PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ"

Transkrypt

1 PROGRAM PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ I. Cele i zadania: Zakładamy re alizacje na stępujących celów: pogłębienie umiejętności funkcjonowania w grupie uczestników działań, zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych, promowanie aktywnego wypoczynku i zainteresowanie aktywnością fizyczną, promowanie i zainteresowanie profilaktyką oraz zdrowym stylem życia,. stworzenie dzieciom możliwości poznawania świata poprzez doświadczanie, wzmocnienie wiary jednostki we własne siły i umiejętności, przez co zmniejszenie podatności do zachowań ryzykownych (dokonywania dobrych i świadomych wyborów), stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju dzieci uczestników obozu, upowszechnianie i umacnianie wśród uczestników, przywiązania do : aktywności, życia, poszukiwania inspiracji i wiedzy. II. 1. Nazwa obozu Rozwiązania programowo - organizacyjne: Kraina talentów 2. Fabuła obozu: Hasło obozu Kraina talentów. Poprzez zdobywanie talentów chcemy zachęcić dzieci i młodzież do rozwijania swoich zainteresowań, zdobywania nowych umiejętności. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ oprócz wspólnych zajęć każdy może wybrać coś dodatkowego dla siebie coś, co sprawi mu największą przyjemność. Uczestnicy sami wybiorą, jakie talenty chcą zdobywać, bardzo mobilizujący będzie moment wręczania talentów. Kraina talentów dzieli się na trzy krainy ;kraina sportu, kraina wiedzy, kraina kultury. 3. Program obozu: KRAINA SPORTU Jest to kraina, która skupia wszystkie talenty związane ze sportem, rozwijaniem sprawności fizycznej, szybkości, zwinności, gibkości. Realizacja zajęć w tej krainie nie będzie skoncentrowane na rywalizacji, ale przede wszystkim na rozwijaniu siebie, zdobywaniu nowych umiejętności, dzieleniem się swoimi pasjami, zainteresowaniami, ćwiczeniu systematyczności, podejmowaniu nowych wyzwań, przestrzeganiu zasad fair play, pozytywnym kibicowaniu, rozwijaniu współpracy w grupie (przede wszystkim przy grach zespołowych). Zajęcia proponowane: ćwiczenia sportowe, gry i zabawy sportowe, turnieje ping ponga, zawody siatkówki, piłki nożnej,

2 zabawy i ćwiczenia w wodzie zawody pływackie, nauka pływania, nauka tańca, układanie własnych choreografii, dyskoteki, Olimpiada Obozowa, Zadania zespołowe: Drużyna fair play (wspólnie opracowujemy kodeks honorowy i przestrzegamy go, organizujemy dla obozu jakąś zabawę, biorąc udział w Olimpiadzie obozowej przestrzegamy zasad fair play, wykonujemy plakat o ludziach, których uważamy, że w życiu codziennym są honorowi itp.)- Talenty indywidualne m.in.: Pływak, Piłkarz, Siatkarz, Gimnastyczka, Tancerka, Kibic KRAINA KULTURY Kraina obraca się wokół zagadnień artystycznych i kulturalnych. Proponowane przez nas zajęcia i talentydo zdobycia mają na celu stworzenie uczestnikom możliwości do rozwijania swoich zainteresowań, ale przede wszystkim mają zachęcić dzieci i młodzież do wyrażania siebie dzięki różnym formom artystycznym. Ma to być alternatywą do poszukiwanie innych form zagospodarowania czasu w tym właśnie sięgania po alkohol, inne używki, czy szukania wrażeń łamiąc prawo. Obozowicze będą mieli okazję realizować się w jakiejś dziedzinie. Poprzez zdobycie pasji lub poznania takich możliwości spędzania czasu wolnego chcemy, aby dzieci i młodzież po zakończeniu obozu wracając do swoich domów starała się kontynuować te aktywności poprzez udział w kołach zainteresowań lub indywidualnie w domu czy z rodziną i przyjaciółmi. Proponowane przez nas zajęcia oparte będą na zainteresowaniach dzieci, ale także niektóre będą miały charakter: terapii zajęciowej oraz elementy arteterapii. Proponowane zajęcia z zakresu arteterapii: Mandala taki jestem ; Moje drzew ; Nasz świat marzeń ; Chciałbym być jak... zajęcia dramowe. Inne przykłady zajęć, grupy zajęć: Wypalanie w drewnie Dekoracje recyklingowe; Decoupage Wyrób biżuterii; Śpiewać każdy może zajęcia skierowane do tych, którzy lubią i chcą spędzić czas wolny na śpiewaniu i innych zabawach muzycznych. Będą to zajęcia, podczas których zwrócona zostanie również uwaga na dbanie o swój głos, rytmiczność śpiewania;

3 Krok za krokiem - warsztaty i zabawa z tańcem, rozwijające poczucie rytmu, rozwijające wyobraźnię, kreatywność, integracje w grupie; Pomalujmy świat - warsztaty plastyczne, podczas których dzieci i młodzież będzie poznawać różnego rodzaju ciekawe formy plastyczne (niekoniecznie wymagające zdolności artystycznych), poprzez zabawę kolorem, kształtem będą mogli realizować swoje wizje. Podsumowaniem będzie wystawa prac; Karaoke, Wierszokleci i poeci zajęcia, podczas których młodzi artyści będą prezentować swoje wiersze, stworzenie gazetki oraz tablicy gdzie będą wywieszane utwory; Talent Zespołowy: - Artystyczna Dusza: opracowaliśmy co dla nas oznacza termin artystyczna dusza, przygotowaliśmy przedstawienie dla pozostałej części obozu, wykonaliśmy album naszych idoli z dowolnej dziedziny sztuki, napisaliśmy piosenkę o obozie, prowadzimy galerię obozową, do której wykonujemy (i zbieramy) prace plastyczne, wiersze); - Talenty indywidualne m.in.: Aktor, Reżyser, Śpiewak, Żongler, Cyrkowiec, Plastyk, Poeta, Artysta, Rzeźbiarz. KRAINA WIEDZY Jest to grupa talentów, która dotyczy kilku sfer życia człowieka Społecznej wartości, budowania atmosfery przyjaźni, poczucia bezpieczeństwa, norm i zasad. Chcemy tutaj rozwijać umiejętności interpersonalne, wzmacniać poczucie wartości, przynależności do grupy. W celu jak najlepszej współpracy i wypoczynku proponujemy: Zajęcia integracyjne; Tworzenie puzzli: nasze wspólne cechy (w widocznym miejscu widnieje duże płótno z różnymi kategoriami np.: blond włosy, lubię pizze, lubię matematykę, mam dwie siostry, słucham hip-hopu dzieci, które utożsamiają się z wyrażeniem wpisują tam swoje imię); Tańce integracyjne; Ćwiczenia i zabawy z chustą i tunelem KLANZY; Zajęcia z komunikacji interpersonalnej: werbalnej i niewerbalnej; zabawy, które mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości; Przezwyciężyć słabości ćwiczenia mające na celu uświadomienie swoich słabości oraz podejmowanie prób przezwyciężania ich; Świat marzeń na rozciągniętej wokół obozu folii uczestnicy obozu razem malują Świat swoich marzeń tak powstaje wspólny wielki obraz; Wycieczka do ZOO Safari Zdobywanie talentów zespołowych: - Drużyna na 102 ( opracowujemy zasady i normy w formie plakatu, jakimi będziemy się kierować podczas obozu, wykonujemy herb naszej drużyny, który nas symbolizuje, umiemy współpracować: zorganizujemy przedsięwzięcie dla młodszej grupy, albo dla obozu dzieląc się obowiązkami tak, aby każdy mógł zdobyć nową umiejętność; zbudujemy swoje tajemne miejsce, spędzamy wspólnie czas na..., pomagamy sobie na wzajem) Zdobywanie talentów indywidualnych m.in.: Dama, Dżentelmen, Przyjaciel innych, Starszy brat, Starsza siostra, Dobry opiekun, Znawca siebie.

4 Ekologicznej - niezbędne jest ugruntowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy, wartości, przekonań i umiejętności nieodzownych w ochronie przyrody, ale co najważniejsze kształtowanie trwałych postaw proekologicznych młodych Polaków. Życie w przyjaźń z natura to nie tylko wycieczki, rajdy, poznawanie tajemnic przyrody, ale także prowadzenie działalności mającej na celu propagowanie ekologicznego stylu życie, oraz wyrabianie nawyków na rzecz ochrony środowiska już od najmłodszych lat. Ekologiczny wynalazek moich marzeń konkurs wśród obozowiczów na przygotowanie i zaprezentowanie wynalazku, który w przyszłości mógłby przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Mogą to być rzeczy bardzo abstrakcyjne. Proponujemy konkurs zrobić dla wszystkich obozowiczów w ramach zajęć, a najciekawsze prace nagrodzić. Turniej młodych ekologów forma współzawodnictwa mająca na celu sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy nt. ochrony środowiska. Turniej będzie miał Formę Parady Oszustów. Eko plotki przygotowanie gazetki (ściennej, drukowanej) na obozie, w której zawarte będą fraszki, wierszyki, piosenki, opowiadania dot. zagadnień ochrony przyrody, spędzania czasu wolnego na łonie natury. Talenty zespołowe: - Proekologiczni ( promujemy na obozie proekologiczne postawy: zwracamy uwagę, aby nasi koledzy dbali o środowisko, przygotowaliśmy gazetkę o ochronie środowiska, wzięliśmy udział w Paradzie Oszustów, wiemy jakie drzewa i rośliny rosną na terenie naszego obozu, byliśmy na wycieczce, posprzątaliśmy zaśmiecony teren leśny) Talenty indywidualne: Przyjaciel zwierząt, Ekoludek, Znawca drzew, Młody ekolog. Zdrowotnej- talenty skupiają się na promowaniu szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej. W tej krainie zostaną bardzo mocno rozwinięte talenty związane z uzależnieniami. Chcemy pokazać jak uzależnienie wpływa na wszystkie sfery rozwoju człowieka oraz jakie zalety niesie życie wolne od nałogów. Informacje dotyczące alkoholu dzieci i młodzież, często posiada ze źródeł mało wiarygodnych. Zależy nam na sprostowaniu ich wiedzy i dostarczeniu rzetelnych informacji, prawdziwych a nie opartych na stereotypach czy mitach zaczerpniętych z młodzieżowych czasopism. Tutaj także znajdą się zajęcia dot. zdrowego trybu życia, zdrowego odżywiania.. Poruszymy także zagadnienia dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa. Warsztaty na temat uzależnienia od alkoholu: przyczyny, skutki, przebieg uzależnienia, Konkurs na plakat Życie bez używek - galeria prac; Kampania Zdrowego Stylu Życia ; Zapraszamy do reklamy - przygotowanie przez zastępy obozowe reklam zdrowych produktów spożywczych, tak aby zachęcić kolegów do ich spożywania; Nauka pierwszej pomocy i gra ratownicza - symulacyjna, podczas, której uczestnicy obozu wykażą się zdobytą wiedza i umiejętnościami radzenia sobie z rannymi ; Talent zespołowy: - Trzeźwy umysł (organizujemy wspólnie happening zachowaj trzeźwy umysł ; przygotowujemy przedstawienie, w którym przedstawimy skutki spożywania/ nadużywania alkoholu; stworzymy bank różnych pomysłów na odreagowanie stresu i złości itp. ) Zdobywanie talentów indywidualnych: Silna wola, Twardziel, Sanitariusz, Ratownik, Kuchcik, Śnieżnobiały uśmiech. W czasie trwania naszego obozu będziemy organizować również: Omnibus obozowy, podczas którego uczestnicy obozu będą rozwiązywać różnego rodzaju łamigłówki, logiczne zagadki, krzyżówki, rebusy; Nauka pływania: propozycja dla dzieci i młodzieży, która do tej pory nie miała możliwości nauczyć się pływać (oddzielne zajęcia z ratownikiem- instruktorem pływania);

5 Majsterklepka zajęcia skierowane do tych, co lubią majsterkować, składanie modeli, konstruowanie różnych ciekawych przedmiotów; Wspólne imprezy o charakterze rozrywkowym, które jednocześnie przy dobrej zabawie wzmacniają poczucie własnej wartości, pracę w grupie współdziałanie Bruneci kontra blondyni, Śluby obozowe, karaoke, dyskoteki, Mam talent, Festiwal piosenki, Kabareton ; Ogniska z kiełbaskami; Podchody, gry terenowe, podczas których uczestnicy uczą poruszać się w terenie, posługiwać mapa i busolą, poznają znaki topograficzne i patrolowe. Na obozie będzie funkcjonować: - obozowa biblioteka w ramach, której uczestnicy naszego obozu będą mieli do dyspozycji czasopisma młodzieżowe z różnych dziedzin (m.in. sportowe, motoryzacyjne, moda, muzyczne), możliwość wypożyczenia książki oraz komiksów, w ten sposób chcemy zachęcić młodzież do czytania. - kącik gracza, gdzie znajdują się różnego rodzaju gry logiczne, puzzle, łamigłówki, kolorowanki, krzyżówki, gry planszowe. - gazetka obozowa - prowadzona przez kadrę i obozowiczów, gdzie zamieszczane będą prace plastyczne, poetyckie i inne uczestników obozu. - Kino pod chmurką - projekcje filmów dostosowanych do wieku poruszające ważne dla dzieci i młodzieży tematy ; - Rada Obozowa - w której skład wchodzą przedstawiciele wszystkich grup wychowawczych na obozie. Podczas codziennych spotkań wraz z programowcem i oboźnym omawiają poszczególne dni (co się podobało, co należy zmienić), dają swoje propozycje spędzania dnia.

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ

NASZA ŚWIETLICA POMOCNA DŁOŃ MARÓZ 2011 Kompendium wiedzy o założeniu i prowadzeniu świetlicy profilaktyczno- wychowawczej. Przygotowane na podstawie dokumentów i dokumentacji świetlicy w Bogdance, prowadzonej przez STOWARZYSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu

Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu ZSzOS2.0122-1/00 Program wychowawczy obowiązujący w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Poznaniu Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania,

Bardziej szczegółowo

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA SCHERZO INFORMATOR DLA RODZICÓW UCZNIÓW Z KLASY 0, I ROK SZKOLNY 2013/2014 1 Szanowni Państwo, Bardzo nam miło powitać Państwa w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka:

FORMY PRACY. Formy pracy dzielą się na kilka grup. Oto ich ogólna charakterystyka: FORMY PRACY Forma pracy to inaczej środek jakiego używamy, aby osiągnąć konkretny cel wychowawczy. Gdy mamy już temat naszej zbiórki, umiejscowiliśmy go w naszej harcerskiej rzeczywistości, możemy go przekazać

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Zarządzanie Miejskie Przedszkole nr 15 w Zgierzu Zgierz Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego

OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA Program wychowania przedszkolnego Iwona Broda ZAWIERCIE 2009 Spis treści Charakterystyka programu i procedura osiągania celów 3 Jak pomóc przedszkolakowi zostać pierwszakiem.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Przedszkole Niepubliczne "RADOŚĆ" U.Pachnik, Paweł Pachnik s.c Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 1 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie

Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie Koncepcja pracy Samorządowego Przedszkola nr 127 im. Koszałka Opałka w Krakowie "(...) musimy cały czas pamiętać, czym jest dzieciństwo. Jest wprowadzeniem do całej reszty (...) fundamentem, na którym

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2006 rok. Kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określa

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI:

PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 2. PROGRAM HARCERSTWA STARSZEGO 3. STOPNIE I SPRAWNOŚCI HARCERSKIE W NASTĘPNEJ KOLEJNOŚCI UKAŻĄ SIĘ: - GRA PROGRAMOWA - ZNAKI SŁUŻB - STARSZOHARCERSKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE NA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE ROZWÓJ PSYCHOSPOŁECZNY A UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE EDYTA BIADUŃ-KORULCZYK Diagnoza czynników wpływających na popadanie w uzależnienia stanowi interesujące zagadnienie dla wielu

Bardziej szczegółowo

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J

XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J XVI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW T O W A R Z Y S T W A K R Z E W I E N I A K U L T U R Y F I Z Y C Z N E J S p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i Z a r z ą d u G ł ó w n e g o T K K F z a l a t a

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne 2013 Sprawozdanie merytoryczne Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Police 02.04.2014 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE... 3 ORGANY PSOUU POLICE... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 49 lat 1 2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym za rok 2011 Dane organizacji: Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera

Daj mi czas KONCEPCJA PRACY. Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu. Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Daj mi czas KONCEPCJA PRACY Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Marii Montessori w Kołobrzegu Opracowanie: Mirosława Kaczyńska Joanna Libera Kołobrzeg 2011 1 WERSJA ZMODYFIKOWANA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016

KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 KONCEPCJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWA KRAINA w Tomaszowie Lubelskim na lata 2013-2016 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o

Bardziej szczegółowo

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole

Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole Umiejętności społeczne dzieci Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba Dziecko z rodziny dysfunkcyjnej w szkole 4 Anna Grządkowska Magdalena Pietrzak-Kurzac Patrycja Rusiak RECENZENT: prof.

Bardziej szczegółowo