PC Repeater Controller G4KLX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PC Repeater Controller G4KLX"

Transkrypt

1 PC Repeater Controller G4KLX Konfiguracja i użytkowanie D-Star PC Repeater Controller, GMSK Repeater, ircddb Gateway, Rpt-Win 1 S t r o n a

2 Niniejsze opracowanie powstało dzięki Koledze Tomaszowi SQ9ATC, który przekazał mi swoją wiedzę, oraz udzielił cennych rad i wskazówek. Artur SP5QWK 2 S t r o n a

3 Spis treści Wstęp... 4 Informacje ogólne... 5 Instalacja... 5 Konfiguracja PC Repeater Controller... 6 Konfiguracja sprzętowa Pierwsze uruchomienie GMSK Repeater DV-RPTR Repeater v DV-RPTR v2 LT Funkcje dodatkowe zdalne sterowanie ircddb Gateway Zdalne sterowanie ircddb Gateway Aktualizacja Hostów w ircddb Gateway Split Repeater Time Server Timer Control Rptr_v3xx Raspberry Pi i PC Repeater Controller Linki S t r o n a

4 Wstęp Oprogramowanie PC Repeater Controller stworzył brytyjski krótkofalowiec Jonathan G4KLX. Oprogramowanie składa się z kilku modułów, które mogą obsługiwad przemienniki analogowe i cyfrowe. W tym opracowaniu zajmiemy się opisem konfiguracji, oraz użytkowaniem części kontrolera D-Star. Najnowsze pliki, oraz grupa dyskusyjna znajduje się na serwerze Yahoo! Po adresem (wymagana jest rejestracja). 4 S t r o n a

5 Informacje ogólne Pakiet oprogramowania zawiera moduły obsługujące przemienniki lub HotSpot oparte o kontrolery z modemami GMSK (tzw. NodeAdapter), albo umożliwia wykorzystanie w charakterze modemu karty dźwiękowej naszego komputera. Do komunikacji z siecią służy inny program. Umożliwia on połączenie z siecią G2 Icoma, dla użytkowników indywidualnych, a dodatkowo dla stacji bezobsługowych zarejestrowanych w ircddb dodaje pełną funkcjonalnośd i współprace z systemem alternatywnym do G2. W pakiecie oprogramowania dodatkowo znajdują się inne programy, umożliwiające uruchomienie wielu serwisów współpracujących z D-Star. Warto wspomnied, że ten zestaw programów współpracuje również z oryginalnym kontrolerem firmy Icom. Istnieje kilka innych wydao programów realizujących te same zadania. W paczce poniżej znajdziemy przykład takiego programu. UWAGA! Programy są w ciągłym rozwoju, dlatego mogą pojawid się inne opcje nie wyszczególnione i omówione w poniższej instrukcji. Instalacja Pliki możemy ściągnąd z serwera grupy dyskusyjnej, lub całą potrzebną paczkę stąd. W paczce znajdziemy wszystkie pliki instalacyjne, oraz dodatkowe pliki przygotowane przez kolegę Tomasza SQ9ATC: Repeater exe - plik instalacyjny PC Repeater Controller (wer. stabilna pod Windows), oraz inną ircddbgateway exe - plik instalacyjny ircddb Gateway (wer. stabilna pod Windows), oraz inną-program służący do komunikacji z siecią Microsoft Visiual C++ - potrzebne w przypadku problemów z uruchomieniem oprogramowania pliki z programem rpt_v3xx (xx oznacza numer wersji softu) Instalację zaczynamy od uruchomienia pliku Repeater exe (lub innej posiadanej wersji). Sama instalacja przebiega w sposób prosty i typowy dla aplikacji pod Windows i nie wymaga komentarza. W tym miejscu najlepiej spróbowad czy uruchamia się program PC Repeater Controller. W przypadku gdy nam się to nie uda, musimy zainstalowad Microsoft Visiual C++. 5 S t r o n a

6 Konfiguracja PC Repeater Controller Przed uruchomieniem programu musimy dokonad jego konfiguracji. UWAGA! Program D-Star Repeater zmienił w nowszych wersjach nazwę na Sound Card Repeater Konfiguracji dokonujemy w zależności od posiadanej wersji poprzez uruchomienie aplikacji D-Star Repeater (menu Start>Programy>Repeater), a następnie menu Edit>Preferences, lub w przypadku starszej wersji programu aplikacji D-Star Repeater Config (menu Start>Programy>Repeater). Otworzy nam się program konfiguracyjny: 6 S t r o n a

7 W zakładce Callsign w pole Callsign wprowadzamy znak naszego noda, oraz w tej samej linii wybieramy odpowiedni dla pasma port (A-dla 23cm, B-dla 70cm, C-dla 2m). W polu Gateway wprowadzamy znak naszego noda. Mode ustawiamy w zależności od tego jak będzie pracował nasz Node (Duplex/Simplex/Gateway). Pozostałe opcje trybu mode będą omówione przy okazji konfiguracji programu Split Repeater. Pole Ack w zależności od tego czy chcemy aby nasz node odpowiadał radiowo, lub nie. W zakładce Network dane wprowadzamy jak poniżej. Zakładka Timers. Ustawiamy w niej czas Timeout repeatera w zakresie od 0 do 300 sekund, czas odpowiedzi przemiennika (zakres od 100 do 2000ms) i interwał czasowy beaconu repatera (czas w minutach od 0 do 30 - dla prób zalecam 1 minutę). Zakładka Beacon zawiera pole do wpisania tekstu wiadomości wysyłanej automatycznie przez nasz przemiennik, oraz suwak na którym ustawiamy interwał czasowy wysyłania beaconu. 7 S t r o n a

8 W zakładce Radio w polach Input/Output wybieramy kartę dźwiękową, przez którą będziemy pracowad, a nieco poniżej poziomy audio dla RX i TX (suwakami). Pozostałe pola RX/TX Inversion służą do ustawienia polaryzacji sygnału RX/TX. Zakładka Controller. Wybieramy typ sterownika (w naszym przypadku Serial COM1), opóźnienie PTT (PTT Delay), i ewentualnie odwrócenie sygnału PTT (PTT Inversion). Dodatkowo możemy wybrad konfiguracje portu RS S t r o n a

9 Zakładki Control 1 i Control 2 zawierają opcje do programowego sterowania różnymi funkcjami naszego przemiennika. Za pomocą komend możemy włączyd/wyłączyd przemiennik, a także za pomocą opcjonalnej płytki możemy sterowad kilkoma przekaźnikami. W zakładce Control 2 możemy wprowadzid dwie komendy, które mogą wywoład w systemie naszego PC odpowiednie procesy, lub skrypty. Na przykładzie powyżej widzimy komendy do restartu aplikacji naszego ircddb Gateway, oraz PCRepeaterControllera. 9 S t r o n a

10 Zakładka Active Outputs służy do ustawieo czasu aktywności (podtrzymania) przekaźników na opcjonalnej płytce. Po wprowadzeniu zmian zamykamy okienko i wyskakuje nam komunikat przypominający, że aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione, to musimy zrestartowad aplikację. Wybieramy OK. Okno zamknie się. Zamykamy aplikację D-Star Repeater i uruchamiamy ją ponownie. Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. Konfiguracja sprzętowa Najlepiej jeśli komputer z którego chcemy korzystad wyposażony jest w port RS232, oraz kartę dźwiękową. Kabel do sterowania PTT podłączamy do portu RS232, natomiast kable audio do karty dźwiękowej PC (zgodnie z poniższym schematem). Możliwe jest wykorzystanie innych kabli do połączenia PC z radiotelefonami (np. z separacją galwaniczną itp.). Możliwe jest wykorzystanie innego sterowania PTT, ale wymaga to zastosowania innych interfejsów (jakie to interfejsy można sprawdzid w zakładce Controller w D-Star Repeater Preferences). W karcie dźwiękowej wyłączamy wszystkie dodatki: AGC, uwydatnianie tonów, surround, boostery. Dodatkowo musimy wyłączyd wszystkie dźwięki systemowe i programów! 10 S t r o n a

11 UWAGA! 1. Kondensatory C- elektrolityczne 10-22uF 2. Tranzystor Q1 oraz rezystor R nie są krytyczne 11 S t r o n a

12 Wymagania jeśli chodzi o radio takie same jak dla nodeadaptera, czy jego klonów, czyli wyjście 9600b, wejście audio nie filtrowane (złącze PACKET z możliwością pracy z prędkością 9600b). Możemy spotkad się z sytuacją, kiedy mimo naszych usilnych starao sprzęt nie będzie nam dekodował prawidłowo sygnału, wtedy najlepiej zaopatrzyd się w zewnętrzną kartę audio na USB, im prostsza tym lepsza (osobiście miałem taki przypadek na 2 komputerach-koszt takiej karty bez przesyłki PLN). Pierwsze uruchomienie Na początek uruchamiamy aplikację D-Star Repeater Controller i w menu View zaznaczamy opcję GUI Updates. 12 S t r o n a

13 Bez zaznaczenia tej opcji program pracowałby poprawnie, natomiast nie wyświetlałby żadnych informacji o swoim stanie pracy. Podłączamy radiotelefon, który będzie pracował z naszym nodem. W radiotelefonie D-Star ustawiamy odpowiednio znaki, według tego co wprowadziliśmy w naszego noda. URCALL RPT 1 RPT 2 CQCQCQ SR7SC B SR7SC G MYCALL SP5QWK Dodatkowo w radiotelefonie MUSIMY ustawid tzw. Shift, czyli przesunięcie częstotliwości RX/TX. Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie służy do podłączania przemienników dupleksowych. Dosyłanie sygnału może pracowad na kanale simpleksowym, lub dupleksowym, ale program rozpoznaje odpowiednią flagę o użyciu Shiftu. Żeby nie komplikowad ustawieo wszystkich radiotelefonów, proponuję ustawid w radiu D-Star Shift +DUP, lub DUP i ustawid to przesunięcie na 0. Tym sposobem nasz node będzie pracował simpleksowo, a jednocześnie wysyłał informację o pracy w dupleksie. 13 S t r o n a

14 Do prób proponuję przestawid czas wysyłania beaconu na 1 minutę, co pozwoli nam zweryfikowad, czy nasz node nadaje poprawnie (Beacon Times przestawiamy na 1, zamykamy, restartujemy aplikację). Czekamy 1 minutę, node powinien wysład Bacon. Jeżeli Bacon nie został zdekodowany, to prawdopodobnie trzeba przestawid TX Inversion w pozycję ON, lub jeśli mamy więcej niż 1 kartę dźwiękową wybrad właściwą, lub użyd jednej karty do odbioru, a innej do nadawania (oczywiście potwierdzamy zmianę, zamykamy aplikację i uruchamiamy ją ponownie), ewentualnie korygujemy głośnośd. Jeśli nadawanie działa prawidłowo, to sprawdzamy jak działa odbiór. Nadajemy do naszego noda. Jeżeli nie dekoduje nic to regulujemy głośnośd, oraz włączamy/wyłączmy RX Inversion. Jak już wspominałem musimy wyłączyd wszystkie dodatkowe opcje w karcie dźwiękowej, a mimo to może zdarzyd się, że nie będziemy dekodowani. Wtedy pozostaje nam spróbowad na innym komputerze, z inną kartą dźwiękową, albo radiotelefonem. 14 S t r o n a

15 Jeśli będziemy prawidłowo dekodowani to będzie to wyglądało mniej więcej jak na zrzucie ekranu powyżej. Po zakooczeniu nadawania system pokaże nam wartośd BER (tzw. stopa błędów). Im mniejsza wartośd tym lepiej. Dodatkowo po każdym zakooczeniu odbioru node wyśle nam Bacon (pod warunkiem zaznaczenia w konfiguracji ACK na Enable). Bez uruchomionego programu ircddbgateway program w logu będzie wyświetlał komunikat o błędach - nie musimy się tym przejmowad. GMSK Repeater Program może współpracowad z Node Adapterem kolegi Shatoshiego 7M3TJZ/AD6GZ, a także z jego klonami. Bezproblemowo pracuje z wersją ostatnią ogólnie dostępną wersją oprogramowania Node Adaptera 4.48L. 15 S t r o n a

16 Do współpracy z adapterami służy program GMSK Repeater, który instaluje się wraz z innymi częściami oprogramowania PC Repeater Controller. W przypadku problemów z uruchomieniem programu (wyskakujące błędy o brakujących plikach.dll) możesz je pobrad stąd. Po rozpakowaniu przekopiuj pliki do katalogu w którym zainstalowany jest PC Repeater Controller. Po uruchomieniu program wygląda jak powyżej (menu Start> Programy> Repeater> GMSK Repeater). Konfiguracji dokonujemy przez menu Edit>Preferences Całośd ustawiamy jak na widokach poniżej: 16 S t r o n a

17 W przypadku podłączenia Node Adaptera oryginalnego ustawiamy jak poniżej: 17 S t r o n a

18 W przypadku podłączenia klona: Zatwierdzamy OK., wyskakuje nam okienko z informacją, że musimy zrestartowad aplikację aby nasze zmiany zostały uwzględnione. Zamykamy i ponownie uruchamiamy aplikację. Wybieramy menu View>GUI Updates 18 S t r o n a

19 Możemy przejśd do następnych działów. DV-RPTR Repeater v1 W pakiecie PC Repeater znajduje się także DV-RPTR Repeater, który obsługuje modem według niemieckiego projektu. Jego konfiguracja jest podobna do innych programów. Jedyna różnica w konfiguracji polega na tym, że w systemie tworzy się wirtualny port COM, który należy prawidłowo podad w konfiguracji. Bez tego modem nie będzie działał. Konfiguracja pozostałych parametrów tego programu jest zgodna z innymi w tym pakiecie, dlatego nie będę go omawiał. 19 S t r o n a

20 UWAGA! Można spotkad się z dwiema wersjami tego modemu (tak naprawdę są identyczne). Różnią się wgranym firmwarem. Jeśli jest to wersja z wgranym softem w wersji mającej w nazwie X to w konfiguracji ustawiamy wersję ( Version ) jako 2, a jeśli V1xx to Version ma byd ustawiony na 1. Wersję oprogramowania możemy zmienid dowolnie w każdej wersji modemu. DV-RPTR v2 LT Podobnie sytuacja wygląda jak w przypadku wersji 1 modemu opisanego powyżej. Jedyna różnica jest taka, że modem DV-RPTR v2 LT posiada kartę sieciową. Wobec tego może pracowad jak wersja 1 klasycznie po podłączeniu do portu USB, a także przy połączeniu sieciowym. Wykorzystanie portu LAN do współpracy jest idealne w sytuacji, gdy w danej lokalizacji nie możemy postawid komputera (np. z powodu braku miejsca, miejsce trudno dostępne). Konfiguracja może wyglądad jak na obrazie poniżej (rysunek z lewej strony): 20 S t r o n a

21 Jeśli korzystamy z portu USB to konfigurujemy tę zakładkę jak pokazano powyżej z prawej strony. Modem DV-RPTR v2 LT domyślnie ma włączone uzyskiwanie adresu z serwera DHCP, dlatego też trzeba ustalid jego adres w sieci. Po jego ustaleniu można mu przypisad stały adres IP w sieci, lub też skonfigurowad serwer DHCP tak aby przydzielał mu za każdym razem ten sam adres w sieci. Komunikacja z modemem odbywa się w sieci po porcie 23. Funkcje dodatkowe zdalne sterowanie Programy GMSK Repeater, oraz D-Star Repeater wyposażone są w proste zdalne sterowanie przemiennika. Można zablokowad działanie takiego przemiennika wydając komendę Shutdown, dla zablokowania oraz Startup dla jego odblokowania. Dodatkowo administrator może przypisad dwie dowolne komendy (w nowszych wersjach cztery). Komendy te można wydad z menu programu, ale co chyba najistotniejsze, z dowolnego radiotelefonu D-Star. Wydawanie komend z poziomu radia jest w pewien sposób zabezpieczone, bowiem trzeba podad znaki RPT1, oraz RPT2 które mogą byd dowolne, ale muszą się różnid od znaku samego repeatera, oraz dodatkowo komendy te mogą zawierad do 8 dowolnych znaków i nie są standardowe (są definiowane tak samo jak RPT1 i RPT2 przez administratora). 21 S t r o n a

22 W przypadku wpisania przez administratora tych samych znaków na których pracuje przemiennik, program wykona np. komendę Shutdown, ale przy próbie odblokowania spowoduje zablokowanie się programu. Jedyna metoda na jego odblokowanie, to restart aplikacji. Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla komendy Shutdown (zablokowanie repeatera): Komenda SHUTDOWN URCALL RPT 1 RPT 2 KONIEC (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak oraz odblokowania przemiennika ( Startup ): Komenda STARTUP URCALL RPT 1 RPT 2 START (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak 22 S t r o n a

23 W przypadku aplikacji D-Star Repeater możliwe jest także sterowanie dodatkowymi wyjściami, ale trzeba wyposażyd komputer w opcjonalną kartę USB Vellemana K8055. Konfigurację przeprowadzamy jak dla ekranów powyżej (oczywiście zmieniamy znaki i teksty komend na własne). Podana na przykładzie komenda RESET powoduje restart komputera z 10 sekundową zwłoką, a komenda RESETOFF powoduje przerwanie restartu (oczywiście tylko jeżeli zostanie wydana w ciągu 10 sek, od wydania komendy RESET ). Możliwe jest wykonanie na komputerze dowolnej komendy, lub skryptu. Uwaga! Niektóre wersje Windows XP mogą nie obsługiwad niektórych funkcji tu pokazywanych, np. pokazywanej tu komendy systemowej shutdown. Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla komendy RESET : Komenda RESET URCALL RPT 1 RPT 2 RESET (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak 23 S t r o n a

24 Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla wstrzymania wykonania komendy RESET (RESETOFF): Komenda wstrzymująca RESET URCALL RPT 1 RPT 2 RESETOFF (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak Po poprawnej konfiguracji potwierdzamy OK.., oraz restartujemy aplikację. ircddb Gateway Jest to program do komunikacji z siecią. Umożliwia on połączenie z siecią G2 Icoma, dla użytkowników indywidualnych, a dodatkowo dla stacji bezobsługowych zarejestrowanych w ircddb dodaje pełną funkcjonalnośd i współprace z systemem alternatywnym do G2. Pewne ograniczenia jakie narzuca program r2g2, czy DVAR, usuwa soft ircddb Gateway. Umożliwia on działanie naszego softowego repeatera dokładnie tak jak 24 S t r o n a

25 działają fabryczne przemienniki Icom. Program ten komunikuje się poprzez własne serwery z innymi repeterami fabrycznymi i programowymi (przesyła tylko informację o routingu - w tym przypadku tylko adresy IP użytkowników, gateway ów). Aby ta komunikacja była możliwa, nasz przemiennik musi byd zarejestrowany w sieci ircddb. Rejestracji dokonujemy po adresem: Wypełniamy pola i wysyłamy przez wybranie przycisku Submit. Mail z hasłami otrzymamy na adres mail podany w formularzu. UWAGA! Możemy dokonad rejestracji tylko i wyłącznie stacji automatycznej o znaku zaczynającym się od prefiksu SR. UWAGA! Nasza stacja automatyczna (SR) musi byd również zarejestrowana w US Trust, czyli na serwerze SR5UVA, SR7UVL, SR7UVK, lub innym. UWAGA! Stacje indywidualne mogą bez problemu korzystad z tego programu, mimo braku możliwości zarejestrowania znaku w sieci ircddb (różnica występuje w konfiguracji zakładki ircddb ). Po otrzymaniu potwierdzenia i haseł możemy ściągnąd, zainstalowad i skonfigurowad program. Potrzebne oprogramowanie ściągamy z grupy dyskusyjnej (wymagana jest na niej rejestracja): lub stąd: Instalacja przebiega standardowo i nie wymaga komentarza. Po zainstalowaniu i uruchomieniu otworzy nam się okno programu: 25 S t r o n a

26 Konfiguracji dokonujemy przez wejście do menu Edit>Preferences. Otworzy nam się okno. Pole Callsign wypełniamy takim znakiem na jaki został zarejestrowany nasz przemiennik. Jeśli jest to przemiennik oparty na oprogramowaniu PC Repeater Contorller, zostawiamy wybraną opcję Homebrew. Pola Lattitude i Longitude wypełniamy jeśli nasz gateway będzie współpracował z D-PRS. Wypełniamy opcję QTH, oraz URL. 26 S t r o n a

27 W kolejnej zakładce Repeater1 ważne jest wybranie opcji Band, oraz wypełnienie opcji Frequency, Offset, Range, oraz AGL, gdyż na podstawie tych danych będą potem wyświetlane dane o naszym repeaterze w sieci ircddb (dotyczy tylko stacji zarejestrowanych w ircddb). W zakładce ircddb wpisujemy Username oraz Password otrzymany mailem po rejestracji (tuż pod tekstem: Here are the login information for your Gateway: ). 27 S t r o n a

28 UWAGA! W tej zakładce Username i Password wpisują tylko stacje automatyczne, które zarejestrowały się w ircddb. Stacje indywidualne i przemienniki nie zarejestrowane muszą w oba pola wpisad jakieś przypadkowe znaki np. aaa. 28 S t r o n a

29 W nowszych wersjach w powyższej zakładce stacje indywidualne ustawiają ircddb na Disabled : Powyższe ustawienie jest jedyną różnicą między stacją zarejestrowaną w ircddb i niezarejestrowaną. Możemy zmienid serwer APRS, który będzie obsługiwał nasz D-PRS (aktywacja usługi przez wybranie opcji D-PRS na Enabled). Aby możliwe były połączenia do sieci Icoma musimy w tej zakładce ustawid DPlus na Enabled, a siecią DExtra w zakładce DExtra na Enabled. Dodatkowo musimy wprowadzid login zgodny z zarejestrowanym terminalem w sieci DPlus (Icom). DCS to serwery Reflectorów. Musimy zdecydowad, czy chcemy aby użytkownicy mieli do nich dostęp. 29 S t r o n a

30 Opcja StarNet, to tworzenie wirtualnych grup użytkowników na serwerze. Wszyscy zarejestrowani w tej grupie, niezależnie od swojej lokalizacji będą mieli kontakt ze swoją grupą bez dodatkowych ustawieo, pod warunkiem działania ircddb na danym przemienniku. 30 S t r o n a

31 W zakładce Misc ustawiamy różne opcje dotyczące przemiennika. Możemy ustawid język komunikatów na Polski (opcja Language), wyłączyd funkcję Echo, wyłączyd logowanie, wyłączyd współpracę z D-RATS, oraz dezaktywowad sterowanie linkowania za pomocą tonów DTMF. Zwródmy uwagę jak wypełnione są poszczególne pola (małe, duże znaki). W nowszych wersjach ircddb pojawia się dodatkowa zakładka DCS and CCS (w poprzednich nazywała się DCS ). W zależności od tego czy chcemy aby nasz repeter obsługiwał CCS/DCS ustawiamy Enabled lub Disabled, oraz wskazujemy domyślny serwer np. CCS004. Co to jest DCS już wiemy, natomiast CCS to Call Connection Service. Mniej więcej chodzi o Callsign Routing z tym, że stacja docelowa nie musi zmieniad swoich ustawieo radiotelefonu w polu URCALL. Dodatkowo pośredniczące przemienniki/gateway nie retransmitują tej rozmowy. Opcjonalnie istnieje możliwośd wywołania stacji przez użycie tonów DTMF podobnie jak ma to miejsce w Echolink (każdej stacji jest przydzielany cztero cyfrowy kod trzeba się zarejestrowad). 31 S t r o n a

32 Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawieo wybieramy OK.. Pojawi nam się okno: Restartujemy aplikację. Po prawidłowej konfiguracji w oknie programu w opcji Status zobaczymy napis Connected, oraz w dole okna po napisem Log Connecting to ircddb (wcześniej w menu View wybierz GUI Updates ). UWAGA! Dotyczy to TYLKO stacji zarejestrowanych w ircddb. 32 S t r o n a

33 Jednocześnie w miarę pojawiania się w sieci nowych gateway, na dole okna w części Log będą pojawiały się informacje o nich wraz z adresami IP. Podane powyżej informacje, oraz ekrany programu mogą różnid się w nowszych wersjach. Na stronie możemy zobaczyd, że nasz repeater pojawił się jako aktywny (ikonka zielona koło znaku). Kolor czerwony oznacza, że przemiennik aktualnie nie jest zalogowany w sieci ircddb, a częśd dolna z szarymi ikonkami, pokazuje nam zarejestrowane przemienniki, które nigdy nie zalogowały się do sieci. Ta opcja dotyczy stacji automatycznych zarejestrowanych w ircddb. Oczywiście, aby wszystko działało jak należy pamiętajmy o uruchomieniu aplikacji PC Repeater Controller lub GMSK Repeater. Obsługa programu, czyli linkowanie, rozlinkowywanie działa jak w fabrycznym urządzeniu Icom. 33 S t r o n a

34 Dostępne są wersje programu na system Windows, Linux, oraz jako skrypt do instalacji w gateway fabrycznego przemiennika. Zdalne sterowanie ircddb Gateway Program ircddb Gateway ma możliwośd zdalnego nadzoru linkowania, oraz grup StarNet. Konfiguracji dokonujemy w zakładce Remote. Ustawiamy Remote na Enabled, wpisujemy hasło i podajemy port. 34 S t r o n a

35 Widok programu Remote Control po uruchomieniu przedstawia ilustracja poniżej: Konfiguracji dokonujemy przez wejście w menu Edit. Podajemy adres IP naszego ircddb, port, oraz hasło (te same które podaliśmy w konfiguracji programu ircddb). Potwierdzamy OK. Program gotowy do pracy. Po uruchomieniu pokazuje nam aktualny stan połączenia, oraz użytkowników podpiętych o grup StarNet. Wybranie innego repetera, lub reflektora wybieramy jak na ilustracji poniżej i wciskamy Link. Możemy również ustalid czas co jaki nasz ircddb będzie ponawiał połączenie do wybranego repeatera, lub reflektora w przypadku rozłączenia się. Czasami program wymaga użycia klawisza Refresh. Pamiętajmy także o tym, że aby program działał prawidłowo musimy mied prawidłowo przekierowany wybrany przez nas port do nadzoru. 35 S t r o n a

36 Program zawiera standardową listę klientów D-Star (tylko REF). Możemy taka listę stworzyd/uzupełnid przez edycję pliku DPlus_Hosts.txt, który standardowo znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\Twoja_Nazwa_Użytkownika Tę samą listę wykorzystuje program ircddbgateway. Aktualizacja Hostów w ircddb Gateway Ważnym elementem, który umożliwia nam prawidłową pracę w sieci jest posiadanie aktualnej listy przemienników. Jest to szczególnie istotne dla stacji indywidualnych. Staje automatyczne zarejestrowane w sieci ircddb, mogą posiadad lokalną bazę przemienników i reflektorów, ale jest ona i tak aktualizowana na bieżąco. Stacje indywidualne, lub automatyczne nie zarejestrowane w sieci ircddb korzystające z oprogramowania ircddbgateway niestety takich informacji nie dostają automatycznie. W związku z tym trzeba zadbad o aktualną listę przemienników i reflektorów. Można ją aktualizowad samemu przez edycję pliku tekstowego o nazwie DPlus_Hosts.txt, który znajdziemy w: 36 S t r o n a

37 C:\Documents and Settings\Twoja_Nazwa_Użytkownika, lub automatycznie. Po każdej aktualizacji listy, program musi ją wczytad, więc potrzebny jest restart aplikacji ircddbgateway. Skrypty do automatycznego aktualizowania listy przemienników znajdziemy na stronie: W przypadku systemów z rodziny Windows, wymagana jest dodatkowa aplikacja o nazwie GNUwget32, którą można pobrad ze strony: W przypadku systemu Windows po instalacji GNUwget32 uruchamiamy plik o nazwie host-win.bat i skrypt automatycznie ściągnie z sieci i podmieni plik DPlus_Hosts.txt. Po udanej aktualizacji powinniśmy zobaczyd ekran jak powyżej. Pamiętajmy aby zrestartowad ircddbgateway. 37 S t r o n a

38 Split Repeater W pakiecie znajdziemy również program o nazwie Split Repeater. Jest to program służący do współpracy z wieloma odbiornikami/wieloma nadajnikami (max. 2). Praca z dwoma odbiornikami (tzw. RX Diversity, lub odbiór zbiorczy) polega na wykorzystaniu 2 niezależnych torów odbiorczych (niezależna antena, odbiornik, modem). W założeniu ma minimalizowad zaniki sygnałów, czyli tzw. efekt mobilowy, lub z wykorzystaniem dwóch nadajników/odbiorników pracujących na tej samej częstotliwości można obsługiwad dwie strefy. Mogą to byd odbiorniki/nadajniki w tej samej lub różnych lokalizacjach. Do połączenia obu odbiorników/nadajników wykorzystywane jest połączenie TCP/IP. Poniżej przykładowa konfiguracja do pracy ze Split Repeaterem. W naszej przykładowej konfiguracji D-Star Repeater pracuje tylko jako odbiornik, natomiast GMSK Repeater pracuje w trybie RX/TX. Zwródmy uwagę, że niemal we wszystkich aplikacjach zmieniła się numeracja Local port, oraz Mode w przypadku aplikacji obsługujących modemy (np. RX Only, lub TX and RX ). Istotne jest aby nie pomieszad numeracji portów w aplikacji Split Repeater, ponieważ wtedy niewłaściwie działały będą, lub wcale nadajnik, lub dodatkowe odbiorniki. 38 S t r o n a

39 Przykład praktycznej realizacji na przemienniku SR5WW w Warszawie: 39 S t r o n a

40 Konfiguracja D-Star Repeatera: Konfiguracja GMSK Repatera: 40 S t r o n a

41 Konfiguracja ircddb Gateway: Konfiguracja Split Repeatera: 41 S t r o n a

42 Time Server W pakiecie ircddbgateway znajdziemy soft o nazwie Time Server. 42 S t r o n a

43 Jest to narzędzie do generowania sygnału czasu dla naszego przemiennika. Program potrafi nadad odpowiedni tekst, lub zapowiedź głosową o aktualnym czasie. Konfigurację przedstawiają obrazy powyżej. W zakładce Gateway wpisujemy znak (bez portu), oraz wybieramy odpowiedni moduł (port) na którym ma byd uruchomiona ta usługa. W Announcements wybieramy język, format informowania (tylko głos, głos+tekst, tylko tekst), oraz interwał(co 15 min, 30 min, 60 min). Dodatkowo do współpracy z Time Server em polecam użycie programu do synchronizacji czasu zegara naszego komputera z internetowymi serwerami czasu (NTP Serwer). Do takiej automatycznej synchronizacji czasu możemy użyd np. NetTime, który możemy pobrad stąd. Timer Control W pakiecie ircddbgateway znajdziemy program o nazwie Timer Control. 43 S t r o n a

44 Jest to narzędzie do automatycznego tworzenie połączeo w zadanym przez nas terminarzu. Program może byd uruchomiony na innym komputerze i używany podobnie jak aplikacja Remote Control. Dodanie nowego Timera jest intuicyjne i odbywa się w ten sposób, że ustawiamy dzieo/dni tygodnia, odpowiednie parametry docelowego gateway a i wybieramy Add. Modyfikację wybranego terminarza przez opcję Modify, oraz kasowanie przez Delete (wcześniej zaznaczamy interesującą nas linię). Rptr_v3xx Program GMSKRepeater, przy niektórych wersjach softu wykazuje pewną niestabilnośd na porcie USB. Prawdopodobnie jest to wina samego programu, lub sterownika. Objawia się to tym, że program po uruchomieniu nie widzi Node Adaptera, lub czasem podczas pracy traci z nim połączenie. Czasem też problemy objawiają się zrywaniem transmisji po kilku sekundach i wyświetleniu komunikatu o dużym BER. Jest to wina kontrolera USB w naszym komputerze. Polecam użycie kontrolera USB 2.0 na karcie PCI z chipsetem firmy NEC. Z moich doświadczeo wynika, że stabilniej pracuje program rpt_v3xx (gdzie xx w nazwie programu zastępuje odpowiednie cyfry wersji softu, np. na dzieo dzisiejszy aktualna wersja to rpt_v319). 44 S t r o n a

45 Spełnia te same funkcje co GMSK Repeater, oraz współpracuje z Node Adapterem (jest także wersja pracująca w oparciu o kartę dźwiękową - snd_rptr). Może pracowad zarówno jako pełny dupleksowy przemiennik, oraz w simpleksie. Jego dodatkową zaletą jest to, że podczas pracy w simpleksie nie wymaga flagi o przesunięciu częstotliwości (shift), przez to nie musimy oszukiwad programu. Widok programu po uruchomieniu przedstawia ekran powyżej. Przed uruchomieniem musimy skonfigurowad pogram. Z lokalizacji w której umieściliśmy nasz program wybieramy plik rpt.cfg, otwieramy go w dowolnym edytorze tekstowym i edytujemy (linie na które musimy zwrócid uwagę zaznaczono na czerwono): ====================================================================== # # Copyright (C) 2010 by Scott Lawson KI4LKF # # This program is free software; you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program; if not, write to the Free Software # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. # rptr.cfg 45 S t r o n a

46 # This is the configuration file for the home-made D STAR repeater # using the GMSK/USB modem. # Lines starting with a pound sign are discarded. # Lines containing a pound sign are also discarded. # Information on each line must start in the left-most position # No spaces before or after the equal sign(=). # This is your D STAR repeater CLUB callsign # Use a correct repeater call. RPTR=TU_WPISZ_ZNAK_REPEATERA # This is the module of the D STAR repeater RPTR_MOD=B # This is a decimal value that identifies a particular GMSK modem # that will be tied with the RPTR_MOD(your repeater module) # just in case you have multiple GMSK modems, one for each of your repeater bands # You will need to set the value of the idproduct in the GMSK modem firmware # which is usually hex 0x300(decimal 768) # If you have multiple modems to support multiple repeater bands, # use Satoshi's program pid_set to set a specific hex value in the GMSK modem firmware. # Our DSTAR repeater controller(rptr) will ONLY search for a specific PRODUCTID # in your GMSK modem(s) and will ONLY open the GMSK modem with the correct PRODUCTID # so that you can plug multiple GSMK modems to control multiple bands, # and that also means that you have to run one instance of this DSTAR repeater controller # for each GMSK modem/band combination you want to control. # So, following the above instructions, we see that we want the GMSK modem to have PRODUCTID=768 # and that GMSK modem should be plugged into one of the USB ports and that GMSK modem will # control repeater band B, because in this file, you see that RPTR_MOD=B 46 S t r o n a

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5

Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Instrukcja obsługi v 1.4.5 Odbiornik Systemu Monitoringu OSM.2007 Wprowadzenie Podręcznik ten opisuje wymagania, sposób zainstalowania, administrację i użytkowanie

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium

Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Systemy Teleinformatyczne Laboratorium Rok akademicki 2014/2015 Prowadzący mgr inż. Dariusz Żelasko Spis laboratoriów: 1. Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX1) 2. Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX2) 3. Ericsson

Bardziej szczegółowo

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x

Pegasus Mail opis programu. na podstawie wersji 3.x Pegasus Mail opis programu na podstawie wersji 3.x It s kind of fun to do the impossible. Walt Disney A work of art is never finished, only abandoned. Anonim (ale nie Gall) c 1998-99, Grzegorz Sapijaszko,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux

Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przewodnik po migracji www.novell.pl SIECIOWE SYSTEMY OPERACYJNE Procedury migracji z systemu NetWare na platformę Linux Przygotowane dla użytkowników systemu Novell Open Enterprise Server 2 SP1 1 Spis

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET TYPU PD8 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA... 10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA... 10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI

KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI KONWERTER INTERFEJSÓW RS-485/ETHERNET Wi-Fi TYPU PD8W INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW KONWERTERA...10 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA...10 4. MONTAŻ...11

Bardziej szczegółowo

IPCorder Podręcznik Użytkownika

IPCorder Podręcznik Użytkownika IPCorder Podręcznik Użytkownika Spis treści: 1 Wprowadzenie... 5 1.1 Opis systemu...6 1.2 Wymagania Systemowe...7 2 Zarządzanie... 7 2.1 Konfiguracja...7 2.1.1 Ustawienia Sieci... 8 2.1.2 E-Mail... 10

Bardziej szczegółowo

Transmisja danych w systemie D-STAR

Transmisja danych w systemie D-STAR 08.04.2013 1 Wiedeń 2013 Opracowanie niniejsze może być rozpowszechniane i kopiowane na zasadach niekomercyjnych w dowolnej postaci (elektronicznej, drukowanej itp.) i na dowolnych nośnikach lub w sieciach

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch

przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch przewodnik użytkownika zestaw instalacyjny usługi neostrada tp z modemem Ethernet switch SpeedTouch 546 router-switch Neostrada tp Witamy w strefie neostrada tp Neostrada tp to szerokopasmowa usługa dostępu

Bardziej szczegółowo

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2.

4.2.7 TCP/IP forwarding...19 4.2.8 VLAN...20 4.2.9 Static routes...21 4.2.10 Dynamic DNS...22 4.2.11 Access control...23 4.2.12 Open VPN...25 4.2. 1 Index 1 Opakowanie i zawartość...5 1.1 Opakowanie...5 1.2 Zawartość opakowania...5 1.3 Wersje modemu...6 2 Opis ogólny...7 2.1 Panel przedni...7 2.2 Panel tylni...7 2.3 Złącza zewnętrzne...8 2.3.1 Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition

Access Professional Edition Access Professional Edition Configuration pl Podręcznik użytkownika Access Professional Edition 2.1 Spis treści pl 3 Spis treści 1 Informacje ogólne 5 1.1 Logowanie użytkownika 8 1.2 Menu i pasek narzędzi

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA)

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE STANOWISKO FCC DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC (EUROPA) PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy TP-LINK Technologies Co., Ltd. Inne marki i nazwy produktów są

Bardziej szczegółowo

User Manual. Page 2 of 133

User Manual. Page 2 of 133 Page 2 of 133 Spis treści Informacje o Instrukcji Obsługi...7 Informacje o routerze... 8 Wymagania... 8 Oprogramowanie... 8 Sprzęt... 8 Wygląd urządzenia... 9 Panel przedni... 9 Panel tylny... 10 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Internet Krok po kroku

Internet Krok po kroku Internet Krok po kroku Modem Instalcja pakietu IdS Trumpet Winsock Słownik Jacek Szczytko (e-mail: szczytko@ids.pl) Zakład Internet dla Szkół Copyright by Internet dla Szkół, Warszawa 1996. Egzemplarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N7700 Thecus N7700PRO Thecus N7700+ Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 pl Configuration Manual Access Professional Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przegląd systemu 6 1.1 Ograniczenia i opcje 7 1.2 Instalacja na pojedynczym komputerze 9 1.3

Bardziej szczegółowo

Kamera IP - Instrukcja użytkownika. Kamera IP Instrukcja użytkownika

Kamera IP - Instrukcja użytkownika. Kamera IP Instrukcja użytkownika Kamera IP - Instrukcja użytkownika Kamera IP Instrukcja użytkownika Zawartość 1. Krótki wstęp do instrukcji... 4 1.1 Ustalenia... 4 1.2 Ostrzeżenia... 4 1.2.1 Środowisko instalacji... 4 1.2.2 Transport

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Secomea GateManager5 BASIC Jak uzyskać zdalny dostęp

Przewodnik Secomea GateManager5 BASIC Jak uzyskać zdalny dostęp Przewodnik Secomea GateManager5 BASIC Jak uzyskać zdalny dostęp Podręcznik przeznaczony dla początkujących użytkowników systemu zdalnego dostępu Secomea potrzebujących praktycznego wprowadzenia do korzystania

Bardziej szczegółowo

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62

NIXAR-VSP SERVER INSTRUKCJA OBSŁUGI. Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków. tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 NIXAR-VSP INSTRUKCJA OBSŁUGI SERVER Eltcrac system Sp z o.o. ul. Ruciana 3 30-803 Kraków tel. +48 12 292 48 60 fax +48 12 292 48 62 skype: nixar.support info@nixar.pl Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Thecus N5500 FW v3.00.04

Thecus N5500 FW v3.00.04 Thecus N5500 FW v3.00.04 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology

Bardziej szczegółowo

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r.

UsMon. wersja 1.03 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK UŻYTKOWNIKA. Łódź maj 2005 r. UsMon wersja 1.03 Program do synchronizacji zegara systemowego komputera lub komputerów w sieci MS-NETWORK z sygnałem DCF lub GPS przy użyciu synchronizatorów US-151 lub US-161 INSTRUKCJA OBSŁUGI - PORADNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N5500 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus Technology Corp. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows

Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Laboratorium 1 Sieciowe narzędzia konfiguracyjne w systemie Windows Konfiguracja interfejsu sieciowego Adres sieciowy dla wybranego interfejsu można przypisad w sposób automatyczny, otrzymany od serwera

Bardziej szczegółowo

STORAGE GATEWAY WLAN

STORAGE GATEWAY WLAN MANUAL STORAGE GATEWAY NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL SERVER / ROUTER / AND MORE STORAGE GATEWAY WLAN NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / STORAGE SERVER BACKUP SERVER / EMAIL

Bardziej szczegółowo