ELKOM TRADE LOGISTIC SYSTEMS. Pomnażaj zyski Multiply profits. Zaufaj jakości Trust in the quality. Zyskaj czas Save time. Our Systems Your Benefits

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ELKOM TRADE LOGISTIC SYSTEMS. Pomnażaj zyski Multiply profits. Zaufaj jakości Trust in the quality. Zyskaj czas Save time. Our Systems Your Benefits"

Transkrypt

1 ELKOM TRADE LOGISTIC SYSTEMS Zyskaj czas Save time Pomnażaj zyski Multiply profits Zaufaj jakości Trust in the quality Nasze Systemy Twoje Korzyści Our Systems Your Benefits Optymalizuj powierzchnię Optymize surface Zdobądź partnera Get a partner

2 ELKOM TRADE produkuje systemy logistyczno - magazynowe bazując na 40 - letnim doświadczeniu w branży metalowej w zakresie zgrzewania i spawania. Zakres działalności firmy określają trzy nurty rozwoju branży: logistyka - magazynowanie, rolnictwo oraz usługi. Oferując kompleksową obsługę w zakresie projektowania, produkcji, transportu i serwisu, gwarantujemy naszym klientom optymalną współpracę. W naszej ofercie posiadamy szeroką gamę pojemników siatkowych, nadstawek i rolkontenerów oraz konstrukcji z profili, które znajdują zastosowanie w produkcji, magazynowaniu i transporcie: PET preform butelek nakrętek opakowań plastikowych podzespołów do automotive artykułów sypkich folii Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom rynku poszukujemy innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji i obróbki końcowej. W ostatnim czasie dokonaliśmy licznych inwestycji w park maszynowy, które mają na celu wzrost wydajności i jakości produkcji. Najlepsza jakość naszych wyrobów potwierdzona licznymi certyfikatami pozwoliła nam na zdobycie zaufania światowych liderów w branży opakowań. Nasze produkty trafiają w 86% na rynki Unii Europejskiej, Azji, Ameryki i Afryki. Potwierdzeniem tego są liczne referencje i listy gratulacyjne od naszych klientów. Firma ELKOM TRADE od 2012 roku jest również pierwszym polskim producentem systemów klatkowych do hodowli kur niosek, spełniających wymogi Dyrektywy Unijnej w zakresie wyposażenia. W najbliższej przyszłości planujemy rozwój działalności w kierunku kompleksowego wyposażenia budynków inwentarskich i systemów do transportu zwierząt. WIARYGODNOŚĆ I PROFERSJONALIZM - TO NAS WYRÓŻNIA ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 1

3 ELKOM TRADE manufactures logistics-warehouse systems relying on 40 years of experience in hardware trade in the area of welding and fusion welding. The scope of company business is defined by three trends in trade development: logistics-warehousing, agriculture and services. Offering comprehensive services in the area of designing, manufacture, transportation and repair we guarantee our customers the best cooperation. Our offer includes a wide range of mesh containers, supers and rollcontainers as well as structures made from profiles which are used in manufacture, warehousing and transportation: PET preform bottles caps plastic containers components for automotive loose materials foil In order to meet increasing expectations of the market we search for innovative technology solutions in the process of production and after-treatment. Recentlywe have made numerous investments in machinery stock to increase productivity and qualityof production. The best quality of our products, proven by multiple certificates, let us gain a confidence of world leaders in packaging industry. 86% of our products hit the markets of European Union, Asia, America and Africa, whichis proven by numerous references and congratulatory letters from our customers. In 2012 ELKOM TRADE became the first Polish manufacturer of cage systems for laying hens, pursuant to the European directive on equipment. In the near future we are planning to develop our activities in the direction of complete equipment of livestock buildings and systems for animal transportation. CREDIBILITY AND PROFESSIONALISM - THAT MAKES US DISTINCTIVE. 2 WE ARE LOOKING FORWARD TO DOING BUSINESS WITH YOU. 2

4 NAPOJE I ŻYWNOŚĆ / BEVERAGE & FOOD str. 4-8 WINIARSTWO / VITICULTURE str AUTOMOTIVE str MAGAZYNOWANIE / STORAGE str TRANSPORT str ROLNICTWO I ZOOTECHNIKA /LIVESTOCK &ZOOTECHNICAL PROVISIONS str USŁUGI / SERVICES str USŁUGA WYNAJMU / RENTAL SERVICE str

5 NAPOJE I ŻYWNOŚĆ / BEVERAGE & FOOD Pojemniki na PET Preformy PET preforms container Pojemnik 1200/1000/h1194 / Container 1200/1000/h x 1000 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia niedzielona sztaplowanie 5/ x 1000 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Load capacity: 450 kg wire, sheet metal foldet, whole front wall stacking 5/1 Pojemnik 1200/1000/h1194 / Container 1200/1000/h x 1000 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, płaskownik składany, ściana przednia niedzielona sztaplowanie 5/ x 1000 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Load capacity: 450 kg wire, flat steel foldet, whole front wall stacking 5/1 Kontener 1200/1016/h934 / Container 1200/1016/h x 1016 x h934 mm 1137 x 980 x h795 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia niedzielona sztaplowanie 4/ x 1016 x h934 mm 1137 x 980 x h795 mm Load capacity: 450 kg wire, sheet metal foldet, whole front wall stacking 4/1 Kontener 1200/800/h995 / Container 1200/800/h x 800 x h995 mm 1108 x 740 x h846 mm Ładowność: 800 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona i niedzielona, klapa zamykająca sztaplowanie 3/ x 800 x h995 mm 1108 x 740 x h846 mm Load capacity: 800 kg wire, sheet metal divisible or whole front wall, closure flap stacking 3/1

6 Pojemnik 1200/1010/h1194 gęsty / Container 1200/1010/h1194 thick 1200 x 1010 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia niedzielona sztaplowanie 5/ x 1010 x h1194 mm 1138 x 974 x h1047 mm Load capacity: 450 kg wire, sheet metal whole front wall stacking 5/1 Pojemnik 800/600/h800 / Container 800/600/h x 600 x h800 mm 693 x 530 x h668 mm Ładowność: 350 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 5/1 800 x 600 x h800 mm 693 x 530 x h668 mm Load capacity: 350 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 5/1 Kontener 1016/1194/h598 / Container 1016/1194/h x 1194 x h598 mm 976 x 1120 x h486 mm Ładowność: 150 kg drut stalowy przód skrzydłowy, otwierany całkowicie na zewnątrz i do wewnątrz sztaplowanie 2/ x 1194 x h598 mm 976 x 1120 x h486 mm Load capacity: 150 kg wire outside and inside opening stacking 2/1 Kontener 1200/800/h995 / Container 1200/800/h x 800 x h1070 mm 1112 x 764 x h847 mm Ładowność: 300 kg drut stalowy, blacha nierdzewna ściana przednia niedzielona, składany dodatkowe drzwiczki i wewnętrzne narożniki ułatwiają rozładunek sztaplowanie 5/ x 800 x h1070 mm 1112 x 764 x h847 mm Load capacity: 300 kg wire, stainless shett whole front wall, foldet, additional door and internal corner can possible easier unloading, stacking 5/1 5

7 Pojemnik na butelki Container for bottles Pojemnik na butelki / Container for bottles Opis: Typ Hiszpania: 2480 x 2520 x h3013 mm Typ Turcja: 2080 x 2120 x h2900 mm Typ Moskwa: 2400 x 1200 x h2398 mm Typ Meksyk: 1123 x 1423 x h2450 mm Typ Francja: 1315 x 1327,5 x h2497 mm Typ Węgry: 1040 x 1200 x h1074 mm Typ Belgia: 2120 x 1280,5 x h2800 mm Typ Niemcy: 2400 x 2480 x h3013 mm Typ Austria: 2000 x 2000 x h2933 mm sztaplowanie 2/1 Description: Type Spain: 2480 x 2520 x h3013 mm Type Turkey: 2080 x 2120 x h2900 mm Type Moscow: 2400 x 1200 x h2398 mm Type Mexico: 1123 x 1423 x h2450 mm Type France: 1315 x 1327,5 x h2497 mm Type Hungary: 1040 x 1200 x h1074 mm Type Belgium: 2120 x 1280,5 x h2800 mm Type Germany: 2400 x 2480 x h3013 mm Type Austria: 2000 x 2000 x h2933 mm stacking 2/1 Pojemniki na nakrętki Wire containers for cups Pojemnik niski / Container 1016/1194/h x 1194 x h598 mm 976 x 1120 x h486 mm Ładowność: 150 kg drut stalowy przód skrzydłowy, otwierany całkowicie na zewnątrz i do wewnątrz sztaplowanie 2/ x 1194 x h598 mm 976 x 1120 x h486 mm Load capacity: 150 kg wire outside and inside opening stacking 2/1 Pojemnik na nakrętki siatkowy / Container for cups meshed 1200 x 1016 x h934 mm 1137 x 980 x h795 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia niedzielona sztaplowanie 4/ x 1016 x h934 mm 1137 x 980 x h795 mm Load capacity: 450 kg wire, sheet metal whole front wall stacking 4/1 Pojemnik na nakrętki / Container for cups x 800 x h1070 mm 1112 x 764 x h847 mm Ładowność: 400 kg drut stalowy, blacha nierdzewna ściana przednia niedzielona, składany, dodatkowe drzwiczki i wewnętrzne narożniki ułatwiają rozładunek sztaplowanie 5/ x 800 x h1070 mm 1112 x 764 x h847 mm Load capacity: 400 kg wire, stainless shett whole front wall, foldet, additional door and internal corner can possible easier unloading stacking 5/1

8 Pojemniki na opakowania plastikowe Wire containers for plastic packaging Pojemnik z blaszaną podłogą / Metal box with plate bottom 1160 x 830 x h995 mm 1010 x 810 x h876 mm drut, blacha nierdzewna spawany, zgrzewany, składany Pokrycie: cynkowanie galwaniczne Waga: 60 kg 1160 x 830 x h995 mm 1010 x 810 x h876 mm wire wire, stainless steel sheet Covering: galvanized Weight: 60 kg Pojemniki na jajka Containers for eggs Pojemnik na jajka 1 - Typ1 / Container for eggs 1 - Type x 1030 x h1195 mm 1290 x 990 x h1048 mm Ładowność: 600 kg drut stalowy, blacha stalowa 1360 x 1030 x h1195 mm 1290 x 990 x h1048 mm Load capacity: 600 kg wire, metal plate divisible front and back wall Pojemnik na jajka 2 - Typ1 / Container for eggs 2 - Type x 1030 x h1195 mm 1290 x 990 x h1048 mm Ładowność: 600 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia i tylna dzielona, pojemnik z kołami 1360 x 1030 x h1195 mm 1290 x 990 x h1048 mm Load capacity: 600 kg wire, metal plate divisible front and back wall, polyamide wheels 7

9 Pojemnik na jajka 1 - Typ 3 / Container for eggs 1 - Type x 605 x h735 mm 750 x 570 x h600 mm Ładowność: 350 kg drut stalowy składany, otwierany z przodu sztaplowanie 2/1 825 x 605 x h735 mm 750 x 570 x h600 mm Load capacity: 350 kg wire folding, opened at the front stacking 2/1 Pojemnik na jajka 2 - Typ 3 / Container for eggs 2 - Type x 605 x h735 mm 750 x 570 x h600 mm Ładowność: 350 kg drut stalowy, koła poliamidowe składany, otwierany z przodu i z boku sztaplowanie 2/1 825 x 605 x h735 mm 750 x 570 x h600 mm Load capacity: 350 kg wire, polyamide wheels folding, opened at the front and side stacking 2/1 Pojemnik na jajka 1 - monolit Typ 4 / Container for eggs 1 - monolith Type x 360 x h360 mm Ładowność: 40 kg drut stalowy, blacha stalowa 680 x 360 x h360 mm Load capacity: 40 kg wire, metal plate Części zamiennem Akcesoria / Accessories Replacement parts Opis: Realizujemy indywidualne zamówienia na części zamienne do wszystkich wyrobów z naszej oferty. Description: Realize individual orders for spare parts for all products the offer. Płyty PP (kanalikow/ pełna) / PP plates 8 Opis: Płyty charakteryzują się doskonałymi właściwościami fizykochemicznymi. Znajdują zastosowanie w przemyśle opakowań, spożywczym i farmaceutycznym ale również w motoryzacji, transporcie, hutach szkła i produkcji AGD. pod zamówienie HDPE, HIPS, PP, ABS, LDPE Waga: uzależniona od wielkości i grubości płyty Kolor: paleta RAL Description: The polypropylene boards have excellent physical and chemical properties. They are used in the packaging industry food and pharmaceutical industries but also in the automotive, transportation, glass works and AGD production. according to Customer s individual needs HDPE, HIPS, PP, ABS, LDPE Weight: depends on the size and thicknes the sheet Colour: RAL paletts

10 WINIARSTWO / VITICULTURE Pojemniki na wino Containers for wine bottles Kontener Bordo 1 / Container Bordo x 922 x h1000 mm 1105 x 880 x h875 mm Ładowność: 450 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 3/ x 922 x h1000 mm 1105 x 880 x h875 mm Load capacity: 450 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 3/1 Kontener Bordo 4 / Container Bordo x 926 x h1011 mm 1110 x 885 x h875 mm Ładowność: 600 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 5/ x 926 x h1011 mm 1110 x 885 x h875 mm Load capacity: 600 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 5/1 Kontener Bordo 5 / Container Bordo x 814 x h1079 mm 1170 x 755 x h942 mm Ładowność: 600 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 5/ x 814 x h1079 mm 1170 x 755 x 942 mm Load capacity: 600 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 5/11 9

11 Pojemniki na szampana Containers for champagne bottles Kontener Szampan 1 / Container champagne x 780 x h1082 mm 1160 x 744 x h930 mm Ładowność: 700 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 3/ x 780 x h1082 mm 1160 x 744 x h930 mm Load capacity: 700 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 3/1 Kontener Szampan 2 / Container champagne x 785 x h1065 mm 1150 x 760 x h940 mm Ładowność: 600 kg drut stalowy, blacha stalowa ściana przednia dzielona sztaplowanie 4/ x 785 x h1065 mm 1150 x 760 x h940 mm Load capacity: 600 kg wire, sheet metal divisible front wall stacking 4/1 Pojemniki do fermentacji Champagne fermentation containers Mix 1 / Mix x 1023 x h1240 mm 990 x 920 x h1145 mm Ładowność: 1000 kg drut stalowy, blacha stalowa, kształtowniki stalowe ściana przednia dzielona1 sztaplowanie 2/ x 1023 x h1240 mm 990 x 920 x h1145 mm Load capacity: 1000 kg wire, sheet metal, steel shaped bar divisible front wall stacking 2/1 Mix 2 / Mix x 1130 x h1140 mm 980 x 920 x h1140 mm Ładowność: 1000 kg drut stalowy, blacha stalowa, kształtowniki stalowe ściana przednia dzielona sztaplowanie 2/ x 1130 x h1140 mm 980 x 920 x h1140 mm Load capacity: 1000 kg wire, sheet metal, steel shaped bar divisible front wall stacking 2/1 10

12 AUTOMOTIVE Pojemniki automotive Automotive containers Pojemnik ET / Container ET x 570 x h475 mm 740 x 522 x h289 mm drut pojemnik nie składany z dzielonym przodem Pokrycie: cynkowanie galwaniczne lub inne określone przez klienta Obciążenie max.: 250 kg Waga: 21 kg 780 x 570 x h475 mm 740 x 522 x h289 mm wire monolith with divided front Covering: galvanizing or other Weight: 21 kg Load max.: 250 kg Pojemnik ET / Container ET x 795 x h838 mm 750 x 753 x h633 mm Ładowność: 250 kg drut model bez możliwości złożenia z otwieranym przodem Pokrycie: cynkowanie galwaniczne lub inne Waga: 46 kg 808 x 795 x h838 mm 750 x 753 x h633 mm Load capacity: 250 kg wire non foldable with divided front Covering: galvanizing or other Weight: 46 kg Pojemnik ET 01 / Container ET x 540 x h600 mm drut składany Pokrycie: cynkowanie galwaniczne 820 x 540 x h600 mm wire foldable Weight: 30,5 kg Waga: 30,5 kg 11

13 Pojemnik MN 100 / Container MN x 700 x h350 mm 735 x 656 x h230 mm Ładowność: 400 kg drut stalowy, blacha stalowa monolit sztaplowanie 4/1 800 x 700 x h350 mm 735 x 656 x h230 mm Load capacity: 400 kg wire, sheet metal monolith with cover stacking 4/1 Stojaki na akumulatory Stands for batteries Stojak ET 01 / Stand ET 01 blacha stojak składany Pokrycie: malowanie proszkowe metal sheet foldable Covering: powder coated Stojak ET 02 / Stand ET 02 blacha stojak składany Pokrycie: malowanie proszkowe metal sheet foldable Covering: powder coated 12

14 MAGAZYNOWANIE / STORAGE Konstrukcje Big Bag Big Bag holders Stelaż Big Bag 1 / Big Bag holders x 1115 x h2050 mm sztaplowanie 2/1 Pokrycie: cynkowanie Obciążenie max.: 1000 kg 1115 x 1115 x h2050 mm stacking 2/1 Covering: zinc passivation Load max.: 1000 kg Stelaż Big Bag 2 / Big Bag holders x 1115 x h1450 mm sztaplowanie 2/1 Pokrycie: cynkowanie Obciążenie max.: 1000 kg 1115 x 1115 x h1450 mm stacking 2/1 Covering: zinc passivation Load max.: 1000 kg Nadstawki Metal tops Nadstawka 1500/1115/h1110 / Metal Top 1500/1115/h x 1115 x h1110 mm 1410 x 1001 x h1039 mm rura, blacha stalowa, karton wzmocnienie krzyżowe na każdym boku sztaplowanie 2/1 Pokrycie: cynkowanie galwaniczne Obciążenie max.: 1000 kg Waga: 30 kg (bez palety i wkładu kartonowego) 1500 x 1115 x h1110 Interial dimensions: 1410 x 1001 x h1039 pipe, metal sheet, cardboard box reinforcement "x" on all sides Stacking: 2/1 Covering: zinc passivation Load capacity: 1000kg Weight: 30kg (without pallet and cardboard box) 13

15 Nadstawka 1200/800/h860 / Metal Top 1200/800/h x 800 x h860 mm drut stalowy, rura stalowa część górna otwierana Pokrycie: cynkowanie galwaniczne, malowanie proszkowe 1200 x 800 x h860 metal wire, metal pipe opening the top part Covering: zinc passivation, powder painting Nadstawka 1200/800/h800 / Metal top 1200/800/h x 800 x h800 mm 1160 x 760 x h800 mm drut stalowy, blacha stalowa pokrywa zamykająca 1200 x 800 x h800 mm 1160 x 760 x h800 mm wire, sheet metal cover Nadstawka 1200/1000/h800 / Metal top 1200/1000/h x 1000 x h800 mm 1160 x 960 x h800 mm drut stalowy, blacha stalowa pokrywa zamykająca 1200 x 1000 x h800 mm 1160 x 960 x h800 mm wire, sheet metal cover Nadstawka niestandardowa / Metal tops non - standard 1155 x 800 x h1655 mm drut stalowy, blacha stalowa 1155 x 800 x h1655 mm wire, sheet metal two racks 14

16 Nadstawka 1200/800/h800 / Big Bag holders x 800 x h800 mm drut stalowy część górna otwierana Pokrycie: cynkowanie 1200 x 800 x h800 mm wire opening top part Covering: zinc passivation Pojemniki na zboże Containers for grain Pojemnik pełny / Steel box 1200 x 1000 x h2200 mm Ładowność: 1000 kg blacha zgrzewany, malowany proszkowo Waga: 160 kg 1200 x 800 x h800 mm wire opening top part Covering: zinc passivation Regały Shelves Regał sklepowy / Rack Opis: Wyposażenie standardowe: plecy perforowane,oświetlenie,półki gł. 600mm - 1szt gł. 460mm - 1szt gł. 320mm - 3szt 1050 x 600 x h2200 mm blacha gładka i perforowana Pokrycie: malowanie proszkowe Obciążenie max.: 60kg /półkę 600mm 40kg /półkę 460mm 30kg /półkę 320mm Description: standard equipment: perforated back, lights, shelves 1050 x 600 x h2200 smooth and perforated sheet metal Covering: powder painting Max load capacity: 60 kg/shelf 600m 40 kg/shelf 460mm 30 kg/shelf 320mm Regał magazynowy / Rack Opis: Wyposażenie standardowe: plecy perforowane,oświetlenie,półki gł. 600mm - 1szt gł. 460mm - 1szt gł. 320mm - 3szt 1050 x 600 x h2200 mm blacha gładka i perforowana Pokrycie: malowanie proszkowe Obciążenie max.: 60kg /półkę 600mm 40kg /półkę 460mm 30kg /półkę 320mm Description: standard equipment: perforated back, lights, shelves 1050 x 600 x h2200 smooth and perforated sheet metal Covering: powder painting Max load capacity: 60 kg/shelf 600m 40 kg/shelf 460mm 30 kg/shelf 320mm 15

17 Półki do regałów Shelfs to shelving Półka z 4 wzmocnieniami / Rack with 4 reinforcements 1000 x 1235 mm 1070 x 1080 mm 1090 x 900 mm 1090 x 1000 mm 1090 x 1100 mm 1090 x 1200 mm Ładowność: 1000 kg drut stalowy, blacha stalowa 1000 x 1235 mm 1070 x 1080 mm 1090 x 900 mm 1090 x 1000 mm 1090 x 1100 mm 1090 x 1200 mm Load capacity: 1000 kg wire, steel sheet Półka z 3 wzmocnieniami / Rack with 3 reinforcements 880 x 900 mm 880 x 1000 mm 880 x 1100 mm 880 x 1200 mm Ładowność: 800 kg drut stalowy, blacha stalowa 880 x 900 mm 880 x 1000 mm 880 x 1100 mm 880 x 1200 mm Load capacity: 800 kg wire, steel sheet Półka z 4 wzmocnieniami / Rack with 4 reinforcements 1330 x 1000 mm 1330 x 1100 mm Ładowność: 1000 kg drut stalowy, blacha stalowa 1330 x 1000 mm 1330 x 1100 mm Load capacity: 1000 kg wire, steel sheet Wspornik 3mm; 4mm / Support 3mm; 4mm Siatka zabezpieczająca / Protection mesh O4,8; O5,8; O6,8; O7,8; O9; O10; 1200 mm 1200 mm 1000 x 1000 mm 1000 x 1000 mm 16 blacha metal sheet wire, sheet profile drut stalowy, profile

18 Stojaki Stands Stojak na folię / Stand for plastic film 2500 x 1115 x h1098 mm kształtownik, rura stalowa sztaplowanie 3/1 Pokrycie: malowanie proszkowe - standard RAL 5015 cynkowanie Waga: 120 kg 2500 x 1115 x h1098 metal profiles, metal pipe stacking 3/1 Covering: powder painting- -standard RAL 5015 galvanizing Weight: 120kg Stojak na ubrania podwójny / Stojak na ubrania podwójny 948 x 3000 x h2150 mm kształtownik stalowy, płaskownik stalowy 948 x 3000 x h2150 mm steel section, steel flat torsional wheels kółka skrętne Stojak na ubrania / Stand for clothes 2250 x 700 x h2230 mm kształtownik stalowy, płaskownik stalowy kółka skrętne 2250 x 700 x h2230 mm steel section, steel flat torsional wheels Stojak na wodę SB-3 / Stand for water SB x 450 x h900 mm drut stalowy, kształtownik stalowy(podstawa) Pokrycie: cynkowanie 300 x 450 x h900 mm wire, steel section(base) Covering: zinc passivation 17

19 Stojak na wodę SB-4 / Stand for water SB x 450 x h1170 mm drut stalowy, kształtownik stalowy (podstawa) Pokrycie: cynkowanie 300 x 450 x h1170 mm wire, steel section(base) Covering: zinc passivation Stojak na wodę SB-6 / Stand for water SB x 420 x h960 mm rurka stalowa, kształtownik Pokrycie: malowanie proszkowe 620 x 420 x h960 mm steel tube, steel section Covering: zinc passivation, powder coating lub cynkowanie Wyposażenie sklepów Shops equipment Kosz ekspozycyjny Non Food / Exposition box Non Food 1200 x 800 x h850 mm składany, z przegrodą Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 1200 x 800 x h850 mm folding, partition Covering: zinc passivation, powder coating Wózek pod koszyki SAM z rączką / Trolley for shopping basket with handle x 430 x h990 mm drut stalowy gumowe koła jezdne Pokrycie: cynkowanie 300 x 430 x h990 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation

20 3-face-owy / Stend for flavoring Stojak na przyprawy / Stands to the plastic film 5-face-owy / Stands to the plastic film 600 x h1590 mm 600 x h1590 mm drut stalowy, kształtownik drut stalowy, kształtownik Wymiary półek: Wymiary półek: szer. 580 mm, gł. 315 mm, szer. 580 mm, gł. 315 mm, rozstaw półek 210 mm rozstaw półek 210 mm Pokrycie: malowanie proszkowe Pokrycie: malowanie proszkowe 370 x h1790 mm drut stalowy, kształtownik Wymiary półek: szer. 360mm, gł. 315 mm, rozstaw półek 210 mm Pokrycie: malowanie proszkowe 370 x h1790 mm wire, steel section Dimensions of shelves: width 360mm, depth 315 mm, spacing of shelf 210 mm Covering: powder coating Kosz ekspozycyjny / Exposition box Kosz ekspozycyjny 750 / Exposition box x 750 x h850 mm (wys. kosza 400 mm) drut stalowy, kształtownik nie składany Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 450 x 750 x h850 mm (depth 400mm) wire, steel section not folding Covering: zinc passivation, powder coating Kosz ekspozycyjny 749 / Exposition box x 750 x h850 mm (wys. kosza 420 mm) drut stalowy, kształtownik składany Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 950 x 750 x h850 mm (depth 420mm) wire, steel section folding Covering: zinc passivation, powder coating Kosz ekspozycyjny 577 / Exposition box x 800 x h800 mm (wys. kosza 200 mm) drut stalowy, kształtownik składany Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 1200 x 800 x h800 mm (depth 200 mm) wire, steel section folding Covering: zinc passivation, powder coating Wózek pod koszyki SAM / Trolley for shopping basket 430 x 290 x h205 mm drut stalowy gumowe koła jezdne Pokrycie: cynkowanie 430 x 290 x h205 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation 19

21 Regał schodowy / Shelving Regał schodowy RS-80 / Shelving RS x 650 x h1590 mm 800 x 650 x h1590 mm drut stalowy wire gumowe koła jezdne rubber wheels Pokrycie: Covering: cynkowanie, malowanie proszkowe zinc passivation, powder coating Regał schodowy RS-100 / Shelving RS x 650 x h1590 mm drut stalowy gumowe koła jezdne Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 1000 x 650 x h1590 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation, powder coating Regał schodowy RS-120 / Shelving RS x 650 x h1590 mm drut stalowy gumowe koła jezdne Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 1200 x 650 x h1590 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation, powder coating Stojaki kolumnowe na czasopisma / Stend for newspaper Stojak na czasopisma E-3 / Stend for newspaper E x 460 x h1855 mm drut stalowy stopki regulacyjne Pokrycie: malowanie proszkowe 770 x 460 x h1855 mm wire regulation foots Covering: powder coating Stojaki kolumnowe na czasopisma E-4 / Stend for newspaper E x 460 x h1855 mm drut stalowy stopki regulacyjne Pokrycie: malowanie proszkowe 1030 x 460 x h1855 mm wire fegulation foots Covering: powder coating Stojak obrotowy na czasopisma pięciokąt / Rotary Stend for newspaper - pentagon 600 x 600 x h1700 mm (śr. bębna 500 mm) drut stalowy kółka jezdne lub stopki regulacyjne Pokrycie: malowanie proszkowe 600 x 600 x h1700 mm (śr. bębna 500 mm) wire rubber wheel or regulation foots Covering: varnish Dostępny również stojak obrotowy na czasopisma kwadrat o średnicy bębna 400mm / Rotary Stend for newspaper - square 20

22 Wózeki sklepowe / Shopping carts Wózek sklepowy M-30 / Shopping cart M x 470 x h950 mm drut stalowy gumowe kółka Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 670 x 470 x h950 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation, powder coating Wózek sklepowy D-50 / Shopping cart D x 500 x h975 mm drut stalowy gumowe kółka Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 745 x 500 x h975 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation, powder coating Wózek sklepowy D-70 / Shopping cart D x 520 x h1010 mm drut stalowy gumowe kółka Pokrycie: cynkowanie, malowanie proszkowe 760 x 520 x h1010 mm wire rubber wheels Covering: zinc passivation, powder coating Koszyk sklepowy SAM / Shopping basket SAM 410 x 260 x h190 mm drut stalowy rączka z platikowym uchwytem Pokrycie: cynkowanie 410 x 260 x h190 mm wire plastic handle Covering: zinc passivation Koszyk sklepowy / Shopping basket ał drut stalowy Pokrycie: cynkowanie al wire Covering: zinc passivation, siva powder coating 21

23 Wyposażenie (szatnie i warsztaty) Equipment cloakrooms & workshops Meble do biura / Metal furniture for office Opis: W ofercie meble biurowe typu: szafy z różnym rozstawem półek i kilkoma sposobami zamykania w zależności od typu szafy nadstawki z drzwiami przesuwnymi lub otwieranymi szafy szufladowe na kartoteki, mapy, rysunki itp.zamykane zamkiem centralnym regały jezdne do archiwów, bibliotek - wymiary dopasowywane do potrzeb klientów szafy: 1000 x 435 x h2000 mm 1200 x 435 x h2000 mm nadstawki: 1000 x 435 x h800 mm 1200 x 435 x h800 mm Kolor: beżowy, niebieski, popielaty, szary(pozostałe za dopłatą) Description: We offer office furniture such as: cabinets with different spacing of shelves and several ways closing depending on the type of cabinet tops with sliding doors or opening cabinet drawer for the records, maps, drawings, cloasing by central lock riding shelves of archives, libraries - dimensions matched to customers needs cabinet: 1000 x 435 x h2000 mm 1200 x 435 x h2000 mm top: 1000 x 435 x h800 mm 1200 x 435 x h800 mm Colour: beige, blue, gray (other fees apply) Meble do szatni / Metal furniture for changing room Opis: Szafy ubraniowe BHP o różnych gabarytach z możliwością mocowania na: nóżkach, ławeczce, cokole Każda komora szafy jest wyposażona w wieszaki, drążek poprzeczny oraz półkę. W każdym przedziale jest przegroda separująca brudną odzież od czystej, dodatkowo posiada otwory wentylacyjne zgodne z polskimi normami. Drzwi zamykane są zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Kolor: beżowy, niebieski, popielaty, czarny Description: BHP clothes cabinets of various sizes with the possibility of fixing to: legs, bench, pedestal Each chamber of closet is equipped with hangers, tie-bar and a shelf. Each compartment is a barrier separating dirty clothes from clean, additionally has vents in accordance with Polish standards. Doors are locked with locking cylinder locks at one point. Colour: beige, blue, gray, black 22

24 Szafki szkolne / School furniture Opis: Posiadamy w ciągłej ofercie npj.rodzaje szafek: szafa szkolna typu "SUL" - z 4-drzwiami w kształcie litery "L" oraz wieszaczkami w środku,szafa ubraniowa szkolna - 4 lub 2-drzwiowa z drążkiem, półką i wieszakami,szafa szkolno-ubraniowo-skrytkowa (dwupoziomowa) - 4 lub 6-drzwiowa z wieszakami na ubrania, w każdym przedziale może znajdować się komora na książki. Wszystkie szafki posiadają otwory wentylacyjne i są zamykane zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem jednopunktowym. Wyroby posiadają zgodność z polskimi normami. TYP SUL 800 x 490 x h1800 mm TYP SU 1000/500 x 490 x h1830 mm TYP SU 1000/500 x 490 x h1930 mm TYP SU skrytkowe 890/610 x 490 x h1930/1830mm Kolor: standardowe (pozostałe za dopłatą) Description: We are constantly offering the following types of cabinets: cabinet type of school, "SUL" - with a 4-doors in the shape of the letter "L" and hooks in the middleschool closet - 4 or 2-doors with a stick, a shelf and hooks school-cabinet-multi-tier locikers (two levels) - 4 or 6-doors with clothes hangers. Each compartment can be located chamber for books. All cabinets have ventilation holes and are closed by cylindrical locks with one-point locking. Products are compliance with Polish standards. Type SUL 800 x 490 x h1800 mm Type SU 1000/500 x 490 x h1830 mm Type SU 1000/500 x 490 x h1930 mm Multi-tier SU TYPE 890/610 x 490 x h1930/1830mm Colour: standard colors as above (other fees apply) Szafy skrytkowe / Multi-tier lockers Opis: Szafy skrytkowe stojące i wiszące. W ofercie posiadamy również zestaw szatniowy SUS składający się z otwartej części przeznaczonej na ubrania wiszące oraz schowków zamykanych zamkami cylindrycznymi. SSK x 490 x h1900 mm (5 skrytek) SSK x 490 x h1900 mm (10 skrytek) SSK x 490 x h1545 mm (12 skrytek) SSK x 490 x h1900 mm (15 skrytek) SSK x 250 x h540 mm (wisząca) SUS x 490 x h1900 mm - 10 osobowy SUS x 490 x h1900 mm - 15 osobowy Description: Multi-tier lockers stending or pendant cabinets. We also offer set of cloakroom type SUS with open part intended for clothes hanging and storage spaceclosed cylindrical locks. SSK x 490 x h1900 mm (5 chambers) SSK x 490 x h1900 mm (10 chambers) SSK x 490 x h1545 mm (12 chambers) SSK x 490 x h1900 mm (15 chambers) SSK x 250 x h540 mm (pendant) SUS x 490 x h1900 mm - 10 persons SUS x 490 x h1900 mm - 15 persons 23

25 Meble do warsztatu - wózki / Workshop trolleys Opis: W ofercie wózki otwarte lub zamknięte z różną ilością szuflad lub szafek. Wyposażone w dwa stałe kółka, oraz dwa skrętne w tym jedno z hamulcem. Góra wózka wyłożona gumą olejoodporną. różne - w zależności od typu wózka Description: In the offer we have opened or closed trolleys with different numbers of drawers or cabinets. Fitted with two fixed wheels and two torsion including one with brake. Top of the trolley with rubber oil-resistant. different - depending on the type of trolley Meble do warsztatu - stoły/ Workshop benches Opis: Oferujemy duży wybór stołów warsztatowych z: szafkami szufladami nadstawkami Blaty stołów wykonane z płyt wiórowych i sklejki bukowej klejonej na gorąco. Możliwość wyłożenia blatu gumą lub blachą (opłata dodatkowa) x 700 x h850 mm 1600 x 700 x h850 mm 2000 x 700 x h850 mm Description: We offer a wide range of workbenches with: cabinets, drawers, extensions Tabletops are made of particleboard and hot glued beech plywood. The possibility put on tabletop rubber or metal sheet (additional fee) x 700 x h850 mm 1600 x 700 x h850 mm 2000 x 700 x h850 mm Wyposażenie dodatkowe / Warehouse shelves Opis: W ciągłej ofercie posiadamy : apteczki (białe) 300 x 200 x h450 mm szafki na klucze (50szt) 400 x 80 x h400 mm brudowniki przemysłowe800 x 500 x h1500/1700 mm ławeczki wolnostojące 1000 x 350 x h350 mm Description: We offer: screw racks RMS plug-in racks RMW with size from 930 x 320mm to 1170 x 750mm and height till 3000 mm with the possibility to adapt to customer needs Number of shelves in any order. Maximum shelf load 90 kg; possibility to make the shelves with a bigger load (additional fee). In the constant offer we have also: first aid kit (white) 300 x 200 x h450 mm key cabinets (50 pieces) 400 x 80 x h400 mm industrial cabinets 800 x 500 x h1500/1700 mm Free-standing bench 1000 x 350 x h350 mm 24

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy

H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy H.K. PRODUKCYJNY OŚRODEK MASZYNOWY Sp. z o.o. system narzędziowy JESTEŚMY PRODUCENTEM We are manufacturer SYSTEMY DO PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTU NARZĘDZI Tool storage and transport systems PROFESJONALNE

Bardziej szczegółowo

K/2. Spis produktów Table of contents

K/2. Spis produktów Table of contents K/2 Spis produktów Table of contents Spis produktów Table of contents SSD, SMD, CD Podpory dystansowe do tłocznika Support for die Strona Page K/4 K/5 ROLL Moduł gnacy Bending unit Strona Page K/20 ALO,

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE ABOUT THE COMPANY. www.elektro-plast.pl

O FIRMIE ABOUT THE COMPANY. www.elektro-plast.pl O FIRMIE ABOUT THE COMPANY Tradycje naszej działalności sięgają 0 roku, jesteśmy polskim producentem osprzętu elektroinstalacyjnego. Nasz program produkcji to wyroby elektroinstalacyjne min. rozdzielnice

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW. kompleksowe wyposażenie

KATALOG PRODUKTÓW. kompleksowe wyposażenie KATALOG PRODUKTÓW 2010 kompleksowe wyposażenie masarni i rzeźni STALOWA JAKOŚĆ Szczegółowe informacje na temat parametrów urządzeń możecie Państwo uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie firmy:

Bardziej szczegółowo

PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów

PRODUCT CATALOGUE. Electrotechnical equipment. katalog produktów EN CERTYFIKAT JAKOŚCI ISO 9001:2008 PRODUCT CATALOGUE Electrotechnical equipment 2011 katalog produktów O FIRMIE ABOUT THE COMPANY Tradycje naszej działalności sięgają 0 roku, jesteśmy obecnie w czołówce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation

SPIS TREŚCI INDEX. 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 1 SPIS TREŚCI INDEX 1 BASENY DO TRANSPORTU ŻYWYCH RYB Fish transporting tanks 1. Baseny do transportu żywych ryb - izolowane 10-11 Fish transporting tanks with isolation 2. Baseny do transportu żywych

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com

85-433 Bydgoszcz ul. Êw. M. Kolbego 48 tel. +48 52 320 77 77 fax +48 52 320 77 88 biuro@bayersystem.com 2 0 1 0 KATALOG SEJFY SAFES Sejfy Safes Sejfy hotelowe Hotel safes Sejfy przeznaczone do doraênego przechowywania wartoêci bez konkretnych wymogów certyfikacyjnych. Dzi ki mo liwoêci wielokrotnego programowania

Bardziej szczegółowo

SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE

SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE MEBLE metalowe SZAFY KARTOTEKOWE, AKTOWE, SOCJALNE, SZKOLNE METAL FURNITURE FILING CABINETS, SHELVES, RACKS AND LOCKERS FOR SCHOOLS, COMPANIES AND COMMON ROOMS FOR EMPLOYEES szafy KARTOTEKOWE Filing cabinets

Bardziej szczegółowo

Spis treści Table of Contents

Spis treści Table of Contents Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology Applied Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT

TECHNOLOGIA, KTÓRA KSZTAŁTUJE NASZE OTOCZENIE TECHNOLOGY THAT SHAPES OUR ENVIRONMENT 2010 www.stalprodukt.com.pl R A P O R T R O C Z N Y A N N U A L R E P O R T ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, Poland tel. +48 14 / 615 10 00, fax +48 14 / 615 11 18, e-mail: market@stalprodukt.com.pl Spis

Bardziej szczegółowo

MEBLE METALOWE METAL FURNITURE

MEBLE METALOWE METAL FURNITURE Nowości MEBLE METALOWE METAL FURNITURE News Meble, które nie zawiodą Furniture you can depend on Wciąż zmieniająca się rzeczywistość, zmienność stylu i potrzeb stawia przed nam coraz to nowe wyzwania.

Bardziej szczegółowo

FRAMTID GBPL HGA5K PL

FRAMTID GBPL HGA5K PL FRAMTID GB PL HGA5K PL PL ENGLISH 4 POLSKI 17 Language, Język Country, Kraj ENGLISH 4 Contents Safety information 4 Product description 5 Daily use 6 Helpful hints and tips 7 Care and cleaning 7 Subject

Bardziej szczegółowo

.01 GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO. Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid from

.01 GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO. Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid from GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO KATALOG TECHNICZNY edycja 01 Technical Catalogue issue 01 Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid from 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

Catalogue of products

Catalogue of products Katalog produktów Catalogue of products UNION FOR ENTERPRISING PEOPLE COMPETITIVENESS PROGRAMME Project part - financed by the European Union European Regional Development Fund SaneChem Sp. z o.o. Spis

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE

ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE 16/11 str. 37 ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY TRANSPORTOWE str. 28 str. 21 str. 9 WRU4-2200 str. 12-13 Gwarancja 30 miesięcy. www.zakrem.pl str. 18 Szanowni Klienci Przedstawiamy Państwu aktualny katalog naszych

Bardziej szczegółowo

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014

fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 fronty kuchenne katalog frontów kuchennych / kitchen fronts 2014 www.restol.com.pl Profil AKR, kolor 503 (czarny), 500 (biały) / AKR profile, colour 503 (black), 500 (white) Fronty meblowe to części mebli,

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO

GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO GRZEJNIKI DLA PROFESJONALISTY RADIATORS FOR A PRO KATALOG TECHNICZNY Edycja II/2012 Technical Catalogue Issue II/2012 Sięgnij poza granice... Reach beyond... katalog ważny od catalogue information valid

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm dla Profesjonalistów. www.krjdisplay.pl

Profesjonalizm dla Profesjonalistów. www.krjdisplay.pl p r o f e s j o n a l i z m d l a p r o f e s j o n a l i s t ó w 1 Profesjonalizm dla Profesjonalistów www.krjdisplay.pl Szanowni Państwo, Oddajemy w Państwa ręce katalog, w którym zawarliśmy rmacje o

Bardziej szczegółowo

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und.

Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ZSS PE PG PV. Zapytanie online Online Inquiry. PFEIFER Seil- und. Zapytanie online Online Inquiry ZSS PE PG PV PFEIFER Seil- und Hebetechnik GmbH Oddział w Polsce Elementy cięgnowe PFEIFER PFEIFER Tension Members ul. Wrocławska 68 PL-55330 Krępice k/wrocławia TELEFON

Bardziej szczegółowo

collection 2010 kolekcja 2010

collection 2010 kolekcja 2010 kolekcja 2010 collection 2010 X-lander dla aktywnych rodziców. Nowa kolekcja produktów X-lander jest zbudowana na doświadczeniu zdobywanym wspólnie z rodzicami, którzy zaufali nam w poprzednich latach.

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014

CENNIK PRICELIST. Aktualny od / Valid from: 22.07.2013. aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENNIK PRICELIST Aktualny od / Valid from: 22.07.2013 aktualizacja/updated: 24.01.2014 CENY PODANE W CENNIKU NIE ZAWIERAJĄ PODATKU VAT RATES IN THIS PRICELIST ARE NET PRICES Przyjmujemy realizacje płatności

Bardziej szczegółowo

stom / spawalnictwo 2010

stom / spawalnictwo 2010 4metal Sp. z o.o. ul. Zamenhofa 20/4, 90-510 Łódź tel. +48 42 256 90 00, fax +48 42 256 90 09 e mail: info@4metal.pl, htttp://www.4metal.pl b-45 Baza 2000 firm poddostawców i podwykonawców z branży metalowej

Bardziej szczegółowo

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia

nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia my home technology nekos to rzeczywistość wyłaniająca się z tworzenia idei z zakresu automatyki wyrobów okiennych, która przekształca filozofię myśli w proste, lecz awangardowe rozwiązania dla Twojego

Bardziej szczegółowo

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers

mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne / top entry mixers mieszadła pionowe i specjalne top entry mixers PRZEKŁADNIE DO PRACY PIONOWEJ VERTICAL DRIVING UNITS KATALOG Nr 1/2009 1 Spis treści / Contents mieszadła

Bardziej szczegółowo

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions

katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions katalog produktowy PRODUCT CATALOGUE zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i wentylacyjne advanced air conditioning and ventilation solutions KLIMOR W GRUPIE KLIMA-THERM KLIMOR IN THE KLIMA-THERM GROUP

Bardziej szczegółowo

Stal nierdzewna. Stainless Steel. w budownictwie. in construction. transforming tomorrow

Stal nierdzewna. Stainless Steel. w budownictwie. in construction. transforming tomorrow Stal nierdzewna w budownictwie / Stainless Steel in construction Wydanie drugie Stal nierdzewna w budownictwie Stainless Steel in construction transforming tomorrow Wydane przez / Produced by Building

Bardziej szczegółowo

meble metalowe Meble, które nie zawiodą

meble metalowe Meble, które nie zawiodą meble metalowe Meble, które nie zawiodą M E T A L O W E Meble do biura i nie tylko Nasze, ponad już 20-letnie doświadczenie w produkcji mebli z metalu, pozwala na przedstawienie Państwu oferty naszego

Bardziej szczegółowo

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER

LIST OF MEMBERS WYKAZ CZŁONKÓW ODLEWNICZEJ IZBY GOSPODARCZEJ LISTE DER MITGLIEDER 1 Air Products Sp. z o.o. ul. Pory 59 02-757 Warszawa Dyrektor Generalny: Andrzej Sołtysik Kierownik Rynku Metale, Odlewnictwo: Eugeniusz Ratajczak Tel. +48 22 440 32 00 Fax +48 22 440 32 05 Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo