S.A S.A Betriebsanleitung Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A. 07.1 S.A. 48.1 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Drehantriebe Napędy ruchu obrotowego S.A S.A Betriebsanleitung Instrukcja obsługi

2

3 Lista części zamiennych norm S.A S.A Prosimy o podanie w Państwa zamówieniu typu napędu ruchu obrotowego i naszego numeru komisji (patrz tabliczka znamionowa) Nr Nr Typ Nazwa części części części Typ Nazwa części 1.0 B Obudowa kpl B Silnik 2.0 B Kołnierz łożyska kpl B Złącze wtykowe silnika (część wtykowa) 3.0 B Wał wydrążony kpl. (bez ślimacznicy) 79.0** B Przekładnia planetarna kpl. od strony silnika 5.0 B Wał ślimaka kpl. Napęd odbioru A kpl. 80.0* B 5.32 E Kołek sprzęgła (bez naciętego gwintu we wkrętce) 5.37 B Linka cięgła kpl. 80.3* E Wkrętka (bez naciętego gwintu) 5.7 E Sprzęgło silnika 85.0* B Napęd (odbiór ruchu) B3 5.8 B Sprzęgło ręczne kpl. 90.0* B Napęd (odbiór ruchu) D 6 E Ślimacznica Mikrołącznik dla drogi momentu obrotowego 100 B 9.0 B Przekładnia planetarna kpl. od strony kółka ręcznego (wraz z kontaktami wtykowymi) 10.0 B Kołnierz dociskowy łożyska kpl. Przełącznik błyskowy wraz z kontaktami wtykowymi 105 B 14.1 E Dźwignia przełączająca kpl. (bez tarczy impulsowej i płytki izolacyjnej) 14.2 E Gałka B Mikrołącznik ze śrubą odległościową 15.0 B Pokrywa kpl. (zespołu styczników) 107 E Element dystansowy 17.0 B Dźwignia odłączania kpl * B Ogrzewanie 18 E Segment zębaty 152.1* B Potencjometr (bez sprzęgła ślizgowego) 19.0 B Pierścień zębaty kpl * B Sprzęgło ślizgowe potencjometru 20.0 B Skrzydełko odchylne kpl * B Potencjometr dla RWG (bez sprzęgła ślizgowego) 22.0 B Sprzęgło II kpl * B Sprzęgło ślizgowe dla RWG 23.0 B Reagujący na drogę wyłącznik odbierania ruchu 153.3* B Płytka sygnalizatora RWG 24 E Reagujący na drogę wyłącznik odbierania ruchu 154.1* B Nadajnik IWG (bez sprzęgła ślizgowego) 24.0 B Reagujący na drogę wyłącznik koła pośredniego kpl * B Sprzęgło poślizgowe IWG 25 E Blacha ochronna 154.3* B Płytka sygnalizatora IWG 27 E Wkrętka gwintowana 155.0* B Przekładnia redukcyjna 30.0 B Kółko ręczne z rękojeścią 156.0* B Mechaniczny wskaźnik położenia 39 E Korek gwintowany 160.1* E Rura ochronna (bez pokrywki) E B Podkładka gumowa Gniazdo złącza wtykowego silnika kpl * E E Pokrywka rury ochronnej Kołek z karbem 50.0 B Pokrywka złącza wielowtykowego kpl E Pierścień sprężysty 51.0 B Gniazdo wielostykowe kpl. (kompletnie uzbrojone) 018 E Pierścień uszczelniający 52.0 B Wtyczka (bez kołków) 019 E Śruba z łbem walcowym 53.0 B Kontakt tulejkowy dla sterowania 020 E Tarcza zaciskowa 54.0 B Kontakt tulejkowy dla silnika 029 E Pierścień o przekroju kwadratu 55.0 B Kontakt tulejkowy dla przewodu ochronnego 030 E Tulejka dla przeprowadzenia kabla 56.0 B Kontakt wtyczkowy dla sterowania 031 E Śruba z łbem walcowym 57.0 B Kontakt wtyczkowy dla silnika 032 E Pierścień sprężysty 58.0 B Kabel dla przewodu ochronnego 033 E Pierścień uszczelniający 59.0 B 053 E Śruba z łbem wpuszczonym Kontakt wtyczkowy dla silnika i wyłącznika 80. termiczny w złączu wtykowym silnika S Łożysko oporowe igiełkowe 001* 60 B 85. Zespół sterujący kpl. bez głowicy pomocniczych dla 001* E Pierścień rozprężny włączenia momentu obrotowego i bez włączników * E Pierścień rozprężny 61.0 B Głowica pomocnicza dla włączenia momentu obrotowego S1 S Komplet uszczelek (mały) 62 B Podkładka dla wkrętu S2 S Komplet uszczelek (duży) Typ B = zespół konstrukcyjny Typ E = część pojedyncza S = pakiet kpl. = komplet * = nie znajdują się w wyposażeniu zasadniczym ** = nie dla wszystkich ilości obrotów RIESTER KG

4 Napędy ruchu obrotowego są urządzeniami elektromechanicznymi wysokiej wartości. Aby uniknąć ich uszkodzenia, należy stosować się do poniżej podanych wskazówek. 1. Transport i składowanie - Transportować do miejsca zamontowania w trwałym opakowaniu - Nie podnosić za koło do ręcznego sterowania - Składować w dobrze przewietrzonym, suchym pomieszczeniu - Zabezpieczyć przed zawilgoceniem od podłoża poprzez składowanie w regale lub na drewnianej palecie - Stosować osłonę przed kurzem i zanieczyszczeniem - Niemalowane powierzchnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciwkorozyjnym 2. Warunki eksploatacji Napędy ruchu obrotowego auma mogą być użytkowane przy następujących temperaturach otoczenia: SA - 25 o C + 80 o C (standard) SAH 0 o C do +120 o C SAP - 25 o C + 80 o C SAR - 25 o C do +60 o C SAL - 60 o C + 60 o C SA Ex - 25 o C do +40 o C SAL - 60 o C +60 o C SAR Ex - 25 o C do +40 o C 3. Zamontowanie na armaturze / przekładni Napęd można montować i eksploatować w dowolnym położeniu. Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy pasuje do armatury / przekładni Uwaga: Centrowanie kołnierzy wykonać z pasowaniem luźnym! W przypadku połączenia typu A gwint musi być zgodny z gwintem trzpienia armatury. Jeżeli w zamówieniu nie zażyczono sobie w sposób wyraźny tulei z gwintem, tuleja gwintowana nie jest dostarczona z fabryki bez otworu lub z nawierconym otworem prowadzącym. Obróbka na gotowo tulei gwintowanej, patrz punkt 13. Przyłącza typu B1, B3 lub B4 są dostarczone z otworem wierconym i wpustowym (z reguły wg ISO 5210). Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiada trzpieniu wejściowemu armatury / przekładni. Powierzchnię przylegania kołnierzy przyłączeniowych do napędu ruchu obrotowego oraz armatury / przekładni dokładnie odtłuścić. Trzpień wejściowy armatury / przekładni lekko nasmarować. Napęd ruchu obrotowego nasadzać na armaturę / przekładnię i zamocować. Śruby (klasa co najmniej 8.8) dokręcić na krzyż równomiernie i mocno. C D 1

5 4. Obsługa ręczna Włączanie ręcznego sterowania UWAGA: Ręczne sterowanie wolno uruchomić jedynie przy wyłączonym silniku. B Unieść dźwignię przełączającą, znajdującą się pośrodku koła ręcznego do ok. 85 o, obracając przy tym nieznacznie kołem. Zwolnić dźwignię przełączającą (opada z powrotem do położenia wyjściowego), ręczne sterowanie zostało włączone. Obsługa ręczna Przy stosowaniu skrętników do obsługi ręcznej maksymalna, dopuszczalna prędkość obrotowa wynosi 300 1/min. Odłączenie sterowania ręcznego Następuje automatycznie w momencie włączenia silnika. 5. Podłączenie do prądu elektrycznego (Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!) Opóźnienie wyłączenia, tzn. czas, jaki upływa od momentu zadziałania mikrołącznika reagującego na moment obrotowy do chwili całkowitej utraty napięcia w silniku może wynosić maks. 20 ms. Zalecamy, aby poszczególne styczniki kierunkowe wyłączać poprzez odpowiednie mikrołączniki reagujące na przebytą drogę lub mikrołączniki momentu obrotowego. Sterowanie napędem jest możliwe poprzez: - auma matic, w przypadku S.A. / SAR sterowanie można zabudować później (patrz str. 23, dalsze informacje na życzenie) - zewnętrzny układ ze stycznikiem zwrotnym. Sprawdzić, czy rodzaj prądu, napięcie sieciowe i częstotliwość zgadzają się z danymi na silniku (patrz tabliczka znamionowa silnika). Zdjąć pokrywę gniazda wtykowego wzgl. komory podłączenia. Poluzować i wyjąć śruby z łbem walcowym. Nasadzić złącza śrubowe na odpowiednie przewody przyłączeniowe. Uwaga: ochrona IP 67 (IP 68 w przypadku SAP) jest zagwarantowana tylko wówczas, gdy są stosowane odpowiednie złącza śrubowe kabli. Poniższe opisy odnoszą się tylko do zamykania przy obrotach w prawo, tzn. wał napędzany w celu zamknięcia armatury obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku zamykania poprzez obrót w lewo patrz odrębna instrukcja. Silnik prądu 3-fazowego (patrz plan połączenia KMS). Fazy L1, L2, L3 zacisnąć na złączach U1, V1, W1 (spowoduje to obrót w prawo). Podłączyć do uziemienia przewód zabezpieczający. Przełączyć przewody sterujące zgodnie z planem podłączenia KMS (patrz wskazówki na pokrywie). 2

6 Uwaga: W obydwa obwody jednego przełącznika można podłączyć tylko taki sam potencjał. W przypadku różnych potencjałów należy stosować przełączniki tandemowe. Producent armatury ustala, czy rozłączenie w położeniach krańcowych ma następować przez układ pomiaru drogi czy też przez układ pomiaru momentu obrotowego. Silniki auma mają seryjnie zabudowane 3 wyłączniki termiczne (dla typu SAR Ex 3 oporniki termiczne, które wymagają odpowiedniego wyzwalacza). Pełna ochrona silnika jest zapewniona tylko w przypadku prawidłowego podłączenia wyłączników termicznych wzgl. oporników termicznych. Jeżeli nie zostaną one zainstalowane, nasza gwarancja na silnik nie będzie obowiązywać. Do podłączenia zdalnego sygnalizatora położenia (potencjometr, RWG, IWG) zalecamy stosowanie przewodów ekranowanych. Krawędzie uszczelniające na pokrywie wtyczki, wzgl. na pokrywie komory przyłączeniowej należy oczyścić oraz sprawdzić, czy pierścień samouszczelniający (O-ring) nie jest uszkodzony. Krawędzie uszczelniające należy lekko natłuścić smarem nie zawierającym kwasu (np. wazeliną). Nasadzić pokrywę i dokręcić równomiernie na krzyż 4 śruby. Dokręcić mocno złącze śrubowe, by zapewniona była ochrona IP 67 (IP 68 w przypadku SAP) 6. Praca próbna Zdjąć pokrywę z mechanizmu rozdzielczego oraz tarczę wskaźnika jeśli taka jest przewidziana. W tym celu należy użyć jako dźwigni klucza widełkowego (ok. 10 mm). Czerwone przyciski testowe T służą do uruchomienia mikrołączników układu działającego na zasadzie pomiaru momentu obrotowego i drogi. Przesterować armaturę do położenia środków pracując w trybie ręcznym. Sprawdzić kierunek obrotu, w tym celu na krótko włączyć napęd w kierunku OFFEN (OTWARTE), jeżeli kierunek obrotu jest niewłaściwy, natychmiast wyłączyć napęd i zamienić przyłącza U1 i W1. Pokręcić czerwonym przyciskiem testowym OFFEN w kierunku DÓŁ wskazanym przez strzałkę - jeżeli silnik wyłącza się, sterowanie funkcjonuje prawidłowo, - jeżeli silnik nie wyłącza się, w celu awaryjnego wyłączenia pokręcić obydwoma przyciskami testowymi każdorazowo w kierunku wskazywanym przez strzałkę DÓŁ / DSR, - sprawdzić sterowanie i wyregulować je. Ustalić zakres ruchu bezwładnie w obu kierunkach (ruch bezwładny jest mierzony ilością obrotów przypadających na przebytą drogę od wyłącznika do bezruchu). E 3

7 7. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi Nastawić urządzenie na obsługę ręczną, jak opisano w punkcie Regulacja dla położenia krańcowego ZU (ZAMKNIĘTE) (czarne pole) Pokręcić kołem ręcznym w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do zamknięcia armatury. Cofnąć koło z powrotem o wielkość ruchu bezwładnego wyznaczonego zgodnie z punktem 6. Obracać trzpieniem nastawczym w kierunku wskazanym strzałką, ciągle go przyciskając. Wskazówka B przeskakuje przy tym (przeskok jest wyczuwalny i słyszalny) każdorazowo o 90 o az do punktu C. Dalej nie obracać i zwolnić trzpień nastawczy. W przypadku przekręcenia przez nieuwagę, kręcić trzpieniem nastawczym dalej, naprowadzając go od nowa na punkt włączenia. Uwaga: Zwrócić uwagę na to, żeby trzpień A po zakończeniu operacji nastawiania odskoczył do położenia wyjściowego wskutek zadziałania sprężyny. 7.2 Regulacja dla położenia krańcowego OFFEN (OTWARTE) (białe pole) Obracać trzpieniem nastawczym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do otwarcia aparatury. Cofnąć koło z powrotem o wielkość ruchu bezwładnego wyznaczonego zgodnie z punktem 6. Wyregulować układ pomiaru przebytej drogi trzpieniem nastawczym D, zwracając uwagę na wskazówkę E i punkt F, jak opisano wyżej dla położenia krańcowego ZAMKNIĘTE. E 8. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi DUO (wyposażenie dodatkowe) Uwaga: Naprowadzanie na punkt włączania (położenie pośrednie) musi odbywać się podczas regulacji od tej samej strony, od której potem będzie ono następowało podczas pracy. Ustawić mechanizm armatury w pożądanym położeniu pośrednim. W celu włączenia w kierunku ZU (ZAMKNIĘTE) obracać trzpieniem nastawczym G, obserwując wskazówkę H, jak opisano w punkcie 7. W celu włączenia w kierunku OFFEN (OTWARTE) obracać trzpieniem nastawczym K, obserwując wskazówkę L, jak opisano w punkcie 7. E 9. Regulacja układu pomiaru momentu obrotowego (wyposażenie dodatkowe) Uwaga: Nastawiany moment obrotowy musi odpowiadać danemu typowi armatury. Jeżeli napędy ruchu obrotowego zostały dostarczone przez producenta, regulacja została przeprowadzona podczas pracy próbnej u producenta. Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą producenta. Poluzować obie śruby zabezpieczające O na tarczy wskaźnika Przekręcić wyskalowaną tarczę P ustawiając ją na wymagany moment obrotowy (1 da Nm ~ 1mkp). F 4

8 Dokręcić z powrotem śruby zabezpieczające. Wskazówka: Mikrowyłącznik regulujący na moment obrotowy działa również w trybie obsługi ręcznej. Układ pomiaru momentu obrotowego służy jako zabezpieczenie przeciążeniowe w całym zakresie nastawczym, również podczas zależnego od przebytej drogi wyłączania w położeniach krańcowych. Oczyścić powierzchnie uszczelniające pokrywy i obudowy; sprawdzić, czy pierścień samouszczelniający (O-ring) nie jest uszkodzony. Powierzchnie uszczelniające posmarować lekko smarem nie zawierającym kwasów. Nałożyć pokrywę i dokręcić równomiernie na krzyż śruby sześciokątne. 10. Regulacja mechanicznego wskaźnika położenia (wyposażenie dodatkowe) Tarcza wskazująca obraca się w granicach zakresu regulacji od położenia OFFEN (OTWARTE) do położenia ZU (ZAMKNIĘTE) lub odwrotnie o ok. 180 o. W zakładzie producenta została zamontowana odpowiednia przekładnia redukcyjna. Jeżeli później zajdzie potrzeba zmiany ilości obrotów na skok, przekładnia będzie musiała być wymieniona. G Przesterować napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowe ZAMKNIĘTE. Przekręcić tarczę wskaźnika do uzyskania zgodności symbolu z cechą wskaźników pokryw. Przesterować napęd ruchu obrotowego w położenie krańcowe OTWARTE. Zatrzymać w miejscu tarcze wskaźnika z symbolem ZAMKNIĘTE a tarczę z symbolem OTWARTE obracać do uzyskania zgodności z cechą wskaźnika pod szybą pokrywy. 11. Regulacja potencjometru (wyposażenie dodatkowe) Przy uruchomionym silniku przesterować armaturę do położenia krańcowego ZAMKNIĘTE. Potencjometr (ZAMKNIĘTE = 0% - OTWARTE = 100%) ustalić w mechanicznym położeniu wyjściowym przekręcając trzpień nastawczy. Używając zasilacza Auma oraz przyrządu ze skalą procentową, przeprowadzić dokładne strojenie punktu zerowego na trzpieniu nastawczym 0 zasilacza. Przy otwartym uruchomionym silniku przesterować armaturę do położenia krańcowego OTWARTE. Dostroić śrubę nastawcza na wartość maksymalną zasilacza do uzyskania na przyrządzie wskazującym wartość 100%. E 5

9 12. Regulacja indukcyjnego układu pomiaru drogi IWG Elektroniczny sygnalizator położenia RWG (wyposażenie dodatkowe) Dane techniczne RWG 4020 System 3- i 4-przewodowy System 2-przewodowy Prąd wyjściowy I 0-20 ma, 4-20 ma Napięcie zasilające Uv 18-33V prąd st. + 15% wygładzony Maks. pobór prądu 24 ma przy 20 ma prądu wyjściowego RWG 5020 Ex System 2-przewodowy 14 V prąd st. Ix R B + 15% 10-28, 5 V prąd stały wygładzony, maks. 30 V 20 ma 20 ma Maks. obciąż. wtórne 600 Ω (Uv - 14 V)/ 20 ma (Uv - 10V) / 20 ma R B 12.1 Nastawienie na wartość rzeczywistą sygnału 0-20 ma w systemie 3- i 4- przewodowym oraz wartość 4-20 ma sygnału w systemie 2-przewodowym Przesterować napęd ruchu obrotowego do położenia krańcowego ZAMKNIĘTE (zazwyczaj 0 ma, wzgl. 4 ma w przypadku układu 2- przewodowego). Czujnik drogi R2 (przetwornik pomiarów) przemieścić mechanicznie do położenia wyjściowego. W tym celu należy obracać trzpieniem wejściowym przetwornika pomiaru przy opadającym sygnale wyjściowym aż do wystąpienia wyczuwalnego oporu. Przekręcić w prawo potencjometr regulacyjny L natężenie prądu wyjściowego zacznie rosnąć., aż do momentu, gdy Przekręcić potencjometr regulacyjny L z powrotem do punktu, w którym wartość natężenia prądu resztkowego spadnie do ok. 0,1 ma (wzgl. 4,1 ma w przypadku systemu 2-przewodowego). Tym samym upewnimy się, że elektryczny punkt zerowy nie zostanie przekroczony. Przesterować napęd ruchu obrotowego w położenie krańcowe OTWARTE. Nastawić na potencjometrze regulacyjnym M max (wzmocnienie) wartość końcową 20 ma. Przesterować ponownie w położenie krańcowe ZAMKNIĘTE, w celu sprawdzenia punktu zerowego, ewentualnie przeprowadzić korektę Nastawianie na wartość rzeczywistą sygnału 4-10 ma, w przypadku systemu 3- i 4- przewodowego. Przeprowadzić czynności w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE, zgodnie z opisem w punkcie Przesterować napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowe OTWARTE. Potencjometr M max (wzmocnienie) dostroić na 16 ma. Przesterować napęd w położenie krańcowe ZAMKNIĘTE. Potencjometrem regulacyjnym L nastawić wartość początkową na 4 ma. Tym samym wartość końcową przesuwa się równocześnie o 4 ma, tak więc obecnie zakres roboczy wynosi 4-20 ma. W celu kontroli przesterować jeszcze raz w oba położenia krańcowe i w razie potrzeby - dostroić. E 6

10 13. Obróbka na gotowo tulei gwintowanej, przyłącze typu A Nie trzeba zdejmować kołnierza elementu napędzającego z napędu. Wykręcić pierścień centrujący (80.2) z kołnierza przyłącza używając klucza. Wymontować tuleję (80.3) razem z koszyczkiem igiełkowym (80.01) i tarczą łożyska (80.2). Wyjąć koszyczek i tarczę łożyska z tulei. Przewiercić tuleję i naciąć gwint. Uwaga: Mocowanie należy :wycentrować"! Oczyścić odrobioną na gotowo tuleję gwintowaną. Nasmarować koszyczek igiełkowy i tarcze łożyska smarem do łożysk kulkowych i nasadzić na tulei gwintowanej. Osadzić kompletną tuleję gwintowaną z powrotem w kołnierz przyłącza. Zwróć uwagę na to, by zaczepy przylegały do rowka wału drążonego. Wkręcić pierścień centrujący i dokręcić do oporu. Do gniazda smarowego wcisnąć smarownicą kilka porcji smaru łożyskowego. C 14. Konserwacja Uwaga: Po uruchomieniu należy sprawdzić na napędzie ruchu obrotowego, czy nie został uszkodzony lakier wskutek transportu lub montażu. Uszkodzenie starannie zlikwidować w celu zapobieżenia korozji. Napęd ruchu obrotowego auma wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych. Warunkiem niezawodnej pracy jest prawidłowe uruchomienie. Ważne jest również, aby pierścienie samouszczelniające przy pokrywach były dobrze osadzone a złącza śrubowe kabli były mocno dokręcone, co uniemożliwi przedostanie się do wewnątrz zanieczyszczeń i wilgoci. Zalecane czynności: W przypadku rzadkiego korzystanie z urządzenia, należy co ok. 6 miesięcy przeprowadzać pracę próbną, dla zapewnienia jego sprawności. Ok 6 miesięcy po uruchomieniu a później w odstępach rocznych należy sprawdzać, czy śruby mocujące napęd ruchu obrotowego do armatury / przekładni są mocno dokręcone. W razie potrzeby należy je dokręcić. W przypadku napędów z przyłączem typu A należy w półrocznych odstępach czasu uzupełnić smar, wciskając kilka jego porcji do gniazda smarowego. Uwaga: Smarowanie wrzeciona armatury musi być przeprowadzane odrębnie. Kadłub przekładni został fabrycznie napełniony smarem. Zapas ten wystarcza na kilka lat eksploatacji. Na życzenie przesyłamy szczegółową instrukcję konserwacji. 7

11 Auma Matic Niniejsza Instrukcja Obsługi została opracowana zgodnie z najlepszą wiedzą informacji naszych klientów. Jest ona rezultatem naszych doświadczeń praktycznych i wnikliwych badań nad poszczególnymi typami urządzeń. Nasze napędy ruchu obrotowego zostały opracowane specjalnie w celu uruchomienie armatury. W przypadku zastosowania ich do innych celów, zalecamy przeprowadzenie analizy, czy nasze produkty będą spełniały oczekiwane funkcje. Szczegółowych danych na temat przydatności naszych produktów mogą dostarczać próby, w których przeprowadzeniu chętnie pomożemy. W przypadku zastosowania naszych napędów ruchu obrotowego do innych celów niż są przewidziane nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za skutki. Odpowiedzialność za ewentualną konieczność zastosowania środków dla zapobieżenia szkodom rzeczowym i osobowym ponosi wówczas użytkownik. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji nasza gwarancja wygasa. Napędy ruchu obrotowego AUMA MATIC 1) posiadają nastawnik sterowniczy oraz kompletny układ sterowania silnikiem. Programowany układ sterowania jest umieszczony w oddzielnej obudowie, zainstalowanej bezpośrednio na napędzie ruchu obrotowego AUMA NORM w wykonaniu standardowym. Połączenie elektryczne między blokiem AUMA MATIC a napędem zapewnia złącze wtykowe. Dzięki temu można później z łatwością uzupełnić napęd ruchu obrotowego w wykonaniu AUMA MORM o blok sterowania AUMA MATIC. 1) Dostarczane w wielkościach SA SA

12 Centrale Obsługi Klienta auma - Wasz partner w sprawach serwisowych Użytkownikom sprawdzonych w praktyce napędów auma oferuje również ich uruchomienie przez specjalistów oraz sprawny serwis. Doświadczeni specjaliści naszej Centrali Obsługi Klienta służą Państwu w następujących sprawach: wysyłka oryginalnych części zamiennych uruchomienie konserwacja / diagnostyka pomoc w przypadku awarii auma POLSKA Sp. z o.o. PL KATOWICE ul. Pukowca 15 RHB NIP REG

13 N O T A T K I

14 N O T A T K I

15

16 Diese Betriebsanleitung gilt für die Typen: SA, SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Inhaltsverzeichnis Seite 1. Transport und Lagerung 1 2. Betriebsbedingungen 1 3. Anbau an Armatur / Getriebe 1 4. Handbetrieb 2 5. Elektroanschluß 2/3 6. Probelauf 3 7. Einstellung Wegschaltung 4 8. Einstellung DUO Wegschaltung (Extra Zubehör) 4 9. Einstellung Drehmomentschaltung 4/5 10. Einstellung mech. Stellungsanzeige (Extra Zubehör) Einstellung Potenziometer (Extra Zubehör) Einstellung Induktives Wegaufnehmersystem IWG und 6 Elektronischer Stellungsgeber RWG (Extra Zubehör) 13. Fertigbearbeiten Gewindebuchse, Anschlussform A Wartung auma Kundendienst 9 This operation instruction is valid for the types: SA, SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Table of contents Page 1. Transport and Storage 1 2. Service conditions 1 3. Mounting to the valve / gearbox 1 4. Manual operation 2 5. Electric connections 2/3 6. Test run 3 7. Setting of limit switching 4 8. Setting of DUO limit switching (optional extra) 4 9. Setting of torque switching 4/5 10. Setting of mechanical position indicator (optional extra) Setting of potentiometer (optional extra) Setting of indicative position transmitter IWG and 6 Electronic position transducer RWG (optional extra) 13. Machining stem nut, output drive type A Maintenance auma service 9 Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy typów: S.A., SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Spis treści Strona 1. Transport i składowanie 1 2. Warunki eksploatacji 1 3. Instalowanie na armaturze / przekładni 1 4. Uruchamianie ręczne 2 5. Podłączenie do prądu elektrycznego 2/3 6. Praca próbna 3 7. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi 4 8. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi DUO 4 9. Regulacja układu pomiaru momentu obrotowego 4/5 10. Regulacja mechanicznego wskaźnika położenia (wyposaż. dodatkowe) Regulacja potencjometru (wyposaż. dodatkowe) Regulacja indukcyjnego układu pomiaru drogi IWG 6 Elektroniczny sygnalizator położenia RWG 13. Obróbka na gotowo tulei gwintowej, przyłącze typu A Konserwacja Obsługa klientów auma 9

17

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (bez sterownika)

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (bez sterownika) Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (bez sterownika) Instrukcja obsługi Montaż, obsługa, uruchamianie Spis treści SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Na początku należy przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

Zawór membranowy typ 14

Zawór membranowy typ 14 AGRU-FRANK Polska Sp. z o.o. * ul. Bukowskiego 53 * 5- Wrocław Tel./Fax: + 7 3 3 7 * www.agru-frank.pl WORLDWIDE COMPETENCE IN PLASTICS Zawór membranowy typ Materiał obudowy Materiał membrany EPDM CSM

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem Art. 450M i 460M ZAWORY MIESZAJĄCE Przeznaczenie i zastosowanie: Zawory mieszające przeznaczone są do wewnętrznych instalacji grzewczych Służą do mieszania czynnika roboczego wychodzącego z kotła z czynnikiem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel)

Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Strona 1 / 9 Zestaw do wyciągania złamanych świec M 10x1 RENAULT silniki G9T i G9U (2.2 i 2.5-Commonrail silniki diesel) Nr Kod Nazwa Ilość 6041870 Zestaw składa się z: 1 6041887 Wyciągające gwintowane

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Zawór kulowy regulacyjny HERZ

Zawór kulowy regulacyjny HERZ Zawór kulowy regulacyjny HERZ z charakterystyką stałoprocentową Arkusz znormalizowany 2117, Wydanie 0711 Wymiary w mm Numer artykułu DN PN Rp L H1 1 2117 11 15 40 1/2 60 27,5 1 2117 12 20 40 3/4 68 30,5

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

Informacja o częściach zamiennych

Informacja o częściach zamiennych Informacja o ach zamiennych WCIĄGARKI I PRZECIĄGARKI PNEUMATYCZNE Liftstar i Pullstar LS2-300R, LS2-600R, PS2-1000R, Zachować instrukcję MHD56283JC Edycja 5 (1) Maj 2009 Ingersoll-Rand Company Zezwalać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Napędy wieloobrotowe SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 ze sterownikiem napędu ustawczego AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Instrukcja obsługi Montaż, obsługa, uruchamianie Spis treści AM 01.1/AM 02.1 Na początku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja naprawy. Kontrola i wymiana anody magnezowej. 6301 0197 07/2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 097 07/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja naprawy Kontrola i wymiana anody magnezowej Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do naprawy Spis treści Informacje ogólne...........................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SUPLEMENT DO INSTRUKCJI ELEKTRYCZNE WCIĄGNIKI LINOWE AS, ASF DLA ELEKTRYCZNYCH WCIĄGNIKÓW LINOWYCH AS7, ASF7 Z SILNIKAMI Z WIRNIKAMI CYLINDRYCZNYMI Spis treści Instrukcja

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V

Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, AC/DC 24 V 4 609 OpenAir TM Szybkie siłowniki do przepustnic powietrza GNP19 Wersja obrotowa z funkcją bezpieczeństwa, bardzo krótki czas przebiegu, Siłownik z silnikiem elektrycznym do regulacji 2-stawnej, 3-stawnej,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DF Przekładnie walcowe o osiach równoległych 19 Schemat przekładni 22 1. Korpus 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4

ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 44-100 Gliwice, ul. Portowa owa 21 NIP 631-020-75-37 e-mail: nivomer@poczta.onet.pl www: www.nivomer.pl fax./tel. (032) 234-50-06 0601-40-31-21 ELEKTROMECHANICZNY SYGNALIZATOR POZIOMU SPMS-4 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Silniki do rolet. Nr produktu 000646420

Silniki do rolet. Nr produktu 000646420 INSTRUKCJA OBSŁUGI Silniki do rolet Nr produktu 000646420 Strona 1 z 7 Instrukcja montażu i obsługi Silniki rurowe Münsterstr. 30b, 46397 Bocholt Telefon 02871-24 65 06, Fax 02871-24 65 070 Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających

Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających 4 506 SQL33.00 Siłowniki elektryczne do zaworów obrotowych i klap odcinających SQL33... SQL83... z kątem obrotu 90 Napięcie zasilania 230 V AC SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC Napięcie zasilania

Bardziej szczegółowo

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15

Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Wyłączniki silnikowe - Seria CTI 15 Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe silników elektrycznych trójfazowych do mocy 11 kw. Kompaktowa, modułowa konstrukcja o szerokości 45 mm, wyposażona w szybko

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zakład Montażu Urządzeń Elektronicznych DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zakład ontażu Urządzeń Elektronicznych DOKUENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK KĄTA CK- DO SYSTEU ONITOROWANIA GŁOWICY URABIAJĄCEJ KOBAJNU CHODNIKOWEGO INOS- DTR 05/06 Tychy, maj 006

Bardziej szczegółowo

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja

Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja Łożyska wieńcowe PSL Montaż i konserwacja ZABEZPIECZENIE, PAKOWANIE, TRANSPORT I SKŁADOWANIE Przed pakowaniem łożyska wieńcowe są zabezpieczane płynnym środkiem konserwującym zapewniającym ochronę przed

Bardziej szczegółowo

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu

Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu Skrzynka narzędzi do ustawiania mechanizmu rozrządu 1 Skrzynka narzędzi do ustawiania Mechanizmu Rozrządu W przypadku większości silników umożliwia ustawienie kół pasowych, gdy przeprowadza się prace konserwacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462

Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Siłowniki pneumatyczne Fisher Gulde seria 3025 typ P 460 i 462 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa pracy. 1 1 Zastosowania... 2 2 Dane techniczne... 2 3 Działanie... 2 4 Montaż... 3 5 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK

Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie, Motoreduktory, Silniki Elektryczne Dokumentacja techniczno-ruchowa Seria DK Przekładnie walcowo-stożkowe Schemat przekładni 1. Uszczelniacz 2. Pierścień zabezpieczający 3. Łożysko 4. Koło

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego

Instrukcja obsługi. Sprzęgło - Pojazd użytkowy Przyrząd do pomiaru bicia bocznego Nr art. 184200 080580 Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Zakres dostawy... 2 3.... 2 3.1 Montaż przyrządu do pomiaru bicia bocznego... 3 3.2 Montowanie tarczy sprzęgła... 4 3.3 Messuhr montieren und einstellen...

Bardziej szczegółowo

Napędy do bram przemysłowych

Napędy do bram przemysłowych Napędy do bram przemysłowych W dzisiejszych czasach wymaga się, aby napędy do bram przemysłowych były dostosowane do potrzeb i procesów w firmie. Napędy powinny być trwałe i wytrzymałe, a także umożliwiać

Bardziej szczegółowo

Allfit Elektryczna rolka zwijająca do basenów odkrytych i zakrytych Instrukcja montażu

Allfit Elektryczna rolka zwijająca do basenów odkrytych i zakrytych Instrukcja montażu Allfit Elektryczna rolka zwijająca do basenów odkrytych i zakrytych Instrukcja montażu 1 2 Instrukcja montażu 1. Sprawdzić, czy dostawa nadeszła w stanie kompletnym (patrz wykaz części na następnej stronie)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych

Seria LS. Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych 0 Elektryczny sygnalizator pozycji do napędów obrotowych Montaż Elektryczne sygnalizatory pozycji GEMÜ serii LS służą do sygnalizacji i kontroli pozycji armatur obrotowych.w zależności od wersji wyposażone

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

VM PP-H. Zawór membranowy

VM PP-H. Zawór membranowy Zawór membranowy Marley Polska Sp. z o.o. ul. Annopol 24 03-236 Warszawa tel. (22) 329 79 15 fax (22) 329 79 17 http://www.fipnet.pl elzbieta.ciesielska@marley.com.pl Marley Polska Sp. z o.o. biuro Szczecin

Bardziej szczegółowo

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo)

Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Siłowniki sterowane sygnałem 3-punktowym AMV 13 SU, AMV 23 SU - (z funkcją powrotu sterowaną sprężynowo) Opis / Zastosowanie AMV 13 SU AMV 23 SU AMV 13 SU stosowane są z zaworami VZ, VRBZ oraz AMV 13 SU

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia:

www.conrad.pl CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: CZUJNIK DESZCZU HYGROSENS (MODEL 12 V AC/DC) INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr katalogowy: 187621 CON- REGME- 12V Cechy urządzenia: Niezawodna i bezpieczna obsługa, elektrolityczna zasada pomiaru Opad identyfikowany

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR

Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Siłowniki Siłowniki TA-MC Siłowniki proporcjonalne o wysokiej precyzji działania TA-MC15, TA-MC15-C, TA-MC50-C, TA-MC55, TA-MC100, TA-MC160, TA-MC100 FSE/FSR Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych

Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Termostat do urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych Instrukcja obsługi Nr produktu: 618888 1. Wygląd produktu 1) Przełącznik wyboru funkcji 2) Regulator ustawień temperatury Przełącznik wyboru funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki. Proszę zachowad instrukcję!

Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki. Proszę zachowad instrukcję! Instrukcja obsługi SELVE Elektroniczne Siłowniki Proszę zachowad instrukcję! str. 2 Spis treści Kupując elektroniczny siłownik do rolet wybraliście Państwo wysokogatunkowy wyrób firmy SELVE. Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Zatrzaski, Trzpienie ustalające, Trzpienie montażowe

Zatrzaski, Trzpienie ustalające, Trzpienie montażowe Zatrzaski, Trzpienie ustalające, Trzpienie montażowe 577 578 Zestawienie produktów Zatrzaski, Trzpienie ustalające, Trzpienie montażowe Zatrzaski kulkowe z nacięciem do wkrętaka, stal K0309 Zatrzaski kulkowe

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221

Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Gniazdo żarówki z czujnikiem ruchu Model: OR-CR-221 Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją obsługi i montażu ponieważ bezpieczne użytkowanie zależy od poprawnego zainstalowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe

Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe Pompy wirowe odœrodkowe z korpusem spiralnym blokowe 43 Zastosowanie Do t³oczenia wody czystej, zanieczyszczonej, morskiej, kondensatu wodnego, olejów, solanki, ³ugów, wody gor¹cej. Medium nie mo e zawieraæ

Bardziej szczegółowo

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz

NAPĘDY RUROWE TUSSO PRACUJĄ W CZĘSTOTLIWOŚCI 433 MHz ORAZ NAPIĘCIU 230 V/50 Hz OZ NPIĘCIU 0 V/50 Hz MOTOS NPĘD UOWY MEDI E - Z WUDOWNYM ODIONIKIEM DIOWYM,ELEKTONICZNYMI KŃCÓWKMI, FUNKCJĄ ŁGODNEGO ZTZYMNI, DODTKOWĄ POZYCJĄ KOMFOT OZ MECHNIZMEM PZECIĄŻENIOWYM INSTUKCJ MONTŻU, OSŁUGI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 FlowCon SM należy zamontować na rurze zasilającej lub powrotnej urządzenia. Zaleca się zamontowanie filtra przed korpusem zaworu w celu uniknięcia

Bardziej szczegółowo

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2000 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic 4212 TEST STB. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 2237 06/2000 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4212 80 105 TEST STB Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Ważniejsze wskazówki dotyczące użytkowania Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz suwakowy typ WH22

Rozdzielacz suwakowy typ WH22 Rozdzielacz suwakowy typ WH22 NG 22 5 MPa 450 dm /min WK 460 200 04.2001r. Rozdzielacze suwakowe przeznaczone są do sterowania kierunkiem przepływu cieczy, co powoduje określony kierunek ruchu lub zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-T KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

KATALOG GASTOP PRESTIGE

KATALOG GASTOP PRESTIGE BRAMKI OBROTOWE BR2-TM KATALOG GASTOP PRESTIGE Zastosowanie urządzeń Bramki obrotowe BR2 są przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejściach strzeżonych, wewnątrz budynków. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy PS40

Zasilacz impulsowy PS40 1 P/N - Polish - Opisywane urządzenie podlega regulacjom unijnym zgodnie z dyrektywą WEEE (2002/96/WE). Informacje na temat prawidłowej utylizacji znajdują się na stronie www.nordson.com. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

STL MF Instrukcja montażowa

STL MF Instrukcja montażowa STL MF Instrukcja montażowa Elektroniczny wielofunkcyjny regulator prędkości obrotowej, silników jednofazowych (230V, 50Hz) przystosowanych do regulacji napięciowej. Dane techniczne Napięcie 230V 50Hz

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym.

Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100. file://c:\program Files\cosids\DATA\TMP\01001754.rtf.html. Wym. Strona 1 z 24 Kompletna wymiana pokrycia tablicy rozdzielczej C461100 Wym., zdemontowanie 1. Odłączyć akumulator. 2. Wymontować konsolę środkową 3. Wymontować przednią popielniczkę Wyjąć wkład popielniczki

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15

Instrukcja instalacji & Utrzymania 10/15 Instrukcja instalacji & Utrzymania 1 10/15 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji obsługi. Nie

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184

Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor LA 10 Nr produktu 000562184 Strona 1 z 8 3.0 Opis produktu 3.1 Zawartość 1 Kompresor LA 10 z wężem wysokiego ciśnienia (ze złączką do wentyli samochodowych) i jednym złączem

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL

PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL PROFIBUS DP w topologii pierścieniowej LWL 1. Zastosowanie... 1 2. Dane techniczne... 2 2.1. Płytka złącza światłowodowego LWL... 2 2.2. Typy przewodów złącza światłowodowego LWL... 2 3. Konfiguracja PROFIBUS...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S

INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI REGULATORA CIŚNIENIA RP/G 05 S INSTRUKCJA TECHNICZNA WERYFIKACJI I REGULACJI Przedstawione w niniejszej instrukcji procedury obsługowo-naprawcze powinny być realizowane po każdych 40.000 km przejechanych na paliwie gazowym (jeżeli to

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza

1. Przeznaczenie. 2. Właściwości techniczne. 3. Przyłącza 2 Transformatory sieciowe serii - stan: 04-2010 1. Przeznaczenie W transformatorach sieciowych obwód wtórny oddzielony jest od obwodu pierwotnego galwanicznie. Transformatory sieciowe serii spełniają wymagania

Bardziej szczegółowo

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej

Przetwornik przepływu z systemem płytki oporowej Przetwornik z systemem płytki oporowej dla cieczy pomiary kontrola analiza Zakresy pomiarowe 1-10 l/min... 360-3600m 3 /h wody Dokładność pomiaru: ±1,5% od wartości końcowej pomiaru Przyłącze: G3/8...G2,

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo

Elektryczne napędy ruchu wahliwego

Elektryczne napędy ruchu wahliwego Elektryczne napędy ruchu wahliwego SG 03.3 - SG 04.3. z AUMA MATIC 1 Napędy wahliwe SG 03.3 SG 04.3 z AUMA MATIC Ważność tej instrukcji:. Niniejsza instrukcja obowiązuje dla napędów wahliwych SG 03.3-SG

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo