I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ"

Transkrypt

1 1 SPRAWOZDANIE z działalności Grupy Kapitałowej STAROPOLSKIE SPECJAŁY za rok 2013 Sprawozdanie składa się realizując wytyczne zawarte w art. 55 ust.2 oraz 49 ust.1 ustawy z o rachunkowości Dz. U. Z 2009r. nr 152, poz. 1223, z późn. zm.). I. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ 1. WYKAZ JEDNOSTKE WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ a) Jednostka dominująca Staropolskie Specjały Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D b) Jednostka zależna EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4C Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Kapitał podstawowy jednostki zależnej Ekofood Sp. z o.o. na dzień r. wynosił ,00zł i dzielił się na udziałów o wartości 300,00 zł każdy. Udziały w 100 % zostały objęte przez Staropolskie Specjały Sp. z o.o..

2 2 Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Do dnia r kapitał podstawowy oraz struktura udziałowców nie uległa zmianie. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy w spółce wynosi ,00 zł. Ad a. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STAROPOLSKIE SPECJAŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4D Goczałkowice - Zdrój Staropolskie Specjały Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 22 sierpnia 2008 roku (REP.A nr 5528/2008) i jest następcą prawnym firmy KONDOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej mieszczącej się przy ulicy Montażowej 7 (Akt notarialny z r). Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: maja 2013 Pan Grzegorz Minczanowski będący udziałowcem w spółce Staropolskie Specjały, po uzyskaniu zgody wspólnika na zbycie udziałów sprzedał Pani Dominice Rąba 10 równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500 zł każdy. Na do dnia dzisiejszego głównymi udziałowcami są: Anna Ewa Warzecha udziałów po 500 zł. 99% (od roku) Dominika Rąba 10 udziałów po 500 zł. 1% (od roku)

3 3 Zarząd Spółki : - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (do dnia ) - Ewa Barbara Łuczyk Prezes Zarządu (od dnia do ) - Joanna Barbara Dziubek Prezes Zarządu (od dnia do chwili obecnej) Ad b. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI ZALEŻNEJ EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Uzdrowiskowa 4C Goczałkowice - Zdrój EKOFOOD Sp. z o.o. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 12 kwietnia 2010 roku. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: Staropolskie Specjały Sp. z o.o. od do dnia dzisiejszego są 100% udziałowcem w firmie Ekofood Sp. z o.o. Chronologia zdarzeń: Umową Sprzedaży zakupiono 1000 udziałów po 300,00 zł w Spółce Ekofood Sp. z o.o Aktem Notarialnym nr 3281/2010 objęto 3000 nowoutworzonych udziałów po 300,00 zł. Objęto udziały w podwyższonym kapitale Aktem Notarialnym nr 3273/2010 podwyższono kapitał zakładowy w Spółce Ekofood do kwoty ,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr 1 NZW z dnia r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki Ekofood Sp. z o.o. do kwoty ,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Nowo utworzone udziały w całości objęte zostały przez dotychczasowego udziałowca Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 18 lutego 2014 r Uchwałą nr 2/02/2014 r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Ekofood kapitał został podwyższony z kwoty ,00 do kwoty ,00 poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej 300,00 zł. Zarząd Spółki : - Rafał Zawisza Prezes Zarządu (od roku 2010 do chwili obecnej)

4 4 3. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK WCHODZĄCY W SKŁAD KONSOLIDACJI Spółka Główny przedmiot działalności Staropolskie Specjały Sp. z.o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Ekofood Sp. z o.o 4632Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa 1011Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 4. PERSONEL Informacje o liczbie zatrudnionych przedstawiono w tabeli. Stan na Stan na Agencja Pracy Tymczasowej Ogółem Kierownicy 4 8 Administracja biurowa/produkcja FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ Głównym bankiem obsługującym Grupę Kapitałową są PKO BP S.A. O/Bielsko-Biała oraz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Kapitał własny Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił tys. zł i w stosunku do 2013 roku uległy obniżeniu o kwotę tys. zł. W 2011 roku w związku z realizowanym wspólnym przedsięwzięciem inwestycyjnym Grupa Kapitałowa zawarła umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,0 tys. zł ING Bank Śląski S.A. oraz ,9 tys. zł PKO BP S.A - na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W tym samym roku dnia Spółka Staropolskie Specjały Sp. z o.o. oraz dnia roku EKOFOOD Sp. z o.o. podpisały Umowę przyznania pomocy z ARiMR związanej z realizacji w/w wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

5 5 Pomoc ze środków ARiMR, dla Grupy Kapitałowej, wynosić docelowo będzie ,0 tys. zł, jednak nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych. 5.A. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ - STAROPOLSKIE SPECJAŁY KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem ING Bank Śląski S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie, wyposażeniu oraz uruchomieniu Zakładu Rozbioru Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. W roku 2013 Aneksem nr 7 do umowy kredytu inwestycyjnego przesunięto spłaty rat kredytowych począwszy od r. W dniu 11 lutego 2014 Aneksem nr 10 zwiększono wartość kredytu o ,00 zł, do kwoty ,00 zł oraz przesunięto spłatę rat kredytowych począwszy od r. Nowy kredyt zostanie w całości przeznaczony na zapłacenie zobowiązań inwestycyjnych. DOTACJA W dniu spółka podpisała Umowę przyznania pomocy nr OR /10 z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w ramach Zwiększenia wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Celem pomocy jest budowa, wyposażenie oraz uruchomienie Zakładu Przetwórstwa Mięsa wraz z magazynem wysokiego składowania. Agencja zobowiązała się na określonych w umowie warunkach, po złożeniu wniosku o płatność pomoc finansową w wysokości ,00 zł. Spółka pierwszą zaliczkę wysokości ,00 zł otrzymała w dniu r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Ing Bank Śląski S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr KLG/4506/-INT/11 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 lipca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 6 października 2011 do dnia 25 sierpnia Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 sierpnia 2013 do dnia 25 lutego Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 lutego 2014 do dnia 31 lipca 2014.

6 6 OBLIGACJE Obligacje Serii A 22 kwietnia 2013 r. Zarząd Spółki Staropolskie Specjały podjął uchwałę nr 1/04/2013 w przedmiocie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii A. 20 maja 2013 uchwałą nr 3/05/2013 Zarządu dokonano przydziału obligacji serii A. Wyemitowano 7.200,00 Obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Stawką referencyjną kuponu wypłacanego w okresie kwartalnym dla Obligatariuszy jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR 3m plus marża w wysokości 6,50%. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 17 maj 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 17 maj Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwsze kwartały w dniach: lipca 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A Uchwałą nr 514/13 przyznał spółce Staropolskie Specjały status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT., oraz zarejestrował w dniu 05 lipca 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii A i nadał im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji Obligacje Serii B 20 sierpnia 2013r. Uchwałą nr 1/08/2013 Zarządu Staropolskie Specjały podjęto decyzję o emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii B. W dniu 10 października 2013r uchwałą nr 1 Zarząd dokonał przydziału obligacji serii B Obligatariuszom. Wyemitowano obligacji o łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Obligacje zostały wyemitowane na okres 2 lat. Oprocentowanie obligacji jest stałe w skali roku i wynosi 9,5%. Płatność odsetek wypłacana jest kwartalnie. Pierwszym dniem okresu odsetkowego jest 10 październik 2013, ostatnim dniem okresu odsetkowego i dniem wypłaty kuponu jest 09 październik Odsetki wypłacone zostały terminowo za pierwszy kwartał w dniu 09 stycznia W dniu 22 listopada 2013 r. Uchwałą nr 882/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A zarejestrowano w dniu 26 listopada 2013 r. w depozycie papierów wartościowych obligacji na okaziciela serii B i nadano im kod PLSTRSP Obligacje zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji

7 7 5.B FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA SPÓŁKI ZALEŻNEJ - EKOFOOD KREDYT INWESTYCYJNY W 2011 roku w związku z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A umowę kredytu inwestycyjnego na kwotę ,00 zł na finansowanie inwestycji polegającej na budowie Zakładu Produkcji Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w maszyny i urządzenia. Saldo kredytu na wyniosło tys. zł. W roku 2013 wykorzystano w kolejnych transzach tys. Pierwsze raty spłaty kredytu nastąpiły w lipcu Ogółem spłacono 887 tys zł kredytu. Do wykorzystania pozostało tys zł. Kredyt zostanie przeznaczony w całości na spłatę zobowiązań inwestycyjnych pozostających na saldzie r. Ostatnia transza kredytu zostanie uruchomiona do r. GWARANCJA BANKOWA Warunkiem wynikającym z w/w umowy było zawarcie umowy gwarancji bankowej zwrotu zaliczki. W dniu Bank PKO BP S.A. wystawił gwarancję transakcji zbiorczej nr 5/2011 na kwotę ,00 zł z terminem ważności do 25 czerwca 2013 r. Zmiany terminów ważności gwarancji bankowej dokonano następującymi aneksami: - Aneksem nr 1 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 25 czerwca 2011 na datę 31 październik Aneksem nr 2 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 październik 2013 na datę 31 marca Aneksem nr 3 z r zmieniono termin ważności gwarancji z dnia 31 marzec na datę 30 września 2014.

8 8 I W roku 2013 Grupa Kapitałowa wypracowała stratę netto w kwocie: tys. zł. Kapitał podstawowy Poniższe tabele prezentują kapitał w poszczególnych spółkach: od ,00 II Kapitał zapasowy ,50 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 Marża na zapasach z 2012 r ,81 Zysk netto za 2010 rok EKOFOOD ,82 Zysk netto za 2011 rok EKOFOOD ,80 Zysk netto za 2012 rok EKOFOOD ,94 III Kapitał rezerwowy ,00 Uchwała z o dopłacie do kapitału w Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,00 Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego ,35 strata netto z roku bieżącego ,37 IV Kapitał własny Grupy ,13 Ekofood Sp. z o.o. I Kapitał podstawowy ,00 II Kapitał zapasowy ,56 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,82 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,80 zysk netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,94 strata netto z roku Ekofood Sp. z o.o ,38 III Kapitał rezerwowy ,00 Staropolskie Specjały Sp. z o.o. Razem kapitał własny ,18 I Kapitał podstawowy od ,00 II Kapitał zapasowy ,65 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,41 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,55 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,20 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,63 zysk netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,96 strata netto z roku Staropolskie Specjały Sp. z o.o ,10 III Kapitał rezerwowy ,00 Razem kapitał własny ,65

9 9 Zobowiązania krótkoterminowe w Grupie na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły: tys. zł W roku 2013 wydatki pieniężne w Grupie na środki trwałe wyniosły tys. zł 5. ŚRODOWISKO NATURALNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w dniu 20 marca 2014 przesłał informację o stanie przestrzegania wymagań ochrony środowiska, w której stwierdził że: nie zgłasza zastrzeżeń w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska przez Zakład Staropolskie Specjały Sp. z o.o., Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa 4D 6. BADANIA I ROZWÓJ Nie dotyczy 7. WAŻNIEJSZE ZDARZENIA I PRZEWIDYWANE KIERUNKI ROZWOJU Staropolskie Specjały Sp. z o.o. 08 sierpnia 2013 Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Staropolskim Specjałom numer porządkowy budynku nr 4D, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia r wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4D, Goczałkowice- Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego. Najważniejsze wydarzenia w ciągu ostatniego roku, oprócz realizowanej inwestycji budowy nowego zakładu, wiążą się z przygotowaniem zakładu do rozpoczęcia produkcji oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, które spółka otrzymała początkiem 2014 r. W styczniu 2014 r. Spółka otrzymała decyzje; - nr 38/ HŻ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu projektu

10 10 technologicznego zakładu Staropolskie Specjały Sp. z o.o, - nr 40/HŻ/2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o zatwierdzeniu warunkowym do handlu w zakresie rozbioru mięsa wołowego i wieprzowego w ilości 770 ton tygodniowo składowanie mięsa drobiowego, składowanie usługowe mięsa wieprzowego, wołowego, drobiowego oraz produktów mięsnych w ilości 1244 ton tygodniowo wydano decyzję nr 86/HŻ/2014 ostateczną i bezwarunkową dot. handlu w powyższym zakresie. - nr 42/CHZ /2014 z Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego lutego 2014 r Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pszczynie wydał opinię stwierdzającą zgodność wykonania obiektu budowlanego zakładu przetwórstwa mięsnego z projektem budowlanym. W tym samym miesiącu po uzyskaniu wszelkich pozwoleń spółka rozpoczęła działalność produkcyjną polegającą na rozbiorze i sprzedaży mięsa produkcyjnego, wykorzystując do tego zaawansowaną technikę i najnowocześniejsze linie produkcyjne i rozbiorowe. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o., r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 98/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Staropolskie Specjały wraz z infrastrukturą na działce nr 2704/1, 2482/1 w Goczałkowicach-Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. W tym samym dniu tj r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania 123 Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Staropolskie Specjały złożyły wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Celem Spółki w roku 2014 w pierwszym półroczu jest skupienie się na rozpoczęciu produkcji, oraz dążenie do zwiększenia wydajności i realizacja założonych mocy produkcyjnych. Planuje się iż stopniowy wzrost efektywności operacyjnej w drugiej połowie 2014 r. pozwoli na polepszenie sytuacji finansowej i osiągnięciu efektywnego wyniku finansowego.

11 11 Ekofood Sp. z o.o Wójt Gminy Goczałkowice- Zdrój przyznał Spółce Ekofood numer porządkowy budynku nr 4C, oraz zmienił status budynku z budynek w trakcie budowy na budynek naziemny zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód z dnia wpisano nowy adres zakładu ul. Uzdrowiskowa 4C, Goczałkowice-Zdrój do Krajowego Rejestru Sądowego r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał warunkową decyzję nr 157/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o i nadać weterynaryjny numer identyfikacyjny po uzyskaniu wszelkich pozwoleń rozpoczęto produkcję i handel wyrobami gotowymi r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał ostateczną decyzję nr 223/HŻ/2013 w której postanawia zatwierdzić do handlu zakład Ekofood Sp. z o.o r Spółka otrzymała od banku PKO BP S.A Aneks nr 3 do gwarancji bankowej nr 5/2011 z , w którym przedłużono termin ważności gwarancji bankowej z daty na datę r Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie wydał decyzję nr 117/2014 na podstawie której udzielił pozwolenia na użytkowanie zakładu przetwórstwa mięsnego Ekofood wraz z infrastrukturą na działce nr 2705/1, 2482/1 w Goczałkowicach- Zdroju. W trakcie przeprowadzonej kontroli obowiązkowej stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Do roku Spółka w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działania Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej na podstawie Umowy przyznania pomocy nr OR /10 zawartej z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu złoży wniosek o płatność pozostającej do wykorzystania kwoty ,00 zł. Spółka w 2014 roku planuje poszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów handlowych oraz pozyskanie nowych rynków zbytu zarówno krajowych jak i zagranicznych. W kwestiach inwestycji firma w maju 2014 r planuje oddać w całości do użytkowania nowoczesny zakład mięsny wraz z wyposażeniem i skupić się głównie na działalności produkcyjnej. W związku z rozpoczętą produkcją Spółka zawarła liczne umowy z grupami producenckimi na dostawę żywca wieprzowego. Między innymi z GP Farmpig, sp. z o.o., GP Rolgrab Sp. z o.o., GP Tucz-Pol Sp. z o.o., GP Ekochów Sp. z o.o.,

12 12 II. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA 1. Aktualna sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej na koniec roku obrotowego : Grupa Kapitałowa na koniec roku 2013 posiada zobowiązania krótkoterminowe : - wobec dostawców i inne : tys. zł - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania finansowe: 270 tys. zł - pozostałe zobowiązania w tym inwestycyjne tys. zł Zobowiązania długoterminowe : - kredyt bankowy w kwocie : tys. zł - zobowiązania inne leasing w kwocie : 80 tys. zł - zobowiązania finansowe obligacje tys. zł Należności od odbiorców kształtują się na poziomie : Stan środków pieniężnych ukształtował się na poziomie tys. zł tys. zł

13 13 2. Stan płynności finansowej i przewidywane zmiany : Główne wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej na koniec 2013 roku osiągnęły następujące wartości: Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Suma bilansowa Kapitał własny Wynik finansowy netto WSKAŹNIKI ZYSKOWNOŚCI 5 6 Rentowność majątku (ROA) Rentowność kapitału (funduszu) własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 aktywa wynik finansowy netto x 100 stan kapitału własnego 0,0% -1,2% 1,0% -42,7% 7 Zyskowność netto sprzedaży wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 0,5% -2,8% 8 Zyskowność brutto sprzedaży wynik na sprzedaży x 100 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 2,9% -1,3% WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Płynność wskaźnik płynności I Płynność wskaźnik płynności II Płynność wskaźnik płynności III Szybkość obrotu należnościami w dniach Stopień spłaty zobowiązań w dniach aktywa obrotowe ogółem* ) 0,9 0,6 zobowiązania krótkoterminowe aktywa obrotowe ogółem* ) - zapasy zobowiązania krótkoterminowe* ) inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkoterminowe* ) należności z tytułu dostaw i usług x 365 przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 koszty działalności operacyjnej 0,6 0,3 0,0 0, Szybkość obrotu zapasów w dniach zapasy x 365 koszty działalności operacyjnej Cykl rotacji (inkasa) gotówki Wskaźnik rotacji: zapasów + należności - zobowiązań ( ) * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy

14 14 Lp. Nazwa wskaźnika Metoda kalkulacji Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi Trwałość struktury finansowania 18 Globalne zadłużenie 19 Wysokość kapitału pracującego WSKAŹNIKI ZDOLNOŚCI DO OBSŁUGI ZADŁUŻENIA kapitał własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe 9% 4% kapitał własny + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe**) 33% 31% suma bilansowa pasywa - kapitał własny suma bilansowa majątek obrotowy* - zobowiązania krótkoterminowe* 95% 97% , ,8 * ) bez z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy ** ) łącznie z zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy W okresie 2013 roku przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej wyniosły tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2012 roku o tys. zł. Wzrost przychodów wynikał głównie z rozpoczęcia produkcji, w jednostce zależnej, w okresie 2013 roku, w nowym zakładzie produkcyjnym. Wygenerowana strata na sprzedaży w Grupie Kapitałowej w wysokości (-964 tys. zł) wynikała z kosztów związanych z przygotowaniem, uruchomieniem produkcji i wdrożeniem procedur produkcyjnych w nowym zakładzie produkcyjnym ( rozruch i przygotowanie produkcyjne). Na poniesiona stratę netto w wysokości (-2 mln zł) oprócz czynników opisanych powyżej miało utworzenie odpisów aktualizujących na zapasy i należności w wysokości 826 tys. zł. W okresie 2013 roku poniesiono nakłady na rzeczowe aktywa trwałe w wysokości tys. zł co bezpośrednio wpłynęło na wzrost sumy bilansowej o 32 mln. zł w stosunku do 2012 roku. Aktywa trwałe są w 4% finansowane kapitałem własnym. Niski poziom finansowania aktywów trwałych w Grupie Kapitałowej wynika z realizacji inwestycji finansowanej kredytem, obligacjami oraz współfinansowanej dotacją. Wartość globalnego zadłużenia Grupy kapitałowej na roku wynosił 97 %. Stan zadłużenia z tytułu kredytów bankowych, obligacji i leasingu na koniec 2013 roku wynosił tys. zł. W Spółce Ekofood w 2014 roku po oddaniu zakładu do użytkowania spółka skupi się głównie na osiągnięciu zysku z tytułu produkcji i stopniowym osiąganiu lepszych wyników finansowych. Lepsze wyniki zostaną osiągnięte poprzez wiedzę technologiczną, doświadczenie oraz umiejętności zatrudnionych w roku 2014 wykwalifikowanych pracowników produkcyjnych. Spółka planuje również zwiększyć w roku 2014 kadrę zarządzającą. Mając na uwadze zakończenie inwestycji oraz rozpoczęcie produkcji w I kw 2014 w spółce Staropolskie Specjały przewiduje się stopniowy wzrost zysku oraz poprawę podstawowych wskaźników ekonomicznych w ramach Grupy.

15 15 8. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA W roku 2013 Spółki poniosły koszty inwestycyjne w wysokości : tys. zł.. Razem z kosztami inwestycyjnymi z lat poprzednich wartość inwestycji na wyniosła: tys. zł. Rok obrotowy upłynął na pracach związanych z zakończeniem budowy zakładu produkcyjnego, budowie placów manewrowych, ogrodzeń, parkingów, na instalowaniu i testowaniu maszyn i urządzeń,oraz magazynu wysokiego składowania a także na przygotowaniu zakładu do rozpoczęcia produkcji. W pierwszym kwartale w spółce Staropolskie Specjały 2014 r poniesiono nakłady inwestycyjne w wysokości 1.500,00 tys zł i w dniu dokumentami OT oddano do użytkowania Zakład Przetwórstwa Mięsnego wraz z wyposażeniem w kwocie ,00 tys. zł. Powyższą kwotę rozliczono: Rozliczenie inwestycji na w tys. zł 1 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Staropolskie Specjały ,00 2 Place manewrowe, drogi, parkingi, mury oporowe, ogrodzenie, szlabany 1 409,00 3 Systemy chłodnicze i wentylacyjne 4 227,00 3 Zautomatyzowany magazyn wyrobów z systemem etykietowania. Magazyn przystosowany do ważenia, etykietowania, kartonowania i paletyzowania produktów ,00 4 Nowoczesna linia rozbiorowa 2 918,00 5 Nowoczesna linie pakujące 2 311,00 Systemy komputerowe, serwerownia, system monitoringu, 6 system kontroli dostępu, zestawy komputerowe Pozostałe maszyny i urządzenia wykorzystywane w przemyśle mięsnym i spożywczym : myjki pojemników, 7 myjki noży, owijarki, myjki dezynfekcyjne, dwuszczotkowe, myjki podeszew 8 Pozostałe wyposażenie; meble, stoły, regały, wózki paletowe, szafy, niskocenne urządzenia techniki biurowej 506,00 289,00 297,00 9 Stacja transformatorowa 396,00 10 Dźwigi, waga samochodowa, portiernia 401,00 RAZEM ,00

16 16 W II kwartale 2014 dokumentami OT do użyłkowania zostaną oddane rzeczowe aktywa trwałe spółki Ekofood. Na 31 marca 2014 oszacowano wartości rzeczowych aktywów trwałych wraz z gruntem wyniosła około tys. zł. 9. PODSTAWOWE ZAGROŻENIE I RYZYKO Do czynników stanowiących potencjalne zagrożenie dla rozwoju grupy można zaliczyć: 1/ trudna i niepewna sytuacja na rynkach finansowych co może spowodować zaostrzeniem polityki kredytowej banków a w konsekwencji zwiększyć koszty finansowania zewnętrznego, 2/ poziom kursu walut, 3/ pomór świń, spowodowany wirusami groźnymi dla konsumenta, którego efektem jest spadek sprzedaży wyrobów gotowych, 4/ trudności ekonomiczne polegające na pogorszeniu standardów życia konsumentów, wzroście bezrobocia oraz wysokiej inflacji, 5/ przepisy unijne określające procesy technologiczne, wymagające dużych nakładów finansowych, 6/ ryzyko odejścia kluczowych pracowników. Stan zakładów mięsnych przedstawiają poniższe zdjęcia:

17 17 Widok biurowca Ekofood Sp. z o.o. Doki Staropolskie Spejcały

18 18 Linia rozbiorowa Staropolskie Specjały Komory wędzarnicze - Ekofood

19 19 Stołówka pracownicza Goczałkowice Zdrój W imieniu Grupy Kapitałowej Prezes Staropolskich Specjałów Joanna Dziubek

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE

I. INFORMACJE O JEDNOSTCE 1 SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O. z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju, ul Uzdrowiskowa 4D wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125470 za rok 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Pamapol za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Pismo Prezesa Zarządu Pamapol S.A. Pamapol S.A. jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2016 DO 30 WRZEŚNIA 2016 SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ

ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ ZADANIA OBOWIĄZUJĄCE W DRUGIM ETAPIE KONKURSU KARIERA NA START DLA BANKU BGŻ Zadanie 1 ZADANIE DO WYBORU: Przedsiębiorstwo Bodomax zaciągnęło kredyt bankowy w wysokości 1. zł na okres dwóch lat. Roczna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A.

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q III/2007 RUCH S.A. 1. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Sprawozdanie za okres od 1.01.2007 r. do 30.09.2007 r. oraz zakres informacji zawartych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r.

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2005 r. W 2005 r. wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych 1 były znacznie

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w wartościach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do

RAPORT KWARTALNY. w tys. PLN WYBRANE DANE FINANSOWE. od do Wybrane dane finansowe: Jednostkowe I kwartał 2011 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo