STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Transkrypt

1 STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik transportu drogowego Symbol cyfrowy: 342[05] W szkole kształcącej w zawodzie technik transportu drogowego powinny się znajdować następujące pracownie: I. Pracownia techniczna, II. Pracowania ruchu drogowego, III. Pracownia środków transportu drogowego, IV. Pracowania elektrotechniki i elektroniki samochodowej, V. Pracowania ratownictwa medycznego. I. Pracowania techniczna 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica szkolna trójskrzydłowa - 1 szt., tablica magnetyczna biała - 1 szt., magnesy i pisaki do pisania na tablicy, stoliki uczniowskie dwuosobowe - ilość wg potrzeb, krzesła uczniowskie - ilość wg potrzeb, stół nauczyciela z centralnym stanowiskiem komputerowym i drukarką - 1 szt., stolik pod komputer, szafka - regał na pomoce dydaktyczne - ilość wg potrzeb, ekran multimedialny do prezentacji, sprzęt do prezentacji multimedialnych - zestaw komputerowy z wbudowanym DVD, rzutnik multimedialny, głośniki małe komputerowe stereo - 2 szt., kosz na śmieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w obiekcie budowlanym przeznaczonym na cele dydaktyczne zgodne przepisami Prawa Budowlanego - budynek szkoły, warsztatów, zakład pracy; b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia: powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca realizację treści kształcenia - ok. 45 m², ściany pomieszczenia powinny być w odcieniu jasnej szarości, podłogi powinny być stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, wykonane z materiału będącego złym przewodnikiem ciepła, a także łatwe do utrzymania w czystości, przeciwelektrostatyczne, oświetlenie naturalne (dzienne) pomieszczenia powinno spełniać stosunek 1:8 powierzchni okien do powierzchni podłogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z r. z późn. zmianami, oświetlenie sztuczne pomieszczenia powinno posiadać wskaźnik natężenia oświetlenia nie mniejszy niż E=500 luksów według PN-EN , drzwi powinny być otwierane na zewnątrz, a między pomieszczeniami nie powinno być progów, wysokość pomieszczenia minimum 3m, rolety, żaluzje okienne; c. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów: napięcie w instalacji 230V do zasilania urządzeń zgodne z PN-IEC 60364, 1

2 wentylacja naturalna, grawitacyjna, ogrzewanie powinno zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia nie mniejszą, niż 18 C. 3. Opis wyposażenia pracowni a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu: urządzenia grzewcze, chłodnicze i klimatyzacyjne; b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych: urządzenia do pomiaru wielkości fizycznych; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: modele i eksponaty: silników cieplnych, pomp, sprężarek, wentylatorów, środków transportu bliskiego wykorzystywanych w pojazdach samochodowych, układów hydraulicznych i pneumatycznych; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: papier do kreślenia i drukowania, linijka, ołówek, gumka; e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, normy rysunkowe, katalogi typowych części maszyn, podzespołów i zespołów, czasopisma zawodowe, schematy i instrukcje eksploatacyjne urządzeń; f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy medycznej; g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa sprzęt gaśniczy, instrukcje bhp, ochrony ppoż.. II. Pracowania ruchu drogowego 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni: telewizor LCD min. 50, odtwarzacz DVD, krzesła uczniowskie z pulpitami (ilość wg potrzeb), dostęp do Internetu, tablica szkolna trójskrzydłowa - 1 szt., tablica magnetyczna biała - 1 szt., magnesy i pisaki do pisania na tablicy, stół nauczyciela z centralnym stanowiskiem komputerowym i drukarką - 1 szt., stolik pod komputer, szafka - regał na pomoce dydaktyczne - ilość wg potrzeb, ekran multimedialny do prezentacji, sprzęt do prezentacji multimedialnych - zestaw komputerowy z wbudowanym DVD, rzutnik multimedialny, głośniki małe komputerowe stereo - 2 szt., kosz na śmieci. 2

3 2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni: 7 stanowisk obsługi tachografów, 3osoby na jednym stanowisku. 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w obiekcie budowlanym przeznaczonym na cele dydaktyczne zgodne przepisami Prawa Budowlanego - budynek szkoły, warsztatów, zakład pracy; b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia: powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca realizację treści kształcenia - ok. 45 m², ściany pomieszczenia powinny być w odcieniu jasnej szarości, podłogi powinny być stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, wykonane z materiału będącego złym przewodnikiem ciepła, a także łatwe do utrzymania w czystości, przeciwelektrostatyczne, oświetlenie naturalne (dzienne) pomieszczenia powinno spełniać stosunek 1:8 powierzchni okien do powierzchni podłogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z r. z późn. zmianami, oświetlenie sztuczne pomieszczenia powinno posiadać wskaźnik natężenia oświetlenia nie mniejszy niż E=500 luksów według PN-EN , drzwi powinny być otwierane na zewnątrz, a między pomieszczeniami nie powinno być progów, wysokość pomieszczenia minimum 3m, rolety, żaluzje okienne; c. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów: napięcie w instalacji 230V do zasilania urządzeń zgodne z PN-IEC 60364, wentylacja naturalna, grawitacyjna, ogrzewanie powinno zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia nie mniejszą, niż 18 C. 4. Opis wyposażenia pracowni a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: model urządzenia do prezentacji pracy tachografu cyfrowego, model urządzenia do prezentacji pracy tachografu analogowego, plansze przedstawiające i opisujące sytuacje drogowe, plansze przedstawiające znaki i sygnały drogowe, prezentacja multimedialna zawierająca przepisy Prawa Ruchu Drogowego, prezentacja multimedialna zawierająca podstawowe zasady techniki jazdy, model (symulator) do demonstrowania posługiwania się kołem kierownicy (technika kierowania), pedałami sterowania i kontroli, dźwignią zmiany biegów oraz hamulcem awaryjnym (pomocniczym), prezentacja pokazująca podstawowe zasady obsługi i kontroli stanu technicznego pojazdów (np. kontrola stanu płynów eksploatacyjnych itp.), prezentacja pokazująca schematyczną budowę pojazdów, programy do symulowania techniki jazdy samochodem ciężarowym i autobusem, filmy multimedialne, plansze, prezentacja multimedialna oraz zdjęcia pokazujące przyczyny i skutki zdarzeń drogowych wraz z przykładami takich zdarzeń, prezentacja multimedialna pokazująca typowe wypadki przy pracy w transporcie drogowym (czynniki ryzyka zawodowego kierowców), programy symulacyjne obsługi środków transportu drogowego, programy symulacyjne do planowania tras przejazdu, modele i eksponaty tachografów cyfrowych, modele i eksponaty tachografów analogowych, plansze i tablice prezentujące zastosowanie tachografów, 3

4 tarczki tachografów z wykresówkami, przykładowe wydruki z tachografów, wzory dokumentów; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: papier do kreślenia i drukowania, linijka, ołówek, gumka; c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, obowiązujące przepisy transportu drogowego, zestawy norm, np.: polskie i unijne normy tematycznie związane ze stanowiskiem, katalogi np.: katalogi ładunków tematycznie związanych ze stanowiskiem, czasopisma zawodowe, przepisy normujące czas pracy kierowcy, pomoce naukowe do obsługi tachografów, instrukcje obsługi tachografów, filmy dydaktyczne z zakresu czasu pracy kierowcy, akty prawne obejmujące tematykę ruchu drogowego i transportu drogowego, kodeksy drogowe w formie książkowej (1 szt. na 2 uczniów), mapy samochodowe Polski i Europy w formie papierowej (1 szt. na 2 uczniów), mapy elektroniczne GPS (1 szt. na 2 uczniów); d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy medycznej; e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa sprzęt gaśniczy, instrukcje bhp, ochrony ppoż., wyłączniki różnicowo-prądowe zabezpieczające przed porażeniem prądem elektrycznym. III. Pracownia środków transportu drogowego 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni: stolik nauczyciela - 1 szt., krzesła uczniowskie z pulpitami (ilość wg potrzeb), tablica magnetyczna biała - 1 szt., magnesy i pisaki do pisania na tablicy, szafka - regał na pomoce dydaktyczne - ilość wg potrzeb, ekran multimedialny do prezentacji, sprzęt do prezentacji multimedialnych - zestaw komputerowy z wbudowanym DVD, rzutnik multimedialny, głośniki małe komputerowe stereo - 2 szt., kosz na śmieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w obiekcie budowlanym przeznaczonym na cele dydaktyczne zgodne przepisami Prawa Budowlanego - budynek szkoły, warsztatów, zakład pracy; b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia: powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca realizację treści kształcenia - ok. 45 m², oświetlenie sztuczne - powinno posiadać wskaźnik natężenia oświetlenia nie mniejszy niż E=500 luksów według PN-EN , 4

5 magazynek do przechowywania pomocy dydaktycznych - zamykany ze sztucznym światłem, ściany pomieszczenia powinny być w odcieniu jasnej szarości, podłogi powinny być stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, wykonane z materiału będącego złym przewodnikiem ciepła, a także łatwe do utrzymania w czystości, przeciwelektrostatyczne, oświetlenie naturalne (dzienne) pomieszczenia powinno spełniać stosunek 1:8 powierzchni okien do powierzchni podłogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z r. z późn. zmianami, drzwi powinny być otwierane na zewnątrz, a między pomieszczeniami nie powinno być progów, wysokość pomieszczenia minimum 3m, rolety, żaluzje okienne; c. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów: napięcie obniżone stosowane w lampach oświetlenia miejscowego lub lampach przenośnych nie może być wyższe niż 24V, napięcie w instalacji 230V do zasilania urządzeń zgodne z PN-IEC 60364, wentylacja naturalna, grawitacyjna, ogrzewanie powinno zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia nie mniejszą, niż 18 C. 3. Opis wyposażenia pracowni a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu: zestaw najbardziej typowych narzędzi standardowych i specjalnych niezbędnych do obsługi pojazdów samochodowych; b. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: eksponaty i modele środków transportu drogowego, modele zespołów i części pojazdów: przekroje typowych silników samochodowych, przekroje skrzyń biegów, przekroje sprzęgieł, przekroje skrzyń rozdzielczych, przekroje przystawek odbioru mocy, przekroje zwalniaczy, układy hamulcowe, układy systemów elektronicznych np.: ABS, ESP, ASR, EBD, schematy układu przeniesienia napędu, przykłady rozwiązań - napęd przedni, tylny, mocowanie silnika - przód, tył, schematy instalacji pneumatycznej, schematy instalacji hydraulicznych, schematy instalacji elektrycznych, schematy instalacji paliwowej, przykładowa dokumentacja techniczna, zestawienia stosowanych rodzajów materiałów eksploatacyjnych; modele obrazujące etapy zużycia części pojazdów, materiały eksploatacyjne: zestawienia stosowanych rodzajów materiałów eksploatacyjnych; pomoce naukowe do mocowania ładunków, w tym: wzory pasów do mocowania ładunków, wzory łańcuchów do mocowania ładunków, przyrządy do obliczania ilości mocowań ładunków, wzory mat antypoślizgowych stosowanych przy mocowaniu ładunków, rodzaje palet wykorzystywanych przy transporcie ładunków, 5

6 rodzaje opakowań towarów i ładunków, sposoby oznakowania ładunków, warunki bezpieczeństwa przy załadunku i rozładunku towarów; pomoce ADR, w tym: wykaz niezbędnego wyposażenia pojazdu zgodnie z przepisami ADR, wzory oznakowań ładunków z numerami rozpoznawczymi, wzory oznakowań pojazdów (wzory tablic); filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe do nauki budowy, zasad działania, obsługi zespołów i instalacji oraz wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów, plansze, filmy oraz instrukcje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania obsługi pojazdów samochodowych; c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, instrukcje mocowania ładunków, instrukcje sposobu załadunku pojazdów samochodowych, przepisy ADR, obowiązujące przepisy transportu drogowego, poradniki z zakresu mocowania ładunków, zestawy norm (np.: polskie i unijne normy tematycznie związane ze stanowiskiem), katalogi (np.: katalogi ładunków tematycznie związanych ze stanowiskiem), normy rysunkowe, dokumentacje techniczno-obsługowe, instrukcje obsługi środków transportu drogowego, czasopisma zawodowe; d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy medycznej; e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa sprzęt gaśniczy, instrukcje bhp, ochrony ppoż.. IV. Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni: tablica magnetyczna biała - 1 szt., magnesy i pisaki do pisania na tablicy, stolik nauczyciela 1 szt., stoliki uczniowskie dwuosobowe - ilość wg potrzeb, krzesła uczniowskie - ilość wg potrzeb, szafka - regał na pomoce dydaktyczne - ilość wg potrzeb, ekran multimedialny do prezentacji, sprzęt do prezentacji multimedialnych - zestaw komputerowy z wbudowanym DVD, rzutnik multimedialny, głośniki małe komputerowe stereo - 2 szt., kosz na śmieci. 2. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni: stanowisko do zapoznania z budową urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących na wyposażeniu pojazdów, stanowisko pomiarowe z podstaw elektrotechniki i elektroniki (3 stanowiska, 7 osób na jednym stanowisku), stanowisko elektromechaniki samochodowej. 6

7 3. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w obiekcie budowlanym przeznaczonym na cele dydaktyczne zgodne przepisami Prawa Budowlanego - budynek szkoły, warsztatów, zakład pracy; b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia: powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca realizację treści kształcenia, podłogi powinny być pokryte wykładziną PCV i dywanikami dielektrycznymi, ściany pomieszczenia powinny być w odcieniu jasnej szarości, podłogi powinny być stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, wykonane z materiału będącego złym przewodnikiem ciepła, a także łatwe do utrzymania w czystości, przeciwelektrostatyczne, oświetlenie naturalne (dzienne) pomieszczenia powinno spełniać stosunek 1:8 powierzchni okien do powierzchni podłogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z r. z późn. zmianami, oświetlenie sztuczne pomieszczenia powinno posiadać wskaźnik natężenia oświetlenia nie mniejszy niż E=500 luksów według PN-EN , drzwi powinny być otwierane na zewnątrz, a między pomieszczeniami nie powinno być progów, wysokość pomieszczenia minimum 3m; c. minimalna powierzchnia niezbędna dla pojedynczego stanowiska: powierzchnia umożliwiająca realizację treści kształcenia; d. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów: instalacja elektryczna 230 V do zasilania maszyn i urządzeń, instalacja elektryczna 24V, wentylacja naturalna, grawitacyjna, ogrzewanie powinno zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia nie mniejszą, niż 18 C. 4. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych 4.1 Stanowisko do prezentacji maszyn, urządzeń elektrycznych i elektronicznych będących na wyposażeniu pojazdów a. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: makiety, modele, plansze, tablice ilustrujące urządzenia elektryczne i instalacje elektryczne występujące w pojazdach samochodowych w tym: modele urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych, modele maszyn i urządzeń elektrycznych, plansze poglądowe maszyn i urządzeń elektrycznych, schematy instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych, plansze poglądowe instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych, zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; filmy dydaktyczne oraz prezentacje komputerowe do nauki elektrotechniki i elektroniki samochodowej; b. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, instrukcje napraw, katalogi części; c. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy medycznej; 7

8 d. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa sprzęt gaśniczy, instrukcje bhp, ochrony ppoż. 4.2 Stanowisko pomiarowe z podstaw elektrotechniki i elektroniki a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu: stół laboratoryjny z zasilaniem elektrycznym przez autotransformator z wyłącznikiem awaryjnym, zestaw kluczy, wkrętaków, szczypce uniwersalne, cęgi boczne; b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych: oscyloskop o paśmie 20 MHz, mierniki uniwersalne, woltomierz, amperomierz, omomierz; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: makiety z układami elektrycznymi i elektronicznymi, plansze poglądowe; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: elementy instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych, elementy elektroniczne pojazdów samochodowych; e. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, instrukcje obsługi urządzeń pomiarowych, katalogi części zamiennych, dokumentacja z parametrami technicznymi elementów elektrycznych i elektronicznych, dane regulacyjne układów i obwodów; f. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wraz z podstawowym wyposażeniem; g. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku, pojemnik na odpady, gaśnica, instrukcje bhp, ochrony ppoż. 4.3 Stanowisko elektromechaniki samochodowej a. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla zawodu: stół ślusarski jednostanowiskowy z imadłem ślusarskim, ściągacze, zestaw kluczy: płaskich, oczkowych, fajkowych, nasadowych, dynamometrycznych, imbusowych, typu TORX, zestaw wkrętaków, szczelinomierz, komplet narzędzi ślusarskich, szczypce uniwersalne i do pierścieni zabezpieczających, cęgi boczne, lutownica, szczotka druciana, cęgi do zdejmowania izolacji; b. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych: stół probierczy do badania rozruszników, alternatorów, aparatów zapłonowych, diagnoskop, 8

9 lampy stroboskopowe (ZI i ZS), miernik uniwersalny, multimetr, suwmiarki, mikrometry, czujniki zegarowe; c. wykaz modeli, symulatorów, fantomów: makieta obwodu instalacji oświetleniowej, makieta obwodu zapłonowego, makieta obwodu ładowania, makieta systemu alarmowego, makieta obwodu zasilania, makieta układów kontroli i sterowania poszczególnymi zespołami samochodu; d. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: materiały do lutowania, papier ścierny, izolacja do przewodów elektrycznych, elementy elektryczne i elektroniczne; e. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów właściwych dla zawodu: stanowisko komputerowe do symulacji pracy urządzeń elektrycznych i elektronicznych; f. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, instrukcja obsługi przyrządów oraz urządzeń, literatura z zakresu diagnostyki oraz technologii napraw i obsługi samochodowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, katalogi części zamiennych, dane regulacyjne, katalogi norm czasowych czynności diagnostycznych i naprawczych; g. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka wraz z podstawowym wyposażeniem; h. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa środki ochrony indywidualnej, środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku, pojemnik na odpady, gaśnica, instrukcje bhp, ochrony ppoż. V. Pracownia ratownictwa medycznego 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni: szafy zamykane na sprzęt i zestawy potrzebne do ćwiczeń, szafy przeszklone na eksponaty, stojaki na tablice poglądowe, wieszaki na prezentacje tablic poglądowych, prezentacje dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela i uczniów, telewizor z magnetowidem, płyty DVD z filmami dydaktycznymi, tablica szkolna trójskrzydłowa - 1 szt., tablica magnetyczna biała - 1 szt., magnesy i pisaki do pisania na tablicy, stół nauczyciela z centralnym stanowiskiem komputerowym i drukarką - 1 szt., krzesła uczniowskie z pulpitami (ilość wg potrzeb), stolik pod komputer, 9

10 ekran multimedialny do prezentacji, sprzęt do prezentacji multimedialnych - zestaw komputerowy z wbudowanym DVD, rzutnik multimedialny, głośniki małe komputerowe stereo - 2 szt., kosz na śmieci. 2. Opis infrastruktury pracowni a. usytuowanie pracowni: w obiekcie budowlanym przeznaczonym na cele dydaktyczne zgodne przepisami Prawa Budowlanego - budynek szkoły, warsztatów, zakład pracy; b. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się pracownia: powierzchnia pomieszczenia umożliwiająca realizację treści kształcenia, instalacja wodno-kanalizacyjna (ciepła i zimna woda), podajniki z środkiem myjącym i dezynfekującym ręce, suszarki do rąk lub papierowe ręczniki, lustro, ściany pomieszczenia powinny być w odcieniu jasnej szarości, podłogi powinny być stabilne, równe, nie śliskie, odporne na ścieranie, wykonane z materiału będącego złym przewodnikiem ciepła, a także łatwe do utrzymania w czystości, przeciwelektrostatyczne, oświetlenie naturalne (dzienne) pomieszczenia powinno spełniać stosunek 1:8 powierzchni okien do powierzchni podłogi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 75 poz. 690 z r. z późn. zmianami, oświetlenie sztuczne pomieszczenia powinno posiadać wskaźnik natężenia oświetlenia nie mniejszy niż E=500 luksów według PN-EN , drzwi powinny być otwierane na zewnątrz, a między pomieszczeniami nie powinno być progów, wysokość pomieszczenia minimum 3m; c. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów: napięcie w instalacji 230V do zasilania urządzeń zgodne z PN-IEC 60364, wentylacja naturalna, grawitacyjna, ogrzewanie powinno zapewnić optymalną temperaturę pomieszczenia nie mniejszą, niż 18 C. 3. Opis wyposażenia pracowni a. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych: pulsoksymetr, aparaty tradycyjne i automatyczne do pomiaru ciśnienia, stetoskopy, glukometr, papierki lakmusowe; b. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia oraz podczas egzaminu zawodowego: rurki ustno-gardłowe wielorazowe, zestaw ssący, worki samorozprężalne dla dzieci i dla dorosłych, maski twarzowe dla dzieci i dla dorosłych, jednorazowe maski krtaniowe, reduktor łączący butlę tlenową z odbiornikiem tlenu, zestaw jednorazowego użytku do tlenoterapii biernej, butla tlenowa aluminiowa o płaskim dnie, nosze typu deska z tworzywa sztucznego, nosze podbieraki, 10

11 kołnierze szyjne z tworzywa sztucznego, szyny typu Kramer, szyny wyciągowe, opatrunki - różne wymiary, aparat do płukania oka, rękawiczki nitrylowe jednorazowe, worek plastikowy z zamknięciem na odpady, nożyczki ratownicze, nóż do cięcia pasów, folie izotermiczne, rurka krtaniowa, opatrunek wentylowany na rany klatki piersiowej, płyn do dezynfekcji rąk, kamizelka - szyna kręgosłupa, wskaźnik CO 2, szyna i materace podciśnieniowe, aspirator jadu, defibrylator zautomatyzowany, fantom dziecka i niemowlęcia do nauki resuscytacji, kieszonkowa maska do sztucznej wentylacji z zaworem, fantom do nauki intubacji dotchawicznej dorosłego, fantom w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych, symulatory ran i urazów, respirator transportowy, termometry lekarskie, zestawy do założenia i zmiany opatrunku, pakiety jałowych rękawiczek, pakiety jałowego materiału opatrunkowego, worki samorozprężalne z maskami twarzowymi i rezerwuarem tlenu, nosze podbierakowe, koce przeciwwstrząsowe, apteczki: KP -3, KP - 3am, torby ratownicze PSP - R1, torby ratownicze - PSP - R2, środki antyseptyczne do skóry i błon śluzowych, środki dezynfekujące sprzęt i powierzchnie, materiał opatrunkowy: gaza, kompresy gazowe, opaski: gazowe, dziane podtrzymujące, elastyczne o różnych szerokościach, gipsowe, chusty temblakowe, przylepce: na tkaninie, elastyczne z opatrunkiem, fenoplasty; c. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, najnowsze pozycje z zakresu ratownictwa medycznego, standardów postępowania ratowniczego, techniki zabiegów internistycznych, czasopisma zawodowe, vademecum leków stosowanych w pogotowiu ratunkowym, filmy dydaktyczne, radiogramy obrazujące: obrażenia kości, 11

12 obrażenia klatki piersiowej, odm. opłucnową; prospekty, foldery; d. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy: apteczka pierwszej pomocy ze standardowym wyposażeniem; e. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa środki ochrony osobistej (rękawice ochronne jednorazowe, fartuchy, maseczki twarzowe), środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku, pojemniki do segregacji zużytego sprzętu i materiału, regulamin postępowania przy kontakcie z krwią i z materiałem zakaźnym, instrukcje postępowania ze zużytym sprzętem, regulamin obowiązujący w danej pracowni, przepisy ochrony ppoż, bezpieczeństwa i higieny pracy, sprzęt gaśniczy. 12

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: ratownik medyczny Symbol cyfrowy: 322 [06] W szkole kształccej w zawodzie ratownik medyczny niezbdne s nastpujce pracownie: I. Pracownia

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO STANDARD WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO PRACOWNI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy: 342 [03] W szkole kształcącej w zawodzie technik eksploatacji portów i

Bardziej szczegółowo

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA Program kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej Warszawa, 2010 r. Warszawa, dnia kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724[02] I.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 Zespół Szkół Mechanicznych Centrum Kształcenia Praktycznego Nr 2 im. Św. Józefa ul Broniewskiego 14 15-959 Białystok tel.: +48 85 65 13 479 fa.:+48 85 65 12 167 zsmbialystok@wp.pl www.mechaniak.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52]

Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Ministerstwo Edukacji Narodowej 311 [52]/T,TU,SP/MEN/2007.0?. 48 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311 [52] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr inż. Marek

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik pojazdów samochodowych 311513 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE RATOWNIK MEDYCZNY SYMBOL CYFROWY 322[06] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m

Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Załącznik nr 6 do SIWZ Wymagania techniczne dla samochodu z drabiną mechaniczną o wysokości ratowniczej min. 30 m Lp. Wymagane parametry techniczno użytkowe Uwagi I Warunki ogólne Wypełnia Oferent podając

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 141 8594 Poz. 827 827 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Leasing ambulansu sanitarnego.

Leasing ambulansu sanitarnego. ... pieczęć zamawiającego SPZOZ /6/DZP/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zwany dalej Zamawiającym zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 741203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Wschowa 2014 Autor: mgr inż. Radosław Kęsicki.Ewa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem

Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem Opis przedmiotu zamówienia Wymagania szczegółowe dla samochodu specjalnego - drabiny o wysokości ratowniczej min. 40m z łamanym przegubem 1 2 3 Lp. Wymagane parametry techniczno-użytkowe 1 Warunki ogólne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04]

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 722[04]/ZSZ/MENiS/2002.08. PROGRAM NAUCZANIA KOWAL 722 [04] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2002 Autorzy: mgr inż. Romana Cłapa mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (kod CPV: 34200) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 167 9745 Poz. 998 998 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: technik awionik, technik budownictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ELEKTROMEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 741203 ` ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: Naprawy elektrycznych i elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne

Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Nowoczesne narzędzia chirurgiczne Skraplanie: przekazywanie ciepła i zmniejszanie się objętości Para wodna 134 C Objętość ok. 1000 ml ok. 1 ml Wyrób do sterylizacji (np. narzędzia chirurgiczne) < 134 C

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 724 [02] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki i Pracy Minister

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nasz znak: 271-11/2014 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie kucharz - 512001 - kwalifikacje T.6. Sporządzanie potraw i napojów: 1) kształcenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego

Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego L.p. WT.2370.2.2015 1 załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania dla średniego samochodu ratowniczo gaśniczego Wyszczególnienie 1 Warunki ogólne 1.1. Pojazd zabudowany i wyposażony

Bardziej szczegółowo

STANDARD I WYPOSAŻENIE PRACOWNI w BUDYNKU NAUKOWO - DYDAKTYCZNYM. dla WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UJK KIELCE.

STANDARD I WYPOSAŻENIE PRACOWNI w BUDYNKU NAUKOWO - DYDAKTYCZNYM. dla WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UJK KIELCE. ZAŁĄCZNIK Nr 4 STANDARD I WYPOSAŻENIE PRACOWNI w BUDYNKU NAUKOWO - DYDAKTYCZNYM dla WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU UJK KIELCE. LP NAZWA/TYP PRACOWNI 1 Zakład Anatomii Prawidłowej - Sale ćwiczeniowo sekcyjne -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ TYP SZKOŁY: Technikum 1. TYP PROGRAMU: PRZEDMIOTOWY 2. RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY 3. PROGRAM POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 CC EE NN TT RR UU MM KK SS ZZ TT AAŁŁ CC EE NN II I AA ZZ AAWW OODD OOWW EE GG OO WW ŚŚ WW IIDD I NN IICC I YY WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŚWIDNICY 5 8-1 0 5 Ś wi d n i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI ZAŁĄCZNIK Nr 3 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI SYMBOL CYFROWY 342[03] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla trzech batalionowych samochodów dowodzenia i łączności Zakup realizowany w ramach projektu pn.: Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego

Bardziej szczegółowo