PC Repeater Controller G4KLX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PC Repeater Controller G4KLX"

Transkrypt

1 PC Repeater Controller G4KLX Konfiguracja i użytkowanie D-Star PC Repeater Controller, GMSK Repeater, ircddb Gateway, Rpt-Win 1 S t r o n a

2 Niniejsze opracowanie powstało dzięki Koledze Tomaszowi SQ9ATC, który przekazał mi swoją wiedzę, oraz udzielił cennych rad i wskazówek. Artur SP5QWK 2 S t r o n a

3 Spis treści Wstęp... 4 Informacje ogólne... 5 Instalacja... 5 Konfiguracja PC Repeater Controller... 6 Konfiguracja sprzętowa Pierwsze uruchomienie GMSK Repeater DV-RPTR Repeater v DV-RPTR v2 LT Funkcje dodatkowe zdalne sterowanie ircddb Gateway Zdalne sterowanie ircddb Gateway Aktualizacja Hostów w ircddb Gateway Split Repeater Time Server Timer Control Rptr_v3xx Raspberry Pi i PC Repeater Controller Linki S t r o n a

4 Wstęp Oprogramowanie PC Repeater Controller stworzył brytyjski krótkofalowiec Jonathan G4KLX. Oprogramowanie składa się z kilku modułów, które mogą obsługiwad przemienniki analogowe i cyfrowe. W tym opracowaniu zajmiemy się opisem konfiguracji, oraz użytkowaniem części kontrolera D-Star. Najnowsze pliki, oraz grupa dyskusyjna znajduje się na serwerze Yahoo! Po adresem (wymagana jest rejestracja). 4 S t r o n a

5 Informacje ogólne Pakiet oprogramowania zawiera moduły obsługujące przemienniki lub HotSpot oparte o kontrolery z modemami GMSK (tzw. NodeAdapter), albo umożliwia wykorzystanie w charakterze modemu karty dźwiękowej naszego komputera. Do komunikacji z siecią służy inny program. Umożliwia on połączenie z siecią G2 Icoma, dla użytkowników indywidualnych, a dodatkowo dla stacji bezobsługowych zarejestrowanych w ircddb dodaje pełną funkcjonalnośd i współprace z systemem alternatywnym do G2. W pakiecie oprogramowania dodatkowo znajdują się inne programy, umożliwiające uruchomienie wielu serwisów współpracujących z D-Star. Warto wspomnied, że ten zestaw programów współpracuje również z oryginalnym kontrolerem firmy Icom. Istnieje kilka innych wydao programów realizujących te same zadania. W paczce poniżej znajdziemy przykład takiego programu. UWAGA! Programy są w ciągłym rozwoju, dlatego mogą pojawid się inne opcje nie wyszczególnione i omówione w poniższej instrukcji. Instalacja Pliki możemy ściągnąd z serwera grupy dyskusyjnej, lub całą potrzebną paczkę stąd. W paczce znajdziemy wszystkie pliki instalacyjne, oraz dodatkowe pliki przygotowane przez kolegę Tomasza SQ9ATC: Repeater exe - plik instalacyjny PC Repeater Controller (wer. stabilna pod Windows), oraz inną ircddbgateway exe - plik instalacyjny ircddb Gateway (wer. stabilna pod Windows), oraz inną-program służący do komunikacji z siecią Microsoft Visiual C++ - potrzebne w przypadku problemów z uruchomieniem oprogramowania pliki z programem rpt_v3xx (xx oznacza numer wersji softu) Instalację zaczynamy od uruchomienia pliku Repeater exe (lub innej posiadanej wersji). Sama instalacja przebiega w sposób prosty i typowy dla aplikacji pod Windows i nie wymaga komentarza. W tym miejscu najlepiej spróbowad czy uruchamia się program PC Repeater Controller. W przypadku gdy nam się to nie uda, musimy zainstalowad Microsoft Visiual C++. 5 S t r o n a

6 Konfiguracja PC Repeater Controller Przed uruchomieniem programu musimy dokonad jego konfiguracji. UWAGA! Program D-Star Repeater zmienił w nowszych wersjach nazwę na Sound Card Repeater Konfiguracji dokonujemy w zależności od posiadanej wersji poprzez uruchomienie aplikacji D-Star Repeater (menu Start>Programy>Repeater), a następnie menu Edit>Preferences, lub w przypadku starszej wersji programu aplikacji D-Star Repeater Config (menu Start>Programy>Repeater). Otworzy nam się program konfiguracyjny: 6 S t r o n a

7 W zakładce Callsign w pole Callsign wprowadzamy znak naszego noda, oraz w tej samej linii wybieramy odpowiedni dla pasma port (A-dla 23cm, B-dla 70cm, C-dla 2m). W polu Gateway wprowadzamy znak naszego noda. Mode ustawiamy w zależności od tego jak będzie pracował nasz Node (Duplex/Simplex/Gateway). Pozostałe opcje trybu mode będą omówione przy okazji konfiguracji programu Split Repeater. Pole Ack w zależności od tego czy chcemy aby nasz node odpowiadał radiowo, lub nie. W zakładce Network dane wprowadzamy jak poniżej. Zakładka Timers. Ustawiamy w niej czas Timeout repeatera w zakresie od 0 do 300 sekund, czas odpowiedzi przemiennika (zakres od 100 do 2000ms) i interwał czasowy beaconu repatera (czas w minutach od 0 do 30 - dla prób zalecam 1 minutę). Zakładka Beacon zawiera pole do wpisania tekstu wiadomości wysyłanej automatycznie przez nasz przemiennik, oraz suwak na którym ustawiamy interwał czasowy wysyłania beaconu. 7 S t r o n a

8 W zakładce Radio w polach Input/Output wybieramy kartę dźwiękową, przez którą będziemy pracowad, a nieco poniżej poziomy audio dla RX i TX (suwakami). Pozostałe pola RX/TX Inversion służą do ustawienia polaryzacji sygnału RX/TX. Zakładka Controller. Wybieramy typ sterownika (w naszym przypadku Serial COM1), opóźnienie PTT (PTT Delay), i ewentualnie odwrócenie sygnału PTT (PTT Inversion). Dodatkowo możemy wybrad konfiguracje portu RS S t r o n a

9 Zakładki Control 1 i Control 2 zawierają opcje do programowego sterowania różnymi funkcjami naszego przemiennika. Za pomocą komend możemy włączyd/wyłączyd przemiennik, a także za pomocą opcjonalnej płytki możemy sterowad kilkoma przekaźnikami. W zakładce Control 2 możemy wprowadzid dwie komendy, które mogą wywoład w systemie naszego PC odpowiednie procesy, lub skrypty. Na przykładzie powyżej widzimy komendy do restartu aplikacji naszego ircddb Gateway, oraz PCRepeaterControllera. 9 S t r o n a

10 Zakładka Active Outputs służy do ustawieo czasu aktywności (podtrzymania) przekaźników na opcjonalnej płytce. Po wprowadzeniu zmian zamykamy okienko i wyskakuje nam komunikat przypominający, że aby wprowadzone zmiany zostały uwzględnione, to musimy zrestartowad aplikację. Wybieramy OK. Okno zamknie się. Zamykamy aplikację D-Star Repeater i uruchamiamy ją ponownie. Wprowadzone zmiany zostały uwzględnione. Konfiguracja sprzętowa Najlepiej jeśli komputer z którego chcemy korzystad wyposażony jest w port RS232, oraz kartę dźwiękową. Kabel do sterowania PTT podłączamy do portu RS232, natomiast kable audio do karty dźwiękowej PC (zgodnie z poniższym schematem). Możliwe jest wykorzystanie innych kabli do połączenia PC z radiotelefonami (np. z separacją galwaniczną itp.). Możliwe jest wykorzystanie innego sterowania PTT, ale wymaga to zastosowania innych interfejsów (jakie to interfejsy można sprawdzid w zakładce Controller w D-Star Repeater Preferences). W karcie dźwiękowej wyłączamy wszystkie dodatki: AGC, uwydatnianie tonów, surround, boostery. Dodatkowo musimy wyłączyd wszystkie dźwięki systemowe i programów! 10 S t r o n a

11 UWAGA! 1. Kondensatory C- elektrolityczne 10-22uF 2. Tranzystor Q1 oraz rezystor R nie są krytyczne 11 S t r o n a

12 Wymagania jeśli chodzi o radio takie same jak dla nodeadaptera, czy jego klonów, czyli wyjście 9600b, wejście audio nie filtrowane (złącze PACKET z możliwością pracy z prędkością 9600b). Możemy spotkad się z sytuacją, kiedy mimo naszych usilnych starao sprzęt nie będzie nam dekodował prawidłowo sygnału, wtedy najlepiej zaopatrzyd się w zewnętrzną kartę audio na USB, im prostsza tym lepsza (osobiście miałem taki przypadek na 2 komputerach-koszt takiej karty bez przesyłki PLN). Pierwsze uruchomienie Na początek uruchamiamy aplikację D-Star Repeater Controller i w menu View zaznaczamy opcję GUI Updates. 12 S t r o n a

13 Bez zaznaczenia tej opcji program pracowałby poprawnie, natomiast nie wyświetlałby żadnych informacji o swoim stanie pracy. Podłączamy radiotelefon, który będzie pracował z naszym nodem. W radiotelefonie D-Star ustawiamy odpowiednio znaki, według tego co wprowadziliśmy w naszego noda. URCALL RPT 1 RPT 2 CQCQCQ SR7SC B SR7SC G MYCALL SP5QWK Dodatkowo w radiotelefonie MUSIMY ustawid tzw. Shift, czyli przesunięcie częstotliwości RX/TX. Dzieje się tak dlatego, że oprogramowanie służy do podłączania przemienników dupleksowych. Dosyłanie sygnału może pracowad na kanale simpleksowym, lub dupleksowym, ale program rozpoznaje odpowiednią flagę o użyciu Shiftu. Żeby nie komplikowad ustawieo wszystkich radiotelefonów, proponuję ustawid w radiu D-Star Shift +DUP, lub DUP i ustawid to przesunięcie na 0. Tym sposobem nasz node będzie pracował simpleksowo, a jednocześnie wysyłał informację o pracy w dupleksie. 13 S t r o n a

14 Do prób proponuję przestawid czas wysyłania beaconu na 1 minutę, co pozwoli nam zweryfikowad, czy nasz node nadaje poprawnie (Beacon Times przestawiamy na 1, zamykamy, restartujemy aplikację). Czekamy 1 minutę, node powinien wysład Bacon. Jeżeli Bacon nie został zdekodowany, to prawdopodobnie trzeba przestawid TX Inversion w pozycję ON, lub jeśli mamy więcej niż 1 kartę dźwiękową wybrad właściwą, lub użyd jednej karty do odbioru, a innej do nadawania (oczywiście potwierdzamy zmianę, zamykamy aplikację i uruchamiamy ją ponownie), ewentualnie korygujemy głośnośd. Jeśli nadawanie działa prawidłowo, to sprawdzamy jak działa odbiór. Nadajemy do naszego noda. Jeżeli nie dekoduje nic to regulujemy głośnośd, oraz włączamy/wyłączmy RX Inversion. Jak już wspominałem musimy wyłączyd wszystkie dodatkowe opcje w karcie dźwiękowej, a mimo to może zdarzyd się, że nie będziemy dekodowani. Wtedy pozostaje nam spróbowad na innym komputerze, z inną kartą dźwiękową, albo radiotelefonem. 14 S t r o n a

15 Jeśli będziemy prawidłowo dekodowani to będzie to wyglądało mniej więcej jak na zrzucie ekranu powyżej. Po zakooczeniu nadawania system pokaże nam wartośd BER (tzw. stopa błędów). Im mniejsza wartośd tym lepiej. Dodatkowo po każdym zakooczeniu odbioru node wyśle nam Bacon (pod warunkiem zaznaczenia w konfiguracji ACK na Enable). Bez uruchomionego programu ircddbgateway program w logu będzie wyświetlał komunikat o błędach - nie musimy się tym przejmowad. GMSK Repeater Program może współpracowad z Node Adapterem kolegi Shatoshiego 7M3TJZ/AD6GZ, a także z jego klonami. Bezproblemowo pracuje z wersją ostatnią ogólnie dostępną wersją oprogramowania Node Adaptera 4.48L. 15 S t r o n a

16 Do współpracy z adapterami służy program GMSK Repeater, który instaluje się wraz z innymi częściami oprogramowania PC Repeater Controller. W przypadku problemów z uruchomieniem programu (wyskakujące błędy o brakujących plikach.dll) możesz je pobrad stąd. Po rozpakowaniu przekopiuj pliki do katalogu w którym zainstalowany jest PC Repeater Controller. Po uruchomieniu program wygląda jak powyżej (menu Start> Programy> Repeater> GMSK Repeater). Konfiguracji dokonujemy przez menu Edit>Preferences Całośd ustawiamy jak na widokach poniżej: 16 S t r o n a

17 W przypadku podłączenia Node Adaptera oryginalnego ustawiamy jak poniżej: 17 S t r o n a

18 W przypadku podłączenia klona: Zatwierdzamy OK., wyskakuje nam okienko z informacją, że musimy zrestartowad aplikację aby nasze zmiany zostały uwzględnione. Zamykamy i ponownie uruchamiamy aplikację. Wybieramy menu View>GUI Updates 18 S t r o n a

19 Możemy przejśd do następnych działów. DV-RPTR Repeater v1 W pakiecie PC Repeater znajduje się także DV-RPTR Repeater, który obsługuje modem według niemieckiego projektu. Jego konfiguracja jest podobna do innych programów. Jedyna różnica w konfiguracji polega na tym, że w systemie tworzy się wirtualny port COM, który należy prawidłowo podad w konfiguracji. Bez tego modem nie będzie działał. Konfiguracja pozostałych parametrów tego programu jest zgodna z innymi w tym pakiecie, dlatego nie będę go omawiał. 19 S t r o n a

20 UWAGA! Można spotkad się z dwiema wersjami tego modemu (tak naprawdę są identyczne). Różnią się wgranym firmwarem. Jeśli jest to wersja z wgranym softem w wersji mającej w nazwie X to w konfiguracji ustawiamy wersję ( Version ) jako 2, a jeśli V1xx to Version ma byd ustawiony na 1. Wersję oprogramowania możemy zmienid dowolnie w każdej wersji modemu. DV-RPTR v2 LT Podobnie sytuacja wygląda jak w przypadku wersji 1 modemu opisanego powyżej. Jedyna różnica jest taka, że modem DV-RPTR v2 LT posiada kartę sieciową. Wobec tego może pracowad jak wersja 1 klasycznie po podłączeniu do portu USB, a także przy połączeniu sieciowym. Wykorzystanie portu LAN do współpracy jest idealne w sytuacji, gdy w danej lokalizacji nie możemy postawid komputera (np. z powodu braku miejsca, miejsce trudno dostępne). Konfiguracja może wyglądad jak na obrazie poniżej (rysunek z lewej strony): 20 S t r o n a

21 Jeśli korzystamy z portu USB to konfigurujemy tę zakładkę jak pokazano powyżej z prawej strony. Modem DV-RPTR v2 LT domyślnie ma włączone uzyskiwanie adresu z serwera DHCP, dlatego też trzeba ustalid jego adres w sieci. Po jego ustaleniu można mu przypisad stały adres IP w sieci, lub też skonfigurowad serwer DHCP tak aby przydzielał mu za każdym razem ten sam adres w sieci. Komunikacja z modemem odbywa się w sieci po porcie 23. Funkcje dodatkowe zdalne sterowanie Programy GMSK Repeater, oraz D-Star Repeater wyposażone są w proste zdalne sterowanie przemiennika. Można zablokowad działanie takiego przemiennika wydając komendę Shutdown, dla zablokowania oraz Startup dla jego odblokowania. Dodatkowo administrator może przypisad dwie dowolne komendy (w nowszych wersjach cztery). Komendy te można wydad z menu programu, ale co chyba najistotniejsze, z dowolnego radiotelefonu D-Star. Wydawanie komend z poziomu radia jest w pewien sposób zabezpieczone, bowiem trzeba podad znaki RPT1, oraz RPT2 które mogą byd dowolne, ale muszą się różnid od znaku samego repeatera, oraz dodatkowo komendy te mogą zawierad do 8 dowolnych znaków i nie są standardowe (są definiowane tak samo jak RPT1 i RPT2 przez administratora). 21 S t r o n a

22 W przypadku wpisania przez administratora tych samych znaków na których pracuje przemiennik, program wykona np. komendę Shutdown, ale przy próbie odblokowania spowoduje zablokowanie się programu. Jedyna metoda na jego odblokowanie, to restart aplikacji. Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla komendy Shutdown (zablokowanie repeatera): Komenda SHUTDOWN URCALL RPT 1 RPT 2 KONIEC (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak oraz odblokowania przemiennika ( Startup ): Komenda STARTUP URCALL RPT 1 RPT 2 START (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak 22 S t r o n a

23 W przypadku aplikacji D-Star Repeater możliwe jest także sterowanie dodatkowymi wyjściami, ale trzeba wyposażyd komputer w opcjonalną kartę USB Vellemana K8055. Konfigurację przeprowadzamy jak dla ekranów powyżej (oczywiście zmieniamy znaki i teksty komend na własne). Podana na przykładzie komenda RESET powoduje restart komputera z 10 sekundową zwłoką, a komenda RESETOFF powoduje przerwanie restartu (oczywiście tylko jeżeli zostanie wydana w ciągu 10 sek, od wydania komendy RESET ). Możliwe jest wykonanie na komputerze dowolnej komendy, lub skryptu. Uwaga! Niektóre wersje Windows XP mogą nie obsługiwad niektórych funkcji tu pokazywanych, np. pokazywanej tu komendy systemowej shutdown. Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla komendy RESET : Komenda RESET URCALL RPT 1 RPT 2 RESET (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak 23 S t r o n a

24 Przykładowa konfiguracja znaków w radiotelefonie dla wstrzymania wykonania komendy RESET (RESETOFF): Komenda wstrzymująca RESET URCALL RPT 1 RPT 2 RESETOFF (Zamieo ******* na 7 SR0CD B znaków spacji) SR0GH C MYCALL Twój znak Po poprawnej konfiguracji potwierdzamy OK.., oraz restartujemy aplikację. ircddb Gateway Jest to program do komunikacji z siecią. Umożliwia on połączenie z siecią G2 Icoma, dla użytkowników indywidualnych, a dodatkowo dla stacji bezobsługowych zarejestrowanych w ircddb dodaje pełną funkcjonalnośd i współprace z systemem alternatywnym do G2. Pewne ograniczenia jakie narzuca program r2g2, czy DVAR, usuwa soft ircddb Gateway. Umożliwia on działanie naszego softowego repeatera dokładnie tak jak 24 S t r o n a

25 działają fabryczne przemienniki Icom. Program ten komunikuje się poprzez własne serwery z innymi repeterami fabrycznymi i programowymi (przesyła tylko informację o routingu - w tym przypadku tylko adresy IP użytkowników, gateway ów). Aby ta komunikacja była możliwa, nasz przemiennik musi byd zarejestrowany w sieci ircddb. Rejestracji dokonujemy po adresem: Wypełniamy pola i wysyłamy przez wybranie przycisku Submit. Mail z hasłami otrzymamy na adres mail podany w formularzu. UWAGA! Możemy dokonad rejestracji tylko i wyłącznie stacji automatycznej o znaku zaczynającym się od prefiksu SR. UWAGA! Nasza stacja automatyczna (SR) musi byd również zarejestrowana w US Trust, czyli na serwerze SR5UVA, SR7UVL, SR7UVK, lub innym. UWAGA! Stacje indywidualne mogą bez problemu korzystad z tego programu, mimo braku możliwości zarejestrowania znaku w sieci ircddb (różnica występuje w konfiguracji zakładki ircddb ). Po otrzymaniu potwierdzenia i haseł możemy ściągnąd, zainstalowad i skonfigurowad program. Potrzebne oprogramowanie ściągamy z grupy dyskusyjnej (wymagana jest na niej rejestracja): lub stąd: Instalacja przebiega standardowo i nie wymaga komentarza. Po zainstalowaniu i uruchomieniu otworzy nam się okno programu: 25 S t r o n a

26 Konfiguracji dokonujemy przez wejście do menu Edit>Preferences. Otworzy nam się okno. Pole Callsign wypełniamy takim znakiem na jaki został zarejestrowany nasz przemiennik. Jeśli jest to przemiennik oparty na oprogramowaniu PC Repeater Contorller, zostawiamy wybraną opcję Homebrew. Pola Lattitude i Longitude wypełniamy jeśli nasz gateway będzie współpracował z D-PRS. Wypełniamy opcję QTH, oraz URL. 26 S t r o n a

27 W kolejnej zakładce Repeater1 ważne jest wybranie opcji Band, oraz wypełnienie opcji Frequency, Offset, Range, oraz AGL, gdyż na podstawie tych danych będą potem wyświetlane dane o naszym repeaterze w sieci ircddb (dotyczy tylko stacji zarejestrowanych w ircddb). W zakładce ircddb wpisujemy Username oraz Password otrzymany mailem po rejestracji (tuż pod tekstem: Here are the login information for your Gateway: ). 27 S t r o n a

28 UWAGA! W tej zakładce Username i Password wpisują tylko stacje automatyczne, które zarejestrowały się w ircddb. Stacje indywidualne i przemienniki nie zarejestrowane muszą w oba pola wpisad jakieś przypadkowe znaki np. aaa. 28 S t r o n a

29 W nowszych wersjach w powyższej zakładce stacje indywidualne ustawiają ircddb na Disabled : Powyższe ustawienie jest jedyną różnicą między stacją zarejestrowaną w ircddb i niezarejestrowaną. Możemy zmienid serwer APRS, który będzie obsługiwał nasz D-PRS (aktywacja usługi przez wybranie opcji D-PRS na Enabled). Aby możliwe były połączenia do sieci Icoma musimy w tej zakładce ustawid DPlus na Enabled, a siecią DExtra w zakładce DExtra na Enabled. Dodatkowo musimy wprowadzid login zgodny z zarejestrowanym terminalem w sieci DPlus (Icom). DCS to serwery Reflectorów. Musimy zdecydowad, czy chcemy aby użytkownicy mieli do nich dostęp. 29 S t r o n a

30 Opcja StarNet, to tworzenie wirtualnych grup użytkowników na serwerze. Wszyscy zarejestrowani w tej grupie, niezależnie od swojej lokalizacji będą mieli kontakt ze swoją grupą bez dodatkowych ustawieo, pod warunkiem działania ircddb na danym przemienniku. 30 S t r o n a

31 W zakładce Misc ustawiamy różne opcje dotyczące przemiennika. Możemy ustawid język komunikatów na Polski (opcja Language), wyłączyd funkcję Echo, wyłączyd logowanie, wyłączyd współpracę z D-RATS, oraz dezaktywowad sterowanie linkowania za pomocą tonów DTMF. Zwródmy uwagę jak wypełnione są poszczególne pola (małe, duże znaki). W nowszych wersjach ircddb pojawia się dodatkowa zakładka DCS and CCS (w poprzednich nazywała się DCS ). W zależności od tego czy chcemy aby nasz repeter obsługiwał CCS/DCS ustawiamy Enabled lub Disabled, oraz wskazujemy domyślny serwer np. CCS004. Co to jest DCS już wiemy, natomiast CCS to Call Connection Service. Mniej więcej chodzi o Callsign Routing z tym, że stacja docelowa nie musi zmieniad swoich ustawieo radiotelefonu w polu URCALL. Dodatkowo pośredniczące przemienniki/gateway nie retransmitują tej rozmowy. Opcjonalnie istnieje możliwośd wywołania stacji przez użycie tonów DTMF podobnie jak ma to miejsce w Echolink (każdej stacji jest przydzielany cztero cyfrowy kod trzeba się zarejestrowad). 31 S t r o n a

32 Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustawieo wybieramy OK.. Pojawi nam się okno: Restartujemy aplikację. Po prawidłowej konfiguracji w oknie programu w opcji Status zobaczymy napis Connected, oraz w dole okna po napisem Log Connecting to ircddb (wcześniej w menu View wybierz GUI Updates ). UWAGA! Dotyczy to TYLKO stacji zarejestrowanych w ircddb. 32 S t r o n a

33 Jednocześnie w miarę pojawiania się w sieci nowych gateway, na dole okna w części Log będą pojawiały się informacje o nich wraz z adresami IP. Podane powyżej informacje, oraz ekrany programu mogą różnid się w nowszych wersjach. Na stronie możemy zobaczyd, że nasz repeater pojawił się jako aktywny (ikonka zielona koło znaku). Kolor czerwony oznacza, że przemiennik aktualnie nie jest zalogowany w sieci ircddb, a częśd dolna z szarymi ikonkami, pokazuje nam zarejestrowane przemienniki, które nigdy nie zalogowały się do sieci. Ta opcja dotyczy stacji automatycznych zarejestrowanych w ircddb. Oczywiście, aby wszystko działało jak należy pamiętajmy o uruchomieniu aplikacji PC Repeater Controller lub GMSK Repeater. Obsługa programu, czyli linkowanie, rozlinkowywanie działa jak w fabrycznym urządzeniu Icom. 33 S t r o n a

34 Dostępne są wersje programu na system Windows, Linux, oraz jako skrypt do instalacji w gateway fabrycznego przemiennika. Zdalne sterowanie ircddb Gateway Program ircddb Gateway ma możliwośd zdalnego nadzoru linkowania, oraz grup StarNet. Konfiguracji dokonujemy w zakładce Remote. Ustawiamy Remote na Enabled, wpisujemy hasło i podajemy port. 34 S t r o n a

35 Widok programu Remote Control po uruchomieniu przedstawia ilustracja poniżej: Konfiguracji dokonujemy przez wejście w menu Edit. Podajemy adres IP naszego ircddb, port, oraz hasło (te same które podaliśmy w konfiguracji programu ircddb). Potwierdzamy OK. Program gotowy do pracy. Po uruchomieniu pokazuje nam aktualny stan połączenia, oraz użytkowników podpiętych o grup StarNet. Wybranie innego repetera, lub reflektora wybieramy jak na ilustracji poniżej i wciskamy Link. Możemy również ustalid czas co jaki nasz ircddb będzie ponawiał połączenie do wybranego repeatera, lub reflektora w przypadku rozłączenia się. Czasami program wymaga użycia klawisza Refresh. Pamiętajmy także o tym, że aby program działał prawidłowo musimy mied prawidłowo przekierowany wybrany przez nas port do nadzoru. 35 S t r o n a

36 Program zawiera standardową listę klientów D-Star (tylko REF). Możemy taka listę stworzyd/uzupełnid przez edycję pliku DPlus_Hosts.txt, który standardowo znajduje się w katalogu C:\Documents and Settings\Twoja_Nazwa_Użytkownika Tę samą listę wykorzystuje program ircddbgateway. Aktualizacja Hostów w ircddb Gateway Ważnym elementem, który umożliwia nam prawidłową pracę w sieci jest posiadanie aktualnej listy przemienników. Jest to szczególnie istotne dla stacji indywidualnych. Staje automatyczne zarejestrowane w sieci ircddb, mogą posiadad lokalną bazę przemienników i reflektorów, ale jest ona i tak aktualizowana na bieżąco. Stacje indywidualne, lub automatyczne nie zarejestrowane w sieci ircddb korzystające z oprogramowania ircddbgateway niestety takich informacji nie dostają automatycznie. W związku z tym trzeba zadbad o aktualną listę przemienników i reflektorów. Można ją aktualizowad samemu przez edycję pliku tekstowego o nazwie DPlus_Hosts.txt, który znajdziemy w: 36 S t r o n a

37 C:\Documents and Settings\Twoja_Nazwa_Użytkownika, lub automatycznie. Po każdej aktualizacji listy, program musi ją wczytad, więc potrzebny jest restart aplikacji ircddbgateway. Skrypty do automatycznego aktualizowania listy przemienników znajdziemy na stronie: W przypadku systemów z rodziny Windows, wymagana jest dodatkowa aplikacja o nazwie GNUwget32, którą można pobrad ze strony: W przypadku systemu Windows po instalacji GNUwget32 uruchamiamy plik o nazwie host-win.bat i skrypt automatycznie ściągnie z sieci i podmieni plik DPlus_Hosts.txt. Po udanej aktualizacji powinniśmy zobaczyd ekran jak powyżej. Pamiętajmy aby zrestartowad ircddbgateway. 37 S t r o n a

38 Split Repeater W pakiecie znajdziemy również program o nazwie Split Repeater. Jest to program służący do współpracy z wieloma odbiornikami/wieloma nadajnikami (max. 2). Praca z dwoma odbiornikami (tzw. RX Diversity, lub odbiór zbiorczy) polega na wykorzystaniu 2 niezależnych torów odbiorczych (niezależna antena, odbiornik, modem). W założeniu ma minimalizowad zaniki sygnałów, czyli tzw. efekt mobilowy, lub z wykorzystaniem dwóch nadajników/odbiorników pracujących na tej samej częstotliwości można obsługiwad dwie strefy. Mogą to byd odbiorniki/nadajniki w tej samej lub różnych lokalizacjach. Do połączenia obu odbiorników/nadajników wykorzystywane jest połączenie TCP/IP. Poniżej przykładowa konfiguracja do pracy ze Split Repeaterem. W naszej przykładowej konfiguracji D-Star Repeater pracuje tylko jako odbiornik, natomiast GMSK Repeater pracuje w trybie RX/TX. Zwródmy uwagę, że niemal we wszystkich aplikacjach zmieniła się numeracja Local port, oraz Mode w przypadku aplikacji obsługujących modemy (np. RX Only, lub TX and RX ). Istotne jest aby nie pomieszad numeracji portów w aplikacji Split Repeater, ponieważ wtedy niewłaściwie działały będą, lub wcale nadajnik, lub dodatkowe odbiorniki. 38 S t r o n a

39 Przykład praktycznej realizacji na przemienniku SR5WW w Warszawie: 39 S t r o n a

40 Konfiguracja D-Star Repeatera: Konfiguracja GMSK Repatera: 40 S t r o n a

41 Konfiguracja ircddb Gateway: Konfiguracja Split Repeatera: 41 S t r o n a

42 Time Server W pakiecie ircddbgateway znajdziemy soft o nazwie Time Server. 42 S t r o n a

43 Jest to narzędzie do generowania sygnału czasu dla naszego przemiennika. Program potrafi nadad odpowiedni tekst, lub zapowiedź głosową o aktualnym czasie. Konfigurację przedstawiają obrazy powyżej. W zakładce Gateway wpisujemy znak (bez portu), oraz wybieramy odpowiedni moduł (port) na którym ma byd uruchomiona ta usługa. W Announcements wybieramy język, format informowania (tylko głos, głos+tekst, tylko tekst), oraz interwał(co 15 min, 30 min, 60 min). Dodatkowo do współpracy z Time Server em polecam użycie programu do synchronizacji czasu zegara naszego komputera z internetowymi serwerami czasu (NTP Serwer). Do takiej automatycznej synchronizacji czasu możemy użyd np. NetTime, który możemy pobrad stąd. Timer Control W pakiecie ircddbgateway znajdziemy program o nazwie Timer Control. 43 S t r o n a

44 Jest to narzędzie do automatycznego tworzenie połączeo w zadanym przez nas terminarzu. Program może byd uruchomiony na innym komputerze i używany podobnie jak aplikacja Remote Control. Dodanie nowego Timera jest intuicyjne i odbywa się w ten sposób, że ustawiamy dzieo/dni tygodnia, odpowiednie parametry docelowego gateway a i wybieramy Add. Modyfikację wybranego terminarza przez opcję Modify, oraz kasowanie przez Delete (wcześniej zaznaczamy interesującą nas linię). Rptr_v3xx Program GMSKRepeater, przy niektórych wersjach softu wykazuje pewną niestabilnośd na porcie USB. Prawdopodobnie jest to wina samego programu, lub sterownika. Objawia się to tym, że program po uruchomieniu nie widzi Node Adaptera, lub czasem podczas pracy traci z nim połączenie. Czasem też problemy objawiają się zrywaniem transmisji po kilku sekundach i wyświetleniu komunikatu o dużym BER. Jest to wina kontrolera USB w naszym komputerze. Polecam użycie kontrolera USB 2.0 na karcie PCI z chipsetem firmy NEC. Z moich doświadczeo wynika, że stabilniej pracuje program rpt_v3xx (gdzie xx w nazwie programu zastępuje odpowiednie cyfry wersji softu, np. na dzieo dzisiejszy aktualna wersja to rpt_v319). 44 S t r o n a

45 Spełnia te same funkcje co GMSK Repeater, oraz współpracuje z Node Adapterem (jest także wersja pracująca w oparciu o kartę dźwiękową - snd_rptr). Może pracowad zarówno jako pełny dupleksowy przemiennik, oraz w simpleksie. Jego dodatkową zaletą jest to, że podczas pracy w simpleksie nie wymaga flagi o przesunięciu częstotliwości (shift), przez to nie musimy oszukiwad programu. Widok programu po uruchomieniu przedstawia ekran powyżej. Przed uruchomieniem musimy skonfigurowad pogram. Z lokalizacji w której umieściliśmy nasz program wybieramy plik rpt.cfg, otwieramy go w dowolnym edytorze tekstowym i edytujemy (linie na które musimy zwrócid uwagę zaznaczono na czerwono): ====================================================================== # # Copyright (C) 2010 by Scott Lawson KI4LKF # # This program is free software; you can redistribute it and/or modify # it under the terms of the GNU General Public License as published by # the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or # (at your option) any later version. # # This program is distributed in the hope that it will be useful, # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the # GNU General Public License for more details. # # You should have received a copy of the GNU General Public License # along with this program; if not, write to the Free Software # Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA. # rptr.cfg 45 S t r o n a

46 # This is the configuration file for the home-made D STAR repeater # using the GMSK/USB modem. # Lines starting with a pound sign are discarded. # Lines containing a pound sign are also discarded. # Information on each line must start in the left-most position # No spaces before or after the equal sign(=). # This is your D STAR repeater CLUB callsign # Use a correct repeater call. RPTR=TU_WPISZ_ZNAK_REPEATERA # This is the module of the D STAR repeater RPTR_MOD=B # This is a decimal value that identifies a particular GMSK modem # that will be tied with the RPTR_MOD(your repeater module) # just in case you have multiple GMSK modems, one for each of your repeater bands # You will need to set the value of the idproduct in the GMSK modem firmware # which is usually hex 0x300(decimal 768) # If you have multiple modems to support multiple repeater bands, # use Satoshi's program pid_set to set a specific hex value in the GMSK modem firmware. # Our DSTAR repeater controller(rptr) will ONLY search for a specific PRODUCTID # in your GMSK modem(s) and will ONLY open the GMSK modem with the correct PRODUCTID # so that you can plug multiple GSMK modems to control multiple bands, # and that also means that you have to run one instance of this DSTAR repeater controller # for each GMSK modem/band combination you want to control. # So, following the above instructions, we see that we want the GMSK modem to have PRODUCTID=768 # and that GMSK modem should be plugged into one of the USB ports and that GMSK modem will # control repeater band B, because in this file, you see that RPTR_MOD=B 46 S t r o n a

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda.

Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. Instrukcja instalacji systemu elektronicznego obiegu dokumentów - esoda. wersja 2.3 data 18 czerwca 2008 Spis treści: WYMAGANIA SYSTEMU:... 2 Instalacja oprogramowania esoda... 3 Instalacja aplikacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net

Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Opis instalacji i konfiguracji programu HW Virtual Serial Port z kasą PS3000Net Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja kasy PS3000 Net...4 [45141] Ustawienia TCP/IP...4 [45142] Protokół Kasa-PC...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji

Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Pakiet Sokrates Instrukcja instalacji Dokument przedstawia sposób instalacji programu Sokrates na komputerze PC z systemem operacyjnym Windows. Instalacja pracuje w sieci LAN. ERI Software 2013 Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji

Dynamiczny DNS dla usług typu Neostrada przykład konfiguracji W usłudze Neostrada TP czy Net24 (Netia) router otrzymuje jeden publiczny adres IP, który zapewnia globalną osiągalność routera z dowolnego miejsca w Internecie. Niestety adres ten ulega losowej wymianie

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0

inode instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 instalacja sterowników USB dla adaptera BT 4.0 2014 ELSAT 1. Instalowanie sterownika USB dla adaptera BT4.0 Oprogramowanie do obsługi inode na komputery PC z Windows wymaga współpracy z adapterem obsługującym

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD

DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD INSTALACJA I KONFIGURACJA NFS SERVER DLA DREAMBOX & FLASHWIZARD z wykorzystaniem MS Services for Unix Wymagania: Windows 2000 lub XP Professional System plików NTFS Pliki Passwd & Group które kopiujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja instalacji Kalipso wywiady środowiskowe I. Na systemie operacyjnym Ubuntu (TM) II. Na systemie operacyjnym Windows INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda.

Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. Instrukcja instalacji elektronicznego systemu obiegu dokumentów administracyjnych - esoda. wersja 2.2 data 4 września 2008 SPIS TREŚCI: A. Instalacja oprogramowania esoda... 3 B. Rozwiązywanie problemów...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Uwaga! Nowa wersja oprogramowania, oznaczona numerem 1.04V, jest przeznaczona dla routerów współpracujących ze wszystkimi modemem Cyfrowego Polsatu. W tej wersji uaktualnienia dodano obsługę modemów ZTE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME

ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME ASMAX ISDN-TA 128 internal Instalacja adaptera w środowisku Windows 98 / ME Asmax Support www.asmax.com.pl ftp.asmax.com.pl Tutaj znajdziesz informację jak zainstalować odpowiednie sterownika adaptera

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9

Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR. Wersja dokumentu 1.0. Strona 1/9 Dokumentacja instalacyjna i konfiguracyjna Aplikacja ADR Wersja dokumentu 1.0 Strona 1/9 Spis treści 1. Instalacja binariów bazy danych... 3 2. Tworzenie struktury bazy... 5 2. Instalacja aplikacji ADR...

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS Podstawy UMX (UMX 1) Laboratorium to polega na przeprowadzeniu konfiguracji urządzenia Siemens UMX2MS. Student na koniec pracy przy urządzeniu przywraca jego ustawienia domyślne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INSTAR 1.0 ver. 30.01.2014 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Transmisja danych... 3 III. Aktualizacja oprogramowania... 4 IV. Ustawienia parametrów... 4 V. Konfiguracja modemu radiowego....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink

Serwer/hub sieciowy USB LogiLink INSTRUKCJA OBSŁUGI Serwer/hub sieciowy USB LogiLink Nr produktu 992249 Strona 1 z 34 2.0 Wprowadzenie Rewolucyjny serwer USB UA0079 wykorzystuje technologie, które ułatwiają i poprawiają pracę oraz udostępnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft

Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Wymagania do zdalnej instalacji agentów firmy StorageCraft Sytuacja Te wymagania są rekomendowane do zrealizowania przed wykonaniem zdalnej instalacji agentów ShadowProtect. Pomogą one także rozwiązad

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Teraz krok po kroku przedstawimy proces adaptacji rygla. 1. Przygotowanie oprogramowania ESL/ELV Evo prog.

Teraz krok po kroku przedstawimy proces adaptacji rygla. 1. Przygotowanie oprogramowania ESL/ELV Evo prog. ELS/ELV Evo prog to nowe oprogramowanie umożliwiające nam adaptację nowego lub używanego rygla z innego auta do samochodu naszego klienta. Oprogramowanie współpracuje z ryglami stosowanymi w samochodach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmioskiego dla telefonów komórkowych z systemem Bada Niniejsza instrukcja została przygotowana na telefonie z systemem operacyjnym Bada 1.1!!! UWAGA!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000

Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 Opis konfiguracji Sz@rk ST do współpracy z kolektorem DENSO BHT 8000 1. Wstęp Program Sz@rk ST od wersji 10.10.20 został rozbudowany o możliwośd współpracy z kolektorami typu DENSO BHT 80xx z zainstalowanym

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji

DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji DVD MAKER USB2.0 Instrukcja instalacji Spis treści V1.0 Rozdział1: Instalacja karty telewizyjnej DVD MAKER USB2.0...2 1.1. Zawartość opakowania...2 1.2. Wymagania systemowe...2 1.3. Instalacja sprzętu...2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0

Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup wersja 1.0 Instrukcja instalacji środowiska testowego na TestingCup 2017 wersja 1.0 Spis treści: 1. Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Konfiguracja sprzętowa 2 3. Instalacja bazy danych MySQL 5.7 2 4. Import

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox.

T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. T: Instalacja systemu Windows 2008 Serwer w maszynie wirtualnej VirtualBox. Wstępna konfiguracja oprogramowania VirtualBox: Program VirtualBox zainstalowany jest w katalogu c:\programy\virtualbox. Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16

Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 Laboratorium Ericsson HIS NAE SR-16 HIS WAN (HIS 2) Opis laboratorium Celem tego laboratorium jest poznanie zaawansowanej konfiguracji urządzenia DSLAM Ericsson HIS NAE SR-16. Konfiguracja ta umożliwi

Bardziej szczegółowo

MikroTik Serwer OpenVPN

MikroTik Serwer OpenVPN MikroTik Serwer OpenVPN Generowanie certyfikatów na systemie Debian. Instalujemy OpenVPN, następnie przechodzimy do katalogu ze skryptami: cd /usr/share/openvpn/easyrsa edytujemy plik vars ustawiając kraj,

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP

Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Instrukcja konfiguracji dekodera strumienia IP H.264 na sygnał: Video (BNC), VGA, YPbPr, HDMI typ. IN-IP-5904, IN-IP-5904-MP Aktualizacja 14.01.2012r WŁAŚCIWOŚCI: Dekoder IP z możliwością dekodowania obrazu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem

Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Karolina Wieczorko, EMiI Sposoby zdalnego sterowania pulpitem Jest wiele opcji zdalnego sterowania pulpitem, począwszy od narzędzi systemowych, poprzez różnego rodzaju programy przez sieć internetową.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM

RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM RPTC CONTROLLER (v1.11) STEROWNIK PRZEMIENNIKA RADIOWEGO OBSŁUGA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH OBSŁUGA KOMUNIKATÓW IDCW OPCJONALNY MODUŁ GSM Instrukcja użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Designer:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik

Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik Migracja bazy danych Microsoft Access *.mdb do Microsoft SQL 2008 Server R2 SP1 dla oprogramowania Płatnik by Gecco-IT http://www.gecco-it.waw.pl info@gecco-it.waw.pl 1. Zanim przystąpimy do migracji należy

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika pomoc techniczna

Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik użytkownika pomoc techniczna Poradnik dotyczy komputerów z zainstalowanym systemem Windows 1 Spis treści I. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PROBLEMÓW Z URUCHOMIENIEM APLIKACJI SUPERMAKLER... 3 1. JAVA

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU

Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Instrukcja podstawowego uruchomienia sterownika PLC LSIS serii XGB XBC-DR20SU Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania XG5000 3 2. Tworzenie nowego projektu i ustawienia sterownika 7 3. Podłączenie sterownika

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH

Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH Poradnik cz.1 Użycie połączenia SSH W niniejszej części pokażę jak zalogować się na serwer w trybie graficznym. Protokół SSH służy do komunikowania się między klientem a serwerem. Jest to ulepszona wersja

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo