S.A S.A Betriebsanleitung Instrukcja obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S.A. 07.1 S.A. 48.1 Betriebsanleitung Instrukcja obsługi"

Transkrypt

1 Drehantriebe Napędy ruchu obrotowego S.A S.A Betriebsanleitung Instrukcja obsługi

2

3 Lista części zamiennych norm S.A S.A Prosimy o podanie w Państwa zamówieniu typu napędu ruchu obrotowego i naszego numeru komisji (patrz tabliczka znamionowa) Nr Nr Typ Nazwa części części części Typ Nazwa części 1.0 B Obudowa kpl B Silnik 2.0 B Kołnierz łożyska kpl B Złącze wtykowe silnika (część wtykowa) 3.0 B Wał wydrążony kpl. (bez ślimacznicy) 79.0** B Przekładnia planetarna kpl. od strony silnika 5.0 B Wał ślimaka kpl. Napęd odbioru A kpl. 80.0* B 5.32 E Kołek sprzęgła (bez naciętego gwintu we wkrętce) 5.37 B Linka cięgła kpl. 80.3* E Wkrętka (bez naciętego gwintu) 5.7 E Sprzęgło silnika 85.0* B Napęd (odbiór ruchu) B3 5.8 B Sprzęgło ręczne kpl. 90.0* B Napęd (odbiór ruchu) D 6 E Ślimacznica Mikrołącznik dla drogi momentu obrotowego 100 B 9.0 B Przekładnia planetarna kpl. od strony kółka ręcznego (wraz z kontaktami wtykowymi) 10.0 B Kołnierz dociskowy łożyska kpl. Przełącznik błyskowy wraz z kontaktami wtykowymi 105 B 14.1 E Dźwignia przełączająca kpl. (bez tarczy impulsowej i płytki izolacyjnej) 14.2 E Gałka B Mikrołącznik ze śrubą odległościową 15.0 B Pokrywa kpl. (zespołu styczników) 107 E Element dystansowy 17.0 B Dźwignia odłączania kpl * B Ogrzewanie 18 E Segment zębaty 152.1* B Potencjometr (bez sprzęgła ślizgowego) 19.0 B Pierścień zębaty kpl * B Sprzęgło ślizgowe potencjometru 20.0 B Skrzydełko odchylne kpl * B Potencjometr dla RWG (bez sprzęgła ślizgowego) 22.0 B Sprzęgło II kpl * B Sprzęgło ślizgowe dla RWG 23.0 B Reagujący na drogę wyłącznik odbierania ruchu 153.3* B Płytka sygnalizatora RWG 24 E Reagujący na drogę wyłącznik odbierania ruchu 154.1* B Nadajnik IWG (bez sprzęgła ślizgowego) 24.0 B Reagujący na drogę wyłącznik koła pośredniego kpl * B Sprzęgło poślizgowe IWG 25 E Blacha ochronna 154.3* B Płytka sygnalizatora IWG 27 E Wkrętka gwintowana 155.0* B Przekładnia redukcyjna 30.0 B Kółko ręczne z rękojeścią 156.0* B Mechaniczny wskaźnik położenia 39 E Korek gwintowany 160.1* E Rura ochronna (bez pokrywki) E B Podkładka gumowa Gniazdo złącza wtykowego silnika kpl * E E Pokrywka rury ochronnej Kołek z karbem 50.0 B Pokrywka złącza wielowtykowego kpl E Pierścień sprężysty 51.0 B Gniazdo wielostykowe kpl. (kompletnie uzbrojone) 018 E Pierścień uszczelniający 52.0 B Wtyczka (bez kołków) 019 E Śruba z łbem walcowym 53.0 B Kontakt tulejkowy dla sterowania 020 E Tarcza zaciskowa 54.0 B Kontakt tulejkowy dla silnika 029 E Pierścień o przekroju kwadratu 55.0 B Kontakt tulejkowy dla przewodu ochronnego 030 E Tulejka dla przeprowadzenia kabla 56.0 B Kontakt wtyczkowy dla sterowania 031 E Śruba z łbem walcowym 57.0 B Kontakt wtyczkowy dla silnika 032 E Pierścień sprężysty 58.0 B Kabel dla przewodu ochronnego 033 E Pierścień uszczelniający 59.0 B 053 E Śruba z łbem wpuszczonym Kontakt wtyczkowy dla silnika i wyłącznika 80. termiczny w złączu wtykowym silnika S Łożysko oporowe igiełkowe 001* 60 B 85. Zespół sterujący kpl. bez głowicy pomocniczych dla 001* E Pierścień rozprężny włączenia momentu obrotowego i bez włączników * E Pierścień rozprężny 61.0 B Głowica pomocnicza dla włączenia momentu obrotowego S1 S Komplet uszczelek (mały) 62 B Podkładka dla wkrętu S2 S Komplet uszczelek (duży) Typ B = zespół konstrukcyjny Typ E = część pojedyncza S = pakiet kpl. = komplet * = nie znajdują się w wyposażeniu zasadniczym ** = nie dla wszystkich ilości obrotów RIESTER KG

4 Napędy ruchu obrotowego są urządzeniami elektromechanicznymi wysokiej wartości. Aby uniknąć ich uszkodzenia, należy stosować się do poniżej podanych wskazówek. 1. Transport i składowanie - Transportować do miejsca zamontowania w trwałym opakowaniu - Nie podnosić za koło do ręcznego sterowania - Składować w dobrze przewietrzonym, suchym pomieszczeniu - Zabezpieczyć przed zawilgoceniem od podłoża poprzez składowanie w regale lub na drewnianej palecie - Stosować osłonę przed kurzem i zanieczyszczeniem - Niemalowane powierzchnie zabezpieczyć odpowiednim środkiem przeciwkorozyjnym 2. Warunki eksploatacji Napędy ruchu obrotowego auma mogą być użytkowane przy następujących temperaturach otoczenia: SA - 25 o C + 80 o C (standard) SAH 0 o C do +120 o C SAP - 25 o C + 80 o C SAR - 25 o C do +60 o C SAL - 60 o C + 60 o C SA Ex - 25 o C do +40 o C SAL - 60 o C +60 o C SAR Ex - 25 o C do +40 o C 3. Zamontowanie na armaturze / przekładni Napęd można montować i eksploatować w dowolnym położeniu. Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy pasuje do armatury / przekładni Uwaga: Centrowanie kołnierzy wykonać z pasowaniem luźnym! W przypadku połączenia typu A gwint musi być zgodny z gwintem trzpienia armatury. Jeżeli w zamówieniu nie zażyczono sobie w sposób wyraźny tulei z gwintem, tuleja gwintowana nie jest dostarczona z fabryki bez otworu lub z nawierconym otworem prowadzącym. Obróbka na gotowo tulei gwintowanej, patrz punkt 13. Przyłącza typu B1, B3 lub B4 są dostarczone z otworem wierconym i wpustowym (z reguły wg ISO 5210). Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiada trzpieniu wejściowemu armatury / przekładni. Powierzchnię przylegania kołnierzy przyłączeniowych do napędu ruchu obrotowego oraz armatury / przekładni dokładnie odtłuścić. Trzpień wejściowy armatury / przekładni lekko nasmarować. Napęd ruchu obrotowego nasadzać na armaturę / przekładnię i zamocować. Śruby (klasa co najmniej 8.8) dokręcić na krzyż równomiernie i mocno. C D 1

5 4. Obsługa ręczna Włączanie ręcznego sterowania UWAGA: Ręczne sterowanie wolno uruchomić jedynie przy wyłączonym silniku. B Unieść dźwignię przełączającą, znajdującą się pośrodku koła ręcznego do ok. 85 o, obracając przy tym nieznacznie kołem. Zwolnić dźwignię przełączającą (opada z powrotem do położenia wyjściowego), ręczne sterowanie zostało włączone. Obsługa ręczna Przy stosowaniu skrętników do obsługi ręcznej maksymalna, dopuszczalna prędkość obrotowa wynosi 300 1/min. Odłączenie sterowania ręcznego Następuje automatycznie w momencie włączenia silnika. 5. Podłączenie do prądu elektrycznego (Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa!) Opóźnienie wyłączenia, tzn. czas, jaki upływa od momentu zadziałania mikrołącznika reagującego na moment obrotowy do chwili całkowitej utraty napięcia w silniku może wynosić maks. 20 ms. Zalecamy, aby poszczególne styczniki kierunkowe wyłączać poprzez odpowiednie mikrołączniki reagujące na przebytą drogę lub mikrołączniki momentu obrotowego. Sterowanie napędem jest możliwe poprzez: - auma matic, w przypadku S.A. / SAR sterowanie można zabudować później (patrz str. 23, dalsze informacje na życzenie) - zewnętrzny układ ze stycznikiem zwrotnym. Sprawdzić, czy rodzaj prądu, napięcie sieciowe i częstotliwość zgadzają się z danymi na silniku (patrz tabliczka znamionowa silnika). Zdjąć pokrywę gniazda wtykowego wzgl. komory podłączenia. Poluzować i wyjąć śruby z łbem walcowym. Nasadzić złącza śrubowe na odpowiednie przewody przyłączeniowe. Uwaga: ochrona IP 67 (IP 68 w przypadku SAP) jest zagwarantowana tylko wówczas, gdy są stosowane odpowiednie złącza śrubowe kabli. Poniższe opisy odnoszą się tylko do zamykania przy obrotach w prawo, tzn. wał napędzany w celu zamknięcia armatury obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przypadku zamykania poprzez obrót w lewo patrz odrębna instrukcja. Silnik prądu 3-fazowego (patrz plan połączenia KMS). Fazy L1, L2, L3 zacisnąć na złączach U1, V1, W1 (spowoduje to obrót w prawo). Podłączyć do uziemienia przewód zabezpieczający. Przełączyć przewody sterujące zgodnie z planem podłączenia KMS (patrz wskazówki na pokrywie). 2

6 Uwaga: W obydwa obwody jednego przełącznika można podłączyć tylko taki sam potencjał. W przypadku różnych potencjałów należy stosować przełączniki tandemowe. Producent armatury ustala, czy rozłączenie w położeniach krańcowych ma następować przez układ pomiaru drogi czy też przez układ pomiaru momentu obrotowego. Silniki auma mają seryjnie zabudowane 3 wyłączniki termiczne (dla typu SAR Ex 3 oporniki termiczne, które wymagają odpowiedniego wyzwalacza). Pełna ochrona silnika jest zapewniona tylko w przypadku prawidłowego podłączenia wyłączników termicznych wzgl. oporników termicznych. Jeżeli nie zostaną one zainstalowane, nasza gwarancja na silnik nie będzie obowiązywać. Do podłączenia zdalnego sygnalizatora położenia (potencjometr, RWG, IWG) zalecamy stosowanie przewodów ekranowanych. Krawędzie uszczelniające na pokrywie wtyczki, wzgl. na pokrywie komory przyłączeniowej należy oczyścić oraz sprawdzić, czy pierścień samouszczelniający (O-ring) nie jest uszkodzony. Krawędzie uszczelniające należy lekko natłuścić smarem nie zawierającym kwasu (np. wazeliną). Nasadzić pokrywę i dokręcić równomiernie na krzyż 4 śruby. Dokręcić mocno złącze śrubowe, by zapewniona była ochrona IP 67 (IP 68 w przypadku SAP) 6. Praca próbna Zdjąć pokrywę z mechanizmu rozdzielczego oraz tarczę wskaźnika jeśli taka jest przewidziana. W tym celu należy użyć jako dźwigni klucza widełkowego (ok. 10 mm). Czerwone przyciski testowe T służą do uruchomienia mikrołączników układu działającego na zasadzie pomiaru momentu obrotowego i drogi. Przesterować armaturę do położenia środków pracując w trybie ręcznym. Sprawdzić kierunek obrotu, w tym celu na krótko włączyć napęd w kierunku OFFEN (OTWARTE), jeżeli kierunek obrotu jest niewłaściwy, natychmiast wyłączyć napęd i zamienić przyłącza U1 i W1. Pokręcić czerwonym przyciskiem testowym OFFEN w kierunku DÓŁ wskazanym przez strzałkę - jeżeli silnik wyłącza się, sterowanie funkcjonuje prawidłowo, - jeżeli silnik nie wyłącza się, w celu awaryjnego wyłączenia pokręcić obydwoma przyciskami testowymi każdorazowo w kierunku wskazywanym przez strzałkę DÓŁ / DSR, - sprawdzić sterowanie i wyregulować je. Ustalić zakres ruchu bezwładnie w obu kierunkach (ruch bezwładny jest mierzony ilością obrotów przypadających na przebytą drogę od wyłącznika do bezruchu). E 3

7 7. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi Nastawić urządzenie na obsługę ręczną, jak opisano w punkcie Regulacja dla położenia krańcowego ZU (ZAMKNIĘTE) (czarne pole) Pokręcić kołem ręcznym w kierunku ruchu wskazówek zegara aż do zamknięcia armatury. Cofnąć koło z powrotem o wielkość ruchu bezwładnego wyznaczonego zgodnie z punktem 6. Obracać trzpieniem nastawczym w kierunku wskazanym strzałką, ciągle go przyciskając. Wskazówka B przeskakuje przy tym (przeskok jest wyczuwalny i słyszalny) każdorazowo o 90 o az do punktu C. Dalej nie obracać i zwolnić trzpień nastawczy. W przypadku przekręcenia przez nieuwagę, kręcić trzpieniem nastawczym dalej, naprowadzając go od nowa na punkt włączenia. Uwaga: Zwrócić uwagę na to, żeby trzpień A po zakończeniu operacji nastawiania odskoczył do położenia wyjściowego wskutek zadziałania sprężyny. 7.2 Regulacja dla położenia krańcowego OFFEN (OTWARTE) (białe pole) Obracać trzpieniem nastawczym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do otwarcia aparatury. Cofnąć koło z powrotem o wielkość ruchu bezwładnego wyznaczonego zgodnie z punktem 6. Wyregulować układ pomiaru przebytej drogi trzpieniem nastawczym D, zwracając uwagę na wskazówkę E i punkt F, jak opisano wyżej dla położenia krańcowego ZAMKNIĘTE. E 8. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi DUO (wyposażenie dodatkowe) Uwaga: Naprowadzanie na punkt włączania (położenie pośrednie) musi odbywać się podczas regulacji od tej samej strony, od której potem będzie ono następowało podczas pracy. Ustawić mechanizm armatury w pożądanym położeniu pośrednim. W celu włączenia w kierunku ZU (ZAMKNIĘTE) obracać trzpieniem nastawczym G, obserwując wskazówkę H, jak opisano w punkcie 7. W celu włączenia w kierunku OFFEN (OTWARTE) obracać trzpieniem nastawczym K, obserwując wskazówkę L, jak opisano w punkcie 7. E 9. Regulacja układu pomiaru momentu obrotowego (wyposażenie dodatkowe) Uwaga: Nastawiany moment obrotowy musi odpowiadać danemu typowi armatury. Jeżeli napędy ruchu obrotowego zostały dostarczone przez producenta, regulacja została przeprowadzona podczas pracy próbnej u producenta. Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą producenta. Poluzować obie śruby zabezpieczające O na tarczy wskaźnika Przekręcić wyskalowaną tarczę P ustawiając ją na wymagany moment obrotowy (1 da Nm ~ 1mkp). F 4

8 Dokręcić z powrotem śruby zabezpieczające. Wskazówka: Mikrowyłącznik regulujący na moment obrotowy działa również w trybie obsługi ręcznej. Układ pomiaru momentu obrotowego służy jako zabezpieczenie przeciążeniowe w całym zakresie nastawczym, również podczas zależnego od przebytej drogi wyłączania w położeniach krańcowych. Oczyścić powierzchnie uszczelniające pokrywy i obudowy; sprawdzić, czy pierścień samouszczelniający (O-ring) nie jest uszkodzony. Powierzchnie uszczelniające posmarować lekko smarem nie zawierającym kwasów. Nałożyć pokrywę i dokręcić równomiernie na krzyż śruby sześciokątne. 10. Regulacja mechanicznego wskaźnika położenia (wyposażenie dodatkowe) Tarcza wskazująca obraca się w granicach zakresu regulacji od położenia OFFEN (OTWARTE) do położenia ZU (ZAMKNIĘTE) lub odwrotnie o ok. 180 o. W zakładzie producenta została zamontowana odpowiednia przekładnia redukcyjna. Jeżeli później zajdzie potrzeba zmiany ilości obrotów na skok, przekładnia będzie musiała być wymieniona. G Przesterować napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowe ZAMKNIĘTE. Przekręcić tarczę wskaźnika do uzyskania zgodności symbolu z cechą wskaźników pokryw. Przesterować napęd ruchu obrotowego w położenie krańcowe OTWARTE. Zatrzymać w miejscu tarcze wskaźnika z symbolem ZAMKNIĘTE a tarczę z symbolem OTWARTE obracać do uzyskania zgodności z cechą wskaźnika pod szybą pokrywy. 11. Regulacja potencjometru (wyposażenie dodatkowe) Przy uruchomionym silniku przesterować armaturę do położenia krańcowego ZAMKNIĘTE. Potencjometr (ZAMKNIĘTE = 0% - OTWARTE = 100%) ustalić w mechanicznym położeniu wyjściowym przekręcając trzpień nastawczy. Używając zasilacza Auma oraz przyrządu ze skalą procentową, przeprowadzić dokładne strojenie punktu zerowego na trzpieniu nastawczym 0 zasilacza. Przy otwartym uruchomionym silniku przesterować armaturę do położenia krańcowego OTWARTE. Dostroić śrubę nastawcza na wartość maksymalną zasilacza do uzyskania na przyrządzie wskazującym wartość 100%. E 5

9 12. Regulacja indukcyjnego układu pomiaru drogi IWG Elektroniczny sygnalizator położenia RWG (wyposażenie dodatkowe) Dane techniczne RWG 4020 System 3- i 4-przewodowy System 2-przewodowy Prąd wyjściowy I 0-20 ma, 4-20 ma Napięcie zasilające Uv 18-33V prąd st. + 15% wygładzony Maks. pobór prądu 24 ma przy 20 ma prądu wyjściowego RWG 5020 Ex System 2-przewodowy 14 V prąd st. Ix R B + 15% 10-28, 5 V prąd stały wygładzony, maks. 30 V 20 ma 20 ma Maks. obciąż. wtórne 600 Ω (Uv - 14 V)/ 20 ma (Uv - 10V) / 20 ma R B 12.1 Nastawienie na wartość rzeczywistą sygnału 0-20 ma w systemie 3- i 4- przewodowym oraz wartość 4-20 ma sygnału w systemie 2-przewodowym Przesterować napęd ruchu obrotowego do położenia krańcowego ZAMKNIĘTE (zazwyczaj 0 ma, wzgl. 4 ma w przypadku układu 2- przewodowego). Czujnik drogi R2 (przetwornik pomiarów) przemieścić mechanicznie do położenia wyjściowego. W tym celu należy obracać trzpieniem wejściowym przetwornika pomiaru przy opadającym sygnale wyjściowym aż do wystąpienia wyczuwalnego oporu. Przekręcić w prawo potencjometr regulacyjny L natężenie prądu wyjściowego zacznie rosnąć., aż do momentu, gdy Przekręcić potencjometr regulacyjny L z powrotem do punktu, w którym wartość natężenia prądu resztkowego spadnie do ok. 0,1 ma (wzgl. 4,1 ma w przypadku systemu 2-przewodowego). Tym samym upewnimy się, że elektryczny punkt zerowy nie zostanie przekroczony. Przesterować napęd ruchu obrotowego w położenie krańcowe OTWARTE. Nastawić na potencjometrze regulacyjnym M max (wzmocnienie) wartość końcową 20 ma. Przesterować ponownie w położenie krańcowe ZAMKNIĘTE, w celu sprawdzenia punktu zerowego, ewentualnie przeprowadzić korektę Nastawianie na wartość rzeczywistą sygnału 4-10 ma, w przypadku systemu 3- i 4- przewodowego. Przeprowadzić czynności w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE, zgodnie z opisem w punkcie Przesterować napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowe OTWARTE. Potencjometr M max (wzmocnienie) dostroić na 16 ma. Przesterować napęd w położenie krańcowe ZAMKNIĘTE. Potencjometrem regulacyjnym L nastawić wartość początkową na 4 ma. Tym samym wartość końcową przesuwa się równocześnie o 4 ma, tak więc obecnie zakres roboczy wynosi 4-20 ma. W celu kontroli przesterować jeszcze raz w oba położenia krańcowe i w razie potrzeby - dostroić. E 6

10 13. Obróbka na gotowo tulei gwintowanej, przyłącze typu A Nie trzeba zdejmować kołnierza elementu napędzającego z napędu. Wykręcić pierścień centrujący (80.2) z kołnierza przyłącza używając klucza. Wymontować tuleję (80.3) razem z koszyczkiem igiełkowym (80.01) i tarczą łożyska (80.2). Wyjąć koszyczek i tarczę łożyska z tulei. Przewiercić tuleję i naciąć gwint. Uwaga: Mocowanie należy :wycentrować"! Oczyścić odrobioną na gotowo tuleję gwintowaną. Nasmarować koszyczek igiełkowy i tarcze łożyska smarem do łożysk kulkowych i nasadzić na tulei gwintowanej. Osadzić kompletną tuleję gwintowaną z powrotem w kołnierz przyłącza. Zwróć uwagę na to, by zaczepy przylegały do rowka wału drążonego. Wkręcić pierścień centrujący i dokręcić do oporu. Do gniazda smarowego wcisnąć smarownicą kilka porcji smaru łożyskowego. C 14. Konserwacja Uwaga: Po uruchomieniu należy sprawdzić na napędzie ruchu obrotowego, czy nie został uszkodzony lakier wskutek transportu lub montażu. Uszkodzenie starannie zlikwidować w celu zapobieżenia korozji. Napęd ruchu obrotowego auma wymaga niewielu zabiegów konserwacyjnych. Warunkiem niezawodnej pracy jest prawidłowe uruchomienie. Ważne jest również, aby pierścienie samouszczelniające przy pokrywach były dobrze osadzone a złącza śrubowe kabli były mocno dokręcone, co uniemożliwi przedostanie się do wewnątrz zanieczyszczeń i wilgoci. Zalecane czynności: W przypadku rzadkiego korzystanie z urządzenia, należy co ok. 6 miesięcy przeprowadzać pracę próbną, dla zapewnienia jego sprawności. Ok 6 miesięcy po uruchomieniu a później w odstępach rocznych należy sprawdzać, czy śruby mocujące napęd ruchu obrotowego do armatury / przekładni są mocno dokręcone. W razie potrzeby należy je dokręcić. W przypadku napędów z przyłączem typu A należy w półrocznych odstępach czasu uzupełnić smar, wciskając kilka jego porcji do gniazda smarowego. Uwaga: Smarowanie wrzeciona armatury musi być przeprowadzane odrębnie. Kadłub przekładni został fabrycznie napełniony smarem. Zapas ten wystarcza na kilka lat eksploatacji. Na życzenie przesyłamy szczegółową instrukcję konserwacji. 7

11 Auma Matic Niniejsza Instrukcja Obsługi została opracowana zgodnie z najlepszą wiedzą informacji naszych klientów. Jest ona rezultatem naszych doświadczeń praktycznych i wnikliwych badań nad poszczególnymi typami urządzeń. Nasze napędy ruchu obrotowego zostały opracowane specjalnie w celu uruchomienie armatury. W przypadku zastosowania ich do innych celów, zalecamy przeprowadzenie analizy, czy nasze produkty będą spełniały oczekiwane funkcje. Szczegółowych danych na temat przydatności naszych produktów mogą dostarczać próby, w których przeprowadzeniu chętnie pomożemy. W przypadku zastosowania naszych napędów ruchu obrotowego do innych celów niż są przewidziane nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za skutki. Odpowiedzialność za ewentualną konieczność zastosowania środków dla zapobieżenia szkodom rzeczowym i osobowym ponosi wówczas użytkownik. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji nasza gwarancja wygasa. Napędy ruchu obrotowego AUMA MATIC 1) posiadają nastawnik sterowniczy oraz kompletny układ sterowania silnikiem. Programowany układ sterowania jest umieszczony w oddzielnej obudowie, zainstalowanej bezpośrednio na napędzie ruchu obrotowego AUMA NORM w wykonaniu standardowym. Połączenie elektryczne między blokiem AUMA MATIC a napędem zapewnia złącze wtykowe. Dzięki temu można później z łatwością uzupełnić napęd ruchu obrotowego w wykonaniu AUMA MORM o blok sterowania AUMA MATIC. 1) Dostarczane w wielkościach SA SA

12 Centrale Obsługi Klienta auma - Wasz partner w sprawach serwisowych Użytkownikom sprawdzonych w praktyce napędów auma oferuje również ich uruchomienie przez specjalistów oraz sprawny serwis. Doświadczeni specjaliści naszej Centrali Obsługi Klienta służą Państwu w następujących sprawach: wysyłka oryginalnych części zamiennych uruchomienie konserwacja / diagnostyka pomoc w przypadku awarii auma POLSKA Sp. z o.o. PL KATOWICE ul. Pukowca 15 RHB NIP REG

13 N O T A T K I

14 N O T A T K I

15

16 Diese Betriebsanleitung gilt für die Typen: SA, SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Inhaltsverzeichnis Seite 1. Transport und Lagerung 1 2. Betriebsbedingungen 1 3. Anbau an Armatur / Getriebe 1 4. Handbetrieb 2 5. Elektroanschluß 2/3 6. Probelauf 3 7. Einstellung Wegschaltung 4 8. Einstellung DUO Wegschaltung (Extra Zubehör) 4 9. Einstellung Drehmomentschaltung 4/5 10. Einstellung mech. Stellungsanzeige (Extra Zubehör) Einstellung Potenziometer (Extra Zubehör) Einstellung Induktives Wegaufnehmersystem IWG und 6 Elektronischer Stellungsgeber RWG (Extra Zubehör) 13. Fertigbearbeiten Gewindebuchse, Anschlussform A Wartung auma Kundendienst 9 This operation instruction is valid for the types: SA, SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Table of contents Page 1. Transport and Storage 1 2. Service conditions 1 3. Mounting to the valve / gearbox 1 4. Manual operation 2 5. Electric connections 2/3 6. Test run 3 7. Setting of limit switching 4 8. Setting of DUO limit switching (optional extra) 4 9. Setting of torque switching 4/5 10. Setting of mechanical position indicator (optional extra) Setting of potentiometer (optional extra) Setting of indicative position transmitter IWG and 6 Electronic position transducer RWG (optional extra) 13. Machining stem nut, output drive type A Maintenance auma service 9 Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy typów: S.A., SAP, SAL, SAH, SAR, SAEx, SAREx Spis treści Strona 1. Transport i składowanie 1 2. Warunki eksploatacji 1 3. Instalowanie na armaturze / przekładni 1 4. Uruchamianie ręczne 2 5. Podłączenie do prądu elektrycznego 2/3 6. Praca próbna 3 7. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi 4 8. Regulacja układu pomiaru przebytej drogi DUO 4 9. Regulacja układu pomiaru momentu obrotowego 4/5 10. Regulacja mechanicznego wskaźnika położenia (wyposaż. dodatkowe) Regulacja potencjometru (wyposaż. dodatkowe) Regulacja indukcyjnego układu pomiaru drogi IWG 6 Elektroniczny sygnalizator położenia RWG 13. Obróbka na gotowo tulei gwintowej, przyłącze typu A Konserwacja Obsługa klientów auma 9

17

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja

Revo. dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15. Installation, Bedienung und Wartung. Instalacja, obsługa i konserwacja BAREV-H15-D/08.01/Be BA-REV-R-PL/10.07/Be Revo Pneumatyczny Pneumatik napęd obrotowy, Schwenkantrieb seria R dwustronnego działania lub ze sprężyną Größen powrotną 001 -- H15 Installation, Bedienung und

Bardziej szczegółowo

Napędy niepełnoobrotowe

Napędy niepełnoobrotowe Napędy niepełnoobrotowe Tryb działania sterujący i regulacyjny SG05.1 SG12.1 SGR05.1 SGR12.1 SGExC05.1 SGExC12.1 Momentobrotowydo1200Nm Opis produktu Obszary zastosowań Napędy niepełnoobrotowe AUMA stosowane

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +..

Instrukcja obsługi MEX 6. Sieczkarnia do kukurydzy. T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi nr. 99 476.PL.80P.0. (typ 476 / 477 : +.. PL Instrukcja obsługi "T umaczenie oryginalnej instrukcji obs ugi" nr. 99 476.PL.80P.0 MEX 6 (typ 476 / 477 : +.. 01001) Sieczkarnia do kukurydzy Sieczkarnia do kukurydzy MEX 6 (Typ 48830071+48830046/7

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI. Profi 400 V ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI Profi 400 V Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o.o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL)

Systemy monitorujące. Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Dodatkowa instrukcja eksploatacji 1070.81/06-PL Systemy monitorujące Systemy monitorujące do utrzymywania ochrony przeciwwybuchowej do pomp bez uszczelnienia wału (WDL) Secochem-Ex (SCX) Secochem-Ex K

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji/ montażu

Instrukcja eksploatacji/ montażu Wysokowydajna pompa grzewcza/do wody pitnej Rio-Eco N / Rio-Eco Z N / Rio- Eco Therm N Rio-Eco N 25-100, 30-100 do 80-120 Rio-Eco Z N Rio-Eco Therm N 30-100 do 65-120 Instrukcja eksploatacji/ montażu Nota

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA

Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-013110/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz 900 PL-SA 57356 Lennestadt-Saalhausen Postfach 4010 Telefon: +49 (0) 2723/9145-0

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych

Comfort 580 / Control x.51 System napędu do bram obrotowych Comfort 580 / Control.51 System napędu do bram obrotowych PL Podręcznik montażu i obsługi 1. Użyte symbole Symbole sterowania i agregatu silnikowego Wskazówki Zapora świetlna i zabezpieczenie krawędzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500030-901_04 Polnisch 2008-03-28 Wskazówka! Po dostarczeniu

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I

Universal II Seria FPO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Universal II Seria ROTACYJNE POMPY WYPOROWE PUBLIKACJA:: 95-03015-Pol DATA PUBLIKACJI: 02/2005 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI LUB SERWISOWANIA POMPY NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ

Bardziej szczegółowo

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote

en Operating instructions Wheel Balancing Machine Istruzioni d uso Equilibratrice per ruote WBE 4220 de Betriebsanleitung Radauswuchtmaschine en Operating instructions Wheel Balancing Machine fr Consignes d utilisation Banc d équilibrage de roues es Instrucciones de Funcionamiento Máquina de

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA NISKONAPIĘCIOWYCH KLATKOWYCH SILNIKÓW INDUKCYJNYCH O BUDOWIE ZAMKNIĘTEJ EN ROZMIAR 56 315 HR - 10002 Zagreb PP202 Hrvatska, Zagreb, Fallerovo šetalište 22 www.koncar-mes.hr Hrvatska Tel.: 01 3667 273 Faks: 01 3667 287 E-mail: prodaja@koncar-mes.hr Eksport Tel.: +385 1 3667 278 Faks: +385 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego

Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego Instrukcja obsługi szlifierki do parkietu VIPER z systemem łagodnego podnoszenia bębna szlifierskiego Sprzedaż i serwis szlifierek do parkietów firmy Frank: WOLFF I Marka grupy Uzin Utz Dieselstraße 19

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji 8P.51.59.00/04.10 Zmiany zastrzeżone Instrukcję należy zachować i przechowywać w bezpiecznym miejscu, najlepiej w pobliżu kotła. Objaśnienia symboli i wskazań na wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

ETX 513/515 łącznie z wersją KH

ETX 513/515 łącznie z wersją KH ETX 513/515 łącznie z wersją KH 10.04 - Instrukcji obsługi p 52034135 07.08 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi

bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi bluematic EAV Zamek wielopunktowy automatyczny z elektrycznym otwieraniem Instrukcja obsługi Po zainstalowaniu zamka niniejszą instrukcję należy przekazać użytkownikowi (obowiązek informacji wymagany przepisami

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi

Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej. Instrukcja obsługi Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Instrukcja obsługi Tłumaczenie polskie oryginalnej wersji niemieckiej Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy

Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy S20 MLS pl Instrukcja montażu i obsługi Sterownik bramy Ważne informacje dla: montera; elektryka; użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą instrukcję. S20

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo