obecnie znajduje się tam jeden kot i kilkanaście psów czekających na kochającego właściciela. Informacje na temat zwierząt uzyskać można pod numerem telefonu: (Iza W.) Mniej połączeń z MZK Biuro Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju po przeprowadzeniu analizy napełnień kursów na liniach obsługujących powiat wodzisławski, ze względów ekonomicznych zmuszone było do zawieszenia niektórych kursów, zmiany trasy przejazdu lub jej skrócenia. W związku z powyższym z dniem 12 kwietnia 2010 r. nastąpiły zmiany w rozkładach jazdy na liniach: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 217, 218 i 132. Z nowym rozkładem jazdy można zapoznać się na stronie internetowej Związku: Wszelkie uwagi do nowego rozkładu jazdy można składać w Biurze Związku lub Urzędzie Miasta/Gminy w miejscu zamieszkania w formie pisemnej do 14 maja 2010 r. Po tym terminie uwagi będą kompleksowo rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione. (Red.) Echa miasta Budowa kanalizacji Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Odrodzenia i Jastrzębskiej ruszyło wraz z początkiem maja. Jego wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Wodzisławiu Śląskim. 16 kwietnia bieżącego roku przekazano plac budowy. Kierownikiem budowy jest Piotr Wężowicz, natomiast inspektorem nadzoru jest Eugeniusz Jasita. Tysiąc pięćset osiemnaście metrów rurociągów kanalizacji grawitacyjnej oraz budowa trzydziestu dziewięciu studni o średnicy tysiąca milimetrów i dwudziestu jeden studni o średnicy czterystu dwudziestu pięciu milimetrów to zakres planowanej inwestycji. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2010 roku. Przebieg budowy oraz termin jej zakończenia uzależnione są od warunków atmosferycznych i gruntowych. (Red.) Zakręcona akcja Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek i przekazywaniu ich w wyznaczone miejsca. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na cele dobroczynne. Organizatorami przedsięwzięcia są Duszpasterstwo Harcerzy Archidiecezji Katowickiej oraz zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Śląskiej. Dotychczas udało się już pomóc finansowo Filipowi Jankowskiemu z Gdańska (zakup sprzętu rehabilitacyjnego), o. Janowi Kotowi OMI (wsparcie misji w Brazylii), siedmioletniemu Adrianowi z Chorzowa (pomoc w leczeniu i rehabilitacji) oraz Joannie z Katowic (wsparcie finansowe w leczeniu i przeszczepu płuc). Obecnie celem akcji jest pomoc przy zakupie wózka inwalidzkiego dla Sebastiana z Chorzowa oraz wsparcie Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej. Oprócz pomocy finansowej, akcja ma również na celu ochronę środowiska, a także integrację środowisk harcerskich, zespołów przedszkolnych, szkolnych, zakładów pracy i parafii. W Wodzisławiu Śląskim plastikowe zakrętki można oddawać w Komendzie Hufca Ziemi Wodzisławskiej, przy ul. Wałowej 22, od poniedziałku do piątku w godzinach (Justyna) 9

10 Spod tablicy Jajko niejedno ma imię Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu w ramach projektu Aktywny w szkole, aktywny w życiu przez pół roku badali właściwości jajka i udowodnili, że niejedno ma imię. Badania wykonali pod nadzorem nauczycieli: Zofii Zyzak, Agnieszki Rudzkiej-Gajdy, Romany Koszeli. 19 kwietnia br. na Festiwalu Nauki zaprezentowali młodszym kolegom z podstawówki efekty swojej pracy. Demonstrowali eksperymenty oraz tłumaczyli przyczyny reakcji. Uczniowie szóstych klas dowiedzieli się m.in. w jakich okolicznościach można włożyć jajko do butelki bez użycia siły, kiedy jajko skacze, dlaczego ugotowane się kręci. Przekonali się również, że jest bardzo wytrzymałe. Prezentacja została przyjęta z entuzjazmem. Goście z ciekawością wysłuchali mini wykładu i obejrzeli doświadczenia. Druga część festiwalu również zainteresowała przybyłych. Poświecona została wytwarzaniu papieru, historii, wytwarzania, zmian technologicznych i wszelkich możliwości wykorzystania. Zaproszeni uczniowie mogli własnoręcznie wytworzyć papier czerpany. Festiwal zakończył się wypuszczeniem papierowego balonu przez gimnazjalistów. Projekt Aktywny w szkole, aktywny w życiu, którego koordynatorem jest Uniwersytet Śląski, został skierowany do uczniów, nauczycieli, dyrektorów gimnazjów oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego, prowadzących placówki. Młodzież z Gimnazjum nr 2 owoce swojej pracy zademonstruje w auli UŚ. W spotkaniu weźmie udział 80 szkół z województwa śląskiego, małopolskiego, opolskiego i łódzkiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (Justyna) Maj 2010 r. Awans nauczycieli Przekazać wiedzę, ale nie tylko. Wychowywać, kształtować postawę społeczną i kulturową, uczyć dobrych manier. To tylko niektóre z wielu zadań, jakie muszą wykonać nauczyciele. Swoją karierę rozpoczynają od stażu, który zaopiniowany pozytywnie gwarantuje promocję na nauczyciela kontraktowego. Kolejnym krokiem awansu jest stopień mianowany i na końcu dyplomowany. Wodzisławscy nauczyciele w sesji letniej i zimowej zdobyli promocje na wyższe stopnie. 7 kwietnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego odebrali awans z rąk prezydenta miasta Mieczysława Kiecy. Część z nich złożyła ślubowanie z tytułu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Byli to: Joanna Wrożyna (ZS3), Katarzyna Rusyn (ZSP5), Teresa Seifert (ZS2), Izabela Tlołka (ZS2), Aleksandra Borowska (ZS2), Aleksander Góra (SP5), Gabriela Krygier-Kuchcińska (PP18), Julita Piekarska (ZSP3), Danuta Dyrek- Rosłon (ZŚPW), Irena Rek (G2). Awans na stopień nauczyciela dyplomowanego odebrali: Aleksandra Świątek (ZSP3), Maryla Papała (ZSP3), Grażyna Milczarek (ZSP3), Aleksandra Pawera (ZSP3), Iwona Magiera (ZSP3), Beata Kłosok (PP19), Barbara Buława (PP18), Barbara Szuleka (PP18), Alesandra Szymanowska (PP18), Jadwiga Matuszek (PP18), Joanna Porwoł (ZS2), Barbara Kamińska (SP3). (Justyna) Ciąg dalszy francuskiej przygody III 2010 r. pięćdziesięcioosobowa grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 w Wodzisławiu Śląskim po raz kolejny wybrała się na zaproszenie Konsula Generalnego Pascala Vagogne do Krakowa, gdzie uczestniczyła w koncercie piosenki francuskiej zorganizowanym z okazji 40 rocznicy powstania Organizacji Narodów Frankofońskich. W Teatrze Groteska czekały na młodych wodzisławian nie lada emocje. Wystąpiła bowiem dwójka artystów francuskich mieszkających w Krakowie, gdzie nagrali swoje ostatnie płyty: Simeon Lenoir i Melisse. Simeon Lenoir to muzyk wędrowiec, leader grupy Word Trans System. Lenoir przedstawił repertuar piosenek zainspirowanych swoimi bretońskimi korzeniami, co zresztą wyjaśniał tytuł koncertu: Wszyscy do Saint-Malo!. Artysta ten nagrał 9 albumów i wystąpił na 2500 koncertach na całym świecie. Towarzyszyło mu ośmiu spośród najlepszych muzyków grających dziś w Krakowie. Melisse w pierwszej części koncertu zaprezentowała utwory ze swego debiutanckiego albumu. Młoda piosenkarka francuska, czuła i wzruszająca, sama komponuje swo- je piosenki w rytmach rocka, bossy i reggae. Jej występ był niezwykłym koktajlem gatunków i nastrojów, jakim podzieliła się z publicznością artystka o dużej dojrzałości. Współpraca naszych gimnazjalistów nie ogranicza się jedynie do udziału w imprezach artystycznych. Młodzież m. in. korzysta z zasobów biblioteki i mediateki Instytutu Francuskiego. Koncert, prowadzony w całości w języku francuskim, z pewnością był wielkim wyzwaniem dla młodych frankofilów, ale i ogromnym przeżyciem, który bez wątpienia rozbudził w nich pasję językową. (Iwona Cieciura)

11 Gazeta Wodzisławska Z Wodzisławem na Ty" kursie musieli wykazać się również znajomością zabytków i gwary śląskiej. Do ich obowiązków należało też zaprezentowanie stroju regionalnego. Ostatnią częścią było ocenienie przygotowanych potraw śląskich. Młodzież opowiedziała o sposobie przyrządzania posiłków, po czym jury przystąpiło do degustacji. Organizatorami były: Beata Podoluk, Barbara Wróbel, Anita Lenart, Ewa Kozielska i Mirela Pogoda. Wszyscy byli zadowoleni. Nauczyciele z rzetelnego przygotowania młodzieży, a uczniowie z zabawy. (Justyna) Pielęgnowanie tradycji Spod tablicy Jeden dąb jedno nazwisko Długowieczne dęby, symbole siły, szlachetności i sławy zostały zasadzone 16 kwietnia 2010 roku na zielonym terenie przy Zespole Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śląskim. Tym gestem szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję sadzenia Dębów Pamięci, które będą poświęcone ofiarom zbrodni katyńskiej z naszego regionu, jak również tym, którzy zginęli w smoleńskiej katastrofie. Uczniowie, którzy posadzili drzewa, stali się ich rodzicami chrzestnymi w sposób szczególny została im powierzona opieka i dbałość o dęby. Każde z posadzonych drzew otrzyma imię, które będzie upamiętniało to, co zdarzyło się 70 lat temu, jak i wydarzenia z 10 kwietnia 2010 r. Uczniowie SP nr 28 wybrali imiona Lecha i Marii dla dwóch posadzonych przez siebie dębów. W najbliższym czasie również uczniowie gimnazjum wybiorą imiona dla kolejnych trzech dębów. (Red.) Radość z godanio mieli uczestnicy XI Międzyszkolnego Konkursu Gwary Śląskiej. W tym roku odbył się 22 kwietnia w nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 13 w Wodzisławiu Śląskim. Impreza ta, ciesząca się coraz większym powodzeniem, podkreśla znaczenie gwary jako nierozerwalnego składnika kultury i tradycji. Jej podstawą jest założenie, że świadomość językowa to niezbędny warunek kultywowania idei Małej Ojczyzny. Pragniemy uświadomić młodym Ślązakom piękno i bogactwo ich języka oznajmiły organizatorki przedsięwzięcia Alina Kowol, Weronika Morlo i Diana Kamińska. W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV VI ze szkół podstawowych powiatu wodzisławskiego. W pierwszej części uczestnicy zaprezentowali śląskie gawędy, Młodzież w regionalnych strojach, kolorowe plakaty, pachnące, tradycyjne potrawy śląskie to wszystko można było zobaczyć 23 kwietnia br. w Gimnazjum nr 1. W tym dniu gimnazjaliści klas pierwszych zmierzyli się w konkursie wiedzy o Wodzisławiu. Turniej składał się z kilku części. Pierwsza z nich sprawdzała wiedzę na temat miasta. Kolejnymi etapami były konkursy na najlepszą piosenkę o Wodzisławiu oraz na najciekawszy plakat Wizja Wodzisławia za 100 lat. Wszystkie wykonane prace trafią do kapsuły czasu. Uczniowie biorący udział w konw drugiej odbył się turniej wiedzy o naszym regionie. Zabawa była znakomita, a poziom bardzo wysoki, w związku z czym jury miało spore kłopoty z wyłonieniem laureatów. Najbardziej cieszy mnie fakt, że uczestnicy konkursu tak świetnie znali znaczenie słów gwarowych mówi Irena Sauer, jedna z jurorek. Ostatecznie I miejsce w konkursie zdobył Paweł Witebski ze Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej. On też otrzymał nagrodę specjalną w postaci książki Marka Szołtyska pt. Ślązoki nie gęsi ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną Filia nr 13. II miejsce przypadło Agacie Brzozie z SP w Turzy Śl i Monice Adamczyk z SP w Gorzycach. III lokatę zajęły ex aequo uczennice SP w Rogowach Edyta Kałuża i Katarzyna Szymiczek. (Asia) 11

12 Spod tablicy Maj 2010 r. Sprawdzian szóstoklasisty To było ciekawsze niż normalne lekcje. A sam sprawdzian? Jeden z łatwiejszych, które trzeba napisać. Trochę zaskoczyły mnie jedynie pytania dotyczące Kazimierza Górskiego mówi Jakub Chyćko, szóstoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 1. Godzinny egzamin na koniec podstawówki ma już za sobą. I jak zapewnia, stresu nie było, tak samo jak trudnych pytań. Z czym musieli poradzić sobie uczniowie? Trzeba było opisać kogoś, kto odniósł sukces, wyjaśnić sformułowanie według legendy i obliczyć powierzchnię boiska wymieniają szóstoklasiści. Samego egzaminu nie można nie zdać. Ale trzeba go napisać, żeby nie powtarzać szóstej klasy. Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie mówi Danuta Paszylka, dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Egzamin za nimi Śląskim. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu ósmego kwietnia, będzie go pisać w drugim terminie ósmego czerwca. Informacje o wynikach tegorocznego sprawdzianu uczniowie otrzymają pod koniec maja. Wyniki egzaminów umieszczone będą także na specjalnych zaświadczeniach wydawanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które szóstoklasiści otrzymają na koniec roku szkolnego, wraz ze świadectwami. (Asia) 27, 28 i 29 kwietnia do obowiązkowego egzaminu przystąpili uczniowie trzecich klas gimnazjum. Egzamin składał się z trzech bloków tematycznych: humanistycznego, matematyczno-przyrodniczego oraz językowego. Wśród zadań, z jakimi musieli się zmierzyć uczniowie, było m.in. napisanie w części humanistycznej rozprawki na temat: Czy wybór przyszłej szkoły jest dla gimnazjalistów trudną decyzją oraz streszczenie fragmentu Starego Testamentu o wyroku króla Salomona. Test humanistyczny nie był trudny ocenia Małgorzata Huptyś, trzecioklasistka z Gimnazjum nr 2 w Wodzisławiu Śląskim. Świetnie sobie poradziłam dodaje. W części matematyczno-przyrodniczej trzeba było m. in. obliczyć po jakim czasie woda w czajniku osiągnie temperaturę wrzenia, ustalić w której geosferze stosunek masy tlenu do masy pozostałych pierwiastków jest najmniejszy, ułożyć układ równań oraz dokończyć rysowanie schematu przedstawiającego kolejne etapy, które musi przebyć atom węgla zawarty w węglu kopalnym, by zostać wbudowany w organizm człowieka. Egzamin z tej części zaskoczył trzecioklasistów ponieważ okazał się bardzo trudny. Na rozwiązanie testów gimnazjaliści mieli w dwóch pierwszych blokach tematycznych po 120 minut. Natomiast w teście językowym 90 minut. Dla uczniów z dyslekcją czas na rozwiązanie zadań mógł być wydłużony o połowę. W szkołach w których odbywał się egzamin, uczniowie klas młodszych mieli w tym czasie dni wolne od zajęć. W naszym gimnazjum do egzaminu przystąpiło w tym roku 49 uczniów. Z części matematyczno przyrodniczej były zwolnione dwie uczennice, które zajęły wysokie miejsca w wojewódzkim konkursie przedmiotowym z biologii mówi Włodzimierz Hetner, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Wodzisławiu Śląskim. Wyniki egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna przekaże do gimnazjów w czerwcu, tuż przed zakończeniem roku szkolnego. Jego wynik nie może mieć wpływu na oceny wystawione na świadectwie ucznia. Jednak liczba punktów zdobytych na egzaminie jest bardzo ważna przy przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej. Jeżeli uczeń z powodu choroby lub wypadków losowych nie mógł przystąpić do egzaminu w kwietniu, to musi napisać go w terminie dodatkowym, który wyznaczony jest w czerwcu. (Asia) 12

13 Gazeta Wodzisławska Spod tablicy Najbardziej boję się matematyki Tegoroczni maturzyści rozpoczną walkę z edukacyjnym żywiołem zwanym maturą, 4 maja. Na kilka dni przed rozpoczęciem najważniejszego, zdaniem wielu, egzaminu w życiu, rozmawiamy z Marzeną Starziczny, uczennicą III klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym w Zespole Szkól Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Redakcja: Przed tobą egzamin maturalny. Dla każdego ucznia wielki stres, wielkie przeżycie. Jak Ty to odbierasz? Marzena Starziczny: To bardzo duży stres, nie można temu zaprzeczyć. Jednak już od dłuższego czasu przygotowuję się do matury, więc powinnam sobie jakoś poradzić. Red: A z jakimi przedmiotami przyjdzie Ci się zmierzyć? M.S: Będę zdawać egzamin z języka polskiego, języka angielskiego, biologii no i matematyki. Red: No właśnie matematyka Ty i twoi rówieśnicy jesteście nieco eksperymentalną grupą. Jako pierwsi zostaliście zmuszeni do rozwiązywania zadań matematycznych na nowej maturze. Jak to oceniasz? M.S: Matematyki boję się najbardziej i jestem bardzo niezadowolona, że muszę ją zdawać. Uważam, że matematyka powinna być przedmiotem wybranym, a nie narzuconym. Red: Jak wyglądają Twoje przygotowania do matury? M.S: Przeglądam testy z poprzednich lat i staram się rozwiązywać różne zadania. Jednak nie mam niezawodnej recepty na naukę. Red: Egzamin dojrzałości to niekiedy kwestia nie tylko samej wiedzy, ale i szczęścia. System oceniania matur jest bowiem bardzo kontrowersyjny. Co ci się najbardziej nie podoba w tej kwestii? M.S: Oczywiście powszechnie znany klucz oceniania. Zmusza on do wstrzeliwania się w szablon i zniechęca do myślenia twórczego. Można napisać świetną pracę i oblać maturę. I niestety, nie jest to wada tylko języka polskiego, ale również innych przedmiotów. Wprowadziłabym także inną punktację do poziomu rozszerzonego egzaminów, gdyż w wielu zadaniach trudno jest zdobyć tam jakiekolwiek punkty. Red: Matura podsumowuje bardzo ważny etap edukacji, ale przecież nie jest to etap ostatni. Gdzie zamierzasz się dalej uczyć? M.S: Jeszcze nie podjęłam ostatecznej decyzji, ale chyba zdecyduję się na kosmetologię. Red: Czego można życzyć przyszłym maturzystom? M. S: Połamania długopisów!! Red: I tego życzymy zarówno tobie, jak i wszystkim innym, którzy już za parę dni przystąpią do egzaminu dojrzałości. (rozmawiała Joanna Drzeniek) Z ekologią za pan brat 27 kwietnia 2010 w Szkole Podstawowej Nr 2 w Wodzisławiu Śl. zorganizowano XIV Miejski Konkurs Ekologiczny. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wodzisławskich podstawówek a przeprowadzany jest już od 14 lat z okazji Dnia Ziemi. Ma on formę turnieju, podczas którego drużyny odpowiadają na pytania z zakresu ekologii, ochrony środowiska, globalnych zagrożeń, stanu środowiska przyrodniczego naszego miasta oraz wykonują zadania praktyczne segregują śmieci, rozpoznają skarby przyrody, zdjęcia chronionych roślin i zwierząt, rozwiązują krzyżówki. Podczas tegorocznych zmagań najlepszymi ekologami okazali się uczniowie SP 10 Alicja Wiśniowska, Magdalena Fabin. Dziewczynki już w ubiegłym roku były najlepsze. Drugie miejsce zajęli uczniowie SP 15 (Klaudia Krypczyk i Martyna Cieśla), natomiast trzecie zdobyła SP 1 (Krystyna Sibila i Antoni Szuścik). Cieszy wysoki poziom wiedzy teoretycznej i postawa ekologiczna dzieci naszego miasta mówią organizatorki Joanna Kulińska i Grażyna Herc-Szczygielska. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyły w nim wszystkie wodzisławskie szkoły podstawowe. Uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez: Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Fundację Silesia z Katowic. (Red.) ogłoszenie Sprzedam nowy dom (2008 r.) Parterowy, 150 m 2 powierzchni użytkowej. Lokalizacja: Czyżowice, kontakt:

14 Lokalnie niebanalnie Maj 2010 r. Honorowe wyróżnienie Rozmowa z księdzem Bogusławem Płonką, który podczas uroczystej mszy świętej, 29 marca w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, odebrał z rąk arcybiskupa Damiana Zimonia, nadany przez papieża Benedykta XVI, honorowy tytuł Kapelana Jego Świętobliwości. Red: Jak Ksiądz czuje się jako Prałat? Miałem w seminarium profesora, śp. księdza Stanisława Bistę, uczył nas prawa kanonicznego. On zawsze powtarzał, że najważniejsze dla ciebie, cokolwiek byś w życiu otrzymał i uzyskał, jest to, że jesteś księdzem. I te literki ks. są najważniejsze. To uhonorowanie przez tytuł Prałata na co dzień niczego nie zmienia. Ja się z tego cieszę, parafia również i to wszystko. W kościele zawsze były różne urzędy, funkcje, posługi oraz tytuły honorowe. Tytuł ten brzmi oficjalnie Kapelan Jego Świętobliwości. Poprzez jego przyznanie docenia się oprócz osoby, która go otrzymuje, ludzi. Uważam, ze jest też to ukłon w stronę Wodzisławia Śl. jako parafii. Bardzo starej, historycznej, mającej swoje przejścia i osiągnięcia. To nie jest tytuł tylko dla mnie, ale pośrednio też jest zauważeniem naszej parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny spośród ponad trzystu parafii Archidiecezji Katowickiej. Przyznam, że krępuje mnie, gdy ludzie zwracają się do mnie tym tytułem, wolałbym jakby mówili do mnie tak jak wcześniej, per Proboszcz. Gdy poprawiam tych ludzi, to oni się nie ustępują, wiec próbuję to z pokorą przyjąć. Red: Zacznijmy od samego początku. Jak Ksiądz odkrył w sobie powołanie? Powołanie do kapłaństwa na różne sposoby przychodzi do człowieka. Nieraz gwałtownie, jak Szaweł pod Damaszkiem był powołany przez Pana Jezusa. A nieraz rodzi się, dojrzewa wolniej. Moje powołanie nadeszło w ten drugi sposób. Już w drugiej klasie licealnej byłem zdecydowany pójść na teologię, do seminarium. Wynikało też to z mojej długoletniej służby ministranckiej, związku z moją parafią w Jedłowniku. To powołanie rozlewało się w czasie. Nie było gwałtownym wydarzeniem. Przyszło wolno, dojrzewało we mnie. Cztery lata liceum to był czas dorastania do tej decyzji. Niektórzy moi koledzy odkryli w sobie powołanie w sposób bardziej nagły, zdawali na studia cywilne, świeckie i nagle podjęli taką decyzję, w sposób bardzo zdecydowany. Red: Pierwsza parafia? Parafia św. Jana Chrzciciela w Tychach. Wtedy to była prawdopodobnie największa w diecezji. W 1984 roku liczyła około trzydzieści trzy tysiące wiernych. Większość wiernych mieszkała w wieżowcach, najwyższy z nich miał aż osiemnaście pięter. Tam na kolędę chodziliśmy w trójkę, każdy z nas miał po sześć pięter. Była to bardzo ludna społeczność, dużo dzieci przystępowało do Komunii Świętej, do bierzmowania. Red: W Wodzisławiu jest Ksiądz już od dwunastu lat, jak się tutaj czuje? 31 lipca minie dwanaście lat od kiedy tu przyszedłem. Czuje, się tu dobrze, bo to jest moje rodzinne miasto. Tutaj urodził się mój dziadek, mój ojciec i ja. Widzę, jaki postęp czasowy się dokonuje. Dzieci, które prowadziłem do Pierwszej Komunii Świętej przystępują już do Bierzmowania. Widzę, jak nowożeńcy, którzy byli na naukach przedślubnych, prowadzą swoje dzieci do komunii. Cieszę się, że zawiązują się relacje. Uważam, że dobrze jest dla parafii, kiedy proboszcz jest dłużej. Wtedy nie ma anonimowych kontaktów z ludźmi. Zna się rodziców, poznaje się dzieci, jest się świadkiem chrzcin, ślubów, pogrzebów 14

15 Gazeta Wodzisławska bliskich. Wytwarzają się cenne więzi. Red: Wśród mieszkańców panuje solidarna opinia, że Ksiądz zrobił najwięcej dla naszej parafii. Powiem tak, to zawsze ocenia historia. Nieraz to, czego nie widać za życia, dostrzegane jest po śmierci. Wtedy te oceny są poddawane weryfikacji. Nie chciałbym ustawiać się w jakimś konkursie, który proboszcz zrobił więcej, a który mniej. Uważam, że każdy robi na miarę swoich możliwości, pomysłów, talentów, ale też na miarę możliwości zewnętrznych. Moi poprzednicy nie mogli wiele zrobić w sensie materialnym, gdyż utrzymywali liczną grupę katechetów. Byli oni na utrzymani parafii, wiec automatycznie te wszystkie kolekty, ofiary szły na opłaty codzienne plus wynagrodzenia dla katechetów. Należy pamiętać, że tu było dużo dzieci i młodzieży do katechizowania, nie było salek. Ciągle się coś przerabiało. Od ósmej rano do dziewiętnastej na wieczór było gwarno. Od 1997 roku księża, a wcześniej już katecheci, opłacani są przez szkoły, w których pracują. Więc do dyspozycji parafii zostaje więcej środków i można coś z tym zrobić. Ksiądz Proboszcz Kuczera chciał budować probostwo, nawet materiał zwiózł w 1964 roku, kiedy Biskup w protokole powizytacyjnym napisał, że należy podjąć trud budowy nowego probostwa. Niestety, ówczesne władze nie wydały zezwolenia na budowę. By pozyskany materiał się nie zmarnował, zaczął budować dom parafialny przy ul. Szkolnej. Oczywiście pod innym nazwiskiem, bo na swoje nie dostałby zgody. W ten sposób zabezpieczył te materiały. Dzisiaj my korzystamy z tego budynku, jest tam sześć salek. Są tam spotkania dla głuchoniemych, dla AA, dla Legionu Maryi oraz chóru, ministrantów oraz wielu innych osób. Moi poprzednicy nie dostali zgody na budowę probostwa, ale i na podniesienie wieży. To nie są rzeczy, które przypisywałbym sobie. To nie tylko ja. Oni być może też by to zrobili, gdyby warunki były sprzyjające. Ja takie warunki miałem. Był zapał mieszkańców i mój. Dzięki ofiarności parafian udało mi się parę rzeczy zrobić. To się Panu Bogu należą dzięki, że nam w tym pomógł. Ale nie uważam, aby to był jakiś ogromny wyczyn. Red: Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Rozmawiała (Izabela Wilczok) Lokalnie niebanalnie Dni otwarte w Poradni Prawidłowy rozwój dziecka to pragnienie każdego rodzica. Kiedy jednak nie przebiega on tak jak powinien, pojawiają się problemy w nauce szkolnej, w wychowaniu.pojawia się pytanie, jaka jest tego przyczyna i jak temu zaradzić. Wtedy z pomocą przychodzi Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna. Pracujący tam specjaliści, którzy poprzez szereg działań są w stanie zdjagnozować problem i w ramach konsultacji i terapii pomóc dziecku. Dla większości z nas sam widok instytucji i placówek stwarza pewien opór, a już skorzystanie z ich pomocy jest dla niektórych dużą trudnością. Dlatego też Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zorganizowała 13 kwietnia tego roku Dzień Otwartych Drzwi. Odbył się on już po raz drugi. Wszystko po to, by przybliżyć ludziom pracę placówki, pokazać, że panuje tu atmosfera przychylności dla drugiego człowieka mówi dyrektor placówki, Teresa Jakubiak. W czasie takich akcji kontakt z petentami jest bezpośredni, z pominięciem procedur. Nie tylko podczas dni otwartych, ale też na co dzień, odwiedzający mogą skorzystać z szeregu porad i konsultacji, m.in.: orientacji i poradnictwa zawodowego, pomocy logopedycznej i pomocy socjalnej. Wsparcie znajdą tu także osoby szukające porad z zakresu trudności szkolnych, wychowawczych a także problemów emocjonalnych oraz dojrzałości szkolnej dzieci przedszkolnych. Instytucja oferuje pomoc dzieciom i młodzieży uczącej się, a także rodzicom, nauczycielom oraz wychowawcom. Korzystanie z usług placówki jest dobrowolne i bezpłatne. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby instytucji, mieszczącej się w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy doktora Lucjana Mendego 3. Tel (Iza W.) 15

16 Lokalnie niebanalnie Maj 2010 r. Tajemnice holu pałacu Dietrichsteinów Budynek, w którym obecnie mieści się Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego to nierozerwalna część historii naszego miasta. Wiadomo, że wcześniej mieścił się tu pałac Dietrichsteinów. Jednak ostatni remont w muzealnym holu, trwający od końca marca, odkryły kolejną tajemnicę. Już na początku robót natrafiono na cenne znalezisko. Odkryto zabytkową, pierwotną posadzkę. Pochodzi ona z połowy XVIII wieku. Niestety, posadzka została częściowo rozebrana przed stu laty, kiedy to kładziono podłogę z lastryka. Większość podłoża stanowią kwadratowe, nieregularne płyty piaskowcowe o wymiarach 30x30cm. Część płytek jest popękana i dosztukowana. Zabytkowa posadzka była użytkowana przez około sto pięćdziesiąt lat, przez co widać na niej ślady eksploatacji. Zapewne służyła ona fundatorom Pałacu, którymi byli: Guidobald Joseph von Dietrichstein ( ) i jego małżonka Maria Gabriela Henckel von Donnersmarck ( ). Odkryta podłoga zostanie rozebrana. Na jej miejscu znajdzie się kamienna posadzka z herbem Dietrichsteinów. Przed tym przewidziano udokumentowanie znaleziska przez archeologów. Każda z płytek będzie ponumerowana. Pozwoli to na odtworzenie ich układu. Prawdopodobnie zostaną one wykorzystane do wyłożenia piwnicy pałacowej, w której zaplanowano winiarnię. Wodzisławskie Muzeum jest na etapie szukania inwestora chętnego do podjęcia się tego przedsięwzięcia. Jest to o tyle trudne, że należy osuszyć część terenu, na którym ma stanąć winiarnia. Będzie to zapewne, niespotykane dotąd w naszym mieście, klimatyczne i ciekawe miejsce. Także ściana holu kryła w sobie tajemnicę. Po zdemontowaniu dwóch gablot odkryto dwie półkoliste nisze zwane edykułami. Pierwotnie umieszczano w nich rzeźby. Po wstępnych rozmowach ze śląskim konserwatorem zabytków ustalono, że nisze zostaną całkowicie odsłonięte. Prawdopodobnie w przyszłości staną w nich barokowe rzeźby. Przy okazji remontu odkryto też wiele zabytków, Ich Dzieło Pozostanie " które przyczynią się do poznania historii tego miejsca przed 1750 rokiem, w którym to wybudowano pałac Dietrichsteinów. Ponad dwa metry pod ziemią znaleziono wiele cennych przedmiotów. Odkopaliśmy już ponad tysiąc średniowiecznych zabytków, fragmentów naczyń ceramicznych, szklanych czy kafli. Możemy podejrzewać, że przed powstaniem obecnego budynku mieściło się tutaj przedpole bądź zaplecze zamku, jaki znajdował się na terenie obecnego parku miejskiego mówi Sławomir Kulpa, dyrektor wodzisławskiego Muzeum. Remont w wodzisławskim muzeum potrwa do końca maja.(iza W.) Pod takim tytułem w wodzisławskim Urzędzie Stanu Cywilnego odbył się koncert poświęcony pamięci ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. 19 kwietnia br. przybyli goście wysłuchali utworów w wykonaniu uczniów i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Im. Wojciecha Kilara. Białe noce Piotra Czajkowskiego, wokaliza z filmu Dziewiąte Wrota Wojciecha Kilara czy Lewkonia Frieda Walteta to tylko niektóre z utworów zaprezentowanych przybyłym gościom. Na koncercie wśród widowni można było dostrzec wiele młodych osób.koncert był kolejną uroczystością, zorganizowaną w naszym mieście dla upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń pod Smoleńskiem (Iza W.) 16

17 Gazeta Wodzisławska Lokalnie niebanalnie Hala Targowa Manhattan Na wodzisławskim targowisku Manhattan ma powstać hala. Postanowili ją wybudować handlarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Kupców z Wodzisławia Śląskiego. Zależy im na pracy w komfortowych warunkach, na czym również skorzystaliby klienci. Dokonywaliby zakupów w lepszych warunkach. Ze względu na to, że obecnie warunki są trudne, klientów też jest coraz mniej, obroty spadają, kupcy postanowili się ratować. Budowa pomogłaby konkurować z marketami. Stąd też pomysł na wybudowanie hali targowej, która zachowa klimat i charakter targowiska mówi Grażyna Pietyra, prezes stowarzyszenia. Kupcy chcieliby poszerzyć ofertę handlową i wzbogacić ją o usługowi. Serwis naprawy sprzętu, kafejka internetowa, biuro turystyczne to tylko niektóre z propozycji. Na obecnym targowisku jest czterdzieści pięć punktów handlowych, prowadzonych przez trzydziestu czterech kupców. W samym stowarzyszeniu działają trzydzieści trzy osoby, które są podpisane pod koncepcją przebudowy. Na sesji Rady Miasta, 25 marca br., wyrażono zgodę na oddanie w dzierżawę terenów w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony. Kupcy będą budować halę za własne pieniądze. Aktualnie trwają prace nad projektem. Wystąpiliśmy o potrzebne mapki, następnie będziemy występować o zezwolenie na podanie warunków zabudowy oraz stworzenie projektów. Jest też możliwość skorzystania ze środków unijnych. Na pewno jakąś część tej inwestycji będziemy chcieli sfinansować z tych funduszy. Są programy operacyjne z Kapitału Ludzkiego, jako stowarzyszenie możemy się o takie środki starać. Kupcy, którzy nie posiadają własnych środków finansowych, będą starać się dofinansowanie indywidualne dodaje. Planuje się wybudowanie siedemdziesięciu jeden miejsc handlowych o powierzchni od dziesięciu do trzydziestu metrów kwadratowych. Stwarza to szanse dla osób bezrobotnych, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą. Mogą one, przy pomocy środków z Urzędu Pracy i nie tylko, otworzyć tutaj swój interes. Możliwości jest dużo. Kupcy zakładają, że cała dokumentacja zebrana będzie do siedmiu miesięcy. Prawdopodobnie w przyszłym roku, po powstaniu projektu, rozpocznie się jego realizacja. Kupcom jak i klientom pomysł bardzo się podoba. Oprócz powierzchni, na której znajduje się targowisko, wystąpili o dzierżawę terenów za targowiskiem, aż do nasypu. Zależy nam na zrobieniu drogi dookoła hali, wraz z miejscami parkingowymi. Obecnie negocjujemy umowy. Do końca maja mamy podpisane umowy ze Służbami Komunalnymi Miasta. Mamy nadzieję, że od pierwszego czerwca ten teren zostanie nam wydzierżawiony dodaje. (Iza W.) Pięciolecie Amazonek Wodzisławskie Stowarzyszenie Amazonek obchodzi w tym roku swoje pięciolecie. Już od tak długiego czasu służy wsparciem wielu kobietom, które dowiedziały się o tym, że chorują na raka piersi. Nierzadko już sama diagnoza odbiera kobietom chęci do życia, walki z chorobą. Wtedy ważne jest, by był ktoś, kto podniesie na duchu, udzieli wsparcia. Taka pomoc przydatna jest również w trakcie samego leczenia, które obciąża organizm, pozbawia sił. Amazonki wspierają chore w ich trudnej drodze do zdrowia. Pokazują, że chorobę można pokonać, a skutki leczenia zminimalizować. Organizują spotkania z uczennicami szkół, członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, na których zachęcają do regularnych badań. Panujący w społeczeństwie lęk przed chorobami nowotworowymi oraz częsty brak świadomości powoduje, iż kobiety unikają regularnych badań piersi, mając przekonanie, że uciekają w ten sposób od wielu niepotrzebnych problemów mówi Teresa Kroczek, prezes stowarzyszenia. Organizacja skupia obecnie 41 kobiet, które nie tylko walczą z chorobą, ale są gotowe pomóc innym. Odwiedzają chore w szpitalu, pomagają im stanąć na nogi. Impreza z okazji jubileuszu odbyła się 29 kwietnia 2010 roku. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności stowarzyszenia a także uhonorowania zasłużonych. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz miasta i instytucji, które czynnie pomagają organizacji. Amazonki zapraszają do swojego stowarzyszenia wszystkie kobiety po mastektomii oraz te panie, które potrzebują pomocy bądź chcą zapobiegać schorzeniom piersi. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (Iza W.) 17

18 Lokalnie niebanalnie Maj 2010 r. Film moja pasja Znamy już wyniki konkursu filmowego zorganizowanego w ramach Wodzisławskiego Festiwalu Młodego Kina Młodzi w globalnej wiosce przez Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego. Jury konkursu w składzie: Mirosław Ropiak reżyser, scenarzysta, montażysta i producent filmów fabularnych, dokumentalnych, programów telewizyjnych i teledysków, Eugeniusz Kluczniok reżyser pięciu filmów pełnometrażowych wielokrotnie wyróżnianych, nagradzanych i prezentowanych w różnych stacjach telewizyjnych, m.in. w emitowanym na żywo przez TVP Kultura programie Grażyny Torbickiej, Nadia Mechine dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury, przyznało uczestnikom festiwalu trzy nagrody i wyróżnienie. W kategorii film nakręcony kamerą cyfrową miejsce pierwsze zdobyli uczniowie Ekonomika pod okiem Agnieszki Roesler w składzie: Artur Mazurek, Sonia Pycior i Mateusz Nowakowski za reportaż Graffiti sztuka czy wandalizm? Miejsce II zdobył Filip Olszewski uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. A. Frycza Modrzewskiego w Rybniku za film Głos młodego pokolenia, III nagrodę otrzymali znów uczniowie ZSE Aleksandra Jasina, Michał Jurkiewicz i Kamil Bojko za film Śladami historii. Jury festiwalu postanowiło również uhonorować specjalnym wyróżnieniem film Niewi(a)doma w wykonaniu uczniów Gimnazjum Nr 4 w Wodzisławiu Śląskim: Beatę Papierok, Zuzannę Stachurską, Michalinę Taczała, Michalinę Dzięgielewską, Julię Ozimok, Karolinę Janetta, Karinę Piechaczek, Agnieszkę Rojek i Bartosza Czecha wraz z opiekunami: Kamilą Wrożyną i Urszulą Kipich. Wszystkim zwycięzcom wręczono atrakcyjne nagrody. Gościem specjalnym Festiwalu była Zuzanna Naruszewicz, koordynator projektu edukacji globalnej Patrz i zmieniaj przy Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Wygłosiła prelekcję pt. Gdyby świat był wioską liczącą 100 mieszkańców. Przypominamy, że Festiwal odbył się 26 marca br. w ZSE i jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie zorganizowane dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Mała ilość filmów jaka napłynęła na tegoroczny Festiwal zupełnie nas nie zraża. Jesteśmy pełne podziwu szczególnie dla najmłodszych uczestników uczniów Gimnazjum Nr 4, którzy wraz z opiekunami podjęli wyzwanie, poświęcili swój czas, by nakręcić i zmontować film. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku tych filmów będzie jeszcze więcej. Młodzi ludzie nie tylko uwielbiają oglądać filmy, ale także kreować nową rzeczywistość okiem kamery mówią organizatorki festiwalu Agnieszka Roesler i Dagmara Kasparek i zapowiadają kolejną edycję już za rok. Postanowiliśmy zapytać jednego z laureatów Artura Mazurka, o to skąd wziął pomysł na film Graffiti sztuka czy wandalizm?. Tematyka jaką chciałem podjąć narodziła się dosłownie kilka sekund po przeczytaniu ogłoszenia o konkursie. W klasie mam kolegę, który maluje graffiti i dlatego wiem, jak ludzie postrzegają tę dziedzinę sztuki. Postanowiłem uświadomić ludziom jak to jest naprawdę mówi. Film złożony jest z kilku wywiadów. Pokazują one jak ludzie postrzegają graffiti. W filmie znajduje się również krótka fabuła pokazująca, skąd grafficiarze czerpią pomysły. Poprzez film chcieliśmy uświadomić ludziom, jak ważne jest oszczędzanie wody dodaje. Film od początku do końca został zrobiony przez uczniów, którzy samodzielnie nakręcili i zmontowali materiał. Artur Mazurek ma zamiar dalej kręcić filmy. Tematyką filmową interesuje się od zawsze. Być może po ukończeniu technikum wybiorę studia o profilu filmowym, ale nie jestem jeszcze tego pewien podsumował laureat. (Asia) 18

19 Gazeta Wodzisławska Lokalnie niebanalnie Wrażliwa na piękno Piękno chwili, które dostrzega w otaczającym ją świecie, uwiecznia na płótnie. W przyrodzie dostrzega rzeczy, niewidoczne dla innych ludzi, żyjących w pośpiechu i chaosie. Lubi różne formy plastyczne: rysunek, pastel, akwarela, a w szczególności malarstwo olejne. Taka jest Brygida Simka. Wystawę jej obrazów, zatytułowaną Poranek w lesie... i inne tematy można było oglądać przez cały kwiecień w Galerii pod Fikusem w MiPBP w Wodzisławiu Śląskim. 19 kwietnia br. odbyło się spotkanie autorskie z malarką. Brygida Simka opowiedziała, skąd czerpała inspiracje i jak zrodził się pomysł na wystawę. Lubię spacerować po lesie, zwłaszcza o poranku. W ciszy i spokoju można dostrzec wiele rzeczy, na co dzień niewidocznych. Malarz chwyta chwilę i uwiecznia ją na płótnie. Tak właśnie powstał obraz Poranek w lesie. Wśród wielu drzew zobaczyłam kilka zniszczonych, po których zostały już tylko korzenie. Był to naprawdę fascynujący widok opowiada malarka. Na obrazach, które zostały wystawione w galerii, dominowała przyroda. Artystka namalowała m. in. róże ze swojego ogrodu, dziko rosnącą trawę przy lesie. W czasie spotkania artystka wręczyła osobiście dyrektorowi MiPBP Ewie Wrożynie-Chałupskiej obraz, który został namalowany w 2007 r. dla uczczenia 750-lecia miasta Wodzisławia. Przedstawia on widok ze schodów wiodących do wejścia głównego na plac Gladbeck. Brygida Simka swoje wewnętrzne przeżycia i refleksje wyraża również w poezji. Nie boso, ale przez świat Jej wiersze znalazły się na stronach almanachów poetyckich oraz w antologii poezji współczesnej. Zajmuje się także ceramiką artystyczną, którą prezentuje na wystawach nie tylko w Polsce, ale także w Republice Czeskiej. Specjalizuje się również w koronkach koniakowskich, haftach kaszubskich i krzyżykowych. (Justyna) W podróż po Peru, Brazylii i Ekwadorze zabrał przybyłych 22 kwietnia do biblioteki Artur Nosiadek. Dzięki prezentacji zrobionych przez podróżnika w czasie wyprawy zdjęć, można było podziwiać fascynujące krajobrazy dorzecza Amazonki, które oglądał razem z Wojciechem Cejrowskim. Kolejnym punktem wyprawy było Rio de Janeiro. Kiedy nie ma karnawału jest to bardzo smutne i puste miejsce opowiada podróżnik. Z humorem opowiedział o brazylijskich tancerkach. Przybyłych zachwyciły zdjęcia najpiękniejszych wodospadów świata Iguacu oraz dawnego miasta Inków, które znajduje się na górze Machu Picchu. Wrażenie zrobiły również zabytki architektury i sztuki inkaskiej oraz kolonialnej w Cusco, dawnej stolicy Inków. Zaciekawienie wzbudziło menu mieszkańców stolicy Ekwadoru. W Quito ludzie jedzą m.in. świnki morskie, pająki. Nie rozumieją, jak ktoś może nie chcieć spróbować tak dobrego mięsa, co więcej jak może komuś nie smakować. Artur Nosiadek gorąco polecał zebranym podróż na Wyspy Galapagos, należące do Ekwadoru. Jest to niezwykłe miejsce. Zwierzęta nie boja się ludzi, wręcz odwrotnie. To one stoją i przyglądają się turystom. Na wyspach można odwiedzić miejsca, gdzie przyroda nie została zachwiana przez cywilizację i działalność człowieka dodaje. W tej części Ekwadoru mieszka wiele gatunków zwierząt: flamingi, gekony, legwany, iguany, kraby, biegusy, głuptaki i wiele innych. Niesamowite są również żółwie o gigantycznych rozmiarach. Ciekawostką jest fakt, że te, które żyją na lądzie żywią się kaktusami. Artur Nosiadek umilił czas przybyłym nie tylko przepięknymi slajdami, lecz również dowcipnym komentarzem. (Justyna) 19

20 Co w trawie piszczy Maj 2010 r Mój Tata i ja II edycja konkursu plastycznego organizowanego w ramach Metropolitarnego Święta Rodziny/MiPBP/ Anioły w malarstwie Stanisławy Wojtyny, Miejsce: Galeria TMZW, Rynek g 9.00 Turniej tenisa ziemnego dzieci i młodzieży,/stadion MOSiR/ Zawody i pokazy konne, Miejsce: Ośrodek jazdy konnej Kokoszyce g IV Zlot motocykli koncert zespołu MR BLUES/rynek/w ramach zlotu ogólnopolska akcja krwiodawstwa MOTO- SERCE g Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja, zbiórka wraz z Pocztami Sztandarowymi przy Muzeum g Koncert chórów w ramach projektu Czesko-Polskie Spotkania Chóralne /park miejski/ g i Spektakle teatralne dla uczniów szkół podstawowych w wykonaniu Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa Bajka o dzielnym Szewczyku Dratewce / WCK/ g Kocham Cie od tak dawna dramat 15 lat/francja/115 min./wck/ Bilet: 5 zł Obrazy wystawa malarstwa Dariny Krygiel/MiPBP/ g Akademia filmowa zajęcia z edukacji filmowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (prowadzący: dr Marcin Skorek) Projekcje filmowe: g Czeski sen g Warsztaty Medialne zajęcia z edukacji filmowej dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych g Fanatyk Wstęp: 5 zł Miejsce: Sala widowiskowa WCK g Wieczorny Cykl Kabaretowy wystąpi kabaret Paranienormalni Miejsce: sala widowiskowa WCK Bilety: 35 zł oraz 40 zł Niedzielny Wieczór Artystyczny g. 17:00 Wernisaż wystawy fotograficznej prac Guntera Hofera/s. klubowa/ g Premiera spektaklu teatralnego na podstawie dramatu T. Różewicza Grupa Laokoona w wykonaniu teatru SZYDŁO/s. widowiskowa/ Miejsce: WCK Bilet: 5 zł g Wodzisławski Festiwal Muzyczny, zespół Cracow Brass Quintet, Miejsce: kościół ewangelicko augsburski w Wodzisławiu Śląskim g II Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej SING ALONG organizator: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1/s. widowiskowa WCK/ g Staś Pytalski, czyli czytanie odpowie na każde pytanie najpiękniejsze wiersze Jana Brzechwy czyta Pani Aleksandra Chudzik Zastępca Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego, Miejsce: biblioteka na osiedlu XXX-lecia Dzielimy się książką akcja promująca czytelnictwo wśród najmłodszych/mipbp/ g. 20:15 Kropka.com komedia 12 lat/brazylia, Portugalia/103 min./wck/ Bilet: 5 zł g Dom pełen książek spotkanie autorskie z Ewą Chotomską/MiPBP/ g Filharmonia Młodego Melomana Muzyka i architektura rondo i wariacje / sala widowiskowa WCK/ g Oj ta Pani Wanda spotkanie autorskie z Wandą Chotomską/MiPBP/ g Królewna Śnieżka współczesna wersja znanej bajki w wykonaniu uczniów SP nr 9/MiPBP/ g Próba generalna przedszkolaków do spektaklu wieńczącego projekt Teatralne Przedszko-lalki na bis dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzą aktorzy z Teatru Banialuka z Bielska-Białej/WCK/ g KINO PEGAZ Twój na zawsze melodramat 15 lat/usa/113 min g Turniej Karate o Puchar Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego/s. widowiskowa WCK/wstęp wolny g Wodzisławski Festiwal Muzyczny, Recital mistrzowski Marcin Dylla gitara, Miejsce: kościół ewangelicko augsburski w Wodzisławiu Śląskim g Spektakl teatralny pt. Panama w wykonaniu przedszkolaków zaangażowanych w projekt PRZEDSZKO-LALKI Teatr Banialuka/sala widowiskowa WCK/wstęp wolny g Słowne igraszki spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk/MiPBP/ g Opowieść nr 52 dramat/fantasy/ thriller 15 lat/grecja/97 min./wck/ Bilet: 5 zł g Dziecko, narkotyki i ty program edukacyjny połaczony z prelekcją pt. Używki i związane z nimi zagrożenia dla młodzieży. Organizator: Straż Miejska, Prezydent miasta Wodzisławia Śl.,/WCK/wstęp wolny g Wiosenne Konfrontacje Artystyczne MASKA 2010 przegląd grup teatralnych ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych/s. widowiskowa WCK/ g Od słowa do słowa spotkanie autorskie z Joanną Olech/MiPBP/ 20

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287

Marcin Witkowski Wystawa Katyń Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 Marcin Witkowski Wystawa "Katyń" Wadoviana : przegląd historyczno-kulturalny 13, 284-287 2010 Marcin Witkowski Wystawa Katyń W dniach 9 kwietnia 14 maja 2010 roku na wadowickim Rynku prezentowaliśmy wystawę

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939 r.", Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej

Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r., Szkoła Policji w Katowicach, Konferencja naukowa z okazji 70 rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej URZĄD MASTA KATOWGf WYDZAŁ KUL TURY 4o_o9~.K3AM;~rcfl!chodów rocznic, dzieazictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2013 na terenie miasta Katowice 4 kwietnia Szkoła Policji w Katowicach Konferencja

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE

SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM NR 2 W DOMASZKOWIE FOTOREPORTAŻ Z REALIZACJI ZADANIA 3 PT. SPOTKANIE NA SZCZYCIE W DOMASZKOWIE Zaproszeni goście przybywają w osobie pana senatora Stanisława Jurcewicza i pana burmistrza

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO

UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO UROCZYSTOŚĆ ODSŁONIĘCIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I OFIAR TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ W LO Nr XVII im. A. OSIECKIEJ we WROCŁAWIU, 13 grudnia 2010 r. 13 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Tradycyjnie, 2 września młodzież Publicznego Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Chorzelach rozpoczęła swoją wędrówkę przez kolejny rok szkolny 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2009/2010 ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA Każdej jesieni w naszej szkole odbywa się impreza środowiskowa Święto Pieczonego Ziemniaka z udziałem podopiecznych Domu Pomocy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE.

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA ARMII KRAJOWEJ GIMNAZJUM NR1 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W STRZELINIE. Dnia 2 października 2013r w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Strzelinie odbyła

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu

Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu Regulamin umieszczono na stronie internetowej szkoły 28 lutego 2015 oraz na tablicy ogłoszeń na terenie szkoły w dniu 27 lutego 2015r. Szczegółowe zasady i kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016.

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. SIERPIEŃ 2015 r. 28.08.2015 r. (pt.) godz. 8.30 Zebranie rady pedagogicznej inaugurujące rok szkolny 2015/2016: o zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI do Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie na rok szkolny 2015/2016 I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego klasa matematyczno-fizyczna klasa biologiczno-chemiczna klasa językowa klasa

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii zrodziło się z inicjatywy pana Aleksandra Palczewskiego Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r.

SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. SPRAWOZDANIE STAROSTY Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU POWIATU za okres od 30.11. do 28.12.2015r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu spotykał się sześciokrotnie Zarząd podjął uchwały w sprawie: 1) przyznania

Bardziej szczegółowo

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014

HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 ,,To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i w pamięci. HISTORYCZNE ROCZNICE ROKU 2014 Rok 2014 obfituje w ważne dla Polski rocznice historyczne- zarówno wydarzeń, które kształtowały dzieje

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE

Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE Projekt realizowany w Zespole Szkół nr 5 im. Józefa Rymera VII Liceum Ogólnokształcące i V Liceum Profilowane WYCIECZKI I WIZYTY STUDYJNE 2010 OPIEKUNOWIE Pani Ewa Jakubiak Pani Danuta Trybuś Ksiądz Grzegorz

Bardziej szczegółowo

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II

III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II III PRZEGLĄD POEZJI JANA PAWŁA II Miejcie odwagę żyć dla Miłości! Organizator: Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 1 HONOROWY PATRONAT NAD III PRZEGLĄDEM POEZJI JANA PAWŁA II PEŁNI: - Dyrektor

Bardziej szczegółowo

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie

MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie MATEMATYCZNY TURNIEJ KLAS Szkoła a Podstawowa nr 26 im.andrzeja Struga W Krakowie Jest to konkurs matematyczny, który w Naszej Szkole ma już dość długą tradycję. Pomysł powstał na spotkaniu zespołu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

WYBORCZY PIERWSZY RAZ

WYBORCZY PIERWSZY RAZ Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 21 roku WYBORCZY PIERWSZY RAZ prezentację przygotował mgr Paweł Raźny STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE PRAWA WYBORCZEGO UMK WYBORCZY

Bardziej szczegółowo

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

Harcmistrz Ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski Pochodził z rodziny szlacheckiej pieczętującej się herbem Jelita. Był młodszym synem Wacława i Jadwigi z Sawickich Kaczorowskich. Wychował się w domu przy ul. Mazowieckiej 7 w Białymstoku, przed wojną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r.

Protokół nr 49/V/2013. posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. Protokół nr 49/V/2013 posiedzenia Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi, z dnia 14 maja 2013 r. I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie komisji: na posiedzeniu komisji obecnych było 11 członków komisji,

Bardziej szczegółowo

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata jest organizowana w ramach projektu Nasz samorząd uczniowski będącego częścią przygotowań do XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. " Plan Debaty: 11:35 rozpoczęcie spotkania. 11:40 prezentacja założeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W KUDOWIE - ZDROJU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie-Zdroju nr 15/2013/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. Kudowa Zdrój 14.02.2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO

RAPORT Z UROCZYSTOŚCI POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od zapomnienia Ogólnopolska akcja posadzenia 21.857 dębów na 70-lecie Zbrodni Katyńskiej (PROGRAM EDUKACYJNY) RAPORT Z POSADZENIA DĘBU W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO KATYŃ... ocalić od

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r.

Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. Protokół Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się 19 maja 2015 r. I część posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki odbyła

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 6 / 2 0 1 7 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Uchwała Nr 15 Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Kępnie z dnia 02.07.2012 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń

Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zespół Szkół Nr 2 im. Jana Pawła II Działdowie przystąpił do Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczna Szkoła -Bezpieczny Uczeń Zadania konkursu Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń: ZADANIE 1 Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady egzaminu gimnazjalnego

Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady egzaminu gimnazjalnego Zasady ogólne Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji i Promocji Powiatu w dniu 20 kwietnia 2015 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (7 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

R E K R U T A C J A /

R E K R U T A C J A / R E K R U T A C J A 2 0 1 7 / 2 0 1 8 D I E C E Z J A L N E L I C E U M H U M A N I S T Y C Z N E w N Y S I E Jeśli chcesz być dobrze przygotowany do matury, wybierz naszą szkołę. Dotychczas 100% naszych

Bardziej szczegółowo

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r.

Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. Terminarz posiedzeń Komisji i sesji Rady Miasta Chełm w miesiącu czerwcu 2015 r. W DNIU 23 czerwca 2015 r.: o godz. 8,00 Komisja Oświaty, Kultury i Sportu z następującym proponowanym porządkiem: 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski

Józef Tischner, Boski młyn, Kraków Konkurs Recytatorski Artyści żyją przez piękno[ ] Z piękna bierze się siła tych znaków, które stawiają artyści. A czymże jest piękno?[ ] Ono jest jak światło, które do nas przychodzi z drugiej strony świata. Bo na tym świecie

Bardziej szczegółowo

A wolność szła przez Kielce

A wolność szła przez Kielce A wolność szła przez Kielce KIELCE - MIASTO LEGIONÓW Konkurs wiedzy w 100 rocznicę wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc 1914 2014 PATRONAT: Prezydent KIELC Wojciech Lubawski Instytut Historii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012

Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 Zasady rekrutacji absolwentów gimnazjum do Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Łambinowicach na rok szkolny 2011/2012 I. Podstawa Prawna Podstawę prawną rekrutacji stanowią:

Bardziej szczegółowo

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz

Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży. Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Komponent kulturowy w nauczaniu języka kaszubskiego - opinie młodzieży Wanda Lew-Kiedrowska Danuta Stanulewicz Cele referatu Przedstawienie opinii młodzieży nt. obecności kultury w nauczaniu języka kaszubskiego

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO ZAŁĄCZNIK NR 11 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich K R Y T E R I A R E K R U T A C J I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IMIENIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W ZĄBKOWICACH

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego. im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Praszce na rok szkolny 2014 / 2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat

Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Lwóweckie Liceum Ogólnokształcące ma już 70 lat Napisano dnia: 2016-09-11 10:30:56 Mszą świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim rozpoczęły się w dniu wczorajszym, tj. 10 września 2016

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13

poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 poniedziałek, 15 kwietnia 2013 67/13 AKTUALNOŚCI: CO ALEJ Z MYŚLENICKĄ? 16 kwietnia (wtorek) o godz. 18 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej 112 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego Miasto i Gmina Siewierz - http://www.siewierz.pl/ Data umieszczenia informacji: 2009-06-23 10:05:45 Zakończenie roku szkolnego Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Niedługo tylko wspomnieniem pozostaną sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO]

Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] Obchody Święta Wojska Polskiego i 96. rocznicy obrony Płocka [FOTO] W poniedziałek, 15 sierpnia, w Płocku rozpoczęły się uroczyste obchody związane ze Świętem Wojska Polskiego oraz 96. rocznicą obrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury

UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury UCHWAŁA Nr... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia...2009 r. w sprawie: zmiany Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość

Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Sobota wczoraj i dziś. Wyjątkowa uroczystość Napisano dnia: 2016-10-30 11:00:46 W piątek, 28 października 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Sobocie koło Lwówka Śląskiego odbyła się wyjątkowa uroczystość,

Bardziej szczegółowo

Anetta Baranowska Joanna Frąszczak Edyta Grzelczyk Elżbieta Sura Beata Trzcińska Bogumiła Wierzbicka Dorota Wołodkiewicz Maria Woźnicka Mariola Wróbel

Anetta Baranowska Joanna Frąszczak Edyta Grzelczyk Elżbieta Sura Beata Trzcińska Bogumiła Wierzbicka Dorota Wołodkiewicz Maria Woźnicka Mariola Wróbel PATRONAT HONOROWY ROMAN SZEŁEMEJ Prezydent Wałbrzycha PRZEWODNICZĄCY KAPITUŁY KONKURSU ROBERT WRÓBEL Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu CZŁONKOWIE KAPITUŁY - BYĆ KIIMŚ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu

Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu Zapraszamy do udziału w konkursach z cyklu PATRIOTYZM, NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA W ODSŁONIE WIOSENNEJ PT. MAJOWE ŚWIĘTA W PIEŚNI, POEZJI, PROZIE I SZTUKACH PLASTYCZNYCH. HONOROWY PATRONAT NAD KONKURSEM SPRAWUJE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 1 EGZAMIN GIMNAZJALNY od roku szkolnego 2011/2012 2 KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH - Plany na lata 2012 i 2015 3 OCZEKIWANIA Rzetelny pomiar wiedzy ucznia na koniec każdego etapu kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze

Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze Wizyta WAT w Zespole Szkół im. gen. Sylwestra Kaliskiego w Górze W dniach 09-11 kwietnia 2014 r. gościliśmy w naszej szkole delegację z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w składzie: płk dr inż.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014

Egzamin gimnazjalny 2014 Egzamin gimnazjalny 2014 Podstawy prawne przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRASY 16 kwietnia 2014 roku

PRZEGLĄD PRASY 16 kwietnia 2014 roku Zeskanuj kod QR i przeczytaj przegląd prasy w Serwisie Biura Prasowego PRZEGLĄD PRASY 16 kwietnia 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Biuro Prasowe tel. (41) 342-13-45;

Bardziej szczegółowo

PORADNIK YPEF V EDYCJA

PORADNIK YPEF V EDYCJA PORADNIK YPEF INFORMACJE DLA SZKÓŁ PORADNIK YPEF V EDYCJA JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO KONKURSU? KLIKNIJ i wypełnij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie www.ypef.eu/poland. Bezpośredni link do formularza:

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej.

20 czerwca 2015 roku. Na czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. 1 20 czerwca 2015 roku Na szlaku Polski Walczącej Na 19-20 czerwca zaplanowaliśmy rajd pieszy do Legionowa szlakiem Armii Krajowej. Biwakowaliśmy w Szkole Podstawowej im. AK w Jabłonnie, w której gościliśmy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary

Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary Sprawozdanie Uroczystość ku czci Św. Barbary I. Informacje wstępne W dniu 4 grudnia 2013 roku w Ulanowie odbyły się obchody uroczystość ku czci Świętej Barbary patronki flisaków. Organizatorem obchodów

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016. w Zespole Szkół w Choroszczy Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było

Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces. Tak było MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 10 37 500 JAROSŁAW OS. KOMBATANTÓW 22 tel. (16) 621 66 24, kom. 533 215 536, e- mail przedszkole_10vp.pl Misja: Pomóż Mi osiągnąć sukces Tak było Miejskie Przedszkole Nr 10 funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej.

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Uczeń przystępuje do sprawdzianu w szkole, do której uczęszcza. Przystąpienie do niego jest warunkiem koniecznym ukończenia szkoły podstawowej. Sprawdzianu nie można nie zdać. Uczeń, który się spóźni na

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WOJEWÓDZKIE OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KUJAWSKO-POMORSKIEM. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145913,wojewodzkie-obchody-swieta-policji-w-kujawsko-pomorskiem.html Wygenerowano: Poniedziałek, 14 sierpnia 2017, 21:30 Strona znajduje się w archiwum.

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R.

S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. S P R A W O Z D A N I E Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I SPORTU RADY MIASTA CHEŁM OD POCZĄTKU KADENCJI I ZA 2015 R. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została powołana uchwałą Nr III/9/14 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r.

UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM. z dnia 27 października 2010 r. UCHWAŁA NR LXXV/848/10 RADY MIASTA OŚWIĘCIM z dnia 27 października 2010 r. w sprawie organizacji na terenie miasta Oświęcim obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic i świąt. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie:

GIMNAZJUM NR 15. KLASY: 1A, 1B Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będzie elektronicznie w następującym trybie: Załącznik nr 1 do Statutu ZSO nr 11 REGULAMIN w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Gliwicach W oparciu o: 1. Rozporządzenie MEN i Sportu z dn. 20

Bardziej szczegółowo

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32

Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane :00:32 Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń rozdane 2016-06-17 08:00:32 15 czerwca w Sali widowiskowej Filii Ośrodka Kultury w Woli Mieleckiej odbyła się Gala Nagrody Wójta Gminy Mielec Wyjątkowy uczeń.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW REGULAMIN NABORU UCZNIÓW Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdroju na rok szkolny 2012/2013. Przejdź do rekrutacji elektronicznej. *******************************************************

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem

zapraszają do udziału w III Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów odbywającym się pod honorowym patronatem Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Wodzisławiu Śląskim, Gimnazjum nr 3 Mistrzostwa Sportowego w Wodzisławiu Śląskim

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LEGNICY W ROKU SZKOLNYM 2011/ 2012 I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Kożuchowie na 2015 rok. Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

Organizacja Pożytku Publicznego

Organizacja Pożytku Publicznego STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY ZAWSZE RAZEM 77-100 BYTÓW UL. MŁYŃSKA M 11 Organizacja Pożytku Publicznego WAŻNE DATY: KRS: 0000332853 06 lipca 2009 rejestracja Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM. z dnia 9 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2016 BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r.

PUNKT 1 Przyjęcie Protokołu Nr 16-1/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 stycznia 2016r. 1 BRMG-0012/KR-I/02/2016 PROTOKÓŁ NR 17-2/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 2 marca 2016 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo